Page 1

I gode hender Menneskeverd i sentrum www.krf.no/rogaland

facebook.com/rogalandkrf


Bedre kollektivsatsing og høyere fart på veiutbyggingen Kollektivsatsingen må intensiveres slik at vi får høyverdige kollektivløsninger særlig rundt byene Sandnes, Stavanger og Haugesund. Vi vil ha trygge og gode veier i hele fylket. Veibyggingen tar for lang tid. Derfor vil vi ha raskere planprosesser og legge om finansieringen for å unngå klattvis utbygging. Dette vil tjene både næringsliv og innbyggerne i Rogaland.

Bondens venn! Ingen skal være i tvil om at KrF støtter bonden som verdiskaper og matprodusent. Landbruket er viktig for sysselsettingen og verdiskapningen i mange av kommunene i Rogaland. Vi vil legge til rette for at denne og neste generasjons bønder som ønsker å drive landbruk, skal ha råd til å leve av det. Inntektsgapet må jevnes ut. KrF vil beholde jordbruksforhandlingene og øke støtten over statsbudsjettet. Vi vil fjerne formueskatten på arbeidende kapital, og at arveavgiften gradvis bortfaller ved videre drift. KrF ønsker å beholde boplikten, prisreguleringen og odelsretten, slik at dagens og kommende bønder har mulighet for å drive gårdsbruk.


Gjenreising av familiepolitikken KrF mener at familien selv fatter de beste beslutninger for sine barn og sin hverdag. Derfor vil KrF ha en familiepolitikk med fleksible løsninger som gir familiene den valgfriheten de behøver.

Vi sier ja til økt kontantstøtte, gode og fleksible permisjonsordninger, to barnehage opptak i året, og fokus på kvalitet og bemanning i barnehagene. Arbeidslivet må bli mer fleksibelt, slik at det blir lettere å kombinere jobb og familieliv.

Hvert menneske har uendelig verdi KrF har som ambisjon å fjerne sykehuskøene. Pasientenes behov må prioriteres framfor unødig byråkrati. Vi vil ha en ny opptrapping av psykiatrien og styrke rusomsorgen.

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Det må derfor sikres god balanse mellom hjelp i hjemmet, omsorgsbolig og sykehjemsplass.


I gode hender Våre 5 fremste stortingskandidater

Geir S. Toskedal er 59 år og fra Karmøy. Utdannet adjunkt med tilleggsfag og bedriftsøkonomi. Han har jobbet som lærer i 11 år, vært rektor på folkehøgskole i 8 år og rektor ved kulturskole i 18 år. Sitter i kommunestyret 2 i 6. periode og i fylkestinget i 2. periode. Geir har hatt sentrale tillitsverv innen skole- og kultursektoren. Han er opptatt av vilkårene for næringslivet, industri og det maritime klusteret. Geir er aktiv innen kultur-, musikk- og menighetsliv og er deltids reiseleder/bussjåfør. Han er gift med Elin og de har 3 barn og 3 barnebarn.

Marie Brekke er 25 år, gift med Stefan og bor i Stavanger. Hun er lærer ved Stavanger Kristne Grunnskole. Hun sitter også i bystyret i Stavanger, hvor hun ble valgt inn i 2011. Marie 3 er opptatt av de kristne verdienes plass i samfunnet. Det kommer blant annet til utrykk gjennom kampen for det ufødte liv og menneskets uendelige verdi uansett egenskaper og utrustning.

Per Kåre Foss er 49 år og bor i Sola. Han er utdannet sivilingeniør, og arbeider som sjefingeniør i Statoil, og har tidligere arbeidserfaring innen forskning og utvikling. Per Kåre har 4 vært kommunepolitiker i flere år, og er for tiden med i fylkespolitikken. Han er politisk engasjert i samfunnsbygging; næringsutvikling, olje- og gassindustri, små bedrifter og samferdsel, og har ledet trafikksikkerhetsutvalget i Rogaland siste 6 år. Er engasjert i lokalt kirkeliv, med erfaring fra menighetsråd og fellesråd i Sola kommune. Per Kåre er gift med Ingvill og har 3 barn.

Solveig Ege Tengesdal er 50 år og gift med Svein. Sammen med mann og 2 barn bor hun i Egersund. Hun er administrerende direktør for attføringsbedriften Uninor, som eies av de fire 5 Dalanekommunene. Hennes arbeidserfaring omfatter ulike lederoppgaver innen privat næringsliv i tillegg til styreverv. Hennes politiske bakgrunn omfatter seks år i fylkespolitikken, hvorav fire som leder av fylkets opplæringsutvalg. I tillegg har hun vært både ordfører og varaordfører i Eigersund kommune.

Rogaland KrF, Klubbgata 5, 4013 Stavanger - Tlf 51 52 21 28 - epost: rogaland@krf.no www.krf.no/rogaland - facebook.com/rogalandkrf

Alle foto: Bitmap/Markus

1

Olaug V. Bollestad er 51 år og gift med Jan Frode og har 4 barn. Hun er født på Jørpeland og bor i Gjesdal. Hun er utdannet spesialsykepleier i intensiv med administrasjon og ledelsesutdanning i tillegg. Olaug har jobbet på universitetssykehuset i Stavanger som sykepleier og leder i ulike avdelinger frem til 2007. Olaug ble kommunepolitiker i 2003, ordfører i Gjesdal fra 2007 og til dags dato. Fylkespolitiker siden 2007 og fylkesleder for Rogaland KrF siden 2008. Olaug er opptatt av menneskeverd og forvalteransvar. I det legger hun menneskets unike verdi, ingen sortering, mennesker er ikke til salgs, nei til surrogati. Olaug er bondens venn. Det handler om å forvalte ressurser og sikre gode vilkår for bonden.

Rogaland KrF 2013 kortprogram  
Rogaland KrF 2013 kortprogram  

I gode hender