Kuntecin vuosikertomus 2019

Page 1

K U N T E C OY

Vuosikertomus 2019Sisällys Toimitusjohtajan katsaus ................................4 Flör Kukka&Puutarha.......................................6 Rakentamispalvelut..........................................8 Ylläpitopalvelut.............................................. 10 Korjaamo Turku.............................................. 12 Hallinto- ja tukipalvelut..................................14 Henkilöstö..................................................... 16 Työturvallisuus ja -suojelu..............................18 Tunnuslukuja 2016–2019................................20 Konsernituloslaskelma...................................22 Konsernitase.................................................. 23


�Vuonna 2020 jatkamme kannattavuuden parantamista.�


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2019  4 | 5

Toimitusjohtajan katsaus Päättyneellä tilikaudella yhtiö ei saavuttanut kannattavuustavoitteitaan. Liikevaihto laski selvästi edellisvuodesta ja yhtiön liiketulos heikkeni edelleen, merkittävistä sopeuttamistoimista huolimatta. Ylläpitopalveluiden viimeinen Turun kaupungin kanssa solmittu puite­ sopimus (Keskusta-alue) päättyi 30.9.2019. Allianssitarjouskilpailun häviön myötä alue jäi pois Kuntecin hoidosta, mikä vaikuttaa jatkossa yhtiön toimintaan ja tulokseen. Sen sijaan Kuntec voitti Raision talvi­ urakan hoidon vuosille 2019–2022. Yhtiön tulosta rasittivat selvästi Rakentamispalvelut-toimialan vuodelta 2018 siirtyneiden rakennusurakoiden tappiollisuus vuonna 2019. Vuoden 2019 aikana rakentamispalveluiden kaukolämpörakentaminen oli voimakkaassa kasvussa ja voitimme useita merkittäviä kaukolämpörakentamisurakoita, jotka jatkuvat vuodelle 2020. Lisäksi voitimme mittavan Mt 185 Perno Ihala parantamisurakan. Toteutimme myös Kaarinassa Hovirinnan

ranta-alueen korjaus- ja kunnostustyöt, joka nimettiin Vuoden ympäristö­ rakenne-kilpailun finaaliin. Vuodesta 2016 osana Kuntec-konsernia toimineen Flör Kukka ja Puutarha Oy:n liikevaihto ei kehittynyt odotetusti. Lisäksi yhtiön liiketulos jäi tavoitteesta. Vuotta 2019 sävyttivät myös muutokset yrityksen johdossa ja hallinnossa. Kuntec Oy ja Flör Kukka ja Puutarha Oy saivat uuden hallituksen puheenjohtajan elokuussa. Elokuussa aloitti myös yhtiön historian ensimmäinen myyntijohtaja kehittämään myyntiä ja asiakassuhteita. Tänä vuonna panostamme edelleen kannattavuuden parantamiseen ja yhtiö miettii liiketoimintarakenteensa mahdollista muuttamista. Ari Aho toimitusjohtajaKUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2019  6 | 7

Flör Kukka&Puutarha Kauppila Oy siirtyi Kuntec Oy:n omistukseen vuoden 2016 alussa ja on siitä lähtien ollut osa Kuntec-konsernia. Yrityksen yritysnimi vaihdettiin vuoden 2018 aikana Flör Kukka ja Puutarha Oy:ksi. Yritys toimii ympäri­ vuotisena kukka- ja puutarhamyymälänä ja palvelee asiakkaita Turun talousalueella.

kauppakeskus Skanssissa 4 henkilöä ja kauppakeskus Myllyssä 4 henkilöä. Toimitusjohtajana toimii Ari Aho, ja myymälöiden operatiivisesta johtamisesta vastaa liiketoimintajohtaja Kari Heikkilä

Vuosi 2019 Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Turussa Kaurakadulla, kauppakeskus Skanssissa ja kauppakeskus Myllyssä. Yritys tarjoaa piha- ja puutarha­ suunnittelua, piharakentamista sekä kasvien hoitoa yrityksille ja yksityishenkilöille. Tuotevalikoimaan kuuluvat puut, pensaat, perennat ja kukat sekä puutarhan ja sisustuksen tuotteet. Flör Kukka ja Puutarha Oy:n palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 12 henkilöä, joista Kaurakadun piha- ja puutarhakeskuksessa työskenteli 8,

Vuoden 2019 aikana tehostettiin myymäläkonsepteja siten, että markkinointi­viestissä korostettiin kodin sisustusta ja Flör Peltolan suurien kasvien erikoismyymälää. Mobiili kanta-asiakasjärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2019. Keväällä 2019 otettiin uusi kassajärjestelmä käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa myynnin seurannan tuotetasolla aina myyntikatteeseen saakka. Järjestelmässä on myös reaaliaikainen varaston seuranta.


Rakentamis­ palvelut Rakentamispalvelut toimi merkittävänä palveluiden tuottajana Turun kaupunkialueen projektinjohtourakoinnissa, katurakennus-, kunnallistekniikka- ja kaukolämpötöissä. Vuoden 2019 lopussa yksikön palveluksessa työskenteli 28 henkilöä. Yksikköä johti tuotanto­johtaja Petri Häkkinen. Työpäällikkönä vuonna 2019 toimivat Samu Laakso ja Tommi Wallinkoski.

Rakentamispalveluiden tuottamat palvelut • Rakennusurakoiden projektinjohtopalvelut • Pohja-, väylä-, ja teollisuusrakentaminen • Tie- ja katurakentaminen - Ajoradat ja kevyen liikenteen väylät - Jalkakäytävät • Kunnallistekniikkarakentaminen - Vesihuoltojärjestelmät - Tonttiliittymät - Kaukolämmön ja kaukokylmän maarakennustyöt - Kaapelointityöt


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2019  8 | 9

• Ympäristö- ja aluerakentaminen - Asuin- ja teollisuustontit - Kaatopaikat (pohja- ja pintarakenteet)

185 Perno-Ihala -parantamisurakan voitto oli merkittävä aluevaltaus valtion projekteihin.

• Hämeenlinnan Parolannummen kaukolämpö­ yhdyslinjan rakentamisurakka Elenia Lämpö Oy:lle, urakka jatkuu vuodelle 2020

• Viherrakentaminen - Pihat, puistot ja katualueet - Laatoitukset ja kiveykset - Istutukset

Asiakkaat

• Luolakallion kaukolämpölinjan rakentaminen Liedon lämpö Oy:lle, urakka jatkuu vuodelle 2020

• Liikunta- ja leikkipaikkarakentaminen - Leikki- ja liikuntapaikat - Leikkivälineet ja ulkokalusteet • Asiantuntijapalvelut - Maarakentamisen mittaustyöt

Rakentamispalveluiden merkittäviä asiakkaita vuonna 2019 olivat Turun Kaupunkiympäristötoimiala, Turku Energia Oy, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Nesteen Naantalin jalostamo, Caruna, Kaarinan kaupunki, Lounavoima Oy, Elenia Oy (nykyinen Loimua Oy) ja Liedon Lämpö Oy. Asiakkaitamme on niin kunta, valtio kuin yksityissektorilla.

• Nesteen Naantalin jalostamon vallitilan rakentamisurakka • Kaarinan Hovirinnan ranta-alueen kunnostusja korjaustyöt • Kakolanmäen funikulaarin radan ja asemien rakennusurakka

Vuosi 2019 Vuoden 2019 alusta alkaen Projektinjohto­ urakointiyksikkö ja kaupunkirakentaminen yksikkö yhdistyivät rakentamispalveluiksi. Viherrakentaminen siirtyi ylläpitoyksiköstä rakentamispalveluihin. Selkeä muutos yksikön toiminnassa on energia­infran kaukolämpörakentamisen voimakas kasvu vuoden 2019 aikana. Tämän lisäksi erityisesti Varsinais Suomen ELY-keskuksen Mt

Merkittäviä rakennuskohteita, sopimuksia ja tapahtumia vuonna 2019 • Mt 185 Maantien 185 Pernon ja Ihalan välin eritasoliittymien rakennusurakka VarsinaisSuomen ELY-keskukselle, urakka jatkuu vuodelle 2020 • Korvenmäki- Salo kaukolämmön runkolinjan rakentamisurakka Lounavoima Oy:lle, urakka jatkuu vuodelle 2020

• Puisto- ja kenttärakentamista Turun talousalueella mm. Varissuon Unelmien puutarha ja Kupittaan tekonurmikenttä • Vasaramäen Marjamaanpuiston Maailmanpuutarha rakentaminen • Jaaninojan pumppaamolinjan ja Piispankadun rakentaminen Turun Vesihuolto Oy:lle • Verkostorakentamisurakat Salon seudullaKUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2019  10 | 11

Ylläpitopalvelut Ylläpitopalvelut tuottavat katujen ja yleisten liikenne-, puisto- ja viher­alueiden sekä leikki- ja liikuntapaikkojen ylläpito- ja kunnossapito­ palveluita. Ylläpitopalveluissa oli vuoden 2019 lopussa 55 henkilöä. Vuonna 2019 tuotantoalaa johti palvelujohtaja Simo Saarinen.

Keskusta-alueen urakkasopimus päättyi syyskuussa 2019. Yksikkö tuotti Turun urakka-alueiden ulkoliikuntapaikkojen ylläpidon keskusta-alueella sekä Etelä-, Itä- ja Länsi-Turun alueurakka alueilla. Raision kaupungin talvikunnossapito alkoi lokakuusta 2019 alkaen. Neste Naantalin jalostamon asiakkuus jatkui myös kuluneena vuonna. Ylläpitopalveluiden kaluston uusiminen jatkui vuonna 2019.

Asiakkaat Yksikön tärkeimpiä asiakkaita olivat Turun kaupunki, Raision kaupunki, Nesteen jalostamo Naantalissa, Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskus, Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy.

Vuoden 2019 aikana ylläpitopalveluiden toimintaa kehitettiin edelleen asiakasta paremmin palvelevaksi ja toimintaa tehostettiin kautta linjan.

Merkittäviä uusia sopimuksia 2019 Vuosi 2019

• Raision kaupungin talvikunnossapito

Vuonna 2019 ylläpitopalvelut tuotti Turun kaupunkiympäristötoimialalle keskusta-alueen sekä Etelä-, Itä- ja Länsi-Turun alueurakoiden työt.

• Turun keskusta-alueen liikuntapaikkojen ylläpitosopimusKUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2019  12 | 13

Korjaamo Turku Korjaamo Turku vastaa Kuntec Oy:n kaluston ja varusteiden huolto- ja korjaustöistä, ylläpitää korjaamon varastoa ja vastaa polttoaine- ja voiteluainehuollosta. Lisäksi se tarjoaa autojen ja pienkoneiden huolto- ja korjauspalveluita yrityksille ja yksityisasiakkaille

Asiakkaat Korjaamon suurin ulkoinen asiakas on Turun Kaupunkiliikenne Oy. Korjaamo on valtuutettu huolto- ja korjauspiste

Korjaamon palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 12 henkilöä. Yksikköä johtaa Ari Aho.

• Stigan kiinteistöhuoltolaitteille (ruohonleikkurit, lehtipuhaltimet ja muut pienkoneet) • J-Tradingin laitteille (Bucher, Holder, Iseki, Reform ja Walker) • Makita- ja Dolmar-polttomoottorilaitteille


Hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö vastaa Kuntecin kehitys-, kiinteistö-, hankinta- ja viestintäpalveluista sekä sisäisistä palveluista, joita ovat talous, henkilöstö ja IT. Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö koordinoi näitä tehtäväalueita myös koko Kuntec-konsernin osalta. Lisäksi yksikkö tuottaa jonkin verran palveluja ulkopuolisille asiakkaille. Hallintoon palkattiin vuoden 2019 elokuussa yhtiön historian ensimmäinen myyntijohtaja, joka alkoi kehittää yhtiön myyntiorganisaatiota ja uusasiakashankintaa. Yksikön palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 17 henkilöä (5 johtoryhmän jäsentä, 4 hankintaorganisaatioon kuuluvaa, 3 talous-

hallintoon kuuluvaa, 1 henkilöstöhallintoon kuuluva sekä 4 henkilöä IT-palveluista ja muista tukipalveluista). Yksikköä johtaa Kuntec Oy:n toimitusjohtaja Ari Aho.

Vuosi 2019 Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö on ollut mukana kehittämässä yhtiötä uuteen kehitysvaiheeseen. Yhtiön käytössä olevien tilojen tehokkuussuunnittelua on jatkettu. Yksikkö on jatkanut myös yhtiön sähköisten toiminta­ tapojen kehittämistä. Markkinointiin ja yleiseen brändimainontaan on panostettu edelleen vuoden aikana tunnettavuuden lisäämiseksi.


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2019  14 | 15

Kuntec Oy:n johtoryhmä

Flör Kukka ja Puutarhan johtoryhmä

Johtoryhmä 1.1.–1.8.2019

Johtoryhmä 1.1.–30.3.2019

Ari Aho, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Sanna Glückert, henkilöstöpäällikkö Petri Häkkinen, tuotantojohtaja, rakentamispalvelut Simo Saarinen, palvelupäällikkö, ylläpitopalvelut Ari Larkamo, pääluottamusmies Maria Nordström, johdon sihteeri/ markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori, johtoryhmän sihteeri

Tommi Lammervo, myymäläpäällikkö, johtoryhmän puheenjohtaja Ari Aho, toimitusjohtaja Simo Saarinen, palvelupäällikkö/ kiinteistöpäällikkö Maria Nordström, johdon sihteeri, johtoryhmän sihteeri

Kuntec Oy:n ja Flör Kukka ja Puutarha Oy:n hallitus Hallitus 1.1.–26.8.2019

Johtoryhmä 2.8.2019 alkaen Ari Aho, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Sanna Glückert, henkilöstöpäällikkö Petri Häkkinen, tuotantojohtaja, rakentamispalvelut Simo Saarinen, palvelupäällikkö, ylläpitopalvelut Ari Larkamo, pääluottamusmies Maria Nordström, johdon sihteeri/ markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori, johtoryhmän sihteeri Harri Kaunisto, myyntijohtaja (kutsuttuna johtoryhmään 2.8.2019 lähtien)

Matti Rihko, puheenjohtaja Arja Iho, varapuheenjohtaja Jaana Hernelahti Mauri Kivilaakso Alpo Lähteenmäki Irma Kiilunen Rasmus Rantanen

Johtoryhmä 1.4.–30.4.2019 Hallitus 27.8.2019 alkaen Ari Aho, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Jaana Håkansson, markkinoinnin ja mainonnan koordinaattori Tommi Lammervo, myymäläpäällikkö Riina Niiranen, myymälävastaava Maria Nordström, johdon sihteeri, johtoryhmän sihteeri Johtoryhmä 1.5.2019 alkaen Ari Aho, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Jaana Håkansson, markkinoinnin ja mainonnan koordinaattori Kari Heikkilä, liiketoimintajohtaja Riina Niiranen, myymälävastaava Maria Nordström, johdon sihteeri, johtoryhmän sihteeri

Matti Markkula, puheenjohtaja Arja Iho, varapuheenjohtaja Jaana Hernelahti Mauri Kivilaakso Alpo Lähteenmäki Irma Kiilunen Rasmus RantanenKUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2019  16 | 17

Henkilöstö Kuntecin palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 114 henkilöä, joista miehiä noin 85 prosenttia ja naisia 15 prosenttia. Noin 97 prosenttia henkilöstöstä työskenteli Kuntecin palveluksessa vakituisena ja noin 3 prosenttia määräaikaisena. Henkilöstöpäällikkönä toimi Sanna Glückert.

Vuosi 2019 Kuntec on työllistänyt oman vakituisen henkilöstön lisäksi vuoden 2019 aikana kymmeniä kausityöntekijöitä muun muassa viherpalveluissa. Harjoittelumahdollisuuksia on vuoden aikana tarjottu sekä suorittaviin tehtäviin että työnjohtoon. Perehdytykseen panostettiin ja sitä kehitettiin yhdessä toimialojen kanssa kuluneen vuoden aikana.

Koulutuksissa on vuoden 2019 aikana kannustettu henkilöstöä ammatillisen pätevyyden ylläpitoon sekä kehittämiseen henkilö­ kohtaisten kehittymissuunnitelmien pohjalta. Myös työntekijöiden omaehtoiseen opiskeluun työn ohessa on panostettu, ja useampi työntekijä sai tutkinnon valmiiksi vuoden 2019 aikana. Kuntecin oma vuoden 2018 aikana aloittanut KIILA-kuntoutusryhmä, jatkui vuoden 2019 ja osallistujat olivat tyytyväisiä kurssin antiin. Vuoden 2019 alusta alkaen esimiehet ja työnjohto kokoontuivat säännöllisesti esimiesinfoihin. Yhtiössä aloitti vuoden alussa yhtiön ensimmäinen laatuvastaava, jonka tehtäviin kuuluu yhtiön laatu- ja toimintajärjestelmän kehittäminen sekä säännöllisten sisäisten auditointien toteuttaminen.KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2019  18 | 19

Työturvallisuus ja -suojelu Vuoden 2019 aikana yhtiössä sekä tapaturmien määrä, että tapaturmataajuus nousivat edellisestä vuodesta. Sen sijaan työtehtävissä tapahtuneiden liikennevahinkojen määrä laski hieman vuoteen 2018 verrattuna. Sairauspoissaoloprosentti pysyi edellisvuoden tasolla. Työsuojelu teki läheistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja vuoden 2019 aikana kiinnitettiin erityistä huomiota mm. työergonomiaan sekä työssä jaksamiseen erilaisissa muutostilanteissa. Yhtiön työterveys­ palveluiden toimittaja vaihtui Mehiläiseen 1.10.2019. Syksyllä 2019 järjestettiin työsuojeluvaalit kaudelle 2020–2023, ja uusi työsuojelutoimikunta aloittaa 1.1.2020. Henkilöstölle järjestettiin syksyllä 2019 ulkoilupäivä Teijon kansallispuistoon.

Henkilöstölle järjestettiin turvallisuuskoulutusta mm. työturvallisuus-, tieturva-, tulityökortti, kasvinsuojeluaine- ja ensiapukoulutusta. Lisäksi syksyllä 2019 aloitettiin työturvallisuuden verkkokoulutus johtoryhmästä.

Tavoitteet vuodelle 2020 Työsuojeluorganisaation valitsema teema vuodelle 2020 keskittyy tapaturmamäärän ja tapaturmataajuuden tunnusluvun pienentämiseen, sekä kokonaisvaltaiseen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Työturvallisuustason parantamiseksi yhtiössä kehitetään edelleen muun muassa turvallisuuskeskustelukulttuuria, esimiesten työturvallisuus­ koulutusta, turvallisuuskierroksia ja ennaltaehkäisevän toiminnan kulttuuria.

SAIRAUSPOISSAOLOT JA TAPATURMATAAJUUS 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sairauspoissaolot, kuukausipalkkaiset (%)

2,3

3,0

3,0

1,5

1,4

2,0

2,2

Sairauspoissaolot, tuntipalkkaiset (%)

5,6

5,5

5,0

5,1

4,0

5,4

5,2

42,9

26,9

17,2

11,3

18,7

13,7

22,5

43

41

15

11

20

8

16

Tapaturmataajuus* Työtapaturmien määrä, kpl

* Tapaturmataajuus on sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhde miljoonaa työtuntia kohden.


Tunnuslukuja 2016–2019 KUNTECKONSERNI

KUNTECKONSERNI

KUNTECKONSERNI

KUNTECKONSERNI

2016

2017

2018

2019

Liikevaihto

31 852 339

39 195 643

38 527 829

33 489 100

Liikevoitto

1 665 873

1 887 993

-1 458 136

-2 684 522

Liikevoitto-%

5,2 %

4,8 %

-3,8 %

-8,0 %

Oman pääoman tuotto-%

9,7 %

14,8 %

-32,0 %

-57,8 %

51,2 %

36,2 %

24,5 %

50,5 %

218

219

210

129

Tilikausi

Omavaraisuusaste-% Henkilöstön määrä tilikauden lopussa


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2019  20 | 21

Liikevaihto milj. €

Liikevoitto milj. €

Liikevoitto %

40

3

10

2 30

5 1

20

0

0

-1 10

-5 -2

0

2016

2017

2018

2019

Oman pääoman tuotto % 20 10

-3

2016

2017

2018

2019

2018

2019

60

250 200

40

150

30

-30

100

20

-40

50

10

-50 -60

2017

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa

50

-20

2016

Omavaraisuusaste %

0 -10

-10

2016

2017

2018

2019

0

2016

2017

2018

2019

0

2016

2017

2018

2019


Konsernituloslaskelma 1.1.2019–31.12.2019 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot

33 489 100 174 619

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot

-96 347

Poistot ja arvonalentumiset

-6 134 557

Varastojen lisäys tai vähennys

-3 098 580

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-9 233 137

Liiketoiminnan muut kulut yht.

Ulkopuoliset palvelut

-13 901 222

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Materiaalit ja palvelut

-23 134 359

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot

-6 715 378

Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut

-1 152 912 -165 256 -8 033 546

320 146 982

-1 506 553

Tuloverot

147 302

-3 673 782

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-2 684 522

24 356

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-18 154

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennalliset verot

Muut korko- ja rahoitustuotot Rahoitustuotot ja -kulut

Henkilösivukulut

-1 410 206

Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys

Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet, tavarat

TULOVEROT

6 202 -2 678 320

-2 531 018


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2019  22 | 23

Konsernitase 31.12.2019 VASTAAVAA

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

VAIHTO-OMAISUUS

Osakepääoma

Kehittämismenot

Aineet ja tarvikkeet

Aineettomat oikeudet Liikearvo

6 211 1 066 620

Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat

79 450 0 217 353

2 500

MUUT RAHASTOT Sijoitetun vap. oman pääoman rahasto

6 000 000

Muut rahastot

6 000 000

Edellisten tilikausien voitto

1 640 153

Tilikauden voitto/tappio

-2 531 018

SAAMISET

OMA PÄÄOMA

5 111 636

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Pitkäaikaiset saamiset

VIERAS PÄÄOMA

Maa- ja vesialueet

Muut saamiset

81 566

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikaiset saamiset

81 566

Velat saman konsernin yrityksille

Konserniliikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet

Ei-palautuskelpoiset liittymismaksut

96 346 291 266 1 460 444

22 894

Muu vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus

Rakennukset ja rakennelmat

538 598

Lyhytaikaiset saamiset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

169 377

Myyntisaamiset, ulkoinen Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

2 232 057 25 748

Muut saamiset, ulkoinen

2 988 674

Siirtosaamiset, ulkoinen

SIJOITUKSET

0

Laskennalliset verovelat

123 780

2 311 448

Pitkäaikainen vieras pääoma

123 780

2 019 356

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

352 462

Saadut ennakot, ulkoinen

778 421

Ostovelat, ulkoinen

214 366 2 461 490

5 461 687

Velat saman konsernin yrityksille

177 666

5 543 253

Muut velat, ulkoinen

625 980

38 670

Siirtovelat, ulkoinen

1 625 761

1 697

Saamiset

Sijoitukset

1 697

Rahat ja pankkisaamiset

4 450 815

307 940

Lyhytaikaiset saamiset

Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT

11 138

VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA

5 889 863 10 340 678

Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

5 105 263 5 229 042 10 340 678


Kuntec Oy Rieskalähteentie 78, 20300 Turku Puh. 02 2624 660 www.kuntec.fi Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: facebook.com/Kuntecinfra | twitter.com/kuntecinfra | instagram.com/kuntecinfra youtube.com/kuntecinfra | linkedin.com/company/kuntecinfra