Vuosikertomus 2016 Kuntec Oy

Page 1

K V UN 20 UO TE 16 SIK C E R OY TO M

U

SS I SÄ L LY S Toimitusjohtajan katsaus ........................................4 Flör Kukka&Puutarha...............................................6 Infrarakentamispalvelut...........................................8 Projektinjohtopalvelut............................................10 Katuylläpito............................................................12 Viherpalvelut..........................................................14 Korjaamo Turku......................................................16 Hallinto- ja tukipalvelut..........................................18 Kehittämishankkeet...............................................20 Tunnuslukuja 2012–2016.......................................22 Konsernituloslaskelma...........................................24 Konsernitase..........................................................25


TO K IM AT I SA TU U SJ S O

H

TA

JA

N


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2016  4 | 5

”Perinteisten alojemme rinnalle olemme hankkineet uusia liiketoiminta-alueita.”

Vuosi 2016 oli strategiajaksomme toinen vuosi. Jatkoimme vuonna 2015 aloittamaamme työtä Kuntecin asiakaskunnan laajentamiseksi ja kattavan palveluvalikoimamme esille tuomiseksi. Yhtiö on edelleen voimakkaassa turbulenssissa toiminnan uudelleenjärjestelyjen ja uusien toimialojen vuoksi. Tulevaisuuteen panostaminen on rasittanut yhtiön liikevaihtoa ja tulosta. Ne ovat kuitenkin budjetoidulla tasolla, ja olemme edenneet suunnitellusti. Uusien liiketoiminta-alueiden, kuten Kauppila Oy:n ja uuden projektinjohtoon keskittyvän liike­ toiminta-alueen tulo osaksi perinteistä tekemistämme on ollut merkittävä muutos vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on hakea yhtiölle uusia tuki­ jalkoja ja voimakasta kasvua. Perinteikäs Kauppilan piha- ja puutarhakeskus siirtyi omistukseemme vuoden 2016 alussa. Meille yrityskauppa tuo uutta liiketoimintaa, asiakkaita sekä lisää puutarha-alan osaamista. Voimme tarjota Kauppilan asiakkaille Kuntecin erikois­ osaamista muun muassa viherrakentamisessa ja puiden hoidossa. Brändin uudistamisen myötä Kauppila on nyt FLÖR Kukka&Puutarha. Keväällä 2016 perustettu projektinjohto­ palvelut on käynnistynyt avainhenkilöiden palkkaamisella, ja täyteen toimintaan päästään tämän vuoden aikana. Tavoitteenamme on saada uusia asiakkaita esimerkiksi sähkö- ja tietoverkkoihin liittyvistä urakoista sekä isoista rakennus-

yhtiöistä. Haluamme olla tilaajan ykköskumppani ja hoitaa kaikki rakennuskohteen asiat. Kaikki samasta talosta -ajatusmalli on tulevaisuutta myös infra-alalla. Olemme menestyneet myös vahvalla perus­ tekemisellämme. Voitimme Länsi-Turun alue­urakan katu- ja viheralueiden ympärivuotisesta ylläpidosta vuosiksi 2017–2022. Lisäksi Raision kaupunki on päättänyt jatkaa yhteistyötä kanssamme hiekoitushiekan poistossa vuoteen 2018 asti. Pitkän laskusuhdanteen jälkeen talous näyttää piristyvän koko Suomessa. Erityisesti VarsinaisSuomen tilanne vaikuttaa hyvältä. Uskomme, että rakentaminen tulee lisääntymään, mikä vaikuttaa myös Kuntecin tilanteeseen positiivisesti. Asetimme viime vuonna tavoitteeksi työilmapiirin parantamisen ja iloisen tekemisen meiningin löytämisen. Tässä olemme onnistuneet erinomaisesti, ja työilmapiiri on kohentunut selvästi. Pyrimme myös jatkossa ylläpitämään entisestään avoimempaa ilmapiiriä sekä jakamaan tietoa tehokkaasti. Vuonna 2017 keskeisimmät tavoitteemme ovat liikevaihdon saaminen takaisin kasvu-uralle sekä kannattavuuden parantaminen. Lisäksi haluamme edelleen edistää jo nyt hyvällä tasolla olevaa työturvallisuuttamme. Karri Knaapinen toimitusjohtaja


FL K Ö U R K K A &

PU

U

TA

RH

A


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2016  6 | 7

Kauppila Oy siirtyi Kuntec Oy:n omistukseen 1.1.2016 ja on nyt osa Kunteckonsernia. Kauppilan juuret ulottuvat yli 60 vuoden taakse. Nykyisin Kauppila Oy toimii ympärivuotisena kukka- ja puutarhamyymälänä ja palvelee asiakkaita Turun talousalueella ja postimyynnin kautta myös valtakunnallisesti. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Turussa: piha- ja puutarhakeskus Kaurakadulla sekä kukkakauppa kauppakeskus Skanssissa. Piha- ja puutarhakeskus tarjoaa kaiken pihaan ja puutarhaan pihasuunnittelusta piharakentamiseen ja kasvien hoitoon sekä yksityisille että yrityksille. Tuotevalikoimaan kuuluvat puut, pensaat, perennat, kukat sekä puutarhan ja sisustuksen tuotteet. Kauppila Oy:n palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 25 henkilöä, joista Kaurakadun piha- ja puutarhakeskuksessa 20 ja Skanssissa 5 henkilöä. Toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2016 lähtien Karri Knaapinen, ja myymälöiden operatiivisesta johtamisesta vastaa myymäläpäällikkö Tommi Lammervo.

VUOSI 2016 Vuoden 2016 loppupuolella Kauppila Oy:n brändiä uudistettiin. Ilme modernisoitiin ja markkinointinimeksi valittiin Flör Kukka&Puutarha. Lisäksi kiinteistössä tehtiin vuoden 2016 aikana mittavia kunnostus- ja uudistustöitä. Markkinointiin panostettiin voimakkaasti eri medioissa.


IN

FR

A

RA

K

EN

TA

M

IS

PA

LV

EL

U

T


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2016  8 | 9

Infrarakentamispalvelut-yksikkö toimi merkittävänä palvelujen tuottajana Turun kaupunkialueen katurakennus-, kunnallistekniikka- ja kaukolämpötöissä. Rakentamispalvelut on jaettu hallinnollisesti kahteen osastoon: katurakennus ja muu rakentaminen. Vuoden 2016 lopussa Infrarakentamispalvelutyksikön työntekijämäärä oli 33 henkilöä, joista kolme henkilöä oli määräaikaisia. Yksikköä johtaa tuotantojohtaja Reima Helminen ja työpäällikkönä toimii Tommi Wallinkoski.

RAKENTAMISEN PALVELUIHIN KUULUIVAT: Tie- ja katurakentaminen • Ajoradat, kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät Kunnallistekniikkarakentaminen • Vesihuoltojärjestelmät, tonttiliittymät • Kaukolämmön ja kaukokylmän maarakennustyöt • Kaapelointityöt Ympäristö- ja aluerakentaminen • Asuin- ja teollisuustontit • Kaatopaikat (pohja- ja pintarakenteet)

Viherrakentaminen • Pihat, puistot, katualueet • Laatoitukset ja kiveykset, istutukset Liikunta- ja leikkipaikkarakentaminen • Leikki- ja liikuntapaikat • Leikkivälineet ja ulkokalusteet Asiantuntijapalvelut • Maarakentamisen mittaustyöt Topinojalla sijaitseva Kuntecin oma multa-asema tuotti kaupungin oksista ja risuista multaa, haketta ja kuorikatetta sekä materiaalia kantavaan kasvualustaan. Kyseisiä tuotteita myytiin yritysasiakkaiden lisäksi myös yksityisasiakkaille.

ASIAKKAAT Rakentamispalvelun pääasiakkaita vuonna 2016 olivat Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos ja vesiliikelaitos (Turun Vesihuolto Oy) sekä Turku Energia Oy. Muita asiakkaita olivat muun muassa Liedon Lämpö Oy, Turun Satama Oy, Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus, Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, Puuha Group Oy, Kaarinan kaupunki, asunto-­ osakeyhtiöt, operaattorit ja yksityisasiakkaat.

VUOSI 2016 Merkittäviä kohteita • Kupittaanpuiston hulevesilinja (Turun vesiliikelaitos) • Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen maarakennustyöt (Turku Energia Oy) • Kaukolämmön maarakennustyöt Liedon keskusta–Avanti (Liedon Lämpö Oy) • Virmuntie (Turun Kiinteistöliikelaitos/vesiliikelaitos) • Saramäentie (Turun Kiinteistöliikelaitos/vesiliikelaitos) • Barkerinpuisto ja leikkipaikka (Turun Kiinteistöliikelaitos) • Useita leikkipaikkaurakoita (Turun Kiinteistöliikelaitos) • Tallimäenpuiston kentän uusiminen (Turun Kiinteistöliikelaitos) • Kaarinan kiertoliittymä ja viraston parkkipaikan laajennus (Kaarinan kaupunki) • Metsämäen raviradan peruskorjaus (Turun Kiinteistöliikelaitos) Kuntecissa on otettu käyttöön 3D-koneohjaus­ järjestelmät, joiden hyödyntäminen mahdollistaa maanrakennusprosessin tehostamisen. Tällä hetkellä ne on asennettu yhteen tiehöylään ja kaivinkoneeseen.


PR

O

JE

K

TI

N

JO

H

TO

PA

LV

EL

U

T


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2016  10 | 11

Vuonna 2016 perustettu Projektinjohtopalvelutyksikkö tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaista rakennuspalvelua projektin suunnittelusta toteuttamiseen. Toimituskokonaisuus räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti, mikä takaa yksilöllisen ja laadukkaan ratkaisun. Asiakkaan tarpeet ja taloudelliset resurssit saadaan kohtaamaan kustannustehokkaalla tavalla. Projektinjohtopalvelut-yksikön palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 4 henkilöä. Yksikköä johtaa tuotantojohtaja Petri Häkkinen.

ASIAKKAAT Yksikön ensimmäiset työmaat sijaitsivat Meyer Turun telakalla ja Nesteen Naantalin jalostamolla.

VUOSI 2016 Perustamisen jälkeen keväällä 2016 yksikön ensimmäiset työt olivat kaupunkirakentamisen valaistus- ja kaapelointitöitä.


K

AT

U

YL

LÄ

PI

TO


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2016  12 | 13

Katuylläpito-yksikön tehtäviä ovat katujen ja yleisten liikennealueiden kunnossapito. Yksikön palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 73 henkilöä. Katuylläpitoa johtaa tuotantojohtaja Mikko Kunttu.

ASIAKKAAT

VUOSI 2016

Katuylläpito-yksikön asiakkaita ovat Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos ja vesiliikelaitos (Turun Vesihuolto Oy), Nesteen jalostamo Naantalissa sekä Maskun kunta ja Raision kaupunki, Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Seudun Vesi Oy.

Yksikön kaluston uusiminen jatkui vuonna 2016. Käyttöön hankittiin muun muassa uusi viemäriauto ja 4-akselinen kuorma-auto. Vuonna 2016 Kuntec laajensi toimintaansa Maskun kuntaan aloittaen katujen talvihoidon. Lisäksi Katuylläpito-yksikkö voitti Länsi-Turun alueurakan ja aloitti aiemmin voitetun Itä-Turun alueurakan kesäkuussa. Raision kaupungin kanssa jatkettiin hiekoitushiekan poistoa.


V

IH

ER

PA

LV

EL

U

T


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2016  14 | 15

Viherpalvelut-yksikön palveluihin kuuluvat viher­ rakentaminen ja -ylläpito. Yksikön palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 48 henkilöä. Yksikköä on johtanut palvelupäällikkö Simo Saarinen 1.4.2016 alkaen. Operatiivista toimintaa johtaa työpäällikkö Annette Backholm.

VIHERRAKENTAMISEN PALVELUT • Pihat, puistot, laatoitukset ja kiveykset, istutukset • Leikki- ja liikuntapaikat • Leikkivälineet ja ulkokalusteet • Kasvualustat

VIHERYLLÄPIDON PALVELUT

ASIAKKAAT

Viher- ja puistoalueiden ylläpito: • Nurmikoiden, niittyjen, pensaiden ja puiden hoito • Perenna- ja kesäkukkaryhmien suunnittelu ja hoito • Kasvinsuojelutyöt ja lannoitukset • Puistometsien hoitosuunnittelut ja raivaukset • Kalusteiden ja varusteiden kunnossapito • Kasvillisuuden kuntokartoitukset • Puiden leikkaukset ja kaadot • Kantojyrsinnät • Arboristi- ja nostinpalvelut

Vuonna 2016 yksikkö onnistui asiakashankinnassaan, ja yksityisten talouksien, rakennusyhtiöiden ja Turun seudun lähikuntien ostamien töiden määrä lisääntyi. Viherpalveluiden suurin asiakas on Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos. Muita asiakkaita ovat Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus, Liedon kunta sekä Nesteen jalostamo Naantalissa.

Leikki- ja liikuntapaikkojen ylläpito: • Leikki-, liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnossapito • Käyttöönotto-, vuosi- ja toiminnalliset tarkastukset • Välineiden asennukset ja kunnossapito • Luistinratojen jäädytykset • Lento- ja rantalentopallokenttien sekä skeittipaikkojen ylläpito

VUOSI 2016 Vuoden 2016 aikana Viherpalveluiden tarjoamia palveluja on laajennettu ja kehitetty asiakas­ lähtöisemmiksi. Toiminnan tehokkuus kasvoi vuoden 2016 aikana, sillä asiakkuuksia ja urakoita tuli lisää henkilöstömäärän pysyessä samana. Viherpalvelut-yksikön kalustoa uusittiin merkittävästi investoimalla muun muassa uudempaan ja tehokkaampaan ruohonleikkuukalustoon sekä muuhun ajoneuvokalustoon. Yhtiön kasvualusta- ja taimistotuotanto liitettiin viherpalveluiden liike­ toimintaan.


KO

RJ

A

A

M

O

TU

RK

U


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2016  16 | 17

Korjaamo Turku vastaa Kuntec Oy:n kaluston ja varusteiden huolto- ja korjaustöistä, ylläpitää korjaamon varastoa ja vastaa polttoaine- ja voiteluainehuollosta. Lisäksi se tarjoaa autojen ja pienkoneiden huolto- ja korjauspalveluita yrityksille ja yksityisasiakkaille Korjaamon palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 19 henkilöä. Yksikköä johtaa Karri Knaapinen.

ASIAKKAAT Korjaamon suurin ulkoinen asiakas on Turun Kaupunkiliikenne Oy. Korjaamon liikevaihto kasvoi vuoden 2016 aikana 20 prosenttia. Korjaamo on valtuutettu huolto- ja korjauspiste Stigan kiinteistöhuoltolaitteille (ruohonleikkurit, lehtipuhaltimet ja muut pienkoneet) sekä J-Tradingin laitteille (Bucher, Holder, Iseki, Reform ja Walker). Toiminta laajeni vuoden 2016 aikana koskemaan myös Makita- ja Dolmarpolttomoottorilaitteita.


JA AL L TU IN K TO IP A LV EL

H

U

T


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2016  18 | 19

Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö vastaa yrityksen kehitys-, kiinteistö-, hankinta- ja viestintä­ palveluista sekä sisäisistä palveluista, joita ovat talous, henkilöstö ja IT. Yksikkö tuottaa myös jonkin verran palveluja ulkopuolisille asiakkaille. Yksikön palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 16 henkilöä (5 johtoryhmän jäsentä, 4 hankinta-­ organisaatioon kuuluvaa, 3 taloushallintoon kuuluvaa, 2 henkilöstöhallintoon kuuluvaa sekä 2 henkilöä IT- ja muista tukipalveluista). Yksikköä johtaa Kuntec Oy:n hallintojohtaja ja varatoimitusjohtaja Ari Aho.

VUOSI 2016 Markkinointiin ja yleiseen brändimainontaan panostettiin edelleen vuoden aikana tunnettavuuden lisäämiseksi. Lisäksi palkattiin henkilöstöpäällikkö

kehittämään edelleen yhtiön henkilöstöhallintoa. Myös yhtiön johtoryhmä vahvistui vuoden aikana, kun uuden Projektinjohtopalvelut-liiketoimintaalueen tuotantojohtaja liittyi johtoryhmään. Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö on parantanut edelleen yhtiön käytössä olevien tilojen tehokkuutta ja laatua sekä lisännyt energiatehokkuutta. Yksikkö on jatkanut myös yhtiön sähköisten toiminta­tapojen kehittämistä. Yksikön sovellus­ kehitys on laajentanut Tippi-ohjelmistoperhettä uusilla ohjelmilla ja moduuleilla. Kauppila Oy siirtyi Kuntec Oy:n hallintaan 1.1.2016. Kuntecin hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö koordinoi yhtiön haltuunottoa ja Kuntec-konsernin linjausten jalkauttamista uuteen konserniyhtiöön. Syksyllä 2016 toteutettiin Kauppila Oy:n brändi­ uudistus, jonka tuloksena Kauppila tunnetaan nimellä FLÖR Kukka&Puutarha.

JOHTORYHMÄ Karri Knaapinen, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Ari Aho, hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Reima Helminen, tuotantojohtaja, Infrarakentamispalvelut Petri Häkkinen, tuotantojohtaja, Projektinjohtopalvelut (6.6.2016 alkaen) Mikko Kunttu, tuotantojohtaja, Ylläpitopalvelut Simo Saarinen, palvelupäällikkö, Viherpalvelut Ari Larkamo, pääluottamusmies Maria Nordström, johdon sihteeri, johtoryhmän sihteeri

HALLITUS Martti Oksa, hallituksen puheenjohtaja Matti Heinonen Pentti Ikävalko Päivi Karinsivu Pia Kauhanen Tuija Ollikkala Topi Ruotsalainen


K

EH

IT

TÄ

M

IS

H

A

N

K

K

EE

T


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2016  20 | 21

TYÖTURVALLISUUS JA -TYYTYVÄISYYS Vuoden 2016 aikana yhtiön työturvallisuus kehittyi edelleen positiivisesti. Työtapaturmien kokonais­ määrä, tapaturmataajuuden tunnusluku ja liikennevahinkojen määrä alenivat vuoteen 2015 verrattuna. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrät alenivat edelleen vuoden 2016 aikana. Henkilöstötyytyväisyyskyselyn 2016 tulosten perusteella on yhtiön työtyytyväisyystaso parantunut merkittävästi vuoden 2016 aikana. Yhtiö asetti vuodelle 2016 turvallisuus­ kannusteen, jossa mitattiin toimialakohtaisesti tapaturmataajuuden tunnuslukua ja sairaus­ poissaolo­prosenttia. Toimialoista Hallinto, Korjaamo Turku ja Infrarakentamispalvelut saavuttivat toisen asetetuista kannusteista. Vuoden 2016 aikana yhtiön työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin vuosiksi 2016–2018. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Vuoden 2017 päivitys esitetään kokonaisuudessaan työsuojelun toimintaohjelmassa. Yhtiön työsuojeluorganisaation asetti vuoden 2016 teemaksi käsiin ja sormiin kohdistuneiden tapaturmien vähentämisen. Tavoite saavutettiin, ja käsi- ja sormitapaturmat vähenivät 50 prosenttia.

TAVOITTEET VUODELLE 2017 Vuodelle 2017 työsuojeluorganisaation valitsemana työturvallisuusteemana ovat kompastumiset ja

liukastumiset. Vuosittaisen työturvallisuusteeman tarkoituksena on vähentää kyseisten työtapa­ turmien määrää. Työturvallisuuden edelleen kehittämiseksi yhtiön johtoryhmä on päättänyt ottaa käyttöön henkilöstön tulospalkkauksen, jonka yhtenä mittarina on yhtiön tapaturmataajuuden tunnusluku. Tavoitteena on myös henkilöstön työtyytyväisyyden parantaminen edelleen vuoden 2017 aikana. Yhtiö ja toimialat ovat määritelleet käytännön toimenpiteet, joilla asetettuun tavoitteeseen pyritään. Käytännön toimenpiteet valitaan henkilöstökyselyn tulosten perusteella.

RISKIENHALLINTARYHMÄ Ryhmän tehtävänä on luoda riskienhallinnan pitkän tähtäimen suunnitelma ja analysoida yhtiön toimintaan kohdistuvat riskit sekä määrittää aikataulutetut riskienhallintatoimenpiteet. Ryhmän jäsenet

ovat hallintojohtaja Ari Aho, hankintapäällikkö Ari Ali-Keskikylä, controller Iivo Holappa ja palvelupäällikkö Simo Saarinen. Riskienhallintaryhmän tehtäväkenttä laajeni vuoden 2016 aikana käsittämään koko Kunteckonsernin. Vuoden 2016 riskienhallinnan painopistealueita olivat muun muassa tieto- ja kyberturvallisuus ja valmiussuunnittelun päivittäminen poikkeusoloissa.

TOIMITILAT Yhtiö jatkoi vuoden 2016 aikana toimitilatehokkuutensa kehittämistä. Tuotantotoimintaa keskitettiin edelleen Rieskalähteentien päätoimipaikkaan. Vuonna 2015 aloitettujen suunnitelmien toteutus uusien kiinteistöjen hankkimiseksi realisoitui vuoden 2016 aikana. Yhtiön toimipaikaksi hankittiin kiinteistöjä Turusta osoitteesta Kaurakatu 41.

SAIRAUSPOISSAOLOT JA TAPATURMATAAJUUS 2013

2014

2015

2016

Sairauspoissaolot, kuukausipalkkaiset (%)

2,3

3,0

3,0

1,5

Sairauspoissaolot, tuntipalkkaiset (%)

5,6

5,5

5,0

5,1

42,9

26,9

17,2

11,3

43

41

15

11

Tapaturmataajuus* Työtapaturmien määrä, kpl

* Tapaturmataajuus on sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhde miljoonaa työtuntia kohden.


TUNNUSLUKUJA 2012–2016 KUNTEC OY

KUNTEC OY

KUNTEC OY

KUNTEC OY

KUNTEC-KONSERNI

2012

2013

2014

2015

2016 *

Liikevaihto

35 210 952

36 502 307

37 707 207

37 809 713

31 852 339

Liikevoitto

246 069

1 435 910

3 438 147

5 096 165

1 568 226

Liikevoitto-%

0,7 %

3,9 %

9,1 %

13,5 %

4,9 %

Oman pääoman tuotto-%

7,4 %

32,0 %

58,2 %

51,4 %

9,2 %

16,0 %

21,2 %

32,3 %

46,5 %

50,7 %

284

267

262

198

218

Tilikausi

Omavaraisuusaste-% Henkilöstön määrä tilikauden lopussa

* 1.1.2016 lähtien Kuntec Oy ja yritysostolla hankittu Kauppila Oy yhdistelty Kuntec-konserniksi


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2016  22 | 23

LIIKEVAIHTO MILJ. €

LIIKEVOITTO MILJ. €

40

LIIKEVOITTO %

6

14

5

12

30

10

4

8

3

20

6

2

4

10 1 2012

2013

2014

2015

2016

2 2012

OMAN PÄÄOMAN TUOTTO %

2013

2014

2015

2016

OMAVARAISUUSASTE %

2012

60

300

50

50

250

40

40

200

30

30

150

20

20

100

10

10

50

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2014

2015

2016

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TILIKAUDEN LOPUSSA

60

2012

2013

2016

2012

2013

2014

2015

2016


KO N S E R N I T U LO S L AS K E L M A 1 . 1 . 2 0 1 6 – 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 LIIKEVAIHTO

31 852 339

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Valmistus omaan käyttöön

123 244

Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan muut tuotot

678 266

Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys

MATERIAALIT JA PALVELUT Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys tai vähennys

-6 040 986 769 063

Ulkopuoliset palvelut

-10 653 102

Materiaalit ja palvelut yhteensä

-15 925 025

-8 034 832

Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä

-96 347 -1 397 338

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Liiketoiminnan muut kulut yht.

-3 773 912

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

1 568 226

Muut korko- ja rahoitustuotot

4 705

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-331 548

-1 455 424

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-326 844

-499 092

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

1 241 382

Henkilösivukulut Eläkekulut

-1 300 991

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot

Poistot ja arvonalentumiset yht.

TULOVEROT

-9 989 347

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot

-237 150

Laskennalliset verot

-65 803

Tuloverot yhteensä

-302 953

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

938 429


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2016  24 | 25

KO N S E R N I TAS E 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 VASTAAVAA

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet

Vaihto-omaisuus

Osakepääoma

Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo

17 184 2 666 550 385 386

Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet

69 851 2 286 374

Muut rahastot Sijoitetun vap. oman pääoman rahasto

2 000 000 7 234 126

Valmiit tuotteet/tavarat

259 995

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

208 119

Tilikauden voitto/tappio

Muut aineettomat hyödykkeet

1 033 542

Muu vaihto-omaisuus

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

4 102 662

Vaihto-omaisuus yhteensä

2 824 339

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

Aineelliset hyödykkeet

Saamiset

VIERAS PÄÄOMA

Maa- ja vesialueet

Pitkäaikaiset

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Omistetut

22 894

Rakennukset ja rakennelmat

Muut saamiset

165 875

Velat saman konsernin yrityksille

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

165 875

Laskennalliset verovelat

Omistetut

666 016

Lyhytaikaiset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

166 180

Myyntisaamiset

Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 954 080 14 583 3 823 752

SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet

1 697

Sijoitukset yhteensä

1 697

PYSYVÄT VASTAAVAT

7 928 111

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Pitkäaikainen vieras pääoma yht. 914 812 9 775 339

2 500

938 429 10 175 055

4 000 000 225 125 4 225 125

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot

2 377 842

Muut saamiset

638 376

Ostovelat

1 780 047

Siirtosaamiset

180 853

Velat saman konsernin yrityksille

1 266 670

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

11 509 379

Muut velat

420 834

Rahat ja pankkisaamiset

27 917

Siirtovelat

2 210 049

VAIHTUVAT VASTAAVAT

14 527 510

Lyhytaikainen vieras pääoma yht.

8 055 441

VASTAAVAA

22 455 621

VIERAS PÄÄOMA

12 280 567

VASTATTAVAA

22 455 621TO TU IM OT IV TA A VA I N F M RA PI , M A A IL

M

A


K U N T E C OY Rieskalähteentie 78, 20300 Turku Puh. 02 2624 660 www.kuntec.fi Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: www.facebook.com/Kuntecinfra | twitter.com/kuntecinfra instagram.com/kuntecinfra | youtube.com/kuntecinfra


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.