Manipulus 4/21

Page 1

Legio Ostiensis ry:n opiskelijajulkaisu 4/21


Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Ilmoitustaulu

PÄÄTOIMITTAJA

Roosa Ylikoski

6 Puheenjohtajan tervehdys

manipulus.legio@uef.fi

9 Puheenjohtajan vuosijuhlapuhe KANSI

13 Mietteitä matkan varrelta

© Minna Luoto

18 Työllistyminen

yhteiskunta-alalle ei ole

Legio Ostiensis ry eli Legio on Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta– ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristiksi opiskelevien ainejärjestö.

pääainesidonnaista 22 Kirjavinkkejä talven iloksi 25 ValitusPalat

YHTEYSTIEDOT

26 Pääainehoroskooppi

legio.fi

28 Mani Pulu ja fani

hallitus.legio@uef.fi

29 Sikanurkka

Legio Ostiensis ry

30 Viimeisen sivun vinkit

Itä-Suomen yliopisto PL 111 80101 Joensuu

Legio Ostiensis ry

2


minun on aika siirtyä eläkkeelle

Pääkirjoitus

ainejärjestöhommista ja antaa uusien tyyppien rakentaa Legiota.

Näin on taas vuosi vierähtänyt.

Voisin nyt toistaa itseäni, mut-

Manipuluksen kymmenvuotis- ta koska viimeksi eläkkeeni kesti ta taivalta on nyt juhlittu neljän kokonaisen vuoden, ja nytkin ainenumeron voimin—mutta ei hätää, järjestömme puikkoihin on ensi sillä juhlatunnelma ei pääty tähän! vuodeksi astumassa oma fuksitoTäyttäähän rakas ainejärjestömme verini, jätän nyt ehkä tällä kertaa ensi vuonna 25 vuotta.

sanomatta sellaiset sanat, jotka

Noin kaksi vuotta sitten kirjoi- saattaisin tulevaisuudessa joutua tin Manipuluksen syysnumeroon syömään. puheenjohtajan roolissa siitä, että

Sen sijaan kiitän kaikkia legiolaisia jälleen yhdestä yhteisestä

vuodesta. Rakentakaamme yhdessä Legiota jatkossakin!

(Koska

myönnettävähän

se

on,

valmistuminen ei vielä häämötä mitenkään erityisen lähellä .)

Hyvää loppuvuotta ja vielä parempaa uutta vuotta toivotellen,

Roosa Ylikoski Päätoimittaja 3

Manipulus 4/2021


ILMOITUSTAULU

WebOodi: loppu Vuosi: loppu Hallitus: loppu Viinat: ???

Legio Ostiensis ry

4


Legiocast-podcast kuunneltavissa Spotifyssa!

Legion somekanavat haltuun! Instagram: @legiory Twitter: @legiory Snapchat: @legiory Tiktok: @legiory

+ urheilullista legiosisältöä tarjoilee @legiorysport Instagramissa!

Edunvalvonnallista asiaa?

Palautetta proffasta? Suoritustavat epäinhimillisiä? Legion edunvalvontavastaava edunvalvonta.legio@uef.fi Isyyn asiantuntija soko@isyy.fi

5

Manipulus 4/2021


Puheenjohtajan tervehdys Vuosi

2021

lähestyy

loppu- Syksy on pitänyt muutoinkin sisäl-

aan. Kuitenkin sitä ennen on lään lukuisia tapahtumia, kuten hyvä muistella ja tiivistää, ekskursioita, lajikokeiluja sekä sitmitä kaikkea tämä syysluku- sejä. Monipuoliseen tapahtumatarjontaan on pyritty olosuhteiden kausi on pitänyt sisällään sen salliessa, ja uskallan sanoa, etLegiossa. tä tähän monipuoliseen tapahtumatarjonnan tavoitteeseen on päästy.

Palasimme kesälomilta syksyn pe-

Haluankin kiittää kaikkia teitä,

rinteisten fuksiviikkojen viettoon,

jotka olette olleet osana toteutta-

jossa tuutorit olivat suunnitelleet

massa Legion toimintaa sekä teitä

fukseille ohjelmaa siinä laajuudes-

legiolaisia, jotka olette käyneet ta-

sa ja muodossa kuin aikaisempina

pahtumissamme. Nimittäin tapah-

vuosina on järjestetty – perinteitä kunnioittaen.

Toinen

tumat eivät olisi mitään ilman mei-

merkittävä

dän aktiivisia legiolaisia!

ajankohta syksyisin on vuosijuhlaviikko. Hallituksemme sisällä on

Tämänhetkistä tunnetilaani kuvaa

vallinnut pitkin vuotta jännitystä

yksi sana ja se on kiitollisuus.

siitä, miltä maailmantilanne mah-

Olen äärimmäisen kiitollinen siitä

taa näyttää lokakuun lopussa 2021,

luottamuksesta, jonka olen saanut

ja voimmeko toteuttaa vuosijuhlat.

syyskokouksessa 2020 sekä kiitol-

No, kahden vuoden jälkeinen odo-

linen hallituksen jäsenistä, joiden

tus palkittiin tänä syksynä, sillä

kanssa olen voinut työskennellä

pääsimme viettämään perinteistä

tämän hallituskauden. Tämä vuosi

vuosijuhlaviikkoa ja Legion 24. vuosijuhlia

Joensuun

on ollut tapahtumarikas, opettavai-

Teatterira-

nen ja haastava.

vintolassa.

Legio Ostiensis ry

6


Seuraavaksi olem-

Tutkinnollamme on

me

suuntaamassa

myös paikka työ-

kohti 25. toiminta-

markkinoilla ja tut-

vuotta,

kinnostamme työl-

joka

tar-

koittaakin, että Le-

listyy

gio saavuttaa kun-

(Kansallisen koulu-

nioitettavan

iän

ja

hyvin.

HTK/HTM- tuksen arviointikeskus, s. 58 ja 62)

tutkinnon asema osana työelämää Niinpä haluan muistuttaa jokaista vahvistuu entisestään. Kansallisen siitä, että tutkintorakenteemme on koulutuksen

arviointikeskus etu, jota kannattaa hyödyntää! Va-

(Karvi) on tehnyt oikeustieteelli- paa sivuaineoikeus ja työelämäselle alalle valtakunnallisen kor- relevanssia vastaava pääainemalkeakoulutuksen arvioinnin vuosina limme ovat sellaisia, jotka edes2020–2021. Karvin julkaisemasta auttavat jokaisen legiolaisen siraportista ilmenee, että tutkintom- joittumista tulevaisuuden työeläme vahvuutena on monialaisuus.

mään. Olkaamme siten kaikki ylpeitä siitä opiskelupaikasta ja tutkinnosta, jonka jokainen on ansainnut tehdyllä työllään.

Rauhaisaa joulun odotusta ja menestystä vuodelle 2022 kaikille!

Niko Aronen Puheenjohtaja

7

Manipulus 4/2021


Legio Ostiensis ry

8


Puheenjohtajan puhe vuosijuhlilla Arvon kutsuvieraat, legiolaiset sekä muu juhlaväki. Haluan toivottaa teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Legio Ostiensis ry:n (kahdenteen kymmenenteen neljänteen) vuosijuhlaan Joensuun Teatteriravintolaan. Osan teidän kanssanne olemme viettäneet täällä Teatteriravintolassa vuosijuhlaa vuonna 2019, joka jäikin viimeiseksi vuosijuhlaksi hetkeen. Sinä iltana kuunnellessani puheenjohtajan puhetta, silloin junantuoma fuksipoika ei olisi osannut kuvitella pitävänsä vielä itse puhetta seuraavissa vuosijuhlissa. On lähes tulkoon, mahdotonta olla puhumatta koronapandemiasta, sillä se on vaikuttanut ja ollut läsnä kaikkialla – se on myös vaikuttanut Legion perinteisiin, toimintaan ja tulevaisuuteen. Maaliskuussa 2020 Suomessa julistettiin poikkeusolot, jonka yhtenä seurauksena oli se, että koko opiskelijaelämä koki kovan kolauksen, josta kuitenkin toivumme vähitellen lähestyessämme kohti uutta normaalia. Olen miettinyt pitkin vuotta, mitä tällä uudella normaalilla sitten tarkoitetaan. Niin kuin oikeustieteessäkin on usein tapana todeta alkuun, että en voi valitettavasti esittää teille tyhjentävää vastausta pohtimaani kysymykseen. Käsittelemättä sen enempään maailmanhistoriaa, totean tässä yhteydessä vain sen, että edessämme on uusi aikakausi yhtä lailla sekä yhteiskunnassa kuin opiskelijaelämässä, johon tämä uusi normaali voisi viitata. On havaittavissa, että koronapandemia tulee jättämään erilaisia käytäntöjä elämäämme emmekä pysty palaamaan täysin aikaan, joka oli ennen koronatilannetta. Yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita, että ainejärjestötoiminnassa on opittu toteuttamaan hybridimuotoista toimintaa, joka mahdollistaa osallistumisen etenkin asiasisältöisiin tilaisuuksiin lähes paikkakunnasta riippumatta. Suomen opiskelija-ainejärjestöjen mittakaavassa 24-vuotias Legio on ikänsä puolesta melko nuori ainejärjestö, jolla on kuitenkin olemassa jo arvokkaita perinteitä ja vankkoja toimintatapoja, sillä aikaisemmat ainejärjestötoimijat ovat tehneet merkittävää työtä rakkaan Legiomme eteen. Opiskelijaelämä ja Legio ovat kuitenkin murrosvaiheessa, sillä koronapandemia on pakottanut kehittämään uusia toimintatapoja ja ainejärjestötoimintaa sekä luomaan uudenlaisia perinteitä. Tämä kehitystyö on hyvässä vauhdissa ja tänäkin vuonna Legiossa on pyritty innovatiivisesti kehittämään toimintaa vallitsevien olosuhteiden sallimissa puitteissa, jossa otetaan huomioon yhdistyksen 9

Manipulus 4/2021


vanhempien jäsenien uudelleenaktivointi ja samanaikaisesti uusien opiskelijoiden integroiminen osaksi Legion perhettä. Tällä toimikaudella ehkä yllättävintä on ollut, että Tuntemattomaan sotilaaan luutnantti Aution neuvo, joka on myös tuttu omalta armeija-ajaltani, on soveltunut osaksi ainejärjestötoiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Nimittäin vuoden aikana on tullut toistettua varsin usein sanontaa: ”ei saa jäädä tuleen makaamaan”. Vastoinkäymisiä ja haasteita on ollut, mutta Legion hallitus ei ole voinut jäädä missään vaiheessa muuttuvien olosuhteiden vangiksi. Tänään arvon juhlaväki sekä Legion hallitus, toteankin, että lopussa kiitos seisoo – olemme voineet kokoontua viettämään yhdessä Legion vuosijuhlaa. Vuosi 2021 on pitänyt sisällään paljon erilaisia hetkiä sekä tunteita, eikä petty myksiltäkään ole voinut välttyä. Hallituksemme on ollut samanaikaisesti täynnä intoa ja jännitystä siitä, miltä näyttää Legion vuosi 2021, mutta kerta toisensa jälkeen erityisesti isompien lähitapahtumien järjestäminen on siirtynyt kauemmas tulevaisuuteen. Kuitenkin tämä haastava vuosi on mahdollistanut paljon erilaisen ainejärjestötoiminnan toteuttamista. Legion hallitus on tehnyt pitkin vuotta innovatiivista ja systemaattista uudistyötä ainejärjestömme kehittämiseksi muun muassa uudistamalla Instagramin yleisilmettä, kehittämällä Legion yritys- ja yhteistyötoimintaan sekä lanseeraamalla oman podcastin sekä Tiktok-kanavan, josta tällainen hallituksen keskuudessa tunnettu boomeri ei ymmärrä vieläkään yhtään mitään. Ainejärjestön kehittämisen lisäksi olemme pystyneet tarjoamaan keväällä onnistuneesti lajikokeiluja sekä etäyhteyksin sitsejä ja työelämälähtöisiä tapahtumia. Myöskin silloin, kun keväinen aurinko alkoi lämmittämään Susirajalla ensimmäistä kertaa (tässä vaiheessa fukseille toki tiedoksi, että kovin lämpimästi se aurinko ei vielä vappuna paista ja nautimme lisäksi lumisateesta), mutta kuitenkin pystyimme viettämään legiolaisten kanssa hybridivappua esimerkiksi kunnioittamalla Tour de Legion perinteitä sekä lämmittelemään Legion grillin lämmössä vappupiknikillä. Syksyn saapuessa vietimme perinteisiä fuksiviikkoja lähestulkoon normaalisti. Olemme pystyneet kokoontumaan pitkin syksyä legiolaisten kesken erisisältöisten tapahtumien merkeissä, ja tapahtumat saavatkin jatkoa aina joululoman alkuun saakka, eikä opiskelijatapahtumat suinkaan tähän vuosijuhlaviikkoon pääty. Kuitenkin loppusyksy huipentuu tänään tähän iltaan, jossa pääsemme nauttimaan näistä upeista vuosijuhlista, jotka Siiri ja Pihla ovat yhdessä vuosijuhlatoimikunnan kanssa meille toteuttaneet. Legio Ostiensis ry

10


Ensi vuonna on edessä Legion kahdeskymmenes viides toimintavuosi, jota voisi kutsua juhlavuodeksi. Haluan korostaa, että Legion tulevaisuus näyttää ylipäätänsä lupaavalta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ainakin viimeisen kahden vuoden aikana yhdistyksen jäsenmäärä on reilussa kasvussa, mutta tämän lisäksi Joensuuhun on saapunut enenevissä määrin paikan päälle muuttavia legiolaisia. Lisäksi tulevina vuosina tutkintomme näkyvyys kohentuu entisestään. Tutkinnon tunnettavuuden kehitystyössä tulee jatkaa samaa työpanosta, jota tähänkin asti on tehty sekä ainejärjestömme että oikeustieteiden laitoksen tasolla. Tutkinnon tunnettavuuden viestintään työantajasektorille vaikuttaa myös Itä-Suomen yliopistosta valmistuneet HTM-asiantuntijat, jotka voivat osoittaa parhaiten työnantajille tutkintorakenteemme ja sen sisältämät osaamistavoitteet. HTK/HTM-tutkinnon etuna on laaja sivuaineoikeus ja siten mahdollisuus räätälöidä omaa tutkintoa vastaamaan työelämän tarpeisiin. Legiolaiset olkaa siis ylpeitä siitä, mitä opiskelette. Valtakunnallista keskustelua siitä, mitä me opiskelemme, on käyty vuosia ja sitä tullaan käymään tulevaisuudessakin. Olkaa aktiivisia ja valveutuneita keskusteluissa, jotka liittyvät HTK/HTM-tutkintoon, älkääkä antako tiettyjen soraäänien vaikuttaa siihen ylpeyteen, johon meillä jokaisella on oikeus saatuamme ansaitsemamme opiskelupaikan.

Hyvä juhlaväki, on tullut kiitosten aika. Ensinnäkin haluan kiittää jokaista Legion hallituksen 2021 jäsentä siitä työpanoksesta, jonka olette tehneet Legion toiminnan eteen. Olemme selvinneet kaikesta yhdessä ja ainakin itseäni auttoi se, että minulla on ollut teidänlainen huipputiimi tukena. Kiitos! Lisäksi haluan kiittää Legion toimikuntia ja -henkilöitä sekä teitä, jotka olette mahdollistaneet tämän upean vuosijuhlan toteuttamisen tänä päivänä. Kiitoksia myös Teatteriravintolan henkilökunta juhlajärjestelyjen toteuttamisesta. Vuosijuhlamme toteuttamisen ovat mahdollistaneet myös yhteistyökumppanimme ja lämmin kiitos siitä heille. Ainejärjestönä Legio ei kuitenkaan olisi mitään ilman meidän upeita ja persoonallisia jäseniämme, joten kiitoksia kaikki te legiolaiset, jotka olette mukana toiminnassamme. Ehkäpä tärkein kiitos menee kuitenkin kotikaupunkiini omille vanhemmilleni sekä muille läheisilleni, jotka ovat tukeneet minua vaikeina hetkinä läpi hallituskauden. Lopuksi haluan toivottaa kaikille oikein riemuisaa Legion vuosijuhlaa!

11

Manipulus 4/2021


Legio Ostiensis ry

12


Mietteitä matkan varrelta Teksti: Milla Määttä

Terveisiä valmistumisen tuolta puolen! Uskallan olettaa, että kuulumiset ruuhkavuosien ja pandemian värittämästä alumniarjesta eivät vie opiskelijalukijoita mukanaan, joten pieni vilkaisu taakse päin lienee paikallaan. Muistot vuosikymmenen takaisista tapahtumista ovat toki alkaneet jo hämärtyä – kenties muuttua osin jo valemuistoiksi. Päätin kuitenkin näin juhlavuoden kunniaksi kirjoittaa teille, arvot Manipuluksen lukijat, niistä tunnelmista, joita vanhojen kirjoitusten ja valokuvien selailu herran vuonna 2021 herättää. Aloitin opinnot silloisessa Joensuun yliopistossa syksyllä 2009. Fuksivuoden ensimmäiset kuukaudet tuntuivat hypyltä tutusta ja turvallisesta johonkin arveluttavaan ja jopa hieman pelottavaan. Sain opiskelupaikan oikeustaloustieteen pääaineessa todistusvalinnan kautta, joten en oikeastaan edes tiennyt, mitä olin lähdössä opiskelemaan. Itsenäistymisen ensiaskeleet muuttoa valmistellessa ja opintoja aloittaessa herättivät hämmennystä ja epävarmuuden tunteita aikuisten maailmasta. Vastuu hakemuksista ja ostoksista, sopimuksista ja laskuista, ilmoittautumisista ja peruutuksista oli nyt omilla har-

teillani. Vanhat harrastukset jäivät ja koulukaverit lähtivät kukin omille poluilleen. Yliopistoyhteisöön mahtui vahvoja persoonia, joiden tarkoitusperät vaikuttivat paikoin hämäriltä. Asunnon olisin voinut yhden vuokranantajaehdokkaan puolesta maksaa ”jollain muulla tavalla” (luoti väistetty, onneksi). Luottoratsuni, isotädiltä perityn Jupiterin, joku yritti varastaa, mutta onnekseni pitkäkyntinen joutui tyytymään pelkkään kissansilmän potkiskeluun. Tuki kaltaisilleni haparoiville uusille joensuulaisille löytyi kuitenkin jo Alkukiviltä. Rohkaistuin mukaan Legion syksyn tapahtumiin ja pian jo sainkin tarttua pahaa-aavistamattomana fuksina yhdistyksen puheenjohtajan nuijaan. Tieto nuorisovaltuustotaustastani oli kiirinyt vanhempien opiskelijoiden korviin, ja ilmeisesti suostumusta ja kokoustekniikan tuntemusta voitiin tuossa vaiheessa pitää riittävinä valmiuksina ainejärjestön pillipiiparille. Tehtävästä päästiin jopa äänestämään, sillä pestiä paria vuotta aiemmin hoitanut Heidi Vanjusov, silloinen Kahelin, oletettavasti – ja ymmärrettävästi – haistoi vaaran merkit keltanokan nimeämisessä nuijan varteen ja asettui myös itse ehdolle. Nuoresta ja naiivista uudesta puheenjohtajasta huolimatta Heidin ja muiden aiempien hallituslaisten ideoimia perinteikkäitä tapahtumia vietettiin totuttuun tapaan.

13

Manipulus 4/2021


Legio Ostiensis ry

14


Liikuntailtapäivinä palloiltiin ja koho- pyöri ikävän ja katumuksen tunteita;

tettiin joukkuehenkeä, ja haalarikasta- susirajalle jäivät ystävät, luennot, opisjaisissa uudet viininpunaiset kokopu- kelijaelämä, rapeat kalapalat ja helppo vut päästiin koeajamaan pulkkamäes- elämä ruutukaavalla. Kahteen vuoteen sä. Tour de Legiossa saimme kurvailla Joensuussa oli mahtunut tietämättöHelsinki 78-82:n Cruisingin tahtiin lä- myyttä, pi

Joensuun

lähiöiden.

typerryttäviä

akateemisen

”Miettis- maailman koukeroita ja tilanteita, jois-

Jannelassa”, Niskakadun penthousessa sa jälkiviisaana olisi voinut toimia toi-

iltaa istuttiin useampaan otteeseen. sin, mutta myös upeita ja sydäntä edelTallinnan ekskursiolta palasimme kiis- leen lämmittäviä hetkiä, jollaisia ei raselisilmin, väsyneinä mutta onnellisina halla saa. ja kokemusta rikkaampina. Fuksiaisis-

Onnekseni olin kuitenkin päässyt

sa saimme pitää rasteja mm. Petollis- mukaan hallitukseen toisena vuonna ten viettelijöiden ja Kova Laki: Eri- peräkkäin ja kehitellyt itselleni tehtäkoisyksikön taitaville suunnistajille. vän, jota pystyin hoitamaan myös pääVuosijuhlista Laulutalolla kuoriutuivat kaupunkiseudulta käsin: sain jättää jälvarsin railakkaat tanssiaiset jatkoineen. keni Legion työkalupakkiin, kun yhValitettavasti osa tapahtumista edellytti dessä muun silloisen hallituksen kansmyös jälkipuintia ja aktiivista katumis- sa ideoitu ja päätoimittamani uusi aineta. Kokeneempaa järjestöaktiivia kom- järjestölehti näki päivänvalon helmimellukset

olisivat

kauhistuttaneet, kuussa 2011, fiinien julkkaribileiden mutta mukana hallituksessa oli onneksi saattelemana. Vanhan päätoimittajan mainio porukka, jonka voimin vuosi iloksi kirjoittajia ja jutunjuurta riittää saatiin lopulta kunnialla pakettiin.

vielä 10 vuotta myöhemminkin. Toi-

Vuonna 2011 vietin ensimmäistä vottavasti näin on jatkossakin – synsyyslukukauttani etäopiskelijana pime- tyyhän lehdestä melkein kuin huomaaässä ja lumettomassa Helsingissä, taka- matta eräänlainen historiikki Legion nani kaksi intensiivistä ja unohtuma- toiminnasta vuosien varrella. tonta lukuvuotta Joensuussa. Mielessä

Legiolaisten joukosta löysin 15

Manipulus 4/2021


elämääni myös rakkaan ja kaikenkarvaisen joukon ystäviä, joista yhtä saan kutsua jopa aviomiehekseni. Mikä parasta, suuri osa näistä tärkeistä tukipilareista päätyi yksi kerrallaan tänne pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2013 etelässä oli kasassa jo isompi poppoo tuttuja legiolaisia, ja useampaan mieleen oli virinnyt ajatus Joensuun oikeustieteilijöiden omasta alumnijärjestöstä. Legioalumnien virkistäytymisen ja verkostoitumisen kanavaksi tuolloin perustamamme Alumniyhdistys Kollegio ry:n toiminnan kautta pääsinkin jälleen tapaamaan paitsi vanhoja opiskelukavereitani, myös niitä kuuluisia N:nnen vuosikurssin legiolaisia sekä teitä nykyisiä opiskelijoita.

toiminnan laajeneminen ja esimerkiksi digitalisaatio ovat väistämättä näkyneet myös yhdistyksen toiminnassa, ja hallitusaktiivien tehtäväkenttä ja viestintäkeinot vaikuttavat selvästi monipuolistuneen. Omalle heimolle on hankittu talvikerrastot, ja makaaberi "Dexterlakana" on sittemmin korvattu uljaalla Legio-lipulla. Erityisen hienona juttuna pidän sitä, että yhdistykselle on nimetty myös omat häirintäyhdyshenkilöt sekä spiritualiteettivastaavana toimiva maskotti, jolta ei katu-uskottavuutta puutu. Mutta sen, mitä tarkoittavat Yammer ja hyvinvointioikeus, saa joku selittää minulle sitten Legion 25-vuotisjuhlilla.

Uskon puhuvani muidenkin alumnien puolesta todetessani, että on ollut ilahduttavaa seurata Legion kehitystä nuoresta villivarsasta osallistavaksi, aktiiviseksi ja huolehtivaiseksi opiskelijayhteisöksi.

Legio Ostiensis ry

16


© Minna Luoto 17

Manipulus 4/2021


Työllistyminen Y h t e i s k u n t a -alalle ei ole pääainesidonnaista

nut ja pölyttynyt. Sen sijaan olisi

hyvä kysyä, mikä sinua kiinnostaa. Yhteiskuntaosaajien, ja asiantuntijoiden

ylipäänsä,

työelämää

määrittelevät teemat ja ilmiöt, jotka läpäisevät niin julkisen, kol-

Teksti: Marjo-Rita Juntunen

mannen kuin yksityisenkin sektorin. Tasa-arvoa, kestävää kehitystä,

Yhteisösuunnittelijan työssäni osaamisen kehittämistä tai digitalipuhun opiskelijoille yhteis- saatiota ei voi typistää yhteen amkuntaosaajien työelämästä ja mattinimikkeeseen, alaan tai orgatulevaisuuden näkymistä. Ha- nisaatioon. Ilmiöt koskettavat joluankin jakaa viisi olennaista kaista yritystä, järjestöä, kuntaa, nostoa, jotka jokaisen opiske- valtiota ja yksilöä. Kaikkien orgalijan olisi hyvä sisäistää nisaatioiden on huomioitava yhalamme työelämästä ja siihen teiskuntaa ja maailmaa määrittelevät ilmiöt osaamisen ja asiantuntivalmistautumisesta. juuden kautta. Opiskele siis rohkeasti sinua koskettavia aiheita, joiKiinnostuksen kohteet ratkaise- hin haluat olla mukana vaikuttavat massa. Sinunkin sukulaisesi, kaverisi tai hyvän päivän tuttusi on varmastikin kysynyt kysymyksen ”mikä sinusta siis oikein tulee isona?”, kun on kuullut sinun opiskelevan yhteiskunta-alaa. Vaikka kysymys on yleinen, se ei ole enää ollenkaan ajankohtainen vaan jopa vanhentu-

Legio Ostiensis ry

Työnimikkeet eivät kerro työelämästä Ykalaisten yleisin ammattinimike on asiantuntija. Nimike ei kerro oikeastaan mitään tehtävän luonteesta tai teemoista, joita työssä käsitellään. Tulevaisuus

18


on täynnä töitä ja nimikkeitä, joita ei suuntaan. Nämä valinnat eivät kuiten-

vielä edes ole olemassa. Eduskunnan kaan ole lopullisia tai rajaa sinulta tulevaisuusvaliokunnan raportissa tule- vaihtoehtoja. Työelämä liikkuu – liiku vaisuuden ammatteja kuten pelillistäjä, sinäkin! Asiantuntijuus ei ole sidottu keinolihakasvattaja ja ammattikehuja. yhteen alaan. Miltä itsejohtamisen ohjaaja, toimintakulttuurin määrittelijä tai robotti- Yliopistossa opittavat taidot ovat työkouluttaja

kuulostaisi?

Työelämään elämätaitoja

kannattaakin tutustua nimikkeiden si- Moni uskoo, että yliopisto on liian kaujaan ennemmin uratarinoiden ja sinua kana ”oikeasta” työelämästä. Koulutukitseäsi herättelevien mahdollisuuksien sen myötä omaksutut ja kehitetyt taidot kautta. Omaa ajatteluaan ei kannata ra- ovat kuitenkin kysyttyjä ja arvostettuja. Lukemalla useita kirjoja eri tentteihin

joittaa nimikkeisiin!

opit poimimaan isosta tietomäärästä Työllistyminen ei ole pää- tai sivuai- oleellisimmat asiat ja kehität kykyä

kahlata läpi erilaista aineistoa etsivällä

nesidonnaista

Moni kokee paineita pääaineen ja sivu- silmällä. aineiden valinnoista sekä ennen opinto-

Kirjoittamalla tenttivastauksia ja

ja että niiden aikana. Fakta kuitenkin esseitä opit tiivistämään tietoa selkeään on, että työnantajat eivät määrittele ja jäsenneltyyn muotoon. Opiskelemalosaamistarpeitaan

pääaineiden

vaan la teorioita hermeneuttisesta kehästä

kaivatun osaamisen mukaan. Valtio- sosiaalisen määrittelyyn ymmärrät, että

oppi, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapo- viheliäisiä haasteita ei kannata tai edes litiikka, hallintotieteet, sosiologia tai voi ratkaista yhden näkökulman kautta. sosiaalipsykologia eivät rajaudu omiksi Opit myös oppimaan. Koska työtä tehalueikseen, joilla on tietyt työt. Toki jo- dään eri tiimien, ilmiöiden ja haasteikaisella pääaineella on omat erityispiir- den parissa, ovat kyvyt oppia, omakteensä ja kunkin aineen opiskelu vie sua ja liikkua alamme supertaitoja – osaamistasi ja asiantuntijuuttasi tiettyyn eivät mitään höttöä.

19

Manipulus 4/2021


Alallamme työllistyy hyvin

Kirjoittaja Marjo-Rita Juntunen

YKAn

toimii Yhteiskunta-alan korkeakou-

työmarkkinatutkimuksen

mukaan lutetut YKA ry:n yhteisösuunnitteli-

alamme työllisyysprosentti on yli 90. jana. Tulevaisuudessa korkeasti koulutettujen osaajien tarve lisääntyy. Kyllä, teh- YKA on ammattijärjestö, joka yhdessä täviä automatisoidaan, mutta se tarkoit- opiskelijajärjestönsä Suomen Yhteis-

taa työn sisällön muutosta ja vaatimus- kunta-alan ylioppilaiden (SYY) kanssa ta erilaisen tekemisen oppimiseen. Työt pitää yhteiskuntaosaajien puolta opiseivät kuitenkaan katoa. Digitalisaatio ja kelu- ja työelämässä. YKA ja SYY ovat automatisaatio eivät myöskään voi kor- olemassa, jotta jokainen yhteiskuntavata ihmisen kykyä empatiaan ja alan osaaja voi opiskella rauhassa, kompleksiseen ajatteluun. Me emme tehdä merkityksellistä työtä sekä tasatoimi algoritmeilla, vaan me ajatte- painottaa työ- ja yksityiselämää.

lemme. Se on vahvuutemme – pidä siitä kiinni. Yhteiskuntaosaajat ovat YKAsta saat yhteisön, joka jeesaa sikaiken lisäksi etulinjassa vastaamassa nua kaikissa työelämään liittyvissä kydigialisaation esille tuomiin kysymyk- symyksissä. Osaavat juristit tsekkaavat siin ja haasteisiin.

työsopimuksesi, asiantuntijamme autta-

Työelämän ei tarvitse vyöryä vää- vat palkkatoiveen laatimisessa ja urajäämättä meitä kohti kaapaten meidät

valmentajat antavat vinkkejä CV:n pis-

mukaansa. Pystymme olemaan aktiivi- tämiseksi uuteen uskoon. sia ja vaikuttavia työelämän määrittelijöitä. Siksi myös YKA on olemassa. Si- Liity omiesi joukkoon 1.9.-31.10.2021 nä, tuleva yhteiskuntaosaaja, olet rat-

välillä, niin saat kaiken muun hyvän li-

kaiseva osa tulevaisuuden ja tämän päi- säksi 20 euron Lippu.fi-lahjakortin! vän työtä.

Lue lisää https://www.yhteiskuntaala.fi/liity/

Legio Ostiensis ry

20


21

Manipulus 4/2021


Kirjavinkkejä talven iloksi Teksti: Tytti Sassi suorapuheista. Kirja sopii myös Barack Obaman ihailijoille, sillä Michelle avaa myös puolisonsa matkaa

presidentiksi

opiskelu-

ajoista lähtien. Mielenkiintoista on myös tutustua kirjan avulla siihen, millaista on asua Valkoisessa talossa maailmanluokan turvajärjestelmien ja henkivartijoiden kanssa.

Barbara Demick Suljettu maa: Elämää PohjoisKoreassa Atena 2012

Michelle Obama Minun tarinani Otava 2018

Kirjailija on tutkiva toimittaja, jo-

Michelle Obama kertoo oman mat- ka on tutustunut kuuteen eri Pohkansa ensimmäiseksi naiseksi ja jois-Korealaiseen loikkariin ja yhdeksi maailman seuratuimmaksi kertoo heidän avullaan elämästä henkilöksi. Michelle on koulutuk- Pohjois-Koreassa ja millaisena taseltaan juristi ja hän kertoo koulu- valliset Pohjois-Korean kansalaituksestaan ja opiskeluistaan avoi- set kokevat diktatuurin. Kirja on mesti, joten kirja on mielenkiin- kerronnallinen, mutta perustuu totoista luettavaa jokaiselle oikeus- sitarinoihin. Kirja on samalla hyvä tietoisku Pohjois-Koreasta ja sen

tieteen opiskelijalle. Michellen ajatuksiin uppoutuu helposti ker-

ronnan ollessa helppolukuista ja Legio Ostiensis ry

historiasta ja nykypäivästä, mutta myös

22

mukaansatempaava

tarina


erilaisista henkilöhahmoista. Kirja joka tekeekin kirjasta mahtavan tuo esille tavallisen ihmisen tar- mukaansatempaavan peineen ja tunteineen maassa, jos- kiintoisen.

ja

mielen-

Henkilöhahmot

ovat

sa ihminen ei saa olla oma itsensä. kuvattu tarkasti ja heidän ajatuksiKirja on jännittävä kuvaus Pohjois aan luonnehdittu samaistuttavasti. -Korean hallinnollisesta valvon- Kirja lupaa jännitystä, draamaa, nasta, nälänhädästä, ja rangaistus- ihmissuhteita ja sotia. Kirja on järjestelmästä.

paksu, mutta sehän ei oikeustieteilijää pelota. Ota kirja käteen ja uppoudu aivan toisenlaiseen maailmaan! Kirjan kaksi seuraavaa jatko-osaa sijoittuvat myöhempään keskiaikaan 1300 ja 1500 luvulle, mutta viimeinen viime vuonna julkaistu osa sijoittuu aikaan ennen Taivaan pilareita. Usko tai älä jäät koukkuun näihin kaikkiin!

Ken Follett Taivaan pilarit WSOY 1989 Kirja on ensimmäinen itsenäinen osa neljästä kirjasarjaan kuuluvasta kirjasta. Kirjailija kuvaa tarkasti 1100-luvun arkkitehtuuria ja keskiajan kirkkokulttuuria ja ihmisten elämää. Romaani on täysin fiktiota,

mutta

kerronnassa

on

hyödynnetty historian tapahtumia, 23

Manipulus 4/2021


© Minna Luoto Legio Ostiensis ry

24


Onko kukaan muu kyllästynyt ainaiseen valitukseen? Enkä tarkoita nyt valittamista, koska kuka nyt kyllästyisi itse olemaan valittaja. Ei varmaan olisi tätä palstaakaan, jos meistä jokaisesta ei löytyisi pientä tai suurta sisäistä valittajaa. Asiaan!

Pointti oli siis se, että valitus kyllästyttää ja nimenomaan muiden valitus. Olkaa hiljaa, kiitos. Ei kiinnosta kuulla onko liikaa vai liian vähän alkoholia tapahtumissa, onko haalaritilaus missä vai tässä, onko aamu kahdeksan luento, sanoiko graduohjaaja tylysti tai eikö enää yyyyyyyh-tääään jaksaisi istua etäluennoilla. Ei kiinnosta! Ei! Väsyttää vaan. On minun vuoro valittaa välissä. Minullakin meni aamulla kuppi nurin ja astuin lätäkköön matkalla pakk– ei kun siis virkamiesruotsin tunnille. Minuakin vituttaa istua Zoomissa kun voisi istua Playssa (ja eniten vituttaa istua Zoomissa Playssa) ja avata kamera kun professori pyytää (tai en minä kyllä ikinä avaa, väitän ettei tuliterässä omenassani ole kameraa tai että siinä näyttää juuri tänään olevan joku selittämätön vika oivoi).

Oispa kaljaa. Mitä tahansa muuta kun Coronaa.

25

Manipulus 4/2021


Pääainevuosihoroskooppi 2022 Tähdet ja planeetat ovat viime vuosina asemoituneet lähinnä kaaoksen ja melkeinpä täystotaalisen surkeuden linjoihin. Ovatko pääaineastrologiset tuulet vihdoin kääntymässä? Madam Pùlú tulkitsee vuoden 2022 kosmisia energioita lehtemme lukijoille.

Eurooppaoikeus. Kaksi viimeistä vuotta ovat olleet suoranaista salaliittoteorioiden kulta-aikaa. Tulevana vuonna eurooppaoikeuden pääaineopiskelijoiden kannattaa ottaa hyöty irti hyväuskoisista foliohattuilijoista vakuuttamalla ainakin joku olemassaolostaan.

Finanssioikeus. Olet varmasti tarkkaillut tulorajaasi tänäkin vuon-

na, mutta nyt, herrattomana vuonna 2022 on aika kiinnittää huomio myös menorajaan.

Hallinto-oikeus. Vanhan kansan viisaus kuuluu, ”Mee töihin.” Noita kauniita sanoja kannattaa meidän kaikkien kuunnella, mutta ensi vuonna se on erityisen tärkeää juuri hallinto -oikeuden opiske-

lijoille. Muista kuitenkin myös seuraavat sananlaskut: ”opiskelijan työ on opiskella” ja ”rankat hommat, rankat huvit”

Hyvinvointioikeus. Joku

on

hyvinvointioikeuden li-

säävän

Hyvinvointioikeuden

Legio Ostiensis ry

joskus

väittänyt

pahoinvointia.

pääaineopiskelijoiden

26


kannattaakin uuden vuoden koittaessa keskittyä itsensä välittämiseen (eng. self care) - itsensä voi vaihteeksi välittää vaikkapa Tim-

buktuun tai luentosaliin.

Lainsäädäntötutkimus. Unohda empiiriset menetelmät. Jätä jälkikäteinen vaikutusarviointi kauas taaksesi. Uusi vuosi tarkoittaa uusia kujeita,. Ja uudet kujeet tarkoittavat tällä kertaa sitä, että joskus toimivin sääntely ja säätäminen löytyvät jostain, mistä et ole vielä

osannut katsoa.

Rikos– ja prosessioikeus. Kakku on vihdoin istuttu. Vuosi 2022 on rikos– ja prosessioikeuden opiskelijoille vapauden vuosi—vaali tuota vapautta.

Siviilioikeus. Varo tummatukkaisia ja pitkiä uusia tuttavuuksia. Kuumottavat kohtaamiset voivat johtaa joko siviilisäädyn muuttumiseen tai rikosasioiden ja eräiden riita -asioiden sovitteluun.

Ympäristöoikeus. Avohakkuiden aikakausi on ohi. Vuosi 2022 on ympäristöoikeuden opiskelijoille vanhan vaalimisen ja uuteen kas-

vuun lähtemisen hedelmällistä aikaa. 27

Manipulus 4/2021


Legio Ostiensis ry

28


”Roosalla on täysi diktatuuri hallituksen ahdistelussa —ja mun tuki.” -Puheenjohtaja 2021

Tällä kertaa sikanurkkaus tarjoilee skandalöösin sniikpiikin ja sensuroimattoman totuuden siitä, mitä nykyinen hallitus oikein vuoden aikana onkaan linjannut! ”Oon tottunut kairaamaan ihmisiä perseeseen. Linkki onlyfansiin.” ”ja taas uus somekanava ylläpidettäväks” ”Sitten seuraavaks haetaan Legiolle Onlyfans -vastaavaa. Kokemusta ei tarvita, mutta arvostetaan. Tää on oikeestaan helppo homma ja tekemällä oppii, saa hyvän perehdytyksen.” ”Legion onlyfans. Katso ennennäkemättömät kuvat kuinka rahastonhoitaja taipuu” ”Taipuu enemmän kuin koskaan aiemmin” ”Sneak peak ig-stooriin ja linkki onlyfansiin, sieltä näkee sitten lopun pätkän” ”Halkojen päätökset stoorista ja jälkipelit onlyfansista”

29

Manipulus 4/2021


Kaipaatko lisää luettavaa? Toimitus suosittelee seuraavia juttuja vanhoista Manipuluksen numeroista: Paluu ekaluokalle (MP 4/11, s. 14) Puheenjohtajan puhe vuosijuhlilla (MP 4/12, s. 19) Hallitus yllätti fuksin (MP 4/14, s. 7) Ystäväni, tuttavani (MP 4/15, s. 3)

- Älä turhaan jäykistele, - Manipulukseen voi kirmutta pidä jutut kuitenkin joittaa omalla nimellä (ja kirjoittaa jutun Manisiisteinä ja asiallisina. kuvalla!) varustettuna tai pulukseen!” - Älä myöskään turhaan anonyyminä — sinä pääHieno homma, paljon kii- jännitä ja nosta kynnystä tät.

”Voi jehna! Taidanpa

toksia! Lehteen tarvitaan aina uusia juttuja, ja etenkin kuvat Legion tapahtumista ovat aina vähissä. Jutttuja tehdessä pidä mielessä pari pientä ohjenuoraa: Legio Ostiensis ry

liian korkeaksi. Otamme mielellämme vastaan ihan kaikenlaisia juttuja, ja toiJuttuja tai juttuideoita voi mitus voi tarvittaessa tehlähettää osoitteeseen: dä myös kielenhuollollisen tsekkauksen valmiille manipulus.legio@uef.fi tekstillesi. 30


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.