Page 1

Dier HET BLAD OVER DIERENBESCHERMING / NUMMER 01 JAARGANG 88 / LENTE 2008

De Dierenbescherming zorgt ervoor dat koeien lekker in de wei blijven... lees verder op pag. 16


DIER INTRODUCEERT: Suzanna Janssens-Hemelsoet

TEKST MONIQUE JANSSENS BEELD MIEKE WIJNEN

Suzanna Janssens-Hemelsoet uit Sas van Gent (76) was dienstmeisje bij de directeur van bierbrouwerij Van Waes-Boots in Westdorpe, voedde vijf kinderen op, en werkte als verkoopster op de stoffenmarkt. Ze is minstens 32 jaar lid. ‘Hoe ik lid ben geworden weet ik niet meer. Ik zal wel ergens van het goede werk van de Dierenbescherming gehoord hebben. Voor mij is dit het enige belangrijke goede doel. De dieren hebben onze hulp het hardst nodig. Bij de Dierenbescherming ben ik er gewoon zeker van dat het geld goed besteed wordt. ‘Als kind was ik al gek op dieren. Ik ben een keer bijna voor de stoomtram gesprongen omdat er een kat op de rails zat. In onze schuur zaten altijd verwilderde katten, die ik tam probeerde te maken. Na mijn trouwen in 1954 woonden we aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Het gebeurde wel eens dat vrachtschippers hun hondje kwijt waren en toch moesten vertrekken. Ons eerste hondje, Teddy, was waarschijnlijk zo’n achtergebleven zwervertje. Het was in die tijd moeilijk te achterhalen waar je een zwerfdier heen kon brengen. Dat duurde twee dagen, en toen wilden we hem al niet meer kwijt. ‘Onze kinderen brachten ook gevonden dieren mee naar huis: katjes, duiven, merels, mussen en zelfs een keer een schildpad, gevonden midden op de brug over het kanaal! Later kwam de hele buurt met alle zielige dieren naar ons toe: bij Janssens kon je alles brengen! ‘Nu proberen we een beetje te minderen, vanwege onze leeftijd. We hebben een asielhondje, twee schuwe asielkatten en een oude eend met één oog. We houden ons nu meer bezig met andere dingen die goed zijn voor dieren. We eten bijvoorbeeld steeds vaker vegetarisch.’ Ook lid worden? Ga naar www.dierenbescherming.nl of bel (088) 8113311

BELANGRIJKE INFORMATIE De Dieren­ bescherming is de grootste dierenwel­ zijnsorga­ nisatie van Nederland. In de samenleving die de Dieren­ bescherming nastreeft, geeft de mens duur­zame invulling aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier.

Meldnummer dierenmishandeling 0900 2021210 (10 cpm) Website www.dierenbescherming.nl Raad van Toezicht Ir. P. Smits, voorzitter; mr. L. ­Mooyaart, secretaris; P. Buisman, penningmeester; A. Christophe MBA, lid; dr. A. Kluveld, lid; drs. J.J.M. Sprangers, lid;

mr. M. de Vries, lid Directie Dhr. F.C. Dales, algemeen directeur Erelid Dhr. J. van Rijn Verenigingsbureau Postbus 85980, 2508 CR Den Haag Giro 25685 / Bank 24.51.87.510 T (088) 8113 000 Stichting Landelijke Inspectie­ dienst Dierenbescherming Dhr. C.M. van Zandvliet, directeur

Postbus 2237, 1200 CE Hilversum T (088) 8113 113

De Dierenbescherming wordt gesteund door de

Lidmaatschappen Lidmaatschap € 24,-/jaar Jeugdlid (0-18) € 12,-/jaar Bedrijfslidmaatschap € 100,-/jaar Ledenadministratie T (088) 8113 311 E leden.administratie@­ dieren­bescherming.nl

COLOFON Dier is een uitgave van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, op­ gericht in 1864, en verschijnt viermaal per jaar. Redactie Jan Dobbe (eindredactie)

2

Niels Dorland Ingrid Oosterveen Basisontwerp, art direction en vormgeving Lava, Amsterdam (Noortje Boer en Daan Hornstra) T (020) 6222 640

Drukwerk Thieme Rotatie Zwolle Dier wordt gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij gebleekt papier Advertenties Informatie bij redactie­secre­ tariaat, T (088) 8113 259

Oplage Minimaal 140.000

Coverfoto Erik Stokker

Dier voor blinden en slechtzienden Dier in braille bij CBB, Ermelo, T (0341) 56 54 77

De Dierenbescherming, noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste advertenties.

Artikelen mogen met bronvermelding worden overgenomen na toestemming vooraf van de Dierenbescherming. Door lezers ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dieren­bescherming


INHOUD dier INSPECTEERT

dier INTRODUCEERT

16 Illegale pups Pups in beslag genomen en nog veel meer nieuws uit de dagelijkse inspectiepraktijk…

dier INSPIREERT

24 Oppascentrale 20 Proef!

Vakanties worden nu geregeld. Denkt u daarbij ook aan uw huisdier(en)? Neemt u ze mee, brengt u ze naar een pension of haalt u een oppas in huis? Voor dat laatste is de Landelijke Oppas Centrale een handige databank…

Een bijzonder biologisch restaurant in hartje Rotterdam.

16 Pirouetje met 600 kilo Koeien zijn echt blij met de wei…

26 Langs de meetlat

32 Asiel in Utrecht

Hoe diervriendelijk is Loretta Schrijver? Wij hielden haar langs de Diervriendelijke Meetlat.

De leukste dieren van de wereld vindt u in… Utrecht!

28 Dierenfeitjes en -weetjes

36 In de weer voor zwerfkatten

Dieren doen ons steeds weer versteld staan!

30 Dierenbeschermer van het jaar

35 Ingestuurde foto’s

Interview met Marianne Thieme, dieren­ beschermer van het jaar.

In Brabant Zuid-Oost werkt een bevlogen groep vrijwilligers aan het zwerfkatten­ probleem.

Wat een talent en wat een leuke foto’s!

dier REAGEERT

10 Zwerfkatten

dier REALISEERT 9 Lammetjes weer veilig!

Om het zwerfkattenprobleem op te lossen moet je zeker geen geweld gebruiken…

Door onze aanhoudende strijd is er nu eindelijk een verbod op het couperen van schapenstaarten.

14 Politiek en dierenwelzijn

overig

Politiek gooit er met de pet naar…

33 De stelling

5 Redactioneel 6 Kort nieuws

Moeten dierentuinen verboden worden?

3


ADVERTENTIE: hondencursus

zie www.dierenbescherming.nl/hondenscholen

Hond aangeschaft? Dan meteen op cursus!

Volg nu een gratis proefles! Het is geweldig belangrijk dat u als honden­ eigenaar leert op een verantwoorde en plezierige manier met uw dier om te gaan. Onopgevoede honden brengen zowel mensen als zichzelf in gevaar. Het is daarom altijd de moeite waard om met uw hond op cursus te gaan. Het is immers voor beiden zeer leerzaam! De cursus Gehoorzame Huishond van de Dierenbescherming is dan een echte aanrader. De training staat voor kwaliteit en maatwerk: een ervaren trainer bepaalt speciaal voor uw hond welke trainingsmethode het meest geschikt is. Maatwerk dus!

AALSMEER: 06 15133139 AMERSFOORT: 06 23546260 AMSTELLAND: 06 51346495 APELDOORN: 06 20671982 BUNSCHOTEN/SPAKENBURG: 033 2981973 BREDA: 06 27220974 DEN BOSCH: 06 21680303

4

CURSUS GEHOORZAME HUISHOND • Veel aandacht voor de hond in ‘de praktijk’: wandelen, de wijk in, verzorging enz. • Alle honden, ongeacht ras of leeftijd, zijn welkom (v/a acht weken oud). • Honden mogen een gedeelte van de les loslopen (aandacht sociaal gedrag), eigenaren leren in te grijpen. • Geen wachttijden voor probleem­honden en pups. • Zeer voordelig geprijsd (als lid van de Dierenbescherming betaalt u maximaal € 80,- per jaar. Niet-leden betalen € 24,extra en worden dan automatisch lid). VOLG NU EEN GRATIS PROEFLES! Neem contact op met een Gehoorzame Huishond-school bij u in de buurt en meld u aan voor een gratis en vrijblijvende introductieles!

DEVENTER: 06 51647554 EDE: 06 13859860 EPE: 0578 629402 OF 0578 613998 FRYSLÂN (JIRNSUM): 06 34509570 GORINCHEM: 0183 624275 LEERDAM: 0345 633131 NIEUWLEUSEN: 06 28744623 OF 0529 482187

NIJMEGEN: 024 6422211 RIDDERKERK: 06 18766044 UTRECHT-NIEUWEGEIN: 030 2468866 VLAARDINGEN-MAASSLUIS: 010 4352902 OF 06 10041238 SPIJKENISSE: 06 21267234 IJMOND: 0255 515744


REDACTIONEEL …en zo kreeg Dier een nieuw gezicht De Dierenbescherming vindt het belangrijk om goed contact te houden met haar leden. Al was het maar dat we u op de hoogte houden van wat we allemaal doen, waar we geld aan uit­ geven en welke successen we boeken. Want als betalend lid heeft u simpel­ weg recht te weten waar uw goede geld naartoe gaat. Het belangrijkste medium dat wij voor het contact met onze leden hebben, is het blad Dier, dat dit jaar alweer zijn 88e jaargang beleeft. Een oudje ja, maar wel eentje die steeds weer een verjongingskuur ondergaat… In 2002 gebeurde dat voor het laatst en nu, na zes jaar, vonden we het tijd om Dier weer eens tegen het licht te houden. Functioneert het blad nog wel opti­ maal? Zijn we voldoende met onze tijd meegegaan? Is dit, kortom, een blad waar onze leden naar uitkijken? We stelden onszelf deze vragen en schakelden daarbij de gerenommeerde

bladenmakers van Bureau Lava uit Am­ sterdam in. In samenwerking met hen organiseerden we een bijeenkomst met (kritische) leden en lieten die vrijuit vertellen wat ze van het blad vonden. De uitkomsten logen er niet om. Hoewel de deelnemende leden de toe­ zending van Dier waardeerden, vond men toch dat er niet duidelijk uit naar voren kwam waar de Dierenbescher­ ming voor staat en wat ze doet. Dier communiceerde niet scherp genoeg en er was te weinig interactiviteit. Ook kon het allemaal wel wat moderner en overzichtelijker. De workshop leverde dus veel kritische noten op. Confron­ terend, maar ook zeer waardevol voor ons, want nu wisten we in elk geval waar we aan moesten werken… In samenwerking met Lava hebben we gewerkt aan een nieuwe bladfor­ mule, die er in elk geval voor moet zorgen dat het blad overzichtelijker en handiger in gebruik wordt. Daarbij moest het blad een stuk aantrekke­ lijker en interactiever worden – een

cadeau voor onze leden. Dat leverde vijf duidelijke ‘pijlers’ op: Dier realiseert, Dier inspireert, Dier reageert, Dier in­ troduceert, Dier inspecteert. Waar deze ­pijlers voor staan, ziet u in het schema hieronder. Verder hebben we gewerkt aan het ‘smoel’ van het blad: een pak­ kende en intrigerende cover, lichter op­ gemaakte pagina’s, meer samenhang tussen de diverse rubrieken en slim ge­ bruik van fotografie en interactiviteit. Zo krijgen ingezonden foto’s van lezers voortaan een prominente eigen pagina! Tot slot hebben we het blad weer een stukje dikker gemaakt, dat wil zeg­ gen meer pagina’s en steviger papier. Geen niemendalletje meer, maar een blad met body dat staat als een huis! Veel lees­plezier en laat eens weten wat u er van vindt! Mail naar redactiedier@dieren­ bescherming.nl. Jan Dobbe Hoofdredacteur

De bladformule: DE 5 PIJLERS IN DE INHOUDSOPGAVE

DIER INTRODUCEERT activiteiten, mensen, organisaties

DIER INSPIREERT inspirerende onderwerpen worden belicht

DIER INSPECTEERT de inspectiedienst op pad

DIER REAGEERT kritische geluiden en opinies

DIER REALISEERT successen en resultaten

DIER INTRODUCEERT: asiel Utrecht Het Stichts Asyl voor Dieren, kortweg het asiel Utrecht, bestaat al 77 jaar. Dit grote asiel is begin dit jaar officieel erkend door de Dierenbescherming, wat betekent dat het asiel geheel volgens de richtlijnen van de Dierenbescherming werkt. Of u dat als klant kunt merken? Ga er eens langs en neem misschien wel een van onderstaande dieren mee… foto rechts: Ria van Leersum (beheerder)

Foxy (8) M

Nicky (12) V

Bor (9) M

Keeshond Foxy ziet er leuk uit, maar is in het begin een beetje snauwerig. Een beetje voorzichtig benaderen dus... Is hij eenmaal aan aan u gewend, dan is het echt een knuffel. Richting vreemden zal hij wel altijd wat grommerig blijven. Een rustige omgeving zou ideaal zijn, dan komt hij het beste tot zijn recht. Dus heeft u zo’n omgeving te bieden, reageer dan gerust. Foxy is het absoluut waard!

Deze dame kwam in het asiel omdat haar baasje naar het buitenland ging. Ze gaat in huis haar gangetje en komt vanzelf naar je toe. Ze is dol op knuffelen en wil ook even de tuin in kunnen glippen. Dat moet zeker kunnen als ze eenmaal gewend is. Nicky is een prima huisgenoot, ook als er een andere kat in huis is; want dat is geen probleem voor haar.

Appenzeller sennenhond Bor is geen hond voor beginners. Hij heeft een evenwichtige en zeer consequente aanpak nodig. Bor is graag in de weer met ballen, stokken of ander materiaal en kan zich dan uitstekend vermaken. Hij kan goed met andere honden overweg; ten opzichte van vreemden is Bor wat gereserveerd. Door zijn baas wordt hij graag aangehaald. Regelmatig er op uit trekken naar bos of hei is echt nodig!

Tjoeas (6) M Deze wervelwind Jack Russell houdt van buiten rennen en vliegen. Daar kwam hij bij zijn oude baas echter nauwelijks aan toe. Tjoeas is een beetje eenkennig en heeft tijd nodig om zich te ontpoppen tot een vriendelijke huisgenoot. Hij kan goed alleen zijn maar houdt niet van katten. Ook kan hij goed overweg met kinderen. Een cursus is wel aan te raden.

Benny (13) M Jack Russell Benny is een vriendelijke jongen die ondanks zijn leeftijd nog wel z’n mannetje staat. Een wandelingetje vindt hij prima, maar van druk gedoe in huis moet hij niets hebben. Dus geen kleine kinderen voor Benny, liefst zou hij bij iemand alleen wonen met alle aandacht voor hemzelf... Helaas mist hij een pootje, maar daar redt hij zich prima mee. Wie durft hem aan?

Poes Roxy komt uit een huis waar te veel katten huisden. Daarvan is ze nog een beetje in de war. Roxy is gebaat bij een baas bij wie ze haar draai weer kan vinden. Gezellig bij u in de buurt met het eten op tijd; het drinken altijd vers en altijd een schoon toilet. Een kat om nog heel lang van te genieten!

HOE GAAT HET MET JEIKE? (Jeike werd aangeboden in Dier 4, 2007)

Dikkie (2)M Elenco (1)M Vondeling Elenco is een energieke jonge vent, die het heerlijk zal vinden om een thuis te krijgen waar ook een tuin bij is. Even wennen, en dan... Heerlijk achter de blaadjes aan rennen en doodmoe bij de baas neerploffen. Alle andere dagelijkse levensbehoeften in de buurt... Hoe fijn kan het leven zijn. Kandidaten graag opstellen in rijen van 2.

Roxy (3) V

Voor nieuwe eigenaar familie Boom was Jeike liefde op het eerste gezicht: ‘Ze is echt een hartendiefje, iedereen is dol op haar. Mijn zoon Tooni (12) is helemaal gek met haar. Ze komt lekker bij ons op de bank liggen als we TV kijken en als ze aangehaald wil worden,

komt ze naar naar je toe. Al met al a een heerlijk We h l k gezelschap. l h W hebben haar haar echt in ons hart gesloten, alss nieuw lid van onze familie!’ familie!’ VOOR NOG MEER DIEREN:

Stichting Asiel voor Dieren Koningsweg 141

Bastaard Dikkie werd bij zijn vorige baas, die hem eigenlijk niet aankon, wat sikkeneurig. Weinig naar buiten, korte wandelingetjes, dat was het zo’n beetje. Hij is gewoon veel te veel tekort gekomen en daar moet verandering in komen. We zoeken dus iemand die hem meeneemt op lekkere lange wandelingen, met hem op cursus gaat en hem een volwaardig leven kan bieden.

358 85 LA Utrecht 3585 T (0 030) 2514542 (030) info o@dierenasielutrecht.nl info@dierenasielutrecht.nl ww di i l t ht l www.dierenasielutrecht.nl OPE OPENINGSTIJDEN: ma t/m vrij 10.30 - 13.00 en 14.00 - 16.00 za 10.30 - 13.00

32

5


KORT NIEUWS Lintjesregen 2008

lopende zaken

AMSTERDAM Voor de vierde Lintjesregen van de Dierenbescherming die rond Werelddierendag wordt gehouden, zijn we op zoek naar dieren­ helden (m/v). U kunt mensen die een lintje verdienen nomineren op www.dierenbescherming.nl/lintjesregen2008

Weg met lange-afstandstransport! DEN HAAG Op donderdag 6 maart startte een internationale campagne om trans­ port van slachtvee over lange afstand te stoppen. De campagne wordt gevoerd door de WSPA, Dierenbescherming, Com­passion in World Farming en Varkens in Nood. Kijk op www.handlewithcare.tv/nl

Wilde dieren de tent uit Actiegroep Wilde Dieren De Tent Uit, waar ook de Dierenbescherming in parti­ cipeert, heeft een doorlopende petitie tegen het misbruik van wilde dieren voor circussen. Op dit moment zijn er al bijna 50.000 ondertekenaars. Ga naar www.wildedierendetentuit.nl en doe mee!

ALMERE

Vervolgproject ‘Groene Asielen

Wéér een dierenwethouder! GILZE EN RIJEN In Gilze en Rijen (N-Br.) heeft men sinds eind 2007 een wethouder voor dierenwelzijn. Zijn naam is Lau Lavooij en zijn partij is de PvdA. Het landelijke aantal ‘die­ renwethouders’ komt hiermee op 35 en groeit nog steeds…

DE BILT In De Bilt maakte de Postcode Loterij eind januari bekend dat zij € 360.000,- bijdraagt aan ons vervolgpro­ ject ‘Groene Asielen’ in het kader van het HIER-klimaatproject. Daarbij werken we aan asielen die klimaatneutraal zijn. Kijk op www.dierenbescherming.nl/hier.

Algemene Leden­vergadering van… • Dierenbescherming Gouda en omstreken, op donderdag 10 april 2008 in het Dierentehuis Midden-Holland, Groenhovenweg 501 te Gouda. Aanvang 20.00 uur. Informatie: (0182) 531659 of mail: dieren­bescherming.gouda@kabelfoon.net. • Dierenbescherming Zeeuwsch-Vlaanderen, op maandag 14 april 2008 in het “Rivierenhuis” IJsselstraat 3 te Terneuzen. Aanvang

6

19.30 uur. Inlichtingen over de agenda zijn te verkrijgen via 0117-492752. De agenda vindt u op www.zeeuwsvlaanderen.dierenbescherming.nl • Dierenbescherming Zwijn­drecht/H.I.Ambacht, op 23 April 2008. Telefonische aanmelding bij A.Vliegenthart, telefoon (078) 6126483. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de locatie worden gekozen en later doorgegeven.


INTERNATIONAAL

Uitgelicht!

Op 16 januari was het TV-programma Max & Loretta geheel gewijd aan de Dieren­bescherming. Inspecteur Ed Webers vertelde over zijn ervaringen, Martin Gaus sprak warme en lovende woorden over ons èn ging op reportage in het asiel, directeur Frank Dales benadrukte het belang van een sterke Dierenbescherming en dierenschilder Nel van Wijngaarden maakte een dierenportret dat ten behoeve van de Dierenbescherming werd geveild (opbrengst € 600,-. Nel bedankt!). Er keken 500.000 mensen…

korte berichtjes afhankelijk van donaties en giften om haar werk te kunnen doen. Weldoener, bedankt!

•De Europese Commissie (EC) vindt op basis van een serie rapporten dat het geplande verbod op de legbatterij per 2012 gewoon door moet gaan. De Dierenbescherming is blij. Dit voorjaar moeten de EU-landbouwministers zich over de kwestie buigen. Wij hopen op een rechte rug van minister Verburg. •Op een internationaal congres eind januari in Bangkok heeft deskundige ­ dr. Scott Newman van de Wereld­ voedsel­­­organisatie van de VN verklaard dat wilde vogels niet de verspreiders zijn van vogelpest. Hij baseert zijn uitspraak op gedegen, wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. Gebaseerd op de aanname dat vogels wel de verspreiders zijn, wordt herhaaldelijk de ellendige ophokplicht in Nederland ingevoerd. •Eind januari bleek andermaal dat het toezicht op internationaal veetransport faalt. Al een jaar lag er een vernietigend rapport van de Voedsel- en Waren­ autoriteit (VWA) zelf, waaruit bleek dat er veelal geen goed toezicht wordt uitgeoefend, dat dierenartsen door transporteurs onder druk worden gezet en dat overtredingen niet of nauwelijks worden bestraft. Minister Verburg werd meteen door de Tweede Kamer op het matje geroepen en beloofde de zaak voor 5 maart jl. uitgezocht te hebben.

Bongo speelt weer

Juni is chipmaand! Sinds enkele jaren staat de maand juni helemaal in het teken van het chippen en registreren van je huisdier. Met overal in het land kortingsacties op deze belangrijke ingreep. Organisatie is in handen van het LICG te Barneveld, kijk op www.licg.nl

Weldoener verrast inspectie Eind januari kreeg de inspectiedienst een envelop in de bus met daarin een donatie van maar liefst € 10.000,-! Bij de anonieme gift was een briefje gevoegd met de tekst ‘voor de dieren’. Blijdschap dus bij de inspectiedienst, want net als de Dierenbescherming is zij bijna geheel

De 9-jarige hond Bongo (op foto rechts), die in september in de Groninger wijk Oosterpark ernstig uitgehongerd werd aangetroffen, is weer helemaal aangesterkt en kwispelt en speelt weer. Door ingrijpen van de Inspectiedienst werd het dier onteigend en opgevangen. De Dierenbescherming is blij met dit resultaat en geeft de nieuwe eigenaars, Ellemieke Lensen en Tim Scholte, een grote pluim.

Op 17 januari tekenden wij een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Buitenlandse Asielen (SBA). De SBA-hulp aan zwerfdieren in het buitenland, onder meer in de vorm van (financiële) steun aan nieuwbouw en verbouw van asielen en sterilisatieacties, vindt al vele jaren in nauwe samenwerking en overleg met Dierenbescherming plaats. Meer over de SBA in een volgend nummer. 7


KORT NIEUWS

Zorgen over welzijn paarden De Dierenbescherming is heel bezorgd over het welzijn van paarden in Neder­ land. Maar liefst in een kwart van alle meldingen van dierenleed die bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) binnenkomen, gaat het om problemen met paarden en pony’s. Verwaarloosde hoeven, eenzame opsluiting of blootstelling aan weer en wind zonder beschutting (zie foto), het is aan de orde van de dag.

3 miljoen van de Postcode Loterij! Op het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij, gehouden op 31 januari op Landgoed Oostbroek in De Bilt, werd bekendgemaakt dat de Dierenbescherming een bedrag van 2 miljoen euro ontvangt uit de opbrengst van 2007. Met dit geweldige bedrag kunnen we allerlei extra’s doen. Denk aan extra inzet bij onze aanpak van malafide hondenhandel en het zwerfkattenprobleem, dierenmishandeling en -verwaarlozing, de opvang van dakloze dieren of de strijd tegen de bio-industrie. Maar er kwam meer: voor een nog te bouwen dierenwelzijnscentrum in Amersfoort zegde de Postcode Loterij maar liefst een bedrag van 1 miljoen euro extra toe als bijdrage in de kosten. Fantastische steun van de Postcode Loterij, waar we heel dankbaar voor zijn!

Eretitel voor Marianne Thieme

Hamsters ‘kunstproject’ in beslag genomen

Op maandag 14 januari hebben wij Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren benoemd tot Dierenbeschermer van het Jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het museum voor Communicatie in Den Haag prees directeur Frank Dales van de Dierenbescherming de rol die Thieme speelt als ‘haas in de politieke (dierenwelzijns)marathon’. Marianne Thieme volgt SP-kamerlid Krista van Velzen op, die vorig jaar de eretitel van de Dierenbescherming kreeg. (Zie ook pagina 30-31.)

De Inspectiedienst nam eind januari in samenwerking met de politie AmsterdamAmstelland honderd hamsters van kunste­ nares Tinkebell in beslag. De kunstenares ­gebruikte de diertjes voor een project waarin ze rondrenden in plastic ballen. Belangrijkste reden voor inbeslagname was dat het welzijn van de hamsters ernstig werd geschaad. De dieren zaten vier uur lang in een bol opgesloten en hadden geen vrije keuze of ze wilden rennen, slapen, eten of drinken. Daarbij komt dat hamsters nachtdieren zijn en dus overdag meestal slapen. De hamsters krijgen allemaal een veilig nieuw tehuis.

8


DIER REALISEERT: verbod couperen schapenstraarten 1 januari 2008: Met ingang van 1 januari is het couperen van schapenstaarten eindelijk definitief verboden. De Dieren­ bescherming heeft de afgelopen jaren hard gevochten voor dit verbod, dat er eigenlijk al zeven jaar geleden had moeten zijn...

VOORHEEN…

Couperen schapen­ staarten verboden! STAP 4

...schapenleed

2007 … eindelijk verboden!

Het couperen van de staarten van jonge lammetjes gebeurde om de ziekte myasis te voorkomen. Deze ziekte ontstaat door opeenhoping van uitwerpselen en urine onder de staart, waar parasiterende maden op af komen. Zonder tijdig ingrijpen is dit dodelijk voor het schaap.

Onze aanhoudende actie heeft eindelijk succes. Het couperen van schapenstaarten wordt definitief verboden. Ook het verwijderen van neuslellen bij kalkoenen mag niet meer. Het verbod op het (volstrekt onnodige) vriesbranden van koeien dreigt door boerenprotesten uitgesteld te worden, maar hopelijk houdt minister Verburg haar rug recht en zet ze het voorgenomen verbod door. Strijd gaat door… De varkenssector heeft nog vier jaar uitstel van het verbod op meer dan twee identificatie-ingrepen bij fokvarkens. Dit, omdat het nog steeds niet gelukt is het aantal ingrepen hiervoor van vier naar twee terug te brengen (men zit nu op drie). Ook moet er nog altijd een verbod komen op het afbranden van snavels bij leghennen en vleeskippen. Onze strijd tegen onnodige lichamelijke verminkingen is nog niet gestreden…

STAP 3 2004 …actie!

STAP 1 1996 … besluit tot verbod In de loop der jaren wordt echter vol­doende – wetenschappelijk – aan­ getoond dat couperen niet nodig is en dat er andere, diervriendelijke oplossingen zijn. Zo kun je de ziekte voorkomen door de vacht kort te houden, juiste voeding, preventieve middelen, vliegenbestrijding en graslandmanagement. Op grond van dit inzicht besluit de politiek in 1996 tot een verbod per 2001!

In 2004 is het verbod er door traineren van de sector nog steeds niet. Minister Veerman wil de boeren nog tot 2006 uitstel geven. Dit schiet de Dierenbescherming in het verkeerde keelgat, waarop wij de actie ‘Laat ze kwispelen’ starten. Met deze internetactie verzamelen wij duizenden protesten van burgers. Vanaf nu grijpen wij iedere gelegenheid aan om minister, politiek en

maatschappij te wijzen op het grote onrecht van dit steeds maar weer uitstellen.

STAP 2 2001 ...eerste uitstel Per 2001 zou het in 1996 afgesproken verbod in moeten gaan. Maar de schapensector weet onder allerlei voorwendselen uitstel te bedingen. Die truc haalt men nog een paar keer uit.

9


DIER REAGEERT: zwerfkatten

10

Verwilderde zwerfkatten vangen is secuur en niet ongevaarlijk werk...


zie www.dierenbescherming.nl/zwerfkatten

Zwerfkattenprobleem?

Geweld helpt echt niet!

Verwilderde zwerfkatten vormen een nijpend probleem in onze samen­leving. Vervelend voor omwonenden, ellendig voor de dieren zelf. De Dierenbescherming pakt het probleem bij de wortel aan, maar... zonder geweld! En dat gaat prima.

O

veral in het land, op circa honderd verschillende plaatsen, houden groepen vrijwilligers zich bezig met het vangen, castreren en weer uitzetten van verwil­ derde zwerfkatten (zie ook pagina 36). Wat ons betreft is dat de enige dier­ vriendelijke èn effectieve manier om het zwerfkattenprobleem aan te pak­

ken. De populatie wordt beheersbaar gemaakt en is iedereen blij: de dieren, omwonenden en de autoriteiten. Groeiend probleem Er leven tienduizenden zwerfkatten in ons land. Alleen al in de regio Rijn­ mond wordt het aantal op twintig- tot dertigduizend geschat. Meestal gaat het om “ongewenste” huiskatten. De dieren worden gedumpt en verwil­ deren. Vervolgens worden ze steeds schuwer en vermenigvuldigen zich snel. Binnen een jaar kunnen zes verwilderde katten uitgroeien tot een groep van dertig. Een poes kan twee tot drie keer per jaar een nest met meer­ dere jongen krijgen. De gevolgen zijn treurig: de dieren lijden onder ziektes, honger, verwondingen, vergiftiging. Ze gaan leven in groepen, op plekken waar voedsel te vinden is, bijvoorbeeld in woonwijken, op campings of bij restaurants. Daar zorgen ze nogal eens 11


DIER REAGEERT: zwerfkatten

Vangactie: de lege transportboxen staan klaar.

voor overlast voor omwonenden: ze veroorzaken herrie, stank en rommel. En dan grijpen de autoriteiten (ge­ vraagd of ongevraagd) helaas te vaak naar gewelddadige “oplossingen”. Maar geweld helpt echt niet. De Dierenbe­ scherming heeft een totaal andere, wél effectieve benadering en brengt die dan ook dagelijks in de praktijk… Vangen, neutraliseren en terugzetten Het zwerfkattenprobleem wordt absoluut niet opgelost door het doden of wegvangen van dieren. Dat werkt niet: volgens een biologisch principe worden open plekken onmiddellijk door andere dieren opgevuld. De Die­ 12

Wat later op de dag komen ze gevuld terug.

renbescherming kiest voor een aanpak van het probleem die recht doet aan de aard van de verwilderde kat – een dier dat immers te schuw en verwilderd is om nog als gezellige huiskat te leven. Wij promoten het wetenschappelijk verantwoorde principe van “vangen, neutraliseren en terugzetten”. Hoe dit werkt? Eenmaal teruggeplaatst is een gecastreerde kat veel rustiger. De paringsdrang (inclusief het krijsen, vechten en sproeien) vermindert en de overlast verdwijnt. Uiteraard groeit ook de populatie niet meer. Zo ont­ staat een vreedzame samenleving van mens en dier. Al sinds 1980 wordt deze methode met succes in binnen- en buitenland toegepast.

Valkenswaard Door de aanhoudende voorlichting en gemeentelijke lobby van de Dierenbe­ scherming voor een diervriendelijke oplossing, weten inmiddels steeds meer gemeenten haar te vinden om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Zo ook de gemeente Valkenswaard, die begin 2008 overging tot samenwerking met de Dierenbescherming in Brabant Zuid Oost. De gemeente had te kam­ pen met ongeveer 90 zwerfkatten die geluid- en stankoverlast veroorzaakten. Vooral in de wijk Den Haas en het Adrianusdal, maar ook in de Krom­ straat werd het probleem steeds groter. Na klachten van bewoners besloot de gemeente om samen met de Dierenbe­


TEKST JAN DOBBE BEELD ROB DOOLAARD / FAM BOURGONDIEN

zie www.dierenbescherming.nl/zwerfkatten

‘HALF DECEMBER IS TIKO AANGE­ SCHOTEN. HET IS EEN WONDER DAT HIJ NOG IS THUISGEKOMEN.’ familie Bourgondien, Vorden

scherming de overlast aan te pakken. Een woordvoerder van de gemeente: ‘Wij wilden een diervriendelijke oplos­ sing en de Dierenbescherming bood die. Wij zijn enthousiast over deze aanpak!’ Desalniettemin wordt er nog steeds te snel naar gewelddadige oplossingen gezocht om overlast te bestrijden. Jagers genoeg. Het doodschieten van katten is dan ook nog veelvuldig aan de orde. Voorzichtige schattingen gaan ervan uit dat er tussen de tien- en twintigduizend dieren per jaar worden afgeschoten, maar waarschijnlijk zijn het er meer. Zinloos geweld, want het helpt niets. Bovendien blijken overijve­ rige jagers daarbij tamme huiskatten, die per ongeluk in de “gevarenzone” terechtgekomen zijn, ook net zo mak­ kelijk af te schieten. Geweld leidt tot excessen Schrijnend is het verhaal van de fami­ lie Bourgondien uit Vorden. Ze trof­ fen hun kat Tiko (die samen met een muis nog schitterde in Dier, p. 5, van december 2007) zwaar gewond aan, illegaal aangeschoten met een jachtge­ weer. Hun verhaal: ‘Half december is Tiko aangeschoten. Het is een wonder dat hij de energie, de kracht en de wil had om thuis te komen. Onderzoek wees uit dat zijn voorpoot en schouder­ gewricht behoorlijk aan gruzelemen­ ten waren. Voor zijn voorpoot werd gevreesd. Gelukkig zag de dierenarts

kans zijn poot te behouden. Tiko werd geopereerd en in een gipsen jasje gezet. Het herstel duurt acht weken, momen­ teel zijn er bijna vier weken voorbij. Vandaag, 21 december, zijn röntgen­ foto’s gemaakt waarbij we zagen dat het bot van zijn voorpoot aan het helen is. Het pootje blijft dus, voorlopig, behouden. We proberen de schutter te achterhalen, maar dat is best lastig in een klein wereldje van jagers… Har­ telijke groet, Marcel Bourgondien en Jolanda de Zeeuw.’ Let op uw kat… Het verhaal van Tiko is helaas geen incident. Zomer 2007 kwam een Friese jager in het nieuws die in het kust­ plaatsje Blija elf tamme katten dood­ schoot op het terrein van een voorma­ lige kuikenmester. Zo illegaal als wat, want als er al op katten mag worden gejaagd, is dat in speciaal aangewe­ zen gebieden. De man werd gestraft, maar de katten waren wel dood… En in de dierenkliniek van het Drentse Wilhelminaoord werden eind januari twee katten binnengebracht die waren beschoten met een luchtbuks. Eén kat werd in de buik getroffen en de tweede in het oog. De kogeltjes zijn operatief verwijderd, waarbij de ene poes haar oog voortaan moet missen. Het was vol­ gens de plaatselijke krant niet de eerste keer dat er in deze omgeving katten werden beschoten. Moraal van het verhaal is dat u er goed

aan doet uw kat te chippen en regi­ streren, zodat u kunt aantonen dat hij tam is. Houd het dier zo veel mogelijk binnen als u weet dat er in de buurt gejaagd wordt. Ziet u jagers op kat­ ten schieten, stap dan meteen naar de politie!

Wat kunt u doen? • De Dierenbescherming initieert en steunt zwerfkatprojecten. Uw donatie is van harte welkom, maak gebruik van de acceptgiro die u bij dit blad Dier hebt ontvangen. Acceptgiro weg? Maak dan uw gift over op giro 309 t.n.v. Dierenbescherming, Den Haag, o.v.v. ‘Zwerfkatten’. • Vergroot het zwerfkattenprobleem niet door impulsief een kat in huis te nemen waar u later spijt van heeft. Kijk op www.dierenbescherming.nl en doe de Huisdierentest. • Laat uw kat castreren/steriliseren, zodat u zelf geen nestjes meer krijgt. • Laat uw kat chippen en registreren, zodat hij/zij bij vermissing weer bij u teruggebracht kan worden. • Ziet u dat er ongeoorloofd wordt gejaagd op katten? Bel dan de politie, 0900-8844. In Noord-Holland belt u het Meldpunt Misstanden Jacht, T (072) 5323411

13


DIER REAGEERT: politiek & dierenwelzijn

Minister en kamer stellen teleur

Politiek faalt, dieren in de kou Dat het dierenwelzijns­beleid van minister Gerda Verburg van Landbouw ons bar tegenvalt, lieten we u in het vorige nummer van Dier al weten (Dier 4, 2007, p. 10/11). Dat de Tweede Kamer de minister begin februari niet tot de orde heeft kunnen roepen, maakt het alleen maar treuriger.

I

n een democratisch land als het onze heb je het parle­ ment om de regering tot de orde te roepen. Toen bleek dat de verantwoordelijke minister nauwelijk goede ideeën had om het dierenwelzijn in ons land op een hoger peil te brengen, konden we niet anders dan onze hoop vesti­ gen op de Tweede Kamer. Op wie anders? Actie! Op 28 januari en 4 februari werd de Nota Dierenwelzijn in de Tweede Kamer behandeld. Hét moment om de minister

tot de orde te roepen en haar wakker te schudden. We had­ den toch een diervriendelijke meerderheid in de Kamer? Dat zou een gelopen race moeten zijn: de minister zou op haar falie krijgen en haar huiswerk opnieuw moeten doen… Toch zat het de Dierenbescherming niet lekker. Daarom voerden we actie rond dit debat, waarbij we - wijs geworden door de praktijk van de afgelopen jaren - de vrees uitspraken dat er van overheid noch politiek veel te verwachten viel. Veel geschreeuw, weinig wol Helaas bleek deze vrees gegrond. Want dit debat, dat over twee termijnen werd gevoerd en een hele lading (over het algemeen niet-gesteunde) moties opleverde, bracht weinig goeds voor de dieren. Frank Dales, directeur Dierenbescher­ ming, sprak in zijn weblog zelfs van “…egotripperij van politici, die elkaar met het berijden van eigen stokpaardjes vliegen probeerden af te vangen.” Hij wees daarbij op het verschijnsel dat fracties elkaar niet opzochten om een vuist te maken tegen het slechte beleidsstuk van de minister waar het allemaal om ging, maar zich juist tegen elkaar afzetten. Onderlinge verschillen van mening werden juist uitvergroot en zo rolden de dames en heren politici al bekvechtend over

WAT KUNT U DOEN?

TIP 1

TIP 2

TIP 3

TIP 4

Scharrel of biologisch

Geen legbatterijeieren

Circus

Dier uit het asiel

Bezoek nooit een circus waarin dieren ‘optreden’.

Haal een dier uit het asiel. In Nederland hebben we jaarlijks zo’n 70.000 dieren die op een baasje wachten.

Als u vlees koopt, koop dan alleen scharrel- of biologisch vlees.

14

Koop geen producten waar legbatterijeieren in verwerkt zijn. Neem bijvoorbeeld liever scharrelmayonaise, -cake, -beschuit of biologische producten.


TEKST NIELS DORLAND BEELD ROB DOOLAARD / LAVA

COLUMN FRANK DALES

elkaar heen… Er was een hoop lawaai over circusdieren, over vissenkommen, er gingen talloze diervriendelijke moties over tafel, er was emotie, irritatie over en weer. Veel ge­ schreeuw, weinig wol. Want toen het stof was opgetrokken bleek er nauwelijks iets voor de dieren bereikt. Triest maar waar. En wie bleef buiten schot? Inderdaad, de afzender van de Nota Dierenwelzijn, minister Verburg. Zo kan het in poli­ tiek Den Haag dus gaan met onderwerpen als dierenwelzijn. Een pijnlijke constatering… BEELD GREGOR SERVAIS

Hype

“…egotripperij van politici” FRANK DALES, DIRECTEUR DIERENBESCHERMING

De bal ligt bij u Begin februari plaatsten wij een paginagrote advertentie in diverse kranten. Een klein blokje tekst op een lege pagina wijst de lezer op het resultaat van dertig jaar politieke discussie voor de legkip. Het dier kreeg meer ruimte: een half A4tje, net zoveel als de omvang van het bewuste tekstblokje. ,,Wilt u iets veranderen dan kunt u beter bij uw eigen supermarkt terecht dan op het Binnenhof’’, was onze boodschap. De politiek en de overheid lieten het er inderdaad bij zitten. Hoe pijnlijk is het om gelijk te krijgen. En daarom: ú als ­consument kunt wel het verschil maken. Lees de tips op deze pagina’s en neem ze ter harte. Dan hoeven de dieren niet te wachten (tot ze een ons wegen) op Haagse politiek, maar krijgen ze nu meteen het respect en de aandacht die ze verdienen! Kijk op www.dierenbescherming.nl/nota_dierenwelzijn

TIP 5

TIP 6

Manege

Geen exotische dieren

Spreek manegehouders erop aan als u vindt dat de paarden niet goed gehuisvest zijn.

Koop geen exotische huisdieren; ze zijn niet geschikt voor een leven als huisdier in dit klimaat en horen daarom ook niet in Nederland.

Gekke situatie is dat: dat je uitspreekt dat je geen fiducie hebt in de overheid en de politiek en dat je in arren moede je medeburgers oproept om dan zelf maar het goede voorbeeld te geven. Raar, want het is de omgekeerde wereld. Juist van de overheid verwacht je dat ze de lijnen uitzet en aangeeft hoe ze het wil hebben, niet andersom. Hoe konden we zo diep vallen, terwijl de kaarten bij de verkiezingen van november 2006 zo positief geschud leken te zijn? Misschien heeft het wel te maken met het feit dat dierenwelzijn voor velen nog steeds de status van randverschijnsel heeft. Iets dat voor eventjes leuk is om mee te hypen, maar dan moet je het weer gauw over de ‘echte’ onderwerpen hebben. Zo is dierenwelzijn een soort speeltje geworden – van de media en (daardoor?) van de politiek. Iets dat leuk is om over te sparren met elkaar, iets waarmee je even lekker aandacht kunt trekken, maar niet iets dat een werkelijke rol van betekenis mag spelen. Bijvoorbeeld als het om Groot Geld gaat, zoals bij de bio-industrie het geval is. Of als het om kiezers gaat die je mogelijk verliest als je hen een speeltje ontneemt, zoals bij de wilde dieren in het circus. En zodra het ‘leuke’ er af is, laten we het onderwerp voor wat het is. We voeren rommelige en chaotische debatten in de Kamer en in de media, zodat niemand er nog een touw aan vast kan knopen, en gaan over tot de orde van de dag. Ik kan het niet bewijzen, maar het lijkt er verdraaid veel op. Ik zou dat echt een heel pijnlijke constatering vinden. Laat ik het nog eens duidelijk zeggen: voor miljoenen dieren in ons land betekent het getreuzel rondom de o zo noodzakelijke verbeteringen in hun welzijn dat hun bestaan uitzichtloos is en zal blijven: verveling, stress, pijn, ziekte en dood. Dat laatste is dan misschien alleen maar een bevrijding… Ik ben er trots op dat ik aan het roer sta van een organisatie die er alles aan doet om dit onrecht te bestrijden. Maar ik zou me doodschamen als die organisatie zich zou moeten bewegen in een maatschappij die dierenwelzijn op het hoogste niveau – bij overheid en landelijke politiek – louter als ‘hype’ behandelt. Frank Dales, algemeen directeur 15


DIER INSPIREERT: fotoreportage

16


PirouetJE in de wei 17


DIER INSPIREERT: fotoreportage

18


TEKST JAN DOBBE BEELD HOLLANDSE HOOGTE

Heerlijk om te zien, die blije koeien in de wei. Ze zijn zó blij dat ze de stal uit zijn, dat ze met hun 600 kilo zelfs pirouetje maken. Dat is genieten voor dier en mens! Helaas mogen dit voorjaar zo’n 250.000 melkkoeien niet de wei in. Om economische redenen gaan steeds meer boeren over tot het binnenhouden van hun vee. Terwijl ze dat helemaal niet leuk vinden! Samen met stichting Natuur en Milieu, Natuurmonumenten en Milieudefensie voerde de Dierenbescher­ ming actie: ‘Koe zoekt wei’. Resultaat: zuivelbedrijven Campina en Friesland Coberco gaan weidegang actief bevorderen. Nu de super­ markten en u (de consument) nog… De koe hoort in de wei!

19


DIER INSPIREERT: seizoenstips

TEKST JEANNETTE VAN MULLEM BEELD JOYCE VAN TIENEN

PROEF!

Wie: Proef Wat: biologisch restaurant prijsindicatie: € 12,50 - € 20,00 (3-gangenmenu zonder drank) Waar: Mariniersweg 259, Rotterdam, T (010) 280 72 97, www.proefrotterdam.nl

Wij vroegen Jeannette van Mullem, auteur van de diervriendelijke restau­ rantgids ‘Puur uit eten’, om een recen­ sie over biologisch restaurant Proef in Rotterdam. Jeannette ging er eten met redacteur Jan Dobbe en rapporteert als volgt. ‘Proef past helemaal in ons profiel van hip en eigentijds. Bij Proef staat op de gevel ‘eetontwerp - ontbijt - mid­ 20

dageten - theetijd’. Wij nemen plaats in de smalle 2-zitjes meteen links bij binnenkomst. Deze plek geeft een goed uitzicht op de open keuken. Achterin is een grotere ruimte die al helemaal vol is. ‘Wij komen voor de lunch. Jan kiest voor Obatzda, een gerecht op basis van camembert, uitjes en bier. Geserveerd met stevige boterhammen, ingemaakte uien, salade en licht gezouten boeren boter. Ikzelf kies de hartige taart met salade. Een stevige maaltijd, met veel vezel en heerlijke smaakaccenten. Verder heeft Proef voor de lunch belegde boterhammen om mee te nemen, met Limburgse Geulhemer

grottenham, zelfgemaakte jam van het seizoen, biologische pindakaas,... en nog veel meer. Brood is er in heel veel soorten, zoals mosterdhaverzemelen, grand mère en vijgen. Ook per brood te koop om thuis van te genieten. Aanra­ der zijn ook de bijzonder gepresenteer­ de biologische theesoorten. Er wordt naast biologische producten zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ambachtelijke streekeigen producten uit heel Nederland en van het seizoen. We vroegen kok Ariana Goldschneider om een recept, speciaal voor Dier. Dat deed zij met plezier, u treft het op de pagina hiernaast. Eet smakelijk!


Recept: zelfgemaakte abrikozen-walnoten

VOORJAARSagenda

jam

Benodigdhed en: 500 g gedroo gde abrikozen 200 g geschi lde (gehalveer de) walnoten 500 ml water 2 kaneelstok jes Luchtdichte w ekpotjes BEREIDING Breng het wat er aan de kook in een middelg Op een laag vu rote kookpan. ur de abrikoz en en kaneelstok zachtjes laten jes toevoegen, koken gedure nde ongeveer omroeren om 15 m inuten. Regelm aanbranden te atig voorkomen. In pan water aan de tussentijd de kook bren een grote ge n. Ki es een aantal wekpotjes uit. goede luchtd Zet de potjes ichte voorzichtig (b in de pan met ijvoorbeeld m kokend water et een tang) en la at ken. Haal de deze 15 minut potjes eruit en en zachtjes ko bewaar het w uit het abrikoz ater. Haal kane enmengsel, pu elstokjes re er he tot een stevig t mengsel met e massa. Roer een staafmixer de walnoten do potjes bijna to or het mengs t de rand (laat el. Vul de 5 cm luchtruim met deksels. te) en daarna Zet de gevuld af sluiten e jampotjes te en laat deze 10 rug in zacht ko minuten door ke nd water koken. Haal de op hun kop. La potjes eruit en at afkoelen. Ze zet ze t ze daarna w deze in een ko eer rechtop en ele donkere ru bewaar imte. Lekker met bi jvoorbeeld ou de geitenkaa s op brood.

Weet wat je eet, kijk op Puuruiteten.nl Een website over biologisch uit eten in Nederland. De website publiceert recensies over restaurants die deels of zo veel mogelijk met biologische producten werken. Doel en onderscheidend vermogen is het stimuleren van biologisch (puur!) uit eten op een trendy en eigentijdse wijze. Een combinatie van pure smaak, diervriendelijkheid, gezondheid en een passie voor een eigentijdse levensstijl en communicatie. www.puuruiteten.nl

April Za 12 april, 8.00 - 10.00 uur Wat: Lentewandeling in Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen (gratis) Waar: Brasserie Boslust Schoorstraat 37, UDENHOUT Aanmelden: T (013) 5111872 Di 29 april, 14.30 - 16.00 uur Wat: nestkastjes timmeren Waar: De Meinweg, Herkenbosch Aanmelden: T (0475) 528500. Kosten: € 5,-

Mei Do 1 en 8 mei, 20.00 - 21.30 Wat: Damherten kijken Waar: Schouwen (Zeeland) Aanmelden: VVV Schouwen-Duiveland, T 0900 2020233 (45cpm) Kosten: € 2,00 kinderen tot 12 jaar € 1,00 Vr 2 mei, 14.00 - 15.30 uur Wat: Groene Pootjes, speciaal voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar. Kijken (met de loep) naar sprinkhanen, rupsen en kikkers (5,-, leden Natuurmonumenten 3,-) Waar: Natuurgebied Boekesteyn Aanmelden: www.natuurmonumenten.nl Kosten: Leden € 3,00 Niet leden € 5,00 Zo 18 mei, 14.00 - 16.00 uur Wat: Ganzenexcursie per boot (10,-, Vrienden Poelboerderij 6,-) Waar: Wormer en Jisperveld, Poelboerderij Aanmelden: T (075) 6219100, E depoel@xs4all.nl www.poelboerderij.nl

Juni Za 21 en zo 22 juni Wat: Landelijke Open Dagen bij de Biologische Boer (gratis) Waar: op 200 boerderijen door het hele land. Kijk op www.biologica.nl voor een boer in de buurt

Dit boek, met meer dan 60 recencies, bestelt u via de gelijknamige website.

21


DIER INSPECTEERT: dagelijkse inspectiepraktijk

DE INSPECTIEDIENST Harbrinkhoek, Overijssel

9 paarden in beslag genomen

Heerlen, Limburg

Illegale puppy­handel Op 11 januari assisteerde de inspectiedienst de Koninklijke Marechaussee aan de grensovergang Heerlen-Aken. Een man had 63 pups en één eend in zijn bestelbusje, afkomstig uit Tsjechië. Hij vervoerde de pups in gestapelde

plastic kratten, zonder voer of drinken. De Marechaussee haalde de inspectiedienst erbij, die 32 honden in beslag nam. Achttien pups omdat ze te jong waren om te worden vervoerd zonder moeder. En elf pups omdat ze geen verplichte chip met papieren hadden. Drie hondjes waren er lichamelijk of gedragsmatig zo slecht aan toe dat ze nooit vervoerd hadden mogen worden. De transporteur werd vorig jaar ook al aangehouden, waarbij 68 honden in beslag werden genomen.

De Inspectiedienst wordt steeds vaker geconfronteerd met verwaarlozing en mishandeling van paarden en pony’s. In het plaatsje Harbrinkhoek (Overijssel) namen inspecteurs op 7 februari in samenwerking met de politie negen ernstig verwaarloosde paarden en pony’s in beslag. Al eerder, juni 2007, had de inspectie geconstateerd dat de op dit adres gestalde dieren veel te mager waren, slechte hoeven hadden en in vieze stallen verbleven. Bij die gelegenheid werden al zes paarden in beslag genomen. Bij deze hernieuwde controle bleken de dieren opnieuw ernstig verwaarloosd. De 31-jarige eigenaresse van de stal heeft uiteraard proces-verbaal gekregen.

Geulle, Limburg

Gezwel als een meloen In Geulle trof de inspectie een oude collie aan, met onder zijn oksel een gezwel zo groot als een meloen. Het dier kon nauwelijks lopen, liggen of staan. De eigenaar 22

zei dat het gezwel vier jaar geleden was begonnen. Hij was er nooit mee naar de dierenarts gegaan omdat hij ‘dacht dat de hond toch zou overlijden aan ouderdom’. De ingeschakelde dierenarts liet weten dat het in principe een makkelijk te verwijderen vetgezwel was, maar omdat de man het veel te groot had laten worden, was opereren niet meer mogelijk. De collie is op aanraden van de dierenarts uit zijn lijden verlost. De eigenaar krijgt proces-verbaal.


zie www.dierenbescherming.nl/inspectiedienst

TEKST JAN DOBBE BEELD DIANA SCHEILEN EN LID

OP PAD Hemmen, Gelderland

Pony in het water In het Betuwse plaatsje Hemmen nam de inspectiedienst samen met de politie een zwaar verwaarloosde shetland pony

in beslag. Het dier, dat broodmager was, kon niet meer op zijn benen staan en lag onderkoeld in een plas water in een weiland. Dankzij de vlotte medewerking van de politie en de Dierenbescherming Nijmegen stond het beestje al snel in een warme, droge stal en kreeg daar de (medische) zorg die hem toekwam. De eigenaar kon nog niet meteen worden gevonden, maar kan proces-verbaal tegemoet zien.

Durgerdam, Noord-Holland

Massale in­ beslagname In samenwerking met de politie en andere instanties nam de Inspectiedienst op 11 februari in Durgerdam (nabij Amsterdam) 250 tot driehonderd ernstig verwaarloosde dieren in beslag. De dieren zaten in een woning en de daarbij horende schuren. Het ging onder meer om honden, exotische vogels, konijnen, cavia’s en hangbuikzwijnen. De politie heeft de twee bewoners van het

Kollumerzwaag, Friesland

Kukelende dozen

HELP ONS pand aangehouden. Volgens de politiewoordvoerder was er sprake van een ‘uit de hand gelopen hobby’.

Op een tip van de Algemene Inspectiedienst (AID) controleerde een inspecteur een rijtjeshuis in Kollumerzwaag. Het huis was volgestouwd met dozen. Zelfs in de keuken stonden acht bananendozen met doeken erover. Het bijzondere van deze dozen was dat ze konden kukelen. In de dozen zaten elf prachtige grote hanen. Ze zaten al wekenlang in deze dozen omdat er nergens meer een plekje voor hen was. De dieren zijn in beslag genomen en overgebracht naar een hanenopslaghouder in Noord-Groningen. De eigenares kreeg proces-verbaal, tekende een afstandsverklaring en bedankte ons voor het zorgen voor een betere plaats voor haar hanen.

Zoals u hier kunt lezen, is de inspectiedienst continu – en met succes – in de weer om dieren uit benarde situaties redden. Er is geld nodig om het leger van inspecteurs en vrijwilligers ook de komende tijd op sterkte te houden. We willen direct in actie kunnen blijven komen. Waar dan ook in Nederland. Uw hulp is zeer welkom. Maak uw gift over op giro 25685 t.n.v. Dierenbescherming, Den Haag, o.v.v. ‘Inspectiewerk’! Hartelijk dank!

INFO De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is een onafhankelijke stichting. Haar beroepsinspecteurs zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Dat houdt in dat zij speciale strafrechtelijke bevoegdheden hebben. Dierenmishandeling kunt u melden via het Meldnummer dierenmishandeling: 0900 – 20 21 210 (10 cpm).

23


DIER INTRODUCEERT: oppascentrale

Fijne vakantie voor baas en dier

Dieroppas aan huis LIEVER IEMAND AAN HUIS “Nadat ik één keer in een asiel was geweest, dacht ik: dat nooit meer”, verklaart Marijke van Schaffelaar haar keuze voor dierenoppas via de Landelijke Oppas Centrale (LOC). “Dieren vinden wij belangrijk en het is het fijnst als er iemand in huis komt om voor ze te zorgen.” Al tien jaar is er elke zomer een oppas aan huis geweest voor de twee poezen en het konijn van de familie. Tijdig regelen Detta Hoornenberg en haar man heb­ ben zelf geen dieren, maar ze zorgen er graag voor. Al achttien jaar verblijven ze regelmatig elders om op de huisdieren van anderen te passen. “Meestal zijn het honden en poezen. Maar sommige men­ sen zoeken oppas voor hun paard of zelfs voor lammetjes”, vertelt ze. Hoe werkt het bij de LOC? “Je maakt een afspraak en bekijkt zelf of het klikt. Als dat zo is, ga je met elkaar in zee”, vertelt Detta Hoornenberg. Vooral voor de drukke vakantieperiodes moet dat lang van tevoren geregeld worden. “Bij de mensen bij wie we in januari hebben opgepast, zijn we in september al langs geweest om kennis te maken. Ieder jaar 24

gaan we ongeveer zes keer, steeds een paar weken. De meeste zijn vaste adres­ sen, maar er zitten altijd wel een of twee nieuwe tussen.” Gesloten beurzen Bij Marijke van Schaffelaar komt juist iedere keer een ander. “Zodra wij de zo­ mervakantie geboekt hebben, zet ik ons huis al beschikbaar in het boekje met aanbod. Met de eerste die belt, maken we een afspraak.” Deze zomer heeft ze de oppas niet meer nodig, want dan blijft de oudste dochter thuis. Maar eerder was het een uitkomst. “We wonen in een kinderrijke buurt, dus alle buren waren in de schoolvakantie weg. Dan vind ik het prettig dat ons huis bewoond is.” De meeste oppassers zijn gepensioneerden, heeft Marijke van Schaffelaar gemerkt. “Het gaat met gesloten beurzen: wij heb­ ben een oppas en zij hebben een vakan­ tieadres.” Dat geldt ook voor het echt­ paar Hoornenberg: “We fietsen veel in de omgeving. Dan laten we ’s ochtends de hond uit en gaan daarna op pad. Dit is onze manier van vakantie vieren.” Wilt u weten hoe het werkt met de oppascentrale? Kijk op www.holidaylink.com of bel (050) 313 3535.


TEKST ITA VAN DIJK BEELD VINCENT VAN DEN HOOGEN

15.15

09.00

11.00

Reni en Detta Hoornenberg met hun oppashond

12.15

Tijdig iets regelen!

13.00

16.00

De zomer lijkt nog ver weg, maar toch worden nu de meeste vakantieplannen gemaakt. Huisdieren worden in dit stadium snel vergeten. Toch is het zaak ook voor hen bijtijds iets te regelen. Neem je je dier mee, gaat hij naar de buren, uit logeren of naar een pension? Of laat u iemand in uw eigen huis oppassen - op het huis en uw huisdier(en)? Kijk voor tips op onze speciale vakantie­pagina’s op www.dierenbescherming. nl/dierenvakantie2008. 25


DIER INTRODUCEERT: langs de meetlat

Loretta Schrijver

‘Ik ben tegen alle vormen van bont!’ Hoe diervriendelijk ben ik eigenlijk? De Dierenbescherming ontwikkelde de Diervriendelijke Meetlat, een test waarmee u een antwoord op deze vraag kunt vinden (kijk op www.dierenbescherming.nl). In Dier vragen wij bekende Nederlanders de test te doen. TV-presentatrice Loretta Schrijver beet het spits af en werd onderworpen aan een spervuur van STRENGE vragen, waarvan u hier een beknopte weergave ziet.

Hoe diervriendelijk kleedt u zich? Loretta: ‘Ik ben tegen alle vormen van bont. Of het nou gaat om de pels van een nerts of een konijn - ik wil het niet. Kijk, als eskimo’s onder barre omstan­ digheden een bontjas dragen, heb ik daar geen moeite mee. Die mensen leven van de dieren die ze bejagen. Ze gaan zorgvuldig met die dieren om. Maar hier in Nederland een dier fok­ ken alleen voor zijn vacht, dat vind ik walgelijk.’ Hoe diervriendelijk eet u? Diervriendelijk eten vergt doorzettings­ vermogen, inventiviteit en zorgvuldig­ 26

heid. Deze factoren gaan steeds zwaar­ der wegen naarmate je principiëler wordt. Loretta: ‘Ik ben geen vegetariër, al scheelt het bijna niets. Af en toe eet ik dus vlees, maar dan zoek ik altijd naar diervriendelijke opties: biolo­ gisch, scharrel of producten met het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbe­ scherming.’ Houdt u bij uw consumptie rekening met dierproeven? Wat veel mensen niet weten, is dat er voor de meeste schoonmaakmiddelen en voor veel cosmetica nog altijd veel dierproeven worden gedaan.

Op www.proefdiervrij.nl leest u er meer over. Loretta: ‘Als het maar even kan en het is me duidelijk dat een product dierproefvrij is, dan kies ik daarvoor. Zeker 80 procent van de cos­ metica die ik koop, is diervriendelijk.’ Hoe gaat u met huisdieren om? Loretta heeft een bastaardhondje, Schobbie (van de foto!). Voor Loretta geen rashond of –kat! Schobbie woont een deel van de week op haar flat in Hilversum: ‘Ik woon in België en daar hebben we ook alle ruimte. Doorde­ weeks zit ik voor Max & Loretta in Hilversum. Dan neem ik Schob graag mee. Maar dan gaat hij óók mee naar de studio. Dat vindt hij prima! Hij is na­ tuurlijk op cursus geweest èn gechipt!’ Hoe gaat u met dieren in het wild om? Als Loretta langs de weg of in het veld een gewond of ziek dier vindt, komt ze in actie: ‘Hoe vaak ik al niet aan de tele­ foon gehangen heb om een opvangcen­ trum of dierenambulance te bellen…!’ Wat Loretta betreft blijven wilde dieren


zie www.dierenbescherming.nl/diervriendelijkemeetlat

TEKST JAN DOBBE BEELD MERLIJN DOOMERNIK

EINDCIJFER: 7,5 DIERVRIENDELIJKE ETEN

DIERVRIENDELIJKE KLEDING

DIERPROEFVRIJE PRODUKTEN

HUISDIEREN

DIEREN IN ‘T WILD

BETROKKENHEID

ook echt wilde dieren: ‘Ik ben mordi­ cus tegen wilde dieren in het circus. Die dieren horen daar gewoon niet!’ Hoe groot is uw betrokkenheid? Loretta is lid van de Dierenbescher­ ming en diverse andere dierenbescher­ mingsorganisaties. ‘En ik doe ook vrijwilligerswerk voor jullie en een aantal anderen. Niet als medewerker in het asiel, maar gewoon op mijn eigen vakgebied. Door evenementen te presenteren, spotjes in te spreken enzovoort. En als ik er straks niet meer ben, kunnen de dieren rekenen op een nalatenschap. Hoeveel en voor wie dat bestemd is, vertel ik lekker niet.’

BIOGRAFIE Loretta Schrijver (51) werd bekend als presentatrice van RTL Nieuws dat ze van 1989 tot 2007 presenteerde. Sinds september 2007 presenteert Loretta bij omroep Max haar eigen programma ‘Max & Loretta’.

27


DIER inspireert: feitjes en weetjes In deze rubriek tonen we de ver­schei­den­heid en bijzonderheid van dieren. Heeft u een bijdrage? Mail die dan naar: redactiedier@ dierenbescherming.nl

UITGELICHT: HET VARKEN Wie: Wild zwijn dat 6000 jaar geleden werd gedomesticeerd (Latijn: sus scrofa domesticus). Het mannetje noemen we een beer, het vrouwtje een zeug en het jong big. Wat: Varkens communiceren in hun eigen taal en hebben zo’n veertig geluidsuitdrukkingen. Britse wetenschappers hebben aangetoond dat het varken het vierde intelligente dier is. De mens, de mensaap en de dolfijn/ walvis gaan hem nog voor. Waar: Des te pijnlijker is dan de wetenschap dat zeer veel van deze intelligente dieren, waarvan er ruim 24 miljoen in ons land leven, lijden in de bio-industrie.

TEGELGEZEGDE

Anderhalve vent en een paardenkop Als je zegt ‘Anderhalve vent en een paardenkop’, dan heb je het over het praktisch afwezig zijn van enig publiek. Het gezegde is afkomstig uit het bekende volksboek Tijl Uilenspiegel. Als Tijl alleen thuis is, komt er een ruiter langs die over de onderdeur naar binnen leunt, terwijl zijn paard meekijkt. Op de vraag of er iemand aanwezig is antwoordt Tijl: “Jawel, anderhalve man en een paardenkop: ik ben er helemaal, jij bent er half en de kop van je paard is er ook”.

Wist u dat...

...een albatros slechts één keer per jaar landt om te broeden? Het dier, dat zich op het land erg onbeholpen beweegt, verblijft liever in de lucht waar hij honderdduizenden kilometers per vlucht aflegt. 28

ONDERZOEK

Door het geluid van geblaf te onderzoeken konden wetenschappers zes verschillende blafwijzen onderscheiden. Mensen kunnen door een blaf te horen de gevoelslading (blij, angstig of vijandig) vrij goed herkennen. Honden zijn waarschijnlijk gaan blaffen om met mensen te communiceren. Wolven en verwilderde honden blaffen namelijk niet. Onderzoeker Péter Pongracz van de Eötvös Lórand Universiteit in Boedapest is ervan overtuigd dat de menselijke spraak het geblaf van honden heeft uitgelokt. “Het is hun poging om met ons te praten.” (Bron: NRC Handelsblad)


ONDERZOEK

Luie kat meer kans op suikerziekte

Katten die alleen maar binnenshuis leven of lui zijn, hebben meer kans op suikerziekte. Dat concludeert dierenarts Lars Slingerland in zijn proefschrift waarop hij 7 februari promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Het eten van koolhydraatrijk voedsel lijkt geen invloed te hebben op de ontwikkeling van suikerziekte volgens de

onderzoeker. Het droogvoer dat tegenwoordig aan katten wordt gegeven, bevat veel meer koolhydraten dan blikvoer of hun natuurlijke dieet van vogels en muizen. Toch vond de dierenarts geen verschil tussen het voeren van brokjes of blikvoer. Slingerland adviseert er vooral voor te zorgen dat katten veel spelen en bewegen.

UIT DE KRANT

HOND SCHIET JAGER DOOD Een opgewonden hond heeft in de Amerikaanse staat Texas per ongeluk zijn baas, een jager, doodgeschoten. De man had net een gans uit de lucht geschoten en wilde zijn hond uit zijn pickup halen om de vogel te zoeken. Hij legde zijn jachtgeweer in de laadbak waar zijn labrador retriever zat. Die stond enthou­ siast te kwispelen op het geladen wapen, dat daarop plotseling afging. De 46-jarige jager raakte zwaargewond en werd afgevoerd naar een ziekenhuis. Daar over­ leed hij korte tijd later.

TEKENING LEN STERK VERHAAL

‘Ik rem voor dieren!’ Jack van Bruggen, inspecteur van de Dierenbescherming Noord en Midden Zeeland, reed in zijn nieuwe auto, toen hij in het veld jagers bezig zag. Ze hadden een haas als doelwit. Het arme dier rende voor zijn leven en stak plots de weg over. Jack probeerde uit alle macht het dier te ontwijken en stuurde de berm in: auto total loss. De haas had veel geluk die dag. Hij ontkwam niet alleen aan de jagers, maar ook aan de auto! Jack had alleen een bult op zijn hoofd. Onze held kreeg van zijn collega’s, als pleister op de wonde, de sticker ‘Ik rem voor dieren!’

29


DIER introduceert: introduceert: de langs dierenbeschermer de meetlat van het jaar

30


TEKST MONIQUE JANSSENS BEELD HOLLANDSE HOOGTE

Marianne Thieme

“Dit wordt de eeuw van het dier” Op 14 januari benoemden wij Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren tot Dierenbeschermer van het Jaar. ‘Een erkenning voor de hele partij’.

Wat betekent het voor je om Dierenbe­ schermer van het jaar te worden? ‘Ik zie het als een erkenning voor de hele Partij voor de Dieren. De titel is meestal voor wie zich als een witte raaf binnen een fractie sterk maakt voor die­ren, maar in ons geval geldt dat voor de hele partij. Het is een aanmoediging voor ons allemaal om zo door te gaan, een beves­ tiging dat we inderdaad een bijzondere positie hebben binnen de dierenbewe­ ging. Wij willen de haas in de marathon zijn, die andere politici stimuleert om harder te lopen voor dieren.’ Welke dieren zijn er in jouw per­ soonlijke leven? ‘Ik heb twee lieve asielkatten. Vroeger reed ik paard bij een manege. Met paardrijden op zich heb ik geen moeite. Er is een goed samenspel tussen paard en mens mogelijk, maar in de huidige paardensport, met het gebruik van do­ ping, met de fokprogramma’s, met de soms slechte huisvesting in maneges, is die balans vaak ver te zoeken.’

Waarom ben je zo onstuitbaar als het om dieren gaat? ‘Ik heb een sterk rechtvaardigheids­ gevoel, en dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen. Ik had me ook best in kunnen zetten voor kinderen, maar die hebben meestal ouders of andere volwassenen in hun omgeving die voor hen op kunnen komen. Dieren zijn de allerkwetsbaarsten. Zij hebben geen stem, en dat terwijl ze met zoveel zijn.’ Met welke onderwerpen houd je je momenteel bezig? ‘Het meest met de bio-industrie en de drukjacht op wilde zwijnen, die gelukkig voorkomen kon worden. Ik schrijf opinieartikelen, geef lezingen in binnen- en buitenland, geef leiding aan de fractie en leg veel werkbezoeken af. We spreken ook bedrijven aan op hun verantwoordelijkheden. Mensen den­ ken dan: dat doet een politieke partij toch niet? Nou, wij wel. We werken veel samen met dierenbeschermingsorgani­ saties, zodat wij de politieke druk kun­ nen verhogen. Actie en politiek gaan hand in hand. Wat vond je van de reacties op je film ‘Meat the truth’? ‘Ik heb veel positieve reacties gekregen, pas nog in NRC Handelsblad, maar ook

van het Centrum voor Landbouw en Milieu en van Wageningen Universi­ teit. De negatieve kritiek komt niet uit de wetenschappelijke hoek, maar van mensen die zich aangesproken voelen. Er is veel ongeloof, maar het is echt zo dat je als vegetariër in een Hummer mi­ lieuvriendelijker bent dan als vleeseter in een Toyota Prius. Wereldwijd is vee­ houderij vervuilender dan verkeer en vervoer samen. Ik wil duidelijk maken dat het anders moet.’ Zal het werk van jou en je partij het beoogde resultaat hebben? ‘Ja, dit wordt de eeuw van het dier. De dierenbeweging groeit, en steeds meer mensen voelen zich ermee ver­ want. Mensen die zich zorgen maken over het feit dat we alleen maar met onszelf bezig zijn, onszelf ten koste van alles willen verrijken. Er is steeds meer behoefte aan mededogen en duurzaamheid. Die belofte hangt in de lucht, en wij zijn daar een exponent van. De aandacht voor dieren zal een grote vlucht nemen in de Nederlandse samenleving. In de politiek zal dat proces moeizamer verlopen. Ik hoop desondanks dat wij de komende jaren samen met de andere diervriendelijke partijen kunnen zorgen voor een beter dierenwelzijnbeleid.’ 31


DIER INTRODUCEERT: asiel Utrecht

BEELD ROB DOOLAARD

Het Stichts Asyl voor Dieren, kortweg het asiel Utrecht, bestaat al 77 jaar. Dit grote asiel is begin dit jaar officieel erkend door de Dierenbescherming, wat betekent dat het asiel geheel volgens de richtlijnen van de Dierenbescherming werkt. Of u dat als klant kunt merken? Ga er eens langs en neem misschien wel een van onderstaande dieren mee… foto rechts: Ria van Leersum (beheerder)

Foxy (8) M

Nicky (12) V

Keeshond Foxy ziet er leuk uit, maar is in het begin een beetje snauwerig. Een beetje voorzichtig benaderen dus... Is hij eenmaal aan aan u gewend, dan is het echt een knuffel. Richting vreemden zal hij wel altijd wat grommerig blijven. Een rustige omgeving zou ideaal zijn, dan komt hij het beste tot zijn recht. Dus heeft u zo’n omgeving te bieden, reageer dan gerust. Foxy is het absoluut waard!

Deze dame kwam in het asiel omdat haar baasje naar het buitenland ging. Ze gaat in huis haar gangetje en komt vanzelf naar je toe. Ze is dol op knuffelen en wil ook even de tuin in kunnen glippen. Dat moet zeker kunnen als ze eenmaal gewend is. Nicky is een prima huisgenoot, ook als er een andere kat in huis is; want dat is geen probleem voor haar.

Bor (9) M Appenzeller sennenhond Bor is geen hond voor beginners. Hij heeft een evenwichtige en zeer consequente aanpak nodig. Bor is graag in de weer met ballen, stokken of ander materiaal en kan zich dan uitstekend vermaken. Hij kan goed met andere honden overweg; ten opzichte van vreemden is Bor wat gereserveerd. Door zijn baas wordt hij graag aangehaald. Regelmatig er op uit trekken naar bos of hei is echt nodig!

Tjoeas (6) M Deze wervelwind Jack Russell houdt van buiten rennen en vliegen. Daar kwam hij bij zijn oude baas echter nauwelijks aan toe. Tjoeas is een beetje eenkennig en heeft tijd nodig om zich te ontpoppen tot een vriendelijke huisgenoot. Hij kan goed alleen zijn maar houdt niet van katten. Ook kan hij goed overweg met kinderen. Een cursus is wel aan te raden.

Benny (13) M Jack Russell Benny is een vriendelijke jongen die ondanks zijn leeftijd nog wel z’n mannetje staat. Een wandelingetje vindt hij prima, maar van druk gedoe in huis moet hij niets hebben. Dus geen kleine kinderen voor Benny, liefst zou hij bij iemand alleen wonen met alle aandacht voor hemzelf... Helaas mist hij een pootje, maar daar redt hij zich prima mee. Wie durft hem aan?

Poes Roxy komt uit een huis waar te veel katten huisden. Daarvan is ze nog een beetje in de war. Roxy is gebaat bij een baas bij wie ze haar draai weer kan vinden. Gezellig bij u in de buurt met het eten op tijd; het drinken altijd vers en altijd een schoon toilet. Een kat om nog heel lang van te genieten!

(Jeike werd aangeboden in Dier 4, 2007)

32

Elenco (1)M Vondeling Elenco is een energieke jonge vent, die het heerlijk zal vinden om een thuis te krijgen waar ook een tuin bij is. Even wennen, en dan... Heerlijk achter de blaadjes aan rennen en doodmoe bij de baas neerploffen. Alle andere dagelijkse levensbehoeften in de buurt... Hoe fijn kan het leven zijn. Kandidaten graag opstellen in rijen van 2.

Roxy (3) V

HOE GAAT HET MET JEIKE?

Dikkie (2)M

Voor nieuwe eigenaar familie Boom was Jeike liefde op het eerste gezicht: ‘Ze is echt een hartendiefje, iedereen is dol op haar. Mijn zoon Tooni (12) is helemaal gek met haar. Ze komt lekker bij ons op de bank liggen als we TV kijken en als ze aangehaald wil worden,

komt ze naar je toe. Al met al een heerlijk gezelschap. We hebben haar echt in ons hart gesloten, als nieuw lid van onze familie!’ VOOR NOG MEER DIEREN:

Stichting Asiel voor Dieren Koningsweg 141

Bastaard Dikkie werd bij zijn vorige baas, die hem eigenlijk niet aankon, wat sikkeneurig. Weinig naar buiten, korte wandelingetjes, dat was het zo’n beetje. Hij is gewoon veel te veel tekort gekomen en daar moet verandering in komen. We zoeken dus iemand die hem meeneemt op lekkere lange wandelingen, met hem op cursus gaat en hem een volwaardig leven kan bieden.

3585 LA Utrecht T (030) 2514542 info@dierenasielutrecht.nl www.dierenasielutrecht.nl OPENINGSTIJDEN: ma t/m vrij 10.30 - 13.00 en 14.00 - 16.00 za 10.30 - 13.00


DIER REAGEERT: stelling

BEELD ROB DOOLAARD

“Dierentuinen moeten verboden worden”

ja!

‘Ja, uiteindelijk moeten dierentuinen verboden worden. Dat moment zal sneller komen dan men denkt. Als verantwoor­ delijken niet zelf tot de conclusie komen dat vooral grote zoogdieren en roofdieren niet in gevangenschap gehouden kunnen worden, dan zullen ze daar door maat­schappelijke druk toe gedwongen worden. Dat geldt ook voor dieren in dolfinaria. Veel mensen denken dat dierentuinen een nobel doel hebben, namelijk educatie, maar wat leer je een kind dat een dier heen en weer ziet lopen in een kooi? Niets, behalve dat je een dier in een kooi mag opsluiten, als een tentoongesteld ding.’

Nee!

Marianne Thieme, Partij voor de Dieren

Ja!

Ja!

JOKE VAN DER VEER, lid Dierenbescherming

ONNO VAN DER VOORN, lid Dierenbescherming

MONIQUE JANSSENS, journalist en ethicus

‘Nee, dierentuinen hebben een educatieve functie, en zorgen ervoor dat kinderen feeling met dieren houden. Wel vind ik dat er meer respect moet zijn voor de leefwijze van dieren. Dieren die veel ruimte nodig hebben, zouden alleen in grotere dierentuinen gehouden moeten worden en in kleine dierentuinen alleen kleine dieren.’

‘Ja, een dierentuin is net een gevangenis. Mijn kinderen hadden voor mijn verjaardag iets georganiseerd in de dierentuin. Dan zie je die olifanten bij elke stap eerst zes keer met hun poot zwaaien – van dat stereotiepe gedrag. En achterin staan hokken uit 1910 waarin een zielig beest voor zich uit zit te staren. Dieren horen in de natuur, niet in kooien.’

‘Ja, je moet de belangen van mensen en dieren eerlijk tegen elkaar afwegen – in dit geval het plezier van duizenden bezoekers tegen de gevangenschap van honderden dieren. Voor dieren gaat het wel om hun hele leven, dat telt veel zwaarder. Dieren mogen niet lijden om hun soort in stand te houden. Zo snel mogelijk verbieden dus.’ 33


ADVERTENTIE: kids for animals

Dierenvriendjes gezocht! Word ook lid van Kids for Animals. Dan heb je gratis toegang tot 14 (pret) parken, 6 keer per jaar je eigen clubblad èn je helpt de dieren. Ga naar www.kidsforanimals.nl en geef je op!

34


DIER INSPIREERT: ingezonden foto’s Rare standjes. We krijgen het hele jaar door prachtige foto’s van lezers ingestuurd. Zo veel, dat we er een speciale pagina aan wijden. Dit keer ‘gekke standjes’. Volgende keer: ‘aan het strand’. Zend uw foto’s naar redactiedier@dierenbescherming.nl. Over onze keus wordt niet gecorrespondeerd. Uw foto maakt ook kans te worden afgedrukt op de ansichtkaarten die wij de lezers van Dier ieder kwartaal aanbieden!

Nicoline en Boris van

Zeijst

dland Gerard en Wies de Graaf, Zui

Lia van Wijk, Fran

krijk

naam, plaats

n

Petra Stevens, Sweikhuize

Madelon en Ronald

Guido Ramackers

Kok, Nijeholtpade

(Fr.)

P. Corba

35


DIER INTRODUCEERT: werkgroep zwerfkatten

TEKST JAN DOBBE BEELD ROB DOOLAARD

De werkgroep Zwerfkatten Brabant Zuid-Oost bestaat alweer twee jaar. Doel is het diervriendelijk indammen van het groeiende zwerfkattenprobleem. Dat betekent dat ze verwilderde katten van­ gen, castreren en weer terugplaatsen; een diervriendelijke en effectieve werkwijze. In juni 2007 vingen ze de 500e zwerfkat, die ze heel toepasselijk Indy 500 noemden. Kijk voor meer informatie op website brabantzo.dierenbescherming.nl

Ellen Denkers

Patty Bazelmans dierenarts ‘De 16 praktijken van de Kring dierenartsen regio Eindhoven doen graag mee, omdat we deze aanpak van het zwerfkattenprobleem heel nuttig vinden. Je zorgt zo voor stabiele populaties die geen overlast meer geven. De praktijken werken bij toerbeurt. Wij castreren de dieren met gebruikmaking van dwangkooien en narcose – een verwilderde kat is immers moeilijk benaderbaar! Verder doen we een medische check, ontwormen en geven een antivlooienbehandeling.’

Ed van der Vliet, kattenvanger ‘We hebben vijf ploegen van twee, 1 chauffeur en 1 bijrijder.

36

vlnr: Ko Klein, Alex Remie, Annemiek Rooijakkers, Ed van der Vliet, Piet Mandigers, Chantal Godderie, Ellen Denkers, Agnes Kikken, Trudy van Tuyl. Zittend vlnr: Miek Tielens en Hélène van Tuyl.

verzorgster ‘De katten worden hier prima verzorgd. ’s Ochtends verschonen we met z’n tweeën alle dieren – kattenbakken en -manden. ’s Middags wordt er gevoerd en zo nodig nog een keer verschoond. Dinsdag en donderdag gaan de dieren naar de dierenarts. Na de ingreep blijven katers nog twee en poezen nog vijf dagen om op te knappen. We geven ze een kenmerk aan hun oor, zodat ze meteen weer vrijgelaten kunnen worden als ze nog een keer gevangen worden. Want we willen verder zo weinig mogelijk ingrijpen in hun leven.’

Annemiek Rooijakkers coördinator (derde van links, staand) ‘Meldingen van overlast komen via de gemeente bij ons bin­nen. Wij gaan op onderzoek uit en maken een plan van aanpak. Dan licht de gemeente de wijkbewoners per brief in. Daarin geeft men uitleg en verzoekt men de bewoners eigen dieren binnen te houden of een bandje om te doen. Alle katten worden teruggeplaatst. Als een kat goed hanteerbaar is, gaat hij naar het asiel, waar een baasje voor hem wordt gezocht. De kittens gaan naar stichting Redcat, waar ze goed gesocialiseerd worden voordat ze naar een nieuw baasje gaan.’

We zijn prima op elkaar ingewerkt, erg gezellig! Meestal werken we ’s avonds. Wij zetten de kooien en lokken de katten met sardientjes uit blik. Die stinken een uur in de wind! Daar komen de katten wel op af… ze lopen de vangkooi in en hebbes! We brengen ze naar een opvangboerderij van de gemeente, waar ze wachten op behandeling.’

Alex Remie gemeente Valkenswaard ‘In onze gemeente leven tussen de zestig en honderd zwerfkat-

Ook vrijwilliger worden? Kijk op www.dierenbescherming.nl en zoek op vrijwilligerswerk.

ten op verschillende locaties. Dat gaf klachten. Wij wilden een diervriendelijke oplossing en de Dierenbescherming biedt die. Onze samenwerking startte in 2008. Eind januari hebben we via de lokale pers verteld over het project. Begin februari hebben we de bewoners van de eerste wijk die wordt aangepakt per brief nader ingelicht en op 17 februari vond de eerste vangactie plaats. Wij zijn enthousiast over deze aanpak!’


www.tekenweken.nl

TEKENVOORKOM EEN UW HOND! PROBLEEM BIJ enweken.nl Kijk op www.tek ing er de voorkom en lees alles ov van teken. en bestrijding speciaalzaak Vraag uw dieren om advies.

Elke hond die buiten loopt heeft bescherming tegen teken nodig, want teken zijn nare beestjes die ook de gezondheid in gevaar kunnen brengen. Uw hond wil daarom een optimale bescherming tegen teken: Exil Tick Off. U gebruikt het uit voorzorg (om teken te voorkomen) ĂŠn als nazorg (als uw hond een teek heeft). Exil Tick Off biedt een uitgebreide keuze aan tekenbestrijdingsmiddelen die optimale bescherming geven tegen teken. Dus uw hond zegt: IK WIL EXIL!

Voor meer informatie: bel het Huisdier Informatie Centrum 0900 - 2000 888 of mail naar info@emax.nl


Heeft uw kat of hond al een eigen internetpagina?

De ‘Royal Friends Club’ is dé leukste ontmoetingsplaats voor de katten en honden in Nederland.

Word nu lid van de De Royal Friends Club is…… …gratis Een persoonlijk lidmaatschap zonder kosten maar met voordeel.

…leuk voor de hele familie Een persoonlijke familiepagina op internet voor al uw kat(ten) of hond(en). Alle ruimte voor de leukste foto’s en verhalen die u kunt delen met alle Friends in de Club.

…altijd actueel Via uw persoonlijke pagina en de Royal Friends Clubmail blijft u altijd op de hoogte van het laatste katten- en hondennieuws, informatie en tips specifiek voor uw kat en/of hond. De voedingsdeskundige van Royal Canin staat klaar voor vragen en adviezen.

Uw persoonlijke toegangscode voor www.royalfriendsclub.nl D B S C Z Q W H E 3 N Activeer met bovenstaande code uw persoonlijke pagina en ontvang direct 250 Royalties voor besteding in de Royal Friends Club Webshop!

…direct voordeel Royal Friends Clubleden hebben direct voordeel. Naast periodieke korting op de gezondheidsvoeding van Royal Canin en exclusief ledenvoordeel op vertoon van uw Royal Friends Clubpas, kunt u sparen voor leuke artikelen in de Royal Friends Club webshop.

Ga direct naar www.royalfriendsclub.nl en word vandaag nog lid!


Amivedi Nederland is op zoek naar enthousiaste collega’s in verschillende delen van het land. Amivedi Nederland: • Is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kostenloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. • Bestaat in 2008 al 75 jaar. In die tijd heeft zij veel ervaring opgedaan

Ook ik verdien natuurlijk het beste...

en veel contacten opgebouwd. • Werkt met meer dan 100 hulpposten, verspreid over het hele land. (zie www.amivedi.nl)

Amivedi Nederland zoekt: • Mensen die voldoende vrije tijd hebben en deze vrije tijd willen invullen met een nuttige en sociale taak. • Mensen met enthousiasme, betrokkenheid bij het welzijn van dieren, inzet, bereidbaarheid tot leren en een beetje doorzettingsvermogen. • Mensen die van dieren houden en begrijpen hoe naar het is wanneer een geliefd huisdier vermist wordt en willen helpen om huisdier en baasje weer te herenigen. • Mensen die beschikken over een internetverbinding en een telefoon en efficiënt en discreet kunnen omgaan met de informatie die aan hen wordt toevertrouwd.

Amivedi Nederland biedt: • Een leuke, zinvolle, leerzame en afwisselende vrijwilligersbaan met veel telefonisch contact met eigenaren van huisdieren, Amivedi collega’s en andere instanties die zich bezig houden met dierenhulp en dierenbescherming. • Een taak waarbij u een grote rol kunt spelen bij het helpen van mensen en dieren die elkaar zijn kwijt geraakt.

Hebt u interesse om Amivedi-vrijwilliger te worden? Wij vertellen u graag meer. Neem snel contact op met ons secretariaat, e-mail: secretariaat@amivedi.nl of telefoon: 070-7851060.

ar Dierba dan r Al meeaar! 70 j

OST E HULPP VOOR D D E B U U R T: B IJ U IN edi.nl

iv www.am6 4 8 3 3 4 0900 - 2

U wilt natuurlijk het allerbeste voor uw hond en kat. Daarom gebruikt Yarrah BIO uitsluitend gecontroleerd biologische ingrediënten. Niets kunstmatigs, echt puur natuur.

Wij zijn het enige merk in Europa dat sinds 1992 een biologisch én vegetarisch gecertificeerd assortiment heeft voor honden. Daarnaast zijn al onze producten natuurlijk ontwikkeld zonder dierproeven. Voor meer informatie www.yarrah.com VERKRIJGBAAR BIJ DE NATUURVOEDINGSWINKEL BIJ U IN DE BUURT!


Meedoen met de Nationale Postcode Loterij is meewerken aan een betere wereld. Juist omdat u meespeelt, kon de Postcode Loterij ons in het afgelopen jaar steunen met het enorme bedrag van 225 miljoen euro. En wij, de 53 goededoelenorganisaties van de Postcode Loterij, kunnen nu daarom veel geld extra besteden aan mens en natuur in Nederland en de rest van de wereld. Bedankt dat u ons in staat stelt om een vuist te maken tegen klimaatverandering en armoede. Bedankt dat wij veel kinderen en volwassenen kunnen helpen aan een menswaardig bestaan. De strijd voor rechtvaardigheid en mensenrechten kan met al dat extra geld beter gevoerd worden. Opkomen voor bedreigde diersoorten en natuur is dankzij uw deelname gelukkig ook mogelijk. Alle 53 goededoelenorganisaties hebben elk hun eigen doel. Maar ĂŠĂŠn doel hebben wij gemeen. Wij proberen allemaal op onze eigen manier de wereld leefbaarder te maken En dus een beetje beter. Bedankt dat u daar aan bijdraagt. En bedankt dat u blijft meespelen met de Postcode Loterij.

Voor meer informatie: www.postcodeloterij.nl

53 Goede doelen willen u bedanken dat u meedoet.

Dier #1  

Membership magazine of the Dutch Animal Protectien (Dierenbescherming)

Dier #1  

Membership magazine of the Dutch Animal Protectien (Dierenbescherming)

Advertisement