Kiet en Lok dappere dierenredders (5032)

Page 1

Lezen is leuk!

En lezen is leerzaam.

Verhalen kunnen je aan het denken zetten over wie je zelf bent en hoe je met anderen omgaat. Daar kom je verder mee!

©2023 Kwintessens, Amersfoort

www.kwintessens.nl

Auteur

Maaike Fluitsma

Illustrator

Mariëlla van de Beek

Vormgeving

Leoniek de Hoop

ISBN 978-90-5788-596-9

Bestelnummer 5032

NUR 282

Avi M4/E4

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Kiet en Lok dappere dierenredders

Maaike Fluitsma

Illustraties: Mariëlla van de Beek

Inhoud Kiet en Lok 7 Wedstrijd 9 Het park 14 Een vlieg in nood 20 In bad 27 Vlinder en Rups 30 Wat hoor ik? 36 Van wie is Lapje? 43 Dierenambulance 47 De foto 53 Saar 58 Alleen op stap 61 Verrassing 65 Echt gebeurd 76

Kiet en Lok

‘Hoi!

Leuk dat je ons verhaal gaat lezen.

Mijn naam is Kiet.

Ik heb twee armen, die doen het uitstekend.

Maar mijn benen doen het minder goed.

Vaak lijken het twee slappe slangen.

Daarom loop ik in huis met behulp van krukken.

Naar buiten kan ik gelukkig met mijn rolstoel.

De wielen duw ik met mijn handen.

Zo hard, dat ik als een streep over de stoep flits.

Langs mensen, struiken, bomen en dieren.

Heb je mijn bovenarmen al gezien?

Zo dik als de billen van een nijlpaard.

Een en al spier.

Dieren vind ik leukst van de hele wereld.

Van heel groot tot heel klein.

Kiet betekent eigenlijk: REDDER VAN DIEREN IN

NOOD.

Dat doe ik het liefst met Lok.

Zijn naam klinkt stoer, dat is hij niet.

Hij moet niets hebben van dieren.

Niet van grote, niet van kleine.

Ik denk dat hij bang is.

Dat hij ze eng vindt en vies.

Ik help hem om stoerder te worden.

Want vrienden help je gewoon.

Toch?

Oh… Had ik dat nog niet verteld?

Wij zijn vrienden.

Heel, dikke vrienden.

Wacht, ik zal hem er even bij roepen.

Hé, Lok!

We hebben een lezer.

Jouw beurt om je voor te stellen.’

‘Nie hauw!

Ik ben Lok.

Mijn naam betekent: goede sporter.

Ik kom uit een land hier ver vandaan.

Het heet China en is abnormaal groot.

Nederland past er bijna 240 keer in.

Je zegt er geen ‘hoi’, maar ‘nie hauw’.

Nu woon ik in het huis boven Kiet.

Ik denk vaak aan mijn oude land.

Daar eten ze dieren.

Grote met stokjes, heel kleine aan stokjes.

Ook dieren die Kiet zo graag redt.

Daarom vertel ik het haar maar niet.

Kiets naam betekent: IK WEET ALLES BETER.

Soms is dat irritant, maar meestal is ze grappig.

En ze is nergens bang voor.

Ook al speelt ze geen voetbal.

En klimt ze niet in bomen.

Met Kiet is elke dag spannend.

Wie vindt dat nou niet leuk?

Samen beleven we veel.

Wil je weten wat?

Lees dan maar snel ons avontuur.’

Bestelnummer 5032

ISBN 978-90-5788-596-9

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.