TWORZYWA 2023 - MEDIA KIT

Page 1

kwartalnik

wyłączny patron prasowy targów PLASTPOL the exclusive press patron of PLASTPOL fair realizator projektu

u

MEDIA KIT o nas ● about us cennik ● price list kalendarz ● calendar reklama ● advertisement

2023


u u Kamil Perz

u Kamil Perz

Dyrektor Wydziału Targów TK ● Director of Trade Fairs Department TK ● Wybór >Tworzyw< na wyłącznego branżowego patrona prasowego targów Plastpol nie jest przypadkowy. To czasopismo o bardzo wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim. Sądzę, że w pełny sposób spełnia wymogi stawiane przez naszych wspólnych klientów: wystawców i reklamodawców ● Choice of >Tworzywa< as the sole plastics industry press patron of Plastpol Fair is not a coincidence. It is a magazine of high editorial and professional standards. In my opinion it is able to fully satisfy requirements of our clients: exhibitors and advertisers.

Grupa docelowa

Target group

Bezpośrednio zarządzający firmami branży tworzyw sztucznych: – prezesi – członkowie zarządów – w mniejszych firmach: właściciele Osoby decyzyjne w firmach o następujących specjalnościach: – marketing i sprzedaż – technologia – nadzór produkcji – inwestycje, zaopatrzenie i zakupy – badania i rozwój – kontrola jakości – ochrona środowiska Studenci, pracownicy naukowi, kadra akademicka

Top management people in plastics

u

companies: – Presidents – Members of the Board – small business owners Decision makers in companies specialising in: – marketing and sales – technology – production control – development projects, purchasing – research and development – quality control – environmental protection Students, researchers, academics

u Robert Szyman

u

Dyrektor Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw ● PUPC Manager ● Czytam >Tworzywa< i zawsze znajduję w nich interesujące mnie informacje. To pismo zasługuje na uwagę zarówno właścicieli i kierowników, handlowców jak też techników i technologów naszej branży. Polecam je tym, którzy chcą być na bieżąco zwłaszcza z informacjami rynkowym i sytuacją branży w kraju i na świecie. Można w nim znaleźć również wiele komunikatów o nowościach technicznych i kierunkach rozwoju naszej gałęzi przemysłu. ● I read >Tworzywa< and I can always find interesting information there. This magazine deserves the attention of company owners and managers, engineers and salesmen of our industry. I recommend this magazine to all those, who want to have current information about the market and the condition of the industry in Poland and in the world. There you can also find many technological news and information on the trends in the plastics processing industry

u Robert Szyman


u

O nas ● About us

Nasze rynkowe przewagi: n TWORZYWA są wyłącznym patronem prasowym targów PLASTPOL n Jesteśmy nim od roku 2000 n TWORZYWA są organem prasowym Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, organizacji zrzeszonej w KPP Lewiatan i Europejskiej Federacji Przetwórców EuPC

n Od swojego początku TWORZYWA są licencjonowanym partnerem znanego europejskiego czasopisma MACPLAS n Pracują dla nas agenci reklamowi w Niemczech, Włoszech i na Dalekim Wschodzie Te fakty stanowią o wyjątkowej pozycji magazynu TWORZYWA w rankingu wydawanych w branży konkurencyjnych czasopism. Ponadto, ankieta przeprowadzona w trakcie tragów PLASTPOL wykazała, że w opinii wystawców TWORZYWA są najbardziej efektywnym medium reklamowym wśród prasy branżowej.

Some of market advantages of TWORZYWA magazine: n TWORZYWA magazine is the exclusive press partner of the biggest plastics event in Poland – PLASTPOL fair n Our magazine remains the partner of PLASTPOL since 2000. n TWORZYWA is the press organ of Polish Union of Plastics Converters – the organization being the member of KPP LEWIATAN (Entrepreneurs Coalition) and EuPC (European Plastics Converters).

n Since the beginning TWORZYWA is a licensed partner of well-known European magazine MACPLAS. n The agents in German, Italy and Far East are working in the field of marketing of ours. These facts testify about the special position of TWORZYWA in the rank of plastics magazines in Poland. Moreover, according to the inquiry made during PLASTPOL – TWORZYWA is the best magazine as far as the efectiveness of promotion and press advertisement of exhibitors of the fair is concern.

1300 €

u

Pełna ● Full page 210x297 mm + 3mm spadu 210x297 mm + 3mm bleed

850 € Połówka ● Half page Pionowa ● Vertical 94x254 mm

1100 € Wyspa ● Island 142x205 mm

850 € Połówka ● Half page Poziomo ● Horizontal 192x124 mm

650 € Skrzydełko ● Flap 55x297 mm + 3 mm spadu 55x297 mm + 3 mm bleed

500 € Ćwiartka ● 1/4 page 94x124mm

u

Cennik reklam ● Price list


u

Lokalizacje specjalne ● Special locations II III okładka = II III cover – 1900 €, IV okładka = IV cover – 2000 €, I strona redakcyjna = Ist editorial page – 1800 € Artykuł sponsorowany 1 strona = Sponsored editorial 1 page– 4000 PLN

Upusty ● Discounts Uczestnictwo w targach PLASTPOL – 10%, 2 reklamy w ciągu roku – 10%, 3 reklamy w ciągu roku – 15%, 4 reklamy w ciągu roku – 20%. Maksymalny upust – 25%. Participation in PLASTPOL fair – 10%, 2 adverts within one year – 10%, 3 adverts within one year – 15%, 4 adverts within one year – 20%, Maximum total discount – 25%.

Kalendarz ● Calendar 2023 Tworzywa #86 Tworzywa #87 Gazeta Plastpol Tworzywa #88 Tworzywa #89

Przyjmowanie materiałów do druku

Data dystrybucji

Nakład

Targi /Wydarzenie

Deadline for receipt of materials for publicati on

Publication date

Circulation

Fairs /Event

21-02-2023 08-04-2023 24-05-2023 10-10-2023 14-12-2023

3000 3200 6000 3200 3000

10-02-2023 28-03-2023 30-04-2023 26-09-2023 04-12-2023

PLASTPOL 2023, PLASTECH PLASTPOL 2023 FAKUMA, PLASTINVENT ŚWIĘTA I NOWY ROK

Tematyka ● Subjects 2023 TWORZYWA#90 - LUTY/FEBRUARY 2023 uRoboty i manipulatory ● Robots and manipulators uFormy i GK ● Moulds and Hot Runner systems uTechnologie IML i IMD ● IML and IMD techniques uOpakowania ● Plastics for packaging uUrządzenia pomiarowe ● Measurment equipment uPoliolefiny ● Polyolefins TWORZYWA#91 – KWIECIEŃ/APRIL 2023 uInformacje wstępne dotyczące targów PLASTPOL (wkładka) ● PLASTPOL preliminary information uMaszyny wtryskowe hydrauliczne, hybrydowe i elektryczne ● Hydraulic, Hybrid and Electric Injection Machines uSuszenie ● Dehumidification and drying uDozowanie i podawanie ● Dosing and feeding uMotoryzacja ● Automotive uWypełniacze i tworzywa wzmacniane ● Fillers and Reinforcements Gazeta PLASTPOL – MAJ/MAY 2023 uPrzegląd maszyn, urządzeń i surowców wystawianych na targach PLASTPOL 2023 ● Preview of machinery, equipment and raw materials to be exhibited on PLASTPOL 2023 uInformacje targowe i katalog wystawców ● Exhibitors catalogue and other information about PLASTPOL uArtykuły i materiały promocyjne wystawców ● Editorials and other promotional information of exhibitors

u

TWORZYWA#92 - WRZESIEŃ-PAŹDZIENIK / SPETEMBER-OCTOBER 2023 uNagrody PLASTPOLU i podsumowanie targów ● PLASTPOL prizes and fair statistics u Podsumowanie targów PLAST 2023 (Mediolan) ● PLAST 2023 (Milan) – summary of novelties and presentations uWytłaczanie rur i profili ● Extrusion of pipes and profiles uBudownictwo i architektura ● Building and architecture uPVC

tworzywa MEDIA

TWORZYWA#93 - GRUDZIEŃ/DECEMBER 2023 uRecykling ● Recycling uMłyny i granulatory ● Grinders and granulators u Filtracja ● Filtration uSystemy sortowania ● Sorting systems uPU, EPS, EPP

Wydawca - Publisher

TWORZYWA MEDIA ul. Filipka 9, 41-811 Zabrze redakcja@tworzywa.media tel. +48.504.278.832 www.kwartalnik.tworzywa.pl