Grondstof Professioneel 2 thema's demo

Page 1

L O O P B A A N

|

P R O F E S S I O N E E L

1


2


3


PROFES 4

SIONEEL


LIJK

PERSOON

5


6


N A A B P O LO

E F O R |P

L E E N IO S S

Colofon 01-02 Themaoverzicht 03-04 Inhoudsopgave 05-06 De opbouw van Gronstof 07-08

THEMA 1. PROFIEL & BEROEP

08-23

THEMA 4. WERK & NETWERK 56-71

THEMA 2. OP STAGE 24-39

THEMA 5. ONDERZOEK 72-87

THEMA 3. ONDERNEEM 40-55

THEMA 6. SOLLICITEER

1.1. Toekomstdromen 10-13 1.2 Keuzes in kaart 14-17 1.3 Je verwachtingen 18-21 1.4 Persoonlijk ontwikkelplan 22-23

2.1 Stagevoorbereiding 26-29 2.2 Beroepshouding 30-33 2.3 Ondezoek je stage 34-37 2.4 Al je ervaring 38-39

3.1 Samen aanpakken 42-45 3.2 Teamrollen 46-49 3.3 Persoonlijke ontwikkeling 50-53 3.4 Ondernemend gedrag 54-55

4.1 Gezond werken 58-61 4.2 Groeiend netwerk 62-65 4.3 Veilig werken 66-69 4.4 Werk en prive 70-71

5.1 Brononderzoek 74-77 5.2 Persentatie skills 78-81 5.3 Onderzoek en ontwerpen 82-85 5.4 Praktijk keuze onderzoek 86-87 88-103

6.1 Vacaturematch 90-93 6.2 Brief en cv 94-97 6.3 Gesprek voeren 98-101 6.4 Arbeidsvoorwaarde 102-103

7


8


THEMA 1

PROFIEL & BEROEP

Introductie Profielen, buitenlandse stages, keuzedelen. Op weg naar je diploma heb je leuke mogelijkheden! Breng in kaart welke keuzes jouw opleiding biedt. Onderzoek de voorwaarden en maak je persoonlijke ontwikkelingsplan.

9


Doel Je kunt uitleggen waar jij naartoe wilt met je opleiding.

TOEKOMSTDROMEN

Handig omdat Als je weet waar je naartoe wilt, kun je een plan maken hoe je dat wilt bereiken.

100% over jou ‘Loopbaan’ wordt soms ook ‘Loopbaanorientatie en -begeleiding (LOB)’ genoemd. Het gaat 100% over jouw ontwikkeling. Actief met je eigen ontwikkeling bezig zijn vergroot de kans dat je toekomstkeuzes maakt die écht goed bij je passen. Je onderzoekt waar je interesses liggen, wat je belangrijk vindt, werkt aan studie- en beroepsvaardigheden en kijkt welke uitstroomrichting aansluit bij jouw wensen.

Grondstof in het kort Een thema bestaat uit 4 lessen en één zelftest. Wanneer je de zelftest doet maakt niet uit zolang je hem maar doet vóór het einde van les 4. Elke les bestaat uit meerdere activiteiten. De kennis en ervaring die je tijdens deze activiteiten opdoet, kun je gebruiken bij het maken van de opdracht. Meer informatie over de lesmethode vind je in thema 1 van het onderdeel ‘Persoonlijk’.

10


Bucketlist

Laat je inspireren! TIP

https://qrd.by/vh5i6y

Een bucketlist is een lijst van dingen die je nog wilt doen in je leven.

Zet de automatische ondertiteling aan.

Jouw bucketlist Wat staat er op jouw bucketlist? Teken, schrijf, animeer… verwerk tenminste 3 persoonlijke items in je lijst en 3 items die je als professional wilt bereiken, leren of kunnen. Inspiratie: google voor ‘bucketlist’.

Laat je inspireren Bespreek je bucketlist met een klasgenoot. Wat van zijn of haar bucketlist zou je ook op die van jou zetten?

11


BUCKETLIST PERSOONLIJK

BUCKETLIST PROFESSIONEEL

Tenminste 3 items die je in je persoonlijke leven wilt doen of bereiken.

Tenminste 3 items die je in je werkende leven wilt doen of bereiken.

Belangrijk! Wat is het belangrijkste item op je bucketlist en waarom?

12


Van droom naar plan Kies één item van je bucketslist dat je dit jaar of het liefst nog deze week werkelijkheid kunt laten worden. – Wat wil je gaan doen? – Waarom heb je dit gekozen? – Welke kwaliteiten of vaardigheden heb je hiervoor nodig? – Wie kan je helpen dit te realiseren?

Toekomstbeeld • • • •

Welk werk of welke studie wil je over vijf jaar te doen? Waarom wil je dat? Wat heb je nog écht nodig om daar te komen? Wie kan je daarbij helpen?

Doel gehaald?

Je kunt uitleggen waar jij naartoe wilt met je opleiding. 13


Doel Je weet welke keuzes je kunt maken binnen je opleiding.

KEUZES IN KAART

Handig omdat Als je je mogelijkheden kent, kun je beter rekening houden met de eisen die gesteld worden aan de keuzes die je wilt maken.

tiny.url/dsdjsk

De opbouw van een MBOopleiding

Basis, profiel en keuzedelen Een MBO-opleiding is opgedeeld in verschillende delen. Elk deel heeft eigen kenmerken. Basisdeel Het basisdeel bevat stof die belangrijk is voor alle studenten van de opleiding. Naast Nederlands, rekenen en loopbaan en Burgerschap horen ook beroepsspecifieke taken vaak bij het basisdeel. Profieldeel Het profieldeel is je uitstroomrichting. Dit komt op je diploma te staan en dit bepaalt vaak het soort werk dat je met je diploma kunt doen. De meeste opleidingen hebben ongeveer 3 profieldelen.

Sport en cultuur, de studentenraad of internationale stages… Er is nog véél meer mogelijk op jouw opleiding! Vrijetijdsbesteding blijkt een belangrijke reden te zijn om mensen aan te nemen. Extra activiteiten zijn dus niet alleen leuk, het staat óók goed op je cv. 14


Jouw mogelijkheden Breng je mogelijkheden in kaart. Maak een overzicht van jouw basis-, profiel- en keuzedelen. Informatie vind je in je studiegids, de site van de opleiding Informatie over je keuzemogelijkheden vindt je in je studiegids, op de site van je opleiding of op s-bb.nl. Biedt je opleiding veel mogelijkheden? Kies dan de 3 leukste profieldelen en de 6 leukste keuzedelen.

Keuzedeel

Keuzedeel

Keuzedeel

Keuzedeel

Keuzedeel

Keuzedeel

Profielen

Profielen

Profielen

Brede basis

15


Mooi profiel

Wanneer in je opleiding kies je je profiel? Noem een datum, maand of periode.

Wat zou je nog graag willen weten voor je een profielkeuze maakt?

Hoe kun je achter deze informatie komen?

Welk profiel lijkt je nu het meest interessant?

Wat ga je leren in dit profiel?

Welke kwaliteiten of kennis heb je voor dit profiel nodig?

Welke van jouw kwaliteiten en eigenschappen kun je kwijt in dit profiel?

Dit is er mogelijk! Noteer zoveel mogelijk buitenschoolse activiteiten die je school ook aanbiedt. Denk aan sportactiviteiten, cultuur of medezeggenschap.

16


Keuzedelen

Hoe geef je jezelf op voor een keuzedeel?

Kun je ook andere keuzedelen kiezen van andere opleidingen?

Kun je ook een diploma halen zonder keuzedelen?

Welk keuzedeel lijkt je nu het meest interessant?

Waarom lijkt je dit zo interessant?

Welke kwaliteiten of kennis heb je voor dit keuzedeel nodig?

Welke van jouw kwaliteiten en eigenschappen kun je kwijt in dit keuzedeel?

Doel gehaald?

Je weet welke keuzes je kunt maken binnen je opleiding. 17


Doel

Je kunt aangeven wat je verwacht van je jezelf, opleiding, je klasgenoten en je begeleiders.

JE VERWACHTINGEN

Handig omdat

Als je duidelijk weet wat je nodig hebt om deze opleiding succesvol af te ronden, kan jij zelf en je omgeving daar rekening mee houden.

Even voor de duidelijkheid… Er zijn een paar keiharde eisen voor je je diploma krijgt. Zet wat belangrijke info op een rijtje. 1. De officiële naam van je opleiding:

2. Verplicht rekenniveau:

3. Verplicht niveau Nederlands: 4. Verplicht niveau Engels (alleen verplicht bij bepaalde opleidingen):

5. Vindplaats examenregels:

6. Vindplaats overgangseisen 1e naar 2e jaar

Wat is het grootste verschil tussen deze opleiding en je vorige school of opleiding?

18


Waar wil je echt heel goed in worden tijdens deze opleiding? Geef zo precies mogelijk antwoord en begin je zin met ‘Ik wil heel goed worden in…’. Dit antwoord wordt automatisch opgenomen in je persoonlijk profiel.

Wat vind je dat je goed deed op je vorige opleiding en wil je dus behouden? Denk aan studiehouding, omgang met docenten en klasgenoten etc.

Wat wil je in deze opleiding anders doen dan bij je vorige school of opleiding?

19


Dit heb ik nodig Welke begeleiding je prettig vindt verschilt per persoon. Vaak weet je zelf prima wat je nodig hebt. Geef het aan. Je ziet twee uitersten in begeleidingsstijlen. Geef per stelling aan hoe jij erin staat en ontdek of je meer relatiegericht of juist meer taakgericht bent. Welke ondersteuning heb jij nodig? Wat vind jij belangrijker?

A.

Iemand die mij de waarheid vertelt, al kan dat even zeer doen.

B.

Iemand die mij op een vriendelijke manier coacht.

Wat past het beste bij jou?

A.

Eerlijk en rechtvaardig.

B.

Vriendelijk en sociaal

Je vind het belangrijk dat:

A.

Iedereen hetzelfde wordt behandeld.

B.

Er rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden.

Wat vind je erger?

A.

Dat er niet aan de regels wordt gehouden.

B.

Dat mensen zich teveel aan de regels houden.

Wat vind je erger?

A.

Een leugen vertellen.

B.

Een belofte breken.

Wie bepaalt of iets goed of fout is?

A.

De wet, afspraak of regel.

B.

Dat verschilt per situatie.

Een klant heeft hoofdpijn maar je mag geen medicatie geven.

A.

Dus ook geen paracetamol.

B.

Een paracetamolletje moet kunnen.

Achteraf krijg je spijt als:

20

A.

Je niet goed over een situatie hebt nagedacht.

B.

Je niet naar je gevoel hebt geluisterd.


Meeste A: taakgericht Je bent taakgericht. Taken moeten duidelijk zijn en afspraken met klasgenoten, stagebegeleiders en docenten moeten worden nagekomen, dan kun jij het beste leren. En als er leuk contact ontstaat is dat mooi meegenomen. Geef aan bij gesprekken met begeleiders en klasgenoten aan dat je duidelijkheid en afspraken nakomen belangrijk vindt.

Meeste B: relatiegericht Je bent relatiegericht. Als je je op je gemak voelt, leer jij het beste. Daarom vind je het belangrijk als klasgenoten, stagebegeleiders en docenten interesse tonen in jou en hun best doen om een band op te bouwen. Jij doet dat zelf ook. Geef aan bij gesprekken met begeleiders en klas­genoten dat je sociaal contact en een persoonlijke band belangrijk vindt.

Jouw score Ik ben vooral: Taakgericht

Relatiegericht

Doen / Niet doen Wat vind je het belangrijkste in een samenwerking met een coach of een begeleider?

Wat moet een coach of een begeleider voor jou zeker niet doen?

Doel gehaald?

Je kunt aangeven wat je verwacht van je opleiding, van klasgenoten en van je begeleiders.

21


Doel

EINDOPDRACHT

MAAK HET ZICHTBAAR

Je kunt je tijdlijn van de komende jaren inzichtelijk maken.

Handig omdat

Als je een plan hebt, kun je daar naartoe werken. Je plan mag natuurlijk altijd wijzigen.

Persoonlijk ontwikkelplan Nu alleen nog de eindopdracht! Elk thema sluit je af door in les 4 een eindopdracht te maken. Maak jouw persoonlijk ontwikkelplan zichtbaar. Onthoud dat dit een momentopname is. Je kunt natuurlijk altijd je plan aanpassen als dat straks niet meer blijkt te passen.

VERPLICHTE ONDERWERPEN Je startdocument bevat in elk geval: • Belangrijke data en keuzemomenten • Wat je wilt leren op deze opleiding • Waar je zin in hebt binnen deze opleiding • Wat je een uitdaging lijkt • Welke van je kwaliteiten van pas komen bij deze opleiding

OPTIE 1  Van nu tot diploma Maak een routekaart waarin je duidelijk jouw keuzes en uitdagingen van de komende jaren verwerkt.

OPTIE 2 Vlog Vlog over je opleiding. Verwerk in je vlog beelden uit de praktijk of praktijklokalen. Zet je vlog op een besloten Youtube-kanaal en deel de link in een document.

22


OPTIE 3 Interview Voer een vraag-antwoord gesprek en verwerk de antwoorden tot een artikel. Verwerk de verplichte onderwerpen van de eindopdracht vooraf in vragen en voer dan pas het gesprek. Werk in tweetallen.

OPTIE 4  Eigen plan TIP

Bedenk je eigen eindproduct. Overleg je plan met je coach of een. begeleider voor je het gaat uitvoeren.

Zorg ervoor dat je bewijsmateriaal goed te uploaden is.

Upload je eindproduct naar je portfolio. bespreek met je docent waar je je portfolio opbouwt. Dit kan binnen Grondstof Digitaal zijn, of op een andere plek.

Dat was interessant!

Dit was nuttig!

Welke mogelijkheden van je studie had je nog niet eerder onderzocht of gezien vóór dit thema?

Wat gaat je stage een succes maken?

Doel gehaald?

Je kunt je tijdlijn van de komende jaren inzichtelijk maken. 23


24


THEMA 2

OP STAGE

Introductie In de praktijk gebeurt het! Je leert veel over jezelf en over het beroep. Vanaf de eerste dag leg je nieuwe contacten. Het is dus heel belangrijk dat je een goede indruk achterlaat. Onderzoek wat je nog niet weet over je stage en ga aan de slag met je stagevoorbereiding.

25


Doel Je kunt een cv opstellen.

STAGEVOORBEREIDING

Handig omdat Met je cv maak je je werkervaring gemakkelijk inzichtelijk voor stagebegeleider, je coach en werkgevers.

En nu de praktijk! Ben je op zoek naar een stage? Dan kan je wel wat hulp gebruiken! Gebruik de kanalen die de opleiding biedt en benader vrienden en familie. Op sommige opleidingen krijg je stageplaatsen toegewezen. Ook dan zijn deze opdrachten nuttig omdat ze je voorbereiden op het zoeken naar een baan.

Eigen netwerk Wie uit jouw netwerk kunnen helpen bij het vinden van een stageplaats? Docent: Kan helpen door:

Familielid: Kan helpen door:

Vriend of vriendin: Kan helpen door:

26


Ik zoek een stage Ook social media kun je goed gebruiken bij het zoeken van een stageplaats. Welk platform gebruik je en waarom juist dat platform? Wat schrijf je of wat laat je zien?

Check

Check

Check

Check

Check

Check

Online vacatures https://qrd.by/vh5i6y

Er zijn meerdere plaatsen waar je vacatures kunt vinden. Je kunt zoeken op regio, niveau en opleiding.

Stagebedrijf 1:

Stagebedrijf 2:

Stagebedrijf 3:

Interessant omdat:

Interessant omdat:

Interessant omdat:

27


Voorstellen Een mail mét cv en daarna een telefoontje: het ideale pakket om jezelf snel voor te stellen.

Dit wordt hem Welke stageplek houd je in gedachten als je je eerste contact voorbereidt?

Kwaliteit op stage Kies drie kwaliteiten van jezelf die goed van pas komen op je stage. Deze informatie gebruik je in je cv. Planner

Zorgvuldig

Betrouwbaar

Doener

Inlevingsvermogen

Luisteraar

Leider

Overtuigen

Gemotiveerd

Handig

Probleemoplosser

Perfectionist

Alles over je cv

TIP

Vind je een gewoon cv saai? Google eens op ‘creatief cv’. Dan krijg je heel leuke alternatieven.

28

https://qrd.by/vh5i6y

Wil je meer informatie over het maken van je cv? Bezoek de website van het UWV of andere informatieve sites.


Cv opstellen https://qrd.by/vh5i6y

Gebruik je eigen format of download hier het invulbare cv-format. Je cv gebruik je bij de eindopdracht.

Standaard cv

Vaardigheden cv

VOORBEELD NAAM

Straatnaam 45 1234 YZ Plaatsnaam

Officiële beroepsnaam Korte omschrijving van jezelf. Max. 50 woorden.

Voorbeeld@mail.com www.website.nl

Creatieve cv

06-122345678 012-3456789

VOORBEELD NAAM BEROEPSNAAM

VOORBEELD NAAM BEROEPSNAAM

Voorbeelden: • Wat voor collega ben je? • Wat is jouw grootste prestatie? • Wie is jouw grote voorbeeld en waarom?

OVER

WERKERVARING

Personalia Straatnaam 45 1234 YZ Plaatsnaam

Voorbeeld@mail.com www.website.nl

06-122345678 012-3456789

01-01-2000 Geboorteplaats

Bijzonderheden Wat wil je echt dat de werkgever ziet? Voorbeelden: • Vrijwilligerswerk • Persoonlijkheid in vijf woorden • Wat voor collega ben je? • Speciale vaardigheden

Officiële naam functie | bedrijfsnaam | 2012-heden Korte omschrijving van de werkzaamheden. Het is handig de opsomming toe te spitsen op de vacature. In de opsomming kun je de onderstaande punten opnemen. • Werkzaamheden • Verantwoordelijkheden • Bijzonderheden Officiële naam functie | bedrijfsnaam | 2010-2012 Korte omschrijving van de werkzaamheden. Het is handig de opsomming toe te spitsen op de vacature. In de opsomming kun je de onderstaande punten opnemen. • Werkzaamheden • Verantwoordelijkheden • Bijzonderheden

OVER Korte omschrijving van jezelf. Max. 50 woorden. Voorbeelden: • Wat voor collega ben je? • Wat is jouw grootste prestatie? • Wie is jouw grootste voorbeeld en waarom?

TALEN

ERVARING 2012 | Heden:

Functieomschrijving

2010 | Heden:

Functieomschrijving

OPLEIDINGEN 2008 | Heden:

INTERESSES

Officiële naam opleiding | opleidingsinstituut | 2012-2014 Korte omschrijving van de inhoud van de opleiding. Alleen nodig als dit niet algemeen bekend is.

• •

Sport: Muziek:

• •

Creativiteit: Huisdieren:

Vrijetijdsbesteding:

Naam opleiding Opleidingsinstituut | Plaatsnaam | Diploma Naam opleiding Opleidingsinstituut | Plaatsnaam | Diploma

Naam overige activiteit | instelling | 2009-heden Korte omschrijving van de activiteit. Vermeld alleen informatie die relevant is voor de werkgever. Hier kun je alles kwijt wat van belang is. • Hobby’s • Referenties • Nevenactiviteit • Certificaten oorkondes

Functieomschrijving

2010 | Heden:

Functieomschrijving

2008 | Heden:

Functieomschrijving

• • • • •

Sport: Muziek: Creativiteit: Huisdieren: Vrijetijdsbesteding:

SKILLS Vaardigheid 1:

SKILLS Vaardigheid 1:

Vaardigheid 3: Vaardigheid 4:

Vaardigheid 4:

• •

Facebook: Instagram:

Vaardigheid 5:

• •

Twitter: Tiktok:

Vaardigheid 6:

Snapchat:

Vaardigheid 7:

Naam opleiding Opleidingsinstituut | Plaatsnaam | Diploma Naam opleiding Opleidingsinstituut | Plaatsnaam | Diploma

2010 | Heden:

2008 | Heden:

Naam opleiding Opleidingsinstituut | Plaatsnaam | Diploma

SOCIAL MEDIA •

Facebook:

Instagram:

Twitter:

Tiktok:

Snapchat:

Vaardigheid 2: Vaardigheid 3:

SOCIAL MEDIA

2012 | Heden:

Naam opleiding Opleidingsinstituut | Plaatsnaam | Diploma

Vaardigheid 2:

OVERIG

2012 | Heden:

KENNIS

INTERESSES

KENNIS

2010 | Heden:

Officiële naam opleiding | opleidingsinstituut | 2010-2012 Korte omschrijving van de inhoud van de opleiding. Alleen nodig als dit niet algemeen bekend is.

ERVARING

2008 | Heden: Functieomschrijving

2012 | Heden:

Officiële naam opleiding | opleidingsinstituut | 2008-2010 Korte omschrijving van de inhoud van de opleiding. Alleen nodig als dit niet algemeen bekend is.

Korte omschrijving van jezelf. Max. 50 woorden. Voorbeelden: • Wat voor collega ben je? • Wat is jouw grootste prestatie? • Wie is jouw grootste voorbeeld en waarom?

Vaardigheid 5: Vaardigheid 6: Vaardigheid 7:

Doel gehaald?

Je kunt een cv opstellen. 29


Doel Je kunt op een professionele manier contact leggen met een stage- of werkplek. Handig omdat Als je professioneel overkomt, maak je meteen een positieve indruk op een stage- of werkplek.

BEROEPSHOUDING

Mail en telefoon Je professionele houding begint bij je eerste communciatie. Meestal gaat dat per e-mail of telefoon. Hi U spreekt met Hey Goededag

Hallo

Hoi Goedemorgen Beste Mijn naam is

Ha

Goedemiddag

Geachte

Mail opstellen Bereid jezelf kort voor. Deze informatie gebruik je bij het opstellen van je mail of bij je telefoongesprek. Welke drie dingen wil je leren, zien of doen op je stage?

30

Waar wil je beter in worden? Leg uit.


Welke eerste indruk wil je maken op stage?

Wat zorgt ervoor dat je met plezier naar stage gaat?

Wat lijkt je spannend aan stagelopen?

Wat lijkt je het leukst van stagelopen?

Wat wil je nog weten over stagelopen voordat je begint?

Welke uitdagingen zie jij in het stagelopen?

TIP Schrijf een mail Zorg ervoor dat je mail in elk geval deze onderdelen bevat of voldoet aan deze eisen.

Eindig positief! Bijvoorbeeld dat je uitkijkt naar je stage.

Foutloos, laat iemand spelling controleren.

Korte uitleg wie je bent en waarom je mailt

Een begroeting

Eventuele bijlagen sla je op in pdf

Een nette afsluiting met naam, telnr. etc

Upload je mail in je portfolio!

Formeel taalgebruik, zeker in je eerste-mail

https://qrd.by/vh5i6y

Een duidelijk onderwerp

31


Tips gekregen

Laat je inspireren! Controleer de mail van een studiegenoot op de verplichte punten. Wat kun je leren van de mail van je studiegenoot?

Laat jouw mail door een studiegenoot lezen en vraag om feedback. Welke tips heb je gekregen?

Oefen je gesprek met een studiegenoot. Voer een oefengesprek. Een studiegenoot speelt je stagebegeleider. Draai later de rollen om.

Bellen Ook voor het bellen bereid je jezelf kort voor. Als je binnenkort geen gesprek gepland hebt, doe dan alsof je belt om een kennismakingsafspraak te maken met je toekomstige stagebegeleider. Op welke rustige plaats kun je bellen?

Wie wil je spreken?

Wat is de functie van deze persoon?

Wat wil je in elk geval zeggen of te weten komen? Zet je steekwoorden meteen in de juiste volgorde.

1. 2. Hoe kun je positief afsluiten? ‘Ik kijk uit naar…’

3. 4. 5.

32


Telefoongesprek Zorg ervoor dat je mail in elk geval deze onderdelen bevat of voldoet aan deze eisen. Afwezig? Vraag wanneer degene je kan terugbellen.

Herhaal wat de ander vertelt. Zo weet je zeker dat je het goed hebt begrepen.

Vertel wie je bent en waarom je belt.

Gebruik formeel taalgebruik. Dus géén straattaal en krachttermen.

Luister! Geef de ander de ruimte om te spreken.

Noteer de afspraken die zijn gemaakt in het gesprek.

Spreek duidelijk en helder.

Sluit positief af, zeg bijvoorbeeld dat je uitkijkt naar je stage.

Noem de naam van de ander. Dit geeft aan dat je aandacht hebt voor de ander.

Aandachtspunten

Lekker bezig!

Vink aan waar jij en je studiegenoot op moeten letten als je een formeel telefoongesprek voert. Van mij?

Van mijn studiegenoot?

Taalgebruik

Taalgebruik

Articulatie (duidelijk spreken)

Articulatie (duidelijk spreken)

Wat deed je studiegenoot heel goed waar jij nog wat van zou kunnen leren?

Mijn sterke punt Luisteren

Luisteren

Heldere boodschap brengen

Heldere boodschap brengen

Samenvatten boodschap

Samenvatten boodschap

Wat deed jij zelf goed?

Doel gehaald?

Je kunt op een professionele manier contact leggen met een stage- of werkplek.

33


Doel Je kunt een goede indruk maken op je eerste kennismaking bij je stageplaats op of een nieuwe werkplek.

STAGE ONDERZOEK

Handig omdat Als je je goed voorbereidt op de eerste kennismaking weet je niet alleen beter wat je kunt verwachten, de kans is ook groter dat je een goede indruk maakt.

Goed voorbereid op stage Een goede indruk maak je ook als je laat zien dat je weet waar je stage over gaat. Verdiep je in je stageplaats en laat zien dat je weet aan welke regels je stage voldoet.

Afspraken vanuit school Hoe ziet je stage er precies uit en aan welke eisen moet je voldoen? Stage-uren per dag: Stage-uren per week: Stage-uren totaal: Stagedagen: Starttijd: Eindtijd: Startdatum: Einddatum: Waar kun je de stage-opdachten vinden? Wie begeleidt je stage vanuit school?

34


Bij wie kun je terecht als je vragen hebt over je stage of als je problemen ervaart? Waar kunnen de begeleider en docent je planning en voortgang en stageproducten inzien? Wat zijn de afspraken over ziek zijn, afmelden en beter melden? Stel: er gebeurt een ongeval. Waar kun je infomatie vinden over verzekeringen en aansprakelijkheid?

Oriënteren op je stageplek Ook elke stageplaats is anders. Zoek informatie op over je stageplaats of ga in gesprek met een stagebegeleider of collega. Naam organisatie:

Welke werkzaamheden ga je verrichten?

Hoeveel mensen werken er op je stageplaats?

Naam stagebegeleider:

Wat is het voor een stagebedrijf?

Wat is je stagefunctie?

Welke klanten komen bij deze organisatie?

Wat vinden die klanten belangrijk, denk je?

Waarin onderscheidt deze organisatie zich van andere vergelijkbare organisaties? Wat maakt deze stageplek bijzonder?

35


Beroepshouding Doen of niet doen? Wat kun je wel of niet doen op je stage? Vragen stellen, zoveel als nodig Roepen naar een collega over de werkvloer Praten over een collega als hij/zij er niet bij is Appen tijdens werktijd Afwachten totdat iemand je vraagt een taak op te pakken Een klant negeren die onaardig is Grappen maken over klanten Te vroeg komen, wachten voor de deur Zelf een oplossing bedenken als er een probleem is De hele pauze op je telefoon zitten Onvrede uiten over de stage tegenover collega’s Afspraken noteren na je voortgangsgesprek Alleen met andere stagiairs optrekken en niet met collega’s Eerder naar huis willen zonder goede reden Fouten maken Foto’s of grappen posten over je stage op social media Eten tijdens het werken

Waarom maakt deze persoon geen professionele indruk?

Nog een keer onhandig Waar ligt het aan dat deze persoon geen professionele indruk maakt?

36

Wel doen

Niet doen


Wat past waar? Deze persoon wil een baan bij een juridisch adviesbureau. Waarom zal het adviesbureau waarschijnlijk vinden dat deze persoon niet bij het bedrijf past?

Kies een outfit die past bij de gemiddelde bedrijfscultuur in jouw branche. Maak een foto waarbij jij zeker overkomt als betrouwbaar en professioneel. Wissel uit met een studiegenoot. Bekijk jullie foto’s en beantwoord de vragen. Wat maakt de outfit van je studiegenoot professioneel?

Wat voor effect heeft een professionele outfit op anderen?

Waarom zou je kiezen voor deze outfit?

Achtergrondinformatie: 12 things that ruin a first impression https://qrd.by/vh5i6y

Zet jezelf tijdens je stage positief in the picture. Uit onderzoek is gebleken dat mensen tijdens een kennismaking in de eerste zeven seconden een indruk vormen van de persoon. In dit filmpje zie je twaalf dingen die een eerste indruk om zeep helpen.

TIP Zet de automatische ondertiteling aan.

Doel gehaald?

Je kunt een goede indruk maken op je eerste kennismaking bij je stageplaats op of een nieuwe werkplek.

37


Doel Je kunt met een goede voorbereiding direct van start op je stageplaats.

EINDOPDRACHT

Handig omdat Als je je voorbereidingen bundelt, kun je direct goed van start op je stage.

AL JE ERVARING

Goed van start! Voeg alle belangrijke documenten voor je stage samen. Met dit document kun je goed voorbereid van start.

VERPLICHTE ONDERWERPEN Je startdocument bevat in elk geval: • Jouw opgemaakte Cv • Motivatie voor je stage of opleiding • De taken en werkzaamheden die je gaat doen • Feiten zoals begin en einddatum, aantal stage-uren etc.

OPTIE 1 Stagemap Stel een map samen met informatie over jezelf. Dit kan een uitgeprint document zijn, maar ook elke andere vorm. Zorg voor een pakkende inleiding met daarin je naam, leeftijd, opleiding, school en hobby’s. Beschrijf wat je dagelijkse stagetaken zijn en wat je aanspreekt in het bedrijf. Wat verwacht je te leren tijdens deze stage?

OPTIE 2 Kennismakingsvideo Film jezelf en stel jezelf voor aan je stage. Laat zien wie je bent en wat je wilt bereiken met je opleiding en stage. Stel jezelf voor aan de kijker en met beeldmateriaal (naam, leeftijd, opleiding, school, hobby’s). Beschrijf wat je dagelijkse stagetaken zijn en wat je aanspreekt in het bedrijf (visie, doelgroep). Wat verwacht je te leren tijdens deze stage? En wat zijn jouw sterke punten als professional?

38


OPTIE 3 Flyer Maak een flyer over jouw volgende stage. De flyer bevat drie onderdelen: jij, je stageplaats en informatie over de stage zelf. Je maakt een flyer. Op één pagina plaats je informatie over jou. Wie ben je en wat vind je leuk? Op de tweede pagina vind je informatie over je stageplaats. Wat is het voor plek en wat maakt deze plek bijzonder? Op de derde pagina plaats je informatie over je stage. Welke werkzaamheden ga je verrichten? Hoe lang ga je stagelopen en wat hoop je te leren?

OPTIE 4  Eigen plan Bedenk je eigen eindproduct. Denk aan een quiz, infographic, poster, rollenspel etc. Overleg eerst je plan met je begeleider voor je het gaat uitvoeren.

TIP

Upload je eindproduct in je portfolio.

Zorg ervoor dat je bewijsmateriaal goed te uploaden is.

Dat ga ik doen!

Daarom succesvol!

Wat uit dit thema wil je zeker toepassen bij je stage?

Wat gaat je stage een succes maken?

Doel gehaald?

Je kunt met een goede voorbereiding direct van start op je stageplaats. 39


R A A L P M E X E S G N I L E D R O O E B

. rleg e v o r ento . m f o an aan- -loopba c e uw d ndstof n i e o thod lab.nl/gr e m s s ze le www.le e d ek e: spre webist e b e n of e op onz t s d u n Gro e vindt t e i at is m enn r inform k k Maa Mee

40


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.