Списание Искам бебе 12

Page 50

ЕНДОМЕТРИОЗА И БЕЗПЛОДИЕ

EНДОМЕТРИОЗА И ВРЪЗКАТА СЪС СЪНЯ Чували ли сте израза „От сън спомени няма.“? Или „Ще спя, когато умра.“? А, може би дори ви се случва да ги използвате. Твърдението, че в забързания ни свят нямаме уважение към съня, е меко казано. Лошото е, че пълният работен график, работата до късно вечер или изместването на социалния ни живот в малките часове се е превърнало в норма за успешен човек. Освен че си мислим, че „от сън спомени няма“, погледнато от гледна точка на предците ни, които не са има-

48

І БРОЙ 12

ли закрилата на стабилен дом, сънят е бил много уязвим момент. При това такъв, който се повтаря на всеки 24 часа. Човек би си помислил, че ако беше толкова вреден за оцеляването ни, досега щяхме да сме еволюирали към много оскъдно или никакво количество сън. Но за толкова години еволюция това не се е случило. Защо? И какво общо има това с ендометриозата?

Ендометриозата е състояние с неизвестна причина и от контактите ми с други жени с тази диагноза, причината най-вероятно за всеки е различна. Ендометриозата обаче е състояние, за което е известно, че се влияе много силно от нивата на естроген, както и от цялостния баланс на половите хормони в тялото ни. За баланса на хормоните ни отговаря системата, която регулира циркадните ритми на сън и будуване и е директно свързана с хипоталамуса. Това е малка жлеза в


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.