a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

LEXPRESS OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS LEX RY:N JÄSENLEHTI

1/20


ARE YOU READY TO GROW AND DEVELOP INTO A LEADING LEGAL EXPERT? We are looking for ASSOCIATE TRAINEES to join our Helsinki office. Our trainee programmes combine hands-on experience in your chosen field of law with the opportunity to gain further insights through our Borenius Learning programme. The traineeship is a six-month full-time position from 31 August 2020 to 5 March 2021. Our Associate Trainee programme is aimed at students who are in the final stages of their studies. As an associate trainee, you can concentrate on a particular field of law that interests you most. We seek law students with ambition, good language skills, and an eagerness to learn.

Associate Trainees get an excellent opportunity to contribute to real client work as equal members of the team. During my traineeship, I was given responsibilities and the chance to experience what an M&A lawyer does in practice. Transitioning to an associate position after my traineeship ended felt very natural. – Suvi Hyvärinen, Associate, former Associate Trainee

The application period is from 3 February to 1 March 2020. Read more >> BORENIUS.COM/CAREERS

2

FOUNDED 1911 | LEXPRESS

120+ LAWYERS

€40M+ TURNOVER

20+ SERVICE AREAS


CALONIA GALLUP

STRESSAAKO? TEKSTI JA KUVAT | ALEX NIVA

Uusi lukukausi on startannut ja opiskelu kevään tentteihin alkanut. Kysyimme Calonialla opiskeluun liittyvästä stressistä ja sen hallinnasta. 1. Stressaatko opiskeluasioita? 2. Miten hallitset opiskeluun liittyvää stressiä? 3. Usein sanotaan, että oikiksessa vallitsee jonkinlainen stressikulttuuri. Oletko itse kokenut tätä ja millä tavoin tällaista stressikulttuuria voitaisiin lieventää?

Säde Junninen, 1. vuosikurssi 1. Stressaan kyllä melkein viikoittain. 2. Tietysti välillä pitää ottaa rennosti ja tehdä jotain

täysin muuta kuin opiskelua, esimerkiksi käydä bileissä, osallistua ainejärjestötoimintaan tai harrastaa omia juttuja, kuten lenkkeilyä tai kavereiden näkemistä, jotain mikä ottaa ajatukset pois opiskelusta. Jos vain stressaa ja stressaa eikä lopeta stressaamista tai yhtään lepää, stressi vain pahenee jatkuvasti eikä yhtään korjaannu.

3. Kyllä sellaista täällä vähän kokee, mutta en oi-

kein tiedä miten sitä voitaisiin lieventää. Näistä asioista voitaisiin ainakin keskustella avoimesti ja yhdessä, eikä ainakaan lietsottaisi sitä. Minusta tuntuu, että on paljon sellaista, kun ihmiset sanovat etteivät ole tehneet mitään ja stressaavat, vaikka oikeasti ovatkin tehneet ja itselle tulee fiilis, ettei tee tarpeeksi, kun kyseiset ihmiset pärjäävät kuitenkin hyvin.

Miikka Kaartosalmi, 4. vuosikurssi 1. En järin opiskeluasioita stressaa tai stressaan jonkun verran silloin, kun ne pakkautuvat yhteen kasaan kaikki. Nyt kun käy paljon töissä, opiskelu tuntuu enemmän lomalta verrattuna siihen.

2. Urheilu on hyvä keino tai ylipäätään se, että on jonkin sortin elämänkontrolli. Niin tylsältä kuin se kuulostaakin, terveelliset elämäntavat ovat ehkä ne, jotka vievät pisimmälle. Vaikka kuinka paljon opiskelee, niin se, että nukkuu hyvin, treenaa, ei syö huonosti ja ei hukuta Jameson-pulloon omaa stressiä, on varmaan kaikista paras.

3. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että meillä on

tällainen stressikulttuuri. Se saattaa tosin juontaa juurensa koko alan omanlaisesta stressikulttuurista, sillä pitkät päivät ovat normaalia työelämässäkin. Pitäisi ehkä lähteä jonkin verran kokonaistasoisemmasta uudistuksesta tässä. Meillähän on aika pitkälti tällainen tärpityskulttuuri, etenkin perusteissa. Se kannustaa siihen, että viimeisellä viikolla väännetään 12 tunnin päivää, mennään kotiin vain nukkumaan ja jatketaan seuraavana päivänä. Tämä tosiaan stressaa. Jos kirjoja luettaisiin, mikä olisi aivan hyödyllistä tenttiäkin varten, vaikka muutaman tunnin päivässä, stressi ei pääsisi kasaantumaan läheskään samalla tavalla.

Arttu Hakala, 3. vuosikurssi 1. Joo, vaihtelevasti. 2. En oikein mitenkään tai hyvin heikosti. Satun-

nainen juhliminen ja elämän pitäminen suhteellisen kasassa, ei siihen auta oikein mikään muu kuin töiden tekeminen opiskelun eteen.

3. Minusta tuntuu, että isoin asia siinä on se ryhmäpaine tai sellainen suorittamiskulttuuri, joka kaikilla näyttäisi olevan. Ei se kuitenkaan välttämättä mene aivan niin, sillä se on aika paljon myös omasta päästä kiinni. Miten näet omat kaverit ja ylipäätään ympäristön? Voit nähdä kaverisi kilpailijoina, tai sitten opiskelukavereina, joista on paljon hyötyä.

LEXPRESS

|

3


TOIM. HUOM.

Lexin uudesta ilmastoasioihin keskittyneestä kerhosta Ius Naturalesta juttu sivulta 14 eteenpäin.

LexPressin ulkoasu on uudistunut! Anna ilmeestä palautetta osoitteeseen lexpress@lex.fi.

1/20 Stressi puhuttaa tässäkin numerossa. Mikäli pänttääminen tuottaa tuskaa, sivuilta 32–33 voi löytyä helpotusta.

Onko kesätyöpaikka vielä saamatta? Opiskelijan työnhausta voit lukea sivulta 16.

@LexTurku

Seuraa somessa: Päätoimittaja: Ava Lainema lexpress@lex.fi Toimitusavustaja: Lotta Laurila

Toimituskunta: Anna Correa De Mora Ellen Grönholm Eveliina Koivunen Pinja Orvasto Silja Piippo Venla Ristola Emilia Tuomiluoma

ISSN 1235-371X Copyright © 2020 Lex ry

Toimitus pidättää oikeuden muolyhentää tekstejä. 4 kata | jaLEXPRESS

Kansikuva: Eveliina Koivunen Taitto: Ava Lainema Galleriakuvat: Robert Ruusunen Laura Välimäki Kuvitukset: Freepik & Pixel Perfect (www.flaticon.com)

@lexturku @LexTurku

Ilmoitusmyynti: Krister Koskela talous@lex.fi Julkaisija: Lex ry Painopaikka: Painosalama Oy Painos: 175 kpl


SISÄLLYS

06 PÄÄKIRJOITUS Tartu kynään 08 PUHEENJOHTAJALTA Kuinka voit, opiskelija? 10 EDARISSA TAPAHTUU Edustajiston terveiset

18

12 SENILEXIN KUULUMISIA Alumnitoiminta tutuksi jo opiskeluaikana 14 IUS NATURALE: Keskustelua ympäristöstä 16 OPISKELIJAN TYÖNHAKU 18 VAIHDOSSA TURUSSA 20 KYMMENEN KYSYMYSTÄ VUODEN OPETTAJALLE

24

24 LEXSPEX 2020: Palkkamurha paapuurissa 28 SKIMBALEX GOES SAALBACH 32 LUKUSALIBINGO 33 NYT LEIVOTAAN 34 OPINTOPALSTA Edunvalvonnan suuntia 36 KUVAGALLERIA

28 LEXPRESS

|

5


PÄÄKIRJOITUS

Tartu kynään

H

LexPress on kaikkien lexiläisten lehti, ja olemassa juuri sinua varten!

uomiostamme kilpailee nykymaailmassa luke-

Tiedon tuottamiseen oiva harjoittelukanava on esimerkiksi

maton määrä erilaisia medioita. Kännykästä on

tämä lehti. Näiden kansien välissä opiskelijat pääsevät kokeile-

suora pääsy tekstiin, videoihin ja ääneen. Meistä

maan tekstien kirjoittamista ja ennen kaikkea harjoittelemaan

on kasvanut laatutietoisia median massakulutta-

sitä. Tule siis mukaan toimituskuntaan, jos kiinnostuit!

jia. Informaation täytyy olla sopivassa paketissa,

Kiitokset Mia Vainiolle siitä, että hän piti LexPressistä huol-

muuten suljemme selaimen nopeasti ja etsimme jotain parem-

ta viime vuoden ajan. Kiitos myös jokaiselle tämän lehden te-

paa tilalle.

koon osallistuneelle.

Miten lukemisen käy tässä myllerryksessä? Kirjaan tai artik-

Lehteä on uudistettu, jotta se pärjäisi paremmin kilpailussa

keliin paneutuminen saattaa tuntua raskaalta, kun nopea tyydy-

sinun huomiostasi. Kerro, miten se on onnistunut ja mistä ha-

tys viihteennälkään on klikkauksen päässä.

luaisit lukea seuraavissa numeroissa. LexPress on kaikkien lexi-

Toisaalta oikeustieteen opiskelijoina meiltä edellytetään pa-

läisten lehti, ja olemassa juuri sinua varten!

neutumista joskus puuduttavankin tylsään tenttikirjallisuuteen. Monet pänttäävät Calonian lukusalissa päivästä toiseen lukemassa tenttikirjoja, joiden kirjoittajilla ei ole ollut mielessä informaation sisäistämisen helppous. Lukeminen ei kuitenkaan lopu siihen, kun maisterin paperit annetaan käteen. Juristi on työssään jatkuvasti tekemisissä sanojen kanssa. Lait muodostuvat sanoista, jotka saavat juridisen merkityksen, kun ne laitetaan peräkkäin tietyssä järjestyksessä. Juristin työnkuva sisältää myös tekstin tuottamista. Informaation välittäminen on usein elintärkeää juridiikan parissa työskenteleville. Miten näitä tärkeitä taitoja voi harjoitella jo opiskeluaikana? Opintojen alkuvaiheessa tekstiä kirjoitetaan tenttivastausten verran, mutta siihen kirjoittamisen vaatimus oikeastaan jää.

6

|

LEXPRESS

Ava Lainema Päätoimittaja lexpress@lex.f i


Juristin ja oikkarin tärkein työkalu Älykkäitä ratkaisuja läpi uran – Käytössäsi yliopiston verkossa

Tilaukset & asiakaspalvelu | asiakaspalvelu.edilex@edita.fi | p. 020 450 2040 | www.edilex.fi LEXPRESS

|

7


PUHEENJOHTAJALTA

Kuinka voit, opiskelija?

V

armasti yleisin kysymys, jolla useampi keskustelu

että opiskelijat kokevat kuormittuvansa. Muita syitä ovat ikä,

alkaa on ”kuinka voit” tai ”miten menee”. Kysy-

kehitysvaihe, opintojen vaihe ja ihmissuhteet.

mys, johon on ainakin näennäisesti helppo vasta-

Positiivista tosin on se, että opiskelijat hakevat apua. Toi-

ta. Vastaus onkin useimmiten ”ihan hyvin” tai ”no

saalta usein avun hakeminen jää puhelinsoiton vaiheeseen tai

on vähän sillä lailla kiireitä, mutta muuten hyvin”. Vastaus poh-

pahimmassa tapauksessa epäonnistumisen tuntemuksen peit-

jautuu usein siihen, ettei välttämättä haluta paljastaa kysyjälle

toon.

asioiden todellista laitaa.

Avun hakemista ja mielenterveysongelmia on turhan pitkään

Turhan usein ajatellaan, että vastataan pakonomaisesti kysy-

pidetty tabuna. YTHS onkin tehnyt pitkään työtä tämän tabun

mykseen nopeasti, jotta päästään eteenpäin keskustelussa eteen-

murtamiseksi. Mielestäni meidän jokaisen on syytä tarttua sa-

päin. Tällöin ei myöskään ehdi ajattella, mitä itselleen oikeasti

maan tavoitteeseen murtaen kyseistä tabua hyväksynnällä sekä

kuuluu. Kiireellisen yhteiskunnan luomat toimintatavat ovat

avoimemmalla ja laajemmalla keskustelulla aiheesta.

johtaneet siihen, ettei ajatella toisilla olevan aikaa paneutua sen

Mielenterveys ja fyysinen terveys kulkevat käsi kädessä ja vai-

syvemmin muiden todellisille tuntemuksille. Tuntemuksia ei

kuttavat toisiinsa. Mielenterveys koostuu monesta tekijästä ja

myöskään välttämättä haluta jakaa sen enempää, jotta päästään

luo edellytykset ihmisten toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Hy-

nopeasti taas kiireiden keskelle.

vän mielenterveyden myötä ihminen pystyy nauttimaan elämäs-

Mieheksi, myytiksi ja legendaksi tituleerattu Mikko Merikivi sanoi aikoinaan vaalipaneelissaan, että ”ei pidä sillä lailla ylira-

tä, tuntemaan elämän mielekkäänä ja kokemaan itsensä arvostetuksi.

sittaa itseään”. Lausahduksesta muodostui kansan keskuudessa

Hyvä mielenterveys ei toisaalta ainoastaan johdu yksilöstä

suosittu lause, jossa on hyvin perää, joskaan ei ehkä siinä laajuu-

itsestään, vaan yhteiskunnallisilla olosuhteilla on suuri merki-

dessa ja konkreettisessa mielessä, jotka hänen lausahduksensa

tys. On sanottu, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tukee

taustalla vaikuttivat.

mielenterveyttä. Oikeustieteilijöinä meillä onkin suuri merkitys

YTHS:n tekemän tutkimuksen mukaan yhä useampi opiskelija kokee ylirasittuneisuutta ja mielenterveysongelmia opiske-

omalta osaltamme olla varmistamassa niiden toteutumista oikeudenmukaisella tavalla yhteiskunnassamme.

luidensa aikana. Kehityssuunta on huolestuttava. Tutkimuksen

Oikeudenmukaista puolestaan ei ole se, että joku joutuu ole-

mukaan arvosanapaineet ja raha-asiat voivat olla yksi syy siihen,

maan yksin. Yksinäisyyden tunne vähentää mielenterveyttä. Yk-

8

|

LEXPRESS


PUHEENJOHTAJALTA

Kenenkään ei tulisi olla yksin – yhdessä olemme enemmän.

sinäisyyden ehkäiseminen onkin Lexin kärkitavoite tänä vuonna. Kärkitavoite, joka pitäisi olla aina voimassa. Toivonkin vahvasti, että jokainen lexiläinen huomioi ja tunnistaa yhteisen tavoitteen kaikessa toiminnassaan. Kenenkään ei tulisi olla yksin. Yhdessä olemme enemmän. Ymmärrän toki, että monesti nämä lauseet saattavat kuulostaa kliseisiltä, mutta rohkaisenkin kaikkia olemaan avoimia toisillemme ja huomioimaan toisemme. Koskaan ei pitäisi olla niin kiire, etteikö voisi pysähtyä kysymään toiselta, miten kanssaopiskelijalla menee. Pitäisi myös useammin kysyä, että mitä sinulle oikeasti kuuluu. Tuntemattomien moikkaaminen tai hymyn näyttäminen ei maksa kenellekään mitään. Niillä saattaa olla suurempi vaikutus toiseen ihmiseen kuin edes voisi kuvitella. Yhtä lailla pitäisi muistaa kysyä samanlailla itseltään, mitä minulle oikeasti kuuluu. Näin pystyy tunnistamaan asioita, jotka saattavat ylirasittaa itseä. Itsetuntemukseen ja muiden opiskelijoiden todellisiin tuntemuksiin ja asioihin perehtyminen opettaa paljon uutta. Niin opettaa myös se, että pysähtyy kiireen keskellä hetkeksi ajattelemaan niiden todellista laitaa. Pidetään siis huoli itsestämme ja muista, Lex-perheenä – yhdessä.

Aleksi Rautiainen Hallituksen puheenjohtaja puheenjohtaja@lex.f i

LEXPRESS

|

9


EDARISSA TAPAHTUU

EDUSTAJISTON TERVEISET TEKSTI | SAMI KÖSEOGLU & KATARIINA JUHAKOSKI

U

uden edustajiston ensimmäinen varsinainen kokous on pidetty tammikuun 29. päivä ja

KUVA | JEREMI NYYSSÖNEN

sinua askarruttavat. Ryhmä Lexillä on kaksi edustajaa TYY:n Avustustoimi-

työ edustajistossa on lähtenyt vauhdikkaasti

kunnassa, joka vastaa ylioppilaskunnan jakamien avustusten

käyntiin. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin

myöntämisestä. Tämä on myös oiva syy ottaa yhteyttä tai saa-

enimmäkseen tiedotettavia asioita sekä esimerkiksi päätettiin

pua kokouksiin, jotta voimme kertoa lisää TYY:ltä haettavista

tulevan edustajiston matkakuluista etäkampuksilta.

tapahtuma- ja projektiavustuksista. Tämä erityisesti huomioksi

Tavoitteena on järjestää helmikuussa Calonialla uuden roll up -julisteen julkistamistilaisuus, jonka yhteydessä tarjoilem-

henkilöille, jotka ovat mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

me suklaalla suun makeaksi. Kaikilla paikalle tulijoilla on myös

Viime kerralla puhuimme opiskelutilojen saavutettavuudes-

mahdollisuus osallistua arvontaan, joten tätä tilaisuutta ei kan-

ta. Olemme nyt keskustelleet aiheesta muiden edustajistoryh-

nata jättää väliin! Toivomme mahdollisimman monen opiske-

mien kanssa, ja se on saanut positiivista vastakaikua. Pyrimme

lijan tulevan kertomaan meille ideoita, ajatuksia ja ehdotuksia

keväällä saamaan aloitteen aiheesta edustajiston käsiteltäväksi

asioista, joita voisimme viedä edustajistossa eteenpäin.

sekä otamme asian esille myös tavatessamme ylioppilaskunnan

Haluamme kehittää Ryhmä Lexin toimintaa avoimempaan suuntaan, ja toivommekin kaikkia osallistumaan toimintaan,

hallitusta. Asiaa edistetään mahdollisesti myös oman tiedekuntamme sisällä.

jonka myötä pääset konkreettisesti ajamaan lexiläisten etuja.

Ryhmä Lex on muiden ryhmien tavoin lähtenyt tukemaan

Helppo mahdollisuus tähän on osallistumalla säännöllisiin kai-

TYY:n tavoitetta tulla lähemmäksi ja näkyvämmäksi jäsenis-

kille avoimiin kokoontumisiin, jotka on tarkoitus järjestää rak-

tölle. Ensimmäisenä askeleena tälle keväälle se on tarkoittanut

kaalla Lex Cafella vähintään kerran kuussa. Ensimmäinen avoin

blogipostauksen kirjoittamista TYY:n blogiin. Kevään aikana

tilaisuus järjestetään 19.2. klo 16 ja sen vetää vararyhmäpuheen-

blogiin tulee postaus jokaiselta edustajistoryhmältä ja Ryhmä

johtajamme Katariina Juhakoski. Mikäli et itse pääse paikalle,

Lexin teksti käsittelee joustavaa opiskelua, joten pitäkää silmät

voit laitaa meille somessa tai sähköpostilla viestiä asioista jotka

auki sen varalta!

10

|

LEXPRESS


EDARISSA TAPAHTUU

Haluamme kehittää Ryhmä Lexin toimintaa avoimempaan suuntaan.

Vasemmalta oikealle: Sami Köseoglu, Jenna Lammi, Heidi Ruohonen, Camilla Saarinen, Sofia Engblom ja Antti Peltonen.

LEXPRESS

|

11


SENILEXIN KUULUMISIA

ALUMNITOIMINTA TUTUKSI JO OPISKELUAIKANA TEKSTI JA KUVA | INARI KINNUNEN ASIANAJAJA, SENILEXIN TIEDOTUSVASTAAVA

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan alumniyhdistys Senilexissä on lähes 800 jäsentä, kaikki entisiä lexiläisiä. Yhdistys järjestää vuosittain useita tapahtumia, joihin osallistuu yhteensä satoja alumneja. Opiskelijoille on jo muutaman vuoden ajan varattu kiintiö järjestämillemme yritysvierailuille ja muihin tapahtumiin, minkä on tarkoitus tuoda alumnitoiminta tutuksi jo opiskeluaikana.

Y

htenä näkyvimmistä toi-

leet useissa julkisen sektorin kohteissa,

asiaintoiminnon lisäksi tietosuojaa sekä

mintamuodoistaan

kuten

yritysten

Seni-

Eduskuntatalossa

yhteiskuntavastuuta.

Lisäksi

lex järjestää vierailuja ju-

pääsihteerin,

Maija-Leena

pääsimme tutustumiskierrokselle uudelle

ristikuntaa

kiinnostaviin

Paavolan, vieraana sekä paljon juristeja

K-Kampukselle – työtila- ja arkkitehto-

kohteisiin, ja vierailujamme isännöivät

työllistävässä Energiavirastossa johtava

nisiin ratkaisuihin on aina kiinnostavaa

usein Lex-alumnit. Turun yliopiston oi-

lakimies, Lex-alumni Nora Kankaanrin-

tutustua.

keustieteellisestä

tiedekunnasta

Lex-alumni

eduskunnan

onkin

nan vieraana. Viimeisimmät yritysvierai-

Asiaosuuden jälkeen vierailut jatkuvat

ponnistettu varsin mielenkiintoisiin työ-

lut olemme tehneet Nordealle ja Keskon

tarjoilun ja vapaan seurustelun parissa.

tehtäviin! Periaatteenamme vierailujen

K-Kampukselle. Tätä kirjoitettaessa hel-

Tyypillisesti excuillemme osallistuu viiti-

järjestämisessä on ollut keskittyminen

mikuun lopun vierailumme Huhtamäki

senkymmentä henkeä vastavalmistuneis-

liiketoimintaan ja viranomaisiin konsult-

Oyj:n pääkonttoriin on vielä edessä.

ta jo eläköityneisiin entisiin lexiläisiin.

titoiminnan sijasta; asianajotoimistojen

Vierailuilla

pääsemme

Senilexin järjestämissä tapahtumissa on

ja tilintarkastusorganisaatioiden toimin-

kuulemaan

työskentelevien

mukavaa päästä vaihtamaan kuulumisia

ta tulee kuitenkin tutuksi tavalla tai toi-

juristien työtehtävistä sekä muistakin

vanhojen tuttujen kanssa sekä tutustua

sella usein jo opiskeluaikana.

vierailukohteeseen

teemois-

muihin yhdistyksen jäseniin. Erityisesti

ta. Keskolla käsiteltiin konsernin laki-

opiskelijoille ja vastavalmistuneille Seni-

Viime vuosien aikana olemme vierail-

12

|

LEXPRESS

kohteessa

tyypillisesti

liittyvästä


SENILEXIN KUULUMISIA

Opiskeluaikana saatu tieto juristiammattien moninaisuudesta voi jäädä ohueksi, ja tätä yritämme Senilexissä paikata. lexin tapahtumat ovat erinomainen mah-

saatu tieto juristiammattien moninai-

on myös kutsuttu alumnien vuosijuhlaksi,

dollisuus verkostoitua; meillä Turusta

suudesta ja erilaisista työmahdollisuuk-

ja 150 hengen maksimiosallistujamäärä tu-

valmistuneilla on aivan erityinen yhteys,

sista voi jäädä ohueksi, ja tätä yritäm-

lee vuosittain poikkeuksetta täyteen.

josta voi olla hyötyä jopa työnhaussa!

me Senilexissä paikata. Seminaareissa

Vuoden 2020 Tiedekunnan päivä on yhdek-

on keskusteltu vilkkaasti muun muassa

sästoista laatuaan – Senilexin tosin täyttäessä

arvosanojen ja kieliopintojen merkityk-

tänä vuonna jo kaksikymmentä vuotta. Tule-

sestä, rekrytoinnissa painottuvista sei-

van Tiedekunnan päivän teema on Oikeustie-

koista, kansainvälisestä opinto- ja työ-

teellinen tutkimus ja opetus, millä juhlistetaan

URATEEMAISET OPISKELIJASEMINAARIT Senilex ja Lex ovat järjestäneet vuosit-

kokemuksesta,

tarvittavista

100-vuotiasta Turun yliopistoa. Tiedekunnan

taisen urateemaisen seminaarin jo kuusi

ei-juridisista taidoista sekä palkkauksesta

työuralla

tutkimusta esitellään päiväohjelman kolmessa

kertaa. Tapahtuma on ollut suosittu ja sen

ja vapaa-ajan määrästä. Artikkelit viimei-

puheenvuorossa, minkä jälkeen järjestetään

sisältöä on kehuttu. Seminaari osuu alum-

simmistä seminaareista ovat LexPresseis-

paneelikeskustelu juristeista ja jatkuvan op-

nitoiminnan ytimeen: alumnit pääsevät

sä 1/2019 ja 5/2019.

pimisen nykytilasta sekä tulevaisuudesta. Il-

jakamaan kokemuksiaan työelämästä, työnhausta ja urasuunnittelusta opiskelijoille,

tapäivällä järjestetään vuosikurssitapaamiset

TIEDEKUNNAN PÄIVÄ

joille teemat ovat tyypillisesti varsin uusia.

tasavuosikymmeninä aloittaneille vuosikursseille.

Saamamme palautteen mukaan opiskeli-

Senilexin vuosittainen päätapahtuma on

Ennen illallistilaisuutta pidetään yhdis-

joiden seminaarista saamat tiedot ovat sel-

Tiedekunnan päivä, joka järjestetään maa-

tyksen vuosikokous, ja tällä hetkellä Se-

laisia, joita ei muualta ole saatavilla, ja pa-

liskuussa. Tiedekunnan päivä kuvastaa

nilexin hallitusta työllistääkin kokouksen

neelikeskustelu on johdattanut opiskelijoita

hienosti kolmiyhteyttä Senilexin, Lexin ja

valmistelu ja tulevan toimintamme suun-

pohtimaan uravaihtoehtojaan laajemmin.

tiedekunnan välillä: tiedekunta tarjoaa päi-

nittelu. Senilexin toimintaa voi seurata

Olemme pyytäneet Senilex-seminaa-

väohjelman tilat sekä järjestää luento-osuu-

LexPressin artikkeleista, yhdistyksemme

reihin puhujiksi lakimiehiä, joilla on

den ja kahvitukset. Lex taas tarjoaa käyt-

verkkosivuilta ja Twitterin kautta. Kannat-

monipuolinen uratausta. Pyrimme aina

töömme jatkopaikan, meille kaikille tutun

taa ehdottomasti osallistua tapahtumiim-

tarjoamaan kattavan läpileikkauksen niin

Kirkkotien. Senilex järjestää illallisen, joka

me jo opiskeluaikana ja tietenkin liittyä

virkamies-, tuomioistuin- kuin yritysjuris-

jo pitkään on pidetty hyvin toimivassa Ra-

alumnijäseneksi välittömästi valmistumi-

tin ammattien sisällöistä. Opiskeluaikana

vintola Koulun Bellman-salissa. Iltajuhlaa

sen jälkeen!

LEXPRESS

|

13


14

|

LEXPRESS


IUS NATURALE: KESKUSTELUA YMPÄRISTÖSTÄ TEKSTI | ANNA CORREA DE MORA & VENLA RISTOLA

I

KUVA | SAMULI RAIKUNEN

us Naturale on Lexin alla toimiva ympäristö- ja ilmas-

ta, olemme melko avuttomia. Välillä tuntuu, että oikeustieteen

toasioihin

opiskelijoilta saattaa uupua kriittisen ajattelun taito.

keskittynyt

oikeustieteen

opiskelijoiden

kerho. Kerhon tarkoituksena on koota samanlaisista

Oikeustieteessä on kuitenkin oikeudellisten kysymysten lisäk-

asioista kiinnostuneet lexiläiset yhteen ja järjestää mie-

si kiinnostavaa myös yhteiskunnalliset kysymykset ja erilaiset

lenkiintoista ohjelmaa koko jäsenistölle.

vaikutusmekanismit. Moni asia, kuten laki ja oikeus, tunnutaan

Kerhomme tarkoituksena on edistää ja kehittää ympäristö- ja

otettavan annettuna eikä asioihin suhtauduta kriittisesti. Yli-

ilmasto-oikeuden opetusta Turun yliopistossa sekä lisätä yleistä

opistoelämä ei kehitä ainoastaan meitä vaan myös me voimme

tietoisuutta ympäristö- ja ilmastokysymyksistä. Ajatuksena on

kehittää yliopistoa.

lisäksi kannustaa oikeustieteen opiskelijoita pohtimaan omaa

Juristeilla on valtava vastuu harteillaan, sillä koulutuksemme

ammatillista identiteettiään, vaikutusmahdollisuuksiaan ja eri-

kautta pääsemme tarkastelemaan yhteiskuntaa ainutlaatuiselta

laisia urapolkuja sekä ennen kaikkea lisätä keskustelua siitä,

paikalta. Me saamme nähdä, minkä sääntöjen varaan yhteiskun-

miksi oikeustiedettä opiskellaan.

ta rakentuu. Me osaamme tulkita näitä sääntöä ja meitä myös

Vaikka Ius Naturalen tavoitteena on pitää järjestettävät ta-

tarvitaan uusien sääntöjen luomisessa.

pahtumat asiapainoitteisena, suhtautuminen ympäristö- ja il-

Oikeustieteen maisterin tutkinto tuo valtaa, mutta myös sa-

mastokysymyksiin ei ole tiukkapipoinen, vaan tarkoitus on myös

malla vastuuta. Monia meitä yhdistää halu tehdä elämässään

tutustua uusiin ihmisiin mielekkään ohjelman siivittämänä. Ker-

jotain merkityksellistä. Emme halua jäädä uinumaan omaan hy-

ho pyrkii edistämään poikkitieteellistä näkemystä ympäristöky-

vinvointiimme, vaan käyttää etuoikeutettua asemaamme siihen,

symyksiin, ja tarkoitus onkin tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä

että voisimme vaikuttaa positiivisesti tiettyihin epäkohtiin.

myös muiden tieteenalojen harjoittajien kanssa.

Yliopiston ei tulisi olla suorittamista. Yliopisto on aikaa, jol-

Suunnitelmana on järjestää tapahtumia vaihtelevasti pienem-

loin on mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita, kasvattaa yhteis-

mistä, vain lexiläisille suunnatuista kokoontumisista isompiin

työtaitoja järjestötyössä sekä kehittää itseään oppijana, keskus-

ympäristöaiheisiin tapahtumiin, kuten erilaisiin seminaareihin

telijana, kuuntelijana ja vastuun kantajana.

ja tempauksiin. Tähän mennessä järjestettyihin tapahtumiin lu-

Halusimme tehdä Ius Naturalesta keskusteluväylän, jossa

keutuvat muun muassa seminaari eläinten perusoikeuksista, do-

enemmän tai vähemmän samanhenkiset oikkarit pääsisivät ja-

kumentti-ilta sekä Viini ja Valitus -ilta. On syytä korostaa, että

kamaan ajatuksia esimerkiksi luonnonsuojelusta, kiertotalou-

minkäänlainen etukäteistieto esimerkiksi ympäristöoikeudesta

desta, eläinten oikeuksista ja vaikka ilmastopolitiikasta. Voi

ei ole edellytyksenä tapahtumiin osallistumiseksi – päinvastoin,

olla, että kerhon myötä joku innostuu erikoistumaan ympäris-

mitä enemmän voimme oppia toisiltamme, sen parempi!

töoikeuteen ja päätyy myöhemmin töihin esimerkiksi ministe-

Ius Naturalen tarkoituksena ei ole ilmastonmuutoksen torju-

riöön tai Euroopan unioniin tekemään ymppäjuristin hommia.

minen, maailman pelastaminen, vegaaniuuteen käännyttäminen

Tai sitten hän oppii kerhon kautta vähentämään kertakäyttö-

tai vaikka lentämisen kieltäminen. Nämä ovat kuitenkin asioita,

muovin määrää omassa elämässään ja päätyy tekemään työk-

joihin kourallisella oikeustieteen opiskelijoita ei kovin paljon sa-

seen yhtiöoikeutta Espalle. Ja molemmat vaihtoehdot ovat yhtä

navaltaa ole – ainakaan vielä. Kerhon idean voisi sen sijaan tii-

hyviä.

vistää yhteen sanaan, nimittäin keskusteluun.

Kaikkia eri urapolkuja tarvitaan ja kaikki ovat yhtä arvokkaita.

Oikeustieteen opiskelijoilta saattaa helposti unohtua puhumi-

Juristin tutkinto tarjoaa erilaisia väyliä tarkastella oikeusjärjes-

sen taito. Opimme argumentoimaan ja perustelemaan kantam-

telmän oikeudellista sisältöä. Meidän ei tulisi väheksyä toistem-

me, mutta kun kyse on jostain muusta kuin lain soveltamises-

me valintoja vaan kannustaa kaikkia löytämään omat tiensä.

LEXPRESS

|

15


OPISKELIJAN TYÖNHAKU TEKSTI | AVA LAINEMA

Mikäli työnhakuun liittyvät asiat askarruttavat, apua on saatavilla. Yliopisto tarjoaa monipuolisia palveluja opiskelijoiden työllistymiseen liittyen. Rekry eli Turun yliopiston työelmäpalvelut tarjoaa opiskelijoille tukea urapolun suunnittelussa ja toteuttamisessa.

O

scar Nyman työskentelee Rekryllä kansainvälisen

Opiskelijat kaipaavat opastusta myös CV:n visuaalisuuden

harjoittelun suunnittelijana. Hänen työnkuvaansa

kanssa. Nymanin mielestä CV:n tarkkaan harkittu esteettinen

kuuluu muun muassa työelämäaiheista luennoin-

kokonaisuus ei kuitenkaan ole tärkein asia. “Sisältö on tärkein,

tia, uraohjausta ja harjoitteluun liittyviä asioita.

ja visuaalisuuden tulisi tukea itse asiaa. Jos infografiikka ei sel-

Nyman sanoo, että kaikki Turun yliopiston

vennä itse asiaa, sitä ei ehkä kannata laittaa.”

opiskelijat ovat aina tervetulleita Rekryn palvelujen piiriin. “Ei

Nyman muistuttaa, että visuaaliseen ilmeeseen vaikuttaa

ole liian pientä asiaa, jonka tiimoilta meihin voi ottaa yhteyttä.

myös rivivälit, fontit, boldaukset ja muut muotoilut. Näihin

Autamme, jos opiskelijalla ei ole mitään hajua urasuunnitelmis-

huomiota kiinnittämällä saa jo paljon aikaan. CV:n profiiliku-

ta, mutta myös jos vaikka jokin pieni yksityiskohta työhakemuk-

vissa taas tärkeintä on luonnollisuus, rentous ja tunnistettavuus.

sessa mietityttää. Aina saa ja myös kannattaa hakea apua.”

LinkedInistä puhuttaessa Nyman innostuu. Hänen mieles-

Nyman korostaa, että ura-asioita kannattaa pohtia jo opiske-

tään LinkedIn ei ole hyödyllinen vain työnhaussa vaan myös

luaikana. “Jos on hakenut apua ja tehnyt suunnitelmia jo opis-

tiedonlähteenä. “Siellä on mahtava tilaisuus seurata oman alan

kellessa, valmistuttuaan on muutaman askeleen edellä niihin

asiantuntijoita ja päästä keskusteluun mukaan.”

verrattuna, jotka eivät ole asiaa pohtineet.”

Työnhaussa LinkedIn on joustava ja monipuolinen. “CV:n

Rekryn CV-klinikoilla yksi asia nousee ylitse muiden. “Opis-

maksimipituus on yleensä kaksi sivua, mutta LinkedInissä ei ole

kelijat usein vähättelevät itseään ja ovat epävarmoja. Muis-

mitään sääntöjä sisällön suhteen. Sinne voi laittaa esimerkik-

tuttaisin kuitenkin, että 20-vuotiaalla ei voi olla ikänsä verran

si PowerPointeja, opinnäytetöitä, videoita ja muita projekteja.

työkokemusta.” Nymanin mukaan opiskelijat turhaan vertaavat

Mahdollisuuksia on monia. LinkedInissä voi avata osaamistaan

itseään jo työelämässä oleviin asiantuntijoihin, eivätkä arvosta

enemmän ja myös persoonallisemmalla tavalla kuin CV:ssä”.

omaa koulutustaan. Nyman toivoisi, että opiskelijat avaisivat työkokemustaan CV:ssä monipuolisemmin. Rekrytoijaa kiinnostaa se, mitä osaamista hakijalla on, ja miten hän pystyy hyödyntämään tätä osaamista organisaatiossa. “Kaikista työpaikoista pystyy löytämää jotain relevanttia haettavan työn kannalta. Esimerkiksi asiakaspalvelua tarvitaan mielestäni kaikessa työssä. Ketjuliikkeissä vaaditaan suoraviivaista työotetta, mikä tarkoittaa, että työntekijällä on kyky toimia systemaattisesti ja sääntöjen mukaisesti. Sanallista kokemuksiasi oleellisiksi suhteessa haettavaan työhön”, Nyman vinkkaa.

16

|

LEXPRESS

LinkedIn mahdollistaa myös passiivisen työnhaun, ja sen

kautta voi löytää paikan, joka ei ole auki avoimessa haussa. Rekryn CV-klinikalle voi ottaa myös LinkedIn-profiilin käsittelyyn, mikäli haluaa vinkkejä sen käyttöön.

Oikeustieteen alan erityispiirteenä Nyman pitää sitä, että

alan työ linkittyy vahvasti opintoihin. “Oma koulutus ja erikoistuminen opintojen aikana on tärkeämpää oikeustieteellisessä kuin monessa muussa aineessa.” Myös verkostoituminen

näkyy erityisen vahvasti oikeustieteellisellä alalla. Työpaikka saattaa löytyä verkostojen kautta. Monilla opiskelijoilla onkin

kontakti työelämään jo opiskeluaikana, jolloin siirtymä työelämään tapahtuu luontevasti.


“Olen oppinut monia asianajajalle tärkeitä taitoja. Parasta ovat työkaverit ja yhteishenki tiimeissä.” -- Harjoittelija, kevät 2019

LUE LISÄÄ HARJOITTELUOHJELMISTAMME: WWW.CASTREN.FI/ URAPOLKU/OPISKELIJAT

UUSIA MENESTYSTARINOITA LEXPRESS

|

17


VAIHDOSSA TURUSSA TEKSTI | AVA LAINEMA

Vasemmalta oikealle: Laura Käfer, Daniel Müllern ja Sofia Hutri.

18

|

LEXPRESS

KUVA | LAURA VÄLIMÄKI


Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskelee monta vaihto-oppilasta, jotka haluavat kokea suomalaisen opiskelijakulttuuriin. LexPress haastatteli heistä kolmea selvittääkseen, millainen Suomi on vaihtomaana ja miten vaihto-opiskelijat otetaan täällä huomioon.

Moni oikisopiskelija on käynyt vaihdossa tai ainakin suunnit-

lassa suurin osa tenteistä on suullisia. Sofian mukaan Ruotsis-

telee sitä. Vaihtokohteista, niiden hyvistä ja huonoista puolista

sa opinto-ohjelmaan kuuluu pakollisena kurssi, jossa mennään

puhutaan paljon. Oletko kuitenkaan koskaan pohtinut, minkä-

oikeaan tuomioistuimeen harjoittelemaan oikeudenkäyntiä. Ke-

lainen Suomi on vaihtokohteena?

nenkään mielestä pelkkä suullinen tenttiminen ei ole hyvä asia.

Laura Käfer, 22, on kotoisin Itävallasta, ja valitsi Turun, kos-

Ihmisillä on erilaisia vahvuuksia, ja julkinen puhuminen voi jän-

ka halusi kokea pohjoismaisen elämäntavan. Hän oli kuullut,

nittää. Tällöin oman osaamisen osoittaminen voi epäonnistua

että Suomessa koulutus on laadukasta. Samaa sanoo Daniel

koetilanteessa.

Müllern, 24. Hänen kotimaassaan Tšekissä suomalainen kou-

Opetuksen laatuun kaikki kolme ovat olleet tyytyväisiä. Lau-

lujärjestelmä on suorastaan ylistetty ilmiö. Suomalainen Sofia

ra mainitsee, että Turussa henkilökunnan ja opiskelijan välinen

Hutri, 23, taas tuli tänne vaihtoon Tukholmasta, koska hänellä

hierarkia on matalampi, mikä mahdollistaa avoimen kommuni-

on Turussa paljon ystäviä.

kaation. Danielin mukaan täällä opetus on keskimäärin laaduk-

Suomessa on yllättänyt moni asia. Danielin mukaan rahapeli-

kaampaa kuin hänen kotiyliopistossaan.

automaatit ovat olleet jonkintasoinen kulttuurishokki. Tšekissä

Yliopiston tuutorointi on auttanut integroitumisessa, mutta

uhkapelaaminen on paljon säännellympää. Myös alkoholin hin-

paljon voitaisi silti tehdä. Lauran tuutori sattui tuntemaan oi-

ta on ollut yllätys. Hänen kotimaassaan olut on halvempaa kuin

kislaisen, joka kertoo hänelle tapahtumista. Danielin tuutori ei

vesi.

opiskele oikeustiedettä, joten hänen on vaikeampaa integroitua.

Laura taas kertoo odottaneensa, että Suomessa olisi jäätävän

Hän kertoo olevansa kotimaassaan ELSA:n jäsen, mutta ei silti

kylmää. Sen sijaan Suomessa on hänen mukaansa ollut keski-

tiedä täällä paikallisen ELSA:n tapahtumista. Lexin järjestä-

määrin lämpimämpää kuin Itävallassa. Hänen ennakko-oletuk-

miin vaihtari-iltoihin he ovat kaikki osallistuneet.

sensa suomalaisista ujoina on osoittautunut todeksi. ”Ihmiset

Lexin vaihtarivastaava Kaisla Pohjolainen sanoo, että hän on

ovat todella mukavia, kun heille juttelee, mutta suomalaiset ei-

pestissään pyrkinyt saamaan vaihto-oppilaat mukaan Lexin ta-

vät ole sosiaalisissa tilanteissa aloitteellisia”, Laura kuvailee.

pahtumiin. Tämä on kuitenkin joskus haasteellista. ”Vaihtareille

Opiskelun rakenne eroaa kaikkien kolmen kotiyliopistoissa

on suhteellisen paljon järjestettyä ohjelmaa Turun yliopiston ja

paljon suomalaiseen systeemiin verrattuna. Itävallassa ei Lau-

ESN:n toimesta, joten heidän osallistuminensa Lexin tapahtu-

ran mukaan ole ollenkaan pakollisia luentoja. Tenttiminen on

miin on ollut melko passiivista. Suurimpana syynä siihen on toki

mahdollista tiettyinä aikoina, ja tenttiin voi ilmoittautua, jos

kielimuuri.”

kokee opiskelleensa tarpeeksi. Laura pitää Suomen systeemistä

”Sen hienompaa olisi, mitä useampi tilaisuus järjestettäisiin

enemmän. ”Täällä on luentoja, ryhmäkeskusteluja, projekteja ja

huomioiden kansainväliset ystävämme. Sopeutumista Turkuun

esseitä. Monimuotoinen opiskelu tuntuu paremmalta kuin kir-

ja suomalaiseen kevättalveen helpottaa erityisesti verkostoi-

jastossa yksin istuminen.”

tuminen muiden vaihtareiden, mutta myös meidän lexiläisten

Suullisia taitoja opetetaan muualla paljon enemmän. Itäval-

kanssa.”, Pohjolainen pohtii.

LEXPRESS

|

19


10 KYSYMYSTÄ VUODEN OPETTAJALLE TEKSTI | EMILIA TUOMILUOMA

Asiantunteva opettaja, joka osaa selittää monimutkaisetkin asiat ymmärrettävällä tavalla. Helposti lähestyttävä ja opiskelijamyönteinen. Muun muassa tällä tavalla kuvattiin rikosoikeuden professoria ja oikeustieteen dosenttia Heini Kainulaista. Nimitys oli Kainulaiselle positiivinen yllätys ja se oli vieläpä ehdottomasti joulun paras lahja. Mukavat perustelut lämmittävät edelleenkin mieltä, ja Kainulainen haluaakin kiittää opiskelijoita yksimielisten ehdotusten perusteella tehdystä valinnastaan. Näin kevätlukukauden alkaessa on hyvä palata vielä kerran valinnan äärelle, ja päästää perinteisesti Kainulainen itse ääneen.

1.

MIKSI ALUNPERIN LÄHDIT OPISKELEMAAN OI-

jasti kiinnostunut muistakin oikeudenaloista, kuin rikos-

KEUSTIEDETTÄ?

oikeudesta, eikä valinta varsinaisesti ollut tietoinen päätös. Valmistumisen jälkeen toimin tutkijana, ja se veikin sitten mukanaan.

Vierailin Saksassa opiskellessani nuorisovankilassa. Se oli hämmentävä paikka ja ihmettelin, miten erityisesti

Jostain syystä tutkimusaiheeni ovat usein vahvasti liit-

nuoria ihmisiä voidaan laittaa niin karuihin oloihin. Tästä

tyneet rikosoikeuteen ja sen kontrollikoneistoon. En ole

syntyi kiinnostus oikeustieteeseen.

kuitenkaan koskaan katunut sitä, että valitsin näin, koska rikosoikeuden alalta löydän edelleenkin jatkuvasti uusia ja

Koen, että oikeustiede on vähän kuin kokonainen yh-

kiinnostavia tutkimuskohteita.

teiskunta asetettuna kartalle, koska niin monia eri asioita säädellään oikeudellisesti. Mielestäni oikeustiede antaa mielenkiintoisia näkökulmia tarkasteltavaksi siihen, miten yhteiskunta toimii ja kuka täällä käyttää valtaa.Oikeustieteen kautta voidaan myös löytää vastauksia siihen, millä

2. |

SÄ?

tavalla pyritään kohtelemaan ihmisiä ja ratkaisemaan

Monia asioita! Suomessa on tunnistettu huonosti nai-

ongelmia.

siin kohdistuvaa väkivaltaa ja yleisesti rikollisuutta, joka kohdistuu haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.

MITEN SINUSTA TULI RIKOSOIKEUDEN PROFES-

Mielestäni heidän oikeuksiaan tulisi turvata paremmin

SORI?

ja lainsäädäntöä siis tältä osin kehittää. Paljon hyvää on tietysti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana tapah-

Tämä olikin sitten pidempi tie. Opiskeluaikana olin laa-

20

3.

MITÄ MUUTTAISIT SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖS-

LEXPRESS

tunut, mutta edelleen on kuitenkin paljon tekemistä.


Olen pyrkinyt alusta asti tekemään asioita eri tavalla kuin ne on yleensä tehty, koska se on pedagogisesti perusteltua ja palkitsevaa.

4.

MILLAISIA HAASTAVIA TAI ERIKOISIA TILAN-

ta opetus kokonaisvaltaisesti on, esimerkiksi millai-

TEITA URALLASI ON TULLUT VASTAAN?

sia oppikirjat ovat ja millaisia erilaisia suoritustapoja käytetään. Erityisesti gradujen ohjaus on ollut mie-

No ainakin tämä LexPressin haastattelu! Mutta

lenkiintoista ja on ollut kiva kulkea mukana niiden

vakavasti ottaen, esimerkiksi asiantuntijana toimiessani

valmistuessa. Olen nähnyt paljon hyviä ja laadukkai-

olen usein ollut kouluttamassa eri ammattien edustajia.

ta tutkielmia. Kaikki tämä on ollut todella antoisaa,

Tällöin on tullut vastaan kommentteja ja kysymyksiä,

unohtamatta kaikkia kivoja opiskelijoita ja muita pro-

joiden edessä on tullut miettineeksi, että mitenköhän

jekteja!

tässä nyt tulisi toimia. Käsitellessäni esimerkiksi luennoilla huumeisiin ja väkivaltaan liittyviä oikeudellisia aiheita yleisössä

5.

6.

JOS ET OLISI JURISTI, MIKÄ OLISI AMMATILTASI?

saattaa aina olla henkilöitä, joita nämä aiheet kosket-

Hyvä kysymys, sillä minua kiinnostivat niin monet

tavat läheisesti. Tällaisissa tilanteissa tulee miettiä,

asiat, joita voisi yliopistolla opiskella. Ehkä minulla oli

miten toimia toista ihmistä kunnioittaen ja sitä, miten

aika lailla se käytännöllisempi näkökulma opiskeluun

kohdata tällaisia henkilöitä heitä tai heidän läheisiään

sen kannalta, että lähinnä mietin sitä, mihin ammattiin

syyllistämättä ja tuomitsematta.

voisin siitä valmistua tai millaisiin työelämän tehtäviin koulutus antaisi valmiudet. Vaikea sanoa kyllä muuta

MIKÄ ON TYÖSSÄSI ANTOISINTA?

kuin juristi. Ehkä jokin muu yhteiskunnallisia asioita tutkiva ala olisi ollut kiinnostava tai kielten, erityisesti

Mielestäni on ollut todella innostavaa nähdä, millais-

saksan opiskelu pidemmälle.

LEXPRESS

|

21


7.

mieluiten siten, että voimme keskustella palautteista Erkkareilla on kaikenlaista mielenkiintoista, kuten eri-

opiskelijoiden kanssa. Mielestäni tämä mahdollistaa

laisia opetustilanteita ja vaihtoehtoja perinteiselle kir-

paremmin kurssien dialogisuutta.

jatentille. Olen pyrkinyt alusta asti tekemään asioita eri tavalla kuin ne on yleensä tehty, koska se on pedagogisesti perusteltua ja palkitsevaa. Toivoisin perusteisiin lisää tällaista vaihtelevuutta, vaikka hyvää muutosta

8.

tii opettajilta sitä, että joutuu miettimään vaihtoehtoja

ja kivoja opiskelijoita. Opiskelijoiden kanssa on aina

perinteisille suoritustavoille. Haasteena on kuitenkin

mukavaa olla tekemisissä. Kun opiskelijat katsovat

etenkin perusteissa suuret ryhmäkoot ja rajalliset re-

usein tietysti omalta kannaltaan asioita, ei välttämät-

surssit. Olen ymmärtänyt, että usein opiskelijat koke-

tä aina nähdä koko kuvaa esimerkiksi siitä, miksi aina

vat perusteiden opiskelun puuduttavaksi. Yksi ratkaisu

erityisjärjestelyitä ei pystytä mahdollistamaan. Täl-

tähän olisi nimenomaan monipuolisemmat suoritusta-

laisissa tilanteissa saattaa olla kyse esimerkiksi rajal-

vat. Mielestäni myös oppikirjamateriaaleja tulisi kehit-

lisista resursseista, mutta tietysti kysyä voi aina. Sen

tää pedagogisemmiksi.

haluaisin sanoa, että olkaa aina kurssin ensimmäisellä opetuskerralla läsnä! Se on erittäin tärkeää kurssin

VINKKISI OIKEUSTETEEN OPISKELIJOILLE? Malttakaa ottaa kaikki hyöty irti opiskelusta! Kannat-

opiskella nimenomaan mielenkiinnosta. On tärkeää haastaa itseään ja kehittää kriittistä ajattelua. Tällaisesta oman oppimisen tutkiskelusta on valtava hyöty opiskeluajan lisäksi tulevassa työelämässä. Usein tuntuu, että monilla opiskelijoilla on kauhea kiire mennä töihin niin, että opiskelu jää vain sivuseikaksi työn ohelle. Muistan kuitenkin omasta opiskelijaelämästäni sen halun ottaa kaiken irti sosiaalisista mahdollisuuksista ja myös totta kai välillä tarpeen tehdä niitä töitä. Mutta kunhan muistaisi opiskellakin siinä samalla! VUODEN OPETTAJA -TITTELIN PERUSTELUISSA KUVATTIIN, ETTÄ ARVOSTAT OPISKELIJOILTASI SAAMIASI PALAUTTEITA JA KOMMENTTEJA. MILLAINEN PALAUTE ON JÄÄNYT MIELEEN? Opiskelijoilla on usein todella hyviä ideoita siitä, mitä voisi tehdä eri tavalla, mikä oli mielenkiintoista kurssilla ja mille olisi ollut hyvä jättää enemmän tilaa kurssin aikana. Otan aidosti huomioon palautteet ja teen sitten muutoksia niiden mukaan. Tämän vuoksi kerään pa-

|

ENTÄ MITÄ PALAUTETTA ANTAISIT PUOLESTAAN OPISKELIJOILLESI? Oikeustieteellinen on täynnä motivoituneita, fiksuja

ti miettiä omaa oppimisprosessia ja tapojaan oppia, ja

22

10.

onkin jo tullut. Tällaisten asioiden muuttaminen vaa-

taa oikeasti välillä hiljentyä asioiden ympärille ja aidos-

9.

lautetta ja käyn ne aina läpi vähintäänkin itsekseni,

JOS VOISIT, MITÄ MUUTTAISIT OIKIKSESSA?

LEXPRESS

pedagogiikan ja ryhmäytymisen kannalta.


Täydellinen opintotuki Kauppalehti Digi hintaan 0 € Vielä ehdit hyödyntää LEXin opiskelijajäsenetusi. Tilaa nyt Kauppalehdi Digi osoitteesta: kl.fi/lexetu

LEXPRESS

|

23


LEXSPEX 2020:

E

PALKKAMURHA PAAPUURISSA nnen LexSpexin h-hetkeä

esimerkiksi cha cha chata, nykytanssia

eli huhtikuussa häämöttä-

ja balettia. Omstarteja varten päästiin

Spexissä parasta ovat nimenomaan

vää näytösviikkoa, on hyvä

treenaamaan myös tanssijoiden omissa

muut speksaajat, joiden kanssa on muka-

pysähtyä miettimään, mitä

improtreeneissä. Paljon tuli syksyn aika-

va toteuttaa huikea produktio alusta lop-

kaikkea onnistunut Spex pitää sisällään.

na tehtyä ja koettua ja toisinaan siinä hö-

puun unohtamatta huumoria ja hauskan-

LexSpexin ainesosia ovat muun muassa

täkässä jouduttiin himpun verran oman

pitoa. Tanssin osalta on mahtavaa päästä

monen lexiläisen työpanos lukematto-

mukavuusalueen ulkopuolellekin, mutta

luomaan tunnelmaa ja kuljettamaan ta-

mien tuntien ajalta, innostus, huumori,

ainakin hauskaa oli. Nyt keväällä näytös-

rinaa tanssin keinoin. Vaikka tanssien

luovuus

periksiantamattomuus.

koreografioiden treenaaminen on lähte-

opettelu ja koreografiointi vaatii aikaa

Meidän tuottajien, Ellen Grönholmin ja

nyt vauhdilla käyntiin, ja mukana onkin

ja paljon treeniä, on se kuitenkin todella

Silja Piipon, työurakka alkoi vajaa vuo-

varmaan ennätysmäärä tanssijoita.

vaivan arvoista.

sekä

si sitten. On ollut upeaa tuottaa spexiä yhdessä

motivoituneiden

set myös yleisölle.

Me tanssivastaavat Karoliina Rytkö-

YHDESSÄ TREENAAMINEN PUSKEE ETEENPÄIN

speksaajien

nen ja Emma Viikari lähdimme mukaan

kanssa ja seurata kokoajan kasvavaa pro-

spexiin, koska halusimme olla mukana

duktiota. Seuraavaksi muutama vastaa-

toteuttamassa

vistamme kertoo mitä heidän tiimeissään

päästä mukaan osaksi mahtavaa spexpo-

LexSpexin bändin soitot lähtivät käyn-

on puuhattu syksyllä ja alkukeväällä, jot-

rukkaa. Spexissä on aivan oma tunnel-

tiin lokakuussa Spekstivaaleihin valmis-

ta saadaan aikaan lavalla näkyvä show.

mansa, eikä mikään voita näytösviikon

tautuessa. Spekstivaalit olivat inters-

fiilistä, kun kaikkien kädenjälki ja työ

peksuaalinen tapahtuma, jossa jokainen

kuukausien ajalta saa viimein lopullisen

Turun yliopiston spex-bändi esiintyi.

muotonsa. Spex tuo hyvää vastapainoa

Bändi soitti keikalla mm. Dingoa ja

opiskelulle, ja samalla on hauskaa päästä

Popedaa. LexSpexin bändi, eli Foos ma-

TÄNÄ VUONNA ENNÄTYSMÄÄRÄ TANSSIJOITA Tanssin

ja

nopeasti

toteuttamaan omia visioita tanssin muo-

söö odottaa innolla jatkossa vastaavan-

dossa. Näytösviikolta odotamme hyvällä

laisia interspeksuaalisia keikkoja.

taisten treenien muodossa. Syysiltojen

energialla vedettyjä esityksiä ja sitä, että

Jimi Paavola on toiminut tänä vuonna

pimeinä tunteina pääsimme kokeilemaan

pääsemme esittämään kovan työn tulok-

Spexissä bändivastaavana ja pesti on ol-

|

vierähti

lavashow’ta

kokeillessa erilaisia tanssityylejä viikoit-

24

spex-syksy

huikeaa

LEXPRESS


lut hänestä mitä mukavin! Bändissä asiat

sa lähinnä fuksipassin leiman perässä

Olemme Minttu Kopperoinen sekä

sujuvat yleensä kuin rasvattu ja henki on

(unohdin ottaa fuksipassin loppujenlo-

mitä mainioin. Moni vanhempi tieteen-

puksi mukaan). Jäin kuitenkin seuraa-

Katri Saarnio, ja haimme käsisvastaavik-

harjoittaja oli jo luopumassa bänditou-

maan improja joissa oli niin hauskaa,

huista edellisen spexin päättyessä, mutta

että päätin että minun on jollakin tavalla

nämäkin soturit palasivat kotiin eli Puite

päästävä spexiin mukaan. Lopulta mi-

production treenitiloihin.

nusta tulikin apulaisohjaaja.”

Jimin mielestä parasta spexissä on eh-

”Syksyn kohokohtia olivat käsikirjoi-

dottomasti uusien ihmisten tapaaminen,

tuksen lukeminen ja virkistystiimin jär-

sekä nykyisten kaverisuhteiden syven-

jestämät sitsit. Odotan kevään spexiltä

tyminen. Yhdessä treenaaminen puskee

eniten sitä hetkeä jolloin kaikki spexin

yksilöitä eteenpäin, bändissä tämä näkyy

osat yhdistyvät kun pääsemme yhdessä

uusia biisejä opetellessa, jotka eivät ole

harjoittelemaan tanssin, bändin ja näyt-

ns. omaa genreä. Itse soitellessa voi jos-

telijöiden kanssa. Näytösviikolta odotan

kus huomata pyörivänsä vain tietynlaisten kappaleiden ympärillä.

si, koska virtaa riitti vielä edellisen vastaavavuoden jälkeen. Meillä oli samanlaiset ajatukset hyvästä käsikirjoituksesta. Molemmat

Apulaisohjaaja

JA

ja syvällisiä henkilöhahmoja sekä dramaattisia juonenkäänteitä. Ja niitähän tänä vuonna riittää! LexSpex 2020 johdattaa meidät neljäkymmentä vuotta ajassa taaksepäin: ja

olkatoppausten,

eniten hauskoja omstartteja ja ensi-illan

permanenttien

sekä

kasettisoittimien

jännitystä.”

kulta-ajalle,

SYVÄLLISIÄ HENKILÖHAHMOJA JA DRAAMAA Käsistiimin syksy oli täynnä hyvää pöhi-

omista spex kokemuksistaan: ”Lähties-

nää viikottaisissa tapaamisissa. Marras-

säni spexiin minulla ei ollut paljoakaan

kuun loppuun mennessä ideat olivat saa-

käsitystä siitä, mikä on spexi, omstartti

neet valmiin käsikirjoituksen muodon,

tai läpäri tai mihin oikeastaan olin läh-

jonka saimme ilolla luovuttaa ohjaajien

temässä. Olin ollut fuksien esittelyillas-

hellään huomaan.

Malin

lavalle

trikoohousujen

kertoo

Ronja

saada

vauhdikasta toimintaa, mielenkiintoisia

sijoittuu

HAUSKOJA OMSTARTTEJA ENSI-ILLAN JÄNNITYSTÄ

halusimme

1980-luvulle.

kaikille

tuttuun

Tarinamme miljööseen,

ruotsinlaivalle. Päähenkilömme, kylmä ja tunteeton Pamela, saa mystisen toimeksiannon laivalle. Kuka tuo tuntematon toimeksiantaja oikein on? Ja miksi hän haluaa jonkun laivaan nousevista hengiltä? Selvitystyöt alkavat huhtikuussa, lähde kanssamme risteilylle seuraamaan palkkamurhaajan työpäivää.

LEXPRESS

|

25


Kun

fuksisyksynä

Spex-harjoituksissa,

aloimme

käydä

kuulimme

sanan

spexperhe. Nopeasti kävi selväksi, mitä

NÄYTÖSAJAT TURKU: Ti 14.4 klo 19 Ke 15.4 klo 19 To 16.4 klo 19 Pe 17.4 klo 19 La 18.4 klo 13 La 18.4 klo 18 HELSINKI: Ma 20.4 klo 18

termillä tarkoitetaan. Etenkin kevään aikana spexporukka hitsautuu yhteen ja muodostaa toisia kannustavan yhteisön, jossa nauretaan, harjoitellaan ja jännitetään yhtenä porukkana. Vuosittain osa porukasta vaihtuu, mutta olemme huomanneet, kuinka aina uudet sopeutuvat heti porukkaan ja spexperhe säilyy vuodesta toiseen, vaikka kokoonpano muuttuisi.

LEXSPEX 2020: PALKKAMURHA PAAPUURISSA Tuottajina haluamme vielä sanoa, että on ollut ilo huomata, kuinka lexiläisten mielenkiinto Spexiä kohtaan on vuosi vuodelta lisääntynyt ja yhä useammat ihmiset ovat tulleet kokeilemaan mitä Spexaamisella on annettavana. Spexissä on varmasti jokaiselle jotakin, olit sitten kiinnostunut lavalla olemisesta, järjestelyistä lavasteissa tai muusta tärkeästä roolista Spexin tukijoukoissa. Myös vastaavapestit ovat kiinnostaneet niin uusia kuin vanhoja spexaajia, jo fukseista lähtien. Tänä vuonna speksissä onkin ollut

LIPUT ENNAKKO LEXILÄISILLE: 12 € OPISKELIJALIPPU: 14 € NORMAALIHINTAINEN LIPPU: 17 € KANNATUSLIPPU: 30 € (SIS. PIENEN TARJOILUN)

ennätysmäärä vastaavia jakamassa vastuuta produktiosta. LexSpex 2020: Palkkamurha Paapuurissa on jo yhdeksäs LexSpex. Vaikka olemmekin verrattain pieni speksi Turussa, vuosi vuodelta LexSpex kasvaa ja vahvistuu ja näin ollen huhtikuun näytösviikolta voi varmasti odottaa yhä upeampaa teatterishow’ta! Tätä et halua jättää näkemättä, eli nähdään siis näytösviikolla!

Spexter veisin, LexSpex 2020 tuottajat Ellen Grönholm ja Silja Piippo

26

|

LEXPRESS


THERE’S A POINT IN EVERY SENTENCE.

Astrea provides high quality legal services in all fields of business. Astrea is based in Helsinki, Turku and Oulu. We take care of our clients assignments with expertise and efficiency both nationally and internationally. We offer functional solutions and up-to-date knowledge in any required environment. TURKU Kauppiaskatu 5, 20100 Turku | puh. (02) 273 0200 | turku@astrea.fi HELSINKI Pieni Roobertinkatu 11, 00130 Helsinki | puh. (09) 681 8290 | helsinki@astrea.fi OULU Rantakatu 4, PL 557, 90101 Oulu | puh. (040) 583 8043 | oulu@astrea.fi

LEXPRESS

|

27


SKIMBALEX GOES SAALBACH TEKSTI | EVELIINA KOIVUNEN & PINJA ORVASTO

KUVAT | ELLENETTA JESTOI & EVELIINA KOIVUNEN

Skimbalexin vuotuinen viikon mittainen alppimatka suuntautui t채n채 vuonna Saalbachiin, It채valtaan. Skimbalexin historian toiselle alppimatkalle l채hti 23 laskijaa, joista jokaisella oli hyvinkin erilainen laskutausta.

28

|

LEXPRESS


Alppimatka oli heitto syvään päätyyn, mutta oman tasoinen lasketteluryhmä löytyi heti. - Lari Sorvari

T

apahtumarikas viikkomme sisälsi kaikkea kelkkamäen ja mustien rinteiden väliltä. Jokaiselle löytyi jotakin. Intohimoisimmat laskettelijat suuntasivat jo varhain aamusta hiihtohisseille niiden

auettua kahdeksan pintaan, kun taas enemmän hetkessä elävät aperolin mausta nauttivat kulinaristit suorittivat reissua rennommalla otteella. Säiden ollessa mitä mainioimmat kelpasi after skissä istuskelu koko porukan voimin aina laskupäivän jälkeen. Pidimme erityisesti siitä, että taitotasoon katsomatta jokaiselle löytyi oman tyylinen lasketteluporukka. Haluisimmekin korostaa, että Skimbalexin toimintaan sekä reissuille osallistuminen ei vaadi aiempaa laskukokemusta, pelkästään hyvän asenteen ja valmiuden pyllähtää pariin otteeseen. Kuten vasta lajin pariin ajautunut Lari Sorvari totesikin, alppimatka oli heitto syvään päätyyn, mutta oman tasoinen lasketteluryhmä löytyi heti. Halukkaille oli tarjolla jopa Skimbalexin puheenjohtajan ammattitaitoista opetusta rinteessä. Matkaseurueen yhteishenkeä kohotti erityisesti kolmen ruokalajin illallinen, jolle kokoonnuimme yhdessä ensimmäisestä illasta lähtien koko viikon ajan. Illallisen aikana vaihdettiin päivän kuulumiset ja kömmähdykset. Viimeisenä iltana palkittiin myös alppimatkan viikon suorittaja. Viikon suorittajan kriteereiksi muodostuivat yleisen tunnelman nostattaminen niin rinteessä kuin sen ulkopuolella, sekä intohimo itse lajia kohtaan. Suorittajaksi valikoitui Skimbalexin hallituksen päätöksestä ansaitusti suoraan Hämeenlinnasta repäisty Tommi Toivonen.

LEXPRESS

|

29


Alppimatka maksoi kokonaisuudessaan 969 euroa. Tähän

kaisen organisoima rastikierros. Pääsimme kilpailemaan viiden

hintaan sisältyi lennot, suksi- tai lautakuljetukset, majoitus, rin-

hengen ryhmissä, ja tehtäväksi muodostui mm. täydellisen af-

nelippu kuudelle päivälle ja aamupala sekä illallinen päivittäin.

terski-drinkin kehittäminen sekä näytelmä pohjautuen alppireis-

Matkasta sai myös lompakkoystävällisen, sillä rinneravintoloi-

sun tapahtumiin.

den lounashinnat vaihtelivat noin viidestä eurosta kolmeenkym-

Säiden puolesta viikon hienoimpana päivänä me kaikki ve-

meneen euroon. Rahan säästäminen oli siis myös rinteessä mah-

dimme haalarit jalkaan ja suuntasimme yhdessä rinneriehaan.

dollista.

Rinnerieha oli valehtelematta yksi viikon parhaista hetkistä.

Laskukilometrejä tuli parhaimmillaan kerättyä yli 30 päi-

Saimme kaikki polttaa poskipäämme auringossa nauttiessamme

vän aikana, mutta aikaa jäi myös muihin aktiviteetteihin, kuten

hyvästä seurasta ja katsoen painiotteluita hangessa. Huomasim-

edellä mainittuun kelkkamäkeen, rastikierrokseen sekä rinnerie-

me, että polveen asti ulottuvassa hangessa temmeltäminen he-

haan. Kelkkamäessä herättelimme Skimbalexin reissaajien kil-

rättää vakavimmankin lexiläisen sisäisen lapsen henkiin.

pailuhenkisyyttä ja saimme pystyyn kunnon romurallin. Oli hie-

Näin jälkikäteen voimme todeta, että viikko oli jokaisen pen-

noa nähdä miten Skimbalexin reissaajien laskutyylin takana oli

nin arvoinen. Skimbalexin ikimuistoinen reissu Saalbachiin on

vahvasti “hätä keinot keksii” -mentaliteetti. Ensimmäinen kurvin

tarjonnut meille vielä monen viikon jälkeenkin hyvät naurut ja

jälkeen oli jo yksi kelkoista kadonnut, ja puolet jäljelle jääneistä

uskomattomat muistot. Odotammekin jo innolla Skimbalexin

laskijoista saivat aikaan ketjukolarin. Voittajaksi selviytyi mo-

kevään suomimatkaa, ja lähdemme ensi talvena ehdottomasti ta-

nen mutkan kautta itse puheenjohtaja Lauri Kulmala.

kaisin Alpeille fiilistelemään. Jos sinulla on pienintäkään innos-

Toinen laskettelun rinnalle järjestetty reissun kohokohta oli ehdottomasti matkanjärjestäjien Leo Pajusen ja Nooa Lauri-

30

|

LEXPRESS

tusta laskemista tai yleisesti after ski -kulttuuria kohtaan tule ihmeessä mukaan.


Unique assignments, Sharp minds & Inclusive atmosphere Opportunities for law students. Follow us on hannessnellman.com/careers/

LEXPRESS

|

31


Lukusalibingo Käyttöohje: Ota mukaasi Calonian lukusaliin. Kun saat osuman kolmeen vierekkäiseen tai ristikkäiseen laatikkoon, muista huutaa ”bingo!” voittosi merkiksi.

32

|

LEXPRESS

Valaistus on liian kirkas tai pimeä

Vierustoveri ei löydä hyvää istuma-asentoa

Joku hakkaa näppäimistöä raivokkaasti

Nukahdat

Joku aivastaa/ niistää

Päätät ansainneesi vähän pidemmän tauon

Keskittymisesi herpaantuu, vaikka tenttikirja onkin varsinainen trilleri

Ovi pitää meteliä

On liian kylmä


NYT LEIVOTAAN Painaako stressi päälle? Kaipaatko vaihtelua kirjastossa istumiseen? Mitä jos leipoisit itsellesi jotain hyvää! LexPress sai käsiinsä toimiston avajaisissa suuren suosion saavuttaneiden keksien reseptin. Nyt voit testata, ovatko leivontataitosi pääsihteerin veroiset. Ota kuitenkin huomioon, että tällä määrällä keksejä ruokit vähän isomman lauman nälkäisiä opiskelijoita .

Suklaacookiet noin 200 kpl 1/2 kg voita 5,8 dl sokeria 7,1 dl fariinisokeria 4 kananmunaa 2 tl vaniliinisokeria 2 tl ruokasoodaa 2 tl leivinjauhetta 1 tl suolaa 14,2 dl vehnäjauhoja/gluteenittomia jauhoja 12,5 dl hienonnettuja kaurahiutaleita 400 g pähkinärouhetta 1 kg suklaata lastuiksi rouhittuina 1. Sekoita voi ja sokerit vaahdoksi. Lisää kananmunat, vaniliinisokeri, sooda, leivinjauhe ja suola. Sekoita joukkoon jauhot ja hienonnetut kaurahiutaleet. Lisää lopuksi pähkinärouhe ja suklaalastut. 2. Kauli sentin paksuiseksi levyksi, paina pikkuleivät irti juomalasilla. 3. Paista 190 C° kymmenisen minuutia.

LEXPRESS

|

33


OPINTOPALSTA

EDUNVALVONNAN SUUNTIA

V

uosi 2020 on pyörähtänyt varmasti käyntiin

kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Tämä tarjoaa tärkeän mahdolli-

myös koulutuspoliittisella sektorilla. Vuoden – ja

suuden kiinnittää huomiota tämän hetkisen tutkinnon epäkoh-

opintovastaavan – vaihtumisesta huolimatta on

tiin ja siihen, kuinka niitä voidaan pyrkiä korjaamaan. Tiede-

ollut hienoa huomata muutoksen olleen kivuton

kunnan pöydällä on pyöritelty myös mahdollisuutta poolijaon

edellisvuoden teemojen kantaessa vielä tähänkin vuoteen. Sanonta ”out with the old, in with the new” ei täysin sovikaan edun-

poistamisesta ja tenttien uusimiskäytännön muuttamisesta. Nyt tarjoutuukin oiva mahdollisuus saada oma ääni kuuluviin

valvontaan, vaan keskusteluissa aikaisemmin nousseet aiheet

ja vaikuttaa annettavaan opetukseen ja tarjolla oleviin kurssei-

puhuttavat edelleen.

hin ottamalla yhteyttä sähköpostitse opinto@lex.f i, hallituksen

Kysymys siis kuuluu: mitkä asiat ovat näin vuoden alussa polttavimpia puheenaiheita? Mitä Lexin edunvalvonta suunnittelee vuodelle 2020? Kuten useana aikaisempanakin vuonna, keväällä törmää

palautekanavan kautta tai kasvotusten kahvikupposen äärellä. Edunvalvonta-asioissa viime vuonna roimasti lisääntynyt kansallinen yhteistyö kehittyy kovaa vauhtia, ja uusi Oikeustieteen Opiskelijoiden Liitto pääsee kunnolla vauhtiin. OOL:n kautta

eittämättä pääsykoekysymykseen. Viime vuonna pääsykokeis-

oikkarit ympäri Suomen pystyvät ottamaan yhdessä kantaa

sa tapahtui suuri valtakunnallisesti merkittävä muutos, kun

maanlaajuisiin kysymyksiin, toimien samalla lähestymiskana-

ensimmäistä kertaa ikinä oikeustieteellisiin tiedekuntiin otettiin

vana eri tahoille. Tämän lisäksi myös ainejärjestöjen väliseen

opiskelijoita sisään pelkällä ylioppilastodistuksella. Tänä vuon-

muuhun yhteistyöhön pyritään panostamaan kaikkia kosketta-

na määrä nousee 20 prosentista 40 prosenttiin.

vien teemojen, kuten arvosanapaineiden, osalta.

Aihe on puhuttanut myös Lakimiesliiton tasolla – tarvit-

Syksyllä 2019 järjestetyssä opintokyselyssä selvisi, että suuri

taisiinko yliopisto-opintojen alkuun esimerkiksi perehdyttävä

osa jäsenistöstä toivoisi lisää tiedotusta edunvalvontaan liitty-

kurssi, joka antaisi opiskelijoille tietoja ja taitoja, joita pääsyko-

vistä asioista. Tämä on teema, johon olemme tänä vuonna päät-

keisiin lukeminen on ennen tarjonnut? Meillä Turussa tilanne

täneet kiinnittää erityisesti huomiota. Pyrimme järjestämään

on parempi kuin monessa muussa tiedekunnassa, sillä Oikeudel-

enemmän tilanteita, joissa opinnoista puhuminen ei tarkoita

lisen ajattelun lähtökohdat -kurssi on jo pitkään toiminut hyvin

keskustelukumppanin silmien lupsahtelua ja haukottelua.

uusien opiskelijoiden ensikosketuksena yliopistossa opiskelemiseen.

sääntymään – edunvalvontaan liittyviä asioita voi seurata erityi-

Kotitiedekunnassa suuren lohkon ajasta vie tiukasti tarkasteltu uusi opetussuunnitelma, joka sitoo tiedekunnan opetusta

34

Lisäksi tiedotus Lexin sosiaalisen median kanavissa tulee li-

|

LEXPRESS

sesti Lexin twitteristä, @LexTurku. Helmikuussa ensimmäistä kertaa julkaistava Lexin podcast antaa myös uuden kanavan


OPINTOPALSTA

Pyrimme järjestämään enemmän tilanteita, joissa opinnoista puhuminen ei tarkoita keskustelukumppanin silmien lupsahtelua ja haukottelua.

kuulla yleisestä hyvinvoinnista ja ajankohtaisista aiheista. Yhteistyön lisääminen ylettyy myös tiedekunnan suuntaan, ja tavoitteena on kaventaa opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välistä - välillä monenkin kilometrin mittaiselta tuntuvaa - kuilua. Huh, siinä muutama sananen tämän vuoden suunnitelmista ainakaan tekemisen puute ei tule uhkaamaan. Mikäli jokin asia askarruttaa tai mieleesi juolahtaa mitä mainioin idea, otathan yhteyttä yllä mainittujen kanavien kautta. On jännittävää nähdä, mitä tämä vuosi tuo tullessaan.

Emma Suur-Hamari Hallituksen opintovastaava opinto@lex.f i

LEXPRESS

|

35


36

|

LEXPRESS


LEXPRESS

|

37


38

|

LEXPRESS


LEXPRESS

|

39


Ota urallasi loikka ylöspäin. Haluaisitko saada mielenkiintoisia työtehtäviä mukavassa työympäristössä ja olla osa sitoutunutta ja kansainvälisesti arvostettua tiimiä?

Veikko Myller: ”The Bull”

Olemme Suomen johtavia liikejuridiikkaan erikoistuneita asianajotoimistoja ja etsimme jatkuvasti joukkoomme opintojensa eri vaiheissa olevia opiskelijoita. Jos kiinnostuit, lue lisää ja lähetä hakemus osoitteessa www.ww.fi/careers/students Autamme sinua ottamaan loikan kohti huippuammattilaisuutta.

www.ww.fi Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki

Profile for LexPress

LexPress 01/20  

LexPress 01/20  

Profile for lexry
Advertisement