Page 1

Prislista och information fรถr annonsering 2018


Östermalms Saluhall blev utnämnd till världens sjunde bästa saluhall av den internationellt prisbelönta tidningen Bon Appétit. Den vackra tegelkatedralen är ett tempel i Stockholm för livsnjutare som uppskattar råvaror av högsta kvalitet och dess rätta hantering, vilket är själen i det dagliga arbetet i saluhallen. Personliga möten med besökarna och den höga kunskapsnivån har alltid varit ett signum för alla handlare, varav många har funnits här i generationer. I juni 2010 lanserade Östermalms Saluhall även ett eget exklusivt magasin till en mycket kvalitetsmedveten målgrupp och sedan premiäråret har detta avspeglats i ett flertal starka varumärkesannonsörer. Det är en återkommande tidskriſt som är ämnat att vårda Saluhallens stamkunder och knyta en närmare kontakt med samarbetspartners. Tidningen är inte segmenterad efter årsinkomst, snittålder och kön, utan det är ett magasin för människor som uppskattar ”la joie de vivre” och som är villiga att betala för den höga livskvalitet de aktivt värnar om. Vi som skapar magasinet fokuserar på ett högt mått av läsbarhet. Den som är intresserad av livsbejakande upplevelser i

allmänhet och av mat och råvaror av högsta kvalitet i synnerhet, kan finna reportage för inspiration och handfasta råd vad gäller mat- och dryckeskultur. Vi berättar även om anekdoter samlade under hallens 129 aktiva år och möter intressanta, såväl svenska som internationella, personligheter. Tryckt upplaga ca 10 000 exemplar som delas främst ut till Östermalms Saluhalls mest lojala gäster och företagskunder. Magasinet läses av över 30 000 personer per nummer och det är även tusentals visningar av varje magasin på hemsidan, där man kan både bläddra och ladda ner dem i full version. Upptagningsområdet utökas i takt med distributionen via olika strategiska platser runt Östermalm, exempelvis hotellpartners, exklusiva träningsanläggningar och restauranger inom handlarnas egna nätverk. Vi ser fram emot att fortsätta en inspirerande resa tillsammans med alla handlare, samarbetspartners och framför allt med våra trogna och engagerade kunder!

Lina Bielsten, Chefredaktör

ÖSTERMALMS SALUHALL

Annons, event & konceptutveckling Lina Bielsten, Projektledare tel: 0708-21 70 02 mail: lina@ostermalmshallen.se Carolina Krupinska, Annonsansvarig tel: 070-44 00 837 mail: traffic@ostermalmshallen.se

Redaktion Chefredaktör: Lina Bielsten Art Director: Carolina Krupinska Redaktör: Jenny Olsson Foto: Magnus Elgquist, Jimmy Hansen Tryck: Printer Consult

Östermalms Saluhall Magasin ges ut av Bielsten & Co AB på uppdrag av Östermalms Saluhall.

ÖSTERMALMS SALUHALLS MAGASIN

PRISLISTA


Prislista annonser

§

ANNONSFORMAT * Alla mått + 5 mm utfall Uppslag 420 x 297 mm: 55.000 kr 1/1-sida 210 x 297 mm: 39.500 kr 1/2-sida stående 98 x 297 mm: 25.000 kr 1/4-sida, liggande uppslag, 420 x 70 mm: 30.000 kr Begärd placering: + 10% på annonspris Gällande bilagor, redaktionella samarbeten eller egna magasinexemplar, kontakta projektledare Lina Bielsten.

TEKNISK INFORMATION Upplaga: 10 000 ex Magasinets format: 210 x 297 mm, limbunden rygg Satsyta: 171 x 249 mm Tryck: Offset tryck Papper: Omslag 250g, Inlaga 100g Bilder i tryck: minimum 300 dpi i 100% storlek. Bild ska vara konverterad till profilen ISO Coated 300 FOGRA39 som kan laddas ner från http://www.eci.org/en/downloads. Typografi: typografi under 14 punkter får endast innehålla 100% svart (ingen cyan, magenta eller gul får förekomma). Levererat Annonsmaterial: Tryckoptimerad PDF i storlekarna: horis. format: 426x303 mm resp. vertikalt format: 213x303 mm (ladda ner rätt inställning på http://www.digaloo.se/Produktion/Prepress/13351Installningsfiler.html, sedan inställningsfiler och sedan tryckan-passad pdf ) Materialadress: traffic@ostermalmshallen.se, maxvikt: 10 MB. Tyngre filer: Skicka filen via en gratistjänst som t.ex. WeTransfer eller Sprend.) Alternativt ladda upp på vår FTP: Upload.ostermalmshallen.se (log-in: d7124magasin, lösen: media). OBS! Meddela annonsansvarig, Carolina Krupinska, när material är uppladdat på ftp. UTGIVNINGS- OCH MATERIALDAG Utgivning av No.1 2018 sker vecka 24 Manusstopp: 15/4 Annonsmaterial: 15/5 Utgivning av No.2 2018 sker vecka 48 Manusstopp: 30/9 Annonsmaterial: 31/10

BEORDRING & ANNULLERING Endast definitiva ordrar accepteras. OBS! Om någon av uppgifterna på er bekräftelse ej överensstämmer med era instruktioner, var vänlig meddela oss senast 7 dagar efter mottagandet av denna orderbekräftelse. Om så ej sker anses våra uppgifter korrekta och accepterade. Annullering via skriftligt meddelande senast 14 dagar före utsatt materialdag. Vid avbokning av beställd och bekräftad annons efter materialdag förbehåller vi oss rätten att debitera fullt annonspris. Annonsmaterial inlämnat för sent för införande i beordrat tidningsnummer debiteras med 100% av nettopriset. Utgivaren förbehåller sig rätten att neka införanden som inte håller erforderlig kvalitet. Östermalms Saluhall Magasin ansvarar ej för felaktigt inlämnat annonsmaterial. DEBITERINGSUPPLYSNING & BETALNINGSVILLKOR Moms tillkommer på samtliga priser. Östermalms Saluhall ger ej förmedlingsersättning i sina publikationer. Betalning per 10 dagar. Vid utebliven betalning utgår 2% dröjsmålsränta per månad samt lagstadgad påminnelseavgift.

ÖSTERMALMS SALUHALLS MAGASIN

PRISLISTA


Östermalms Saluhall är en av Stockholms fem mest populära destinationer och har över 200 000 besökare i månaden. Saluhallens stamkunder bor och jobbar kring Östermalm och i närliggande områden i Stockholm. Fördelningen är jämn mellan män och kvinnor i åldern 35+. Bland stamkunderna finns, jämfört med en genomsnittskonsument, en större representation av höginkomsttagare, personer i ledande befattning, opinionsbildare och kända profiler inom näringslivet och nöjesindustrin. Östermalmshallen har även en stor andel företagskunder via lunch och catering som majoriteten av handlarna erbjuder. Mer information och alla tidigare publicerade nummer finns på www.ostermalmshallen.se/magasin

ÖSTERMALMS SALUHALLS MAGASIN

PRISLISTA

Prislista och materialspecifikation ostermalmshallen magasin  

Annonsformat, priser, leverans av bilder, lämning av annonsmaterial, betalningsinformation, kontaktinformation redaktionen och fakta om Öste...

Prislista och materialspecifikation ostermalmshallen magasin  

Annonsformat, priser, leverans av bilder, lämning av annonsmaterial, betalningsinformation, kontaktinformation redaktionen och fakta om Öste...

Advertisement