Списание Искам бебе 5

Page 62

ЕНДОМЕТРИОЗА И БЕЗПЛОДИЕ

10 ВЪПРОСА ПРЕДИ ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА ПРИ ЕНДОМЕТРИОЗА Материалът е подготвен от екипа на фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“.

Фондацията е създадена през 2019 г. и има за основна цел да изгражда устойчива здравна култура по отношение на заболяването ендометриоза и репродуктивното здраве. За повече информация: Мария Георгиева Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” M: 0888 277745 www.endometriosis.bg

Ендометриозата е една от водещите причини за безплодие. Смята се, че между 30 и 50% от жените с репродуктивни затруднения имат ендометриоза. В много от случаите, след продължителни неуспешни опити за естествено зачеване или провалени терапии, жените с ендометриоза преминават към ин витро процедури. Освен това, тежката ендометриоза, особено тази, засягаща тръбите на жената, е и една от индикациите за финансиране на ин витро процедура от Центъра за асистирана репродукция.

Отговори Както при всяка медицинска интервенция, ин витрото изисква високо ниво на доверие в лекуващия лекар и неговия екип от специалисти. Когато лекарят е готов да отговори на въпросите на пациента, това е ясен сигнал, че има план за лечението му, направил е оценка на потенциалните рискове и ус60

І МАЙ 2020

За всички жени началото на една ин витро процедура е момент, който поражда смесени чувства, поради неизвестността от престоящото. Ин витро лечението има много етапи и всеки от тях крие риск от неуспех и преждевременно приключване на процедурата. Затова е важно жените да са информирани за всеки от тях, да знаят какво да очакват и да споделят своите притеснения и тревоги с лекуващия си лекар, за да бъдат подкрепени от него и екипа му.

ложнения и знае как да постъпи във всяка ситуация. Именно от това има нужда всяка от нас да получи отговор на въпросите си и успокоение за притесненията си. Доверието в лекаря в голяма степен зависи от получаването на информация по достъпен и разбираем начин и даването възможност на пациента да зададе своите въпроси.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.