Kuntecin vuosikertomus 2017

Page 1

K V UN 20 UO TE 17 SIK C E R OY TO M U

SS I SÄ L LY S Toimitusjohtajan katsaus ........................................4 FLÖR Kukka&Puutarha.............................................6 Infrarakentamispalvelut...........................................8 Projektinjohtopalvelut............................................10 Katuylläpito............................................................12 Viherpalvelut..........................................................14 Korjaamo Turku......................................................16 Hallinto- ja tukipalvelut..........................................18 Henkilöstö...............................................................20 Kehittämishankkeet...............................................22 Tunnuslukuja 2012–2017.......................................24 Konsernituloslaskelma...........................................26 Konsernitase..........................................................27


TO K IM AT I SA TU U SJ S O

H

TA

JA

N


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  4 | 5

Hyvän kasvun lisäksi onnistuimme kannattavuuden vaalimisessa.

Asetimme vuoden 2017 tärkeimmiksi tavoitteiksi liikevaihdon saamisen takaisin kasvu-uralle ja kannattavuuden parantamisen. Onnistuimme tavoitteiden saavuttamisessa erinomaisesti. Koko konsernimme liikevaihto kasvoi noin 23 prosenttia, mikä ylitti odotuksemme. Erityisen ilahduttavaa oli se, että kasvua tuli lähes kaikilta liiketoiminta-alueiltamme. Myös liikevaihto henkilö­ työvuotta kohden ylitti tavoitteet ja nousi selvästi edellisvuodesta. Hyvän kasvun lisäksi onnistuimme kannattavuuden vaalimisessa. Olemme tehostaneet toimintaamme ja muun muassa karsineet kiinteitä kustannuksia. Koko konsernin liikevoittoprosentti oli neljä prosenttia, ja liikevoittomme oli vuoden 2016 tasolla huolimatta kireästä kilpailutilanteesta. Myös oman pääoman tuotto, noin 11 prosenttia, parani vuodesta 2016. Perustekemisemme on ollut vahvaa. Viherpalvelut ja Katuylläpito voittivat yhdessä Etelä-Turun alueurakan, ja kaukolämpötyöt Turku Energialle jatkuvat. Vuoden lopussa teimme sopimuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa koneiden huollosta. Myös uusin liiketoiminta-­alueemme, Projektinjohtopalvelut, on pärjännyt hyvin ja tuonut konserniin isoja asiakkuuksia, muun muassa energiayhtiö Gasum Oy:n. Olen tyytyväinen myös näkyvyytemme parantumiseen ja Kuntec-brändin kirkastumi-

seen. Lisäksi olemme parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä. Järjestimme viime vuonna koko työ­njohdolle esimiesvalmennuksen esimies­ käytäntöjen ja johtamiskulttuurin yhtenäistämiseksi konsernissa. Seuraamme kehitystä säännöllisillä henkilöstö­tyytyväisyyskyselyillä. Investointimme koneisiin ja kalustoon jatkuivat voimakkaina. Vuoden aikana hankimme muun muassa useita kuorma-autoja ja niiden varusteita, nosturin sekä suurtehoruohonleikkureita. Hyvä kalustokanta parantaa tehokkuuttamme ja asiakaspalveluamme. Muita kehityskohteitamme ovat entistä joustavamman ja tilanteiden mukaan muuntautuvan palveluasenteen omaksuminen. Myös työ­turvallisuuden parantamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, ja olemme muun muassa käynnistäneet toimialakohtaiset työ­turvallisuuspalaverit. Varsinais-Suomen hyvä taloustilanne antaa meille vankan pohjan jatkaa Kuntecin kehittämistä. Tavoitteenamme on kasvattaa liike­vaihtoamme edelleen, ja erityisesti odotamme kasvua Projektinjohtopalveluista. Kannattavuudessa tavoitteenamme on vähintään saman tason saavuttaminen kuin vuonna 2017. Karri Knaapinen toimitusjohtaja


FL K Ö U R K K A &

PU

U

TA

RH

A


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  6 | 7

Kauppila Oy siirtyi Kuntec Oy:n omistukseen vuoden 2016 alussa ja on nyt osa Kuntec-konsernia. Yrityksen markkinointinimi on vuoden 2016 lopusta lähtien ollut FLÖR Kukka&Puutarha. Yritys toimii ympärivuotisena kukka- ja puutarhamyymälänä ja palvelee asiakkaita Turun talousalueella ja postimyynnin kautta myös valtakunnallisesti. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Turussa Kaurakadulla sekä kauppakeskus Skanssissa. Se tarjoaa piha- ja puutarhasuunnittelua, piharakentamista sekä kasvien hoitoa yksityisille ja yrityksille. Tuotevalikoimaan kuuluvat puut, pensaat, perennat ja kukat sekä puutarhan ja sisustuksen tuotteet. Kauppila Oy:n palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa 21 henkilöä, joista Kaurakadun piha- ja puutarhakeskuksessa työskenteli 17 ja Skanssissa 4 henkilöä. Toimitusjohtajana toimii Karri Knaapinen, ja myymälöiden operatiivisesta johtamisesta vastaa myymäläpäällikkö Tommi Lammervo.

VUOSI 2017 Vuoden 2016 lopussa tehty brändin ja ilmeen uudistaminen sai vuoden 2017 aikana paljon huomiota. Kaurakadun kiinteistössä jatkettiin vuoden 2017 aikana mittavia kunnostus- ja uudistustöitä. Lisäksi henkilökunnan myynti­ koulutukseen panostettiin. Markkinointia kohdennettiin eri medioihin, ja puutarha­myymälän koulutus- ja asiakastapahtumia lisättiin myynnin kasvun siivittämiseksi.


IN

FR

A

RA

K

EN

TA

M

IS

PA

LV

EL

U

T


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  8 | 9

Infrarakentamispalvelut-yksikkö toimi merkittävänä palvelujen tuottajana Turun kaupunkialueen katurakennus-, kunnallistekniikka- ja kaukolämpötöissä. Vuoden 2017 lopussa yksikön palveluksessa työskenteli 32 henkilöä. Infrarakentamispalveluja johti vuonna 2017 tuotantojohtaja Reima Helminen, ja työpäällikkönä toimi Tommi Wallinkoski.

Liikunta- ja leikkipaikkarakentaminen • Leikki- ja liikuntapaikat • Leikkivälineet ja ulkokalusteet Asiantuntijapalvelut • Maarakentamisen mittaustyöt

ASIAKKAAT INFRARAKENTAMISEN PALVELUT Tie- ja katurakentaminen • Ajoradat ja kevyen liikenteen väylät • Jalkakäytävät Kunnallistekniikkarakentaminen • Vesihuoltojärjestelmät • Tonttiliittymät • Kaukolämmön ja kaukokylmän maarakennustyöt • Kaapelointityöt Ympäristö- ja aluerakentaminen • Asuin- ja teollisuustontit • Kaatopaikat (pohja- ja pintarakenteet) Viherrakentaminen • Pihat, puistot ja katualueet • Laatoitukset ja kiveykset • Istutukset

Infrarakentamispalvelut-yksikön pääasiakkaita vuonna 2017 olivat Turun kiinteistöliikelaitos, Turun Vesihuolto Oy, Turku Energia Oy ja Kaarinan kaupunki. Muita tärkeitä asiakkaita olivat muun muassa Liedon Lämpö Oy, Turun Satama Oy, Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskus, lähialueen kunnat ja kaupungit sekä asunto-osakeyhtiöt, operaattorit ja yksityisasiakkaat.

MERKITTÄVIÄ RAKENNUSKOHTEITA, SOPIMUKSIA JA TAPAHTUMIA VUONNA 2017 • Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen maarakennustyöt (Turku Energia Oy) • Kaukolämmön maarakennustyöt Liedon keskustassa (Liedon Lämpö Oy) • Kisakallion päiväkodin kaukolämpölinja (Liedon Lämpö Oy)

• Ohrakatu (Turun kiinteistöliikelaitos/Turun Vesihuolto Oy) • Virmuntie (Turun kiinteistöliikelaitos/Turun Vesihuolto Oy) • Kotimäenkatu, Karjakuja (Turun kiinteistöliikelaitos/Turun Vesihuolto Oy) • Murtomaantien ja Virusmäentien vesihuolto (Turun kiinteistöliikelaitos/Turun Vesihuolto Oy) • Saramäentie (Turun kiinteistöliikelaitos/Turun Vesihuolto Oy) • Suutarinkatu ja Tampereentie (Turun kiinteistöliikelaitos/Turun Vesihuolto Oy) • Humalistonkadun pyöräyhteys (Turun kiinteistöliikelaitos) • Urakka 18: Liikuntapaikat ja kentät (Turun kiinteistöliikelaitos) • Kahluuallas ja portaat (Turun kiinteistöliikelaitos) • Vaunukadun pysäköintialueen rakentaminen (Turun kiinteistöliikelaitos) • Lautakunnankatu ja Kaarina-talon ympäristö (Kaarinan kaupunki) Kuntecissa on käytössä 3D-koneohjausjärjestelmät, joiden hyödyntäminen mahdollistaa maanrakennus­ prosessin tehostamisen. Tällä hetkellä järjestelmä on asennettu yhteen tiehöylään ja yhteen kaivinkoneeseen.


PR

O

JE

K

TI

N

JO

H

TO

PA

LV

EL

U

T


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  10 | 11

Vuonna 2016 perustettu Projektinjohtopalvelutyksikkö tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaista rakennus­palvelua projektin suunnittelusta toteuttamiseen. Toimituskokonaisuus räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti, mikä takaa yksilöllisen ja laadukkaan ratkaisun. Asiakkaan tarpeet ja taloudelliset resurssit saadaan kohtaamaan kustannus­tehokkaalla tavalla. Yksikköön on palkattu useita rakennusalan ammattilaisia vuoden 2017 aikana. Yksikön palveluksessa oli vuoden lopussa 6 henkilöä. Projektinjohtopalvelut-yksikköä johtaa tuotanto­ johtaja Petri Häkkinen.

ASIAKKAAT Suurimmat asiakkaat ovat Turku Energia, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Meyer Turku, Nesteen Naantalin jalostamo, Caruna, Lounea, Salon kaupunki ja Turun Kiinteistöliikelaitos.

VUOSI 2017 Projektinjohtopalvelut-yksikön liiketoiminta on kasvanut vuoden 2017 aikana, ja kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2018. Kuntec on toiminut pää­ urakoitsijana/päätoteuttajana muun muassa alla olevissa hankkeissa: • Turku Energian höyrykeskuksen maanrakennusurakointi sisältäen valvomorakennuksen rakentamisen • Kaarinan alikulkusillan rakentaminen • verkostorakentamiset Salon seudulla • vuoden 2017 aikana aloitettu Gasumin biokaasulaitoksen laajennusurakka (maanrakennusurakka), joka jatkuu rakennusurakkana vuonna 2018


K

AT

U

YL

LÄ

PI

TO


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  12 | 13

Katuylläpito-yksikön tehtäviin kuuluu katujen ja yleisten liikennealueiden kunnossapito. Yksikön palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa 67 henkilöä. Vuonna 2017 Katuylläpito-yksikköä johti tuotantojohtaja Mikko Kunttu.

ASIAKKAAT Katuylläpito-yksikön asiakkaita ovat Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos ja Turun Vesihuolto Oy, Nesteen jalostamo Naantalissa, Maskun kunta, Raision kaupunki, Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Seudun Vesi Oy.

VUOSI 2017 Yksikön kaluston uusiminen jatkui vuonna 2017. Käyttöön hankittiin muun muassa kuorma-autoja, nostinlavalaitteita ja suurtehoruohonleikkureita. GPS-seurannan toimittaja vaihtui vuoden 2017 aikana, ja nykyään palvelun tarjoaa Mapon. GPS-seuranta on käytössä kaikissa Kuntecin käyttämissä työkoneissa. GPS-seurannan avulla paikannetaan työkoneita, seurataan töiden etenemistä ja tallennetaan reittejä. GPS-seuranta on asiakkaan edellyttämä, ja asiakas voi myös seurata reittejä ja töiden etenemistä.

Vuonna 2017 Kuntec on jatkanut katujen talvihoitoa Maskun kunnassa. Lisäksi Katuylläpito ja Viherpalvelut voittivat yhdessä Turun Kiinteistöliikelaitoksen Etelä-Turun alueurakan ja aloittivat vuonna 2016 voitetun Länsi-Turun alue­ urakan työt 1.6.2017. Raision kaupungin kanssa jatkettiin hiekoitushiekan poistoa.


V

IH

ER

PA

LV

EL

U

T


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  14 | 15

Viherpalvelut-yksikön palveluihin kuuluvat viher­ rakentaminen ja -ylläpito. Yksikön palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa 53 henkilöä. Yksikköä johtaa palvelupäällikkö Simo Saarinen. Operatiivista toimintaa johtaa työ­päällikkö Annette Backholm.

VIHERRAKENTAMISEN PALVELUT • Pihat, puistot, laatoitukset ja kiveykset, istutukset • Leikki- ja liikuntapaikat • Leikkivälineet ja ulkokalusteet • Kasvualustat

VIHERYLLÄPIDON PALVELUT

ASIAKKAAT

• Viher- ja puistoalueiden ylläpito: • Nurmikoiden, niittyjen, pensaiden ja puiden hoito • Perenna- ja kesäkukkaryhmien suunnittelu ja hoito • Kasvinsuojelutyöt ja lannoitukset • Puistometsien hoitosuunnittelut ja raivaukset • Kalusteiden ja varusteiden kunnossapito • Kasvillisuuden kuntokartoitukset • Puiden leikkaukset ja kaadot • Kantojyrsinnät • Arboristi- ja nostinpalvelut • Leikki- ja liikuntapaikkojen ylläpito: • Leikki- ja liikuntapaikkojen sekä uimarantojen kunnossapito • Käyttöönotto- ja vuositarkastukset sekä toiminnalliset tarkastukset • Välineiden asennukset ja kunnossapito • Luistinratojen jäädytykset • Lento- ja rantapallokenttien sekä skeittipaikkojen ylläpito

Viherpalveluiden suurimpia asiakkaita olivat vuonna 2017 Turun Kiinteistöliikelaitos, Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus, Nesteen Naantalin jalostamo sekä rakennusliikkeet NCC Suomi Oy ja Peab Oy.

VUOSI 2017 Vuoden 2017 aikana Viherpalveluiden toimintaa kehitettiin edelleen asiakaslähtöisemmäksi. Yksikön liikevaihto ja tehokkuus kasvoivat vuodesta 2016. Vuoden 2017 aikana jatkettiin yksikön suunnitelmallista kone- ja autokaluston uusimista. Viherpalvelut ja Katuylläpito voittivat yhdessä Turun Kiinteistöliikelaitoksen Etelä-Turun alue­urakan ja aloittivat vuonna 2016 voitetun Länsi-Turun alueurakan työt 1.6.2017.


KO

RJ

A

A

M

O

TU

RK

U


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  16 | 17

Korjaamo Turku vastaa Kuntec Oy:n kaluston ja varusteiden huolto- ja korjaustöistä, ylläpitää korjaamon varastoa ja vastaa polttoaine- ja voiteluainehuollosta. Lisäksi se tarjoaa autojen ja pienkoneiden huolto- ja korjauspalveluita yrityksille ja yksityisasiakkaille Korjaamon palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa 16 henkilöä. Yksikköä johtaa Karri Knaapinen.

ASIAKKAAT Korjaamon suurin ulkoinen asiakas on Turun Kaupunkiliikenne Oy. Korjaamo on valtuutettu huolto- ja korjauspiste Stigan kiinteistöhuoltolaitteille (ruohonleikkurit, lehtipuhaltimet ja muut pienkoneet) sekä J-Tradingin laitteille (Bucher, Holder, Iseki, Reform ja Walker). Toiminta laajeni vuoden 2016 aikana koskemaan myös Makita- ja Dolmar-polttomoottorilaitteita.


JA AL L TU IN K TO IP A LV EL

H

U

T


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  18 | 19

Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö vastaa Kuntecin kehitys-, kiinteistö-, hankinta- ja viestintäpalveluista sekä sisäisistä palveluista, joita ovat talous, henkilöstö ja IT. Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö koordinoi näitä tehtäväalueita myös koko Kunteckonsernin osalta. Lisäksi yksikkö tuottaa jonkin verran palveluja ulkopuolisille asiakkaille. Yksikön palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa 17 henkilöä (6 johtoryhmän jäsentä, 4 hankinta-organisaatioon kuuluvaa, 3 taloushallintoon kuuluvaa, 2 henkilöstöhallintoon kuuluvaa sekä 2 henkilöä IT-palveluista ja muista tukipalveluista). Yksikköä johtaa Kuntec Oy:n hallintojohtaja ja varatoimitusjohtaja Ari Aho.

VUOSI 2017 Hallinto- ja tukipalvelut -yksikkö on ollut mukana kehittämässä yhtiötä uuteen kehitysvaiheeseen. Yhtiön käytössä olevien tilojen tehokkuussuunnittelua on jatkettu. Lisäksi hankintatoimessa on pyritty löytämään synergiahyötyjä konserniyhtiö Kauppila Oy:n kanssa. Yksikkö on jatkanut myös yhtiön sähköisten toimintatapojen kehittämistä. Markkinointiin ja yleiseen brändimainontaan on panostettu edelleen vuoden aikana tunnettavuuden lisäämiseksi.

JOHTORYHMÄ (KUNTEC OY)

JOHTORYHMÄ (KAUPPILA OY)

Karri Knaapinen, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Ari Aho, hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Reima Helminen, tuotantojohtaja, Infrarakentamispalvelut Petri Häkkinen, tuotantojohtaja, Projektinjohtopalvelut Mikko Kunttu, tuotantojohtaja, Katuylläpito Simo Saarinen, palvelupäällikkö, Viherpalvelut Ari Larkamo, pääluottamusmies Maria Nordström, johdon sihteeri/markkinointi- ja tapahtumakoordinaattori, johtoryhmän sihteeri

Tommi Lammervo, myymäläpäällikkö, johtoryhmän puheenjohtaja Karri Knaapinen, toimitusjohtaja Ari Aho, varatoimitusjohtaja Simo Saarinen, palvelupäällikkö/kiinteistöpäällikkö Maria Nordström, johdon sihteeri, johtoryhmän sihteeri

HALLITUS (KUNTEC OY) Martti Oksa, hallituksen puheenjohtaja Matti Heinonen Pentti Ikävalko Päivi Karinsivu Pia Kauhanen Tuija Ollikkala Topi Ruotsalainen

HALLITUS (KAUPPILA OY) Pentti Ikävalko, hallituksen puheenjohtaja Matti Heinonen Tuija Ollikkala


H

EN

K

IL

Ö

ST

Ö


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  20 | 21

Kuntecin palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa 194 henkilöä. Henkilöstöstä miehiä oli noin 84 prosenttia ja naisia 16 prosenttia. Noin 94 prosenttia henkilöstöstä työskenteli Kuntecin palveluksessa vakituisena ja noin 6 prosenttia määräaikaisena. Henkilöstöpäällikkönä toimii Sanna Glückert.

VUOSI 2017 Koko Kuntecin työnjohdolle järjestettiin keväällä 2017 esimiesvalmennus. Johtoryhmän kick off -tilaisuuden lisäksi valmennuskertoja oli kolme, ja valmennuksella haluttiin yhtenäistää esimieskäytäntöjä sekä johtamiskulttuuria Kuntecissa. Vuoden 2017 koulutuksissa keskityttiin koko henkilöstön ammatillisen osaamisen lisäämiseen ja työnjohdon taloudelliseen osaamiseen. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma päivitettiin vuoden 2017 alussa. Suunnitelma tehtiin yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa, ja suunnitelman toimenpiteitä käytiin läpi henkilöstön kanssa kevään 2017 infotilaisuuksissa. Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tuloksia käsiteltiin toimialoilla kevään 2017 aikana, ja niiden pohjalta jokainen toimiala teki omat toiminta­ suunnitelmansa. Uusi henkilöstötyytyväisyyskysely toteutettiin syksyn 2017 aikana, ja tulokset olivat

kehittyneet edelleen hyvään suuntaan. Yhtiössä otettiin käyttöön SAP HR -järjestelmä joulukuussa 2016. Sen kautta käytiin myös kehityskeskustelut kevään 2017 aikana. Yhtiössä otettiin käyttöön koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2017. Yhtiö osallistui oppilaitosten järjestämille rekrytointimessuille ja oli mukana RekryExpomessuilla syksyllä 2017. Messut ovat hyvä tapa kertoa Kuntecista työnantajana ja tavata potentiaalisia työnhakijoita. Rekrytointi ja työnhaku otettiin mukaan kokonaisvaltaisesti myös markkinoinnin ja viestinnän eri kanaviin, ja nettisivujen työnantajasta kertovaa osiota kehitettiin. Kuntec työllisti oman vakituisen henkilöstönsä lisäksi vuoden 2017 aikana kymmeniä kausityöntekijöitä muun muassa viherpalveluissa. Vuoden aikana yhtiö tarjosi myös harjoittelu­ mahdollisuuksia sekä suorittavissa tehtävissä että työnjohdossa.


K

EH

IT

TÄ

M

IS

H

A

N

K

K

EE

T


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  22 | 23

TYÖTURVALLISUUS JA -TYYTYVÄISYYS Kuntec asetti vuoden 2017 tavoitteeksi alentaa tapaturmataajuuden tunnusluvun kymmeneen tai sen alle. Lisäksi työsuojeluorganisaatio asetti tavoitteeksi vähentää liukastumisista ja kompastumisista johtuvia työtapaturmia. Kumpaakaan tavoitetta ei saavutettu, ja työtapaturmien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Myös työtehtävissä tapahtuneiden liikennevahinkojen määrä nousi hieman vuoteen 2016 verrattuna. Sen sijaan henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli

alhaisin koko yhtiön olemassaolon aikana. Myös henkilöstötyytyväisyys kehittyi positiivisesti vuoden 2017 aikana.

TAVOITTEET VUODELLE 2018 Työsuojeluorganisaation valitsema teema vuodelle 2018 on yhtiön työturvallisuustason parantaminen. Vuoden 2018 aikana kiinnitetään erityistä huomiota liukastumisten ja kompastumisten vähentämiseen sekä käsin tehtävien asennustöiden

ja työkaluilla ja koneilla työskentelyn turvallisuuteen. Työturvallisuustason parantamiseksi yhtiössä kehitetään edelleen muun muassa turvallisuuskeskustelukulttuuria ja henkilöstön turvallisuusperehdytystä. Tavoitteena on myös henkilöstön työtyytyväisyyden kehittäminen edelleen. Henkilöstökyselyn tulosten pohjalta määritellään toimialakohtaisesti käytännön toimenpiteitä, joilla parannetaan henkilöstökyselyssä esille tulleita haasteita.

SAIRAUSPOISSAOLOT JA TAPATURMATAAJUUS 2013

2014

2015

2016

2017

Sairauspoissaolot, kuukausipalkkaiset (%)

2,3

3,0

3,0

1,5

1,4

Sairauspoissaolot, tuntipalkkaiset (%)

5,6

5,5

5,0

5,1

4,0

42,9

26,9

17,2

11,3

18,7

43

41

15

11

20

Tapaturmataajuus* Työtapaturmien määrä, kpl

* Tapaturmataajuus on sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhde miljoonaa työtuntia kohden.


TUNNUSLUKUJA 2012–2017 KUNTEC OY

KUNTEC OY

KUNTEC OY

KUNTEC OY

KUNTECKONSERNI

KUNTECKONSERNI

2012

2013

2014

2015

2016 *

2017 *

Liikevaihto

35 210 952

36 502 307

37 707 207

37 809 713

31 852 339

39 195 643

Liikevoitto

246 069

1 435 910

3 438 147

5 096 165

1 568 226

1 569 951

Liikevoitto-%

0,7 %

3,9 %

9,1 %

13,5 %

4,9 %

4,0 %

Oman pääoman tuotto-%

7,4 %

32,0 %

58,2 %

51,4 %

9,2 %

11,1 %

16,0 %

21,2 %

32,3 %

46,5 %

50,7 %

34,2 %

284

267

262

198

218

219

Tilikausi

Omavaraisuusaste-% Henkilöstön määrä tilikauden lopussa

* 1.1.2016 lähtien Kuntec Oy ja yritysostolla hankittu Kauppila Oy yhdistelty Kuntec-konserniksi


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  24 | 25

LIIKEVAIHTO MILJ. €

LIIKEVOITTO MILJ. €

40

LIIKEVOITTO % 14

6

12

5

30

10

4

8

20

3

6

2

10

4

1 2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2 2012

OMAN PÄÄOMAN TUOTTO %

2013

2014

2015

2016*

2017*

OMAVARAISUUSASTE %

2012

60

300

50

50

250

40

40

200

30

30

150

20

20

100

10

10

50

2013

2014

2015

2016*

2017*

2012

2013

2014

2015

2016*

2014

2015

2016*

2017*

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TILIKAUDEN LOPUSSA

60

2012

2013

2017*

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*


KO N S E R N I T U LO S L AS K E L M A 1 . 1 . 2 0 1 7 – 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 LIIKEVAIHTO

39 195 643

Valmistus omaan käyttöön

0

Liiketoiminnan muut tuotot

92 026

MATERIAALIT JA PALVELUT Ostot tilikauden aikana

-7 080 573

Varastojen lisäys tai vähennys

-1 094 317

Ulkopuoliset palvelut

-13 733 305

Materiaalit ja palvelut yhteensä

-21 908 195

-8 411 809

Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä

Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys Poistot ja arvonalentumiset yht.

-1 329 347 -96 347 -1 425 694

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Liiketoiminnan muut kulut yht.

-3 971 445

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

1 569 951

Muut korko- ja rahoitustuotot

3 189

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-337 651

-1 531 218

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-334 462

-469 358

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

1 235 489

Henkilösivukulut Eläkekulut

Suunnitelman mukaiset poistot

TULOVEROT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-10 412 384

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot

-395 001

Laskennalliset verot

43 235

Tuloverot yhteensä

-351 766

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

883 723


KUNTEC OY VUOSIKERTOMUS 2017  26 | 27

KO N S E R N I TAS E 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 VASTAAVAA

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet

Vaihto-omaisuus

Osakepääoma

Aineettomat oikeudet Liikearvo

12 888 2 133 240

Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet

Konserniliikearvo

289 040

Valmiit tuotteet/tavarat

Muut aineettomat hyödykkeet

381 927

Muu vaihto-omaisuus

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

2 817 095

Vaihto-omaisuus yhteensä

74 332 2 189 222 234 818 35 079 2 534 784

Muut rahastot Sijoitetun vap. oman pääoman rahasto

2 000 000

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

2 523 487

Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

Aineelliset hyödykkeet

Saamiset

VIERAS PÄÄOMA

Maa- ja vesialueet

Pitkäaikaiset saamiset

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Omistetut

22 894

Rakennukset ja rakennelmat

2 500

Pitkäaikaiset muut saamiset

300 803

Velat saman konsernin yrityksille

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

300 803

Laskennalliset verovelat Pitkäaikainen vieras pääoma yht.

883 723 5 409 710

4 000 000 255 124 4 255 124

Omistetut

622 496

Lyhytaikaiset saamiset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

226 935

Myyntisaamiset

1 001 280

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

6 403 850

Saadut ennakot

2 365 822 2 048 652

Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä

3 029 782 36 904

Muut saamiset

906 919

Ostovelat

0

Siirtosaamiset

262 022

3 939 011

SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet

1 697

Sijoitukset yhteensä

1 697

PYSYVÄT VASTAAVAT

Velat saman konsernin yrityksille

773 847

8 574 071

Muut velat

536 422

Rahat ja pankkisaamiset

29 898

Siirtovelat

2 807 781

VAIHTUVAT VASTAAVAT

11 439 555

Lyhytaikainen vieras pääoma yht.

8 532 524

VASTAAVAA

18 197 358

VIERAS PÄÄOMA

12 787 648

VASTATTAVAA

18 197 358

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

6 757 802


K U N T E C OY Rieskalähteentie 78, 20300 Turku Puh. 02 2624 660 www.kuntec.fi Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: www.facebook.com/Kuntecinfra | twitter.com/kuntecinfra instagram.com/kuntecinfra | youtube.com/kuntecinfra


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.