Page 1

journalen magasin fra læger uden Grænser i Danmark

96 november 2013

sådan holder de danske udsendte jul i felten. side 14

se hvorfor hospitaler er noget man puster op. side 10

Afghanistan:

Vejen til hospitalet er lang og fuld af forhindringer sikkerhedssituationen i afghanistan betyder, at mange patienter ofte kommer så sent, at de ikke kan reddes. Det har danske læger og sygeplejersker oplevet i afghanistan.

lÆs DEn DanskE syGEplEJErskE aDriana klEiVans bErEtninG Fra bOrGErkriGEn i syriEn pÅ siDE 12


lEDEr

Danmarks ansvar Henover sommeren forlod de sidste danske kamp-

4

6

12

tropper Helmand-provinsen i Afghanistan. Siden det internationale samfund med USA i spidsen efter terrorangrebet den 11. september 2001 invaderede landet, har Danmark været militært og politisk engageret i Afghanistan. På de 12 år, der er gået, har indsatsen i Afghanistan haft enorme menneskelige og økonomiske omkostninger. Tilbagetrækningen af størstedelen af de danske styrker gav herhjemme anledning til at vurdere resultaterne og konsekvenserne af 12 års krigsførelse. Var det det hele værd? Fik man de resultater, man ville? Hos Læger uden Grænser blandede vi os i debatten – ikke for at vurdere, om krigen i Afghanistan har været en succes eller fiasko. Vi har ikke og skal

4

Verden rundt

6

Jeg har aldrig set så fattige mennesker

ikke have en holdning til politiske eller militære be-

de barn dør, inden det fylder fem år, hvor kun 36 procent af fødslerne foregår med uddannet hjælp, og hvor folk skal ud på lange, farlige rejser for at få

10

behandling, der kan redde deres liv.

og sygeplejersker aldrig får chancen for at redde de patienter, der kommer for sent ind på vores klinikker.

12

minds’ hos almindelige afghanere. Men nogle af dem har undgået at tage imod hjælp, af frygt for repressalier. Alligevel betyder tilbagetrækningen, at antallet af

Når krige bryder ud, og naturkatastrofer rammer, er Læger uden Grænser klar til at rykke ud. Oppustelige hospitaler gør det muligt at

syrerne er trætte og desillusionerede Situationen i Syrien forværres hele tiden, og vinteren betyder temperaturer under frysepunktet og børn i klipklapper, fortæller sygeplejerske Adriana Kleivan, der har været udsendt til Syrien to gange inden

En del af den medicinske hjælp, der

for det seneste år.

har været tilgængelig, har været et led i en strategi om at vinde ’hearts &

et hospital er da noget man puster op

sundhedssystemet er brudt sammen.

vores danske udsendte ofte, at det er for sent, når bomber og kampe betyder, at vores udsendte læger

men for afghanerne selv handler det mindst lige så meget om overle-

have en fuldt funktionsdygtig operationsstue klar på fire dage, selvom

Som du kan læse i Journalen, oplever mange af patienterne kommer frem. Deres frygt for vejside-

I Vesten handler historien om Afghanistan mest om bomber og krige, velse i et land, der har nogle af verdens værste sundhedsstatistikker.

slutninger. Vi blandede os på vegne af vores patienter. De lever i dag i et Afghanistan, hvor hvert tien-

Få overblik fra projekter verden over.

14

Jul i felten Der er behov for vores hjælp året rundt. Derfor holder mange af Læger uden Grænsers udsendte jul i felten. Se her, hvordan de planlægger at fejre den.

sundhedstilbud bliver endnu mere begrænset. Efter 12 år med krig og konflikt har vi i Danmark også et medansvar for at sikre, at afghanske børn ikke skal dø, inden de fylder fem, at afghanske kvinder kan føde med uddannet hjælp, og at mennesker, der har brug for livsnødvendig hjælp, får den. Derfor er Læger uden Grænser stadig i Afghanistan. Jesper H.L. Jørgensen Formand, Læger uden Grænser

2

journalen 96 / november 2013

Udgives af Læger uden Grænser Dronningensgade 68, 3. 1420 København K. Telefon: 39 77 56 00 info@msf.dk giro 008-1000 Ansvarshavende redaktør Michael Gylling Nielsen Redaktion og tekst Anne Witthøft Anne Larsen Tina Fogelberg Trine Buch Rix Tina Christel Kristensen Sune Juul-Sørensen

Redaktionen er afsluttet den 28. oktober 2013.

Forside Sygeplejerske Jomar Stavelokk tilser en afghansk dreng, der har været involveret i en trafikulykke, på den døgnåbne skadestue på Boost hospital i byen Lashkargah i det sydlige Afghanistan.

ISSN 1904-4895

Foto: © Peter Casaer

Design og layout Mediegruppen as - 1364 Repro og tryk Formula

Oplag 53.000 stk.


Navn: Sedra

patiEntEn

Alder: 8 måneder Land: Syrien 00 gram.

ligt. Fødselsvægt 1.2

Diagnose: Født for tid

ien er der hverken tige medicin til for kuvøse eller den rig børnelæger, mulighed dlige Syrien. nor det i n tidligt fødte bør at behandle meget for

af krigen i Syr Behandling: På grund

llinger i april t som den ene af to tvi Læger uden hospital, der drives af måned i Syrien på et er fødslen. Sedra lling døde kort tid eft Grænser. Hendes tvi tvandposer, velsestæppe, fik to sal blev pakket i et overle af sig og kroovn, lagt ved siden der var opvarmet i mi er kørte eft Der pe viklet om sig. derefter endnu et tæp grænsen, til r mo r Sedra og hendes Læger uden Grænse vet til et rgi ove og den over pigtrå hvor Sedra blev løftet i Syrien og age tilb r mo des ra og hen lægehold. I dag er Sed ndighederne godt. har det efter omstæ

Status: Sedra blev fød

journalen journalen 96 96 // november november 2013 2013 Foto: © Mario Travaini

3


VErDEn runDt

VerDen

300 flygtninge drukner ud for lampedusa

I oktober sank en båd med 500 flygtninge, asylansøgere og immigranter ud for den italienske ø Lampedusa. Flere end 300 af dem druknede. ”EU-landene kan ikke længere ignorere omkostningerne af deres politik. En restriktiv og undertrykkende udlændingelovgivning gør bare konsekvenserne for de mennesker, der er flygtet fra konflikter, større,” sagde Freya Raddi, operationel koordinator hos Læger uden Grænser. Foto: © Mattia Ins

olera

alarmerende malariaudbrud i tchad

alene i august blev der registreret 14.021 nye malariatilfælde.

Siden august har Læger uden Grænser oplevet en stor stigning i malariatilfælde i det sydøstlige Tchad. De mest alvorlige malariatilfælde ses blandt børn under fem år. Læger uden Grænser støtter lokale sundhedsklinikker med diagnosticeringstest og behandling og træner også personale i lokale sundhedscentre og i sundhedsministeriet i at overvåge epidemier. Alene i august blev der registreret 14.021 nye

n Grænser

Foto: © Læger ude

malariatilfælde.

Civile under angreb i ny voldsbølge i Car En ny bølge af vold er udbrudt i byen Bouca, 325 km nord for hovedstaden Bangui i Den Centralafrikanske Republik (CAR). Læger uden Grænser har behandlet 26 mennesker, der er blevet såret af macheter eller skud – heriblandt otte kvinder og seks børn. Læger uden Grænser har oplevet en eskalering af volden flere steder i landet – civile er gentagne gange blevet tvunget til at forlade deres hjem, der har været henrettelser, og huse er blevet brændt ned. nser

Foto: © Læger uden Græ

4

journalen 96 / november 2013


rUnDt lampeDUsa

355 patien

ter d symptomer øde, med på at hav udsat for gif e været tgas

sYrien

tCHaD Foto: © Robert

Car sYDsUDan

Meldrum

etiopien

kemiske våben i syrien Den 21. august meldte tre hospitaler i Damaskusområdet, som Læger uden Grænser støtter, at de i løbet morgentimerne havde modtaget 3.600 patienter, hvoraf 355 døde, med symptomer på at have været udsat for giftgas. Efterfølgende har FN sendt våbeninspektører, der har bekræftet brugen af giftgas i området. Samtidig fortsætter den humanitære katastrofe i landet, hvor store områder stadig er afskåret fra humanitær hjælp, og over to millioner syrere er flygtet til nabolandene.

læger uden Grænser behandler fejlernærede i etiopien wieker-Miyandaz i

Læger uden Grænser har afhjulpet alvorlig under- og fejlernæring 12 forskelFoto: © Gisa Kohler

lige steder i Afar-provinsen i Etiopien si-

Foto: © Faith Sch

den april måned, hvor undersøgelser har vist, at 26,6 procent af befolkningen

Flere flygter fra sudan 2.500 nye flygtninge er for nylig ankommet til Sydsudans Upper Nile-stat. De kommer fra den uroplagede Kordofan-stat i Sudan. Mange af dem er kvinder og børn, og de har gået mellem fem og ti dage. De fortæller, at de har forladt deres hjem på grund af konflikten og mangel på mad, efter at høsten er slået fejl de seneste to gange.

var underernærede. Størstedelen af patienterne led af alvorlig underernæring og havde samtidig lungebetændelse eller tuberkulose. I dag er de fleste tilfælde stabile, men flere børn under fem år modtager stadig behandling.

26,6 % procen

t af be afar er unde folkningen i rernæred undersøgels e, viser er journalen 96 / november 2013

5


aFGHanistan

aldrig har jeg set så fattige mennesker I Vesten handler historien om afghanistan mest om bomber og krige, men for afghanerne selv handler det mindst lige så meget om overlevelse i et land, der har nogle af verdens værste sundhedsstatistikker

t

allene taler for sig selv. I Afgha-

gang, han befandt sig i et af verdens fattigste

ste ting, jeg oplevede, var at se, hvordan

nistan er den forventede levealder

lande. Alligevel kom omfanget af fattigdom-

konflikten gik ud over befolkningen – især

60 år. Hver tiende barn dør inden

men og konsekvenserne af den bag på ham.

børnene,” siger han.

sin fem-års-fødselsdag. Og af dem

”Jeg har aldrig været et sted, hvor fattig-

Den oplevelse deler Kristin Brønnum Ny-

dør hver femte af en akut luftvejsinfektion

dommen var så stor,” siger Cheme Ander-

strup, der er læge, og som også var udsendt

eller anden alvorlig infektion, som ikke ville

sen, der arbejdede seks måneder på

et halvt år til Boost-hospitalet i 2012 og 2013.

have været livstruende, hvis de havde boet i

Boost-hospitalet i Lashkargah, som er det

en anden del af verden.

største hospital i Helmand - en af de fattig-

var. Det er de fattigste mennesker, jeg nogen-

”Det var hårdt at se, hvor ødelagt landet

ste og uroligste provinser i Afghanistan.

sinde har set. Og der er et kæmpestort behov

den han blev udsendt som læge til Afgha-

Boost-hospitalet er det eneste gratis tilbud

for lægehjælp. Jeg så døde børn hver dag,” si-

nistan i 2011. Og det var heller ikke første

til 700.000 mennesker. ”En af de mest tri-

ger hun og fortæller, at mange afghanere

Alt det havde Cheme Andersen læst, in-

6

journalen 96 / november 2013


Foto: © Michael Goldfarb

lÆGer UDen GrÆnser i aFGHanistan i 2012 stod læger uden Grænser for

Det er de fattigste mennesker, jeg nogensinde har set. og der er et kæmpestort behov for lægehjælp. Jeg så døde børn hver dag.

332.300 konsultationer,

16.580 fødsler og

7.240

kirurgiske indgreb

læger uden Grænser arbejder på ahmad shah baba Hospitalet i det østlige kabul og på boost Hospitalet i lashkargah i Helmand-provinsen. Derudover driver læger uden Grænser også et kirurgisk traumehospital i kunduz og et fødselshospital i khost i den østlige del af landet.

”Og så var det, vi kunne gøre for børnene, meget begrænset – både i forhold til det personale, vi havde, og det udstyr og den viden befolkningen – og herunder personalet – har om sundhed i Afghanistan. Det var virkelig hårdt at opleve.”

Manglende viden Men den manglende sikkerhed og de lange afstande er blot en af mange årsager til, at afghanerne ikke får den sundhedshjælp, de har brug for. Ifølge Heidi Christensen, som er læge og udsendt seks måneder til Læger uden Grænsers traumehospital i byen Kunduz i det nordlige Afghanistan, hvor hun er ansvarlig for de me-

Foto: © Peter Casaer

venter meget længe, før de tager på hospi-

dicinske aktiviteter, er manglen på viden om

talet, blandt andet fordi vejene er usikre, og

sundhed også en stor begrænsning: ”Afghaner-

fordi der er mange vejsidebomber. Mens

ne ved ikke, hvornår man er så syg, at man skal

hun var der, var der et sted mellem 10 og 20

af sted med det samme. Vi ser hovedtraumer,

vejsidebomber om måneden. ”De kommer

hvor patienten i dagevis har ligget bevidstløs

alt for sent med børnene, og så er det for

derhjemme, men først kommer på hospitalet,

sent at redde dem,” siger Kristin Nystrup.

når det efter et par dage ikke er gået over af sig

Cheme Andersen oplevede også, at vejen til sundhedshjælp ofte var meget lang og

Foto: © Pe

ter Casaer

selv,” siger hun. Hun fortæller, at behovet for kirurgi i Kun-

farlig: ”Man ser mødre, som har måttet

duz er enormt. Og at Læger uden Grænsers ryg-

kæmpe for at komme på sygehuset. For

te er så godt, at folk kommer fra naboprovin-

nogles vedkommende har turen taget flere

serne, og nogle gange også bliver henvist fra

dage, og det har været farligt, og de risike-

private klinikker. Selv om hospitalet behandler

rer sindssygt meget. De har måske forladt

mange mennesker, der er blevet ramt af vejsi-

fire andre børn og deres mand i håbet om,

debomber eller skud, så er langt de fleste af de

at de kan hjælpe og redde det her ene barn,”

traumer, Læger uden Grænser behandler, tra-

siger Cheme Andersen og fortsætter:

fikuheld. ”Og vores afdelinger er overfyldte,”

journalen 96 / november 2013

7


Foto: © Peter Casaer

ingen kvinder kan rejse uden mandlig ledsagelse, og den fødende må vente på, at et mandligt familiemedlem har mulighed for at tage med.

LÆGER UDEN GRÆNSER I AFGHANISTAN læger uden Grænser begyndte at arbejde i afghanistan i 1980’erne under krigen mod sovjetunionen, men forlod afghanistan i 2004, efter at fem medarbejdere fra læger uden Grænser blev slået ihjel i et målrettet angreb. i oktober 2009 besluttede læger uden Grænser at vende tilbage, fordi konflikten var eskaleret, sundhedstilbuddene til befolkningen var blevet ringere, og adgangen til lægehjælp var blevet mere begrænset.

der med 30-40 fødsler om dagen lever op til

og er så stort et behov. Derudover var vi et

sit lokale kælenavn ’babyfabrikken’.

hold, der sammen med vores afghanske kol-

”Men vejen til hospitalet kan være lang

legaer fungerede sindssygt godt. Og når jeg

og fuld af forhindringer, da ingen kvinder

kigger tilbage på vores resultater, er det lidt

kan rejse uden mandlig ledsagelse, og den

af en mirakelhistorie,” siger han og fortæl-

fødende må vente på, at et mandligt fami-

ler, hvordan det, da han ankom til hospita-

liemedlem har mulighed for at tage med. Ef-

let, var meget tilfældigt, hvordan man

ter mørkets frembrud er det for farligt.

håndterede akut dårlige patienter.

Kvinderne har heller ikke ret til at give sam-

”Hvis der for eksempel kom en patient

tykke til behandling af sig selv. Ventetiden

ind med stort, åbent benbrud, stod alle og

på mandens samtykke kan være meget lang,

kiggede på benet og forsøgte at rense det –

siger hun. I 2012 havde hospitalet 10.000

når en kvinde i blødnings-chok skal på ope-

men de så ikke, at han var ved at dø på grund

patienter og udførte 1.500 operationer.

rationsbordet,« siger Kamma Skaarup.

af en lungepunktur forårsaget af en granat-

Babyfabrikken i Khost

At gøre en forskel

indføre og træne det afghanske personale i

Ud over de mange barrierer for sundheds-

Samtidig med at der er mange barrierer for

det internationalt anerkendte ABC-system,

hjælp i form af afstand, sikkerhed, manglen-

at få adgang til sundhedshjælp, så oplever

som definerer, hvordan og i hvilken række-

de viden om sundhed, både i befolkningen og

Læger uden Grænsers udsendte også, at det

følge man skal prioritere undersøgelsen af

blandt det lokale sundhedspersonale, tilføjer

er enormt nemt at gøre en stor forskel med

en akut patient, gjorde en stor forskel for

den afghanske kultur en ekstra dimension i

den uddannelse og viden, de kommer med.

overlevelsesmulighederne for patienterne.

splint,« fortæller Cheme Andersen, der ved at

forhold til kvinder. Hovedparten af landets

For eksempel oplevede Kristin Nystrup i

Derudover var Cheme Andersen med til

læger er mænd, og der er mange undersøgel-

Khost, at det afghanske personale var meget

at nedbringe udskrivelsen af antibiotika-

ser, de ikke må foretage på kvinder, heri-

mindre systematisk i deres tilgang til arbej-

medicin til patienter fra 80 til 40 procent,

blandt gynækologiske.

det. Og at der var mange basale ting, der

forbedre rengøringsniveauet på hospitalet

ikke var på plads.

og en lang række andre ting.

”Men hvis man ikke får en ordentlig, objektiv undersøgelse, så får man heller ikke

”For eksempel var de slet ikke trænet i selv

”Det var helt vildt. Og de var også selv

den rigtige diagnose og behandling,” siger

helt basal genoplivning med hjertemassage og

glade for det. Det var virkelig fedt, og det

Kristin Nystrup, der fortæller, at kvinderne

pust. De vidste ikke, hvad de skulle gøre, hvis

var så simpelt,” siger Cheme Andersen.

også skal bede familieoverhovedet om lov til

der var en, der fik hjertestop. Så stod de bare

at gå til lægen. Nogle gange får de nej eller må

og kiggede på, ” siger Kristin Nystrup og for-

vente længe på at komme af sted. Andre gan-

tæller, at hun flere gange på morgenmøderne

ge synes familieoverhovedet ikke, at behand-

oplevede, at personalet som forklaring på en

lingen virker hurtigt nok, eller at kvinden skal

patients død nøgternt konstaterede, at ’pa-

hjem og passe børnene. ”Jeg har ofte måttet

tienten gik på toilettet, og så døde han’. Det

stå og forhandle om tre ekstra dages indlæg-

knuste mit hjerte – også fordi mange af dem

gelse,” siger Kristin Nystrup.

var helt unge patienter,” siger Kristin Nystrup, der den efterfølgende måned undervi-

ger uden Grænser til at åbne et fødselshospi-

ste al personalet i basal genoplivning – og nog-

tal i den østlige Khost-provins. Hospitalet har

le i avanceret genoplivning.

kvalificeret kvindeligt personale og yder gratis behandling til en befolkningsgruppe på omkring en million mennesker, fortæller

Også Cheme Andersen oplevede, at han med få midler kunne gøre en stor forskel. ”Det er det bedste arbejde, jeg nogensin-

Kamma Skaarup, der er anæstesisygeplejer-

de har haft,” siger han. ”Det var mit drøm-

ske og udsendt til fødselshospitalet i Khost,

mejob at kunne arbejde et sted, hvor der var

8

journalen 96 / november 2013

Foto: © Læger uden Grænser

Manglen på tilbud til kvinder har fået Læ-

Den danske læge Cheme Andersen undersøger et barn på hospitalet i Lashkarg ah


aFGHanistan

D

e mange milliarder, som regeringer

nik, som drives af militæret, fordi de

fra hele verden har givet i nødhjælp

frygter repressalier,” siger Renzo Fricke.

til Afghanistan de senere år, er ikke blevet uddelt med udgangspunkt i

relse og humanitær hjælp, mener han

er nødhjælpen blevet givet ud fra landenes

dog, at de mange penge, der er blevet til-

egne sikkerhedsmæssige interesser og poli-

ført Afghanistan, også har skabt resulta-

tiske målsætninger. Og det er et problem,

ter.

koordinator i Afghanistan, Renzo Fricke. ”Enorme mængder af penge er blevet

Remy

Selv om Renzo Fricke er stærkt kritisk over for sammenblandingen af krigsfø-

den afghanske befolknings behov. I stedet

mener Læger uden Grænsers operationelle

Foto: © Julie

når de internationale styrker trækker sig ud af afghanistan, forsvinder en stor del af de krigsførende landes bistandsmidler også. men det land, de efterlader, er stadig et land i krig, hvor de humanitære behov ikke er blevet mindre, mener læger uden Grænsers operationelle koordinator i afghanistan.

Foto: © Vivian Lee

militær og nødhjælp skal ikke gå hånd i hånd

”Men der er stor forskel på, hvad der står på papiret, og hvordan virkeligheden ser ud. Mange bygninger står tomme, og

erationelle Grænsers op icke. Læger uden an, Renzo Fr i Afghanist r to na di or ko

hældt ind i landet for at vinde den afghanske

der mangler forsyninger, medicin, persona-

befolknings sympati. For eksempel har de in-

le eller patienter. Vi kan se, at folk stadig

ternationale styrker stået for kortvarige

har svært ved at få adgang til lægehjælp på

sundhedsprojekter tæt på frontlinjen. Men

grund af usikkerhed, omkostninger, af-

forsvinde – mens behovet for humanitær

samtidig med lægehjælpen har de indsamlet

stand eller fordi faciliteterne faktisk ikke

hjælp på den anden side vil vokse.

informationer til militære formål. Og det har

fungerer.”

”Mange af de klinikker og hospitaler, der er blevet drevet eller støttet af regeringer,

bragt afghanernes liv i fare. Nogle patienter

Fricke er overbevist om, at når de inter-

har fortalt os, at de hellere vil rejse i timevis

nationale tropper trækker sig ud af Afgha-

som var involveret i konflikten, vil blive luk-

for at komme til et af Læger uden Grænsers

nistan, så vil mange af de millioner, der er

ket. Og det vil forringe det allerede util-

hospitaler end tage til den nærliggende kli-

blevet postet ind i landet til udvikling, også

strækkelige sundhedssystem,” siger han.

nogle patienter har fortalt os, at de hellere vil rejse i timevis for at komme til et af læger uden Grænsers hospitaler end tage til den nærliggende klinik, som drives af militæret, fordi de frygter repressalier. Foto: © Francois Dumont

journalen 96 / november 2013

9


OppustEliGt HOspital

et hospital er da noget man puster op når krige bryder ud, og naturkatastrofer rammer, er læger uden Grænser klar til at rykke ud. Oppustelige hospitaler gør det muligt at have en fuldt funktionsdygtig operationsstue klar på fire dage, selvom sundhedssystemet er brudt sammen.

iltkOncEntratOr Omdanner luft til ilt til patienten

Historien Første gang, Læger uden Grænser benyttede sig af et oppusteligt hospital, var i forbindelse med et stort jordskælv i Pakistan i 2005. Siden da har de oppustelige hospitaler

luFtpumpE En række luftpumper fylder luftkanalerne

været i brug flere gange. De er især gode i akutte situationer, når lokale sundhedsstrukturer er ødelagt af naturkatastrofer eller krig. Til dags dato er jordskælvet på Haiti i 2010 Læger uden Grænsers største operation. Her blev der sendt 14 oppustelige telte af sted. Læger uden Grænser har senest sendt en oppustelig operationsstue til Syrien. Den er blevet sat op i en gammel kyllingefarm.

ForDele Hospitalerne kan sammensættes efter behov, og det er muligt på kort tid at have et hospital med egen vandforsyning, rindende vand, elektricitet, et sterilt miljø og medicinsk udstyr.

personale Der er brug for en logistiker med erfaring i at sætte teltet op, en elektriker, en vand- og sanitetsekspert og en biotekniker til det biomedicinske udstyr.  

10

journalen 96 / november 2013

anDet UDstYr

• medicin og udstyr til en måned • 12 senge • Et modtagetelt • Håndvaske • steriliseringsudstyr • En generator

instrumEntbOrD De sterile instrumenter ligger klar brug


Fakta om operationsteltet

Fakta om operationsteltet

Det tager

2-3 dage

En oppustelig operationsstue består af operationsstue samt et modtagerum med otte senge og et opvågningsrum med fire senge plus et steriliseringsafsnit.

at samle sættet.

Det vejer – inklusive medicin og medicinsk udstyr til en måned –

i alt 15 ton

Operationsstuen kan sendes til konflikt- og katastrofeindsatser inden for

24 timer

Operationsbord Her ligger patienten under operationen

Drop Til væske eller blodtransfusioner

Hele skelettet Består af oppustelige kanaler

Operationslys Ordentlig lys er vigtigt under operationer

Aircondition Sikrer passende temperatur under ekstreme forhold

Illustration: Anders Christiansen/APC GRAFIK

journalen 96 / november 2013

11


intErViEW

syrerne er trætte og desillusionerede situationen i syrien forværres hele tiden, og vinteren betyder temperaturer under frysepunktet og børn i klipklapper, fortæller sygeplejerske adriana kleivan, der har været udsendt til syrien to gange inden for det seneste år.

D

a jeg ankom til Syrien sidste år i de-

den opgave at opbygge et hospital i udkan-

cember, var det vinter og minus

ten af byen Aleppo, en af krigens mest øde-

fem grader, og folk sov på tæpper

lagte byer, hvor folk bor i efterladte byg-

på gulvet, og børnene gik i klipklap-

ninger og fabrikker under dårlige forhold.

per,” fortæller Adriana Kleivan om livet i en

”Håbet svinder, og der bliver også min-

flygtningelejr i Syrien tæt på den tyrkiske

dre mad dag for dag. Der sker en gradvis

grænse. Her sørgede Læger uden Grænser

forværring hele tiden. Situationen i Aleppo

for rent drikkevand, byggede latriner, vacci-

bliver værre og værre. Nu handler det ikke

nerede børn for mæslinger og tilså patien-

bare om krigen eller om at sundhedssyste-

ter. Da hun kom til Syrien i december, var

met er brudt sammen. Nu handler det om

der 5.000 mennesker i lejren - da hun rejste

noget så basalt, at de ikke kan få brød. Og nu

hjem i marts, var der 20.000.

er det vinter, og folk har ikke varme. Elektri-

Og situationen bliver hele tiden værre,

ADRIANA KLEIVAN adriana (30) er uddannet sygeplejerske. Hun bor i københavn og har tidligere været ansat på gynækologisk-kirurgisk afdeling på rigshospitalet. Hun har været udsendt fem gange med læger uden Grænser: sydsudan, Jordan, sierra leone og i syrien to gange og er netop taget til colombia.

citeten kommer og går. På hospitalet har vi

fortæller Adriana Kleivan, som igen var ud-

generatorer, men her kommer og går strøm-

sendt til Syrien i juli og august måned med

men også. Nogle gange står man med pandelamper og opererer. Jeg kan mærke, at de syrere, jeg stadig holder kontakt med, bliver mere og mere desillusionerede og trætte,” siger Adriana Kleivan og fortæller, at behovet for humanitær bistand er enormt.

"Vi sov på hospitalet, fordi det var svært at finde et område, vi kunne bo i på grund af sikkerheden. Syv piger i et meget lille værelse. I starten var det ok, men jo trættere man bliver, jo hårdere er det slet ikke at have noget privatliv," fortæller Adriana Kleivan. FOTO: © Adriana

Kleivan

”På det sundhedsfaglige plan er der brug for medicin og medicinsk udstyr. Derudover er der også et nødhjælpsbehov. Der mangler mad og tæpper,” siger hun.

En engel dækket af støv Adriana Kleivan har på alle måder oplevet krigens grimme ansigt. Hun har set bombeofre delt i to. Kvinder, der har født for tidligt. Er blevet beskudt. Og hun har arbejdet side om side med syriske kollegaer, der, mens de stod og forsøgte at redde et menneske, modtog besked om, at af deres egne familiemedlemmer og venner var døde under selvsamme bombeangreb. Der er mange billeder, der har brændt sig fast på Adriana Kleivans nethinde. Et af FOTO: © Adriana Kleivan

12

journalen 96 / november 2013


XXXXXXXXXX

FOTOS: © Læger uden Grænser

dem er en lille seksårig pige, der blev bragt

kan ikke tage alle. Så hun blev sendt tilbage.

ind efter et bombeangreb. Pigen var blevet

Og vi kunne ikke gøre andet for hende end

begravet i murbrokker, havde mistet sit ene

at donere insulin,” fortæller Adriana Klei-

ben og fået granatsplinter i ryggen.

van.

”Vi var bange for, at hun var blevet lam,

Pigen og hendes 70-årige far besøgte ofte

for hun bevægede sig slet ikke. Hun var helt

hospitalet. ”De to havde kun hinanden – mo-

blond. Dækket af støv. Hun lignede en lille

ren var død under krigen. Men de var så tak-

engel. Men det, der især gjorde indtryk, var,

nemmelige – og hun var så stærk, jeg så

at hun bare lå og kiggede. Hun græd ikke.

hende aldrig græde. Og faren var så rørende

Jeg kan slet ikke forstå det – hun må jo have

taknemmelig over, at vi gav hende insulin.

haft så mange smerter, men chokket må

Men man ville ønske, man kunne gøre

have bedøvet hende,” siger Adriana Kleivan

mere,” siger Adriana Kleivan.

og fortæller, at det var meget almindeligt, at børnene ikke græd.

Det er svært at tage hjem I dag er Adriana Kleivan hjemme i Danmark

Almindelige sygdomme bliver livstruende

igen. Men hun tænker tit på sine syriske kol-

Efter tre års krig er sygdomme som diabe-

e-mail.

tes, tuberkulose, kræft og hepatitis blevet lige så livstruende som bomberne.

Det er umuligt ikke at blive følelsesmæssigt påvirket og knyttet til hinanden, når man er sammen om at arbejde på at holde en lille pige i live, der er blevet bombeskudt og mangler sit ene ben.

legaer. Og taler med dem via skype eller ”Jeg arbejdede fra kl. 6 om morgenen til kl. 23 om aftenen. Hvilket er det rene vand i forhold til de lokale syrere, som jo har arbej-

når man er sammen om at arbejde på at hol-

riske sundhedssystem let kunne behandle

det sådan i flere år. Vi sov på hospitalet, for-

de en lille pige i live, der er blevet bombe-

inden krigen,” fortæller Adriana Kleivan.

di det var svært at finde et område, vi kunne

skudt og mangler sit ene ben. Det knytter

”Vi havde en lille pige på 12 år med diabetes,

bo i på grund af sikkerheden. Syv piger i et

nogle bånd, som er vildt specielle. Man hører

hvis nyrer satte ud, fordi hun ikke havde

meget lille værelse. I starten var det ok, men

deres historier og griner med dem. Og man

fået insulin i lang tid.”

jo trættere man bliver, jo hårdere er det slet

er sammen hele tiden. Det er noget af det

ikke at have noget privatliv. Vi fik dagligt

sværeste ved at forlade projekterne igen. Det

scannet i Tyrkiet. Og det viste sig, at hun

over 200 patienter. Så man vågner jo nær-

er godt at holde kontakten, men det er også

havde tumorer på nyrerne.

mest til, at der er patienter over det hele.”

svært, for jeg er jo også den, der er ude igen

”I dag dør folk af sygdomme, som det sy-

Læger uden Grænser fik pigen ultralyds-

”Tyrkiet er i forvejen overbelastet, fordi de modtager rigtig mange syrere – men de

”Det er umuligt ikke at blive følelsesmæssigt påvirket og knyttet til hinanden,

og lever mit normale liv og tager i sommerhus og sådan noget,” siger Adriana Kleivan.

journalen 96 / november 2013

13


stØt

sWaZilanD

n e t l e f i Jul behov for er der stadig l, ju r e t e d selvom ge af or holder man rf e D . lp jæ h s n. vore ndte jul i felte e s d u rs e s n ræ . læger uden G er at fejre den g g læ n la p e d n se her, hvorda

trine marott, FeltkoorDinator i sWaZilanD De af os, som er her til jul, planlægger at fejre julen den 25. december sammen, med noget fællesspisning sang og dans. Jeg har fået tilsendt en pakke grødris og vil introducere de andre til risalamande. Jeg har været meget glad for de julepakker, som læger uden Grænsers kontor i Danmark sender til os – det er dejligt at blive husket på. Det har blandt andet været lakridsblanding, dameblad og hilsner fra donorerne.

mali

mYanmar

Ulla Collins, BioanalYtiker, mali Jeg har holdt jul i felten adskillige gange. Oftest laver de udsendte julemaden i fællesskab. maden er kalkun, hvis det kan fås, ellers and eller kylling. Vi trækker et navn på en kollega, som man skal købe julegave til og skrive et lille digt til personen eller holde en lille tale om, hvor god denne person er. spise- og opholdsrum bliver dekoreret, somme tider er der juletræ af en slags, og man hygger sig gevaldigt. Et år i congo tog vi juleaften til børneafdelingen på hospitalet og sang julesange på bedste amerikanske vis og uddelte godter, det var meget populært, mødrene kom ud og sang også en julesang til os.

14

journalen 96 / november 2013

Helle GammelGaarD, Hr-aDministrator, mYanmar Da jeg var på min sidste mission i burco, somaliland, gennemgik vi køleskabet med kreative briller, og det lykkedes os at kreere en ’julemiddag extraordinaire’. Flødekartofler, fyldte pebre, lækre brød med foie gras, som en anden udsendt havde skaffet fra nairobi, og til dessert grillede bananer med chokolade – og julegodter, jeg havde modtaget fra kontoret i Danmark. i år skal jeg holde jul i myanmar – og måske vil jeg lægge noget i kufferten, så jeg er forberedt.


stØt

Gratis aDGanG

Julekort med kærlig hilsen Mere end et julek ort

Afsenderen af dette juleko rt ønsker dig en julehilsen ikke bare en er god det beløb kan kortet en gave på 45 kr. til Læger uden jul. Udover vi for eksem pel behandle malariamed Grænser. For icin. For beløb 7 patienter for malaria et fra 6 juleko stærkt under med ernæret barn. rt kan vi redde livet for et Læger uden Grænser er en internationa organisatio n, der yder l humanitær medic nødhjælpskatastrofer insk nødhjælp i hele verde til ofre for konfli n. Vores primæ til de befolk kter og ningsgrupp re formål er er, som er at yde nødhj naturkatas mest udsat trofer te i forbindelse ælp nød og fattigd , krige, konflikter, epide med om. Vi behan mier, sygdo mme, dler dem som – uanset race, har mest behov hungerskøn, religio n eller politis udsender Læge for hjælp k overbevisni r uden Græn ng. Hvert år logistikere og andet fagpe ser over 4.000 læger , sygeplejers rsonale til verden for ker, mere end 60 at redde liv og lindre nød. lande rundt om i

Med vores støttejulekort sender du ikke blot en julehilsen, men også en støttegave på 45 kr. til Læger uden Grænsers nødhjælpsarbejde. De koster 63 kr.

FOTO: © Jonas Bendiksen/Magnum Photos

pr. stk. og leveres med kuvert. Se hele udvalget af julekort på shop.msf.dk

sE HiV-bEHanDlinG VirkE

Foto: Fotogr afiet på kortet er fra Masisi jordemoder i Den Demok Sam, der er ratiske Repub udsendt for 21-årige Mahor lik Congo, hvor Læger uden o, der sidder Grænser, giver med sin nyfødt op, er det afgøre et kram til e i armene. den nde, at han Når Mahor får den rigtige udvikle sig, os baby vokser som han skal, ernæring, for og for at han at han kan Foto: © Yasuyo vokse og bedre kan stå shi Chiba imod sygdom me.

glædelig JUL

I anledning af World AIDS Day den 1. december

Og GOdT NYTÅR

toudstillingen ’Access to Life’ til Øksnehallen i

skattEFraDraG

København. Bag udstillingen står Den Globale

Husk at du stadig kan nå at få skattefradrag for dine donationer i 2013. Alle

Fond til Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Ma-

bidrag op til 14.500 kr. per år er fradragsberettigede. Vi indberetter til SKAT

laria og fotosammenslutningen Magnum Photos.

via dit cpr-nummer. Har vi det ikke, så oplys det på www.msf.dk/cpr (du

Udstillingen viser flere end 30 mennesker i 10

kan se i følgebrevet til Journalen, om vi har dit cpr-nummer).

har Læger uden Grænser og AIDS-Fondet fået fo-

lande, der har fået antiretroviral behandling

Vær opmærksom på fristerne for indbetaling i 2013:

mod hiv. Se den fra 29. november til 12. januar.

Bankoverførsel senest 30. december. Girokort stemplet med betaling i 2013.

Læs mere på msf.dk/accesstolife

Checks dateret senest 31. december.

Dit bidrag gør en forskel køb i shoppen netop nu

shop.msf.dk

DONORSERVICE

spørgsmål om donationer, pbs, gavebreve, eller skattefrad rag? kontakt vores donorservice på donorservice@msf.dk 39775656 (mandag-fredag 10-16) – åbent mellem jul og nytår 27. og 30. decem ber.

Julegaveideer

lykke kan ikke købes Du kan ikke købe lykke, men for en donation kan du nu få små hæfter med historier med en lykkelig slutning og bidrage til at redde liv rundt om i verden. Alle historierne i hæfterne er baseret på en virkelig oplevelse, fortalt af en udsendt fra Læger uden Grænser. Du kan vælge

Julegaver der skaber glæde

mellem flere forskellige historier

Køb dine julegaver i netbutikken, for eksempel den

og beløb i vores netbutik. De små

flotte globushalskæde fra PILGRIM, den smarte skul-

hæfter egner sig godt til en sjov og

dertaske med sødt motiv eller de fine T-shirts til både

anderledes advents- eller julegave,

kvinder, mænd og børn.

og de leveres med en kuvert påtrykt ”God jul og lykkelig slutning”. Historierne fås også i printselv versioner.

sidste frist for bestilling i vores netbutik, hvis posten skal nå frem inden jul, er torsdag den 19. december kl. 9.00.

journalen 96 / november 2013

15


DanskE

uDsEnDtE

Mohamed Eltom Hamid medicinsk koordinator • Egypten • 6. udsendelse for Læger uden Grænser

14

8

6 2

1

9

10 4

7

17

3

5 11 15

13

læger uden Grænsers værdier og principper stemmer overens med mine. Vi deler ikke bare piller, mad og nødhjælp ud uden tanke for konteksten, men redder liv og mindsker lidelser på bedst mulig vis for patienter.

16

12

Mohamed Eltom Hamid, udsendt til Egypten som medicinsk koordinator

1

Arlen Canenguez, læge, Sierra Leone

10 Adriana Ferracin Kleivan, sygeplejerske, Colombia

2

Ulla Collins, bioanalytiker, Mali

11 Trine Marott, koordinerende sygeplejerske, feltkoordinator, Swaziland

3

Guleed Dualeh, HR-administrator, Kenya

12 Mal Pantelic, logistiker, Sydsudan

4 Helle Gammelgaard, administrator, Myanmar

13 Helle Lhjungmann Pedersen, sygeplejerske, Sydsudan

5

Julita Gil, epidemiolog, Den Demokratiske Republik Congo

14 Varnie Ponder, vand- og sanitetsekspert, Nigeria

6

Mohamed Eltom Hamid, medicinsk koordinator, Egypten

15 Edda Schmidt-Bambach, HR-koordinator, Swaziland

7

Himedan Mohammed Himedan, assisterende landechef, Etiopien

16 Hippolyte Ten, læge, Sydsudan

8

Poul Jørgensen, HR-udvikler, Sierra Leone

17 Kristoffer Vogler, læge, Den Demokratiske Republik Congo

9

Junaid Khan, farmaceutisk koordinator, Den Centralafrikanske Republik

Journalen: Vejen til hospitalet er lang og fuld af forhindringer  
Journalen: Vejen til hospitalet er lang og fuld af forhindringer  

I Vesten handler historien om Afghanistan mest om bomber og krige, men for afghanerne selv handler det mindst lige så meget om overlevelse i...

Advertisement