__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 18

Tips om vakoverstijgend te werken aan sociaal-emotioneel leren

S

ociaal-emotioneel leren als ondergrond voor de school is een gezamenlijke verantwoording. En het mooie is… alle

vakdocenten kunnen met enige regelmaat hun eigen, unieke bijdrage leveren. Zonder gedoe én in samenhang. We geven tips om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. De twaalf tips horen bij de activiteiten in de daglijn (zie pagina 6) op www.ondergrond.kwintessens.nl. Pak deze kans om vakoverstijgend te werken aan de persoonsvorming van leerlingen, hun competenties én aan de waarden van de school.

Week

44

Identiteit: Stel jezelf voor! Vak: Engels SEL: Besef van de ander

Week

44

Identiteit en uiterlijk Vak: Biologie SEL: Besef van jezelf

Week

45

Identiteit en karakter Vak: Nederlands SEL: Zelfmanagement

Maak duo’s en laat de leerlingen

Uiterlijk wordt bepaald door je DNA.

De karakters van hoofdpersonen

elkaar vragen stellen in het Engels.

Vertel leerlingen meer over DNA, de

ontwikkelen zich tijdens het

Wat komen ze over elkaar te weten?

werking ervan en het feit dat je het

verhaal. Stel dat leerlingen zélf de

Extra: Laat de leerlingen in elk duo

DNA kunt aanpassen. Wat zouden

hoofdpersoon in een stripverhaal

hun hobby noemen. Laat het resultaat

de leerlingen aan hun uiterlijk willen

zijn... Welke wat lastiger kanten

verwerken in een Engelse duo-poster.

veranderen? Laat een selfie maken.

van hun karakter zien we dan in dat

Op de print schrijven of tekenen ze de

stripverhaal? Leerlingen tekenen

gewenste verandering. Ze schrijven

hun stripfiguur en schrijven daarbij

er ook bij waarom dat belangrijk voor

hoe dat figuur omgaat met dat deel

hen is.

van zijn karakter. Welke tips heeft de leerling voor zijn hoofdpersoon?

18

Profile for Kwintessens

Ondergrond Magazine  

Ondergrond – impulsen voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren is ontwikkeld door Kwintessens in opdracht van Verus e...

Ondergrond Magazine  

Ondergrond – impulsen voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren is ontwikkeld door Kwintessens in opdracht van Verus e...