Delivered 1/2023 SVE

Page 1

• AI – REVOLUTION FÖR LOGISTIK • KAJ KUNNAS OM VINNANDE TEAM

• NY ERA FÖR HÅLLBARHET • TILLVÄXT TACK VARE TRANSPORTER

SCANDIC TRANS 2023
Delivered

Delivered

SCANDIC TRANS 2023 8 12

I DETTA NUMMER:

LEDARE AI KAN REVOLUTIONERA LOGISTIKEN

VARDAG PÅ VÄGARNA I VÄST

LASTBILSHYTTEN BLIR MUSIKSTUDIO

EKERI PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR FRAMTID

KONCERNENS EUROPATRAFIK FORTSÄTTER ÖKA

PROFILEN: KAJ KUNNAS

KONSTEN ATT SKAPA ETT

VINNANDE TEAM

22 4

PARADIGMSKIFTE PÅGÅR

FINNS INGEN ANLEDNING ATT VÄNTA

20

E-HANDELN FORTSÄTTER ÖKA

VÄLFUNGERANDE LOGISTIK – EN AV ORSAKERNA TILL TILLVÄXT OCH STARK

MARKNADSPOSITION

ETT LIV INOM LOGISTIKEN SYSKONEN SANDÅS SER TILLBAKA – OCH SIKTAR FRAMÅT

FAMILJEN SOM BÅDE FÖRÄDLAR OCH

TRANSPORTERAR POTATIS

Utgivare: Scandic Trans Lagervägen 14 65610 Korsholm

Produktion: bySand och Kustmedia

Redaktionsråd: Mikael Löfqvist, Marjo Lehto, Johan Lövdahl, Anna Sand, Lisbeth Bäck, Ami Lindholm

Text & Bild: Anna Sand/bySand

Layout & Ombrytning: Mikaela Kortell/Kustmedia

Tryckeri: KTMP Group 2023

Pärmbild: Linda Svarfvar

2
3 4 6 7 8 10 12 14 16 17 18 20 22

Välkommen till årets tidning – den femte i ordningen Jag hoppas att du får många goda lässtunder med nyheter och andra intressanta branschartiklar från oss på Scandic Trans. Liksom tidigare år är detta nummer av Delivered fylld med reportagen om både våra kunder och samarbetspartners samt självfallet en välkänd profil – i år heter han Kaj Kunnas. I årets tidning väcker artikeln om AI speciellt intresse.

Företaget Scandic Trans har vuxit till en förebild i transportbranschen. Kunder, samarbetspartners och leverantörer har ett stort förtroende för vårt arbete, vi är och betraktas som pålitliga. Konceptet som byggts upp under decennier och som är en del av företagets Vision, överförs som bäst till vår marknadsstrategi. Följ med oss under de närmaste åren och du kommer att förstå vad det innebär.

3
Mikael Löfqvist, VD Scandic Trans

AI kan revolutionera logistiken

Man kan kalla det boom, man kan kalla det hype – men det är på allas läppar just nu. Vi pratar givetvis om AI, artificiell intelligens, som anses vara en nyckelteknologi med långtgående effekter på ekonomi och konkurrenskraft. Inom logistiken finns stora möjligheter att tillämpa AI, bland annat inom trafikplanering, prediktiv logistik, smarta lager och robotik. På Scandic Trans är man redan i gång då det gäller att ta hjälp av AI inom trafikplaneringen.

Text:

Sin vana trogen är Scandic Trans föregångare och tog redan för flera år sedan initiativ till att införa användning av AI där det är möjligt inom företagets verksamhet. Man deltar nu i utvecklandet av en AI-baserad egenskap i det system man redan använder, LogiControl, tillsammans med systemleverantören Nextlog.

– LogiControl används av logistik- och tranportföretag i hela Finland, vars fordon rör sig i hela Europa, inleder Stefan Nyholm, VD på Nextlog.

– Vi inledde planering och kartläggning av AI för LogiControl redan för flera år sedan, och har sedan dess jobbat med att utveckla en egenskap som baserar sig på artificiell intelligens. Det innebär att systemet lär sig av hur arbetet – i det här fallet – trafik- och ruttplaneringen – gjorts tidigare, och ger ett förslag på hur man ska plocka ihop lasten, vilka rutter och färjor som ska användas och så vidare, förklarar Nyholm vidare.

Arbetet är både mångfacetterat, komplicerat och utmanande.

– Förslaget på laster och rutter blir så bra som den planering som tidigare gjorts, eftersom det baserar

sig på tidigare planerade laster i systemet, konstaterar Nyholm.

AI-egenskaperna i LogiControl har testats av trafikplanerarna på Scandic Trans.

– Då det gäller egenskaper som baserar sig på artificiell intelligens blir jobbet och produkten aldrig helt klart – AI lär sig hela tiden, och blir också bättre hela tiden, konstaterar Joakim Lerbacka, trafikchef på Scandic Trans.

Egenskapen lämpar sig ypperligt för hellaster och styckegods, men övervakning krävs ändå alltid – transporterna innehåller många olika variabler att ta hänsyn till, samtidigt som ändringar alltid kan ske i sista stund.

– Det färdiga förslaget som ges av AI-tillägget ska därför alltid granskas och godkännas av transportledaren eller -planeraren.

Lerbacka instämmer:

– Det fungerar som en hjälpande hand och ger oss en bra grund, men kan inte helt ersätta den mänskliga faktorn.

Både han och Lerbacka är övertygade om att framtiden i branschen innebär alltmer automation.

– Än så länge är AI bara ett hjälpmedel, men

4
Anna Sand • Foto: Anna Sand, samt pressbilder Joakim Lerbacka, trafikchef på Scandic Trans, samt Stefan Nyholm, VD på Nextlog.

i framtiden kommer det att ta över på allt fler arenor. Men som alltid tar förändringsprocesser tid – om än den här ser ut att kunna gå förhållandevis snabbt, konstaterar Lerbacka.

På sikt kan AI innebära såväl minskade kostnader som ökade transporter samt även färre fel i transporterna samt mer miljövänliga sådana. Eller som Bitkoms VD Dr. Bernhard Rohleder konstaterat:

”Logistik är redan en av de mest digitaliserade affärssektorerna. Med artificiell intelligens står branschen inte enbart inför en optimering av affärsprocesserna, utan en verklig revolution”.

HUR KAN AI SKAPA MERVÄRDE INOM LOGISTIK?

• Förbättrad lagerhantering och bättre efterfrågeprognoser.

• Optimerade transportvägar, snabbare ruttplanering, effektiviserad distribution.

• Effektivare resursanvändning: Att automatisera tidigare manuella, pappersbaserade processer för att spara in tidsödslande administrativ tid och minska kostnader.

• Effektivare lagerhantering: Att kombinera teknik med mänskliga operatörer kan påskynda monotona och tidskrävande aktiviteter och ge mer tid för uppgifter som är mer lämpade för människor att utföra.

• Förbättrad kundservice: Realtidsdata möjliggör en bättre kundupplevelse, eftersom man kan tillhandahålla mer exakt leveransinformation. Medan kunder fortfarande behöver mänsklig interaktion, kan maskininlärning stödja kundtjänstteamet.

VAD ÄR ARTIFICIELL INTELLIGENS?

• Artificiell intelligens (AI) är en maskins förmåga att visa människoliknande, intelligenta drag, såsom resonerande, inlärning och planering. Genom AI kan datorer och robotar utföra uppgifter som vanligtvis utförs av människor.

• Exempel på AI-baserad teknik som används idag är olika navigationsappar, ansiktsigenkänning, smarta assistenter och robotdammsugare.

• AI kan nästan anpassa sig i realtid till förändrade förhållanden och utveckla ny kunskap genom att bearbeta mer data och avläsa fler mönster och trender än vad människor kan.

• Med hjälp av AI kan mycket av arbetet att dra nytta av data automatiseras. Det gör att AI betraktas som den avgörande trenden för logistikens framtid.

• Machine learning (ML) är en gren inom AI. Inom ML används algoritmer, mjukvaror eller system för att lära sig och justera utan specifik programmering. ML-modeller lär sig själva över tid genom att analysera trender och upptäcka avvikelser.

5

Vardag på vägarna i väst

Johanna Norrgård hade bestämt sig för att gå i sin farfars fotspår och bli målare. Intresset försvann dock innan hon hann få sin examen inom ytbehandling, och plötsligt fanns inget fast riktmärke för framtiden. Någonstans i henne låg dock ett frö och grodde, och när hon påbörjade sin militärtjänstgöring i Dragsvik 2015 var valet av inriktning givet – nämligen transport.

Text: Anna Sand • Foto: Anna Sand, samt Johanna Norrgård

På förarutbildningen vid Nylands Brigad avlade Johanna alla kurser och även teoriprovet för lastbilskörkort, men gick sedan miste om den praktiska undervisningen på grund av en bruten tumme. Efter hemförlovningen slutförde hon den i trafikskolan, och beslöt sig därefter för att också skaffa sig ett E på sitt körkort.

– Jag har alltid tyckt om att köra bil, och även min pappa körde lastbil när jag var barn. Jag var med honom mycket i jobbet, men jag kan inte riktigt sätta fingret på exakt vad det var som ledde in mig i branschen, konstaterar Johanna.

Genom kvällsstudier vid YA:s logistikenhet i Närpes avlade hon yrkesexamen för kombinationsfordonsförare. Redan innan hade hon jobb som budbilschaufför och ett par år senare fick hon möjlighet att sommarjobba som lastbilschaufför på ett företag där Johanna även fick den första arbetserfarenheten med fordonskombination.

– Jag blev kvar på samma företag i ett par år, tills Kenneth Sandås på Trans Sandås, delägare i Scandic Trans, ringde en dag. De erbjöd mig att åka till Sverige för en veckas körning, och första tanken var att tacka nej eftersom jag inte hade någon erfarenhet av deras transportsystem, incheckning och dylikt, berättar Johanna.

Men med löfte om en veckas inskolning vågade hon tacka ja, och det är nu två år sedan.

– Jag har kört i Sverige, och även i Norge, sedan dess, och trivs jättebra.

Hennes uppgift är att ”tura” mellan Trans Sandås bilar, som

alltid är färdigt lastade då hon anländer till Åbo hamn på helgerna. Därefter väntar överfart till Stockholm och allra oftast bär det sedan i väg söderut – till Malmö, Göteborg, Helsingborg och andra städer. Godset kan vara i princip vad som helst – livsmedel, byggnadsmaterial, ADR-gods, pappersprodukter, målfärg och så vidare.

– Man vet aldrig exakt vart man hamnar, och det är en del av charmen med jobbet. Friheten och det faktum att arbetet är självständigt – att man får vara självgående – bidrar till att jag trivs så bra. I Sverige är dessutom alla man möter väldigt trevlig och det är skönt att få tala sitt eget modersmål – för att inte tala om hur vackert landskapet kan vara i Sverige, tillägger hon.

Tack vare sin tidigare arbetserfarenhet har Johanna redan sju års erfarenhet av kundbetjäning, något som hon anser vara viktigt i hennes yrke.

– Även om man själv har en dålig dag får man aldrig låta det synas. Jag har alltid haft lätt för att prata med folk, och stressar inte heller upp mig i första taget. Man representerar företaget man arbetar för och det är en självklarhet att alltid vara vänlig gentemot kunden.

Inte heller bland branschkollegor har Johanna stött på några problem.

– Alla har varit väldigt hjälpsamma – det finns inga dumma frågor och det händer till och med att äldre kollegor ringer för att fråga mig om något, berättar hon.

Det enda negativa med sitt yrke anser hon är de långa perioderna som hon är borta hemifrån.

– Oftast är jag borta en vecka eller två i taget – ibland hinner man hem över helgen, ibland inte. Man måste också se till att hålla sin yrkeskompetens uppdaterad, och för den sakens skull borde man gå en kurs om året eftersom de olika kompetenserna ska uppdateras vart femte år.

Johanna Norrgård, hemma från kustbyn Petsmo i Korsholm, valde yrkesbana i samband med sin militärtjänstgöring vid Nylands Brigad 2015.

Huruvida Johanna håller sig inom Nordens gränser i framtiden eller inte, får tiden utvisa.

– Visst verkar Europa intressant, men just nu är jag nöjd så här. Jag har hittat det jag vill göra och trivs toppenbra. Men själv håller jag inte med när folk som får höra om mitt yrke utbrister: ”Wow - du är nog tuff du!”

6

Lastbilshytten blir musikstudio när

arbetsdagen är över

”Logistikintresset ligger i släkten”, förklarar Lassi Luukkainen då han får frågan om varför han valde att utbilda sig inom just den branschen. Självklart var hans val ändå inte, men efter fem år på vägarna – och även på färjorna – trivs Lassi bra med sitt yrkesval och har sedan länge vant sig vid att ”bo på båten” under veckorna.

Text: Anna Sand • Foto: Linda Svarfvar

Lassi, hemma från Åbo och 26 år ung, valde samma yrke som sin far och kör sedan fem år tillbaka en av Kuljetus J. Kuusela Oy: s expressbilar som trafikerar mellan södra Finland och Stockholm, alla vardagar i veckan. Det innebär att han tillbringar alla nätter i veckorna på färjan och sedan lastar samt lossar varannan dag i Stockholm och varannan på axeln Åbo-Helsingfors.

– På helgerna är jag oftast ledig, med vissa undantag, förtydligar Lassi.

Snabba leveranser blir allt viktigare för många företag och Scandic Trans har ända sedan 2003 genom sin terminal i Åbo hamn erbjudit expressfrakt mellan Finland och Sverige. Avgångar i bägge riktningar sker varje vardag och fyra bilar, särskilt planerade för ändamålet, trafikerar över Östersjön dagligen. För expressfrakten används mindre bilar utan släp, godkända för livsmedelstransport och mångsidiga på så vis att de innehåller olika temperaturzoner och kan frakta både fryst och temperat gods, men även vanligt gods – allt enligt kundernas behov.

– Jag transporterar en hel del livsmedel, men godset kan bestå av vad som helst – allt mellan himmel och jord, konstaterar Lassi.

Några fasta rutter för hans dagliga arbetet finns inte, om än många av lastnings- och lossningsplatserna är återkommande och därmed även bekanta sådana.

– Varje vecka tillkommer även nya kunder och alla arbetsdagar är olika, fortsätter han.

Jobbet löper smidigt enligt Lassi – samarbetet med

transportplanerarna fungerar fint och numera behövs inte alltid ens ett telefonsamtal, utan Lassi får sina uppdrag direkt till mobilen via transportledningssystemet LogiControl och dess mobilapplikation.

– Jag har absolut ingenting att klaga på då det gäller mitt jobb.

Det faktum att arbetet utförs i egen takt är något han uppskattar, och varken kundkontakterna eller nödvändigheten av att vara service minded och även behärska kundbetjäningen som en del av yrket ser han som något bekymmer.

– Det är förstås bra om man är utrustad med både tålamod och goda nerver i det här yrket, ler han.

Längden på arbetsdagarna kan variera mycket, men hittills har han alltid hunnit leverera allt gods enligt plan och under arbetsdagarna på svenska sidan har Lassi oftast kvällarna lediga.

– Då brukar jag promenera och upptäcka Stockholmstrakten, och eftersom jag alltid har gitarren och datorn med mig kan jag enkelt förvandla lastbilshytten till en mobil musikstudio och ägna kvällarna åt musiken, som är mitt stora intresse, berättar Lassi.

Han trivs väldigt bra med sitt jobb, och att tillbringa alla nätter på båten under veckorna upplever han inte som något problem.

– Tvärtom brukar det vara betydligt svårare att anpassa sig till att vara hemma i längre perioder, avslutar han med glimten i ögat.

Lassi Luukkainen, 26, inledde sin yrkesbana för cirka fem år sedan som expressbilschaufför åt Kuljetus J. Kuusela Oy, som trafikerar för Scandic Trans.

7
"Samarbetet med transportplanerarna fungerar fint

– På Ekeri finns alltid gott om idéer och det är nog också en av företagets framgångsfaktorer, tror försäljningschef Stefan Ketola och kvalitets- och eftermarknadschef

Daniel Asplund. Alla vill att både företaget och våra produkter ska utvecklas, och vi tror att innovation är en avgörande faktor i klimatarbetet.

Klimatneutral produktion av påbyggnader resultatet av rätt vägval

Ekeri på väg mot en hållbar framtid

Det är inte många företag inom fordonsindustrin som kan stoltsera med en klimatneutral produktion, men Ekeri, som tillverkar påbyggnader för tunga fordon i Kållby i Jakobstad, kunde förra hösten göra just detta. Hållbarhetsarbetet har tagit fart på allvar i företaget de senaste fem åren och nästa steg är nu att utveckla relationerna till affärspartners och leverantörer för att ytterligare kunna minska klimatavtrycket.

Text & foto: Anna Sand

Ekeris historia går tillbaka så långt som till 1945, då allt startade med finsnickerier och tillverkning av produkter som i högsta grad skulle anses vara hållbara idag. Sedermera utvecklades snickeriet till en metallindustri och sedan 1990talet har man nischat in sig på skåptrailers, skåpsläp och bilskåp med öppningsbar sida.

– Våra produkter bidrar i sig till mer hållbara transporter, inleder försäljningschef Stefan Ketola Tack vare sidoöppningen kan lastutrymmet utnyttjas till max samtidigt som lastning och lossning sker mer effektivt, vilket ger effektivare transporter och mindre utsläpp. Det skapar en win-win situation som ger ökad lönsamhet för transportören samtidigt som transportköparen får grönare transporter.

När godsmängden kan maximeras och tomkörningarna minimeras, vinner alla på det – även miljön, förklarar han.

Ekeris hållbarhetsarbete spänner betydligt bredare än till själva produktdesignen.

– Miljöfrågor har diskuterats i samhället i årtionden –till exempel i media har allt från miljögifter och ozonskiktet varit på agendan under de gångna decennierna, fortsätter kvalitets- och eftermarknadschef Daniel Asplund. Men för ungefär fem år sedan blev det hela mer konkret. Ordet ”hållbarhet” började förekomma allt oftare i olika sammanhang och strax efter att jag deltagit i en kurs i ämnet ramlade de två första kundförfrågningarna om Ekeris hållbarhetspolicy in. Då rådde det inga tvivel mer – den gröna omställningen är ett faktum och Ekeri, liksom alla andra företag, stod inför ett vägskäl.

Valet stod mellan att fortsätta med accelererad miljöpåverkan och global uppvärmning eller välja en grönare väg. Efter diskussioner i ledningsgruppen fattade man beslutet att Ekeri skulle vara med och dra sitt strå till stacken.

8

Alla vi i ledningsgruppen utbildade oss i hållbarhet för att veta vad vi pratar om. Det rådde delade meningar inledningsvis – var vi för tidigt ute? Men med facit i hand kan vi konstatera att det gjordes vid precis rätt tidpunkt, konstaterar Ketola.

Tack vare ett långvarigt arbete inom företaget kring de mjuka värdena – värden som respekt, samarbete, ansvar och ständig förbättring – har vägvalet och omställningen till nya tankesätt och lösningar som möjliggör minskat klimatavtryck löpt väl. Redan 2007 övergick man från olja till flis vid fabriken, även om det då var av ekonomiska skäl. Samma år fick man certifikat för miljöledningssystemet ISO 14001 och sedan 2019 värms den nya nyaste hallen med pellets. Året därpå övergick man till att uteslutande använda el från förnybara källor och sedan 2021 tankas alla egna dieseldrivna fordon med förnybar diesel. Den största milstolpen nåddes 2022, då fabriken kunde klassas som klimatneutral enligt GHG-protokollet.

GHG (The Greenhouse Gas Protocol) är världens mest använda standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser och omfattar tre så kallade scopes.

– Vi fokuserade inledningsvis på Scope 1 och 2, som innebär att vi redogjort och kompenserat för direkta utsläpp från den egna produktionen och de egna fordonen samt indirekta utsläpp från uppvärmning och elanvändning. Att vi nu uppfyller dessa innebär att vi har en klimatneutral produktion, vilket är en milstolpe – men långt ifrån en fullbordan av våra klimatmål, konstaterar Asplund.

EKERI

• Ett familjeföretag i fjärde generationen grundat 1945.

• Har utvecklats från ett hantverksmässigt snickeri till att mera bli en metallindustri.

• De första sidoöppningsbara påbyggnaderna producerades 1978 och sedan 1990-talet har fokus legat på dem.

• Producerar 600-800 påbyggnader årligen varav cirka 80 % går på export.

• De senaste 25 åren har omsättningen sexfaldigats.

• Har cirka 250 anställda med produktion i Kållby, Finland samt försäljning, service och reservdelsförsäljning i ett antal andra länder.

detta för att tillsammans kunna fungera som föregångare inom hållbarhet. Genom ett samarbetsavtal kunde vi åstadkomma både effektivare, grönare och förmånligare produkter. Det skulle ge en win-win situation för alla parter, menar Asplund.

Samarbetet är i sin linda men initiativet togs emot med tacksamhet från Scandic Trans sida.

Vår vision är att vara den främsta leverantören av hållbara tunga transportfordon

Han poängterar att det faktum att fabriken nu är klimatneutral inte betyder att produkterna är det.

– De komponenter vi köper in har fortsatt klimatpåverkan och därför har vi nu startat arbetet med att beräkna Scope 3 Uppströms. Nästa steg för oss är att analysera våra materialinköp.

När kartläggningen av Ekeris indirekta påverkan på miljön enligt Scope 3 är klar börjar sedan arbetet med att tillsammans med leverantörerna hitta lösningar för att reducera deras gemensamma klimatpåverkan.

– Som grund för diskussionerna ligger vår uppförandekod för leverantörer. Vi vill ha en hållbar affärsverksamhet samtidigt som allt fler kunder också kräver det, tillägger Ketola.

Ett led i arbetet är också att utveckla samarbetet med sina affärspartners, såsom Scandic Trans.

– Vårt samarbete med Scandic Trans´ åkare sträcker sig långt tillbaka i tiden och framöver vill vi fördjupa

"– För att nå hållbarhet behöver företag se på alla delar av Scopen. För Scandic Trans del innebär det att vi är med och stöder våra trafikanters investeringar genom att skapa förutsättningar till investeringar som är miljövänliga. Ett delmål är att erbjuda trafikanterna möjlighet att investera i hållbara påbyggnader till de fordon som införskaffas, inflikar Mikael Löfqvist, VD på Scandic Trans.

Parallellt med arbetet i anslutning till GHG pågår även en ständig förbättring av företagets cirkulära ekonomi, där allt från produktdesign till reservdelsförmedling och uthyrningstjänster bidrar till en hållbar helhet.

– Våra produkter har en lång livscykel och högt andrahandsvärde. Tack vare vår service och vår reservdelsförsäljning kan de bibehålla sin trafikduglighet länge. Dessutom erbjuder vi uthyrning av transportenheter och vidareförmedling av begagnade enheter vilket också stöder en hög nyttjandegrad, säger Ketola.

Dessa delningsekonomiska lösningar är Ekeri relativt ensamma om i branschen.

Det samma gäller också den klimatneutralafabriken, som har visat sig utgöra en stor konkurrensfördel.

– Vi har konstaterat att vi fyller ett tomrum på marknaden – många kunder har varit förvånade över att det finns en branschaktör som uppfyller deras krav på en grönare leverantör, avslutar Asplund.

9

Mikael Kock ansvarar för transportplaneringen gällande de europeiska frakterna från Finland, och svarar även på alla spot-förfrågningar som kommer in.

Koncernens Europatrafik fortsätter öka

Bygga relationer en viktig del av arbetet

När Scandic Trans för fem år sedan gick in för en försäljningssatsning på internationella transporter, var man lyckligt omedveten om såväl pandemier som krig och inflation. Trots allt detta har arbetet varit lyckat och målsättningarna har uppnåtts – de senaste två åren har omsättningen för Europatrafiken fördubblats för Scandic Trans del.

Text: Anna Sand • Foto: Anna Sand, samt Scandic Logistics

På huvudkontoret i Korsholm leds försäljningsarbetet av Richard Romar, men Mikael Kock, som är transportplanerare för de internationella rutterna, har även börjat axla mer av ansvaret.

– Jag svarar på alla spot-förfrågningar som kommer – och de har blivit allt fler. Vi strävar alltid till att lyckas så bra med vår betjäning att kunderna väljer att återvända till oss även nästa gång, säger Kock.

Målsättningen som lades för två år sedan – att fördubbla omsättningen fram till 2023 – har man lyckats med, men arbetet tar inte slut för den sakens skull.

– I dagsläget har vi två egna bilar på Europatrafiken och anlitar därtill ett stort antal underleverantörer. Merparten av dem är finländska åkerier och vi har ett välfungerande och etablerat samarbete, tillägger Kock.

På export går främst byggmaterial, plast- och gummiprodukter. Sedan förra våren har Scandic Trans en ny storkund med rutter till Tyskland, Frankrike och Belgien.

10

– Vi har tidigare betjänat samma kund på de nordiska rutterna, men när Europa tillkom hade det stor inverkan på omsättningen, konstaterar Kock.

Man har varje vecka fasta flöden – även på importsidan.

– Där dominerar de tempererade transporterna och livsmedelstransporter. Från Beneluxländerna tar vi bland annat hem olika former av tempererat gods.

Även till och från alla de baltiska länderna har man fasta flöden varje vecka och bland övriga rutter nämner Kock norra Italien, Rumänien och Ungern.

– Varje ny förfrågan är en ny lead och en möjlighet till nya rutter. A och

O är att tillgodose kundens önskemål och ge vänlig och professionell betjäning. När dessutom tidtabell, lastning och lossning fungerar precis som de önskat, väljer de ofta att återkomma även om priset inte alltid är det lägsta, menar Kock.

Även för dotterbolaget Scandic Logistics med säte i Helsingborg är de internationella frakterna på uppgång. Försäljningschef Joakim Lassen berättar att man sedan sommaren 2022 har lagt stort fokus på att bygga upp nya flöden och relationer i Västeuropa – främst i Beneluxländerna samt i Tyskland.

– Tidigare har vi främst jobbat med att säkerställa kapaciteten och skapa bra lösningar då det gäller Östeuropa och Baltikum. Ett välutvecklat samarbete med underleverantörerna har etablerats då det gäller transporterna till de baltiska och östeuropeiska länderna – nu sker samma arbete i väst, konstaterar Lassen.

Scandic Logistics tre egna bilar är nu i trafik i Västeuropa och fler är på kommande.

– Vi har även beställt egna trailers. Vi är väldigt flexibla här – det är inte frågan om någon linjetrafik ännu utan vi kört dit kunden ska ha sitt gods, förtydligar Lassen.

Samtidigt sker även en förstärkning av samarbetet med redan befintliga kunder i Norden.

– Till exempel har vi sedan några år tillbaka en kund för vilken vi ombesörjt frakterna från Sverige till Finland – nu i år tillkommer frakterna till ytterligare sju länder för samma kunds räkning.

Här kommer styrkan i att operera som en koncern fram och skapar synergieffekter, både för Scandic Logistics och Scandic Trans – och även för kunderna.

– Scandic Logistics får varje månad flertalet nya kunder i Sverige, som ofta även genererar business till Scandic Trans – och vice versa. Hela koncernen får vinning av arbetet, i bägge riktningarna, tillägger Lassen.

Han har personligen lagt stor vikt vid denna ”resa”.

– Det handlar om att bygga relationer. Scandic Trans kunder har stort förtroende för dem – de känner och vårdar sina kunder väl, precis som vi – och de personliga relationerna vi prioriterar har skapat ett stort förtroendekapital. Vi utvecklas och hittar lösningar tillsammans med våra kunder – och det här gör arbetet väldigt motiverande för mig personligen, konstaterar Lassen.

– Samtidigt innebär det att vi som koncern sticker ut i transportbranschen, fortsätter han. Vi säljer inte enbart en transport från A till B – vi lyssnar till vilka utmaningar kunderna har gällande sina transporter och vi får inspiration och idéer av dem.

Att vara lyhörd och tro på sin produkt är särskilt viktigt i en tid som denna.

– Vi är inne i en utmanande period med höga driftskostnader, samtidigt som priserna pressas då kapaciteten på marknaden nu är större igen – detta eftersom marknaden gått ner på grund av inflationen och lågkonjunkturen. Trycket är inte lika högt som tidigare helt enkelt, och ingen vet hur länge situationen komma att hålla i sig.

Trots detta har hela koncernen haft en positiv utveckling under första delen av året.

– Utmaningar är inget annat än möjligheter att utvecklas, avslutar Lassen

"
Vi utvecklas och hittar lösningar tillsammans med våra kunder
11
Joakim Lassen, försäljningschef på dotterbolaget Scandic Logistics.

Kaj Kunnas arbetade som sportjournalist på YLE i 27 år och kommenterade hockeymästerskapen fram till 2011 på svenska. Han är känd för sitt verbala uttryckssätt och sina språkliga färdigheter, och anser sig ha fått viktiga livsdomar tack vare idrotten, som alltid funnits med i hans liv.

Profilen: Kaj Kunnas

Konsten att skapa ett vinnande team

Med sina 27 år som sportjournalist har Kaj Kunnas haft exklusiva möjligheter att samla på sig kunskap om hur man skapar god laganda och bygger ett vinnande team – något som inte enbart är applicerbart inom idrott, utan även inom näringslivet och företagsvärlden. Det här är ett tema som han idag även föreläser kring, och här avslöjar han några av hemligheterna.

Text & foto: Anna Sand

Som ung fick Kaj lära sig att Finland aldrig någonsin skulle vinna ishockey-VM.

– Sedan kom 1995 och 4-1-finalen mot Sverige, minns han.

Även 2011 vann de finska Lejonen, liksom 2019 och 2022, då de samma år lyckades ta både VM- och OS-guld – något som bara ett land, Sverige, lyckats med tidigare.

– Det är något som varken Kanada, Ryssland, Tjeckien eller ens forna Sovjetunionen gjort, konstaterar Kaj.

12

Något hade definitivt hänt med lejonen, och Kaj, som haft ynnesten att studera både Curre Lindströms och Jukka Jalonens arbete, har gjort sina egna analyser av lagledarnas och tränarnas taktik.

– Det första man konstatera är att man inte nödvändigtvis måste ha de bästa spelarna för att bli det bästa laget. Det handlar mer om att få folk att jobba som ett lag. Curre Lindström lade stor vikt vid att få sina spelare att vara glada och slappna av – han tog dem med på både trav och segling och lärde dem att njuta av hela resan. Att vara positiv och ta det lite lugnt, förtydligar Kaj.

Jalonen har i sin tur etablerat ett eget koncept under namnet ”Framgångstrappan”. Sex steg ska tas – sex kriterier ska uppfyllas – för att man ska ha möjlighet att nå det bästa resultatet.

– Det första steget handlar om att leva i nuet. Fokus måste ligga på just denna stund – här och nu. Idag ska vara den viktigaste dagen i ditt liv, alltid.

– Det här är något som stämmer väl in på allt jag också själv upplevt, fortsätter Kaj. Prestationen försämras direkt man börjar fokusera på vad man gjorde igår eller vad man ska göra imorgon – och slutresultatet blir alltid sämre.

Steg två handlar om förberedelse – något som alltid ska ske på det egna, personliga tillvägagångssättet. Det finns inget rätt eller fel – alla är olika.

– Någon behöver få sitta i ensamhet och kanske meditera, någon annan vill gå runt och ropa hejaramsor, förtydligar Kaj.

Steg tre handlar om tillit.

– Man måste ha tillit både till sig själv, sina kollegor eller lagkamrater, och tillit till att just vi kan bli bäst eller vinna, förklarar han.

Självförtroendet är med andra ord viktigt – det är alltid bara den egna insatsen man kan påverka.

För det fjärde måste man lära sig att tåla – att tåla den egna spegelbilden, tåla olikheter, tåla otur och tåla förluster och motgångar.

KAJ KUNNAS

• Kaj Kunnas, född 1963, har rötterna i Högfors norr om Helsingfors och har bott merparten av sitt liv i södra Finland men är numera Österbottning.

• Kaj har dryga 7 300 timmar i etern bakom sig – han har refererat 21 Ishockey-VM, 15 OS och ett tiotals VM och andra mästerskap under sina 27 år som sportjournalist på YLE.

• Efter Kajs stroke 2016 och hustruns cancer kort därpå, valde paret att omprioritera i sina liv och delar sedan fem år tillbaka sin tid mellan lägenheten i Nykarleby, sommarstugan i Munsala och bostaden i Almuñécar på Costa Tropical.

• Kaj frilansar med olika uppdrag i anknytning till idrott, föreläser samt jobbar i det egna företaget Oy Kalliopeja Ab, som han driver tillsammans med hustrun Gerd Marianne i egenskap av reseguide i Spanien.

Kaj har personligen kunnat konstatera att slutresultatet alltid blir bättre om man följer alla steg i den så kallade Framgångstrappan.

– Fokus ska också alltid ligga på vad man själv, vad var och en, kan göra bättre. Det gäller för varje lagledare, varje företagsledare, att se det bästa i varje medspelare och medarbetare för att utifrån det bygga upp det bästa möjliga teamet, förklarar han. Om alla enskilda medarbetare eller lagspelare blir lite bättre, blir hela företaget eller laget bättre. Ingen klarar av det på egen hand – någon gör målen men det kan finnas viktigare faktorer bakom som aldrig sätts i blickfånget – likt Jukka Jalonen själv, tillägger Kaj.

"Man kommer en bra bit på väg med talang, men om attityden inte är den rätta, når man aldrig hela vägen

– I stället för att skylla på dåliga domare, dålig is – eller på konkurrenter – ska man lära sig att gå vidare utan att hänga upp sig på det. Att haka upp sig på saker leder ingen vart, förtydligar Kaj.

Det femte trappsteget handlar om mod – mod att både lyckas och misslyckas. Man måste alltså våga för att vinna. Det sjätte och sista steget handlar slutligen om att ge 100 procent – eller gå ”All out”, som Kaj säger.

– ”All out”, att ge allt utifrån dig själv, är något annat än all in, poängterar han.

Framgång är också är en fråga om attityd – en fråga om ett val.

– Både laganda och framgång baserar sig långt på attityden. Ett bra exempel är kvartsfinalen i ishockey-VM 2019, då inget, absolut inget, talade för att Finland skulle vinna. Ingen trodde på det laget. Vi låg länge under mot Sverige, men när det slutligen gällde vände vi underläget, kvitterade till 4-4, vann i förlängningen och slog sedan både Ryssland i semifinalen och Kanada i finalen.

– Man kommer en bra bit på väg med talang, men om attityden inte är den rätta, når man aldrig hela vägen, fortsätter Kaj och tillägger slutligen:

– Jag fick en gång tillfälle att intervjua Usain Bolt och frågade varför han är så bra. Han svarade:

”Talent is something, but attitude is everything.”

13

Hållbarhetsrapporteringen går in i en ny era med CSRD Paradigmskifte pågår

Som en del av EU:s gröna giv pågår nu det slutliga arbetet med EU:s nya hållbarhetsrapporteringsdirektiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som innebär att hållbarhetsrapporteringen kommer att lyftas till samma nivå som den finansiella rapporteringen. Bland företagen pågår ett febrilt arbete med att förstå och anpassa sig efter de nya reglerna – det är dags att förbereda sig för ett paradigmskifte.

Text: Anna Sand • Foto: Ernst & Young, samt pressbilder

CSRD ersätter det nuvarande direktivet NFRD (Non-Financial Reporting Directive) och kommer att börja gälla för stora företag från och med räkenskapsåret 2024, med det första rapporteringskravet 2025. Antalet bolag som omfattas av rapporteringskravet kommer att öka från dagens cirka 12 000 till cirka 50 000 inom EU.

– Själva syftet med CSRD är att höja kvaliteten på företagens hållbarhetredovisning, öka transparen sen och jämförbarheten över hela den europeiska marknaden. Företagens ska med CSRD styras i rätt riktning för att EU ska klara sina Net

Zero-målsättningar 2050, förklarar Krista Marjola, hållbarhetskonsult på Ernst & Young Oy.

Genom CSRD förflyttas företagens hållbarhetsarbete från att berätta hur man arbetar med miljöfrågor, till att faktiskt kunna mäta resultatet av detta arbete på ett standardiserat sätt – något som ställer helt nya krav på både data och rapporteringsprocesser.

– CSRD träffar alla delar av företagens hållbarhetsarbete och hela företaget behöver involveras i att se över och utveckla strategier, policys och processer samt för att samla den faktiska datan, fortsätter Marjola.

CSRD kommer att implementeras successivt fram till 2029, beroende på bolagens storlek med start från räkenskapsåret 2024.

– Omsättning, balansomslutning och antal anställda är avgörande. För de företag som vet att de kommer att beröras nu eller om några år finns ingen anledning att vänta med förberedelserna, anser Marjola.

Arbetet kommer att kräva resurser, både mänskliga och ekonomiska, och övergången behöver därför

börja hos ledningen. Uppgiften är så omfattande att den inte kan lösas ensam eller utan rätt verktyg, och därför är det nödvändigt att arbetat förankras på ledningsnivå.

– Det handlar i grund och botten om att skapa en kulturförändring, på alla nivåer i bolagen. Det är inte fråga om en engångsuppgift utan en pågående sådan som så småningom behöver bli en naturlig del av arbetet i organisationen.

EU: s arbete med direktivet pågår fortfarande och alla detaljer är ännu inte på plats.

– Det som ännu är oklart men borde vara fastslaget senast i juni är själva standarderna för rapporteringen, ESRS (European Sustainability Reporting Standards), fortsätter Marjola.

CSRD definierar vad som ska rapporteras, medan ESRS klargör hur rapporteringen ska gå till.

– Förslaget omfattar totalt 13 olika standarder fördelat på tre kategorier. De övergripande standarderna omfattar generella principer och allmänna krav. De ämnesspecifika standarderna delas in i tre fokusområden: Miljöfaktorer, sociala faktorer samt styrning. Därtill finns ytterligare sektorspecifika standarder, förtydligar hon.

De 13 hållbarhetstandarderna kommer att påverka alla företag som omfattas av CSRD. Vilka det är, är också redan fastslaget. Alla börsnoterade företag med över 500 anställda berörs redan från 2024. Därefter, med rapportering 2026, följer företag som uppfyller två av följande tre kriterier: De har över 250 anställda, över 40 miljoner i nettoomsättning och/eller över

14
Krista Marjola, konsult på Ernst & Young Oy, rekommenderar alla företag som berörs eller kommer att beröras av det nya direktivet att påbörja förberedelserna i god tid.

FRÅGOR MAN PÅ FÖRETAGEN BÖR STÄLLA SIG INFÖR CSRD

• Har vi den information som CSRD kräver att vi rapporterar på?

• Är vi nöjda med den information vi genom CSRD för fram, givet vår hållbarhetsstrategi?

• Möter vi våra intressenters och investerarnas förväntningar på oss inom hållbarhet med den information vi för fram?

• Har vi rätt personer i bolaget involverade i CSRD-arbetet för att få rätt kvalitet och förankring?

• Kan våra datasystem och rapporteringsprocesser klara den extra rapporteringsbördan?

• Vilka transformativa åtgärder behöver vi agera på för att få till rätt hållbarhetsomställning?

20 miljoner i balansomslutning. Slutligen ska börsnoterade små och medelstora företag med 10-250 anställda, 0,35-40 miljoner i nettoomsättning eller 0,7-20 miljoner i balansomslutning rapportera 2027, där två av tre måste kriterier måste fyllas för att rapportering är obligatoriskt.

– För många av de företag vi jobbar med är det en utmaning att kunna förutspå när och om man kommer att beröras av direktivet, konstaterar Marjola. Vi rekommenderar därför alla att börja förbereda sig i tid.

Hur gör man då det?

Det utmärkande för CSRD är just att rapporteringen ska ske utifrån den dubbla väsentlighetsprincipen. Det innebär att man ska rapportera både vilken påverkan företagets verksamhet har på hållbarhetsfrågor, och hur hållbarhetsfrågorna påverkar den egna verksamheten. Det andra steget är att göra en GAP-analys för att identifiera vilka luckor som finns i nuvarande rapportering.

– För det tredje ska man koppla sina målsättningar till CSRD och därefter, i steg fyra, skapa strategier och policys i linje med detta. Slutligen bör man göra en förgranskning för att se om processerna och rapporteringen håller för en hållbarhetsgranskning.

Den rapport som upprättas som en följd av CSRD ska presenteras som ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen. Företagen måste ”tagga” sin rapporterade hållbarhetsinformation enligt ett digitalt kategoriseringssystem (XBRL) och rapporteringen ska vara i maskinläsbart format (XHTML). Så snart direktivet trätt i kraft är hållbarhetsrapporten föremål för obligatorisk granskning av oberoende revisor.

"För de företag som vet att de kommer att beröras nu eller om några år finns ingen anledning att vänta med förberedelserna

Det gäller att ta en bit i sänder. Marjola lyfter fram de fem viktigaste stegen i förberedelseprocessen:

– Börja med en väsentlighetsanalys, som sedan blir avgörande för vad man bör rapportera.

Det är med andra ord inget som kan göras med ett Excel-ark eller två, utan det är viktigt att hitta rätt kombination av verktyg som gör det möjligt för de ansvariga att driva arbetet, samla in all data och se till att direktivets krav uppfylls.

– Beroende på bransch kan utmaningarna se olika ut i företagen, men i många bolag kan det behövas en specifik person med enbart hållbarhetsfrågor på sitt bord. Att få fram den data som behövs – och de system som krävs för detta – tar också sin tid. De nya kraven är betydligt bredare och mer djupgående än tidigare, konstaterar Marjola.

15

Förberedelserna är i gång på Scandic Trans

Ingen anledning att vänta

Scandic Trans berörs i dagsläget ännu inte av CSRD, men bedömningen är att man inom de närmaste åren kommer att göra det. Förberedelserna är därför redan i gång – man har gått in för att vara ute i tid och stå redo när klockan är slagen.

Text & foto: Anna Sand

Vi räknar med att vi inom de närmaste två åren kommer att uppfylla kriterierna då det gäller nettoomsättning och balansomslutning, konstaterar Linda Bengs, hållbarhetsansvarig på Scandic Trans. Vi når inte upp till antalet anställda, men eftersom det räcker med att två av tre kriterier uppfylls, är vi tvungna att vidta åtgärder, tillägger hon.

På Scandic Trans fick man sin första introduktion till CSRD i samband med senaste revision och samarbetet med Ernst & Young. Sedan dess har Bengs dagligen ägnat en del av sin arbetstid åt att sätta sig in i den nya reglerna för att reda ut vad som kommer att krävas och hur långt företagets nuvarande rapportering räcker.

– Vi har sedan flera år tillbaka en viss miljörapportering. Frågan är hur vi

5 STEG FÖR ATT FÖRBEREDA INFÖR CSRD

• Gör en väsentlighetsanalys där den dubbla väsentlighetsprincipen tillämpas för att identifiera väsentliga rapporteringsområden.

• Gör en GAP-analys för att identifiera luckor mot CSRD-kraven.

• Koppla målsättningar till era väsentliga områden och definiera relevanta nyckeltal för att mäta effekt och framsteg.

• Skapa strategier och policy i linje med målen.

• Påbörja samtal med hållbarhetsgranskare för att förbereda processen – gör en förgranskning.

behöver komplettera den. Redan nu rapporterar vi både utsläpp och klimatpåverkan utgående från vår data om bränsleanvändning och körkilometrar. Vi har ett bra dataunderlag för transporterna och det är enkelt att plocka ur programmet. Datainsamlingen finns sedan tidigare på den dagliga agendan, berättar Bengs vidare.

Hon tror att företagets datasystem och -program i sina nuvarande former kommer att räcka ganska långt också framöver.

– Nuvarande rapporteringsprocesser borde klara även kommande krav – och även om de inte gör det i dagsläget är det inte det största problemet, eftersom vi har väldigt flexibla leverantörer, konstaterar hon.

Ännu återstår mycket arbete innan man har allt på klart då det gäller de nya rapporteringskraven, men när det gäller fokusområdena miljö och styrning tror Bengs att man är långt på väg.

– Utmaningen för Scandic Trans del ligger förmodligen i fokusområdet för de sociala faktorerna. Där har vi ingen rapporteringsrutin ännu.

En ny HR-tjänst har inrättats nu i vår och det här kommer förstås att bli en del av arbetet för vår nya HR-ansvariga, men hela företaget kommer att vara involverat i att se över och utveckla strategi, policys och processer samt i att samla den faktiska datan, tillägger Bengs.

I det här skedet jobbar hon främst med att utreda vad man måste börja göra framöver för att uppfylla kraven.

– Hela processen är ett långsiktigt arbete och vi räknar inte med att få till stånd någon fullständig rapport det första året. Riktningen för arbetet är däremot tydlig – vi måste kunna bevisa vad vi gör på alla plan då det gäller hållbarhet – och även allt fler kunder efterfrågar samma information, konstaterar Bengs. Man måste kunna bevisa vad man gör för att uppnå Net Zero-målsättningarna.

Med CSRD blir det också enklare att jämföra företagens hållbarhetsresultat, vilket kan bli en viktig konkurrensfördel i framtiden.

16
– Vi räknar med att vi inom de närmaste åren kommer att uppfylla kriterierna för att omfattas av det nya CSRD-direktivet, konstaterar Linda Bengs, hållbarhetsansvarig på Scandic Trans.

E-handeln fortsätter öka

Rapportering ett krav i logistikkedjan

”Östersjötrafiken mår bra – mycket tack vare att e-handeln mellan länderna ökat med 10 procent varje år”, konstaterade Erik Söderholm, VD för Åbo hamn i fjolårets Delivered. Vi tog en närmare titt på just e-handeln, som inte enbart haft positiv effekt på färjetrafiken utan även lett till ett ökat transportbehov – en kedja som även Scandic Trans utgör en del av.

Text: Anna Sand • Illustrationer: Linda Bengs

Omsättningen har ökat inom all typ av e-handel och över hela Europa de senaste åren. Under 2021 var Irland det land med högst rankning då man ser till e-handelns andel av företagens totala omsättning, tätt följt av de nordiska länderna.

Matias Toukonen, D2C Strategist på Woolman i Finland, har jobbat med e-handel i olika former i över 15 år – ända sedan ”begynnelsen” så att säga. Som tidigare försäljnings- och marknadsföringschef på Axla Logistics i Vanda handhade han kontakterna till flertalet stora svenska aktörer, såsom Boozt, CDON samt Nelly, och deras line haul till Finland. För att överhuvudtaget komma i fråga som en medaktör i transportkedjorna idag, är hållbarhetsfrågan och transparensen fullständigt avgörande enligt Toukonen:

– Det är en speciellt viktigt fråga i Sverige, där man var tidigt ute med CO-rapportering. Idag är det ett absolut krav att transportaktörerna öppet måste kunna rapportera och redovisa sina siffror gentemot e-handlarna, konstaterar han.

E-handeln måste i sin tur kunna erbjuda olika leveransalternativ på olika kostnadsnivåer – utan att för den skull bli extrem.

– De senaste åren har många nya last mile-operatörer etablerat sig på marknaden, speciellt i Sverige. Frågan är hur de alla ska överleva, funderar Toukonen. Man kan troligen förvänta sig en del sammanslagningar och framöver, och att större aktörer köper upp de mindre, gissar han.

De trender som påverkar e-handeln återspeglar sig i sin tur även på logistiken.

– Ingendera part är immun mot det som sker i

världen. Först fick vi en pandemi då e-handeln växte enormt – man talar om att den tog ett fem års kliv på några månader. Samtidigt kunde man efteråt också se en rebound effekt när nästa kris – kriget och höjningen av bränslepriserna – tog vid. Plötsligt satt handeln med enorma lager, medan köpkraften minskade. De lönsamhetsproblem som många nu brottas med är en direkt följd av det här, konstaterar Toukonen.

Den transnationella e-handeln har ökat markant speciellt inom Norden och omsatte 2021 cirka 30 miljarder i regionen. Över 80 procent av finländarna handlar regelbundet online och under 2021 omsatte den finländska e-handeln cirka 6,78 miljarder euro. Endast fyra procent av summan utgörs av gränsöverskridande e-handel – 96 procent är alltså inhemsk sådan.

Andelen gränsöverskridande handel inom hela EU är ungefär 25 procent. – Det finns inget som tyder på någon avmattning i den här utvecklingen, konstaterar Toukonen. E-handeln kommer att fortsätta öka. Vidare kommer gränserna mellan online och fysisk shopping att fortsätta suddas ut då konsumenterna förväntar sig en smidig kundupplevelse på alla plan.

I Finland väntas e-handeln öka med drygt 12 procent årligen mellan 2022 och 2025, eller med nästan 40 procent från 2023 fram till 2027 och då därmed omsätta 11,23 miljarder euro.

17 Foto: Pressbild • Källa: Statista, ecommerce-europe.eu
Matias Toukonen, D2C Strategist på Woolman i Finland, har jobbat med e-handel i olika former sedan den tog fart på allvar för 15-20 år sedan.

RauHeats huvudprodukter består av fjärrvärmerör samt jordvärmerör och vattenburna golvvärmesystem.

Välfungerande logistik

– En av orsakerna till tillväxt och stark marknadsposition

Scandic Trans har måhända profilerat sig som ett proffs speciellt på tempererade transporter och därmed transport av livsmedel, men stora mängder annat gods fraktas dagligen på vägarna i de kännspaka, vita Scandic-Trans bilarna. Byggnadsmaterial är ett exempel, och sedan 2022 ombesörjer Scandic Trans bland annat frakten av RauHeat Oy: s högklassiga VVS-produkter.

Text: Anna Sand • Foto: RauHeat Oy

RauHeat Oy, med säte i Rauma, är ett finländskt företag grundat 1999. Huvudprodukterna består av undantagsvist energieffektiva fjärrvärmerör samt jordvärmerör och vattenburna golvvärmesystem. Produktsortimentet har under åren utvecklats genom växelverkan med VVS-entreprenörer och konstruktörer, och är anpassade för våra nordiska förhållanden.

Företaget är sedan 2017 en del av börsnoterade OEM International. OEM är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner, med 37 enheter i 15 olika länder. OEM fungerar som tillverkarnas försäljningsorganisation genom att marknadsföra tekniska komponenter och system till tillverknings- och distributionsindustrin.

Själva tillverkningen av fjärrvärmerören samt jordvärmerören och golvvärmesystemen sker ute i Europa, bland annat i Österrike. RauHeat fungerar som import- och marknadsföringsföretag – någon produktion finns inte i Rauma, utan orten är säte för företagets kontor och centrallager. RauHeats vision är att vara både branschens mest serviceinriktade och punktliga leverantör, och därmed utgöra kundernas förstahandsval.

– Vi strävar till flexibla leveranser och bästa möjliga service för kundernas och deras projekt. Här i Rauma lagerför vi hela vårt produktsortiment i eget lager, vilket möjliggör snabba leveranser till hela landet, berättar Ville Koskinen, lager- och logistikchef på RauHeat sedan 2015.

Det innebär att kunderna – som i första hand utgörs av partihandeln men även av entreprenörer,

18
" Jag måste erkänna att Scandic Trans har överträffat våra förväntningar

bostadsbolag och privatpersoner – kan sänka sina lagernivåer och ändå lita på att de snabbt får vad som behövs för att slutföra sina projekt.

I mars i år öppnade RauHeat även ett centrallager i Sverige, närmare bestämt i Tranås.

– Satsningen är ett led i vår expansion i Sverige, och kommer att innebära kortare ledtider, ökad flexibilitet samt bättre tillgänglighet för våra leveranser, fortsätter Koskinen. Logistikfrågorna har alltid stått högt i fokus här i Finland och är en bidragande orsak till vår tillväxt och starka position på marknaden. Målsättningen är nu att skapa samma goda utveckling i Sverige.

Det var även under ett besök i Tranås under 2022 som Koskinen fick upp ögonen för Scandic Trans – något som sedermera ledde till att RauHeat bytte logistikpartner.

– Vi hade haft en del problem med vår tidigare transportör, och var inte helt nöjda. Under resan till Sverige lade jag märke till det stora antalet Scandic Trans-bilar som rörde sig på vägarna. Deras fordonspark gav ett positivt intryck och väl hemma i Finland igen tog jag kontakt med dem. På den vägen är det, ler Koskinen.

Det visade sig vara ett initiativ som han inte behövt ångra – tvärtom. Scandic Trans kör nu sedan drygt ett år tillbaka varje vecka större leveranser från Rauma till Sverige, direkt till slutkunden på fältet.

– Större partier levereras fortsättningsvis från vårt finska lager. Slutdestinationen kan i princip vara vilken ort som helst, men i huvudsak handlar det om södra delen av Sverige, förtydligar Koskinen.

Normalt ligger leveranstiden på 2-3 dygn, men numera är det inte ovanligt att en beställning kan vara framme i Sverige redan dagen efter att den gjorts.

– Jag måste erkänna att Scandic Trans har överträffat våra förväntningar. Jag värdesätter speciellt deras pålitlighet och tillförlitlighet – både då det gäller tidtabellerna och felfria leveranser, säger Koskinen.

RauHeat strävar efter en hållbar utveckling och moderbolaget OEM har genom sitt utvecklingsprogram gått in för att bidra till minskad klimatpåverkan genom att reducera koldioxidutsläppen.

– Våra produkter är mycket energieffektiva och hållbar utveckling är något som genomsyrar hela

RauHeat Oy har under sina 23 verksamhetsår levererat isolerade kulvertsystem och golvvärmesystem till mer än 100 000 projekt. Centrallagret finns i Rauma, men sedan våren 2023 görs en satsning på den svenska marknaden och ett led i detta var öppnandet av ett centrallager i svenska Tranås.

verksamhetskedjan. Även då det gäller våra transporter tar vi det här i beaktande och ur ett hållbarhetsperspektiv utgör Scandic Trans ett föredömligt val av logistikpartner, konstaterar Koskinen.

Även RauHeats försäljare, som finns på olika orter runt om i Sverige, har varit mycket nöjda med bytet av logistikpartner.

– Kommunikationen oss emellan samt mellan chaufförerna och våra kunder fungerar mycket bra. Man får samtidigt hålla i minnet att bra sällan går hand i hand med det allra billigaste – men för vår del är valet självklart. Vi får strålande service av Scandic Trans och de får tveklöst mina rekommendationer, fortsätter Koskinen.

– Scandic Trans har överträffat våra förväntningar. Jag värdesätter speciellt deras pålitlighet och tillförlitlighet – både då det gäller tidtabellerna och felfria leveranser, konstaterar lager- och logistikchef Ville Koskinen.

19

Ett liv inom logistiken

Syskonen Sandås ser tillbaka – och siktar framåt

Syskonen Pie Lassander och Kenneth Sandås har vuxit upp med transportbranschen och har kunnat följa med utvecklingen i den på nära håll. De är nu båda, i egenskap av delägare i familjeföretaget Trans Sandås, även delägare i Scandic Trans, samtidigt som de även jobbar i respektive företag. Vilka milstolpar har de fått uppleva under åren – och hur se de på sin framtid inom logistiken?

Text & foto: Anna Sand

Pie och Kenneth, uppvuxna i Smedsby i Korsholm, var sex respektive nio år gamla då deras far Göran Sandås köpte lastbil och grundade eget företag 1976.

G. Sandås, som företaget hette då, hade de flesta av sina flesta kunder hos lantbrukarna i Österbotten, som på 1970- och 80-talet var betydligt fler än idag.

– Jag kommer ihåg att jag alltid var med efter skolan på fredagarna och körde ut foder till bönderna, minns Kenneth, som alltid sett det som en självklarhet att själv fortsätta i samma bransch.

Han har under alla år deltagit flitigt i arbetet med familjeföretaget, är utbildad bilmekaniker och har skött stora delar av servicen på fordonsparken.

– Kenneth har ett annat bilintresse än mig, konstaterar Pie, som valde en annan väg och utbildade sig

till barnträdgårdslärare. Men jag var också ofta med i bilen på kortare transporter inom Österbotten och har hunnit göra en hel del läxor i den, ler hon. En gång var jag även med till Bodö i Norge.

Utrikestrafiken inleddes 1977, företaget växte och bilarna blev allt fler under 80-talet.

– Under det årtiondet var Rysslandstrafiken ganska stor. Vi levererade en hel del produkter till OS i Moskva 1982, minns Göran själv. Samma år byggde vi även kontor och hall på Fågelberget, och småningom ombildades företaget till Oy Trans Sandås Ab.

Familjelivet kretsade långt kring företagandet och för Pie och Kenneth var det ”normalt” med en pappa som ofta var borta – och också jobbade hårt då han var hemma. Då var det service på bilarna som gällde – och transportplanering och försäljning förstås.

20
Pie Lassander och Kenneth Sandås är uppvuxna i transportbranschen och jobbar båda två inom den.

– Några soloch skidresor var vi på minns jag, men det fanns inget mönster i våra familjesemestrar – det var väl det som var mönstret, ler Pie.

Kenneth fick körkort 1985 och har sedan det arbetat i familjeföretaget.

– Att själv få börja köra var något jag hade väntat länge på, minns han.

Fem år senare bildades Scandic Trans, där Oy Trans Sandås Ab var en av de fem grundarna och delägarna. Det var en turbulent tid.

I några fotoalbum finns både tidningsartiklar och bilder bevarade från de första åren som transportföretagare. Här syns bland annat Kenneth framför företagets första FRC-bil, Pie med sin kompis i Norge framför den första bulkbilen, samt G. Sandås’ första bil med sidoöppnat skåp.

– Tack vare att vi fick möjlighet att köpa upp företaget Sand Trans och deras tio bilar, fick vi en bra skjuts i uppstartskedet, minns Göran, som var en av de drivande då Scandic Trans startade.

Pie kommer ihåg det ofantligt stora arbete som hennes far och kollegor lade ner på försäljning och transportplanering under den här tiden, då hon själv bodde i Jakobstad på grund av sina studier.

Sin examen fick hon 1992 – samma år som lågkonjunkturen mer eller mindre lamslog landet. Något fast jobb som banträdgårdslärare fanns inte inom synhåll, så när Scandic Trans VD Kurt Löfqvist undrade om Pie kunde komma i jobb och hjälpa till med telefonväxeln och administrationen, tackade Pie ja.

– Jag började på Scandic Trans i september 1993 och samma höst köptes datorer till alla arbetsstationer – tidigare fanns endast enstaka datorer för till exempel fakturering. Några effektiva transportplaneringsprogram fanns dock inte – de var mer som avancerade skrivmaskiner, minns hon.

På den vägen är det. Pie jobbar, 30 år senare, fortfarande kvar inom ekonomiförvaltningen på Scandic Trans.

– Det är ett omväxlande arbete, med ständiga utmaningar, konstaterar hon.

Både Scandic Trans och Trans Sandås har vuxit rejält under de tre decennier som gått.

– Delvis har det varit möjligt tack vare utvecklingen inom tekniken, tror Pie.

Det enda sättet att kommunicera med chaufförerna på i början var från telefonkiosker.

– Sedan kom ARP-telefonerna och därefter följde NMT-systemet innan GSM kom, fortsätter Kenneth.

ARP (Autoradiopuhelin) var Finlands första, offentliga mobiltelefonnät. Trots de höga kostnaderna var ARP en stor framgång, mycket eftersom det innehade monopolställning. När nätet var som störst hade det drygt 35 000 användare.

Information kunde skickas till bilarna via ett ett system som hette MobiDigi och ett tag hade man faxar i bilarna.

Idag vet vi alla hur enkelt och smidigt all kommunikation fungerar tack vare smarttelefonerna. Informations skickas idag direkt från transportplaneringssystem till telefonerna och chaufförerna kan scanna in bild på fraktsedlar direkt i systemet. Samtidigt har även rapporteringskraven och kundernas krav ökat.

– Lagerhållningen minskar också hela tiden, vilket gör att det blir allt viktigare att lastnings- och lossningstider hålls, tillägger Kenneth.

Idag sitter han själv alltmer sällan vid ratten, utan har andra uppgifter i företaget. I stället är sonen Kim numera anställd som chaufför, medan dottern Andrea fortfarande studerar. Även Pies dotter Elin studerar, men har hunnit sommarjobba på Scandic Trans. Sonen Viktor studerar till ekonom och ska i sommar jobba med just logistik på ett av de allra största företagen i Vasa.

– De har på inget vis haft någon färdigt utstakad roll i branschen eller i företaget, poängterar Pie, så det återstår att se var de landar.

Pie själv sitter i ledningsgruppen för Scandic Trans, medan Kenneth sitter i styrelsen. De är således båda engagerade och delaktiga i att skapa visioner som bär vidare för koncernen.

Pies och Kenneths far Göran grundade eget transportföretag 1976. Han var även en av de fem personer som 1990 gick samman för att grunda Scandic Trans.

ARP
21

Familjen som både förädlar och transporterar potatis

Alldeles invid riksväg 8 söder om Kristinestad, närmare bestämt i Ömossa, ligger Öströmin Perunatuote – ett familjeföretag som producerar förädlade produkter av matpotatis. Det som i början av 90-talet började som en liten bisyssla i familjens garage, är idag ett av marknadens ledande företag inom branschen. Var du än befinner dig i Finland kan du inte undgå att stöta på produkter tillverkade av Öströmin Perunatuote.

Text: Anna Sand • Foto: Anna Sand, samt Öströmin Perunatuote

Företagets huvudprodukter utgörs av knivskalad potatis samt olika förkokta potatisprodukter som levereras till storkök, livsmedelsindustrin, och restauranger. Företaget sysselsätter idag cirka 40 personer året runt.

Allt började i Tauno och Sirpa Öströms garage för drygt 30 år sedan. Vid sidan om sitt arbete som långtradarchaufför drev han även en potatisodling, och startade upp förädlingsverksamhet i mindre format 1991. Under 90-talet började marknaden för färdigt skalad potatis att växa – och det i snabb takt – eftersom allt fler skolor, sjukhus och andra statliga inrättningar valde att övergå till det.

– Vartefter ökade även antalet industrikunder och vi har gjort nästan årliga utbyggnader av produktionsutrymmena, som idag omfattar 12 000 m2, berättar Sami Öström, en av sönerna. Nu planerar vi för ytterligare en utvidgning på 900 m2, som förhoppningsvis ska stå klar att ta i bruk om ett år.

Sami och hans bror Tomi Öström blev delägare i företaget år 2000, samtidigt som det omformades till ett aktiebolag. Tillväxten fortsatte och 2008 togs den

första förkokningslinjen i bruk – redan tre år senare den andra.

– De olika förkokta produkterna har ökat i popularitet hela tiden och till produktfamiljen hör idag 13 olika produkter – det är allt från pariserpotatis till strimlor, skivor, klyftpotatis och så vidare. Den första förkokningslinjen är speciellt utvecklad för potatistärningar till potatissallad – en av våra stora produkter till livsmedelsindustrin, berättar Sami vidare.

Användningen av förkokta produkter ökar på alla plan och en förklaring är att de underlättar arbetet i centralköken, som växer och blir allt större. Dessutom är hållbarheten bättre för förkokt potatis, tillägger Sami.

Familjeföretagets satsningar på kvalitet samt även på teknologi, vilket gett en hög automationsgrad och därmed även hög effektivitet, är enligt honom de största orsakerna till framgången.

– Att vi är ett familjeföretag innebär även att vi kan fatta snabba beslut – här finns ingen långsam byråkrati. Alla produktutveckling sker utgående från kundernas behov och önskemål, och i nära samarbete med dem. Det är också en stor konkurrensfördel.

Försäljningen och marknadsföringen sköts genom samarbetet med producentorganisationen Potwell – något som möjliggör ett större fokus på produktion och kvalitet i själva familjeföretaget.

22

Ansvarsområdena inom företaget är tydligt fördelade: Sami är VD för Öströmin Perunatuote och har det ekonomiska ansvaret, Tomi fungerar som VD för Öström Pro Trans samt sköter service och underhåll medan Tauno handhar råvaruinköpen och logistiken. Sirpa Öström i sin tur ansvarar för produktionen den skalade potatisen. Tauno och Tomi driver fortsättningsvis även egen potatisodling – en odling som står för ungefär 10 procent av de årliga råvaruinköpen, som idag omfattare cirka 30 miljoner kilogram potatis.

Som före detta långtradarchaufför föll det sig naturligt redan från början att själv ta hand om företagets transporter – något som sedermera utvecklades till ett separat bolag. Öström Pro Trans grundades 2007 och förfogar idag över drygt 25 lastbilar, varav 10-12 bilar sedan många år tillbaka trafikerar för Scandic Trans.

Man har kontrakt med cirka 40 odlare, varav fem, förutom även Tauno och Tomi, odlar potatis avsedd för barnmatsindustrin enligt speciella kriterier.

Satsningarna på såväl kvalitets- som miljöcertifikat har varit självklara, och hållbarhetstänket är ständigt närvarande i företaget. Under försommaren färdigställdes den egna solkraftsparken omfattande hela 1 500 solpaneler på taket till produktionsbyggnaderna.

– Sommartid kommer vi tack vare den att vara självförsörjande på el, berättar Sami.

"Samtidigt är utvecklingen i branschen, kundernas krav och de nya klimatmålen en stor utmaning.

De produkter som tillverkas idag ska vara hos kunden imorgon

– Det började med att vårt eget behov av en logistiklösning för snabb och pålitlig export till Sverige av en av våra produkter. De produkter som tillverkas idag ska vara hos kunden imorgon. Samarbetet utökades vartefter och Öströms Pro Trans är numera också delägare i Scandic Trans, förklarar Tauno.

– Det har gett upphov till många synergieffekter och är en välfungerande och flexibel samarbetsmodell som erbjuder fördelar för båda parter, fortsätter Tomi. Helt enkelt en win-win situation.

Behovet av egna transporter har ökat i takt med tillväxten och Öström Pro Trans sköter idag merparten av logistiken för Öströmin Perunatuote. Råvarorna köps in i huvudsak från närområdet, men axeln sträcker sig från Åbo i söder till Kalajoki i norr.

– Det behövs marginaler eftersom potatisskördarna är väldigt väderberoende, förklarar Tauno.

– En del av våra produkter är redan nu koldioxidneutrala. Det är ett hårt arbete att hålla sig ajour med alla förändringar, konstaterar Sami.

Det faktum att allt fler kunder blir alltmer kvalitetsmedvetna har dock varit till fördel för företaget.

– Att vi kan leva upp till deras kvalitetskrav har varit avgörande. Utan nöjda kunder kommer man ingen vart, anser Tomi.

Samtidigt har även Öströmin Perunatuote en tid av stor osäkerhet bakom – och framför sig.

– Det känns ibland som om att kriserna avlöser varandra. Först kom pandemin som stängde ner både skolor och restauranger i flera månader. Därefter blev det krig och med det energikris, konstaterar Sami.

Trots detta har företaget fortsatt att växa och potatisen igen ökar i popularitet, efter en tid då kolhydrater av alla slag fått stå tillbaka på många håll.

– Potatis är en hälsosam, frisk, billig och miljövänlig råvara, och vi ser tendenser till att allt fler börjar inse det igen.

23
Tomi, Sami och Tauno Öström visar några av de många olika förkokta potatisprodukterna som i huvudsak tillverkas för Horecabranschen.

We’re sending Johnny

Som kund är vårt mål att du ska uppleva transporten av dina varor som enkel. Just därför ingår mycket mer än bara transporten och du når oss alltid när du behöver. Vi finns alltid till hands, dygnet runt och du får din egen kontaktperson hos oss. Någon som gör din kontakt med oss till något smidigt, personligt och tryggt. Vi har valt att kalla honom Johnny.

Men det kan lika bra vara Carina i receptionen eller Christian som är transportledare. Alla med fokus på just din unika transport. Alla vi på Scandic Trans är helt enkelt Johnny med dig alla dagar i veckan.

Inga problem, vi skickar Johnny.

Marjo Lehto fungerar som förman och försäljningschef på Scandic Trans i Åbo. Hon har jobbat hela sitt yrkesliv inom logistikbranschen. På hennes arbetsbord ligger företagens kundspecifika transportbehov, och att hitta lösningar på dem är hennes största fokus.

– Det är intressant att få samarbeta med olika människor, och en öppen kommunikation är nyckeln för att lyckas. Efter en tids frånvaro på grund av cancer har det varit en glädje att återvända till vardagen och arbetsgemenskapen. Livet överraskar ibland och då måste man acceptera faktum samtidigt som man leende tar en dag i taget, säger Marjo.

North European carrier with strong specialist areas www.scandictrans.com

20 120 2500 +46 42 137 018
+358
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.