Page 1

2011

Ă…rsberetning

1


Læger uden Grænser (MSF) Kristianiagade 8 2100 København Ø Telefon: 39 77 56 00 info@msf.dk www.msf.dk www.facebook.com/laegerudengraenser twitter.com/msf_dk Ansvarshavende redaktør: Michael G. Nielsen Redaktion og tekst: Ann-Sophie Iuel-Brockdorff Sune Juul-Sørensen Anne Larsen Anne Sofie Munk Christian Nørgaard Layout og produktion: Kommunikationsvirksomheden.dk Tryk: Datagraf Oplag: 36.600 stk. Redaktionen afsluttet 6. februar 2012

ING

N OR D I

MILJØMÆ R

KN

SK

541-004 TRYKSAG

2

Kvinder, der har gennemgået fisteloperationer, træner under den daglige fysioterapi i Jahun i det nordlige Nigeria. Det anslås, at to millioner kvinder i Afrika syd for Sahara lider af vævsskader i underlivet efter komplicerede fødsler. De såkaldte fistler medfører inkontinens og fører ofte til, at kvinden bliver udstødt af familien og lokalsamfundet. I ukomplicerede tilfælde kan 90 procent af skaderne udbedres kirurgisk. Foto: © Penny Bradfield.


Fra bestyrelsen

A

lt  vores arbejde – uanset om det er i Danmark eller i de over 60 lande, vi arbejder i – handler om at hjælpe mennesker i nød. Som humanitær organisation arbejder Læger uden Grænser ud fra principperne om upartiskhed, neutralitet og uafhængighed. 2011 har vist os både deres styrke og begrænsninger. Som neutral organisation vælger vi ikke side i konflikter. I sidste ende består vores sikkerhed i, at parterne i en konflikt anerkender vores neutralitet, da det er med til at sikre os mulighed for at hjælpe, hvor der er brug for os. Desværre har vi i 2011 set flere eksempler på, hvor farligt nødhjælpsarbejdet er blevet. Somalia er et af de steder, hvor vi har mærket det. Her er to af vores kolleger stadig bortført, og på en af årets sidste dage mistede vi to andre kollegaer i hovedstaden Mogadishu. At forholdene bliver vanskeligere år for år skyldes ikke mindst en tiltagende politisering af nødhjælp, som slører skillelinjerne mellem humanitære organisationer som os og politisk motiveret hjælp uddelt af konfliktens parter. Det understreger den udfordring, vi står overfor i 2012: At overbevise de danske politikere om, at nødhjælp skal gives udelukkende baseret på behov, og ikke bruges som instrument i politiske-militære planer. At være upartisk betyder, at vi giver hjælpen, der hvor behovet er størst. I 2011 aftog efterspørgslen på vores arbejde ikke - 70 gange tog danske udsendte ud med Læger uden Grænser. Det skyldes ikke mindst en lang række kriser i blandt andet Elfenbenskysten, Libyen, Somalia og Haiti. Men vi arbejder ikke kun i de store, synlige kriser. Vores læger tilser også den alvorligt syge tuberkulose-patient i Armenien, og vores

Læger uden Grænsers bestyrelse fra venstre: Birthe Roelsgaard, Niels Munksgaard Søndergaard (suppleant), Marie Oxenbøll (suppleant), Thilde Knudsen (suppleant), Jesper H. L. Jørgensen (formand) og Mauro Lucardi. Ikke til stede: Vibeke Brix Christensen, Jonas Torp Ohlsen og Cheme Andersen. Foto: © Christina Jo Larsen/MSF

sygeplejersker behandler også det svært underernærede barn i storbyslummen i Bangladesh. Vi vil fortsætte med at vurdere, hvor behovene er størst, og hjælpe vores patienter. Det er uanset, om det er med lægehjælp, ved at advokere for ordentlig kvalitet i fødevarehjælp, ved at insistere på behandling af mennesker med hiv/aids eller igennem forskning i behandling til underernærede børn. Uanset med hvilke midler vi forsøger at hjælpe vores patienter, så kan vi kun gøre det takket være vores trofaste donorer. På grund af jeres hjælp kan vi rykke ud til konflikter og ernæringskriser og give hjælpen der, hvor tv-kameraerne ikke når ud. Kun gennem jeres støtte kan vi fortsat bevare vores uafhængighed. Den giver os mulighed for at målrette vores indsats udelukkende på baggrund af behov. Det vil vi gerne sige tusind tak for. På bestyrelsens vegne

Jesper H.L. Jørgensen Formand, Læger uden Grænser

3


Foto: © Eddy McCall

Kriser 2011

Foto: © Niklas Bergstrand

Marts: Jordskælv rammer Japan Forår: Underbemandede hospitaler i Libyen Læger uden Grænser begyndte at arbejde i Libyen den 25. februar og støttede landets hospitaler igennem hele konflikten. Meget af Libyens sundhedspersonale inden konflikten var gæstearbejdere, der forlod landet, da kampene brød ud, og hospitalerne i de byer, hvor kampene har fundet sted, har været overbebyrdede af de mange sårede og ofte manglet forsyninger. Efter Gaddafi-styrets fald og kampenes ophør arbejder Læger uden Grænser fortsat i Libyen med at behandle patienter, der overses af sundhedsvæsenet. Det drejer sig blandt andet om uregistrerede flygtninge og indsatte i fængslerne.

Den 11. marts blev det nordøstlige Japan ramt af et kraftigt jordskælv og en efterfølgende flodbølge. Myndighederne var hurtige til at rydde op efter ødelæggelserne og komme de nødstedte til hjælp, så det var ikke nødvendigt for Læger uden Grænser at iværksætte en omfattende international indsats. Vores japanske afdeling drev mobilklinikker i Miyagi-området, hvor især mange ældre mennesker med kroniske sygdomme havde brug for hjælp, og tilbød psykologbehandling og uddelte tæpper, vand og basale fornødenheder.

Foto: © Chris de Bode / Panospictures

Foto: © Jorge Dirkx

Forår: Kampe i Elfenbenskysten Elfenbenskysten var i årets første måneder præget af voldsomme kampe mellem tilhængere af de to præsidentkandidater Alassane Ouattara og Laurent Gbagbo. Sidstnævnte nægtede at gå af efter at have tabt valget i december 2010, og det udløste voldsomme kampe mellem de to rivalers styrker igennem hele foråret. Kampene gik også ud over civile, især i landets største by Abidjan og i den vestlige del af landet, hvor hundredetusinder måtte flygte fra deres hjem. Læger uden Grænser opsøgte fordrevne mennesker med mobile klinikker og støttede sundhedscentre og hospitaler.

4

Maj: Alarmerende forhold i flygtningecentre I begyndelsen af maj var flere end 30.000 flygtninge og asylsøgere ankommet til den italienske ø Lampedusa fra konflikterne i Nordafrika. Mange måtte sove udendørs uden vand, tørt tøj og adgang til psykolog- og lægehjælp, som Italien er forpligtet til at sørge for. Læger uden Grænser hjalp flygtninge i Italien fra 1999 til 2009. I februar 2011 begyndte vi igen at give lægehjælp og basale fornødenheder til flygtninge på Lampedusa. I maj opfordrede vi de europæiske stats- og regeringschefer til at sikre, at flygtningene bliver modtaget ordentligt i Europa, og at de får adgang til asylprocedurer, hvis de ønsker det.


Foto: © Michael Goldfarb

Foto: © Benedicte Van der Maar

August: Kirurgisk hospital åbner i Afghanistan

Maj: Kolera blusser op igen i Haiti I midten af maj steg antallet af koleratilfælde voldsomt i Haiti, efter at det oprindelige udbrud af sygdommen i oktober 2010 var stilnet af. Ved årets udgang var antallet af haitianere med kolerasymptomer nået en halv million. Af dem har Læger uden Grænser behandlet 170.000 på mere end 75 faciliteter i det meste af landet.

Fortsatte kampe i Afghanistans nordlige Kunduzprovins fører til et stort antal sårede efter bombesprængninger, granatsplinter og skud, og der er stort behov for specialiseret kirurgisk behandling. Læger uden Grænser åbnede den 29. august et kirurgisk hospital med 55 senge i Kunduz - det eneste traumecenter af sin art i det nordlige Afghanistan. På alle hospitaler, hvor Læger uden Grænser arbejder i Afghanistan, er der et strengt forbud mod at medbringe våben for at undgå, at hospitalerne bliver mål for angreb.

Foto: © Martina Bacigalupo

Foto: © Corentin Fohlen

Maj: Krisen forværres yderligere i Somalia Den humanitære krise i Somalia blev endnu værre i 2011, hvor årelang konflikt og mangel på et fungerende sundhedssystem fik følgeskab af tørke og fødevaremangel. I maj og juni begyndte antallet af underernærede børn at stige dramatisk på Læger uden Grænsers ernæringsprogrammer i det sydlige og centrale Somalia, og somaliere begyndte at flygte i stort tal til lejre i Etiopien og Kenya. Læger uden Grænser har fra maj til midten af december 2011 behandlet flere end 95.000 patienter for underernæring, over 6.000 for mæslinger og vaccineret næsten 235.000 børn imod sygdommen. På 22 steder i Syd-og Centralsomalia har vi assisteret ved 5.500 fødsler og udført over 450.000 konsultationer.

Efterår: Selvstændigt uden fred Sydsudan kunne den 9. juni fejre, at landet blev uafhængigt fra det nordlige Sudan efter årtiers borgerkrig. Men selvstændigheden har ikke medført fred i verdens nyeste land. Flere massive angreb på byer i den østlige del af landet har krævet hundredevis af ofre, heraf mange kvinder og børn. I flere tilfælde er Læger uden Grænsers bygninger og klinikker også blevet plyndret og ødelagt.

5


Politisering

Principper der beskytter Læger uden Grænser i Danmark har i 2011 iværksat en målrettet indsats for at undgå en stigende tendens til politisering af nødhjælp.

S

om udsendt med Læger uden Grænser indgår man en aftale. Man accepterer en tilværelse langt hjemmefra, ofte i primitive omgivelser. Samtidig lægger man sin sikkerhed i hænderne på organisationen, der på sin side gør alt, hvad den kan, for at værne om sine ansatte. Man accepterer at blive udsendt til egne af verden, hvor sikkerhed ikke er en selvfølge, men et resultat af hårdt arbejde. Det er hvert år med til at sikre flere end 27.000 ansatte i Læger uden Grænser, der hjælper millioner af mennesker. Udover faste sikkerhedsprocedurer, analyser af sikkerhedssituationen og løbende kontakt med lokale aktører er vores medarbejdere beskyttet af noget så abstrakt som principper. Når vi hver dag trækker den hvide t-shirt over hovedet, iklæder vi os et symbol på

6

de principper, vi i Læger uden Grænser arbejder efter – upartiskhed, neutralitet og uafhængighed. Sammen med medicinsk etik og det humanitære princip om, at alle mennesker har ret til hjælp, er de grundstammen i vores arbejde og vores sikkerhed. Vores sikkerhed består i, at parterne i en konflikt anerkender os som en neutral organisation, som ikke


Somalia er et af de lande i verden, hvor arbejdsbetingelserne for humanitær nødhjælp er dårligst. I hovedstaden Mogadishu er konsekvenserne af 20 års borgerkrig tydelig. Foto: © Martina Bacigalupo

vælger side i konflikten eller er drevet af politiske agendaer. Selvom det kan være en svær erkendelse, så arbejder vi på andres nåde. Hvis konfliktens parter ikke anerkender vores neutralitet og uafhængighed, men målretter angreb mod os, kan vi ikke udføre vores arbejde. Det er en skrøbelig balance, som har fatale konsekvenser, når den slår fejl. I sidste ende er taberne de mennesker, der er fanget i konflikten uden mulighed for hjælp.

med komplekse konflikter, hvor en eller flere parter ikke anerkender vores neutralitet og uafhængighed.

Afpolitisering af nødhjælp Læger uden Grænser gør et enormt arbejde ud af at forklare vores principper og understrege vores uafhængighed de steder, vi arbejder. Et vigtigt argument i den sammenhæng er vores økonomiske uafhængighed. Læger uden Grænser modtager ikke støtte fra regeringer til konfliktområder, for eksempel i Somalia. Årsagerne til den stigende usikkerhed i konfliktPrincippernes begrænsning områder skal findes mange steder. Verden er blevet I 2011 har vi desværre oplevet en række hændelser, mere kompleks, og konfliktens parter er sjældent klart som understreger vores princippers begrænsninger. identificerede stater, der kæmper mod hinanden efter Sikkerheden i Somalia har i mange år været meregler fastlagt i Genèvekonventionen. En meget tydeget dårlig, og det har påvirket Læger uden Grænsers muligheder for at hjælpe, senest under ernæringskrisen lig årsag er også sammenblandingen mellem humanii 2011, hvor vi var en af få organisationer, der arbejdede tære indsatser og politisk-militære aktioner. Vi har i de seneste år set en tydelig tendens til, at i det centrale og sydlige Somalia. Kun på grund af vores to årtier lange engagement i Somalia var militære indsatser forsøger at smykke sig med fjer lånt fra den humanitære verden. Det sker i konkrete det muligt at fortsætte og udbygge eksistetilfælde, hvor militæret har brugt symboler som for rende projekter. I oktober blev to af vores nødhjælpsarbej- eksempel hvide biler, eller som i sommeren 2011, hvor dere bortført, mens de arbejdede i Dadaab- den amerikanske efterretningstjeneste CIA, ifølge den engelske avis the Guardian, tilsyneladende arranflygtningelejren i det østlige Kenya, tæt gerede en vaccinationskampagne som dække for at på grænsen til Somalia. De var også del af den storstilede nødhjælpsindsats identificere Osama Bin Laden i Pakistan. Retorisk forsøger politikere at politisere nødhjælp, for for at hjælpe flygtninge fra den humaeksempel ved at bruge ord som nødhjælpskorridorer nitære krise i Somalia. om militære indsatser og ved at omtale nødhjælpsorgaBortførelsen understreger vanskeligheden i at arbejde i områder nisationer som en vigtig del af deres sikkerhedspolitik.

7


Politisering

Begge dele er med til at udviske de klare skillelinjer mellem, hvad der er politisk motiverede militære indsatser, og hvad der er neutral humanitær hjælp givet udelukkende på baggrund af behov. Politiseringen af nødhjælp påvirker den allerede skrøbelig balance i konfliktområder, hvor tvivl om Læger uden Grænsers uafhængighed og neutralitet kan få katastrofale konsekvenser.

Internt fordrevne fra andre dele af Somalia har fundet tilflugt blandt murbrokkerne i hovedstaden Mogadishu. Foto: © MSF

ding af militære og humanitære indsatser, vi oplever. Vi har fået positive reaktioner, en grundlæggende anerkendelse af vigtigheden af vores arbejde og behovet for at kunne arbejde i konfliktzoner, hvor Målrettet indsats I 2011 har Læger uden Grænser iværksat en målrettet neutralitet og uafhængighed er afgørende for at nå mennesker i nød. I 2012 fortsætter vi arbejdet for at indsats for at gøre opmærksom på problemet. Det undgå politisering af nødhjælp. Kun på den måde har blandt andet resulteret i en lang række møder med folketingspolitikere, foretræde for Forsvarsudval- kan vi skabe plads til humanitært arbejde og sikre get og et møde med forsvarsminister Nick Hækkerup. hjælp til mennesker fanget i krig og konflikt. Vi vil Her har vi haft mulighed for at forklare vores princip- gøre vores for, at det i år bliver mere sikkert at iføre per og ikke mindst de konsekvenser af sammenblan- sig den hvide t-shirt.

8


Yngre læger kan søge igen

UDSENDTE

S

undhedsminister Astrid Krag besluttede i november at udvide den humanitære dispensation på den såkaldte fireårsregel på medicinuddannelsen fra de nuværende seks måneder til 12 måneder. Det betyder, at yngre læger fremover har langt bedre mulighed for at få værdifuld felterfaring, uden at det går ud over deres speciale. Fireårsreglen trådte i kraft i juni 2008 og betyder, at der højst må gå fire år, fra den yngre læge begynder sin kliniske basisuddannelse efter endt universitetsuddannelse, til vedkommende begynder på hoveduddannelsen. Målet er dels at tilskynde yngre, nyuddannede læger til at færdiggøre deres uddannelse ”til tiden” og desuden sikre en fast strøm af uddannede læger til det danske sundhedssystem. En målsætning, som Læger uden Grænser hele tiden har bakket op om, men det har også kostet på antallet af yngre læger, der har ønsket at bidrage til humanitært arbejde i verden. ”Siden indførelsen af fireårsreglen har kun én ung læge ansøgt om at komme ud med Læger uden Grænser, selv om engagementet og lysten hele tiden har været der. Mange yngre læger har været til vores informationsmøder, men presset om at skulle være specialiseret inden for fire år, har gjort, at de ikke kunne melde sig, da Læger uden Grænser arbejder med 12 måneders rådighed,” fortæller HR- og rekrutteringsmedarbejder Jo Gudmann Rasmussen. Læger udsendt med Forsvaret har hele tiden kunnet få otte måneders dispensation fra reglen.

”Jeg er ikke omfattet af fireårsreglen og er i gang med at specialisere mig i almen medicin. Hvis jeg havde valgt et mere karriereorienteret speciale, som for eksempel kardiologi, havde det ikke kunnet lade sig gøre at rejse ud. At kun én yngre læge har søgt siden 2008 viser tydeligt, hvor katastrofal reglen har været for rekrutteringen,” siger læge Niels Munksgaard Søndergaard, der i 2011 var udsendt til Misrata i Libyen. Foto © Christian Nørgaard, MSF.

Rekordår for udsendelser

L

æger uden Grænser i Danmark satte igen rekord i udsendelser af danskere i 2011. I 2010 kunne vi glæde os over en stigning fra de normale 42-45 udsendelser til 55. I 2011 nåede tallet op på 76, hvoraf 25 er nyrekrutterede medarbejdere. Læger uden Grænser har i de senere år især fokuseret på at rekruttere speciallæger inden for kirurgi, anæstesiologi og gynækologi, og også her har 2011 været et godt år. 19 læger rejste ud på tilsammen 23 missioner i løbet året. Heraf var de otte specialiseret i de nævnte fag. Det har også været vigtigt at rekruttere anæstesisygeplejersker, der kan indgå i de

kirurgiske hold. Fem anæstesisygeplejersker har været ude på i alt syv udsendelser. Også i de kommende år vil der være særlig fokus på at rekruttere speciallæger og –sygeplejersker til de kirurgiske hold samt erfarne nødhjælpsarbejdere til ledende koordinatorstillinger, ligesom det fortsat er en god ide at lære fransk, hvis man vil ud med Læger uden Grænser. Det danske kontor bidrager desuden til Læger uden Grænser på internationalt niveau med kompetence- og karriereudvikling for udsendte, blandt andet ved at afholde kurser i livreddende obstetrik for gynækologer og jordemødre.

9


UDSENDTE i 2011

Listen inkluderer alle, der har været udsendt fra Danmark i 2011. Det vil sige også medarbejdere, der påbegyndte udsendelsen i 2010.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Foto: © MSF 1. Anne R.L. Andersen, sygeplejerske, Sierra Leone 2. Cheme Andersen, læge, Afghanistan 3. Christine Andersen, læge, Pakistan og Sydsudan 4. Dorthe Vestergård Andersen, læge, Sydsudan 5. Hanne Augustenborg, antropolog, Pakistan 6. Monica Back, kirurg, Haiti 7. Nils Bjerregaard, anæstesilæge, DR Congo 8. Marie Bruun, læge, Colombia 9. Sanni Bundgaard, jordemoder Burundi og Etiopien

10

10. Alice Calmettes, administrator, Elfenbenskysten 11. Heidi Christensen, læge, Pakistan 12. Ulla Collins, bioanalytiker, DR Congo 13. Jacques Courrier, logistiker, DR Congo 14. Line Dahl, sygeplejerske, Sydsudan 15. Anders Drejer, administrator, Mongoliet og Kenya 16. Joseph Edmonson, logistiker, Elfenbenskysten 17. Elhidirbi Mohamed Elshambali, læge, Etiopien 18. Kamille Liv Frederiksen, administrator, Malta

19. Tilde Frøyr, feltkoordinator, Etiopien 20. Mohammed Eltom Hamid, medicinsk koordinator, Irak/Jordan 21. Steffen Havelund, logistiker, Haiti og Sierra Leone 22. Bjørn Heinesen, logistiker, Afghanistan 23. Himedan Mohammed Himedan, feltkoordinator, Kenya 24. Taus Hollænder, logistiker, Libyen 25. Kathrine Holte, kirurg, DR Congo, Pakistan, Afghanistan, Elfenbenskysten og Yemen 26. Ann-Sophie Iuel-Brockdorff, sygeplejerske, Etiopien

27. Irene Juul Jensen, logistiker, Bangladesh 28. Lone Jensen, læge, Etiopien 29. Sara Uldael Jensen, adm/finans, Sydsudan 30. Birgitte Jørgensen, supplykoordinator, Indien 31. Poul Jørgensen, adm/finans, Etiopien 32. Niels Kjærgaard, gynækolog, Sierra Leone 33. Diana Suarez Krabbe, jordemoder, Afghanistan 34. Katrine Siig Kristensen, feltkoordinator, Centralafrikanske Republik 35. Peter Bech Larsen, gynækolog, DR Congo


UDSENDTE i 2011

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

36. Tom Lemser, kirurg, Nigeria 37. Mette Buchardt Lindegaard, administrator, Lesotho 38. Trine Marott, sygeplejerske, Irak 39. Anders Bjergskov Nielsen, logistiker, Liberia 40. Ann-Sophie Nielsen, sygeplejerske, Etiopien 41. Lea Juul Nielsen, læge, Sydsudan 42. Lisbeth Maria Nielsen, anæstesilæge, Nigeria 43. Lise Lotte Winther Nielsen, anæstesilæge, DR Congo 44. Rebecca Nielsen, anæstesisygeplejerske, Nigeria

45. Theresa Nielsen, sygeplejerske Sierra Leone 46. Jonas Torp Ohlsen, feltkoordinator, Sierra Leone 47. Birgit Olsen, administrator, Malawi og Haiti 48. Mal Pantelic, logistiker, Afghanistan og Etiopien 49. Helle Lhjungmann Pedersen, sygeplejerske, Afghanistan, Libyen og Etiopien 50. Jens Windahl Pedersen, feltkoordinator, Sydsudan og Sydafrika 51. Varnie Ponder, vand og sanitet, Sydsudan

Foto: © Yann Libessart

52. Ketty Poulsen, anæstesisygeplejerske, Nigeria 53. Ronald Maung Maung Rajan, anæstesilæge, Libyen 54. Lisa Fønss Rasmussen, sygeplejerske, Pakistan 55. Kirsten Rasmussen, sygeplejerske, South Sudan 56. Elsebeth Renneberg, anæstesisygeplejerske, Nigeria 57. Kirsten Pågaard Rold, sygeplejerske, Etiopien 58. Edda Schmidt-Bambach, HRkoordinator, Kenya, Etiopien og Jordan/Irak 59. Dan Schøler, logistiker, Afghanistan

60. Kamma Skaarup, anæstesisygeplejerske, Nigeria 61. Rose Chahlotte Stevnhoved, administrator, Sydsudan 62. Anja Stubager, anæstesisygeplejerske, Nigeria og Sydsudan 63. Niels Munksgaard Søndergaard læge, Libyen 64. Ole Timotej, sygeplejerske, Etiopien 65. Mario Travaini, mekaniker, DR Congo og Etiopien 66. Lotte Valentiner, sygeplejerske, Sydsudan og Libyen 67. Ronald Van Beest, logistiker, Sydsudan

11


HIV/AIDS

Gode intentioner er ikke nok 2011 tegnede på mange punkter til at blive et vigtigt år i kampen mod hiv/aids. I dag er ambitionen om at få 15 millioner mennesker i behandling for den livsfarlige sygdom strandet på grund af manglende økonomisk støtte.

D

et forgangne år tegnede på mange punkter til at blive et skelsættende år i kampen mod hiv/ aids-epidemien, der stadig er en af verdens allerstørste medicinske udfordringer. Selvom vi i dag kan behandle den så effektivt, at det i Danmark ikke længere betragtes som en dødsdom, er kampen langt fra vundet. I de seneste 30 år har sygdommen på verdensplan slået 27 millioner mennesker ihjel, og 34 millioner mennesker er i dag smittet med hiv. I juni samledes det internationale samfund i FN i New York og gav hinanden håndslag på, at 15 millioner mennesker skal være i antiretroviral behandling inden udgangen af 2015. Det er ni millioner flere end de seks millioner mennesker, der i dag modtager den livsnødvendige behandling, der for ganske få kroner om dagen redder deres liv.

12

Behandling af hiv/aids er ikke bare en god ide, fordi man redder livet for mennesker, der ellers ville dø af deres sygdom. I 2011 kom der klare medicinske beviser for, at behandling også virker forebyggende, idet risikoen for smitte mellem partnere reduceres med op til 96 procent med antiretroviral behandling. Det ophæver derved den kunstige modsætning mellem forebyggelse og behandling og giver os mulighed for at redde liv samtidig med, at vi bekæmper spredningen af sygdommen. Læger uden Grænser deltog den 8. juni i en demonstration i New York i forbindelse med FN’s Højniveaumøde om hiv/aids for at sikre behandling til de mange millioner, som i dag venter på den livsvigtige medicin. Foto: © Michael Goldfarb


Charles Sako, 41, er hiv-positiv. Han bor i Kiberaslumområdet i Kenyas hovedstad Nairobi, hvor han bliver behandlet på Læger uden Grænsers klinik. Billedet, han holder i hænderne, er seks år gammelt og taget kort tid efter, at Charles startede i livreddende antiretroviral behandling. Foto: © Sven Torfinn

Den Globale Fond til Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria er en af verdens vigtigste finansieringsmekanismer af hiv/aids-behandling. I starten af 2011 kom der anklager om korruption i enkelte lande, der modtager støtte til behandling af hiv/aids fra fonden. Flere lande, inklusive Danmark, valgte at fastfryse deres bidrag. Den Globale Fond reagerede med en gennemgribende undersøgelse og strammede op på sine En af årsagerne til de seneste års succes med at få procedurer. I anerkendelse af fondens professionelle flere mennesker med hiv/aids i behandling er adganhåndtering af anklagerne har flere lande, herunder gen til billig, generisk medicin produceret i Indien. Danmark, genoptaget støtten. Desværre har den Indien har opnået sin rolle som udviklingslandenes nye danske regering valgt at fastholde en planlagt apotek takket være landets insisteren på at producere nedskæring i støtten fra 175 til 145 millioner kroner i medicin til rimelige priser. Derfor er prisen for den livslange behandling faldet fra 55.000 kroner årligt per 2012, mens enkelte lande, blandt andet Sverige, har valgt at øge deres bidrag. patient til mellem 600 og 1.300 kroner på bare 10 år. På grund af den manglende finansiering har Den I 2011 fortsatte forhandlinger mellem Indien og Globale Fond været tvunget til helt at aflyse sin EU om en frihandelsaftale, herunder forhandlinger, ansøgningsrunde for 2011. Det betyder, at mange der regulerer Indiens muligheder for at producere lande må opgive de ambitiøse handlingsplaner, der generisk medicin. Dele af en eventuel aftale, såsom skal indfri løfterne fra FN-mødet i juni om 15 mildataeksklusivitet, der vil betyde store begrænsninger lioner mennesker i behandling. Anklagerne mod Den i produktionen af ny generisk medicin i Indien, ser Globale Fond har vist sig at fungere som en dårlig heldigvis ud til at være blevet fjernet takket være en undskyldning for ikke at leve op til løfterne fra New målrettet oplysningsindsats, selvom aftalen endnu York og øge støtten til behandling af hiv/aids ikke er underskrevet. I det kommende år vil vi i Læger uden Grænser Desværre blev beslutningen i New York om at få 15 millioner mennesker i behandling ikke det løft til kam- forsøge at holde verdens regeringer, inklusive den danske, op på deres løfter, så målene fra FN-topmøpen mod hiv/aids, som man kunne have håbet på. I stedet kom korruptionsanklager til at stjæle agendaen. det sidste år bliver omsat til handling.

13


ERNÆRING

Foto: © Yann Libessart

Danmark må arbejde for en bedre fødevarehjælp EU’s krav til dokumentation af effekten af nye næringsrige ernæringsprodukter gør, at de ikke kan bruges i akutte kriser. 14


B

illeder af svært underernærede, somaliske børn gik i 2011 verden rundt, så de færreste kunne undgå at bemærke dem. Krisen var – og er stadig – omfattende og akut, men Somalia og nabolandene er langt fra de eneste steder i verden, hvor underernæring koster liv. Hvert år dør flere end tre millioner børn som en direkte eller indirekte følge af underernæring. Underernæring er en medicinsk tilstand, som kræver den rigtige behandling med næringsholdig mad, som små børn har brug for i deres udvikling. Den fødevarehjælp, der i dag gives, er ofte utilstrækkelig både i kvantitet og i kvalitet. Danmarks bidrag til fødevarehjælp går blandt andet gennem World Food Program og EU’s institution ECHO, der årligt modtager flere hundrede millioner kroner fra den danske stat. Heldigvis er både WFP og ECHO i stigende grad begyndt at tage stilling til behovet for at forbedre kvaliteten af den internationale fødevarehjælp og anerkender effekten af nye berigede produkter til behandling og forebyggelse af akut underernæring.

Danmark må sætte dagsordenen ECHO vil dog kun finansiere brugen af produkterne under forhold, hvor effekten af produkterne kan monitoreres og dokumenteres. Det kan man sjældent i akutte situationer som i Somalia og de omkringliggende lande, hvor prioriteten er handling her og nu. Derfor vil organisationer i akutte situationer være tvunget til at uddele ringere, traditionel fødevarehjælp, der paradoksalt nok ikke er underlagt de samme krav om monitorering og dokumentation af effekt. Læger uden Grænser mener, at den danske regering i højere grad må insistere på, at EU fører en ansvarlig og systematisk politik inden for international

Fireårige Selmen, der lider af underernæring og mæslinger, træner for at genvinde sine benmuskler på Banadir Hospital i Mogadishu den 10. august 2011. Hans mor, Muna, er rejst til hovedstaden for at søge hjælp til sine syv børn fra Peidawa i det centrale Somalia. Foto: © Martina Bacigalupo.

fødevarehjælp, der ikke bare lægger vægt på kvantitet, men også på kvalitet. Med det danske EU-formandskab i 2012 har Danmark en enestående mulighed for at være med til at sætte dagsordenen for international fødevarehjælp og sikre kvalitet i den hjælp, vi er med til at bidrage til.

FAKTA • 195 millioner børn sulter verden over. • Af dem er 19 millioner livstruede – såkaldt svært, akut underernærede, mens 36 millioner lider af moderat underernæring. • Verdens fødevarehjælp har i mere end 30 år bestået af især majs- og sojamel fra de vestlige overskudslagre. Det holder sulten fra døren, men indeholder ikke den næring, små børn har brug for i deres udvikling. • Ifølge Verdensbanken er der brug for 12,5 milliarder USD årligt til at bekæmpe børneunderernæring globalt. Kun 300 millioner USD er indtil videre afsat til formålet, altså 2,5 % af de nødvendige midler. • Læger uden Grænser i Danmark arbejder sammen med blandt andre forskere fra Institut for Human Ernæring ved Københavns Universitet om at udvikle produkter til behandling af moderat underernæring. Projektet, kaldet TreatFOOD, er et femårigt forskningsprojekt, der er støttet af blandt andre Danida.

15


ØKONOMI

Danske resultater 2011 2011 har været præget af et Danmark ramt af finansiel krise. På trods af det har vi alligevel nået et resultat, der næsten kan måle sig med året før, som gav det bedste resultat i Læger uden Grænsers historie. De samlede bidrag nåede i 2011 knap 140 millioner kroner – omkring otte millioner kroner (seks procent) mindre end året før. Når vi har modtaget færre midler i 2011 fra både virksomheder, fonde og individuelle donorer, så er det blandt andet på grund af, at katastrofen i Haiti fik rigtig mange til at donere særlig meget til nødhjælp i 2010. I det lys er resultatet i 2011 meget tilfredsstillende, og det skyldes blandt andet et målrettet arbejde for at få flere faste donorer, der støtter os gennem betalingsservice. En anden vigtig faktor for resultatet i 2011 var opmærksomheden om den humanitære krise, som Somalia har været ramt af i en årrække, men som blandt andet en tørke forværrede dramatisk. Hundredtusindvis af mennesker flygtede fra deres hjem i Somalia til primært Etiopien og Kenya, og mange, især børn, bukkede under for underernæring, mæslinger og luftvejsinfektioner. Danskerne bidrog massivt til den tv-indsamling, Danmarks Radio og TV2 afholdt i fællesskab til fordel for ofrene for krisen i Somalia. Læger uden Grænser modtog omkring 11 millioner kroner fra ’Afrika Nu’-indsamlingen. Det er vi meget taknemlige for, og det har også været en af grundene til, at resultatet for 2011 næsten nåede samme niveau som i 2010. At vi i 2011 på trods af finanskrise og et fald i ekstraordinære donationer alligevel indsamlede knap 140 millioner kroner, tager vi som en anerkendelse af vores arbejde. Vi vil gerne takke alle, der i 2011 har støttet Læger uden Grænser og bidraget til det flotte resultat. Resultaterne beskrevet på denne side er foreløbige tal for 2011 og udgør ikke de endelige reviderede regnskabstal. Disse vil blive offentliggjort på Læger uden Grænsers hjemmeside www.msf.dk senest i juli 2012. Der kan derfor forekomme ændringer i tallene efter redaktionens afslutning.

16

Udgifter 2011 Medicinske indsatser, inkl. bidrag til projektstyring mv.: 81,1 % Information og fortalervirksomhed: 1,6 % Forskning og andet humanitært arbejde: 0,7 % Administration: 5,7 % Fundraising: 10,9 %

Indtægter 2011 Private bidrag: 80,2 mio. (57,9 %) Støtte fra Danida: 25,9 mio (18,7 %) Fonde: 5,5 mio. (4 %) Virksomheder: 3,4 mio. (2,4 %) Arrangementer: 18,9 mio. (13,6 %) Klubber og foreninger: 1 mio. (0,7 %) Off. bidrag til forskning og kontordrift: 3,8 mio. (2,7 %)


økonomi

Foto: © Robin Meldrum

Ny aftale vil give bedre dialog med Udenrigsministeriet

L

æger   uden Grænser og Udenrigsministeriet er tæt på  at underskrive en humanitær partnerskabsaftale, der afløser den måde, den danske stat hidtil har støttet enkelte projekter på fra år til år. De områder, Udenrigsministeriet vælger at støtte, korresponderer med nogle af Danmarks prioriteter for humanitær bistand: adgang til medicinsk behandling af underernærede, reproduktiv sundhed samt hurtig og effektiv akut nødhjælp til de mest sårbare. Det strategiske samarbejde vil give Læger uden Grænser bedre mulighed for dialog med ministeriet om nogle af de emner, vi ønsker at få sat på dagsordenen. En del af forarbejdet og grundlaget for aftalen har været en ekstern undersøgelse af Læger uden Grænsers operative og administrative kapacitet. Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at Læger uden Grænser med sin store synlighed og stærke folkelig opbakning i det danske samfund bidrager til at gøre opmærksom på humanitære emner og behov. Undersøgelsen bemærker desuden, at Læger uden Grænser i Danmark bidrager betydeligt til den internationale organisations strategiske udvikling og forbedring af arbejdet med menneskelige ressourcer og ledelsesudvikling.

Den danske stat støttede i 2011 Læger uden Grænsers arbejde med i alt 26,5 millioner kroner: Udsendelse af danske nødhjælpsarbejdere: 6 mio. kr. Nødhjælpspuljen brugt til kolerabekæmpelse i DR Congo, underernæring i Etiopien, somaliske flygtninge i Kenya og fordrevne i Sydsudan: 7 mio. kr. Kriseberedskab og lægehjælp i Sydsudan: 6,5 mio. kr. Katastrofeberedskab i DR Congo: 3 mio. kr. Basal sundhedshjælp til fordrevne i grænseområdet mellem Thailand og Burma: 1,5 mio. kr. Hjælp til ofre for seksuel vold i Zimbabwe: 2,5 mio. kr. Beløbet på denne side dækker de midler, der er bevilliget til brug i 2011. Beløbet under økonomiske resultater på side 16 viser de faktiske beløb, Læger uden Grænser har modtaget i 2011. Forskellen på disse beløb skyldes, at bevillingerne løber over flere år og derfor ikke nødvendigvis bliver udbetalt i samme år, som de er bevilliget til.

17


TAK Tak til fonde, foreninger og klubber, der har støttet med 10.000 kr. eller derover. Asta og Jul. P. Justesens Fond Augustinus Fonden BHI Fonden BHJ-Fonden Borum Fonden BYGMA Fonden D/S Orients Fond Danmark-Fonden Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond De Danske Lions Klubbers Katastrofe og Hjælpefond Det Arnstedtske Familiefond Det Hansen-Bille Brahe’ske Familiefond Direktør J.P.A.Espersen og hustru, fru Dagny Espersens fond Direktør Jacob Madsens og Hustrus legat Direktør Otto E. & Sigrid Andersen Legat Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat Else og K.E. Byrial Jakobsens Fond Emma Andrés & kaptajn C.E Andrés Familielegat Fabrikant Mads Clausens Fond Familiefonden af den 1. oktober 1975 Fonden af 24. december 2008 Fonden af 8. Juli 1983 Frantz Hoffmanns Mindelegat Frimodt-Heineke Fonden Fuglefonden Færchfonden Gerda Laustsens Fond Godsejer Thorkild Fleuron Dahls Familiefond Grosserer Andreas Collstrop og Søns Mindelegat H. Bundes Fond Henry Donsruds Fond Himmelblåfonden Ida og J. Rindoms Fond Knud og Rigmor Wiedemanns Fond Kong Christian den Tiendes Fond Konsul, Grosserer Osvald Christensens Mindefond Lars Erik Andersens Familiefond Lauritzen Fonden Lions lokale klubber Lund Fonden Margot Fribergs Fond Marie Helene Andersens Fond Medarbejdernes Honorarfond - Novo Nordisk Metro-Schrøder Fonden

18

Handicappedes Kuverteringsbureau ApS Heine Svarrer Henrik Petersen J & K Eberhardt ApS Jens Agerbeck Holding Aps K.L. Consult Keyresearch ApS Jens Peder Kristensen Kiritec ApS Kirstein A/S Klartekst ApS Kompagniet af 1991 A/S Kraer Erhverv ApS Leif Koch A/S Lims Konsulenter ApS Lundorf & Langkjær ApS M3 Research A/S Medicon Applications Multidata A/S Munch Konsulent Mutter Media AB Tak til virksomheder, der har støtNCC Construction Danmark A/S tet med 10.000 kr. eller derover. Netmester A/S A/S F. Heimann & Co v/ Karen AnNewell Rubbermaid dersen Nohr-Con ApS Administrationsaktieselskabet ForNordimed ApS enede Gruppeliv Nordisk Forsikrings Service A/S Advokaterne Haumann & Fastrup NORMA ApS Advokatfirma Buch & Baruah I/S OK Plast I/S AHO-HTS Arbejdsgiverforeningen OnlineVision Hovedstadsområdet Paludan Skov og Naturkonsulenter Alpha Akustik ApS, StøjdæmpningsSøren Paludan centret Pelts One ApS Annaheim A/S Perspektivgruppen ApS Apexa ApS Peter Resthal A/S APT ApS Pilgrim A/S Arkitektfirmaet Jacob Jensen A/S PKA Pension Balticemballage Holding Aps Projectum ApS Bandagist-Centret AS Protac A/S Brødrene A. & O. Johansen A/S Raunholt ApS C & H System A/S RPC Superfos C.C. Jensen A/S Satsbutikken ApS CBP Invest ApS Saxofonværkstedet Combinvest Århus A/S SKAGEN Fondene Copywrite System Design ApS Skovex EBO Consult A/S Speciallæge Elsebeth Nielsen Ejendomsadministrationen 4-B A/S Speciallæge dr. med Annemette Ellegaard Göttingen Minipigs A/S Oxholm Euro Sko Norge AS Spoht Consulting ApS Explicity ApS v/ Torben Krogh JepSprogcafeen pesen Steffca A/S FIPROS AS Stennevad A/S Focuscare Denmark APS Stentor A/S Forlaget Klematis A/S Studiebogservice Forlaget Systime A/S Sving Holding ApS Galleri & Dukkemuseum Gl. Smidstrup Ejendomsudvikling ApS SVM Automatik A/S Søren Hertz Go’ Form Kalundborg ApS Mikkelberg-Fonden Møllerens Fond Nordea Fonden Oticon Fonden Paula Fanny Johanne og Bertrand Olsens Legat Ragnhild Bruuns Fond Rockwool Fonden Rodox Fonden Rørkærfonden Sankt Andreaslogen Søren & Helene Hempels Legat The John and Birthe Meyer Foundation Torben og Alice Frimodts Fond Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Vinhandler N. O. Andersens Legat Y’s Mens lokale klubber Aase og Ejner Danielsens Fond


TAK Tectum A/S Topdanmark Forsikring A/S Trindvold Region Syddanmark Uden Titel ApS Unilabs A/S UNIPAK A/S Vasefuglsang ApS Aalund Tak til virksomheder, organisationer og personer, der via gratis ydelser, produkter eller egne indsamlingsinitiativer har bidraget til Læger uden Grænsers hjælpearbejde i 2011. 23 Video A & D resources Advokat Gorrisen Federspiel Advokat Ole Sigetty (Németh & Sigetty) Best Western City Hotel Bezzerwizzer Billund Lufthavn Birkerød Sogns menighed Bodum Broderlauget Uldkræmmerne Cairos Consult Calligraphen Danmark ApS ChangePartner ApS Charlottehaven Computopic Copenhagen Film & Tv Dagbladet Information DANDERS & MORE Danske Regioner Favsbjerg Festival Finnbjoern Consult ApS Flemming Pless og Christians Kirke Food to Come Formula A/S Fotograf Claus Kunckel Fredensborg Vandrehjem Friluftsland A/S Faaborg-Midtfyn Kommune Personaleforeningen, Social og Arbejdsmarked Genbyg Haderslev Soroptimist Klub Hellerup Skole Udskolingen Ina Munch Christensen Kiropraktik i Centrum Kommunikationsvirksomheden Kunstnere, forfattere og bidragydere til WAD 2011 Københavns Universitet Læge Bjarke Sørensen/ALSO Magali Gravier Marianne Tholstrup Lauritzen

Foto: © Robin Meldrum

MBK A/S (Michael Brorsen) Norrbom Vinding Ordrup Kirke Personalechefer i Danmark Personer, der via mærkedage og mindehøjtideligheder har indsamlet til Læger uden Grænser Personer, der via TV-program, præmiebeløb eller honorar har støttet Læger uden Grænser Peter Byebierggaard, Global Teams Podio Procudan Professor Henrik Friis, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet Professor Kim Fleischer Michaelsen, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet Responsive A/S Rigshospitalets bibliotek - Christine Munch-Petersen Rigshospitalets Direktion Room4Joy Rotary Club Sct. Georgs Gilderne Sct. Mariæ Skole Seniorklubben Dronningborg Områdecenter SICEF Karrieremesse Skanderborg Festivalklub (FØLA) Skejby Universitets Hospital SMAG v/ Nikolaj Holst Solvang Conference & Visitors Bureau Sorgenfri Kirke Soroptimist International Skive Surfjoint Team Generous

Thomas Lagermand Lundme Time2web Tina Maria Nielsen Toms Gruppen Trinitatis Kirke UNDP Staff Association Userneeds Verbatim Skæringsdatoen for denne liste er 31.12.2011. Tak til alle virksomheder, foreninger, institutioner, ”Læger i Netværk” og privatpersoner, som ikke er navngivet på disse sider.

Mange frivillige bruger tid og arbejdskraft på at støtte Læger uden Grænser og er på den måde med til at nedbringe organisationens udgifter til løn. På kontoret i København arbejder 50 engagerede frivillige. De passer receptionen, taler med donorer, cykler på posthuset og løser mere specifikke opgaver inden for blandt andet HR, regnskab og fundraising. Derudover hjælper en gruppe på 20 frivillige til events og andre projekter. Læger uden Grænser vil gerne sende en særlig tak til alle frivillige i Danmark.

19


Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp til de mest udsatte ofre for konflikter, katastrofer, epidemier og mangel på sundhedshjælp i hele verden. Foto: En patient bliver tilset på operationsstuen på Dungu Hospital I Den Demokratiske Republik Congo efter at være blevet skudt i benet. Foto: © Ben Milpas

20

Årsberetning 2011  

Desværre blev 2011 ikke året, hvor efterspørgslen efter uafhængig humanitær nødhjælp aftog. Tværtimod bød året på et rekordstort antal udsen...

Årsberetning 2011  

Desværre blev 2011 ikke året, hvor efterspørgslen efter uafhængig humanitær nødhjælp aftog. Tværtimod bød året på et rekordstort antal udsen...

Advertisement