Repertoirestatistik

Page 1

Repertoirestatistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler

i sĂŚsonerne 15/16, 16/17 og 17/18 pr. 1. januar 2018

Repertoire statistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler

Dansk Komponistforening I Edition Wilhelm Hansen I Edition-S I Snyk i sĂŚsonerne 15/16, 16/17 og 17/18 pr. 1. januar 2018Repertoire statistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler

Dansk Komponistforening I Edition Wilhelm Hansen I Edition-S I Snyk i sĂŚsonerne 15/16, 16/17 og 17/18 pr. 1. januar 2018


REDAKTION ANALYSEN ER UDARBEJDET AF LAYOUT TRYK

2.

Andreas Hastrup og Sine Tofte Hannibal Andreas Hastrup Malene Henssel www.henssel.com PRinfoParitas © Copyright 2018 Dansk Komponistforening


side 5 side 8

Forord Fremgangsmåde

side 14

SAMLET NATIONAL OVERSIGT

side 20 side 24 side 28 side 32 side 36 side 40 side 44 side 48

SYMFONIORKESTRE Symfoniorkestre samlet CPH Phil Det Kgl. Kapel DR Symfoniorkestret Odense Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester

side 54 side 58 side 62 side 66 side 70 side 74

OPERA Opera samlet Den Fynske Opera Den Jyske Opera Den Kgl. Opera Den Ny Opera Nordic Opera

side 80 side 84 side 88 side 92 side 96 side 100 side 104 side 108 side 112 side 116 side 120 side 124 side 128

ENSEMBLER Ensembler samlet Ars Nova Athelas Sinfonietta Concerto Copenhagen Ensemble MidtVest Ensemble Storstrøm Esbjerg Ensemble Figura Ensemble Mogens Dahl Kammerkor Musica Ficta Randers Kammerorkester Scenatet Theatre of Voices

side 134 side 138 side 142 side 146 side 150 side 154 side 158 side 162 side 166 side 170 side 174 side 178 side 182 side 184 side 188 side 192 side 196 side 200 side 204 side 208 side 212 side 216 side 220 side 224

FESTIVALER Festivaler samlet Bornholms Musikfestival Click Festival Copenhagen Opera Festival Copenhagen Summer Festival Define Festival Esbjerg International Chamber Music Festival Frederiksværk Musikfestival G((o))ng Tomorrow Hindsgavl Festival Holmboe i Horsens Klang Festival NJORD Biennale Odsherred Kammermusikfestival Open Days Pulsar Festival Rudersdal Sommerkoncerter Rued Langgaard Festival SPOR Festival STRØM Festival Suså Festival Thy Chamber Music Festival Vendsyssel Musikfestival Aarhus Sommeropera

3.


4.


Forord ”Ligesom i filmbranchen har vi i musiklivet grund til at betragte diversitet som en værdi med et kreativt og markedsmæssigt potentiale. Men hvis potentialet skal udfoldes, må vi styrke betingelserne for et så mangfoldigt musikliv som muligt. Dette kan i høj grad ske ved at dele erfaringer og viden i musiklivet.” Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, ’Fold musikken ud’, Charter for diversitet i musiklivet, 2017

Hvilken musik er egentligt på repertoiret hos orkestre, kor, operaer, ensembler og festivaler i det klassiske danske musikliv, og hvor stor en diversitet bliver publikum i Danmark præsenteret for med hensyn til nyskrevet musik og ældre musik, musik af kvinder og mænd, eller dansk og udenlandsk musik? Spørgsmål som disse er afsæt for nærværende repertoirestatistik, men også et ønske om mere samlet, konkret viden om hvilke komponisters musik der bliver programsat af ensembler og festivaler, hvis virke i høj grad realiseres med offentlig støtte - statslig og kommunal – og som derfor må forventes at præsentere et varieret repertoire relevant for så mange som muligt, Statistikken indeholder information om den musik, der er blevet opført gennem tre sæsoner, 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018, og tegner et billede af forholdet mellem ny og ’gammel’ musik, dansk og udenlandsk musik samt musik af mænd og kvinder – alle kategorier opgjort i antal minutter. Vi har valgt det treårige perspektiv for ikke kun at skabe et øjebliksbillede, men snarere kunne få viden om hvorvidt der er tale om en tendens, og om der er bevægelse i billedet.

5.


Fokus på diversitet og kønsbalance bliver sat på dagsordenen af flere og flere aktører i dansk musikliv i disse år, et vigtigt fokus der kobler sig på en international bevægelse omkring diversitet, der har været i gang gennem længere tid, og som accelererer netop nu. Den 18. Maj 2017 var Dansk Komponistforening værter for seminaret Repertoirer i balance et topmøde for musikken, der var et lukket møde for beslutningstagere i det danske klassiske musikliv. Baggrunden for initiativet var et ønske om at tage en kvalificeret debat om, hvordan der kan komme mere musik af kvinder på repertoiret og programmet hos danske ensembler, orkestre og festivaler. For danske orkestre og ensembler opfører langt mere musik af mandlige, end af kvindelige komponister, ligesom danske festivaler for klassisk og ny musik programsætter markant flere værker af mænd end af kvinder. Og musik af tyske og østrigske komponister fylder også markant mere i statistikken, end musik af danske og eksempelvis andre nordiske komponister. Det er ikke enestående for Danmark, men er tilfældet i langt de fleste lande bl.a. i Sverige, dokumenteret i en repertoirestatistik udarbejdet i 2014/2015 af de to svenske komponistforeninger FST – Föreningen Svenska Tonsättare – og KVAST – Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare. Repertoirestatistikken for dansk klassisk musikliv udspringer af topmødet i København og har den svenske repertoirestatistik som direkte forbillede. Den er initieret af Dansk Komponistforening sammen med forlagene Edition Wilhelm Hansen og Edition S samt SNYK, den danske genreorganisation for ny, eksperimenterende musik og lydkunst, og støttet af Musikforlæggerne. Repertoirestatistikken er tænkt som et bidrag og værktøj til den videre dialog og et værktøj til arbejdet rundt om i dansk musikliv omkring at sikre en højere grad af diversitet i repertoirerne, skabe lige adgang for komponister uanset køn, udvide den internationale horisont og give mere forskellig musik øget synlighed. Kort sagt skabe bedre og mere relevante koncerter for et større og mere mangfoldigt publikum.

6.


Loui Törnqvist –

DIREKTØR

Edition Wilhelm Hansen / Musikforlæggerne

Sine Tofte Hannibal –

DAGLIG LEDER

Dansk Komponistforening

Henrik Rørdam –

DIREKTØR

Edition S og Dacapo Records

Bjarke Svendsen –

LEDER

SNYK

Repertoirestatistikken er udarbejdet med støtte fra Dansk Komponistforening og Musikforlæggerne og Kodas Kulturelle Midler

7.


Fremgangsmåde

DATA For hvert værk er noteret titel, komponist, komponistkøn, nationalitet, kompositions-år og varighed samt opførelsesdato som reference. Derudover er noteret, hvorvidt der er tale om en uropførelse. Hvis et værk opføres ved flere koncerter, optræder det flere gange i statistikken. Et værk bliver kun noteret som uropført én gang. KATEGORIER Statistikken omfatter danske musikinstitutioner. Disse er fordelt på kategorierne symfoniorkestre, operaer, ensembler og festivaler. De pågældende institutioner undersøges i sæsonerne 15-16, 16-17 og 17-18. Hvis institutionen ikke selv har sæsoninddelt sine koncerter, løber sæsonen fra 1. juli til 30. juni det følgende år. Undtagelsen herfra er festivalsæsonerne, som her defineres som kalenderårene 2015, 2016 og 2017, da flere af festivalprogrammerne for 2018 endnu ikke er tilgængelige. For sæsonen 17-18 tages der forbehold for programændringer efter redaktionens deadline 1. januar 2018. Der laves endvidere en særskilt statistik for danske musikforeninger ud fra samme fremgangsmåde. KILDEMATERIALE Statistikken bestræber sig på at danne et billede af repertoiret, der ligger så tæt op ad institutionernes eget program som muligt. Som udgangspunkt er noteret alle koncerter i institutionens sæsonprogram, som i de fleste tilfælde er tilgængeligt fra institutionens hjemmeside. I andet fald forefindes typisk en kalender, og ellers er institutionen blevet kontaktet om oplysninger. Koncer-

8.


terne omfatter altså både klassiske, såvel som populære eller familiekoncerter. Arrangementer, eksempelvis af eksperimenterende karakter, som ikke har et fastlagt program eller af anden grund ikke kan noteres efter de angivne kategorier, er ikke taget med. Koncerter, som ikke er offentlige, er som udgangspunkt heller ikke taget med, ligesom de sjældent fremgår af sæsonprogrammet. En undtagelse kan være et koncertprogram eller en forestilling, der som led i en turné også spilles som skolekoncert. I tilfælde af tvivl om programoplysninger er institutionerne blevet kontaktet. Oplysninger om varighed og kompositionsår er så vidt muligt indhentet fra koncertprogrammet, ellers fra forlag og komponisternes egne hjemmesider, eller fra databaser såsom IMSLP eller AllMusic. Har det stadig ikke været muligt at finde sådanne oplysninger (typisk for ældre musik), anslås disse data ud fra eksempelvis koncertens samlede varighed eller komponistens leveår. TVIVLSSPØRGSMÅL I tilfælde af, at der er blevet spillet et arrangement af en anden komponists værk, er det med udgangspunkt i institutionens værkbeskrivelse blevet vurderet, hvorvidt værket skal noteres som det originale værk, et 50/50 værk (varigheden fordeles ligeligt mellem komponist og arrangør), eller et helt nyt værk. Improvisationer er noteret som ny musik med improvisatoren som komponist, men ikke som uropførelser. ANALYSE Med varighed som tælle-enhed har vi undersøgt den procentvise fordeling af henholdsvis mandlige og kvindelige komponister. Ligeledes er fordelingen af nationaliteter og herunder fordelingen af danske henholdsvis udenlandske komponister blevet undersøgt. Derudover har vi undersøgt fordelingen af kompositionsår i kategorierne: Uropførelse (uanset kompositionsår), ny musik (skrevet i de sidste 30 år op til sæsonstart, eksempelvis 1985-2015), 19501984(/85/86), 1900-1949, 1850-1899, 1800-1849, 1700-1799, 1600-1699, 1400-1599, før 1400. Her er ydermere fordelingen af ny henholdsvis ældre musik blevet undersøgt. Endelig har vi undersøgt fordelingen af mandlige og kvindelige komponister inden for ny henholdsvis ældre musik. Denne analyse er foretaget for hver institution og hver sæson samt for alle institutioner i hver kategori og for alle sæsonerne samlet.

9.


Forkortelser for nationaliteter

10.

ARG Argentina

IRN Iran

ARM Armenien

ISL Island

AUS Australien

ISR Israel

AUT Østrig

ITA Italien

BEL Belgien

JAM Jamaica

BGR Bulgarien

JAP Japan

BLR Hviderusland

JOR Jordan

BRA Brasilien

KOR Sydkorea

CAN Canada

LAT Letland

CHE Schweiz

LBN Libanon

CHN Kina

MAL Malta

COD Den Demokratiske Republik Congo

MEX Mexico

COL Columbia

NLD Holland

CRI

NOR Norge

Costa Rica

CRO Kroatien

NZL

CUB Cuba

POL Polen

New Zealand

CZE Tjekkiet

POR Portugal

DAN Danmark

PSE Palæstina

EGY Egypten

PRY Paraguay

ESP Spanien

ROM Rumænien

EST Estland

RUS Rusland

FIN Finland

SER Serbien

FRA Frankrig

SGP Singapore

FRO Færøerne

SLO Slovakiet

GBR Storbritannien

SVN Slovenien

GEO Georgien

SYR Syrien

GER Tyskland

SWE Sverige

GRE Grækenland

TAI Taiwan

GRL Grønland

TUR Tyrkiet

GUY Guyana

UKR Ukraine

HUN Ungarn

USA USA

IND Indien

VEN Venezuela

IRL Irland

VNM Vietnam


Farvekoder BRA BLR EGY SGP VNM ISR GUY SVN VEN BGR CUB SER FRO ITA GER MEX RUS AUT CRO GRE JAM BEL ENG DAN FRA CZE HUN POL IRN KOR

POR JOR LIB CHE TWN CAN ISL TUR GBR USA IRL FIN NOR EST CHN AUS SWE ESP MAL JAP ROM IND GRL PSE LAT UKR NLD ARG TAI LBN

11.


12.


Samlet national oversigt

13.


Samlet national oversigt Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 294.191 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,4% Musik komponeret af kvinder: 3,6% Musik komponeret af mænd: 283.706 min Musik komponeret af kvinder: 10.486 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,0% Musik af udenlandske komponister: 82,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 24,4% Musik komponeret før: 75,6%

GER 20,2% DAN 18,0% ITA 14,7% AUT 11,1% RUS 9,1% FRA 6,2% GBR 6,2% USA 3,4% SWE 1,6% CZE 1,4% ISL 1,0% FIN 0,9% NOR 0,9% HUN 0,8% ØVRIGE 4,6% Uropf 3,3% 1985/86/87- 21,1% 1950-1984/85/86 4,9% 1900-1949 17,4% 1850-1899 24,7% 1800-1849 11,4% 1700-1799 13,9% 1600-1699 2,1% 1400-1599 1,1% Før 1400 0,03%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,8% Musik komponeret af kvinder: 14,2%

14.

85,8% 14,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%

99,9% 0,1%


Alle koncerter i alle kategorier er medtaget. Koncerter, som går igen i flere kategorier, er kun talt med én gang. Festivalsæsonen 15 er talt med i sæson 15/16. Sæson: 15/16

I alt: 101.131 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,4% Musik komponeret af kvinder: 1,6% Musik komponeret af mænd: 99.495 min Musik komponeret af kvinder: 1.636 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,5% Musik af udenlandske komponister: 81,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 22,9% Musik komponeret før: 77,1%

GER DAN ITA AUT RUS FRA USA GBR SWE CZE FIN NOR ØVRIGE

22,9% 18,5% 13,8% 11,1% 8,2% 6,4% 3,3% 3,1% 2,9% 1,9% 1,3% 1,0% 5,3%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,4% Musik komponeret af kvinder: 6,6%

93,4% 6,6%

3,4% 19,5% 5,1% 23,1% 22,4% 9,2% 13,9% 2,5% 0,9% 0,01%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%

99,9% 0,1%

15.


Alle koncerter i alle kategorier er medtaget. Koncerter, som går igen i flere kategorier, er kun talt med én gang. Festivalsæsonen 16 er talt med i sæson 16/17. Sæson: 16/17

I alt: 95.669 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,2% Musik komponeret af kvinder: 2,8% Musik komponeret af mænd: 92.997 min Musik komponeret af kvinder: 2.672 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 17,1% Musik af udenlandske komponister: 82,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 24,1% Musik komponeret før: 75,9%

GER 20,2% DAN 17,1% ITA 13,0% AUT 11,7% RUS 9,0% GBR 7,2% FRA 7,2% USA 5,0% ISL 1,5% SWE 1,0% CZE 0,9% HUN 0,9% ØVRIGE 5,6%

Uropf 2,7% 1985/86/87- 21,5% 1950-1984/85/86 4,8% 1900-1949 14,6% 1850-1899 23,7% 1800-1849 14,7% 1700-1799 14,0% 1600-1699 2,6% 1400-1599 1,2% Før 1400 0,1%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 88,8% Musik komponeret af kvinder: 11,2%

16.

88,8% 11,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%

99,9% 0,1%


Alle koncerter i alle kategorier er medtaget. Koncerter, som går igen i flere kategorier, er kun talt med én gang. Festivalsæsonen 17er talt med i sæson 17/18. Sæson: 17/18

I alt: 97.392 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,7% Musik komponeret af kvinder: 6,3% Musik komponeret af mænd: 91.214 min Musik komponeret af kvinder: 6.178 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,2% Musik af udenlandske komponister: 81,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 26,1% Musik komponeret før: 73,9%

DAN GER ITA AUT RUS GBR FRA USA CZE ISL HUN NOR ØVRIGE

18,2% 17,3% 17,3% 10,3% 9,9% 8,5% 5,2% 2,0% 1,4% 1,0% 0,9% 0,8% 7,3%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 76,2% Musik komponeret af kvinder: 23,8%

76,2% 23,8%

3,8% 22,4% 4,9% 14,2% 28,0% 10,5% 13,8% 1,3% 1,1% 0,02%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

99,8% 0,2%

17.


18.


Symfoniorkestre

19.


Symfoniorkestre - samlet

Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 139.649 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,9% Musik komponeret af kvinder: 1,1% Musik komponeret af mænd: 138.157 min Musik komponeret af kvinder: 1.493 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,0% Musik af udenlandske komponister: 93,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 11,1% Musik komponeret før: 88,9%

GER 21,9% ITA 21,5% RUS 17,0% AUT 13,5% DAN 7,0% FRA 5,4% GBR 4,4% USA 3,0% CZE 1,7% FIN 0,9% NOR 0,8% SWE 0,5% ØVRIGE 2,4%

Uropf 1,0% 1985/86/87- 10,1% 1950-1984/85/86 3,6% 1900-1949 20,8% 1850-1899 36,3% 1800-1849 16,8% 1700-1799 11,4% 1600-1699 0,1% 1400-1599 0,01% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,6% Musik komponeret af kvinder: 9,4%

20.

90,6% 9,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 47.708 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6% Musik komponeret af mænd: 47.409 min Musik komponeret af kvinder: 299 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 6,3% Musik af udenlandske komponister: 93,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 6,7% Musik komponeret før: 93,3%

GER ITA RUS AUT DAN FRA CZE GBR FIN USA NOR SWE ØVRIGE

27,0% 21,8% 15,0% 13,0% 6,3% 4,6% 2,8% 2,5% 1,9% 1,7% 1,3% 0,5% 1,6%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,6% Musik komponeret af kvinder: 9,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

90,6% 9,4%

100% 0%

1,0% 5,7% 3,2% 32,4% 32,8% 13,7% 11,3% 0,03% 0,0% 0,0%

21.


Sæson: 16/17

I alt: 51.043 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4% Musik komponeret af mænd: 50.857 min Musik komponeret af kvinder: 186 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 6,2% Musik af udenlandske komponister: 93,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 14,7% Musik komponeret før: 85,3%

GER 21,2% ITA 17,8% RUS 15,4% AUT 13,8% FRA 8,4% GBR 7,3% DAN 6,2% USA 5,8% ISL 1,0% CZE 0,7% HUN 0,6% FIN 0,5% ØVRIGE 1,5%

Uropf 0,9% 1986-2017 13,8% 1950-1985 3,4% 1900-1949 14,8% 1850-1899 36,5% 1800-1849 19,8% 1700-1799 10,7% 1600-1699 0,1% 1400-1599 0,01% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 97,7% Musik komponeret af kvinder: 2,3%

22.

97,7% 2,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 40.899 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,5% Musik komponeret af kvinder: 2,5% Musik komponeret af mænd: 39.891 min Musik komponeret af kvinder: 1.008 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,8% Musik af udenlandske komponister: 91,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 11,9% Musik komponeret før: 88,1%

ITA RUS GER AUT DAN GBR FRA UKR CZE USA NOR SWE ØVRIGE

26,2% 20,8% 17,3% 13,2% 8,8% 2,9% 2,7% 1,8% 1,7% 1,1% 1,0% 0,9% 1,6%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 79,5% Musik komponeret af kvinder: 20,5%

79,5% 20,5%

1,3% 10,6% 4,2% 14,6% 40,2% 16,6% 12,4% 0,03% 0,02% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

23.


CPH Phil Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 15.248 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2% Musik komponeret af mænd: 15.058 min Musik komponeret af kvinder: 190 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,0% Musik af udenlandske komponister: 92,0% RUS 38,2% ITA 21,5% GER 12,0% AUT 10,4% DAN 8,0% FRA 2,3% USA 2,0% FIN 1,5% CZE 1,3% GBR 1,2% ØVRIGE 1,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 7,9% Musik komponeret før: 92,1% Uropf 1,5% 1985/86/87- 6,4% 1950-1984/85/86 2,1% 1900-1949 19,3% 1850-1899 46,6% 1800-1849 13,8% 1700-1799 10,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 84,2% Musik komponeret af kvinder: 15,8%

24.

84,2% 15,8%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Eneste kvindelige komponist er Majke Voss Romme / Broken Twin (DAN). Den russiske og italienske musik udgøres primært af balletmusik og opera.

Sæson: 15/16

I alt: 3.938 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5% Musik komponeret af mænd: 3.878 min Musik komponeret af kvinder: 60 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,7% Musik af udenlandske komponister: 91,3% ITA RUS GER AUT DAN CZE FIN FRA SWE GBR USA ØVRIGE

26,1% 26,0% 17,6% 11,0% 8,7% 2,5% 2,4% 1,8% 1,3% 0,7% 0,6% 1,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 9,3% Musik komponeret før: 90,7% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 83,6% Musik komponeret af kvinder: 16,4%

83,6% 16,4%

3,8% 5,5% 4,4% 40,6% 33,6% 3,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

25.


Den russiske musik udgøres primært af en række opførelser af Pjotr IIitj Tjajkovskijs ’Nøddeknækkeren’.

Sæson: 16/17

I alt: 6.223 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,2% Musik komponeret af kvinder: 0,8% Musik komponeret af mænd: 6.171 min Musik komponeret af kvinder: 52 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,9% Musik af udenlandske komponister: 90,1% RUS 43,9% ITA 14,6% AUT 12,4% DAN 9,9% GER 8,9% FRA 3,9% GBR 2,4% USA 1,8% FIN 0,8% ØVRIGE 1,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 8,8% Musik komponeret før: 91,2% Uropf 0,5% 1986-2017 8,3% 1950-1985 1,6% 1900-1949 13,7% 1850-1899 44,3% 1800-1849 18,4% 1700-1799 13,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,5% Musik komponeret af kvinder: 9,5%

26.

90,5% 9,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


½12-kammerkoncerter i anden halvdel af sæsonen er ikke medtaget grundet uspecificeret program.

Sæson: 17/18

I alt: 5.087 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5% Musik komponeret af mænd: 5.009 min Musik komponeret af kvinder: 78 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,0% Musik af udenlandske komponister: 95,0% RUS ITA GER AUT DAN USA CZE FIN NOR ØVRIGE

40,8% 26,5% 11,4% 7,4% 5,0% 3,5% 1,6% 1,5% 1,2% 1,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 5,7% Musik komponeret før: 94,3% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 72,9% Musik komponeret af kvinder: 27,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

72,9% 27,1%

100% 0%

0,9% 4,7% 0,9% 9,8% 59,6% 16,6% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0%

27.


Det Kgl. Kapel Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 53.929 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,7% Musik komponeret af kvinder: 1,3% Musik komponeret af mænd: 53.209 min Musik komponeret af kvinder: 720 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 1,1% Musik af udenlandske komponister: 98,9% ITA 30,6% RUS 21,0% GER 20,2% AUT 10,2% GBR 7,8% FRA 5,4% USA 1,6% UKR 1,3% DAN 1,1% ØVRIGE 0,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 10,8% Musik komponeret før: 89,2% Uropf 0,3% 1985/86/87- 10,6% 1950-1984/85/86 1,2% 1900-1949 20,4% 1850-1899 40,4% 1800-1849 19,7% 1700-1799 7,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 87,7% Musik komponeret af kvinder: 12,3%

28.

87,7% 12,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Flere kammer- og festkoncerter ikke medtaget grundet uspecificeret program.

Sæson: 15/16

I alt: 19.639 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 19.639 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 1,3% Musik af udenlandske komponister: 98,7% GER ITA RUS AUT GBR FRA DAN SWE ØVRIGE

30,4% 28,8% 18,2% 13,3% 4,3% 2,1% 1,3% 0,9% 0,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 4,7% Musik komponeret før: 95,3% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,2% 4,5% 3,0% 31,5% 35,5% 18,5% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

29.


Flere populær- og festkoncerter ikke medtaget grundet uspecificeret program.

Sæson: 16/17

I alt: 18.221 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 18.221 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0,7% Musik af udenlandske komponister: 99,3% ITA 29,8% GER 19,6% RUS 17,6% GBR 13,9% FRA 13,4% USA 4,6% DAN 0,7% AUT 0,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 18,5% Musik komponeret før: 81,5% Uropf 0,0% 1986-2017 18,5% 1950-1985 0,0% 1900-1949 14,2% 1850-1899 44,5% 1800-1849 22,8% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

30.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Flere populær- og festkoncerter ikke medtaget grundet uspecificeret program. Eneste kvindelige komponist er Svitlana Azarova (UKR).

Sæson: 17/18

I alt: 16.069 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,5% Musik komponeret af kvinder: 4,5% Musik komponeret af mænd: 15.349 min Musik komponeret af kvinder: 720 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 1,5% Musik af udenlandske komponister: 98,5% ITA RUS AUT GER GBR UKR DAN FRA ØVRIGE

33,8% 28,3% 17,6% 8,4% 5,4% 4,5% 1,5% 0,4% 0,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 9,7% Musik komponeret før: 90,3% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 53,6% Musik komponeret af kvinder: 46,4%

53,6% 46,4%

0,7% 9,0% 0,4% 13,7% 42,0% 17,5% 16,8% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

31.


DR Symfoniorkestret Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 14.765 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7% Musik komponeret af mænd: 14.663 min Musik komponeret af kvinder: 102 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,3% Musik af udenlandske komponister: 92,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 8,1% Musik komponeret før: 91,9%

GER 33,0% AUT 20,0% RUS 12,1% DAN 7,3% FRA 7,0% ITA 4,0% USA 3,9% GBR 2,8% FIN 2,4% NOR 2,2% HUN 1,6% CZE 1,6% ØVRIGE 2,1%

Uropf 1,3% 1985/86/87- 6,8% 1950-1984/85/86 6,4% 1900-1949 27,8% 1850-1899 28,5% 1800-1849 14,5% 1700-1799 14,4% 1600-1699 0,1% 1400-1599 0,1% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,5% Musik komponeret af kvinder: 8,5%

32.

91,5% 8,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Bestilte uropførelser af Per Nørgård - Dobbeltkoncert (M, DAN), Matthias Pintscher - Cellokoncert (M, GER) og Krzysztof Penderecki – Harpekoncert (M, POL) aflyst pga. manglende aflevering. Sæson: 15/16

I alt: 5.395 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7% Musik komponeret af mænd: 5.355 min Musik komponeret af kvinder: 40 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,2% Musik af udenlandske komponister: 92,8% GER AUT RUS DAN FRA FIN NOR GBR USA HUN ITA ØVRIGE

34,9% 18,3% 16,4% 7,2% 5,7% 5,2% 4,5% 3,1% 2,3% 1,1% 0,9% 0,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 4,3% Musik komponeret før: 95,7% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 82,8% Musik komponeret af kvinder: 17,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

82,8% 17,2%

100% 0%

1,1% 3,2% 3,5% 26,4% 33,0% 14,2% 18,3% 0,3% 0,0% 0,0%

33.


Bestilt uropførelse af Simon Steen-Andersen (M, DAN) udsat. Ved samme lejlighed udsattes også Unsuk Chin – Mannequins (K, KOR), der planlægges opført foråret 2018. Sæson: 16/17

I alt: 5.570 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6% Musik komponeret af mænd: 5.535 min Musik komponeret af kvinder: 35 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,8% Musik af udenlandske komponister: 91,2% GER 26,1% AUT 24,3% RUS 9,4% DAN 8,8% USA 8,2% FRA 7,7% ITA 5,7% GBR 2,5% HUN 2,0% FIN 1,4% CZE 0,7% ØVRIGE 3,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 12,1% Musik komponeret før: 87,9% Uropf 2,0% 1986-2017 10,2% 1950-1985 9,4% 1900-1949 26,1% 1850-1899 27,4% 1800-1849 12,9% 1700-1799 12,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,8% Musik komponeret af kvinder: 5,2%

34.

94,8% 5,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Programmet er endnu ufuldstændigt. Eneste værk af en kvindelig komponist er Unsuk Chin – Mannequins (K, KOR), udsat fra 2016-17-sæsonen.

Sæson: 17/18

I alt: 3.800 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7% Musik komponeret af mænd: 3.773 min Musik komponeret af kvinder: 27 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,0% Musik af udenlandske komponister: 95,0% GER AUT RUS FRA ITA DAN CZE GBR NOR HUN CHN ØVRIGE

40,4% 16,2% 10,1% 7,7% 5,8% 5,0% 4,9% 2,6% 2,1% 1,9% 1,7% 1,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 7,7% Musik komponeret før: 92,3% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,7% Musik komponeret af kvinder: 9,3%

90,7% 9,3%

0,7% 7,0% 6,1% 32,3% 23,9% 17,4% 12,3% 0,1% 0,2% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

35.


Odense Symfoniorkester Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 16.437 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,7% Musik komponeret af kvinder: 1,3% Musik komponeret af mænd: 16.231 min Musik komponeret af kvinder: 207 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,8% Musik af udenlandske komponister: 79,2% GER 22,5% DAN 20,8% AUT 12,2% USA 11,0% ITA 10,9% RUS 7,6% FRA 4,0% NOR 2,6% CZE 2,4% GBR 2,4% ØVRIGE 3,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 27,3% Musik komponeret før: 72,7% Uropf 1,3% 1985/86/87- 26,0% 1950-1984/85/86 4,6% 1900-1949 17,4% 1850-1899 29,0% 1800-1849 10,8% 1700-1799 10,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,02% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,0% Musik komponeret af kvinder: 4,0%

36.

96,0% 4,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

99,8% 0,2%


Sæson: 15/16

I alt: 5.418 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,4% Musik komponeret af kvinder: 2,6% Musik komponeret af mænd: 5.277 min Musik komponeret af kvinder: 141 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,9% Musik af udenlandske komponister: 81,1% GER DAN ITA AUT RUS USA NOR CZE FIN GBR FRA ØVRIGE

27,7% 18,9% 14,4% 11,3% 6,9% 6,9% 5,4% 2,7% 1,5% 1,3% 1,2% 1,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 19,7% Musik komponeret før: 80,3% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 86,8% Musik komponeret af kvinder: 13,2%

86,8% 13,2%

2,1% 17,6% 1,3% 30,8% 27,2% 6,4% 14,6% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

37.


Sæson: 16/17

I alt: 6.848 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2% Musik komponeret af mænd: 6.832 min Musik komponeret af kvinder: 16 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,9% Musik af udenlandske komponister: 90,1% GER 21,7% USA 19,6% AUT 17,0% DAN 9,9% RUS 8,9% ITA 7,6% FRA 6,3% GBR 4,0% HUN 1,2% NOR 1,1% CZE 1,0% ØVRIGE 1,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 23,9% Musik komponeret før: 76,1% Uropf 1,1% 1986-2017 22,9% 1950-1985 8,3% 1900-1949 9,6% 1850-1899 32,9% 1800-1849 14,8% 1700-1799 10,4% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,04% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

38.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3%

99,7% 0,3%


Sæson: 17/18

I alt: 4.172 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2% Musik komponeret af mænd: 4.123 min Musik komponeret af kvinder: 50 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 41,4% Musik af udenlandske komponister: 58,6% DAN GER ITA RUS AUT CZE FRA USA NOR CAN GBR ØVRIGE

41,4% 17,1% 11,9% 6,3% 5,5% 4,4% 3,8% 2,3% 1,5% 1,4% 1,2% 3,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 42,8% Musik komponeret før: 57,2% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 98,0% Musik komponeret af kvinder: 2,0%

98,0% 2,0%

0,8% 42,0% 2,6% 12,8% 24,9% 10,0% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,5% Musik komponeret af kvinder: 0,5%

99,5% 0,5%

39.


Sønderjyllands Symfoniorkester Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 12.203 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 12.203 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,8% Musik af udenlandske komponister: 91,2% GER 31,1% ITA 23,1% AUT 12,1% DAN 8,8% RUS 7,0% CZE 5,6% FRA 3,3% SWE 3,1% FIN 1,8% NOR 1,0% ØVRIGE 3,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 1,7% Musik komponeret før: 98,3% Uropf 0,9% 1985/86/87- 1,0% 1950-1984/85/86 5,2% 1900-1949 20,3% 1850-1899 39,1% 1800-1849 15,1% 1700-1799 18,0% 1600-1699 0,5% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

40.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Flere populær- og festkoncerter ikke medtaget grundet uspecificeret program. ProMusica-kammerkoncerter er ligeledes ikke medtaget.

Sæson: 15/16

I alt: 3.969 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 3.969 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4,8% Musik af udenlandske komponister: 95,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 0,7% Musik komponeret før: 99,3%

ITA 25,4% GER 23,1% AUT 12,4% CZE 11,2% RUS 10,5% DAN 4,8% FIN 3,8% FRA 3,1% HUN 1,9% CHE 1,2% POL 1,2% USA 1,0% ØVRIGE 0,5%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,0% 0,7% 2,1% 39,8% 31,4% 7,1% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

41.


Flere populær- og festkoncerter ikke medtaget grundet uspecificeret program. ProMusica-kammerkoncerter er ligeledes ikke medtaget.

Sæson: 16/17

I alt: 3.709 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 3.709 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,9% Musik af udenlandske komponister: 85,1% GER 34,2% AUT 17,0% DAN 14,9% ITA 11,8% RUS 8,6% CZE 3,9% FRA 3,6% GBR 2,2% FIN 1,5% ØVRIGE 2,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 3,3% Musik komponeret før: 96,7% Uropf 1,7% 1986-2017 1,9% 1950-1985 2,1% 1900-1949 15,9% 1850-1899 37,7% 1800-1849 20,3% 1700-1799 18,7% 1600-1699 1,6% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

42.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Flere populær- og festkoncerter ikke medtaget grundet uspecificeret program. ProMusica-kammerkoncerter er ligeledes ikke medtaget.

Sæson: 17/18

I alt: 4.526 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 4.526 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,3% Musik af udenlandske komponister: 92,7% GER 35,6% ITA 30,5% SWE 8,0% AUT 7,9% DAN 7,3% FRA 3,2% RUS 2,6% NOR 2,1% CZE 2,0% ØVRIGE 0,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 1,3% Musik komponeret før: 98,7% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

1,0% 0,4% 10,4% 6,7% 47,0% 17,7% 16,8% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

43.


Aalborg Symfoniorkester Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 9.988 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2% Musik komponeret af mænd: 9.968 min Musik komponeret af kvinder: 20 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,1% Musik af udenlandske komponister: 91,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 8,0% Musik komponeret før: 92,0%

AUT 24,9% GER 20,6% ITA 12,5% RUS 11,0% FRA 8,2% DAN 8,1% USA 3,5% CZE 2,8% FIN 1,8% HUN 1,4% GBR 1,2% ESP 0,9% ØVRIGE 2,9%

Uropf 2,1% 1985/86/87- 6,0% 1950-1984/85/86 4,1% 1900-1949 23,5% 1850-1899 24,5% 1800-1849 16,8% 1700-1799 23,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 97,5% Musik komponeret af kvinder: 2,5%

44.

97,5% 2,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Flere populær- og festkoncerter ikke medtaget grundet uspecificeret program.

Sæson: 15/16

I alt: 3.338 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 3.338 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,1% Musik af udenlandske komponister: 91,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 5,0% Musik komponeret før: 95,0%

GER 19,2% RUS 18,4% ITA 14,8% FRA 12,4% AUT 9,0% DAN 8,1% CZE 5,3% USA 4,6% FIN 2,0% NOR 1,3% GBR 1,1% BEL 1,1% HUN 1,1% ØVRIGE 1,6%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,7% 4,3% 6,2% 28,3% 32,4% 16,0% 12,2% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

45.


Flere populær- og festkoncerter ikke medtaget grundet uspecificeret program.

Sæson: 16/17

I alt: 4.779 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 4.779 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,1% Musik af udenlandske komponister: 94,9% AUT 38,1% GER 22,2% ITA 9,6% RUS 6,7% FRA 6,2% DAN 5,1% USA 2,6% HUN 2,2% GBR 1,7% ESP 1,6% FIN 1,4% ØVRIGE 2,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 4,8% Musik komponeret før: 95,2% Uropf 0,9% 1986-2017 4,2% 1950-1985 3,1% 1900-1949 20,4% 1850-1899 17,6% 1800-1849 17,0% 1700-1799 36,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,1% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

46.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Flere populær- og festkoncerter ikke medtaget grundet uspecificeret program. Eneste kvindelige komponist er Eivør Pálsdóttir (FRO).

Sæson: 17/18

I alt: 1.872 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,9% Musik komponeret af kvinder: 1,1% Musik komponeret af mænd: 1.851 min Musik komponeret af kvinder: 20 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,9% Musik af udenlandske komponister: 84,1% AUT GER DAN ITA RUS FRA CZE USA FIN FRO CHE ESP

19,7% 19,1% 15,9% 15,5% 9,0% 6,0% 5,6% 4,0% 2,4% 1,1% 1,1% 0,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 21,7% Musik komponeret før: 78,3% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 95,1% Musik komponeret af kvinder: 4,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

95,1% 4,9%

100% 0%

7,9% 13,9% 2,7% 22,9% 27,9% 17,5% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0%

47.


Aarhus Symfoniorkester Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 17.528 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,6% Musik komponeret af kvinder: 1,4% Musik komponeret af mænd: 17.274 min Musik komponeret af kvinder: 254 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,8% Musik af udenlandske komponister: 91,2% ITA 22,4% GER 20,5% AUT 16,2% RUS 9,3% DAN 8,8% FRA 8,1% GBR 4,5% CZE 3,1% ISL 2,1% USA 1,1% ØVRIGE 3,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 10,2% Musik komponeret før: 89,8% Uropf 1,9% 1985/86/87- 8,3% 1950-1984/85/86 7,2% 1900-1949 19,7% 1850-1899 32,0% 1800-1849 18,6% 1700-1799 12,2% 1600-1699 0,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,8% Musik komponeret af kvinder: 14,2%

48.

85,8% 14,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 6.013 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,0% Musik komponeret af kvinder: 1,0% Musik komponeret af mænd: 5.955 min Musik komponeret af kvinder: 58 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,5% Musik af udenlandske komponister: 91,5% ITA GER FRA AUT DAN CZE RUS FIN HUN USA GBR ØVRIGE

22,7% 21,2% 13,7% 13,0% 8,5% 7,7% 4,7% 2,0% 1,5% 1,0% 0,8% 3,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 6,8% Musik komponeret før: 93,2% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,9% Musik komponeret af kvinder: 14,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

85,9% 14,1%

100% 0%

1,3% 5,5% 3,4% 34,0% 29,2% 14,0% 12,7% 0,0% 0,0% 0,0%

49.


Sæson: 16/17

I alt: 6.142 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,6% Musik komponeret af kvinder: 1,4% Musik komponeret af mænd: 6.059 min Musik komponeret af kvinder: 83 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,5% Musik af udenlandske komponister: 92,5% AUT 23,5% GER 22,9% ITA 16,3% GBR 8,9% DAN 7,5% RUS 6,3% ISL 6,1% FRA 4,9% CZE 1,1% USA 1,0% ØVRIGE 1,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 14,6% Musik komponeret før: 85,4% Uropf 2,2% 1986-2017 12,4% 1950-1985 4,8% 1900-1949 10,3% 1850-1899 29,4% 1800-1849 24,2% 1700-1799 16,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,8% Musik komponeret af kvinder: 9,2%

50.

90,8% 9,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 5.373 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,9% Musik komponeret af kvinder: 2,1% Musik komponeret af mænd: 5.260 min Musik komponeret af kvinder: 113 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 10,6% Musik af udenlandske komponister: 89,4% ITA 29,1% RUS 17,9% GER 17,0% AUT 11,4% DAN 10,6% FRA 5,5% GBR 3,6% NOR 2,3% USA 1,4% ØVRIGE 1,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 8,8% Musik komponeret før: 91,2% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 76,2% Musik komponeret af kvinder: 23,8%

76,2% 23,8%

2,1% 6,7% 14,2% 14,4% 38,2% 17,5% 6,7% 0,2% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

51.


52.


Opera

53.


Opera - samlet

Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 89.457 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,0% Musik komponeret af kvinder: 3,0% Musik komponeret af mænd: 86.767 min Musik komponeret af kvinder: 2.690 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,8% Musik af udenlandske komponister: 85,2% ITA 35,5% DAN 14,8% GER 14,3% AUT 10,7% GBR 9,7% FRA 4,3% USA 3,6% SWE 2,1% ISL 2,0% ØVRIGE 3,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 23,5% Musik komponeret før: 76,5% Uropf 1,5% 1985/86/87- 22,1% 1950-1984/85/86 4,3% 1900-1949 19,9% 1850-1899 25,2% 1800-1849 16,8% 1700-1799 7,5% 1600-1699 2,7% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 87,2% Musik komponeret af kvinder: 12,8%

54.

87,2% 12,8%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 30.558 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 30.528 min Musik komponeret af kvinder: 30 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 17,6% Musik af udenlandske komponister: 82,4% ITA 34,4% GER 18,9% DAN 17,6% AUT 10,6% SWE 5,9% USA 5,4% GBR 3,8% ISL 1,5% ESP 1,1% ØVRIGE 0,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 26,6% Musik komponeret før: 73,4% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

99,6% 0,4%

100% 0%

1,2% 25,4% 6,8% 27,0% 21,2% 10,3% 4,6% 3,4% 0,1% 0,0%

55.


Sæson: 16/17

I alt: 24.024 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 24.024 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,3% Musik af udenlandske komponister: 84,7% ITA 35,8% GER 16,8% DAN 15,3% FRA 7,7% GBR 6,7% AUT 6,7% USA 5,9% ISL 4,0% ØVRIGE 1,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 19,6% Musik komponeret før: 80,4% Uropf 1,2% 1986-2017 18,6% 1950-1985 1,6% 1900-1949 17,5% 1850-1899 22,9% 1800-1849 28,4% 1700-1799 5,5% 1600-1699 4,3% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

56.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 34.875 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 92,4% Musik komponeret af kvinder: 7,6% Musik komponeret af mænd: 32.215 min Musik komponeret af kvinder: 2.660 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,1% Musik af udenlandske komponister: 87,9% ITA GBR AUT DAN GER FRA UKR RUS FIN ISL ØVRIGE

36,4% 16,8% 13,5% 12,1% 8,4% 4,9% 2,1% 1,8% 1,3% 1,2% 1,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 23,5% Musik komponeret før: 76,5% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 67,5% Musik komponeret af kvinder: 32,5%

67,5% 32,5%

1,9% 21,6% 4,0% 15,4% 30,3% 14,5% 11,3% 0,9% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

57.


Den Fynske Opera Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 13.016 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 87,9% Musik komponeret af kvinder: 12,1% Musik komponeret af mænd: 11.436 min Musik komponeret af kvinder: 1.580 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 45,7% Musik af udenlandske komponister: 54,3% DAN 45,7% AUT 15,3% USA 14,7% ITA 5,9% ISL 3,5% ESP 3,5% FIN 3,5% GER 2,8% FRA 2,3% GBR 1,7% ØVRIGE 1,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 47,7% Musik komponeret før: 52,3% Uropf 3,8% 1985/86/87- 44,1% 1950-1984/85/86 13,7% 1900-1949 26,7% 1850-1899 0,0% 1800-1849 3,7% 1700-1799 5,4% 1600-1699 2,5% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 74,5% Musik komponeret af kvinder: 25,5%

58.

74,5% 25,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Den store andel af amerikansk musik skyldes opførelser af Leonard Bernstein og Stephen Sondheim. Mindre arrangementer såsom Operacafé er ikke medtaget grundet manglende program. Sæson: 15/16

I alt: 3.421 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 3.421 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,4% Musik af udenlandske komponister: 81,6% USA DAN ISL ESP GBR ITA

48,5% 18,4% 13,2% 9,6% 6,3% 3,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 28,1% Musik komponeret før: 71,9% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

3,9% 24,1% 43,3% 15,1% 0,0% 0,0% 3,9% 9,6% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

59.


Mindre arrangementer såsom Operacafé er ikke medtaget grundet manglende program.

Sæson: 16/17

I alt: 2.900 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 2.900 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 79,3% Musik af udenlandske komponister: 20,7% DAN 79,3% ITA 16,6% USA 4,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 33,8% Musik komponeret før: 66,2% Uropf 0,0% 1986-2017 33,8% 1950-1985 8,3% 1900-1949 41,4% 1850-1899 0,0% 1800-1849 16,6% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

60.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Den Fynske Opera udvider i denne sæson programmet med en række samarbejder med Teater Momentum, hvoraf de musikalske arrangementer såsom teaterkoncerter også er inkluderet i statistikken. Derfor er den samlede varighed omtrent fordoblet i forhold til de foregående sæsoner.

Sæson: 17/18

I alt: 6.695 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 76,4% Musik komponeret af kvinder: 23,6% Musik komponeret af mænd: 5.115 min Musik komponeret af kvinder: 1.580 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 45,1% Musik af udenlandske komponister: 54,9% DAN AUT FIN GER FRA ITA USA ESP BEL SWE

45,1% 29,8% 6,7% 5,5% 4,5% 2,2% 1,9% 1,8% 1,5% 0,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 63,7% Musik komponeret før: 36,3% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 63,0% Musik komponeret af kvinder: 37,0%

63,0% 37,0%

5,5% 58,8% 1,0% 26,2% 0,0% 0,0% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

61.


Den Jyske Opera Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 17.539 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2% Musik komponeret af mænd: 17.509 min Musik komponeret af kvinder: 30 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 11,5% Musik af udenlandske komponister: 88,5% ITA 67,9% DAN 11,5% GER 4,4% RUS 3,8% AUT 3,1% USA 2,6% ISL 2,5% FRA 2,1% SER 1,4% GBR 0,8% SWE 0,05%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 17,5% Musik komponeret før: 82,5% Uropf 1,1% 1985/86/87- 16,5% 1950-1984/85/86 4,2% 1900-1949 18,5% 1850-1899 27,0% 1800-1849 30,4% 1700-1799 2,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,1% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 99,0% Musik komponeret af kvinder: 1,0%

62.

99,0% 1,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Musikken af kvindelige komponister udgøres her af et stykke af Evelyn Glennie (GBR), som er opført ved en række julekoncerter.

Sæson: 15/16

I alt: 6.427 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,5% Musik komponeret af kvinder: 0,5% Musik komponeret af mænd: 6.397 min Musik komponeret af kvinder: 30 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 27,9% Musik af udenlandske komponister: 72,1% ITA DAN FRA GER GBR AUT RUS SWE

62,8% 27,9% 3,5% 2,9% 1,6% 0,8% 0,3% 0,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 28,6% Musik komponeret før: 71,4% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 98,4% Musik komponeret af kvinder: 1,6%

98,4% 1,6%

1,0% 27,6% 1,4% 46,8% 18,8% 2,7% 1,4% 0,0% 0,3% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

63.


Sæson: 16/17

I alt: 4.612 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 4.612 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4,9% Musik af udenlandske komponister: 95,1% ITA 57,6% GER 10,6% AUT 10,0% USA 9,9% DAN 4,9% SER 2,9% FRA 1,8% ISL 1,5% GBR 0,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 16,4% Musik komponeret før: 83,6% Uropf 1,0% 1986-2017 15,9% 1950-1985 0,0% 1900-1949 4,6% 1850-1899 12,1% 1800-1849 60,4% 1700-1799 6,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

64.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 6.500 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 6.500 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% ITA RUS ISL SER GER FRA AUT

80,3% 9,8% 5,5% 1,7% 1,3% 0,8% 0,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 7,3% Musik komponeret før: 92,7% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

1,4% 5,9% 9,8% 0,2% 45,8% 36,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

65.


Den Kgl. Opera Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 42.283 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,4% Musik komponeret af kvinder: 2,6% Musik komponeret af mænd: 41.203 min Musik komponeret af kvinder: 1.080 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4,8% Musik af udenlandske komponister: 95,2% ITA 44,8% GER 24,2% AUT 9,0% GBR 7,7% FRA 5,6% DAN 4,8% USA 2,0% UKR 1,7% LAT 0,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 12,4% Musik komponeret før: 87,6% Uropf 0,9% 1985/86/87- 11,5% 1950-1984/85/86 2,9% 1900-1949 25,9% 1850-1899 24,0% 1800-1849 21,7% 1700-1799 9,0% 1600-1699 4,2% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 79,4% Musik komponeret af kvinder: 20,6%

66.

79,4% 20,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 14.395 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 14.395 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,0% Musik af udenlandske komponister: 97,0% ITA GER AUT GBR DAN

44,0% 38,9% 8,3% 5,9% 3,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 93,0% Musik komponeret før: 7,0% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,0% 7,0% 3,5% 32,8% 22,8% 20,6% 8,3% 5,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

67.


Sæson: 16/17

I alt: 13.473 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 13.473 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,1% Musik af udenlandske komponister: 96,9% ITA 39,3% GER 26,3% FRA 12,5% GBR 11,7% USA 6,2% DAN 3,1% LAT 0,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 11,1% Musik komponeret før: 88,9% Uropf 1,1% 1986-2017 10,0% 1950-1985 0,0% 1900-1949 19,4% 1850-1899 35,4% 1800-1849 26,3% 1700-1799 0,0% 1600-1699 7,7% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

68.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Musikken af kvindelige komponister består af to nykomponerede operaer af hhv. Eva Noer Kondrup (DAN) og Svitlana Azarova (UKR)

Sæson: 17/18

I alt: 14.415 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 92,5% Musik komponeret af kvinder: 7,5% Musik komponeret af mænd: 13.335 min Musik komponeret af kvinder: 1.080 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,3% Musik af udenlandske komponister: 91,7% ITA AUT DAN GER GBR UKR FRA

50,7% 18,0% 8,3% 7,5% 5,6% 5,0% 4,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 18,9% Musik komponeret før: 81,1% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 60,4% Musik komponeret af kvinder: 39,6%

60,4% 39,6%

1,5% 17,4% 4,9% 25,1% 14,5% 18,6% 18,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

69.


Den Ny Opera Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 12.584 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 12.584 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 25,9% Musik af udenlandske komponister: 74,1% GBR 40,3% DAN 25,9% AUT 25,6% GER 5,7% ITA 1,4% FRA 0,7% ISL 0,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 25,1% Musik komponeret før: 74,9% Uropf 1,4% 1985/86/87- 23,7% 1950-1984/85/86 1,1% 1900-1949 1,4% 1850-1899 61,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 9,0% 1600-1699 2,4% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

70.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Programmet består af nykomponeret dansk opera samt ’Flagermusen’ af Johann Strauss d.y.

Sæson: 15/16

I alt: 4.530 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 4530 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 55,8% Musik af udenlandske komponister: 44,2% DAN AUT

55,8% 44,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 55,8% Musik komponeret før: 44,2% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

3,9% 52,0% 0,0% 0,0% 44,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

71.


Sæson: 16/17

I alt: 2.139 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 2.139 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 34,1% Musik af udenlandske komponister: 65,9% AUT 53,3% DAN 34,1% ITA 8,4% FRA 4,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 27,3% Musik komponeret før: 72,7% Uropf 0,0% 1986-2017 27,3% 1950-1985 6,7% 1900-1949 8,4% 1850-1899 8,4% 1800-1849 0,0% 1700-1799 49,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

72.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Programmet domineres i denne sæson af en lang række opførelser af Arthur Sullivans (GBR) ’Piraterne fra Penzance’.

Sæson: 17/18

I alt: 5.915 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 5.915 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% GBR GER AUT ISL

85,7% 12,2% 1,4% 0,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 0,8% Musik komponeret før: 99,2% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 92,8% 0,0% 1,4% 5,1% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

73.


Nordic Opera Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 4.635 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 4.635 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0,0% Musik af udenlandske komponister: 100% SWE 38,5% GER 21,0% FRA 21,0% ISL 19,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 79,0% Musik komponeret før: 21,0% Uropf 3,6% 1985/86/87- 76,2% 1950-1984/85/86 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 20,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

74.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Der opføres kun én opera pr. sæson, i dette tilfælde ’Det Dybeste Sted’ af Daniel Hjorth (SWE).

Sæson: 15/16

I alt: 1.785 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.785 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% SWE

100%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 100% Musik komponeret før: 0% Uropf 1985-2016 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

75.


Der opføres kun én opera pr. sæson, i dette tilfælde ’Hamlet in absentia’ af Hugi Gudmundsson (ISL).

Sæson: 16/17

I alt: 900 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 900 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% ISL 100%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 100% Musik komponeret før: 0% Uropf 10,0% 1986-2017 90,0% 1950-1985 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

76.

100% 0%


Der opføres kun én opera pr. sæson, i dette tilfælde ’Orfeus & Eurydike’ af Jérôme Baur (FRA) / C. W. Gluck (GER)

Sæson: 17/18

I alt: 1.950 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.950 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% GER FRA

50,0% 50,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 50,0% Musik komponeret før: 50,0% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

3,8% 48,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 48,1% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

77.


78.


Ensembler

79.


Ensembler - samlet

Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 66.781 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,7% Musik komponeret af kvinder: 2,3% Musik komponeret af mænd: 65.216 min Musik komponeret af kvinder: 1.565 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,0% Musik af udenlandske komponister: 78,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 27,4% Musik komponeret før: 72,6%

GER 27,7% DAN 22,0% AUT 8,1% FRA 7,3% GBR 7,2% ITA 7,1% ISL 2,8% USA 2,4% NLD 1,8% EST 1,7% SWE 1,7% CZE 1,5% RUS 1,5% HUN 1,1% ESP 0,9% NOR 0,9% ØVRIGE 4,2%

Uropf 3,7% 1985/86/87- 23,7% 1950-1984/85/86 5,5% 1900-1949 13,6% 1850-1899 10,4% 1800-1849 6,5% 1700-1799 25,8% 1600-1699 6,4% 1400-1599 4,5% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,8% Musik komponeret af kvinder: 8,2%

80.

91,8% 8,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%

99,9% 0,1%


Sæson: 15/16

I alt: 22.563 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,7% Musik komponeret af kvinder: 2,3% Musik komponeret af mænd: 22.034 min Musik komponeret af kvinder: 529 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,2% Musik af udenlandske komponister: 81,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 22,7% Musik komponeret før: 77,3%

GER 30,9% DAN 18,2% FRA 9,9% AUT 8,2% ITA 7,1% GBR 4,0% EST 3,1% SWE 2,7% ISL 2,7% USA 1,8% FIN 1,7% CZE 1,6% NLD 1,5% RUS 1,5% HUN 1,0% NOR 1,0% ØVRIGE 3,0%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,5% Musik komponeret af kvinder: 9,5%

90,5% 9,5%

3,5% 19,4% 5,5% 17,1% 11,0% 5,5% 29,1% 5,3% 3,7% 0,03%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

99,8% 0,2%

81.


Sæson: 16/17

I alt: 26.182 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,6% Musik komponeret af kvinder: 2,4% Musik komponeret af mænd: 25.563 min Musik komponeret af kvinder: 619 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 25,3% Musik af udenlandske komponister: 74,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 31,1% Musik komponeret før: 68,9%

DAN 25,3% GER 23,2% GBR 10,7% AUT 8,2% FRA 7,0% ITA 6,9% ISL 3,8% USA 2,3% NLD 2,2% SWE 1,6% CZE 1,2% RUS 1,2% NOR 1,1% ESP 1,0% ØVRIGE 4,5% Uropf 3,8% 1986-2017 27,3% 1950-1985 5,4% 1900-1949 11,6% 1850-1899 10,5% 1800-1849 7,4% 1700-1799 20,7% 1600-1699 8,8% 1400-1599 4,3% Før 1400 0,07%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 92,7% Musik komponeret af kvinder: 7,3%

82.

92,7% 7,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%

99,9% 0,1%


Sæson: 17/18

I alt: 18.036 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,7% Musik komponeret af kvinder: 2,3% Musik komponeret af mænd: 17.619 min Musik komponeret af kvinder: 417 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,0% Musik af udenlandske komponister: 78,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 27,7% Musik komponeret før: 72,3%

GER 30,3% DAN 22,0% AUT 7,7% ITA 7,3% GBR 6,3% FRA 4,5% USA 3,5% ESP 2,1% CZE 1,9% RUS 1,9% NLD 1,7% EST 1,6% HUN 1,5% ISL 1,4% POL 1,2% ØVRIGE 5,1% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,7% Musik komponeret af kvinder: 8,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

91,7% 8,3%

100% 0%

3,8% 24,0% 5,5% 12,0% 9,4% 6,2% 28,9% 4,4% 5,6% 0,02%

83.


Ars Nova Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 4.631 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,8% Musik komponeret af kvinder: 5,2% Musik komponeret af mænd: 4.390 min Musik komponeret af kvinder: 241 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 24,1% Musik af udenlandske komponister: 75,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 33,9% Musik komponeret før: 66,1%

DAN 24,1% GBR 14,3% GER 11,8% EST 11,3% ESP 9,0% USA 6,5% NLD 5,8% FRA 5,6% MEX 2,4% ARG 1,9% FIN 1,9% SWE 1,7% ITA 1,5% NOR 1,0% ØVRIGE 1,4% Uropf 3,4% 1985/86/87- 30,5% 1950-1984/85/86 11,0% 1900-1949 7,0% 1850-1899 5,1% 1800-1849 4,8% 1700-1799 4,0% 1600-1699 9,7% 1400-1599 24,4% Før 1400 0,1%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,0% Musik komponeret af kvinder: 15,0%

84.

85,0% 15,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

99,8% 0,2%


Repertoiret i denne sæson domineres af Arvo Pärt (M, EST) og Johannes Ockeghem (M, NLD).

Sæson: 15/16

I alt: 1.304 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,7% Musik komponeret af kvinder: 4,3% Musik komponeret af mænd: 1.248 min Musik komponeret af kvinder: 56 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 17,6% Musik af udenlandske komponister: 82,4% EST NLD DAN GER FRA GBR FIN

21,3% 19,9% 17,6% 16,4% 9,2% 9,0% 6,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 42,0% Musik komponeret før: 58,0% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,9% Musik komponeret af kvinder: 9,1%

90,9% 9,1%

4,1% 37,9% 16,9% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 7,8% 30,3% 0,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,2% Musik komponeret af kvinder: 0,8%

99,2% 0,8%

85.


Sæson: 16/17

I alt: 1.435 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,0% Musik komponeret af kvinder: 7,0% Musik komponeret af mænd: 1.335 min Musik komponeret af kvinder: 100 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 36,7% Musik af udenlandske komponister: 63,3% DAN 36,7% GER 23,1% FRA 9,8% ESP 8,4% GBR 6,3% USA 6,3% SWE 4,9% NOR 3,3% IRL 0,6% NLD 0,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 20,6% Musik komponeret før: 79,4% Uropf 1,4% 1986-2017 19,2% 1950-1985 11,1% 1900-1949 17,1% 1850-1899 16,0% 1800-1849 10,7% 1700-1799 1,4% 1600-1699 4,2% 1400-1599 18,8% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 66,2% Musik komponeret af kvinder: 33,8%

86.

66,2% 33,8%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 1.892 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,5% Musik komponeret af kvinder: 4,5% Musik komponeret af mænd: 1.807 min Musik komponeret af kvinder: 85 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 19,1% Musik af udenlandske komponister: 80,9% GBR DAN ESP EST USA MEX ARG ITA ISL AUS SWE

24,0% 19,1% 15,7% 12,8% 11,0% 5,8% 4,7% 3,6% 1,6% 1,3% 0,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 38,3% Musik komponeret før: 61,7% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 88,3% Musik komponeret af kvinder: 11,7%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

88,3% 11,7%

100% 0%

4,3% 33,9% 6,9% 2,4% 0,4% 3,5% 8,7% 15,2% 24,6% 0,0%

87.


Athelas Sinfonetta Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 3.933 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,0% Musik komponeret af kvinder: 4,0% Musik komponeret af mænd: 3.774 min Musik komponeret af kvinder: 159 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 37,2% Musik af udenlandske komponister: 62,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 67,1% Musik komponeret før: 32,9%

DAN 37,2% ISL 21,1% GBR 20,1% HUN 6,9% SWE 2,4% GRE 1,9% FIN 1,6% ITA 1,5% AUT 1,0% GER 1,0% CUB 0,9% RUS 0,9% ØVRIGE 3,3%

Uropf 12,7% 1985/86/87- 54,4% 1950-1984/85/86 14,8% 1900-1949 18,1% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,2% Musik komponeret af kvinder: 5,8%

88.

94,2% 5,8%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,5% Musik komponeret af kvinder: 0,5%

99,5% 0,5%


Sæson: 15/16

I alt: 991 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 89,5% Musik komponeret af kvinder: 10,5% Musik komponeret af mænd: 887 min Musik komponeret af kvinder: 104 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 58,9% Musik af udenlandske komponister: 41,1% DAN GBR SWE FIN ITA RUS GER GRE FRA TAI BRA HUN

58,9% 12,2% 7,3% 6,2% 4,1% 3,5% 2,3% 1,6% 1,6% 1,1% 0,7% 0,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 78,2% Musik komponeret før: 21,8% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 87,5% Musik komponeret af kvinder: 12,5%

87,5% 12,5%

10,2% 68,0% 14,9% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 96,8% Musik komponeret af kvinder: 3,2%

96,8% 3,2%

89.


Den islandske musik udgøres af 9 opførelser af Hugi Gudmundssons ’Hamlet in absentia’

Sæson: 16/17

I alt: 1.783 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6% Musik komponeret af mænd: 1.772 min Musik komponeret af kvinder: 11 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,3% Musik af udenlandske komponister: 78,7% ISL 45,4% GBR 25,7% DAN 21,3% HUN 2,7% USA 1,1% ITA 1,0% FRA 0,9% JOR 0,7% SWE 0,6% CUB 0,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 64,7% Musik komponeret før: 35,3% Uropf 10,2% 1986-2017 54,5% 1950-1985 11,3% 1900-1949 24,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 99,0% Musik komponeret af kvinder: 1,0%

90.

99,0% 1,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 1.159 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,2% Musik komponeret af kvinder: 3,8% Musik komponeret af mænd: 1.115 min Musik komponeret af kvinder: 44 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 43,2% Musik af udenlandske komponister: 56,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 61,4% Musik komponeret før: 38,6%

DAN HUN GBR GRE AUT CUB ISL GER BRA SWE ARG USA MEX NOR

43,2% 19,0% 18,5% 5,2% 3,5% 2,2% 1,6% 1,5% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,8% Musik komponeret af kvinder: 6,2%

93,8% 6,2%

18,7% 42,7% 20,1% 18,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

91.


Concerto Copenhagen Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 10.713 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 10.713 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,2% Musik af udenlandske komponister: 91,8% GER 48,0% ITA 16,1% GBR 12,1% FRA 10,1% DAN 8,2% AUT 3,7% CZE 0,8% IRL 0,5% ØVRIGE 0,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 8,0% Musik komponeret før: 92,0% Uropf 0,6% 1985/86/87- 7,4% 1950-1984/85/86 0,0% 1900-1949 0,1% 1850-1899 0,4% 1800-1849 0,3% 1700-1799 67,5% 1600-1699 23,6% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

92.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Den ny musik udgøres af værker af ensemblets huskomponist, Karl Aage Rasmussen (M, DAN).

Sæson: 15/16

I alt: 3.891 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 3.891 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 1,5% Musik af udenlandske komponister: 98,5% GER FRA ITA AUT DAN GBR CZE IRL NLD

67,7% 13,6% 9,3% 6,5% 1,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 1,5% Musik komponeret før: 98,5% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 81,3% 17,2% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

93.


Den ny musik udgøres hovedsageligt af opførelser af Bo Holtens (M, DAN) ’Gesualdo – Shadows’.

Sæson: 16/17

I alt: 4.056 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 4.056 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 19,0% Musik af udenlandske komponister: 81,0% GBR 30,2% DAN 19,0% GER 17,7% ITA 17,1% FRA 12,5% AUT 2,5% SWE 0,5% CZE 0,4% NOR 0,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 18,0% Musik komponeret før: 82,0% Uropf 0,0% 1986-2017 18,0% 1950-1985 0,1% 1900-1949 0,0% 1850-1899 1,0% 1800-1849 0,8% 1700-1799 37,2% 1600-1699 42,9% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

94.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Den ny musik udgøres hovedsageligt af værker af ensemblets huskomponist, Karl Aage Rasmussen (M, DAN).

Sæson: 17/18

I alt: 2.766 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 2.766 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 2,0% Musik af udenlandske komponister: 98,0% GER ITA DAN GBR CZE FRA AUT IRL NLD FRO

64,6% 24,3% 2,0% 1,7% 1,6% 1,6% 1,4% 1,4% 0,7% 0,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 2,6% Musik komponeret før: 97,4% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,3% 2,3% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 92,5% 4,3% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

95.


Ensemble MidtVest Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 9.746 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 9.746 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,4% Musik af udenlandske komponister: 87,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 9,3% Musik komponeret før: 90,7%

GER 41,1% DAN 12,4% AUT 11,9% FRA 7,3% GBR 6,0% RUS 4,3% ITA 4,1% USA 2,4% HUN 2,1% CZE 1,9% POL 1,6% FIN 1,5% BRA 1,3% ESP 0,7% ØVRIGE 1,1% Uropf 0,8% 1985/86/87- 8,5% 1950-1984/85/86 6,1% 1900-1949 19,4% 1850-1899 20,8% 1800-1849 20,0% 1700-1799 24,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

96.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


En række familie- og populærkoncerter er ikke medtaget grundet manglende program.

Sæson: 15/16

I alt: 3.517 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 3.517 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,8% Musik af udenlandske komponister: 91,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 7,8% Musik komponeret før: 92,2%

GER AUT FRA DAN HUN FIN ITA BRA RUS USA GBR CUB ØVRIGE

43,7% 11,1% 10,2% 8,8% 4,8% 4,3% 4,1% 3,7% 3,0% 2,3% 2,0% 0,9% 1,2%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

1,7% 6,1% 8,1% 20,8% 16,8% 18,6% 27,9% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

97.


En række familie- og populærkoncerter er ikke medtaget grundet manglende program.

Sæson: 16/17

I alt: 3.714 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 3.714 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,8% Musik af udenlandske komponister: 85,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 6,9% Musik komponeret før: 93,1%

GER 45,2% DAN 14,8% GBR 10,0% AUT 7,9% FRA 7,5% ITA 5,7% RUS 2,6% ESP 1,9% CZE 1,3% HUN 1,1% POL 0,8% SWE 0,6% USA 0,5%

Uropf 0,0% 1986-2017 6,9% 1950-1985 5,6% 1900-1949 18,0% 1850-1899 20,7% 1800-1849 24,8% 1700-1799 24,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

98.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


En række familie- og populærkoncerter er ikke medtaget grundet manglende program. Herudover er to koncerter med nykomponeret musik udeladt, da programmet ikke er fastlagt. Sæson: 17/18

I alt: 2.515 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 2.515 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,0% Musik af udenlandske komponister: 86,0% GER AUT DAN RUS GBR USA POL CZE FRA ITA NOR

31,5% 18,8% 14,0% 8,6% 5,8% 5,2% 5,0% 4,8% 3,1% 1,8% 1,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 14,9% Musik komponeret før: 85,1% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,8% 14,1% 4,0% 19,4% 26,6% 15,0% 20,1% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

99.


Ensemble Storstrøm Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 10.229 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,9% Musik komponeret af kvinder: 2,1% Musik komponeret af mænd: 10.013 min Musik komponeret af kvinder: 216 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 28,7% Musik af udenlandske komponister: 71,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 23,0% Musik komponeret før: 77,0%

DAN 28,7% GER 22,0% AUT 15,6% FRA 12,1% ITA 5,5% LBN 2,3% NOR 2,2% RUS 1,8% USA 1,8% POL 1,8% LAT 1,5% ARG 1,3% CZE 1,2% GBR 1,1% ØVRIGE 1,3% Uropf 1,4% 1985/86/87- 21,7% 1950-1984/85/86 5,0% 1900-1949 20,0% 1850-1899 19,4% 1800-1849 9,1% 1700-1799 22,6% 1600-1699 0,8% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,7% Musik komponeret af kvinder: 8,3%

100.

91,7% 8,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3%

99,7% 0,3%


Sæson: 15/16

I alt: 3.031 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,5% Musik komponeret af kvinder: 2,5% Musik komponeret af mænd: 2.955 min Musik komponeret af kvinder: 76 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 38,5% Musik af udenlandske komponister: 61,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 17,0% Musik komponeret før: 83,0%

DAN GER AUT FRA ITA LBN ARG NOR GBR RUS USA CZE SWE

38,5% 17,9% 10,7% 7,6% 5,6% 5,3% 3,7% 3,4% 2,5% 2,0% 1,6% 0,8% 0,7%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 89,1% Musik komponeret af kvinder: 10,9%

89,1% 10,9%

2,1% 14,9% 5,5% 26,6% 28,9% 7,8% 12,0% 2,1% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,2% Musik komponeret af kvinder: 0,8%

99,2% 0,8%

101.


Sæson: 16/17

I alt: 4.515 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,4% Musik komponeret af kvinder: 1,6% Musik komponeret af mænd: 4.443 min Musik komponeret af kvinder: 72 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 23,9% Musik af udenlandske komponister: 76,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 24,3% Musik komponeret før: 75,7%

DAN 23,9% GER 22,8% AUT 17,2% FRA 11,8% ITA 7,6% USA 3,0% POL 2,7% NOR 2,4% CZE 2,2% RUS 1,7% LBN 1,7% ESP 1,3% SWE 0,6% ARG 0,4% IRL 0,3% GBR 0,3% Uropf 1,7% 1986-2017 22,6% 1950-1985 5,2% 1900-1949 14,2% 1850-1899 20,3% 1800-1849 8,5% 1700-1799 27,2% 1600-1699 0,2% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,4% Musik komponeret af kvinder: 6,6%

102.

93,4% 6,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 2.683 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,5% Musik komponeret af kvinder: 2,5% Musik komponeret af mænd: 2.615 min Musik komponeret af kvinder: 68 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 25,6% Musik af udenlandske komponister: 74,4% DAN GER AUT FRA LAT POL RUS ITA GBR UKR NOR ARG

25,6% 25,3% 18,3% 17,6% 5,6% 2,2% 1,8% 1,7% 0,7% 0,6% 0,4% 0,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 27,7% Musik komponeret før: 72,3% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,8% Musik komponeret af kvinder: 9,2%

90,8% 9,2%

0,0% 27,7% 4,1% 22,3% 7,0% 11,7% 26,9% 0,3% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

103.


Esbjerg Ensemble Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 5.445 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,5% Musik komponeret af kvinder: 5,5% Musik komponeret af mænd: 5.148 min Musik komponeret af kvinder: 297 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,6% Musik af udenlandske komponister: 87,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 25,1% Musik komponeret før: 74,9%

GER 32,6% DAN 12,6% AUT 11,9% ISL 9,0% CZE 7,0% FRA 4,8% GBR 4,3% HUN 3,5% USA 2,9% RUS 2,5% ITA 1,5% ARG 1,4% ESP 1,4% POL 1,0% ØVRIGE 3,3% Uropf 4,4% 1985/86/87- 21,3% 1950-1984/85/86 6,5% 1900-1949 17,1% 1850-1899 17,9% 1800-1849 8,3% 1700-1799 24,5% 1600-1699 0,2% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 79,4% Musik komponeret af kvinder: 20,6%

104.

79,4% 20,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4%

99,6% 0,4%


En række familie- og populærkoncerter er ikke medtaget grundet manglende program. Den islandske musik udgøres af en række opførelser af Steingrimur Rohloffs ’Lysistrate’. Sæson: 15/16

I alt: 2.044 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,4% Musik komponeret af kvinder: 4,6% Musik komponeret af mænd: 1.950 min Musik komponeret af kvinder: 94 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,2% Musik af udenlandske komponister: 94,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 42,2% Musik komponeret før: 57,8%

ISL 22,5% GER 21,6% AUT 11,4% GBR 8,9% FRA 8,1% CZE 6,9% DAN 5,2% USA 2,4% ITA 2,1% HUN 1,9% RUS 1,5% ARG 1,3% NOR 1,2% CUB 1,2% ØVRIGE 3,8%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 89,1% Musik komponeret af kvinder: 10,9%

89,1% 10,9%

5,1% 38,0% 5,9% 15,1% 11,0% 4,6% 20,6% 0,5% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

105.


En række familie- og populærkoncerter er ikke medtaget grundet manglende program.

Sæson: 16/17

I alt: 1.542 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 91,9% Musik komponeret af kvinder: 8,1% Musik komponeret af mænd: 1.417 min Musik komponeret af kvinder: 125 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 10,5% Musik af udenlandske komponister: 89,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 15,6% Musik komponeret før: 84,4%

GER 33,7% AUT 15,0% DAN 10,5% HUN 8,5% CZE 7,8% RUS 6,9% FRA 5,2% USA 3,2% ITA 2,7% POL 2,2% GBR 1,9% ISL 1,3% SWE 0,6% IRL 0,3%

Uropf 4,7% 1986-2017 10,9% 1950-1985 7,3% 1900-1949 22,2% 1850-1899 16,4% 1800-1849 7,3% 1700-1799 31,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 54,4% Musik komponeret af kvinder: 45,6%

106.

54,4% 45,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2%

98,8% 1,2%


En række familie- og populærkoncerter er ikke medtaget grundet manglende program.

Sæson: 17/18

I alt: 1.859 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,8% Musik komponeret af kvinder: 4,2% Musik komponeret af mænd: 1.781 min Musik komponeret af kvinder: 78 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,4% Musik af udenlandske komponister: 77,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 14,2% Musik komponeret før: 85,8%

GER DAN AUT CZE ESP USA ARG TWN GBR HUN POL FRA ISL

43,8% 22,4% 10,0% 6,5% 4,0% 3,2% 2,6% 2,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,0% 0,6%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 70,5% Musik komponeret af kvinder: 29,5%

70,5% 29,5%

3,4% 11,6% 6,6% 15,1% 26,7% 13,1% 23,5% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

107.


Figura Ensemble Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.766 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,8% Musik komponeret af kvinder: 6,2% Musik komponeret af mænd: 1.657 min Musik komponeret af kvinder: 109 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 52,3% Musik af udenlandske komponister: 47,7%

DAN 52,3% GER 16,6% ISL 6,9% USA 3,1% ITA 2,9% GBR 2,8% EST 2,5% FRA 2,3% MAL 2,0% FRO 2,0% SWE 1,6% NOR 1,2% ØVRIGE 3,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 74,9% Musik komponeret før: 25,1% Uropf 16,9% 1985/86/87- 58,6% 1950-1984/85/86 4,4% 1900-1949 17,2% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 1,8% 1600-1699 1,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,8% Musik komponeret af kvinder: 8,2%

108.

91,8% 8,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 293 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 293 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 31,4% Musik af udenlandske komponister: 68,6% GER DAN ITA ISL GBR SWE POL

31,7% 31,4% 10,9% 10,9% 6,8% 4,8% 3,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 42,7% Musik komponeret før: 57,3% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

24,2% 21,8% 1,7% 34,5% 0,0% 0,0% 10,9% 6,8% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

109.


Den samlede varighed for denne sæson er væsentligt længere end for den forrige, da her er flere gentagne koncerter/forestillinger.

Sæson: 16/17

I alt: 889 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 87,7% Musik komponeret af kvinder: 12,3% Musik komponeret af mænd: 780 min Musik komponeret af kvinder: 109 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 50,7% Musik af udenlandske komponister: 49,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 79,1% Musik komponeret før: 20,9%

DAN 50,7% GER 17,0% EST 5,1% USA 4,8% FRO 3,9% MAL 3,9% GBR 3,4% NOR 2,4% FIN 1,7% SWE 1,7% GRE 1,3% FRA 1,1% CZE 1,1% AUT 0,9% TWN 0,9% Uropf 17,7% 1986-2017 61,4% 1950-1985 4,3% 1900-1949 16,6% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 84,5% Musik komponeret af kvinder: 15,5%

110.

84,5% 15,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Her er kun medtaget de koncerter, som er afholdt til og med januar 2018. Programmet for resten af sæsonen var utilgængeligt ved redaktionens deadline.

Sæson: 17/18

I alt: 584 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 584 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 65,1% Musik af udenlandske komponister: 34,9% DAN ISL GER FRA ITA USA GRE

65,1% 15,4% 8,4% 5,1% 3,4% 1,9% 0,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 84,6% Musik komponeret før: 15,4% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

12,0% 72,6% 6,0% 9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

111.


Mogens Dahl Kammerkor Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.779 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,0% Musik komponeret af kvinder: 2,0% Musik komponeret af mænd: 1.743min Musik komponeret af kvinder: 36 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,1% Musik af udenlandske komponister: 87,9% GER 41,3% SWE 32,9% DAN 12,1% FRA 3,3% USA 3,0% CHE 1,5% EST 1,4% ITA 1,3% NOR 1,3% ISL 1,1% POL 0,5% GBR 0,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 41,5% Musik komponeret før: 58,5% Uropf 9,8% 1985/86/87- 31,7% 1950-1984/85/86 5,9% 1900-1949 6,0% 1850-1899 8,9% 1800-1849 0,6% 1700-1799 35,0% 1600-1699 1,1% 1400-1599 0,6% Før 1400 0,5%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 95,1% Musik komponeret af kvinder: 4,9%

112.

95,1% 4,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Repertoiret domineres af opførelser af Svend-David Sandströms (M, SWE) ’The Passion of St. John’

Sæson: 15/16

I alt: 676 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 676 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 1,9% Musik af udenlandske komponister: 98,1% SWE GER FRA DAN NOR

68,3% 23,1% 5,3% 1,9% 1,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 67,3% Musik komponeret før: 32,7% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

18,5% 48,8% 1,9% 2,5% 8,6% 1,5% 17,8% 0,0% 0,4% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

113.


Den tyske musik udgøres hovedsageligt af opførelser af G. F. Händels ’Messias’.

Sæson: 16/17

I alt: 513 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2% Musik komponeret af mænd: 507 min Musik komponeret af kvinder: 6 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,1% Musik af udenlandske komponister: 79,9% GER 51,1% DAN 20,1% SWE 12,5% CHE 5,3% EST 4,9% FRA 3,9% USA 2,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 19,7% Musik komponeret før: 80,3% Uropf 6,0% 1986-2017 13,6% 1950-1985 12,3% 1900-1949 12,3% 1850-1899 3,5% 1800-1849 0,0% 1700-1799 51,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 1,2%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,1% Musik komponeret af kvinder: 5,9%

114.

94,1% 5,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Den tyske musik udgøres hovedsageligt af opførelser af G. F. Händels ’Messias’.

Sæson: 17/18

I alt: 590 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,9% Musik komponeret af kvinder: 5,1% Musik komponeret af mænd: 560 min Musik komponeret af kvinder: 30 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 16,9% Musik af udenlandske komponister: 83,1% GER DAN SWE USA ITA ISL NOR POL FRA GBR

53,6% 16,9% 10,2% 7,1% 4,1% 3,2% 2,4% 1,5% 0,5% 0,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 31,0% Musik komponeret før: 69,0% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 83,6% Musik komponeret af kvinder: 16,4%

83,6% 16,4%

3,2% 27,8% 4,9% 4,4% 13,9% 0,0% 40,7% 3,4% 1,2% 0,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

115.


Musica Ficta Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 5.682 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 5.676 min Musik komponeret af kvinder: 6 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 35,4% Musik af udenlandske komponister: 64,6% DAN 35,4% ITA 22,5% GER 17,3% NLD 16,4% FRA 4,2% SWE 1,8% CHE 1,1% GBR 0,9% AUT 0,2% NOR 0,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 18,2% Musik komponeret før: 81,8% Uropf 0,5% 1985/86/87- 17,7% 1950-1984/85/86 0,5% 1900-1949 16,9% 1850-1899 2,0% 1800-1849 0,5% 1700-1799 13,5% 1600-1699 16,2% 1400-1599 32,2% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

116.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%

99,9% 0,1%


Eneste kvindelige komponist er Thora Borch (NOR).

Sæson: 15/16

I alt: 2.033 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 2.030 min Musik komponeret af kvinder: 3 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 47,6% Musik af udenlandske komponister: 52,4% DAN ITA GER NLD GBR FRA NOR

47,6% 29,3% 14,9% 3,8% 2,2% 1,8% 0,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 7,9% Musik komponeret før: 92,1% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

1,5% 6,4% 1,0% 39,3% 1,5% 0,2% 14,8% 14,7% 20,6% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

99,8% 0,2%

117.


Eneste kvindelige komponist er Thora Borch (NOR).

Sæson: 16/17

I alt: 2.547 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 2.544 min Musik komponeret af kvinder: 3 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 34,4% Musik af udenlandske komponister: 65,6% DAN 34,4% NLD 22,1% GER 18,7% ITA 15,7% SWE 4,1% FRA 3,9% CHE 1,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 34,3% Musik komponeret før: 65,7% Uropf 0,0% 1986-2017 34,3% 1950-1985 0,2% 1900-1949 1,6% 1850-1899 1,2% 1800-1849 0,4% 1700-1799 14,5% 1600-1699 13,7% 1400-1599 34,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

118.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

99,8% 0,2%


Her er kun medtaget de koncerter, som er offentliggjort ved redaktionens deadline. Derfor mangler en hel del koncerter, som afholdes i foråret 2018.

Sæson: 17/18

I alt: 1.102 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.102 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,5% Musik af udenlandske komponister: 84,5% NLD ITA GER DAN FRA CHE AUT GBR

26,8% 25,9% 18,7% 15,5% 9,1% 2,7% 0,9% 0,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 0% Musik komponeret før: 100% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

0,0% 0,0% 0,0% 10,9% 5,0% 1,3% 8,7% 25,0% 49,2% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

119.


Randers Kammerorkester Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 8.282 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,95% Musik komponeret af kvinder: 0,05% Musik komponeret af mænd: 8.278 min Musik komponeret af kvinder: 4 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 24,5% Musik af udenlandske komponister: 75,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 19,9% Musik komponeret før: 80,1%

DAN 24,5% GER 22,6% AUT 18,3% FRA 10,5% GBR 8,6% USA 3,1% ITA 3,0% CZE 2,8% RUS 2,3% NOR 1,8% SWE 0,7% ROM 0,6% HUN 0,5% FIN 0,4% BRA 0,2% POL 0,1% ISL 0,1% Uropf 2,8% 1985/86/87- 17,1% 1950-1984/85/86 6,6% 1900-1949 19,3% 1850-1899 16,7% 1800-1849 8,3% 1700-1799 28,3% 1600-1699 0,8% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

120.

99,8% 0,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Eneste værk af en kvindelig komponist er Adeles (GBR) ’Skyfall’.

Sæson: 15/16

I alt: 3.475 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 3.471 min Musik komponeret af kvinder: 4 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 11,7% Musik af udenlandske komponister: 88,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 6,2% Musik komponeret før: 93,8%

GER FRA AUT DAN GBR CZE USA ITA RUS NOR ROM SWE HUN POL

26,8% 18,8% 18,0% 11,7% 6,0% 4,5% 3,9% 3,1% 2,4% 2,1% 1,3% 0,5% 0,5% 0,3%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 98,1% Musik komponeret af kvinder: 1,9%

98,1% 1,9%

0,7% 5,4% 4,4% 27,6% 19,8% 7,1% 34,1% 0,8% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

121.


Sæson: 16/17

I alt: 2.919 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 2.919 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 33,5% Musik af udenlandske komponister: 66,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 27,0% Musik komponeret før: 73,0%

DAN 33,5% AUT 25,1% GER 15,0% GBR 12,0% FRA 4,7% USA 2,5% NOR 2,3% SWE 1,2% ITA 1,0% FIN 1,0% RUS 0,8% CZE 0,5% ISL 0,2%

Uropf 4,1% 1986-2017 22,9% 1950-1985 10,2% 1900-1949 11,0% 1850-1899 17,0% 1800-1849 11,3% 1700-1799 22,7% 1600-1699 0,8% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

122.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 1.888 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.888 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 34,2% Musik af udenlandske komponister: 65,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 34,2% Musik komponeret før: 65,8%

DAN GER AUT GBR ITA RUS FRA CZE USA HUN BRA NOR FIN

34,2% 26,5% 8,2% 8,1% 5,9% 4,2% 3,9% 3,2% 2,7% 1,2% 1,1% 0,4% 0,3%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

4,8% 29,4% 5,2% 16,8% 10,8% 5,9% 26,1% 1,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

123.


Scenatet Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 2.520 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 82,6% Musik komponeret af kvinder: 17,4% Musik komponeret af mænd: 2.081 min Musik komponeret af kvinder: 439 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 41,4% Musik af udenlandske komponister: 58,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 97,0% Musik komponeret før: 3,0%

DAN 41,4% GER 12,1% GBR 10,8% ITA 8,9% GRE 7,1% USA 5,5% FRA 3,0% GRL 1,8% ISL 1,6% SWE 1,3% NOR 1,1% HUN 1,0% POL 1,0% JAP 1,0% AUT 0,9% FIN 0,8% TUR 0,4% IRL 0,4%

Uropf 16,6% 1985/86/87- 80,6% 1950-1984/85/86 2,8% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 82,0% Musik komponeret af kvinder: 18,0%

124.

82,0% 18,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Den italienske musik udgøres af opførelser af Salvatore Sciarrinos ’Infinito Nero’.

Sæson: 15/16

I alt: 456 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 70,0% Musik komponeret af kvinder: 30,0% Musik komponeret af mænd: 319 min Musik komponeret af kvinder: 137 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 29,4% Musik af udenlandske komponister: 70,6% DAN ITA FRA USA GER GBR AUT FIN IRL

29,4% 26,3% 16,4% 6,6% 5,7% 5,5% 4,8% 3,1% 2,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 100% Musik komponeret før: 0% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

13,8% 86,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 70,0% Musik komponeret af kvinder: 30,0%

70,0% 30,0%

125.


Den samlede varighed er meget længere i denne sæson end de andre. Dette skyldes til dels, at repertoiret rummer flere, længere sceniske værker. Sæson: 16/17

I alt: 1.468 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 87,1% Musik komponeret af kvinder: 12,9% Musik komponeret af mænd: 1.278 min Musik komponeret af kvinder: 190 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 41,4% Musik af udenlandske komponister: 58,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 97,9% Musik komponeret før: 2,1%

DAN 41,4% GER 15,1% GRE 12,3% GBR 12,0% ITA 4,1% ISL 2,7% USA 2,7% SWE 2,3% NOR 1,8% HUN 1,7% JAP 1,6% POL 1,2% TUR 0,7% FIN 0,5%

Uropf 21,1% 1986-2017 77,2% 1950-1985 1,7% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 86,8% Musik komponeret af kvinder: 13,2%

126.

86,8% 13,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 596 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 81,2% Musik komponeret af kvinder: 18,8% Musik komponeret af mænd: 484 min Musik komponeret af kvinder: 112 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 50,7% Musik af udenlandske komponister: 49,3% DAN USA GBR GER GRL ITA POL

50,7% 11,7% 11,7% 9,6% 7,6% 7,6% 1,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 92,4% Musik komponeret før: 7,6% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 79,7% Musik komponeret af kvinder: 20,3%

79,7% 20,3%

7,6% 84,9% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

127.


Theatre of Voices Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 2.055 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,2% Musik komponeret af kvinder: 2,8% Musik komponeret af mænd: 1.997 min Musik komponeret af kvinder: 58 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,7% Musik af udenlandske komponister: 90,3% GER 27,3% EST 27,3% ISL 15,6% USA 10,9% DAN 9,7% GBR 3,6% FIN 2,4% RUS 1,2% SWE 0,7% ØVRIGE 1,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 67,9% Musik komponeret før: 32,1% Uropf 6,3% 1985/86/87- 61,6% 1950-1984/85/86 12,5% 1900-1949 8,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 9,6% 1400-1599 1,4% Før 1400 0,6%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,5% Musik komponeret af kvinder: 3,5%

128.

96,5% 3,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,6% Musik komponeret af kvinder: 1,4%

98,6% 1,4%


Den estiske musik er af Arvo Pärt.

Sæson: 15/16

I alt: 852 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,5% Musik komponeret af kvinder: 6,5% Musik komponeret af mænd: 797 min Musik komponeret af kvinder: 55 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 6,0% Musik af udenlandske komponister: 94,0% EST ISL GER USA DAN FIN GBR RUS SWE

50,4% 14,1% 9,2% 6,7% 6,0% 5,8% 3,3% 2,9% 1,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 80,3% Musik komponeret før: 19,7% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 92,8% Musik komponeret af kvinder: 7,2%

92,8% 7,2%

2,9% 77,3% 13,1% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 96,4% Musik komponeret af kvinder: 3,6%

96,4% 3,6%

129.


Eneste kvindelige komponist er Cathy Berberian (USA).

Sæson: 16/17

I alt: 801 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4% Musik komponeret af mænd: 798 min Musik komponeret af kvinder: 3 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,6% Musik af udenlandske komponister: 81,4% GER 29,7% DAN 18,6% ISL 15,7% USA 15,4% EST 11,6% GBR 5,7% FRA 1,5% NLD 1,0% AUT 0,4% IRL 0,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 59,1% Musik komponeret før: 40,9% Uropf 3,7% 1986-2017 55,3% 1950-1985 6,6% 1900-1949 17,1% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 15,7% 1400-1599 0,0% Før 1400 1,5%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

130.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,1% Musik komponeret af kvinder: 0,9%

99,1% 0,9%


Her er kun medtaget de koncerter, som er offentliggjort ved redaktionens deadline. Derfor mangler en hel del koncerter, som afholdes i foråret 2018. Sæson: 17/18

I alt: 402 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 402 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% GER ISL USA EST

60,9% 18,7% 10,9% 9,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 59,5% Musik komponeret før: 40,5% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

18,7% 40,8% 22,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,9% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

131.


132.


Festivaler

133.


Festivaler - samlet

Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 59.545 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 91% Musik komponeret af kvinder: 9,0% Musik komponeret af mænd: 54.170 min Musik komponeret af kvinder: 5.375 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 34,0% Musik af udenlandske komponister: 66,0%

DAN 34,0% GER 17,2% AUT 8,3% FRA 7,2% ITA 4,3% USA 4,1% RUS 3,9% GBR 3,7% HUN 1,8% CZE 1,6% SWE 1,6% NOR 1,5% ESP 1,4% POL 1,3% ØVRIGE 8,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 45,0% Musik komponeret før: 55,0% Uropf 9,3% 1985/86/87- 35,9% 1950-1984/85/86 6,3% 1900-1949 13,4% 1850-1899 13,6% 1800-1849 8,0% 1700-1799 12,2% 1600-1699 1,0% 1400-1599 0,2% Før 1400 0,1%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 80,8% Musik komponeret af kvinder: 19,2%

134.

80,8% 19,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,2% Musik komponeret af kvinder: 0,8%

99,2% 0,8%


I oversigten er kun medtaget de festivaler, hvor der foreligger program for alle tre sæsoner.

Sæson: 2015

I alt: 18.860 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,2% Musik komponeret af kvinder: 4,8% Musik komponeret af mænd: 17.957 min Musik komponeret af kvinder: 903 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 35,5% Musik af udenlandske komponister: 64,5%

DAN GER FRA AUT RUS ITA GBR USA ESP SWE CZE NOR POL ØVRIGE

35,5% 18,8% 10,3% 6,7% 4,4% 3,6% 3,5% 2,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,0% 1,0% 7,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 44,3% Musik komponeret før: 55,7% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,0% Musik komponeret af kvinder: 10,0%

90,0% 10,0%

10,8% 33,5% 4,5% 16,2% 13,7% 7,5% 12,2% 1,4% 0,07% 0,03%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6%

99,4% 0,6%

135.


I oversigten er kun medtaget de festivaler, hvor der foreligger program for alle tre sæsoner.

Sæson: 2016

I alt: 19.327 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 91,4% Musik komponeret af kvinder: 8,6% Musik komponeret af mænd: 17.668 min Musik komponeret af kvinder: 1.659 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 32,2% Musik af udenlandske komponister: 67,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 44,0% Musik komponeret før: 56,0%

DAN 32,2% GER 16,0% AUT 11,5% USA 5,6% FRA 4,8% ITA 4,8% RUS 3,5% GBR 3,5% HUN 2,4% SWE 2,0% NOR 2,0% CZE 1,5% POL 0,9% ØVRIGE 9,2%

Uropf 7,2% 1986-2017 37,2% 1950-1985 8,2% 1900-1949 12,9% 1850-1899 9,7% 1800-1849 9,0% 1700-1799 14,4% 1600-1699 0,9% 1400-1599 0,3% Før 1400 0,2%

136.

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 81,4% Musik komponeret af kvinder: 18,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7%

81,4% 18,6%

99,3% 0,7%


I oversigten er kun medtaget de festivaler, hvor der foreligger program for alle tre sæsoner.

Sæson: 2017

I alt: 21.358 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 86,8% Musik komponeret af kvinder: 13,2% Musik komponeret af mænd: 18.545 min Musik komponeret af kvinder: 2.813 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 34,2% Musik af udenlandske komponister: 65,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 46,5% Musik komponeret før: 53,5%

DAN GER AUT FRA ITA GBR RUS USA HUN POL CZE ESP NOR ISL ØVRIGE

34,2% 16,8% 6,9% 6,5% 4,5% 4,1% 3,9% 3,8% 2,1% 1,9% 1,7% 1,6% 1,5% 1,3% 9,2%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 72,7% Musik komponeret af kvinder: 27,3%

72,7% 27,3%

9,9% 36,8% 6,2% 11,4% 17,2% 7,4% 10,1% 0,7% 0,2% 0,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,9% Musik komponeret af kvinder: 1,1%

98,9% 1,1%

137.


Bornholms Musikfestival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 2.143 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4% Musik komponeret af mænd: 2.135 min Musik komponeret af kvinder: 8 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 13,7% Musik af udenlandske komponister: 86,3%

GER 32,7% DAN 13,7% AUT 9,8% FRA 9,1% ITA 8,1% RUS 5,4% HUN 4,8% POL 4,3% GBR 2,5% NOR 2,1% FRO 2,0% ESP 1,4% ØVRIGE 4,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 9,7% Musik komponeret før: 90,3% Uropf 0,0% 1985/86/87- 9,7% 1950-1984/85/86 7,0% 1900-1949 16,9% 1850-1899 13,3% 1800-1849 23,2% 1700-1799 26,2% 1600-1699 2,9% 1400-1599 0,7% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

138.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4%

99,6% 0,4%


Sæson: 2015

I alt: 769 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 769 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 16,8% Musik af udenlandske komponister: 83,2% GER DAN FRA AUT FRO RUS POL ITA FIN USA NLD IRL

38,5% 16,8% 15,1% 7,3% 5,6% 4,9% 3,6% 2,6% 1,6% 1,4% 1,3% 1,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 8,3% Musik komponeret før: 91,7% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,0% 8,3% 5,6% 21,8% 12,0% 20,9% 30,0% 1,3% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

139.


Eneste kvindelige komponist er Cécile Chaminade (FRA).

Sæson: 2016

I alt: 723 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,9% Musik komponeret af kvinder: 1,1% Musik komponeret af mænd: 715 min Musik komponeret af kvinder: 8 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 11,6% Musik af udenlandske komponister: 88,4% GER 33,6% AUT 14,1% DAN 11,6% ITA 9,8% HUN 7,6% FRA 7,1% GBR 5,3% POL 3,7% RUS 3,3% NOR 1,4% ESP 1,4% LAT 1,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 7,5% Musik komponeret før: 92,5% Uropf 0,0% 1986-2017 7,5% 1950-1985 5,4% 1900-1949 17,4% 1850-1899 9,1% 1800-1849 25,9% 1700-1799 29,5% 1600-1699 3,2% 1400-1599 2,1% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

140.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2%

98,8% 1,2%


Sæson: 2017

I alt: 651 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 651 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,4% Musik af udenlandske komponister: 87,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 13,7% Musik komponeret før: 86,3%

GER ITA DAN RUS AUT HUN POL NOR FRA ESP GBR ARG CZE POR BGR SWE

24,7% 12,6% 12,4% 8,3% 8,1% 7,2% 5,7% 5,4% 4,1% 3,1% 2,3% 1,7% 1,5% 1,1% 0,9% 0,8%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,0% 13,7% 10,6% 10,4% 19,7% 23,0% 18,1% 4,5% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

141.


Click Festival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 3.140 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 74,5% Musik komponeret af kvinder: 25,5% Musik komponeret af mænd: 2.340 min Musik komponeret af kvinder: 800 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 40,8% Musik af udenlandske komponister: 59,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 94,1% Musik komponeret før: 5,9%

DAN 40,8% USA 26,3% GBR 7,3% SWE 3,8% GER 3,7% FRA 2,9% CHE 1,4% ESP 1,4% JAP 1,4% VEN 1,4% FIN 1,4% NLD 1,4% AUS 1,4% FRO 1,4% POL 1,4% ØVRIGE 2,4%

Uropf 0,0% 1985/86/87- 94,1% 1950-1984/85/86 5,9% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 73,8% Musik komponeret af kvinder: 26,2%

142.

73,8% 26,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 86,5% Musik komponeret af kvinder: 13,5%

86,5% 13,5%


Sæson: 2015

I alt: 1.120 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 78,1% Musik komponeret af kvinder: 21,9% Musik komponeret af mænd: 875 min Musik komponeret af kvinder: 245 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 44,2% Musik af udenlandske komponister: 55,8% DAN USA GBR FRA SWE JAP GER FIN ESP JAM GUY

44,2% 12,5% 8,0% 8,0% 6,7% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 2,2% 2,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 100% Musik komponeret før: 0% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 78,1% Musik komponeret af kvinder: 21,9%

78,1% 21,9%

143.


Sæson: 2016

I alt: 1.165 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 74,7% Musik komponeret af kvinder: 25,3% Musik komponeret af mænd: 870 min Musik komponeret af kvinder: 295 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 47,6% Musik af udenlandske komponister: 52,4% DAN 47,6% USA 36,9% VEN 3,9% NLD 3,9% FRO 3,9% SWE 3,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 84,1% Musik komponeret før: 15,9% Uropf 0,0% 1986-2017 84,1% 1950-1985 15,9% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 72,4% Musik komponeret af kvinder: 27,6%

144.

72,4% 27,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 86,5% Musik komponeret af kvinder: 13,5%

86,5% 13,5%


Sæson: 2017

I alt: 855 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 69,6% Musik komponeret af kvinder: 30,4% Musik komponeret af mænd: 595 min Musik komponeret af kvinder: 260 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 26,9% Musik af udenlandske komponister: 73,1% USA DAN GBR GER AUS CHE POL BRA

29,8% 26,9% 16,4% 8,2% 5,3% 5,3% 5,3% 2,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 100% Musik komponeret før: 0% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 69,6% Musik komponeret af kvinder: 30,4%

69,6% 30,4%

145.


Copenhagen Opera Festival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 8.017 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 87,3% Musik komponeret af kvinder: 12,7% Musik komponeret af mænd: 7.002 min Musik komponeret af kvinder: 1.015 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 41,5% Musik af udenlandske komponister: 58,5%

DAN 41,5% ITA 13,5% GER 11,4% AUT 11,2% FRA 7,5% GBR 4,6% USA 3,3% RUS 2,9% HUN 2,2% ISL 0,9% ESP 0,9% MEX 0,05%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 34,4% Musik komponeret før: 65,6% Uropf 3,0% 1985/86/87- 31,4% 1950-1984/85/86 2,5% 1900-1949 21,4% 1850-1899 23,1% 1800-1849 5,6% 1700-1799 13,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 63,2% Musik komponeret af kvinder: 36,8%

146.

63,2% 36,8%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


En række koncerter er udeladt på grund af manglende programoplysninger.

Sæson: 2015

I alt: 2.853 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 2.853 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 56,1% Musik af udenlandske komponister: 43,9% DAN GER ITA FRA RUS AUT ESP MEX

56,1% 13,5% 9,8% 9,6% 5,3% 3,2% 2,5% 0,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 43,5% Musik komponeret før: 56,5% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

2,8% 40,7% 0,0% 17,2% 25,3% 6,7% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

147.


En række koncerter er udeladt på grund af manglende programoplysninger. Eneste kvindelige komponist er Louise Alenius (DAN).

Sæson: 2016

I alt: 2.225 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,6% Musik komponeret af kvinder: 5,4% Musik komponeret af mænd: 2.105 min Musik komponeret af kvinder: 120 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 26,7% Musik af udenlandske komponister: 73,3% DAN 26,7% GER 22,2% AUT 22,0% ITA 13,5% GBR 5,8% ISL 3,4% RUS 3,4% USA 2,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 24,3% Musik komponeret før: 75,7% Uropf 0,0% 1986-2017 24,3% 1950-1985 0,0% 1900-1949 20,4% 1850-1899 13,3% 1800-1849 6,1% 1700-1799 36,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 77,8% Musik komponeret af kvinder: 22,2%

148.

77,8% 22,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


En række koncerter er udeladt på grund af manglende programoplysninger. Programmet domineres af en række opførelser af Louise Alenius’ (K, DAN) ’Silent Zone’.

Sæson: 2017

I alt: 2.939 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 69,5% Musik komponeret af kvinder: 30,5% Musik komponeret af mænd: 2.044 min Musik komponeret af kvinder: 895 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 38,6% Musik af udenlandske komponister: 61,4% DAN ITA FRA AUT GBR USA HUN GER RUS

38,6% 17,0% 11,2% 10,9% 8,1% 6,8% 6,1% 1,0% 0,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 33,2% Musik komponeret før: 66,8% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 8,2% Musik komponeret af kvinder: 91,8%

8,2% 91,8%

5,4% 27,7% 6,8% 26,3% 28,2% 4,1% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

149.


Copenhagen Summer Festival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 2.081 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,8% Musik komponeret af kvinder: 2,2% Musik komponeret af mænd: 2.036 min Musik komponeret af kvinder: 45 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 6,0% Musik af udenlandske komponister: 94,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 8,2% Musik komponeret før: 91,8%

GER 22,1% RUS 22,1% FRA 12,4% AUT 8,0% DAN 6,0% HUN 5,2% CZE 4,8% POL 3,4% ITA 2,3% GBR 2,2% ARG 1,9% BEL 1,8% USA 1,2% CHE 1,2% TUR 1,1% ØVRIGE 4,5%

Uropf 0,5% 1985/86/87- 7,7% 1950-1984/85/86 4,7% 1900-1949 38,7% 1850-1899 22,9% 1800-1849 10,2% 1700-1799 15,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,2% Musik komponeret af kvinder: 5,8%

150.

94,2% 5,8%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,2% Musik komponeret af kvinder: 1,8%

98,2% 1,8%


Sæson: 2015

I alt: 685 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,5% Musik komponeret af kvinder: 4,5% Musik komponeret af mænd: 654 min Musik komponeret af kvinder: 31 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,4% Musik af udenlandske komponister: 96,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 7,9% Musik komponeret før: 92,1%

GER RUS HUN CZE AUT POL FRA GBR ARG DAN USA BRA BEL ITA GRE

27,9% 20,0% 9,2% 7,4% 7,3% 5,3% 5,1% 5,0% 3,6% 3,4% 2,2% 1,5% 1,3% 0,6% 0,3%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 81,5% Musik komponeret af kvinder: 18,5%

81,5% 18,5%

0,0% 7,9% 7,0% 25,1% 32,0% 16,9% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 96,7% Musik komponeret af kvinder: 3,3%

96,7% 3,3%

151.


Sæson: 2016

I alt: 656 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 656 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,0% Musik af udenlandske komponister: 93,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 4,3% Musik komponeret før: 95,7%

RUS 21,5% GER 14,9% AUT 13,4% FRA 12,7% DAN 7,0% HUN 6,1% CZE 5,6% ITA 5,2% POL 3,2% ESP 3,0% BEL 2,3% GBR 1,8% EST 1,5% UKR 0,9% CHE 0,8% Uropf 0,0% 1986-2017 4,3% 1950-1985 3,8% 1900-1949 39,6% 1850-1899 18,8% 1800-1849 13,4% 1700-1799 20,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

152.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Eneste kvindelige komponist er Rosy Wertheim (NLD).

Sæson: 2017

I alt: 740 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,1% Musik komponeret af kvinder: 1,9% Musik komponeret af mænd: 726 min Musik komponeret af kvinder: 14 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,4% Musik af udenlandske komponister: 92,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 12,0% Musik komponeret før: 88,0%

RUS GER FRA DAN AUT TUR NOR CHE ARG NLD POL BEL CZE SVN USA ITA HUN

24,5% 23,1% 18,9% 7,4% 3,8% 3,1% 2,7% 2,6% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 0,7%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

1,4% 10,7% 3,4% 50,4% 18,2% 1,2% 14,7% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,8% Musik komponeret af kvinder: 2,2%

97,8% 2,2%

153.


Define Festival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 1.477 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 69,9% Musik komponeret af kvinder: 30,1% Musik komponeret af mænd: 1.032 min Musik komponeret af kvinder: 445 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 65,3% Musik af udenlandske komponister: 34,7%

DAN 65,3% FIN 9,8% GER 6,0% FRA 4,8% AUT 4,4% SWE 2,0% ISR 2,0% GBR 2,0% USA 1,7% NOR 1,0% ITA 0,7% ISL 0,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 94,2% Musik komponeret før: 5,8% Uropf 23,2% 1985/86/87- 71,0% 1950-1984/85/86 1,4% 1900-1949 1,8% 1850-1899 1,2% 1800-1849 1,1% 1700-1799 0,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 68,0% Musik komponeret af kvinder: 32,0%

154.

68,0% 32,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2015

I alt: 391 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 80,8% Musik komponeret af kvinder: 19,2% Musik komponeret af mænd: 316 min Musik komponeret af kvinder: 75 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 87,5% Musik af udenlandske komponister: 12,5% DAN USA GBR FIN AUT ISL

87,5% 3,8% 3,8% 2,6% 1,3% 1,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 98,2% Musik komponeret før: 1,8% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 80,5% Musik komponeret af kvinder: 19,5%

80,5% 19,5%

16,9% 81,3% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

155.


Sæson: 2016

I alt: 450 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 58,9% Musik komponeret af kvinder: 41,1% Musik komponeret af mænd: 265 min Musik komponeret af kvinder: 185 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 66,0% Musik af udenlandske komponister: 34,0% DAN 66,0% FRA 13,6% FIN 10,0% GER 4,0% NOR 3,3% AUT 3,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 88,2% Musik komponeret før: 11,8% Uropf 19,3% 1986-2017 68,9% 1950-1985 4,7% 1900-1949 2,2% 1850-1899 4,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 53,4% Musik komponeret af kvinder: 46,6%

156.

53,4% 46,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2017

I alt: 636 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 70,9% Musik komponeret af kvinder: 29,1% Musik komponeret af mænd: 451 min Musik komponeret af kvinder: 185 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 51,1% Musik af udenlandske komponister: 48,9% DAN FIN GER AUT SWE ISR GBR ITA FRA USA

51,1% 14,2% 11,0% 7,2% 4,7% 4,7% 2,2% 1,7% 1,6% 1,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 95,9% Musik komponeret før: 4,1% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 69,7% Musik komponeret af kvinder: 30,3%

69,7% 30,3%

29,9% 66,0% 0,0% 1,6% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

157.


Esbjerg International Chamber Music Festival

Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 2.167 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 2.167 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,9% Musik af udenlandske komponister: 90,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 14,2% Musik komponeret før: 85,8%

GER 34,0% AUT 14,9% DAN 9,9% CZE 8,2% FRA 6,6% GBR 6,6% HUN 5,1% RUS 4,2% ARG 4,2% ESP 3,0% POL 1,1% SWE 0,9% ØVRIGE 1,5%

Uropf 1,6% 1985/86/87- 13,3% 1950-1984/85/86 4,5% 1900-1949 20,2% 1850-1899 23,9% 1800-1849 10,7% 1700-1799 25,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

158.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2015

I alt: 516 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 516 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,1% Musik af udenlandske komponister: 96,9% FRA GBR AUT GER CZE RUS HUN DAN ARG SWE NOR UKR

19,2% 17,1% 16,4% 15,1% 14,5% 4,3% 3,5% 3,1% 1,9% 1,9% 1,7% 1,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 33,9% Musik komponeret før: 66,1% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,0% 33,9% 2,7% 27,2% 17,8% 6,7% 11,6% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

159.


Sæson: 2016

I alt: 573 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 573 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% AUT 24,8% GER 21,1% HUN 16,2% RUS 12,0% FRA 7,5% CZE 6,3% GBR 5,2% POL 4,2% SWE 1,7% IRL 0,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 9,4% Musik komponeret før: 90,6% Uropf 0,0% 1986-2017 9,4% 1950-1985 8,9% 1900-1949 40,8% 1850-1899 13,4% 1800-1849 2,6% 1700-1799 24,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

160.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2017

I alt: 1.078 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.078 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,5% Musik af udenlandske komponister: 81,5% GER DAN AUT ARG CZE ESP GBR USA

49,8% 18,5% 8,9% 7,4% 6,1% 5,9% 2,2% 1,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 7,2% Musik komponeret før: 92,8% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

3,2% 5,6% 3,0% 5,9% 32,4% 17,0% 33,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

161.


Frederiksværk Musikfestival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 3.260 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 3.257 min Musik komponeret af kvinder: 3 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 13,1% Musik af udenlandske komponister: 86,9%

GER 25,1% AUT 23,8% DAN 13,1% RUS 12,9% FRA 5,8% CZE 4,0% ARG 3,0% ITA 2,9% GBR 2,7% ESP 1,8% GRE 1,3% NOR 1,2% ØVRIGE 2,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 13,1% Musik komponeret før: 86,9% Uropf 3,7% 1985/86/87- 9,3% 1950-1984/85/86 4,9% 1900-1949 14,4% 1850-1899 27,4% 1800-1849 17,2% 1700-1799 20,7% 1600-1699 2,3% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7%

162.

99,3% 0,7%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2015

I alt: 1.070 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.070 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 13,8% Musik af udenlandske komponister: 86,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 10,8% Musik komponeret før: 89,2%

GER AUT RUS DAN FRA GBR CZE NOR GRE ITA ARG ESP ØVRIGE

20,5% 17,4% 16,1% 13,8% 9,4% 3,6% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 1,4% 1,3% 4,1%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

2,3% 8,5% 4,5% 26,4% 23,7% 10,7% 16,8% 7,1% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

163.


Eneste kvindelige komponist er Josefine Opsahl (DAN).

Sæson: 2016

I alt: 1.100 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3% Musik komponeret af mænd: 1.097 min Musik komponeret af kvinder: 3 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 10,3% Musik af udenlandske komponister: 89,7% AUT 31,3% GER 28,4% DAN 10,3% RUS 8,0% FRA 5,7% ITA 4,9% ARG 4,1% GBR 3,6% HUN 1,4% FIN 0,9% GRE 0,8% NOR 0,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 17,4% Musik komponeret før: 82,6% Uropf 5,8% 1986-2017 11,5% 1950-1985 6,0% 1900-1949 10,1% 1850-1899 15,5% 1800-1849 23,6% 1700-1799 27,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 98,4% Musik komponeret af kvinder: 1,6%

164.

98,4% 1,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2017

I alt: 1.090 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.090 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,2% Musik af udenlandske komponister: 84,8% GER AUT DAN RUS CZE ESP ARG FRA ITA GBR USA

26,4% 22,6% 15,2% 14,9% 8,7% 4,1% 3,6% 2,3% 0,9% 0,8% 0,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 10,9% Musik komponeret før: 89,1% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

3,0% 7,9% 4,1% 7,1% 43,0% 17,1% 17,8% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

165.


G((o))ng Tomorrow Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 2.695 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 75,3% Musik komponeret af kvinder: 24,7% Musik komponeret af mænd: 2.029 min Musik komponeret af kvinder: 666 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 58,4% Musik af udenlandske komponister: 41,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 94,2% Musik komponeret før: 5,8%

DAN 58,4% USA 6,2% JAP 5,7% SWE 4,2% LBN 3,7% IRL 3,2% GBR 2,9% NOR 2,4% ITA 2,4% CRO 2,0% GER 1,9% CAN 1,6% FRA 1,4% ØVRIGE 4,0%

Uropf 22,3% 1985/86/87- 71,9% 1950-1984/85/86 3,7% 1900-1949 0,1% 1850-1899 1,1% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,6% 1600-1699 0,2% 1400-1599 0,1% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 74,7% Musik komponeret af kvinder: 25,3%

166.

74,7% 25,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 84,1% Musik komponeret af kvinder: 15,9%

84,1% 15,9%


Sæson: 2015

I alt: 771 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 83,4% Musik komponeret af kvinder: 16,6% Musik komponeret af mænd: 643 min Musik komponeret af kvinder: 128 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 58,5% Musik af udenlandske komponister: 41,5% DAN USA LBN CRO JAP GER AUS GBR SWE

58,5% 10,6% 9,7% 7,0% 6,9% 2,9% 1,9% 1,6% 0,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 90,7% Musik komponeret før: 9,3% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,3% Musik komponeret af kvinder: 14,7%

85,3% 14,7%

31,9% 58,8% 8,3% 0,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 65,3% Musik komponeret af kvinder: 34,7%

65,3% 34,7%

167.


Sæson: 2016

I alt: 895 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 71,7% Musik komponeret af kvinder: 28,3% Musik komponeret af mænd: 642 min Musik komponeret af kvinder: 253 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 53,1% Musik af udenlandske komponister: 46,9% DAN 53,1% SWE 11,7% IRL 9,5% NOR 7,3% ITA 7,3% GBR 5,0% CAN 4,8% USA 1,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 98,7% Musik komponeret før: 1,3% Uropf 11,8% 1986-2017 86,8% 1950-1985 1,3% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 71,3% Musik komponeret af kvinder: 28,7%

168.

71,3% 28,7%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2017

I alt: 1.029 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 72,3% Musik komponeret af kvinder: 27,7% Musik komponeret af mænd: 744 min Musik komponeret af kvinder: 285 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 63,1% Musik af udenlandske komponister: 36,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 92,9% Musik komponeret før: 7,1%

DAN JAP USA FRA GER LBN GBR CHN VNM BEL TUR PSE GRE

63,1% 9,7% 7,1% 3,7% 2,8% 2,4% 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,5% 1,0% 0,8%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 70,2% Musik komponeret af kvinder: 29,8%

70,2% 29,8%

24,1% 68,8% 2,3% 0,0% 2,4% 0,0% 1,5% 0,5% 0,4% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

169.


Hindsgavl Festival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 3.043 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,5% Musik komponeret af kvinder: 0,5% Musik komponeret af mænd: 3.027 min Musik komponeret af kvinder: 16 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 13,2% Musik af udenlandske komponister: 86,8%

GER 31,3% AUT 24,3% DAN 13,2% FRA 8,4% RUS 7,0% CZE 4,3% POL 2,3% SWE 1,6% ITA 1,6% HUN 1,5% NOR 1,2% GBR 1,0% ØVRIGE 2,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 14,7% Musik komponeret før: 85,3% Uropf 2,5% 1985/86/87- 12,2% 1950-1984/85/86 4,8% 1900-1949 13,5% 1850-1899 17,9% 1800-1849 22,5% 1700-1799 23,5% 1600-1699 3,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,1%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 97,1% Musik komponeret af kvinder: 2,9%

170.

97,1% 2,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%

99,9% 0,1%


Eneste kvindelige komponist er Hildegard von Bingen (GER).

Sæson: 2015

I alt: 946 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3% Musik komponeret af mænd: 943 min Musik komponeret af kvinder: 3 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 17,4% Musik af udenlandske komponister: 82,6% GER DAN AUT RUS FRA ITA GBR HUN SWE USA EST ØVRIGE

36,6% 17,4% 16,9% 11,7% 5,2% 2,4% 2,4% 2,3% 1,7% 1,3% 1,1% 1,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 13,8% Musik komponeret før: 86,2% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

6,1% 7,7% 4,9% 24,3% 17,8% 20,0% 9,7% 9,2% 0,0% 0,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4%

99,6% 0,4%

171.


Sæson: 2016

I alt: 1.008 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.008 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,9% Musik af udenlandske komponister: 85,1% AUT 38,2% GER 35,1% DAN 14,9% CZE 5,3% SWE 3,4% FRA 2,3% POL 0,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 14,9% Musik komponeret før: 85,1% Uropf 0,0% 1986-2017 14,9% 1950-1985 1,9% 1900-1949 5,3% 1850-1899 10,4% 1800-1849 34,9% 1700-1799 32,1% 1600-1699 0,5% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

172.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Eneste kvindelige komponist er Nadia Ratsimandresy (FRA).

Sæson: 2017

I alt: 1.089 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2% Musik komponeret af mænd: 1.076 min Musik komponeret af kvinder: 13 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,1% Musik af udenlandske komponister: 91,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 15,3% Musik komponeret før: 84,7%

GER AUT FRA RUS DAN CZE POL NOR ITA HUN TUR AUS MEX GBR

23,0% 17,8% 16,8% 9,5% 8,1% 7,2% 5,7% 3,2% 2,3% 2,3% 2,0% 0,7% 0,7% 0,6%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 92,2% Musik komponeret af kvinder: 7,8%

92,2% 7,8%

1,7% 13,7% 7,5% 11,7% 25,0% 13,3% 27,2% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

173.


Holmboe i Horsens Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 1.438 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,9% Musik komponeret af kvinder: 6,1% Musik komponeret af mænd: 1.350 min Musik komponeret af kvinder: 88 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 38,7% Musik af udenlandske komponister: 61,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 30,9% Musik komponeret før: 69,1%

DAN 38,7% GER 19,4% AUT 6,6% FRA 6,2% CZE 5,1% RUS 4,2% ISL 3,1% USA 3,1% MAL 2,4% HUN 2,2% ESP 2,1% GBR 2,0% SWE 1,2% ITA 1,0% ØVRIGE 2,6%

Uropf 0,0% 1985/86/87- 30,9% 1950-1984/85/86 14,2% 1900-1949 14,3% 1850-1899 17,5% 1800-1849 7,7% 1700-1799 15,0% 1600-1699 0,3% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 80,7% Musik komponeret af kvinder: 19,3%

174.

80,7% 19,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

99,8% 0,2%


Sæson: 2015

I alt: 336 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 336 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 47,3% Musik af udenlandske komponister: 52,7% DAN GER RUS FRA HUN GBR AUT USA ITA POL NOR

47,3% 15,2% 13,4% 7,4% 4,8% 4,5% 3,9% 1,2% 1,2% 0,9% 0,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 23,8% Musik komponeret før: 76,2% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,0% 23,8% 15,5% 30,1% 10,4% 13,1% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

175.


Sæson: 2016

I alt: 470 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,3% Musik komponeret af kvinder: 1,7% Musik komponeret af mænd: 462 min Musik komponeret af kvinder: 8 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 32,6% Musik af udenlandske komponister: 67,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 22,3% Musik komponeret før: 77,7%

DAN 32,6% GER 26,2% CZE 15,7% FRA 7,2% USA 3,2% AUT 2,6% RUS 2,1% SWE 2,1% GBR 1,9% ARG 1,3% ITA 1,3% BGR 1,1% ESP 1,1% FIN 1,1% NOR 0,6% Uropf 0,0% 1986-2017 22,3% 1950-1985 17,4% 1900-1949 10,4% 1850-1899 24,5% 1800-1849 1,1% 1700-1799 23,2% 1600-1699 1,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,3% Musik komponeret af kvinder: 5,7%

176.

94,3% 5,7%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,5% Musik komponeret af kvinder: 0,5%

99,5% 0,5%


Sæson: 2017

I alt: 632 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 87,3% Musik komponeret af kvinder: 12,7% Musik komponeret af mænd: 552 min Musik komponeret af kvinder: 80 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 38,8% Musik af udenlandske komponister: 61,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 41,1% Musik komponeret før: 58,9%

DAN GER AUT ISL MAL FRA ESP USA HUN EST SWE RUS CAN ITA GBR

38,8% 16,6% 11,1% 7,1% 5,5% 4,7% 4,0% 4,0% 2,4% 1,6% 1,1% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 69,2% Musik komponeret af kvinder: 30,8%

69,2% 30,8%

0,0% 41,1% 11,1% 8,9% 16,0% 9,8% 13,1% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

177.


Klang Festival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 2.968 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 87,6% Musik komponeret af kvinder: 12,4% Musik komponeret af mænd: 2.599 min Musik komponeret af kvinder: 369 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 50,5% Musik af udenlandske komponister: 49,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 83,5% Musik komponeret før: 16,5%

DAN 50,5% USA 7,3% GER 7,0% FRA 5,3% GBR 4,1% CAN 3,0% POL 2,7% SWE 2,7% JAP 2,6% HUN 2,5% GRE 2,2% ISL 2,1% AUT 1,3% IRL 1,1% ESP 1,0% ØVRIGE 4,5%

Uropf 31,1% 1985/86/87- 52,4% 1950-1984/85/86 13,1% 1900-1949 2,7% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,1% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,5% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,1% Musik komponeret af kvinder: 14,9%

178.

85,1% 14,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2015

I alt: 710 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,5% Musik komponeret af kvinder: 5,5% Musik komponeret af mænd: 671 min Musik komponeret af kvinder: 39 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 41,1% Musik af udenlandske komponister: 58,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 79,2% Musik komponeret før: 20,8%

DAN GER FRA CAN AUT ISL AUS JAP ITA EST ESP GBR SWE HUN GRE SVN

41,1% 16,1% 14,5% 5,6% 4,4% 2,8% 2,5% 2,5% 2,1% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,0% 1,0% 1,0%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,1% Musik komponeret af kvinder: 6,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

93,1% 6,9%

100% 0%

26,5% 52,7% 11,5% 9,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

179.


Sæson: 2016

I alt: 830 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 89,0% Musik komponeret af kvinder: 11,0% Musik komponeret af mænd: 739 min Musik komponeret af kvinder: 91 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 40,2% Musik af udenlandske komponister: 59,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 79,8% Musik komponeret før: 20,2%

DAN 40,2% USA 15,1% CZE 8,4% POL 7,2% SWE 6,5% GER 5,8% GBR 4,6% FRA 2,2% GRE 1,9% NOR 1,6% CHE 1,2% TWN 1,2% ISL 1,0% ITA 1,0% HUN 0,7% BRA 0,7% ØVRIGE 1,3% Uropf 24,3% 1986-2017 55,4% 1950-1985 19,6% 1900-1949 0,6% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 86,3% Musik komponeret af kvinder: 13,7%

180.

86,3% 13,7%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2017

I alt: 1.428 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 83,3% Musik komponeret af kvinder: 16,7% Musik komponeret af mænd: 1.189 min Musik komponeret af kvinder: 239 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 61,2% Musik af udenlandske komponister: 38,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 87,9% Musik komponeret før: 12,1%

DAN USA GBR JAP HUN CAN GER GRE IRL ISL ESP FRA SWE NOR TWN POL ØVRIGE

61,2% 6,5% 4,5% 4,2% 4,1% 3,4% 2,9% 2,8% 2,3% 2,3% 1,5% 1,1% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 81,0% Musik komponeret af kvinder: 19,0%

81,0% 19,0%

37,3% 50,6% 10,2% 0,7% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

181.


NJORD Biennale Sæson: 2016

I alt: 395 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 31,4% Musik komponeret af kvinder: 68,6% Musik komponeret af mænd: 124 min Musik komponeret af kvinder: 271 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,7% Musik af udenlandske komponister: 84,3% FIN DAN ISL FRA SWE FRO

68,6% 15,7% 7,8% 5,1% 1,5% 1,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 100% Musik komponeret før: 0% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 31,4% Musik komponeret af kvinder: 68,6%

182.

31,4% 68,6%

12,2% 87,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Festivalen er kun afholdt én gang i perioden. Årets festivalkomponist var Kaija Saariaho (K, FIN), hvis musik udgør ca. 66 % af programmet.


183.


Odsherred Kammermusikfestival

Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 1.372 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,1% Musik komponeret af kvinder: 2,9% Musik komponeret af mænd: 1.332 min Musik komponeret af kvinder: 40 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,8% Musik af udenlandske komponister: 85,2%

GER 27,1% AUT 24,6% ITA 15,2% DAN 14,8% FRA 7,4% CZE 3,3% RUS 2,5% FIN 1,9% ESP 1,3% ROM 1,1% HUN 0,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 10,0% Musik komponeret før: 90,0% Uropf 2,3% 1985/86/87- 7,7% 1950-1984/85/86 4,2% 1900-1949 9,3% 1850-1899 21,1% 1800-1849 30,6% 1700-1799 23,5% 1600-1699 1,5% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 83,9% Musik komponeret af kvinder: 16,1%

184.

83,9% 16,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5%

98,5% 1,5%


Eneste kvindelige komponist er Clara Schumann (GER).

Sæson: 2015

I alt: 420 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,6% Musik komponeret af kvinder: 2,4% Musik komponeret af mænd: 410 min Musik komponeret af kvinder: 10 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,2% Musik af udenlandske komponister: 78,8% GER AUT DAN ITA RUS

40,5% 26,0% 21,2% 10,7% 1,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 6,9% Musik komponeret før: 93,1% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,0% 6,9% 0,5% 5,0% 33,1% 36,9% 17,6% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,4% Musik komponeret af kvinder: 2,6%

97,4% 2,6%

185.


Eneste kvindelige komponist er Hedwige Chretién (FRA).

Sæson: 2016

I alt: 446 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,2% Musik komponeret af kvinder: 1,8% Musik komponeret af mænd: 438 min Musik komponeret af kvinder: 8 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,5% Musik af udenlandske komponister: 78,5%

GER 29,4% AUT 24,9% DAN 21,5% ITA 12,8% RUS 6,1% HUN 2,2% FRA 1,8% CZE 1,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 13,5% Musik komponeret før: 86,5% Uropf 7,0% 1986-2017 6,5% 1950-1985 8,3% 1900-1949 10,3% 1850-1899 5,6% 1800-1849 37,0% 1700-1799 20,9% 1600-1699 4,5% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

186.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,9% Musik komponeret af kvinder: 2,1%

97,9% 2,1%


Eneste kvindelige komponist er Suzanne Giraud (FRA).

Sæson: 2017

I alt: 506 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,7% Musik komponeret af kvinder: 4,3% Musik komponeret af mænd: 484 min Musik komponeret af kvinder: 22 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,6% Musik af udenlandske komponister: 96,4%

AUT ITA FRA GER CZE FIN ESP DAN ROM

23,3% 21,1% 18,6% 14,0% 7,7% 5,1% 3,6% 3,6% 3,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 9,5% Musik komponeret før: 90,5% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 54,2% Musik komponeret af kvinder: 45,8%

54,2% 45,8%

0,0% 9,5% 3,6% 11,9% 24,7% 19,8% 30,6% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

187.


Open Days Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 1.565 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 92,8% Musik komponeret af kvinder: 7,2% Musik komponeret af mænd: 1.453 min Musik komponeret af kvinder: 112 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 51,1% Musik af udenlandske komponister: 48,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 82,9% Musik komponeret før: 17,1%

DAN 51,1% USA 8,2% SWE 6,7% ISL 5,2% GER 5,2% CUB 4,5% ITA 4,0% GBR 2,6% NOR 2,0% FRA 1,7% BEL 1,5% NLD 1,3% RUS 1,0% CZE 0,8% CAN 0,8% ØVRIGE 3,4%

Uropf 29,3% 1985/86/87- 53,6% 1950-1984/85/86 12,2% 1900-1949 1,2% 1850-1899 0,3% 1800-1849 0,5% 1700-1799 2,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,4% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,4% Musik komponeret af kvinder: 8,6%

188.

91,4% 8,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2015

I alt: 516 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,1% Musik komponeret af kvinder: 1,9% Musik komponeret af mænd: 506 min Musik komponeret af kvinder: 10 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 44,6% Musik af udenlandske komponister: 55,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 86,2% Musik komponeret før: 13,8%

DAN SWE GER USA ISL BEL ITA RUS GBR GRE NOR CUB POL NLD

44,6% 12,8% 8,9% 8,7% 8,1% 4,5% 3,1% 2,3% 1,7% 1,6% 1,4% 1,0% 0,8% 0,6%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 97,8% Musik komponeret af kvinder: 2,2%

97,8% 2,2%

23,4% 62,8% 8,1% 2,3% 0,0% 0,8% 1,2% 0,0% 1,4% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

189.


Sæson: 2016

I alt: 449 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 78,8% Musik komponeret af kvinder: 21,2% Musik komponeret af mænd: 354 min Musik komponeret af kvinder: 95 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 69,5% Musik af udenlandske komponister: 30,5%

DAN 69,5% USA 10,2% CUB 4,7% CZE 2,9% SWE 2,7% FRO 2,0% ISL 2,0% GBR 1,6% LAT 1,3% TAI 1,1% POL 0,9% NLD 0,7% FRA 0,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 86,0% Musik komponeret før: 14,0% Uropf 34,7% 1986-2017 51,2% 1950-1985 12,0% 1900-1949 0,4% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,9% 1700-1799 0,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 75,4% Musik komponeret af kvinder: 24,6%

190.

75,4% 24,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Eneste kvindelige komponist er Anna-Lena Laurin (SWE).

Sæson: 2017

I alt: 600 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2% Musik komponeret af mænd: 593 min Musik komponeret af kvinder: 7 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 43,0% Musik af udenlandske komponister: 57,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 77.8% Musik komponeret før: 22,2%

DAN ITA CUB USA GER ISL SWE NOR GBR FRA NLD CAN MEX JAP RUS IND

43,0% 7,8% 7,5% 6,2% 5,8% 5,0% 4,5% 4,2% 4,2% 4,0% 2,3% 2,0% 1,3% 0,8% 0,7% 0,7%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5%

98,5% 1,5%

30,3% 47,5% 15,8% 0,7% 0,7% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

191.


PULSAR Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 2.224 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 84,9% Musik komponeret af kvinder: 15,1% Musik komponeret af mænd: 1.888 min Musik komponeret af kvinder: 336 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 49,6% Musik af udenlandske komponister: 50,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 92,6% Musik komponeret før: 7,4%

DAN 49,6% GBR 8,2% SWE 6,5% ISL 6,0% ESP 4,6% GRE 3,6% USA 3,5% JAP 2,9% CHE 2,8% CHN 2,7% UKR 1,8% FRA 1,5% SGP 1,3% ØVRIGE 5,2%

Uropf 32,7% 1985/86/87- 59,8% 1950-1984/85/86 5,7% 1900-1949 1,8% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 83,7% Musik komponeret af kvinder: 16,3%

192.

83,7% 16,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2015

I alt: 472 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,1% Musik komponeret af kvinder: 2,8% Musik komponeret af mænd: 459 min Musik komponeret af kvinder: 13 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 29,9% Musik af udenlandske komponister: 70,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 88,8% Musik komponeret før: 11,2%

DAN CHE USA JAP SWE GBR AUT ISL NOR SGP POL GER EST

29,9% 13,3% 11,9% 10,2% 7,8% 7,2% 4,4% 3,8% 3,4% 3,0% 2,1% 1,5% 1,5%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,9% Musik komponeret af kvinder: 3,1%

96,9% 3,1%

29,0% 59,7% 6,8% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

193.


Sæson: 2016

I alt: 763 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 86,0% Musik komponeret af kvinder: 14,0% Musik komponeret af mænd: 656 min Musik komponeret af kvinder: 107 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 53,3% Musik af udenlandske komponister: 46,7%

DAN 53,3% CHN 7,9% GBR 7,5% ESP 7,2% SWE 5,8% ISL 4,7% FRA 3,0% USA 2,2% JAP 2,1% SGP 2,0% GRE 2,0% TAI 1,4% UKR 0,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 98,7% Musik komponeret før: 1,3% Uropf 33,2% 1986-2017 65,5% 1950-1985 1,3% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,8% Musik komponeret af kvinder: 14,2%

194.

85,8% 14,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2017

I alt: 989 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 78,2% Musik komponeret af kvinder: 21,8% Musik komponeret af mænd: 773 min Musik komponeret af kvinder: 216 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 56,0% Musik af udenlandske komponister: 44,0%

DAN GBR ISL GRE SWE ESP UKR ARG FRA FIN POL CZE USA

56,0% 9,2% 8,1% 6,5% 6,4% 4,8% 3,3% 1,5% 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 89,7% Musik komponeret før: 10,3% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 75,6% Musik komponeret af kvinder: 24,4%

75,6% 24,4%

34,2% 55,5% 8,5% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

195.


Rudersdal Sommerkoncerter Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 1.975 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 90,5% Musik komponeret af kvinder: 9,5% Musik komponeret af mænd: 1.788 min Musik komponeret af kvinder: 187 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 26,8% Musik af udenlandske komponister: 73,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 22,4% Musik komponeret før: 77,6%

DAN 26,8% GER 18,9% RUS 12,6% FRA 7,0% POL 5,6% ITA 5,0% CZE 4,1% UKR 3,5% USA 3,0% AUT 2,5% NOR 2,3% GBR 1,8% ESP 1,6% EST 1,5% ARG 1,1% SWE 1,0% NLD 0,6% BEL 0,5% HUN 0,4%

Uropf 3,6% 1985/86/87- 18,7% 1950-1984/85/86 14,0% 1900-1949 21,8% 1850-1899 17,7% 1800-1849 5,7% 1700-1799 17,2% 1600-1699 0,3% 1400-1599 0,5% Før 1400 0,5%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 70,1% Musik komponeret af kvinder: 29,9%

196.

70,1% 29,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 96,4% Musik komponeret af kvinder: 3,6%

96,4% 3,6%


Sæson: 2015

I alt: 713 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 713 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 41,1% Musik af udenlandske komponister: 58,9% DAN GER POL ITA FRA ESP GBR ARG AUT NLD

41,1% 28,6% 9,1% 8,7% 3,1% 2,8% 2,8% 2,1% 1,4% 0,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 13,0% Musik komponeret før: 87,0% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

3,8% 9,3% 11,8% 22,0% 22,9% 2,8% 27,5% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

197.


Sæson: 2016

I alt: 681 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 91,5% Musik komponeret af kvinder: 8,5% Musik komponeret af mænd: 623 min Musik komponeret af kvinder: 58 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,8% Musik af udenlandske komponister: 81,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 23,3% Musik komponeret før: 76,7%

DAN 18,8% GER 15,4% UKR 10,3% FRA 10,1% CZE 9,1% USA 8,8% NOR 6,6% RUS 5,3% AUT 5,0% ITA 2,9% POL 2,6% EST 2,1% NLD 1,5% SWE 1,5%

Uropf 2,6% 1986-2017 20,7% 1950-1985 19,8% 1900-1949 18,8% 1850-1899 9,8% 1800-1849 10,1% 1700-1799 15,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 1,5% Før 1400 1,5%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 63,5% Musik komponeret af kvinder: 36,5%

198.

63,5% 36,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2017

I alt: 581 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 77,8% Musik komponeret af kvinder: 22,2% Musik komponeret af mænd: 452 min Musik komponeret af kvinder: 129 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,8% Musik af udenlandske komponister: 81,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 32,7% Musik komponeret før: 67,3%

RUS DAN GER FRA POL CZE ITA EST GBR ESP BEL SWE HUN ARG AUT

36,7% 18,8% 11,2% 8,1% 4,8% 3,3% 2,9% 2,8% 2,8% 1,9% 1,7% 1,7% 1,4% 1,0% 1,0%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 61,1% Musik komponeret af kvinder: 38,9%

61,1% 38,9%

4,6% 28,1% 10,0% 25,0% 20,7% 4,0% 6,9% 0,9% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 85,9% Musik komponeret af kvinder: 14,1%

85,9% 14,1%

199.


Rued Langgaard Festival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 1.662 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6% Musik komponeret af mænd: 1.652 min Musik komponeret af kvinder: 10 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 84,6% Musik af udenlandske komponister: 15,4% DAN 84,6% HUN 12,0% GER 2,5% ITA 0,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 10,5% Musik komponeret før: 89,5% Uropf 11,5% 1985/86/87- 4,8% 1950-1984/85/86 11,3% 1900-1949 52,8% 1850-1899 12,0% 1800-1849 6,9% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,8% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,3% Musik komponeret af kvinder: 5,7%

200.

94,3% 5,7%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Årets festivalkomponister var Rued Langgaard og Carl Nielsen.

Sæson: 2015

I alt: 581 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 581 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 100% Musik af udenlandske komponister: 0% DAN

100%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 5,9% Musik komponeret før: 94,1% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5,9% 1,2% 1,4% 90,5% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

201.


Årets festivalkomponister var Rued Langgaard og György Ligeti (HUN).

Sæson: 2016

I alt: 558 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,2% Musik komponeret af kvinder: 1,8% Musik komponeret af mænd: 548 min Musik komponeret af kvinder: 10 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 61,6% Musik af udenlandske komponister: 38,4% DAN 61,6% HUN 35,8% ITA 2,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 17,7% Musik komponeret før: 82,3% Uropf 19,9% 1986-2017 9,7% 1950-1985 31,2% 1900-1949 36,7% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 2,5% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 89,9% Musik komponeret af kvinder: 10,1%

202.

89,9% 10,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Årets festivalkomponister var Rued Langgaard og Niels W. Gade.

Sæson: 2017

I alt: 523 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 523 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 92,0% Musik af udenlandske komponister: 8,0% DAN GER

92.0% 8,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 92,2% Musik komponeret før: 7,8% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

8,8% 3,4% 1,0% 27,9% 37,1% 21,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

203.


SPOR Festival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 3.168 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 81,9% Musik komponeret af kvinder: 18,1% Musik komponeret af mænd: 2.595 min Musik komponeret af kvinder: 573 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,7% Musik af udenlandske komponister: 77,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 99,5% Musik komponeret før: 0,5%

FRA 23,6% DAN 22,7% GER 18,7% USA 8,7% POL 4,5% NOR 4,5% ITA 3,3% NLD 2,8% GBR 2,5% ISL 1,9% EGY 1,4% CHE 1,3% BEL 1,1% AUT 0,8% ØVRIGE 2,6%

Uropf 38,4% 1985/86/87- 61,1% 1950-1984/85/86 0,5% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 81,8% Musik komponeret af kvinder: 18,2%

204.

81,8% 18,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Programmet domineres af et 12-timers værk (ca. 56 % af den samlede varighed) af Francois Sarhan (M, FRA). Sæson: 2015

I alt: 1.277 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,4% Musik komponeret af kvinder: 4,6% Musik komponeret af mænd: 1.218 min Musik komponeret af kvinder: 59 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 23,1% Musik af udenlandske komponister: 76,9% FRA DAN USA GER NOR GBR AUS

58,5% 23,1% 6,6% 5,5% 2,9% 2,3% 1,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 98,8% Musik komponeret før: 1,2% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 95,3% Musik komponeret af kvinder: 4,7%

95,3% 4,7%

75,5% 23,3% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

205.


Sæson: 2016

I alt: 781 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 84,0% Musik komponeret af kvinder: 16,0% Musik komponeret af mænd: 656 min Musik komponeret af kvinder: 125 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 34,6% Musik af udenlandske komponister: 65,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 100% Musik komponeret før: 0%

DAN 34,6% USA 21,5% ITA 13,4% GER 9,0% NOR 5,8% BEL 4,5% AUT 3,1% LAT 1,9% CHE 1,4% SWE 1,4% IRL 1,3% GBR 1,3% BLR 0,9%

Uropf 14,3% 1986-2017 85,7% 1950-1985 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 84,0% Musik komponeret af kvinder: 16,0%

206.

84,0% 16,0%


Sæson: 2017

I alt: 1.110 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 65,0% Musik komponeret af kvinder: 35,0% Musik komponeret af mænd: 721 min Musik komponeret af kvinder: 389 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,0% Musik af udenlandske komponister: 86,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 100% Musik komponeret før: 0%

GER DAN POL NLD ISL NOR EGY GBR CHE RUS USA TUR

40,6% 14,0% 12,8% 8,1% 5,4% 5,4% 4,1% 3,6% 2,7% 1,4% 1,1% 0,9%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

12,8% 87,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 65,0% Musik komponeret af kvinder: 35,0%

65,0% 35,0%

207.


STRØM Festival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 1.901 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 77,6% Musik komponeret af kvinder: 22,4% Musik komponeret af mænd: 1.476 min Musik komponeret af kvinder: 425 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 44,8% Musik af udenlandske komponister: 55,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 94,1% Musik komponeret før: 5,9%

DAN 44,8% GBR 15,3% GER 6,9% ITA 6,8% USA 4,9% AUS 3,9% IRL 3,2% CAN 3,2% ISL 2,0% NLD 1,6% JAP 1,6% AUT 1,6% NOR 1,6% FRA 1,2% ØVRIGE 1,6%

Uropf 0,0% 1985/86/87- 94,1% 1950-1984/85/86 5,9% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 77,1% Musik komponeret af kvinder: 22,9%

208.

77,1% 22,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 85,8% Musik komponeret af kvinder: 14,2%

85,8% 14,2%


Sæson: 2015

I alt: 705 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 73,0% Musik komponeret af kvinder: 27,0% Musik komponeret af mænd: 515 min Musik komponeret af kvinder: 190 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 51,1% Musik af udenlandske komponister: 48,9% DAN GBR GER IRL AUT IRN

51,5% 23,4% 12,8% 6,4% 4,3% 2,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 100% Musik komponeret før: 0% Uropf 0,0% 1986-2017 100,0% 1950-1985 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 73,0% Musik komponeret af kvinder: 27,0%

73,0% 27,0%

209.


Sæson: 2016

I alt: 753 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 73,2% Musik komponeret af kvinder: 26,8% Musik komponeret af mænd: 551 min Musik komponeret af kvinder: 202 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 36,9% Musik af udenlandske komponister: 63,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 88,2% Musik komponeret før: 11,8%

DAN 36,9% GBR 12,9% USA 11,8% ITA 9,3% CAN 8,0% GER 4,2% NLD 4,0% JAP 4,0% NOR 4,0% ISL 2,0% FRA 1,9% ØVRIGE 1,1%

Uropf 0,0% 1986-2017 88,2% 1950-1985 11,8% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 70,5% Musik komponeret af kvinder: 29,5%

210.

70,5% 29,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 93,3% Musik komponeret af kvinder: 6,7%

93,3% 6,7%


Sæson: 2017

I alt: 443 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 92,6% Musik komponeret af kvinder: 7,4% Musik komponeret af mænd: 410 min Musik komponeret af kvinder: 33 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 48,1% Musik af udenlandske komponister: 51,9% DAN AUS ITA GBR ISL IRL GER FRA CHE USA

48,1% 16,7% 13,5% 6,3% 5,2% 3,4% 2,0% 1,8% 1,8% 1,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 94,6% Musik komponeret før: 5,4% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,5% Musik komponeret af kvinder: 5,5%

94,5% 5,5%

0,0% 94,6% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 58,3% Musik komponeret af kvinder: 41,7%

58,3% 41,7%

211.


Suså Festival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 1.035 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 88,6% Musik komponeret af kvinder: 11,4% Musik komponeret af mænd: 917 min Musik komponeret af kvinder: 118 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 51,7% Musik af udenlandske komponister: 48,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 85,5% Musik komponeret før: 14,5%

DAN 51,7% ESP 9,6% POR 5,9% FRA 4,8% ITA 3,5% GER 3,0% JAP 2,8% NOR 2,8% GRE 2,1% USA 2,1% FRO 1,8% CUB 1,4% ISL 1,2% ISR 1,0% SGP 1,0% SWE 1,0% ARG 0,9% ØVRIGE 3,6% Uropf 5,8% 1985/86/87- 79,7% 1950-1984/85/86 14,5% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 88,8% Musik komponeret af kvinder: 11,2%

212.

88,8% 11,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 87,3% Musik komponeret af kvinder: 12,7%

87,3% 12,7%


Sæson: 2015

I alt: 355 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 85,9% Musik komponeret af kvinder: 14,1% Musik komponeret af mænd: 305 min Musik komponeret af kvinder: 50 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 50,1% Musik af udenlandske komponister: 48,9% DAN ESP FRA ITA ISL SWE JAP ARG CHE USA

50,1% 27,9% 4,5% 3,9% 3,4% 2,8% 2,5% 2,5% 1,4% 0,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 92,1% Musik komponeret før: 7,9% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 84,7% Musik komponeret af kvinder: 15,3%

84,7% 15,3%

7,0% 85,1% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

213.


Sæson: 2016

I alt: 333 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 83,5% Musik komponeret af kvinder: 16,5% Musik komponeret af mænd: 278 min Musik komponeret af kvinder: 55 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 37,8% Musik af udenlandske komponister: 62,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 80,5% Musik komponeret før: 19,5%

DAN 37,8% POR 18,3% GER 9,3% NOR 6,3% GRE 4,5% CUB 4,2% USA 4,2% FRA 3,9% FRO 2,7% CHN 2,4% NLD 2,1% GBR 2,1% FIN 2,1%

Uropf 1,5% 1986-2017 79,0% 1950-1985 19,5% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,4% Musik komponeret af kvinder: 14,6%

214.

85,4% 14,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 75,4% Musik komponeret af kvinder: 24,6%

75,4% 24,6%


Sæson: 2017

I alt: 347 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,3% Musik komponeret af kvinder: 3,7% Musik komponeret af mænd: 334 min Musik komponeret af kvinder: 13 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 66,6% Musik af udenlandske komponister: 33,4% DAN ITA FRA JAP ISR SGP FRO NOR GRE USA RUS

66,6% 6,3% 6,1% 5,8% 2,9% 2,9% 2,9% 2,3% 2,0% 1,4% 0,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 83,6% Musik komponeret før: 16,4% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,6% Musik komponeret af kvinder: 3,4%

96,6% 3,4%

8,6% 74,9% 16,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 94,7% Musik komponeret af kvinder: 5,3%

94,7% 5,3%

215.


Thy Chamber Music Festival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 2.585 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 2.585 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,8% Musik af udenlandske komponister: 81,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 6,3% Musik komponeret før: 93,7%

GER 23,6% FRA 19,3% AUT 18,9% DAN 18,8% RUS 7,0% CZE 4,6% HUN 3,3% BRA 1,4% KOR 0,9% FRO 0,8% NOR 0,7% ROM 0,4% USA 0,3%

Uropf 0,5% 1985/86/87- 5,7% 1950-1984/85/86 8,9% 1900-1949 15,4% 1850-1899 42,1% 1800-1849 13,9% 1700-1799 13,4% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

216.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2015

I alt: 866 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 866 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,7% Musik af udenlandske komponister: 81,3%

GER DAN AUT FRA CZE KOR RUS

34,4% 18,7% 17,1% 12,7% 12,0% 2,8% 2,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 9,7% Musik komponeret før: 90,3% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

1,6% 8,1% 6,0% 12,2% 38,3% 19,2% 14,5% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

217.


Sæson: 2016

I alt: 948 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 948 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,8% Musik af udenlandske komponister: 85,2% AUT 30,2% FRA 26,4% RUS 16,0% DAN 14,8% GER 8,6% FRO 2,1% NOR 1,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 2,1% Musik komponeret før: 97,9% Uropf 0,0% 1986-2017 2,1% 1950-1985 5,9% 1900-1949 16,9% 1850-1899 54,2% 1800-1849 8,4% 1700-1799 12,4% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

218.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 2017

I alt: 771 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 771 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 23,7% Musik af udenlandske komponister: 76,3% GER DAN FRA HUN AUT BRA CZE ROM RUS USA

29,8% 23,7% 18,2% 11,2% 7,1% 4,7% 1,9% 1,3% 1,0% 1,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 7,5% Musik komponeret før: 92,5% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

0,0% 7,5% 15,8% 17,0% 31,5% 14,8% 13,4% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

219.


Vendsyssel Musikfestival Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 8.126 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5% Musik komponeret af mænd: 8.007 min Musik komponeret af kvinder: 119 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,8% Musik af udenlandske komponister: 78,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 16,9% Musik komponeret før: 83,1%

GER 28,7% DAN 21,8% AUT 8,5% FRA 6,8% GBR 4,4% NOR 4,1% ITA 4,1% RUS 3,0% ESP 3,0% SWE 2,5% USA 2,0% ARG 1,5% POL 1,3% HUN 1,1% CZE 0,9% UKR 0,9% ØVRIGE 5,3%

Uropf 3,1% 1985/86/87- 13,9% 1950-1984/85/86 8,2% 1900-1949 19,4% 1850-1899 16,4% 1800-1849 12,3% 1700-1799 21,4% 1600-1699 3,6% 1400-1599 0,9% Før 1400 0,6%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,7% Musik komponeret af kvinder: 6,3%

220.

93,7% 6,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,5% Musik komponeret af kvinder: 0,5%

99,5% 0,5%


Sæson: 2015

I alt: 2.428 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,8% Musik komponeret af kvinder: 2,1% Musik komponeret af mænd: 2.378 min Musik komponeret af kvinder: 50 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,8% Musik af udenlandske komponister: 77,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 14,0% Musik komponeret før: 86,0%

DAN GER AUT FRA ITA RUS NOR GBR SWE ESP USA CZE POL FIN ØVRIGE

22,8% 22,5% 11,2% 6,3% 6,1% 4,9% 3,7% 3,7% 3,6% 3,1% 2,7% 1,8% 1,7% 1,6% 4,4%

Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 87,4% Musik komponeret af kvinder: 12,6%

87,4% 12,6%

2,5% 11,5% 7,9% 22,7% 14,3% 8,8% 27,6% 3,7% 0,3% 0,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3%

99,7% 0,3%

221.


Sæson: 2016

I alt: 2.830 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,7% Musik komponeret af kvinder: 1,3% Musik komponeret af mænd: 2.794 min Musik komponeret af kvinder: 36 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,5% Musik af udenlandske komponister: 77,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 20,5% Musik komponeret før: 79,5%

GER 29,4% DAN 22,5% AUT 6,5% FRA 5,7% GBR 4,9% NOR 4,2% ITA 4,1% ARG 3,3% ESP 2,8% UKR 2,5% RUS 1,9% SWE 1,8% HUN 1,6% USA 1,6% BRA 1,3% GRE 1,2% ØVRIGE 4,8% Uropf 4,5% 1986-2017 16,3% 1950-1985 10,8% 1900-1949 23,2% 1850-1899 10,5% 1800-1849 13,6% 1700-1799 15,7% 1600-1699 3,5% 1400-1599 1,1% Før 1400 0,9%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 95,2% Musik komponeret af kvinder: 4,8%

222.

95,2% 4,8%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4%

99,6% 0,4%


Sæson: 2017

I alt: 2.868 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2% Musik komponeret af mænd: 2.835 min Musik komponeret af kvinder: 33 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,4% Musik af udenlandske komponister: 79,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 15,8% Musik komponeret før: 84,2%

GER DAN FRA AUT GBR NOR ESP RUS ITA POL SWE USA HUN CZE ØVRIGE

33,2% 20,4% 8,4% 8,2% 4,7% 4,5% 3,0% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 1,7% 1,2% 1,0% 4,3%

Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,7% Musik komponeret af kvinder: 3,3%

96,7% 3,3%

2,1% 13,6% 5,8% 13,0% 24,1% 13,9% 21,7% 3,7% 1,2% 0,7%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7%

99,3% 0,7%

223.


Aarhus Sommeropera Sæson: 2015, 2016, 2017

I alt: 1.590 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.590 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 77,4% Musik af udenlandske komponister: 22,6% DAN 77,4% GER 22,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 77,4% Musik komponeret før: 22,6% Uropf 12,9% 1985/86/87- 64,5% 1950-1984/85/86 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 22,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

224.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Årets forestilling er ’Pimpinone’ af G. Ph. Telemann.

Sæson: 2015

I alt: 360 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 360 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100%

GER

100%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 0% Musik komponeret før: 100% Uropf 1986-2017 1950-1985 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

225.


Årets forestilling er ’Lænker’ af Svend Hvidtfelt Nielsen.

Sæson: 2016

I alt: 690 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 690 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 100% Musik af udenlandske komponister: 0%

DAN 100%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 100% Musik komponeret før: 0% Uropf 16,7% 1986-2017 83,3% 1950-1985 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

226.

100% 0%


Årets forestilling er ’Darwin’ af Niels Marthinsen.

Sæson: 2017

I alt: 540 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 540 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 100% Musik af udenlandske komponister: 0% DAN

100%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 100% Musik komponeret før: 0% Uropf 1987-2018 1950-1986 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

16,7% 83,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

227.
Repertoirestatistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler

i sĂŚsonerne 15/16, 16/17 og 17/18 pr. 1. januar 2018

Repertoire statistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler

Dansk Komponistforening I Edition Wilhelm Hansen I Edition-S I Snyk i sĂŚsonerne 15/16, 16/17 og 17/18 pr. 1. januar 2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.