Page 1

ÅRSBERETNING

2012


I hele verden – 365 dage om året I Læger uden Grænser er vi stolte. Vores samlede indsats i 2012 har hjulpet millioner af mennesker i hele verden. Gjort dem raske, reddet deres liv, givet dem og deres familier håb. Alt sammen med udgangspunkt i et vidtfavnende, globalt fokus på medicinsk nødhjælp. Hjælpen bliver ydet i en virkelighed fuld af udfordringer og kompleksitet. Læger uden Grænser er blevet en stor, international organisation, som er til stede 365 dage om året i op mod 70 lande, særligt med massive indsatser i både Asien og Afrika. Hvert land og landsdel, befolkning og kontekst har sine egne unikke udfordringer, som vi som medicinsk nødhjælpsorganisation skal forstå og gøre alt for at arbejde effektivt med og i. Takket være blandt andet jeres opbakning udsendte vi i år et rekordstort antal nødhjælpsarbejdere til verdens brændpunkter og humanitære kriser. I det perspektiv handler det stadig om noget helt simpelt: At hjælpe vores patient, når vi står over for ham eller hende. Det fokus havde vi hver dag i 2012, og det kan vi også have i 2013 – takket være jer donorer. Og det kan I alle være rigtig stolte af! På bestyrelsens vegne

Jesper H.L. Jørgensen Formand Læger uden Grænser

nckel

Foto: Claus Ku

Læger uden Grænser (MSF), Dronningensgade 68, 3., 1420 København K Telefon 39 77 56 00, info@msf.dk, www.msf.dk Forside: En lille patient på Virunga hospital ved byen Goma i Nordkivu-provinsen i den østlige del af DR Congo får behandling efter kampe mellem oprørsgruppen M23 og regeringsstyrker. Foto: © Sven Torfinn Layout: Mediegruppen, Tryk: Stibo, Oplag: 46.200 stk.


Aktiviteter i Danmark Sikkerhed og humanitært arbejde Den 29. marts holdt Læger uden Grænser en konference om udfordringerne ved humanitært arbejde i konfliktområder. Omkring 100 deltagere, herunder politikere, forskere og repræsentanter for militæret og nødhjælpsorganisationer, diskuterede problemerne med sikkerhed, og hvordan man sikrer bedre arbejdsvilkår for humanitære organisationer.

Fra gode intentioner til handling I november kørte Læger uden Grænser en kampagne under overskriften ”Gode intentioner redder ikke liv”. Formålet var at få flere danskere til at tage stilling til Læger uden Grænsers arbejde og omsætte deres gode intentioner til handling. Kampagnen betød, at over 2.500 valgte at støtte Læger uden Grænser fast.

Ny aftale med Danida I april underskrev Læger uden Grænser og Danida en humanitær partnerskabsaftale, som sikrer en fast, årlig støtte til Læger uden Grænsers arbejde. Samtidig betyder aftalen større fleksibilitet i måden, midlerne kan bruges på. Læger uden Grænser fik i alt 26,5 mio. kr. i støtte fra Danida til sit arbejde i 2012.

Skoleelever samler ind Siden 2007 har Sct. Mariæ Skole i Aalborg samlet ind til Læger uden Grænser på deres årlige Tivolidag. Elever, forældre og venner står for dagen, der blandt andet byder på mad, lotteri, flødebollekast, fiskedam og muligheden for at blive foreviget som Superman. Siden 2007 har skolen samlet over 100.000 kr. ind til Læger uden Grænsers arbejde.


n e d r e v i l b Hvor d e m e g i l l og bi Mange af Læger uden Grænsers millioner af patienter får ikke den behandling, de har brug for, fordi medicinen er for dyr, for dårlig eller slet ikke eksisterer. Vi kæmpede for billig og ordentlig medicin i 2012 – og starter 2013 med et gennembrud. I 2012 arbejdede Læger uden Grænser på at sikre bedre adgang til medicin for vores patienter. Fokus var at sikre produktionen af såkaldt generisk medicin, som er identisk med det originale præparat, men som kan produceres billigt, fordi patentet er udløbet eller ikke gælder – det sikrer konkurrence og dermed lavere priser. I årets løb har vi set forskellige forsøg på at begrænse den generiske medicin, som primært laves i Indien.

Handelsaftaler truer adgang til medicin I juli måned forkastede Europaparlamentet handelsaftalen ACTA efter voldsom kritik af aftaleteksten. ACTA indeholdt en række problematiske elementer, som potentielt kunne begrænse produktionen af generisk medicin. I

Det er første gang i 50 år, at der er blevet udviklet ny medicin mod den livsfarlige sygdom tuberkulose.


n gode dicin af? løbet af 2012 har EU fortsat forhandlet med Indien om en frihandelsaftale. Her har vi oplevet flere forsøg på at introducere tekniske foranstaltninger, som vil begrænse produktionen af generisk medicin. I 2013 vil vi fortsat følge forhandlingerne og sikre, at det ikke sker.

Patienternes behov i fokus

Læger uden Grænser vil i 2013 arbejde for at sikre, at den medicin, der udvikles, tager højde for, hvad patienterne har brug for, og sikre politisk opbakning til at sætte klare mål for den støtte, der bliver givet til forskning og udvikling. I løbet af foråret 2013 afholder Læger uden Grænser en konference om adgang til medicin med fokus på innovative løsninger og politiske prioriteringer, der kan sætte skub i udviklingen af ny medicin med udgangspunkt i patienternes behov. Der er brug for

fokus på den rigtige medicin til de millioner af mennesker, der mangler den i dag.

Ny tuberkulosemedicin giver håb

2012 sluttede med et gennembrud for nogle af de mennesker, der mangler ordentlig behandling – tuberkulosepatienterne. Det er første gang i 50 år, at der er blevet udviklet ny medicin, bedaquiline, mod den livsfarlige sygdom. Den eksisterende behandling af tuberkulose, særligt den multiresistente variant, er langvarig og ubehagelig. Den to år lange behandling omfatter omkring 20 piller og en indsprøjtning dagligt, og bivirkningerne er stærk kvalme, risiko for permanent tab af hørelse og svære psykoser. Kun 48 procent af patienterne bliver kureret. Læger uden Grænser vil arbejde for en kortere og mere effektiv behandling til en rimelig pris og bedre tilpasset diagnostik.


Tak fordi du bekymrer dig I alle væbnede konflikter er det civile; mænd, kvinder og børn, som er de største ofre. De bliver tvunget til at flygte fra deres hjem, beskudt, voldtaget eller tortureret. Infrastruktur og sundhedssystemer er brudt sammen. Det er ofte en vanskelig og farlig opgave at nå ofrene, og Læger uden Grænser må forhandle med alle konfliktens parter for at få adgang. Neutralitet, upartiskhed og uafhængighed er afgørende for udfaldet af disse forhandlinger. Derfor er din støtte så væsentlig. Du er med til at sikre vores uafhængighed. Som privatperson er din støtte – penge, der ikke kommer fra staten – afgørende for vores arbejde i blandt andet Afghanistan, Somalia og Syrien. Du har besluttet at hjælpe de mest sårbare i denne verden. Vi ved, at de mennesker, der modtager hjælpen, er taknemlige for og rørte over, at helt almindelige mennesker yder det, de kan, så vi kan give lægehjælp midt i katastrofen. Med støtten signalerer du og andre, at I bekymrer jer. Hvis vi også i fremtiden skal yde hjælp til ofre for menneske- og naturskabte katastrofer, så er forudsætningen, at vi er neutrale, upartiske og uafhængige. Det kan vi ikke være uden private midler, og derfor håber vi, at du også fremover vil bakke vores arbejde op. Tusind tak.

Michael Gylling Nielsen Direktør i Læger uden Grænser

Find listerne over donationer fra virksomheder, foreninger, fonde og samarbejdspartnere på www.msf.dk/2012


Økonomi Med 139,8 mio. kr. i indtægter i 2012 er det lykkedes Læger uden Grænser at trodse den økonomiske krise og sikre et meget tilfredsstillende resultat. Krisen har tvunget os til at investere mere for at samle penge ind, og vi har derfor haft en lille stigning i udgifterne på fundraising og administration. I modsætning til tidligere år har 2012 ikke være præget af store, mediedækkede katastrofer og tv-indsamlinger. Vi har derfor brugt flere midler på at samle ind til de kriser, der foregår uden for mediernes søgelys. En stadigt stigende del af vores donorer vælger at støtte os fast, hvilket betyder større forudsigelighed og lettere administration.

Udgifter

Medicinske indsatser, inkl. bidrag til projektstyring mv.: 78,8 %

Indtægter

Danida og andre offentlige midler: 28,7 mio. (20,5 %)

Administration: 6,5 %

Private bidrag: 86,9 mio. (62,3 %)

Fundraising: 12,7 %

Bidrag til forskning og kontordrift

Information og fortalervirksomhed: 1,5 % Forskning og andet humanitært arbejde: 0,5 %

i Danmark: 4 mio. (2,9 %) Fonde: 7,0 mio. (5 %) Virksomheder: 4 mio. (2,8 %) Arrangementer: 8,7 mio. (6,2 %) Klubber og foreninger: 0,5 mio. (0,3 %)

Resultaterne beskrevet på denne side er foreløbige tal for 2012 og udgør ikke de endelige, reviderede regnskabstal. Disse vil blive offentliggjort på Læger uden Grænsers hjemmeside www.msf.dk senest i juli 2013. Der kan derfor forekomme ændringer i tallene efter redaktionens afslutning.


LIBYEN: STOPPER BEHANDLING AF TORTUROFRE Den 26. januar afbryder Læger uden Grænser arbejdet i libyske fængsler i protest, da det står klart, at mange af fangerne bliver udsat for tortur gentagne gange for derefter at blive bragt til medicinsk behandling. Læger uden Grænser har arbejdet i landets fængsler, blandt andet i havnebyen Misrata, siden borgerkrigen i Libyen sluttede i 2011. Mange af fangerne er tidligere støtter af Moammar Gadaffis regime.

Foto: Lynsey Addario

Der var mærker efter slag og pisk, folk med nyresvigt efter at have fået ødelagt musklerne og alt det, man ikke kan se: slag under fødderne, tortur med elektricitet og vand og meget andet.

MALI: KUP BLIVER STARTSKUD PÅ FLYGTNINGEKRISE Den 22. marts bliver Malis præsident Amadou Toumani Touré afsat ved et kup, som splitter landet i en regeringskontrolleret sydlig del og en nordlig del kontrolleret af islamistiske grupper. Store områder i Vestafrika er i forvejen plaget af fødevareusikkerhed, og konflikten forværrer ernæringssituationen, særligt blandt børnene i området. Læger uden Grænser hjælper en del af de omkring 268.000 mennesker, der flygter til andre dele af Mali eller til nabolandene Burkina Faso, Mauretanien og Niger. Foto: Claus Kunck

el

Læge Niels Munksgaard Søndergaard

KRIS 20 Det er svært at lukke for sundhedsydelser på et sted, hvor vores tilstedeværelse er livreddende for rigtig mange mennesker. Christopher Stokes, generaldirektør i Læger uden Grænser

PROJEKTER LUKKER EFTER DRAB I SOMALIA Den 29. december 2011 bliver to nødhjælpsarbejdere fra Læger uden Grænser dræbt i Somalias hovedstad Mogadishu. Drabene understreger sikkerhedsproblemerne i det borgerkrigshærgede land på Afrikas Horn og tvinger Læger uden Grænser til at lukke sit hospital i Hodan-distriktet i byen i januar 2012. Læger uden Grænsers 1.400 ansatte i Somalia fortsætter i 2012 med at yde medicinsk nødhjælp til den hårdt prøvede befolkning, blandt andet behandling af akut underernærede børn.

170.000 FLYGTER TIL SYDSUDAN Fra begyndelsen af 2012 strømmer flygtninge ind over grænsen til Sydsudan fra nabolandet Sudan i nord. Flere end 170.000 mennesker samler sig i flygtningelejre i den nordlige del af landet. I juli måned begynder regntiden, som yderligere forværrer situationen for de mange flygtninge i de overfyldte lejre. Læger uden Grænser indleder en storstilet indsats med forsyning af rent drikkevand, lægehjælp, vaccinationer og nødhjælpsforsyninger.

Der, hvor vi kommer fra, er der kun krig. Amal, 28 år, flygtning og mor til tre

Foto: Shannon Jensen

po

tina Bacigalu

Foto: Mar


90% DRÆBERVIRUS BRYDER UD I UGANDA

Så høj kan ø d deligheden være under et ebolaudbrud Foto: Mathieu

Fortoul

ORKANEN SANDY HÆRGER HAITI

Den 28. juli står det klart, at Uganda er ramt af den frygtede blødningsfeber ebola. Symptomerne minder om influenza, men virussen kan ikke behandles og dræber op mod 90 procent af de smittede. Læger uden Grænser sender et international eksperthold til Kigadi hospital i den vestlige del af landet for at inddæmme den ekstremt smitsomme og dødelige sygdom. En hurtig indsats betyder, at kun 17 mennesker mister livet i udbruddet.

Orkanen Sandy rammer Haiti i slutningen af oktober. 350.000 af indbyggerne er ekstra udsatte for naturens kræfter, da de stadig bor i telte efter det katastrofale jordskælv i 2010. Stormen kræver over 100 menneskeliv. Samtidig betyder Sandy en kraftig stigning i antallet af kolerapatienter på Læger uden Grænsers behandlingscentre, som i 2012 behandler 12.000 patienter.

Foto: Agus Morales

350.000 bor stadig i telte i Haiti

SER 012 OPRØRSSTYRKER SENDER TITUSINDER PÅ FLUGT I DR CONGO Provinshovedstaden Goma i den uroplagede Nordkivu-provins bliver i slutningen af november indtaget af M23-oprørsgruppen efter kampe med congolesiske regeringsstyrker. Kampene sender titusinder på flugt. Mange er i forvejen flygtet fra deres hjem og bor i lejre i udkanten af byen. Læger uden Grænser tilbyder udover lægehjælp også assistance med at etablere rent drikkevand til flygtningene og forebygge af kolera.

Foto: Kath

rine Holte

HEMMELIGE HOSPITALER I SYRIEN Borgerkrigen i Syrien præger hele 2012. Læger uden Grænser er nødt til også at arbejde gennem uofficielle kanaler for at hjælpe i landet. Sårede syrere bliver derfor opereret for deres skader på en række hemmelige hospitaler. Læger uden Grænser hjælper befolkningen flere steder i Syrien og flygtninge i nabolandene Irak, Libanon og Jordan.

Når det var tættest på, faldt bomberne fem kilometer fra hospitalet. Det var en usædvanlig intens oplevelse. Kirurg Kathrine Holte

Foto: Sven Torfinn

Foto: Eddy McCall


UDSENDTE FRA DANMARK: ADRIANA FERRACIN KLEIVAN, SYGEPLEJERSKE, SYDSUDAN, JORDAN, SIERRA LEONE OG SYRIEN, ANDERS DREJER, ADMINISTRATOR, KENYA, ANJA STUBAGER, NARKOSESYGEPLEJERSKE, DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK, DR CONGO, AFGHANISTAN, ANN-SOPHIE NIELSEN, SYGEPLEJERSKE, DR CONGO, ANTONIOS GOUTSIOS, LOGISTIKER, ETIOPIEN, ASHRAF HAMMAD, LOGISTIKER, AFGHANISTAN, BIRGIT OLSEN, HR-KOORDINATOR, AFGHANISTAN, HAITI, BIRGITTE JØRGENSEN, FORSYNINGSKOORDINATOR, INDIEN, BJØRN HEINESEN, LOGISTIK OG ADMINISTRATION, ETIOPIEN, SYDSUDAN, SYRIEN, BRINTHALINI JEYARATNAGANTHAN, LÆGE, SYDSUDAN, CATHERINE LUN, FINANSMEDARBEJDER, SYDSUDAN, CHEME ANDERSEN, LÆGE, SYRIEN, DAN SCHØLER, LOGISTIKER, SYDSUDAN, AFGHANISTAN, DORIS KLOCKMANN, NARKOSESYGEPLEJERSKE, NIGERIA, EDDA SCHMIDT-BAMBACH, HR-KOORDINATOR, SWAZILAND, JORDAN, ELSEBETH RENNEBERG, NARKOSESYGEPLEJERSKE, NIGERIA, ERIK HEYER, VAND- OG SANITET, SYDSUDAN, EVA CAPA CORRALES, LANDEREPRÆSENTANT, ZAMBIA, GITTE BRUHN, SYGEPLEJERSKE, IRAK, HAITHAM ABDELRAHMAN, ELEKTRIKER, LAOS, HANNE AUGUSTENBORG, SUNDHEDSOPLYSNING, SYDSUDAN, HEIDI CHRISTENSEN, LÆGE, SYDSUDAN, PAKISTAN, HELLE GAMMELGAARD, LOGISTIK OG ADMINISTRATION, SOMALILAND, HELLE LHJUNGMANN PEDERSEN, SYGEPLEJERSKE, ETIOPIEN, SYDSUDAN, HIMEDAN MOHAMMED HIMEDAN, ASSISTERENDE LANDECHEF, KENYA, HIPPOLYTE TEN, LÆGE, NIGER, IRENE JUUL JENSEN, LOGISTIKER, SYDSUDAN, HAITI, JENS WINDAHL PEDERSEN, PROJEKTKOORDINATOR, SYDAFRIKA, JERZY STIASNY, KIRURG, NIGERIA, JO GUDMAN RASMUSSEN, HR-MEDARBEJDER, MALI, KAMILLE LIV FREDERIKSEN, ADMINISTRATOR, SYDSUDAN, KAMMA SKAARUP, NARKOSESYGEPLEJERSKE, SYDSUDAN, KARINA SEIFFERT, FORSYNINGSKOORDINATOR, TCHAD, KATHRINE HOLTE, KIRURG, ELFENBENSKYSTEN, YEMEN, SYRIEN, DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK, DR CONGO, KETTY POULSEN, NARKOSESYGEPLEJERSKE, NIGERIA, KNUD JEPSEN, NARKOSELÆGE, YEMEN, KIRSTEN RASMUSSEN, SYGEPLEJERSKE, SYDSUDAN, KRISTIN BRØNNUM NYSTRUP, LÆGE, AFGHANISTAN, LISBETH MARIA NIELSEN, NARKOSELÆGE, NIGERIA, LISE LOTTE WINTHER NIELSEN, NARKOSELÆGE, YEMEN, LONE JENSEN, LÆGE, ETIOPIEN, LOTTE VALENTINER, SYGEPLEJERSKE, AFGHANISTAN, MAGNUS BERGKVIST, LOGISTIKER, SIERRA LEONE, MAL PANTELIC, LOGISTIKER, ETIOPIEN, SYDSUDAN, MARIO TRAVAINI, LOGISTIKER, MAURETANIEN, AFGHANISTAN, METTE BUCHARDT LINDEGAARD, SUNDHEDSOPLYSNING, LESOTHO, SYDSUDAN, METTE UDENGAARD NORS, ADMINISTRATOR, SYDSUDAN, MORTEN VADGAARD, LOGISTIKER, SYDSUDAN, NIELS KJÆRGAARD, GYNÆKOLOG, SIERRA LEONE, NIELS M. SØNDERGAARD, LÆGE, LIBYEN, NILS GISLI, LOGISTIKER, ETIOPIEN, PETER BECH LARSEN, KIRURG, BURUNDI, PIA MONICA BACK, KIRURG, NIGERIA, REBECCA NIELSEN, NARKOSESYGEPLEJERSKE, NIGERIA, RONALD VAN BEEST, LOGISTIKER, SYDSUDAN, SANNI BUNDGAARD, JORDEMODER, ETIOPIEN, SOMALILAND, SYDSUDAN, PAKISTAN, AFGHANISTAN, SARA ULDAEL JENSEN, FINANSMEDARBEJDER, SIERRA LEONE, STEFFEN HAVELUND, LOGISTIKER, SIERRA LEONE, SYDSUDAN, TAUS HOLLÆNDER, LOGISTIKER, SOMALILAND, TINA NIELSEN, LÆGE, LIBYEN, AFGHANISTAN, SYDSUDAN, TOMAS ØSTERGAARD JENSEN, LÆGE, ZAMBIA, TRINE MAROTT, SYGEPLEJERSKE, SWAZILAND, ULLA COLLINS, BIOANALYTIKER, MADAGASKAR, VARNIE PONDER, VAND- OG SANITET, SYDSUDAN, NIGERIA LÆS MERE OM DE UDSENDTE PÅ WWW.MSF.DK/2012

Årsberetning 2012  
Årsberetning 2012  

Tusind tak til alle der har støttet Læger uden Grænser i 2012 og sikret uafhængig nødhjælp til verdens mest udsatte befolkninger. Her kan du...

Advertisement