Page 1

Tadeusz (Tádé) Kościuszko A szabadság ár a

A szabadság legtisztább fia, akivel valaha találkoztam, méghozzá azé a szabadságé, amely mindenkinek kijár. Thomas Jefferson (1743-1826), az Egyesült Államok elnöke. Portré, Tadeusz Kościuszko páncélöltözetben, ismeretlen művész (késő XVIII. század), olajfestmény, a Krakkói Nemzeti Múzeum gyűjteménye.


Tadeusz (Tádé) Kościuszko A szabadság ár a

A szabadság a legédesebb dolog, amit az ember e földön megkóstolhat [...] Tadeusz Kościuszko, Kiáltvány a Nemzethez, a Mokotów környéki tábor, 1794. IX. 24.

Tadeusz (Tádé) Kościuszko (1746-1817) Lengyelország nemzeti hőse és az Egyesült Államok függetlenségének harcosa, a forradalmi Franciaország tiszteletbeli állampolgára, az egyik legismertebb lengyel a hazájában és a világon. Élete és tevékenysége rendkívül nehéz és viharos időszakra esik nemcsak Lengyelország, hanem Európa és Észak-Amerika történelmében is, olyan eseményekkel, mint az Észak-Amerikai Egyesült Államok létrejötte, a francia forradalom, a napóleoni korszak vagy a bécsi kongresszus.

A Kościuszkocsalád birtoka Mereczowszczyznában festette Michał Kulesza (1863 előtt), olajfestmény, a Krakkói Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Kościuszko elszegényedett nemesi családból származott az egykori Litván Nagyhercegség területéről, amelyet a Jagellók uralkodása alatt a Lengyel Királysággal perszonálunió, majd 1569-től valódi unió kötött össze. Kościuszko idejében ez a valaha hatalmas állam, amelyet a Két Nemzet Köztársaságának hívtak, óriási válságot élt át. A XVIII. században teljes egészében megmutatkozott a Köztársaság belső gyengesége: az anarchia, a hadsereg hiánya, a gazdasági stagnálás és a politikai tehetetlenség. Lengyelország nemzetközi jelentősége lehanyatlott. Ezzel egy időben a szomszédok – Oroszország, Ausztria és Poroszország – Európa politikai és katonai hatalmaivá váltak, gyakran beavatkoztak a Köztársaság belügyeibe, és 1772-ben, 1793-ban és 1795-ben háromszor is felosztották az országot. Lengyelország végül 123 évre eltűnt Európa térképéről, miután az államiság megmentésére irányuló kísérlet Kościuszko tábornok vezetése alatt kudarcba fulladt.

The Partitions of Poland (1772-1795) The map shows the collapse of Poland divided onto parts by its neighbours.

Each respective share of the Partitioning powers is marked with different colour.

1772 1793 1795

Russia Prussia Austria


Tadeusz (Tádé) Kościuszko A szabadság ár a

Mások véleménye Kościuszkóról A szabadság legtisztább fia, akivel valaha találkoztam, méghozzá azé a szabadságé, amely mindenkinek kijár. Thomas Jefferson (1743-1826), az Egyesült Államok elnöke. Kościuszko az egyetlen igazi republikánus, akit valaha megismertem. Makulátlan ember. Horatio Gates (1727-1806), amerikai tábornok. [...] Ami nagyban megkülönböztette őt ... az a felülmúlhatatlan szerénység és az, hogy egyáltalán nem volt tudatában annak, hogy valami rendkívülit vitt végbe. Nathanael Greene (1742-1786), amerikai tábornok. Kościuszko [...] tökéletes mérnök tiszt lévén rettenthetetlen volt, de mindig hűvös a bravúrjai során. [...] Forrón szerette a szabadságot és a nemzeti függetlenséget. Jan Ursyn Niemcewicz (1757-1841), lengyel író. Csak a hazaszeretet élénkíti fel, semmilyen más szenvedélynek nincs hatalma felette, becsületessége tagadhatatlan. Józef Maksymilian Ossoliński (1748-1826), lengyel kulturális aktivista. Ez a tábornok nagyon hasznos volt nemcsak vitézsége révén, hanem különleges megfontoltsága révén is. Józef Poniatowski herceg (1763-1813), lengyel hadvezér, Franciaország marsallja. [...] a lázadó Kościuszko, miután feltüzelte Lengyelországot, a Franciaországot irányító szörnyetegekkel kapcsolatban állva mindenütt lázadást szándékozik szítani Oroszország bosszantására. II. Katalin (1729-1796), Oroszország cárnője. Kérem, legyen biztos abban, hogy senki nem táplál nagyobb tiszteletet és nagyobb hódolatot az Ön jelleme iránt, mint én [...]. George Washington (1732-1799), az Egyesült Államok elnöke. Kościuszko, a szabadság mártírja halott [...]. William Henry Harrison (1773-1841), az Egyesült Államok elnöke. [Kościuszko] az emberiség egyik halhatatlan hősévé vált. Miért? Mert a neve Lengyelország. Szymon Askenazy (1865-1935), lengyel történész.

Portré, Tadeusz Kościuszko az Amerikai Hadsereg tábornoki egyenruhájában háttérben a Clinton erőddel,

festette Bolesław Jan Czedekowski (1947), olajfestmény, a Kosciuszko Alapítvány gyűjteménye (Kosciuszko Foundation, New York City)oilpainting


Tadeusz (Tádé) Kościuszko A szabadság ár a

Tadeusz Kościuszko életének és tevékenységének kalendáriuma 1746. február 4. Andrzej Tadeusz Bonawentura mereczowszczyznai születésének valószínű dátuma. 1765–1769 Tanulmányok a Lovagi Iskolának nevezett varsói Kadétiskolában, majd a Mérnöki Kadétiskolában (École de Génie). 1776–1783 Kościuszko részt vett az Egyesült Államok függetlenségi háborújában. 1777. szeptember 19-e előtt Kościuszko megerősítette a Saratoga melletti Bemis Heightsot, hogy feltartóztassa a brit hadsereget. 1778–1780 Kościuszko erődöt épített a Hudson-folyó mentén fekvő West Pointban. 1783. október 13. Az amerikai hadsereg dandártábornokává léptették elő, felvették az elit Cincinnati Társaságba. 1792. május-július Részt vett az Oroszországgal vívott háborúban a Május 3-i Alkotmány védelmében. 1794. március 24. Kitört a felkelés Lengyelország függetlenségének és szuverenitásának védelmében. Kościuszko ünnepélyes esküt tett a krakkói Piactéren mint a Nemzeti Fegyveres Erők főparancsnoka. 1794. április 4. A felkelők csatája az orosz sereggel Racławice mellett. Kościuszko seregeinek győzelme. 1794. október 10. A felkelő seregek veresége a Maciejowice melletti csatában, a súlyosan sebesült Kościuszko fogságba került. 1794. október – 1796. november

Tadeusz Kościuszko portréja,

ismeretlen művész (kb. 1792), olaj, vászon, a Lengyel Hadsereg Múzeumának gyűjteménye.

Kościuszko orosz fogságban. 1797. augusztus – 1798. június Második egyesült államokbeli tartózkodás. 1798–1815 Franciaországi tartózkodás. 1815 júliusának közepe Kościuszko a svájci Solothurnban telepedett le. 1817. október 15. 22 óra körül Kościuszko meghal Solothurnban, 71 éves korában. 1818. június 23. Kościuszko koporsóját a waweli székesegyházban a királyi Szt. Lénárd-kriptában helyezték nyugalomra. 1820-1823 Krakkóban a lengyelek dombot emeltek, a monumentális Kościuszko-halmot.

Kościuszko. A szabadság ára.  

A szabadság legtisztább fia, akivel valaha találkoztam, méghozzá azé a szabadságé, amely mindenkinek kijár. Thomas Jefferson (1743-1826), az...