Page 1

Inspiratie voor evenementen en event marketing Afgiftekantoor: Gent X – erkenning: P904117

De basisprincipes van het aanbestedingsrecht Field Marketing: Een kwestie van beleving

People agencies: Stand van zaken

BEA 2011: De beslissing is gevallen...

Pitches: Respect en transparantie

ProFile: Stef Verdoodt, Event Manager VMMa

Catering: Brusselicious 2012

Tweemaandelijks

april - 2011 NR 72


More than a one-shot!

…that since

2001,

Act!events has kept Whirlpool’s attention year

after year?

20 successful events in Belgium and The Netherlands in 68 event days with 15 376 guests?

… that this has resulted in more than

…that Act!events creatively incorporated

2 185

Whirlpool and

Bauknecht appliances and products at fairs, product launches, personnel parties, dealer meetings, press conferences and incentives? …that Act!events reached over

10 000 people in 10 days through a

nationwide demo-cooking roadshow for Whirlpool? …that in 2011, Act!events will continue to raise the bar once again for Whirlpool with a

2-month

10-day dealer meeting?

roadshow, a

3-day

client event and a

Act!events knows what counts!

Kortrijksesteenweg 1126/01 9051 Gent - Belgium

t +32 9 221 90 97 f +32 9 222 16 59

info@act-events.com www.act-events.com


colofon Editoriaal OMSLAG Eventattitude EXPERIENCE MAGAZINE Experience magazine is het inspirerende vakblad in de Benelux voor evenementen en event marketing. OPLAGE 14.200 exemplaren VERSPREIDING België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland (version française sur simple demande) FREQUENTIE Zes keer per jaar UITGEVERIJ LEO BVBA Rue des Ixellois 1 - BE 4000 Luik Tel.: +32 (0)4 224 78 71 Fax: +32 (0)4 226 94 84 E-mail: jp@eventbox.be UITGEVER Erik De Ridder: edr@eventbox.be HOOFDREDACTIE Jean-Paul Talbot: jp@eventbox.be REDACTIE Jacques Legros, Jan Hoffman, Jeroen Coteur REDACTIONELE MEDEWERKERS Wim Vander Haegen, Joanna Pays, Ruud Van De Locht ART DIRECTOR Bert Wagemans ABONNEMENTEN Valérie Laforgia val@eventbox.be Een abonnement op Experience Magazine kost € 85 per jaar (excl. BTW). Bij verzending buiten de Benelux en Frankrijk komen hier nog portkosten bij. Het tarief voor een studentenabonnement is € 45 per jaar (incl. BTW). Een kopie van de studentenkaart is hiervoor verplicht. Aanvragen van een abonnement kan schriftelijk met vermelding van naam, functie, bedrijfsnaam en verzendadres. Abonnementen worden afgesloten voor een jaar en tot wederopzegging verlengd. Opzegging van abonnementen dient twee maanden voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk te worden ingediend. SALES MANAGER Erik De Ridder GSM: +32 (0) 486 13 13 13 E-mail: edr@eventbox.be Product Manager Gregory Smet GSM: +32 (0) 495 52 29 25 E-mail: gs@eventbox.be TRAFFIC Hilde De Ridder E-mail: Traffic.leo@telenet.be DRUK Schaubroeck, Nazareth COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. LEO is behalve van Experience Magazine ook uitgever van Event & Expo Guide, Toys & Games en The Corporate Traveller. ISSN: Verzending België Verschijnt zes keer per jaar in de BeNeLux en Frankrijk. Afgiftekantoor: Gent X. Erkenning: P904117 VU: E. De Ridder, Rue des Ixellois 1, BE 4000 Liège

Jean-Paul Talbot Managing Editor

Een pitch? Organiseer u! We hebben tot het laatste sectordebat van het congres van de BEA moeten wachten om een goede oude problematiek aan te snijden. ‘Goede oude’ omdat ze deel uitmaakt van deze kleine dingen die de sector al jaren wil geregeld zien zonder erin te slagen. Ik heb het over de competities tussen agentschappen en de kosten die ze met zich meebrengen, vanzelfsprekend voor evenementenbureaus, maar ook nadelig voor de uitschrijvers zelf. Kwestie van even kort het kader te schetsen, sommige ondernemingen deinzen niet terug om aan een overdreven aantal agentschappen kortingen te vragen: 10, 15, zelfs meer in bepaalde gevallen. Resultaat: alle agentschappen die de ‘aanbesteding’ in kwestie niet halen, hebben dus ‘voor niets’ gewerkt. Vanuit het standpunt van de agentschappen staat deze manier van werken gelijk aan een onverschilligheid – in het algemeen door onwetendheid – van het werk dat ze leveren om de offerte in te dienen. Want in dit geval gaat het er niet om aan een leverancier te vragen hoeveel de prijs bedraagt van een honderdtal meter elektriciteitsdraad in stock, maar wel om een project te realiseren dat systematisch een passende reflectie vereist van de realisatie van een zeer volledig dossier. In feite zou het een beetje hetzelfde zijn als een vijftiental architectenbureaus vragen om de plannen van een huis te leveren, alleen maar om er nadien de beste uit te kiezen eens ze allemaal op tafel liggen. Zouden zij het gratis doen? Wat er ook van zij, het werk van dit agentschap genereert geen inkomsten en dus een negatieve rentabiliteit. Op kleine schaal heeft dit fenomeen natuurlijk geen grote gevolgen. Maar grotere?... Deze oorlog aan offerteaanvragen jaagt de werkingskosten van de betrokken agentschappen de hoogte in. Hoe meer hun medewerkers voor niets werken, hoe meer deze kosten toenemen. Wel, wie betaalt de rekening uiteindelijk? Het agentschap en zijn leveranciers? Gedeeltelijk. De volgende klant? Vaak. En geen enkele uitschrijver heeft zin om de ‘volgende klant’ te zijn. Tweede averechtse effect: vaak zien we dat bepaalde (grote) agentschappen, die genoodzaakt zijn om dit ‘nutteloze’ werk te compenseren met minimale marges, bepaalde aanbestedingen missen die gewonnen worden door (kleine) (eenmans-) bedrijven. Kleine ‘goedkopere’ agentschappen, omdat ze niet geconfronteerd worden met de verplichting om een dwingende structuur te handhaven. Wie wint er bij dit spel? Weinig personen op het einde van de rit. Het spel wordt soms zelfs belachelijk: bij grote projecten hebben we reeds gemerkt dat de laatste twee agentschappen in de running enerzijds ‘de grote ervaren onderneming’ is en anderzijds ‘de zeer kleine onderneming die een uiterst origineel concept geleverd heeft aan een zeer interessante prijs’. Waar stopt de event manager met het nemen van risico’s denkt u, hij die het slagen of het mislukken van het evenement aan zijn oversten moet verdedigen? En welk agentschap zal dus opnieuw moeten berekenen wat de afspraak, de realisatie van de plannen en andere opties die hij de laatste maanden genomen heeft, hem gekost hebben? Ja,… zelfs het kleine agentschap kan uiteindelijk geconfronteerd worden met de neveneffecten van de ondoordachte pitches. Nee, het is zeker dat niemand hierbij wint. Ligt de bal in het kamp van de uitschrijvers? Zeer zeker niet. Als sommige competities ‘slecht georganiseerd’ zijn vanuit het standpunt van de agentschappen, dan is het over het algemeen door de onwetendheid van de gevolgen van deze pitches of van de markt in het algemeen. En voor de uitschrijvers dient er niets te veranderen. Het enige wat we hen kunnen aanraden is dat ze de voordelen inzien van de beperking van de competitie tot 3 à 4 agentschappen bijvoorbeeld. In alle andere gevallen zouden de evenementenbureaus een betalingssysteem op poten te zetten, of het nu symbolisch is of niet. Aan hen om de handen in elkaar te slaan of regelingen te treffen geval per geval. Want blijven klagen met gekruiste armen helpt niets…


BZZi^c\h >cXZci^kZh 8dc\gZhhZh:m]^W^i^dch :kZcih =dhe^iVa^in:kZcih 6Xi^dcBVg`Zi^c\

EdlZgjendjgZkZci BVV`kVcjlZkZcZbZciZZc`gVX]i^\ZXdbbjc^XVi^Zidda#6lVgYh]dl! eZghdcZZah[ZZhi!WZjgh!^cXZci^kZ!ldg`h]de![Vb^a^ZYV\d[Xdc[ZgZci^Z# 7Za%,%'&%&&%#L^_gdaaZcVakVhiYZgdYZadeZgj^idelll#Ybh"ZkZcih#WZ

VcilZgeZc"Wgj\\Z"WgjhhZa a^X#6&*+&

093637 DMS EVENTS ADVERTENTIE.indd 1

21-12-2009 08:51:32

Trimex stemt alle technische aspecten van uw event op elkaar af .

Trendsetter in verhuur van feestmaterialen MEUBILAIR FEESTELIJKE TAFEL KEUKENMATERIAAL OUTDOOR SFEERVOLLE INRICHTING

www.rent-sale.be

Ringlaan 42 - 2240 Zandhoven Tel. 03/484 58 12 - Fax 03/484 56 31 Mail: info@rent-sale.be

Design: www.samenco.be

takes care of events

Trimex is de enige specialist in BelgiĂŤ die, onafhankelijk , de volledige technische ondersteuning van uw event plant en daarbij inhuurt, opbouwt, installeert, bedient en opnieuw demonteerd. Uniek is dat Trimex de handen vrij heeft, dus contractueel niet gebonden is aan vaste partners. Uw voordelen als u voor Trimex kiest :

Trimex BVBA

 

Goedkoper event.

Centrum Zuid 3023/2 3530 Houthalen

 

Creatief setdesign en 3D ontwerp.

Uw wensen worden technisch uitvoerbaar. Zet alle leveranciers op ĂŠĂŠn lijn.

Tel: 011/363690 Fax: 011/726452 Info@trimex.be www.trimex.be


5

inhoudsopgave Inside News

Supplies

010 Advertorial

037 Advertorial

ICC ghent gaat 20 jaar verder

017 EventNews De actualiteit uit de Belgische eventscène

Projects 012 10 jaar Eventattitude Eind februari vierde Eventattitude zijn tienjarig bestaan. Meteen de ideale gelegenheid om een reeks interactieve ervaringen voor te stellen onder de naam «Smile – Act –Play»….

Event Management 014 Respect en transparantie voor betere pitches Experience heeft voor het eerst evenementenagentschappen en publieke en private opdrachtgevers samengebracht voor een openhartig debat.

016 De basisprincipes van het aanbestedingsrecht Een evenement organiseren voor een overheid is iets bijzonder. Bruno De Winter van het gespecialiseerde advocatenkantoor L2B komt een beetje klaarheid scheppen in deze materie.

019 ProFile: Stef Verdoodt, Event Manager VMMa Voor Stef Verdoodt heeft de VMMa intussen weinig geheimen meer. De laatste jaren leidt hij er alle zender- en programmaevents in goede banen.

021 Associaties Het laatste nieuws van de associaties BESA en EMA.

BEA Special 023 De beslissing is gevallen… 16 evenementenkantoren hebben hun case(s) verdedigd voor de BEA jury. De beslissing is dus gevallen, maar blijft nog even geheim. Tot 25 mei om precies te zijn…

024 BEA 2011: Voorstelling van enkele finaleprojecten

Abusol levert nieuwste administratie- en communicatietools

038 De consument een beleving aanbieden Eind januari verzamelde Experience Magazine enkele bepalende spelers op de markt van Field Marketing rond de tafel.

044 Op zoek naar een gepast wettelijk kader Er was heel wat belangstelling voor het debat rond People Agencies. Ondanks de grote groep werd het een constructieve discussie die duidelijk maakte wat er vandaag de dag leeft binnen de sector van de people agencies.

059 Advertorial Solirent: dé online gids voor uw technische zoektocht

061 Advertorial Vidi-Square: integratie specialisten garandeert kwaliteitslabel

Catering 063 Bijt in Brussel in 2012 Met het culinaire jaar Brusselicious 2012 wil BITC de bezoekers van de hoofdstad de echte smaak van dingen aanleren.

065 Een geslaagd debuut Op 1 februari organiseerde de European Party Catering Association de eerste editie van het BeNeLux Party Caterers Congress.

066 De juiste mensen op de juiste plaats Tijdens de 3de editie van Taste & Traiteurs stelden 12 eventcateraars hun kunstjes voor aan de verantwoordelijken van bedrijven en evenementenkantoren.


experience

delicious-catering.be

STOFFERING TENTEN, HALLEN, ZALEN • CONFECTIE • DRY-HIRE Industrielaan 107 • B-3630 Maasmechelen Tel :+32 89 77 16 50 • Fax: +32 89 77 16 58 www.deco-fact.be

then it’s special

A delicious experience info @ delicious-catering.be - www.delicious-catering.be

ATOMIK artists

101514 DMS ADV DELICIOUS.indd 1

Scheldestraat 57 2000 ANTWERPEN T +32 496 38 97 90 F +32 3 216 00 27 info@atomik-artists.be www.atomik-artists.be CONTACTPERSOON: Danny Kayser

07-06-2010 09:34:38

Betaalbaar top-entertainment via Atomik Artists       

Acts Animaties Coverbands Dansers DJ’s Workshops Zangers

Het Antwerpse boekingskantoor Atomik Artists biedt budgetvriendelijke, maar kwalitatief zeer goede muzikale acts, coverbands, solo-artiesten, presentatoren en dans acts voor events. Atomik Artists wil heel bewust een kleinere maar toch zeer degelijke speler op de markt van de artiestenbureaus zijn. Atomik Artists heeft alvast enkele belangrijke troeven in huis: de steengoede disco showband Cirque Atomique, de grove sounds van Astrolounge, de wallpaper-band Jazzible, de nieuwe coverband Jeu de Foules en nog vele anderen. Verder biedt Atomik Artists enkele meertalige professionele presentatoren, zoals Edwige Veermeer en Jerko Bozikovic en een superanimatie met direct-klaar-foto’s met uw logo en tekst.  Filmpjes en onze brochure vindt u op onze website


eventnews.be masters in Eventology Wie ontwikkelde voor het eerst een iPad event in België?

O

ok de eventwereld komt steeds meer in de greep van de digitalisering. Daarop speelt Event Masters erg handig in. Nu de iPad steeds meer in het straatbeeld verschijnt, integreren zij dit hebbeding in hun teambuilding-activiteiten. Zet u alvast schrap voor een nieuw tijdperk - iPad-Events! Event Masters blijft ons al jaren verbazen met de nieuwste trends. In die filosofie kadert ook het nieuwe iPad-concept. “Met iPad-Events stappen we af van de klassieke teambuildings en gaan de interactieve toer op. De aanwezige teams krijgen per tafel een aantal iPad’s ter beschikking, die gestuurd worden vanuit een centraal platform. Dit zorgt ervoor dat we tijdens het evenement complete flexibiliteit behouden over de timing en het aantal proeven. De teams krijgen typische kennisvragen voorgeschoteld, maar worden tevens uitgedaagd voor fysieke ‘challenges’ tegen andere teams. Je kan eigenlijk stellen dat de deelnemende teams zelf instaan voor het ‘showelement’ tijdens het evenement.”, verduidelijkt Johnny Machiels, manager van de afdeling ‘Formulaz’. Wat we daaronder moeten verstaan? Een evenwichtige en flexibele mix op maat van de doelstellingen van de klant. Van fysieke uitdagingen tot virtuele bokswedstrijden, een behendigheidsopdracht met een mini-helicopter (AR Drone Quadricopter), proeven op basis van videoconferencing tussen de tafels (FaceTime), al dan niet bedrijfsgerelateerde kennisopdrachten, video- en muziekopdrachten... “Het belangrijkste gegeven is dat we samen met de klant bepalen waar het accent van de avond of dag ligt. Zowel productkennis als interactieve en ludieke aspecten kunnen daarbij aan bod komen. De boodschap van de klant alsook de interactie en betrokkenheid tussen alle deelnemers staat centraal. Zo kunnen, wanneer één team een ander uitdaagt, de overige teams weddingschappen afsluiten. Enig strategisch inzicht is daarvoor zeker noodzakelijk.”

A Walter Capiau B Event Masters C Steve Jobs

Kies het juiste antwoord en kijk snel op p.16

Event Masters gaat iPad-toer op iPad-Events, Eén platform, duizend mogelijkheden Het eerste iEvent wordt een interactief indoor concept, onder de noemer ‘Battle of the Tables’. De primeur gaat in mei naar de EMA Society met een ‘Event Industry Challenge’. Over de inhoud wil Johnny Machiels echter absoluut niets kwijt, hoe hard we

ook aandringen... Hij vertrouwt ons wel toe dat dit slechts een éérste stap is in een hele reeks iPad-Events. “Hetzelfde platform dient als basis voor CityGames, business games, recruitment sessions,... Kortom, elk concept waar een sterke interactie met individuen of teams primeert. Wij zijn alvast benieuwd naar de impact van deze totaal nieuwe aanpak”, besluit Johnny.

7


eventnews.be

8

Squaremelon: via synthese naar de top

I

n de tenniswereld is onze Kim Clijsters sinds kort de nieuwe nummer één. Diezelfde positie neemt Square Melon voortaan in op het vlak van de activation marketing. ‘Het plein van de meloen’ kwam tot stand na het samenbrengen van Bananas, Demonstr8 en Amphion. Ceo Wim Van der Borght geeft tekst en uitleg bij het ‘scheppingsverhaal’. Square Melon vond inspiratie in de Japanse samenleving die een erg creatieve en grafische aanpak perfect combineert met effectiviteit. “Zij hebben bijv. vierkante meloenen gekweekt omdat je die beter kan opbergen en transporteren. Op een gelijkaardige manier willen wij ook onze businessklanten de juiste vorm meegeven”, verduidelijkt Wim Van der Borght. “Daarom bundelden we de marketing- en saleskrachten van Bananas, Demonstr8 en Amphion. Vergelijk het met het succesvolle Pixar-verhaal waarin George Lucas, Steve Jobs en Walt Disney elkaar vonden: een erg sterk technisch concept met een dubbele bodem, gekruid met humor én een sterke storytelling.” Square Melon wil ontmoetingen creëren tussen merken en mensen via toegepaste marketing- en salesoplossingen. En dit zowel in de on- als de offline wereld. “Consumenten stappen sneller naar een merk toe waarmee ze een goede ervaring hebben. Daarvoor moet je een conversatie aangaan met de mensen, wat eventueel via een event kan gebeuren. Maar we willen in die conversatie tussen consumenten en merken verder gaan en de on- en

offline mogelijkheden volledig integreren. We beogen dus geen fusie maar wel een synthese van de beste elementen.” Wim wijst er op dat je bijv. rond een winkelpunt ervaringen kunt creëren via o.a. merchandising en verkoopspunten. “Die kun je echter perfect combineren met diverse online technieken om kandidaat-klanten naar je website te ‘lokken’ om ook via die weg je verkoop te verhogen. Vergeet niet dat fieldmarketing zich niet enkel situeert rond winkelpunten maar ook daarbuiten.”

Vier kwadranten Wat Square Melon absoluut wil vermijden, is het overboord gooien van de ‘old school media’. “Naast de digitale blijven de traditionele kanalen natuurlijk ook erg belangrijk. Je kunt ons project nog het best voorstellen

als een cirkel met vier kwadranten - de combinatie on- en offline d.m.v. diverse technieken, zowel op het terrein van de sales als de marketing - die allevier even belangrijk zijn. Vooral die boodschap willen we onze klanten brengen, zoals above the line-bureaus waarmee we een erg goede samenwerking opbouwden.” Het komt er op neer dat Square Melon, samen met de klant, reeds in een vroeg stadium wil ‘scannen’ naar de penetratiegraad en het groeipotentieel van een bepaald merk. “In tegenstelling tot andere reclamebureaus richten we ons niet op een bepaalde niche, maar opteren voor een integrale benadering met als enig doel de omzet van onze klanten te verhogen. Daarvoor gooien we zowel onze referenties, jarenlange ervaring, het internationale karakter als het feit dat we de GIMV aan boord hebben, in de strijd.”


eventnews.be De Yrwall landt in België

G

een stof, geen druppels, geen verf,… en toch komt de graffiti mooi tot leven op de Yrwall, een digitale graffitimuur die in februari op de Belgische markt werd voorgesteld door het agentschap Fast Forward Events.

9

tie, biedt heel wat mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de ‘customisation’ van producten, de organisatie van artistieke wedstrijden of wedstrijden die de beste creativiteit rond een bepaald thema belonen. Dankzij deze muur kunnen de realisaties van jonge of gevestigde kunstenaars geprojecteerd worden via om het even welk medium, verzonden worden via e-mail of bluetooth, gedrukt worden op t-shirts of gepubliceerd worden op een sociale netwerksite. Informatie: www.yrwall.be

Stem Wavesurfer en win een initiatieles

V De Yrwall, die wordt geïnstalleerd in het kader van allerhande evenementen, geeft de mogelijkheid om in real time numerieke tags te schilderen, zonder verf en schadelijke stoffen. Deze digitale muur van 3 meter breed en 2 meter hoog, die gebruikt wordt als anima-

an 21 tot 25 maart kan je in Rijsel de expo VIP – Very Innovative Products bezoeken, een tentoonstelling die volledig gewijd is aan innovatie in de regio rond de Vlaams-Franse grens. Ook de Wavesurfer is één van de deelnemende producten en werd zelfs genomineerd voor een publieksprijs. Met uw stem kunt u Wavesurfer naar de overwinning helpen – én zelf een duoticket voor een initiatieles wavesurfen in de wacht slepen.

Elizabetlaan 116-118 8300 Knokke Tel 050 61 34 95 Fax 050 34 74 18 info@wesound.be www.wesound.be

De expo maakt deel uit van de Week van de Innovatie, een initiatief waarmee onder anderen VOKA West-Vlaanderen en de Noord-Franse regio Nord-Pas de Calais bedrijven in de

regio’s willen sensibiliseren om te innoveren. Tijdens de expo Very Innovative Products zullen meer dan honderd innovatieve producten een week lang te bewonderen zijn. Een nieuwe, verrassende attractie als de Wavesurfer kon hier uiteraard niet ontbreken. De technologie achter de Wavesurfer zorgt voor een constante watergolf die niet in kracht afneemt en waarvan de intensiteit zelfs kan aangepast worden aan het publiek. Zo wordt surfen toegankelijk voor zowat iedereen, van kinderen tot ervaren surfers. Een mobiele en zelfs een drijvende versie van de Wavesurfer zorgen daarenboven voor


eventnews.be

10

oneindig veel originele mogelijkheden voor evenementen en incentives. Bovendien werd de Wavesurfer samen met 14 andere innovatieve producten genomineerd voor een publieksprijs. Tot 17 maart mag het grote publiek beslissen welke van de 15 genomineerden als meest innovatieve product nog eens extra in de kijker wordt gezet. Stemmen kan ook u, door te surfen naar http://semaine-innovation.com/exposition/wavesurfer-2 en op de drie sterretjes onderaan de pagina te klikken. Wie daarna ook nog eens op Vind ik leuk klikt en zo de link op zijn Facebookpagina plaatst, maakt bovendien kans op een gratis initiatieles voor twee op de Wavesurfer in één van onze vaste locaties!

JADA viert zijn derde verjaardag

O

p 3 maart laatstleden vanaf 19u03, vierde het evenementenagentschap JADA events zijn derde verjaardag in het gezelschap van zijn klanten.

In AEC, niet ver van de haven van Antwerpen, ontving het Antwerpse agentschap van Jan de Wieuw en Danny Kayser zo’n 250 klanten. Deze aangename avond was voor het agentschap eveneens de gelegenheid bij uitstek om zijn groei te benadrukken en een vierde medewerkster voor te stellen: Michèle Nomes zal voortaan, naast Kevin De Ridder, deel uitmaken van het Jada-team.

Sébastien de Baere is de nieuwe directeur van Autoworld

D

e Raad van Bestuur van Autoworld vzw heeft Sébastien de Baere aangesteld tot nieuwe directeur. Sinds begin dit jaar vervangt hij Claude Lemmens en heeft hij de erantwoordelijkheid gekregen over de dagelijkse leiding van het museum.

varing in het organiseren van prestigieuze evenementen in België en in het buitenland. Dankzij de ‘Brussels Open GDF SUEZ’, heeft de hoofdstad van Europa terug zijn plaats tussen de grote tennis-evenementen.

Boost Award Winaars bekend

O

p 17 februari werd de Boost Award voor de derde maal uitgereikt in het prachtige decor van de Koninklijke Gaanderijen.

Sébastien de Baere is 32 jaar, en heeft een ruime professionele ervaring in het lanceren en uitbaten van meetinglocaties. Zo had hij de voorbije 4 jaar de leiding over het SAP Loungeconcept en was hij verantwoordelijk voor de lancering van het meeting- en businesscenter ‘The Event Lounge’ in Brussel. Onder zijn leiding zal Autoworld zich blijven profileren als een van de mooiste en belangrijkste automobielmusea ter wereld. Voorts heeft de Raad van Bestuur van Autoworld beslist om Eric Janssen in te schakelen als museoloog. Hij zal, in samenwerking met Sébastien de Baere, zijn kennis en ervaring aanwenden om de tentoonstellingen te actualiseren en dynamischer te maken en zo de aantrekkelijkheid van het museum voor een breed publiek te verhogen. Eric Janssen kan bogen op een carrière van 40 jaar in de autobranche; onder andere als PRverantwoordelijke bij Toyota/Lexus, en op een uitmuntende kennis van de automobielgeschiedenis.

Brussels Open by GDF SUEZ

B

russel heeft lang gewacht om opnieuw een groot internationaal tennistoernooi te kunnen bieden. De eerste editie van de ‘Brussels Open by GDF SUEZ’ loopt van 14 tot 21 mei. Het evenement zal plaatsvinden op de gravelbanen van de Royal Primerose Tennis Club, met de aanwezigheid van enkele wereldtoppers. De organisatie van het evenement werd aan Verhulst Events and Partners toevertrouwd. Dit agentschap heeft meer dan 60 jaar er-

Tijdens een feestelijke uitreiking kregen de 21 kanshebbers te horen wie voor 2010 de ‘Best of OOstende Incentive, Convention, Corporate and Public Event of the Year’ in de wacht sleepte. Met dit initiatief wil Toerisme Oostende vzw de creativiteit belonen van congresorganisatoren en evenementenkantoren. Hen als het ware een ‘boost’ geven om ook voor toekomstige projecten de Stad aan Zee als bestemming te kiezen.

Winnaars 2010 Best of Oostende Convention 2010 IFAJ 2010: Between passion & pressure (Field Communication) Best of Oostende Corporate Event 2010 Atos Worldline Partner Event (Event Mosaic) Best of Oostende Incentive 2010 Mercator Mysterie (Event Masters) Best of Oostende Public Event 2010 Bij Ensor op bezoek (Mu.ZEE)


locatie

ICC ghent

ICC ghent gaat 20 jaar verder Na meer dan twee jaar onderhandelen met de Stad Gent is de toekomst van het ICC ghent verzekerd. De volgende 20 jaar zal de exploitatie van het International Convention Center ghent verder gezet worden door Sorest-B NV, een dochteronderneming van de holding Cosabel NV waar Gourmet Invent ook toe behoort. Bij ICC ghent is men dan ook uiterst tevreden dat de activiteiten kunnen worden voorgezet en de ambitieuze toekomstplannen kunnen worden uitgevoerd.

B

ij ICC ghent is men zich reeds langer bewust van wat voor enorme troef de centrale ligging van het convention center betekent. Bij een tevredenheidsenquête onder de klanten van het ICC ghent antwoordt maar liefst 80% van de respondenten dat de ligging van het ICC ghent een belangrijke rol speelde in de keuze van de locatie. Het feit dat men daar kan blijven betekent dus een enorme boost.

Gent maakt naam Niet alleen die centrale ligging maar ook de naamsbekendheid van de Stad Gent op de internationale markt toont eens te meer dat de Stad Gent een zeer sterke partner is in de toekomst van het ICC ghent. “Als je de internationale toeristische publicaties bekijkt, komt Gent steeds meer en meer aan bod”, aldus Nicolas Vanden Eyenden van ICC ghent. “Via National Geografic Traveler Magazine werden we in 2008 al uitgeroepen tot derde meest authentieke stad van de wereld. Vorig jaar behaalden we ook nog eens een mooie zevende plaats in Lonely Planet top 10 van steden die zeker in 2011 bezocht moeten worden. Dat is een positieve spiraal die wij enkel kunnen toejuichen.”

Nagenoeg hetzelfde team

Investering

Veel verandert er niet want het is dezelfde ploeg die de werking van het ICC ghent zal verder zetten. Luc Bosch zal wel niet langer als general manager fungeren, maar zijn diensten voortaan leveren als consultant. Vandaag bestaat het managementteam uit Henk Verhaest, Carine De Vriese en Nicolas Vanden Eynden. Zowel Carine als Nicolas zullen een prominentere rol spelen in de werking van het bedrijf en dit elk op hun vakgebied om zo het ICC ghent nog beter op de markt te zetten.

Het ICC ghent voldoet vandaag niet meer aan de noden van een modern convention center waardoor de nieuwe exploitatie de eerstvolgende 3 jaar gefaseerd 2,9 miljoen Euro gaat investeren in het gebouw. “Dit jaar zal de look & feel van het gebouw aangepakt worden. Duurzaamheid zal hierbij ook een zeer grote rol gaan spelen waarbij het gebouw in die periode omgevormd zal worden tot een energievriendelijke locatie. Isolatie en verlichting staan als topprioriteit om aangepakt te worden. In een latere fase worden ook nog de duizend zitjes van het auditorium vernieuwd”, zo besluit Nicolas Vanden Eynden.

Bijkomende activiteiten Verder zal het ICC ghent ook zelf activiteiten gaan organiseren zodat het ICC ghent ook bij het bredere publiek een gevestigde waarde zal worden. “Er heerst nog altijd een soort drempelvrees”, vertelt Nicolas Vanden Eynden. “Men weet wel waar het ICC ghent ligt, maar men weet niet waar het voor staat. We willen de lokale bevolking dus meer naar het ICC ghent laten komen door in ook voor hen activiteiten te organiseren. Daarnaast willen we ook een overkoepelend platform bieden voor allerhande organisaties om te netwerken. Lokale kmo’s, bedrijven van de haven, etc. zullen hier terecht kunnen voor hun activiteiten.”

11


12

event management

eire Belgium), Matthieu Verm Niels Van Huyck (Mars Belgium) & rs (Ma erre dep Van (Mars Belgium), Tiny ) John Henrard (Segafredo

team Eventattitude

10 jaar

Eventattitude

Niklaas Vanheukelom (Engage BBDO), Steven Huyers (Engage BBDO) & Saar Van den Bergh (Engage BBDO)

Eind februari vierde Eventattitude zijn tienjarig bestaan. Meteen de ideale gelegenheid om een reeks interactieve ervaringen voor te stellen onder de naam « Smile – Act –Play »…

rs) &

Fabienne Scheyvaerts (Nestlé Wate Caroline Paquay (RTL)

Evy Duson (DDMC) & Jessica Doye

n (DDMC)

Isabelle Pirsoul (Verhulst Events) & z) Sven Van den Bruel (Mercedes-Ben

O

p dinsdag 23 februari heerste er een opwindende sfeer op de parking van de nieuwe kantoren van Eventattitude. Om deze verjaardag te vieren waren alle agentschappen voor brand activation en eventcommunicatie aanwezig. Zij kregen de gelegenheid de nieuwe kantoren van Eventattitude te ontdekken, maar ook zijn permanente showroom, zijn uitgebreide stock en tal van animaties, kenmerkend voor de koerswijziging die het bedrijf zo’n twee jaar geleden doorvoerde.

profileert Eventattitude zich als een laboratorium dat ten dienste staat van de agentschappen en als missie heeft om ludieke en interactieve ervaringen te ontwerpen en te ontwikkelen.

“De 24 animaties die men vanavond en tijdens onze opendeurdagen kan ontdekken zijn een uitdrukking van de herpositionering die in 2010 heeft plaatsgevonden”, zo legt Emmanuel Paul uit. “Om tegemoet te komen aan de agentschappen en hun steeds groeiende vraag naar creativiteit, hebben wij onze vaardigheden uitgebreid.”

“Deze speeltuin is ook ontworpen om voortdurend te evolueren! Wij luisteren constant naar de agentschappen, voornamelijk tijdens de competities, om ervaringen te kunnen ontwikkelen in harmonie met hun creatieve concepten. Anderzijds is ons team van ontwikkelaars, als de planning het toelaat, ook bezig met R&D. Tijdens onze opendeurdagen zullen er dus tal van nieuwigheden te ontdekken zijn”, zo besluiten de beide oprichters, klaar om hun genodigden te ontvangen voor een feestelijke avond.

In het begin waren de activiteiten van Eventattitude enkel gericht op fotoanimaties voor evenementen. Later is daar video bijgekomen. Vandaag

“Elke ervaring die wij aanbieden steunt op minimum één van onze drie pijlers: foto, video en spel. Vandaar ook onze nieuwe baseline Smile – Act - Play… en de ondertitel van onze opendeurdagen: Playground’11”, zo gaat Raphaël de Borman verder.


Event Business

Jean-Baptiste

Billiet (Moët He nnessy) & Marie Gigot (M oët Hennessy )

Karin Op de Benjamin Devadder (Eventattitude), (Mercedes-Benz Beeck de Op An Plan), e (Leas Beeck Antwerpen)

Denis Van Praet (Simply Better), Isabelle Leloup (Sweet and Spicy), Raphaël de Borman (Eventattitude), Benoît Marquézy (Simply Better) & Jonathan Jossart (Com-Unity)

)& Fabian Vanhouche (Smooth Consulting n) catio muni Com (WOW an Heym Dries

(Hyundai) & Maaike Van Den Bergh zuki) (Su kx dric Bart Hen

Britt De Smet (Event Masters) & Ramses Van Ryssen (Event Masters)

Valérie de Laminne (Jones Lang LaSalle) & Valina Sempot (Jones Lang LaSalle)

Pierre Lalmand (VW) & Marine de Borman (Caméléon – Famous Clothes)

Roland Fontaine (D’Ieteren) & Dimitri Coenen (D’Ieteren)

e Housiaux Lionel Lens (BNP Paribas Fortis), Maxim (VO Event), Thibault l More ne Vincia ), Fortis as Parib (BNP Paul (Eventattitude) Fontaine (Kick & Rush) & Emmanuel

Olivier Severs (Bacardi-Martini) & Sören Vandewalle (Eventattitude)

Emmanuel An dries (D-Side), Jean-Philippe Ma (Profirst), Alexa es ndre Adlivankin e (Nazca) & Ol ivier Dumélie (D-Side )

13


14

event management

Respect en transparantie voor betere pitches Tijdens de rondetafels met evenementenkantoren die Experience organiseert, komt al jarenlang hetzelfde thema aan bod. De agentschappen klagen over de manier waarop sommige pitches worden georganiseerd: teveel deelnemers, onduidelijke briefings, opdrachten die eigenlijk al op voorhand zijn toegewezen‌ Daarom bracht Experience tijdens het BEA Congres voor het eerst evenementenagentschappen en publieke en private opdrachtgevers samen voor een openhartig debat. Danny Brosens (Dazzle Events)

P

itches kunnen vaak tot heel wat frustraties leiden bij evenementenagentschappen. Dat werd ook nog maar eens duidelijk tijdens dit debat. De vaakst voorkomende klacht betreft het aantal deelnemende agentschappen tijdens een pitch. Maar men merkt ook op dat men het soms moet opnemen tegen bedrijven die eigenlijk geen evenementenagentschap zijn, dat de briefings onduidelijk kunnen zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot het budget) en dat het zelfs voorkomt dat evenementen waarvoor gepitcht werd, gewoon niet blijken door te gaan. En dat alles terwijl evenementenkantoren energie, tijd en geld investeren om een dossier op tafel te leggen.

vastgelegde criteria, is de opdrachtgever verplicht om hen allemaal een gelijke kans te geven. Tot frustratie van de deelnemers die in een veel te grote pitch zitten. Maar de wet is de wet, en iedereen begrijpt min of meer dat het voor overheidsopdrachten misschien moeilijk anders kan.

Publiek vs. Corporate

Iedereen wint bij betere pitches

Eerst en vooral maakte ons panel een duidelijk onderscheid tussen publieke en corporate aanbestedingen. Want hoewel de procedures soms een hele administratieve rompslomp met zich meebrengen, moet men toch toegeven dat er voor overheidsopdrachten duidelijke spelregels zijn. Iedereen heeft de kans om mee te doen, en bij een mogelijke onregelmatigheid heeft men de kans om dit te melden bij de Raad van State. Maar er is natuurlijk ook een keerzijde. Want als er bijvoorbeeld 18 inschrijvers voldoen aan de vooraf

Bij corporate pitches ligt het anders. Hier zijn de spelregels minder duidelijk en organiseert elke opdrachtgever de competitie naar zijn eigen goeddunken. Hij kan er dus voor kiezen om drie kantoren uit te nodigen, maar dat kunnen er evengoed 15 zijn. In dat laatste geval worden kantoren natuurlijk snel ontmoedigd.

Maar de evenementenkantoren moeten ook naar zichzelf durven kijken. Sommigen geven toe dat soms de neiging bestaat om te reageren op elke uitnodiging, in plaats van zich op bepaalde dossiers te focussen. Bureaus moeten zelf de afweging maken of het de moeite en de investering loont om aan een bepaalde pitch deel te nemen. Wanneer de briefing onduidelijk is mag men zich gerust de vraag stellen: willen we wel met deze klant samenwerken?

Erik Kowalski (AzzA Service Office)

Frank Anthierens (ACEA - DDMC)

Geert Vanoverschelde (Sylvester Productions)


Debat Eventpitches

Karin Van Passel (D-Side)

Ook de klant zelf kan profiteren van een beter georganiseerde pitch. Wanneer een bedrijf minder kantoren uitnodigt zal hij vaak ook beter gediend worden met correctere offertes en zelf minder moeten investeren in communicatie en feedback. De agentschappen hechten ook veel belang aan een open communicatie vanwege de opdrachtgevers. Over hoe meer informatie men beschikt, hoe beter men kan inschatten of men de opdracht wil aannemen, en hoe beter de klant kan gediend worden. Over de noodzaak van pitches is nagenoeg iedereen het eens. Voor adverteerders is het een mogelijkheid om het beste evenement op het beste moment te kunnen krijgen, voor bureaus is het een kans om hun kunnen te tonen. Jonge agentschappen geven aan dat ze, ook uit pitches die ze uiteindelijk niet winnen, heel wat ervaring putten.

Mark Van Hamme (In The Spotlights)

Code of Conduct

Michael Dupon (L’Oreal)

Philippe Massart (Sibelga)

De evenementencultuur verschilt natuurlijk van bedrijf tot bedrijf. Er zijn bedrijven die voor elk evenement een nieuwe pitch uitschrijven. Anderen kiezen voor een langer partnership met één agentschap. Al is het wel belangrijk om waakzaam te blijven en te zorgen dat de routine er niet in sluipt. Na enkele jaren huwelijk worden de handdoeken in de badkamer ook niet meer netjes opgehangen, was de passende vergelijking die hieromtrent gemaakt werd. Een tussenmogelijkheid die werd aangehaald is dat tijdens een pitch een drietal winnaars worden aangeduid die voor een bepaalde periode de prefered partners van een bedrijf worden. Aan de tafel was er alvast een grote bereidheid om de Code of Conduct for Eventpitches, die anderhalf jaar geleden in crisistijden opzij geschoven werd, terug van onder het stof te halen.

Het ACEA heeft aangegeven zich hiermee bezig te houden. Een ander thema dat steeds terugkeert in deze discussies is dat van de betalende pitches. Voorstanders maken de redenering dat het belangrijk is om een zekere waarde vast te hangen aan pitches – zelfs al is het maar een klein, symbolisch bedrag-, waardoor er zorgvuldiger mee wordt omgesprongen, zowel door opdrachtgevers als door agentschappen. Toch is vrijwel iedereen ervan overtuigd dat een algemene invoering van betalende pitches waarschijnlijk een utopie zal blijven omdat dit heel erg gevoelig ligt bij de klanten.

Positieve geluiden Deze betalende pitches zijn echter niet het stokpaardje van de evenementenagentschappen. Zij hechten er vooral belang aan dat ze respect krijgen voor het werk dat zij spenderen aan pitches. Zij vragen dat klanten zich hiervan bewust worden en hun pitches ook in die zin organiseren. Heel wat bedrijven zijn wat dit betreft trouwens al op de goede weg. Ze leggen zichzelf een bepaalde ethische code op die ook omschrijft hoe ze met pitches moeten omgaan. Het is dus zeker niet zo dat men nog helemaal nergens staat.

Met dank aan de deelnemers aan dit debat: • Danny Brosens (Dazzle Events) • Frank Anthierens (ACEA/DDMC) • Philippe Massart (Sibelga) • Mark Van Hamme (In The Spotlights) • Karin Van Passel (D-Side) • Michael Dupon (L’Oreal) • Geert Vanoverschelde (Sylvester Productions) • Erik Kowalski (AzzA Service Office)

15


16

event management

De basisprincipes van het aanbestedingsrecht Een evenement organiseren voor een overheid is iets bijzonder. Niet zozeer omwille van de speciale sfeer die er tijdens het event zelf zou hangen, maar wel dankzij het uitgebreide traject dat men moet afleggen om het project binnen te halen. Tijdens het BEA Congres kwam Bruno De Winter van het gespecialiseerde advocatenkantoor L2B een beetje klaarheid scheppen in deze materie. Hij zette het aanwezige publiek, en bij uitbreiding onze lezers, alvast op de goede weg voor het aanpakken van zo’n openbare aanbesteding.

D

e wetgeving omtrent openbare aanbestedingen is een juridisch kluwen dat niet in enkele regels uit te leggen valt. Daarom spreiden we de sessie die Bruno De Winter tijdens het BEA Congres gaf, uit over meerdere nummers van Experience. In dit eerste artikel behandelt hij het wetgevend kader en het toepassingsgebied en heeft hij het ook nog over enkele belangrijke basisbeginselen. Bruno De Winter: “Het wetgevend kader omtrent de openbare aanbestedingen is

meteen al een voorbeeld van België op zijn best. Er is enerzijds een Europese regelgeving die boven de Belgische staat, en die zoveel mogelijk wordt geïmplementeerd. De wet van 24 december 1993 is zowat de basiswetgeving voor ons land. Deze wordt ondersteund door een reeks KB’s. Het toekomstig kader betreft twee wetten uit juni 2006 die nog steeds niet van toepassing zijn. De vraag is of dit ooit zal gebeuren, aangezien Europa intussen weer wijzigingen heeft doorgevoerd, en de nieuwere wet uit 2009 gaat alweer in tegen die twee wetten uit 2006.”

Wanneer van toepassing? “Deze wetgeving is van toepassing bij alle opdrachten van werken, leveringen en diensten door een opdrachtnemer ten bate van een aanbestedende overheid. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen werken, leveringen en diensten. Evenementen zullen voornamelijk in de laatste categorie vallen. Er bestaan natuurlijk opdrachten met een gemengde kwalificatie, maar toch is er maar één regelgeving van toepassing, met name die van het onderdeel dat voor de grootste geldelijke waarde staat.” “Deze regelgeving moet uiteraard gevolgd worden door de overheden. De federale overheid, gewesten, gemeenschappen, OCMW’s, ontwikkelingsmaatschappijen, enz. Maar ook door overheidsinstellingen met rechtspersoonlijkheid zoals bijv. Aquafin, Kind & Gezin, KMI etc. Daarnaast moeten zijn rechtspersonen die cumulatief aan een aantal voorwaarden voldoen ook hieraan onderworpen. Het meest


BEA Congres

voorkomende geval is wanneer er een subsidie is toegekend voor de levering van dienst, voor meer dan 50% van de waarde. Ook dan is men onderworpen aan de aanbestedingswetgeving.”

Enkele logische beginselen “Het aanbestedingsrecht bevat enkele algemene beginselen. Non-discriminatie betekent dat niemand mag worden uitgesloten op basis van nationaliteit. Daarnaast is men verplicht de inschrijvende partijen op een gelijke manier te behandelen en is er transparantie vereist. Kort samengevat is het een soort van gedragscode voor elke aanbestedende overheid.” “De bedoeling van deze wet overheidsopdrachten is ook om een systematiek in het leven roepen om de mededinging tussen de inschrijvers te gaan realiseren. Een van de methodes om dit te doen is bijvoorbeeld een verplichte bekendmaking. Het basisprincipe is dus dat iedereen moet kunnen inschrijven.”

Risico’s voor de inschrijver “Ook belangrijk is dat er een forfaitaire grondslag is. Dit betekent dat de mededinging altijd gehandhaafd moet worden, niet alleen tijdens de inschrijving, maar ook tijdens de uitvoering. Dit betekent dat de prijs tijdens de opdracht niet kan gewijzigd worden. Anders kunnen derden achteraf klagen dat ze zich aan die prijsvoorwaarden ook wel hadden willen inschrijven. In sommige gevallen is er een prijsherzieningsformule, die dan vooral betrekking heeft op lonen en fiscaliteit. Als de overeenkomst zo’n formule niet voorziet, dienen de risico’s voor prijsschommelingen te worden gedragen door de inschrijver.” “Een andere evidentie is het verbod op belangenvermenging. Het principe is dat personen van de kant van de aanbestedende overheid niet mogen participeren in de belangen van de

inschrijver. Dat lijkt evident, maar er wordt nog regelmatig tegen gezondigd. Een ander basisprincipe, verbod op voorkennis, was vroeger belangrijker dan nu. De partij die een voorstudie had gemaakt, mocht voorheen niet meer inschrijven voor de eigenlijke realisering, omdat deze een voorsprong had en zo de gelijkheid in het gedrang kwam. Sinds 2004 is die wet gewijzigd. Op voorwaarde dat iedereen de voorstudie gedetailleerd onder ogen krijgt, vormt dit nu geen probleem meer.”

Macht bij aanbestedende overheid “De overheid heeft ook het recht om bepaalde aanbestedingen en opdrachten te gaan wijzigen. En zolang dit binnen bepaalde grenzen gebeurt, is de inschrijver verplicht deze wijzigingen uit te voeren. Bij overheidsopdrachten moet de inschrijver ook zelf heel wat betalingen voorschieten. De eigenlijke betaling zelf kan er pas komen op de momenten die in het bestek als mijlpaalmomenten staan aangegeven.” “Ten slotte is de gunning niet verplicht. De overheid heeft meerdere opties na een procedure. Ze kan de opdracht gunnen aan de meest interessante offerte. Maar ze kan ook beslissen om niet te gunnen. Men kan dan overgaan

tot een nieuwe procedure die identiek is, of een andere procedure. Dit heeft enorme consequenties. Want bepaalde prijzen worden bekend gemaakt in het bijzijn van concurrenten, want toch wel een belangrijk gegeven is. Om misbruik te voorkomen, moet een nietgunning dan ook steeds gemotiveerd worden.“ In het volgende nummer van Experience gaan we verder met de verschillende mogelijke gunningsprocedures.

17


Natalia meets Anastasia

Mia’s

PSE

één

-persbericht - persbericht - persberi

cht - persbericht-

Wij kondigen U met veel enthousiasm e aan dat EML Productions toetreedt tot de Produ ction Resource Group (PRG). Net als in het verleden blijft onze internationale projectexpertise, alsook een excellente lokale service met de nodige ßexibiliteit en creativiteit, onze eerste zorg en prioriteit.! Op commercieel vlak, kunnen zowel de kleinere, middelgrote als grote producties blijven reken en op eenzelfde engagement en professionalisme van onze teams . Meer speciÞek krijgen de bestaande EML klanten nu access tot het brede video-gamma (Led, Projec tie, PRG alsook de Scenic automatisati beeldverwerking) van producten zoals "Bad Boy# e.a. en e en speciÞeke PRG toegang tot een bredere wereldwijde geograÞsche service voor de internationale projecten. Daarenboven krijgen de PRG klante n nu toegang tot de audio expertise en producten van EML alsook geograÞsche lokale service en aandacht in Nederland en Spanje.! Uw vertrouwde contactpersonen en hun contactgegevens blijven onveranderd alsook De merknaam EML blijft garant staanhun locatie. voor kwaliteit en een goede service, nu binnen de PRG groep.

Lyreco convention

Lichtfestival Gent

B-art Eggsclusive Events

adres

industriezone hambos vaartdijk 6 3150 tildonk belgië telefoon

0032 (0)16 61 71 10 email

info@eml-productions.com website

www.eml-productions.com MEMBER OF THE

LOCATED AT ENTERTAINMENT VALLEY


Profile

event management

Stef Verdoodt Event Manager VMMa

Voor Stef Verdoodt heeft de VMMa intussen weinig geheimen meer. Reeds meer dan tien jaar is hij er aan de slag. De laatste jaren leidt hij er alle zender- en programmaevents in goede banen. En ook al ligt de lat soms bijzonder hoog, zorgt hij er steeds voor dat de aanwezigen met een ‘big smile’ huiswaarts keren. Hoe bent u bij de evenementencel van VMMa terechtgekomen?

dat elk event de juiste DNA-uitstraling van de zender/programma bewaart.

tef Verdoodt: Voordien werkte ik tien jaar voor het vroegere FilmNet, dat nadien werd overgenomen door Canal+. Daar werkte ik zowel op het callcenter, als op de afdelingen marketing, sales en promo & events. Op 1 november 1999 startte ik bij de VMMa als promotion manager Kanaal2. Mijn vuurdoop was een groot project n.a.v. de vijfde verjaardag van deze zender. Door de uitbreiding van het zenderaanbod en line extentionsactiviteiten binnen de groep groeide het aantal events gestaag. Een eigen VMMa tv-events afdeling, waarvan ik de leiding kreeg, drong zich op. Samen met een gemotiveerd vijfkoppig team bouwen we al de zender- en programmagerelateerde events uit en implementeren ze in de markt (o.a. VTM Kerstparade, 2BE rooftop partys, JIM festivals,...). Naast deze marketingevents voor de kijkers, verzorgen we ook alle B2B-events.

Hoe worden de evenementen georganiseerd?

S

Waaruit bestaat uw werk binnen deze cel? S.V.: Ik stuur en leid deze afdeling hoofdzakelijk aan en zorg ervoor dat we onze targets, binnen het vooropgestelde budget, behalen. Verder waak ik er over

S.V.: We bezitten een heleboel know how binnen ons event-team en de VMMa. Zoals ons eigen promo- en hostessenteam, een logistieke crew, een events wagenpark… Zaken die we zelf kunnen organiseren, mits het aansturen van externe leveranciers, werken we volledig zelf uit. Bij grote projecten schakelen we vaak een extern bureau in.

Aan de hand van welke criteria selecteert u de eventbureaus? S.V.: VMMa heeft geen exclusiviteitscontract met een bepaald bureau. Met een aantal onder hen is er doorheen de jaren wel een erg goede samenwerking opgebouwd. Absolute voorwaarden die we stellen: kunnen omgaan met korte deadlines, de mediawereld door en door kennen, flexibiliteit en een open mind. Dergelijk bureau moet ons werk verlichten en een event op een hoger level tillen.

Wat was uw meest geslaagde event? S.V.: Ongetwijfeld ‘VTM sinds 1989’. De directie gaf me de opdracht om, n.a.v. de 20ste verjaardag van VTM een

personeelsfeest te organiseren voor alle personeelsleden en BV’s die de voorbije twee decennia voor de commerciële tv-zender werkten. De lat lag enorm hoog, aangezien VTM in de 20 voorafgaande jaren een resem feesten organiseerde met een grote weerklank. Temeer omdat de budgetten destijds veel hoger lagen dan de financiële middelen die ik ter beschikking kreeg. Ik was nog nooit zo zenuwachtig voor een event. Maar toen ik de avond zelf de verraste en blije blikken zag, een lange reeks complimenten kreeg over de catering, de perfecte sfeer op de dansvloer opsnoof, nadien de talloze loftuitingen via e-mail las, en vooral ook het budget niet overschreed, besefte ik dat mijn opdracht geslaagd was!

Steekkaart: Naam: VERDOODT Voornaam: STEF Functie: MANAGER EVENTS Brands: VTM – 2BE – VITAYA – JIM – VTMKZOOM – JIM MOBILE – ZESTA.BE – PUNTAVISTA.BE In functie sinds: 1999 Leeftijd: 46 Gezinssituatie: gehuwd Vrije tijd: theater, film, koken, reizen Houdt niet van: oneerlijkheid, negativisme, een glas melk

19


associations

BESA buigt zich over de transportproblematiek Op 22 februari organiseerde BESA een eerste informatiesessie in verband met transport. De aanwezigen kregen er een overzicht van de wetgeving met betrekking tot rij- en rusttijden en konden kennismaken met de digitale tachograaf.

V

enkel in blokken van 15’ en 30’ en in die volgorde. Verder wordt de dagelijkse rusttijd met dubbele bemanning verlengd naar 9u30.

Deze nieuwe reglementering kent enkele duidelijke verschillen met zijn voorganger. Zo moet men bij een controle de registraties van de 28 voorgaande dagen kunnen voorleggen. Daarnaast mag een onderbreking van de reistijd

Maar er kwamen nog andere interessante weetjes aan het licht. Zo moet een bijrijder in het bezit van een geldig rijbewijs zwaar vervoer ook zijn bestuurderskaart invoeren, zelfs als hij niet van plan is het stuur over te nemen. En bij het rijden met twee chauffeurs moet de tweede chauffeur uiterlijk 1 uur na het vertrek in de vrachtwagen stappen, anders kan er niet van de rij- en rusttijden voor dubbele bemanning worden uitgegaan. Boetes worden naargelang het land waar de inbreuk is vastgesteld an-

oor deze eerste BESA-sessie van het jaar had men Freija Fonteyn uitgenodigd, het hoofd van de juridische afdeling van Transport en Logistiek Vlaanderen. Zij bracht in het kort een overzicht van de bestaande wetgeving over rij- en rusttijden. De voornaamste opmerking hierbij is dat de Europese verordening 3820/85 werd opgeheven en vervangen door de Europese verordeningen 561/06 en 3821/85.

ders geïnterpreteerd en beboet, mede door een verschillende strafwetgeving. BESA gaat nu met Transport en Logistiek Vlaanderen samen zitten om te onderzoeken of zij via een partnership een klankbord kunnen creëren voor alle BESA-leden die problemen zouden hebben tijdens het organiseren van hun transporten. In het najaar volgt een tweede sessie over transport. De opleiding vakbekwaamheid voor chauffeurs zal hierin zeker aan bod komen. Eerstvolgende activiteiten (data onder voorbehoud): 17 mei 2011: Sessie verzekeringen, deel 2 In het najaar volgen nog drie sessies, waaronder één over transport.

Weer een druk jaar voor EMA Op 15 maart organiseerde de Event Managers Association een educational over de grote diversiteit aan verzekeringen. De aanwezigen werden wegwijs gemaakt in het uiteenlopend aanbod verzekeringsformules en stonden stil bij de mogelijke risico’s tijdens een evenement.

T

ijdens deze educational, die werd georganiseerd in EMA-thuisbasis Brussels Kart, kwamen thema’s als preventie, verantwoordelijkheid en verplichtingen aan bod. Verder werd er ook nog bekeken wat je nu best allemaal laat verzekeren voor een evenement. 2011 staat bol van de EMA-activiteiten. Op 10 mei organiseert EMA samen met BESA de Innovation Day voor de eventwereld. Diezelfde maand zal de EMA Society natuurlijk ook in grote getale aanwezig zijn tijdens de uitreiking van de BEA Awards. In het najaar is er een boeiende sessie over de rol van evenementen in de marketing. Een maand later is er de

Starters Day, die georganiseerd wordt in samenwerking met Academic Members. In november is er traditiegetrouw weer de EMA-incentive en het jaar wordt in december afgesloten met een Nieuwjaarscocktail.

Eerstvolgende activiteiten (data onder voorbehoud): 10 mei 2011: Innovation Day (Brussels Kart) 25 mei 2011: BEA Awards (C-Mine Genk) 13 september 2011: Rol van Evenementen in Marketing (Brussles Kart) 18 oktober 2011: Starters Day (Brussels Kart) 8 november: EMA Incentive 15 december: Nieuwjaarscocktail

21


“Bedankt Els!� Els Trio, Marketing Manager Derbigum Greennovator Derbipure

Event Masters dankt Els Trio van Derbigum voor haar geloof in events met een creatieve meerwaarde! ‘DerbiPure’, hun nieuwste innovatie in ecologische dakbedekking werd succesvol gelanceerd met een CO2-neutraal event. Hiervoor sleepten we samen een nominatie voor de BEA-Awards in de wacht. Els, bedankt voor het vertrouwen!

Het creĂŤren van een beleving is een wetenschap EVENTOLOGY Mechelsesteenweg

303

(9(170$67(56B$'B+$/9(3$,1*$BPEYLQGG

2830

Willebroek

Tel:

+32(0)3/860.60.80

www.eventmasters.be
bea 2011

De Finalisten

De beslissing is gevallen… maar blijft nog even geheim Op 10 en 11 februari werden 16 evenementenkantoren uitgenodigd in het Eurocam Mediacenter te Lint om hun case(s) te komen verdedigen voor de BEA jury. Aan het einde van deze tweedaagse besliste de jury wie er beloond wordt met een gouden, een zilveren, dan wel een bronzen BEA. De beslissing is dus gevallen, maar blijft nog even geheim. Tot 25 mei om precies te zijn…

N

a een grondige studie van alle ingediende dossiers, maakte de BEA-jury eind 2010 een voorselectie. Elke case die een score van meer dan 150 op 200 punten (waarvan 40% creativiteit, 35% logistiek en 25% ROI) haalde, kwalificeerde zich voor de awardsronde. Deze begon net als de nominatieronde met het indienen van een digitaal dossier. Maar de ultieme kans om de jury voor zich te winnen was ook dit jaar weer de live voorstelling van de cases.

50 minuten Elk agentschap kreeg vijftig minuten de tijd om de jury te overtuigen van de sterkte van de voorgestelde case. Hiervoor werden powerpoints, foto’s, videopresentaties en klantengetuigenissen uit de kast gehaald. De ene koos voor een serieuze presentatie, anderen opteerden voor een meer luchtige aanpak. Iedereen probeerde op zijn eigen manier de jury het evenement te laten voelen. De een slaagde hier al wat beter in dan de ander. Vervolgens was het tijd om te stemmen. Elk jurylid mocht elke case quoteren waarbij opnieuw creativiteit (40%), logistiek (35%) en ROI (25%) in rekening werden gebracht. Bovendien gebeurde de stemming individueel en op digitale wijze, zodat de einduitslag ook voor de juryleden een goed bewaard geheim

blijft. Een score tussen 150 en 159 is goed voor een Bronze award, tussen 160 en 175 levert een Silver award op, en de Golden award is weggelegd voor wie meer dan 175 punten scoort.

25 mei in C-Mine te Genk. Er zijn nog steeds supplier cards beschikbaar via de website (www.bea-awards.be), maar aarzel niet te lang, want er zijn slechts 350 van deze tickets verkrijgbaar.

Wees erbij!

Op de volgende pagina’s geven we u alvast een inkijk in het dossier van enkele van de genomineerde BEA-cases die op 25 mei meedingen naar een Golden BEA.

De spanning zal dus meer dan ooit te snijden zijn tijdens de BEA-avond. Zorg er dus voor dat je erbij bent om al deze finalecases live te ontdekken op

BEA 2011 – De finaleprojecten Agentschappen Klanten Projecten 24Seven Procter & Gamble Pampers Baby Games Bevas Events Pro-Duo Pro-Duo Kick Off 2011 Cocomo Carglass Staff Event 2010 Cré-Action Chanel Launch Bleu de Chanel Engage BBDO Teleroute 25th Anniversary Event Masters Derbigum Launch DerbiPure FFWD events Carglass Carglass Roadshow 2010 FFWD events Alken-Maes De Nationale Maestest FFWD events Alken-Maes Maes be.music Box Concerts Finale Events Renson 100th Anniversary Guava Umicore Umicore Hoboken opens doors & windows MeetMarcel Hubo Belgium Hubo Challenge MeetMarcel Janssen Cilag J-Day NewWorld Kraft Foods LEO Wereldrecord Fietsbelrinkelen Sylvester Productions Telenet All Employee Meeting 2010 The Eventwatchers Imperial Tobacco Kick-off Route 66 UC Belgium VRT Line Extensions 10 Jaar De Rode Loper VO Event BNP Parisbas Fortis BNP Star Village Summer 2010 Wow Communication Deli XL The Colors of Deli XL Wow Communication Westinghouse Inauguration of the European Pump and Motor Maintenance and Repair Center

23


24

bea 2011

De finalisten

Pampers Baby Games Procter & Gamble lanceerde dit jaar een nieuwe pamper, de Pampers Active Fit (Dry Max). 24Seven, vaste eventpartner van P&G, werd van bij het prille begin bij deze productintroductie betrokken. Samen met het PR-bureau Gloribox & Porter Novelli boog 24Seven zich over het communicatie-idee “The next generation diaper for playtime that never ends”.

24Seven blijft P&G verbazen

A

ls kind aan huis bij Procter & Gamble heeft 24Seven sinds enkele jaren het voorrecht om reeds van bij de eerste marketingmeetings mee aan tafel gevraagd te worden door het interne projectteam. Een bijzonderde manier van werken die heel wat voordelen biedt. Ideeën kunnen namelijk onmiddellijk op praktische haalbaarheid getoetst worden, en het eventbureau krijgt inzichten in het merk, een ongekende zuurstof voor de creativiteit! Bij de briefing rond het Pampers lanceringsevent werd er uitdrukkelijk verwezen naar de verschillende assen dewelke elkaar gekruist hadden bij het ‘Dash Langste witte waslijn’-project, waarbij de

consument actief betrokken werd bij een PR-event. De briefing nu was dus beter doen zonder in herhaling te vallen. 24Seven ging de uitdaging aan en slaagde erin 3 verschillende projecten op poten te zetten binnen het door de klant voorziene budget. Ieder project legde zijn focus op een ander aspect waardoor er meer in de diepte kon gewerkt worden. Door de verregaande synergie tussen deze projecten (op korte, middenlange en lange termijn) werden de verwachtingen van de klant zeer duidelijk overschreden.

Het lanceringsevent Als eerste project onderscheiden we het lanceringsevent de‘ Pampers Baby Games’ tijdens het eerste weekend van juli. Op basis van input van de klant zelf en de dienst Kind&Gezin, werd een attractiedorp op peuterformaat neergezet op het strand van Wenduine met speciale aandacht voor de ontwikkeling van het kind. Het peuterdorp werd op vrijdag geopend door tal van BV’s in aanwezigheid van nationale en regionale pers. Op zaterdag en zondag was het de beurt aan het grote publiek om de beweeglijkheid van hun peuters te testen op de verschillende sportdisciplines. Dit evenement haalde zoveel meetbare contacten binnen de return hier al makkelijk de volledig investering overschreed.

Customer activation 24Seven ging echter nog een stap verder en bracht het merk ook dichter naar

de consument en activeerde hen met een roadshow op de parkeerterreinen van de grootste, nationale retailers. De consument kon dan zelf van dichtbij, en met een minimale inzet, de voordelen van de nieuwe Pampers Dry Max ervaren op een Pampers-testpunt zelf. Iets wat niet alleen de klant ten goede kwam maar ook de retailers en de verkoopscijfers van het product. Door het hergebruiken van de materialen van het evenement werd de investeringskost hier minimaal gehouden en de return gemaximaliseerd op korte en langere termijn door het overtuigen van klanten en het creëren van goodwill bij de retailers.

Samenwerking met SOS Kinderdorpen Tot slot werd een partnership aangegaan met SOS Kinderdorpen zodat alle op maat gemaakte materialen een tweede (derde zelf zo u wil) leven kon geboden worden. De hele opstelling is geschonken aan SOS Kinderdorp. Een meerwaarde die onbetaalbaar is en getuige van een lange termijnvisie voor dit evenement.

24Seven Haenhoutstraat 181 9070 Destelbergen T +32 9 211 00 26 F +32 9 211 00 43 contact@24seven.be www.24seven.be


bea 2011

De Finalisten

25

Home@Carglass Voor de organisatie van het jaarlijks personeelsevent deed Carglass in 2010 opnieuw een beroep op COCOMO. Dat was geen toevallige keuze, want beide bedrijven kennen elkaar als hun broekzak. In het verleden deed Carglass al meermaals een beroep op de diensten van het creatief en waardevolle COCOMO-team.

COCOMO creëert een thuisgevoel

voor Carglass-medewerkers

V

anaf de uitnodiging tot het naar huis gaan werden de gasten sfeervol ondergedompeld in een warm thuisgevoel. Elk logistiek als organisatorisch onderdeel kreeg de volledige aandacht om van sheds 3 en 4 van Tour & Taxis een echt huis te maken! De gasten werden in de “hal” onthaald door mannen in kamerjas die de gasten uitnodigden de voeten te vegen op de mat waarop “WELCOME” prijkte. Dat is slechts een voorbeeld uit een waslijst aan leuke, creatieve elementen van de hele huiselijke avond.

tafel op zich creëerde huissfeer. Het TV-beeld achter het podium kondigden vanaf het begin de CarglassHomeTV aan. Het idee van een Kitchen@Carglass was crazy. Met overtuigingskracht en sterke logistieke support werd de cateraar over de streep getrokken. Met een team van gemiddeld 30 personen werd de opbouw in 3 dagen gerealiseerd, met inbegrip van een repetitie en een generale repetitie van de tvshow. Omgerekend stapte alleen al het 10- koppige team van COCOMO zo’n slordige 200km.

1000 tevreden gasten

Talent uit eigen huis

De ontvangst liep van de Garderobe@ Carglass tot de Laundry@Carglass. Een reuzegrote lady of the house zwaaide er sierlijk met haar plumeau en vier dozijn kleurrijke strijkplanken vormden het decor terwijl de was uithing en de schoenpoetser zorgde voor mooie schijn!De COCO’s wisten het event-team van 200 personen op mum van tijd aan te sturen om de 1000 gasten met een glimlach te onthalen.

Het avondprogramma was een heuse Carglass tv-show met een selfmade HomeBand en HomeDansers. Uiteraard gebracht door eigen Carglassbloed. Vooraf werd immers een interne talentenjacht georganiseerd, waarop tientallen reacties kwamen uit het hele land. De talenten werden gecast en onder leiding van specialisten geschoold en klaargestoomd voor een talentenshow op de CarglassHomeTV! Dankzij de vele repetities wisten de muziektalenten met hun band de hele zaal op de knieën te krijgen.

Het avondgebeuren speelde zich af in een prachtig ingerichte huiskamer. Elke

De pianist had tot dan toe enkel in zijn eigen woonkamer gespeeld en één van de zangeressen had in heel haar leven nog nooit een jurk en pumps gedragen! Adembenemend! Ook de danstalenten bezorgden iedere aanwezige kippenvel. Het leek wel alsof iedereen dacht: “Verdorie, ik had daar ook kunnen staan!” Na de intense voorbereidingen was de ontlading geweldig! Je had een vlieg willen zijn in de backstage! O ja, de organisatie van de backstage was een event op zich! Nick Morille en co, het verrassingsoptreden, was ’s morgens vanuit Parijs aangekomen met hun meer dan 300 kostuums. Een apart dossier!

Iedereen tevreden Het besef dat Carglass haar medewerkers zo’n unieke avond aanbood is universeel begrepen en echt gesmaakt. Dat bleek uit de vele attente woorden die men op de avond zelf als later per mail persoonlijk mocht ontvangen! En zoals Jean-Paul Teyssen, CEO van Carglass Belux zelf zegt: “Alleen tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten”.

COCOMO KAAI.16 - Scheepvaartkaai 16a bus 7 - 3500 Hasselt T +32 11 28 37 40 F +32 11 28 37 41 www.cocomo.be info@cocomo.be


26

bea 2011

De finalisten

Parfumlancering van Bleu de Chanel

Cré-Action zet zijn naam onder een delicate parfumlancering De mediagolf rond de nieuwe mannenparfum “Bleu de Chanel” is niemand ontgaan. De publicitaire kortfilm, die geregisseerd werd door niemand minder dan Martin Scorsese en met Gaspard Uliel als acteur van dienst, overspoelt onze tv-schermen. De film lag deels aan de basis voor de Belgische en Nederlandse revelatie met dit nieuwe parfum waarvan de realisatie aan het Brusselse agentschap Cré-Action toevertrouwd werd.

I

n mei 2010 vond de Belgische en Nederlandse revelatie van Bleu de Chanel plaats, een zeer belangrijke lancering aangezien het 15 jaar geleden was dat Chanel nog een mannengeur had gelanceerd. Men moest dus zwaar uitpakken, maar het minste wat we kunnen zeggen is, dat de opdracht allesbehalve van tevoren geslaagd was, zoals Marc-Antoine Sauvage, directeur van Cré-Action, uitlegt. “De briefing, die vertrouwelijk was, werd immers steeds beperkter qua info, behalve dan het feit dat Chanel voor de publicitaire clip een beroep op Scorsese en Uliel had

gedaan. Tijdens de hele voorbereiding sijpelde de informatie slechts druppelsgewijs binnen vanuit het Parijse huis via Brussel, wat van ons een stevige dosis flexibiliteit vereiste, die wel zeer gewaardeerd werd”.

Blindelings “Op basis van enkele fragmenten uit het filmconcept die tijdens de reveal moesten getoond worden, hebben we, bijna blindelings, een originele lancering moeten ontwikkelen voor het interne Chanel-team, maar ook voor de vertegenwoordigers van grote schoonheids- en verzorgingshuizen en andere parfumeurs. Ongeveer 200 personen op het Brussels Event Brewery voor de Belgische lancering en in de Las Palmas 2 in Rotterdam voor de Nederlandse lancering.”

Tegenstelling ruw/fluweel “Het basisidee was dat - na de vrouw - Chanel voortaan de man van zijn keurslijf zou bevrijden opdat hij zijn eigen identiteit prijsgeeft. Een dynamische, actieve en verleidelijke visie van de mannelijkheid was dus noodzakelijk. Daarom hebben we ervoor gekozen om binnen dezelfde plaats het publiek door drie verschillende ruimtes te leiden en in te spelen op de tegenstelling ruw/ fluweel. Dit illustreert de stadscode die wij in de informatie ontdekten en de sierlijkheid die eigen is aan de wereld van Chanel. Na een eerste etappe met feiten en een tweede in het teken van make-upproducten, bevonden de gas-

ten zich in de revelatieruimte. Na de conceptfilmvertoning was het ècht tijd voor de reveal: in één van de muren lichtten beurtelings kleine uitgehouwen vierkante nisjes op die elk een element van de geur verborgen. Na deze ‘tocht’ in een ruw en fluwelen kader, een totale Bleu de Chanel-atmosfeer, volgde er een korte receptie volledig in Chanelsfeer”.

ROI Deze inmenging vertaalde zich al snel in concrete acties. Hoewel het evenement zich beperkte tot de revelatie van het product, was het enthousiasme bij de parfumeurs die avond zo groot dat ze onmiddellijk ter plaatse bestellingen doorgaven. Een beetje het slachtoffer van dit onverwachte succes, zette Chanel zich in alle haast aan het drukken van bestelbons. En enkele maanden later blijft de geur een commercieel succes. In een tijdperk waar de term ROI op alle parfums gezet wordt, hebben Cré-Action en Chanel hier de wezenlijke impact bewezen van een vlot geleide campagne!

Cré-Action Chaussée de Waterloo 1453 1180 brussel T +32 2 648 69 02 F +32 2 648 21 59 www.cre-action.com info@cre-action.com


bea 2011

De Finalisten

Teleroute 25th anniversary

ENGAGE BBDO

stuurt een levende vracht heel Europa rond In 2010 vierde Teleroute zijn 25ste verjaardag. Teleroute wilde deze gelegenheid aangrijpen om zijn positie als marktleider te bevestigen bij klanten, prospects, medewerkers, pers en alle andere stakeholders. Focus hierbij was hun USP: in tegenstelling tot zijn concurrenten is Teleroute de enige met een lokale aanwezigheid in meer dan 25 landen. Zelf dachten zij hierbij aan een traditionele communicatiecampagne gekoppeld aan een goed doel. Maar daar dacht men bij ENGAGE BBDO net iets anders over ...

E

en 25ste verjaardag is immers een non-event. Om de aandacht te trekken van alle stakeholders moest het event gecreëerd worden. Samen met Teleroute is het agentschap op zoek gegaan naar een freelance journalist, die een maand dienst wou doen als ‘levende vracht’. Die werd gevonden in de persoon van Tim De Jong. Zijn challenge: gedurende één maand zoveel mogelijk Europese landen doorkruisen, gebruik makend van het aanbod op de Teleroute Freight Exchange. Voor elke 25 km verplaatsing gaf Teleroute 25 euro aan de Europese voedselbanken, met daarbovenop een bonus van 25 euro per doorkruist land. De challenge: 25 landen in 25 dagen.

Iedereen volgt mee Via een DM- en emailcampagne werden de medewerkers en klanten op de hoogte gebracht van de challenge. Klanten konden op een online landingspagina www. teleroute25.com Tim een lift aanbieden. Blinde vlekken in de tocht werden aangevuld door lokale Teleroute medewerkers die hun klanten overtuigden om Tim mee te nemen op één van hun ritten. Tijdens zijn tocht, die plaats vond in juni 2010, hield Tim een blog bij van zijn belevenissen met portretten van de klanten die hem een lift bezorgden, video- en fotomateriaal. Medewerkers, klanten en andere stakeholders konden de tocht volgen via automatische feeds

uit LinkedIn, Facebook of Twitter. Door integratie van Google Maps was het voor iedereen duidelijk waar Tim zich bevond en welke weg hij al had afgelegd. Een teller gaf aan hoeveel geld hij al verzameld had voor de Voedselbanken.

24 op 24 ondersteuning ENGAGE BBDO was tijdens de 25 dagen durende reis Tims steun en toeverlaat. Hij kon met al zijn vragen en technische of andere problemen 24/7 bij hen terecht. Ze hielden het overzicht van de aangeboden lifts bij en stemden af met Teleroute voor de praktische organisatie en de afspraken, zodat Tim steeds wist wie er waar op hem wachtte. Bovendien zorgde het agentschap ook voor de redactie van de blog en hield men het verhaal mee levendig door ook zelf berichtjes te posten op de blog en op de verschillende soclale netwerkplatformen.

Onverhoopte resultaten Aangezien het mediabudget en de gebruikte tools heel beperkt waren (er werd enkel gebruik gemaakt van eigen communicatietools zoals de Teleroute website zelf) waren de verwachtingen niet hoog gespannen. Voor Teleroute was de actie geslaagd indien er 2.000 unieke bezoekers de landing page en

blog zouden bezoeken. De resultaten overtroffen echter alle verwachtingen: 5.489 visits, 14.074 page views, 3.869 unieke bezoekers, waaronder 42% (1.646) terugkerende bezoekers. 37% van alle traffic kwam via andere sites die over de challenge spraken (buzz): er was dus heel wat free publicity. Tim kreeg 33 ritten aangeboden van klanten via de website en de blog, reisde 5.640 km en doorkruiste 21 landen, zodat Teleroute 6.075 euro kon schenken aan de Europese Voedselbanken.

ENGAGE BBDO Scheldestraat 122 1080 Brussel T +32 2 421 30 10 F +32 2 421 22 04 www.engage.bbdo.be info@engage.bbdo.be

27


28

bea 2011

De Finalisten

Lancering DerbiPure

Event Masters trekt de natuur in Vorig jaar lanceerde Derbigum het eerste plantaardig dakmembraan ter wereld. Event Masters zorgde voor een feestelijk en origineel event in een groen kader waarbij Derbigum een stukje ‘geschiedenis’ schreef. Pers en zakenrelaties konden er in primeur kennis maken met een gloednieuw, duurzaam, ecologisch alternatief voor de klassieke roofing.

I

n juni 2010 contacteerde Derbigum Event Masters. Ze wilden de persvoorstelling van hun nieuwe product “DerbiPure” samen bespreken. De lancering van DerbiPure is immers een wereldprimeur en hier moest de nodige aandacht aan geschonken worden. Op een meeting maakte de klant zijn product bekend en ook zijn verwachtingen: “Creëer een opvallend evenement dat de pers kan lokken, dat past bij het product en waar veelvuldig over geschreven wordt, zodat de verkoop gestimuleerd wordt.”.

Natuur staat centraal Event Masters creëerde een concept waarbij de ‘natuur’ centraal stond. DerbiPure is immers een ecologisch alternatief voor de klassieke roofing en dit wilde men duidelijk onderstrepen in het evenementiële verhaal. Diverse commerciële relaties en journalisten ontvingen een uitnodiging onder de vorm van een “belevingsbox” (geproduceerd uit recycleerbaar materiaal). Een knipoog naar de bekende Bongobonnen. Er werd de genodigden een ware ‘natuurbeleving’ tijdens de productvoorstelling beloofd. Tijdens het evenement werden ze aan de parking opgewacht door elektrische golfwagentjes. Deze vervoerden hen tot de ingang van het Domein Groenenberg (Sint-PietersLeeuw). Een witte bosnimf, met een opvallende haartooi deels vervaardigd uit Derbipure, heette hen welkom en

nodigde hen uit voor een wandeling in de natuur. Onder de bomen dansende figuren begeleidden hen op hun pad. Elke figuur belichtte een onderdeel van het product, zonder daar meteen de nadruk op te leggen, via de haartooi, de kledij,… Zodoende hadden de deelnemers het nieuwe product zonder het te weten, tijdens de wandeling reeds verschillende malen gezien.

Organische tent De wandeling eindigde uiteindelijk in een ‘organische tent’ van Organic Concept. Deze stond in het gras, een oase van groen, omzoomd door grote bomen. De tent was binnenin aangekleed met witte toetsen (DerbiPure heeft immers een witte bovenzijde, een unicum trouwens) en groene accenten. Een laag verbruik stond centraal bij de technische kant van het verhaal. Er werd gewerkt met ledverlichting, zonder grote projectoren en zonder powerpointpresentaties. Na de verschillende speeches was het tijd voor een op maat gemaakte dansvoorstelling. Aan het einde van deze dansvoorstelling werd het product met het nodige luister door de drie dansers onthuld. Vervolgens konden de deelnemers aanschuiven aan een picknick gecreëerd door groentekok Frank Fol.

Logistieke invulling Logistiek was dit evenement een heuse uitdaging. Het was immers niet evident om

een geschikte locatie te vinden waar men toelating kreeg om midden in de natuur te werken. In elk geval was het een uitdaging om de natuur zo weinig mogelijk te verstoren. De geproduceerde CO2 diende zo laag mogelijk te blijven en diende naderhand gecompenseerd. Hiervoor werd samengewerkt met CO2-Logic. Zij controleerden de werkwijze en gaven tips om de productie-uitstoot te verminderen. Event Masters is er fier op om te kunnen stellen dat de beoogde objectieven van Derbigum meer dan geslaagd zijn. Niet alleen was er een hoge opkomst (op een zeer regenachtige dag!) met een zeventigtal journalisten, deze waren duidelijk gecharmeerd door de sympathieke aanpak en ontvangst. Dit alles resulteerde in een groot aantal positieve artikels. Eindresultaat: een uitstekende startverkoop van DerbiPure!

EVENT MASTERS Mechelsesteenweg 303 2830 WILLEBROEK T +32 3 860 60 81 F +32 3 860 60 89 www.eventmasters.be sales@eventmasters.be


bea 2011

De Finalisten

100 jaar RENSON

Een virtuoos staaltje van “Events en hun ROI” door Finale Eind 2009 vierde RENSON haar 100ste verjaardag alsook de lancering van haar internationale communicatiecampagne “CreatingHealthySpaces” - gevisualiseerd door “zwevende mensen aan een pluisje” . Naar aanleiding van deze gebeurtenissen mocht Finale een 5-daags evenement uitwerken voor klanten, dealers, architecten/studiebureaus, relaties, pers en personeel. afbouw van diverse ‘eventzalen’. Finale koos voor een futuristisch klank- en lichtontwerp met surround soundscapes in de hal en laserlicht als wegbewijzering.

N

a een pitch met andere evenementenkantoren, kreeg Finale, omwille van haar creativiteit, de opdracht om een bijzonder concept te ontwerpen met als uitgangspunt ‘een perfecte symbiose van communicatie en events’. De opdracht bestond er bijgevolg uit om nieuw foto- en filmmateriaal aan te maken ter ondersteuning van de nieuwe reclamecampagne en deze te integreren in een vijfdaags evenement. Een extra uitdaging was dat het event diende plaats te grijpen in de productiehal van RENSON - 75.000 m² - die in haar totaliteit gebruikt moest worden. Na een grondige voorstudie door Rudolf Werthen en zijn team, werd een tot in het laatste detail uitgewerkt conceptplan voorgesteld waarbij zowel de inhoud van de printcampagne als de core-business (aluminium) als rode draad werden gebruikt. Naast de aanmaak van verschillende foto- en video/ filmopnames, werd geopteerd om de speech door CEO Paul Renson virtueel te laten plaatsgrijpen. Deze opdracht was zowel inhoudelijk als op logistiek vlak indrukwekkend. Om de RENSON-fabriek in zijn geheel te gebruiken, werd een parcours van 500m ontworpen, met dagelijkse op/

Bij aankomst werden de gasten opgewacht door futuristische steltenlopers met een “alu pluisjesstok”. De trap in de inkomhal werd een waterval met bewegend logo. Hostesses, in speciaal aangemaakte kledij met alu accenten, wachtten de gasten op voor registratie. Een donker labyrint was de confrontatie met ‘het verleden’, waarbij de geschiedenis van RENSON te volgen was op een lange reeks plasmaschermen. Als contrast betraden de gasten vervolgens ‘het heden’, een witte ruimte waar gebruik werd gemaakt van kleuraccenten in blauw en groen om de symboliek van de nieuwe campagne “CreatingHealthySpaces” te onderlijnen. Een groep luchtacrobaten, in speciaal ontworpen kledij, brachten vanuit alu sokkels enkele virtuoze staaltjes van beweeglijkheid en durf ter ondersteuning van de ‘printcampagne met zwevende mensen’. Aansluitend werden de gasten uitgenodigd om plaats te nemen in een heus 3D-theater voor de virtuele presentatie in combinatie met de projectie van de nieuwe bedrijfs- en de campagnefilms. Hiertoe werd het Musion systeem, waarvoor Finale de licentie heeft, gebruikt. Na een verder bezoek aan enkele productielijnen, kwamen de gasten in een “nieuwe gezonde wereld”. Een 30m lange video wall met synchroon “vliegende mensen” – waarvan de projectie tevens zichtbaar was op de autosnelweg E17! - was één

van de vele elementen in de volledig multimediaal ingerichte ruimte. Tijdens de receptie zorgden een aantal vreemde creaturen in alu-look voor de nodige aandacht om zowel het toekomstgerichte aspect van het bedrijf als de slogan van Paul Renson “als we werken, werken we en als we feesten, feesten we” de nodige kracht bij te zetten. Bijzonder aan deze productie is dat alle aangemaakte materialen ingezet worden voor de huidige en toekomstige publiciteitscampagnes, waarbij niet alleen de films en foto’s maar ook de speech en installaties voor de 3D-presentatie een blijvend aspect zullen hebben in het gebouw van RENSON. Kortom: een virtuoos staaltje van “events en ROI”.

Finale-Events Galveston site - Wiedauwkaai 52B 9000 Gent T +32 9 282 53 13 F +32 9 282 78 31 www.finale.be info@finale.be

29


30

bea 2011

De Finalisten

Umicore Hoboken opent ramen en deuren….

… en GUAVA trekt alle registers open Umicore, het vroegere Union Minière, kwam in het verleden niet altijd even positief in de pers. Toen het bedrijf in 2001 zijn naam veranderde naar Umicore, wilde men het resoluut over een andere boeg gooien. De laatste jaren werden heel wat initiatieven gelanceerd om het imago van het bedrijf recht te zetten bij het grote publiek. En niet zonder resultaat: buurtbewoners van het bedrijf toonden opnieuw interesse in Umicore. Er waait duidelijk een nieuwe wind in het bedrijf… de perfecte gelegenheid om alle ramen en deuren open te zetten!

U

micore ging op zoek naar de perfecte partner voor een event van formaat. De opdracht: ‘organiseer een evenement voor buurt & medewerkers waarop in alle openheid kan gecommuniceerd worden met alle belanghebbenden voor het bedrijf’. Na een pitch tussen verschillende eventbureaus koos Umicore voor GUAVA: een logische keuze vond men, gezien GUAVA’s ruime ervaring met events voor industriële bedrijven.

Uw GSM zit vol geheimen… GUAVA zag redenen genoeg om de ramen en deuren van Umicore eens goed open te zetten. De omwalling rond de vestiging in Hoboken was verdwenen, op de site staat een gloednieuw gebouw in glas, maar bovenal: Umicore pakte de historische vervuiling in de buurt aan. Buiten de lokale initiatieven recycleert Umicore ook deeltjes uit oude GSMtoestellen. En net hierin zag GUAVA de perfécte invalshoek voor een openramen-en-deuren-weekend waarop omwonenden, personeel en hun familie alsook gepensioneerde ex-werknemers uitgenodigd werden. GUAVA stippelde een bezoekersparcours uit op de site in Hoboken, dat het recuperatietraject van een oude GSM volgde. Voor het Umicore open-ramen-endeuren-weekend was de boodschap:

hoe meer mensen het nieuwe Umicore kennen, hoe beter! GUAVA kon zich creatief uitleven in een originele communicatiecampagne met teaser, uitnodiging en registratiemogelijkheid via de GUAVA-website en verzorgde ook de communicatie via interne kanalen van het bedrijf. Het resultaat mocht er zijn: er werden ruim 4.500 bezoekers geteld! GUAVA ontwikkelde verder ook alle communicatietools voor de dag zelf: van polsbandjes voor de bezoekersregistratie, over de signalisatie op de site, tot de vestiaire- en cateringtickets.

anderhalf uur werden ze door een gids rondgeleid op het uitgestippelde parcours. In totaal werden maar liefst 18 bussen ingezet! Het was een bewuste

Een logistiek huzarenstukje

Bij het verlaten van de site kreeg elke bezoeker een originele sleutelhanger mee naar huis, met daarin een dun velletje gerecupereerd bladgoud. Een perfect aandenken aan wat Umicore haar bezoekers wilde vertellen. Wedden dat de boodschap van het bedrijf niemand ontgaan is?

Het spreekt voor zich dat dit evenement op logistiek vlak een heus huzarenstukje werd. Om alles in goede banen te leiden detacheerde GUAVA één van haar medewerkers gedurende maar liefst 12 dagen naar de site in Hoboken. Daarnaast coördineerde GUAVA ook van A tot Z de opmaak van het veiligheidsdossier voor dit event. Veiligheid is immers essentieel op dergelijke grote evenementen. Van aankomst tot vertrek, werd elke bezoeker professioneel begeleid. GUAVA medewerkers verwelkomden en registreerden de bezoekers op het event. Bij de inschrijving had elke bezoeker een tijdslot gekozen voor het bedrijfsbezoek. Om alles vlot te laten verlopen werd er gewerkt met gekleurde polsbandjes per bezoekersuur. Ook kinderen waren welkom: voor kinderen vanaf 3 jaar was er opvang voorzien en er was ook heel wat animatie. In groep konden de bezoekers daarna per bus de site bezoeken: gedurende

keuze om Umicore-medewerkers actief te betrekken bij de begeleiding van de bezoekers, zodat zij zich maximaal betrokken zouden voelen bij het hele gebeuren. Aan de eindhalte van het parcours konden alle bezoekers nagenieten in de cateringtent voor een hapje en een … alcoholvrij drankje. Veiligheid bleef immers ook dan topprioriteit!

guava Straatsburgdok - Noordkaai 21 2030 Antwerpen T +32 3 204 10 90 F +32 3 226 01 50 info@guava.be www.guava.be


bea 2011

De Finalisten

Hubo Challenge

MeetMarcel vindt opnieuw het staff event uit MeetMarcel, dat reeds gelauwerd werd met de titel van ‘Most Appreciated Event Agency’ *, heeft niet minder dan 2 projecten in de finaleronde van de Benelux Event Awards. Een van deze projecten, de Hubo Challenge, is een schoolvoorbeeld van een succesvol staff event voor een nationale onderneming. Ontdek hier waarom …

D

iegenen die het al mochten ervaren, weten dat het geen sinecure is om een nationaal evenement te organiseren voor 2.00O medewerkers, verschillend naar leeftijd, geslacht, cultuur, interesses en functie. Meer nog. Een aanwezigheid van minstens 80 % van de genodigden was een absolute voorwaarde van de directie en om te slagen in de recordpogingen.

Challenges Je zou kunnen zeggen dat de Hubo Challenge voordien evengoed de naam ‘MeetMarcel Challenge’ had kunnen krijgen … Na de brainstorming had het agentschap een creatief concept voorgelegd dat de genodigden ertoe bracht om 4 wereldrecords te laten sneuvelen in één namiddag op een volledig getransformeerde centrale plaats van Tour & Taxis. Een concept waarin elke werknemer van Hubo volledig zou betrokken zijn in een gigantisch gevoel van samenhorigheid. Dit project werd zeer snel en enthousiast onthaald door de directie van Hubo België. Zij voegden er zelfs nog een stimulans aan toe: bij elk verbroken record zou het bedrijf een bedrag storten aan een liefdadigheidsinstelling (zie kaderstuk). Voor MeetMarcel bleef ‘er niets anders over’ dan deze namiddag leven in te blazen…

Gedaanteverwisseling Op 29 november was de site van Tour & Taxis onherkenbaar. Na een indrukwekkend logistiek werk waren er drie grote themazones gecreëerd waar de 2.200 Hubo-werknemers verwelkomd werden. De knap bedachte interne voorcampagne naar het personeel had duidelijk zijn doel niet gemist! Shed 1, omgedoopt tot Hubo Central Park, was bedekt met 3.000 m² natuurlijk gras en had rondom megagrote schermen om de artiesten van de dag te ontvangen (Stijn Meuris, Kate Ryan,…). De tweede zone, Shed 1 bis, was veranderd in een echte stadssite met drukke straten, terrasjes,… In dit decor, dat recht uit een Hollywoodfilm kwam, wandelden Belgische kampioenen die actief zijn in de meest ongebruikelijke disciplines: de sterkste man van het land, de Belgische boks- en skatekampioenen, enz. Shed 2 tot slot was omgetoverd in een Grote Markt, waar één van de wereldrecords zou moeten verbroken worden. Kortom, een logistieke en creatieve indeling die tegelijk compact was. Om de genodigden zoveel mogelijk kansen te bieden op het verbreken van deze wereldrecords, had MeetMarcel

het evenement heel strikt georganiseerd met vertegenwoordigers van het Guiness World Records. Niets werd aan het toeval overgelaten, want een mislukking was niet toegestaan! Naast een vertegenwoordiger van het GWR uit Londen, waren de animatoren van het evenement, Carl Huysbrecht en Maureen Louys, tot in de puntjes gebrieft. Net zoals de 8 teams van 15 freelancers die aangestuurd werden door de projectverantwoordelijken van het agentschap of de 80 personen die aangetrokken waren voor de catering. Na vijf uur van intensieve incentive zijn de vier wereldrecords gesneuveld, waardoor Hubo als bedrijf in het GWR records staat. En dit alles dankzij haar medewerkers! MeetMarcel ontving felicitaties van de directie van Hubo België voor haar creativiteit, haar onberispelijke voorbereiding en haar dosis ervaring die ze tijdens het evenement tentoon spreidde. En het sprookje eindigt niet hier, want MeetMarcel werkt momenteel aan guerilla-acties, evenementen voor het personeel en internationale incentives in de nieuwe Hubo-markten. Succes over de hele lijn dus!...

De 4 wereldrecords en hun liefdadigheidswerken Record van de langste apfelstrudel (Vlaamse diabetesvereniging): van 652 naar 703,73 meter Record ballonblazen in team (Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose): van 33.739 naar 39.522 opgeblazen ballons in één uur Record vendelzwaaien (Belgian Paralympic Committee): van 630 naar 670 vendeliers Record cocktailshaken in team (Responsible Young Drivers): van 650 naar 970 cocktails die tegelijkertijd klaargemaakt worden.

MeetMarcel Muntplein 5 – 8000 Brugge T +32 50 40 00 40 info@meetmarcel.be www.meetmarcel.be

*In 2010 stond MeetMarcel op de 1ste plaats bij een studie over de evenementenagentschappen die het meest gewaardeerd worden bij de Belgische bedrijven. Studie uitgevoerd door Experience Magazine.

31


32

bea 2011

De Finalisten

LEO Wereldrecord Fietsbelrinkelen

Iedereen rinkelt als je LEO roept… dankzij Newworld In oktober 2009 schreef Kraft Foods een pitch uit voor 3 agentschappen met het oog op een brand activation campagne. Minder dan een jaar later was het moederbedrijf van LEO houder van een bijzonder wereldrecord, en dat allemaal dankzij de creativiteit van Newworld.

K

raft Foods daagde de agentschappen uit om een manier te bedenken waarmee men consumenten kon bereiken via de wereld van LEO. Hiervoor werd een concept gevraagd waarin men de consumenten ‘een beleving’ schenkt, eventueel aan de hand van een aantrekkelijke gift. Het concept van NewWorld klonk als volgt: “Iedereen rinkelt als je LEO roept!”, afgeleid van het alom gekende LEO-lied “Iedereen komt als je LEO roept!”. Bij Kraft Foods was men enthousiast en ging men met Newworld in zee.

Uitwerking Het voorgestelde concept vertaalde zich in enkele concrete acties. Bij aankoop van 3 LEO-packs krijg je een originele LEO-fietsbel cadeau. Hiervoor diende de consument de code op de verpakking in te geven op de LEO-website waardoor meteen de flow naar de LEO website een extra stimulans kreeg. Daarnaast kon men zich op diezelfde website ook inschrijven om deel te nemen aan het Wereldrecord fietsbel rinkelen tijdens de Autoloze Zondag.

Per locatie schakelde Newworld 1 teamleader en 6 promogirls in om de flyers te overhandigen aan alle passanten. Zij werden gekleed in de speciaal ontworpen LEO-jassen zodat ze meteen in het oog sprongen. Ook voor de sampling van 5000 LEO Café packs werden zij ingeschakeld. Dit product kwam als ‘limited edition’ op de markt en kon op deze manier door de consument geproefd worden.

Een nieuw record Naast het ontwerp van de aangepaste packaging, de nieuwe LEO-website en de LEO-fietsbellen, stond Newworld ook in voor 3 events. Op zondag 19 september 2010 ging het LEO event tegelijk door op 3 verschillende locaties: Antwerpen, Brussel en Waver. Doordat het initiatief ‘wereldrecord fietsbel rinkelen’, zo goed werd onthaald, kon men rekenen op een full support van de verschillende stadsdiensten. Zo werd er samengewerkt met de lokale politie en veiligheidsdiensten om het publieksevenement veilig te laten verlopen.

3 steden In Brussel verliep de samenwerking met de organisatie “Beau Vélo”, zij bouwden onder het Atomium een Beau Vélo-dorp dat ook dienst deed als verzamelpunt voor LEO. In Waver nam men een bestaand parcours over dat door de LEO bezoekers gefietst kon worden. En voor de stad Antwerpen werd er zelf een parcours uitgestippeld. Deze 3 fietsroutes stonden ook online op www.leooo.be.

Op elke locatie was er een presentator om voor de interactie met het publiek te zorgen en het wereldrecord te coördineren. Het enthousiasme van het publiek was erg groot, dat bleek vooral uit de reactie op het woord ‘Leeeoooo’. Om een wereldrecord te kunnen verbreken is er natuurlijk ook een deurwaarder nodig om het record officieel vast te laten leggen. In Antwerpen heeft de gerechtsdeurwaarder 1057 rinkelaars geteld en in Brussel 1718 terwijl het record stond op 872. Het wereldrecord werd dus gebroken! Een ander meetbaar instrument zijn de verkoopscijfers. Deze zijn gestegen ten opzichte van 2009. En men is ook heel fier dat LEO de nummer 1 is in België zowel in marktaandeel volume als in waarde.

NewWorld Belgium Hanswijkstraat 51 2800 Mechelen T +32 15 45 91 91 F +32 15 41 41 71 www. newworld.be contact@newworld.be


bea 2011

De Finalisten

Telenet All Employee Meeting 2010

Sylvester Productions creëert televisiezender voor één dag Na de succesvolle editie van de Telenet All Employee Meeting van 2009 bestond de uitdaging voor de editie 2010 er in om het nog beter en nog interactiever te maken. Het concept dat Sylvester Productions bedacht omvatte de lancering van een exclusieve TV-zender voor één dag, nl. het Telenet Employee Network, of in het kort ‘TEN’. Het aanbod van de zender bestond uit een journaal, een belspel, een praatprogramma en een candid show, waarbij informatie en entertainment op een boeiende en afwisselende manier gemixt werden.

D

e interactie met het personeel werd tijdens deze editie op een maximale manier bewerkstelligd. Het werd niet alleen een TV-zender vóór het personeel, maar ook dóór het personeel. De Telenet-medewerkers werden nl. voor verschillende functies in verschillende programma’s ingeschakeld: redactie, reporter, opwarmer, talkshowhost, cameravrouw, visagiste, omroepster, belspelhost, opnameleiding, nieuwslezeres, enz. Iedereen kreeg vooraf een uitgebreide professionele coaching en elk programma kreeg een eigen decorset.

Showtime Op 11 maart was het dan zover: in een tot tv-studio omgetoverde Lotto-arena volgden 1800 Telenet-medewerkers de live-opnames en -uitzending van TEN. Het zien van de vaak onvermoede talenten van eigen collega’s bracht de zaal in een uitbundige stemming. Telenetmedewerkers waren zowel actief voor als achter de schermen. Tijdens de afterparty waren de eerste sfeerbeelden

van de show en interviews onmiddellijk erna meteen al te zien. Voor de gasten was het dan ook een aangename verrassing om hun collega’s op dreef te zien in een professionele TV-set. Ook tijdens de show werd het publiek maximaal betrokken. Zo mochten ze hun antwoorden SMS-en tijdens het belspel en zagen ze zichzelf terugkomen in de Babbelbox. Niet iedereen was op voorhand op de hoogte van zijn rol. In enkele candidfilmpjes werden een aantal Telenetmedewerkers de weken voordien beetgenomen. Tussen de hilarische filmpjes door konden zij ter plaatse hun vreemde belevenissen uit de doeken doen.

TEN blijft naleven Aan ‘TEN’ werd ook een uitgebreid vooren natraject gekoppeld. De Telenetmedewerkers konden zich op voorhand kandidaat stellen voor bepaalde functies binnen de zender. Een Telenet-redactieraad verzamelde en verwerkte de inhoudelijke topics. De betrokkenheid bij het evenement werd op deze manier vergroot. Het was op voorhand al the talk of the town. ‘TEN’ had voldoende potentieel om ook na de All Employee Meeting verder te leven met regelmatig terugkerende vaste rubrieken. Ook nu nog lopen er bij

Telenet nog B.T.’s (bekende Telenetters) rond, die regelmatig door hun collega’s aangesproken worden omwille van hun rol bij ‘TEN’. Bovendien heeft het succes van dit interactieve concept er voor gezorgd dat ook dit jaar de betrokkenheid en inbreng van de Telenet-medewerkers tijdens de AEM een belangrijk gegeven blijft.

Positieve reacties Sylvester Productions bewees met deze show hun expertise op het vlak van creatieve events en televisie, maar getuigde ook van een grote capaciteit en flexibiliteit bij het coachen en screenen van alle Telenet-medewerkers, in het korte voortraject en tijdens de show. Alles in nauw overleg met een voor de gelegenheid opgericht intern redactioneel comité. De reacties van het Telenetpersoneel achteraf waren begrijpelijk zeer positief. Een voltreffer.

Sylvester Productions Dijkstraat 44 3150 Wespelaar (Haacht) T+32 16 61 80 80 F +32 16 61 80 88 www.sylvesterproductions.be info@sylvesterproductions.be

33


34

bea 2011

De Finalisten

10 jaar De Rode Loper

UC Belgium viert het feest van het jaar Zien en gezien worden, dat was op 29 oktober 2010 voor 400 BV’s de boodschap op het feest van 10 jaar de Rode Loper.

B

ijna het gehele BV landschap was aanwezig want niemand wou ontbreken op hét feest van het jaar! Om er maar enkelen op te sommen: Prins Laurent & Claire, Louis Talpe, Eddy Wally, Natalia, Koen en Kris Wouters, Ben Crabbé, Wendy Van Wanten, Stijn Helsen, ... Allen waren aanwezig om te toasten op het 10-jarige bestaan van Vlaanderen’s bekendste showbizzprogramma: De Rode Loper! Het exclusieve dansfeest was niet uitsluitend voor BV’s, ook trouwe Rode Loper kijkers waren uitgenodigd om mee te vieren. Ongeveer 1600 feestvierders mochten zich gelukkig prijzen dat ze een kaartje konden bemachtigen voor dit spectaculaire feest in de Antwerpse megadiscotheek Noxx. UC Belgium kreeg de eer om dit jubileum te organiseren omdat zij er het best in slaagden het concept van het tv-programma om te zetten naar een uiterst creatief en aantrekkelijk concept. Alle aspecten van De Rode Loper kwamen aan bod op deze glamoureuze avond: van fashion tot food, van fotografie tot lifestyle en zelfs het aspect royalty kwam aan bod dankzij het bezoek van Prins Laurent en Prinses Claire. Glitter en glamour waren overduidelijk aanwezig en hier mocht iedereen van meegenieten!

Alle BV’s werden op een stijlvolle manier ontvangen met een glaasje Belgian Bubbles en werden uitgenodigd voor een spotlight-moment voor de presswall. Een rode loper over de catwalk begeleidde hen richting het VIP balkon. Op die manier hadden alle fans de mogelijkheid om oog in oog te staan met een van hun favoriete acteurs, zanger(essen)s, fashion icons, modellen,… Een mooie vertaling van de doelstelling van De Rode Loper: de sterren dichter bij de mensen brengen. UC Belgium bracht deze doelstelling nog een niveau hoger, namelijk door de bezoekers zelf tot ster te maken. Na de VIP-parade kon elke aanwezige gast zelf poseren voor de presswall en zich op de rode loper begeven. Iedereen kon zich kosteloos laten stylen in de stijlvolle stylecorners van Helena Rubinstein en Franck Provost. Verder werd iedereen getrakteerd op een unieke en eenmalige modeshow van Stijn Helsen en werd er een spectaculair 24u moment gecreëerd: vuurwerk, gratis bubbles voor iedereen en surprise-optredens van o.a. Regi, Clouseau, Christoff, Tom Dice en Milk Inc.

Het celebrity-level was hoog en dat hebben enkele gelukkigen wel heel intens kunnen beleven. Wie op een originele ‘rode’ manier gekleed naar het feest kwam kon een backstage toer winnen om zo achter de schermen een kijkje te nemen en zelfs een privépraatje te slaan met de aanwezige sterren. Voeg bij dit alles nog eens volgende items toe: • een levensgrote tijdslijn van 10 jaar de Rode Loper in beeld, • een exclusieve chandelieract die het nieuw merk Belgian Bubbles op de markt bracht, • enkele gepersonaliseerde VIP fotostands, • live cooking acts, • een gezamenlijk aftelmoment naar 24u met de presentatrices van De Rode Loper • …. En dan beseft u dat dit feest wel degelijk het feest van het jaar was! Proficiat Rode Loper en op naar de volgende 10 jaar!

UC Belgium Demerstraat 4 3590 DIEPENBEEK T +32 11 35 21 80 F +32 11 35 21 82 info@uc-belgium.be www.uc-belgium.be


bea 2011

De Finalisten

35

BNP Paribas Fortis Village zomer 2011

VO Group verenigt jonge festivalgangers Voor de finale van de Benelux Event Awards, heeft het Brusselse agentschap VO Event naar goede gewoonte een prachtig project op poten gezet. Het interactieve project, in opdracht van BNP Paribas Fortis, gebruikte de verschillende facetten van de huidige technologieën en netwerken om de zichtbaarheid van de bank bij de doelgroep te vergroten. Hoe moeilijk de jeugd tegenwoordig ook te boeien is, alle hoofdrolspelers van dit evenement, van buzz tot ROI, zijn erin geslaagd de aandacht van het publiek te trekken.

J

ij bent de Ster... Dat had de slogan kunnen zijn van de actie Star Village, op poten gezet door VO EVENT, voor de sponsoring door BNP Paribas Fortis van Couleur Café, Francofolies de Spa en Pukkelpop. Een mooie interactie tussen actief op het web en op evenementen, mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen de verschillende departementen van de groep VO GROUP: Voice (verantwoordelijk voor webactie www.starvillage.be) en VO Event (acties op festivals). BNP Paribas Fortis gaf VO EVENT de opdracht om een interactieve en dynamische campagne te bedenken om van zijn sponsoring een ware beleving te ma-

ken op de festivals. De campagne werd in twee luiken ingedeeld. Enerzijds was er de website www.starvillage.be, waar jongeren kaarten konden winnen voor de drie festivals, en waar ze konden deelnemen aan een webcampagne speciaal voor de gelegenheid ontworpen. Hiervoor had de Belgische groep Showstar een lied gecomponeerd op maat van de festivals. Op de Star Village site, ontwikkeld in full video en dankzij de applicatie Facebook Connect, konden bezoekers hun vrienden laten figureren in de clip en deze verspreiden. Voor het tweede luik van de actie werd verzamelen geblazen op de stand van Star Village van BNP Paribas Fortis op de

festivals. De festivalgangers konden er een videoclip van twintig seconden van een liedje naar keuze in elkaar steken (Stellla, Britney Spears, Kaizer Chiefs of Stromae), met een aangepaste look dankzij de styliste ter plaatse. De newborn stars konden zichzelf niet alleen bewonderen op de video wall, ze kregen ook onmiddellijk de link van hun clip door via mail. De meest uitbundige deelnemers ten slotte, kregen de kans om hun videoclip online te posten om zo veel mogelijk kijkers te verzamelen, en zo hun kans te wagen op een vip-ticket voor het Gorilazzconcert in Berlijn, een trip voor drie personen “all expenses paid”. De gevolgen van deze actie overtroffen alle verwachtingen. Het bezoekersaantal op de site van Star Village en de deelname ter plaatse verdriedubbelde ten aanzien van het streefdoel. Met 75 000 bezoekers voor de twee acties samen, en meer dan 7 000 deelnemers in de database van BNP Paribas Fortis, oftewel meer dan 3 000 videoclips op een totaal van elf festivaldagen, kan de campagne zonder meer een immens succes genoemd worden!

VO communication Avenue Van Volxemlaan 281 1190 BRUSSEL T +32 2 290 31 40 F +32 2 346 30 74 www.vo-event.be


Spring @

AA Dock’s!

Bleu: 80 / 15 / 0 / 45 Vert: 45 / 0 / 100 / 25

WWW.AADOCKS.BE Internationalelaan 7 , 1070 Brussel T +32 2 361 60 45 F +32 2 361 60 46 info@aadocks.be

In 2011 viert The Outsider Coast haar 15-jarig bestaan. Sinds 1994 staat The Outsider Coast in voor de organisatie van allerlei bedrijfsevenementen, seminaries, teambuildings, incentives en trophy’s. Het bedrijf is dan ook uitgegroeid tot de ideale partner aan de kust en in de Westhoek. Vindt u het leuk om eens uit te waaien op het strand, maar ook ideaal om gezellig binnen in een mooi kader aan teambuilding te doen? Dan stellen wij u graag Fish and Ships voor. Fish & Ships wordt georganiseerd op de schepen de Amandine en de Mercator die aangemeerd liggen in de koningin der badsteden. De deelnemers worden ingeleid in het boeiende en ongekende leven van zeemanschap en visserijkunde. Samenwerking, fun en communicatie staan centraal! Wenst u een cocktail van zee, strand en cultuur, dan is Fort Napoleon de ideale locatie. In dit Fort organiseren we sedert vorig jaar een nieuw spelconcept. Het Labyrinth is een spel waar u de juiste man bij de juiste proef plaatst en enkel hiermee raakt u verder in het spel. Bent u ook nieuwsgierig om dit levensecht gezelschapsspel perfect te spelen?? Ook met creatieve workshops kunt u een gepersonaliseerd programma samenstellen.Steekt u graag zelf de handen uit de mouwen? Ga dan aan de slag met onze kok voor een smakelijke teamcooking. Of creëert u liever uw logo tijdens een workshop bamboesjorren? Alles is mogelijk… Wij zorgen ervoor dat u als klant in alle rust u kunt concentreren op de boodschap die moet worden overgebracht. The Outsider Coast heeft zeker programma’s in petto die u en uw collega’s een extra boost geven. Check it out via www.theoutsidercoast.be

WWW.THEOUTSIDERCOAST.BE


supplies

Advertorial

Abusol levert nieuwste administratie en communicatietools Als evenement organisator hebt u heel wat voordelen wanneer u voor een waterdichte registratie zorgt. U kunt gebruik maken van een registratiewebsite om correcte gegevens van uw deelnemers te verzamelen. Met de opkomst van de social media beschikt u echter over bijkomende troeven die in de toekomst steeds meer aan belang zullen winnen. Abusol wijst u met veel plezier de juiste weg in de wereld van deze toepassingen.

Evenementwebsite

Social media

en evenementwebsite biedt tal van troeven. “Het is een prima tool om alle mogelijke event-informatie te communiceren en de correcte registratie-informatie te verzamelen. Via een gepersonaliseerde nieuwsbrief kan men op een eenvoudige manier bezoekers uitnodigen. Een save-the-date link zorgt er voor dat de bezoeker met een eenvoudige klik het tijdstip, programma en locatie in de agenda kan plaatsen. Op een snelle manier bezorgt u de deelnemers een hoop praktische info. Via de confirmatiemail ontvangt de deelnemer het toegangsticket met barcode, parkingbewijs en programma.

Social media en (virtueel) netwerken wordt steeds belangrijker. Onderzoek toont aan dat de stap naar social media in de toekomst evenveel impact zal hebben dan deze naar e-mail 20 jaar geleden. “Vandaag kunt u de kracht van uw evenement versterken door social media te integreren. Het is een trend die onvermijdelijk op ons afkomt”, voert Guy Van Droogenbroeck aan.

E

Kortom, een vlotte registratie-opvolging is verzekerd en levert een hoop tijdswinst op. Ook het onthaal van het event verloopt vlotter net als het printen van de badges doordat u reeds over een uitgebreide ‘infofiche’ van elke deelnemer beschikt”, verduidelijkt Abusolzaakvoerder Guy Van Droogenbroeck. Dergelijke registratiewebsite vormt trouwens een belangrijk hulpmiddel om vooraf een duidelijk beeld van het aantal bezoekers te bepalen. Via een vlotte mogelijkheid om de registratie achteraf aan te passen, zowel door de deelnemer als organisator, vermijdt u de zogenaamde ‘No Shows’ die in bepaalde gevallen oplopen tot veertig procent. Uw kostenplaatje vaart er in ieder geval wel bij. Meer info: www.eventplus.be

Social media overkoepelen diverse internettoepassingen waarmee gebruikers informatie kunnen delen. Door ze te integreren in uw eventmarketing breidt u uw communicatie gevoelig uit. Zowel in het voor- en natraject als tijdens het evenement zelf. Zo ondersteunt u uw event niet enkel optimaal, maar verlengt tevens het effect ervan en helpt het bij de voorbereiding van het volgende event. Door de integratie op de evenementwebsite met linkedin, facebook en/ of twitter tijdens de aanloop naar een event kan de informatie vlot verspreid wordt binnen de communities van de bezoekers. Op deze manier bereikt u een hoop meer mensen dan met een ‘normale mailing’. Bovendien vormen de social media een ideaal hulpmiddel om uw doelpubliek snel te informeren en up-to-date te houden over bijv. een nieuwe spreker of onderwerp tijdens het event.

Daarnaast lenen de nieuwe mediavormen zich perfect tot een intense interactie met uw doelpubliek, waardoor u het aangeboden programma of de inhoud van diverse workshops naadloos kunt optimaliseren. Hiervoor kunnen o.a. polls opgezet worden waarin kandidaat-deelnemers kunnen aangeven welke onderwerpen hen boeien. Geen wonder dus dat het fenomeen social media in de ons omringende landen bovenaan de toptrends in de evenementensector voor 2011 staan. “Bij onze noorderburen bekleden ze de tweede plaats, terwijl ze in Engeland zelfs helemaal bovenaan staan”, illustreert Guy treffend. Wil je het risico lopen dat uw belangrijke namen ingenomen zijn door anderen? Zelfs al heb je nog geen ervaring met social media vraag je beter nu uw Twitter-, Facebook- of Linkedin-account aan. Op onze website vindt u alle mogelijke informatie, zowel wat een registratiewebsite als het gebruik van social media betreft.

info www.eventsocialmedia.be en www.abusol.com

37


38

supplies

De consument een beleving aanbieden Eind januari verzamelde Experience Magazine enkele bepa-

lende spelers op de markt van Field Marketing rond de tafel. Het werd een openhartig gesprek waarin het niet enkel ging over de troeven en de mogelijkheden van Field Marketing,

maar ook over de dagdagelijkse problemen waarmee de sector te maken krijgt, en hoe deze kunnen worden aangepakt. Een vruchtbare discussie die misschien wel de kiem heeft gelegd van een eigen vakvereniging… Alexander Mertens (Field & Concept)

Carol Geens (Racktime)

Danny Vromans (WFM People)

F

ield Marketing is vandaag de dag een belangrijk onderdeel van brand activation. Het is een vorm van marketing en reclame die de consument opzoekt in zijn leefomgeving en op de plaatsen waar hij producten aankoopt. Dit kan onder de vorm van sampling, animaties, verkoop, demonstraties… Een uitstekende mix van persoonlijk contact, een belevenis en een emotionele waarde zorgen ervoor dat Field Marketing bijzonder waardevol kan zijn in de communicatie rond een brand of een product. Met Field Marketing kan een adverteerder zijn potentiële klanten dus een bijzondere product- of merkervaring aanbieden. Als dit alles op een kwalitatieve manier wordt aangepakt, kan dit onmiddellijk commerciële resultaten opleveren. Belangrijk hierbij is dat er een dienst op maat wordt geleverd. Elk product of elk merk vergt immers een andere aanpak, op basis van de specifieke producteigenschappen.

Meedenken over het concept

Fred Graulich (Yes Sir!)

De bureaus aan onze tafel houden zich al lang niet meer bezig met enkel maar het uitvoerende deel van de Field Marketingcampagnes. Het klassieke abovethe-line model is aan het veranderen nu de digitale televisie zorgt voor een versnippering van de reclamemarkt. Hierdoor komen klanten vaker rechtstreeks naar Field Marketing agencies met de vraag om ook over het concept mee te denken. Of zoals iemand aan

tafel het verwoordde: “Vroeger kregen we een briefing en begonnen we in te plannen. Nu krijgen we een briefing en beginnen we te discussiëren.” Toch gaat het hier ook om een evenwichtsoefening. Heel wat above-theline-kantoren zijn immers ook klant bij de Field Marketing agencies. Men kan zich dus creatiever gaan profileren, maar men moet oppassen dat men niet in eigen vel snijdt. Een andere trend is het stijgende belang van het e-field. De sociale media zijn tegenwoordig een belangrijke schakel geworden in de campagnes van Field Marketing agencies. Bovendien levert dit online gedeelte heel wat meetbare elementen op.

Contact met de klant De relatie met de klanten is de voorbije jaren ook wel wat veranderd volgens sommige agentschappen. Natuurlijk zal je altijd een onderscheid hebben tussen trouwe klanten en shoppers. Maar de indruk ontstaat toch dat er sinds de crisis meer en meer gepitcht wordt. De verklaring hiervoor legt men bij de aankoopafdelingen van bedrijven, die steeds meer greep krijgen op de marketingafdelingen. Eenvoudig uitgelegd: je kan inhoudelijk dan nog perfect op dezelfde golflengte zitten als de marketingdirecteur, wanneer de aankoopverantwoordelijke zich niet kan vinden in het prijskaartje, maak je weinig kans


Debat Field Marketing

om de opdracht binnen te halen. Want heel wat Field Marketing bureaus baseren hun hele project op hun contacten met de marketingafdeling. Toch zien sommigen ook hier een positieve evolutie. Bepaalde purchaseafdelingen worden meer gespecialiseerd en weten intussen ook waar Field Marketing om draait. Zij zijn dus bereid om verder te kijken dan alleen maar de cijfertjes, en zij kunnen ook inschatten welke impact een Field Marketing campagne kan hebben In pitches wordt soms heel wat creativiteit gestoken, die achteraf ongebruikt de prullenmand in gaat. Al moet het gezegd dat er regelmatig ook al betalende pitches opduiken, zeker wanneer er veel creativiteit dient geïnvesteerd te worden. Dit is een positieve evolutie, maar nog zeker niet de regel. Want dit is en blijft natuurlijk een zeer gevoelig onderwerp voor de klant.

Samen sterk Een ander thema dat aan bod kwam was de vraag of de Field Marketing agentschappen nood hebben aan een eigen vakvereniging. Hierover heerste alvast een grote eensgezindheid. Want enkel en alleen als de sector een gemeenschappelijk standpunt naar buiten brengt, maakt men een kans om iets gedaan te krijgen bij de overheid. Waarom is het dan zover nog niet gekomen? Het klopt dat er in het verleden al initiatieven zijn geweest waarbij agentschappen samen kwamen om iets op poten te zetten. Maar het ging dan vooral om een gemeenschappelijk belang in één bepaalde situatie. Wanneer dit probleem van de baan was, bleef er van de eenheid dan niets concreet meer over. Volgens sommige aanwezigen is er dan ook eerst nood aan een mentaliteitswijziging vooraleer zo’n vakvereniging kans heeft op slagen.

Nochtans is iedereen het er over eens dat er ook nu voldoende items zijn waarvoor een Field Marketing associatie in de bres kan springen. Zo is er het thema minimumprijzen. Tijdens de crisis zijn er bedrijven geweest die business ‘gekocht’ hebben en de kwaliteit van hun diensten op de helling hebben gezet om een scherpe prijs te kunnen aanbieden. Uiteraard heeft iedereen zijn eigen prijsstructuur en strategie, maar toch vindt het panel dat bepaalde cowboy-praktijken eruit moeten. De sector lijdt immers onder deze hardsellers, aangezien het brede publiek iedereen op dezelfde hoop gooit. Een charter zou hier dus soelaas kunnen bieden, al benadrukt men wel dat ook kleine, eigenzinnige en creatieve ondernemingen hierdoor zeker niet mogen worden uitgesloten.

Medhi Mathlouthi (NewWorld)

Op naar een BFMA? Daarnaast kan een vakvereniging ook belangrijk werk verrichten op vlak van sociale wetgeving. De huidige situatie met tijdelijke en dagcontracten is niet afgestemd op de realiteit, waardoor agentschappen vaak in de grijze zone moeten werken. Ook eventuele richtlijnen omtrent de organisatie van pitches kunnen door een vakvereniging bepleit worden. Genoeg argumenten dus en ook de aanwezige agentschappen staan open om dit initiatief nieuw leven in te blazen. Bovendien hoeft men niet van nul te beginnen, want er is een mogelijkheid om een Belgische wagon vast te koppelen aan de Nederlandse DFMA (Dutch Field Marketing Association), die goed werk levert. Het Nederlandse model is dus instapklaar en kan perfect worden overgenomen met enkele specifieke Belgische accenten. Hopelijk worden de goede intenties omgezet in iets concreet. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Nancy Troch (CPM Belgium)

Steve Campenaerts (Squaremelon)

Met dank aan de deelnemers aan dit debat: • Nancy Troch (CPM Belgium) • Danny Vromans (WFM People) • Carol Geens (Racktime) • Steve Campenaerts (Squaremelon) • Medhi Mathlouthi (NewWorld) • Alexander Mertens (Field & Concept) • Fred Graulich (Yes Sir!)

39


Think we’ve got the attention!

Marketing your ďŹ eld! check www.attention.be t +32 (0)3 320 06 55 /// info@attention.be


Vademecum:

Field Marketing 41

NewWorld = 360° field activations!

Racktime

bvba

NewWorld

Hanswijkstraat 51 2800 MECHELEN T +32 15 45 91 92 F +32 15 27 63 86 contact@newworld.be www.newworld.be

Bent u op zoek naar een fieldpartner die van a tot z uiteenlopende field acties tot in de puntjes met passie kan uitvoeren en waar u de resultaten elk moment online kan opvolgen? Bij NewWorld zit u op het juiste adres. Meer dan 10 jaar expertise zorgen er immers voor dat wij perfect weten hoe, wanneer en waar wij diverse doelgroepen efficiënt kunnen benaderen. Een uitgebreid up-to-date databestand en face-to-face screenings zorgen ervoor dat wij over de ganse Benelux de juiste persoon op de juiste locatie plaatsen. Nightlife, campus, retail, demo’s, animaties, merchandising, roadshows, mystery shopping of VIP hostesses… you name it, we have it. Onze interne e-marketing divisie zorgt bovendien voor een op maat gemaakte database waar je perfect elke “move” in the field kan opvolgen en de acties tot in detail kan meten. In ons logistiek centrum van 3000m², gelegen in Mechelen langs de E19, worden samples, displays, standen of andere promomaterialen zorgvuldig bewaard. U kan elk moment de stock hiervan online raadplegen. Onze “mobility” unit zorgt voor rijdende visibiliteit op de plaatsen en tijdstippen die u wenst. Een volledige “one-stop-shopping” dus… Onze referenties spreken voor zich: Laurent-Perrier, Mentos, Milka, Electrabel, Western Union, Nestlé, Pepsico, RemyCointreau, Alpro, Ortel, Allianz, Epson, Mio, Fujitsu,… Daag ons fieldteam uit, zij werken met passie een volledig geïntegreerd fieldplan of concept uit op maat en volgens uw budget!

Kapelanielaan 8 bus E 9140 TEMSE T +32 3 710 50 90 F +32 3 710 50 99 info@racktime.eu www.racktime.eu

Racktime: Your colour … our people! Racktime Benelux bestaat uit Racktime BV in Nederland en Racktime BVBA in België. Uit onze meer dan 700 medewerkers, verspreid over de hele Benelux, stellen wij voor u, meteen het beste team samen. Zo wordt uw (field) marketingbudget zo effectief mogelijk besteed.

Field Marketing Racktime versterkt uw merkpositie op de markt. Of het nu gaat om het bezoeken van uw retailers, het trainen van het winkelpersoneel, het actiematig verkopen van uw producten tijdens een salesdemonstratie of de optimalisatie van uw voorraad in de winkels: u geeft de opdracht, ons team voert ze uit!

Marketing Logistics Racktime beheert uw marketingmaterialen en demonstratieproducten. In de professionele magazijnen van Racktime wordt uw materiaal veilig opgeslagen. Via ons eigen online websysteem heeft u zelf alle controle en inzicht in uw opdrachten, voorraden en mutaties. De fullfilmentafdeling verzorgt uw simpele en complexe inpakwerkzaamheden. Naast technische installaties of onderhoud van demonstratie-units werkt ons Field Service Team samen met logistieke dienstverleners om de meest efficiënte distributie van uw materiaal uit te voeren.


Het eerste agentschap waar de CEO wel eens staat te plassen naast de paashaas. Of naast een Joe Piler cowboy, of een garnaalvisser*.

* Om er maar een paar te noemen….

Hallo, wij zijn Square Melon en wij bekennen: wij hebben een wasserette. En een nachtshift. En een zwembad. Dat doen we niet om op te vallen. (Of toch niet alléén om op te vallen.) Elke dag (en nacht) sturen wij een klein leger promo’s de baan op. Soms maken die zich vuil. Soms zijn ze verkleed als cowboy, kerstman, kreeft of kroket ... En die moeten ook hun ding doen, net als u en ik en de CEO. Iedereen (online, offline, PR, field marketing, above, below, etc.) deelt hier vrolijk één agency. Dat is wat Square Melon écht bijzonder maakt. Niet ons zwembad. Daar zit trouwens niet eens water in. Het is bezet door een team van creatieven, account managers en andere marketing helden die ervoor zorgen dat er elke dag nieuwe ideeën komen bovendrijven voor de volgende cross media mix met social media plan, activatie-concept en 360° implementatie met viral guerrilla soft launch en euh... cowboys. Whatever it takes. En daarmee bedoelen we écht alles, alles wat er nodig is om te komen tot resultaatgerichte creaties, want daar gaat het om. Kom anders zelf eens uw teen in ons aanbod dippen. We laten u graag zien wat we voor u en uw merk allemaal in huis hebben. hello@squaremelon.be


Vademecum:

Field Marketing 43

WFM People is een full-service fieldmarketing bureau dat zich binnen de Benelux profileert als dé specialist. WFM People is daarom de geschikte partner als het gaat om evenementen, beurzen, samplings, sales & merchandising activiteiten! Meer info? Internet: www.wfmpeople.be Email: sales@wfmpeople.be Telefoon: +32 (0) 11 60 16 40

Werkhuizenkaai 155 1000 BRUSSEL T +32 2 240 81 81 F +32 2 245 64 08 info@yessir.be www.yessir.be

Begrijpen Inspireren Vereenvoudigen Een referentie binnen de sector. Zonder twijfel is het bedrijf 360° georiënteerd en vol creativiteit. Maar boven alles is het in staat om voor een “premium” uitvoering te zorgen en dit al 15 jaar lang.

Yes Sir!

Yes Sir! combineert goed doordachte en tactische actiepunten van campagnes en totaaloplossingen met marketing, verkoop en trade marketing, of andere competenties. Yes Sir! wil een partner zijn, voor dynamische adverteerders, maar ook voor alle agentschappen die beroep willen doen op een complementaire specialist voor het welslagen van hun globaal project. Haar devies luidt dan ook: “eendracht maakt macht”. Toch staat Yes Sir! vooral voor een team van meer dan 6.816 medewerkers, hostessen, promoboys, regisseurs, verkopers en installateurs van visueel materiaal. Een doortastend extranet laat de hele ploeg, zowel het interne en externe personeel als haar klanten, toe om altijd en overal de evolutie van de behandelde dossiers en de beste “case stories” te raadplegen.


44

supplies

Op zoek naar een gepast wettelijk kader Er was heel wat belangstelling voor het debat rond People Agencies dat Experience onlangs organiseerde in het Antwerpse Crowne Plaza Hotel. Zo’n twintig agentschappen voor oa. hostessen, horecapersoneel en andere eventcrew schoven bij aan tafel. Ondanks de grote groep werd het een constructieve discussie die duidelijk maakte wat er vandaag de dag leeft binnen de sector van de people agencies.

H

et eeuwenoude probleem van de people agencies is het sociale statuut van de medewerkers. Deze vallen, afhankelijk van de functie, onder verschillende paritaire comités die allemaal één ding gemeen hebben: hun regelgeving is niet aangepast aan de realiteit van de evenementenmarkt. Concreet betekent dit dat nacht- en weekendwerk strikt gelimiteerd zijn. En laat net dat de momenten zijn waarop de evenementenwereld op volle toeren draait. De agentschappen die onder de horecaregelgeving vallen kennen nog een relatief soepel regime, maar voor alle andere bureaus is het heel vaak werken in de grijze zone. Iedereen geeft aan

regelmatig waarschuwingen te krijgen van de sociale inspectie of zelfs boetes te krijgen. Het cynische hierbij is dat de controleurs vaak zeggen dat ze ergens wel begrijpen dat de agentschappen weinig andere mogelijkheden hebben. In elk geval is de sector vragende partij voor een wettelijke regeling die is afgestemd op de realiteit.

Duidelijke communicatie naar de klant Maar ook de klanten moeten meewillen in dit verhaal. Want nog te vaak wordt de verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de agentschappen en is men geïnteresseerd in de scherpste prijs. En ook dit leidt tot heel wat onwettelijke praktijken. Tijdens een beurs bijvoorbeeld, werkt een klant liefst zoveel mogelijk met hetzelfde team van hostessen. Dit maakt echter dat de dag- en de weekgrens van de personeelsleden al snel bereikt wordt en men wettelijk gezien moet overschakelen op hoger verloonde overuren. Niet elke klant wil hiervoor betalen. In dat geval worden de agentschappen aangezocht een cre-

atieve oplossing te vinden om de prijs laag te houden. Zij die hier op ingaan doen dus eigenlijk aan oneerlijke concurrentie tegenover degenen die zich strikt aan de regels houden. Al geeft ons panel wel aan dat er een positieve evolutie in zit. Dankzij duidelijke communicatie kan men de klant overtuigen mee te stappen in dit verhaal. Op het autosalon, dat de voorbije jaren strenge sociale controles over de vloer kreeg, maken de meeste standhouders intussen geen problemen meer van overuren. Maar jammer genoeg ligt dit bij andere beurzen gevoeliger.

Last minute opdrachten De klanten van onze people agencies worden steeds veeleisender, onder druk van de economische realiteit. De tijd dat een hostess alleen maar mooi hoefde te zijn ligt al ver achter ons. Bovendien willen klanten vaak ook zelf de uiteindelijke keuze kunnen maken uit een aantal voorgestelde medewerkers. Iets wat praktisch niet altijd mogelijk is. Niet alle klanten zijn onvoorwaardelijk trouw aan één enkel agentschap: ze


People Agencies

vergelijken de prijzen en proberen vaak verschillende agencies uit om de kwaliteit te kunnen inschatten. Allemaal deze fenomenen zijn part of the game. Een andere moeilijke factor zijn de last minute boekingen en afmeldingen. Last minute aanvragen zijn eigen aan de sector kunnen vaak niet op dezelfde kwaliteitsvolle manier worden ingevuld als gewoonlijk. Een agentschap moet dus voor zichzelf afwegen in hoeverre men deze opdrachten kan aannemen. Naast het kwaliteitsaspect loopt men op de duur ook nog eens het gevaar om een reputatie van depanneur mee te krijgen. Al is iedereen het er wel over eens dat men trouwe klanten altijd uit de nood moet proberen te helpen.

Nieuwe namen op de markt Met de regelmaat van de klok duiken er nieuwe bedrijven op in de wereld van de people agencies. Heel wat medewerkers dromen van een eigen agent-

schap en wagen zich op een zekere dag ook aan de grote stap. Weinigen houden dit echter lang vol. De fun die men kende van het veldwerk maakt plaats voor een hele berg administratie en extra opvolging zodat heel wat dromen worden opgegeven en het toch de vooral bekende namen zijn die blijven meedraaien. Toch kunnen ook nieuwe kantoren scoren. Maar als ze dit succes baseren op een vrije interpretatie van de hoger genoemde sociale wetgeving, is dit meestal van korte duur. Meer dan alle andere eventleveranciers zijn de people agencies afhankelijk van de mensen waar ze mee werken. En ook deze medewerkers worden steeds veeleisender en mondiger. Medewerkers werken in hun carrière voor meerdere agentschappen en weten op de duur ook wat men overal kan verdienen. Soms kan dit leiden tot probleemsituaties. Correctheid, zowel

van de kant als van de medewerker als van een agentschap, is nog altijd het beste recept voor het opbouwen van een vertrouwensband. Want laat ons duidelijk zijn: personeelsuitspattingen zijn slechts uitzonderingen. Met 95% van het personeel wordt er heel vlot samengewerkt. In dat opzicht verschilt men niet zoveel van elk ander bedrijf, al zijn de people agencies misschien net dat tikkeltje kwetsbaarder omdat het in de meeste gevallen gaat om tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Vakvereniging In het licht van de hierboven aangehaalde problemen, en in het bijzonder deze rond het sociale statuut van de medewerkers, werd er ook eens gepolst of er nood is aan een vakvereniging. Hier bleek wel de nodige interesse voor te bestaan, maar meteen werd ook duidelijk dat deze thema’s al behandeld worden binnen BESA, de Belgian Event Suppliers Association. De aanwezige BESA-leden legden uit dat men binnen de werkgroepen van deze organisatie al druk aan het werken is rond de sociale regelgeving, maar dat er voorlopig nog maar weinig people agencies mee aan de kar trekken. De weg naar een paritair comité op maat van de people agencies is een werk van lange adem. Hoe meer agentschappen dus actief aan deze initiatieven meewerken, hoe meer slagkracht men zal krijgen. Met dank aan de aanwezige agentschappen: • WFM People • The Frontline Company • G4S • Hostessenservice • Festen • Human Supports • Rabbit One • Karolina Models • Agence C • Maison Rouge • Challenge MC • X-TRA • Hostess Select

45


46

supplies

Event Management

Appreciatiestudie rond de leveranciers van eventpersoneel

Een kwestie van identiteit? Tijdens de maanden januari en februari heeft het team van Experience 150 evenementenagentschappen ondervraagd om te achterhalen welke leveranciers van eventpersoneel het meest gewaardeerd worden. De resultaten…

W

elke zijn de favoriete hostessenagentschappen van de evenementenkantoren? En met welke agentschappen voor eventpersoneel werken ze het liefst samen? Dat waren de twee vragen waarop het team van Experience begin 2011 een antwoord zocht aan de hand van een enquête. Bij elk van deze vragen mochten de 150 verantwoordelijken van evenementenagentschappen spontaan drie leveranciers opnoemen. Waar het eerste luik rond de hostessenagentschappen heel duidelijk is, omvat het tweede luik van de studie een ruimer segment van leveranciers, aan-

Met welk(e) hostessenagentschap(pen) werkt u het liefst samen? 1 Challenge-MC 2 The Frontline Company 3 Hostessenservice 4 CBS 5 A.A.A. Jobbiz 6 Belissima Cajami Xtra 7 Agence C Double You Hostess Select Prime Impressions 8 Fashion Hostess Speople 9 Alltess Alter Ego Exception Your Protéine 10 G4S Karolina Models

gezien het hier gaat om agentschappen die voor terreinpersoneel in de breedste betekenis zorgen: van parking boys tot stage-hands, over roadies, technici, etc. kortom, alle evenementiële aspecten waarbij een menselijke handling of ondersteuning komt kijken. Bij de hostessenagentschappen, merken we op dat Challenge MC, net zoals de voorbije jaren, de leiderspositie bekleed, maar ook dat The Frontline Company een mooie vooruitgang boekt. In een meer gespecialiseerd kader, merken we op dat de interimkantoren hun plaats afstaan aan gespecialiseerde leveranciers. Zelfs al wordt het ‘corporate’ gedeelte in deze studie volledig buiten beschouwing wordt gelaten, toch is het duidelijk dat het segment van hostessenagentschappen zijn identiteit heeft gevonden en op bijval kan rekenen. Hoewel er nog meerdere werkpunten zijn binnen dit domein (zie voorgaand artikel), kunnen we toch stellen dat de sector volwassen is geworden! Bij de leveranciers van menselijk kapitaal zien we in de top 5 natuurlijk leveranciers opduiken met zeer uiteenlopende specialiteiten. Dit levert ons een erg opeengepakt klassement op. Het feit dat de respondenten de kans hadden om drie antwoorden te geven, heeft er dus toe bijgedragen dat er een grote diversiteit aan resultaten werd verzameld. In vergelijking met het klassement van de hostessenagentschappen, blijkt deze markt dus veel meer gesegmenteerd te zijn. Ongetwijfeld is hier nog een (collectieve) inspanning nodig om dit segment een identiteit te geven …

Met welk(e) agentschap(pen) voor eventpersoneel werkt u het liefst samen? 1 Mise en Place 2 Rabbit One 3 Flying Service Parkingboys 4 Challenge MC Crewfactory Rent a hand 5 Act Wise Backline Cajami CBS Double You Exception Fashion Hostess Fluxology Hostessenservice Maison Rouge Prime Impressions Pro Traffic Produce Rock ‘N Bolle The Frontline Company Z-staffing


Vademecum:

People Agencies

48 Plankenstraat 84 1701 DILBEEK T +32 2 567 90 67 info@MobilityOnEvents.be www.MobilityOnEvents.be CONTACTPERSOON: Jasper Foré

Crutzenstraat 70 3511 HASSELT T +32 11 30 07 90 F +32 11 30 07 99 info@a-a-a.be www.a-a-a.be CONTACTPERSOON: Suzanne Gaens

Fluxology

Op zoek naar dynamisch personeel voor uw evenement, beurs, congres, promotionele actie, …? Agence C is hét hostessenbureau waar uw imago op de eerste plaats komt. Een snelle en professionele aanpak zonder loze beloftes, met een eerlijke en open communicatie. Agence C, Get things done! Zorgeloze klanten, dat is waar wij naar streven!  Snelle aanpak van offertes, mails, …  Tijdens uw project 7/7 bereikbaar  Meertaligheid en flexibiliteit  Projectbeheerder per project of klant: zo heeft u een vast contactpersoon  Rekrutering van medewerkers volgens uitstraling, talenkennis, gedrag,… en/of op maat  Opleiding/briefing van de medewerkers voor elke opdracht  Onze medewerkers worden continu opgevolgd en gecontroleerd  Interessant prijsbeleid

All Assistance Agency

Agence C

Korte Meer 8a 9000 GENT T +32 9 335 48 80 F +32 9 336 15 33 info@agence-c.be www.agence-c.be

Het opstellen van een mobiliteitsplan, volledig parkingbeheer, het transport van uw genodigden en het verhogen van de visibiliteit om een evenement vlot te kunnen bereiken. Dat zijn onze kerntaken. Onze flux-managers, shuttle-drivers en parkingboys garanderen een perfecte eerste indruk van uw evenement.

All Assistance Agency staat voor ervaren & enthousiaste medewerkers Kiezen voor All Assistance Agency is kiezen voor:  Medewerkers met de nodige ervaring  Medewerkers die uitvoerig gebrieft worden  Medewerkers met de uitstraling die u zoekt  Een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding  Een professionele, persoonlijke en snelle aanpak  Een snelle en uitgebreide service  Een bereikbaarheid van 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 Al onze medewerkers worden uitvoerig gescreend en gebrieft voor we ze voor jou aan het werk zetten. En dat merk je meteen in ‘the field’.


The right people in your challenging world

Our Challenge Is about the right people, in the right place. In style & elegance, committed to your campaign.

Challenge MC hostesses, promo & event people

People trained by

and styled by

Emma Styling concepts . BE


Vademecum:

People Agencies Alfons Wellensstraat 47 2610 WILRIJK T +32 3 740 75 00 F +32 3 740 75 09 nathalie@bellissima-hostess.be

www.bellissima-hostess.be

Bellissima

bvba

CONTACTPERSOON: Nathalie Van Meerbeek

Een professionele hostessendienst is een belangrijke aanvulling voor al uw evenementen! Bellissima geeft u onthaal op maat en mét klasse. Meer weten over onze visie? Contacteer ons!

Cajami International

50

DMG-Security

FOD BZ erkenningsnummer 16.1078.11

Fashion Hostess

Zoerledorp 96 2260 WESTERLO T +32 14 53 82 50 F +32 14 54 59 85 info@dmg-security.be www.DMG-SECURITY.be

19 Avenue des Hêtres 1301 BIERGES T +32 10 420 010 F +32 10 416 613 www.cajami.com

Onze hosts en hostessen zijn gevormd om de loop van uw evenementen in België en in het buitenland in hand te nemen. Meertaligheid, pro-activiteit, professionalisme en enthousiasme zijn de vier pijlers van ons succes en verzekeren het perfecte verloop van evenementen zoals conferenties, seminaries,ministeriële congressen, salons, golftoernooien, F1, vernissages, klassieke en moderne concerten, VIP-avonden of incentives. Bovendien verzekeren wij dat ons team steeds op een protocollair en gepaste wijze handelt, of het nu gaat om een politicus, een beroemdheid of een onbekend persoon.

Nieuwenhovedreef, 11 8490 VARSENARE M +32 474 51 00 97 F +32 50 39 34 65 fashion-hostess@skynet.be www.fashion-hostess.be CONTACTPERSOON: Nina Vandenberghe

“Fashion hostess, uw event, onze hostess” Fashion hostess werkt met ervaren, stijlvolle host-hostesses. Ze zien er niet alleen goed uit, met hun elegantie en serene intelligente uitstraling zijn ze waardevol voor elk evenement. Ons promoteam zorgt ervoor dat uw naam, product in de kijker wordt gezet. Onze enthousiaste promo-meisjes/jongens zijn een meerwaarde voor elke opdracht. Fashion hostess staat voor onthaal op beurzen, bedrijfsfeesten, seminaries, … in 1 woord, alle evenementen. Je hebt maar 1 kans om een goede indruk na te laten, voor u het VERKEERDE nummer belt… … bel FASHION HOSTESS


Vademecum:

People Agencies

52

HOSTESSES & HOSTSrPARKING BOYSr45&8"3%4rSHUTTLE SERVICESr45"(&)"/%4rEVENT SECURITY (6"3%4r ACCESS CONTROL rBACK & FRONT STAGE r45"5*$(6"3%*/(r VIP SECURITY r '*345"*%rFIRE PROTECTIONrHOSTESSES & HOSTSrPARKING BOYSr45&8"3%4rSHUTTLE SERVICES r45"(&)"/%4rEVENT SECURITY (6"3%4r ACCESS CONTROL rBACK BACK & FR FRONT STAGE rSTATIC (6"3%*/(r VIP SECURITY r'*345"*%rFIRE PROTECTIONrHOSTESSES & HOSTSrPARKING BOYSr 45&8"3%4rSHUTTLE SERVICESr45"(&)"/%4rEVENT SECURITY (6"3%4r ACCESS CONTROL r BACK & FRONT STAGE r45"5*$(6"3%*/(r VIP SECURITY r'*345"*%rFIRE PROTECTIONrHOSTESSES & HOSTSrPARKING BOYSr45&8"3%4rSHUTTLE SERVICESr45"(&)"/%4rEVENT SECURITY 1307*%*/("/%1305&$5*/( (6"3%4r ACCESS CONTROL rBACK & FRONT STAGE r45"5*$(6"3%*/(r VIP SECURITY r'*345"*% HUMANSERVICESrSTAGE CAPITAL rFIRE PROTECTIONrHOSTESSES & HOSTSrPARKING BOYSr45&8"3%4rSHUTTLE )"/%4rEVENT SECURITY (6"3%4r ACCESS CONTROL rBACK & FRONT STAGE r45"5*$(6"3%*/( r VIP SECURITY r'*345"*% '*345"*%r rFIRE FIRE PROTECTIONrHOSTESSES PROTECTION HOSTESSES & HOSTSrPARKING HOSTS PARKING BOYSr45&8"3%4 BOYS 45&8"3%4r G4S Event Solutions is een cluster van vier complementaire afdelingen die elk hun eigen specialiteit hebben om uw evenement naadloos te laten verlopen. G4S Event Services is de afdeling gespecialiseerd in het aanleveren van personeel voor evenementen en aanverwante diensten. Zowel voor opdrachten op korte termijn als voor partnerships op lange termijn bent u bij ons aan het juiste adres. We bieden u de juiste profielen aan voor de meest uiteenlopende evenementen zoals beurzen, congressen, incentives, media happenings, maar ook voor sportieve, muzikale en culturele manifestaties. (4&WFOU4FSWJDFTOWrBuro & Design Center - PB 77, Heizel Esplanade, 1020 Brussel Tel: +32 2 788 40 66 rFax: +32 2 788 40 61 &NBJMFWFOUTFSWJDFT!CFHTDPNr8FCTJUFwww.g4s.be/events

Securing Your World

Hostess-Select

Onthaalhost(essen) voor  Beurzen  Openingen  Congressen  Evenementen  Sportmanifestaties‌ Wij werken over heel BelgiÍ

9/02/2011 10:59:00

Human Supports

Antwerpsesteenweg 6 a/001 9080 LOCHRISTI T +32 9 326 00 52 T +32 56 20 27 52 F +32 9 339 00 52 Info@hostess-select.be www.hostess-select.be CONTACTPERSOON: Mieke Alderweireldt

bvba

Agentschap van onthaalhostessen | Agence d’hôtesses d’accueil | Sinds 1987

G4S_Events_NL.indd 1Hendrik Serruyslaan 48 - 8400 OOSTENDE T +32 59 36 00 36 F +32 59 36 00 30 oostende.horeca@humansupports.be www.humansupports.be CONTACTPERSOON: Jef Moons – Business Unit Manager Horeca We heten u graag van harte welkom bij Human Supports! U hebt het misschien al gehoord, Human Supports is hĂŠt nieuwe horeca-uitzendbureau actief in Vlaanderen, Brussel en WalloniĂŤ. Na ons pilootkantoor (althans in het horeca-segment) in Oostende volgden reeds de opening van een kantoor in Brussel en Gent. Antwerpen en Luik volgt weldra! Human supports is een uitzendbureau met oog voor mensen, vandaar ook onze klinkende slogan: “Human Supports for Human People!â€?. Bij ons komt het plaatsen van de juiste uitzendkracht bij de juiste klant op de eerste plaats. Op die manier streven wij 100% tevredenheid na, bij beide partijen. Human Supports heeft reeds vestigingen in Brussel, Charleroi, Mons, Gent en Oostende. De vestiging in Oostende was de eerste om de horeca-uitdaging aan te gaan. Gaat u mee? Contacteer ons snel! EĂŠn van onze medewerkers geeft u dan graag meer info. Het Human Supports Team


Vademecum:

People Agencies

54

our passion Whenever there is work to be done, we like to be involved! Due to professionalism and long term experience we can ensure everything runs smoothly. Unobtrusively present in the background, results clearly visible in the foreground. You can rest assured and devote your time and attention to your guests. Wherever exclusivity, hospitality, and quality come together, you can ďŹ nd Mise en Place.

www.miseenplace.eu austria

belgium

curaçao

germany

the netherlands


People Agencies

Vademecum:

55

People in action!

Wilderoselaarslaan 2B 1180 UKKEL info@jobbiz.be www.jobbiz.be T +32 2 373 92 13 F +32 2 373 92 22

Omdat u maar twee handen heeft… Bent u op zoek naar People in Action om uw bedrijf te vertegenwoordigen, of om de lancering van uw product met een brand activation concept te ondersteunen? Met ons dynamisch en meertalig personeel, beantwoorden wij aan uw vraag en bieden wij u op maat samengestelde teams aan, die voldoen aan uw specifieke behoeften

Jobbiz

JOBBIZ biedt u:          

Hosts en hostessen voor onthaalspersoneel Demonstratie- en animatiepersoneel Omkaderingspersoneel Chauffeurs, parkingpersoneel Obers Street Marketing / Sampling Evenementiële verdeling van uw producten Behandelingspersoneel Terreinpersoneel (Field Management) .… AD HOC PEOPLE !

Wij willen nuttig en zelfs onmisbaar zijn voor de uitvoering van uw acties die een menselijke aanpak vereisen!

“To succeed as a team is to hold all of the members accountable for their expertise.” Mitchell Caplan.

Quality needs perfection.

*

Blekerijstraat 75, bus 11 9000 Pretty Gent www.maisonrouge.be info@maisonrouge.be +32 486 88 61 21


Vademecum:

People Agencies

56

NewWorld beschikt over een zeer uitgebreid up-to-date databestand in de Benelux waar iedereen “face-to-face” wordt gescreend per regio. Ons intern online systeem zorgt er bovendien voor dat wij in “no time” de juiste profielen op de juiste plaats zetten. Via een speciale code hebben onze klanten immers direct toegang tot een “availability page”. Zo kan men zelf elk profiel en de beschikbaarheid raadplegen adhv verschillende criteria (regio, ervaring, talenkennis,…). Je kiest dus zelf waar en wanneer je wie wenst. Onze NewWorld hostesses zijn multifunctioneel inzetbaar: van beurzen, verkoopsondersteunende acties, VIP-events en nightlife-acties tot seminaries, congresses & roadshows!

Maalbeekweg 23 1930 ZAVENTEM T +32 2 244 93 10 F +32 2 244 93 19 rabbit@rabbitone.be www.rabbitone.be CONTACTPERSOON: Thomas Struye

Rabbit One

GRAB THE RABBIT FOR YOUR EVENT

Rabbit One heeft een vaste kern van 10 jonge maar ervaren mensen, die Thomas eerst stuk voor stuk op sleeptouw meenam. Wij plannen de organisatie van uw event, in huis en bij onze beste partners. Wij regelen field support. Wij mobiliseren manpower bij het opstellen en afbreken van podia en decors,…. Wij zorgen voor all-round techniekers, lichtingenieurs, roadies, showassistenten, stylisten, catering crew, parking boys, … Voor Rabbit One is elk event vertrouwd en nieuw tegelijk. Wij zijn dagelijks met uitzonderlijke events bezig. We laten ons niet meer verrassen door technologische haperingen, deadlines, Murphy. Maar we blijven over elk event enthousiast. Zo enthousiast als u.

bvba

Prime Impressions

Hosts en hostesses worden bij NewWorld zorgvuldig geselecteerd, uitgekozen en gebrieft volledig in de lijn van uw event of opdracht.

De Gaer 10 3510 HASSELT M +32 472 25 70 09 CONTACTPERSOON: Benny Voortmans www.prime-impressions.be

Prime Impressions is een no-nonsense hostess- en promotieagentschap met één duidelijke missie: van uw evenement een groot succes maken! Prime Impressions is er op bijzonder korte tijd in geslaagd een zeer betrouwbare reputatie op te bouwen en als kwalitatieve referentie te gelden in de eventsector. Kortom, bij ons is uw hospitality in handen van professionals.

The Art of Hospitality

NewWorld hostesses service: veelzijdig & actief

S People

NewWorld

Hanswijkstraat 51 2800 MECHELEN T +32 15 45 91 92 F +32 15 27 63 86 contact@newworld.be www.newworld.be

Frankrijklaan 54 8400 BREDENE M +32 479 69 02 95 T +32 59 50 33 60 kim@speople.be www.speople.be MANAGING DIRECTOR Kim Birkett

Een paar van onze eenvoudige werkprincipes:        

We werken graag voor en met mensen We zijn graag flexibel voor mensen We zijn zorgzaam met de glimlach We zien wat gedaan moet worden en doen het We geven mensen graag aandacht We helpen op maat van iedere mens We kijken vooruit en reageren We houden van uitdagingen

Just try us! Managing Director Kim Birkett.


02-+ $+ # ++ #+$ 3+ + Vademecum: People Agencies +++ (+)!++($!+ $+ + + +"++(+ ($,+$$#+

$++ (+ $+ ++(+(+44+ $+ +!$ + + $+""".# .)+ 57 +

 BVBA FLYING Justus Lipsiusstraat 26 3000 Leuven FAX: 016 22 14 33 info@yingservice.be

SERVICES Flying Service is een horeca-projectbureau dat zich gespecialiseerd heeft in het aanbieden van een totaalformule op gebied van exibel horecapersoneel in de hospitalitysector.

Concreet betekent dit dat wij alle taken in verband met het personeel op ons nemen. Van zaalpersoneel tot maĂŽtres en projectmanagers, wij zorgen voor selectie, planning en administratie. Dankzij een strenge selectie en een professionele opleiding kunnen wij rekenen op een ruim bestand aan kwalitatief zeer hoogstaand personeel waardoor uw evenement zorgeloos kan verlopen.

  

+

Dankzij kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven kunnen wij verder zorgen voor een optimale ondersteuning voor eender welk evenement in Vlaanderen, Brussel of WalloniÍ. Samen met onze klanten werkten wij al samen op evenementen zoals de Diamond Games, Marktrock, Waregem Koerse, Rock Werchter & Werchter Classics, Miss BelgiÍ, Night of the Proms, Ronde Van Vlaanderen, De Gouden Schoen, Hoge Raad van Diamant, 24-uren van Zolder en vele anderen‌

#+ +++ $- )$+ $++ $# ++++$$) + $++ $$# (#+ +) + $+#')#+ $ #++ + $# .+ Heeft u interesse om gebruik te maken van onze diensten of wenst u meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met ĂŠĂŠn van onze kantoren

+)!+ + $+"+$##+$!++ )$ +(++ #+ + +(.+%$+ of via www.yingservice.be $$# #+ +($1++ ($$,+"+ + +#,+ #$++ $ ($.+$!+++#+++  #+ # +!+"+!+ Leuven: 016/224074 Gent: 09/2221991 Antwerpen: 03/2376300 Brussel: 02/2038414 ++(+)$ +$$+!"$#$++ $$ + #+"$$ +"+ (+ # +!$+ # .+ + $!+!$ ++" ,+#,+++ +!+"+ + + ++ ($#+ + + +"#!+ (++%#$$ ,+#+ +*$## 5.+ $(+(+ +!#$+"!+"+$#+$(+ + (+ $#+ + '(+$( + $(,+$! !,+*$(+& ,+ !+*+/+*+ #$,++#5,+ Grote Steenweg 571 2600 BERCHEM + ++ (,+ +%$+%#$$ ,++ + ,+ +$$ + $+$($,+ T +32 3 685 71 29 F +32 3 685 71 32 02-+ $+ # ++ #+$ 3+ info@xtra1.be www.xtra1.be + GENERAL MANAGER: +++ (+)!++($!+ $+ + + +"++(+ ($,+$$#+ Alex Croymans

$++ (+ $+ ++(+(+44+ $+ +!$ + + $+""".# .)+ PROJECT MANAGERS: Matthias Thielemans + Looking for something Xtra? Danielle van Gompel MichaĂŤl De Winter Wendy Vandousselaere

X-tra

bvbaWij hebben het voor u met onze meertalige ervaren V.I.P. Hostessen, Hosts, Promo people, parkingboys, stagehands, drivers en barpersoneel. Met een database van zo’n 900 actieve gescreende medewerkers is niets voor ons teveel. X-tra kan indien nodig instaan voor het totaalpakket van parking, ontvangst, cateringpersoneel tot de opbouw en afbraak van uw evenement. Onze events worden ondersteund door professionele ProjectcoĂśrdinators. Wij bieden dan ook een 24/7 dienstverlening en kunnen rekenen op verschillende ervaren projectverantwoordelijken. X-tra beschikt tevens over een eigen showroom met een ruime keuze aan kleding, multimedia ruimte voor brieďŹ ngs, gesloten parkings voor promowagens, stockage ruimte, enz. Neemt u gerust een kijkje op onze vernieuwde website. Graag maken wij voor u een vrijblijvende offerte of een persoonlijke afspraak om ons voor te stellen.

+ + +


The Event Lounge

new style

The Event Lounge offers you a fully equipped and decorated venue ideally situated between the historic city center and Brussels National Airport. Discover the trendy lounge bar, the modern business center and the multifunctional event hall of 1000 m2 with private parking facilities. The Event Lounge, the ideal hotspot in Brussels to host your events! More details or info on: www.eventlounge.be The Event Lounge respects the environment...

The Event Lounge Boulevard General Wahislaan 16F 1030 Brussels Tel: +32 2 726 55 26 Fax: +32 2 726 40 43 Contact: Gilles Poot Baudier or Lynn Arys info@eventlounge.be

Member of:


supplies

solirent

Solirent: dé online gids voor uw technische zoektocht De voorbije jaren nam het gebruik van technische apparatuur in de expo- en eventsector een bijzonder hoge vlucht. Standenbouwers, expo-professionals en aanverwante productiebedrijven worden geconfronteerd met last-minute opdrachten en materiaaltekorten. Doelgericht inhuren is de boodschap. Solirent is een jonge, inventieve speler die met zijn uitgebreide materiaalbank perfect inspeelt op uw tekorten van universele technische producten die eenvoudig te integreren zijn in uw projecten.

D

e materiaalbank van Solirent verdeelt de aangeboden producten op een erg overzichtelijke manier in acht categorieën: licht, klank, beeld, truss, rigging, stroomdistributie, podium en doeken. In elke categorie vindt de klant een aantal veelgevraagde basisstukken, geïllustreerd met het nodige fotomateriaal dat onmiddellijk duidelijk maakt over welk product het gaat. Wanneer u doorklikt, ziet u een reeks bijhorende accessoires. “De ervaring leert ons dat een klant vaak wel aan het hoofdproduct denkt, maar die extra benodigdheden nogal eens durft vergeten. Wij willen hen zo volledig mogelijk informeren”, vertelt verantwoordelijke Frederik van Orshaegen.

Naast de volledigheid en gebruiksvriendelijkheid, vormen de concurrentiële prijzen een supertroef van Solirent. Want op de website kunt u tevens alle aangeboden materialen op elk moment bestellen. En ‘elk moment’ mag u best wel letterlijk nemen, namelijk 24u/24u en 7/7. Bovendien krijgt u op die manier een automatische controle van de beschikbaarheid van de aangevraagde materialen. Superhandig is dat u via de aanwezige database een bepaalde beurs kunt opzoeken en onmiddellijk te weten wanneer ze plaatsvindt en hoelang ze duurt. Op basis van dat aantal dagen en de periode leest u direct de huurprijs. Bij elke online bestelling geeft Solirent extra handeling-dagen.

eventueel technisch defect 7 dagen op 7 bereikbaar is. De klant haalt ofwel bij ons een vervangtoestel op, ofwel leveren wij het op locatie”, voegt Frederik er aan toe. Maar daarmee is de kous niet af want de Solirent-website bevat tevens een bibliotheek, voor klanten die zelf willen tekenen, waar ze software kunnen downloaden om te implementeren in hun eigen tekenprogramma’s. Daarnaast vindt u er ook nog een uitgebreid aanbod handleidingen en een reeks interessante, veelgestelde vragen. Tot slot zet Solirent maandelijks een product in de kijker, waaraan vaak een promotie gekoppeld is. Alle klanten krijgen een ludiek postkaartje in de bus en blijven ook via e-mail op de hoogte van deze promoties. Solirent: klantvriendelijkheid, productkwaliteit en scherpe prijzen in één oogopslag!

“De klanten kunnen de opgevraagde items bij ons alle dagen, uitgezonderd zondag, ophalen. Maar op verzoek leveren wij de bestelling op de locatie van de beurs of het event of eventueel bij de klant zelf. We verpakken de apparatuur op een erg veilige manier in flightcases, aangepaste kisten of transportkarren. We beschikken tevens over een hotline die bij een

Info

www.solirent.com

59


MAAK VAN JOUW EVENT EEN KASKRAKER Jouw evenement in een tvstudio te midden van een rustige, groene omgeving? In het Eurocam Media Center kan het! Van een productvoorstelling of een seminarie tot een tv-opname, een galaavond of een onvergetelijke teambuilding; het grootste mediacomplex van België, dat beschikt over een unieke indoor waterstudio, biedt het gedroomde decor voor ieder event. Beleef het rode loper-gevoel en laat je verwennen door de persoonlijke aanpak van het EMC-team.

HET EMC IS UNIEK • 90.000m² midden in een groene omgeving • 15 volwaardige tv-studio’s • 13 stijlvolle FleX-ruimtes • auditorium 460 personen • centrale ligging tussen Antwerpen en Brussel • vlot bereikbaar met de trein (tegenover Kontich station) en met de wagen • 700 gratis parkeerplaatsen • catering service • 54 loges en 17 appartementen • multicamerafaciliteiten

Voor alle info of een offerte op maat, contacteer ons team. Bovendien ben je van harte welkom in het Eurocam Media Center voor een gepersonaliseerde rondleiding. Eurocam Media Center Fabriekstraat 38 | 2547 Lint Tel: +32 (0)3 454 20 10 Fax: +32 (0)3 454 18 10 events@euro-cam.com

www.eurocammediacenter.be

Het kan hier allemaal!

Dat is wat u hoort wanneer u kiest voor Elewijt Center als lokatie voor uw seminarie of evenement. De ervaring en de bereidwilligheid van onze medewerkers zijn onze grootste troeven. Niets is hen te veel wanneer het gaat om een juist aanvoelende en tot in de puntjes georganiseerde vergadering of residentieël seminarie. Met z’n vieren of met vierhonderd deelnemers... Onze andere troeven: een rustige groene omgeving, ideale bereikbaarheid (op twee autominuten van de E19, op twaalf autominuten van de luchthaven), 20 volledig uitgeruste en multifunctionele vergaderzalen, vier eigen

chefs, twee luchtige restaurants en een buitenterras met barbecue, een rustgevende tuin voor inspirerende wandelingen, een net vernieuwd in-house zakenhotel met 42 ruime kamers, gratis parking voor 250 wagens... Onze infrastructuur is uniek en wordt permanent vernieuwd. Neem een kijkje op onze site en kies één van onze vergaderpakketten of een pakket op maat. U zal zien: het kan hier allemaal!

Elewijtcenter meeting - congress - hotel

Tervuursesteenweg 564 - B-1982 Elewijt-Zemst Tel. +32 15 62 72 72 - Fax +32 15 61 67 87 info@elewijtcenter.be - www.elewijtcenter.be


supplies

Vidi-Square

Vidi-Square, moederbedrijf van de Vidi Group, verzorgt diverse commerciële programma’s in de event-, tv- en artistieke wereld. De Kempense onderneming verhuurt vooral AV-materiaal voor grootbeeldprojecties, LCD- en LED-walls. “Dat is ons beroep en daarop willen we onszelf hoofdzakelijk richten”, vertelt Pascal Willekens geestdriftig.

H

et project dat Vidi-Square uitwerkte voor de onderneming TEDx, is een erg mooi voorbeeld van de gehanteerde werkwijze. “Een event dat plaatsvond in de BOZAR, met wie we een samenwerkingsovereenkomst hebben. TEDx is een moderne onderneming die op zoek ging naar een hedendaags concept waarbij een relaxte sfeer primeert. Aan hen leverden we een reuzenscherm van 16 op 5 m. Dit werd gebruikt om diverse zaken in beeld te brengen: illustraties, presentaties, de sprekers, een optreden van de bekende Belgische zanger Stromae,... De klant bepaalde de inhoud; wij zorgden ervoor dat alles optimaal in beeld werd gebracht en op een ‘flashy’ manier gemixt. In de Horta-hal, waar de receptie plaatsvond, toonden LCD-schermen de logo’s van de verschillende sponsors. Dat alles resulteerde in een erg dynamisch geheel, vertelt Pascal.

Jarenlange ervaring Voor het welslagen van dergelijk grootschalig event is een perfecte voorbereiding een absolute voorwaarde. Daarvoor werkte Vidi-Square een volledig ‘draaiboek’ uit. “Tijdens een eerste contact met de klant bekijken we het geplande event inhoudelijk: de vereiste ruimte, aantal bezoekers, structuur van de klant-onderneming, de gekoesterde verwachtingen... Hierdoor krijg ik een duidelijk beeld welke medewerkers ik moet inschakelen. Want we werken samen met Fly Away en Men@Work, die respectievelijk over een uitstekende multicamera-afdeling en specialisten

op het vlak van

Vidi-Square:

beeldvormgeving, beschikken. Zij behoren eveneens tot de Vidi Group. Tijdens de volgende gesprekken puren we, samen met productieverantwoordelijken, het concept en de aanpak verder uit. We willen absoluut niets aan het toeval overlaten want onze reputatie is ten slotte rechtstreeks verbonden aan het succes van het evenement. Dankzij dergelijke accurate werkwijze, beperkt mijn taak zich tijdens het event tot de commercieel verantwoordelijke die enkel als supervisor optreedt en rechtstreeks contact met de klant behoudt. We doen dit soort events bijzonder graag omdat ze dankzij onze jarenlange ervaring uitgroeiden tot onze favoriete activiteit. Het feit dat we binnen dezelfde groep over een aantal sterke bedrijven beschikken, biedt daarbij een ongelooflijke meerwaarde.”

integratie specialisten garandeert kwaliteitslabel neemt de laatste jaren aanzienlijk toe. Wij verzorgen het totaalconcept, Men@Work adviseert de kunstenaars op zijn beurt zodat hun werk optimaal tot zijn recht komt. Want de videowereld evolueert zo snel waardoor je beter goed op de hoogte blijft van de enorme technische verscheidenheid. We vinden het onze taak om artiesten zo goed mogelijk te begeleiden in dat ‘technisch oerwoud’. Vidi-Square in één zin? Jong, dynamisch en gedreven! “Naar dat soort medewerkers zijn we trouwens nog steeds op zoek”, besluit Pascal met een knipoog.

Vidi-Square richt zich trouwens naast de event- evenzeer op de tv-wereld. “We onderhouden bijv. een vast partnership binnen de gebouwen van VTM waarvoor we alle beelden tonen op de in de studio’s geïntegreerde apparatuur zoals LED-walls, zware projectoren, enz.” Op het artistieke vlak tot slot neemt Vidi-Square o.a. een aantal grote biënnales voor zijn rekening. “Het aantal video-installaties in de kunstwereld

Info www.vidisquare.com

61


the right power, the right climate...

GENERATORS - POWER DISTRIBUTION A I R C O & H E AT ING REN TAL

info@racor.eu www.racor.eu


BITC

catering

Bijt in Brussel in 2012 Met het culinaire jaar Brusselicious 2012 probeert Brussels International Tourism & Congress (BITC) niet alleen om Brussel op de kaart te zetten als gastronomische bestemming en het imago van kwaliteit en creativiteit te versterken, maar het wil ook de Brusselaars en haar bezoekers (opnieuw) de echte smaak van dingen aanleren. Tegelijk wil Brussel International hen aansporen tot een duurzame gastronomie, tot een verantwoord eetgedrag en probeert het de Brusselaars kennis te laten maken met onze overheerlijke specialiteiten.

B

ITC wil vooral ook de hele Brusselse sector van ‘eetberoepen’ in de kijker zetten, deze duizenden gepassioneerde mensen, van producenten tot grote chefs, die garant staan voor de uitstekende reputatie van onze hoofdstad waar het goed is om leven en eten…

Producten en producenten Doorheen Brusselicious 2012 en zijn talrijke evenementen waarvan u het gedetailleerde programma op www. brusselicious.be terugvindt, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om alle stadia van dit bourgondische leven - van het product tot op het bord in de kijker te zetten. Eerst en vooral eer aan de producten en de producenten, want zonder hen valt er niets te eten. Dank aan het bier, de mosselen, de grijze garnalen, het wit blauw rund, de kleine rode kersen die ons de Kriek geven, de speculaaskruiden, de subtiele bitterheid van het witloof, het paarse lopende hart van de cuberdon, ... De producenten, kwekers, vissers en ambachtslui zijn van de partij: hun opbrengst en productie, uitgewerkt in een geest van kwaliteit verzekeren ons een gezonde en ethische voeding. De traditionele Brusselse recepten verdienen eveneens hun internationaal moment van bekendheid.

Waterzooi, tomaat garnaal, stoofvlees, americain preparé, gegratineerd witloof en andere balletjes in tomatensaus zijn zonder blikken of blozen de ster van de dag.

Plaatsen waar je lekker kan eten en hun chefs De plaatsen waar je lekker kan eten: restaurants, frituren, escargotskraampjes, bistro’s en markten nemen ook een belangrijke plaats in tijdens Brusselicious 2012. Ze zijn gebeten, zijn er zot van en hebben sterren: onze chefs nemen de uitdaging aan en herbewerken de grote Brusselse klassiekers, met respect voor de producten. Deze terugkeer naar de essentie sluit perfect aan bij de gevestigde waarden. De wafel wordt omgetoverd in een zoute variant, en krijgt een slagroom van kreeft, de eendenlever flirt met de macarons en het stoofvlees smelt voor een mosterdgelei…

De échte smaak van dingen Iedereen houdt van slow food, de nieuwe manier van eten: het is goed voor de planeet en de gezondheid. In biomarkten en -winkels stemt men de menu’s af op seizoensproducten, we herontdekken de vergeten groenten en de échte smaak van dingen. De Brusselse streekproducten zijn verrukkelijk en veel chefs hebben gekozen voor een subtiele én authentieke keuken… En overal vind je de legendarische Brusselse gezelligheid!

63


Your partner in Event & Expo Technology Light | Sound | Video | Trussing | Rigging | Power | Textiles | Staging

A.S. TECHNOLOGY provides total technical support – all aspects of lighting, sound, video, trussing, rigging, textiles, staging and power distribution – for all your fairs, exhibitions, special events, fashion shows, product presentations, meetings and congresses.

www.astechnology.eu I.Z. Brug 10, Klein Veerle 115, B-2960 Brecht t T: +32 3 313 73 73 t F: +32 3 313 74 73 t E: info@astechnology.eu


catering

Benelux Party Caterers Congress

Op 1 februari organiseerde EPCAS, de European Party Catering Association, in MECC Maastricht de eerste editie van het BeNeLux Party Caterers Congress. Het congres, dat was getiteld ‘Hospitality in Sports: The Champions League’, lokte meer dan 125 partycateraars uit meer dan 15 verschillende Europese landen.

I

n 2007 werd EPCAS opricht om de belangen van de Europese partycateraars te behartigen. “Met gebundelde krachten proberen we thema’s die voor de sector belangrijk zijn, op de Europese agenda te plaatsen”, aldus Sven Kuil van EPCAS. “Daarnaast heeft EPCAS zich ook als doel gesteld om tegen ca. 2015 een Europees congres voor partycateraars te organiseren. Dit Benelux-congres is een logische tussenstap daar naartoe. We hebben hiervoor dan ook kunnen rekenen op de ondersteuning van de NVEP (Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars) en CHEF’S (Association des Traiteurs-Organisateurs de Banquets en Belgique).”

Topprestaties EPCAS heeft ervoor gekozen om het congres aan één hoofdthema op te hangen: Hospitality in Sports: the Champions League. “De klassieke opdracht voor partycateraars is een één-

Een geslaagd debuut

malige opdracht op een locatie”, aldus Sven Kuil. “Maar een groot deel heeft ook vaste contracten op sportlocaties. Daar kan een cateringorganisatie heel goed op bouwen. De grootste locaties zijn natuurlijk de interessantste. Daarmee dat we ons congres ook naar de Champions League hebben genoemd. Want ook voor de cateraars is dit een Champions League, want ook van hen wordt er voor de wedstrijd een topprestatie verwacht.”

FC Barcelona In totaal namen tien sprekers het woord tijdens het congres, waaronder enkele professionals met een indrukwekkende staat van dienst. “Rudy Bachmann (CEO Gourmet Paradis Catering) uit Spanje deelde zijn ervaringen in stadion Nou Camp in Barcelona. Volgens hem zijn kritische succesfactoren in onze branche de kwaliteit van je medewerkers, netwerken (‘wees daar, waar je potentiële klanten zijn’), productontwikkeling

en de duidelijke aanwezigheid van een Customer Relationship Manager tijdens alle belangrijke evenementen.”

Toekomst van hospitality “Een andere spreker was Max Müller van MATCH Hospitality, het bedrijf dat door FIFA is aangewezen om het hospitality-programma van alle FIFA-evenementen te leiden. Hij presenteerde de nieuwe visie van MATCH en de FIFA op de veranderende klantwensen tijdens de komende wereldkampioenschappen in Duitsland en Brazilië. Samen met de vaste cateraars van de diverse stadions willen zij hospitality opnieuw ‘uitvinden’ en meer persoonlijk maken om zodoende meer VIP-gasten naar de wedstrijden te krijgen”, aldus Sven Kuil. Ook het avondprogramma was nog zeer leerrijk. Tijdens een walking dinner in La Bonbonnière, gaf Europarlementslid Toine Manders een update over op til zijnde belangrijke Europese wet- en regelgeving voor partycateraars, zoals de wetgeving voor rookvrije werkruimten, een gereduceerd BTW-tarief en de regelgeving voor het labelen van nietvoorverpakte etenswaren.

2012 Vanwege het succes van deze eerste editie, is besloten dat de 2de editie van het BeNeLux Party Caterers Congress wordt uitgebreid met cateraars uit Duitsland. Het congres zal worden gehouden op 31 januari 2012 in het MECC Maastricht.

65


66

catering

Taste & Traiteurs

Het Eurocam Media Center ontving op 10 februari naast het BEA-congres ook het Taste & Traiteurs salon. Tijdens de derde editie van deze vakbeurs stelden 12 eventcateraars hun kunstjes voor aan de verantwoordelijken van bedrijven en evenementenkantoren. Wij blikten met enkele exposanten terug op hun ervaringen tijdens Taste & Traiteurs 2011.

“De juiste mensen op de juiste plaats”

T

aste & Traiteurs is voor eventcateraars een ideale gelegenheid om het beste van eigen kunnen te tonen aan potentiële klanten en partners. “Wij namen reeds voor het tweede jaar deel aan Taste & Traiteurs omdat dit een professionele beurs is waar we met hoogstaande collega’s onze diensten en producten kunnen presenteren aan een breed publiek dat actief is in de evenementensector”, zo vertelt Tom De Weyer van Taste Exclusieve Catering. “Wij kunnen hier op een ontspannen en aangename manier nieuwe contacten leggen. De bezoekers komen zeer doelgericht en zijn heel to the point.”

Specialiteiten in the picture “Voor ons blijft de beste marketing mond-aan-mond reclame”, zegt Wim Ballieu van Alfin. “Toch waren we van mening dat, door de selectiecriteria die T&T hanteert, we met de beurs een ideaal platform zouden krijgen om de juiste mensen met ons bedrijf kennis te laten maken.” “Op deze beurs kon men zowel kennis maken met ons culinaire product, als de eerste contacten leggen bij een gezellige babbel”, aldus Tinne Vandersmissen van Vandersmissen Feestservice.“Onze cateringservice staat er om bekend z’n feesten op maat te ontwerpen en dat konden we op deze beurs nog eens extra in the picture zetten.”

“Eerst en vooral wilden we nieuwe potentiële klanten in de eventsector leren kennen en ons kenbaar te maken als all round cateraar die op de meeste vragen een oplossing op maat kan aanbieden”, zegt Sebastiaan Tips van Coeur d’Artichaut. “Daarnaast was het interessant om te zien op welke manier de collega’s zich profileren en te ontdekken welke hun troeven zijn.”

Doelgerichte contacten Maar wat heeft deze beurs nu opgeleverd voor de diverse cateraars? Ondanks het feit dat het niet over de koppen lopen was, keerde iedereen toch huiswaarts met een aantal nieuwe veelbelovende contacten op zak. “Het aantal contacten lag misschien niet zo hoog, maar ze waren telkens wel zeer doelgericht”, zegt Boule Vinois van Very Food. “Zo konden we in contact komen met een aantal nieuwe bureaus en enkele event managers van grote bedrijven.”

“Onze bedoeling was om contacten te leggen met de evenementen kantoren”, zegt Serge Verboven van De Loberge Groep. “De beurs heeft ons dan ook enkele contacten opgeleverd die nog verder zullen worden uitgediept.” “Licata Vini stelde Italiaanse wijnen voor op zijn stand”, vertelt Davy Bonnano. “De meeste traiteurs leveren ook wijn dus waren we zeker op onze plaats. We hebben dan ook de nodige contacten kunnen leggen, al is er wel enige teleurstelling door het grote aantal no-shows.” “De aanwezigen waren wel degelijk ‘the right men on the right place’”, zo meent Sebastiaan Tips. “Mensen die met verstand van zaken en interesse gerichte vragen stelden over onze catering. Op die manier konden we sneller to the point komen en een interessant gesprek voeren.”


Geef uw seminarie een duurzame stempel mee!

Compenseer de CO2-uitstoot van uw verblijf. Martin’s Hotels compenseert de volledige CO2-uitstoot van elk residentieel seminarie in zijn 11 hotels door de aanmaak van hernieuwbare energie in groei- en ontwikkelingslanden (door de VN erkende projecten). Deze compensatie wordt gewaarborgd door CO2logic, een gecontroleerd Belgisch organisme dat erkend is voor zijn expertise en de kwaliteit van de projecten waarin het investeert. U ontvangt voor uw bedrijf een “Zero uitstoot”-certificaat. Het seminarie “Martin’s Carbon Zero” maakt integraal deel uit van het globale project inzake duurzame ontwikkeling Martin’s Hotels.

Een gezamenlijke, concrete actie voor de planeet en de toekomstige generaties.

www.martinshotels.com


H;7J?D=ÂMED:;H<KBÂCEC;DJI

we

to organize

WWW.24SEVEN.BE

ExperienceMagazine72,nederlands  

ExperienceMagazine72,nederlands

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you