Page 1

Inspiratie voor evenementen en event marketing Afgiftekantoor: Gent X – erkenning: P904117

Studie rond bekendheid en waardering 2010

De favoriete agentschappen van de bedrijven Management: Op zoek naar een groene eventlocatie Meetcentives: De toegevoegde waarde van wellness Associaties: EMA verdubbelt zijn ledenaantal

Debatten: Vragen rond vorming, ecologie, toekomst en associaties

BEA: Vooruitblik naar editie 2011

Catering: Verslag van Taste & Traiteurs

driemaandelijks januari | april | juli | oktober

juli - 2010 NR 69


Act! on a deadline! Client / Wisenose for Recupel In only 3 days, Act!events delivered and put up flyers, posters and wobblers in over 3 100 points of sale all over Belgium! We’ll repeat this stunt another 3 times in 2010.

Kortrijksesteenweg 1126/01 9051 Gent - Belgium

t +32 9 221 90 97 f +32 9 222 16 59

info@act-events.com www.act-events.com


beschikbaar in huur

Mobiele LED outdoor videowall – model B-10 • beeldscherm van 9,6m² - 360° draaibaar - onderkant scherm op 2m50 van de grond • ingebouwde stroomgenerator met 28u autonomie • weergave van video & computerbeelden • snelle op- en afbouw • bruikbaar bij de meeste weersomstandigheden (max wind 72km/u)

Suikerkaai 40b Iz 3a 1500 HALLE - BELGIUM www.auvicom.be - info@auvicom.be T +32 2 380 10 44

edlZgje ndjgXVgZZg 9ddgYZhiZg`Z\gdZ^kVcdch`aVciZcWZhiVcY WgZ^YZcl^_dchZkZcihiZVbj^ibZiZZc

8gZVi^ZkZ:kZciBVcV\Zgb$k

STOFFERING TENTEN, HALLEN, ZALEN • CONFECTIE • DRY-HIRE Industrielaan 107 • B-3630 Maasmechelen Tel :+32 89 77 16 50 • Fax: +32 89 77 16 58 www.deco-fact.be

then it’s special

™ BZi b^c^bjb k^_[ _VVg ZgkVg^c\ ^c YZ ZkZcZbZciZchZXidg WZc _Z^chiVVidbdji"d["i]Z"WdlaZcXdcXZeibVi^\bZZiZYZc`Zc bZidcoZ`aVciZc#?ZkZgiVVai]jcZ^hZceV``ZicVVg]ZieZg[ZXiZ oV`Za^_`ZZkZciĂˆl^i]VcZY\ZÉ# ™ EgdYjXi aVjcX]Zh! gdVY h]dlh! VlVgY h]dlh Zc \VaVY^cZgh o^_c YVc`o^_ _djl dcj^iejiiZa^_`Z XgZVi^k^iZ^i de kddg]VcY ZZc gZ\ZagZX]ihjXXZh# ™ BZi _Z cVijjga^_`Z X]Vg^hbV Zc higZhhWZhiZcY^\]Z^Y WZc _Z YZ \Z`c^eiZ`VcY^YVVikddgYZoZ_dW >cgj^akddg_ZZci]djh^VhbZW^ZYZclZ_ZZZcV[l^hhZaZcYZ_dW bZiVaaZ`VchZcdb_ZXVgg^ƒgZkZgYZgj^iiZWdjlZc^cZZchcZa \gdZ^ZcYWZYg^_[#

GZVYn[dgi]^hX]VaaZc\Z4Hijjg_ZWg^Z[ ZcXkbZikZgbZaY^c\kVcYZ[jcXi^Z cVVg9Ă&#x2030;BH!=G9ZeVgibZci!i#V#k# 9^g`7adbbZ!<#GdZaVcYihhigVVi&! -%'%Ddhi`Vbe!Y^g`#WadbbZ5Ybh#WZ# lll#Ybh"ZkZcih#WZ


PIET ROELEN

E N T E RTA I N M E N T

OF HET NU GAAT OM DE PRESENTATIE VAN EEN NIEUW PRODUCT IN LUIK, DE FEESTELIJKE OPENING VAN EEN BEDRIJFSPAND IN SASSENHEIM, EEN INCENTIVE IN CHICAGO, EEN DEALERMEETING IN BOLOGNA, EEN JUBILEUMFEEST IN ORLANDO, EEN PERSONEELSFEEST IN PARIJS... PIET ROELEN ENTERTAINMENT IS GESPECIALISEERD IN HET ORGANISEREN VAN EEN PERFECT EVENEMENT.VANAF HET KIEZEN VAN EEN GESCHIKTE LOKATIE, DE JUISTE INVULLING VAN HET ENTERTAINMENT TOT EN MET DE SAMENSTELLING VAN DE CATERING.

WHATEVER YOU MAY HAVE IN MIND, THE PRESENTATION OF A NEW PRODUCT IN LIÈGE, THE OPENING OF A NEW COMPANY BUILDING IN SASSENHEIM, AN INAUGURATION IN CHICAGO, A BUSINESS MEETING IN BOLOGNA, A JUBILEE IN ORLANDO OR A STAFF PARTY IN PARIS... PIET ROELEN ENTERTAINMENT HAS SPECIALIZED IN THE ORGANISATION OF ALL KINDS OF EVENTS. WE TAKE CARE OF ALL THE DETAILS, FROM LOCATING THE MOST APPROPRIATE VENUE TO MAKING THE RIGHT CHOICE OF MENU, AS WELL AS OFFERING THE BEST ENTERTAINMENT FOR EACH OCCASION, IT WILL BE PERFECT ALL THE WAY.

QU’IL S’AGISSE DE LA PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU PRODUIT À LIÈGE, DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE D’UN NOUVEAU BÂTIMENT D’ENTERPRISE À SASSENHEIM, D’UNE INAUGURATION À CHICAGO, D’UNE RÉUNION DE MARCHANDS À BOLOGNE, D’UNE FÊTE DE JUBILÉ À ORLANDO OU D’UNE FÊTE DU PERSONNEL À PARIS... PIET ROELEN ENTERTAINMENT EST SPÉCIALISÉ DANS L’OGANISATION D ’ ÉVÉNEMENTS PARFAITS JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS . D EPUIS LE CHOIX DE L ’ ENDROIT ADÉQUAT , JUSQU ’ À LA COMPOSITION DU MENU , EN PASSANT PAR LE SPECTACLE IDÉAL .

EGAL, OB ES SICH UM DIE EINFÜHRUNG EINES NEUEN PRODUKTS IN LÜTTICH HANDELT, DIE EINWEIHUNG EINES NEUEN BÜROGEBÄUDES IN SASSENHEIM, EINE AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG IN CHICAGO, EIN TREFFEN VON GESCHÄFTSLEUTEN IN BOLOGNA, EINE JUBILÄUMSFEIER IN ORLANDO ODER EINE BETRIEBSFÊTE IN PARIS... PIET ROELEN ENTERTAINMENT HAT SICH SPEZIALISIERT AUF DIE PERFEKTE PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG VON VERANSTALTUNGEN JEGLICHER ART. VON DER AUSWAHL EINES GEEIGNETEN VERANSTALTUNGORTES UND DER ZUSAMMENSETZUNG DES MENUS BIS HIN ZUM PASSENDEN UNTERHALTUNGSPROGRAMM .

www.roelen.com ANTWERPSESTEENWEG 16, 2350 VOSSELAAR, BELGIUM, TEL. +32 (0) 14 69 99 11, FAX +32 (0) 14 69 99 69


colofon

Editoriaal

OMSLAG © Eventattitude / E. Charneux EXPERIENCE MAGAZINE Experience magazine is het inspirerende vakblad in de Benelux voor evenementen en event marketing. OPLAGE 14.200 exemplaren VERSPREIDING België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland (version française sur simple demande) FREQUENTIE Vier keer per jaar UITGEVERIJ LEO BVBA Rue des Ixellois 1 - BE 4000 Luik Tel.: +32 (0)4 224 78 71 Fax: +32 (0)4 226 94 84 E-mail: jp@eventbox.be UITGEVER Erik De Ridder: edr@eventbox.be HOOFDREDACTIE Jean-Paul Talbot: jp@eventbox.be REDACTIE Jacques Legros, Jan Hoffman, Jeroen Coteur REDACTIONELE MEDEWERKERS Wim Vander Haegen, Joanna Pays, Ruud Van De Locht ART DIRECTOR Bert Wagemans ABONNEMENTEN Valérie Laforgia val@eventbox.be Een abonnement op Experience Magazine kost € 85 per jaar (excl. BTW). Bij verzending buiten de Benelux en Frankrijk komen hier nog portkosten bij. Het tarief voor een studentenabonnement is € 45 per jaar (incl. BTW). Een kopie van de studentenkaart is hiervoor verplicht. Aanvragen van een abonnement kan schriftelijk met vermelding van naam, functie, bedrijfsnaam en verzendadres. Abonnementen worden afgesloten voor een jaar en tot wederopzegging verlengd. Opzegging van abonnementen dient twee maanden voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk te worden ingediend. SALES MANAGER Erik De Ridder GSM: +32 (0) 486 13 13 13 E-mail: edr@eventbox.be Product Manager Gregory Smet GSM: +32 (0) 495 52 29 25 E-mail: gs@eventbox.be TRAFFIC Hilde De Ridder E-mail: Traffic.leo@telenet.be DRUK Schaubroeck, Nazareth

© AA Dock’s

Erik De Ridder managing director LEO T +32 (0)486 13 13 13

Beste lezer, De toon is gezet en wij gaan dit 200% ondersteunen. Waarover ik het heb? Wanneer u onze jaarlijkse enquête omtrent de positie van het event bureau verderop in dit nummer doorneemt, dan zal er u ook iets opvallen. Iets meer dan 500 bedrijven (lezers van dit blad) hebben samen meer dan 210 event agencies opgenoemd. Een ongelofelijk aantal, meer dan 210. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze niet alle 210 een bestaansrecht hebben, maar het lijkt mij toch een bijzonder hoog getal voor onze al bij al beperkte event industrie. Hoe dan ook, mijn standpunt is dat er toch een bepaalde controle zou moeten bestaan, in het belang van het sérieux van onze industrie, over het niveau, de kennis, de betrouwbaarheid en de financiële slagkracht van elk agentschap. Vandaag kan immers om het even wie en om het even wanneer starten met een event agency. Het gegeven van de ‘account’ die zich afscheidt van zijn werkgever en er zelf voor gaat kennen we ondertussen: enerzijds hebben we zo gelukkig bijzonder goede nieuwe agentschappen gekregen, anderzijds zijn er evenveel die over de kop gaan (al dan niet door externe, oncontroleerbare factoren) en de dag erop opnieuw starten. Dan zijn er ook nog de jonge onervaren starters die met vallen en opstaan soms overeind blijven of gewoon plat op de grond gaan. En tot slot is er zelfs bij de groten der aarde al gebleken dat onfeilbaarheid niet bestaat. Maar één zaak hebben ze allen gemeen: er is geen controle-entiteit en geen vangnet voor geen één van hen. Bottom line: er is nood aan begeleiding en regels. Net zoals die er is bij de incentive/reisagentschappen waar een licentie verplicht is om te kunnen en mogen functioneren. En toegegeven: ook dit systeem laat soms nog steken vallen en is zeker niet waterdicht. Maar het beroep is tenminste erkend (en daardoor beschermd) en het biedt de opdrachtnemer en -gever een bepaalde zekerheid, een vangnet. Maar vooral, het biedt het beroep de erkenning dat het nodig heeft.

COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. LEO is behalve van Experience Magazine ook uitgever van Event & Expo Guide, Toys & Games en The Corporate Traveller.

Dit zou dan weer het ‘probleem’ van de versnippering oplossen en u, de opdrachtgever, voor een makkelijkere keuze zetten. Uw longlists zouden gerichter kunnen zijn, en uw shortlists bijzonder efficiënt.

ISSN: Verzending België Verschijnt vier keer per jaar in de BeNeLux en Frankrijk.

Dit lijkt mij alvast stof voor een debat op niveau met de juiste mensen rond de tafel. Maar eerst gaan we met vakantie!

Afgiftekantoor: Gent X. Erkenning: P904117 VU: E. De Ridder, Rue des Ixellois 1, BE 4000 Liège

Prettig verlof en tot in september

5


6

inhoudsopgave Inside News 006 Event News De actualiteit uit de Belgische eventscène

Cases 023 Verhulst Events onthult de nieuwe SLS AMG 023 Eventattitude in Madrid voor de Finale van de Champions League 024 “Ik mag niets van bloemen kennen” Paul Vandenbosch heeft het over zijn werk voor de Gentse Floraliën, zijn toekomstplannen en zijn carrière als organisator van evenementen…

026 Flashback Een blik op de Belgische evenementiële actualiteit doorheen de lens van het fotoagentschap Eventattitude.

Event Management 033 ProFile: Roland Fontaine, Events Coordinator d’Ieteren 035 Event Intelligence Forum 1.0 Met de applicatie eventdrive treedt het beheer van evenementen een nieuw tijdperk binnen.

037 De keuze van een locatie voor uw evenement: een ecoverantwoorde daad. Sommige evenementlocaties hebben zich duidelijk geëngageerd voor een politiek van

024

duurzame ontwikkeling en hebben hun ecologische prestaties aanzienlijk verbeterd.

Benelux Event Awards 039 Een goed rapport voor de BEA 2010 Dankzij de follow-up module van eventdrive kreeg de BEA-organisatie dit jaar een unieke kans om de reacties op het evenement te achterhalen.

041 BEA’s zien het Licht in Tuin van Eden

043

BEA

De organisatie van de BEA was dit jaar in handen van event-bureau Finale. Dit jaar stond de avond in het teken van De Schepping en De Tuin van Eden.

043 Meer nadruk op de inhoud Wij blikken vooruit naar 2011 met BEAwinnaar Compane.

Associaties 052 EMA ziet ledenaantal verdubbelen 053 ACEA herbevestigt zijn rol van professionele associatie

044 The Cast, de kracht van fantasie 046 European Best Event Awards 2010 047 Cata Sailing neemt Compane mee naar de Griekse eilanden

Event Agencies 048 Antwerpen, de Europese hoofdstad van de diamant

053 EQUAL: Groeiende interesse in het kwaliteitslabel

Event Agencies Special 054 Twins biedt voortaan internationale meerwaarde Twins|Events & PR gaat in zee met de Nederlandse collega’s van The Live House in Leiden.

056 De relaties tussen bedrijven en agentschappen

050 Guava gaat vooruit en rekruteert

Resultaten van de jaarlijkse studie over de band die de bedrijven uit de top 1.000

033

058


inhoudsopgave Meetcentives lereerste Dag van het Eventbureau. De conclusies van de debatten die toen gehouden werden.

064 Vademecum evenementenagentschappen

101 Ol Fosse d’Outh Seminaries en ontspanning aan de oevers van de Ourthe in volle opgang

103 Initiatie in de Fun-wereld

66 agentschappen stellen zich voor in een oogopslag

Benji-Fun viert 20-jarig bestaan

104 De Wavesurfer, gloednieuwe event-sportsensatie

Supplies

Wavesurfer is een nieuwe, leuke sportsensatie voor alle leeftijden van 6 tot en met 86 jaar en is geschikt zowel voor de niet-sporter, de sporadische recreant als gevorderde sportbeoefenaars.

093 Audiovisual: Vidi-Square levert menselijk maatwerk

onderhouden met de evenementenagentschappen van het land.

058 Studie naar bekendheid en waardering van evenementenagentschappen Voor het derde opeenvolgende jaar heeft Experience magazine een panel van bedrijven uit de Top 1.000 ondervraagd om zijn jaarlijks klassement op te stellen van de meest gekende en de meest gewaardeerde evenementenagentschappen.

060 De business van de evenementenbureaus 50 grote agentschappen vertelden ons anoniem over de evolutie van hun omzet tussen 2009 en 2010.

061 Event Agencies aan het woord… Op 22 juni verzamelden een veertigtal evenementenagentschappen voor de al-

061

Vidi-Square evolueerde de voorbije drie jaar heel sterk. Nu leveren ze voor 95% eigen projecten af.

106 Stedenspel: een sportief staaltje teambuilding

094 Associaties: Werken aan duurzame evenementen

Want vanaf nu stelt EXQI Events de infrastructuur van het Eurocam Media Center ter beschikking aan bedrijven, verenigingen of sportclubs.

Terugblik op de allereerste sessie van de associatie BESA

096 Catering: Taste & Traiteurs 2010 Op 22 juni gaf Taste & Traiteurs een selectie van traiteurs de kans om hun expertise voor te stellen aan meer dan 110 vertegenwoordigers van de bedrijfswereld en de evenementenbureaus. Enkele reacties….

108 Oostende innoveert en inspireert Het Ostend Convention Bureau is constant op zoek naar innovatie en heeft inspirerende ideeën om uw evenement onvergetelijk te maken.

109 De toegevoegde waarde van wellness

098 Catering: de eventtraiteurs in de kijker In de gebouwen van Femat was er de avantpremière van de resultaten van de enquête over de sector van de eventcatering in België.

104

Wellness, dat meer en meer geapprecieerd wordt als aanvulling van seminaries, vergaderingen en andere teambuilding activiteiten, is heel wat meer dan een opwelling of een modefenomeen.

109

7


;/,,3,7/(5;0:-9,,(.(05

;9@;6*(;*/0;

AFTER THE SUCCESS OF THE 6TH EDITION, THE MOST IMPORTANT EUROPEAN ENCOUNTER DEDICATED TO THE BEST EVENTS OF THE YEAR IS BACK. WILL YOU BE THE ONES TO CAPTURE THE GOLDEN ELEPHANT? SIGN UP NOW AT WWW.BESTEVENTAWARDS.COM


eventnews.be 11 The Mansion & Silverspoon De mooiste eventlocaties

15 b-exentric GAGA WORLD

MGS sprl verzorgt volledige interieurdecoratie in de VIP-ruimte van Francofolies de Spa 2009

I

mpact Diffusion koos voor MGS sprl om de volledige interieurdecoratie te ontwikkelen in de VIP ruimte het jaarlijkse festival ‘Francofolies de Spa 2009’. De zwevende piano boven de bar van het casino in Spa trok meteen de aandacht! Ook de combinatie van plexiglas met ShowTex Voile en Spaghetti koordgordijnen zorgde voor heel wat vernieuwende effecten. Dit geeft MGS de kans om steeds verder te gaan in het ontwikkelen van creatieve decors. Een indrukwekkend en goed doordacht ontwerp! Project: Francofolies de Spa Datum: July 2009 Productie: MGS sprl Locatie: Spa, België Foto copyright: www.mgs-elec.be

Nieuw eventbureau in Brugge

A

lfa Events is een gloednieuw eventbureau in Brugge, en is gelinkt aan Alfa Shirt.

eventnews.be

eventnews.be

17 Mediation Een originele incentive in Luxemburg

Alfa Shirt is één van de grootste Belgische spelers in de markt van de promotionele textiel. Toen Benoît Clarysse, de zaakvoerder van Alfa Shirt, en Liesbeth Ghesquière, doorgewinterde B2B-events dame, elkaar ontmoetten, was de alliantie snel bezegeld. De synergie die door deze nieuwe samenwerking is ontstaan, is onmiskenbaar positief. Alfa Events richt zich puur op de B2B-event markt. Top-level events voor zowel klanten als voor personeel. Op maat... Zoals de homepage het verwoordt: “ We listen, aim, shoot & score”. Verschillende klanten hebben hun weg al gevonden naar Alfa Events, en deze erkenning koesteren ze sinds dag 1. Om een klant te citeren: “Pakken ervaring, in een fris en flexibel jasje”... We kunnen het zelf niet beter verwoorden.

marktaandeel en opnieuw in de breedte durft te gaan.

Deze werd al voor de vierde keer door D’M&S Events georganiseerd en in een verrassend kleedje gestoken. Of beter: uniform, want dit jaar stond de bijeenkomst helemaal in het teken van de eerste maanlanding. Met foto’s van de Start People directie als ‘Apollo 11 crew members’, fragmenten uit ruimtevaartfilms en jingles op basis van songs die verwezen naar de maan en de ruimte (o.a. Sinatra’s ‘Fly me to the moon’) werd er een aparte sfeer gecreëerd. Bovendien had Delicious Event Catering het ontbijt een kleine Apollo 11-toets gegeven.

Naast het feit dat dit jaar alvast prachtig is begonnen en we merken dat met de lente ook de evenementenmarkt terug open bloeit, is dit volgens het team van Pure-liner dé tijd om te laten zien dat we hierbij creatief en betrokken zijn. Vandaar dat we via deze nieuwsbrief aandacht willen besteden aan één van de acties die zijn ondernamen om de keuze voor onze varende evenementenlocaties aantrekkelijker te maken. Vanaf heden willen wij, naast de mogelijkheid te kiezen voor ons eigen ervaren keukenteam, de Pure-liner ook openstellen voor externe cateraars. Tot op heden werd dit enkel per grote uitzondering toegestaan, maar op vraag van enkele cateraars die graag met hun klanten evenementen aan boord van onze schepen wensen te laten plaatsvinden, alsook om bedrijven met een vaste cateringpartner deze kans te geven, zal de mogelijkheid worden aangeboden via een uitkoopregeling een eigen partner voor het foodluik te voorzien.

Externe cateraars welkom aan boord Pure-liner

Twins | Events & PR en de Giga Grote Muisical

H

G

Fly Start People to the moon

J

aarlijks roept uitzendbedrijf Start People zijn 450 consulenten samen voor een motiverende (ochtendlijke) kick-off meeting.

et is in tijden van crisis dat alle voelsprieten weer op scherp worden gesteld, dat iedereen weer inventief gaat nadenken over zijn

eventnews.be

9

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

eronimo Stilton, de meest gelezen auteur van kinderboeken in Vlaanderen, heeft er een ambitie bij: muisicalster worden.

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be


eventnews.be

10

Geronimo schittert binnenkort in ‘Fantasia’. Niet enkel het Mooiste Kinderboek Aller Tijden maar nu ook een wervelend familiespektakel boordevol avontuur en muziek! ’s Werelds bekendste hoofdredacteur doet een beroep op onze PR expertise om zijn spektakel te lanceren in ons land… Geronimo’s Giga Grote Muisical wordt een rondreizende, interactieve voorstelling en een mix tussen zang, dans en circus. Per voorstelling zullen meer dan 1000 knaagdiervriendjes rond het toneel kunnen zitten en zo het hele verhaal echt kunnen ruiken, proeven en beleven. Geen theaterzalen voor Geronimo’s spektakel, wel een speciaal ontworpen Fantasia-circustent van meer dan 2800 m²! Geronimo’s spektakel is een echte wereldprimeur. Nooit eerder werd van één van zijn boeken een echte voorstelling gemaakt. De wereldpremière houdt Geronimo voor Vlaanderen. Op 24 oktober 2010 zal het spektakel voor het eerst aan de buitenwereld worden getoond in Muizen (!), Planckendael. Nadien slaat ‘Fantasia’ haar tenten op in Antwerpen, Brugge, Leuven, Vilvoorde en Bokrijk. En dit t.e.m. de kerstvakantie. Info & tickets op www.gigagrotemuisical.be

Het artistieke is vaak een belangrijk onderdeel van projecten. Of het nu gaat om die broodnodige extra tint of om de publiekstrekker, CBS zorgt ervoor dat de juiste persoon op de juiste opdracht geplaatst wordt. Zo leverde het agentschap in opdracht van Wisenose een model-actrice en visagistes om een reclamespot van Recupel op te nemen, evenals een visagiste voor een andere profesionele opname. Daarnaast heeft CBS ook ervaring en contacten in de danswereld, en heeft het kantoor artiesten ter beschikking die alle denkbare dansstijlen kunnen uitvoeren. Deze professionele dansers zijn regelmatig te zien op het podium naast grote artiesten, in videoclips en in verschillende TV-programma’s (zoals o.a. het gekende “So You Think You Can Dance”). Voor “The Show” van The Dance Factory coördineert het bureau zowel backstage als frontstage de 4 shows in Kortrijk en Gent. Zoals telkens weer doet Creative Business Support zijn naam en slogan alle eer aan, en geeft blijk van ervaring, professionalisme en een “oog voor events”.

Novid herbevestigt haar creativiteit

BS levert personeel op maat van specifieke evenementen, maar kan nog een stap verder gaan. Het bureau wordt namelijk ook gevraagd om artistieke medewerkers te leveren of om (artistieke) events te ondersteunen en mee te coördineren. Zoals recent voor het nieuw communicatiebureau Wisenose en ter ondersteuning van “The Show” van The Dance Factory.

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

The Fresh Connection 2010 at The Event Lounge

O

p 24 maart werd de trofee voor ‘Beste Supply Chain Team 2010’ uitgereikt in de Event Lounge in Brussel. Het bedrijf CNH (Case New Holland) was afgetekend winnaar en ging met de begeerde trofee naar huis. Op het exclusieve award evenement van The Fresh Connection waren 200 gasten aanwezig. Dit netwerk evenement was dé ideale gelegenheid voor beslissingsnemers uit verschillende sectoren om van ideeën te wisselen. De avond werd afgesloten met een uniek optreden van Daan.

E

n dat met een nieuw product dat perfect beantwoordt aan de noden van een groeiende markt: mobiele en interactieve billboards.

CBS levert ook artistieke support

C

De nieuwe “petit Coeur” zal onder leiding staan van Thip. Petit Coeur zal geopend zijn van dinsdag t.e.m. zaterdag van 09u00 tot 18u00. De nadruk zal er liggen op salades, boterhammen en broodjes. Er komt waarschijnlijk een link met de Liefmansbieren en producten. Uiteraard is er nog werk aan de winkel maar het doel is te kunnen openen in juni.

The Fresh Connection is een initiatief van MÖBIUS, Business Logistics & Vlerick Leuven Gent Management School. Eén van de klanten van Novid ‘bekleedde’ deze bestelwagen om de opening van een nieuwe Champion winkel te promoten. Het bekleden van de bestelwagen is heel eenvoudig: de zijdelingse panelen van 3,2 m² en de logo’s zijn gemakkelijk verwijderbaar, zodat u ze elke dag kan veranderen, indien u dat wenst. Op de cabine worden magnetische stickers gebruikt.

De Coeur is zwanger!

E

r komt een volgend luik aan het “Coeur” verhaal.

Met veel enthousiasme laat Coeur d’Artichaut weten dat de grote Coeur zwanger is van een kleintje. De horecazaak “Jacobijn” op de hoek Jacobijnenstraat-Onderbergen werd zopas door het bedrijf overgenomen. eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

Los Bandidos Del Viage

D

ans op de zwoele ritmes van Latin Big Bang Los Bandidos del Viage.

De 17-koppige big band verandert Viage Theatre elke vrijdag in een Latin club met cocktails, cabanna’s en Zuiderse muziek van samba tot salsa, mambo en merengue.. Come and dance the night away. Hoofden bewegen, heupen wiegen als vanzelf, voeten tikken op de maat, totdat iedereen danst. Want niemand kan blijven stil zitten bij de opzwepende muziek van Los Bandidos del Viage. De acht blazers, drie percussionisten en de drie vocalisten uit Cuba en Brazilië brengen ‘latin’ classics van Celia Cruz, Buena Vista Social Club, Tito Puente, Perez Prado, Beny Moré, Elza Soares en vele anderen. Het streepje latin jazz van Duke Pearson en de vrolijke Miami sound van Gloria eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be


eventnews.be De dienstverlening die 3Plus hiermee aanbiedt, is vrij nieuw voor de Belgische markt en nog in volle ontwikkeling. Ze omvat vier bestaande elementen die elkaar aanvullen en versterken: direct mail, e-mail, sms en een persoonlijke webpagina (URL) of kortweg PURL.

De Romeo’s, de ideale partyband voor uw bedrijfsfeest!

M

et de razend populaire partyband De Romeo’s haalde KING Entertainment een onvervalste sfeermaker binnen.

Brand bij LorCo

Z

oals u al dan niet al vernomen hebt, heeft er op woensdag 12/05 een brand plaatsgevonden in de gebouwen van LorCo.

De brandschade bleef gelukkig beperkt tot de kantoren en het atelier. De volledige stock is gevrijwaard gebleven en is reeds verhuisd naar een nieuw magazijn. Daarom is het team van Lorco blij te melden dat het volledig operationeel blijft.

automobielsector kunnen gebaat zijn bij deze nieuwe dienst.

De combinatie van offline en online commu-

De Romeo’s zijn Chris Van Tongelen, Gunther Levi en Davy Gilles, bekende tv-gezichten van Familie en Wittekerke. Maar evenzeer drie topartiesten met een ijzersterke livereputatie. Zij vormen een hippe partyband die perfect thuishoort in ons rijtje ambiancemakers, samen met Frans Bauer, Sam Gooris en X-Session. Al vijf jaar lang klinken De Romeo’s als een aanstekelijke jukebox. Het drietal brengt de allerleukste hits uit de seventies, eighties en nineties. Een onuitputtelijk repertoire, van Vlaamse klassiekers en rock tot pop en disco. Op het podium slagen De Romeo’s erin het publiek telkens weer te entertainen. De drie heren stelen de show in een blits maatpak van modeontwerper Nicky Vankets. Overal waar ze komen, staat de tent op zijn kop.

Plus, specialist in digitale druk en cross-channel direct marketing, heeft Campaigndock gelanceerd. Dat is een online softwareplatform voor het opzetten, beheren en opvolgen van multimediale directmarketingcampagnes.

nicatiekanalen, die eigen is aan cross-channel marketing, laat de gebruikers van Campaigndock toe om een dialoog aan te gaan met hun klanten of prospecten en deze tot actie aan te zetten. Het gepersonaliseerde drukwerk of e-mailbericht dat die klanten of prospecten via het online campagneplatform ontvangen, verwijst hen immers door naar een persoonlijke webpagina. Daar kunnen zij zich bijvoorbeeld inschrijven voor een evenement of seminarie en meteen ook hun eigen agenda hiervoor samenstellen. Of ze kunnen er antwoorden op die vragen uit een enquête die specifiek op hen van toepassing zijn, een offerte op hun maat aanvragen, extra informatie inwinnen, een gepersonaliseerde catalogus downloaden of afdrukken: de mogeMEUBILAIR lijkheden zijn legio. FEESTELIJKE TAFEL Met Campaigndock KEUKENMATERIAAL richt 3Plus zich in OUTDOOR eerste instantie tot de SFEERVOLLE INRICHTING markt van reclameagentschappen, meer bepaald het segment dat zich toelegt op direct marketing, evenementenbureaus en takes care of events business-to-businessbedrijven. Maar ook Ringlaan 42 - 2240 Zandhoven consumentenbedrijven Tel. 03/484 58 12 - Fax 03/484 56 31 die actief zijn in bijMail: info@rent-sale.be voorbeeld de bank- en

eventnews.be

eventnews.be

The Mansion & Silverspoon samen op één van de mooiste eventlocaties van het Antwerpse

T

he Mansion werd van de nodige veranderingen voorzien, zodat het gebouw vandaag de dag optimaal geschikt is voor alle soorten events. Er is een aparte ingang en het evenementengedeelte werd gescheiden van het clubgebeuren (hockey), voor alle events van 20 tot 1.000 gasten. Silverspoon, exclusieve cateraar van The Mansion heeft dit jaar de reputatie één van de 3 meest gewaardeerde traiteurs van België te zijn. The Mansion leent zich uitstekend voor seminaries, personeelsfeesten, happenings, productpresentaties, party’s, huwelijksfeesten, bedrijfsevents, enz… Haar troeven zijn de ruime parking, de grote zuid gerichte terrassen, de catering op top niveau in een casual “hampton style”, de exclusiviteit van de locatie en haar ligging in een natuurpark.

3Plus lanceert online dienst voor directmarketingcampagnes

3

eventnews.be

eventnews.be

Trendsetter in verhuur van feestmaterialen

www.rent-sale.be

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

Design: www.samenco.be

Estefan maken het feest compleet. Beleef passie en plezier elke vrijdag in Viage. Samba is niet compleet zonder prachtige Braziliaanse danseressen en de aanstekelijke beat van de Braziliaanse batacuda percussionisten. Los Bandidos Del Viage speelt elke vrijdagavond vanaf 21.00 in Viage. Toegang: 10 €

11

eventnews.be


ready for the summer festivals

23, 24 June 25, 26, 27 June 27 June 1, 2, 3, 4 July 2, 3, 4, 9 July 10 July 12 July 20, 29, 30, 31 July, 1 August 5, 6, 7, 8 August 13, 14, 15 August

Rock for Specials Graspop Metal meeting Rock@Field Luxembourg Rock Werchter Mainsquare festival Arras France Werchter Boutique TW Classic Suikerrock Tienen Dranouter festival Leuven Marktrock

13, 14 August

Antilliaanse Feesten Hoogstraten Pukkelpop

19, 20, 21 August

see and hear us there... EML productions NV, Industriezone Hambos Vaartdijk 6, 3150 Tildonk Belgium, tel. 0032(0)16 61 71 10 fax. 0032(0)16 60 88 61 info@eml-productions.com www.eml-productions.com *picture taken by Ulrike Van Pottelbergh


eventnews.be Events Catering Bevers Paul & Nancy vormde mee het decor voor de enorme kampioenenviering van RSC Anderlecht

Bent u op zoek naar de geknipte partyband en wilt u samen met De Romeo’s uit de bol gaan tijdens uw bedrijfs- of privéfeest? Of pakt u graag uit met een stijlvolle muzikale act op een evenement? Vanaf nu doet KING Entertainment het management van De Romeo’s. Naast De Romeo’s vertegenwoordigt KING Entertainment ook exclusief de volgende artiesten: Clouseau, Belle Perez, Dana Winner, Rob de Nijs, Frans Bauer, Hans De Booij, Nádine, X-Session, Gene Thomas, Els Tibau, Kelly Pfaff en Sam Gooris.

Bellissima fleurt de Gentse Floraliën 2010 op

V

an 17 tot 25 april liep in Flanders Expo de 34e editie van de Gentse Floraliën. De 200-jaaroude prestigieuze bloemen- en plantententoonstelling, die dit jaar door prins Filip en prinses Mathilde officieel geopend werd, geniet een ruime publieke belangstelling en biedt uitgebreide VIPformules aan. Bellissima fleurde het evenement op met verschillende diensten.

I

n de aanloopweek naar de wedstrijd Club Brugge – RSC Anderlecht was het geweten dat zij dat aankomende weekend hun 30ste kampioenstitel zouden kunnen binnenhalen. Gezien een bezoekende ploeg steeds maar een gelimiteerd aantal toegangskaarten kan verkrijgen, besliste RSCA om zelf een groot scherm te plaatsen in het Astrid Park. Een bijzonder geslaagde en gesmaakte formule, zo bleek. De opkomst was veel groter dan verwacht en zo konden toch alle aanwezige supporters hùn wedstrijd van het jaar in live captatie volgen op een megascherm. Deze keer hadden de spelers naast de 12de man op het veld, ook hun 13de man bij. Zij wisten zich zeer goed gesteund en wonnen de wedstrijd. Het feit van de 30ste titel kon gevierd worden. Events Catering Bevers Paul & Nancy was verantwoordelijk voor alle hapjes en drankjes ter gelegenheid van deze viering.

TheaRent krijgt opdracht voor textielfaciliteiten en railsysteem in nieuwe TV studio’s van Endemol

D Wanneer men als VIP op het evenement aankwam, werd men door een shuttleservice van Bellissima naar de VIP-ingang gebracht. Daar verzorgden de dames van Bellissima het onthaal van de 4 verschillende VIP-arrangementen, die traditioneel allemaal de naam van een kleurrijke bloem dragen: Azalea, Geranium, Orchidee en Begonia. Om perfect in het thema over te vloeien, waren alle Bellissima-teams op maat gekleed in de kleuren van de Floraliën: fuchsia, geel, blauw en groen. De VIP werd sterk geapprecieerd. Talrijke sponsors deden een beroep op extra hostesses en klopten hiervoor bij een speciaal team van Bellissima aan. Op deze manier hielp Bellissima de Gentse Floraliën 2010 zijn gekende reputatie hoog te houden. eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

eze opdracht bestaat uit de levering van permanent brandwerende WENTEX® gordijnen, horizondoeken en gaasdoeken alsmede de levering en installatie van een dubbelspoors railsysteem uitgevoerd met opslag,- en rangeerrails, voorzien van speciaal door TheaRent ontwikkelde wissels. De nieuwe TV studio’s van ENDEMOL worden gebouwd in Amsterdam Zuid-Oost naast de Amsterdam ArenA en de toekomstige Ziggo Dome.

Groot succes voor de Banff Mountain Film Festival World Tour

I

n het kader van het Helenna programma dat vorige juli werd gelanceerd door het agentschap To Become, kunnen we spreken van een mooi succes op het vlak van opkomst en enthousiasme voor het Banff Mountain Film Festival World Tour.

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

13

Een programmering op maat van een publiek dat was gekomen uit nieuwsgierigheid en volledig ingenomen is vertrokken. De editie 2011 zal zich uitstrekken over het Belgisch grondgebied, maar ook in Luxemburg, Eindhoven, Maastricht, Parijs, Rijsel, Chamonix, Val D’isère en Avoriaz. De tweede “Helenna” actie wordt gelanceerd samen met de organisatie van het Cap Mundo Travel & Adventure Festival. To Become bevestigt reeds de aanwezigheid van enkele grote namen uit de wereld van de avontuurlijke reizen en de ‘outdoor’ uitrustingen en de deelname van ontdekkingsreizigers, avonturiers, fanatieke sportievelingen, producenten, schrijvers, internationale en uiteraard ook Belgische fotografen. Het evenement komt ten volle tot zijn recht met een lange reeks ‘Hospitality’ acties op de circuits voor wagens en fietsers, roadshows, conferenties, speciaal uitgewerkte productlanceringen, alsook enkele mooie Staff Parties, waarvan het agentschap de geheime formule kent. To Become heeft de laatste maanden haar aanwezigheid versterkt in de ‘automobiel’ sector met enkele mooie lanceringsacties in België en in het buitenland. De energie, de passie, de service en de flexibiliteit zijn de peilers van dit agentschap dat zijn basisprincipe respecteert: designed events not to impress but to inspire.

Nieuwe AutoReveal zorgt voor wow effect op events

M

et de ShowTex AutoReveal lanceer je producten in stijl en met slechts één enkele druk op de knop. Ideaal om wagens te onthullen, nieuwe producten voor te stellen of alles wat onder een doek past op een spectaculaire manier te lanceren. Het onthullinggordijn van de AutoReveal verdwijnt als bij toverslag en toont je product volledig in 20 seconden. Nog beter, het AutoReveal gordijn is beschikbaar in een waaier van kleuren en kan ook volledig gepersonaliseerd worden met een eigen ontwerp of logo. De handige velcro bevestiging maakt het nog makkelijk om van gordijn te veranderen. Zo past de AutoReveal bij elk evenement of concept. De AutoReveal film is te bekijken op www. autoreveal.com.

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be


eventnews.be

14

Met DIM en Inno op Cruise

N

ewworld heeft voor DIM en Inno een volledige actie ontwikkeld waarbij met ingang van 1 maart de Inno klanten bovenop de kortingen op hun favoriete DIM producten, ook kans maakten op een unieke Cruise ter waarde van 4000€. NewWorld zorgde bij deze campagne voor de uitwerking van het concept, de POSmaterialen, hostesses, wedstrijd en prijs. Al snel bleek dat deze actie een schot in de roos was… Met meer dan 5000 (!) deelnemers op 1 maand tijd kan er zelfs gerust gesproken worden van een overdonderend succes!

Art on Paper by VO-Event

E

ind april vestigde Art on Paper, voor het eerst in Brussel de aandacht van de kunstwereld en van de 3000 bezoekers in het White Hotel op een essentiële handeling: die van de lijn op papier. De organisatoren VO-Event en de galerijhouder Pierre Halet zorgden ervoor dat dit evenement meteen al een “must see” werd en beantwoordde aan de verwachtingen van de Brusselse markt. Liefhebbers en kenners waren het roerend eens over de kwaliteit van de tentoongestelde werken en de keuze van galerijhouders, daarbij aangemoedigd door de uitstekende reacties van de pers, en over “iets” dat dit evenement tot één van de mooiste momenten van het voorjaar maakte. De afspraak voor volgend jaar ligt nu al vast en belooft van eenzelfde niveau te zijn als de succesvolle eerste editie.

nieten van de exclusieve auto’s en de grandioze show bij DCT Belgium in Wielsbeke. Ferrari’s, Porches, Lamborghini’s … allen waren ze op de afspraak, een lust voor het oog. De trailer van Curbstone Track Events was alvast een zeer leuke eyecatcher. DCT Belgium was verbouwd tot een mega feestruimte met een ruime lounge corner op de eerste verdieping, de perfecte plaats om in alle rust te netwerken. Op deze plaats en in deze atmosfeer wisselden veel businesscards van eigenaar. Iedereen wil immers constant zijn netwerk verruimen en actieve professionals ontmoeten. Dit was er echt the place to be voor. Om 21u30 trok de voorzitter van Businesscontact het showgebeuren op gang na een korte toelichting over de verschillende facetten die Businesscontact ondertussen rijk is. Naast de wekelijkse netwerkavonden kan de Businesscontact site ook als platform gebruikt worden om andere actieve ondernemers te leren kennen. Je kan er ondermeer je Bedrijf in de Kijker plaatsen, jobs aanbieden, bedrijfsfilms plaatsen... Tijdens de modeshow showden de mannequins de nieuwste trends op lingerie vlak. Een verrassende wending was het huwelijksaanzoek dat gebeurde op het podium tussen de twee passages van de modeshow door. Een beklijvend moment. De zus van de aanstaande bruid – model en zangeres Kariné Ohanian – wenste het aanstaande koppel veel succes met een prachtige song. Na de modeshow was er tijd voor muziek. De Boogie Wonderband gevolgd door DJ Neon zorgden voor een absoluut hoogtepunt van deze wel zeer geslaagde Exclusive Night. De organisatie was zoals steeds in handen van Eventura.

Inspiration Tour

N

a de uitreiking van de BEA awards en na een korte nachtrust nam The Outsider Coast alle ingeschrevenen mee op zoek naar alle MICE mogelijkheden in Ieper en Poperinge.

e eerste Businesscontact Exclusive Night van 2010 op donderdag 11 maart was een regelrechte topper. Ruim 700 deelnemers konden ge-

De vroege vogels werden op pad gestuurd in Ieper. Bij de eerste stop, werden de schietvaardigheden van de deelnemers getest bij het laserkleiduifschieten. Deze proef kan gelijk waar ingeschakeld worden. Zowel op het strand bij enkele strandsporten als bij een drink voor extra entertainment. Er wordt hier met echte kleiduifgeweren geschoten, maar er is geen wapenvergunning nodig, aangezien we met infraroodstralen mikken. Een elektronisch scorebord houdt alles bij. Een andere unieke ervaring was de ondergrondse opdracht. Hierbij kregen alle deelnemers laarzen en fakkels zodat ze het mysterie konden ontcijfe-

eventnews.be

eventnews.be

Eerste Businesscontact Exclusive Night van 2010: een schot in de roos

D

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

ren. Het laatste stuk van de tocht werd afgelegd met de reuzekano’s. Er werd aangemeerd bij Pacific Island waar we genoten van een welverdiende aperitief en broodjeslunch. De andere halve dag verplaatsten we ons richting Poperinge en omgeving om daar te proeven van de couleur locale. Er werd gestopt in Den Nieuwen Appel om te leren baanbollen. Een typische volkssport van de streek. Bij Outside travel testten we onze behendigheid op de quad en kunnen we kijken naar demonstraties op de wavesurfer (AFP rider). Dit is één van de nieuwste sensatie op het vlak van avontuurlijke sporten. De AFP rider

genereert een constante golf van circa 2 meter hoog waarop je oneindig lang kunt surfen of bodyboarden. Zo gaf The Outsider Coast iedereen de kans om de westhoek op een unieke manier te ontdekken.

The Frontline Company op het Autosalon en op de BEA

O

p het autosalon stonden de hostesses en informanten van The Frontline Company voor het elfde jaar op rij paraat op de stand van BMW-Motorrad. De hostesses verzorgden er het onthaal en de bar, terwijl de informanten zich druk bezig hielden met de nodige uitleg te verschaffen aan geïnteresseerde bezoekers. Ook op de stand van KIA waren de hostesses van The Frontlinie Company van de partij en verzorgden de drie infobalies op de grote stand. Op 1 april vonden de BEA Awards plaats in het Egliseum in Ieper. Het team van The Frontline Company onthaalde er de genodigden door middel van het registratiesysteem van Eventdrive. De spontaniteit, de kennis en de meertaligheid van de hostesses in samenwerking met de gespecialiseerde IT’ers van Eventdrive lieten een imposante indruk na bij de gasten.

TransFORMATie!

F

ormat+, het full service evenementen- en communicatiebureau is verhuisd naar een nieuwe locatie in Londerzeel.

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be


eventnews.be Dankzij de centrale ligging (vlakbij de A12, tussen Antwerpen en Brussel) en de indrukwekkende accommodatie komt het bedrijf nog sterker uit de hoek. In het eigen atelier en in de eigen opslagplaats van maar liefst 1300m² worden standen en decors tot in detail uitgewerkt. Daarnaast bedenkt Format+ al 12 jaar creatieve concepten op maat voor uw evenementen en communicatie. Ondertussen werd er ook werk gemaakt van een nieuw logo én een nieuwe brochure.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid

D

e nieuwe lente brengt bij AA Dock’s een nieuw geluid: nog meer respect voor het milieu en nog meer voordelen voor iedereen die bij hen een evenement wil organiseren. De komst van Stefan Ceulemans als managing director en Fabienne Bourel als project manager zorgt voor extra zuurstofrijke initiatieven en die wil AA Dock’s jullie niet langer onthouden. Vanaf nu kiest AA Dock’s voor J&M Catering als vaste inhouse cateraar. Zijn materiaal en basisinfrastructuur zijn permanent aanwezig en dat betekent dus heel wat minder logistieke kosten. Al eens nagedacht over de ecologische footprint van uw evenement? Voor het management van AA Dock’s was dit alvast een voldoende argument. Bovendien hebben de koks van J&M Catering een aantal arrangementen uitgewerkt, waarvan ook jullie zullen watertanden. Vraag vooral naar de bio-formules, want die worden exclusief bij AA Dock’s aangeboden. Voortaan wordt bij AA Dock’s ook met een vaste technische infrastructuur gewerkt. De basisset met een waarde van meer dan 3.000 euro wordt aangeboden voor nog geen 200 euro en zit mee in de basishuurprijs van de grote polyvalente zaal. Met minder transport- en installatiekosten tot gevolg. Wensen jullie deze Plug and Play echter verder uit te werken dan is ASP er om jullie met zijn technische knowhow en jarenlange ervaring te adviseren. Wij vinden het alvast een leuke manier om ons steentje tot een gezonder milieu bij te dragen. We hopen jullie heel spoedig bij AA Dock’s te mogen begroeten en staan met het voltallige team klaar om bij te dragen tot het succes van jullie ‘groene’ evenementen.

Veldeman Structure Solutions op LuikBastenaken-Luik

N

a Omloop het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen stond het weekend erop weer

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

een fantastische voorjaarsklassieker op het programma, namelijk Luik-Bastenaken-Luik.

15

& zorg voor een creatieve invalshoek om het personeel het signaal te geven dat zij het waardevolste goed zijn. Een opdracht aldus op het lijf geschreven van dit trendzettend evenementenbureau. Al gauw vonden ze hun inspiratie in de videoclip ‘Bad Romance’ van popdiva Lady Gaga. Met een tot in detail uitgewerkt conceptvoorstel en het vooropgesteld budget meer dan respecterend, wisten ze de pitch binnen te halen en de klant met verstomming te slaan.

Veldeman Structure Solutions zorgde ook dit jaar weer voor de gepaste VIP-accommodatie en de ruimte voor de officiële ploegenvoorstelling.

Succesvolle Awardshow in het Lindner Hotel & City Lounge

D

e Umicore Scientific Award die jaarlijks wordt uitgereikt, vond 16 maart plaats in het Lindner Hotel & City Lounge Antwerpen.

De Umicore Scientific Award bekroont een doctor die met zijn/haar onderzoek een betekenisvolle bijdrage levert tot de wetenschap. Dit in domeinen die zowel cruciaal zijn voor de toekomstige groei van de activiteiten van Umicore als in het perspectief van een duurzame samenleving. Het Lindner Hotel had blauwe rozen besteld en de 12th Floor werd omgetoverd in een zee van blauw, refererend naar de logokleuren van Umicore. Medewerker van Umicore: “Ik stel dit zeer op prijs, en het is wel erg speciaal en attent van het Lindner Hotel”. Het was snel duidelijk dat het hotel niet aan zijn proefstuk bezig was. Men had oog voor detail en er werd onmiddellijk gereageerd op de minste vraag of opmerking. Het walking-buffet was erg gevarieerd en viel uitstekend in de smaak. Het specifieke karakter en het spectaculaire uitzicht van de 12th Floor vormden de spreekwoordelijke kers op de taart.

It’s a GAGA WORLD by b-exentric

De receptieruimte, kantine & verscheidene ‘flexible offices’ op het gelijkvloers werden creatief omgetoverd & gedecoreerd. Enkele gaming parts dienden het technologische aspect te ondersteunen. Dat b-exentric uw OneStopAgency kan zijn, bewijst de styling van het ‘cateringpersoneel’. De dames bewogen zich in GAGA outfit onder de gasten en werden de ‘kameleon bitches’ van het event. Want ja, just being helpful & pretty wasn’t enough… b-exentric zorgde voor een catering waar pure smaken centraal stonden, maar met een vernieuwende & futuristische presentatie. Gewaagd, maar het kon rekenen op de nodige appreciatie. Kortom, een meer dan geslaagd event dat de kick-off vormt van meer!

Q-Restaurant in dubbeldekker van De Boer

B

egin juni hebben Sven Ornelis en Kürt Rogiers het Q-restaurant uitgebaat op het Sint-Pietersplein in Gent. Het restaurant werd ondergebracht in een tijdelijke accommodatie van De Boer. De opbouw van de indrukwekkende dubbeldekker afmetingen 14 op 20 meter - met daarbovenop nog

D

at b-exentric zich lifestyle profileert, bewijst het personeelsevent dat zij recent organiseerden ter inhuldiging van de nieuwe kantoorgebouwen van een Telecom bedrijf. De opdracht was duidelijk. Weerspiegel de bedrijfspolitiek van ‘office of the future’, schep sfeer

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be


We trend your event

TOTAALAANKLEDING VAN AL UW BEDRIJFSEVENEMENTEN EN BEURSSTANDEN OOK VERHUUR PER STUK OF “CUSTOM MADE”

IN 2010 DOOR EXPERIENCE UITGEROEPEN TOT BESTE DECORATIEBEDRIJF Groen-land Decor bvba | Centrum Zuid 3203 B-3530 Houthalen Tel (+32) 11 52 66 62 | www.groen-land.be


eventnews.be

17

duizend vrienden in de gallerie du Grand Sablon.

Ook in het pand in de Ooststraat zal klankenlicht. be aanwezig blijven, want de winkel blijft daar gevestigd.

Brede glimlachen, champagnebubbels, jazzy muziek en Italiaanse zacouskis, zorgvuldig bereid door ‘Il Gusto Di Flamant’, de sfeer was dit grote huis waardig. Het moet gezegd dat de Belgische interieurarchitect zijn chique bewaart en weet hoe hij moet entertainen.

Op schattenjacht voor een originele incentive in Luxemburg

eens een alu-hal van 12 op 20 meter, gebeurde ruim vooraf om de inrichters de tijd te geven de structuur de allure te geven van een echt restaurant. Ornelis en Rogiers zitten niet gauw verlegen om een stunt en dus namen ze ook bij deze actie het voortouw. Ornelis als chef-kok in de keuken en Rogiers als maître in de zaal. Elke dag stond een ander menu op de kaart. Het éénmalige initiatief van Q-Music eindigde na één week.

Efteling plant nieuwe topattractie in 2012

Het evenement ontving ook enkele prestigieuze gasten zoals Prins Laurent en Prinses Claire, de spreker Laurent Haulotte of chocolatier Pierre Marcolini. Dit was voor Flamant Home Interiors ook de gelegenheid om het retrospectieve boek « 25 years of authenticity » uit te brengen, een werk zo dik als het succes van het de Belgische merk groot is.

H

et Luxemburgse agentschap Mediation stelt schattenjachten voor in het Groot-Hertogdom. Deze schattenjachten, die aanpasbaar zijn aan kleine groepen, kunnen zich afspelen in verschillende regio’s van Luxemburg.

I

n 2012 zal het 60 jaar geleden zijn dat het beroemde Sprookjesbos van de Efteling haar poorten opende. Om dit jubileum te vieren, wordt in 2010 de grootste en duurste attractie van de Efteling ooit geopend in het hart van het attractiepark: Hartenhof, of het paleis van Symbolica, het rijk der fantasie. De bekendste bewoner van deze nieuwe topattractie is Pardoes de Tovernar, de beschermer van de fantasie. De attractie zal het niveau kennen van andere darkrides in het populaire attractiepark bij Breda, zoals Droomvlucht en Fata Morgana. Hartenhof wordt na vakantiepark Efteling Bosrijk (2009), de dubbele achtbaan Joris en de Draak (juli 2010) en openluchtarena Raveleijn (2011) een volgende opvallende grote nieuwigheid in de Efteling in zeer korte tijd.

Flamant vierde zijn 25ste verjaardag

E

ind april verzamelde Flamant, ter gelegenheid van zijn 25ste verjaardag, meer dan

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

De 3 Flamant broers, Steph, Alex en Geo, hadden het agentschap Profirst gekozen om dit evenement te organiseren.

klankenlicht.be verhuist naar nieuwe locatie!

k

lankenlicht.be, verhuurder van klank- en lichtinstallaties, is in mei verhuisd van de Ooststraat 39 naar de Ondernemingenstraat 8, Industriezone I te 8630 Veurne. Volgens Steve Pinson van klankenlicht.be was de verhuis noodzakelijk wegens plaatsgebrek. “Door het steeds ruimere aanbod hadden we echt wel nood aan een groter magazijn. Onze nieuwe locatie heeft twee verdiepingen van elk 350m² opslagruimte, wat ons toch wat extra mogelijkheden geeft. Boven staat alles nu overzichtelijker opgesteld, waardoor ook het laden en lossen vlotter kan verlopen.”

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

Ze geven de mogelijkheid de geschiedenis en de cultuur van dit land te ontdekken en bevorderen tegelijkertijd de dialoog en de cohesie tussen de deelnemers. De schattenjachten passen zich aan aan uw behoeften en kunnen omkaderd worden met coaches of acteurs, en zich afspelen op een halve dag, een hele dag of twee dagen. Voor meer inlichtingen, bezoek www.mediationsa.lu (tabblad teambuilding). eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be


eventnews.be

18

Guava stimuleert het talenten-management voor Educam

N

adat het in 2009 al een eerste evenement had georganiseerd voor Educam, gaat Guava verder met de communicatiecampagne rond het vormings- en kenniscentrum gecreëerd door en voor de automobielsector en de metaalgerelateerde sectoren. Dit gebeurde op 8 juni laatstleden op de site van de NATO.

ter plaatse geboeid werd door het opzetten van een reeks infotainmentactiviteiten. Voor deze missie werden alle departementen van het agentschap gemobiliseerd, van het ontwerp van de creatieve uitnodigingen (gebaseerd op de ideeënassociatie dat granen zijn als talent: ze moeten enkel groeien, kom ontdekken hoe dit gebeurt) tot het opzetten van aantrekkelijke kenniswork-

Toch besloot ze pas vorig jaar het roer om te gooien en niet alleen meer te recruteren voor events, maar de eventcrew in eigen beheer te gaan leiden en dit over heel België. Zo groeide de eenmanszaak Caroline Van Keymeulen uit tot een succesvolle vennootschap onder de naam Agence C. Agence C heeft medewerkers in het hele land zitten waardoor nationale acties geen probleem zijn. Intussen doen ook heel wat internationale klanten beroep op Agence C. Vooral de Franse en Arabische markt kloppen regelmatig aan bij het hostessbureau voor grote internationale acties. In juli trok Agence C ook naar Marokko om er enkele Belgische bedrijven in stijl te vertegenwoordigen.

Lost

A

nnapurna Consult stelt één van haar ‘bestoffs’ voor: LOST in het hart van het schitterende Zoniënwoud op 15 minuten van Brussel op het grondgebied van DOLCE LA HULPE.

shops die de deelnemers betrekken. Kortom, een evenement dat opnieuw bevestigt dat het Antwerpse agentschap alle middelen in huis heeft om acties te organiseren waarbij de inhoud primeert …

Nieuw mobiel podium op komst

O ‘Together we know how talent can grow. De toekomst begint vandaag!’ Dat was de slogan op deze dag van kennisoverdracht, onder de vorm van een serie workshops die als doel hadden de partners van Educam te informeren over een reeks van sectorgerelateerde thema’s. Hoe kan je mensen vaardigheden aanleren? Hoe kan je hen helpen in hun werk? Hoe kan je hen heroriënteren/herprofileren om hen een job met toekomst te verzekeren?... Het is dus geen ‘eenvoudig’ evenement dat het team van Guava op 8 juni op touw heeft gezet, maar wel een echt oriëntatieplatform voor een zeer eclectisch publiek, dat werd aangetrokken door een doeltreffende teasingcampagne … en eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

p dit moment wordt in het Format+ atelier de laatste hand gelegd aan een nieuw mobiel podium. Naast het klassieke mobiele podium, zal het nieuwe over een uniek roterend draagvlak beschikken. Zo kan uw product 360° in the picture worden gezet! Het geopend podium is maar liefst 6,5m x 5m groot en kan met stickers, vlaggen, baches, enz. perfect gebrand en gepersonaliseerd worden.

Hostessbureau Agence C oogst internationaal succes

O

p 1 juli blaasde hostessbureau Agence C haar eerste kaarsje uit. Frontlady Caroline is al sinds eind jaren ‘90 actief is in de eventsector.

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

Een origineel en boeiend outdoor programma, als inleiding op het fameuze THE CUBE programma of als een op zichzelf staande activiteit. Geïnspireerd op de serie met dezelfde naam, gaat het om een uitdaging tussen teams, waarbij het erop aankomt raadsels op te lossen en zo het huis van professor Gordon te lokaliseren - een verdwenen wetenschapper - en waarbij verschillende overlevingstechnieken moeten worden gebruikt. Eénmaal de aanwijzingen verzameld, eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be


eventnews.be van Auvipartners zorgen dat congresorganisatie toch vlekkeloos verloopt

Juni was de LemonDouble MP maand van het jaar 2010

E

E

en vulkaanuitbarsting die het vliegverkeer volledig verstoort, net wanneer de internationale gastsprekers voor uw congres moeten arriveren.

kunnen de deelnemers het geheim van de bunker doorgronden, waar zich een mysterieuze koffer bevindt met een geheime cijfercode. Welk team zal als eerste het mysterie van de koffer achterhalen?

Nicky Vankets presenteerde M.O.D.E. in de Ethias Arena

‘Chaos in het luchtruim’: technische oplossingen

Het overkwam VITO ( Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ), tijdens haar prestigieus 3 daags ‘i-SUP2010’ congres in ‘Oud Sint-Jan’ te Brugge. Enkele tientallen sprekers geraakten niet op tijd op de afspraak. Geen nood, Auvipartners verantwoordelijk voor de volledige audiovisuele ondersteuning van het congres, zorgde voor oplossingen. Het zeer drukke congresprogramma in één plenaire zaal en acht break-out zalen, moest dan ook permanent worden bijgestuurd. Via een centraal beheerd digital signage systeem werden de congresgangers geïnformeerd op plasmaschermen die bij elke zaal en doorheen het ganse complex werden opgesteld. Sprekers van over de ganse wereld, werden via videoconferenties geprojecteerd samen met hun computerpresentaties. Waar lokaal geen videoconferentie apparatuur voorhanden was, werden sprekers en hun slides via webcamconferentie vertoond. Het technisch team van Auvipartners zorgde ervoor dat alle verbindingen op tijd tot stand werden gebracht en alles gedurende de drie dagen vlekkeloos verliep. Ook bij het openingsevenement in het Concertgebouw tekende Auvipartners voor de volledige technische ondersteuning. Met o.a. een panoramische projectie van 15m x 4,50m, cameracaptatie van de sprekers in de zaal en live videoconferenties met presentaties vanuit India en Boston. Het geheel werd digitaal opgenomen en via een zeer druk bezochte webcast kon iedereen de toespraak van o.a. Nobelprijswinnaar prof. Pachauri achteraf nog bekijken.

eventnews.be

eventnews.be

D

e Ethias Arena te Hasselt werd op 8 juli het modemekka van België. Ontwerper Nicky Vankets stelde er dan, op een unieke manier, zijn zomercollectie 2011 voor. Hij ging ditmaal niet met een modeshow naar Milaan of Parijs, maar organiseerde zijn eigen evenement M.O.D.E., en iedereen kon erbij zijn. M.O.D.E. stond voor Mystery of a Designer Experience en werd een exclusief lifestyle evenement waar iedereen de sfeer van de modewereld van dichtbij kon komen opsnuiven. Normaal was de preview van een nieuwe collectie enkel voor een geselecteerd groepje genodigden maar, met M.O.D.E. wou Nicky Vankets een groter publiek de kans geven om dit gebeuren van dichtbij mee te maken. Het werd een exclusieve gala-avond met de nodige glitter en glamour waar Nicky Vankets de zomertrends van volgend jaar presenteerde. Het publiek kreeg naast een spectaculaire modeshow ook verrassingsoptredens en special effects te zien. De aanwezigen konden tevens een glimp opvangen van hoe het er backstage aan toeging. Na het spektakel nodigde Nicky Vankets uit op een after-party met het nodige entertainment en een optreden van de Romeo’s.

eventnews.be

eventnews.be

19

eventnews.be

eventnews.be

r was vooreerst de verhuis naar het nieuw magazijn in Opwijk. Viermaal groter, voorzien van een etalage en een kleine schrijnwerkerij. En vooral van ruimte om te werken en om te stockeren.

25 camions kwamen te pas bij deze verhuis. Al het materiaal werd tijdens de verhuis uiteraard opnieuw tip top in orde gezet. En dit tijdens de drukste maand van het jaar. In opdracht van New World zorgde Double MP voor klank, licht en decoratie tijdens de opening van een vleugel in Plankendael en tijdens een groot bedrijfsfeest in het wondermooie Château Du Lac in Genval. Het bedrijf voorzag tevens Raymond van het Groenewoud, Sweet Coffee en andere Sopha’s van klank en licht op Rock@Edegem. Ook deed Double MP dit tot ieders tevredenheid op het Opwijkse Blues en Cajun festival. In opdracht van Variety werd met klank en licht in het Belle Vue museum in Brussel getoverd en voor P-Productions werd alles blauw gekleurd op het Opel VLD congres. Met nog een leuk trouwfeest, wat drukwerk en bedrukking, enkele decoratiejobs en een grote fuif als afwerking kon juni uitgeroepen worden tot maand van het jaar bij Double MP. De bedoeling is om deze verwezenlijking in juli al opnieuw te verbreken. Iedereen is welkom vanaf 1 juli op de Heirbaan 50 te Opwijk om alles eens daadwerkelijk te komen bezichtigen.

VIP-dorp op Best of Belgium

I

n opdracht van Golazo, bureau gespecialiseerd in het realiseren van toegevoegde waarde voor sport, media en entertainment, bouwde De Boer aan de VIP-accommodaties op het BNP Paribas Fortis Best of Belgium. Voor het unieke gebeuren in het Koning Boudewijnstadion in Brussel werd een heus VIP-dorp opgetrokken, bestaande uit verschillende elementen. Zo werden alle sponsors en genodigden onthaald in een combinatie van De Boer Alu-hallen die uitgeven op een prachtig centraal terras. De loges zijn structuren van resp. 2 x 900 m², 1 x 750 m² en 1 x 600 m². Tussen deze structuren werd een Bankiraiterrasvloer van in totaal zowat 1000 m² aangelegd. De strakke witte velum en zijwandstoffering die werden gebruikt voor de aankleding, maakten het geheel helemaal af. Een Pyramide van 3 x 3 meter zorgde voor een stijlvolle toegang tot het VIP-dorp; twee walkways werden aangebouwd als vestiaire.

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be


our passion Whenever there is work to be done, we like to be involved! Due to professionalism and long term experience we can ensure everything runs smoothly. Unobtrusively present in the background, results clearly visible in the foreground. You can rest assured and devote your time and attention to your guests. Wherever exclusivity, hospitality, and quality come together, you can ďŹ nd Mise en Place.

www.miseenplace.eu austria

belgium

curaçao

germany

the netherlands


eventnews.be

21

KCom haalt verschillende grote klanten binnen Het jaar 2010 is goed begonnen voor het evenementenagentschap KCom. Na een reeks pitches, heeft KCom verschillende grote opdrachten binnengehaald.

V

oor Grand Marnier België, zal KCom de hele communicatie van het merk beheren op niveau van terrein-horeca en consumenten. Grand Marnier heeft dus besloten om al haar communicatieactiviteiten te concentreren en deze toe te vertrouwen aan het agentschap. Gesterkt door dit succes, en nadat het KCom had geselecteerd om deel te nemen aan de internationale competitie voor de ontwikkeling van het Grand O concept in 6 landen gedurende een jaar, heeft Grand Marnier International aan KCom de algemene supervisie over dit project toevertrouwd voor Frankrijk, GrootBrittannië, Duitsland, Italië, Spanje en de Benelux. Voor deze twee projecten heeft KCom voor het strategische en creatieve gedeelte samengewerkt met Clan Coyote (Jean-François Meys). Daarnaast heeft Campari Belgilux, na consultatie van verschillende agentschappen, KCom de opdracht gegeven voor de on en of trade lancering van het merk Aperol en zijn centraal concept Spritz, waarvan de acties in de Belgische horeca eind mei zijn begonnen. Bovendien heeft Proximus nogmaals zijn vertrouwen in KCom uitgesproken voor de organisatie van evenementiële bioscoopactiviteiten. In dit kader heeft het agentschap in de Kinepolis zalen het concept Proximus Movie Mania ontwikkeld en geïmplementeerd, waarbij vier maal per jaar meer dan eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

5.000 personen worden ontvangen. Het agentschap heeft in samenwerking met Wasabi (Frédérick Pousset en Valery Dussy) eveneens een interactieve bioscoopspot ontwikkeld, die gespeeld wordt in de Kinepolis zalen tijdens elk evenement in dit kader. De spot duidt in elke zaal een winnaar aan, die zijn zetelnummer en zijn voornaam op het grote scherm ziet verschijnen. In navolging hiervan, heeft KCom voor Proximus ook avant-premières van de films How To Train Your Dragon (april) en Sex in The City 2 (juni) georganiseerd. Deze avant-premières hebben elk bijna 6.000 Proximus klanten getrokken. Ten slotte heeft Quick Restaurant zijn vertrouwen in KCom bevestigd, en hen de organisatie van hun intern motivatieevenement toevertrouwd. Het concept Quick Fun Cruise verzamelde in maart bijna 600 personen in de Albert Hall/ Roseland van Brussel.

Kcom en Yes Sir!: Fiat Group, Ma que bellissima storia! Het is werkelijk een mooi verhaal voor de twee bedrijven die, onder de noemer The Red Line, al sinds 2003 werken voor de groep Fiat. Nadat ze het online systeem hadden ontwikkeld voor beheer van de testritten voor het hele concessienetwerk (erkend als best European practice binnen de FIAT groep ), nadat ze de BTL activiteiten van het merk Alfa Romeo gedurende jaren hebben beheerd, en nadat ze bevestigd zijn als de organisatoren van de deelnames van de verschillende merken aan de autosalons van Brussel, worden KCom en Yes Sir! nu ook het agentschap dat door Fiat is uitgekozen voor het beheer van alle Below The Line activiteiten van de merken, de diensten en de Above agentschappen van de groep. Het gaat hier om Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth en bedrijfsvoertuigen, en de interne diensten zoals Fleet, pers, service-na-verkoop,… l’unione fa la forza! eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be

eventnews.be


experienced in entertainment


case

event marketing

Verhulst Events onthult de nieuwe SLS AMG In Autoworld vond op 1 en 2 april de officiële MercedesBenz SLS AMG voorstelling in België plaats.

H

et creatieve concept van de avond, bedacht door Verhulst Events en weerhouden door Mercedes-Benz Belgium Luxembourg na een competitie, nam enerzijds het DNA van het merk, met als onthaal een sterrenpad dat de meest exclusieve modellen van AMG voorstelde en bracht anderzijds een eerbetoon aan een icoon, de SL 300, waarvan de algemene stijl hernomen wordt voor de SLS AMG.

De voorstelling diende spitstechnologie te koppelen aan design om uiting te geven aan de vlotte en tijdloze lijn van dit unieke model. De genodigden ontdekten een spektakel uitgevoerd door de gratie van een klassieke danseres die zich via de holografische magie integreert in het design van de SLS AMG, tot een zeer “Gullwing” aankomst. Inderdaad, refererend naar de publiciteitscampagne, naderde de SLS AMG – zoals een privé jet – de genodigden door holografische transparantie en … door de lucht. Voor haar eerste onthulling, twijfelde de SLS AMG niet om meer dan 30 meter van de centrale hall van Autoworld te overvliegen, alvorens haar deuren vlindersgewijs te openen en haar cockpit te openbaren met haar nobele materialen, integratie van echt carbon en magnesium.

De Walking Dinner haalde hetzelfde niveau als het nieuwe model. Eric Boschman, gerenommeerd oenoloog, gaf de voorkeur aan 8 wijnstreken en creëerde 8 gastronomische ontdekkingen die de gerechten aan de weerhouden wijnen koppelden. De genodigden ontvingen een gastronomisch boekje in de kleuren van de SLS AMG, waarin de subtiliteiten van de geselecteerde wijnen gedetailleerd werden. 1.200 verrukte personen woonden deze buitengewone voorstelling bij.

Eventattitude in Madrid voor de Finale van de Champions League Voor zijn klant MasterCard Europe, organiseerde het Brusselse agentschap een dubbele animatie.

V

oor zijn klant MasterCard Europe, begaf het Brusselse agentschap zich naar Madrid om er een animatie te verzorgen binnen het kader van het Champions Festival, een soort sponsordorp dat tijdens de 8 dagen vóór de finale werd opengesteld voor het grote publiek. MasterCard was er aanwezig met zijn promovrachtwagen, waarin 2 animaties werden gehouden: een quiz en een foto-animatie. Deze tweede opdracht werd toevertrouwd aan Eventattitude. De bezoekers konden er op de foto met het beroemde Santiago Bernabéustadion op de achtergrond. Bovendien maakten ze de foto zelf,

met behulp van een voetbaltoeter. Eenmaal de foto was genomen werd deze automatisch geprojecteerd op een groot scherm en afgeprint op een PVC kaart (bankkaart-formaat – in het Engels of het Spaans), om snel mee te kunnen geven aan de deelnemers. In totaal hebben bijna 6.000 fans deze onuitgegeven interactieve ervaring beleefd. Afspraak op Wembley in 2011?

23


24

event marketing Gentse Floraliën: Paul Vandenbosch

“Ik mag niets van bloemen kennen” Al sinds 1996 is Paul Vandenbosch de drijvende kracht achter de Gentse Floraliën. Hij werd toen aangetrokken om het intussen meer dan tweehonderd jaar oude evenement een nieuwe impuls te geven. En daarvoor hoefde, of beter, mocht hij zelfs niets van bloemen kennen, zoals u verderop zal lezen. Wij blikten met Paul Vandenbosch terug op zijn werk voor de Floraliën, maar hebben het ook over zijn toekomstplannen en zijn hele carrière als evenementenorganisator…

Hoe zijn de Gentse Floraliën dit jaar verlopen?

P

aul Vandenbosch: “Het is eigenlijk een super-evenement geweest, met een erg grote opkomst. Het weer zat ook goed mee. En je merkt dat mensen graag weggaan bij mooi weer, ook al is het een binnenevenement. Bovendien hebben we voor het eerst nogal serieus geadverteerd in Noord-Frankrijk. En dat hebben we kunnen ondervinden. Een Fransman is iemand die graag weggaat, en ik heb dan ook heel wat Franse nummerplaten geteld.” “Wat het VIP-gebeuren betreft, waren we met de meeste evenementen gelukkig rond vóór de bankencrisis, waardoor we wisten dat we heel veel volk gingen hebben. Elke avond hebben we tal van

evenementen: een van 3.000 personen, een van 6 à 800 personen, er zijn 18 loges, een restaurant van 320 personen, premièretickets, ontbijtbezoeken… een heel uitgebreide waaier van formules. Met meer dan 50.000 genodigden denk ik dat we misschien wel het grootste VIP-event van het land zijn. Toch is dit vrijwel feilloos verlopen. Maar zo’n evenement is toch niet te onderschatten. Je moet het tien dagen volhouden, en dat is niet altijd evident. Het is dan ook regelmatig vijf voor twaalf. “

Hoe bent u precies bij de Floraliën terecht gekomen? Paul Vandenbosch: “In 1994 kreeg ik van tapijtenfabrikant Jan De Clerck de vraag of ik iets van paarden kende. Ik moest hierop neen antwoorden, waarop hij me vertelde dat ik dan

voor hem het wereldkampioenschap voor vierspannen mocht organiseren. Dit lijkt onlogisch, maar hij was van mening dat ik mij volledig op de organisatie en omkadering moest kunnen concentreren en mij dus niet met de wedstrijd mocht bemoeien. Tijdens die organisatie moest ik op zoek naar bloemen om de hindernissen aan te kleden. Daarvoor nam ik contact op met Roland Dewulf van de Gentse Floraliën. Die vroeg meteen ook hoe ik bij het WK vierspannen terecht was


case

Wanneer bent u tevreden over een organisatie?

gekomen. Daarop deed ik het verhaal van Jan de Clerck en mijn gebrekkige paardenkennis. Een week later kreeg ik opnieuw telefoon van Roland Dewulf die vroeg of ik iets van bloemen kende. Toen dat niet het geval bleek te zijn vertelde hij dat de Floraliën mijn volgende opdracht zouden zijn.”

een wit blad. We schrijven daar onze ideeën op en eenmaal we het concept

Wat zijn de grootste uitdagingen die bij de organisatie van de Floraliën komen kijken?

“Ik vind het heel belangrijk dat je kan waarmaken wat je belooft in de sales. Daarom kan je dit best zelf uitvoeren. Je moet volledig van a tot z op de hoogte zijn van je evenement. Als je enkel met sales of enkel met productie bezig bent, dan mis je sowieso voeling. Let wel: dit is mijn manier van werken. Deze is daarom niet beter dan die van iemand anders.”

Paul Vandenbosch: “Het is een enorme uitdaging om nog zoveel mensen samen te krijgen. Het gaat hier om een evenement uit 1808, waarmee het dus ouder dan België is. In die tijd liet men de mensen nog gewoon kijken naar planten. Maar nu zijn de Floraliën een hele belevenis. De grootste uitdaging is dus om dit aan de man te kunnen brengen. De Floraliën zijn er maar om de vijf jaar, dus een eerste belangrijke taak is duidelijk maken wanneer deze precies plaatsvinden. Je moet dus elke keer weer communiceren dat je er bent. Een andere uitdaging is natuurlijk het hele VIP-gebeuren, dat voor ongeveer de helft van ons budget zorgt.”

Wat zijn uw sterke punten als organisator? Paul Vandenbosch: “Het feit dat ik alles samen met één uitstekende medewerkster mag doen is zeker een sterkte. Normaal gezien werkt men met een salespersoon- of team, uitvoerende personen, een staff… Wij hebben dat allemaal niet. Wij beginnen telkens met

hebben, gaan we leveranciers zoeken en brengen we die mensen samen om te kijken wat mogelijk is, en we krijgen ook al een eerste prijsindicatie. En vervolgens gaan we dat proberen te verkopen.”

Met welke andere evenementen bent u nog bezig? Paul Vandenbosch: “Waregem Koerse is ander evenement waar ik jaarlijks mee bezig ben. Daarnaast heb ik ook nog heel veel plannen. Niet omdat ik teveel tijd heb, maar wel omdat ik vind dat je een aantal dingen moet doen, en niet mag vastroesten in één gegeven. Je moet de veranderingen in deze sector kunnen opsnuiven. Om een voorbeeld te geven: de ticketing zal over vijf jaar helemaal anders verlopen dan vandaag. Dit jaar hebben we voorverkoop via internet gedaan, iets waar we vijf jaar terug slechts van konden dromen. Maar de volgende keer zal dit misschien per gsm zijn. Je moet er dus voor zorgen dat je altijd mee bent.”

Paul Vandenbosch: “Als ik procentueel een goed rapport haal. Ook de vele reacties doen deugd. Als men de moeite doet om nog eens in de pen te kruipen, wil dit toch iets zeggen. Ook onze klanten krijgen die reacties van hun gasten. Vroeger was het vaak de event manager van een groot bedrijf die wel even zou beslissen of een event geslaagd was. Maar je voelt dat het zo niet meer werkt. Die event manager wacht eerst op weerklanken vanuit zijn netwerk en pas daarna krijg je je beoordeling.”

Op welke verwezenlijking bent u het meest trots? Paul Vandenbosch: “Ik denk toch vooral op het gegeven dat de Floraliën nog bestaan. Toen ik hier begon zat men nog met enkele vragen: heeft dit ‘oude’ evenement nog wel recht op een plaats tussen al die enorme evenementen van tegenwoordig? Maar daar twijfelde ik niet over. Alleen was het zaak om dit goed te communiceren. Je moet proberen van iets nieuw te brengen en niet elke keer over de historiek te spreken. Zo trek je ook een breder publiek.”

Welke professionele droom heeft u nog voor de toekomst? Paul Vandenbosch: “Ik denk dat ik die droom nog moet uitvinden... Er is dus nog geen concreet plan, maar wel ambitie te over. Want eigenlijk heb ik met mijn 53 een ideale leeftijd: je hebt al heel wat gezien en meegemaakt, maar eigenlijk ben je jong genoeg om nog heel wat te doen.”

25


26

flashback

D

TEKST: JP TALBOT | FOTO’S: EVENTATTITUDE

e evenementensector

Klant: RTL Group

bruist als geen

Agentschap: Up Today Events

andere. Bijna elke

Event: 30 jaar Radio Contact

dag vinden er evenementen plaats van diverse pluimage, in

Datum: 01/03/2010 Locatie: Midi Station (Brussel)

de vier uithoeken van België. Door de lens van Eventattitude – het agentschap voor fotoanimatie – biedt Experience u een beknopt overzicht van de evenementiële actualiteit in België. Klant: BI-TC (Brussels International – Tourism & Congress) Event: Brussels Meetings Week Datum: 12-19/03/2010 Locatie: Brussel (Square, Coudenberg, Viage,…)

Klant: Mercedes-Benz Agentschap: Verhulst Events Event: Launch SLS Datum: 01-02/04/2010 Locatie: Autoworld (Brussel)


27

Klant: DeliXL Agentschap: WOW Communication Event: The Colors of DeliXL Datum: 22/04/2010 Locatie: Kolonienpaleis (Tervuren)

Klant: Flamant Agentschap: Profirst International Event: 25 jaar Datum: 28/04/2010 Locatie: Flamant @ Sablon (Brussel)

Klant: Laurent Perrier Event: 34e editie van de Gentse FloraliĂŤn Datum: 17-25/04/2010 Locatie: Flanders Expo (Gent)


28

flashback

TEKST TEKST | BEELD BEELD

Klant: Philips Agentschap: Incentive Planners Event: An Ambiant Experience Datum: 27/02/2010 Locatie: Brussels Event Brewery (Brussel)

Klant: SPA-Barissart Agentschap: EPO Event: Reveal nieuwe fles Datum: 01/04/2010 Locatie: Atomium (Brussel)

Klant: De Warande Event: Galabal Datum: 27/03/2010 Locatie: De Warande (Brussel)


29

Klant: Inbev Event: National Sales Meeting Benefralux Datum: 28/04/2010 Locatie: Sportpaleis (Antwerpen)

Klant: Groep S Agentschap: Be Your Guest Event: Personeelsfeest Datum: 12/03/2010 Locatie: Albert Hall (Brussel)

Klant: L’Oréal Agentschap: Profirst International Event: 50 jaar Redken Datum: 08/02/2010 Locatie: Gésu (Brussel)


30

flashback Klant: Kinepolis Group Event: Avant-première Shutter Island Datum: 24/02/2010 Locatie: Kinepolis Brussels (Brussel)

Klant: IKEA Event: Focus Days Datum: 02-05/03/2010 Locatie: IKEA Belgium HQ (Zaventem)

Klant: Atos Worldline Agentschap: Event’ives Event: Gipsy Feelings (Personeelsfeest) Datum: 19/03/2010 Locatie: Kelders van Cureghem


31

Klant: Porsche Import Agentschap: D-Side Event: Porsche Francorchamps Days Datum: 18/04/2010 Locatie: Circuit de Spa-Francorchamps

Klant: Quick Agentschap: K Com Event: Fun Cruise (Personeelsfeest) Datum: 04/03/2010 Locatie: Albert Hall

Klant: Peugeot Agentschap: Minotaur Event: Podium 2012 - Peugeot Quality Service Awards Datum: 17/02/2010 Locatie: CNIT (Parijs)


BENJI-FUN

FUN-FUN

RENT-A-STAGE

SKY-EVENTS

RENT-A-LIMO

WERK MET FUN

let’s make it… A W RLD OF FUN ! DciYZ`dcoZc^ZjlZWgdX]jgZ!&&'eV\^cVÉhkda[jc!ZmX^iZbZci!heVcc^c\ZcdciheVcc^c\# 9‚XdjkgZocdigZcdjkZaaZWgdX]jgZ!&&'YZheV\ZheaZ^cYZ_d^Z!ZmX^iVi^dc!iZch^dcZiY^kZgi^hhZbZci# 9^hXdkZgdjgcZlWgdX]jgZ!&&'eV\Zh[jaad[[jc!ZmX^iZbZci!iZch^dcVcYZciZgiV^cbZci# Order it now : info@fungroup.be

=dgilZ^YZclZ\'*!(*'%Odc]dkZc!7Za\^jb":jgdeZ™iZa ('%&&*(.*%% www.fungroup.be

info@fungroup.be

take it easy partytime… going up…have fun exciting

we dare you… vip feeling partytime… playtime adrenaline adrenaline nervous? vip feeling jump jump champagne? feel free feel inflatables go for it… elax & enjoy kids champagne? comfort be happy countdown relax & enjoy 5..4..3..2..1..JUMP! excitementmake friends personal

thanx


Pro File

event management

Roland Fontaine

Events Coordinator d’Ieteren Roland Fontaine is begin 2009 bij de evenementencel van d’Ieteren gekomen. Daar beheert hij de corporate evenementen, alsook de evenementen met betrekking tot de merken Seat, Skoda en Yamaha. Hier volgt een klein interview, dat werd afgenomen in het Europese luchtruim, ergens tussen Frankfurt en Antwerpen, op de terugweg van het Imex-salon … Experience: Hoe bent u bij de evenementencel van d’Ieteren terechtgekomen?

R

oland Fontaine: Nadat ik gedurende een tiental jaar een commerciële functie had bekleed bij Quiksilver, heb ik voornamelijk gewerkt voor een evenementenagentschap uit Parijs, dat vooral bezig was met de organisatie van evenementen voor media, waarbij ook het televisiestation TF1. In die functie coördineerde ik evenementen in Frankrijk, maar ook in België, waar ik heel wat contacten binnen de sector kon leggen. Begin 2009, werd ik gecontacteerd toen er een functie vrijkwam binnen de evenementencel van d’Ieteren… een aanbod waar ik snel op ben ingegaan.

Waaruit bestaat uw werk binnen deze cel? R.F.: Onze cel, die gegroepeerd is in wat wij ‘de villa’ van Kortenberg noemen, werkt aan de organisatie van de zowat 300 evenementen die d’Ieteren jaarlijks organiseert voor de verschillende merken van de groep (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche en Yamaha, nvdr).Deze evenementen gaan van opendeurweekends in de concessies tot de lanceringen van voertuigen, met daar tussenin ook sponsor-partnerships, corporate events en, natuurlijk ook, het Auto- en het Bedrijfsvoertuigensalon,wat toch twee belangrijke communicatiemomenten zijn voor de groep.

Zulk een omvangrijk contingent van evenementen betekent waarschijnlijk dat u ook een beroep moet doen op evenementen-agentschappen … R.F.: Dat klopt. De cel beheert het geheel van ‘one shot’ evenementen en doet over het algemeen een beroep op externe agentschappen in twee soorten gevallen. Wanneer onze evenementen een diepere creatieve dimensie vereisen, en wanneer onze evenementen zich uitstrekken over meedere dagen. Zoals bij road-shows, bijvoorbeeld. Deze outsourcing is een manier om te vermijden dat onze interne krachten worden gemonopoliseerd tijdens enkele zeer belangrijke periodes.

Aan de hand van welke criteria selecteert u deze agentschappen? R.F.: Onze selectie gebeurt op basis van pitches, die wij uitschrijven voor enkele evenementenagentschappen waarvan wij de specialiteiten kennen. Om dit te doen, beschikt d’Ieteren over een eigen manier van werken en het aantal agentschappen dat betrokken is bij onze aanvragen is zelden meer dan 3 of 4. Onze relaties met de agentschappen? Die zijn uitstekend. Het gebeurt ook dat wij hen vragen om ons bij bepaalde projecten te ondersteunen voor het creatieve aspect. Zij vervullen dan de rol van consultant, die uiteraard ook vergoed wordt.

U maakte deel uit van de jury van de Benelux Event Awards 2010. Wat is u bijgebleven uit deze twee dagen? R.F.: De twee dagen in Genval, waarin de projecten werden verdedigd, hebben mij eerst en vooral de mogelijkheid gegeven om te ontdekken waartoe bepaalde evenementenagentschappen in staat zijn. Ik heb heel wat goede dingen gezien, maar ik ben wel tot het besef gekomen dat onze evenementencel ook heel goed werk levert. Ik denk hierbij vooral aan de Bugatti tentoonstelling, die wij hebben georganiseerd in Autoworld. Dit project werd van a tot z ontwikkeld door ons team. Wij zijn werkelijk van nul af aan begonnen… en we kunnen fier zijn op het resultaat!

Steekkaart Naam: Fontaine Voornaam: Roland Functie: Events Coordinator d’Ieteren – Research & Marketing Logistics Brands: Seat – Skoda – Yamaha In functie sinds: Juli 2009 Leeftijd: 45 jaar Gezinsituatie: relatie, zonder kinderen Vrije tijd: kite surfen, wintersport, reizen Houdt van: films, muziek, fotografie, samenzijn met vrienden, motorsporten Houdt niet van: tuinwerk, vriestemperaturen…

33


WWW.LOLC.BE


softwares

event management

Event Intelligence Forum 1.0

Danny Stevens

Welkom in het tijdperk van elektronische multitasking

Met de applicatie eventdrive treedt het beheer van evenementen een nieuw

En wanneer hij over beheer praat, kan Danny tijdperk binnen. Deze woorden komen Stevens zich baseren niet van zijn ontwikkelaar, maar wel van op zijn 15 jaar ervaring als hoofd van Event de deelnemers aan het allereerste Event Masters, maar ook op Intelligence Forum. de feedback van een half dozijn testklanten, p 29 april verzamelden ongedie gedurende een jaar de beta-versie veer vijftig eventprofessionals hebben gebruikt om een maximale in Willebroek om een vijftiental diepgang te geven aan elk van de workshops bij te wonen, gewijd aan de modules. “Bij wijze van voorbeeld applicatie eventdrive, maar ook aan enen niet limitatief, is het vermeldenskele thema’s uit de evenementenactuwaardig dat het systeem voortaan aliteit, zoals de berekening van de ROI geautomatiseerd is om fouten tijdens en het ecologische aspect van evenehet versturen van uitnodigingen op te menten in de ruimste betekenis van het sporen en te herstellen, dat het over woord. Kortom, de verschillende zalen een carpool-module beschikt om het van de Boxez waren ondergedompeld is aantal voertuigen te reduceren, een een sfeer van totaal beheer … controlesysteem voor testritten binnen de autosector, een beheersysBeheer… teem per SMS dat de mogelijkheid “Het eerste doel van de applicatie biedt om de tafels te reorganiseren in eventdrive is om een toegevoegde functie van de no-shows, etcetera. De waarde te bieden aan zijn gebruikers,” lijst van functionaliteiten is te lang om zo vertelt Danny Stevens, de drijvende helemaal op te noemen. Zeker omdat kracht achter deze applicatie, die moeideze met de minuut ook langer wordt. lijk samen te vatten is omwille van de » vele mogelijkheden. “eventdrive, dat is in feite een veelheid aan praktische … en integratie modules die de gebruiker – een eveneTussen de sessies in, merkten we dat mentenagentschap of een bedrijf – seeventdrive nog maar weinig bekend lecteert om zo een tool samen te stellen was, maar dat het wel ‘bijzonder intedie het meest compleet is om de eigen ressant’ of ‘het proberen waard’ werd evenementen te beheren. Deze modugevonden door de personen die de les variëren van het recupereren van praktische uiteenzettingen bijwooninformatie tijdens het uitsturen van de den, die werden gegeven door profesuitnodigingen, over ‘sustainability’ assionals die het systeem in de praktijk pecten, tot een groot aantal praktische al hebben geïmplementeerd. Elk op elementen.” hun eigen manier natuurlijk.

O

“Het klopt dat we zeer weinig gecommuniceerd hebben tijdens de lanceringsfase van de applicatie”, zo gaat Danny Stevens verder. “Toch hebben al heel wat van onze testklanten het systeem overgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor LeasePlan, dat het gebruikt voor alle e-mailingcampagnes. De applicatie kan beschouwd worden als een gigantisch platform van modules en tools, die men selecteert in functie van de eigen noden. De beheermodule van de testdrives is bijvoorbeeld niet nuttig voor alle bedrijven. Ook de toegang tot het systeem kan binnen een organisatie worden onderverdeeld, zodat de financiële afdeling bijvoorbeeld alleen maar toegang krijgt tot de facturatiefunctie of de ROI. Het is precies in deze segmentatie in alle richtingen dat de grote kracht van dit systeem ligt …” Momenteel geniet de applicatie vooral interesse vanwege de agentschappen en de corporate organisatoren. In de nabije toekomst worden er nog aanvullende modules ontwikkeld, voornamelijk met betrekking tot project management (beheer van de aspecten crew, catering, overnachtingen, etc.). En aan het eind van het jaar, mogen we ons aan een nieuwe versie van eventdrive verwachten. Wait and see…

35


the right power, the right climate...

GENERATORS - POWER DISTRIBUTION AI R C O & H EAT ING REN TAL

info@racor.eu www.racor.eu


event management

De keuze van een locatie voor uw evenement:

een ecoverantwoorde daad Ruimtes bestemd voor de organisatie van evenementen in België, die in het verleden op diverse tijdstippen werden gebouwd, bieden zeer wisselende milieukwaliteiten, die vaak tekortschieten. Nochtans wordt er een positieve evolutie vastgesteld. Sommige evenementiële locaties hebben zich duidelijk geëngageerd voor een politiek van duurzame ontwikkeling en hebben hun ecologische prestaties aanzienlijk

© Onidjii – Fotolia.com

verbeterd (bijvoorbeeld het Magritte-museum of The Event Lounge in Brussel, SAP Lounge in Vilvoorde). Andere plaatsen, die beschikbaar zijn voor de eventverhuur, werden zelfs van bij aanvang ontworpen volgens een duurzame aanpak. Voorbeelden daarvan zijn AA DOCK’s in Anderlecht, de meetingruimtes bij Caméleon in Woluwe of het conferentiecentrum De Basis in Westerlo.

H

et kiezen van een zo duurzaam mogelijke eventlocatie op maat van uw noden is bijgevolg niet altijd gemakkelijk, maar wel steeds doenbaar.

tiek van duurzame ontwikkeling wordt gevoerd en of er een verantwoordelijke bestaat voor alles wat met duurzame ontwikkeling te maken heeft.

Op vandaag bestaat er in ons land geen label dat de duurzame kwaliteit van een evenementiële plaats staaft. De beste methode om een ruimte te kiezen voor uw toekomstige evenement is uw objectieven en prioriteiten op het vlak van duurzaamheid op voorhand vast te leggen en kijken naar een locatie met een duidelijke ecoverantwoorde aanpak.

Geef de voorkeur aan een ruimte met elektrische voorzieningen die aangepast zijn aan de meest courante noden, een audio-video installatie en een verwarmingssysteem. Gebruik bij voorkeur tafels en stoelen van ter plaatse en vermijd zo duur, energievretend en vervuilend transport.

Hulp nodig? Lees hier onze tips en tricks.

Controleer voor het water of er debietreductoren zijn voor de lavabo’s en of de wc’s voorzien zijn van twee standen voor waterspoeling. Wordt er regenwater gebruikt? Wordt het gebruikte water gerecycleerd?

De locatie: Deze zou moeten centraal gelegen zijn, in vergelijking met de plaats van oorsprong van uw gasten. Geef ook altijd de voorkeur aan een met het openbaar vervoer makkelijk bereikbare plek of voorzie een oplossing van carpooling of een ecologisch verantwoorde shuttledienst. Eenmaal u de locatie gekozen hebt, controleer dan of er een echte poli-

De uitrusting:

Beheer van de grondstoffen:

Verzeker er u op het vlak van energie dat de gekozen locatie een besparingspolitiek voert. Zijn er bewegingsdetectoren in de doorgangsruimtes (toiletten, gangen)? Gebeurt de energievoorziening door middel van zonnepanelen,

warmtekrachtkoppeling of windmolens? Worden er in de permanent verlichte plaatsen lage-energie lampen gebruikt (LED, spaarlampen)? Voldoen de thermische isolatie en het controlesysteem voor de verwarming aan de vereisten? Volstaat de natuurlijke verluchting van de plaatsen en gebeurt dit op een controleerbare manier? Check ook het onderhoud en het rationele gebruik van de airconditioning. Is er een middel om het elektriciteitsverbruik van uw evenement nauwkeurig te bepalen?

Het afvalbeheer en het onderhoud: Zoek de aftapopeningen en bepaal hoe het afvalbeheer werkt en vergemakkelijk de manier van selectief afval scheiden. Duid ter plaatse ook de scheidingspunten op een duidelijke en goed zichtbare manier aan. Vraag het onderhoudspersoneel om ecologisch verantwoorde producten te gebruiken. Vergeet niet om uw criteria mede te delen aan uw leveranciers en valoriseer uw keuzes op het vlak van duurzame ontwikkeling bij uw genodigden.

37


Geef uw seminarie een duurzame stempel mee!

Compenseer de CO2-uitstoot van uw verblijf. Martin’s Hotels compenseert de volledige CO2-uitstoot van elk residentieel seminarie in zijn 11 hotels door de aanmaak van hernieuwbare energie in groei- en ontwikkelingslanden (door de VN erkende projecten). Deze compensatie wordt gewaarborgd door CO2logic, een gecontroleerd Belgisch organisme dat erkend is voor zijn expertise en de kwaliteit van de projecten waarin het investeert. U ontvangt voor uw bedrijf een “Zero uitstoot”-certificaat. Het seminarie “Martin’s Carbon Zero” maakt integraal deel uit van het globale project inzake duurzame ontwikkeling Martin’s Hotels.

Een gezamenlijke, concrete actie voor de planeet en de toekomstige generaties.

www.martinshotels.com


enquete

Benelux Event Awards

BEA Enquête Op 1 april 2010 heeft iedereen zich goed vermaakt in het Egliseum te Ieper. Dat waren alvast de reacties die we de avond zelf mochten ontvangen. Maar hoe kijkt men enige tijd later terug op het evenement? Welke positieve of negatieve elementen blijft men dan onthouden? Dankzij de follow-up module van EventDrive kreeg de BEA-organisatie dit jaar een unieke kans om de antwoorden op deze vragen te achterhalen.

D

e aanwezigen op de Benelux Event Awards kregen enige tijd na het evenement een korte enquête voorgeschoteld. Hierin werden hen 21 vragen voorgelegd, die peilden naar verschillende aspecten van de avond en het BEA-concept in het algemeen. Van 114 aanwezigen ontvingen we feedback. De resultaten geven een mooi beeld over hoe de deelnemers de BEA’s dit jaar hebben ervaren…

Aanloop en ontvangst We beginnen met de beoordeling van de aanloop naar het evenement. De gebruiksvriendelijkheid van de webregistratie werd door de meeste deelnemers als goed (40,16%) of zeer goed (35,24%) ervaren. Ook de service van het EventDrive team (80,32%) en de snelheid en service bij de check-in en badging (84,32%) kregen een positieve beoordeling (goed of zeer goed). Zowel de hostessen van The Frontline Company als die van BC Hostess werden erg geapprecieerd (84% positief).

Locatie Met de Westhoek kozen de BEA’s dit jaar toch wel voor een opmerkelijk locatie. Een keuze die desalniettemin toch gewaardeerd werd, zo blijkt. Meer dan de helft van de deelnemers (57%) was positief verrast door de faciliteiten in de Westhoek. Slechts 5,26% sprak zich hier negatief uit. Een mooi aantal is zelfs geïnspireerd geraakt om er zelf evenementen te organiseren (12,28% zeer sterk; 25,43 wellicht wel). De algemene locatie werd door 75,43% goed of zeer goed bevonden. Het concept om de BEA over anderhalve dag te laten verlopen met een inspiration tour wordt slechts door 5,11% afgewezen. De meerderheid uit zich hier positief (47,85%) of neutraal (47%).

Award night Tijd voor het event zelf dan. De catering kreeg een positieve beoordeling van 77,19% van de deelnemers. Slechts 3,5% vond deze slecht. De decoratie en het meubilair van Expo Rent scoorde met 50% goed en 33,72% zeer goed erg hoog. De animatie van The Cast werd vooral gezien als goed aansluitend bij het geheel (42,10%) en origineel (28,07%). Het niveau van de show was voor 50,43% goed tot zeer goed. 15,03% gaf de show een slechte beoordeling. De techniek haalde met 63,71% een overwegend positieve score. Ruim 77,39% van de BEA-deelnemers schaart zich achter het concept The Promise, maar slechts 33,04 geeft aan dit zeker zelf te gaan toepassen. Met 49,56% is er hier nog een grote groep zonder mening.

Wedstrijd en algemene beoordeling Het niveau van de cases werd door 65,24% als hoog of zeer hoog aanzien. En ook het niveau van de jury kreeg van 49,99% een positieve quotatie. Een bijna even grote groep had hierover geen mening (49,14%), wat begrijpelijk is gezien slechts een beperkt aantal BEA bezoekers met de jury in contact is gekomen. Het algemene niveau van de organisatie was voor 53,17% goed en voor 28,57% zelfs heel goed. Meer dan 82% vindt de BEA het belangrijkste networkingplatform binnen de eventindustrie. De deelnemers vinden de BEA Awards voor onze sector in de eerste plaats nodig (44,91%), maar ook leuk (31,35%) of zelfs onmisbaar (22,88%). Slechts 0,84% oordeelt dat deze overbodig zijn. Kortom, de enquête leverde erg bemoedigende resultaten op, die de BEA-organisatie in elk geval zullen aanzetten om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Een goed rapport voor de BEA 2010

39


40

Benelux Event Awards

BEA 2010

De crisis doet het goud iets minder blinken… Op 1 april ging Compane met de felbegeerde Golden BEA aan de haal voor hun organisatie van de 100ste verjaardag van Uitgeverij Lannoo. Experience ging op zoek naar de geheime ingrediënten waarmee Compane de BEA-jury wist te overtuigen…

boodschap naar buiten gebracht. “We pakken er natuurlijk mee uit, in die zin dat we al onze klanten hebben aangeschreven met een ludieke wedstrijd. Er zijn zo’n 350 mails naar buiten gegaan en, tot mijn grote verbazing, zijn daar een honderdtal reacties op gekomen. Wat ik een ongelooflijk aantal vond. Maar wij houden ons woord en zullen alle winnaars een fles champagne bezorgen.”

Toch betekent het winnen van de Golden BEA niet dat Compane ineens alles in de schoot geworpen krijgt. De huidige economische realiteit heeft daar immers anders over beslist. “Eigenlijk brengt de overwinning op dit moment nog niet zoveel teweeg. De sector draait niet goed en alles plooit een beetje terug. In die zin hebben we deze Golden BEA nog niet helemaal kunnen verzilveren.”

B

ij Compane kwam de overwinning eerder onverwacht. Toch kan men zich een beeld vormen van welke kwaliteiten de jury heeft weten te appreciëren. “Eigenlijk kan alleen de jury weten wat precies de doorslag heeft gegeven”, zegt Chris Vanderweyen van Compane. “Maar als je mij naar de sterke punten van onze case vraagt, denk ik in de eerste plaats aan de omgang met de klant en vooral aan de invulling van de basisbriefing. Hoe kan je, durf je en wil je de wens van de klant interpreteren en hoe vertaal je deze naar het uiteindelijke evenement. Als “coach for complex content” is dat volgens ons de essentie.” Een Golden BEA is iets waar een evenementenagentschap trots op mag zijn. En ook bij Compane heeft men een fiere

BEA 2010 – Golden Award 2010 100 jaar Lannoo - Compane In het kader van zijn honderdste verjaardag, wilde het beroemde uitgevershuis Lannoo een feestelijke ceremonie organiseren. Niet met een academische zitting gevolgd door een klassiek concert, maar wel onder de vorm van een multimedia evenement dat de geschiedenis van deze familieonderneming in de kijker zet, alsook de grote diversiteit van zijn activiteiten. Op 8 september 2009, verzamelden een duizendtal genodigden in de Bozar (Brussel) voor een avond met medewerkers, auteurs, artiesten en uitgevers op het podium en op het scherm. Al vanaf het begin van de avond was het Mechelse evenementenagentschap Compane erin geslaagd om de toon te zetten, dankzij de bedrukte ballonnen die doorheen het publiek zweefden: een feestelijke en tegelijk stijlvolle toon, die gedurende de hele avond werd verder gezet met heel wat emoties tot gevolg. En ook achter de schermen toonde Compane tijdens dit evenement de toegevoegde waarde die enkel de grote agentschappen kunnen brengen!


Benelux Event Awards

BEA 2010

BEA’s zien het Licht in Tuin van Eden De organisatie van de Benelux Events Awards (BEA) was dit jaar in handen van eventbureau Finale omdat het vorig jaar de belangrijkste award won. Dit jaar stond de avond, in het Ieperse Egliseum, in het teken van De Schepping en De Tuin van Eden.

“E

en thema dat zich goed leende voor de locatie, aangezien we in een ontwijde kerk zaten”, vertelt Finale-zaakvoerder Rudolf Werthen. “Aangezien elk event een creatie op zich is, leek me het Scheppingsverhaal als uitgangspunt een goed idee. Ik liet me inspireren door de Genesis waarin Adam, Eva en natuurlijk ook de appel een belangrijke rol vervullen. Die appel leidde doorheen de avond een eigen leven en werd opgenomen in allerlei soorten animaties, de decoratie, de aangeboden gerechten en tal van andere inhoudelijke aspecten. Zo lieten we, in overleg met de andere sponsors van de avond, meubilair aanmaken in de vorm van een slang en bouwden we met behulp van allerlei planten en lichtconstructies de kerk om tot een Tuin van Eden. Het resultaat was een heel kleurrijk spektakel dat erg gesmaakt werd door het aanwezige publiek.”

Van duisternis naar licht Net als in het Scheppingsverhaal werd de evolutie van de totale duisternis naar het Licht geëvoceerd. “We begonnen in het donker tot het licht ons ‘redde’ bij aanvang van de receptie. Nadien stelden de diverse kandidaat-winnaars zich virtueel voor aan de hand van 3D-beelden. Tevens een ludieke manier om ons eigen project naar voor te brengen.” Naast het slangvormig buffet, viel de projectie van een bewegend plafondschilderij, met abstracte beelden over de Schepping, in de kleuren van de Sixtijnse Kapel, erg op. Die verliep synchroon in de drie grote koepels van het Egliseum.

Rudolf Werthen - Finale Events

“De diverse figuranten droegen speciaal ontworpen kledij, waarbij hun styling en kapsels Lilith en de boze geesten volle-

dig benadrukten. Bovendien werden de bezoekers verleid om in ‘de verboden vrucht’ te bijten, namelijk “de Appel” die voor de gelegenheid ‘vermomd’ was als een stuk fruit, gevuld met een goede scheut wodka. Dat werd letterlijk en figuurlijk zeer gesmaakt”, illustreert Rudolf Werthen. Tot slot zorgde Finale zelf voor de videoanimaties en enkele virtuele zangeressen die optraden in het 3D-theater. “We bouwen momenteel een database uit van een aantal performers die zowel uit de pop, jazz als klassieke muziekwereld komen. Het zijn topartiesten die niet steeds live kunnen of willen optreden tijdens een diner of receptie. Van hen maken we een serie opnames die we dan tijdens een event kunnen opvoeren in ons 3D-theater, net alsof ze er echt zijn”, besluit Rudolf.

41


www.dockx-rental.be

Eén uur een top rijervaring meemaken met een Ferrari F430? K es datum en uur en e bent vertrokken!

Budget Eén uur r den of meer den € 195,00 nc btw brandstof en verzeker ng

Data Zon 11/07 Woe 11/08

S nt-Den s-Westrem (Gent) W r k (Antwerpen)

Reserveer persoon k b Chr stophe De C erck E chr stophe dec erck@dockx-renta be T +32 3 740 39 94 Meer nfo op www dockx-renta be

R E N T YO U R F R E E D O M

ABONNEER U OP EXPERIENCE Bookers: Bent u een (toekomstige) professional binnen de eventsector? Aarzel dan niet om u te abonneren op Experience magazine en mis niets van de actualiteit uit de evenementiele sector! Vul onderstaande antwoordcoupon in en stuur dit formulier per fax terug naar onze abonnementservice op +32 (0)4 226 94 84. Bedrijf: ................................................................................................................................................................. Naam & voornaam: ............................................................................................................................................

ld de portiers van de artiestenwere

me

nodige hulp ? ORGANISATIE Waar vind je de CASE STUDY 100 jaar RSC Anderlecht van de Gouden Gids EVENT MARKETING De strategie INCENTIVES Van Senegal tot IJsland

van een goede B2B vakbeursdeelna MARKETING MIX Het geheim PRODUCTIE Het belang van decor

OceanDiva LOCATIES De toekomst volgens Hostess- en evenementenbureaus BEKENDHEID EN WAARDERING

35 ideeë ideeën voor een geschikte locatie ETHNIC MARKETING Hoe communiceren met minderheden? EVENEMENTENBUREAUS Het geheim achter hun succes ROI Het onmeetbare meten

LOGISTIEK Efficiëntie verhogen MEUBILAIR De ene stoel is de andere niet COCKTAILS Drinks met een vleugje show

Volledig adres: .................................................................................................................................................... e-mail: ..................................................................................................................................................................  Ja ik wens een abonnement op Experience magazine te nemen voor een periode van één jaar (4 exemplaren)  aan de prijs van € 85, -* btw excl. (standaardtarief)

De tendensen voor 2009

 aan studententarief € 45, -* btw incl. (gelieve een kopie van de studentenkaart bij dit formulier te voegen).  Ik wens ook gratis uitnodigingen en newsletters van Experience te ontvangen. De factuur van uw abonnement zal u worden opgestuurd na ontvangst van het ingevulde formulier. Handtekening van de abonnee en / of stempel van het bedrijf:

*verzend- en administratieve kosten inbegrepen. Zonder verplichtingen zal u 30 dagen vóór het vervallen van uw abonnement een voorstel tot verlenging van het abonnement automatisch opgestuurd worden.

De maak van de even e o


BEA 2011

Benelux Event Awards

Meer nadruk op de inhoud Chris Vanderweyen - Compane

Erik De Ridder - BEA

Vanaf het moment dat het resultaat van de Gouden BEA bekend gemaakt wordt, moet de winnaar eigenlijk al meteen weer aan de slag.

B

ij Compane was men zich meteen bewust van de opdracht die aan de BEA-winst vasthing. “Velen die mij kwamen feliciteren, voegden er een beetje smalend aan toe En nu is het aan jullie”, zo vertelt Chris Vanderweyen van Compane. “Heel wat collega’s zien hierin een vergiftigd geschenk. Toch hebben we na intern overleg besloten er voluit voor te gaan. We zijn ervan overtuigd dat wij de BEA’s nog heel wat kunnen bijbrengen, vooral voor wat betreft het inhoudelijke luik. En omdat wij onszelf als specialist op dat vlak zien, willen wij ook graag tonen wat we kunnen.”

Compane wil voor de BEA 2011 vooral uitgaan van eigen sterkte en de troeven Want het evenement dat uitspelen die hen dit jaar de Golden op dat moment bezig is, BEA hebben opgeleverd. “Wij zijn in de eerste plaats bezig met inhoud en het zal volgend jaar door hem vertalen van inhoud naar een evenegeorganiseerd worden. Een ment, vandaar onze baseline “coach for complex content”. En zo zullen we ook hele eer, maar tegelijkertijd werken voor de BEA 2011. Het luikje een niet te onderschatten ‘wie heeft gewonnen’ – ‘met welke case’ etc., daar willen we meer belang opdracht. De hele sector aan hechten. Maar natuurlijk willen we kijkt immers toe… Wij blikdit wel doen op zo’n manier dat het een dynamische 40-minuten durende ken vooruit naar 2011 met talkshow wordt, die toch aangenaam BEA-winnaar Compane. blijft om volgen. Daarnaast is de BEA ook een ideale plek om bepaalde nieuwe dingen aan te dragen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de lancering van een Hoewel de BEA’s 2010 nog vers in het geheugen liggen, blikt ook BEA-voorzitter Erik De Ridder nieuwe artiest. Maar vol ongeduld vooruit naar de editie van 2011. “Dit jaar kozen we met de Westhoek voor een natuurlijk gaan we niet niet voor de hand liggende locatie. Een keuze die desalniettemin als positief werd ervaren, zo alles overboord gooien. blijkt uit de resultaten van onze enquête na het evenement. Toch keren we voor de 2011-editie Wat goed is moet zeker terug naar de vertrouwde driehoek Gent-Antwerpen-Brussel. De uiteindelijke gaststad wordt in behouden blijven”, zo het najaar bekend gemaakt, maar ik kan wel al meegeven dat net als dit jaar de regio opnieuw besluit Chris Vanderzeer nauw bij het evenement betrokken zal worden.” weyen. “Verder bekijken we alle mogelijkheden om de BEA’s naar een nog hoger niveau te tillen”, gaat

“Streven naar een nog hoger niveau”

Erik De Ridder verder. “Hiervoor is een nauwe samenwerking met de verschillende vakverenigingen van essentieel belang. De positieve inbreng van onder andere EQUAL en BESA is wat dat betreft van goudwaarde.” De BEA 2011 is dus zeker weer iets waar de hele sector naar kan uitkijken. In september gaat de hele campagne voor het evenement en de competitie van start.

43


44

advertorial Katleen Rens

TheCast, de kracht van Fantasie

De 450 genodigden van de BEA editie 2010 zullen de sfeer tijdens het event niet snel vergeten Organisator FINALE EVENTS gaf THECAST de opdracht om het thema ‘de tuin van Eden’ mee in beeld te brengen, met als doel de aanwezigen onder te dompelen in een andere dimensie .... Dat dit meer vraagt dan louter enkele figuranten in een toepasselijk kostuum te plaatsen, wat al te vaak gedaan wordt en daardoor te snel vergeten, is nu net die meerwaarde die THECAST de organisator en klant wenst te bieden. Een blik achter de schermen van the leading lady van THECAST, Katleen Rens:

“D

e medewerking als sponsor aan de Bea-awards is een uitgelezen kans om je evolutie en creativiteit te tonen aan de sector. In de eerste plaats dien je je uiteraard te schikken naar het eventconcept, dat dit jaar door Rudolf Werthen, Finale werd bepaald als ‘Tuin van Eden’. Aangezien Rudolf Werthen en ikzelf reeds meer dan 10 jaar profesioneel samenwerken aan artistieke producties, aanvankelijk waren dit producties die Rudolf regisseerde of dirigeerde en waarbij ik meewerkte als danseres of productieassistente, mondt dit nog steeds uit in creatieve resultaten als wij onze koppen bij elkaar steken. We waren er ons van bewust dat ‘Tuin van Eden ‘snel als een ‘cliché’ kan benaderd worden, dus hebben we getracht ‘way beyond’ te denken. Het resultaat hiervan was dat ik tot 2 maal toe mijn team heb laten weten dat we het bij nader inzien toch anders zouden aanpakken dan hetgeen we besproken hadden tijdens de laatste meeting. back to scratch! … Dit heeft de tijdsdruk op mijn team welliswaar vergroot, maar ik wist dat dit de juiste keuze zou zijn. M.a.w op minder dan 14 dagen tijd werden de verschillende tableaux gerealiseerd dwz: de creatie van nieuwe kostuums – het zoeken, samenstellen en aanmaken van accessoires & props – de realisatie van de haarcreaties.

We hebben gezocht naar gelaagheid en contradicties binnen dit universele thema en elementen afgetoetst binnen verschillende geloofsovertuigingen, waar wij visueel mee aan de slag konden en bovenal een eigen interpretatie van konden maken. “Voor mijzelf betekent de ‘Tuin van Eden ‘de ‘hemel op aarde’, m.a.w zacht, liefelijk, bloemig, romig, donzig, pasteltinten, goddelijke wezens, goedheid … een soort ‘secret garden’ van de deugden! Echter, doordat EVA zich heeft laten verleiden door ‘lilith’, de slangenfiguur met de appel, is deze perfecte wereld ‘menselijk’ geworden en daarmee ook ‘sterfelijk’ en ‘evil’! Die tegenstelling wou ik graag visueel uitwerken. Voor Rudolf was het belangrijk dat het event het thema ‘tuin van Eden’ zou weergeven vóór dat deze sterfelijk werd … Er mocht wel naar het ‘verderfelijke’ verwezen worden, maar het mocht geen ‘hemel en hel’ verhaal worden. “Bij het uitwerken van nieuwe tableaux, animaties en acts is het het voor mij van essentieel belang om het specifieke verhaal van onze animaties af te stemmen op het concept van de klant of de boodschap die moet overgebracht worden.” Ik vertel u graag het achterliggende verhaal bij de verschillende tableaux die ik voor mezelf en mijn team als leidraad heb gebruikt voor de uitwerking ervan:

De slangenfiguur ‘Lilith’ die op de doopvont de genodigden stond op te wachten, moest een bloedmooie creatuur worden, die door middel van haar onweerstaanbare schoonheid mensen zou verleiden om in dé appel te bijten, om hen mee te kunnen nemen naar de sterfelijke wereld …” Zij die verleidt werden gingen later op de avond met ‘Lilith’ naar een verborgen hoek van het Egliseum waar ze op foto vereeuwigd werden… Vervolgens een tableau vivant met een hedendaagse benadering van ‘Adam en Eva’: “Het hoofdpodium lag bezaaid met appels, lees ‘verleiding’ … De twee figuren verzamelden tergend langzaam één voor één de appels en prikten ze vast


The cast

op de manteau om op die manier ‘de verleiding aan banden te leggen’ … Anderzijds zag je symbolisch langzaamaan een appelboom groeien, de verleiding die ondanks alles toch aanzwelt, met als gevolg dat deze tableau uitmondde in een zeer energetische hedendaagse dans, waarbij Adam met al zijn krachten Eva probeert te weerhouden van de onweerstaanbare drang van de verleiding: Toch zal ze kost wat kost in de appel bijten, aangestuurd door de duistere krachten van Lilith!”

de lijst van genodigden kon worden terug gevonden … En wie weet ook Lilith? De derde figuur prikte haar korset vol met vorkjes, een voorbereiding op de verleiding van de smaak, dewelke ze in haar zoektocht naar Lilith wel eens zou kunnen gebruiken.” Het laatste tableau, interactie met genodigden: “Na hun terugkeer zijn de 3 engelen in de ban geraakt van de pure verleiding, ze hebben Lilith gevonden, maar deze wou niet meer terugkeren naar het ‘aard paradijs’ … Vanaf nu staan deze drie creaturen ten dienste van de ‘verleiding’, ten dienste van ‘Lilith’ …

Het duet ‘Adam & Eve” kan bekeken worden op youtube via” katleenthecast”: http://www.youtube.com/ watch?v=2aZmPyVo3CY Nadien ontstond er een tableau met 3 engelen op zoek naar ‘Lilith’ om haar te overhalen terug te keren naar het ‘aards paradijs’: “Wij hebben deze 3 figuren voorgesteld als half mens, half dier die vanuit het aards paradijs op zoek gaan naar Lilith en hierdoor een demonische wereld zullen moeten trotseren. Dit tableau is een symbolische voorbereiding op deze tocht … Een voorbereiding die start in het ‘aards paradijs’ tussen de genodigden. Vandaar dat we voor deze kostuums de keuze hebben gemaakt voor een tikje oubollige stoffen met bloemetjesmotie-

ven in combinatie met zwarte latex en rubber als tegenpool. We hebben ervoor gekozen geen enkel lichaamsdeel ‘bloot’ te laten om op die manier de verleiding ‘groter’ te maken. De haarcreaties met échte hoorns spreken voor zich, de haarcreatie met zwart gelakte poppenkopjes verhuld met bloemen staat symbool voor de gruweldaden die Lilith in haar mars heeft en die de engelen willen verhinderen … ( cfr. kindermoord). De attributen die deze 3 creaturen gebruikten tijdens dit tableau waren een uitvergrote ‘appelnoster’, een heilig boek, gewikkeld in bloemenstof, waarin

De gesluierde ‘wandelende’ tafelfiguur staat symbool voor de geest van ‘Lilith’, zij kijkt via achteruitkijkspiegels toe op de handelingen van de 3 engelen, die zij vanaf nu ‘platonisch’ aanstuurt. Hun rituele handelingen gaan als volgt: een stukje verboden vrucht wordt in een schaaltje gelegd, het wordt geïnjecteerd met een bedwelmende vloeistof en wordt vervolgens aangeboden aan alle gasten die ze tegen komen in de ‘tuin van Eden’, tenminste aan diegene die het aandurven om een vorkje weg te nemen op het korset van één van de creaturen . We weten niet wat er met hen die het waagden gebeurd is …”

Om het woord bij het beeld te voegen gaan we jullie via Eventnews.be iedere maand een case voorstellen. Deze uiteenlopende casestudies zullen illustreren waarin de meerwaarde van THECAST te vinden is.

45


46

Benelux Event Awards

European BEA

Inschrijvingen voor

“European Best Event Awards 2010” van start gegaan

Heb je dit jaar een geweldig evenement georganiseerd voor je bedrijf of je klant? Dan is het hoog tijd dat je de sector meer laat weten over jouw verwezenlijkingen! De inschrijvingsprocedure voor de European Best Event Awards is nu geopend tot de sluitingsdeadline van 30 juli.

D

e prestigieuze European Best Event Awards (EuBEA) huldigen evenementen die een uitstekende kwaliteit hebben getoond op vlak van creativiteit, uitvoering, productie en regie. De EuBEA zijn de enige awards van hun soort die open staan voor alle agentschappen en bedrijven in Europa. Oorspronkelijk werden the ‘Best Event Awards’ door het Italiaanse uitgevershuis ADC Group gecreëerd voor de Italiaanse markt, maar in 2006 groeiden ze uit tot een initiatief voor heel Europa. Inschrijvingen en deelnemers aan de awardceremonie komen nu uit alle vier de hoeken van Europa, tot en met het noordelijkste deel van Rusland.

De deelname aan de EuBEA staat open voor alle in Europa gevestigde bedrijven en agentschappen, waaronder evenementenagentschappen, bedrijven, public relations agentschappen, adverteringsagentschappen, webagentschappen, media-agentschappen, uitgevers, productiebedrijven en associaties. De evenementen die in aanmerking komen voor de competitie mogen overal ter wereld hebben plaatsgevonden, maar wel in de tijdsperiode tussen 1 juli 2009 en 30 juni 2010. Publieke of private evenementen van om het even welke omvang, soort of budget kunnen worden ingeschreven. Dit jaar zal de awardceremonie plaatsvinden in Milaan, en dit tijdens de maand november, als onderdeel

van het Bea Expo Festival. 7 awardcategorieën bekronen de technische expertise op vlak van domeinen als Creativiteit en Event Direction, er zijn 18 awards voor eventtypes (Productlanceringen, Interne Evenementen, Tradeshow, etc.), zes Special Awards en 3 Publisher Special Awards. Een volledige lijst van awards kan worden teruggevonden op de officiële website www.besteventawards.com. Daar bovenop is er ook nog eens een Best Event Award voor het evenement dat de hoogste overall score haalt bij het jury panel. Zoals elk jaar bestaat de jury uit internationale vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld, handelsassociaties, communicatie-experts en journalisten gespecialiseerd in events.

Inschrijvingen Inschrijvingen voor de awards dienen te gebeuren via het aanvraagformulier op EuBEA website. De details in verband met het vereiste materiaal voor de aanvraag, zoals foto’s en een korte videopresentatie van het evenement, staan weergegeven op het formulier. Inschrijvingsgelden moeten betaald worden volgens een dalende schaal, afhankelijk van het aantal ingeschreven evenementen: Inschrijvingsgeld voor één evenement - 600 euro plus BTW aan 20% Inschrijvingsgeld voor 2de en 3de geregistreerd evenement - 350 euro plus BTW aan 20% Inschrijvingsgeld voor 4de en 5de geregistreerd evenement – 300 euro plus BTW aan 20% Inschrijvingsgeld voor elk bijkomend evenement – 200 euro plus BTW aan 20% Lezers van Experience Magazine, dit jaar de officiële mediapartner van de EuBEA in de Benelux, kunnen genieten van een korting van 30% op het EuBEA inschrijvingsgeld. Voor meer details, zoals evenementcategorieën, inschrijvingsdetails en aanvraagformulieren, bezoek je de officiële website van EuBEA - www.besteventawards.com, of contacteer je EuBEAorganisator Mila Camnasio via mila.camnasio@adcgroup.it.


BEA 2010

Benelux Event Awards

Dit jaar, kreeg de BEA-laureaat door Cata Sailing een weekverblijf aangeboden aan boord van een catamaran. Enkele indrukken en reacties van het Compane team bij de terugkeer van de Griekse eilanden …

Cata Sailing

neemt Compane mee naar de Griekse eilanden

“S

choenen uit alsjeblieft”, is niet direct de eerste vraag die je zou verwachten op een catamaran-cruise. De tweede vraag was of we een glaasje Cava wilden als welkomstdrink. En zo ging onze week genieten van start. De winnaar van de BEA-Awards heeft dit jaar als kers op de taart nog een bijkomende 7-daagse hallucinatie langs de Griekse eilanden cadeau gekregen.

Wij (eigenlijk den baas en zijn madam) hebben dat met een zinnenstrelend genoegen ondergaan. Bedankt trouwens aan de rest van de Companen om te blijven doortimmeren aan het volgende evenement.

Een gepassioneerde gastvrouw die alles doet om haar gasten ter wille te zijn en een schipper die al 80 generaties lang de Griekse zeeën doorklieft.

Prachtige landschappen, kalme winderige zee, bol genuazeil, technicolor zonsondergangen. Heerlijk culinair genieten van lekkere hapjes op de middag en smaakvolle visgastronomie ‘s avonds.

Bedankt BEA Bedankt Cata Sailing.

Kortom een prachtige snippervakantie.

47


48

advertorial

punch

Zoals iedereen weet, zijn de stad Antwerpen en de diamantcultuur al een lange tijd nauw met elkaar verbonden. Nadat men de laatste dertig jaren enigszins op zijn lauweren heeft gerust, wil de metropool vandaag opnieuw

Antwerpen,

zijn positie van Europese hoofdstad van de diamant heroveren. Een belangrijke eerste stap in deze richting werd begin februari gezet met eerste editie van de Antwerp Diamond Fair, met brio georganiseerd door het Brusselse evenementenagentschap Punch.

V

an 7 tot 9 februari laatstleden, was het prachtige gebouw van de Antwerpse Diamantbeurs uitzonderlijk geopend voor 43 toonaangevende Antwerpse diamantondernemingen die samen zo’n 200 aankopers ontvingen. Ze hadden deze geselecteerd en uitgenodigd om hen het allerbeste te tonen uit de hedendaagse wereld van de geslepen diamant. Het directiecomité van de Antwerp Diamond Fair was geïnspireerd door de internationale diamantbeurs van Hong Kong of de beurs van Las Vegas, maar ook en vooral vastberaden om Antwerpen zijn positie van Europese hoofdstad van de diamant terug te geven – een leiderspositie die de afgelopen jaren in gevaar is gekomen door de afwachtendheid van de diamantairs en door de sterke opkomst van concurrerende beurzen. Daarom vertrouwde het de organisatie

de Europese hoofdstad van de diamant van een jaarlijkse beurs in het hart van de diamantwijk toe aan Punch.

Genodigde aankopers «We waren verantwoordelijk voor de productie, de zichtbaarheid en vooral het logistieke aspect van dit evenement «, zo legt Jean-Patrick Smal uit. «Naast de stands, de veiligheid – die verzekerd werd met de hulp van gespecialiseerde bedrijven zoals Malca-Amit – en het geheel van het bijhorende programma, met als orgelpunt een hoogwaardige gala-avond voor 450 personen, hebben wij ons vooral beziggehouden met het vinden van de genodigde aankopers. Een activiteit die ons niet minder dan 6 maanden heeft beziggehouden. Onder deze bezoekers waren er juweliers en ontwerpers met winkels in de grote Europese steden, die zelf nog nooit naar Antwerpen waren gekomen omdat ze altijd met de groothandel werkten, maar ook fabrikanten en grote merken zoals Dolce Gabbana.»

Bijzonderheden «Naast de veiligheid, hebben wij ook rekening moeten houden met andere

bijzonderheden, zoals de culturele verschillen tussen de deelnemers, die vooral tot uiting komen op culinair vlak (vegetarisch, koosjer of Europees). Maar de voornaamste moeilijkheid lag bij het erg gesloten Antwerpse diamantenmilieu, want het heeft ons bijna twee jaar gekost om de zeden en gewoonten te leren begrijpen. Hierbij hebben we ons succes te danken aan het feit dat wij niet dezelfde achtergrond hebben, waardoor elk risico op belangenvermenging met de verschillende Antwerpse diamantenassociaties was uitgesloten.»

Succes “Het evenement, dat werd opgezet met behulp van sponsors zoals MercedesBenz, Brussels Airlines of Kompass, kende een zodanig succes dat het voortaan elk jaar georganiseerd moet worden en ook andere diamantondernemingen moet aantrekken. Niet minder dan 80 deelnemers hebben al bevestigd voor de editie van volgend jaar, die plaats vindt van 30 januari tot 1 februari”, zo besluit Jean-Patrick Smal.

contact www.antwerpdiamondfair.com

www.punch.be


advertorial

punch

Het restaurant met de meeste sterren ter wereld Na het succes van 2009 is Culinaria², het festival gewijd aan de gastronomie,teruggekeerd voor een tweede editie. Intussen was dit al een niet te missen afspraak geworden voor iedereen die van gastronomie houdt. Dit jaar nestelde Culinaria² zich in het ideale kader van Tour & Taxis in Brussel, en dit van donderdag 3 tot zondag 6 juni 2010. Vier zomerse dagen die helemaal in het teken stonden van de culinaire kunsten.

D

it in Europa unieke concept, dat werd opgestart en uitgevoerd door de Brusselse evenementenagentschappen Punch en Majordreams, heeft de ambitie om een verbindingsplaats te creëren waar sterrenchefs, lekker eten en nieuwe producten de smaakpapillen van de talrijk verwachte bezoekers zullen verwennen. In 2009 waren ze met 14.000, en dit jaar zelfs met meer dan 23.000 om deze totale en unieke ervaring te komen beleven, die ons wordt voorgesteld door Jean-Patrick Smal, afgevaardigd bestuurder van Punch.

Regen van sterren “Met 18 Belgische chefs van 16 restaurants met in totaal 26 sterren in de Michelingids 2010, 11 workshops en tussen de 50 en 80 ambachtslui, wil Culinaria² een festival en dus geen salon

van de gastronomie zijn. In tegenstelling tot salons, richten wij ons niet op de professional, maar wel op de eindklant. En met wij bedoel ik de chefs die hun vertrouwde omgeving verlaten om de consument te ontmoeten, en dit door persoonlijk de handen uit de mouwen te steken voor het klaarmaken van verleidelijke menu’s. Men mag immers niet vergeten dat ze hier hun reputatie en die van hun zaak op het spel zetten.”

Degustaties en ateliers “De bezoeker, die een smulpaspoort kreeg onder de vorm van de nieuwe magneetkaarten voor de maaltijdcheques van Accor, kon voor de som van 45 € (40 € in voorverkoop), vertrekken om een van de vier menu’s te ontdekken die voor de gelegenheid waren samengesteld uit de 16 recepten van de aanwezige grote chefs. Elk menu bestond uit twee voorgerechten, een hoofdgerecht en een dessert (een dienst met degustatie van zorgvuldig uitgekozen wijnen, een glas Bru en een koffie Nespresso zaten in het bedrag begrepen). Maar Culinaria² is niet enkel een degustatiefestival. Dit evenement richt zich eveneens op alle ‘fijnproevers’ die op zoek zijn naar culinaire nieuwigheden en ontdekkingen. Bij de workshops kregen bezoekers de kans hun eigen talent te ontdekken en ermee aan de

slag te gaan. En vele animatiemomenten brachten leven in de vier festivaldagen. Op het programma: waardevolle adviezen van de chefs, de openbaring van de smaken en aroma’s van koffie en chocolade, degustatie van wijn, bier of champagne, initiatie tot de culinaire kunsten… “

Vakmanschap “Ten slotte, werden de degustaties en workshops naar een hoger niveau getild door de aanwezigheid van heel wat vaklui uit de culinaire wereld (delicatessen, streekproducten, fijnproeverij, keukengerei, vaatwerk, etc.). Kortom, na het nuttigen van de geneugten van de grote chefs en na het leren van heel wat recepten, trucs en andere tips, konden de bezoekers naar huis vertrekken om deze prachtige culinaire momenten nog eens te laten herleven, voor zichzelf, of om hun gasten te imponeren …”, zo besluit Jean-Patrick Smal.

contact

www.culinaria2010.be

www.punch.be

49


50

event agencies Het agentschap dat bovenaan staat in de bekendheids- en waarderingsklassementen, zoekt drie nieuwe profielen

GUAVA gaat vooruit en rekruteert

O GUAVA stelt het goed. Met een goed gevulde agenda voor de komende weken en maanden, is het evenementen- en communicatieagentschap op zoek naar enkele nieuwe talenten om zijn team te vervolledigen. Drie account managers om zijn departementen voltijds te versterken, maar ook, voor de allerjongsten, een reeks stageplaatsen en vakantiejobs voor de zomer.

p 22 juni stelde het magazine Experience in Brussel de resultaten voor van zijn jaarlijkse enquête bij de bedrijven van de Belgische Top 1.000. Net zoals vorig jaar, heeft GUAVA meer dan stand gehouden, want het agentschap heeft zich naar de eerste plaats gehesen in het nationale klassement van bekendheid en naar de tweede plaats op het podium voor wat betreft waardering! Een gevolg van hun passie, te ontdekken in het volgende nummer van Experience magazine… Momenteel kondigt de zomer die voor de deur staat zich niet aan als een vakantie voor GUAVA. Umicore, Mini, Educam, BMW,… het zijn maar enkele van de talloze projecten die voorkomen in de stapels dossiers op de burelen van het agentschap, aan de ingang van de Antwerpse Haven. Voor GUAVA kondigt het jaar 2010 zich aan als een mooie periode die, naast een veelheid aan projecten, ook gekenmerkt zal worden door de komst van drie nieuwe medewerkers, die het aantal teamleden van het agentschap op vijftien zal brengen. Bij deze rekruteringsoperatie is GUAVA niet alleen op zoek naar ervaren medewerkers. Een detail dat toch wel enige uitleg verdient … Tom Bellens, managing partner: “Naast onze zoektocht naar de ervaren rotten in het vak, investeren we heel wat tijd om jonge start-ups kansen te geven en onze ervaring met hen te delen. Bij ons geen tijd de komende weken om te gaan golfen…” (hij glimlacht). “De komende maanden gaan we op zoek naar inspirerende mensen die met dezelfde passie als ons bestaand team events en communicatie kunnen omzetten.” GUAVA is het jaar 2009 goed doorgekomen, en dat dankt het agentschap vooral aan de ‘familiale’ aanpak van zijn team, zoals Ken Koeklenberg uit-

Tom Bellens

legt in zijn bewoordingen: “Innoveren en ons vak in vraag blijven stellen is hoe we de crisis overwonnen hebben. Klanten willen meer dan ooit zien dat alle niveaus van het bedrijf betrokken zijn bij het project. Daarom hebben we bij GUAVA van bij het begin geopteerd om zoveel mogelijk met vaste mensen te werken. Zij zijn het gezicht en de belichaming van onze filosofie. Dit bevordert ook lange termijn denken wat ons inziens onontbeerlijk is geworden voor ons vak. Natuurlijk werken ook wij met freelancers om dit dreamteam aan te vullen waarbij we proberen om als een goede familie samen te werken. Om te kunnen groeien hebben we bij GUAVA op talent gefocust. Als je goede mensen aanwerft, brengt dat een ongelooflijke dynamiek in je bedrijf,” aldus Ken Koeklenberg, managing partner. Concreet is GUAVA op zoek naar enkele profielen, mensen die met nieuwe en frisse ideeën aan klanten nog iets extra’s kunnen geven. Herkent u zichzelf in een van de onderstaande functieomschrijvingen? Verbaas dan het agentschap door snel uw cv en uw motivatiebrief op te sturen naar tom@guava.be .


52

associaties

news

EMA ziet ledenaantal verdubbelen EMA, de associatie van Belgiche Event Managers zit in de lift. Geen toeval, want de voorbije maanden investeerde EMA heel erg in zijn omkadering en zijn meetings. Experience sprak met EMA-voorzitter Luc Debusschere over deze evolutie en samen blikken we ook al vooruit naar wat EMA in het najaar te bieden heeft.

Luc Debusschere

D

e recente groei van het EMAledenbestand is op zijn minst spectaculair te noemen. Volgens EMA-voorzitter Luc Debusschere is dit een logische beloning van de recent geleverede inspanningen. “Ons aantal betalende leden is ten opzichte van vorig jaar quasi verdubbeld. Dit hebben we onder andere te danken aan een betere administratieve opvolging. Maar we investeren ook steeds meer in de kwaliteit van onze bijeenkomsten. Zowel voor wat betreft het onthaal met de hostessen, als de sprekers. Zo creëren we toch telkens een grotere meerwaarde voor de leden.” De laatste EMA-activiteit draaide rond sponsorpolitiek. “Dit was een zeer

goede avond, met ook een zeer grote opkomst van niet-leden”, zo vertelt Luc Debusschere. “De sprekers waren van een zeer hoog niveau, zeer goed gedocumenteerd en geargumenteerd. Philiep Caryn is al sinds 1995 communication & sponsoring manager bij Quick-Step. Staf Helbig van vzw De Warande was voordien ook communicatiedirecteur bij Dexia, en Evarist Moonen werkt al twaalf jaar als Commercieel Manager voor Club Brugge KV waar hij verantwoordelijk is voor de sponsoringdossiers. Zij kwamen vertellen welke voordelen een bedrijf kan halen uit sponsoring, waar men op dient te letten bij het aangaan van een sponsordeal, welke return realistisch is, etc. Mooi was hierbij dat we het verhaal van beide kanten kregen te horen: dus zowel van de gesponsorde als van de sponsor.” Dit jaar staan er nog enkele belangrijke avonden op het EMA-programma. Luc Debusschere: “Eco Fest draait rond sustainability op evenementen. Een zeer belangrijk onderwerp als je weet dat er hierrond in 2012 een ISOcertificaat komt. Wat betreft de voorbereiding hiervan kan deze sessie dus heel belangrijk zijn. Daarnaast is er ook nog een educational met specialisten rond de fiscale optimalisatie van evenementen. Een avond die dus niet alleen de event managers van bedrijven zal interesseren. Zeker in deze financieel moeilijke tijden. Ten slotte zal er op het einde van het jaar ook weer de traditionele eindejaarscocktail met de diverse associaties uit de sector zijn.”

Educational Eco Fest Datum: 21-09-2010 Locatie: Brussels Kart Prijs leden: € 0 Prijs niet-leden: € 50

Ecofest is een initiatief ter bevordering van duurzaam feesten. Het begrip “eco-efficiëntie” staat hierbij centraal: de milieuoverlast wegnemen zonder financiële en organisatorische overlast te veroorzaken. Zowel de bezoekers als de overheid zijn vragende partij voor propere en milieuvriendelijke events. Een eco-efficiënte aanpak is dan ook een must. Nochtans is dit geen evidente zaak voor de organisatoren. Zij willen immers in de eerste plaats hun publiek entertainen. Iedereen stelt wel oplossingen voor aan organisatoren, maar helpt iemand hen ook effectief bij de verwezenlijking ervan?

Educational Fiscale Optimalisatie Datum: 19-10-2010 Locatie: Brussels Kart Prijs leden: € 0 Prijs niet-leden: € 50 Niemand betaalt graag teveel belastingen. Ook u niet! Heeft u binnen het wettelijk kader alle fiscale optimalisaties uitgeput en daarbij rekening gehouden met de nieuwe recente maatregelen? Hoe kunt u belastingen besparen? Welke formule is qua fiscale optimalisatie het beste?


associaties

news

ACEA herbevestigt zijn rol van professionele associatie Frank Anthierens, voorzitter van de ACEA, komt voor ons even terug op de actualiteit binnen de professionele associatie van Belgische evenementenagentschappen. Hij merkt in elk geval een bewustzijn op bij de leden alsook hun wens om de rol van de ACEA als professionele associatie te herbevestigen.

“V

oor wat betreft de vastgelegde kalender gaan we verder met 12 actiepunten. Zo hebben we ook de 6 agentschappen gecontacteerd die zich verenigd hebben binnen EQUAL, dat niet de bedoeling heeft om een tweede vakassociatie op te richten, maar wel om de markt op te gaan met een betrouwbaarheidsgarantie, onder de vorm van een audit. Er zijn alvast pistes opgestart om deze twee groeperingen korter bij mekaar te brengen” verduidelijkt Frank. De volgende etappe bestaat erin een ACEA Academy op te stellen, een kalender van informatieve sessies voor onze leden, gewijd aan interessante onderwerpen. De eerste sessie

is gepland in augustus en bij de eerste onderwerpen zien we onder andere de BTW-wetgeving, die zeer complex is geworden. Frank Anthierens: “Als service voor onze leden, hebben wij door boekhoudkundige experts een studie laten uitvoeren om deze wetgeving op een eenvoudige maar correcte manier te kunnen analyseren en interpreteren, en om klaarheid te scheppen in bepaalde situaties: bij de verdeling van traiteursdiensten, bij projecten in het buitenland of bij de tussenkomst van buitenlandse leveranciers.” “Een ander actiepunt: wij gaan ook de andere associaties binnen de sector (communicatie, marketing, locaties, leveranciers, traiteurs, etc.) contacte-

ren om te bekijken op welke Frank Anthierens vlakken we samenwerkingen kunnen opzetten. Ten slotte hebben we ook een studie besteld over de verantwoordelijkheden van de evenementenagentschappen. We hebben een juristenbureau gevraagd om te achterhalen welke aspecten van een evenement nu werkelijk de verantwoordelijkheid van de agentschappen zijn, en welke verantwoordelijkheden eerder toebehoren aan de klant of aan de onderaannemers. Dit soort activiteiten toont aan dat de ACEA zijn rol als professionele associatie wil herbevestigen door concrete diensten te leveren aan zijn leden, zoals bijvoorbeeld onder de vorm van sessies en studies”, zo besluit Frank Anthierens.

Groeiende interesse in het kwaliteitslabel Met de bedoeling om de sector te professionaliseren, richtten vijf evenemente-

nagentschappen het kwaliteitslabel EQUAL op, dat werd gelanceerd op het BEA Congres. Nu enkele maanden later klopte Experience aan bij Hans Perquy van

D

MeetMarcel, een van de stichtende leden*, voor een stand van zaken bij EQUAL.

e ontwikkeling van EQUAL is geen overhaast gebeuren. Getuige daarvan is de zorgvuldigheid waarmee men te werk gaat. “We willen ons huiswerk goed doen”, aldus Hans Perquy. “We staan nu op het einde van het huiswerk, en de eerste lijnen van communicatie zijn klaar. De website is intussen online (www.equal.be) en er komt een persbericht waarin we onze twee pijlers nog eens naar voren schuiven: de garantie voor de adverteerder en het verder professionaliseren van de markt. Op evenementen als de Dag van het Evenementenbureau willen we nog

eens goed voorstellen wie we zijn en wat we willen doen.” Het project van EQUAL is duidelijk. Een kwaliteitslabel, niet meer, of niet minder. “Wij lezen nog te vaak dat EQUAL een reactie is op ACEA”, vertelt Hans Perquy. “Maar dat is absoluut niet wat we willen zijn. We zijn een kwaliteitslabel en dat heeft niets met een federatie te maken. Wij willen gewoon met een goed aantal geselecteerde agentschappen de neuzen in dezelfde richting draaien om de markt verder te professionaliseren. En de respons

begint er stilaan te komen. We krijgen vragen uit de markt, en die worden nu bekeken. Het gaat dan vooral om potentiële EQUAL-leden die zin hebben om zich aan te sluiten. Wij informeren hen over onze doelstellingen en voorwaarden. Er zijn vijf stichtende leden, en intussen staat het ledenaantal op acht. Maar ik vermoed dat dit binnen de komende weken nog behoorlijk zal stijgen.” *de 5 stichtende leden van EQUAL zijn Guava, Act!Events, MeetMarcel, Bevas en 24Seven.

53


54

advertorial

Twins goes Benelux… with The Live House

Het live communicatiebureau Twins|Events & PR gaat in zee met de Nederlandse collega’s van The Live House in Leiden. Het is de bedoeling om samen op event-concepten te broeden voor Benelux-georiënteerde bedrijven. Voor de klant levert dat niet enkel een kostenbesparing op maar tevens een creatief surplus.

“W

e kwamen er achter dat veel Benelux-georiënteerde klanten investeren in een Belgisch én Nederlands bureau wat hun live communicatiemomenten betreft. Het gaat dan om hetzelfde product en dezelfde boodschap die toch volledig anders wordt aangepakt. Dit is enigszins normaal aangezien we over twee verschillende culturen spreken met elk hun eigen gewoonten”, vertelt Twins-director Isabelle De Schryver. “Maar tegelijk ook eigenaardig omdat dergelijke klanten hun budgetten op een veel efficiëntere manier zouden kunnen besteden. Bijvoorbeeld door voor beide landen één en hetzelfde concept te bedenken, terwijl dat tot op heden zelden gebeurt.”

Welke meerwaarde biedt deze aanpak voor klanten? Nicoline van Straten, directeur van The Live House, antwoordt zonder aarzeling: “Dat ze, zowel in België als in Nederland, een gegarandeerd professionele partner terugvinden.” Isabelle legt uit: via een gezamenlijke brainstorm ontwerpen we een gemeenschappelijk concept. Dat vertaalt elk bureau daarna op zich in een event dat rekening houdt met de specifieke kenmerken en eigenschappen van het betrokken land. Een sterke creativiteit in combinatie met een sterke eigenheid. Een winnend verhaal.” Naast het creatieve surplus levert deze samenwerking nog een ander belangrijk


news

voordeel op, zoals de budgetvriendelijkheid. Isabelle verklaart: “Zaken zoals logo’s, filmproducties, bewegwijzering, muziekopnames et cetera hoeven we maar éénmaal aan te maken, want deze zijn perfect herbruikbaar in beide landen. Belangrijk is tenslotte dat de facturatie en dus ook de btw-afdracht apart gebeurt zodat we de klant extra administratieve rompslomp en kosten besparen.”

Zitten kandidaat-klanten wel op dit soort samenwerking te wachten? Isabelle: “Sommigen wel en anderen niet, bleek na een telefonisch onderzoek

bij een aantal grote bedrijven. Ongeveer de helft had geen interesse omdat hun marketingcommunicatie totaal verschillend verloopt in België en Nederland, maar de overige 50 % reageerde erg positief. Het is dus een illusie dat dit concept voor elk Benelux-georiënteerd bedrijf werkt. We hebben trouwens te maken met een markt die in beweging is. Bepaalde bedrijven die hun Beneluxmarketing vanuit één land benaderden, hebben zich terug opgesplitst; anderen hebben zich dan weer juist verenigd.”

Dreigt de culturele eigenheid van beide landen niet verloren te gaan?

niekdivisie die de content en invulling creëert van alles wat er op een podium gebeurt. Bovendien hebben zij de event theorie in Nederland ontwikkeld en hebben ze al 20 jaar ervaring met het coachen en trainen van secretaressen en eventmanagers. Het is een van de meest gerenommeerde Nederlandse eventbedrijven. Tenslotte klikt het ook gevoelsmatig erg goed tussen ons. We hebben het gevoel dat we volledig op dezelfde golflengte zitten”, besluit Isabelle, terwijl Nicoline instemmend knikt.

Twins Twins is een communicatiebureau voor wie een live en kwalitatief contact met de doelgroep (klant, personeel, pers, consumer, toeschouwer, …) altijd centraal staat. Dat live contact met de juiste content op een doeltreffende manier communiceren vormt hét hoofdprincipe van hun werkwijze. www.twins.be

The Live House

Nicoline van Straten

Isabelle De Schryver

Nicoline: “Door deze manier van werken vermijden we juist dat we de plaatselijke cultuur en eigenzinnigheid uit het oog verliezen. Het is de bedoeling dat we samen één idee presenteren, daarna maken we de eerder genoemde landspecifieke vertaling. Ik ben keer op keer verbaasd hoe verschillend dat uitpakt.

Vanwaar de keuze voor elkaar? Isabelle: “The Live House is een bureau dat erg sterk bij ons aanleunt, zowel qua klanten, aanpak en type van evenementen. Daarnaast kunnen we onze specifieke specialisaties uitwisselen. Wij bieden hen onze kennis wat persen publieksacties betreft. Zij beschikken over LiveLAB, hun design- en tech-

The Live House is ontstaan vanuit de overtuiging dat ‘live’ communicatie geen doel op zich is maar integraal deel uitmaakt van de strategische communicatie binnen een bedrijf. Met advies, onderscheidende communicatieconcepten en professioneel procesen projectmanagement levert zij een wezenlijke bijdrage aan de marketing-, communicatie, sales- of HR-doelstellingen van haar klanten. www.livehouse.nl www.livelab.nl

contact Twins | Events & PR Respect for your Audience nv Contact: Isabelle De Schryver Herrystraat 15 2100 Antwerpen T +32 (0)3 320 84 44 F +32 (0)3 320 84 45 isabelle.deschryver@twins.be www.twins.be

55


dossier event agencies

56

De relaties

tussen bedrijven en agentschappen In mei heeft het magazine Experience de Top 1000 van Belgische bedrijven ondervraagd in het kader van zijn jaarlijkse marktstudie rond de bekendheid en de waardering van de evenementenagentschappen in ons land. De resultaten …

Z

oals elk jaar, heeft Experience een panel van 1.000 bedrijven uit de Belgische Top 1.000 gecontacteerd. Ongeveer de helft van hen (513 in totaal) heeft hier aan meegewerkt, door te antwoorden op de vragen via een elektronisch formulier of via de telefoon.

hetzij als directieassistent(e) (18%). Kort gevolgd door de commerciële en/ of marketing verantwoordelijken (17%), zoals geïllustreerd in de 1ste grafiek. De tweede grafiek geeft aan dat 72% van de verantwoordelijken voor bedrijfsevenementen tussen 30 en 50 jaar oud is, en dat slechts 13% van de respondenten jonger is dan 30 jaar.

Pane el:Functiioninthe eir comp pany OTHER (HR,…) 10%

EVENT MANAGER (LC) 10 0%In het licht van deze eerste twee grafieken gewijd aan het profiel van het panel, merken we op dat de organisatie van bedrijfsevenementen vooral wordt toevertrouwd aan personen die niet alleen een minimum aan ervaring heb ben (binnen hun bedrijf) maar die ook een zeker vertrouwen genieten bij hun directie.

EVENT MANAGER (S& &MC) 12%

MANAGEMEENT ASSISTANT 18%

MANAGER 11% BOARD MEMBER 21% % COMM/M MARKETING MAN NAGER 17 7%

Graf. 1Graph.1

Het panel

De evenementen 

Vooraleer we dieper ingaan op antwoorden die het panel van 513 beslissingnemers binnen de bedrijven ons heeft bezorgd, merken we op dat de respondenten voornamelijk event managers zijn (22%), afkomstig uit zowel grote bedrijven als KMO’s. De andere grote groep beslissingnemers op vlak van evenementen bestaat uit personen die verbonden zijn met de directie van hun bedrijf, hetzij als directielid (21%),

    De derde grafiek geeft aan dat de grote omvang van een bedrijf niet noodzakelijk betekent dat men tal van evenementen organiseert. 61% van de ondervraagden bevestigt dat men op jaarlijkse basis niet meer dan 5 evene menten organiseert. 29% organiseert tussen 5 en 50 evenementen en een 

Graf. 3

kleine 10% van de ondervraagden geeft aan er nog meer te organiseren. Daarentegen, wie denkt aan grote bedrijven, denkt ook aan nationale evenementen. Voor 38% van de ondervraagden hebben de georganiseerde evenementen een nationaal bereik, en voor 17% van het panel een internationaal bereik. 45% van de ondervraagde bedrijven gaf aan dat hun evenementen lokaal of regionaal georiënteerd zijn. Als we deze panelstudie samenvatten, stelt men vast dat het typische bedrijf uit de Belgische top 1.000 de organisatie van zijn evenementen toevertrouwt aan een gekwalificeerd en ervaren personeelslid, dat het jaarlijks minder dan 5 evenementen organiseert, en dat deze een nationaal bereik hebben.

 

   

Graf. 4

Graf. 2 


57

trends

schappen. Voor de anderen (bijna 73%), wordt deze afwezigheid van specifieke ondersteuning voornamelijk verklaard door de interne coördinatie van de georganiseerde evenementen. 

De studie heeft zich gebogen eveneens over de vraag  of de bedrijven die geen beroep doen op evenementenagentschappen in het verleden wel al eens hun vaardigheden hebben uitgeprobeerd. Meer dan drie kwart van de ondernemingen die geen professioneel evenementena gentschap gebruiken, bevestigen dat ze nog nooit met een agentschap hebben samengewerkt. De professionele organisatoren hebben dus een breed prospectiegebied voor zich open liggen, geschat op om en bij de 15% van alle bedrijven in de top 1.000. Graf. 5

        

       

Inschakelen van agentschappen Nu we het profiel van het panel hebben geschetst, bekijken we hun houding ten aanzien van de evenementenagentschappen. Op de vraag of ze beroep doen op de agentschappen (graf. 5), antwoordt 80% bevestigend. Een bevestiging die toch genuanceerd moet worden, aangezien dit gebruik van agentschappen maar in 7% van de gevallen systematisch gebeurt. Voor de anderen wordt er pas een beroep gedaan op een team onder bepaalde voorwaarden, die eigen zijn aan elk bedrijf.

Graf. 7 

Ten slotte geeft grafiek 10 aan dat de helft van de bedrijfsevenementen wordt toegewezen aan de agentschappen na een competitie, en dat de andere helft door de bedrijven wordt toevertrouwd aan een agentschap op basis van zijn individuele vaardigheden.De bedrijven die aangeven nooit eve nementenagentschappen te gebruiken rechtvaardigen grotendeels Events:Organizedbyanotherevent supplier? hun keuze door aan te halen dat ze deze dienstverleners als ‘te duur’ ervaren of, proza Yes ïscher, omdat het beheer van 27,3% hun evenementen een taak is die voor 100% intern wordt uitgevoerd. Dit beeld geeft No 72,7% ook aan dat geen enkel bedrijf Graf. 6 aangeeft negatieve ervaringen Graph.6 te hebben gehad met agentWetende dat bepaalde evenementiële schappen. leveranciers de organisatie van be paalde evenementen zelf verzorgen, Terug naar de bedrijven die wel gebruik hebben we aan onze respondenten maken van de diensten van evene die geen beroep doen op evenemenmentenagentschappen. In afbeelding tenagentschappen gevraagd of de 9 zien we dat deze zelden meer dan reden van hun afstand tegenover de 5 agentschappen gebruiken om hun professionele organisatoren te wijten evenementen te organiseren (4.1%). is aan het feit dat hun evenementen De Belgische bedrijven lijken dus trouw georganiseerd worden door andere aan hun dienstverleners en de compedienstverleners binnen de evenementities met een onredelijk aantal evene tenindustrie. Dit blijkt het geval te zijn mentenagentschappen zijn, volgens voor meer dan een kwart van de perdeze studie, eerder een uitzondering sonen die geen beroep doen op agentdan de regel.  

Graf. 8 

Events:Howman nyE.A.do oyouleanonforyo oureventss? morethan5 m agencies 4,1% 2to5agen ncies 59,2%

Only1 36,7%

Graf. 9

Grraph.9Events:Selection ofE.A.

INDIVIDUAL SKILLS 52,3%

PITCH 47,7%

Graf. 10 Graph.10
58

dossier event agencies

Studie naar

bekendheid en waardering van evenementenagentschappen

Het wordt stilaan een traditie … voor het derde opeenvolgende jaar heeft Experience magazine een panel van bedrijven uit de Top 1.000 ondervraagd om zijn jaarlijks klassement op te stellen van de meest gekende en de meest gewaardeerde evenementenagentschappen.

I

n mei verzamelde het team van Experience opnieuw de spontane antwoorden van 512 corporate event verantwoordelijken op twee eenvoudige vragen: ‘Zou u drie evenementenagentschappen kunnen opnoemen?’ en ‘Welke zijn volgens u de drie beste agentschappen van het land?’

Bekendheid Het bekendheidsklassement dat hier gepubliceerd wordt,toont weinig veranderingen aan de kop van het klassement. Guava staat net zoals vorig jaar bovenaan, gevolgd door de gekende namen B-Art, Event Masters, DDMC, D-Side.

Bekendheid 1 2 3 4

5 6

7

Guava B-Art - Eggsclusive events Escape | Event Moods MeetMarcel DDMC Bananas events Engage BBDO EM2 - Event Masters 24Seven D-Sidegroup Act!events BEVAS events Cocomo Conrad Consulting D’M&S Finale Events Sylvester Productions To Become Twins | Events & PR VO-Event A First Impression Annemie Van de Craen Capiau-Projects Clockwork cré | action Cum Laude Event’ives Max & Hades Events Minotaur Events Punch Recodin Events Suc6 Events

25,6% 21,2% 19,4% 18,2%

16,6% 15,1%

12,4%

Twice Promotheus, Inc. Tzar UC Belgium White Rabbit 8 AllWays Events Comith Fast Forward Events Format+ Kcom WOW Communications 9 BASE Events CIB Group Eleven Events Evident-Event Jada Events NewWorld Niche Sultan Sushi 10 BEO Brand Event Eventmosaic Group O MidnightCoffee Perfect Plus Profirst Simply better Ta Bas Co...Event The Eventwatchers The Outsider Coast TMAB Business Events Verhulst Events

10,8%

9,6%

8,2%

De vetgedrukte agentschappen worden aan u voorgesteld in ons vademecum (pagina 66 en verder)


trends

Een ander markant feit bij dit bekendheidsklassement: de vooruitgang van de Limburgse agentschappen, waaronder Cocomo en Conrad Consulting, die allebei vijf plaatsen winnen ten opzichte van 2009. Hetzelfde geldt voor Suc6 (+ 9 plaatsen) en UC Belgium (+ 5 plaatsen).

Waardering 1 2 3

4

5

6

7

8

9

MeetMarcel B-Art - Eggsclusive events Guava 24Seven BEVAS events DDMC D-Sidegroup Escape | Event Moods Sylvester Productions Act!events Cocomo Engage BBDO EM2 - Event Masters Twins | Events & PR VO-Event Clockwork cré | action Cum Laude D’M&S Group O To The Point Events UC Belgium NewWorld Punch White Rabbit Annemie Van de Craen Event'ives Suc6 Events To Become TWICE | Promotheus, Inc. Tzar Variety Brand Event CIB Group Compane Conrad Consulting Eleven Events Evident-Event KCOM Sultan Sushi

16,4% 14,3% 10 12,8%

10,6%

9,6%

11

12

8,3%

13

6,9%

6,1% 14

5,7%

15

WOW Communication Comith Event Finale Events Max & Hades Events Minotaur Events Profirst Recodin Events The Outsider Coast Fast Forward Events A first Impression Allways Events Baseline Eventmosaic JADA events MidnightCoffee Niche The Eventwatchers First Class Format+ Jusbox Noves Group Simply better TMAB Business Events Verhulst Events Yebo 4-Events BASE Events Comm'plete Event Horizon Eventura Flanders B-to-B Gulliver Organisation Perfect Plus Two 2 Tango Capiau-Projects Eventsfactory Fast Events IP Event Yellow Hat

5,4%

Nog een markant feit bij deze bekendheidsstudie: dit jaar doken er meer dan 200 verschillende namen van agentschappen (221 namen in totaal) op in onze Excel-bestanden. Een indrukwekkend aantal waar iedereen het zijne over mag denken…

4,8%

4,6%

4,0%

Waardering

3,8%

3,3%

De vetgedrukte agentschappen worden aan u voorgesteld in ons vademecum (pagina 66 en verder)

Hoewel het altijd interessant is om bekend te zijn, werd er toch het meest uitgekeken naar het klassement van de evenementenagentschappen die het meest gewaardeerd worden bij de organisatoren van corporate evenementen. Ook hier was het klassement gebaseerd op de spontane antwoorden van 512 organisatoren die 1 tot 3 agentschappen mochten opgeven. De belangrijkste verandering ten opzichte van 2009 komt van het Brugse agentschap MeetMarcel, dat van de 7de naar de 1ste plaats klimt. Bevas wint eveneens 7 plaatsen en komt binnen in de top 3, en het Brusselse agentschap DDMC wint 5 plaatsen en neemt de 3de plaats van het klassement in.

59


dossier event agencies

60

De business van de evenementenbureaus Experience Magazine heeft 50 evenementenagentschappen ondervraagd om te achterhalen hoe hun activiteiten tussen 2009 en 2010 zijn geëvolueerd. Een uitgelezen kans voor directeurs van agentschappen om hun business te vergelijken met die van de concurrentie …

M

et de crisis waarover iedereen heeft gepraat, was 2009 een zeer bijzonder jaar voor de evenementenwereld in de breedste zin. In mei interviewde ons magazine een vijftigtal directeurs van evenementenagentschappen om een schets te maken van de business van de ervaren agentschappen.

2009:TTurnover/Eventt Agencyy 5 50,0% 4 40,0% 3 30,0%

5 50,0%

2 20,0% 1 10,0%

18,2%

20,5%

11,4%

0,0% <€ € 500,000

€ 500,00to1 1 million

€ 1to2m million

>€ 2millionEvenementen en competities‘Hoeveel evenementen heeft u georganiseerd in 2009?’ was de eerste vraag die gesteld werd aan de directeurs van de evenementenagentschappen. Het staat hier niet weergegeven, maar met antwoorden die variëren van 6 tot 300 evenementen per jaar – een gemiddelde van 66,25 evenementen per agentschap in 2009-, werd het crisisjaar bij elk agentschap telkens heel verschillend ervaren. We merken eveneens op dat deze vraag geen rekening

    

houdt met het budget, en dat het aantal evenementen dus niet noodzakelijk een belangrijke invloed heeft op het zakencijfer van elk van de agentschappen. Met betrekking tot competities, heeft de enquête aangetoond dat de 50 ondervraagde agentschappen op een jaar gemiddeld aan 19 competities hebben deelgenomen. Een cijfer dat, bij uitbreiding, aangeeft dat iets minder dan een evenement op drie wordt georganiseerd na een competitie tussen agentschappen. Wanneer we dieper ingaan op deze competities, vertrouwen de directeurs van de agentschappen ons toe dat ze er gemiddeld 52% van winnen. Hierbij leert een eenvoudige extrapolatie ons dat een agentschap met Graf. 11 goede cijfers uiteindelijk slechts een kans op twee heeft om een competitie waaraan het deelneemt, te winnen. Deze vaststelling stemt tot nadenken over het voorzien van een mechanisme om ook de verliezende agentschappen te verlonen.

Zakencijfers De grafieken met omzetcijfers geven zeer duidelijk weer dat de gemiddelde jaarlijkse omzet van de agentschappen zich voor de helft situeert tussen 1 en 2 miljoen euro, en dat bijna 3 directeurs op 5 (59,1%) toegeven dat ze

Turnover:Evolutio on2008//2009in 2009 een vermindering van volume hebben opgetekend in vergelijking met 2008. Een daling die, voor sommigen, zelfs kan oplopen tot voorbij de 50%. Voor de agentschappen is 2009 dus een moeilijk jaar geweest, met de nodige gevolgen voor het personeelsbestand. 39% van de ondervraagden heeft het over een vermindering van hun aantal personeelsleden tussen 2008 en vandaag. Slechts een agentschap op vijf verklaart in deze periode mensen aangeworven te hebben. Wanneer we de individuele antwoorden van de ondervraagden bekijken, constateren we dat deze verschillen over het algemeen miniem zijn. Anderzijds, vermenigvuldigen de werkaanbiedingen zich op dit ogenblik. Deze variaties lijken dus niets meer te zijn dan een flexibel antwoord van de agentschappen op de crisis van 2009.

Emplloyees:EEvolution n2008Ͳ PresentTime

 60,00%5 50%

50,00%4 40%

40,00%

3 30%30,00%20,00%

2 20%

10,00%

1 10%0,00% 

43% %

18%

0% More39%

Less

Stable

Graf. 12 

More

Leess

Stable

Graph.13

Graf. 13
trends

Op 22 juni verzamelde het kruim van de Belgische evenementenagentschappen in AA Docks te Brussel voor de allereerste Dag van het Eventbureau. Naast de bekendmaking van de Experience enquête-resultaten was het ook uitkijken naar de jaarlijkse debat van de evenementenagentschappen. Hierin lieten de aanwezige agentschappen hun licht schijnen over enkele actuele topics binnen de sector. Een overzicht van de conclusies die deze geanimeerde gesprekken opleverden…

Event Agencies aan het woord… Ecologie: slechts een voorwendsel of een echte bekommernis?

S

inds enkele jaren zijn begrippen als CO2-uitstoot, ecologische voetafdruk en sustainability alomtegenwoordig. Maar is dit ook het geval bij evenementen? Onze agentschappen zien een duidelijke evolutie in dit verhaal. Een verhaal waarin de crisis een grote rol speelt. “Twee jaar terug betaalden klanten met plezier voor een groener evenement”, zo klinkt het. “Toen was ecologie het thema bij uitstek. Maar nu de tijden budgettair moeilijker zijn geworden, zijn deze zaken vaak de eerste die geschrapt worden. De eerste bekommernis gaat nu uit naar de betaalbaarheid van het evenement. Bij openbare aanbestedingen zit vaak nog een luik ecologie, maar bij veel bedrijven is het op dit ogenblik geen prioriteit.”

Het groene verhaal is dus vertraagd, maar niet stilgevallen. “De focus komt meer te liggen op het bredere begrip ‘duurzaamheid’, waar ecologie een onderdeel van is. Mede door de crisis gaat men nadenken over hoe men efficiënter kan werken, en de oplossingen zijn dan dikwijls ook ecologisch van aard. Denk maar aan maatregelen om minder energie te verbruiken.”

“Wij hebben vanuit ACEA geprobeerd om zaken in gang te zetten en te werken aan de professionalisering van ons beroep”, zo klinkt het uit EQUAL-hoek. “Dat is niet gelukt, en daarom proberen we het op een andere manier. En die heeft helemaal niets te maken met wel of niet ACEA-lid te zijn. ACEA-leden komen immers ook in aanmerking voor ons kwaliteitslabel.”

De conclusie is vooral dat iedereen wel bereid is om groener te gaan werken, maar dat het wel economisch haalbaar moet zijn. De overheid kan hierbij een belangrijke rol spelen door de nodige stimulansen te geven. Maar of de evolutie nu snel of traag gaat, evenementen zullen in de toekomst verder vergroenen. Met een ISO-certificaat voor sustainability op evenementen, dat er komt in 2012, kunnen we ons alvast aan een boom van green events verwachten.

Om het EQUAL-label te verkrijgen moet een agentschap aan enkele voorwaarden voldoen zoals het ondertekenen van een code of conduct en een zekere financiële stabiliteit, die gegarandeerd wordt door een extern bureau. “In België zijn er meer dan 1.300 vennootschappen die zich bezighouden met het organiseren van events. In dat ondoorzichtig kluwen willen we de klant een zekere kwaliteitsgarantie aanbieden.”

Sectorassociaties: Tweedracht maakt macht? Vorig jaar stapten enkele vooraanstaande agentschappen uit de vakvereniging ACEA om dit jaar uit te pakken met EQUAL. In dit tweede debat wilde Experience dan ook achterhalen of deze opdeling de sector niet verzwakt. Maar al gauw gaven de aanwezige EQUAL-leden aan dat zij niet inkomen tegen ACEA, maar wel willen werken aan een eigen nieuw kwaliteitslabel.

Toch hoorden we hier of daar een kritische noot rond onze tafel. “Ik begrijp dat men soms tot een breuk moet komen om iets in gang te kunnen zetten“, aldus een niet-EQUAL lid. “Maar uiteindelijk maakt eendracht altijd macht. Ik hoop dan ook dat iedereen uiteindelijk weer naar elkaar toe groeit. Samen sta je immers altijd sterker, zeker naar buiten toe. Maar het zal enige tijd nodig hebben.” Een ander, kleiner, agentschap was alvast enthousiast over EQUAL, ondanks

61


62

dossier event agencies

de niet-evidente toetredingsvoorwaarden. “De voorwaarden zijn vooruitstrevend en niet altijd even makkelijk haalbaar. Maar ook een startend bedrijf kan zichzelf een professionele houding aanmeten. Het vergt alleen een beetje moed om zo te werken. Als op het einde de cowboys verdwijnen, zullen we daar dan de vruchten van plukken.”

De toekomst van het beroep In het originele kader van de fotostudio van AA Docks, boog een tweede groep professionnals zich over de evolutie van de evenementenagentschappen. Michel Culot, directeur van VO Events, opende de discussie door te beweren “dat aan de basis, de organisatie van de evenementen gebeurt in het kader van de globale communicatie van de

bedrijven. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot een vermeerdering van de vaardigheden binnen de (grote) agentschappen. Sinds enkele jaren heeft VO echter de noodzaak gevoeld om de afdelingen die door deze marktvraag zijn ontstaan, af te splitsen. Vandaar een dubbele herpositionering van het agentschap met VO Event voor de evenementen en Voice voor de andere communicatieactiviteiten.” Bij Guava blijft men nog vasthouden aan het organisatorische aspect van de evenementen, aldus Tom Bellens, voor wie “de integratie van complementaire diensten zoals registratie, de creatie van supports, etc. tegenwoordig een must zijn geworden.” Dit heeft zich bij Guava vertaald in de creatie van een communicatiecel. Ferre Gregoire van Midnight Coffee bevestigt de marktvraag, “die steeds vaker vraagt naar diensten met betrekking tot de communicatie rondom evenementen.” Bruno Schaubroek van 24 Seven heeft dan weer een andere visie en vindt dat men elke dienstverlener zijn eigen specialiteit moet laten beheren. Voor hem, “kan een agentschap niet alle diensten integreren. Het kan daarentegen wel zorgen voor de coördinatie van het werk van de dienstverleners die het meest geschikt zijn om bepaalde communicatieaspecten van een evenement te beheren.” Sophie Naze van KonseptS onderschrijft dat deze visie heel betekenisvol is, “op voorwaarde natuurlijk dat elke schakel van de ketting

al van in het begin wordt ingeschakeld bij het realisatieproces.” De 360° aanpak van de agentschappen is dus nog geen algemene regel binnen de wereld van de evenementenagentschappen, ook al krijgt deze te maken met een groeiende vraag naar diensten die meer gelinkt zijn aan het communicatievak. Een fenomeen dat ingaat tegen het protectionisme van de reclamebureaus …

De opleidingen in vraag gesteld Welk agentschap heeft nog nooit een stagiair ontvangen? Geeft de opleiding van de jongeren die een ‘event’ richting


trends

de stages beperken zich dus tot het uitdiepen van één bijzonderheid van het beroep. Een herhaling of verlenging van de stageperiode lijkt dus van essentieel belang.

hebben gevolgd hen de mogelijkheid om, van zodra ze hun diploma op zak hebben, in het bad te springen? Met drie vertegenwoordigers van Vlaamse Hogescholen aanwezig, beloofde dit een interessant debat te worden … Bruno Schaubroek richt zich onmiddellijk tot hen door te stellen dat het grootste probleem hier is dat “de studenten deze richting volgen om manager te worden”. Voor de vertegenwoordigers van de KH Mechelen en de Arteveldehogeschool Gent, “klopt het dat de term ‘event’ nog te ruim opgevat wordt binnen het onderwijs en dat niet alle studenten intrinsiek geschikt zijn om leidinggevende functies in te vullen.” De ene student is de andere niet, en Tom Bellens – die eveneens les geeft in Mechelen, nvdr – onderstreept ook “dat de opleidingen in de eerste plaats gegeven worden om de geest van de jongeren te openen voor enkele domeinen die eigen zijn aan een vaak complexe professionele activiteit.”

Voor wie de evenementenkriebel te pakken heeft, ligt het probleem vaak bij de stages, die volgens de meerderheid van de agentschappen rond de tafel te kort zijn.

Michaël Frajlik merkt op dat “veel jongeren zich niet realiseren welk werk op hen wacht in een agentschap”, en stelde zich de vraag hoeveel studenten op termijn worden aangeworven. Vooral in Vlaanderen komt het nochtans niet zelden voor dat studenten worden aangeworven op het einde van hun stage. Zoals Danny Stevens, die opmerkt dat “de opleidingen de laatste tien jaren sterk geëvolueerd zijn, en dat ze zonder twijfel klaar zijn om een volgende, meer praktische stap te zetten.” In dit kader is het misschien nuttig om de agentschappen te consulteren, zodat de opleidingen het best overeenstemmen met de verwachtingen van de werkgevers …

“Tijdens zes weken stage kan een student maar één vaardigheid uit de talloze aspecten van het werk van een agentschap aanleren, verklaart Bruno Schaubroek, die wordt bijgetreden door Michel Culot die verduidelijkt dat “3 jaar een minimum is om het algemene evenementenconcept te leren beEvenement heersen en dat een stageperiode van 2 tot 4 maanden het minimum is om zich in te leven in de realiteit.” Analyse van een budget, het opstellen van een correcte briefing,…

www.abusol.com 053 41 61 28

administratie zonder zorgen Evenement communicatie Evenement website Uitnodigingen - save the date Nieuwsbrieven Pre-registratie Flexibele formulieren Automatische confirmaties Elektronisch betalen e-tickets met barcode Beheer en rapportering Evolutie registraties Aanpassen foute gegevens On-site Nieuwe registraties Validatie pre-registraties (Pre-)printen badges Post-event rapportering Wie was aanwezig? Wie is niet komen opdagen? Welke trajecten gevolgd?

63


Vademecum:

Event Agencies

64

 CONTACTPERSOON: Stefan Czerwatiuk Kortrijksesteenweg 1126/01

 AANTAL MEDEWERKERS: 7

9051 GENT

 OPRICHTINGSDATUM: 2000

T +32 (0)9 221 90 97 F +32 (0)9 222 16 59 info@act-events.com www.act-events.com

 SPECIALITEIT: Organization of events with an Act!factor  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Ja  REFERENTIES: Whirlpool, Telenet, ELDR, Tech Data, Corelio, Lijncom, Coca-Cola Europe, ...  BEDRIJFSMOTTO: Dare to Act!

Act!events

 THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: We only need 2... Just Act!


Vademecum:

Event Agencies 65 Contact: Annemie Van de Craen, Client Relations & Managing Partner Martine Aerts, Client Relations & Quality Care

Belgradestraat 84 bus 1 2800 MECHELEN T +32(0)15 33 18 33 F +32(0)15 34 48 75 info@4events.be

Number of staff: 3

www.4events.be

Since: 1 October 1992

4-Events int.

bvba

Assets: • Client Relation Events • Conceptualization • Expert events Belgium & the Netherlands • Invitation policy • Multimedia ACEA member: No References: DienstenThuis, Evonik, IBM, Indaver, Karel de Grote Hogeschool, P&G, Solvay, Sustenuto & Programmatorisch Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling, Vopak Chemical Terminals Belgium  CONTACTPERSOON: Ronny Bastin  AANTAL MEDEWERKERS: 3  OPRICHTINGSDATUM: 1998  SPECIALITEIT: Organisatie van bedrijfsfeesten, events, teambuilding, themafeesten Verkoop- en promotieteam + hostessen Banners, vlaggen en ander promotiemateriaal  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Telenet, Renault Trucks, Palm Breweries, …

Generaal Lemanstr. 46 B-2600 Antwerp (Berchem) TEL: +32 (0)3 230 82 12 FAX: +32 (0)3 230 82 13 coordinatie#vandecraen.com www.vandecraen.com

Company motto: A. Van de Craen bvba organizes top notch events with added value on all levels. As part of its corporate social responsibility A. Van de Craen values sustainability on all levels. The fundamentals of our succes in 5 words: Creative – Experienced – Innovative – Effective - Transparent

A First Impression

$YB$G9DGHPHFXPLQGGDe Breukeleer 14 1730 KOBBEGEM T +32 (0)2 451 51 20 F +32 (0)2 451 51 29 kurt@afirstimpression.be www.afirstimpression.be

 CONTACTPERSOON: Kurt Derauw  AANTAL MEDEWERKERS: 9  OPRICHTINGSDATUM: 2000  SPECIALITEIT: B2B and B2C Events - Conferences - Road Shows - Motivation and Incentive Programs - Event Logistics/ Support  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Infrabel, Belgacom, Proximus, Mercedes-Benz, Audi, Voka, ...  BEDRIJFSMOTTO: Rational Event Development  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Creative - Strategic - Full Service – Flexible - Budget


Vademecum:

Event Agencies

Bananas events

66

Schaarbeeklei 647 1800 VILVOORDE (België) info@bananas.be Robijnlaan 8 2132 WX HOOFDDORP

 CONTACTPERSOON: Mich Van Aerde

(Nederland)

 AANTAL MEDEWERKERS: Bananas events team: 6, Bananas total: 81

info@bananas.nl

 OPRICHTINGSDATUM: Bananas events: 2003  SPECIALITEIT: Corporate events, teambuilding, roadshows, congresses, product launches  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Nespresso, Mobistar, Coca-Cola, Truvo, Unique, Club Med  BEDRIJFSMOTTO: creating touchpoints with your audience in any way possible  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: excellence from briefing to execution

BASELINE CH

IËNT

Oude Brusselseweg 242 9050 GENT

NO-NONSENSE GEÏNSPIREERD D E G E L I J K EFFICIËNT

CREATIEF

REALISTISCH

MANAGEMENT

CREATIEF

INTELLIGENT EVENT MANAGEMENT

E R V A R E N F L E X I B E L INTELLIGENT MANAGEMENT

BAAR

NO-NONSENSE

DEGELIJK EFFICIËNT INHOUD A N A LY T I S C H

CREATIEF MANAGEMENT

REALISTISCH

GEÏNSPIREERD

REALISTISCH

DEGELIJK

E F F I C I Ë N T INTELLIGENT EVENT MANAGEMENT A N A LY T I S C H E R V A R E N

EVENT

info@base-events.be

VORM

VORM

A N A LY T I S C H RECHTTOE

FLEXIBEL

CREATIEF

RECHTAAN

Base events

NO-NONSENSE

F +32 (0)9 232 56 76 www.base-events.be

INTELLIGENT BETROUWBAAR A N A LY T I S C H EVENT INHOUD FLEXIBEL

T +32 (0)9 232 15 01

 CONTACTPERSOON: Nicolas Dewaele  AANTAL MEDEWERKERS: 4  OPRICHTINGSDATUM: 2004  SPECIALITEIT: organisatie van bedrijfsfeesten, seminaries, incentives en teambuildingactiviteiten, themafeesten en alles op maat…  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Liberale Mutualiteiten, Tucrail, I.F.B., LVZ, De Tollenaere, Omega Pharma, Natourcriterium Aalst, KAA Gent, …  BEDRIJFSMOTTO: Give us the basics, we’ll take you to the finish  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Flexibility, Teamwork, Creativity, Experts, Innovator


Vademecum:

Event Agencies 67

eggsplore the world of B-art Eggsclusive Events

Product Launches Shows & Inaugurations Conventions & Seminars

Bevas Events

Incentives & Teambuildings Creative Parties

2801 MECHELEN

Promo & Roadshow

T +32 (0)15 29 38 20 F +32 (0)15 27 49 73 Info@eggsclusive.eu  CONTACTPERSOON: Kris Daes & Bart De Vos

www.eggsclusive.eu www.eggsclusive.eu s info@eggsclusive.eu s tel +32 15 29 38 20

 AANTAL MEDEWERKERS: 9  OPRICHTINGSDATUM: 1998

Adv_A5_eventexpo_12_09.indd 1

02-12-2009 14:52:24

 SPECIALITEIT: Full Service Event Creation & Support  ACEA LID: Ja  EQUAL LID: Nee

B-art

Eggsclusive Events

Family Days

Keramiekstraat 34

 REFERENTIES: Brussels Airlines, Randstad, DHL, Novartis, BESIX, Allianz, Nike, Capgemini, VMMa, Pioneer, Nuon, Veritas, Lyreco, Philip Morris, Cronos, Elis and many more …  BEDRIJFSMOTTO: Eggspect the unexpected  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Our Aim is your Goal

Dekenijstraat 50 9080 LOCHRISTI T +32 (0)9 356 05 60 F +32 (0)9 356 05 69 info@bevas.be www.bevas.be

 CONTACTPERSOON: Patrick Vermaerke  AANTAL MEDEWERKERS: 6  OPRICHTINGSDATUM: 1996  SPECIALITEIT: Corporate Events  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Ja  REFERENTIES: BASE, Jetair, Optima Financial Planners, ProDuo, RBC Dexia, St Jude Medical, AA Gent, QAT Investments, Schelstraete & Desmedt, Urban Link, Meubili, Waterwegen & Zeekanaal, ATAB, TOTAL, TAMINCO, Van de Velde (Marie-Jo)  BEDRIJFSMOTTO: BE DIFFERENT, BE CREATIVE, BE AMAZED  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Toegevoegde waarde voor de klant creëren.


Vademecum:

Event Agencies

T +32 2 532 32 84 M +32 479 07 13 78 F +32 2 582 42 83 pieter@b-exentric.be

b-exentric

www.b-exentric.be

 CONTACTPERSOON: Pieter Van Wilder  AANTAL MEDEWERKERS: 4  OPRICHTINGSDATUM: September 2007  SPECIALITEIT: Event Communication & Decoration (B2B – Experience & Field Marketing – Retail) door een ‘exentrieke’ bril bekeken!  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Op onze website kan u sfeerimpressies opsnuiven van reeds gerealiseerde happenings voor o.a. Esprit Wholesale Belgium, Vastgoed Agence Dermul, COLT Telecom, Stichting Marketing en tientallen anderen die reeds hun vertrouwen in b-exentric hebben gevonden.  BEDRIJFSMOTTO: We show your image to the world!  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Driven – Creative – Mindmovers – Stylish – Detailminded

Oosteindestraat 15 c 9160 LOKEREN T +32 (0)9 269 80 10 F +32 (0)9 269 80 19 info@capiau-projects.com

Capiau Projects

bvba

www.capiau-projects.com

 CONTACTPERSOON: Karl Putteman - Zaakvoerder Sigrid Broddelez – Managing director events  AANTAL MEDEWERKERS: 9  OPRICHTINGSDATUM: 1987  SPECIALITEIT: Organisatie van evenementen, artiestenboekingen, reizen en incentives  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Aclagro, AFV, Alcatel, Alcon-Couvreur, Aquafin, Aquavia, Arcelor, Bank van Breda, BMW, BP, Daimler Chrysler, Lundbeck Pharmaceuticals, Eli-Lilly, Dexia, De Post, Jaguar, Joris Ide, Jules Destrooper, Legrand, Lukoil, Organon, Proximus, Secura, Stad Gent, Stora Enso, Tele Atlas, Transmeat, Truvo, Vandemoortele, Vamix, VDK Spaarbank, Zurich verzekeringen, Enz…  BEDRIJFSMOTTO: Creativity in events  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Creativiteit – Knowhow – Flexibiliteit – Klantgericht – Kwaliteit

Blue Dolphin Events

1742 TERNAT

Celebrations Entertainment

Bosstraat 77

bvba

68 Korte Gebuurte 2 9750 ZINGEM EVENEMENTENBUREAU

Blue D

lphin Events

bvba

T +32 (0)473 49 24 27 F +32 (0)9 329 76 34 info@bluedolphinevents.be www.bluedolphinevents.be

CONTACTPERSOON: Peter Huys (Zaakvoerder) AANTAL MEDEWERKERS: 6 vaste medewerkers OPRICHTINGSDATUM: 01 05 2009 SPECIALITEIT: Totaalorganisatie van allerhande evenementen. Logistieke ondersteuning van het evenement ACEA LID: Nee EQUAL LID: Nee REFERENTIES: The Foodmaker NV, Van Der Maarel Sfeermeesters, Gourmet Invent NV, Prime Events NV, Britisch Ornamentals Trade bvba, Ten Bosch Catering NV

Vlamingstraat 86 BE 8000 BRUGGE T +32 (0)50 34 75 72 F +32 (0)50 34 87 28 info@celebrations-entertainment.be www.celebrations-entertainment.be

 DE TROEVEN VAN ONZE EVENT-LOCATIE: Neem in een voormalige neogotische kerk deel aan het feest van Karel de Stoute en Margaretha van York. Narren, minestrelen, ridders, dansers, een valkenier, heksen, vuurspuwers vrolijken het 4-gangendiner op, begoten met bier en wijn zoveel u lust. De deuren openen om 19.00 u. Voorstellingen het hele jaar door op zaterdag – en van april tot oktober ook op vrijdagavond van 19.30 tot ca. 22.15 u. De unieke locatie kan ook gehuurd worden voor uw bedrijfsfeest, product – presentaties en andere PR – evenementen.  CATERING: Vrij  PARKING: Betalende ondergrondse parking “De Biekorf” Naaldenstraat  AUDITORIUM: Neen  AV BESCHIKBAAR: Neen  TOTALE BESCHIKBARE OPPERVLAKTE: 600m2


emot ie

EV ENT vi-

s ijf kt dr er e b ew r g aa n uw uit m e t , k en n g en zie gin pa n e r d r k a ve al i o o oo itd op u w ne ha d an t liek te pa ver e m v m s e m ub ro . st ie Co al rio el t p ls g e g g sie ena enk he t a en. af ate sc et ten me ver e is str Ni e la en oti ijz atie w lev e m rkw nic be n t we mu he nze om ijf. c r O ed de b uw

r a t io

= m o ti v e r e n

COMPANE c o a c h for c omp l ex c on ten t

Huidevettersstraat 7, 2800 Mechelen

015 - 20 84 15

www.compane.com


Vademecum:

Event Agencies

70 Bosstraat 79 1702 GROOT-BIJGAARDEN T +32 (0)2 467 00 50 F +32 (0)2 467 00 60 info@cibgroup.be

 CONTACTPERSOON: Jean Claude Pauwels – Managing Director  AANTAL MEDEWERKERS: 8

If you know how to facilitate ideas, how to write “made to stick” concepts, how to create an event identity and how to stimulate peoples mind...

Please

don’t call COCOMO!

 OPRICHTINGSDATUM: 1986  SPECIALITEIT: Meetings & congressen – Corporate Events – Teambuilding- activiteiten – Corporate Hospitality Events – Incentives  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: European Petrochemical Association (EPCA) – Volvo Cars – Gyproc – Xerox – Brother – Audi Brussel – Scania Finance – Daikin Italia – Pro Duo – Saint Gobain – INBEV – Fortis Luxemburg – DHL – Iron Mountain – Electrabel – Publicis Events France – Ministerie Buitenlandse Zaken – BNP Paribas – EDF France – etc …..  BEDRIJFSMOTTO: The Power of Experience!  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS:

Creatief. Ondernemend. Competent. COCOMO.be

Total Solution provider – Pro Active – Creative – Experienced – Budget control

Dodonee 83

Avenue Victor Hugo 7

1180 BRUSSEL

1420 BRAINE-L’ALLEUD

T +32 (0)2 349 22 52

T +32 (0)2 386 46 10

welcome@clockwork.be

info@commplete.be

www.clockwork.be

www.commplete.be

    

CONTACTPERSOON: Vanderheyden Michiel AANTAL MEDEWERKERS: 8 OPRICHTINGSDATUM: 01 1996 SPECIALITEIT: Professionele business-to-business events op maat ACEA LID: Nee

 EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Acerta – Adecco – American Express – Aquafin – Bank J. Van Breda & C – BCG – BD – BOIC – Brussels Airport – CA – cei - de meyer – Cepa – Cisco – Delaware Consulting – Deloitte – Delphis – DHL – DLA Piper – Ebay.be – Egon Zehnder International – Euronics – HISCOX – Hudson – Jaguar – Mensura – Microsoft – MSN – Optima – Saint-Gobain – Sun Microsystems – Val-I-Pac – Vanbreda – WDM Belgium – Zorgnet Vlaanderen  BEDRIJFSMOTTO: “The secret of success is to do common things uncommonly well” John D. Rockefeller  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Creativity, Efficiency, Empathy, Professionalism, Relation management

Comm’plete

Clockwork

nv

CIB Group

bvba

www.cibgroup.be

 CONTACTPERSOON: Manu Claes  AANTAL MEDEWERKERS: 3  OPRICHTINGSDATUM: 13 december 1993  SPECIALITEIT: Manu Claes die al 17 jaar de draaischijf is van Comm’plete stelt elke dag opnieuw alles in het werk om zijn bedrijf zo dynamisch en klantgericht mogelijk te maken. Onze activiteiten zijn gericht op het automobiel sector met de nadruk op: Hoge Prestaties, Avontuur, Unieke Ervaring en Exclusieve Bestemmingen; met referentie als Continental 4X4 Trophy of de Corvette Performance Academy  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Belgacom, Continental, Uniroyal, Tenneco, USP, Rentokil, Accent, Alfa Roméo... .  BEDRIJFSMOTTO: Comm’plete…and your dreams come true!  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: High Performance, Unique Experiences, Adventure, Exclusivity


Vademecum:

Event Agencies 71

Cre-Action

Waterloosesteenweg 1453

 CONTACTPERSOON: Marc-Antoine Sauvage

1180 BRUSSEL

 AANTAL MEDEWERKERS: 7

T +32 (0)2 648 69 02

 OPRICHTINGSDATUM: maart 1988

F +32 (0)2 648 21 59

 SPECIALITEIT: Ontwerp en organisatie van «taylor made» evenementenacties Ontwerp en organisatie van brand activation acties Ontwerp en organisatie van samplingacties

www.cre-action.com

 ACEA LID : Stichtend lid  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Renault, Nestlé, Red Bull, Chanel, Gsk, Ing, De Post, Axa, Bristol-Myers Squibb, Baxter, Mercedes, Carrefour, Randstad, Hermes, Belgacom, Corona ...  BEDRIJFSMOTTO: Surprising you is what we do!  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Respect voor het budget,creativiteit, ervaring, creatie van emoties, resultaatgericht

Edenplein 17 2610 ANTWERPEN

4x4 communication

T +32 (0)3 829 09 53 F +32 (0)3 825 58 27 info@cum-laude.be www.cum-laude.be

Total event management

Print: Ontwerp en productie van uitnodigingen, affiches enz. Online: Automatiseren van eventadministratie, creatie van uw eventsite, enz. Concept: Catchy ideeën die als rode draad doorheen uw event en eventcommunicatie lopen Events: Organisatie van A tot Z - U bepaalt waar u in- en uitstapt

Brusselbaan 77-81 B-1790 Affligem T +32 53 64 54 64 www.comith.be

Cum Laude

Comith staat voor 4x4 communicatie. Kiest u ons als partner voor uw event, dan kiest u voor een geïntegreerde aanpak waarin alle onderdelen in-house op elkaar worden afgestemd.

 CONTACTPERSOON: Annemie Braes  AANTAL MEDEWERKERS: 6  OPRICHTINGSDATUM: 1998  SPECIALITEIT: Creatie en organisatie van bedrijfsevents  ACEA LID: Ja  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: AXA, Familehulp, HP, Janssen Pharmaceutica, SD Worx, Securitas, ...  BEDRIJFSMOTTO: Get inspired!  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Creative & inspiring events within budget and in line with the corporate communication.


Your brand, your product and your vision are extraordinary, so

let people experience it !

D-side group is an event communication agency pioneering brand experience as a powerful approach for connecting brands with consumers and corporations. Our team of more than 60 people lets your target audience experience the emotional, technical or functional benefit of your product, vision and brand, by mixing the best event, show, decor and multimedia expertise. And this since more than 20 years. For more information, please contact Emmanuel Andries on +32 (0)2.730 06 11 or visit our web site www.d-sidegroup.com.

member of the ACEA


Vademecum:

Event Agencies 73

D’M&S Events

d|m&s events

Gaston Roelandtsstraat 1 8020 OOSTKAMP (Brugge) T +32 (0)70 21 01 10 F +32 (0)70 21 10 05 info@dms-events.be www.dms-events.be OFFICES: Antwerpen, Brugge, Brussel

WE POWER UP YOUR EVENT  CONTACTPERSOON: Christopher Van Hemelryck-Bray (Managing Partner)  AANTAL MEDEWERKERS: Groep 70 – D’M&S Events 15  OPRICHTINGSDATUM: Groep 1984 – D’M&S Events 2004  SPECIALITEIT: Full Service MICE (Meetings, Incentives, Congresses, Events)  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: TNT Express – Vacature/Références – De Tijd/ L’Echo – Ceres – StartPeople – Arseus – Boss Paints – Brocom – Antwerp Diamond – Roche – Vandemoortele – …  BEDRIJFSMOTTO: Out of the Bowl Events  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Return on Event

 CONTACTPERSOON: Gerard Fauchey Email: gerard.fauchey@eleven-intl.com  AANTAL MEDEWERKERS: 9  OPRICHTINGSDATUM: 01 02 1986  SPECIALITEIT: Event & Communication Kruisboog square 6 1170 BRUSSEL T + 32 (0)2 673 81 86 F + 32 (0)2 660 78 36

Eleven

nv

www.eleven-intl.com

 ACEA LID: Ja (stichtend lid)  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Electrabel – La Monnaie / GDF-Suez – Bozar / Lanxess – London / Toyota Motor Europe – Skills GP/ DSM – Fair management / Café-Tasse – marketing management  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 11 WORDS: Bekwaamheid Ervaring Creativiteit Flexibiliteit Knowhow Reactiviteit Precisie Stijl Focus Aandacht Advies


Vademecum:

Event Agencies

74

 CONTACTPERSOON: Koen Devogelaere Aarschotsebaan 89 1910 KAMPENHOUT T +32 (0)16 47 04 80 F +32 (0)16 47 04 90

 AANTAL MEDEWERKERS: 10  OPRICHTINGSDATUM: 01 04 1988  SPECIALITEIT: Event strategy, Creation, Management, Communication & emotions

info@escape-events.be

 ACEA LID: Ja

www.escape-events.be

 EQUAL LID: Ja

Escape

 REFERENTIES: AW Europe, Audi, AXA, Belgacom, Carrefour, DHL, Electrabel-Suez, Ethias, Exellent, Fujitsu, GSK-Bio, Infrax, KPMG, Manpower, Media Markt, Mobistar, NMBS, N-Allo, Pfizer, Portima, Press Shop, SD Worx, Starwood, Swift, Telenet, ...  BEDRIJFSMOTTO: “Anything that reaches one’s heart, engraves one’s memory” – Voltaire –  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: The Story is key Sticky messages Fresh thinking ideas Emotions Designers Contemporary Experts

Avenue d’Auderghem 320 1040 BRUSSEL

Event’ives

T +32 (0)2 647 46 00 F +32 (0)2 647 37 73 info@eventives.com www.eventives.com

 CONTACTPERSONEN: Patrice Ryelandt, Stephanie Bruyns, Nicolas Behaghel, Artus Verhaegen  AANTAL MEDEWERKERS: 4  OPRICHTINGSDATUM: 1996  SPECIALITEIT: Corporate Events  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Accenture, Ajinomoto-Omnichem, Air Energy, Atos Worldline, Banksys, Belgacom, Benfield, BESSM, Bloomberg, BNP Paribas, BPC, Clifford Chance, Coca Cola, Delhaize, Deutsche Bank, Ebay, Electrabel, Electronic Arts, Euronav, Fortis, ING, Jones Day, Lloydspharma, Lundbeck, MasterCard Europe, Morgan Stanley, TBWA, Thalys International, The Boston Consulting Group, Triodos Bank, UBS,…  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Charisma– Creativity – Experience – Flexibility – Know How


Vademecum:

Event Agencies 75

Scheldestraat 122 1080 BRUSSEL T +32 (0)2 421 30 10 F +32 (0)2 421 22 04 Bart.de.leeuw@engage.bbdo.be

Engage BBDO

www.engage.bbdo.be

with

an eye for detail, elegance

 CONTACTPERSOON: Bart De Leeuw  AANTAL MEDEWERKERS: 37  OPRICHTINGSDATUM: 2009  SPECIALITEIT: Bedrijfsfeesten, Activaties/Animaties ikv communicatiecampagnes, Festivals, Out Of Home, Guerilla, Instore  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: KBC, Nokia, VW, Dodge, Elia, Mars, Mercedes, NMBS, Volvo, Pepsico, Sanoma

&

refinement

 BEDRIJFSMOTTO: Creating Engagement  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: WYSIWYG

Dahlialaan 5 9185 WACHTEBEKE T +32 (0)9 345 62 42 F +32 (0)9 345 62 43 info@eventhorizon.be

Event Horizon

www.eventhorizon.be

 AANTAL MEDEWERKERS: 2  OPRICHTINGSDATUM: 15 4 2003  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Wella Professionals, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Van Den Dorpe-LInde, Q Group, Frun Park, Norbert Dentressangle …  BEDRIJFSMOTTO: “Thinking OUT of the box”  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Creatieve concepten, professionele uitvoering.

GD:H:A6G:--%%K>?;L:<:CHIG66I&,+ I ('%*&'(--,,sB ('%),*-&)&''s; ('%*&')'+)) DDHI9J>C@:G@:-+,%IGJBJA:I;67:GHIG66I'"<AK' >C;D5:K:CI>9::#7: ✶ ✶ ✶ MMM$;L;DJ?:;;$8;


Vademecum:

Event Agencies

76

 CONTACTPERSOON: Johnny Machiels – EM2 Formulaz (teambuildings, family events & formats) Bert Knuts – EM2 Labz (tailormade strategic events, product launches and creative parties)  AANTAL MEDEWERKERS: 9

Event Masters

 OPRICHTINGSDATUM: 1995  SPECIALITEIT:

Masters in Eventology

Formulaz: betrouwbare, creatieve sport- en teambuildings op maat van uw budget, voor grote en kleine groepen Mechelsesteenweg 303

Labz: strategische, competitieve, creatieve en verwachtingsoverstijgende events op maat

2830 WILLEBROEK T +32 (0)3 860 60 80

 ACEA LID: Ja

F +32 (0)3 860 60 89

 EQUAL LID: Ja

info@eventmasters.be

 REFERENTIES: McKinsey, ING Bank, Belgacom, PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, DHL, ...

www.eventmasters.be

 BEDRIJFSMOTTO: “Masters in Eventology” Voor ons is het organiseren van evenementen een wetenschap. Elk evenement heeft haar eigen formule. Iedere komma of breuk heeft hierin zijn plaats. Daarmee staat of valt de uitkomst. Uw strategie wordt door ons in de juiste formule vertaald. Soms zelfs tot de macht verheven. Onze ervaren eventologen weten hoe de teller en de noemer te plaatsen. De x-factor berekenen we samen met de klant.  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Wij – luisteren – naar – onze - klanten

Exciting events! Indoor & Outdoor Incentives | Teambuilding | Conferences Company meetings | Special events | Excursions Adventure days | Product launches

Bruges Office

Coast Office

Ghent Office

Koning Albert I laan 40 | B-8200 Brugge

Derbylaan 37 | B-8450 Bredene

Krevelstraat 57 | B-9000 Gent

+32 50 39 15 89 | bruges@eventmosaic.be

+32 59 23 36 43 | coast@eventmosaic.be

+32 9 329 66 65 | ghent@eventmosaic.be


Vademecum:

Event Agencies 77

  

CONTACTPERSOON: Daniel Bruynseels AANTAL MEDEWERKERS: 3 OPRICHTINGSDATUM: 14 11 2001 SPECIALITEIT: Esebo staat voor een dynamisch en creatief bedrijf dat zich toespitst op events en op communicatie. Ze kunnen een brede waaier activiteiten beheren, van de ontspannende en jolige familiedag tot het vlekkeloze seminarie of een verrassende teambuilding. ACEA LID: Nee EQUAL LID: Nee REFERENTIES: We noteren een lijvig lijstje referenties, startend bij ALD Automotive, Stad Antwerpen, Aviapartner en AXA, tot Yara, Viatris en Winterthur. Met daartussenin nog gedegen bedrijven zoals Danone, GlaxoSmithKline, Coca Cola, Interbrew en diverse toppers uit de farmaceutica, energie en financiën. BEDRIJFSMOTTO: De magie die men wil scheppen draait rond drie pijlers: U bent u als klant uniek en heeft recht op een originele en professionele omkadering. Efficiëntere werking betekent bovendien tijdswinst voor u. Respect voor uw budget is daarbij vanzelfsprekend. THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Creativiteit, betrouwbaarheid, service, ernst en flexibiliteit.

De Pretstraat 26 2060 ANTWERPEN info@eventsfactory.be www.eventsfactory.be www.eventdimensions.be www.pure-liner.be

Veldstraat 154 2930 BRASSCHAAT T +32 (0)3 297 95 20 F +32 (0)3 297 95 30

The Eventwatchers

   

EventsFactory

ESEBO

bvba

Nieuwe Gentsesteenweg 15/7 1702 GROOT-BIJGAARDEN T +32 (0)2 762 08 00 F +32 (0)2 242 84 87 info@esebo.be www.esebo.be

M +32 (0)475 92 32 99 Ronald.bubbe@eventwatchers.be www.eventwatchers.be

 CONTACTPERSOON: Bubbe Ronald – M +32 (0)475 92 32 99  AANTAL MEDEWERKERS: 1  OPRICHTINGSDATUM: 01 01 2008  SPECIALITEIT: Voor The Eventwatchers is alles mogelijk: Een bedrijfsfeest, sales incentive, personeelsfeest of een event voor klantenbinding? Lancering van een nieuw product of marketing support voor uw merk? Voor 2 of 2000 deelnemers? In het bedrijf of liever ver van huis? The Eventwatchers koppelt uw verwachtingen aan creativiteit op maat van uw bedrijf!  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Progress Software, Imperial Tobacco, Certipost, Viessmann, Briotherm, SCA Packaging, Novartis Pharma, Duval Guillaume, MIA, …  BEDRIJFSMOTTO: Uw briefing is ons uitgangspunt, uw evenement is onze referentie!  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Een andere kijk op evenementen!

 CONTACTPERSOON: Davy Luyten  AANTAL MEDEWERKERS: 3  OPRICHTINGSDATUM: 2003  SPECIALITEIT: EventsFactory is een full service evenementenbureau dat garant staat voor een professionele en originele aanpak van de meest uiteenlopende opdrachten. Van bedrijfsfeesten, relatie events, productpresentatie, incentives, beurzen en roadshows tot concepten op locatie. Door het continue “scouten” van nieuwe trends en vervolgens een vertaalslag te maken naar het evenementiële zijn we in staat om telkens weer originele en verrassende events te realiseren!  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Mini Cooper – Volvo – Kärcher – LU – PWC – Radisson – Fiat – Toerisme Oostende – Esprit – Acer – Canon – Insilencio – Mercedes – …  BEDRIJFSMOTTO: Creating unique events for unique people.  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Flexibiliteit – creativiteit – inlevingsvermogen – vernieuwend – gepassioneerd


Vademecum:

Event Agencies

78 Maaltecenter, Blok G

Stallestraat 140 B

Derbystraat 351

1180 BRUSSEL

9051 GENT

T +32 (0)2 639 61 33

(Sint Denijs Westrem)

F +32 (0)2 644 61 16

T +32 (0)9 225 72 90

www.fastevent.eu

F +32 (0)9 225 30 34

www.in-time-travel.com

www.evident-event.be

you@fastevent.eu

 AANTAL MEDEWERKERS: 4  OPRICHTINGSDATUM: 1995

Evident

 SPECIALITEIT: creatieve eventontwikkeling; van concept tot uitwerking  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: ArcelorMittal, Coca-Cola, Stad Gent, Alpro, ING, Taminco, KPMG, Studio Brussel, Federale overheid, Vlaamse Gemeenschap, …  BEDRIJFSMOTTO: Evident staat voor creativiteit en kwaliteit tegen een eerlijke prijs  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: ervaring eerlijke budgetten transparantie maatwerk multidisciplinair team

Fast

 CONTACTPERSOON: Luc Trommelmans

Field, Incentives & Events

info@evident-event.be

 CONTACTPERSOON: Francis Tibbaut  AANTAL MEDEWERKERS: 3  OPRICHTINGSDATUM: 1948  SPECIALITEIT: Event Communication – Field Marketing, Meetings, special events & Incentives. Euromice worldwide with offices to and from Benelux, Germany and France.  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: ExxonMobil Europe & Africa, Caterpillar, Krëfel, Total Belgium, MACtac Europe, Thalys International, AG Insurance, Nieuwpoort International Boat Show, Cap°Okaz.  BEDRIJFSMOTTO: NO words, ONLY ideas worked out with efficiency  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: We bring MICE into your Marketing Strategy

Klapstraat 16 9831 SINT-MARTENS-LATEM T +32 (0)9 280 94 40 F +32 (0)9 280 94 45 info@eventura.be

Eventura

www.eventura.be  CONTACTPERSOON: Gunther Roelens  AANTAL MEDEWERKERS: 7  SPECIALITEIT: Bedrijfsevenementen  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Puur – Lexus – Deloitte – DFIB – Accent – Accord Group Belgium – De Winter nv – Gravograph – Remacom – Cras – Aconcept – Dilanno – Publicarto – Managers Magazine – BusinessContact  BEDRIJFSMOTTO: There will always be more solutions than problems  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 4 WORDS: Communication – Concept – Full service – [eye for] detail


Vademecum:

Event Agencies 79

)BOETPO]'BTUGPSXBSE]$SFBUJWJUZ]'VMMTFSWJDF

#SBOEBDUJWBUJPO]$SFBUJWFFWFOUT]0XOFWFOUT]4QPSUFWFOUT

'BTU

'PSXBSE

20 10

&WFOUT

XXXGBTUGPSXBSEFWFOUTCF

Sint Salvatorstraat 20a | Acec - Dok Noord | B - 9000 Gent | Tel +32(0)9/330 56 32 | Fax +32(0)9/330 56 29 | info@ ffwdevents.be

11-06-2010 13:59:00

1190 BRUSSEL

Frajlick Celebration

T +32 (0)2 534 44 11 F +32 (0)2 534 43 50 frajlick@frajlick.be www.frajlick.com

ď&#x201A;Ą CONTACTPERSOON: MichaĂŤl Frajlick ď&#x201A;Ą AANTAL MEDEWERKERS: 8 ď&#x201A;Ą OPRICHTINGSDATUM: 1973 ď&#x201A;Ą SPECIALITEIT: Organisatie van personeelsfeest, bedrijfsconventie, familiedag, sinterklaasfeest, seminarie, interactieve workshops, teambuilding, B2B avond ď&#x201A;Ą ACEA LID: Nee ď&#x201A;Ą EQUAL LID: Nee ď&#x201A;Ą REFERENTIES: Electrabel, BNP Paribas Fortis, Total, AGC Flat Glass, Arcelormittal, De Post ď&#x201A;Ą BEDRIJFSMOTTO: Een evenement is zoveel meer dan een evenement ď&#x201A;Ą THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Verbeelding, op maat, strategisch, ervaring, oog voor detail

Incentives & Events

Villalaan 75/15

Flanders Business-2-Business NV

ad_ffwd_experience.indd 1

Kalverveld 8-12, bus 4 2140 ANTWERPEN T +32 (0)3 286 42 60 F +32 (0)3 286 42 65 info@ďŹ&#x201A;anders-b2b.com www.ďŹ&#x201A;anders-b2b.com

ď&#x201A;Ą CONTACTPERSOON: Jean-Pierre Cornelis & Bob Moris ď&#x201A;Ą AANTAL MEDEWERKERS: 3 ď&#x201A;Ą OPRICHTINGSDATUM: 18/03/1998 ď&#x201A;Ą SPECIALITEIT: Evenementen, Incentives, Incoming voor BelgiĂŤ, Personeelsfeesten, seminaries en congressen, halve-dag en full day groepsprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s, voor 2-5700 deelnemers, 2 uur tot 7 dagenâ&#x20AC;Ś ď&#x201A;Ą ACEA LID: neen ď&#x201A;Ą EQUAL LID: Nee ď&#x201A;Ą REFERENTIES: ING-bank, AXA, MSC Shipping (Belgium), ATP-online, Janssen Pharmaceutica, DMC voor American Express Groups & Incentives, Lundbeck Pharma, Atlas Copco, BASF, en 100-en andere bedrijven in BelgiĂŤ en de rest van de wereldâ&#x20AC;Ś ď&#x201A;Ą BEDRIJFSMOTTO: â&#x20AC;ŚBecause we feel personally involvedâ&#x20AC;Ś ď&#x201A;Ą THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Personal Involvement, Permanent Presence, Service !!!


Vademecum:

Event Agencies Wiedauwkaai 52B 9000 GENT T +32 (0)9 282 53 13 F +32 (0)9 282 78 31 info@finale.be www.finale.be

FINALe

   

  

 

CONTACTPERSOON: Erika Rassaert AANTAL MEDEWERKERS: 5 OPRICHTINGSDATUM: 01 2006 SPECIALITEIT: Communicatie-events; B-to-B events; B-to-C events; de conceptualisatie en uitwerking van creatieve artistieke invullingen; de organisatie van evenementen met een doorgedreven rode draad van A tot Z ACEA LID: Ja EQUAL LID: Nee REFERENTIES: ING Japan, Tractebel, Janssen Cilag, BNP Banque Paribas, UCB, Royale Belge, KPMG, SAP, Unisys, OmegaSoft Medical, Nike, Microsoft, Robelco, ING Insurance, Lufthansa, Alitalia, Symantec, Banksys, BASF, Bank Delen, Obumex, Zoo Antwerpen, Stad Gent, Federaal Voedselagentschap, Vlaamse Overheid, etc. BEDRIJFSMOTTO: Closing the communication gap! THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Filling the communication gap – Innovative strategy – No-nonsense – Adaptive awareness – Lasting impact

Gulliver Organisation

80 Dahliastraat 12 1030 BRUSSEL T +32 (0)2 241 82 92 F +32 (0)2 241 31 59 info@gulliver.be www.gulliver.be

 CONTACTPERSOON: Chris Roelans, Nicolas de Hemptinne  AANTAL MEDEWERKERS: 3  OPRICHTINGSDATUM: 1992  SPECIALITEIT: Organisatie van «team-building», seminaries en incentives in België en in het buitenland. Gulliver beschikt al bijna 18 jaar over een eigen licentie van reisagentschap. Dat geeft ons de mogelijkheid een doeltreffend en performant systeem van reischeques aan te bieden.  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Unilever Foodsolutions, ING, Econocom, Pizza Hut, Belgacom, Renault…  BEDRIJFSMOTTO: De ontdekking van de wereld begint bij jezelf …  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Gepersonaliseerde service, flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en ontdekking

 CONTACTPERSOON: Erik Janssens  AANTAL MEDEWERKERS: 5  OPRICHTINGSDATUM: 2000 Blokstraat 47 1840 Londerzeel T +32 (0)52 31 01 56 F +32 (0)52 33 77 15

Format+

info@formatplus.be www.formatplus.be

 SPECIALITEIT: organisatie van persevents, productlanceringen, teambuildings, bedrijfs- en personeelsfeesten, congressen, familiedagen, … Brand activation: technische realisatie en logistieke opvolging van roadshows. Ontwerp en realisatie van beursstanden, carplatforms en carexpo’s.”  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Hyundai BeLux, De Persgroep, Cockaert Design, Keesing Publishers, Europees Sociaal Fonds, President’s Dinner (75 jaar E. Davignon + 50 jaar EU), Mazda, Isuzu, Suzuki, CocaCola, AXA, La Maison de l’Europe, Volvo-Renault Trucks, KPMG, Vinçotte, Soprema, Procter & Gamble, Belgian Sport&Fun Familyday (Koning Boudewijnstadion), Fortis, Kinnarps.  BEDRIJFSMOTTO: Our Spirit 4 Your Company  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Flexible – High Technical Experience – Creative – Allround Accurate


Vademecum:

Event Agencies

Weidestraat 166 8310 BRUGGE

Event Support & Consult

Geoffrey Van Hulle

81

T +32 (0)50 27 96 68

 CONTACTPERSOON: Geoffrey Van Hulle

F +32 (0)50 50 09 92

 AANTAL MEDEWERKERS: 3

info@geoffreyvanhulle.be

 OPRICHTINGSDATUM: 01 10 1998

www.geoffreyvanhulle.be

 SPECIALITEIT: Meeting Support Incentives Brugge Event Support – Regie  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Johnson&Johnson, UAntwerpen, TVM Verzekeringen, Febeltex, ATMI, Bonduelle, Copro, Deutsche Bank, Tzar, Ovation, Atlas Copco, Brico Plan-IT, UGent, VUB, …  BEDRIJFSMOTTO: We take it personally!  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: We take it very personally!

it's a passion

it’s a passion

it's a passion

Straatsburgdok – Noordkaai 21 BE 2030 ANTWERPEN T +32 (0)3 204 10 90 F +32 (0)3 226 01 50 www.guava.be

 CONTACTPERSOON: Tom Bellens  AANTAL MEDEWERKERS: 14  OPRICHTINGSDATUM: 1 april 2001  SPECIALITEIT: Inspirerende events en communicatie

GUAVA

 ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Ja  REFERENTIES: Electrabel, Fabricom gdf Suez, Toyota MHE, C-Power, Deme, Intel, BMW, Vopak, Mini, Gimv, …  BEDRIJFSMOTTO: “Denk Anders” dat is onze manier om origineel te scoren  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Passioneel Eigenzinnig Onbegrensd Verfrissend Gedreven


Vademecum:

Event Agencies

KCOM Communications

82

 CONTACTPERSOON: Philippe MELIS  AANTAL MEDEWERKERS: 6  OPRICHTINGSDATUM: 1984 Leuvensesteenweg 30 1210 BRUSSEL

 SPECIALITEIT: Evenementiële communicatie en organisatie events rond BtB & Brand Activation

T +32 (0)2 227 39 54

 ACEA LID: Ja

info@kcom.be

 EQUAL LID: Nee

www.kcom.be

 REFERENTIES: Belgacom – Proximus – Fiat Groep(Alfa Romeo-Lancia-Fiat) – Fortis – Champion – Grand Marnier – Chivas – Campari – Badoit – De Post – Quick Restaurants – Allo Telecom – IBA-IAB…  BEDRIJFSMOTTO: Onze Aanpak van operationele communicatie: er zijn altijd een doel, een boodschap en een doel: het operationele is er enkel voor het succesvolle samengaan van deze drie.  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: 25 jaar ervaring, gekoppeld aan de creativiteit en reactiesnelheid van een kleine cel Creatief realisme + strikte operationele opvolging = blijk van vertrouwen

Scheldestraat 57

JADA events

2000 ANTWERPEN T +32 (0)476 92 49 81 F +32 (0)3 216 00 27 info@jada-events.be www.jada-events.be  CONTACTPERSOON: Jan de Wieuw en Danny Kayser  AANTAL MEDEWERKERS: 3  OPRICHTINGSDATUM: 2007  SPECIALITEIT: Budgettair vriendelijke en positief verrassende Personeelsevents, Klantenevents, Communicatie, …  ACEA LID: Vragende partij  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: 75 jaar Cordeel, 5 jaar DPS, Nutricia, Ferranti, Free Record Shop, Isabel, 100 jaar Stuckens Metalen, Torfs, Toyota Motor Europe, 15 jaar VLM Airlines, Xylos, …  BEDRIJFSMOTTO: Horen, zien en spreken.  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Open uw Blik – Ontdek onze samenwerking


Vademecum:

Event Agencies 83

â&#x20AC;&#x2DC;most appreciated event agency in Belgiumâ&#x20AC;&#x2122; source: 2010 event agencies survey Experience Magazine 06.2010


Vademecum:

Event Agencies

84

Sure, you can also have a great event with just pie*.

*But we always put the cherry on it.

events | incentives | graphic design | multimedia | hostess services | fieldmarketing

Minotaur Events

Hanswijkstraat 51 | B-2800 Mechelen | T +32 15 45 91 91 | contact@newworld.be | www.newworld.be

Congresses & Conventions Seminars & Business Meetings Product Launches & Inaugurations Stands & Fairs Parties & Special Events Spectacles & Shows

Suikerkaai 40 b BE 1500 HALLE T +32 (0)2 280 38 80

Some

F +32 (0)2 230 80 76

Elia, Fluxys, info@minotaur-events.com

minded companies: IBM, Peugeot,Thales, Eternit…

 CONTACTPERSOON: Kaat Van Severen – +32 (0)475 65 03 78

www.minotaur-events.com

 AANTAL MEDEWERKERS: 15  OPRICHTINGSDATUM: 1997  SPECIALITEIT: Conventies, product lanceringen, roadshows, inhuldigingen

www.minotaur-events.com

 ACEA LID: Ja  EQUAL LID: Nee -Mino-Rendevenement-0907.indd 1

17/09/07 9:41:05

 REFERENTIES: Schneider, Peugeot, Coca-Cola, Belgacom – Telindus, VAB, Sony, Fluxys, Toyota, RTL-TVI, FOD, Systemat  BEDRIJFSMOTTO: Minotaur zijn motto is gedrevenheid. Minotaur houdt zijn belofte, uw budget is onze checklist, geen plaats voor verrassingen.  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Love, trust, passion, happy, family


Vademecum:

Event Agencies

Noves Group

85

 CONTACTPERSOON: Luc Meessen Rue des Ixellois, 1 4000 LUIK T +32 (0)4 224 78 70 F +32 (0)4 226 94 84 info@novesgroup.com www.novesgroup.com

 AANTAL MEDEWERKERS: 3  OPRICHTINGSDATUM: 29 03 2001  SPECIALITEIT: Wij sparen kosten noch moeite om aan uw wensen te voldoen en flansen niets zomaar in elkaar! Daarmee bedoelen wij…  REFERENTIES: Dexia –Standard Luik – Siroperie Meurens – Sysmex Molis – Randstad – RTL Live 2006, 2007, 2008 – Fête de la Musique 2005, 2006, 2007, 2008, Paleizenplein in Brussel – Musique à la Française, in de Kruidtuin – Les Octaves, Koninklijk Theater van Bergen – Fnac – PIMW – Les Ardentes 2007 en 2008 – Les Transardentes 2008 en 2009 – Siemens – Skechers – CooperVision – Carmeuse – Expansion, Namen – INASEP – Deli XL – en ga zo maar door!  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Ja  SLOGAN: Mik juist en sla hard toe  DE GRONDSLAGEN VAN ONS SUCCES IN VIJF WOORDEN: Onze – job – bevalt – ons – erg!

The Outsider Coast stelt niewste programma voor:

‘IEPER DAVERT IN Z’N VESTINGEN’ ■ We ontdekken Ieper aan de hand van een trophy. We starten op de Grote Markt van Ieper en vertrekken er in verschillende teams. Onderweg voeren we enkele opdrachten uit en komen we langs de Menenpoort, Rijselpoort en zien we een heel stuk van de vestingen. De vestingwallen vormen een ideaal speelterrein rondom de binnenstad, boordevol cultuurhistorische kwaliteiten. ■ De vestingen van Ieper zijn de best bewaarde van ons land. Hun verhaal begint tien eeuwen geleden, en nu nemen we jullie mee op een uitzonderlijke tocht naar het hartje van deze unieke locaties. ■ Zij openen speciaal voor u hun deuren, waardoor de ondergrondse proef één van de highlights op de tour wordt. Gewapend met laarzen en fakkels kan men het mysterie ontcijferen in de ondergrondse rivier. Het laatste stuk leggen we af in grote kano’s zo krijgen de deelnemers een all round beeld van Ieper. We meren aan bij Pacific Island waar de obers klaarstaan met onze welverdiende aperitief! Gezondheid!

Lasershooten ■ Tijdens de tocht kunt u het laserkleiduifschieten inschakelen als extra teaser. We schieten hier met echte kleiduifgeweren, maar er is geen wapenvergunning nodig aangezien we met infraroodstralen mikken. Een elektronisch scorebord houdt alles bij.


Vademecum:

Event Agencies

86

110, chaussée de la Hulpe 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 770 03 06

 AANTAL MEDEWERKERS: 12

www.punch.be

 OPRICHTINGSDATUM: 1996

info@punch.be

 SPECIALITEIT: Full service events organisation  ACEA LID: Nee

Punch Entertainment

Piet Roelen

 CONTACTPERSOON: Jean-Patrick SMAL

F +32 (0)2 779 87 77

 EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: THALYS – BMW – FEB/VBO – FEBIAC – CULINARIA – ING – RICOH – SIEMENS – SECUREX – UCB – CREAWAL – EBS – SPF FINANCES – ANTWERP DIAMOND TRADE FAIR – CMS  BEDRIJFSMOTTO: How strong do you want your event to be?  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Ervaring - Creativiteit – Dynamisme – Innovatie – Flexibiliteit

Antwerpsesteenweg 16 2350 VOSSELAAR T +32 (0)14 69 99 11 F +32 (0)14 69 99 69 Entertainment@roelen.com www.roelen.com  CONTACTPERSOON: Dhr. Ilia Beyers  AANTAL MEDEWERKERS: 8  OPRICHTINGSDATUM: 1977  SPECIALITEIT: Boekingen van binnen- en buitenlandse artiesten, organisatie van bedrijfsevenementen & privéfeesten, festivals, productie, roadmanagement, geluid & licht, ...  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: De Turnhoutse Vrijdagen, Rimpelrock, Jet Air, PWC, KBC, Dexia, Goodyear, Bandag, BNP Paribas Fortis, ...  BEDRIJFSMOTTO: The Entertainment Engineers  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Entertainment met sleutel op de deur


Vademecum:

Event Agencies

Sultan Sushi

87

Schaliënhoevedreef 1b 2800 MECHELEN T +32 (0)15 40 08 40 F +32 (0)15 40 08 41 events@sultansushi.be www.sultansushi.be

 CONTACTPERSOON: Eva Peleman – Event manager  AANTAL MEDEWERKERS: Variabel  OPRICHTINGSDATUM: 1 Oktober 2007  SPECIALITEIT: Corporate events  ACEA LID: Ja  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: VRT, Bridgestone, VKW Kempen, EMC², Thomas Cook, Air France KLM, Usg hr forces, Legal Forces, Cargill, Haribo, Nextel, Brunel, Pegase, Stad Sint-Niklaas, Q8 Oils  BEDRIJFSMOTTO: Your event is our adventure  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Fresh ideas - Craftsmanship - Smart value


Vademecum:

Event Agencies

88 Herrystraat 15 2100 ANTWERPEN T +32 (0)3 320 06 55 F +32 (0)3 320 84 45

Twins|Events & PR

info@twins.be www.twins.be

 CONTACTPERSOON: Isabelle De Schryver  AANTAL MEDEWERKERS: 5  OPRICHTINGSDATUM: 28-03-1997  SPECIALITEIT: Seminars & meetings, inaugurations, annual employee meetings & parties, press campaigns, PR stunts, advanced media days, press conferences, press junkets, road-shows and jubilees  ACEA LID: Ja  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Telenet, Cirque du Soleil, The Smurfs, Körperwelten, Henkel, Febe, VOKA, Tempo-Team, Unizo, Cécémel, VKW, AXA, NMBSHolding, …  BEDRIJFSMOTTO: Respect for your Audience!  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Creative, flexible, live communication, focus on the client’s target group and an a-typical approach of PR

Leopold II laan 184 D 1080 BRUSSEL T +32 (0)2 456 04 60 F +32 (0)2 460 81 81 info@variety.be www.variety.be

Rue des Écoles,19 B -1476 Houtain - Le - Val | t |+32 ( 0 )67 331 361 |m|+32 ( 0 ) 479 53 98 31 |m|+32 ( 0 ) 475 20 30 90

welcome@tobecome.be www.tobecome.be

 CONTACTPERSOON: Marc Klein  AANTAL MEDEWERKERS: 30

Variety

 OPRICHTINGSDATUM: 1987  SPECIALITEIT: B2B: High Relational & Business Events / B2C: Music & Public Events  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: Mobistar, Shell, Carrefour Express, Brussels Airport, Inno, Keyrus, KBC Lease, Lufthansa, d’Ieteren, Cisco, Nationale Loterij, Metro, …  BEDRIJFSMOTTO: Brand Propeller: converting motion into thrust since 1987.  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Professional, A-Z, Creativity, No Nonsense, Flexibility


Vademecum:

Event Agencies 89

Amerikastraat 76 1050 BRUSSEL T +32 (0)2 644 58 24 info@tzar.be www.tzar.be

TZAR

agency

www.creativeseminar.be

   

   

CONTACTPERSOON: Christophe De Wandeleer AANTAL MEDEWERKERS: 5 OPRICHTINGSDATUM: 1998 SPECIALITEIT: B-to-B communication 1. Graphic design - Web & Video concept developer 2. Event & Activation - www.creativeseminar.be 3. Stand builder LID VAN ACEA: Nee LID VAN EQUAL: Nee REFERENTIES: ABB, Altran, Antalis, Ajinomoto, AXA, BlackBerry, Econocom, Electrabel GDF Suez, Mars, Mobistar, Xerox, ... THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Flexibiliteit, Creativiteit & originele concepten, Afwerking, Service & Kwaliteit


Vademecum:

Event Agencies

90

 CONTACTPERSOON: Tania Asselberghs  AANTAL MEDEWERKERS: 7  OPRICHTINGSDATUM: 1 september 2009

Two 2 Tango

 SPECIALITEIT: Het organiseren van evenementen vraagt creativiteit en veel hard werk. Maar de juiste kennis, contacten en vaardigheden spelen een even belangrijke rol. Two 2 Tango heeft zich tot doel gesteld het juiste evenwicht tussen idee, realisatie en budget te maken. We willen op een professionele en flexibele manier uw evenement aanpakken. Theaterplein 1

What you see is what you get!

2000 ANTWERPEN

Een team waarin kennis, contacten en vaardigheden samengaan, staat garant voor een feilloze realisatie van het concept. De jarenlange ervaring, opgedaan bij bedrijven binnen en buiten Music Hall Group, is de basis voor een onuitputtelijke bestand van locaties, mogelijkheden en concepten. Ideeën worden plannen die op hun beurt werkelijkheid worden.

www.two2tango.be info@two2tango.be T +32 (0)3 292 31 94

Niet in het minst zijn de eigen locaties van Music Hall Group en het eigen cateringbedrijf troeven die maken dat we extra budgetvriendelijk en efficient aan de slag kunnen.  ACEA LID: Nee  EQUAL LID: Nee  REFERENTIES: BDO, Konvert Interim, Pierre Fabre, Unilever, Wessanen, De Post, SNC Lavalin  BEDRIJFSMOTTO: It takes two 2 tango ... your rythm, our dance!  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCES IN 5 WORDS: Creatief, flexibel, budgetvriendelijk, efficiënt, eigen hardware

Demerstraat 4 BE 3590 DIEPENBEEK T +32 (0)11 35 21 80 F +32 (0)11 35 21 82 info@uc-belgium.be www.uc-belgium.be

 CONTACTPERSOON: Peter Veekmans  AANTAL MEDEWERKERS: 8

UC-Belgium

 OPRICHTINGSDATUM: 2002  SPECIALITEIT: B2B, Corporate events, Incentives, Roadshows, In house graphic design  ACEA LID: Nee  REFERENTIES: Honda, Kenwood, Philip Morris, Belgacom, Proximus, Gauloises, Group GL, JBC, Nokia, SKF, LG Electronics, IBM, Stijn Helsen, JAGA, Dangaard Telecom, Ewals Cargo, Budgetslager, Texaco, De Post, Press Shop, Ip Globalnet, L’oreal, Garnier, Inbev, Glaverbel, Pioneer, Helena Rubinstein, Concentra, OCE, Sony Ericsson, Alcatel, Hamburg Mannheimer, Essec, Verloving Mehta, BMW Belux, Jaga Burning Man, 50°N5°E Architecture, VRT, Radio MNM, Nikon Belux, Kemin, Flanders DC, DuPont, GlobalSat, Casino VIAGE Brussels, BDOaccountancy, GlobalSat Luxembourg, Telecom Boulevard, Hamal Signature, Radio Nostalgie, Groep Machiels, Mercedes, Winterland Hasselt, Walcro  BEDRIJFSMOTTO: Business as Unusual  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Creativity, flexibility, mindmovers, down-to-earth, budgetminded…


VO-Event - avenue van volxemlaan 281 - b-1190 Brussels - www.vo-event.be commercieel contact : Alexis Van Aelst - T +32 0475 665 828 - avanaelst@vo-event.be

Samen evolueren om toegevoegde waarde aan kwalitatieve evenementen te leveren. Met een sterke nadruk op duurzaamheid.

...ONZE EVENT BUSINESS OOK

ONZE KIJK IS VERANDERD...


Vademecum:

Event Agencies

92

White Rabbit creëert en organiseert bedrijfsevenementen en communicatie-evenementen. We zijn er nogal goed in. Tevreden klanten Axa, Bekaert, Cegeka, Chrysler, Claes Printing Group, Coca-Cola, Deloitte, KPMG, SdWorx, Securex, Siemens, Sita, Vacature, eva.

Wow Communication

®

follow the white rabbit

white-rabbit.be

@whiterabbit_be

09 233 05 14

we create stories. what’s yours?

Celebration & Communication Events

 CONTACTPERSOON: Dries Heyman  AANTAL MEDEWERKERS: 5  OPRICHTINGSDATUM: 02 04 2007

Blvd. Barthelemy 10 1000 BRUSSEL T +32 (0)476 87 85 82 dries.heyman @wowcommunication.be www.wowcommunication.be

 SPECIALITEIT: Our team of no nonsense specialists and 360° generalists creates tailor-made strategies mixing event, on line, off line, activation, experience, print, strategy, social media, etc. The 3 business units work together for integrated marketing services or operate separately for customized and specialized solutions: - Wow Event (b2b, b2c) - Wow Visual (online, offline) - Wow Brand (campaigns, activation) We are brainstormers and image builders, consultants and do’ers.  ACEA LID: Nee  EQUAL: Nee  REFERENTIES: Deli XL, Westinghouse, IBBT, VBBE, Atrium, HSH, NTU, Bank of New York Mellon, Skynet, Anderlecht, StGillis, Dominique Models, Vichy Laboratoires, La Roche-Posay, Centre for Equal Opportunities, Flagey, Financial Forces, Brewers of Europe, Cointreau  BEDRIJFSMOTTO: We deliver. But first we add the wow.  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Eye for details, details, details.


audiovisual

supplies

Vidi-Square levert menselijk maatwerk Vidi-Square evolueerde de voorbije drie jaar heel sterk. In het verleden bestond de hoofdmoot van hun activiteiten uit gewone verhuur. Maar nu leveren ze voor 95% eigen projecten af. “Een ijzersterke service vormt daarbij de rode draad. Dat resulteert in grote klanttevredenheid en vooral in een veel trouwer cliënteel”, vertelt zaakvoerder Bruno Van Orshoven.

V

idi-Square verzorgt de beeldweergave voor een heleboel erg verschillende evenementen. “Organisaties vragen steeds meer naar HD-projecties. Daarom investeerden we in een 40-tal HD projectoren van 1.500 tot 20.000 ANSI lumen. We bedienen ons eigen materiaal, waardoor het in perfecte conditie blijft. Bovendien zorgen onze specialisten voor de perfecte toepassing ervan, want de klant wil in de eerste plaats een uitstekend beeld of een perfect eindresultaat. Daarom is die service zo enorm belangrijk. Wanneer de vraag van de klant last minute nog wijzigt, beschik je best over een team dat heel snel kan inspelen op de situatie”, aldus Bruno. Dankzij die gewijzigde marktpositionering veroverde Vidi-Square ook een nieuw extra cliënteel. “Van elk project weten we waar en hoe alles geïnstalleerd wordt. Daarnaast kunnen zowel eventorganisatoren als andere klanten bij ons aankloppen voor een totaal videoconcept. Wij geven deskundige uitleg bij PowerPointpresentaties, adviseren de klant over de resolutie bij het gebruik van led-schermen en geven aan wat wel en niet kan. Dankzij deze hoge servicegraad staan we veel dichter bij de klant en zijn project. Je kan gerust zeggen dat we minder voor kwantiteit maar meer voor kwaliteit én diversiteit kiezen.” Deze aanpak slaat internationaal aan: de Vidi-Group breidde sterk uit en opende intussen ook filialen in Nederland en Frankrijk.

Projecties in het Hoge Noorden Ook klanten uit andere Europese landen hebben de weg naar het Kempense be-

drijf gevonden. “De Noorse stad Sandnes vierde haar 150ste verjaardag. We voerden er een erg mooie openluchtprojectie uit van een groep dansers, op een groot videoscherm van 12 bij 15 m. De klant vroeg ons twee HD-projectoren van 30.000 ANSI lumen in 16:9. Maar wij adviseerden hem drie projectoren in 4:3 met een lichtopbrengst van 20.000 ANSI lumen. Omdat hij zelf over een 4:3 scherm beschikte, verkreeg hij op die manier met dezelfde lichtopbrengst een veel beter resultaat. Het gevolg was een prachtige projectie én een perfect voorbeeld van hoe wij een vraag ombuigen naar de beste oplossing”, verduidelijkt Bruno. Een ander geslaagd project was de gezamenlijke viering van 225 jaar SLAC/ Academie en 175 jaar Conservatorium in Leuven. “Op een podium speelden 150 leerlingen een muziekstuk, terwijl de studenten van de videoafdeling voor de beelden zorgden. Die projecteerden

ze op een reuzenscherm van 30 op 4,5 m dat het publiek lang beide zijden kon bekijken. We leverden er vier HDprojectoren van 20.000 ANSI lumen, inclusief de hele Folsom Encore-regie. We begeleidden de studenten bij de contentvorming, verzorgden tijdens de dag zelf de videoprojectie én de multicamera. De opname was in handen van Fly Away, terwijl Men@Work de montage voor zijn rekening nam. Een krachtig staaltje van interne samenwerking dat verduidelijkt hoe de Vidi-Group een veelzijdig project erg professioneel uitwerkt. De groep levert perfecte totaalconcepten, dankzij de unieke wisselwerking tussen Vidi-Square voor projectie, Men@Work voor content solutions en Fly Away voor camera en regie. Voor het licht en geluid werkten we samen met een externe partner. Resultaat: een erg tevreden én extra trouwe klant. Wij hielpen hem perfect, rekening houdend met zijn budget en de daaraan gekoppelde mogelijkheden. Dat vat onze filosofie perfect samen”, besluit Bruno Van Orshoven.

93


94

associaties

Werken aan duurzame evenementen Tijdens het BEA Congres werd BESA, de associatie voor Belgische Event Suppliers, boven de doopvont gehouden. Amper een maand later was er al een tweede belangrijke kick-off voor de federatie: de eerste BESAsessie. Tien keer per jaar nodigt BESA immers haar leden, maar ook andere geïnteresseerden uit voor een lezing of een workshop rond een thema dat aansluit bij de wereld van de event suppliers…

A

uvicom was op 23 maart de gastheer voor de allereerste BESA-sessie. Het zal niemand verbazen dat voor deze eerste sessie werd gekozen voor hét thema dat nu al enkele jaren de actualiteit overheerst, met name ecologie. Enkele tientallen geïnteresseerde leden én niet-leden zakten af naar Beersel-Dworp en kregen er drie sprekers voorgeschoteld, die allen hun licht op dit thema lieten schijnen tijdens een 2 uur durende sessie die de naam “Green Events – where are we today and what will the future bring?” meekreeg.

Een duurzaam voorzitterschap Bart Vandermosten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO) kreeg de eer de spits af te bijten. Hij

begon alvast met het begrip ‘groen’ in te ruilen voor het begrip ‘duurzaam’. “Het is belangrijk om aan dat groene verhaal een sociale component toe te voegen. Dan kunnen we van duurzaamheid gaan spreken. Duurzaamheid betekent dus dat iedereen recht heeft op een acceptabele levensstandaard. Ook de toekomstige generaties. Als je weet dat 20% van de wereldbevolking verantwoordelijk is voor 80% van de milieudruk, dan besef je dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij het Westen. Het komt er dus op aan om die levenskwaliteit los te koppelen van bepaalde ecologische en sociale gevolgen.” De overkoepelende overheidsdienst PODDO heeft als taak om de federale overheid bij te staan met zijn expertise om de duurzaamheid van het beleid te verbeteren. Een begrip dat ook kan worden toegepast op evenementen. “Uit studies blijkt dat mensen op evenementen veel meer vervuilen en consumeren dan ze thuis doen. Het potentieel voor ecologische verbeteringen is dus erg groot. Duurzame ontwikkeling hoeft dus niet per se een negatief verhaal te zijn. Het draait ook om innovaties en opportunities… “

De federale overheid heeft zich alvast voorgenomen om zelf het goede voorbeeld te geven voor wat betreft duurzame evenementen. Het Europese voorzitterschap en de evenementen daarrond zijn daarvoor de uitgelezen gelegenheid. “We hebben een aantal eenvoudige instrumenten proberen te ontwikkelen naar de evenementenorganisatoren toe. Zo hebben we een charter ontwikkeld waarin een organisator zich engageert voor een duurzame organisatie. Het mogen dragen van het logo van het EU-voorzitterschap is overigens verbonden aan het ondertekenen van dit charter. Daarnaast is er een handleiding waarin we tips geven omtrent dat thema. Deze handleiding en de bijhorende checklist is overigens te vinden op www.sustainablepresidencyevents.be . Verder hebben we ook nog een CO2calculator, die op eenvoudige wijze een beeld geeft van de ecologische impact van het event.”


besa

evolueren en doelen vooropstellen over meerdere jaren.” “Wat betreft de evenementen merken we dat er heel grote verschillen zijn. Uiteraard kan je Rock Werchter niet vergelijken met een klein lokaal evenement, maar ook los daarvan moet je alles geval tot geval bekijken. Het bevragen van event-deelnemers kan je hier heel erg helpen om te weten te komen in welke richting je kan bijsturen.” Ten slotte zag Marc Bontemps ook nog een mogelijkheid voor een samenwerking met BESA. “Wij krijgen dikwijls de vraag van organisatoren naar milieuvriendelijke producten en materialen. Een vraag maar wij niet altijd op kunnen antwoorden. Misschien is een goed idee om binnen BESA een inventaris van dit aanbod te maken.”

Europees Charter Ecologische voetafdruk als kompas Na de federale overheid was het de beurt aan Marc Bontemps van Ecolife vzw. Deze organisatie heeft zich de voorbije 13 jaar gespecialiseerd in het berekenen van ecologische voetafdrukken van bedrijven, landen en ook evenementen. “We proberen dus een ecologische foto te maken van een bedrijf, een product of een evenement, om daar vervolgens dus uit te leren en een proces op gang te brengen om die foto te verkleinen. Wanneer men bepaald heeft wat men precies wil berekenen en welke thema’s men wil meenemen, kan men een nulmeting uitvoeren. Van daar uit moet je goed proberen te begrijpen hoe de kaarten liggen en wat de grote thema’s zijn. Op basis hiervan kan men dan een actieplan opstellen. De ecologische voetafdruk geldt daarbij als het kompas. Een jaarlijkse nieuwe meting geeft je vervolgens een goed beeld van je evolutie. Zo kan je ook stelselmatig

Maar die laatste vraag van Marc Bontemps wordt misschien zelfs als beantwoord door Philippe Leguével, de laatste spreker van de sessie. Hij staat immers mee aan de wieg van de federatie EcoPrestataire. Dit nieuwe platform wil technische leveranciers onderscheiden die bepaalde ecologische principes on-

derschrijven. Het bijhorende Europese Charter wordt momenteel volop uitgewerkt. “We willen iedereen vooral aan het denken zetten. Vooraleer ze een opdracht gaan uitvoeren, en vooraleer ze een investering doen. Toch bestaat het charter hoofdzakelijk uit heel wat logische zaken. Het carpoolen van technische ploegen is zo eenvoudig, maar gebeurt nog veel te weinig. Hetzelfde geldt voor het herbruiken van lampen en gebruiken van oplaadbare batterijen. Andere zaken vergen een grotere inspanning. Zo stellen we voor dat men opdrachten waarvoor men meer dan 300 km moet rijden, misschien beter laat uitvoeren door plaatselijke onderaannemers. Een Europese uitwisseling van materiaal moet mogelijk zijn.” De Eco-Prestataire federatie is ambitieus, maar tegelijkertijd ook realistisch. “We hebben hier niet de magische oplossing in handen. Heel wat zaken zullen pas mogelijk worden op lange termijn. Maar er zijn ook heel wat eenvoudige dingen, die men al meteen kan toepassen. Iedereen begrijpt dat er iets moet gedaan worden, maar weinigen doen het. Daarom willen we met EcoPrestataire hier een impuls aan geven”, zo besluit Philippe Leguével.

95


96

Supplies Op 22 juni organiseerde Experience

Taste & Traiteurs 2010

Magazine de tweede editie van de Taste & Traiteurs beurs. Dit is een evenement dat bedrijven én agentschappen uitnodigt om te proeven van de kunsten van verschillende traiteurs en hen de mogelijkheid biedt om een uitgebreide contactenlijst op te stellen. Het werd een succesvolle en vooral smakelijke dag…

I

n AA Docks konden aankopers en agentschappen terecht om op één en dezelfde plaats 10 unieke traiteurs te vergelijken, contacten te leggen en te onderhandelen. Voor de traiteurs was het een unieke gelegenheid om in één en dezelfde dag een maximum aantal prospecten te ontmoeten, hen te overtuigen van hun kunnen en zo nieuwe afzetmarkten te openen. De aanwezige evenementenagentschappen en bedrijven waren zeer te spreken over de kwaliteit van de aanwezige traiteurs. En ook de deelnemende traiteurs waren zeer te spreken over de grote hoeveelheid kwalitatieve contacten. Dat blijkt althans uit de volgende rondvraag… Het Waregemse Baobab Catering was net als vorig jaar in Autoworld weer van de partij op Taste & Traiteurs. “We hebben opnieuw deelgenomen aan Taste & Traiteurs in de hoop weer enkele nieuwe prospecten te ontmoeten”, aldus Jan Vanhuysse van Baobab Catering. “We hebben uitgepakt met verfijnde hapjes. Van de vorige keer weten we immers dat er wel wordt geproefd, maar ook niet in grote hoeveelheden. Daarom hebben

Proeven & contacten leggen… we voor kleine, creatieve receptie- en desserthapjes gekozen, eerder dan voor uitgebreide gerechten. We kunnen alvast tevreden zijn over de kwaliteit van de bedrijven en event managers die we ontmoet hebben. Ik heb toch een twintigtal ‘warme’ contacten gehad, mensen waarvan ik vermoed dat ik ze binnen kort opnieuw zal horen.” Ook voor L’aile ou la cuisse uit Baasrode was het de tweede deelname aan Taste & Traiteurs. “Omdat we de vorige editie positief hebben ervaren, waren we dit jaar teruggekomen”, aldus David Mahieu van L’aile ou la cuisse. “Wij hebben deze keer een concept uitgewerkt rond chocolade, met minder gekende combinaties van chocolade en andere ingrediënten, en anderzijds de harmonie tussen chocolade en wijn. Ook wij blikken over het algemeen positief terug op onze deelname. Anderzijds vond ik het wel ongepast dat er ook enkele verkopers opdoken ons hun producten aan te prijzen. Maar dat is een detail,

en ik denk ook wel dat de organisatie hier in de toekomst rekening mee zal houden.” Voor De Loberge Catering was het de eerste deelname aan Taste & Traiteurs, en meteen ook een weloverwogen keuze. “De Loberge Catering bestaat nu 10 jaar en is gegroeid uit onze Culinaire Boetieks te Wijnegem, St-Niklaas en Beveren”, zo vertelt Jan Tobben van De Loberge. “Nu is het moment gekomen om contacten te leggen met evenementenkantoren om ons ook op deze markt te tonen. Wij hebben getracht een beeld te schetsen van ons bedrijf en onze drie takken voorgesteld; Event Catering, Bedrijfscatering en Sportcatering. We moeten nog even afwachten voor de resultaten. Maar het is duidelijk dat deze beurs zich richt op kwaliteit en niet op kwantiteit. En dat is zeker een goede zaak.” Ook voor Paul De Greef van Mnu: uit Aalst was de hoofdbetrachting het leggen van contacten. “Wij hebben


catering

tijdens Taste & Traiteurs uitgepakt met oa. ganzenleverballetje met eetbare as, garnaalkroket met krokant van gevogelte, popping candy met mousse van fruit en zwarte peper, zalf van gekarameliseerde melk en natuurlijke onze goede medewerkers. Om een balans op te maken is het nog even afwachten.” In verband met de beurs verklaarde Bruno Demoulin, zaakvoerder van traiteur Pierre Paulus het volgende: “Het was een heel interessante beurs. We kregen veel geïnteresseerde en interessante bezoekers over de vloer op onze stand. Overigens zijn er momenteel al samenwerkingen ten gevolge van contacten tijdens de beurs. De kwaliteit van de organisatie was zeer goed. De stands waren mooi versierd en ruim. Misschien was een beetje meer ruimte geen luxe geweest voor ons, zodat we ons nog beter konden voorbereiden… Ondanks dit plaatsgebrek vulden de aanwezige bedrijven elkaar goed aan. Eén enkele valse noot lag bij het feit dat niet als standhouder ingeschreven traiteurs toch langs konden komen om te “kijken”… Nu goed, voor traiteur Pierre Paulus “is dit een ervaring die hij zonder enige twijfel opnieuw wil beleven.”

Tom De Weyer van Taste Exclusieve Catering uit Zolder was enthousiast over de beurs. “De opkomst en kwaliteit van de bezoekers zowel uit het bedrijfsleven als de event sector was hoog. Er is nood aan dergelijke events in de sector. Maar ik ben wel voorstander van meer communicatie naar bedrijven buiten Brussel en Antwerpen. Want veel Limburgers ben ik eerlijk gezegd niet tegengekomen. Toch zullen we er volgend jaar weer zijn. Persoonlijk haalden we hier 22 goede contacten uit waarvoor wij in de nabije toekomst een offerte maken of creatief meedenken naar concepten.” “Voor ons was het de eerste keer om aan zo’n beurs deel te nemen”, zegt Leen Declercq van De Feestarchitect uit Lochristi. “Eigenlijk was het dus een soort van testcase. Met een voor ons heel belangrijk publiek: de evenementenbureaus. Voor hen hebben wij ons totaalconcept toegelicht, en duidelijk gemaakt dat wij zowel de low budget als de exclusievere feesten kunnen verzorgen. De contacten zijn er geweest, en nu is het afwachten of deze ook resulteren in een samenwerking.” Ook voor Bart Claessens van Silverspoon Exclusive Catering & Events uit

Wijnegem was Taste & Traiteurs een interessante mogelijkheid om nieuwe prospects te ontmoeten. “Wij hebben meegedaan omdat de beurs een zeer interessante doelgroep had. We hebben op onze stand uitgepakt met heel wat fotomateriaal, maar natuurlijk ook heel wat lekker eten en drinken voorzien. Achteraf gezien was het een leuke beurs, waar we toch heel wat contacten hebben kunnen leggen.” De heer Hennebert van de ‘Toque Blanche’ keek eveneens bijzonder enthousiast terug op het evenement. “Dit was een zeer constructieve beurs, waar we een groot aantal interessante contacten legden. Nu is het aan ons om deze op te volgen en om deze contacten te valideren”, vertrouwde hij ons enkele dagen na het event toe. “De organisatie was perfect en de locatie bijzonder goed aangepast aan de gelegenheid. Vorig jaar had de locatie meer prestige, maar was ze minder praktisch voor de standhouders (iedereen moest dezelfde lift gebruiken, wat voor problemen zorgde zowel bij de doorstroming als bij de opbouw en de latere afbouw). Wij zijn volgend jaar zonder aarzelen weer van de partij, op voorwaarde dat de plaats net zo goed op onze noden is afgestemd als dit jaar!”.

97


98

Supplies

Eventcateraars doorgelicht in betoverende sfeer Onlangs vond in de gebouwen van Femat in avant-première de presentatie plaats van de Experience-enquete over de eventcateringsector in België. Femat en Eventidee stonden in voor de organisatie van deze avond. Een overzicht van een erg geslaagd evenement waarbij resoluut gekozen werd voor een alternatieve cateringformule.

C

o-organisator Femat presenteerde de zogenaamde Black Box; een tent die werd geplaatst in de bedrijfsruimte. “Die zorgde voor een extra feestelijke atmosfeer en zal daar trouwens een gans jaar blijven staan aangezien we ons 25ste jaar in gaan”, verklaart Pascal Peene Veerle Goddeeris (Eventidee) geeft aan dat er werd gekozen voor een betoverende sfeer. “Die verwees naar de verwondering die eventcateraars ook zelf telkens bij hun klanten proberen te creëren. Zo baadde de locatie in

het zwart en paars, terwijl de lichtkleuren paars en oranje de boventoon voerden.” Femat stelde trouwens een nieuwe lijn verlichtingszuilen voor, met ingewerkte batterijen en automatische kleurverandering.

Pi-tafels Voor het meubilair introduceerden de co-organisatoren de laatste nieuwe trends. “Zoals de lage en hoge Pi-tafels, die zich onderscheiden door een heel strakke vorm en waaraan je tevens kan tafelen zonder nap. Bovendien kon de cateraar beschikken over de aller-


catering

nieuwste presenteerplateaus, zodat die zijn producten op een hoogst originele manier kon serveren”, klinkt het eensluidend. Een andere nieuwigheid vormde het ronde scherm dat filmpjes toonde die voor een soort van sprookjesachtige sfeer zorgden; zoals o.a. beelden uit de film Moulin Rouge en oude beelden van de komische illusionist Tommy Cooper.

te gast waren die blijkbaar allemaal met een goed gevoel naar huis gingen. De bonus was dat we bovendien onze troeven konden profileren en een hoop goede reacties ontvingen.” Pascal Peene voegt er tot slot nog aan toe dat deze presentatie bovendien een mooie gelegenheid vormde om één van hun belangrijkste doelgroepen uit te nodigen. “Een betere start van ons jubileumjaar konden we ons niet voorstellen”, klinkt het enthousiast.

Zowel Veerle als Pascal kijken in ieder geval tevreden terug op de avond. “We creëerden een aangename, gezellige collegiale sfeer wat leidde tot een mooie samensmelting tussen vakgenoten die op het werkterrein toch vaak concurrenten zijn. Na de voorstelling van de cijfers boden we hen een walking dinner aan en kregen ze voluit de kans om met elkaar in contact te treden. We vonden het erg verheugend dat er traiteurs vanuit de meest diverse regio’s

Hebben meegewerkt aan deze voorstellingavond: Locatie: Femat www.femat.be Eventbureau: eventidee www.eventidee.be Catering: Goonie Productions www.goonieproductions.be Audiovisueel: VN Produkties www.vn-produkties.be Hostessen: Fashion Hostess www.fashion-hostess.be Aankleding/ Academic sponsor: Showtex www.showtex.com

99


experience

delicious-catering.be

A delicious experience

0ROJECT2EALISATIEDOOR-ICHEL'AVAGE -'3SPRL WWWMGS ELECBE VOOR)MPACT$IFFUSION &RANCOFOLIESDE3PA

info @ delicious-catering.be - www.delicious-catering.be

101514 DMS ADV DELICIOUS.indd 1

07-06-2010 09:34:38

In â&#x20AC;&#x153;no timeâ&#x20AC;? een website voor ĂŠlk event: â&#x20AC;˘ Start uw website â&#x20AC;˘ Nodig uw gasten uit â&#x20AC;˘ Volg de inschrijvingen op de voet â&#x20AC;˘ Bedank uw gasten of houd een enquĂŞte

www.halito.be


supplies

meetcentives

101

Seminaries en ontspanning aan de oevers van de Ourthe in volle opgang Aan de rand van Houffalize, in een oase van groen waar enkel het geklots van de Ourthe de rust verstoort, ligt het vakantie- en seminariecomplex Ol Fosse d’Outh. Gemakkelijk bereikbaar vanuit Brussel en Luxemburg door de dichtbijgelegen grote autowegen is dit niet alleen een ideaal vredig oord voor werk en ontspanning, maar eveneens een voortreffelijk uitgangspunt om de prachtige landschappen van de Belgische Ardennen én de andere parels van het landelijke Wallonië te ontdekken. Luxe-infrastructuur

B

usinessvergaderingen, raden van bestuur, seminaries met of zonder overnachting, evenementenmanifestaties… Wij zetten al onze ervaring in om u een waaier aan persoonlijke diensten te bieden. Ons ***- complex bestaat uit 300 kamers, 19 modulaire vergaderzalen uitgerust met het nodige materiaal (elke zaal kan 10 tot 250 personen ontvangen, de congreszaal tot zelfs 800 personen), 3 restauratiezalen, een discotheek en een grote bar. Ons etablissement garandeert u een luxehotelservice en beantwoordt aan de specifieke behoeften eigen aan de zakentoerist voor wie werk, een andere omgeving, ontspanning, service en een correct budget essentieel zijn.

Incentives en team building Ol Fosse d’Outh is de ideale plaats voor een weekendje weg, een verbazingwek-

kende vakantie of voor de organisatie van seminaries, incentives of team buildingactiviteiten (in samenwerking met bedrijven uit deze sector zoals Exploraid, Wildtrails of Brandsport). U kan hier ontspannen, afleiding zoeken of uw werkdoelstellingen realiseren.

1001 activiteiten Tussen de vele voorzieningen (bars, discotheek, speelzaal, tennisvelden, petanque, kleine sporthal, enz.) en vrijetijdsmogelijkheden van Ol Fosse d’Outh, al dan niet met de hulp van diverse professionele partners (boswandelingen, kajak, mountainbike, enz.), springt het nieuwe Aqua l’O er in het bijzonder uit. Dit 25 meterzwembad werd volledig vernieuwd en oordeelkundig uitgebreid met bubbelbaden, jacuzzi, sauna, glijbaan en fitnessruimte. Kortom, 1001 mogelijkheden om het nuttige aan het aangename te koppelen.

Contact Vakantiecentrum “Ol Fosse d’Outh” asbl Ol Fosse d’Outh, 1 6660 Houffalize T +32 (0) 61 28 88 01 F +32 (0) 61 28 88 04 sales@olfossedouth.com www.olfossedouth.com


adv_experience_druk.pdf 1 26/11/2009 14:35:15

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Even ruimte* nodig?

*ruimte variërend van productlanceringen en klantendagen tot jubileums en beurzen of congressen…

www.deboer.com De Boer Tenten N.V. | Industrieterrein Kanaal-Noord 1303, 3960 Bree T: 089/46.07.99 | F: 089/47.26.31 | E: sales.be@deboer.com

Fabula productions

Surf naar www.flexmail.be en klik op “Gratis demo” voor een proefabonnement.

Wijnegemsteenweg 110 BE 2160 WOMMELGEM T +32 (0)3 289 00 88 F +32 (0)3 248 21 10 info@fabulaproductions.be www.fabulaproductions.be CONTACTPERSOON Philippe Lenders Fabula Productions is gespecialiseerd in het verhuren van trendy meubilair. Met ons uitgebreid assortiment, steeds opnieuw aangepast aan de behoeften van al onze klanten, zorgen wij ervoor dat elk event, groot of klein, steeds weer vernieuwend is.

commilfaut


supplies

meetcentives

Benji-Fun viert 20-jarig bestaan

Initiatie in de Fun-wereld Op zondag 25 april vierde Benji-Fun zijn 20-jarig bestaan. Een verjaardag die zaakvoerder Stefan Kerkhofs absoluut met iedereen wilde delen. En natuurlijk gebeurde dat op gekende, spectaculaire Benji-Fun wijze.

D

e laatste keer dat Benji-Fun een event organiseerde voor het grote publiek, werden alle attracties naast elkaar geëtaleerd. Bezoekers konden dan de vele kicks ervaren die Benji-Fun biedt. Voor zijn 20ste verjaardag wierp Stefan Kerkhofs het roer volledig om. ‘20 jaar Benji-Fun’ werd een muzikaal topevenement, aangevuld met duizelingwekkende attracties. Bezoekers werden van het begin tot het einde professioneel begeleid in de wereld van Benji-Fun.

Muziek centraal “Concreet hebben we een feest gegeven waarbij muziek centraal stond”, legt Stefan uit. “Omdat we de kinderen niet wilden vergeten, ging de dag van start met een kinderprogramma. Daarna ging het muzikale programma van start met de 90’s groep 2 Fabiola. Het feest werd verder gezet met DJ Sven Ornelis van Q-Music. De mensen

van ‘Let’s go Urban’, het muzikale hiphopproject dat ik ontdekte tijdens het tv-programma ‘Stille Weldoeners’ (Experience 68), hebben ook twee opvoeringen gegeven. Een tweede performance werd geleverd door ‘My Name Is Michael’-winnaar Christ’Of. De Concertband Steenhuffel gaf nog een live optreden, waarna de avond afgesloten werd door een gastoptreden van Clouseau”.

Flashback Naast het muzikale kreeg de geschiedenis van Benji-Fun ook een speciale plaats tijdens het evenement. “Door middel van twee flashbacks hebben we de afgelopen 20 bestaansjaren van Benji-Fun in beeld gebracht. Dit hebben we zowel met beeld- als fotomateriaal gedaan, maar ook met een speciale modeshow waarbij we de volledige evolutie van de teamkleding lieten zien. Mister Belgium Personality-

modellen showden de kleding die onze medewerkers in de loop der jaren droegen. Das was zeer amusant, want als je ziet wat je toen droeg, krijg je soms het schaamrood op de wangen”, vertelt Stefan al lachend.

For the fans 20 jaar Benji-Fun vieren zonder attracties is niet denkbaar. “Men kon zich aan een elastieksprong van op 60 meter wagen, ofwel met de Sky-Watch op grote hoogte gebracht worden om een uniek panoramisch zicht te krijgen. De blikvanger was echter de Polygoom, een gigantische, decoratieve tentenconstructie waarin The Perfect Sky opgebouwd werd. De constructie beschermt de bezoekers zowel bij alle weersomstandigheden. Een primeur, want het was de eerste maal dat dit in België te zien was”, zegt Stefan. Verder was er ook een captatiewagen van Alfacam aanwezig die de volledige dag op film vastlegde. De beelden werden op vier grote schermen geprojecteerd. Bezoekers konden zo zelf ervaren hoe televisie gemaakt wordt, en op verschillende manieren de wereld van Benji-Fun instappen. Of zoals de slogan van het event het zei: ‘Welcome to our World of Fun’.

103


104

supplies

De Wavesurfer, gloednieuwe event-sportsensatie voor jong en oud Op zoek naar een unieke attractie, zowel indoor als outdoor, bijvoorbeeld tijdens een event? Dan kan de Wavesurfer voor flink wat meerwaarde zorgen. Wavesurfer is een nieuwe, leuke sportsensatie voor alle leeftijden van 6 tot en met 86 jaar en is geschikt zowel voor de niet-sporter, de sporadische recreant als gevorderde sportbeoefenaars. Het gaat om een door AFP Technology (Aqua Fun Projects) ontwikkelde, ultieme waterattractie met grote amusementswaarde, die de toeschouwer een grote spektakelwaarde biedt. Drie soorten installaties

W

at is de Wavesurfer nu eigenlijk? Voor we hier nader op ingaan moeten we meegeven dat er eigenlijk drie soorten installaties bestaan: vaste, semi-mobiele en mobiele, die zowel verkocht als verhuurd worden. Vooral de laatste soort

Wavesurfer is bijzonder geschikt voor alle mogelijke events, waarbij AFP zelfs instructeurs meelevert.

De mobiele Wavesurfer is, kort samengevat, een baan waarover water met regelbare snelheid wordt geïnjecteerd en waardoor een kunstmatige golf van ongeveer 10 cm dikte ontstaat. Op deze baan kunnen bodyboarders, surfers, wakeboarders en zelfs skate- en snowboarder s hun hart ophalen, of ze nu getrainde sportbeoefenaars zijn of niet. Het geheel is een volwaardige surfinstallatie, die beschikt over een 4 meter Aan het eind van en net na de zomer organiseert AFP Technology voor de brede en 9 meallereerste keer een Wavesurf Benelux Cup. Eind september vindt de finale ter lange baan. van deze Benelux-cup plaats in de semi-mobiele installatie in Poperinge. De attractie, Karel Dubois: “We organiseren begin september kort na elkaar twee chaldie in het totaal lengers op semi-mobiele installaties, eerst in Poperinge en daarna in het 14 bij 6 meter Nederlandse Nieuwegein op een 8 meter baan. Eind september volgt dan meet, wordt op de finale in Poperinge, waarvoor we nog een partner zoeken die rond deze een trailer gefinale een event wil creëren. De Wavesurf Benelux Cup zal via de mobiele plaatst die naar Wavesurfer gepromoot worden.” het event van de klant wordt

Eerste Wavesurf Benelux Cup

gereden. Ter plaatse wordt het geheel op nauwelijks 4 uren tijd opgetrokken. Tijdens events kan de klant tevens een grote hoeveelheid inkomsten genereren via drankverkoop, merchandising, fotoshoots en snacks. Algemeen directeur Karel Dubois van het in Merkem (nabij Diksmuide) gevestigde AFP Technology: “Wij spendeerden ongeveer twee jaar aan de ontwikkeling van de Wavesurfer, die we pas in oktober 2009 begonnen te commercialiseren. Onze voorbereiding duurde zo lang omdat we met een product op de markt wilden komen dat af is en waarbij we een bijzonder breed publiek onbezorgd plezier tot zelfs toptraining willen aanbieden. Die trainingservaring geldt voor heel veel verschillende soorten sporters, die onder meer door de regelbare watersnelheid van 20 tot 70 km per uur, alle spiergroepen op een ontspannende manier kunnen trainen. “ “Het belangrijkste tijdens events lijkt me evenwel het bodyboarden. Dit kan je doen met 16 tot 20 personen per uur en er is ook niet de minste voorkennis voor nodig. De instructeurs maken het voor de deelnemers nog wat leuker omdat ze hen tricks en speciale bewegingen aanleren. Het surfen zelf gebeurt via een speciaal ontwikkeld board, waarop je al na 5 minuten oefenen rechtop kunt staan.”

Unieke beelden op tv Uit de uitleg van de heer Dubois blijkt dat het begrip event heel breed mag


meetcentives

worden opgevat. De Wavesurfer vind je niet alleen terug bij, bijvoorbeeld, personeelsfeesten of als attractie op beurzen, maar ook in attractieparken, hotels, vijfsterrencampings, verenigingen, gemeenten, fitness ketens, allerhande sportevents, productintroducties via eyecatchers, extreme sports,… tot zelfs fotoshoots of culinaire evenementen. De Wavesurfer, die ook privé kan gehuurd worden, is bovendien ideaal voor tv omdat het unieke beelden oplevert. Zo deed het programma ‘Goede Vrijdag’, met Roos Van Acker en Sofie van Moll, al een beroep op de Wavesurfer met hun ‘Australian Surfboys’. “Het speciale aan de Wavesurfer is dat letterlijk alles mogelijk is. Wat het AFPTechnology team zo bijzonder maakt, is dat de ultieme Wavesurfer zelfs “custom built” kan zijn. Geen enkele locatie is dezelfde en daarom heeft Team Wavesurfer zijn eigen ontwikkeling en engineering team dat tevens met de meest moderne en technologisch vooruitstrevende apparatuur, machines en software werkt. Dat bouwen op maat geldt dan wel enkel voor zowel de vaste installaties voor zowel binnen als buiten, als de semi-mobiele Wavesurfers

die wat meer tijd vragen om op te bouwen en die, bijvoorbeeld, slechts om de zes maanden naar een andere locatie worden verhuisd. Een mooi voorbeeld van die laatste vinden we in Poperinge Outside Travel, waarmee een samenwerkingsverband werd aangegaan en waarbij de klant of AFP Technology zelfs de exploitatie zelf kan overnemen.”

Wavesurf Training Academy Uit de verdere uitleg leren we nog een ander, sterk punt van de Wavesurfer kennen. De installaties worden niet zomaar geleverd, de klant krijgt er ook professionele begeleiding bij. AFP levert immers altijd instructeurs mee, die in een eigen Wavesurf Training Academy werden opgeleid. “Je kunt je klanten uiteraard niet aan hun lot overlaten, maar moet er ook voor zorgen dat alles vlot verloopt. Onze instructeurs begeleiden de mensen zowel bij het bodyboarden als het golfsurfen en leren hen werken met onze speciaal ontwikkelde boards, die ervoor zorgen dat klanten terugkeren omdat letterlijk alle bewegingen, tot zelfs koprollen, mogelijk zijn. Dit gebeurt op een veilige manier, niet alleen hoef je niet bang te

zijn dat je je bezeert door de verende vloer en de kracht van het water, maar de board zelf is ook nog eens voorzien van zachte materialen, waardoor zelfs een valpartijtje veilig blijft. Onze instructeurs demonstreren tijdens events bovendien ook nog eens zelf wat er allemaal mogelijk is, zodat de deelnemers en de toeschouwers volop genieten van het uitzonderlijke spectakel.”

Contact Wavesurfer Stationsstraat 48 B - 8650 Merkem Wenke Dehoorne Sales & eventmanager: T +32 (0)486 13 54 07 T +32 (0)51 54 59 04 www.wavesurfer.eu

Chris Verghote: “Wavesurfer maakt O’Neill zomerevent in Blankenberge nog sterker” Dat de Wavesurfer op korte termijn furore maakt, zal ook deze zomer duidelijk worden in Blankenberge. Op 31 juli en 1 augustus vindt op een deel van de dijk en het strand van de kustgemeente, vlakbij de O’Neill beachclub, al voor het zevende jaar op rij het O’Neill Surf-, Skate- & Snowfestival plaats. Chris Verghote, communicatie- en marketingverantwoordelijke bij O’Neill België en Luxemburg: “Dit event groeit jaar na jaar en omvat verschillende onderdelen. Aan de ene kant zijn er de eerste dag initiaties voor 200 jongens en de dag erna voor 200 meisjes en aan de andere laten we de brede massa kennis maken met de diverse sporten via tal van demonstraties en wedstrijden.” Uiteraard willen we weten hoe de Wavesurfer, die voor de eerste keer deel uitmaakt van dit event, in dit geheel wordt geïntegreerd. “Het antwoord is simpel, deze machine beantwoordt perfect aan een nood die je al eens kunt hebben aan de Belgische kust. Nooit heb je de garantie dat er de juiste surfcondities zullen zijn en dankzij de Wavesurfer zijn we er nu zeker van dat er altijd activiteit op het water zal zijn en dat demonstraties steeds mogelijk blijven.”

“De Wavesurfer past bovendien in onze filosofie van het telkens weer streven naar verruimend, thematisch werken. Kort samengevat: dankzij de Wavesurfer maken we onze organisatie gewoon sterker. Of we de machine in de toekomst erbij willen houden? Zeker weten, dit lijkt ons iets met een serieuze meerwaarde, net zoals, bijvoorbeeld, het artificiële snowboardparcours dat we voorstellen, waarbij er hartje zomer op echte sneeuw zal kunnen worden gesnowboard.”

Eventorganisatie: FFWD Ook bij FFWD (Fast Forward Events uit Gent), dat het event van O’Neill in goede banen helpt leiden, reageert men enthousiast op de Wavesurfer. Managing director Mathias Kerckhof: ““Als creatief eventbureau zijn we altijd op zoek naar nieuwe en vooruitstrevende activiteiten en dit toestel is dit zeker! Wij zijn er fier op dat we het mogen integreren in het event van O’Neill en kijken al uit naar de volgende en verdere integratie tijdens volgende jaren.”

105


106

advertorial EXQI Events

Stedenspel:

een sportief staaltje teambuilding

Was u vroeger ook zo gek van Spel Zonder Grenzen? Of bent u tevens een wekelijkse kijker van het superspannende Stedenspel op EXQI Plus? Wie weet staat u binnenkort zelf te stunten in dat avontuurlijke decor. Want vanaf nu stelt EXQI Events de infrastructuur van het Eurocam Media Center ter beschikking aan bedrijven, verenigingen of sportclubs. Bovendien krijgt u er monitoren, een security-team en een swingende presentator bovenop zodat zowel veiligheid als amusement verzekerd zijn.

“D

iverse afdelingen van hetzelfde bedrijf kunnen het tegen elkaar opnemen. Een clash tussen de marketing- en de salesunit? Die kan bij ons perfect beslecht worden”, vertelt Werner Sponselee, studio & event manager van het Eurocam Media Center. Terwijl hun collega’s zich uitputten in allerlei sportieve wateractiviteiten, kunnen de niet-deelnemers hen uit volle borst aanmoedigen. Er wordt steeds strijd geleverd tussen twee teams die door hun respectievelijke achterban worden aangemoedigd. Maar je kan even goed een estafettespel houden waarbij diverse kleinere teams van dezelfde onderneming het tegen elkaar opnemen.

België - Nederland Tijdens het Stedenspel op EXQI Plus bekampen telkens een Belgische en een Nederlandse stad elkaar. Datzelfde concept kan ook erg interessant zijn voor alle bedrijven die over een Benelux-structuur beschikken. “Zo’n internationale strijd geeft dit event nog extra pigment. Maar je kan het even goed bekijken als een ideale vorm van teambuilding. Wanneer een human resources-, marketing- of productieafdeling niet gewend zijn om samen te werken, kan dergelijk spel deze medewerkers op een speelse manier dichter bij elkaar brengen. Of je neemt als bedrijfsleider de kans te baat je medewerkers met een extra zomerhappening nog


meetcentives

eens bijzonder te ondersteunen voor de geleverde diensten. Desnoods betrek je daar de hele familie bij want het decor van het Stedenspel vormt slechts één element van de totale infrastructuur van het Eurocam Media Center. Met zijn 15 volwaardige tv-studio’s, waarvan er één over een waterbassin van drie miljoen liter water beschikt, vormt het trouwens het grootste mediacomplex in België”, aldus Werner. Er zijn tal van opportuniteiten om diverse vormen van randanimatie te organiseren. Aan de achterzijde van de gebouwen bevindt zich een prachtig groenterrein met watervoorzieningen dat zich perfect leent tot familiale activiteiten als een barbecue of kinderanimatie. Wanneer het weer niet mee wil, kun je nog altijd één van de studio’s induiken. Of het bedrijfsrestaurant LinX dat over een capaciteit van 350 personen beschikt en de ideale locatie vormt voor etentjes, recepties of walking dinners. Het afgescheiden vipterras op de eerste verdieping biedt de mogelijkheid om in een rustige omgeving meer informele zaken te bespreken. Je kan het Stedenspel trouwens even goed koppelen aan een sales kick-off of een productpresentatie want het centrum beschikt eveneens over een auditorium. Daar is plaats voor 460 personen en zijn er tevens projectieschermen en vertaalcabines aanwezig. Een andere mogelijkheid bestaat er in dat je een groep managers, die de ganse dag seminaries en lezingen volgt, een ‘actief tussendoortje’ aanbiedt om het hoofd een uurtje leeg te maken.

Unieke kans “Het enige wat een bedrijf moet doen, is het samenstellen van de teams. Wij zorgen voor de ontvangst, faciliteiten, parking, afterparty, enz... We werken aan de hand van pakketten. Het basispakket bevat het aanbod van de infrastructuur, de monitorbegeleiding tijdens het spel en de diensten van de presentator. In functie van de behoeften worden extra pakketten samengesteld. “ Aangezien het event zich afspeelt in een tv-studio is het ook perfect mogelijk om er dvd-opnames van te maken die elke medewerker nadien ontvangt. “Het feit dat je dit decor voorlopig enkel nog maar op tv kon zien, terwijl je nu zelf één van de hoofdrolspelers wordt, maakt dit concept zo bijzonder en uniek. Bij ons krijg je als bedrijf de kans dit dynamisch spel te spelen tegen een aanvaardbare prijs. De decor- en attribuutkosten werden immers toch al gemaakt.” Bijkomend voordeel is dat het Eurocam Media Center in Lint

- centraal gelegen tussen Antwerpen en Brussel - gemakkelijk bereikbaar is en over een uitgebreide parking beschikt (700 parkeerplaatsen, verdeeld over zeven verschillende parkings). Indien gewenst, kan er zelfs een speciale trein gecharterd worden, die recht voor het mediacentrum stopt. Tot slot kunnen er eveneens een honderdtal mensen overnachten. Wil je een voorsmaakje van het Stedenspel? Het wervelende tv-spelprogramma loopt nog tot 4 juli elke zaterdag (20.45 uur) en zondag (20 uur) bekijken op EXQI Plus. Daarin nemen telkens een Belgische en Nederlandse stad het tegen elkaar op in een tropisch waterdecor. De presentatie is in handen van Yolanthe Cabau van Kasbergen en Guy Van Sande.

Contact EXQI Events - Eurocam Media Center Fabriekstraat 38 2547 Lint T +32 (0)3 454 20 10 events@exqi.be www.exqi.be

107


108

incentives

meetcentives

Oostende

innoveert en inspireert Een corporate event, een incentive of een seminarie is

pas echt geslaagd als er achteraf nog lang over gepraat wordt. Alles wat grijs en saai is, wordt snel vergeten en verliest dan ook een deel van zijn effect. Oostende heeft troeven in overvloed om een corporate activiteit uniek te maken: vergaderen met zicht op zee, gezond teambuilden op het strand of een stijlvolle receptie op het dek van de driemaster Mercator. Het Oostende Convention Bureau streeft continu naar vernieuwing en bruist van inspirerende ideeën om uw event onvergetelijk te maken. Nieuw

Hospitality

ostende staat bekend om het grootste aanbod aan drie- en viersterrenhotels aan de kust en wat betreft eventlocaties, is het Kursaal de absolute parel. Maar ook de historische plekken zorgen door hun authentiek karakter en originaliteit voor een typische sfeer tijdens uw feest, meeting of motivational event.

Als Stad aan Zee is Oostende jaarlijks het decor voor een waaier topevenementen. Het Convention Bureau helpt u graag bij het uitstippelen van een gepersonaliseerd hospitalitypakket.

O

Het Fort Napoleon pakt uit met een nieuwe teambuildingformule waar kunstbeleving en culinair genieten centraal staan. ‘Fort, Kunst en Gastronomie’ wijdt de deelnemers in verschillende kunstvormen in. De initiaties monden uit in 5 eigen creaties opgesteld tijdens een gastronomische afsluiter. En als maritiem museumschip is de driemaster Mercator zeker een bezoek waard maar tijdens de zomer en nazomer is het dé ideale plek voor een receptie of walking dinner op het dek.

Voor wie snel kan beslissen, is de magische show ‘Varekai’ van het wereldberoemde Cirque du Soleil deze zomer een absolute aanrader om zakenrelaties op uit te nodigen. Begin september rolt de Stad aan Zee de rode loper uit voor de vierde editie van het Filmfestival Oostende met televisiemaker en scenarioschrijver Bart de Pauw als Master. Dit jaar trekt het FFO resoluut de kaart van talent van eigen bodem met de uitreiking van de eerste ‘Vlaamse Filmprijzen’. De winnaars zullen in het Kursaal tijdens het ‘Gala van de Vlaamse Film’ op 10 september bekendgemaakt worden. Voor deze award happening maar

ook voor de openings-of slotavond zijn er verschillende B2B-mogelijkheden. Op culinair-cultureel gebied start vanaf 17 september ‘Met Ensor aan Tafel’, het vervolg op de succesformule ‘Met Kunst aan Tafel’. De vierde editie staat in het teken van James Ensor. Bij een heerlijk diner krijgt uw gast een exclusieve servet met één van de acht werken van “De Hoofdzonden” en bijpassende ring met handtekening van de grootmeester mee. Een mooi aandenken als vervolg op een seminarie, activiteit of incentive.

Professionele service Het Convention Bureau van Toerisme Oostende vzw beschouwt het als een erezaak om bedrijven en organisaties wegwijs te brengen in de zee aan mogelijkheden in de kuststad. Het MICE-team staat garant voor een kwalitatieve, persoonlijke dienstverlening. Als specialisten ter plaatse vertegenwoordigen zij de ganse sector. In no-time ontwerpt uw contactpersoon een offerte op maat, volgens uw budget en met verschillende keuzemogelijkheden. Meer nog, diezelfde persoon volgt de organisatie op van uw event. Zo bespaart u tijd, kosten en energie. Kiezen voor Oostende en zijn Convention Bureau heeft duidelijk zin.

OOSTENDE WIN EEN VIP EVENT

Doe mee aan onze ‘Win een VIP-event’ – wedstrijd en ontdek onze diensten en de troeven van de enige echte Stad aan Zee! Deelnemen kan via www.meet-inoostende.be/vip.

Contact Oostende Convention Bureau Toerisme Oostende vzw Monacoplein 2, 8400 Oostende T +32 59 255 315 F +32 59 703 477 mice@toerisme-oostende.be www.meet-in-oostende.be


dossier

Seminaries & Wellness

De toegevoegde waarde

van wellness Wellness, dat meer en meer geapprecieerd wordt als aanvulling van seminaries, vergaderingen en andere teambuilding activiteiten, is heel wat meer dan een opwelling of een modefenomeen. Omdat wellness rust kan brengen in het werk en kan bijdragen tot het welzijn van lichaam en geest, heeft het zeker een toegevoegde waarde.

W

ellness, een business die duidelijk in volle expansie is, kan onderverdeeld worden in twee activiteitenpolen. De eerste, die van welzijn en schoonheid, omvat de zogenaamd klassieke zorgen zoals balneotherapie en massages. De tweede, wat men het thermoludieke noemt, betreft de baden met thermisch water en andere waterspelen (jacuzzi, etc.) en aansluitende activiteiten (sauna, hammam, etc.).

Aanvullende of volledige activiteit Hoewel we steeds meer high-tech en originele verzorging zien opduiken, geven corporate klanten toch nog dikwijls de voorkeur aan pure ontspanning, met meer klassieke zorgen en traditionele massages. Vandaag de dag duikt wellness steeds vaker op als aparte activiteit, als onderdeel van een incentive of als teambuildingsessie. Maar in de meeste gevallen doen de bedrijven een beroep op wellness als aanvulling van seminaries, om de dag te beëindigen door het nuttige aan het aangename te koppelen. Steeds meer groepen maken gebruik van wellness à la carte, in het bijzonder voor de begeleiders in het kader van een congres. Bovendien is wellness eveneens een middel om medewerkers te belonen, via groepsactiviteiten of het schenken van individuele cadeaucheques.

Toegevoegde waarde Werkgevers worden zich meer en meer bewust van het belang van menselijk kapitaal. Ze hebben dan ook ingezien dat het voor henzelf en voor hun personeel nuttig kan zijn om te herbronnen, de batterijen op te laden, de geest vrij te maken en zich enkele ogenblikken van de wereld af te sluiten. In bepaalde bedrijven is welness zelfs een soort van communicatievector geworden. Het ontspannende en heilzame aspect van wellness zal zeker een gunstig effect hebben op het werk, de effectiviteit en, indirect, de productiviteit.

Stijging van de vraag De vraag naar wellness, in combinatie met seminaries en andere vergaderingen of congressen, of als een aparte activiteit, zal nog verder stijgen, vooral door de huidige economische malaise en de beperkingen en de zorgen die hierdoor ontstaan. Op een gegeven moment, zal het evenwicht zich herstellen, en komt er een terugkeer naar bepaalde waarden. En wellness stelt net een voorbeeld van balans en evenwicht. Enig klein minpunt: de mentaliteit. De professionele terughoudendheid en de simpele angst om in zwembroek te verschijnen kunnen het enthousiasme dempen. Om nog maar te zwijgen over de hiërarchische relaties: hoeveel onder jullie, beste lezers, hebben al een praatje gemaakt met hun baas, in zwembroek in het zwembad, of zelfs, naakt in de sauna …?

109


w e l l n e s s

s e m i n a r

Een veelzijdige hostellerie in een schitterend groen decorâ&#x20AC;Ś

P a a l s t e e n l a a n 9 0 Tel. +32 (0)89 73 97 70 info@labutteauxbois.be

B-3620 L a n a k e n Fax +32 (0)89 72 16 47 w w w.labutteauxbois.be


Dossier:

Seminaries & Wellness

Château des Thermes

Château de Limelette

111

 CONTACTPERSOON: Nicolas Lemajeur Rue Charles Dubois 87 1342 LIMELETTE T +32 (0)10 42 19 99 F +32 (0)10 41 57 59 www.chateau-de-limelette.be info@chateau-de-limelette.be

 AANTAL MEDEWERKERS: 48  OPRICHTINGSDATUM: 1985  ACTIVITEITEN: Seminariecentrum, Hotel, Restaurant, Balneotherapiecentrum  SPECIALITEIT: Organisatie van Seminaries, Wellness, Gastronomie  REFERENTIES: Farmaceutische bedrijven, Banken, Bedrijven en Universiteiten kunnen voluit genieten van een uniek kader, makkelijk toegankelijk, in de buurt van Brussel. Charme, Discretie en Intimiteit voor vergaderingen van 3 tot 300 personen. Geniet van een van de 88 kamers van het hotel en een van de 16 conferentiezalen, allen met terras. De gastronomie is aanpasbaar voor elk type cliënteel, van een zakenlunch tot een familiebanket of zelfs de organisatie van uw huwelijk. Ontspan uzelf in ons centrum voor Balneotherapie waar een van onze 30 Wellness-professionals u alle voordelen van ons centrum laat ontdekken.  BEDRIJFSMOTTO: Welkom Thuis!  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Knowhow en Professionalisme, Gastronomie, Groene seminaries, Experten in Balneotherapie

 CONTACTPERSOON: Oger Jean-Philippe, Verjans Virginie  AANTAL MEDEWERKERS: 40  OPRICHTINGSDATUM: 2003  ACTIVITEITEN: thermaal en wellness centrum, 4* hotel van 47 kamers, seminariecentrum

Rue Hauster 9 4050 CHAUDFONTAINE T +32 (0)4 367 80 67 F +32 (0)4 367 80 69 www.chateaudesthermes.be jeanphilippe.oger @chateaudesthermes.be virginie.verjans @chateaudesthermes.be

 REFERENTIES: Coca, Fn, Ipsen, Belgische Voetbalbond, Grunenthal, Gsk, Renault, Novartis, Standard De Liege, Sage, Mc Kinsey, Pharmexx, Ulg, Merck, Bayer, Hmi, Ucb, Fortis, Dexia, Nestle, Astellas Pharma, Banque De Rotschild, Nespresso, Aigremont, Galere, Opl, Nynas, Carglass, Sanofi, Genzyme, Kreab, Nobel Biocare, …  BEDRIJFSMOTTO: De bron van uw welzijn  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Professionnalisme, ervaring, flexibiliteit, dynamisme, kwaliteit  KORTE VOORSTELLING: Het Château des Thermes heeft verschillende uitbreidingswerken ondergaan om het comfort te verbeteren en om enkele nieuwigheden op vlak van wellness te kunnen aanbieden. - Nieuwe ontspanningszone - Jacuzzi - Complete herinrichting van de bestaande thermale ruimte (een infraroodkamer, douches met lavandel en citroen, een koude douche, een zoutcabine, een tearoom, verwarmde romeinse baden, een hammam, een sauna en een ontspanningsruimte) - Uitbreiding van het gastronomisch restaurant - Uitbreiding van het kuurrestaurant - Glazen galerij die het kuurrestaurant met het hotel verbindt - Nieuwe bagageservice voor de klanten van het hotel


ACTIE EN RELAXATIE VOOR BETERE PRESTATIES

Pure ontSPAnning voor alle zintuigen Voor seminaries met een zeer hoog potentieel

HET MOMENT

In Château du Lac vloeien uit innovatie nieuwe tradities voort. Omdat relaxatie de concentratie aanzwengelt, wordt in onze residentiële seminaries voortaan een nieuwe dimensie belicht: de herbronning. Zodoende kunt u van nu af aan het maximum uit uw professionele evenementen halen. Momenten van totale ontspanning en op maat gesneden zorgbehandelingen die u aan anderen cadeau kunt doen of waarop u zichzelf kuntvergasten. En dat alles in een 1.500 m2 grote, hypermoderne en toch uiterst gezellige oase van welzijn met een innoverend design.

avenue du Lac 87 • B-1332 Genval • tel. +32 (0)2 655 71 11 sales@martinshotels.com • www.martinshotels.com


:I D ? I D ; +F  B ? H F 7

!;D<EDA;BD?;KM; BE97J?; %QEHSVI;IPPRIWW ,SXIP (I /EQTIVHYMRIR 0Y\I REXYYV SRXWTERRMRKqRKIRMIXIROSQIR LMIV WEQIR (EEVFMN MW HMX ZMIVWXIVVIR LSXIP ZSSV^MIRZERX[IIPY\IFSEVHVSSQW1IXIIR TVEGLXMK REXYYVKIFMIH ST WXIIR[SVT EJWXERH ZSVQXHMXLSXIPHqMHIEPIPSGEXMIZSSVFMNZSSV FIIPHIIRXIEQFYMPHMRK

*?;KM;#HE;FI 7HH7D=;C;DJ;D 3R^IRMIY[IKVSITWEVVERKIQIRXIR WXEERRST[[[HIOEQTIVHYMRIRRP 1IIVQSKIPMNOLIHIRZMRHXYST [[[EQEHSVIRP

LEEH = D ? J > 9 +L;HD7 ;DL7D7< ED F;HI

6;;B7D: >IIPERH LIIJX QIIV XI FMIHIR HER EPPIIR ^IIIRWXVERH /SVXSQ IIRTVMQEPSGEXMISQ Y[ZIVKEHIVMRK XVEMRMRKSJQIIXMRKXIGSQFM RIVIR QIX >II IR 0ERH IR EPPIW [EX HEEVFMN LSSVX ;EX XI HIROIR ZER IIR XIEQFYMPHMRK ^IMPEGXMZMXIMXSJ½IXWXSGLX#

 � 

BBD;II ; 3 < ; %D9BKI? DJ8?@J ;DE

, 7 JH?@ P ;DB77D `    .  ' 7 C F ; HB7D: ` 0        ?D< E :;A7C F ; H: K ? D ; D D B  `  M M M :;A7C F;H:K?D;D DB


Dossier:

Seminaries & Wellness

Radisson Blu Palace Hotel / Thermes de Spa

114

RADISSON BLU PALACE HOTEL Place Royale 39 4900 SPA T +32 (0)87 27 97 00 F +32 (0)87 27 97 01 info.spapalace@radissonblu.com radissonblu.com/palacehotel-spa

RADISSON BLU PALACE HOTEL  CONTACTPERSOON: Thomas Dooms  AANTAL MEDEWERKERS: 42  OPRICHTINGSDATUM: 2004  ACTIVITEITEN: Hotel, seminariecentrum, bar-brasserie  SPECIALITEIT: Meetings, Incentives, Team-buildings, Wellness  BEDRIJFSMOTTO: De ideale plaats om Business & Wellness te combineren  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 4 WORDS:  Ervaring, flexibiliteit, creativiteit, kwaliteit.  KORTE VOORSTELLING:

THERMES DE SPA Colline d’Annette et Lubin à 4900 SPA T +32 (0)87 77 25 60 F +32 (0)87 77 50 66 info.spa@thermesdespa.com www.thermesdespa.com

 Het Radisson Blu Palace Hotel, perfect gelegen in het hart van de ‘Waterstad’, beschikt over 120 kamers en suites alsook over een bar-brasserie ‘Les Saisons de Spa’ met een verwarmd buitenterras. De 2 vergaderzalen, ‘Aqua’ en ‘Terra’, zijn elk opdeelbaar in 4 aparte zalen en kunnen zo’n 150 seminaristen of 180 genodigden voor een cocktail ontvangen. In totaal beschikt het hotel dus over 8 zalen, verspreid over meer dan 300 m². Het buitenterras van de ‘Terra’ zaal is de ideale locatie voor een koffiepauze, een BBQ of een receptie. Maak uw keuze uit een breed scala aan activiteiten: mountainbike, golf, kayak, parachutespringen, quad, buxter, 4x4, helikoptervluchten, een doop in een racewagen op het gereputeerde circuit van Spa-Francorchamps, etc… Sluit uw dag af met een Royal BBQ in een houten chalet te midden de volle natuur, of met een galadiner in het oudste casino van Europa… Na een lange dag van werk of buitenactiviteiten, verlaat u uw kamer in badjas en begeeft u zich naar de Thermen van Spa via de privé-kabelbaan van het hotel. Laat u meenemen door het water voor een ontspannende reis, naar eigen wens en in een sfeer die comfort en veiligheid, alsook kalmte en genoegen combineert. 800m² van binnen- en buitenbaden, met natuurlijk mineraalwater van de Clémentinebron, verwarmd tot 32°C, wat zowel in de zomer als in de winter aangenaam is. Meer dan honderd fonteinen zorgen voor diverse genoegens dankzij onbekende sensaties. Ontdek het « Bien-Être, Beauté et Santé » centrum; de ontmoetingsplaats tussen de traditionele thermische zorgen van Spa en een essentiële moderniteit. Bij elke persoon, bij elk gezicht hoort een behoefte, een verwachting om zich goed in zijn vel te kunnen voelen. U vindt er een uitgebreid gamma aan lichaamsverzorging, gelaatsverzorging en balneotherapie. Een professionele ploeg van schoonheidsspecialisten en kinés wacht op u om u zichzelf te laten ontmoeten.

THERMES DE SPA  CONTACTPERSOON: Séverine Philippin  AANTAL MEDEWERKERS: 73  OPRICHTINGSDATUM: 04 2006  ACTIVITEITEN: Thermisch en Wellness Centrum  SPECIALITEIT: Balneotherapie, wellness, schoonheidsverzorging, massages.  BEDRIJFSMOTTO: Maak een afspraak met jezelf!  THE FUNDAMENTALS OF OUR SUCCESS IN 5 WORDS: Wellness, knowhow, onthaal, luisterbereidheid, beschikbaarheid.


Dé droomlocatie voor jouw evenement in Bokrijk • is een exclusieve en unieke locatie - dit is jouw stad! • ligt in het historisch, authentiek kader van de Oude Stad • sluit naadloos aan op het Openluchtmuseum en Domein Bokrijk • staat garant voor kwaliteit en een vlekkeloze organisatie • is geschikt voor een gezelschap van 500 tot 10 000 gasten • is het hele jaar door beschikbaar (all seasons locatie) • heeft een vlot bereikbare en ruime privéparking

mogelijke eventformules Domein Bokrijk, 3600 Genk E314 - uitrit 30 Park Midden Limburg tel. + 32 (0)11 265 300 bokrijksales@limburg.be www.bokrijk.be

Herckenrodeplein 1, 3600 Genk tel. + 32 (0)477 767 015 info@hangar58.be www.hangar58.be

• bedrijfsfeest • themafeest • privéfeest • familiedag • klantendag • teambuilding • eindejaars/nieuwjaarsreceptie

• beurs • productlancering • congres • prijsuitreiking • modeshow • vergadering • seminarie

bokrijk.be


ExperienceMagazine69,nederlands  

ExperienceMagazine69,nederlands

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you