Kylteri 3/2017

Page 10

10

TEKSTI VICTORIA ODUM

NÄIN E SITÄT FIKSUA –

AVOIMEN LÄHDEKOODIN 101

001010101000111101010101010101001010101011000101010100011110101010101010100101010101100010101010001111010101010101 111101010101010101001010101011000101010100011110101010101010100101010101100010101010001111010101010101010010101010 010101001010101011000101010100011110101010101010100101010101100010101010001111010101010101010010101010110001010101 101011000101010100011110101010101010100101010101100010101010001111010101010101010010101010110001010101000111101010 010100011110101010101010100101010101100010101010001111010101010101010010101010110001010101000111101010101010101001 101010101010100101010101100010101010001111010101010101010010101010110001010101000111101010101010101001010101011000 100101010101100010101010001111010101010101010010101010110001010101000111101010101010101001010101011000101010100011 100010101010001111010101010101010010101010110001010101000111101010101010101001010101011000101010100011110101010101 001111010101010101010010101010110001010101000111101010101010101001010101011000101010100011110101010101010100101010 010101010010101010110001010101000111101010101010101001010101011000101010100011110101010101010100101010101100010101 101010110001010101000111101010101010101001010101011000101010100011110101010101010100101010101100010101010001111010 010101000111101010101010101001010101011000101010100011110101010101010100101010101100010101010001111010101010101010 101010101010101001010101011000101010100011110101010101010100101010101100010101010001111010101010101010010101010110 101001010101011000101010100011110101010101010100101010101100010101010001111010101010101010010101010110001010101000 011000101010100011110101010101010100101010101100010101010001111010101010101010010101010110001010101000111101010101

{

Haluatko vaikuttaa uudella työpaikallasi nuorekkaalta ja fiksulta kauppislaiselta? Silloin sinun pitää tietää joistain nykyaikaisista asioista enemmän kuin Matti henkilöstöhallinnosta. Yksi niistä on avoin lähdekoodi. Tässä seitsemän asiaa, jotka sisäistettyäsi voit jättää pari TKK:n koodauskurssia väliin ja olla silti melkein kartalla.

Mikä ihmeen avoin lähdekoodi? Lähdekoodi viittaa komentoihin, jotka ohjaavat, miten jokin tietokoneohjelma toimii. Ohjelmiston ominaisuuksia voidaan muuttaa muokkaamalla lähdekoodia, mutta monien ohjelmistojen kohdalla lähdekoodi on liikesalaisuus. Tällaisten suljetun lähdekoodin ohjelmistojen lisäksi on avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joiden koodia kuka tahansa voi vapaasti tarkastella ja muokata. Avoimuuden keskeisiä periaatteita on, että omat koodiin tehdyt muokkaukset jaetaan muidenkin vapaaseen käyttöön. Kehitystä ei hallinnoi vain yksi taho, vaan mukana on maailmanlaajuinen yhteisö, joka koostuu sekä yksityishenkilöistä että yrityksistä. Kaikki voivat osallistua kehitystyöhön. Avoimen lähdekoodin ohjelmalla ei ole yhtä määritelmää, mutta näistä vakiintuneimmat sisältävät samat käyttöön, kopiointiin, muokkaamiseen ja levittämiseen liittyvät vapaudet. On olemassa myös erilaisia avoimia lisenssejä, joista osa sallii avoimen lähdekoodin käyttämisen suljetun tuotteen kehittämisessä ja osa ei. Miksi sinun pitäisi tietää siitä yhtään enempää? Työllistyt lähes varmasti yritykseen tai organisaatioon, joka joko kehittää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, käyttää sellaisia tai harkitsee niiden käyttöönottoa. Silloin on hyvä tietää, mistä on kyse, jotta voit vaikuttaa nuorekkaalta ja fiksulta. Ja tehdä työsi paremmin. Suurin osa olemassa olevista ohjelmistoista ja applikaatioista käyttää edes jonkin verran avointa lähdekoodia. Esimerkiksi Applen suljetut iOS ja macOS -käyttöjärjestelmät pohjautuvat yrityksen kehittämään avoimeen käyttöjärjestelmään Darwiniin, jossa yhdistyy osasia useista eri avoimen lähdekoodin projekteista. Jos tuleva työpaikkasi kehittää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, on olennaista tietää miksi, jotta ymmärrät organisaatiosi toimintaa. Tai jos tuleva työpaikkasi esimerkiksi harkitsee avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöönottoa, voit kontribuoida päätöksentekoon, koska osaat paremmin arvioida avoimen lähdekoodin edut ja haitat organisaatiollesi. Miksi joku haluaisi kehittää jotain ilmaiseksi? Missä massit?! Ohjelmiston ei tarvitse olla suljettu, jotta sillä olisi kaupallista potentiaalia. Lisäksi avoimen tuotteen kehitystä ja hiomista voi joukkoistaa kehittäjäyhteisölle, mikä säästää alkuperäiselle kehittäjälle paljon aikaa ja viime kädessä tekee koodista laadukkaampaa. Kehittäjäyhteisössä voi olla satoja jollei tuhansia jäseniä. Lukuisat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.