Page 1

journalen Magasin fra Læger uden Grænser i Danmark

93 April 2013

Interview med dansk sygeplejerske i Syrien Syrien: Tidslinje over konflikten

Borgerkrigen i Syrien:

Gidsler i en humanitær katastrofe Enkel, bomstærk og stort set umulig at ødelægge. Se hvordan vi bygger en ambulance på side 12


LEDEr

Tilladelse eller ej

4

6

8

To år efter borgerkrigen i Syrien brød ud, har den humanitære situation i landet nået katastrofale dimensioner. Sundhedssystemet er kollapset, medicinsk nødhjælp er mål for angreb, hospitaler bliver ødelagt, og sundhedspersonale bliver taget til fange. Ifølge FN er 2,5 millioner syrere flygtninge i deres eget land, over en million har allerede forladt landet, og de bliver dagligt fulgt af yderligere 5.000 mennesker på flugt fra konflikten. Den nødhjælp, der når ind i Syrien, står slet ikke mål med de humanitære behov i landet. I de regeringskontrollerede områder bliver nødhjælpen styret af Arabisk Røde Halvmåne og andre lokale organisationer, som internationale organisationer skal samarbejde med. Men de lo-

4

Verden rundt

6

Det sværeste er de sårede børn

kale organisationer har langt fra kapaciteten til

vet af politiske og religiøse grupper og dermed underlagt deres dagsorden.

8

Gidsler i en humanitær katastrofe

12

Sejtrækkeren

14

Indisk appelsag giver håb om billig medicin

Læger uden Grænser indsats har på grund af manglende tilladelse været begrænset til tre hospitaler i den nordlige del af landet, hvor vi på første hånd har været vidne til de enorme humanitære behov i Syrien. De fastkørte diplomatiske forhandlinger kan på ingen måde undskylde, at den humanitære indsats har slået fejl. Styret i Damaskus sidder med nøglen til at fjerne forhindringerne

udsendt med Læger uden Grænser til det nordlige tre patienter er civile – heriblandt mange sårede og døde børn.

grænsede til at arbejde i bestemte områder. er ekstremt begrænset og i mange tilfælde dre-

Den danske sygeplejerske Adriana Kleivan er Syrien, og hun er med til at hjælpe de mange ofre for krigen. To ud af

et samarbejde af disse dimensioner, og er beNødhjælpen i de oprørskontrollerede områder

Få overblik fra projekter verden over.

Civilbefolkningen i Syrien bliver ramt dobbelt af konflikten, fordi internationale nødhjælpsorganisationer bliver forhindrede i at hjælpe.

Den ikoniske Land Cruiser har siden starten af 1980’erne været det foretrukne køretøj i Læger uden Grænsers projekter verden over.

En kendelse holder døren åben for produktion af billig medicin, og det er godt nyt for Læger uden Grænsers patienter i udviklingslandene.

for uafhængig nødhjælp i hele Syrien. Vi opfordrer alle konfliktens parter til, i mangel af en politisk løsning, at indgå en aftale om at sikre humanitær nødhjælp. Indtil da må nødhjælpsorganisationer, herifortsætte med at hjælpe tilladelse eller ej. Michael Gylling Nielsen Direktør, Læger uden Grænser

Udgives af Læger uden Grænser Dronningensgade 68, 3. 1420 København K. Telefon: 39 77 56 00 info@msf.dk giro 008-1000 Ansvarshavende redaktør Michael G. Nielsen

journalen 93/ april 2013

Redaktionen er afsluttet den 20. marts 2012. ISSN 1904-4895 Oplag 52.800 stk.

Foto: © Pierre-Yves Bernard SK

MILJØMÆ R

ING

2

Repro og tryk Stibo Graphic

Forside: Domeez-flygtningelejren i Irak hvor flere end 55.000 flygtning fra Syrien har slået sig ned. Læger uden Grænser har siden juni foretaget flere end 40.000 konsultationer, uddelt hygiejnepakker og sørget for rent drikkevand og sanitet.

KN

Redaktion og tekst Anne Larsen Tina Fogelberg Anna-Louise Noe Kristensen Ilija Weber Sune Juul-Sørensen

Design og layout Mediegruppen as - 1361

N OR D I

blandt Læger uden Grænser,

541-004 TRYKSAG


patiEntEn

Siden marts 2012 har læger uden Grænser behandlet flere end 18.500 patienter og vaccineret 440.000 børn i equateur og Orientale provinserne i Dr Congo.

Navn: Kaloidi Alder: 7 mdr. By: Mondumbo o

tiske Republik Cong

Land: Den Demokra

med komplikationer, andet underernæring

Diagnose: Mæslinger blandt

d en effektiv vaccine mo for ling e en egentlig behand mæslinger, men ikk let for and beh i loid Ka er bliv sygdommen. Derfor blandt d underernæring me komplikationerne og tika. ibio en sonde og ant andet ilt, mad gennem

Behandling: Der findes

lagt des mor Naiba er ind yen dsb lan fra r komme på Titulé hospital. De e hvor der er mange syg k, væ km 4 bo um Mond hvor er, råd om i ud e oft der børn. Mæslinger bry i n er lav – for eksempel vaccinationsdækninge og m, flygtet fra deres hje områder, hvor folk er en blevet vaccinerede. Sid er e ikk børnene derfor let and beh r uden Grænse marts 2012 har Læger .000 ter og vaccineret 440 ien pat 500 18. flere end DR i ne ser vin pro entale børn i Equateur og Ori

Status: Kaloidi og hen

Congo.

journalen 93 / april 2013 Foto: © Tristan Pfund

3


ovErbLik

VerDen Frankrig indsætter militæret i Mali Den 11. januar indsatte Frankrig tropper Foto: Juan-Carlos Tomasi

i Mali for at støtte den maliske regering i konflikten mod oprørsgrupper, der siden begyndelsen af 2012 har forsøgt at få kontrol med landet. Læger uden Grænser har igennem hele

21 migranter dør i bådulykke

konflikten forsøgt at sikre lægehjælp til befolkningen og har projekter i en lang række byer, herunder Konna, Gao og Timbuktu. I nabolan-

Den 14. december sank en båd med 28 ira-

dene Niger og Burkina Faso, som har modtaget

kiske migranter på vej fra Tyrkiet ud for

omkring 150.000 flygtninge, arbejder Læger

den græske ø Lesbos. Seks personer er sav-

uden Grænser i otte lejre.

3.9k9er m1ed

mennes fået hjælp af hepatitis E har rænser Læger uden G

nede, mens 21 er omkommet – kun en enFoto: Trevor Snapp

kelt mand har overlevet. Siden 2008 har Læger uden Grænser hjulpet migranter i Grækenland, blandt andet i detentionscentre. Forbedret grænsekontrol ved den græsk-tyrkiske grænse har betydet en stigning i antallet af migranter, der forsøger at komme til de græske øer på risikable overfarter fra Tyrkiet.

flygtning niger og Malis nabolande burkina Faso

Flygtningelejre ramt af smitsom leverbetændelse Foto: Trevor Snapp

0 150e.er0m0 odtaget i

Foto: Corinne Baker

88 mennesker er døde af et udbrud af den smitsomme leverbetændelse, hepatitis E, i flygtningelejrene i Maban-området i det nordlige Sydsudan. Her bor 110.000 flygtninge fra nabolandet Sudan. Siden de første tilfælde blev opdaget i juni sidste år, har Læger uden Grænser taget sig af 3.991 mennesker med den smitsomme sygdom. Hepatitis E er en virussygdom, der forårsager leverbetændelse. Den spredes, ligesom kolera, i områder med dårlige sanitære forhold.

4

journalen 93 / april 2013


rUnDT GrÆKenlAnD

MAlI

BUrMA

SYDSUDAn BUrUnDI

Oversvømmelser lukker hospital I januar er Gaza-provinsen i den sydlige del af Mozambique blevet

MOZAMBIQUe

ramt af oversvømmelser. I byen Chokwe er hospitalet blevet oversvømmet med mudder og sundhedssystemet brudt sammen. Si-

Foto: Martina Bac

igalupo

den den 30. januar har Læger uden Grænser foretaget over 10.000 konsultationer. Arbejdet for at få hospitalet åbnet igen fortsætter, samtidig med at malariasituationen overvåges.

rohingya-flygtninge lever under elendige forhold Rohingya-folket lever en udsat tilværelse i Rakhine-staten i den vestlige del af Burma (Myanmar). Titusinder fra den muslimske minoritetsgruppe måtte sidste år flygte fra deres hjem efter uroligheder og lever i dag i interimistiske lejre uden adgang til basale fornødenheder, rent vand og lægehjælp. Læger uden Grænser tilbyder lægehjælp, flere end 10.000 konsultationer siden oktober, på trods af trusler fra lokalsamfundet, som er fjendtligt indstillet over for Rohingyaerne.

Fistulapatient nummer 1.000

læger uden Grænser har haft flere end 10.000 konsultationer siden oktober i rakhine-staten i den vestlige del af Burma

Siden juli 2010 har Læger uden Grænser behandlet kvinder for underlivsskader, også kaldet fistler, i byen Gitega i Burundi. I februar kunne projektet fejre, at patient nummer 1.000 har været på operationsbordet. Det anslås, at der i Burundi er 1.200 nye tilfælde af fistula om året, og da centeret i Gitega er det eneste gratis tilbud i landet, er der brug flere behandlingstilbud. Arbejdet i Burundi er blandt andet støttet af Danmarks Indsamling 2010.

Foto: Læger uden

Grænser

journalen 93 / april 2013

5


Sygeplejerske i Syrien

Det sværeste er de sårede børn Den danske sygeplejerske Adriana Kleivan er udsendt med Læger uden Grænser til det nordlige Syrien, og hun arbejder sammen med 200 kolleger i døgndrift for at hjælpe de mange ofre for krigen, der strømmer til de 3 interimistiske hospitaler, som Læger uden Grænser har oprettet. To ud af tre patienter er civile – heriblandt mange sårede og døde børn.

"Vi

i er et af de eneste gra-

og lidelser også ramt af sundhedssystemets

tis hospitaler i Alep-

sammenbrud. Der er hverken medicin, per-

po-området. Mange af

sonale eller ressourcer til at behandle dem.

hospitalerne er blevet

De kræver egentlig regelmæssig behandling

bombet, så det er svært for befolkningen at

og opfølgning, men langt de fleste er over-

få behandling”, fortæller Adriana Kleivan.

ladt til sig selv.

Hun og kollegerne behandler mest civile

”De indirekte ofre for krigen er de kroni-

syrere, som udgør 2/3 af de ofre, som søger

ske patienter, som vi har mange af. Det er

hjælp på Læger uden Grænsers tre hospitaler.

kræftpatienter, tuberkulosepatienter, pa-

”Vi har været vidne til mange angreb på

tienter med nyre- og leverproblemer. Det

civilbefolkningen. De sværeste øjeblikke har

eneste, vi kan gøre, er at behandle de akutte

været at få sårede børn ind på hospitalet,

symptomer og sende dem hjem. Det gør

som skal have amputeret arme eller ben, el-

ondt hver gang,” fortæller Adriana Kleivan.

ler når børnene er døde, når de kommer til hospitalet”, fortæller Adriana Kleivan.

Mange af patienterne lider af sukkersyge, og de har brug for regelmæssig behandling. Læger uden Grænser har i flere tilfæl-

Angreb på civilbefolkningen

de været tvunget til at foretage amputatio-

Målet for bomberne i Syrien er ofte steder,

ner på sukkersygepatienter, der har

hvor store menneskemængder er samlet.

udviklet følgesygdomme, efter deres be-

Adriana Kleivan har blandt andet mødt en

handling er blevet afbrudt.

35-årig familiefar, som selv oplevede et angreb på tæt hold:

Vaccinationsprogrammerne i Syrien er også blevet ramt af sundhedssystemets kol-

”En eftermiddag ventede jeg på at købe

laps, og i flere områder i landet er de yngste

nogle brød. Jeg havde ventet i omkring tre

børn ikke blevet vaccineret i to år. Kombine-

timer. Det er det eneste bageri i byen, der

ret med elendige levevilkår og mangel på

stadig er åbent. Der var en lang kø på om-

rent vand betyder det, at mange småbørn

kring 300 mennesker. Pludselig fløj et fly

har en overhængende risiko for at udvikle

henover os og to missiler ramte os. Jeg kun-

potentielt dødelige sygdomme som tuber-

ne høre skrig overalt, og der var mange så-

kulose og mæslinger.

rede. Mine to døtre var beskyttet af en halv-

Adriana Kleivan 29-årige Adriana Kleivan er uddannet sygeplejerske i 2008. Hun har tidligere været udsendt til Sydsudan, Jordan og Sierra Leone og senest Syrien. Hun har tidligere arbejdet på gynækologisk-kirurgisk afdeling på Rigshospitalet i København.

I juli blev blodbanken i Aleppo, som leverer blod til alle landets hospitaler, ødelagt

vejs kollapset mur, så de slap utroligt nok

Arbejder i kaos

under et bombardement. En måned senere

med skrammer.”

Adriana Kleivan og hendes syriske og inter-

blev Dar El Shifa, det største private hospital

nationale kolleger arbejder i absolut kaos.

i Aleppo, som behandlede de mange ofre for

Børn og kroniske patienter svigtes

Den slags kaos, som to års borgerkrig skaber

volden, også bombet. En lille skadestue og to

I Syrien rammes civilbefolkningen dobbelt.

for en civilbefolkning, og som ødelægger

privatklinikker blev diskret åbnet i nabola-

Udover de sårede bliver et stort antal helt al-

alle samfundets normale systemer – også

get for at kunne modtage den stadigt stigen-

mindelige syrere med kroniske sygdomme

sundhedssystemet.

de strøm af sårede og en stor del af hospita-

6

journalen 93 / april 2013


Læger uden Grænser hjælper syrere på flugt i deres eget land. Tæt på den tyrkiske grænse i Idlib i det nordlige Syrien uddeles der basale forsyninger som tæpper og vanddunke. Foto: Nicole Tung.

Det oppustelige hospital gør det muligt at foretage store operationer på trods af de dårlige forhold i Syrien. Foto: Nicole Tung.

Tusindvis af familier er fordrevet fra deres hjem. De finder ly i områderne langs grænsen men lider under kulden, og har ofte ikke adgang til lægehjælp. Foto: Nicole Tung.

lets sårede patienter, indtil den ene af disse også blev bombet og ødelagt. De læger og sygeplejersker, som ikke allerede er flygtet fra Syrien, er rykket sammen og forsøger at holde hospitaler og klinikker åbne. Endnu ikke færdiguddannede læger og kirurger uden erfaring med krigsrelaterede skader opererer de mange ofre, og tandlæger varetager mindre operationer efter bedste evne. Farmaceuter behandler patienter, og mange unge mennesker melder sig som frivillige sygeplejere. ”For mine syriske kollegaer er situatio-

Her ramte en bombe. De tilskadekomne blev bragt til Læger uden Grænsers klinik. Foto: Nicole Tung.

nen utænkelig svær. De har alle sammen mistet familie og venner i krigen. De arbejder hårdt og vil blive til det sidste for at hjælpe deres folk,” slutter sygeplejerske Adriana Kleivan.

Tvillingepiger, der blev født ved kejsersnit fem dage tidligere på en af Læger uden Grænsers klinikker i det nordlige Syrien. Foto: Nicole Tung.

journalen 93 / april 2013

7


Borgerkrig i Syrien

Omkring 2,5 millioner mennesker er flygtet fra Syrien - mange af dem til nabolandet Libanon. I Bekaa-dalen i Deir Zenoun-området bor 500 af dem i en interimistisk flygtningelejr. Der er mangel på rent vand, ordentlige latriner, tag over hovedet, og forsyningen af mad er upålidelilg. Mange børn i lejren lider af smitsomme sygdomme. Foto: Michael Goldfarb.

8

journalen 93 / april 2013


Gidsler i en humanitær katastrofe Syrien har i to år været fastlåst i en blodig borgerkrig, som har lagt landets sundhedssystem i ruiner. civilbefolkningen bliver ramt dobbelt af konflikten, fordi internationale nødhjælpsorganisationer bliver forhindret i at hjælpe.

D

et startede som en folkelig opstand

I dag er Syrien og dets befolkning begravet i en

mod præsident Bashar al-Assads styre,

borgerkrig uden en politisk løsning i sigte. Hospita-

men er endt i en humanitær katastrofe.

lerne er ødelagt, medicinalvirksomhederne er luk-

Indtil for to år siden var det syriske sund-

ket, og overalt er der mangel på alle typer uddannet

hedssystem velfungerende, hospitalerne åbne, der

sundhedspersonale.

var veluddannede læger og sygeplejersker på afdelin-

To år er gået med en ekstremt voldelig konflikt

gerne, og landet havde tilmed en lægemiddelindustri.

mellem regeringsstyrker og militante oprørere, og den humanitære situation i Syrien har nu nået et katastrofalt lavpunkt. Flere end 70.000 er blevet slået ihjel. 2,5 millioner syrere er internt fordrevne og fle-

Jordemoder Cathy Janssens beroliger og hjælper en kvinde der føder på Læger uden Grænsers hospital i det nordlige Syrien. Foto: Nicole Tung.

re end en million er ifølge FN flygtet til nabolandene Libanon, Tyrkiet, Irak og Jordan.

MArTS 2011 voldelige sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker.

JAnUAr 2011 protester imod bashar al-assads styre.

APrIl 2011 Den syriske regering nægter Læger uden Grænser adgang til syrien. Derfor støtter Læger uden Grænser i stedet et netværk af læger, der arbejder hemmeligt i landet.

journalen 93 / april 2013

9


nØDHJÆlPen TIl SYrIen Læger uden Grænser arbejder fra en række hemmelige hospitaler i syrien. indsatsen i syrien og nabolandene i 2013 forventes at komme til at koste omkring 141 millioner kr. al støtte til arbejdet i syrien kommer fra private donationer for at sikre vores uafhængighed.

Hospitaler og ambulancer ødelægges

Der er brug for nye løsninger

Flere hospitaler, sundhedsklinikker og blod-

”Den nødhjælp, der kommer ind i Syrien, er

banker har været mål for militærets luftan-

slet ikke i nærheden af at kunne dække be-

greb, ligesom vand- og elektricitetsforsyning

folkningens behov, og det er den syriske re-

er blevet afbrudt mange steder på grund af

gering, som sidder med nøglen til at fjerne

bombning. Ambulancer bliver ødelagt i stort

alle hindringer for uafhængig nødhjælp i

tal, og patienter transporteres i stedet på

hele landet,” siger Michael Gylling Nielsen,

scootere eller i personbiler. På hospitalerne

direktør i Læger uden Grænser i Danmark

bliver personalet udsat for trusler, og mange

og fortsætter:

bliver kidnappet eller slået ihjel.

”Vi opfordrer alle konfliktens parter til, i

”Regeringen opfatter det at yde medi-

mangel af en politisk løsning, i det mindste

cinsk nødhjælp som modstand, og efterhån-

at indgå en minimumsaftale om humanitær

den som kampene er intensiveret, er flere

hjælp og sikre, at den kan komme frem i

og flere af landets hospitaler og sundheds-

hele landet på den mest effektive måde. Det

nødhjælpsarbejdere

klinikker blevet forvandlet til ruiner”, siger

er nu, verdens lande og FN for alvor skal

Michael Gylling Nielsen.

træde i karakter og støtte humanitære ind-

1.560

Ifølge de syriske myndigheder er flere

229 operationer

satser over grænsen til Syrien.”

end 57 procent af landets hospitaler blevet delvist ødelagt, og 36 procent af dem er ikke længere åbne. Læger uden Grænser støtter derfor et

20.800 konsultationer

netværk af syriske læger, som arbejder hemmeligt i de regeringskontrollerede områder, med medicin og medicinsk udstyr. I de nordlige områder af Syrien, som er kontrollerede af oppositionsstyrkerne, er det lykkedes Læger uden Grænser at oprette tre

166

hospitaler, hvor befolkningen kan få adgang til medicinsk nødhjælp og konsultationer. Men den syriske regering nægter fort-

tons nødhjælp uddelt

sat internationale nødhjælpsorganisationer adgang til landet, og derfor er hjælpen til det syriske folk helt utilstrækkelig.

nOVeMBer 2011 Fn anslår, at flere end 3.000 er døde i konflikten. Læger uden Grænser hjælper syrere, som er flygtet til Libanon, jordan og tyrkiet.

OKTOBer 2011 Læger uden Grænser yder medicinsk nødhjælp til syriske flygtninge i jordan.

10

journalen 93 / april 2013

På trods af de store begrænsninger på arbejdet i Syrien er det lykkedes at oprette flere kirurgiske projekter. Her bliver en patient bedøvet inden operation. Foto: Nicole Tung.

MArTS 2012 kirurger fra Læger uden Grænser besøger byen idlib, hvor de yder medicinsk nødhjælp til sårede. De må evakueres efter en uge på grund af sikkerhedssituationen.

JUnI 2012 Læger uden Grænser åbner et hospital i det oprørskontrollerede nordvestlige syrien med fokus på kirurgi og intensiv pleje, hovedsageligt af sårede.


Tæpper, bleer og andre basale fornødenheder på vej til internt fordrevne syrere i den nordlige del af landet. Foto: Nicole Tung.

315

PÅ FlUGT FrA SYrIen

nødhjælpsarbejdere

Læger uden Grænser hjælper syriske flygtninge i nabolandene tyrkiet, Libanon, irak og jordan. Det anslås, at over en million mennesker er flygtet fra landet i de seneste to år.

55.000 nødhjælpspakker uddelt

68.727

På hospitalerne bliver personalet udsat for trusler, og mange bliver kidnappet eller slået ihjel.

SePTeMBer 2012 Læger uden Grænser åbner et tredje hospital med skadestue, operationsstue og generel lægehjælp.

JAnUAr 2013 AUGUST 2012 Læger uden Grænser åbner endnu et hospital i en bjerghule i det nordvestlige syrien. hospitalet flyttes efter et par måneder på grund af sikkerhedssituationen.

siden juni 2012 har Læger uden Grænser foretaget flere end 16.000 lægekonsultationer og udført flere end 1.300 operationer i syrien.

Foto: Pierre-Yves

Bernard

konsultationer

FeBrUAr 2013 arbejdet i idlib udvides med mobile klinikker, og Læger uden Grænser begynder en mæslinge- og poliovaccinationskampagne for 8.000 børn under fem år.

journalen 93 / april 2013

11


baG oM: aMbuLancE

Sejtrækkeren Enkel, bomstærk og stort set umulig at ødelægge. Den ikoniske Land cruiser har siden starten af 1980’erne været det foretrukne køretøj i Læger uden Grænsers projekter verden over.

"l

and Cruiseren er et utroligt køretøj – den er umulig at ødelægge. Der er ikke noget elektronik, alt er til at komme til, og den har stort set ikke

ændret sig, siden den blev opfundet. Der er intet,

1

590.00fuld0t

1

prisen på en r r uden Grænse udstyret Læge ambulance

1

MAGneTISK 4 rOTOrBlInK

der kan slå den, som Jeremy Clarkson fra Top Gear beviste, da han uden held forsøgte at ødelægge en”,

2

fortæller Robin Vincent-Smith, der underviser i lo-

de de opgaver, de skal ud på. Derefter bliver de ski-

2

2

bet ud til de lande, vi arbejder i, og så er det bare at dreje nøglen – alt er klar til at fungere. ”For mig som logistiker er de en livline. Du kan ikke arbejde i de projekter, vi gør, hvis du ikke har en Land Cruiser. Efter et stykke tid forelsker du dig i dem. Når jeg er udsendt, giver jeg dem alle sammen kælenavne, og jeg kan høre på lyden, hvilken en der kommer hjem til basen”, fortæller Robin

5

500 kr. 3 trækker strøm fra cigarettænderen og sidder på taget.

gistik hos Læger uden Grænser. Firhjulstrækkerne bliver ombygget i Bruxelles, hvor de bliver tilpasse-

1

6

2

lÆGer UDen GrÆnSer KlISTerMÆrKe

1

5 kr. Mange steder er synlighed afgørende for at sikre patienter og ansattes sikkerhed.

Vincent-Smith. Her kan du se, hvordan vi bygger en fuldt udstyret ambulance.

2

PUlSOXIMeTer

lAnD CrUISer I TAl

700-800

antal Land cruisere i brug hos Læger uden Grænser

2.500 km

så langt kører de i gennemsnit om måneden

240.000 kr.

prisen for en tilpasset, køreklar Land cruiser

3

6.500 kr. Det lille robuste apparat sættes på patientens finger og måler puls og hvor meget ilt, der er i blodet.

3

4

BÆrBAr IlT-KOnCenTrATOr 28.000 kr. Den batteridrevne maskine suger luft ind og producerer ilt. Den er dyr, men livsnødvendig på steder, hvor man ikke kan få iltflasker.

3

3 12

journalen 93 / april 2013

5


8

6

MeDICInPUMPe

7

SCOOPBÅre

9

5.000 kr. velegnet til patienter med kvæstelser. Den skilles ad og skubbes ind fra begge sider, uden at patienter behøver at bevæge sig. Det er meget vigtigt for patienter med skader på nakke og ryg.

5.500 kr. bruges til at give medicin i den rigtige dosis i det rigtige tempo – enten meget hurtigt eller meget langsomt. bruges også til at give væske intravenøst og blodtransfusioner.

8

9

Grafik: Jenny Ridley

1 9

9

1

7

9

7 3

9

2 6

2

3

5

4

1

8

7

8 4

5 9

8

8

3 6

ON/OFF MAX XYZ MIN

7 ON/OFF MAX XYZ MIN

ON/OFF MAX XYZ MIN

8

7

8

6

SUGeenHeD 4.500 kr. bruges til at rense luftvejene, så patien4 terne kan trække vejret. hvis en patient er blevet skudt i brystet, kan der komme meget blod, som gør det svært at trække vejret.

7 5

HJerTeSTArTer

6

13.500 kr. hvis patienten får hjertestop på vej til hospitalet, kan hjertestarteren bruges til at sætte hjertet i gang. ON/OFF

MAX

XYZ

MIN

DÆK 1.000 kr. vi bruger fire typer dæk: til sand, mudder, vej og ekstra kraftige dæk til at transportere byggematerialer.

journalen 93 / april 2013

13


aDGanG tiL MEDicin

Indisk appelsag giver håb om billig medicin ”Vi håber, at vi i fremtiden også vil se

patentmyndigheder en princi-

tvangslicenser på ny medicin til hiv-behand-

piel appelsag fra medicinalvirk-

ling, og at medicin til overkommelige priser

somheden Bayer. Den indiske

bliver mere tilgængelig, ikke kun i Indien,

regering opretholdt dermed den såkaldte

men i resten af udviklingslandene også”, si-

tvangslicens, der giver indiske producenter

ger Leena Menghaney fra Læger uden Græn-

ret til at producere den tyske medicinalgi-

sers kampagne for adgang til medicin.

Handelsaftalerne i WTO giver lande mu-

Med afvisningen af Bayers appelsag har de indiske patentmyndigheder slået fast, at

lighed for at udstede tvangslicenser, hvis

de vil trække på alle juridiske virkemidler

det vurderes, at medicinen er afgørende for

for at sikre patienternes adgang til medicin.

folkesundheden, og at den på grund af pa-

Et vigtigt tegn til Indiens producenter, der

tenter ikke er tilgængelig eller til at betale.

har mulighed for at forsyne udviklingslan-

Dermed kan medicin produceres af lokale

dene med billig medicin.

medicinalvirksomheder mod en kompensa-

”Vi opfordrer Bayer til at anerkende, at

tion til patentholderen. Indholdet af medici-

deres priser er for høje og ikke anke dom-

nen er den samme, men prisen er dog langt

men. Det er ikke brugen af tvangslicenser,

lavere end det originale varemærkebeskyt-

der skal udfordres, men den fortsatte jagt

tede produkt.

på overdrevent høj profit på bekostning af folkesundheden”, siger Leena Menghaney.

Cock.

gants kræftmedicin, sorafenib tosylate.

Foto: Bruno De

D

en 4. marts afviste de indiske

Foto: Niklas Bergstrand

De indiske patentmyndigheder har afvist en appelsag fra den tyske medicinalgigant bayer. kendelse holder døren åben for produktion af billig medicin, og det er godt nyt for Læger uden Grænsers patienter i udviklingslandene.

TVAnGSlICenSer handelsaftalerne i verdenshandelsorganisationen, Wto, giver lande mulighed for at udstede såkaldte tvangslicenser på medicin, der er beskyttet af et patent. Det kan man, hvis det vurderes, at medicinen er afgørende for befolkningens sundhed, og at den på grund af patenter ikke er tilgængelig eller til at betale. patentholderen skal modtage kompensation for den medicin, der bliver produceret under tvangslicens

14

journalen 93 / april 2013

Det er ikke brugen af tvangslicenser, der skal udfordres, men den fortsatte jagt på overdrevent høj profit på bekostning af folkesundheden.

Læger uden Grænser bruger en stor del generisk medicin produceret i Indien til sin patienter.


støt os

nye håb og drømme

FRA LIKES TIL DONATIONER

Fredag den 8. februar samlede Danmarks Indsamling på DR1 75.957.132 kr. ind. Knap ni procent af pengene går til at hjælpe kvinder, der lider af ska-

Det er så nemt at ’like’ noget på

der i underlivet i Den Centralafrikanske Republik

Facebook uden egentlig at gøre en forskel. Et ’like’ her og et ’like’ der betyder ikke rigtig noget. Nu kan du gå forrest og konvertere dine Facebook-venners likes til cool cash - til fordel for Læger uden Grænser. Tilmeld dig på Læger uden Grænsers hjemmeside, så kan du udfordre dine venner – du vælger et

og Den Demokratiske Republik Congo. På grund af fødselskomplikationer eller voldtægt opstår der huller i vævet mellem skeden og blæren, såkaldte fistler. Udover smerter kan kvinderne ikke holde på urin eller afføring, hvilket ofte fører til social

maksimumbeløb, og hver af de likes du får på din post,

udstødelse. Læger uden Grænser sørger for opera-

har direkte værdi for os i form af en donation til Læger

tion, fysioterapi og psykosocial hjælp. Efter opera-

uden Grænser.

tionen er kvinderne helbredt for deres fistel, og et ny liv kan begynde med nye håb og drømme.

Se mere på msf.dk/likes

Dit bidrag gør en forskel Køb i shoppen netop nu

DONORSERVICE

hvis du har spørgsmål om donationer, pbs, gavebreve, støtteformer eller skattefradra g, er du velkommen til at kontakte vores medarbejdere i donorservice . donorservice@msf.dk 39775656

100 kr

shop.msf.dk

PIlGrIM armbåndsur Tid er altafgørende, når vi taler om menneskeliv, og mange steder i verden

200 kr

haster det med at sende lægehjælp. Nu kan du støtte Læger uden Græn-

249,Forår og solbriller

sers arbejde ved at købe det nye armbåndsur fra PILGRIMs forårskollektion 2013. Uret har rosé guldbelagt urskive, grå

Gå foråret i møde med smarte solbriller de-

gummirem og Læger

signet specielt til Læger uden Grænser. I vo-

uden Grænsers logo på-

res netbutik kan du vælge mellem to model-

trykt urskiven. Arm-

ler, der begge passer til mænd og kvinder og

båndsuret koster 249 kr.,

koster 249 kr., hvoraf 100 kr. går til Læger

hvoraf 100 kr. går til Læ-

uden Grænsers arbejde. Smykkefirmaet PIL-

ger uden Grænsers arbej-

GRIM har designet solbrillerne og har ingen

de. PILGRIM har ingen

avance af salget.

avance af salget.

249 kr

249,-

journalen 93 / april 2013

15


DanskE

uDsEnDtE

10

2 7 9

1

5

6 4

3

Jeg synes, jeg lærer så meget om andre mennesker og den måde, de ser livet på, at det gør mig mere komplet som menneske.

8

Edda Schmidt-Bambach Hr-koordinator • Shiselweni, Swaziland • 6. udsendelse for Læger uden Grænser

Edda Schmidt-Bambach

1 Magnus Bergkvist, forsyningsmedarbejder, Sierra Leone

6 Mal Pantelic, logistiker, Sydsudan

2 Kathrine Holte, kirurg, flyvende

7 Varnie Ponder, vand- og sanitetsmedarbejder, Nigeria

3 Helle Lhjungmann Pedersen, sundhedsfremmemedarbejder, Sydsudan

8 Edda Schmidt-Bambach, HR-koordinator, Swaziland

4 Trine Marott, koordinerende sygeplejerske, Swaziland

9 Karina Seifert, forsyningsmedarbejder, Mali

5 Asif Mohamed, læge, Usbekistan

10 Hippolyte Ten, læge, Mauretanien

Journalen 93  
Journalen 93  

Syrien har i to år været fastlåst i en blodig borgerkrig, som har lagt landets sundhedssystem i ruiner. I denne udgave af Journalen sætter v...

Advertisement