MG515 La nina encantada, per a cor mixt (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH La nina encantada (Cançó tradicional catalana) per a cor mixt

Edicions la mà de guido


La nina encantada (Cançó popular catalana)

U ° 3 œ ™ #œ bœ nœ œ™ nœ œ™ &4 q=65

S

mf

A

-

3 &4 œ

A

mf

3 & 4 bœ ‹ A

T

¢

U™ œ

-

-

mor mor mor

œ™ œ œ œ

‰ œ™ œ ™™ ˙ ™

la mun - ta - nya, hi be - vi - a, ra no_em ti - ris:

-

˙

œ œ œ

un cèr ca - ça - dor

-

˙

-

n'hi ha - vi un ca sóc fi

-

˙ -

vol

œ

#˙ -

-

-

-

-

œ

œ™ œ œ œ

vol

n'hi ha-vi - a_u un ca - ça sóc fi - lla del

-

-

-

ça

-

-

a dor lla

-

œ œ œ bœ

va. a. a.

Vi -va - l'a-

œ

l'a

-

œ™ œ œ bœ

œ

œ™ œ ˙

n'hi ha - vi un ca sóc fi

-

a - quí un ca - ça 3

œ

˙

ça

-

œ™ œ

vol

-

œ œ™ œ

nya, a - quí a, un ris: no_en sóc

A - quí dalt a Un cér - vol Ca - ça - dor mi -

™™ œ™ œ œ œ

-

-

œ™ œ œ œ

œ œ

a la mun - ta - nya, n'hi ha - vi - a_u - na font vi vol hi be - vi - a, un ca - ça - dor l'es - pi vol que_en sóc ni - na, sóc fi - lla del rei d'Hon - gri

& œ™ œ ˙ ‹ a - quí dalt

dalt cé dor

-

A - quí dalt Un cér Ca - ça - dor

œ œ™ œ

a la mun - ta vol hi be - vi mi - ra no_em ti

A - quí dalt a Un cér - vol Ca - ça - dor mi

mor

-

la mun - ta - nya, hi be - vi - a, ra no_em ti - ris:

¢

-

mor

& œ™ œ œ œ

? œ

‰ Œ

A A A

™™ œ

œ œ™ œ œ œ œ™ œ œ

5

dalt cér cér

U™ œ

˙™

A

° & œ

-

? 43 œ mf

‰ œ

mor

˙

mf

B

œ

-

œ œ™ œ œ

A - quí dalt Un cér Ca - ça - dor

U Ϫ

˙

A

‰ œ™ nœ ™™ œ

mor

-

Harm.: Llorenç Balsach

na font vi - va_a dor l'es - pi - a_a rei d'Hon -gri - a_a

-

a dor lla

-

<n>˙

œ

l'a


3

mor

rit. a la darrera estrofa

œb œ œ œ 3

vi-va-l'a mor,

& ˙ #œ mor

l'a

-

& ˙™ ‹ mor ¢

mor mor

? ˙

mor

œ l'a

-

molto rit.

3 U U œ œ™ nœ œ œ œ œbœ œ™ ‰ œ™nœ ™™ ˙ œ œbœ ˙™ 3

1.

que l'a-mor vi - va! vi-va l'a mor!

˙™

n˙ ™

mor

l'a

œ™ nœ œ œ

œ™ œ œ bœ

l'a-mor vi - va!

l'a - mor, l'a

œ

˙

mor

vi

-

va

l'a

vi-va l'a- mor!

™™

œ™ ‰ Œ

U ™™ ˙ bœ

A

mor!

U ˙ œ

mor!

mor!

l'a

l'a

-

-

mor!

Un Ca -ça

mor!

l'a

U ˙™

mor!

U ˙™ -

mor!

U #˙ ™

U œ™ ‰ œ™ œ ™™ ˙ œ

œ œ œ

Si es vol es poden cantar més estrofes: Aquí dalt a la muntanya aquí dalt a la muntanya n'hi havia una font viva. Viva l'amor, que l'amor viva! Viva l'amor! Hi havia un cérvol que hi bevia. Hi havia un cérvol que hi bevia, un caçador l'espia. Viva l'amor, que l'amor viva! Viva l'amor! —Caçador, mira no em tiris: no en sóc cérvol, que en sóc nina. Sóc filla del rei d'Hongria. Viva l'amor, que l'amor viva! Viva l'amor! —Ai, nina, si jo ho sabia, ai, nina, si jo ho sabia, amb tu bé m'hi casaria. Viva l'amor, que l'amor viva! Viva l'amor! No em dieu pas si us voldria? no em dieu pas si us voldria? Minyona, jo ho provaria. Viva l'amor, que l'amor viva! Viva l'amor!

-

Un _mor! Ca -ça

‰ œ™ œ

mor!

-

2.

-

mor!

Sabadell, setembre 2020

° & ˙ 9


ISBD(PM) La nina encantada [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (4 p.); 29 cm.

Primera edició: octubre 2020 ISMN: 979069208-515-7 Dipòsit legal: B-18372-2020 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 lamadeguido@gmail.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell

MG515

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.