Grondstof Persoonlijk 2 thema's demo

Page 1

L O O P B A A N

|

P E R S O O N L I J K

1


2


3


PROFES 4

SIONEEL


LIJK

PERSOON

5


6


N A A B P O LO

S R E P |

K J I L N OO

Colofon 01-02 Themaoverzicht 03-04 Inhoudsopgave 05-06 De opbouw van Gronstof 07-08

THEMA 1. KICKOFF MBO

08-23

THEMA 4. TALENT 56-71

THEMA 2. STUDEREN & PLANNEN

24-39

THEMA 5. MINDSET 72-87

THEMA 3. SOCIAAL VAARDIG

40-55

THEMA 6. TOEKOMST 88-103

1.1. Studiegenoten en LOB 10-13 1.2 Docenten, opleiding en hulplijnen 14-17 1.3 Groepsvorming 18-21 1.4 Identiteit en coaching 22-23

2.1 Leeromstandigheden 26-29 2.2 Planningen maken 30-33 2.3 Effectief studeren 34-37 2.4 Praktijk vs. theorie 38-39

3.1 Grenzen stellen 42-45 3.2 Feedbackg even & ontvangen 46-49 3.3 Samenwerken 50-53 3.4 Communiceren 54-55

4.1 Mijn kwaliteiten 58-61 4.2 360 graden feedback 62-65 4.3 Door onwikkelplan 66-69 4.4 Jezelf presenteren 70-71

5.1 Eigen regie 74-77 5.2 Stress te lijf 78-81 5.3 Doelen stellen 82-85 5.4 Groot denken 86-87

6.1 Werken of doorsturen 90-93 6.2 Zelfscan 2.0 94-97 6.3 Toekomstplan 98-101 6.4 Afronden 102-103

7


8


THEMA 1

KICK-OFF MBO

Introductie Profielen, buitenlandse stages, keuzedelen. Op weg naar je diploma heb je leuke mogelijkheden! Breng in kaart welke keuzes jouw opleiding biedt. Onderzoek de voorwaarden en maak je persoonlijke ontwikkelingsplan.

9


Doel Je kunt uitleggen wat LOB inhoudt en je hebt je nieuwe studiegenoten beter leren kennen.

STUDIEGENOTEN & LOB

Handig omdat Door je actief in je nieuwe vakken en directe schoolomgeving te verdiepen, ga je beter van start op je nieuwe opleiding.

En nu een vak leren Welkom op je nieuwe opleiding! Dit betekent natuurlijk nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten en nieuwe vakken. Bij één van die vakken wordt Grondstof Loopbaan ingezet.

100% over jou ‘Loopbaan’ wordt soms ook ‘loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)’ genoemd. Het gaat 100% over jouw ontwikkeling. Actief met je eigen ontwikkeling bezig zijn vergroot de kans dat je toekomstkeuzes maakt die écht goed bij je passen. Je onderzoekt waar je interesses liggen en wat je belangrijk vindt, werkt aan studie- en beroepsvaardigheden en kijkt welke uitstroomrichting aansluit bij jouw wensen.

Waarom belangrijk? Waarom denk je dat loopbaanbegeleiding zó belangrijk is dat het op elke mbo-opleiding verplicht is?

Lessen en opdrachten Elke les bestaat uit meerdere activiteiten, meestal ondersteund door een presentatie op het digibord. De kennis en ervaring die je tijdens deze activiteiten opdoet, gebruik je bij het maken van de opdrachten.

10


Verdiep je in Grondstof Verdiep je in de inhoud van Grondstof en beantwoord de vragen. Vragen die je niet zelf uit het overzicht kunt halen, bespreek je met je medestudenten. Welk thema lijkt je het leukst?

Welk thema lijkt je het nuttigst?

Wat is volgens jou het verschil tussen Grondstof Talent en Grondstof Beroep?

In welke uren wordt loopbaan ingezet op je opleiding?

Wel ‘goed’ of ‘fout’ Soms is een antwoord wel goed of fout. Dan worden de antwoorden besproken tijdens een activiteit of geeft je docent het juiste antwoord.

“Wat werkt beter: overhoren of doorlezen?” Hier is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dus is er zeker een juist antwoord.

Geen ‘goed’ of ‘fout’ LOB gaat over jezelf. De meeste antwoorden die je geeft kunnen dus niet ‘goed’ of ‘fout’ zijn. “Word je liever kok dan advocaat?” Je antwoord kan niet goed of fout zijn. Het gaat om jouw voorkeur.

Veel plezier met Grondstof en succes met je studie! 11


Twee klasgenoten Verdiep je in twee klasgenoten die je waarschijnlijk niet zo vaak spreekt.

Klasgenoot 1

Naam: Favoriete vakantieland: Favoriete YouTuber: Houdt van mensen die: Wil écht een keer: Grootste blunder: Held: Wat wil deze persoon later worden? De leukste overeenkomst tussen jullie:

Klasgenoot 1

Naam: Woonplaats: Favoriete muziek of artiest: Heeft een hekel aan: Zou wel voor één dag van leven willen ruilen met: Leukste ooit meegemaakt: Kan heel goed: Droomberoep: De leukste overeenkomst tussen jullie: 12


Studiegenoten Verzamel informatie over je studiegenoten. Loop rond, kijk, vraag, zoek op.

Wie… Een klasgenoot mag maar één keer voorkomen in de onderstaande tabel. Noteer de naam van een klasgenoot die… Het dichtste bij je woont:

Dezelfde YouTubers volgt als jij:

Meer dan drie huisdieren heeft:

Liever films kijkt dan gamet:

Drie of meer sporten beoefent:

In alle provincies van Nederland is geweest:

Gelooft in liefde op het eerste gezicht:

Doel gehaald?

Je kunt uitleggen wat LOB inhoudt.

Je hebt je nieuwe studiegenoten beter leren kennen. 13


Doel Je kunt uitleggen wat LOB inhoudt en hebt je nieuwe studiegenoten beter leren kennen.

DOCENTEN, OPLEIDING EN HULPLIJNEN

Handig omdat Als je iets nodig hebt tijdens je studie is het fijn als je weet wie je kan helpen of waar je moet zijn.

Frisse lucht Even naar buiten om straks weer te kunnen focussen. Plekken en regels Loop door school. Noteer zoveel mogelijk plekken waar je terecht kunt voor …

In stilte werken Studeren, huiswerk maken.

Eten en drinken Op welke plekken mag je eten en drinken?

Mobiel opladen Ontspannen Pauze houden, even kletsen.

14

Je hebt stroom nodig. Waar vind je stopcontacten die vrij toegankelijk zijn?


Een docent spreken Je hebt vragen over een vak.

EHBO Informatie opzoeken Waar vind je EHBOmaterialen of iemand die EHBO kan verlenen?

Waar vind je vaktijdschriften of waar kun je hulp vinden bij het opzoeken van informatie voor een presentatie of iets dergelijks?

Nieuwe plek, nieuwe regels Om honderden of soms duizenden studenten zo prettig mogelijk samen onderwijs te laten volgen, zijn er schoolregels nodig. Welke regels zijn er rond:

Te laat komen in de les

Pestgedrag en conflicten

Omgang met materialen van school

Elkaar filmen en fotograferen

Omgang met elkaars eigendommen

Social media

Overige belangrijke regels

15


Hulplijnen Bij een mbo-opleiding zijn er volop mensen die met van alles kunnen helpen. Maar wie doet wat?

Zorgcoördinator Deze persoon begeleidt studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Hier kom je meestal pas terecht als je doorverwezen bent door je coach.

Vertrouwenspersoon Dingen die je niet met anderen wilt of kunt bespreken zijn veilig bij de vertrouwenspersoon. Voor elk advies kun je bij hem of haar terecht.

#1: je coach Studiecoach, slb-er, mentor. Hier kun je terecht met al je vragen en diegene helpt je je studie door. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen heb je regelmatig een gesprek met je mentor.

Stagebegleider De stagecoach is een beroepskracht die je op je stage begeleidt.

Beantwoord de vragen Naam coach: Hoe kun je je mentor bereiken? Naam vertrouwenspersoon: Hoe kun je de vertrouwenspersoon bereiken?

Dagelijkse kost Bij wie kun je terecht met deze vragen? De zorgcoördinator en vakdocent vind je niet terug in deze lijst. Met de eerste krijg je niet snel te maken en van de tweede is meestal wel duidelijk wat hij of zij doet.

16

Vakdocent De vakdocent weet alles van het vak waarin hij of zij lesgeeft. Dus heb je bijvoorbeeld vragen over de toets Nederlands of over de leerstof? Ga naar je vakdocent!

Studiegenoten Ook studiegenoten weten heel veel. Toetsdata, leertips, samen huiswerk maken, persoonlijk advies. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt bij hen terecht.


Coach

Vertrouwens -persoon

Stagecoach

Ouders en verzorgers

Studiegenoten

Je hebt vragen over je rooster. Je twijfelt of de studie wel bij je past. Je voelt je niet veilig in de klas. Je wilt iets weten over het verloop van je studie, bijvoorbeeld over profielkeuze en keuzedelen. Je denkt dat het slecht gaat met een studiegenoot. Je wilt een klassenfeest organiseren maar weet niet waar je moet beginnen. Je hebt geldzorgen en wilt hulp. Je hebt onenigheid met een docent. Je hebt een ziekte of thuissituatie die je studie beïnvloedt. Je zit erdoorheen en hebt even iemand nodig die je motiveert. Je bent dyslectisch en wilt extra toetstijd. Je wilt met iemand spreken, maar wat je bespreekt moet geheim blijven. Je hebt een probleem met je coach. Je hebt vragen over je stage-opdrachten. Doel gehaald?

Je kunt aangeven welke personen en plekken belangrijk zijn voor jouw studie. 17


Doel Je kunt de omgangsafspraken van je groep benoemen en weet wie je in je eigen netwerk kan helpen bij het halen van je studie.

GROEPSVORMING

Handig omdat Omgangsafspraken helpen om de sfeer goed te houden. En als je nu vast bedenkt wie uit je omgeving je kan helpen tijdens je studie kun je hen sneller inzetten als je ze écht even nodig hebt.

Lekker sfeertje! Wat vind jij belangrijk in een klas? Kies maximaal drie opties.

18

Wat besproken wordt, blijft in de groep

Ook buiten school dingen doen

Elkaar laten uitpraten

Ruimte om persoonlijke dingen te delen

Rustig kunnen werken

Respectvol met elkaar en elkaars spullen omgaan

Privacy

Verschillende meningen zijn oké

Lachen met elkaar

Je eigen gang kunnen gaan

Een open werksfeer

Elkaar helpen als het moeilijk wordt

Ruzies uitspreken

Elkaar kunnen aanspreken op gedrag

Samen de studie halen

Af mogen wijken

Geen verplichte sociale omgang

Zorgen voor elkaar


Ik werk graag samen met mensen die …

Ik kan me niet concentreren als …

Ik houd er niet van als …

Ik verwacht van docenten dat …

Ik kan rustig werken als …

Docenten mogen van mij verwachten dat …

Omgangsafspraken maken Bij nieuwe groepen is het goed om omgangsafspraken te maken. Daarmee maak je duidelijk waar de grenzen liggen van wat jullie normaal vinden. Welke afspraak vind jij logisch bij deze situaties? Situatie 1: Er worden grappen gemaakt over iemands geloof. Situatie 2: Over een student worden altijd dezelfde grappen gemaakt. Hij vindt dit duidelijk niet leuk. Situatie 3: Een student filmt je terwijl je dit niet wilt. Situatie 4: Een student zit de hele tijd op haar telefoon tijdens de uitleg. Situatie 5: Een student heeft de fiets van een ander geleend en gaat er ruw mee om, onder het motto: “Hij is toch niet van mij.” Situatie 6: Van een appgroep is de hele klas lid, behalve één student. 19


Dit ga ík bijdragen

Formuleer regels

Een goed voornemen. Wat ga jij doen om een (nog) leukere groep te krijgen? Denk aan: iets organiseren of letten op je eigen gedrag en houding en communicatie met je klasgenoten.

Dit zéker Over welke onderwerpen willen jullie zeker omgangsafspraken maken?

Bespreek eerst in groepen van twee tot vier jullie eigen afspraken. Bespreek waarom je de afspraak zo hebt geformuleerd en waarom jij denkt dat de afspraak gaat werken.

Wat als … Wat spreek je af dat je doet als iemand zich niet aan de regels houdt?

Onze omgangsafspraken Maak klassikaal omgangsafspraken onder leiding van je docent. Wat zijn de vijf belangrijkste afspraken volgens jou?

Afspraak 1:

Afspraak 2:

Afspraak 3:

Afspraak 4:

Afspraak 5:

20


Hulp om de hoek Echt helemaal alleen je opleiding halen is moeilijk. Op wie kun jij terugvallen als je even hulp nodig hebt?

Persoonlijke hulplijnen Samen is (bijna) alles gemakkelijker. Wie benader je? Je zit er even doorheen en hebt een peptalk nodig. Je wilt beginnen met hardlopen en zoekt een hardloopmaatje.

Je hebt een probleem op je werk/ stage en wilt advies. Je hebt hulp nodig met je huiswerk.

Je wilt iets leuks in het vooruitzicht stellen voor als je die vervelende klus af hebt. Je wilt je sollicitatiebrief laten controleren op fouten.

Je hebt geldzorgen en wilt advies.

Je bent ziek en hebt hulp nodig.

Je maakt je zorgen of je je studie wel gaat halen. Je moet gewoon even stoom afblazen over je studie en over hoe stom alles is. Ja, dat hoort er helaas ook bij. 21


Eerste hulp bij alles Echt helemaal alleen je opleiding halen is moeilijk. Op wie kun jij terugvallen als je even hulp nodig hebt?

Go to guy

Een ‘go to guy’ is je eerste hulplijn. Iemand van ongeveer dezelfde leeftijd. Door tegen iemand uit te spreken dat diegene je ‘go to guy’ is, maak je het voor jezelf makkelijker om hulp te vragen. Wie benader je hiervoor?

Waarom benader je juist deze persoon?

Go to, nu mét veel levenservaring

Soms is het fijn om een ervaringsdeskundige om advies te vragen. Bijvoorbeeld bij geldzaken en carrière-vragen. Meestal is dit iemand die ouder is dan jij. Wie benader je hiervoor? Wie benader je hiervoor?

Waarom benader je juist deze persoon?

22


En nu wat over jou? Wat moet een begeleider of coach over jou weten om je goed te kunnen begeleiden? Denk aan dyslectie, thuissituatie, persoonlijke issues.

Doel gehaald?

Je kunt benoemen welke omgangsafspraken in je groep gemaakt zijn.

Je weet wie je in je eigen netwerk kan inzetten om je te helpen bij het halen van je studie. 23


EINDOPDRACHT

IDENTITEIT & COACHING

Doel Je kunt aan je coach duidelijk maken wie jij bent en wat je belangrijk vindt. Handig omdat Als je goed duidelijk kunt maken wat je belangrijk vindt, kan een ander daar beter rekening mee houden. Zeker in het geval van een coach op school of een werkgever is dat heel nuttig.

Pas als je me kent, kun je me goed helpen Elk thema sluit je af door in les 4 een eindopdracht te maken. Hierin komen alle kennis en vaardigheden samen die je in de drie lessen hiervoor hebt opgedaan. Je kiest zelf uit drie opties welke verwerking het beste bij je past.

VERPLICHTE ONDERWERPEN Je startdocument bevat in elk geval: • Waarom je deze opleidng bent gaan doen. • Waarom je denkt dat je goed zult zijn in dit vak. • Wat handig is om te weten (dyslectie, thuissituatie, ziekte). • Waar je misschien extra hulp bij kunt gebruiken. • Wie je kan helpen als het even lastig wordt.

OPTIE 1 Pechakucha Een presentatie met maximaal twintig afbeeldingen, eventueel met tekst. Elk plaatje komt maximaal twintig seconden in beeld. Laat zien wie jij bent en wat je belangrijk vindt. Meer uitleg en format: download de map.

OPTIE 2 Voorstelbrief Een korte brief waarin je jezelf voorstelt.

24

TIP

Download een sollicitatiebrief of cv en gebruik dit als voorbeeld. Altijd handig om daar al eens mee geoefend te hebben.


OPTIE 3 Infographic Maak een visueel aantrekkelijke voorstelpagina die helemaal uitstraalt wie jij bent. Tip: werk in tweetallen. Verwerk de verplichte onderwerpen van de eindopdracht vooraf in vragen en voer dan pas het gesprek.

OPTIE 4  Eigen plan

TIP

Bedenk je eigen eindproduct. Overleg je plan met je coach voor je het gaat uitvoeren.

Zorg ervoor dat je bewijsmateriaal goed te uploaden is.

Upload je eindproduct in je portfolio.

Goed voornemen!

Dit was nuttig!

Een nieuwe studie betekent ook: nieuwe mogelijkheden. Wat is je goede voornemen voor je nieuwe studie? Begin je zin met “Mijn voornemen is …” zodat de zin goed opgenomen wordt in je persoonlijk profiel.

Welke informatie uit dit thema wil je zeker gaan inzetten tijdens je studie?

Doel gehaald?

Je kunt aan je coach duidelijk maken wie jij bent en wat je belangrijk vindt. 25


26


THEMA 2

STUDEREN & PLANNEN

Introductie In de praktijk gebeurt het! Je leert veel over jezelf en over het beroep. Vanaf de eerste dag leg je nieuwe contacten. Het is dus heel belangrijk dat je een goede indruk achterlaat. Onderzoek wat je nog niet weet over je stage en ga aan de slag met je stagevoorbereiding.

27


Doel Je kunt je omgeving zo aanpassen dat je er optimaal in kunt werken en studeren.

AANPAKKEN!

Handig omdat Als je weet welke omstandigheden je concentratie vergroten, kun je je werken leerplek zo inrichten dat je de beste resultaten behaalt.

Lekker efficient! Dit thema gaat over efficiënt werken en studeren. Hoe efficiënt werk jij? Doe de test.

28

1

2

Afleidende proramma’s zoals WhatsApp zet ik altijd op stil als ik ga werken.

Nooit, straks mis ik iets!

Altijd, dan kan ik me beter concentreren.

Ik maak altijd een plannetje voordat ik ga studeren.

Nooit, ik weet toch wel wat ik moet doen.

Altijd, dan vergeet ik niks en houd ik op tijd pauze.

Mijn werkplek is opgeruimd voor ik begin.

Nee, ik let niet op de rommel.

Ja, dan kan ik me beter concentreren.

Ik leer als ik veel energie heb.

Nee, dan heb ik wel iets beters te doen.

Ja, des te beter onthoud ik de stof.

Ik heb vaste momenten in de week waarop ik aan mijn studie werk.

Nee, ik werk eraan als het nodig is.

Ja, en als het dan een keer niet hoeft heb ik geluk.

Ik weet hoe je het meest efficiënt studeert.

Nee, ik doe maar wat.

Ja, ik heb een vast stappenplan.

Ik doe al mijn huiswerk en mijn studeerwerk achter elkaar.

Ja, dan is het tenminste klaar daarna.

Nee, ik wissel af met sporten en andere bezigheden.

Bij een grote klus maak ik een planning.

Nee, ik werk er gewoon net zo lang aan tot het af is.

Ja, dan weet ik wat ik wanneer moet doen.

Ik zorg ervoor dat ik uitgerust ben ben als ik ga studeren.

Nee, dat heeft toch geen zin.

Ja, dan blijft de stof beter hangen.

Ik heb moeite om aan het werk of studeren te gaan.

Ja, ik moet me er echt toe zetten.

Nee, moeite heb ik niet.

Als ik hulp nodig heb (overhoren, motivatie etc.) weet ik wie ik moet vragen.

Nee, ik doe alles zelf.

Ja, ik weet waar ik hulp kan vragen.


Meestal 2 Lekker bezig! Je doet al veel goed. Kijk in dit thema waar je nog winst kunt behalen. Het zal je verbazen hoe kleine aanpassingen groot effect kunnen hebben op je leer- en werkopbrengst.

Meestal 1 Werk aan de winkel! De informatie uit dit thema is heel nuttig voor je. Natuurlijk zal het even wennen zijn, maar je kunt véél efficiënter werken en studeren als je dat wilt.

Bereid je werk voor Stap 1 in efficiënt werken en studeren is ervoor zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn: een prettige omgeving, lekker in je vel zitten én de juiste hulp inroepen als het je zelf niet lukt.

Je werkplek “Ik heb geen last van rommel,” hoor je vaak. Maar krijg je de keuze, dan kiest iedereen toch het opgeruimde bureau. Prestaties gaan omhoog en je voelt je lekkerder. Welke kenmerken zijn van toepassing op de plek waar jij het meest studeert?

Veel afleiding (telefoon, andere mensen, tv)

Fijne inrichting

Veel omgevingsgeluid

Rustig

Te koud

Geen frisse lucht

Te warm

Weinig afleiding

Rommelig

Opgeruimd

Prettige temperatuur

Frisse lucht

Donkere ruimte

Als ik klaar ben ruim ik mijn studeerplek op

Lichte ruimte

Laat je inspireren door de mogelijkheden hierboven of kijk een YouTube-fragment over het inrichten van een studie- en werkplek.

tiny.url/dsdjsk

Wat kun jij verbeteren?

29


Verbeter je werkplek Noem drie dingen die je kunt verbeteren aan je werkplek en leg kort uit hoe je dat gaat doen. Tip: denk in oplossingen. Wil je het rustiger hebben? Verbouw niet meteen je hele werkplek maar zorg voor een koptelefoon of oordopjes.

Verbetering 1: Hoe ga je dat doen?

Verbetering 2: Hoe ga je dat doen?

Verbetering 3: Hoe ga je dat doen?

TIP

Studeer ergens anders Studeer en werk op plek één, ontspan ergens anders. Door de plekken uit elkaar te houden, komen je hersenen automatisch in de leerstand zodra je je studeerplek binnenkomt. Geen ruimte voor twee plekken? Studeer op school of in de bibliotheek. Die studieplekken zijn speciaal ingericht om je te kunnen concentreren.

Lekker in je vel Als je uitgerust studeert, sla je meer informatie op én blijft het langer hangen dan wanneer je moe bent. Zo zijn er meer persoonlijke omstandigheden die je leerprestaties enorm beïnvloeden. 30

TIP

Denk in gemakkelijke oplossingen. Wil je het stiller hebben? Verbouw niet meteen je hele werkplek maar zorg voor een koptelefoon of oordopjes.


Gezond voedsel Leren kost veel energie. Eet regelmatig en eet gezond. Eet voldoende groente en fruit en laat snoep, vet en energydrinks staan. Welke verbeteringen kun je aanbrengen in je eetpatroon?

Beweging en afwisseling Voldoende afwisseling in het soort werk dat je doet en voldoende beweging zorgen voor betere concentratie. Welke sporten of welke beweging kun je uitoefenen als je een uur hebt geleerd of hoofdwerk hebt gedaan?

Uitgerust werken Stop op tijd met leren en houd een vast slaap-waakritme aan. Hoe laat sta je normaal op en hoe laat ga je normaal naar bed?

Pauze Drie keer tien minuten leren is véél effectiever dan één keer een half uur. Neem pauze tussendoor. Gamen, YouTube en Instagram geven je hersenen helaas geen rust. Even thee pakken, kletsen met iemand of een klein taakje doen in huis wel. Welke korte pauzeactiviteit zou jij kunnen doen om het leren te onderbreken?

31


Dit zal effect hebben Op welke van de vorige vier gebieden valt het meeste winst te behalen voor jou? Wie zou je daarbij kunnen helpen?

Mijn go-to person Bij wie kun je het beste terecht als je vastloopt?

Waarom is juist deze persoon voor jou belangrijk?

Bij welke vakken of op welke momenten ga je deze persoon zeker om hulp vragen?

Veel info In deze les heb je veel informatie gekregen over het inrichten van je omgeving. Wat wil jij graag aanpakken en waarom juist dat?

32

Welke belangrijke keuzes in je opleiding ga je zeker met deze persoon bespreken?


Hulptroepen Hulp bij leren: er staan hulptroepen klaar voor als jij er even niet meer uitkomt. Wie vraag je waarvoor? Vriend/ vriendin

Ouders of verzorgers

Docent die je vertrouwt

Studiegenoot

Je wilt dat iemand je overhoort. Je hebt iets leuks nodig om naar uit te kijken als je klaar bent met je (huis)werk. Je hebt hulp nodig met het maken van een planning. Je wilt weten of je op de juiste weg zit met je werkstuk. Er is iets aan de hand in je privéleven waardoor je je niet kunt concentreren op je studie. Je wilt samen studeren of gewoon naast iemand werken, want dat werkt motiverend.

Doel gehaald?

Je kunt je omgeving zo aanpassen dat je er optimaal in kunt werken en studeren.

33


Doel Je kunt haalbare planningen maken. Handig omdat Met een haalbare planning is de kans het grootst dat je het werk dat je wilt afkrijgen ook echt af krijgt.

PLANNEN

Zoveel te doen Je hebt een klus die zeker drie weken of een volle dag duurt of je moet tussen je huiswerk door ook nog werken. Hoe houd je dat overzichtelijk? Met een planning natuurlijk!

Plantools Welke tools gebruik je minstens eens per maand?

Papieren agenda

34

Plannings-apps

Projectplanning

Scrum

Plan van aanpak

Dagplanning

Digitale agenda

Weekrooster

Jaarplanning

Planbord

To-dolijst

Familie-kalender


Mijn favoriet Waarmee plan jij het liefst?

Hoeveel tijd? De sleutel van een goede planning is inschatten hoeveel tijd je besteedt aan een taak. Neem een gemiddelde doordeweekse dag in je hoofd.

0 - 15 min per dag

15 - 60 min. per dag

een paar uur per dag

doe ik wekelijks

doe ik minder dan een keer per week.

School Huiswerk Werk Contact onderhouden met vrienden, zowel digitaal als live Sport Hobby’s Media (social media, gamen, tv etc.) Koken Schoonmaken en opruimen Sporten

35


Maak ruimte Bespreek de antwoorden met een klasgenoot. Help elkaar een plan te maken zodat je meer tijd kunt besteden aan de zaken die jij belangrijk vindt. Ik ga minder ... Ik ga minder tijd besteden aan …

en dat doe ik door …

Dit ga ik wél doen ik ga meer tijd besteden aan …

en dat doe ik door …

Vragen bij je weekbesteding Waar besteed je het meeste tijd aan?

Waar zou je minder tijd aan willen besteden?

Waar zou je graag meer tijd aan willen besteden?

Besteed je genoeg tijd aan sporten en bewegen? Min: 3 x 30 minuten intensief sporten per week.

Heb je ambities of plannen waar je nu nog geen tijd voor hebt?

36


60-minutenchallenge Er zitten 168 uren in de week. Is het je weleens opgevallen hoeveel je kunt doen als je 60 minuten écht je best doet? Geen zin in opruimen, je huiswerk of koken? Blok eens 60 minuten. Zet je wekker, muziekje op en gaan! Daarna mag je leuke dingen doen. Eén regel: je mag je niet laten afleiden.

Langetermijnplan

TIP Een goede agendanotitie bevat drie onderdelen. 1. een datum én een tijd: je weet precies wanneer je aan het werk gaat. Eventueel met een herinneringsgeluid. 2. waarvoor: je weet precies welk vak of welke deadline je moet halen. 3. wat je moet doen: dan hoef je je boek er alleen maar bij te pakken en kun je direct beginnen.

Je moet een onderzoek doen of een presentatie geven. Of iets anders wat lang duurt. Hoe maak je daar een overzichtelijk plan voor zodat je je deadline zeker haalt?

Code rood! Shit, die toets of dat project vergeten! Hoe kun je morgen en overmorgen elke dag drie uur vrij maken om je deadline toch te halen?

Dit ga ik plannen Neem een grote taak in je hoofd. Heb je nu nog niets? Doe dan alsof je een onderzoek plant naar de ontwikkelingen in je vakgebied.

Wanneer is de deadline? Noteer die ook in je agenda.

Hoeveel uur heb je in totaal nodig voor deze taak?

Deel je taak op in stukken van maximaal 60 minuten. Noteer de afzonderlijke stukken. Tel terug in je agenda. Zorg ervoor dat je ruim voor de deadline klaar bent voor het geval er iets tegenzit. Op welke datum begin je?

37


Dagplanning van jezelf tijd taak gedaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Als ik klaar ben ga ik lekker:

Datum

38


DAGPLANNING Je weet wat je wekelijks doet, je hebt je langdurige taken in een agenda gezet. Maar je hebt nu een hele drukke dag. Maak een dagplanning en upload de planning. Neem een drukke zaterdag in je hoofd. Gebruik eventueel dit template om een overzichtelijke dagplanning te maken of maak je eigen dagplanning.

1

to-donotities Noteer wat je wilt doen, waarom je dat wilt doen en hoeveel tijd het vandaag kost. Noteer niet alleen je huiswerk, ook je pauzes, afspraken die je hebt staan, het cadeautje dat je nog wilde kopen of sporttijd.

2

prioriteiten stellen Maak een volgorde. De belangrijkste taak eerst, de minst belangrijkste als laatste.

3

dagplanning zelf Zorg ervoor dat de belangrijkste dingen zeker af komen, je afwisseling hebt in je werk en je voldoende pauze inlast. Minimaal elke anderhalf uur vijf minuten.

39


MIJN PLANNING

9.00

ned. Blz 12. text boek leren

2e uur

Bio

11.00 uur

Eng. Toets woordenlijst 3

16.00 uur

Wisk. Som 6 en 19 meenemen

19.15

Joachim helpen in de sportschool

Opdracht 1+2 hfst 1

Lisa jarig

Elkaars planning beoordelen Bekijk samen met je klasgenoot elkaars planning. Pas als je overal ‘ja’ op kunt antwoorden, is je langetermijnplan goed. Moet je ergens ‘nee’ op antwoorden? Bekijk dan samen hoe je daar ‘ja’ van kunt maken.

Pas aan

Het doel van het plan is duidelijk.

Er is ruimte genoeg om uit te lopen als dat nodig is.

Het plan is in overzichtelijke stukken opgedeeld.

Je weet precies wat je wanneer moet doen.

De agendanotities zijn zo duidelijk dat iedereen snapt wat hier staat. Als iedereen het snapt, snap jij het over drie weken ook nog.

40

Mooi, niks meer aan doen


Elkaars planning beoordelen Bekijk samen met je klasgenoot elkaars planning. Pas als je overal ‘ja’ op kunt antwoorden, is je langetermijnplan goed. Moet je ergens ‘nee’ op antwoorden? Bekijk dan samen hoe je daar ‘ja’ van kunt maken.

Pas aan

Mooi, niks meer aan doen

Er is voldoende pauze ingepland.

De taken zijn afwisselend.

De belangrijkste dingen komen af.

Elke activiteit bevat een begin- en een eindtijd.

Er is een passende kleine beloning bedacht als de planning af is.

Doel gehaald?

Je kunt een haalbare (week)planning maken. 41


Doel Je kunt uitleggen via welke stappen je effectief kunt studeren.

EFFECTIEF STUDEREN

Handig omdat Als je studeert via wetenschappelijk bewezen stappen bespaar je tijd én onthoud je de leerstof langer.

Of je nou Engelse woorden leert of een tekst uit een boek, de stappen die je doorloopt zijn altijd hetzelfde: verken, verwerk, leer, controleer en herhaal.

Stap 1: verken Verkennen doe je door eens te kijken wat je moet gaan leren én wat je al weet. Als je niet weet wat je gaat leren, kun je er ook geen plan voor maken. Wat moet je leren?

Om hoeveel pagina’s of woorden gaat het?

Wat is het onderwerp?

Wat weet je al van het onderwerp of welke woorden ken je al? Noteer het in steekwoorden.

42

tiny.url/dsdjsk

Leertips voor alles


Haal voorkennis op Bedenken wat je al weet over het onderwerp hoort bij het verkennen van de stof. YouTube is perfect voor geschiedenis en biologie bijvoorbeeld. Bij woorden leren is dat minder handig. Wat is de beste manier?

YouTube

Mindmap of woordwolk.

Orden je Perfect gedachten voor en vul aan. beeld­­materiaal en soms voor uitleg.

Interview of een gesprekje

Vorige Struinen hoofdstukken op internet of woordjes bekijken

Gezellig!

Handig als je voortbouwt op eerdere informatie.

Op internet vind je alles, let alleen wel op betrouwbaarheid.

Geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog Engelse woorden leren De werking van de hersenen Wiskunde Politieke partijen Je wilt wat weten over effectief leren

Stap 2: verwerk Lees de hele tekst en alle woorden. Schrijf kernwoorden op, of maak een samenvatting als het een grotere tekst is.

Stap 3: leer Leer je tekst of de woorden met de tips die je onder dit stappenplan vindt.

43


Leertips Vijf wetenschappelijk bewezen leertips die het leren zo leuk, snel en gemakkelijk mogelijk voor je maken.

TIP 1 Hak in stukjes Leer niet al je talen of theorievakken achter elkaar. Wissel het leren af met maakwerk, sporten of je kamer opruimen. Zo overbelast je je geheugen niet en zorg je ervoor dat er ruimte blijft voor nieuwe leerstof. Nuttig bij: woordjes leren, teksten leren en maakwerk zoals werkstukken of presentaties.

TIP 2 Wissel af Leer niet al je talen of theorievakken achter elkaar. Wissel het leren af met maakwerk, sporten of je kamer opruimen. Zo overbelast je je geheugen niet en zorg je ervoor dat er ruimte blijft voor nieuwe leerstof. Nuttig bij: woordjes leren, teksten leren en maakwerk zoals werkstukken of presentaties.

TIP 3 Test jezelf Je kunt jezelf gemakkelijk overhoren met oefenvragen. Lees de tekst, maak oefenvragen en beantwoord ze voor jezelf. Controleer daarna je antwoord. Leer je woorden? Speel woordspelletjes zoals memory. Zet op het ene kaartje het Engels woord, op de andere het Nederlandse.

TIP 4 Vertel het aan jezelf Deze tip lijkt op tip 3, maar gaat over de hele tekst. Vertel de héle tekst aan jezelf en controleer of je aan alle belangrijke dingen hebt gedacht. Alleen nuttig bij teksten leren.

TIP 5 Vraag door Blijf doorvragen tot je álles over het onderwerp weet. Ondersteun wat je leert met zoveel mogelijk vragen en het antwoord daarop. Zo maak je een kapstokje in je geheugen waaraan nieuwe informatie gemakkelijker blijft hangen. Nuttig bij: teksten leren

44


Stap 4: controleer en herhaal Als je alles hebt geleerd controleer en herhaal je je stof. Vertel in eigen woorden waar de tekst over gaat. Maak vier controlevragen die je jezelf morgen stelt. Zo herhaal je de leerstof én controleer je of je het hebt onthouden.

Leg uit wat …

Leg uit waarom …

Leg uit hoe …

Bedenk een eigen vraag waardoor je wordt uitgedaagd om uitleg te geven.

Je hersenen zijn net spieren Denk aan tip 1 en 2. Wat wordt er volgens jou bedoeld met deze uitspraak?

45


Twee soorten geheugen 1. Werkgeheugen Een gebeurtenis is niet meteen een herinnering. Eerst sla je het op in je werkgeheugen. Als je de kennis of vaardigheid niet vaker toepast, vergeet je het weer. 2. Langetermijngeheugen Als je een herinnering of vaardigheid vaker gebruikt of als het heel bijzonder is, komt het in je langetermijngeheugen.

Vragen bij de leertips Hoe leer jij meestal teksten?

Welke tip(s) heb je al eens gebruikt?

Wat werkt het beste?

Wat werkt het beste? Klasgenoot 1 stampt dertig minuten op een flinke theorietekst. Klasgenoot 2 stampt tien minuten, kijkt twee filmpjes over het onderwerp waar de tekst over gaat en stampt nog eens tien minuten. Wat werkt het beste en waarom?

Pas toe Wat kan er beter? Denk aan de stappenplannen voor leren en de leertechnieken.

46


TIP Bespaar tijd stop met multitasken Multitasken bespaart géén tijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat niemand goed kan multitasken. Leuk detail uit het onderzoek: mensen die zeggen het juist wel te kunnen, blijken er juist het slechtst in te zijn.

60-minutenchallenge Tijd tekort? Leer heel efficiënt in 60 minuten met verken, verwerk, leer en controleer en herhaal. Download hier dit overzichtelijke plannetje.

Het blijft niet hangen … Je gaat een tekst leren. Je hebt de tekst verkend en een paar keer goed doorgelezen. Welke stap(pen) ben je vergeten? Wat kun je doen om de stof toch goed te leren kennen?

Je leert Engelse woordjes. Twee weken geleden heb je flink geleerd. Toen ging het goed. Nu word je overhoord en valt het tegen. Wat is er misgegaan?

Over drie dagen heb je de toets. Hoe ga je ervoor zorgen dat je de woordjes toch kent?

Doel gehaald?

Je kunt uitleggen via welke stappen je effectief kunt studeren. 47


EINDOPDRACHT

LEERPLAN

Doel Je kunt aangeven hoe je jouw studeeren werkproces efficiënter gaat aanpakken. Handig omdat Als je een persoonlijk plan hebt klaarliggen voor de volgende keer dat je een grote klus moet doen of veel studeerwerk hebt, kun je meteen efficiënt aan de slag.

BEGRIPPEN Bekijk welke onderwerpen zeker in je plan te vinden moeten zijn. Kies daarna één van de opties. Maak je eindproduct, upload je bewijs en reflecteer op dit thema. Kies jouw manier van verwerken. Deze begrippen moeten zeker in je verwerking terugkomen. – Je leeromgeving (les 1) – Je plannen en planningen maken (les 2) – Verken, verwerk, leer en controleer en herhaal (les 3)

OPTIE 1 KIJK, ZO KAN HET OOK Orden wat je in dit thema hebt geleerd in een mindmap of in een flowchart.

OPTIE 2 DIT HEB IK TE VERTELLEN OVER LEREN Maak een vlog over effectief leren. Verwerk daarin de leerstof uit dit thema.

48


OPTIE 3 VANAF NU DOE IK HET ZO Wat wil je gaan aanpakken en hoe ga je dat doen? Maak een lijstje met verbeterpunten. Orden ze per les uit dit thema. Geef aan wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen en wanneer je dit gedaan wilt hebben. Bespreek de uitkomsten met je docent of een klasgenoot.

OPTIE 4 EIGEN PLAN Bedenk je eigen eindproduct. Overleg je plan met je coach voor je het gaat uitvoeren. Tip: zorg ervoor dat je bewijs goed te uploaden is.

Upload je eindproduct in je portfolio.

Reflectievraag 1

Reflectievraag 2

Twee inhoudelijke evaluatievragen over dit thema. Refereer in de vraag of vragen naar de rode draad van dit thema. Voorbeeld: dit thema ging over …. Wat ga je hiervan zeker gebruiken?

Welke vaardigheid of kennis uit dit thema ga je zeker gebruiken in de toekomst?

Doel gehaald?

Je hebt de zelftest van dit thema gedaan. 49


R A A L P M E X E S G N I L E D R O O E B

. rleg e v o r ento . m f o an aan- -loopba c e uw d ndstof n i e o thod lab.nl/gr e m s s ze le www.le e d ek e: spre webist e b e n of e op onz t s d u n Gro e vindt t e i at is m enn r inform k k Maa Mee

40


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.