Repertoirestatistik for 2020/2021 og 2021/2022

Page 1

statistik Repertoire

i sæsonerne 20/21 og 21/22 Dansk Komponistforening I Edition Wilhelm Hansen I Musikforlæggerne I Edition-S I Art Music Denmark
for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler
2.
3. for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler statistik Repertoire i sæsonerne 20/21 og 21/22 pr. 28. april 2023 Dansk Komponistforening I Edition Wilhelm Hansen I Musikforlæggerne I Edition-S I Art Music Denmark

REDAKTION

ANALYSEN ER UDARBEJDET AF LAYOUT

Michelle Demant

Malene Henssel www.henssel.com

© Copyright 2021 Dansk Komponistforening

4.
Michelle Demant & Sine Tofte Hannibal

Forord

Fremgangsmåde

NATIONALT REPERTOIRE

SYMFONIORKESTRE

Symfoniorkestre samlet

CPH Phil

Det Kgl. Kapel

DR Symfoniorkestret

Odense Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester

OPERAER

Operaer samlet

Den Fynske Opera

Den Jyske Opera

Den Kgl. Opera

Den Ny Opera

Den Åbne Opera

Nordic Opera

Opera Hedeland

Operanord

ENSEMBLER

Ensembler samlet

Ars Nova

Athelas Sinfonietta

Concerto Copenhagen

DUEN - Det Danske Ungdomsensemble

DR Pigekoret

DR Vokalensemble

Ensemble MidtVest

Ensemble Storstrøm

Esbjerg Ensemble

Figura Ensemble

Lydenskab

Mogens Dahl Kammerkor

Musica Ficta

NEKO3

NJYD

Randers Kammerorkester

Scenatet

Theatre of Voices

Århus Sinfonietta

FESTIVALER

Festivaler samlet

Bornholms Musikfestival

Click Festival

Copenhagen Opera Festival

Copenhagen Summer Festival

Esbjerg International Chamber Music Festival

Festival & Friends

Frederiksværk Musikfestival

G((o))ng Tomorrow

Hindsgavl Festival

Kammermusik ved Lundsgaard

Klang Festival

Late Summer Festival

Midt i Marts

MINU Festival

Odsherred Kammermusikfestival

Open Days

Organ Sound Art Festival

Pulsar Festival

Rudersdal Sommerkoncerter

Rued Langgaard Festival

SPOR Festival

Struer Tracks

STRØM Festival

Thy Chamber Music Festival

Vendsyssel Musikfestival

Århus Sommeropera

5. side 7 side 10 side 14 side 18 side 19 side 22 side 25 side 28 side 31 side 34 side 37 side 40 side 43 side 44 side 47 side 50 side 53 side 56 side 59 side 62 side 63 side 66 side 67 side 68 side 71 side 74 side 77 side 80 side 83 side 86 side 89 side 92 side 95 side 98 side 101 side 104 side 105 side 108 side 111 side 114 side 117 side 120 side 123 side 126 side 127 side 130 side 133 side 134 side 137 side 140 side 143 side 146 side 149 side 152 side 155 side 158 side 161 side 164 side 167 side 170 side 173 side 176 side 179 side 182 side 185 side 188 side 191 side 192 side 195 side 198 side 201
6.

Forord

Repertoirestatistikken for det klassiske musikliv i Danmark er en omfattende statistik, der synliggør, hvilken musik der bliver spillet rundt om i danske koncertsale, og hvad forholdet er mellem musik af kvinder og mænd, ny og ældre musik samt dansk og udenlandsk musik.

Format og fremgangsmåde er identisk fra statistik til statistik, da formålet er løbende at dokumentere, hvordan danske symfoniorkestre, ensembler, operahuse og festivaler varetager det enorme musikalske repertoire, der eksisterer allerede, og i hvor høj grad de medvirker til at skabe samtidens musikhistorie ved at initiere og opføre nye værker.

Den tredje statistik dækker sæsonerne 2020 – 2021 og 2021 –2022, og i forhold til de to foregående statistikker har vi tilføjet to kategorier til oplysninger om køn; dels kategorien ’andet køn’ dels kategorien ’komponeret kollektivt’. Det har vi gjort for at afspejle udviklingen på musikscenen i disse år, hvor et binært syn på køn viger for en anerkendelse af flere forskellige kønsidentiteter, og en tendens i retning af at mange værker skabes kollektivt dvs. af flere ophavspersoner sammen.

I 2020 – 2022 var 9,5% af det samlede nationale repertoire skrevet af kvinder, 0,12% var skrevet af non-binære komponister, mens 2,22% af repertoiret var komponeret kollektivt. Musik skrevet af mænd udgjorde således 88,16%, hvor det i perioden 2018 – 2020 var 94,6%. Uanset at det med den tredje statistik er første gang, vi opgør mere end to køn og én ophavsperson, er tallene udtryk for en langsom bevægelse i retning af bedre balance mellem køn. Den bevægelse er det afgørende at holde i gang og accelerere, for ubalancen, særligt når det gælder symfoniorkestrene, er stadig for stor.

7.

Det er et enkelt og konkret greb, der ikke kun gavner kønsbalancen; det sikrer samtidig udviklingen af vores tids musikhistorie og giver publikum nutidige perspektiver på den tid, vi lever i, der resonerer på en anden måde, end den historiske musik.

Vi sporer dog også en minimal bevægelse i det ældre repertoire, hvor andelen af musik af kvinder på nationalt plan er steget fra 0,5% til 1%. Det er fortsat en forsvindende lille del, men det afspejler en øget opmærksomhed i musiklivet på, at mange kvinder op igennem tiden har skrevet musik, der siden er blevet glemt, eller som aldrig fik lov til at blive opført. Men musikken findes, og den fortjener at blive fundet frem, opført og indspillet og derigennem blive skrevet ind i historien igen.

Vi opdaterer statistikken hvert andet år, så data om den klassiske musik i Danmark altid er tilgængeligt for dem, der måtte være interesseret.

God læsning!

8.
Statistikken viser med al tydelighed, at jo mere ny musik et orkester, en opera, et ensemble eller en festival har på programmet, desto bedre balance mellem køn i repertoiret.

Loui Törnqvist

DIREKTØR

Edition Wilhelm Hansen / Musikforlæggerne i Danmark

Sine Tofte Hannibal –

DAGLIG LEDER

Dansk Komponistforening Eva Ohrt –

DIREKTØR

Edition S og Dacapo Records

Regin Petersen –

DIREKTØR

Art Music Denmark

Repertoirestatistikken er udarbejdet med støtte fra Dansk Komponistforening, Musikforlæggerne i Danmark, Art Music

Denmark og Kodas Kulturelle Midler

9.

Fremgangsmåde

UNDERSØGELSESFELT

Repertoirestatistikken for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og festivaler 2021-2022 er en opfølgning på den første og anden repertoirestatistik, der til sammen dækkede årene 2015-2020. Med Repertoirestatistikken ønsker vi så vidt muligt at skabe et datagrundlag, der kan bruges til løbende at følge bevægelser i repertoiret i Danmark, og derfor er metoden i nærværende statistik identisk med metoden i de to foregående statistikker. Metoden til indsamling og behandling af data beskrives i det følgende.

DATA

For hvert værk er noteret titel, kompositions-år, varighed, komponistens køn & nationalitet samt hvorvidt der er tale om et værk komponeret kollektivt dvs. med mere end én ophavsperson. Det er ydermere noteret, hvorvidt der er tale om en uropførelse eller en dansk førstegangsopførelse. Værkerne er så vidt muligt noteret med en opførelsesdato for reference. Hvis et værk opføres ved flere koncerter, optræder det flere gange i statistikken.

KATEGORIER

Statistikken omfatter danske musikinstitutioner. Disse er fordelt på kategorierne symfoniorkestre, operaer, ensembler og festivaler. Repertoiret fra de pågældende institutioner vedrører sæsonerne 2020-2021 samt 2021-2022. Undtagelsen herfra er festivalsæsonerne, som er inddelt efter kalenderårene 2021 og 2022. En stor del af koncerterne blev fortsat aflyst eller udskudt i 2021 grundet corona, og i statistikken indgår altså kun opførte værker - ikke programsatte værker, som blev aflyst.

KILDEMATERIALE

Alle aktører i denne udgivelse har været kontaktet i forbindelse med indsamling af data om repertoire. De aktører, der ikke er vendt tilbage i første omgang, har modtaget flere henvendelser. I det omfang vi har modtaget materiale om repertoire i form af

10.

sæsonprogrammer, programhæfter, værklister, koncertkalendere etc., er disse anvendt. I de tilfælde, hvor en institution ikke er vendt tilbage på vores henvendelser, har vi anvendt de data, der har været tilgængelige online.

Som udgangspunkt er alle koncerter i hver enkelt institutions sæsonprogram noteret. De noterede koncerter omfatter således både klassiske såvel som populære koncerter og familiekoncerter. Arrangementer, hvor der ikke har foreligget et program, eller som det af andre årsager ikke har været muligt at notere efter de angivne kategorier, er ikke talt med.

Oplysninger om varighed og kompositionsår er så vidt muligt indhentet fra det pågældende koncertprogram, komponistens forlag, databaser som IMSLP eller fra komponistens egen hjemmeside. I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde oplysninger om varighed og kompositionsår for en komponists værk, er der foretaget et skøn baseret på koncertens samlede varighed og komponistens leveår.

ANALYSE

Med varighed som tælle-enhed har vi undersøgt den procentvise fordeling af musik af henholdsvis kvinder, mænd, andet køn og kollektivt komponerede værker. Andet køn er for eksempel non-binære eller transpersoner. Disse er medtaget, hvor den pågældende aktør har inkluderet kønsfordeling i fremsendte værklister, eller gennem den information om komponisten som har været tilgængelig online vurderet ud fra fx komponistens biografitekst på hjemmeside eller brug af pronominer. Andet køn er udeladt hos aktører med 0% andet køn. Kollektivt komponerede værker indgår, når værker er komponeret af to eller flere komponister i fællesskab. Dette indebærer både værker komponeret i duoer, kollektiver, værker hvor der indgår kompositioner af både afdøde og nulevende komponister, samt performance -og improvisationsværker. Ved kollektivt komponerede værker er der noter med forklaring. Ligeledes er fordelingen af nationaliteter og herunder fordelingen af danske henholdsvis udenlandske komponister blevet undersøgt.

Derudover har vi undersøgt fordelingen af kompositionsår i kategorierne uropførelse (uanset kompositionsår), dansk førstegangsopførelse, ny musik (skrevet inden for de sidste 30 år), perioderne 1950-1992, 1900-1949, 1850-1899, 1800-1849, 17001799, 1600-1699, 1400-1599 samt før år 1400. Her er ydermere fordelingen af ny henholdsvis ældre musik blevet undersøgt.

Endelig har vi undersøgt fordelingen af musik af henholdsvis kvinder, mænd, andet køn og kollektiver inden for ny henholdsvis ældre musik.

Denne analyse er foretaget for hver institution for hver sæson og for alle institutioner i hver kategori samlet for de pågældende sæsoner. I visse tilfælde er der kun afviklet koncerter i én sæson.

Endelig er analysen foretaget for hele det nationale repertoire i sæson 2020-2022.

11.

Forkortelser for nationaliteter

ARG Argentina

ARM Armenien

AUS Australien

AUT Østrig

AZE Azerbaijan

BEL Belgien

BGR Bulgarien

BIH Bosnien-Hercegovina

BLR Hviderusland

BOL Bolivia

BRA Brasilien

CAN Canada

CHE Chile

CZE Tjekkiet

CHN Kina

COD Den Demokratiske Republik Congo

COL Columbia

CRI Costa Rica

CRO Kroatien

CUB Cuba

CYP Cypern

DAN Danmark

EGY Egypten

ESP Spanien

EST Estland

FIN Finland

FRA Frankrig

FRO Færøerne

GBR Storbritannien

GEO Georgien

GER Tyskland

GHA Ghana

GLP Guadeloupe

GRE Grækenland

GRL Grønland

GUY Guyana

HON Honduras

HUN Ungarn

ISL Island

IND Indien

IRL Irland

IRN Iran

ISR Israel

ITA Italien

JAM Jamaica

JAP Japan

JOR Jordan

KOR Sydkorea

LAT Letland

LBN Libanon

LCH Liechtenstein

LTU Litauen

MAL Malta

MAR Marokko

MEX Mexico

NIC Nicaragua

NLD Holland

NOR Norge

NZL New Zealand

POL Polen

POR Portugal

PSE Palæstina

PRY Paraguay

PUR Puerto Rico

ROM Rumænien

RUS Rusland

SCH Schweiz

SER Serbien

SGP Singapore

SLO Slovakiet

SVN Slovenien

SYR Syrien

SWE Sverige

TAI Taiwan

TUR Tyrkiet

UKR Ukraine

URU Uruguay

USA USA

VEN Venezuela

VNM Vietnam

ZAF Sydafrika

12.

Farvekoder

13.
GBR GEO GER GHA GLP GRE GRL GUY HON HUN IND ISL IRL IRN ISR ITA JAM JAP JOR KOR LAT LBN LCH LTU MAL MAR MEX NIC NLD NOR NZL POL POR PSE PRY PUR ROM RUS SCH SER SGP SLO SPA SVN SYR SWE TAI TUR UKR URU USA VEN VNM ZAF ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHN COD COL CRI CRO CUB CYP CZE DAN EGY ESP EST FIN FRA FRO

Nationalt repertoire

14.

Nationalt repertoire

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 174.462 min

Musik komponeret af mænd: 88,4% / 154.131 min

Musik komponeret af kvinder: 9,2% / 16.055 min

Musik komponeret af andet køn: 0,1% / 213 min

Musik komponeret kollektivt: 2,3% / 4.063 min

obs:

I de 9,02% øvrige lande indgår 149 nationaliteter, herunder flere komponister med blandet nationalitet.

Musik af danske komponister: 23,7%

Musik af udenlandske komponister: 76,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 27,1%

Musik komponeret før 1992: 72,9%

Uropf DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

I det nationale repertoire er dobbelte opførelser blevet fjernet, så der her er et reelt billede over det nationale spillede repertoire.

Musik komponeret af mænd: 63,2%

Musik komponeret af kvinder: 28,4%

Musik komponeret af andet køn: 0,4%

Musik komponeret kollektivt: 8,0%

Musik komponeret af mænd: 98,5%

Musik komponeret af kvinder: 1,1%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,4%

15.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GER AUT ITA FRA RUS GBR USA AUT/HUN CZE SWE ØVRIGE 23,73 % 16,21 % 14,56 % 13,47 % 5,51 % 4,74 % 4,04 % 3,85 % 1,32 % 1,27 % 1,26 % 9,02 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
5,5 % 0,5 % 19,0 % 6,6 % 19,5 % 21,0 % 9,6 % 14,1 % 1,0 % 0,9 % 0,2 %
1600-1699 1400-1599 Før 1400
1. Kønsfordeling

Sæson: 2020/2021 I alt: 73.044 min

Musik komponeret af mænd: 89,7% / 65.502 min

Musik komponeret af kvinder: 6,8% / 4.940 min

Musik komponeret af andet køn: 0,1% / 93 min

Musik komponeret kollektivt: 3,4% / 2.509 min

Musik af danske komponister: 21,1%

Musik af udenlandske komponister: 78,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 26,2%

Musik komponeret før 1992: 73,8%

Uropf DK førstegangsopf. 1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 64,8%

Musik komponeret af kvinder: 22,9%

Musik komponeret af andet køn: 0,5%

Musik komponeret kollektivt: 11,8%

Musik komponeret af mænd: 98,4%

Musik komponeret af kvinder: 1,1%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,5%

16. NATIONALT REPERTOIRE #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN GER AUT ITA FRA RUS GBR USA SWE CZE FIN NOR ØVRIGE 21,13 % 19,31 % 14,88 % 13,70 % 5,35 % 4,48 % 4,02 % 3,53 % 1,48 % 1,36 % 1,18 % 1,08 % 8,51 %
1. Kønsfordeling
4,9 % 0,6 % 21,3 % 6,0 % 18,7 % 19,1 % 11,6 % 16,9 % 1,0 % 0,6 % 0,0 %

Sæson: 2021/2022 I alt: 101.418 min

Musik komponeret af mænd: 87,4% / 88.630 min

Musik komponeret af kvinder: 11,0% / 11.114 min

Musik komponeret af andet køn: 0,1% / 120 min

Musik komponeret kollektivt: 1,5% / 1.554 min

Musik af danske komponister: 25,6%

Musik af udenlandske komponister: 74,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 27,8%

Musik komponeret før 1992: 72,2%

Uropf DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Musik komponeret af mænd: 58,3%

Musik komponeret af kvinder: 36,5%

Musik komponeret af andet køn: 0,4%

Musik komponeret kollektivt: 4,8%

Musik komponeret af mænd: 98,6%

Musik komponeret af kvinder: 1,2%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,2%

17. NATIONALT REPERTORIE #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN AUT GER ITA FRA RUS USA GBR AUT/HUN CZE SWE ØVRIGE 25,61 % 14,32 % 13,97 % 13,30 % 5,62 % 4,93 % 4,09 % 4,05 % 2,27 % 1,21 %
1,11 % 9,53 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
5,9 % 0,4 % 21,9 % 7,2 % 20,2 % 22,4 % 8,2 % 12,0 % 0,9 % 1,1 % 0,4 %
Før 1400

Symfoniorkestre

18.

Symfoniorkestre samlet

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 45.817 min

Musik komponeret af mænd: 97,1% / 144.488 min

Musik komponeret af kvinder: 1,5% / 705 min

Musik komponeret kollektivt: 1,36% / 624 min

Musik af danske komponister: 14,3%

Musik af udenlandske komponister: 85,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 11,6%

Musik komponeret før 1992: 88,4%

DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

Musik komponeret af mænd: 85,4%

Musik komponeret af kvinder: 8,0%

Musik komponeret kollektivt: 7,0%

Musik komponeret af mænd: 98,6%

Musik komponeret af kvinder: 0,7%

Musik komponeret kollektivt: 1,0%

19.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER DAN AUT RUS ITA USA FRA GBR CZE FIN CAN ØVRIGE 22,97% 14,33% 13,41% 12,28% 9,57% 6,68% 6,51% 3,60% 2,09% 1,90% 1,34% 5,33%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
Uropf
1,5% 0,1% 10,1% 9,0% 22,9% 31,1% 13,7% 11,5% 0,2% 0,1% 0,0%
1400-1599 Før 1400
1. Kønsfordeling

Sæson: 2020/2021 I alt: 19.450 min

Musik komponeret af mænd: 97,2% / 18.910 min

Musik komponeret af kvinder: 0,8% / 165 min

Musik komponeret kollektivt: 2,0% / 375 min

Musik af danske komponister: 15,12%

Musik af udenlandske komponister: 84,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 8,0%

Musik komponeret før 1992: 92,0%

Uropf DK førstegangsopf. 1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 80,6%

Musik komponeret af kvinder: 5,6%

Musik komponeret kollektivt: 13,8%

Musik komponeret af mænd: 98,7%

Musik komponeret af kvinder: 0,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,9%

20. SYMFONIORKESTRE SAMLET #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER DAN RUS AUT ITA FRA USA FIN GBR CZE SWE ØVRIGE 24,21% 15,12% 13,16% 13,10% 11,64% 6,11% 4,65% 2,85% 2,03% 1,73% 1,00% 4,39%
1. Kønsfordeling
1,7% 0,2% 6,3% 7,2% 23,2% 33,7% 14,2% 13,4% 0,1% 0,2% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 26.367 min

Musik komponeret af mænd: 97,0% / 25.578 min

Musik komponeret af kvinder: 2,0% / 540 min

Musik komponeret kollektivt: 1,0% / 249 min

Musik af danske komponister: 13,7%

Musik af udenlandske komponister: 86,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 11,6%

Musik komponeret før 1992: 88,4%

Uropf

DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 87,3%

Musik komponeret af kvinder: 9,0%

Musik komponeret kollektivt: 3,7%

Musik komponeret af mænd: 98,6%

Musik komponeret af kvinder: 0,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,5%

21. SYMFONIORKESTRE SAMLET #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER DAN AUT RUS USA ITA FRA GBR CZE CAN FIN ØVRIGE 22,05% 13,74% 13,64% 11,64% 8,19% 8,04% 6,80% 4,75% 2,36% 2,32% 1,20% 5,28%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1,4% 0,1% 12,9% 10,2% 22,6% 29,3% 13,4% 10,0% 0,4% 0,0% 0,0%

Copenhagen Phil

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 4.646 min

obs:

Visse koncerter er udeladt pga. manglende programinfo, herunder Open Orchestra fra 21/22 og Det Bedste fra Hollywood fra 21/22

Folkemelodier er ikke medtaget

Kollektivt komponerede værker tæller ”Blue White Gold” (2020) af Ale Carr (M, SWE), Nikolaj Busk, Rune Tonsgaard Sørensen (M, DAN), samt ”Alle Verdens Hjørner” (1996) af Alberte Winding (K, DAN) og Jan Rørdam (M, DAN).

Musik komponeret af mænd: 96,4% / 4.478 min

Musik komponeret af kvinder: 1,2% / 54 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 18,1%

Musik af udenlandske komponister: 81,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik

Musik komponeret 1992 og frem: 15,2%

Musik komponeret før 1992: 84,8%

Musik komponeret kollektivt: 2,4% / 114 min Uropf

førstegangsopf.

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 79,1%

Musik komponeret af kvinder: 4,8%

Musik komponeret kollektivt: 16,1%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 99,5%

Musik komponeret af kvinder: 0,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

22.
GER DAN AUT RUS USA FIN FRA ITA CZE ØVRIGE 32,52% 18,06% 16,90% 13,62% 4,52% 3,51% 2,91% 2,20% 1,42% 4,35%
1. Kønsfordeling
1,3% 0,0% 13,9% 1,1% 23,3% 24,6% 14,3% 21,5% 0,0% 0,0% 0,0%
DK
1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

Sæson: 2020/2021 I alt: 1.950 min

Musik komponeret af mænd: 96,7% / 1.886 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 3,3% / 64 min

Musik af danske komponister: 26,6%

Musik af udenlandske komponister: 73,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 23,6%

Musik komponeret før 1992: 76,4%

Uropf

DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 86,1%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 13,9%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

23.
COPENHAGEN PHIL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN RUS GER USA FIN AUT FRA NOR BRA 26,62% 24,00% 21,74% 9,74% 6,21% 5,54% 2,46% 2,05% 1,64%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 24,6% 0,0% 24,3% 34,7% 0,0% 20,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 2.696 min

Musik komponeret af mænd: 96,1% / 2.592 min

Musik komponeret af kvinder: 2,0% / 54 min

Musik komponeret kollektivt: 1,9% / 50 min

Musik af danske komponister: 11,9%

Musik af udenlandske komponister: 88,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 9,2%

Musik komponeret før 1992: 90,8%

Uropf DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1800-1849

1700-1799

1600-1699 1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 66,0%

Musik komponeret af kvinder: 13,8%

Musik komponeret kollektivt: 20,2%

Musik komponeret af mænd: 99,2%

Musik komponeret af kvinder: 0,8%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

24.
COPENHAGEN PHIL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER AUT DAN RUS ITA FRA CZE FIN ISL/GER ISL ARG ØVRIGE 40,32% 25,11% 11,87% 6,12% 3,78% 3,23% 2,45% 1,56% 1,48% 1,19% 1,00% 1,89%
1. Kønsfordeling
1900-1949 1850-1899
2,3% 0,0% 6,9% 1,8% 23,3% 18,3% 24,6% 22,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Det Kgl. Kapel

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.263 min

Musik komponeret af mænd: 98,0% / 1.238 min

Musik komponeret af kvinder: 2,0% / 25 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 7,6%

Musik af udenlandske komponister: 92,4%

obs:

I alt, er der for denne aktør samlet i begge sæsoner 10 minutters ny musik, altså komponeret efter 1992.

Ballet fra Det Kgl. Teater udelades og operaer er opgjort under Den Kgl. Opera. For denne aktør tæller derfor kun koncerter.

Visse koncerter udelades pga. manglende programinformation, herunder en nytårskoncert.

Musik komponeret 1992 og frem: 0,8%

Musik komponeret før 1992: 99,2%

DK førstegangsopf.

De tre kvindelige komponister er Clara Schumann (GER), Ethel Smyth (GBR) og Unsuk Chin (SOA), som til sammen udgør 2% af det samlede spillede repertoire.

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 40,0%

Musik komponeret af kvinder: 60,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 98,5%

Musik komponeret af kvinder: 1,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

25.
GER AUT FRA RUS DAN CZE GBR USA POL HUN AUT/USA ITA ØVRIGE 38,84% 13,94% 11,84% 10,45% 7,56% 3,48% 3,48% 3,01% 1,98% 1,74% 1,19% 1,11% 1,39%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1992-2022
1600-1699 1400-1599 Før
0,0% 0,0% 0,8% 4,2% 23,0% 27,6% 37,4% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Uropf
1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799
1400

Sæson: 2020/2021 I alt: 620 min

Musik komponeret af mænd: 98,2% / 609 min

Musik komponeret af kvinder: 1,8% / 11 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 8,7%

Musik af udenlandske komponister: 91,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 98,2%

Musik komponeret af kvinder: 1,8%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

26.
DET KGL. KAPEL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER AUT FRA DAN USA CZE 50,16% 21,61% 10,18% 8,71% 6,13% 2,58%
1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 16,3% 10,5% 61,0% 9,4% 0,0% 0,0% 0,0%
1400-1599 Før 1400

Sæson: 2021/2022 I alt: 643 min

Musik komponeret af mænd: 97,8% / 629 min

Musik komponeret af kvinder: 2,2% / 14 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 6,5%

Musik af udenlandske komponister: 93,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 1,6%

Musik komponeret før 1992: 98,4%

Uropf

DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 40,0%

Musik komponeret af kvinder: 60,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 98,7%

Musik komponeret af kvinder: 1,3%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

27.
DET KGL. KAPEL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER RUS FRA GBR AUT DAN CZE POL HUN AUT/USA ITA NOR ØVRIGE 27,92% 20,53% 12,83% 6,84% 6,53% 6,45% 4,35% 3,89% 3,42% 2,33% 2,18% 1,40% 1,32%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 1,6% 5,4% 29,5% 44,0% 14,6% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0%

DR Symfoniorkestret

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 10.418min

obs:

Operaen ”Turandot” af Puccini (M, ITA) var ikke færdiggjort ved hans død i 1924 og blev færdiggjort af Franco Alfano (M, ITA) i 1926. Værket er opgjort som skrevet kun af Puccini.

Musik komponeret af mænd: 96,7% / 10.071 min

Musik komponeret af kvinder: 2,2% / 229 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Det kollektivt komponerede værk fra filmen ”Frozen” (2013) er af Robert Lopez (M, USA), Kristen-Anderson Lopez (K, USA) og Christophe Beck (M, CAN) og er et medley arrangeret af Brian Sadler (M, USA).

Det kollektivt komponerede værk ”Let It Snow” (1945) er af Sammy Cahn (M, USA) og Jule Styne (M, GBR/USA).

Det kollektivt komponerede værk ”Santa Tell Me” (2014) er af Ariana Grande (K, USA), Savan Kotecha (M, SWE) og Ilya Salmanzadeh (M, USA).

Det kollektivt komponerede værk ”It’s Gonna be a Cold, Cold Christmas” (1975) er af Roger Greenway (M, GBR) og Geoff Stephens (M, GBR).

Det kollektivt komponerede værk ”Hvis ikke nu, så hvornår?” (2020) er af Elisabeth Gjerulff Nielsen (K, DAN) og Sly/Sylvester Willy Sivertsen (M, DAN).

Musik af danske komponister: 10,6%

Musik af udenlandske komponister: 89,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 11,7%

Musik komponeret før 1992: 88.3%

Musik komponeret kollektivt: 1,1% / 117 min Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 85,0%

Musik komponeret af kvinder: 7,7%

Musik komponeret kollektivt: 7,3%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 98,2%

Musik komponeret af kvinder: 1,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,30%

28.
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER AUT RUS DAN FRA USA FIN ITA GBR NOR ITA/DAN SWE ØVRIGE 28,71% 17,35% 14,50% 10,61% 6,70% 5,75% 3,67% 3,08% 2,11% 1,82% 1,15% 1,07% 3,49%
1. Kønsfordeling
1400-1599 Før 1400 2,3% 0,2% 9,4% 6,9% 26,5% 35,6% 13,1% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0%
1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699

Sæson: 2020/2021 I alt: 5.246 min

Musik komponeret af mænd: 97,1% / 5.092 min

Musik komponeret af kvinder: 2,4% / 128 min

Musik komponeret kollektivt: 0,5% / 26 min

obs:

Det kollektivt komponerede værk ”I See You”(2009) fra filmen Avatar er af James Horner og Kuk Harrell (M, USA).

Musik af danske komponister: 12,1%

Musik af udenlandske komponister: 87,9%

Operaen ”Fyrst Igor” af Borodin (M, RUS) var ikke færdiggjort ved hans død i 1887 og blev færdiggjort af Nikolaj Rimskij-Korsakov og Aleksandr Glazunov (M, RUS) i 1890. Værket er opgjort som skrevet kun af Borodin.

Det kollektivt komponerede værk ”Stjernen er til dig” (2021) er af Alberte Winding (K, DAN) og Kasper Winding (M, DAN).

Musik komponeret 1992 og frem: 7,2%

Musik komponeret før 1992: 92,8%

førstegangsopf.

Det kollektivt komponerede værk ”Får tomten komma upp och hälsa på” (2021) er af Bo Caspers Orkester, som er Bo Sundström, Fredrik Dahl, Michael Malmgren og Mats Schubert (M, NOR).

Musik komponeret af mænd: 79,0%

Musik komponeret af kvinder: 17,1%

Musik komponeret kollektivt: 3,9%

Musik komponeret af mænd: 98,5%

Musik komponeret af kvinder: 1,3%

Musik komponeret kollektivt: 0,2%

Det kollektivt komponerede værk ”All I Want For Christmas” (1994) er af Mariah Carey (K, USA) og Walter Afanasieff (M, USA).

Det kollektivt komponerede værk ”Leap of Faith” (2020) er af Alexander Hauer, Christopher Nissen og Thuymy Pham (M, DAN).

29.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER AUT RUS DAN FIN FRA SWE GBR KOR ØVRIGE 32,63% 19,38% 16,16% 12,13% 6,86% 6,86% 1,77% 1,53% 1,01% 1,67%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
DR SYMFONIORKESTRET #2
Uropf
1850-1899 1800-1849
1600-1699 1400-1599 Før 1400 4,1% 0,1% 3,1% 2,6% 32,1% 29,9% 18,6% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0%
DK
1991-2021 1950-1990 1900-1949
1700-1799

obs:

Det kollektivt komponerede værk ”Stand Up” (2019) fra filmen ”Harriet” er af Cynthia Erivo (K, USA) og Joshuah Brian Campbell (M, USA).

Sæson: 2021/2022 I alt: 5.172 min

Musik komponeret af mænd: 96,2% / 4.979 min

Musik komponeret af kvinder: 2,0% / 102 min

Musik komponeret kollektivt: 1,8% / 91 min

Det kollektivt komponerede værk ”Shallow” (2018) er af Lady Gaga (K, USA), Andrew Wyatt, Anthony Rossomando og Mark Ronson (M, USA).

Musik af danske komponister: 9,1%

Musik af udenlandske komponister: 90,9%

Det kollektivt komponerede værk ”What a Dog, He’s a Tramp” (1955) er af Peggy Lee (K, USA) og Oliver Wallace (M, GBR).

Musik komponeret 1992 og frem: 16,3%

De 1,15% komponeret af ITA/DAN er værket ”Bella Ballerina” (2021) af Mauro Patricelli, (M).

Musik komponeret før 1992: 83,7%

En uge inden den planlagte uropførelse af Marcela Lucatellis (K, DAN) ”RGBW” ved åbningen af Pulsar Festival 2019 meddelte DR Symfoniorkestret, at man grundet opførelsestekniske problemer måtte aflyse værket. Værket blev siden uropført af samme orkester i 2022

4.

Musik komponeret af mænd: 87,6%

Musik komponeret af kvinder: 3,5%

Musik komponeret kollektivt: 8,9%

Musik komponeret af mænd: 98,0%

Musik komponeret af kvinder: 1,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,4%

30.
DR SYMFONIORKESTRET #3
5. Kønsfordeling, ældre musik Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER AUT RUS USA DAN FRA ITA NOR GBR ITA/DAN CZE ØVRIGE 24,73% 15,29% 12,82% 11,48% 9,06% 6,54% 5,83% 3,48% 2,70% 2,32% 1,59% 4,17%
1. Kønsfordeling
Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849
Før 1400 0,5% 0,3% 15,8% 11,3% 20,7% 41,5% 7,5% 3,1% 0,1% 0,0% 0,0%
1700-1799 1600-1699 1400-1599

Odense Symfoniorkester

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 6.838 min

Musik komponeret af mænd: 98,5% / 6.736 min

Musik komponeret af kvinder: 1,4% / 96 min

Musik komponeret kollektivt: 0,1% / 6 min

obs:

Legetøjsbutikken (Noseda) er komponeret af Gioacchino Rossini, men orkestreret og arrangeret af Ottorino Respighi. Her er Rossini noteret som eneste komponist.

Musik af danske komponister: 18,6%

Musik af udenlandske komponister: 81,4%

De eneste kvindelige komponister er Oh Land (DAN), Louise Farrenc (FRA) og Lady Gaga (USA).

Det eneste kollektivt komponerede værk er Shallow (2018) af Lady Gaga, K; Andrew Wyatt, M; Anthony Rossomando, M; Mark Ronson, M.

Musik komponeret 1992 og frem: 9,7%

Musik komponeret før 1992: 90,3%

Uropf. DK førstegangsopf.

Flere arrangementer er ikke medtaget grundet uspecificeret program

Flere værker indgår dobbelt i statistikken, herunder værker opført af Den Jyske Opera, Det Kgl. Kapel, m.fl.

Fællessang er opgjort på lige fod med alm. spillede værker

Musik komponeret af mænd: 90,1%

Musik komponeret af kvinder: 9,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,9%

Musik komponeret af mænd: 99,4%

Musik komponeret af kvinder: 0,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

31.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN AUT GER RUS FRA USA ITA CZE HUN GBR ØVRIGE 18,62% 17,51% 16,57% 10,84% 9,15% 9,08% 8,31% 2,93% 1,71% 1,58% 3,71%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 0,8% 0,4% 9,0% 10,3% 25,7% 29,3% 8,5% 16,5% 0,1% 0,0% 0,0%
1992-2022 1950-1991

Sæson: 2020/2021 I alt: 3.065 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 3.065 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 13,3%

Musik af udenlandske komponister: 86,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 6,0%

Musik komponeret før 1992: 94,0%

DK førstegangsopf.

1950-1990

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

32.
ODENSE SYMFONIORKESTER #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER AUT DAN RUS USA FRA ITA CZE HUN GBR NZL ØVRIGE 22,32% 21,37% 13,31% 11,35% 7,57% 6,43% 5,94% 3,26% 2,94% 1,40% 1,14% 2,97%
1. Kønsfordeling
Uropf.
1991-2021
1900-1949 1850-1899 1800-1849
Før
1,3% 0,8% 4,5% 11,5% 19,9% 28,4% 8,9% 25,3% 0,0% 0,0% 0,0%
1700-1799 1600-1699 1400-1599
1400

Sæson: 2021/2022 I alt: 3.773 min

Musik komponeret af mænd: 97,3% / 3.671 min

Musik komponeret af kvinder: 2,5% / 96 min

Musik komponeret kollektivt: 0,2% / 0 min

Musik af danske komponister: 22,9%

Musik af udenlandske komponister: 77,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 12,8%

Musik komponeret før 1992: 87,2%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 86,3%

Musik komponeret af kvinder: 12,5%

Musik komponeret kollektivt: 1,2%

Musik komponeret af mænd: 98,9%

Musik komponeret af kvinder: 1,1%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

33.
ODENSE SYMFONIORKESTER #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN AUT GER FRA RUS USA ITA CZE GBR ØVRIGE 22,93% 14,37% 11,90% 11,36% 10,42% 10,31% 10,23% 2,65% 1,72% 4,11%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,3% 0,0%
30,4% 29,9%
0,1% 0,0% 0,0%
12,4% 9,3%
8,1% 9,4%

Sønderjyllands Symfoniorkester

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 6.330 min

obs:

Det kollektivt komponerede værk fra filmen ”Frozen” (2013) er af Robert Lopez (M, USA), Kristen-Anderson Lopez (K, USA) og Christophe Beck (M, CAN) og er et medley arrangeret af Brian Sadler (M, USA).

Musik komponeret af mænd: 99,4% / 6.293 min

Musik komponeret af kvinder: 0,2% / 12 min

Musik komponeret kollektivt: 0,4% / 25 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 7,8%

Musik af udenlandske komponister: 92,2%

Det kollektivt komponerede værk ”The Prayer” (1998) er af David Foster (M, CAN), Carole Bayer Sager (K, USA), Alberto Testa og Tony Renis (M, ITA).

Det kollektivt komponerede værk ”One Moment in Time” (1988) er af Albert Hammond (M, GBR) og John Bettis (M, USA).

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik

Musik komponeret 1992 og frem: 4,9%

Musik komponeret før 1992: 95,1%

Operaen ”Turandot” af Puccini (M, ITA) var ikke færdiggjort ved hans død i 1924 og blev færdiggjort af Franco Alfano (M, ITA) i 1926. Værket er opgjort som skrevet kun af Puccini.

Visse koncerter er udeladt, herunder julegalla, pga. manglende programinformation.

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 92,6%

Musik komponeret af kvinder: 1,0%

Musik komponeret kollektivt: 6,4%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 99,8%

Musik komponeret af kvinder: 0,1%

Musik komponeret kollektivt: 0,1%

Livestreams og fællessang er medtaget på lige fod med alm. koncerter.

Folkemelodier er udeladt.

34.
GER ITA AUT GBR RUS DAN FRA CZE HUN USA ARG ØVRIGE 25,98% 16,76% 14,18% 8,66% 8,59% 7,77% 6,00% 3,24% 2,26% 2,24% 1,44% 2,88%
1. Kønsfordeling
1400 0,6% 0,0% 4,3% 4,6% 19,5% 30,5% 20,6% 20,1% 0,1% 0,0% 0,0%
1400-1599 Før

Sæson: 2020/2021 I alt: 2.652 min

Musik komponeret af mænd: 99,1% / 2.628 min

Musik komponeret af kvinder: 0,1% / 3 min

Musik komponeret kollektivt: 0,8% / 20 min

Musik af danske komponister: 9,9%

Musik af udenlandske komponister: 90,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 5,9%

Musik komponeret før 1992: 94,1%

Uropf. DK førstegangsopf. 1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 85,4%

Musik komponeret af kvinder: 1,9%

Musik komponeret kollektivt: 12,7%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

35. SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
ITA GER AUT DAN RUS FRA CZE HUN GBR USA SWE ØVRIGE 28,68% 20,46% 14,81% 9,88% 6,20% 4,92% 3,36% 2,49% 2,41% 2,22% 1,19% 3,38%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1,4% 0,0% 4,5% 2,2% 16,4% 43,2% 13,2% 19,0% 0,0% 0,0% 0,0%

obs:

Tre sange fra værket ”Fünf Gesänge” (1911) af Alma Maria Mahler (K, GER) er den eneste kvindelige komponist før 1992 i repertoiret for denne aktør, opført i sæsonen 21/22.

Sæson: 2021/2022 I alt: 3.678 min

Musik komponeret af mænd: 99,6% / 3.664 min

Musik komponeret af kvinder: 0,2% / 9 min

Musik komponeret kollektivt: 0,14% / 5 min

Musik af danske komponister: 6,3%

Musik af udenlandske komponister: 93,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 4,2%

Musik komponeret før 1992: 95,8%

Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 99,6%

Musik komponeret af kvinder: 0,3%

Musik komponeret kollektivt: 0,1%

36.
SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER AUT GBR RUS ITA FRA DAN CZE USA ARG HUN ØVRIGE 29,96% 13,73% 13,16% 10,31% 8,16% 6,77% 6,25% 3,15% 2,26% 2,18% 2,09% 1,97%
1. Kønsfordeling
Før 1400 0,0% 0,0% 4,2% 6,2% 21,7% 21,3% 25,9% 20,9% 0,2% 0,0% 0,0%

Aalborg Symfoniorkester

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 6.334 min

Musik komponeret af mænd: 93,7% / 5.934 min

Musik komponeret af kvinder: 1,3% / 82 min

obs: Folkemelodier udeladt.

og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 19,6%

Musik af udenlandske komponister: 80,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 10,2%

Musik komponeret før 1992: 89,8%

Musik komponeret kollektivt: 5,0% / 318 min Uropf. DK førstegangsopf.

De kollektivt komponerede værker ”Vandrom fram” og ”Himlens barn på jorden” er af Hans Kennemark og Alf Hampe (M, SWE).

Det kollektivt komponerede værk ”Lyse Nætter” (1987) er af Aske Bentzon (M) og Alberte Winding (K) (DAN).

Det kollektive værk ”Gem et lille smil til det bli’r gråvejr” fra 1975 med dansk tekst af Gustav Winckler er medtaget som den originale version ”Everybody Loves Somebody” (1947) af Sam Coslow, Irving Taylor og Ken Lane (M, USA).

Det kollektive værk fra filmen ”Frozen” (2013) er komponeret af Robert Lopez (M, USA), Kristen-Anderson Lopez (K, USA) og Christophe Beck (M, CAN) og er et medley arrangeret af Brian Sadler (M, USA).

Musik komponeret af mænd: 79,2%

Musik komponeret af kvinder: 5,4%

Musik komponeret kollektivt: 15,4%

Musik komponeret af mænd: 97,1%

Musik komponeret af kvinder: 0,2%

Musik komponeret kollektivt: 2,7%

Visse værker er opført på Vendsyssel Musikfestival og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Det kollektivt komponerede værk ”Jeg ønsker kun ønskedrømme” (1950) er originalt komponeret af Mack David, Jerry Livingston og Al Hoffman (M, USA).

37.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk
GER DAN USA AUT RUS FRA GBR ITA SWE CZE ØVRIGE 23,63% 19,60% 12,71% 8,04% 7,27% 6,47% 6,09% 4,02% 3,23% 2,29% 6,65%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 0,2% 0,0% 8,4% 22,2% 26,0% 15,9% 14,3% 10,6% 0,4% 0,3% 0,0%

obs:

Fællessange og online koncerter er medtaget på lige fod med alm. koncerter

Sæson: 2020/2021 I alt: 2453 min

Musik komponeret af mænd: 90,0% / 2.208 min

Musik komponeret af kvinder: 1,0% / 23,5 min

Musik komponeret kollektivt: 9,0% / 221 min

Det kollektivt komponerede værk ”What Kind of Fool am I?” (1962) er af Leslie Bricusse og Anthony Newley (M, GBR).

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 33,2%

Musik af udenlandske komponister: 66,8%

Det kollektivt komponerede værk ”Blackbird” (1968) er af John Lennon og Paul McCartney (M, GBR).

Visse koncerter er udeladt pga. manglende programinformation, herunder Det Levende Orkester projekt.

Musik komponeret 1992 og frem: 9,2%

Musik komponeret før 1992: 90,8%

Nadine McKinnor (K, USA) er den eneste kvindelige komponist, som identificerer sig som BIPOC i dette repertoire. Hun komponerede ”This Christmas” (1970) med Donny Hathaway (M, USA).

Det kollektivt komponerede værk ”We’ll Meet Again” (1939) er af Ross Parker og Louis Charles (M, GBR).

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 50,9%

Musik komponeret af kvinder: 8,7%

Musik komponeret kollektivt: 40,4%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 94,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,2%

Musik komponeret kollektivt: 5,8%

38.
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN GER AUT USA GBR FRA RUS ITA SWE ARG BEL CZE USA/CAN ØVRIGE 33,17% 22,33% 6,83% 6,58% 5,65% 5,06% 4,69% 3,51% 2,85% 2,04% 1,30% 1,26% 1,22% 3,51%
1. Kønsfordeling
AALBORG SYMFONIORKESTER #2
1400-1599 Før 1400 0,0% 0,0% 9,2% 17,3% 33,3% 20,0% 9,6% 9,3% 0,6% 0,7% 0,0%
Uropf. DK førstegangsopf. 1991-2021 1950-1990 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699

Sæson: 2021/2022 I alt: 3.882 min

Musik komponeret af mænd: 96,0% / 3.726 min

Musik komponeret af kvinder: 1,5% / 58,5 min

Musik komponeret kollektivt: 2,5% / 97 min

Musik af danske komponister: 11,0%

Musik af udenlandske komponister: 89,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 11,0%

Musik komponeret før 1992: 89,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 94,1%

Musik komponeret af kvinder: 3,8%

Musik komponeret kollektivt: 2,1%

Musik komponeret af mænd: 96,2%

Musik komponeret af kvinder: 1,2%

Musik komponeret kollektivt: 2,6%

39.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER USA DAN RUS AUT FRA GBR ITA SWE CZE NOR ØVRIGE 24,40% 16,58% 11,03% 8,90% 8,86% 7,37% 6,36% 4,34% 3,47% 2,94% 1,21% 4,55%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
AALBORG SYMFONIORKESTER #3
0,3% 0,0% 10,7% 25,3% 21,4% 13,3% 17,2% 11,4% 0,3% 0,0% 0,0%

Aarhus Symfoniorkester

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 9.989 min

obs:

Traditionelle folkemelodier uden komponist er ikke medtaget.

Musik komponeret af mænd: 97,5% / 9,738 min

Musik komponeret af kvinder: 2,1% / 207 min

Musik komponeret kollektivt: 0,4% / 43,5 min

7 opsætninger i sæson 20/21 er i samarbejde med Aalborg Symfoniorkester

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 15,2%

Musik af udenlandske komponister: 84,8%

En Troldspejlet-koncert i 2020 består af et spilmusik-medley fra forskellige spil, herunder Super Mario Bros (1983), Doom (1993), F-Zero (1990) Sonic (1991) og Street Fighter (1991) på i alt 6 minutter. Værkerne er skrevet af Yumiko Kanki (K), Michiru Yamane (K), Masato Nakamur (M), Isao Abe (M), Koji Kondo (M) (JAP) og Robert Prince (M, USA).

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik

Musik komponeret 1992 og frem: 17,7%

Musik komponeret før 1992: 82,3%

To kollektivt komponerede værker af Frederik Møller, Mikkel Christensen, Nicklas Sonne, Thomas Bartholin (M, DAN) er opført til en koncert mellem metalbandet Defecto og Aarhus Symfoniorkester i 2020.

Det kollektivt komponerede værk ”Frozen” (2013) er af Robert Lopez (M, USA) og Kristen-Anderson Lopez (K, USA).

Visse opførelser er udeladt pga. manglende programinfo

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 87,6%

Musik komponeret af kvinder: 11,0%

Musik komponeret kollektivt: 1,4%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 99,6%

Musik komponeret af kvinder: 0,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,2%

40.
ITA RUS DAN GER AUT USA CAN FRA GBR CZE FIN ØVRIGE 20,67% 16,09% 15,18% 12,57% 7,72% 6,49% 6,13% 5,85% 3,24% 2,15% 1,90% 2,00%
1. Kønsfordeling
2,9% 0,0% 14,8% 8,8% 17,1% 41,4% 10,1% 4,3% 0,7% 0,1% 0,0%

Sæson: 2020/2021 I alt: 3.464 min

Musik komponeret af mænd: 98,7% / 3.421 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 1,3% / 43,5 min

obs:

Forestillingerne ”Greven af Luxembourg” af Franz Léhar (M, AUT) opført i 2022 præsenterer også værker af i alt 9 andre komponister, som ikke er opgjort i programmet.

Musik af danske komponister: 7,2%

Musik af udenlandske komponister: 92,8%

Musik komponeret 1992 og frem: 4,4%

Musik komponeret før 1992: 95,6%

Uropf. DK førstegangsopf. 1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 84,1%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 15,9%

Musik komponeret af mænd: 99,4%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,6%

41.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
ITA RUS GER FRA DAN USA CZE AUT GBR NOR ØVRIGE 35,10% 17,80% 14,04% 7,59% 7,17% 6,30% 2,89% 2,19% 2,02% 1,80% 3,09%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
AARHUS SYMFONIORKESTER #2
0,8% 0,0% 3,6% 12,0% 11,8% 50,9% 16,1% 4,4% 0,0% 0,4% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 6.525 min

Musik komponeret af mænd: 96,8% / 6.318 min

Musik komponeret af kvinder: 3,2% / 207 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

musik

Musik af danske komponister: 19,4%

Musik af udenlandske komponister: 80,6%

Musik komponeret 1992 og frem: 24,8%

Musik komponeret før 1992: 75,2%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949 1850-1899

1800-1849

1700-1799

Musik komponeret af mænd: 88,0%

Musik komponeret af kvinder: 12,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 99,8%

Musik komponeret af kvinder: 0,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

42.
AARHUS SYMFONIORKESTER #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN RUS ITA GER AUT CAN USA FRA GBR FIN CZE ØVRIGE 19,43% 15,19% 13,00% 11,79% 10,66% 9,38% 6,59% 4,92% 3,89% 2,70% 1,76% 0,68%
1. Kønsfordeling
4,1% 0,0% 20,8% 7,0% 19,9% 36,3% 6,9% 4,2% 1,1% 0,0% 0,0%
1600-1699 1400-1599 Før 1400

Opera

43.

obs:

De to kollektivt komponerede operaer er ”Hormondagbogen” (2021) af Mette Nielsen, Pernille Sejlund (K, DAN) og Li Ying-Wu (K, DAN/TAI) og ”Operation: Orfeo” (1993) af Bo Holten (M, DAN), John Cage (M, USA) og Christoph Willibald Gluck (M, GER). Begge værker er opført af Den Kgl. Opera.

Der har samlet set været uropførelser af 9 operaer, hvor kønsfordelingen er K: 53% og M: 47%.

Opera samlet

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 50.416 min

Musik komponeret af mænd: 93,1% / 46.936 min

Musik komponeret af kvinder: 5,6% / 2.840 min

Musik komponeret kollektivt: 1,3% / 640 min

Musik af danske komponister: 15,0%

Musik af udenlandske komponister: 85,0%

De transnationale komponister tæller bl.a. Amir Mahyar Tafreshipour (M, IRN/DAN) og Franz Léhar (M, AUT/HUN).

Musik komponeret 1992 og frem: 12,9%

Musik komponeret før 1992: 87,1%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 46,3%

Musik komponeret af kvinder: 43,8%

Musik komponeret kollektivt: 9,9%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

44.
2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
ITA AUT DAN GER AUT/HUN FRA RUS CHN GER/FRA ØVRIGE 35,16% 22,94% 14,98% 10,93% 5,03% 3,35% 1,47% 1,39% 1,04% 3,70%
1. Kønsfordeling
1,6% 0,2% 11,2% 3,1% 28,7% 33,1% 6,8% 14,8% 0,7% 0,0% 0,0%

Sæson: 2020/2021 I alt: 19.128 min

Musik komponeret af mænd: 96,7% / 18.488 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 3,3% / 640 min

Musik af danske komponister: 10,5%

Musik af udenlandske komponister: 89,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 9,5%

Musik komponeret før 1992: 90,5%

Uropf. DK førstegangsopf. 1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 64,7%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 35,3%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

45. OPERA SAMLET #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4.Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
ITA AUT GER DAN FRA IRN/DAN CHN DAN/USA/GER DAN/TAI ØVRIGE 39,78% 24,85% 14,36% 10,46% 2,89% 2,09% 1,83% 1,78% 1,57% 0,39%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,6% 0,4% 8,8% 2,9% 24,1% 29,2% 10,2% 22,4% 1,7% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 31.577 min

Musik komponeret af mænd: 91,0% / 28.737 min

Musik komponeret af kvinder: 9,0% / 2.840 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 17,6%

Musik af udenlandske komponister: 82,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 14,8%

Musik komponeret før 1992: 85,2%

Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 39,2%

Musik komponeret af kvinder: 60,8%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

46. OPERA SAMLET #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
ITA AUT DAN GER AUT/HUN FRA RUS GER/FRA CHN ØVRIGE 32,95% 21,57% 17,59% 8,75% 8,04% 3,59% 2,33% 1,66% 1,11% 2,40%
1. Kønsfordeling
2,1% 0,0% 12,7% 3,1% 31,3% 36,0% 4,7% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Den Fynske Opera

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022

I alt: 6.334 min

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 5.915 min

obs:

Musik komponeret af mænd: 100% / 5.915 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 68,8%

Musik af udenlandske komponister: 31,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 8,4%

Musik komponeret før 1992: 91,6%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

Visse koncerter er udeladt grundet manglende programinfo, herunder Fællessang i Operaen, Sommerferiekoncert, ”OPERA! skal (også) gøre ONDT”, diverse sommerkoncerter, koncerter med Det Fynske Sangselskab samt teateropførelser såsom ”Souvenir” og ”Jul”.

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

47.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
ITA DAN AUT GER FRA USA 33,56% 31,19% 14,20% 14,20% 4,56% 2,28%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1400-1599 Før 1400 0,0% 0,0% 8,4% 21,0% 30,8% 0,0% 35,2% 0,0% 4,6% 0,0% 0,0%
1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699

Sæson: 2020/2021 I alt: 2.205 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 2.205 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 4,1%

Musik af udenlandske komponister: 95,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 4,1%

Musik komponeret før 1992: 95,9%

Uropf. DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

48. DEN FYNSKE OPERA #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
ITA AUT FRA DAN 45,58% 38,10% 12,24% 4,08%
1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 4,1% 12,2% 38,1% 0,0% 33,3% 0,0% 12,2% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 3.710 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 3.710min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 47,3%

Musik af udenlandske komponister: 52,7% DAN GER ITA USA

47,30% 22,64% 26,42% 3,64%

Musik komponeret 1992 og frem: 10,9%

Musik komponeret før 1992: 89,1%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

49. DEN FYNSKE OPERA #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 10,9% 26,3% 26,4% 0,0% 36,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

obs:

Visse værker er udeladt pga. manglende programinformation eller manglende værkinformation.

Folkemelodier, såsom julesalmer er udeladt.

Den Jyske Opera

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 9.383 min

1. Kønsfordeling

Musik komponeret af mænd: 98,7% / 9,263 min

Musik komponeret af kvinder: 1,3% / 120 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 10,7%

Musik af udenlandske komponister: 89,3%

Flere værker er opført i samarbejde med Aalborg Symfoniorkester og Den Kgl. Opera og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Den eneste kvindelige komponist er Silje Marie Schjødt (Kunstnernavn Lihme) (DAN) med værket ”Open Square - Bright Light” (2022,) som blev uropført med Den Jyske Opera i maj ’22.

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik

Musik komponeret 1992 og frem: 9,9%

Musik komponeret før 1992: 90,1%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 87,1%

Musik komponeret af kvinder: 12,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

50.
ITA AUT/HUN DAN GER ØVRIGE 60,77% 24,48% 10,67% 2,57% 1,51%
2,9% 0,0% 7,0% 0,3% 25,5% 61,3% 2,5% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0%

Sæson: 2020/2021 I alt: 2.775 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 2.775 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 1,6%

Musik af udenlandske komponister: 98,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 1,2%

Musik komponeret før 1992: 98,8%

Uropf. DK førstegangsopf. 1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

51.
DEN JYSKE OPERA #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
ITA GER DAN ØVRIGE 91,52% 5,39% 1,61% 1,48%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 1,2% 0,3% 1,0% 92,4% 4,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 6.608 min

Musik komponeret af mænd: 98,2% / 6.488 min

Musik komponeret af kvinder: 1,8% / 120 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 14,5%

Musik af udenlandske komponister: 85,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 13,5%

Musik komponeret før 1992: 86,5%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

Musik komponeret af mænd: 86,6%

Musik komponeret af kvinder: 13,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

52.
DEN JYSKE OPERA #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
ITA AUT/HUN DAN GER ØVRIGE 47,85% 34,77% 14,47% 1,39% 1,52%
1. Kønsfordeling
1400 4,1% 0,0% 9,4% 0,2% 35,8% 48,3% 1,5% 0,6% 0,2% 0,0% 0,0%
1600-1699 1400-1599 Før

Den Kgl Opera

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 31.130 min

Musik komponeret af mænd: 96,4% / 29.591 min

Musik komponeret af kvinder: 1,5% / 450 min

Musik komponeret kollektivt: 2,1% / 640 min

obs:

Musik af danske komponister: 7,6%

Musik af udenlandske komponister: 92,4%

Visse værker er opført i samarbejde med andre symfoniorkestre, operaer eller ensembler og optræder derfor dobbelt i statistikken. Opførelser i sæson 20/21 skete i samarbejde med Den Jyske Opera, Odense Symfoniorkester, Den Åbne Opera, Figura Ensemble, CPH Phil og Ars Nova. Opførelser i sæson 21/22 skete i samarbejde med Den Jyske Opera, Odense Symfoniorkester, Den Åbne Opera, Figura Ensemble, Concerto Copenhagen, CPH Phil og Ars Nova.

Sommeropera fra august 2021 er medtaget og opført flere steder i landet.

Musik komponeret 1992 og frem: 8,1%

Musik komponeret før 1992: 91,8%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

”Hormondagbogen” (2021) er en uropførelse kollektivt komponeret af Mette Nielsen, Pernille Sejlund (K, DAN) og Li Ying-Wu (K, DAN/TAI), men indeholder også repertoire, af Maguerite Monnot, Hildegard af Bingen, Karen Jønsson, F. Welch & I. Summers, Lili Boulanger og Barbara Strozzi der ikke er opgjort. Værket varer 1 time.

Musik komponeret af mænd: 56,2%

Musik komponeret af kvinder: 18,1%

Musik komponeret kollektivt: 25,7%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Kønsfordelingen for ny musik, hvor man deler de kollektive værker op i køn vil vise fordeling på 70% M / 30% K.

53.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
AUT ITA GER DAN FRA RUS CHN GER/FRA IRN/DAN DAN/USA/GER ØVRIGE 33,79% 28,76% 13,65% 7,61% 4,52% 2,39% 2,28% 1,71% 1,30% 1,11% 2,88%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1400-1599 Før
0,6% 0,3% 7,7% 0,9% 33,5% 30,7% 3,6% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0%
1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699
1400

obs:

”Operation: Orfeo” (1993) er et værk bestående af musik af Bo Holten (M, DAN) og John Cage (M, USA). Værket af sammensat af 33 minutter af Bo Holtens originalt komponerede musik, 45 minutter af John Cages musik, som blev udvalgt og sammensat fra hans bagkatalog, da operaen blev udformet tæt på hans død. Ligeledes er der brugt 4 minutter af Christoph Willibald Glucks (M, GER) musik fra hans fortolkning af Orfeus og Eurydike fortællingen fra 1762.

Sæson: 2020/2021 I alt: 13.708 min

Musik komponeret af mænd: 95,0% / 12.618 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 40 min

Musik komponeret kollektivt: 5,0% / 640 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 14,1%

Musik af udenlandske komponister: 85,9%

Uropførelser ”Hormondagbogen” af Mette Nielsen, Pernille Sejlund (K, DAN) og Li Ying-Wu (K, DAN/ TAI) fra 2021 og ”Manualen” af Louise Alenius (K, DAN) fra 2022. Tilsammen udgør uropførelserne 0,4% af det samlede spillede repertoire i de to sæsoner. Disse fire komponister, samt med den programsatte, men aldrig opførte opera “Luft” (75 minutter) i 2021 de eneste kvindelige komponister i denne aktørs repertoire, hvilket svarer til 3.9% af det samlede repertoire’ i stedet for ‘og derved er 3,9% skrevet af kvinder.

Musik komponeret 1992 og frem: 12,7%

Musik komponeret før 1992: 87,2%

Uropf. DK førstegangsopf. 1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 62,1%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 37,9%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Visse værker er udeladt grundet manglende programinformation.

54.
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
AUT ITA DAN GER IRN/DAN CHN DAN/USA/GER DAN/TAI FRA 27,15% 26,59% 19,59% 14,07% 3,02% 2,64% 2,56% 2,26% 2,11%
1. Kønsfordeling
DEN KGL OPERA #2
0,45% 0,0% 12,3% 2,1% 28,2% 18,7% 8,1% 30,0% 0,1% 0,0% 0,0%
1600-1699 1400-1599 Før 1400

Sæson: 2021/2022 I alt: 17.423 min

Musik komponeret af mænd: 97,4% / 16.973 min

Musik komponeret af kvinder: 2,6% / 450 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

musik

Musik af danske komponister: 2,7%

Musik af udenlandske komponister: 97,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 4,6%

Musik komponeret før 1992: 95,4%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 43,8%

Musik komponeret af kvinder: 56,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

55.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk
AUT ITA GER FRA RUS GER/FRA DAN CHN GER/USA AUT/HUN ØVRIGE 38,85% 30,42% 9,13% 6,35% 4,20% 3,01% 2,69% 2,01% 1,55% 1,38% 0,42%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
DEN KGL OPERA #3
0,9%
39,8% 0,2%
0,0% 0,0% 0,0%
0,6% 4,2% 0,0% 37,5%
17,9%

obs:

I sæson 20/21 er mange koncerter blevet aflyst grundet COVID-19 og består derfor kun af ”Figaros Bryllup” (1786) af Mozart (M, AUT).

Uddrag af ”Figaros Bryllup” opført til arrangementet ”Klassisk køkken - symfonisk selskab” i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester er udeladt.

I sæson 21/22 opførtes stykket ”Dracula” med teatergruppen Figaros, hvor blandet repertoire blev spillet, herunder Mozart, Lehar og Otto Brandenburg, som er udeladt i statistikken grundet manglende repertoireinfo.

Den Ny Opera

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 2.067 min

Musik komponeret af mænd: 46,8% / 967 min

Musik komponeret af kvinder: 53,2% / 1.100 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 53,2%

Musik af udenlandske komponister: 46,8%

Musik komponeret 1992 og frem: 53,2%

Musik komponeret før 1992: 46,8%

Kønsfordelingen af ny musik er 100% K grundet værket ”Drømmedøden” (2022) af Josefine Opsahl (K, DAN), med 10 opførelser i alt, herunder uropførelsen. Værket blev opført i samarbejde med Nordic Opera og optræder derfor dobbelt i statistikken.

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 100%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

56.
2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN ITA AUT GER FRA 53,23% 19,77% 15,00% 11,73% 0,27%
1. Kønsfordeling
5,3% 0,0% 47,9% 0,0% 0,0% 31,8% 0,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2020/2021 I alt: 300 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 300 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 0,0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Uropf. DK førstegangsopf. 1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

57.
DEN NY OPERA #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
AUT 100%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.767 min

Musik komponeret af mænd: 37,7% / 666,5 min

Musik komponeret af kvinder: 62,3% / 1.100 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 62,3%

Musik af udenlandske komponister: 37,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 62,3%

Musik komponeret før 1992: 37,7%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 100%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

58.
DEN NY OPERA #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN ITA GER ØVRIGE 62,27% 23,12% 13,73% 0,88%
1. Kønsfordeling
6,2% 0,0% 56,0% 0,0% 0,0% 37,2% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Den Åbne Opera

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt:

Musik komponeret af mænd: 100% / 640 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 2,1% / 640 min

obs:

Musik af danske komponister: 0,0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

IRN/DAN ISL 62,50% 37,50%

Den Åbne Opera har opført ét værk pr. sæson: I 20/21, ”The Doll Behind the Curtain” (2015) af Amir Mahyar Tafreshipour (M, IRN/DAN), som blev opført i samarbejde med Den Kgl. Opera og Athelas Sinfonietta og optræder derfor flere gange i statistikken. I 21/22 blev værket ”Team Player” (2016) af Gísli Jóhann Grétarsson (M, ISL) opført fire gange.

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

59.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
640 min
Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 0,0% 12,5% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2020/2021 I alt: 400 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 400 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

60.
DEN ÅBNE OPERA #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik IRN/DAN 100% 1. Kønsfordeling
0,0% 20,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 240 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 240 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 0,0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

ISL 100%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

61.
DEN ÅBNE OPERA #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

obs:

Nordic Opera har kun opført ét værk, som blev opført i sæsonen 21/22; værket “Drømmedøden”

(2022) af Josefine Opsahl med 10 opførelser i alt, herunder uropførelsen. Værket blev opført i samarbejde med Den Ny Opera og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Nordic Opera

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.100 min

Musik komponeret af mænd: 0,0% / 0 min

Musik komponeret af kvinder: 100% / 1.100 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 100%

Musik af udenlandske komponister: 0,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 100%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

62.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN 100%
1. Kønsfordeling
10,0% 0,0% 90,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

Opera Hedeland

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.190 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 1.190 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

obs:

Musik af danske komponister: 3,8%

Musik af udenlandske komponister: 96,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Opera Hedeland er et operateater, som i 2021 og 2022 har opført i alt 4 værker: i 2021 ”Rigoletto” (1851) af Verdi (M, ITA) og en online opførsel af ”Fairy Queen” (1692) af Purcell (M, GBR). I 2022 opførtes ”Aida” (1872) af Verdi og en online opførsel af ”Drot & Marsk” (1878) af Peter Heise (M, DAN).

”Fairy Queen” er opført i samarbejde med Concerto Copenhagen og er derfor opgjort dobbelt i statistikken.

63.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
ITA GBR DAN 92,0% 4,2% 3,8%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,8% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0%
Uropf. DK førstegangsopf.

Sæson: 2020/2021 I alt: 590 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 590 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 0,0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Uropf. DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

64.
OPERA HEDELAND #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
ITA GBR 92% 8%
1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 91,5% 0,0% 0,0% 8,5% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 600 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 600min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 7,5%

Musik af udenlandske komponister: 92,5%

ITA DAN 92% 8%

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

65.
OPERA HEDELAND #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

obs:

Operanord har ikke haft forestillinger i sæson 20/21.

I 21/22 uropførtes to værker: ”For Døve Ører” (2021) af Katinka Fogh

Vindelev (K, DAN) og ”Den Sidste Olie” (2022) af Niels Rønsholdt (M, DAN).

Operanord

Sæson: 2021/2022 I alt: 130 min

Musik komponeret af mænd: 46,2% / 60 min

Musik komponeret af kvinder: 53,8% / 70 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 100%

Musik af udenlandske komponister: 0,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 46,2%

Musik komponeret af kvinder: 53,8%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

66.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN 100%
1. Kønsfordeling

Ensembler

Ensembler samlet

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 41.807 min

Musik komponeret af mænd: 88,6% / 37.405 min

Musik komponeret af kvinder: 9,0% / 3.812 min

Musik komponeret af andet køn: 0,1% / 60 min

Musik komponeret kollektivt: 2,2% / 930 min

Musik af danske komponister: 29,1%

Musik af udenlandske komponister: 70,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 36,8%

Musik komponeret før 1992: 63,2%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Musik komponeret af mænd: 73,1%

Musik komponeret af kvinder: 21,2%

Musik komponeret af andet køn: 0,4%

Musik komponeret kollektivt: 5,3%

Musik komponeret af mænd: 97,5%

Musik komponeret af kvinder: 2,1%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,4%

68.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN GER AUT GBR FRA ITA USA EST CHN SWE IRN/DAN NLD RUS CZE ØVRIGE 32,82 % 12,69 % 8,61 % 7,87 % 7,29 % 6,46 % 3,22 % 2,07% 1,94 % 1,69 % 1,53 % 1,52 % 1,38 % 1,34 % 9,57 %
1. Kønsfordeling
7,0 % 0,9 % 29,7 % 7,0 % 11,4 % 9,6 % 8,0 % 20,5 % 2,4 % 3,5 % 1,0 %
Før 1400

Sæson: 2020/2021 I alt: 16.460 min

Musik komponeret af mænd: 93,3% / 15.352 min

Musik komponeret af kvinder: 6,1% / 1.004 min

Musik komponeret af andet køn: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,6% / 104 min

Musik af danske komponister: 22,5%

Musik af udenlandske komponister: 77,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 34,4%

Musik komponeret før 1992: 65,6%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 802,7%

Musik komponeret af kvinder: 16,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 1,3%

Musik komponeret af mænd: 98,5%

Musik komponeret af kvinder: 1,2%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,3%

69. ENSEMBLER SAMLET #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GER AUT GBR FRA ITA USA IRN/DAN SWE CZE HUN NOR NLD FIN ØVRIGE 22,45 % 19,33 % 10,01 % 8,44 % 6,46 % 6,27 % 5,52 % 2,43 % 2,25 % 1,85 % 1,49 % 1,39 % 1,34 % 1,31 % 9,45 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
7,3 % 1,5 % 27,1 % 7,5 % 12,1 % 6,5 % 11,5 % 23,8 % 1,9 % 2,2 % 0,0 %

Sæson: 2021/2022 I alt: 25.747 min

Musik komponeret af mænd: 85,7% / 22.053 min

Musik komponeret af kvinder: 10,9% / 2.808 min

Musik komponeret af andet køn: 0,2% / 60 min

Musik komponeret kollektivt: 3,2% / 826 min

Musik af danske komponister: 33,3%

Musik af udenlandske komponister: 66,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 38,4%

Musik komponeret før 1992: 61,6%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 67,8%

Musik komponeret af kvinder: 24,8%

Musik komponeret af andet køn: 0,6%

Musik komponeret kollektivt: 6,8%

Musik komponeret af mænd: 96,8%

Musik komponeret af kvinder: 2,7%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,5%

70. ENSEMBLER SAMLET #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GER AUT GBR FRA ITA USA EST CHN SWE NLD RUS CZE DAN/TAI ØVRIGE 33,33 % 12,88 % 8,75 % 7,99 % 7,40 % 6,56 % 3,28 % 2,10 % 1,97 % 1,72 % 1,54 % 1,40 %
1,17 % 8,56 %
1,36 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
6,8% 0,6% 31,3 % 5,9 % 10,7 % 11,0 % 5,6 % 16,6 % 2,3 % 4,3 % 1,6 %

Ars Nova

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022

Musik komponeret af mænd: 68,2% / 2.407 min

Musik komponeret af kvinder: 31,8% / 1.122 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

I alt: 3.530 min

obs:

Signe Lykkes værk “Nordkraft” med en varighed på 2 timer påvirker statistikken fra 21/22, hvor værket blev opført 6 gange. Uden dette værk, ville den samlede generelle kønsfordeling være på M 86% / K 14%.

Musik af danske komponister: 53,7%

Musik af udenlandske komponister: 46,3%

Nogle værker er opført på festivaler og optræder derfor flere gange i statistikken, herunder ”Book of Mountains and Seas” (2021) af Huang Ruo (M, CHN) i samarbejde med Den Kgl. Opera.

Online koncerter er medtaget på lige fod med alm. koncerter

Musik komponeret 1992 og frem: 74,9%

Musik komponeret før 1992: 25,1%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

Musik komponeret af mænd: 57,5%

Musik komponeret af kvinder: 42,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

71.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN CHN NLD GBR USA FRA GER EST LCH ØVRIGE 53,71% 15,86% 8,79% 7,35% 5,74% 2,80% 1,98% 1,59% 1,59% 0,59%
1. Kønsfordeling
1400-1599 Før 1400 7,6% 0,0% 67,3% 4,1% 3,5% 2,5% 0,6% 0,0% 3,1% 11,3% 0,0%
1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699

Sæson: 2020/2021 I alt: 898 min

Musik komponeret af mænd: 84,4% / 758 min

Musik komponeret af kvinder: 15,6% / 140 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 32,2%

Musik af udenlandske komponister: 67,8%

Musik komponeret 1992 og frem: 46,7%

Musik komponeret før 1992: 53,3%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 66,6%

Musik komponeret af kvinder: 33,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

72.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GBR NLD USA CHN GER FRA 32,18% 19,64% 17,79% 10,02% 7,79% 7,79% 4,78%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
3,1% 0,0% 43,5% 14,7% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 22,6% 0,0% ARS NOVA #2

Sæson: 2021/2022 I alt: 2.632 min

Musik komponeret af mænd: 62,7% / 1.650 min

Musik komponeret af kvinder: 37,3% / 983 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 61,1%

Musik af udenlandske komponister: 38,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 84,5%

Musik komponeret før 1992: 15,5%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 55,8%

Musik komponeret af kvinder: 44,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

73. ARS NOVA #3
4. Kønsfordeling, ny musik 5. Kønsfordeling, ældre musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN CHN NLD USA GBR LCH EST FRA ØVRIGE 61,05% 18,62% 5,72% 4,27% 3,16% 2,13% 2,13% 2,13% 0,80%
1. Kønsfordeling
9,1% 0,0% 75,4% 0,4% 3,5% 3,4% 0,8% 0,0% 0,0% 7,4% 0,0%

obs:

Online koncerter er medtaget på lige fod med almindelige koncerter.

Athelas Sinfonietta

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.753 min

Musik komponeret af mænd: 85,4% / 1.497 min

Musik komponeret af kvinder: 14,6% / 256 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Visse værker er opført på KLANG Festival og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Musik af danske komponister: 46,8%

Musik af udenlandske komponister: 53,2%

Visse værker er udeladt på grund af manglende programinformation.

Musik komponeret 1992 og frem: 80,6%

Musik komponeret før 1992: 19,4%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 82,9%

Musik komponeret af kvinder: 17,1%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 95,6%

Musik komponeret af kvinder: 4,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

74.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN IRN/DAN AUT USA NLD ZAF SWE GBR RUS NOR CHN ØVRIGE 46,81% 22,82% 4,79% 4,39% 3,42% 3,42% 3,08% 1,54% 1,37% 1,31% 1,03% 6,02%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
14,8% 5,0% 65,8% 14,1% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2020/2021 I alt: 948 min

Musik komponeret af mænd: 91,0% / 863 min

Musik komponeret af kvinder: 9,0% / 85 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 30,6%

Musik af udenlandske komponister: 69,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 84,7%

Musik komponeret før 1992: 15,3%

Uropf. DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 91,3%

Musik komponeret af kvinder: 8,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 89,7%

Musik komponeret af kvinder: 10,3%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

75.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
IRN/DAN DAN USA ZAF AUT RUS NOR HUN/AUT USA/NOR AUS DAN/FRA 42,19% 30,64% 8,12% 6,33% 2,64% 2,53% 2,43% 1,69% 1,69% 1,05% 0,69%
1. Kønsfordeling
19,4% 8,4% 65,3% 12,8% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ATHELAS SINFONIETTA #2

Sæson: 2021/2022 I alt: 805 min

Musik komponeret af mænd: 78,8% / 634 min

Musik komponeret af kvinder: 21,2% / 171 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 65,8%

Musik af udenlandske komponister: 34,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 75,8%

Musik komponeret før 1992: 24,2%

Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 72,0%

Musik komponeret af kvinder: 28,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

76.
ATHELAS SINFONIETTA #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN NLD AUT SWE GBR CHN GER ESP ISL POL ØVRIGE 65,84% 7,45% 7,33% 6,71% 3,35% 2,24% 1,74% 1,61% 1,61% 1,12% 0,99%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
9,5% 1,0% 66,3% 15,7% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Concerto Copenhagen

Sæson:

Musik komponeret af mænd: 98,4% / 3.767 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0min

Musik komponeret af andet køn: 1,6% / 60 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

obs:

Online koncerter er medtaget på lige fod med almindelige koncerter.

Musik af danske komponister: 0,0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

Visse værker er opført i samarbejde med andre aktører, herunder arrangementerne ”Light - Bach dances” fra sæson 20/21 i samarbejde med Den Kgl. Opera og opførelserne af værket ”Klar op vort mod, lys for vor fod” (2016) af Sunleif Rasmussen (M, FRO) i samarbejde med Theatre of Voices, også i sæson 20/21. Værkerne er derfor opgjort flere gange i statistikken

Musik komponeret 1992 og frem: 2,9%

Musik komponeret før 1992: 97,1%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 45,5%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 55,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Koncerter afholdt i udlandet er udeladt.

Den nykomponerede musik for denne aktør er Sunleif Rasmussens (M, FRO) “Klar op vort mod, lys for vor fod” (2016) og Nick Martins (Andet køn, GBR) “Two Doomer Laments” (2019).

77.
I
3.827 min
2020/2021 & 2021/2022
alt:
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER ITA GBR AUT SWE FRA FRO 37,61% 24,95% 22,08% 8,35% 3,61% 2,10% 1,31%
1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 81,6% 4,7% 0,0% 0,0%

Sæson: 2020/2021 I alt: 2.234 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 2.234 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret af andet køn: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 0,0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

Musik komponeret 1992 og frem: 2,2%

Musik komponeret før 1992: 97,8%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

78.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER ITA AUT GBR SWE FRO 52,09% 19,47% 11,61% 8,41% 6,18% 2,24%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 18,5% 77,8% 1,5% 0,0% 0,0% CONCERTO COPENHAGEN #2

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.593 min

Musik komponeret af mænd: 96,2% / 1.533 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret af andet køn: 3,8% / 60 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 0,0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

Musik komponeret 1992 og frem: 3,8%

Musik komponeret før 1992: 96,2%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 100%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

79. CONCERTO COPENHAGEN #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GBR ITA GER FRA AUT 41,24% 32,64% 17,29% 5,05% 3,77%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 87,0% 9,3% 0,0% 0,0%

obs:

Fem nykomponerede værker samles i opførslen af ”Die Oper #3” (2021), som er kollektivt komponeret af Michael Wertmuller (M, GER), Chris Dahlgren (M, USA), Kalle Kalima (M, FIN), Eric Schaefer (M, GER) og Antonis Anissegos (M, GRE). Dette er det eneste kollektivt komponerede værk i denne aktørs repertoire, så den overordnede kønsfordeling lander reelt på M: 100%.

DUEN

- DET DANSKE UNGDOMSENSEMBLE

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.784 min

Musik komponeret af mænd: 95,0% / 1.694 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

”Die Oper #3” og ”Vakara Gaisma (In Eveninglight) - Violinkoncert nr. 2” af Peteris Vasks (M, LAT), begge fra sæson 21/22, er uropførelser.

Folkemelodier er udeladt.

4.

Musik af danske komponister: 6,4%

Musik af udenlandske komponister: 93,6%

Musik komponeret 1992 og frem: 20,4%

Musik komponeret før 1992: 79,6%

Musik komponeret kollektivt: 5,0% / 90 min Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991 1900-1949

1850-1899

1800-1849

ny musik

Musik komponeret af mænd: 75,2%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 24,8%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

80.
5. Kønsfordeling, ældre musik Kønsfordeling,
AUT GBR GER ARG ITA DAN RUS CZE GER/USA/FIN/GRE LAT NOR FIN ØVRIGE 30,14% 14,91% 7,12% 6,73% 6,62% 6,39% 6,17% 5,61% 5,05% 3,92% 3,36% 3,14% 0,84%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
7,0% 0,0% 13,3% 10,1% 11,4% 16,0% 3,5% 33,3% 5,3% 0,0% 0,0%
1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

1.

Sæson: 2020/2021 I alt: 648 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 648 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 11,4%

Musik af udenlandske komponister: 88,6%

3.

af nykomponeret og ældre musik

Musik komponeret 1992 og frem: 29,0%

Musik komponeret før 1992: 71,0%

Uropf. DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

4.

ny musik

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

81. DUEN - DET DANSKE UNGDOMSENSEMBLE #2
5. Kønsfordeling, ældre musik Kønsfordeling, Fordeling
GBR CZE AUT DAN RUS GER FIN ITA SWE 33,02% 15,43% 12,35% 11,42% 9,26% 8,18% 6,48% 2,31% 1,54%
Kønsfordeling
0,0% 0,0% 29,0% 2,8% 19,4% 24,7% 0,6% 22,8% 0,6% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.136 min

Musik komponeret af mænd: 92,1% / 1.046 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 7,9% / 90 min

Musik af danske komponister: 3,5%

Musik af udenlandske komponister: 96,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 15,4%

Musik komponeret før 1992: 84,6%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 48,6%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 51,4%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

82. DUEN - DET DANSKE UNGDOMSENSEMBLE #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
AUT ARG ITA GER/USA/FIN/GRE GER LAT NOR GBR RUS DAN FIN ØVRIGE 40,29% 10,57% 9,07% 7,93% 6,52% 6,16% 5,28% 4,58% 4,40% 3,52% 1,23% 0,44%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
11,0% 0,0% 4,4% 14,4% 6,9% 11,0% 5,2% 39,2% 7,9% 0,0% 0,0%

DR Pigekoret

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.317 min

Musik komponeret af mænd: 77,4% / 1.019 min

Musik komponeret af kvinder: 21,1% / 278min

Musik komponeret kollektivt: 1,5% / 20 min

obs:

Det kollektivt komponerede værk ”Lyse Nætter” (1987) er af Aske Bentzon (M) og Alberte Winding (K) (DAN).

Musik af danske komponister: 59,2%

Musik af udenlandske komponister: 40,8%

Folkemelodier udelades.

Det kollektivt komponerede værk ”Hopeless” (2014) er af bandet The Staves, som er Emily, Jessica og Camilla Staveley-Taylor (K, GBR).

Visse værker er udeladt grundet manglende programinformation eller værkinformation.

Musik komponeret 1992 og frem: 47,6%

Musik komponeret før 1992: 52,4%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

Det kollektivt komponerede værk ”Technicolor Beat” (2014) er af Anthony West (M, GBR) og Josephine Vander Gucht (K, GBR).

Musik komponeret af mænd: 69,3%

Musik komponeret af kvinder: 28,9%

Musik komponeret kollektivt: 1,8%

Musik komponeret af mænd: 84,7%

Musik komponeret af kvinder: 14,0%

Musik komponeret kollektivt: 1,3%

83.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN USA GBR NOR SWE FRA LAT EST GER AUT ØVRIGE 59,19% 13,00% 9,93% 3,89% 2,96% 2,92% 1,99% 1,97% 1,94% 1,82% 0,38%
1. Kønsfordeling
Før
2,1% 0,0% 45,4% 13,7% 15,8% 14,7% 5,9% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0%
1700-1799 1600-1699 1400-1599
1400

Sæson: 2020/2021 I alt: 179 min

Musik komponeret af mænd: 79,2% / 142 min

Musik komponeret af kvinder: 20,8% / 37 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 86,6%

Musik af udenlandske komponister: 13,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 27,7%

Musik komponeret før 1992: 72,3%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 47,5%

Musik komponeret af kvinder: 52,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 91,3%

Musik komponeret af kvinder: 8,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

84. DR PIGEKORET #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN NOR GBR 86,57% 7,13% 6,29%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 27,7% 19,7% 39,0% 9,0% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.138 min

Musik komponeret af mænd: 77,1% / 878 min

Musik komponeret af kvinder: 21,1% / 240 min

Musik komponeret kollektivt: 1,8% / 20 min

Musik af danske komponister: 54,9%

Musik af udenlandske komponister: 45,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 50,7%

Musik komponeret før 1992: 49,3%

Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 71,2%

Musik komponeret af kvinder: 26,9%

Musik komponeret kollektivt: 1,9%

Musik komponeret af mænd: 83,2%

Musik komponeret af kvinder: 15,2%

Musik komponeret kollektivt: 1,6%

85.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN USA GBR SWE FRA NOR LAT EST GER AUT ØVRIGE 54,89% 15,05% 10,50% 3,43% 3,38% 3,38% 2,31% 2,28% 2,24% 2,11% 0,44%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
2,5% 0,0% 48,2% 12,8% 12,1% 15,6% 6,1% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% DR PIGEKORET #3

obs:

Folkemelodier er udeladt.

DR Vokalensemblet

Visse værker er opført på Pulsar Festival 2022 og er derfor opgjort flere gange i statistikken.

Musik komponeret af mænd: 88,0% / 1.993 min

Musik komponeret af kvinder: 11,8% / 268 min

Musik komponeret kollektivt: 0,2% / 4 min

Det kollektivt komponerede værk er ”Mistletoe and Wine” (1988) af Jeremy Paul, Leslie Stewart og Keith Strachan (M, GBR).

Musik af danske komponister: 29,6%

Musik af udenlandske komponister: 70,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 35,9%

Musik komponeret før 1992: 64,1%

Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Musik komponeret af mænd: 71,4%

Musik komponeret af kvinder: 28,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 97,2%

Musik komponeret af kvinder: 2,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,3%

86.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN GER GBR FRA ITA SWE LAT BRA NOR AUT USA FIN HUN ISL POL ØVRIGE 29,62% 21,85% 10,45% 8,56% 4,88% 3,29% 2,69% 2,52% 2,32% 2,23% 1,74% 1,63% 1,19% 1,10% 1,03% 4,89%
1. Kønsfordeling
1400 6,3% 4,6% 29,6% 15,4% 12,8% 20,4% 2,3% 2,9% 1,7% 8,6% 0,0%
Før
Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 2265 min

Sæson: 2020/2021 I alt: 597 min

Musik komponeret af mænd: 81,6% / 488 min

Musik komponeret af kvinder: 18,4% / 110 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 26,2%

Musik af udenlandske komponister: 73,8%

Musik komponeret 1992 og frem: 76,6%

Musik komponeret før 1992: 23,4%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 76,0%

Musik komponeret af kvinder: 24,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

87. DR VOKALENSEMBLET #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GBR ITA LAT SWE FIN NOR HUN USA ESP EST ISL 26,16% 22,60% 17,08% 7,37% 6,28% 5,53% 3,93% 3,68% 2,18% 2,01% 2,01% 1,17%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
14,8% 8,0% 61,8% 13,9% 5,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.668 min

Musik komponeret af mænd: 90,2% / 1.505 min

Musik komponeret af kvinder: 9,5% / 159 min

Musik komponeret kollektivt: 0,3% / 4 min

Musik af danske komponister: 30,9%

Musik af udenlandske komponister: 69,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 21,3%

Musik komponeret før 1992: 78,7%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 65,4%

Musik komponeret af kvinder: 34,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 97,0%

Musik komponeret af kvinder: 2,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,3%

88. DR VOKALENSEMBLET #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GER FRA GBR BRA AUT SWE NOR USA POL BEL ISL LAT ØVRIGE 30,86% 29,68% 11,63% 6,10% 3,42% 3,03% 2,22% 1,74% 1,59% 1,39% 1,21% 1,08% 1,02% 5,04%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
3,2% 3,4% 18,1% 16,0% 15,6% 26,7% 3,1% 4,0% 2,4% 10,9% 0,0%

Ensemble MidtVest

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 5.409 min

Musik komponeret af mænd: 98,0% / 5.302 min

Musik komponeret af kvinder: 2,0% / 107 min

obs: Improvisationsværker er udeladt i denne statistik

Musik af danske komponister: 8,5%

Musik af udenlandske komponister: 91,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 8,5%

Musik komponeret før 1992: 91,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min Uropf. DK førstegangsopf.

Musik komponeret af mænd: 93,9%

Musik komponeret af kvinder: 6,1%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 98,4%

Musik komponeret af kvinder: 1,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

89.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER AUT DAN FRA EST ITA USA CZE FIN SWE GBR HUN ARG ØVRIGE 34,35% 21,11% 8,49% 7,86% 5,79% 4,53% 3,66% 3,16% 2,26% 2,26% 2,07% 1,52% 1,35% 1,61%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1992-2022
1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 0,5% 0,0% 8,2% 7,3% 16,8% 12,3% 17,2% 37,8% 0,0% 0,0% 0,0%
1950-1991

Sæson: 2020/2021 I alt: 2.305 min

Musik komponeret af mænd: 98,4% / 2.267 min

Musik komponeret af kvinder: 1,6% / 38 min

Musik af danske komponister: 4,9%

Musik af udenlandske komponister: 95,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 1,5%

Musik komponeret før 1992: 98,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min Uropf. DK førstegangsopf.

Musik komponeret af mænd: 17,6%

Musik komponeret af kvinder: 82,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 99,6%

Musik komponeret af kvinder: 0,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

90.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER AUT FRA SWE DAN ARG CZE GBR HUN USA BRA KOR RUS FIN ITA 49,33% 12,67% 9,89% 5,29% 4,90% 3,17% 3,12% 2,65% 2,21% 2,13% 1,04% 1,04% 0,95% 0,91% 0,69%
1. Kønsfordeling
0,6% 0,0% 1,5% 9,2% 19,4% 7,2% 20,1% 42,0% 0,0% 0,0% 0,0% EMSEMBLE MIDTVEST #2
1991-2021 1950-1990 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

Sæson: 2021/2022 I alt: 3.104 min

Musik komponeret af mænd: 97,8% / 3.035 min

Musik komponeret af kvinder: 2,2% / 69 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 13,7%

Musik af udenlandske komponister: 86,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 13,7%

Musik komponeret før 1992: 86,3%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 97,4%

Musik komponeret af kvinder: 2,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

91. ENSEMBLE MIDTVEST #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
AUT GER DAN EST ITA FRA USA FIN CZE GBR ØVRIGE 27,38% 23,23% 11,15% 10,08% 7,38% 6,35% 4,80% 3,25% 3,19% 1,64% 2,00%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,5% 0,0% 13,2% 5,8% 14,9% 16,1% 14,9% 34,6% 0,0% 0,0% 0,0%

obs:

Folkemelodier er udeladt

Ensemble Storstrøm

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 4.108 min

Musik komponeret af mænd: 96,3% / 3.957 min

Musik komponeret af kvinder: 3,0% / 123 min

Musik komponeret kollektivt: 0,7% / 28 min

Fællessang og online koncerter er medtaget på lige fod med almindelige værker og koncerter.

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 19,5%

Musik af udenlandske komponister: 80,5%

Visse værker er udeladt grundet manglende programinformation.

Det kollektivt komponerede værk “Julefeber” (2020) er af Jesper Mechlenburg (M, DAN) og Nanna Øland Fabricius (K, DAN).

Musik komponeret 1992 og frem: 17,7%

Det ældre værk af en kvindelig komponist er “Lichtbogen” (1986) af Kaija Saariaho (K, FIN).

Musik komponeret før 1992: 82,3%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

Flere koncerter er opført i samarbejde med Musica

Ficta og optræder derfor dobbelt i statistikken. Det drejer sig om værker af Guillaume de Machaut og Francesco Landini (M, ITA) fra middelalderen (1300-tallet).

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 82,0%

Musik komponeret af kvinder: 14,2%

Musik komponeret kollektivt: 3,8%

1850-1899

1800-1849

1700-1799

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 99,4%

Musik komponeret af kvinder: 0,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

92.
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
FRA DAN GER ITA AUT ARG URU NOR LBN/FRA SWE/FIN USA RUS FIN ØVRIGE 27,29% 19,55% 16,19% 6,15% 5,93% 3,77% 3,24% 3,19% 2,92% 2,92% 2,29% 1,95% 1,68% 2,95%
1. Kønsfordeling
2,1% 0,0% 15,5% 6,8% 26,3% 25,3% 10,5% 10,8% 0,0% 0,1% 2,8%
1600-1699 1400-1599 Før 1400

Sæson: 2020/2021 I alt: 1.287 min

Musik komponeret af mænd: 92,0% / 1.184 min

Musik komponeret af kvinder: 8,0% / 103 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 11,8%

Musik af udenlandske komponister: 88,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 14,6%

Musik komponeret før 1992: 85,4%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 55,7%

Musik komponeret af kvinder: 44,3%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 98,2%

Musik komponeret af kvinder: 1,8%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

93. ENSEMBLE STORSTRØM #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
FRA AUT DAN SWE/FIN NOR FIN GER DAN/TAI ARG ITA USA ARM ØVRIGE 30,70% 16,44% 11,82% 9,33% 7,70% 5,36% 4,35% 3,11% 3,03% 2,95% 2,80% 1,09% 1,32%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0%
32,1% 17,2% 24,3% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%
3,6%
11,0% 10,6%

Sæson: 2021/2022 I alt: 2.822 min

Musik komponeret af mænd: 98,3% / 2.774 min

Musik komponeret af kvinder: 0,7% / 20 min

Musik komponeret kollektivt: 1,0% / 28 min

Musik af danske komponister: 23,1%

Musik af udenlandske komponister: 76,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 19,1%

Musik komponeret før 1992: 80,9%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 91,1%

Musik komponeret af kvinder: 3,7%

Musik komponeret kollektivt: 5,2%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

94. ENSEMBLE STORSTRØM #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
FRA DAN GER ITA URU LBN/FRA ARG RUS USA AUT NOR ØVRIGE 25,73% 23,07% 21,58% 7,60% 4,57% 4,25% 4,11% 2,73% 2,06% 1,13% 1,13% 2,02%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1,5% 0,0% 17,6% 5,0% 23,7% 28,9% 4,2% 15,2% 0,0% 0,2% 4,0%

Esbjerg Ensemble

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 3.372 min

Musik komponeret af mænd: 92,7% / 3.125 min

Musik komponeret af kvinder: 7,2% / 242 min

Musik komponeret kollektivt: 0,1% / 5 min

obs:

Visse værker er udeladt enten grundet manglende programinformation eller manglende værkinformation.

Musik af danske komponister: 15,3%

Musik af udenlandske komponister: 84,7%

Folkemelodier er udeladt.

Online koncerter er medtaget på lige fod med almindelige koncerter.

Det kollektivt komponerede værk ”Smoke on the Water ”(1972) er af Jon Lord, Roger Glover, Ian Paice, Ian Gillan og Ritchie Blackmore (M, GBR).

Musik komponeret 1992 og frem: 13,6%

Musik komponeret før 1992: 86,4%

Uropf. DK førstegangsopf.

Musik komponeret af mænd: 77,9%

Musik komponeret af kvinder: 22,1%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 95,0%

Musik komponeret af kvinder: 4,8%

Musik komponeret kollektivt: 0,2%

95.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
AUT DAN FRA CZE RUS ITA GBR GER USA SWE HUN NOR FIN ØVRIGE 16,04% 15,35% 12,63% 8,16% 8,01% 7,68% 7,33% 6,94% 4,36% 2,73% 2,40% 2,16% 1,42% 4,79%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1600-1699 1400-1599 Før
2,8% 0,0% 10,8% 7,8% 32,9% 16,8% 16,8% 12,0% 0,4% 0,6% 0,1%
1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799
1400

Sæson: 2020/2021 I alt: 1.551 min

Musik komponeret af mænd: 94,6% / 1.467 min

Musik komponeret af kvinder: 5,4% / 84 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 15,0%

Musik af udenlandske komponister: 85,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 12,5%

Musik komponeret før 1992 87,5%

Musik komponeret af mænd: 74,7%

Musik komponeret af kvinder: 25,3%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

førstegangsopf.

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

Musik komponeret af mænd: 97,4%

Musik komponeret af kvinder: 2,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

96.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
FRA AUT DAN ITA GER RUS NOR CZE HUN GBR FRO ISL/GER ØVRIGE 18,45% 16,19% 15,00% 13,80% 10,32% 5,03% 3,93% 3,68% 2,71% 2,32% 1,29% 1,29% 6,00%
1. Kønsfordeling
Uropf.
DK
1991-2021
6,1% 0,0% 6,4% 4,1% 32,7% 15,5% 20,7% 14,0% 0,5% 0,0% 0,0% ESBJERG EMSEMBLE #2
1400-1599 Før 1400

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.822 min

Musik komponeret af mænd: 91,1% / 1.659 min

Musik komponeret af kvinder: 8,7% / 158 min

Musik komponeret kollektivt: 0,2% / 5 min

Musik af danske komponister: 15,6%

Musik af udenlandske komponister: 84,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 14,4%

Musik komponeret før 1992: 85,6%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 80,2%

Musik komponeret af kvinder: 19,8%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 92,9%

Musik komponeret af kvinder: 6,8%

Musik komponeret kollektivt: 0,3%

97. ESBJERG ENSEMBLE #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
AUT DAN CZE GBR RUS FRA USA SWE GER ITA FIN HUN MEX ØVRIGE 15,92% 15,65% 11,97% 11,58% 10,54% 7,69% 7,25% 4,89% 4,06% 2,47% 2,25% 2,14% 1,10% 2,50%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 14,4% 10,8% 33,0% 18,0% 13,5% 10,4% 0,2% 1,1% 0,2%
0,0%

Figura Ensemble

Sæson:

Musik komponeret af mænd: 54,5% / 359 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 44,9%

Musik af udenlandske komponister: 55,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 93,2%

Musik komponeret før 1992: 6,8%

Musik komponeret kollektivt: 45,5% / 300 min Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

Musik komponeret af mænd: 51,1%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 48,9%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

98.
2020/2021 & 2021/2022 I alt: 659 min 5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN/TAI DAN GBR USA 45,52% 44,92% 6,83% 2,73%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
31,9% 0,0% 61,3% 0,0% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1400-1599 Før 1400

Sæson: 2020/2021 I alt: 259 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 259 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 75,7%

Musik af udenlandske komponister: 24,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 82,6%

Musik komponeret før 1992: 17,4%

Uropf. DK førstegangsopf. 1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

99. FIGURA ENSEMBLE #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN GBR USA 75,68% 17,37% 6,95%
1. Kønsfordeling
38,6% 0,0% 44,0% 0,0% 17,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

obs:

”Hormondagbogen”

(2022) er en uropførelse kollektivt komponeret af Mette Nielsen, Pernille Sejlund (K, DAN) og Li Ying-Wu (K, DAN/TAI), men indeholder også repertoire, der ikke er opgjort, af Maguerite Monnot, Hildegard af Bingen, Karen Jønsson, F. Welch & I. Summers, Lili Boulanger og Barbara Strozzi. Værket varer 1 time og er opført med Den Kgl. Opera, så værket optræder dobbelt i statistikken. Dvs. hele værket er af kvinder, altså 75% af repertoiret i sæson 21/22.

Sæson: 2021/2022 I alt: 400 min

Musik komponeret af mænd: 25,0% / 100 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 75,0% / 300 min

Da alle opgjorte komponister af ”Hormondagbogen”

(2022) identificerer sig som kvinder, er denne sæsons kønsfordeling reelt M: 25% / K: 75 %. Den store overvægt af DAN/TAI er Li Ying-Wu, som er medkomponist, i selskab med Mette Nielsen og Pernille Sejlund, som begge identificerer sig som DAN. Altså er 66,6% af de DAN/TAI reelt DAN.

Musik af danske komponister: 25,0%

Musik af udenlandske komponister: 75,0%

DAN DAN/TAI 25,00% 75,00%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 25,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 75,0%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

100.
FIGURA ENSEMBLE #3
2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
27,5% 0,0% 72,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lydenskab

Musik komponeret af mænd: 55,1% / 857 min

Musik komponeret af kvinder: 31,2% / 485 min

Musik komponeret kollektivt: 13,7% / 213 min

obs:

Visse værker er udeladt grundet manglende programinformation eller manglende værkinformation, herunder værker komponeret af musikere fra African Footprint Legends.

Musik af danske komponister: 91,6%

Musik af udenlandske komponister: 8,4%

Visse værker er opført i samarbejde med Klang Festival og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Digitale koncerter er medtaget på lige fod med almindelige koncerter.

Musik komponeret 1992 og frem: 89,6%

Musik komponeret før 1992: 10,4%

Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af

49,9%

Musik komponeret af kvinder: 34,8%

Musik komponeret kollektivt: 15,3%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Folkemelodier udelades.

Den eneste kvindelige komponist med et selvkomponeret værk er Kristina Holgersen (DAN) med den musikdramatiske forestilling ”Ø” (2021) på Teater Gruppe 38 fra sæson 21/22.

101.
Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.555 min 5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik mænd: 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN USA ARG ESP 91,64% 2,89% 2,83% 2,64%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
23,2% 0,0% 66,5% 5,7% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

obs:

Det kollektivt komponerede værk er ”Storm” (ca. 2020), som er komponeret af musikere fra Lydenskab ensemblet: Sofia Lind Pedersen, Karolina Leedo, Thea Visti (K, DAN) og Mads Uldall (M, DAN). Værket varer 3 minutter og er opført 7 gange i sæson 20/21 og 4 gange i sæson 21/22.

Sæson: 2020/2021 I alt: 624 min

Musik komponeret af mænd: 96,2% / 600 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0,0 min

Musik komponeret kollektivt: 3,8% / 24 min

Musik af danske komponister: 85,4%

Musik af udenlandske komponister: 14,6%

En times repertoire med traditionel spansk flamenco musik er udeladt grundet manglende programinfo. Der er opført 7 koncerter, hvor dette indgår i repertoiret. Hvis man medtog de i alt 420 spillede minutter af spansk (ESP) flamenco, vil landefordelingen være således: DAN: 51,07% / ESP: 42,52% / USA: 3,35% / ARG: 3,06% for sæson 20/21.

Musik komponeret 1992 og frem: 80,9%

Musik komponeret før 1992 19,1%

Musik komponeret af mænd: 95,2%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 4,8%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

102.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN USA ARG ESP 85,42% 5,61% 5,13% 3,84%
1. Kønsfordeling
Uropf. DK
1991-2021 1950-1990 1900-1949
1400-1599 Før 1400 9,3% 0,0% 71,6% 10,7% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% LYDENSKAB #2
førstegangsopf.
1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699

Sæson: 2021/2022 I alt: 931 min

Musik komponeret af mænd: 27,6% / 257 min

Musik komponeret af kvinder: 52,1% / 485 min

Musik komponeret kollektivt: 20,3% / 189 min

obs:

Musik af danske komponister: 95,8%

Musik af udenlandske komponister: 4,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 95,5%

Musik komponeret før 1992: 4,5%

Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1400

Musik komponeret af mænd: 24,2%

Musik komponeret af kvinder: 54,5%

Musik komponeret kollektivt: 21,3%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

De kollektive værker er stedsspecifikke stykker fra initiativet ”En Symfoni Til Et Sted” (2021) , som er komponeret af musikere fra Lydenskab ensemblet: Sofia Lind Pedersen, Louise Gorm, Thea Visti (K, DAN) og Mads Uldall (M, DAN). Værkerne varer melem 5 og 11 minutter.

103.
LYDENSKAB #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN ESP ARG USA 95,81% 1,83% 1,29% 1,07%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
Før
32,5% 0,0% 63,0% 2,4% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1700-1799 1600-1699 1400-1599

Mogens Dahl Kammerkor

Sæson: 2021/2022 I alt: 209 min

obs:

Mogens Dahl Kammerkor har måttet aflyse koncerterne i 20/21, så der er kun medtaget koncerter fra sæson 21/22.

Musik komponeret af mænd: 100% / 291 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Udenlandske koncerter udelades.

Musik af danske komponister: 0,0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

Musik komponeret 1992 og frem: 19,3%

Musik komponeret før 1992: 80,7%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

104.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER SWE EST ITA NOR 63,51% 22,38% 9,98% 2,07% 2,07%
1. Kønsfordeling
17,2% 0,0% 2,1% 15,1% 0,0% 52,2% 0,0% 3,8% 8,3% 1,4% 0,0%

Musica Ficta

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022

Musik komponeret af mænd: 96,3% / 1.967 min

Musik komponeret af kvinder: 3,7% / 75,5 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 35,8%

Musik af udenlandske komponister: 64,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 14,4%

Musik komponeret før 1992: 85,6%

Musik komponeret af mænd: 94,7%

Musik komponeret af kvinder: 5,3%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

alt: 4.108 min

alt: 2.043 min

obs:

Eneste kendte kvindelige komponist er Marianne Søgaard (DAN) med værket ”Hver dag er en ny dag” (2020), da de resterende kvindelige komponister er ukendte troubadurer fra middelalderen.

Visse værker er udeladt grundet manglende programinfo.

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

Musik komponeret af mænd: 96,6%

Musik komponeret af kvinder: 3,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

105.
I
I
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN ITA FRA GBR NLD GER BEL NLD/DAN SWE SCH ØVRIGE 35,79% 17,80% 15,20% 7,56% 6,41% 6,17% 2,94% 2,94% 1,96% 1,76% 1,47%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
Før
1,5% 0,0% 11,4% 2,8% 8,8% 1,3% 2,9% 12,5% 11,2% 31,1% 14,1%
1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599
1400

Sæson: 2020/2021 I alt: 180 min

Musik komponeret af mænd: 98,1% / 176 min

Musik komponeret af kvinder: 1,9% / 4 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 41,7%

Musik af udenlandske komponister: 58,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 88,8%

Musik komponeret før 1992 11,2%

Uropf. DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 82,7%

Musik komponeret af kvinder: 17,3%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

106. MUSICA FICTA #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN GBR ITA BEL NLD 41,67% 35,83% 17,50% 3,33% 1,67%
1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 11,3% 2,2% 21,8% 3,5% 2,9% 0,0% 29,4% 28,9% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.863 min

Musik komponeret af mænd: 96,1% / 1.791 min

Musik komponeret af kvinder: 3,9% / 72 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

obs:

Ensemblet har opført samlet 1 times koncert med værker af ukendte kvindelige troubadurer fra middelalderen, som indgår i statistikken med skøn af årstal og vurderet til at være fra Frankrig (FRA).

Musik af danske komponister: 35,2%

Musik af udenlandske komponister: 64,8%

Musik komponeret 1992 og frem: 14,7%

Musik komponeret før 1992: 85,3%

Uropf. DK førstegangsopf.

Nogle værker er opført i samarbejde med CPH Phil og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Musik komponeret af mænd: 95,6%

Musik komponeret af kvinder: 4,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 96,2%

Musik komponeret af kvinder: 3,8%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

107.
MUSICA FICTA #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN ITA FRA NLD GER GBR NLD/DAN BEL SWE SCH ØVRIGE 35,22% 17,83% 16,67% 6,87% 6,77% 4,83% 3,22% 2,90% 2,15% 1,93% 1,61%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 1,6% 0,0% 11,4% 2,9% 7,6% 1,1% 2,8% 13,7% 9,4% 31,3% 15,5%

obs:

Visse værker er opført på festivaler og optræder derfor dobbelt i statistikken. Det drejer sig om koncerter på SPOR Festival, Klang Festival og Pulsar Festival. Et enkelt værk er opført i samarbejde med Aarhus Sinfonietta og optræder derfor også dobbelt.

Workshopkoncerter er udeladt.

Flere opførelser er liveversioner, hvor værkerne ikke nødvendigvis er nyskrevne men bliver arrangeret og fremført tilpas anderledes til at ligge et sted mellem uropførelser og uropførelser og ikke-uropførelser. Værkets oprindelige kompositionsår er her medtaget.

Værket ”Polifonia Liquida” (2015) af Alessandro

Perini (M, ITA) er en lyd -og lysinstallation, som komponerer lyd afhængig af omgivelsernes samspil med hinanden, herunder vand og lys inkorporeret i installationen og har derfor ikke en reel værklængde. Det er her estimeret til 10 minutter.

Ensemble Storstrøm

NEKO3

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 627 min

Musik komponeret af mænd: 73,7% / 462 min

Musik komponeret af kvinder: 26,3% / 165 min

Musik af danske komponister: 30,6%

Musik af udenlandske komponister: 69,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 88,5%

Musik komponeret før 1992: 11,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022 1950-1991

1900-1949 1850-1899

1800-1849

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 70,3%

Musik komponeret af kvinder: 29,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

108.
5. Kønsfordeling, ældre musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN ESP ISL GER USA CAN GBR ZAF NOR TAI ITA FRA 30,65% 23,91% 9,57% 8,13% 7,17% 5,74% 5,42% 2,71% 1,91% 1,91% 1,59% 1,28%
1. Kønsfordeling
Før 1400 18,8% 7,2% 69,7% 11,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1700-1799 1600-1699 1400-1599

Sæson: 2020/2021 I alt: 398 min

Musik komponeret af mænd: 85,7% / 341 min

Musik komponeret af kvinder: 14,3% / 57 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 37,5%

Musik af udenlandske komponister: 62,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 81,9%

Musik komponeret før 1992: 18,1%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 82,5%

Musik komponeret af kvinder: 17,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

109. NEKO3 #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN ESP USA CAN GER GBR ZAF FRA 37,48% 23,60% 11,30% 9,04% 6,78% 5,52% 4,27% 2,01%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
19,3% 11,3% 62,6% 18,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 229 min

Musik komponeret af mænd: 52,8% / 121 min

Musik komponeret af kvinder: 47,2% / 108 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 18,8%

Musik af udenlandske komponister: 81,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

Musik komponeret af mænd: 52,8%

Musik komponeret af kvinder: 47,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

110. NEKO3 #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
ISL ESP DAN GER GBR NOR TAI ITA 26,20% 24,45% 18,78% 10,48% 5,24% 5,24% 5,24% 4,37%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
17,9% 0,0% 82,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1600-1699 1400-1599 Før 1400

NJYD

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 380 min

Musik komponeret af mænd: 58,7% / 223 min

Musik komponeret af kvinder: 30,5% / 116 min

Musik komponeret kollektivt: 10,8% / 41 min

obs:

Musik af danske komponister: 52,1%

Musik af udenlandske komponister: 47,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

To koncerter i sæson 21/22 er med improvisationsværker af ensemblet (i alt 41 minutter) og er opgjort som kollektivt komponerede uropførelser af NJYD Quartet (Marie Sønderskov, Anja Nedremo (K, DAN), Mikkel Egelund og Jonas Weitling (M, DAN). Anja Nedremo er opvokset i Norge, men bosat i Danmark og er her opgjort som DAN.

Musik komponeret af mænd: 58,7%

Musik komponeret af kvinder: 30,5%

Musik komponeret kollektivt: 10,8%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

111.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN POL ISL GBR 52,11% 29,47% 9,47% 8,95%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
Før
41,6% 0,0% 58,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599
1400

Sæson: 2020/2021 I alt: 150 min

Musik komponeret af mænd: 85,3% / 128 min

Musik komponeret af kvinder: 14,7% / 22 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 72,0%

Musik af udenlandske komponister: 28,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 85,3%

Musik komponeret af kvinder: 14,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

112. NJYD #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN POL GBR 72,00% 14,67% 13,33%
1. Kønsfordeling
13,3% 0,0% 86,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 230 min

Musik komponeret af mænd: 41,3% / 95 min

Musik komponeret af kvinder: 40,9% / 94 min

Musik komponeret kollektivt: 17,8% / 41 min

Musik af danske komponister: 39,1%

Musik af udenlandske komponister: 60,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 41,3%

Musik komponeret af kvinder: 40,9%

Musik komponeret kollektivt: 17,8%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

113. NJYD #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN POL ISL GBR 39,13% 39,13% 15,65% 6,09%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
60,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Randers Kammerorkester

Sæson:

Musik komponeret af mænd: 96,5% / 5.110 min

Musik komponeret af kvinder: 1,8% / 97 min

Musik komponeret kollektivt: 1,7 / 90 min

Musik af danske komponister: 32,6%

Musik af udenlandske komponister: 67,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 27,7%

Musik komponeret før 1992: 72,3%

Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 96,6%

Musik komponeret af kvinder: 3,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 96,4%

Musik komponeret af kvinder: 1,2%

Musik komponeret kollektivt: 2,4%

114.
2020/2021 & 2021/2022 I alt: 5.297 min 5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GER AUT GBR ITA FRA HUN USA NOR CZE HUN/USA ØVRIGE 32,61% 20,21% 15,34% 8,23% 5,89% 4,32% 2,62% 2,30% 1,68% 1,51% 1,36% 3,92%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
6,8% 0,0% 21,0% 10,7% 9,5% 9,8% 13,9% 27,0% 0,8% 0,5% 0,2%

Sæson: 2020/2021 I alt: 2.274 min

Musik komponeret af mænd: 98,1% / 2.231 min

Musik komponeret af kvinder: 0,6% / 13 min

Musik komponeret kollektivt: 1,3% / 30 min

obs:

Musik af danske komponister: 22,7%

Musik af udenlandske komponister: 77,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 20,8%

Musik komponeret før 1992: 79,2%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 98,9%

Musik komponeret af kvinder: 1,1%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 97,9%

Musik komponeret af kvinder: 0,4%

Musik komponeret kollektivt: 1,7%

Det kollektivt komponerede værk er ”Meditation (Ave Maria)” (1859) og er en komposition med stykker fra Bachs (M, GER) udgave fra 1853 og Gounods (M, FRA) fra 1859. Nationalitet for værket er opgjort som GER/FRA.

De eneste kvindelige komponister for sæson 20/21 er Gunhild Carling (SWE) med værket “Slow and Passionate (2013) og Thea Musgrave (GBR/USA) med værket “Impromptu nr. 1 for obo of fløjte” (1967).

115.
RANDERS KAMMERORKESTER #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
AUT DAN GER GBR ITA HUN FRA CZE HUN/USA USA GER/FRA USA/DAN ØVRIGE 23,26% 22,74% 18,67% 7,61% 5,80% 4,35% 3,43% 3,30% 3,17% 2,33% 1,32% 1,23% 2,79%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
7,7% 0,0% 13,0% 12,5% 9,3% 9,1% 14,4% 33,3% 0,7% 0,0% 0,0%

obs:

De kollektivt komponerede værker af Paul McCartney og John Lennon (M, GBR) er ”A Hard Day’s Night” (1964), ”Eleanor Rigby” (1966), ”Lucy in the Sky with Diamonds” (1967) og ”Let It Be” (1969).

Sæson: 2021/2022 I alt: 3.023 min

Musik komponeret af mænd: 95,2% / 2.879 min

Musik komponeret af kvinder: 2,8% / 84 min

Musik komponeret kollektivt: 2,0% / 60 min

Det kollektivt komponerede værk ”Are You Lonesome Tonight?” (1926) er af Roy Turk og Lou Handman (M, USA).

Musik af danske komponister: 40,0%

Musik af udenlandske komponister: 60,0%

Det kollektivt komponerede værk ”I Want You, I Need You, I Love You” (1956) er af Maurice Mysels og Ira Kosloff (M, USA).

Musik komponeret 1992 og frem: 33,0%

Musik komponeret før 1992: 67,0%

Det kollektivt komponerede værk ”Can’t Help Falling in Love” (1961) er af George David Weiss, Hugo Peretti og Luigi Creatore (M, USA).

Det kollektivt komponerede værk ”Always on My Mind” (1972) er af Johnny Christopher, Mark James og Wayne Carson Thompson (M, USA).

Musik komponeret af mænd: 95,5%

Musik komponeret af kvinder: 4,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 95,1%

Musik komponeret af kvinder: 1,9%

Musik komponeret kollektivt: 3,0%

Det kollektivt komponerede værk “Lyse Nætter” (1987) er af Aske Bentzon (M, DAN) og Alberte Winding (K, DAN).

116.
RANDERS KAMMERORKESTER #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GER AUT GBR ITA FRA NOR USA SWE HUN ØVRIGE 40,03% 21,37% 9,38% 8,70% 5,96% 5,00% 2,94% 2,28% 1,39% 1,32% 1,62%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
6,1% 0,0% 26,9% 9,3% 9,6% 10,4% 13,5% 22,3% 0,8% 0,8% 0,3%

Scenatet

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 580 min

Musik komponeret af mænd: 88,0% / 510 min

Musik komponeret af kvinder: 3,4% / 20 min

Musik komponeret kollektivt: 8,6% / 50 min

obs:

Alle opførelser i sæson 20/21 er på SPOR Festival, og ligeledes en del koncerter i sæson 21/22, som derfor optræder dobbelt i statistikken.

og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 67,2%

Musik af udenlandske komponister: 32,8%

Værket ”Behind a Backyard” (2013) af Bent Sørensen (M, DAN) er opført på Copenhagen Opera Festival i 2021 og optræder derfor også dobbelt i statistikken.

Udenlandske koncerter er udeladt.

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

Musik komponeret af mænd: 87,9%

Musik komponeret af kvinder: 3,5%

Musik komponeret kollektivt: 8,6%

ældre musik

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

117.
5. Kønsfordeling, 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk
DAN GBR GER SWE USA 67,24% 17,24% 8,62% 3,45% 3,45%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 22,9% 8,6% 77,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1850-1899 1800-1849

obs:

Det kollektivt komponerede værk ”Land (Stadt Fluss)” (2019) er af Hannes

Seidl og Daniel Kötter (M, GER). Dette betyder at den reelle kønsfordeling i søson 20/21 er M / 100%.

Sæson: 2020/2021 I alt: 320 min

Musik komponeret af mænd: 84,4% / 270 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 15,6% / 50 min

Musik af danske komponister: 84,4%

Musik af udenlandske komponister: 15,6%

DAN GER 84,38% 15,63%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1991-2021 1950-1990 1900-1949

1850-1899

1800-1849

Musik komponeret af mænd: 84,4%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 15,6%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0% Musik komponeret kollektivt: 0,0%

118. SCENATET #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
10,3% 15,6% 89,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

Sæson: 2021/2022 I alt: 260 min

Musik komponeret af mænd: 92,3% / 240 min

Musik komponeret af kvinder: 7,7% / 20 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 46,1%

Musik af udenlandske komponister: 53,8%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 92,3%

Musik komponeret af kvinder: 7,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

119. SCENATET #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GBR SWE USA 46,15% 38,46% 7,69% 7,69%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
38,5% 0,0% 61,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Theatre of Voices

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 2.615 min

obs:

Livestreams og online koncerter er talt med på lige fod med alm. koncerter

”Songs from the Soil” af Arvo Pärt er talt med.

Theatre of Voices har spillet soundtracket til Phie Ambos film fra 2014, komponeret af Arvo Pärt (M, EST).

1. Kønsfordeling

Musik komponeret af mænd: 92,2% / 2.411 min

Musik komponeret af kvinder: 7,8% / 204 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 30,4%

Musik af udenlandske komponister: 69,6%

En række koncerter er ikke talt med grundet manglende programinfo

Visse værker er opført på musikfestivaler og er derfor opgjort to gange i statistikken

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik

Musik komponeret 1992 og frem: 72,0%

Musik komponeret før 1992: 28,0%

Uropf.

DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 89,4%

Musik komponeret af kvinder: 10,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 99,3%

Musik komponeret af kvinder: 0,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

120.
DAN USA GBR EST AUT FIN NLD ITA FRO GER ØVRIGE 30,36% 21,91% 19,29% 4,97% 4,89% 3,98% 3,90% 3,40% 3,17% 2,05% 2,07%
10,3% 2,3% 61,8% 1,6% 0,0% 0,4% 1,2% 7,8% 10,2% 6,8% 0,0%

Sæson: 2020/2021 I alt: 1.155 min

Musik komponeret af mænd: 92,4% / 1.067 min

Musik komponeret af kvinder: 7,6% / 88 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

obs:

En stor del af Theatre of Voices’ repertoire består af Eugene Birmans (M, USA) værk ”ARIA 空氣頌” (2020) på 40 minutter opført 8 gange.

Musik af danske komponister: 18,3%

Musik af udenlandske komponister: 81,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 77,1%

Musik komponeret før 1992: 22,9%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

Musik komponeret af mænd: 90,1%

Musik komponeret af kvinder: 9,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

121.
THEATRE OF VOICES #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
USA GBR DAN FRO ITA NLD EST FIN GRL ØVRIGE 41,39% 19,78% 18,27% 7,19% 4,24% 3,72% 2,25% 1,21% 1,21% 0,74%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1400-1599 Før
8,9% 0,0% 68,2% 0,0% 0,0% 1,0% 2,8% 3,8% 7,3% 8,0% 0,0%
1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699
1400

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.460 min

Musik komponeret af mænd: 92,1% / 1.344 min

Musik komponeret af kvinder: 7,9% / 116 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 39,9%

Musik af udenlandske komponister: 60,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 67,9%

Musik komponeret før 1992: 32,1%

Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 88,8%

Musik komponeret af kvinder: 11,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 98,9%

Musik komponeret af kvinder: 1,1%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

122. THEATRE OF VOICES #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GBR AUT EST USA FIN NLD GER ITA UKR ØVRIGE 39,93% 18,90% 8,77% 7,12% 6,51% 6,16% 4,04% 3,36% 2,74% 1,03% 1,44%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
11,3% 4,1% 56,6% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 11,0% 12,4% 5,9% 0,0%

Århus Sinfonietta

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 794 min

Musik komponeret af mænd: 56,9% / 452 min

Musik komponeret af kvinder: 31,9% / 253 min

Musik komponeret kollektivt: 11,2% / 89 min

Musik af danske komponister: 58,1%

Musik af udenlandske komponister: 41,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 87,4%

Musik komponeret før 1992: 12,6%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 53,6%

Musik komponeret af kvinder: 33,6%

Musik komponeret kollektivt: 12,8%

Musik komponeret af mænd: 80,0%

Musik komponeret af kvinder: 20,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

123.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN SWE ISL GER HUN FIN FRA FRO ESP GBR LAT POL ROM/GRE/FRA NOR 58,06% 7,81% 6,30% 4,53% 4,03% 3,78% 3,15% 3,02% 1,76% 1,76% 1,51% 1,51% 1,51% 1,26%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
31,1% 6,3% 56,3% 4,0% 0,0% 4,0% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0%

obs:

Værket ”YES FOR NO” (2019) af Xavier Bonfill (M, ESP) er opført i samarbejde med NEKO3 og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Sæson: 2020/2021 I alt: 453 min

Musik komponeret af mænd: 50,8% / 230 min

Musik komponeret af kvinder: 49,2% / 223 min

Musik af danske komponister: 38,4%

Musik af udenlandske komponister: 61,6%

Musik komponeret 1992 og frem: 82,3%

Musik komponeret før 1992: 17,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min Uropf. DK førstegangsopf. 1991-2021 1950-1990

Musik komponeret af mænd: 40,2%

Musik komponeret af kvinder: 59,8%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 80,0%

Musik komponeret af kvinder: 20,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

124. ÅRHUS SINFONIETTA #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN SWE GER HUN FIN FRA FRO ISL ESP GBR POL ROM/GRE/FRA NOR 38,41% 11,04% 7,95% 7,06% 6,62% 5,52% 5,30% 4,42% 3,09% 3,09% 2,65% 2,65% 2,21%
1. Kønsfordeling
1400-1599 Før
41,3% 4,4% 41,1% 2,6% 0,0% 7,1% 0,0% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0%
1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699
1400

Sæson:

Musik komponeret af mænd: 65,1% / 222 min

Musik komponeret af kvinder: 8,8% / 30 min

Musik komponeret kollektivt: 26,1% / 89 min

og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 84,2%

Musik af udenlandske komponister: 15,8%

obs:

To værker opført i sæson 21/22 er kollektivt komponeret: ”DAWN” (2021) er kollektivt komponeret af Bona Fide, bestående af Sophia Luna Portra (K, DAN) og Emil Palme (M, DAN) og ”ELEGI” (2021) er kollektivt komponeret af SVIN, bestående af Henrik Pultz Melbye, Lars Bech Pilgaard og Thomas Eiler (M, DAN).

”The Gospel of Mary” (2021) af Hugi Gudmundsson (M, ISL) er opført på Klang Festival og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

”En Symfoni til Aarhus” (2021) af Gorm Askjær (M, DAN) er opført i samarbejde med Lydenskab og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Musik komponeret af mænd: 65,1%

Musik komponeret af kvinder: 8,8%

Musik komponeret kollektivt: 26,1%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

125.
ÅRHUS SINFONIETTA #3
2021/2022 I alt: 341 min 5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk
DAN ISL LAT SWE 84,16% 8,80% 3,52% 3,52%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
Før
17,6% 8,8% 82,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599
1400

Festivaler

126.

Sæson: 22020/2021 & 2021/2022 I alt: 40.246 min

Musik komponeret af mænd: 71,2% / 28.671 min

Musik komponeret af kvinder: 24,0% / 9.641 min

Musik komponeret af andet køn: 0,4% / 153 min

Musik komponeret kollektivt: 4,4% / 1.777 min

Musik af danske komponister: 41,2%

Musik af udenlandske komponister: 58,8%

Musik komponeret 1992 og frem: 56,3%

Musik komponeret før 1992: 43,7%

Uropf DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 51,6%

Musik komponeret af kvinder: 40,2%

Musik komponeret af andet køn: 0,7%

Musik komponeret kollektivt: 7,5%

Musik komponeret af mænd: 96,6%

Musik komponeret af kvinder: 3,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,4%

127.
Festivaler samlet
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN AUT GER GBR USA FRA RUS ITA SWE NOR CZE ØVRIGE 41,23 % 12,60 % 12,07 % 4,25 % 4,09 % 4,00 % 3,02 % 2,52 % 2,21 % 2,08 % 1,16 % 10,77 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
13,8 % 1,2 % 42,6 % 7,1 % 10,6 % 8,4 % 7,6 % 9,6 % 0,3 % 0,1 % 0,0 %

Sæson: 2020/2021 I alt: 21.188 min

Musik komponeret af mænd: 74,7% / 15.836 min

Musik komponeret af kvinder: 18,3% / 3.869 min

Musik komponeret af andet køn: 0,4% / 93 min

Musik komponeret kollektivt: 6,6% / 1.390 min

Musik af danske komponister: 35,0%

Musik af udenlandske komponister: 65,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 53,7%

Musik komponeret før 1992: 46,3%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

Musik komponeret af mænd: 56,9%

Musik komponeret af kvinder: 30,6%

Musik komponeret af andet køn: 0,8%

Musik komponeret kollektivt: 11,7%

Musik komponeret af mænd: 95,4%

Musik komponeret af kvinder: 3,9%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,7%

128. FESTIVALER SAMET #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN GER AUT GBR FRA ITA USA SWE RUS NOR CZE HUN KOR POL ØVRIGE 34,97 % 16,59 % 9,06 % 5,24 % 5,24 % 4,44 % 3,56 % 2,42 % 2,37 % 2,07 % 1,65 % 1,08 % 1,07 % 1,00 % 9,24 %
1. Kønsfordeling
10,2 % 1,0 % 43,6 % 5,5 % 11,9 % 12,2 % 8,7 % 7,3 % 0,3 % 0,2 % 0,0 %
1400-1599 Før 1400

Sæson: 2021/2022 I alt: 23.521 min

Musik komponeret af mænd: 71,6% / 16.830 min

Musik komponeret af kvinder: 25,7% / 6.057 min

Musik komponeret af andet køn: 0,3% / 60 min

Musik komponeret kollektivt: 2,4% / 569 min

Musik af danske komponister: 42,7%

Musik af udenlandske komponister: 57,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 52,3%

Musik komponeret før 1992: 47,7%

Uropf DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 47,7%

Musik komponeret af kvinder: 47,3%

Musik komponeret af andet køn: 0,5%

Musik komponeret kollektivt: 4,6%

Musik komponeret af mænd: 97,7%

Musik komponeret af kvinder: 2,2%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,1%

129. FESTIVALER SAMLET #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN AUT GER USA FRA RUS GBR SWE NOR ITA ØVRIGE 42,73 % 15,68 % 10,06 % 4,35 % 3,96 % 3,53 % 3,36 % 2,08 % 1,96 % 1,53 % 10,76 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
15,3% 1,1% 37,1 % 8,4 % 10,0 % 7,3 % 7,7 % 13,6 % 0,6 % 0,1 % 0,0 %

Bornholms Musikfestival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.481 min

obs:

Repertoiret samlet for begge sæsoner indeholder værker af tre kvindelige

komponister: Clara Schumann (GER), Rebecca Clarke (GBR/USA) og Lil Lacy (DAN).

Musik komponeret af mænd: 95,7% / 1.418 min

Musik komponeret af kvinder: 4,3% / 63 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 25,3%

Musik af udenlandske komponister: 74,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 18,8%

Musik komponeret før 1992: 81,2%

DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 95,3%

Musik komponeret af kvinder: 4,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 95,8%

Musik komponeret af kvinder: 4,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

130.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER DAN AUT FRA ITA RUS CZE BEL/FRA GBR GBR/USA HUN LAT ØVRIGE 31,81% 25,26% 21,14% 5,27% 2,63% 2,33% 2,30% 1,89% 1,69% 1,49% 1,49% 1,08% 1,62%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
Uropf.
0,4% 0,0% 18,4% 5,9% 11,2% 16,8% 29,7% 13,6% 4,1% 0,0% 0,0%

Sæson: 2020/2021 I alt: 800 min

Musik komponeret af mænd: 96,5% / 772 min

Musik komponeret af kvinder: 3,5% / 28 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 20,3%

Musik af udenlandske komponister: 79,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 11,3%

Musik komponeret før 1992: 88,7%

Uropf

DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 96,1%

Musik komponeret af kvinder: 3,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

131. BORNHOLMS MUSIKFESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER AUT DAN ITA GBR HUN RUS FRA ESP 34,27% 29,64% 20,26% 4,88% 3,13% 2,75% 2,06% 1,75% 1,25%
1. Kønsfordeling
0,8% 0,0% 10,5% 4,8% 6,4% 21,9% 40,3% 14,3% 1,1% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 681 min

Musik komponeret af mænd: 94,9% / 646 min

Musik komponeret af kvinder: 5,1% / 35 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 31,1%

Musik af udenlandske komponister: 68,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 27,6%

Musik komponeret før 1992: 72,4%

Uropf

DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 93,1%

Musik komponeret af kvinder: 6,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 95,5%

Musik komponeret af kvinder: 4,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

132. BORNHOLMS MUSIKFESTIVAL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GER AUT FRA CZE BEL/FRA GBR/USA RUS LAT BEL USA 31,13% 28,93% 11,16% 9,40% 4,99% 4,11% 3,23% 2,64% 2,35% 1,03% 1,03%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 27,6% 7,2% 16,7% 10,9% 17,2% 12,9% 7,5% 0,0% 0,0%

Click Festival

Sæson: 2021/2022 I alt: 3.840min

Musik komponeret af mænd: 18,0% / 690 min

Musik komponeret af kvinder: 82,0% / 3.150 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 100%

Musik af udenlandske komponister: 0,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

obs: Click Festival har ikke afholdt koncerter i 2021. I 2022 bestod programmet af tre værker: ”you’re somehow connnected” (2022) af Lil Lacy (K, DAN) (med bidrag af Tobias Sejersdahl (M, DAN)). Dette værk blev opført 45 gange med plads til kun 5 personer ad gangen. De sidste to værker er af Rune Kielsgaard (M, DAN), hvor ét af dem var et lydeksperiment komponeret under koncerten på to timer.

Musik komponeret af mænd: 18,0%

Musik komponeret af kvinder: 82,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

1400

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

133.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN 100%
1. Kønsfordeling
Før
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599

Copenhagen Opera Festival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 3.908 min

obs:

Åbne prøver og workshops er udeladt.

Musik komponeret af mænd: 50,8% / 1.985 min

Musik komponeret af kvinder: 38,5% / 1.503 min

Musik komponeret kollektivt: 10,7% / 420 min

Musik af danske komponister: 60,8%

Musik af udenlandske komponister: 39,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 74,2%

Musik komponeret før 1992: 25,8%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

Musik komponeret af mænd: 33,7%

Musik komponeret af kvinder: 51,8%

Musik komponeret kollektivt: 14,5%

Musik komponeret af mænd: 99.7%

Musik komponeret af kvinder: 0,3%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

134.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN ITA GER FRA SWE GBR AUT USA ØVRIGE 60,85% 13,96% 10,93% 3,38% 3,07% 2,21% 1,97% 1,27% 2,37%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1950-1991
1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før
16,1% 3,1% 58,1% 1,7% 11,1% 9,5% 1,7% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%
1900-1949
1400

Sæson: 2020/2021 I alt: 2.427 min

Musik komponeret af mænd: 35,6% / 863,5 min

Musik komponeret af kvinder: 54,5% / 1.323 min

Musik komponeret kollektivt: 9,9% / 240 min

obs:

Musik af danske komponister: 64,5%

Musik af udenlandske komponister: 35,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 73,7%

Musik komponeret før 1992: 26,3%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

Den nykomponerede musik af kvindelige komponister er af Signe Lykke (K, DAN) med ”Nordkraft” (2021) på 2 timer med 6 opførelser i 2021 (inkl. uropførelse) og Matilde Böcher (K, DAN) med ”Dryppende Stof” (2021) på 1 time med 10 opførelser.

Den kvindelige komponist af ældre musik er Mary Rodgers (USA) med ”The Boy From...” (1966) på 3 minutter.

Det kollektivt komponerede og fremførte værk ”Wem gehört Lauratibor?” (2021) er af komponistkollektivet Lauratibor, bestående af diverse komponister fra Tyskland (GER). Værket varer to timer og er opført to gange. Opførelserne er danske førstegangsopførelser’ frem for ‘opførslerne er danske førstegangsopførsler.

Musik komponeret af mænd: 12,8%

Musik komponeret af kvinder: 73,8%

Musik komponeret kollektivt: 13,4%

Musik komponeret af mænd: 99,5%

Musik komponeret af kvinder: 0,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Visse værker opført i 2021 er udeladt grundet manglende programinformation, herunder “DIE OPER #1” og “DIE OPER #2”, som begge er komponeret over Monteverdis (M, ITA) “Orfeo” (1607) og “Poppea” (1643) med nye kompositioner af diverse komponister. Også repertoire fra koncerterne fra ‘Showbåden’, Opera Pop-ups, m.m. er udeladt.

135.
COPENHAGEN OPERA FESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN ITA GER GBR USA AUT FRA ØVRIGE 64,50% 17,51% 10,96% 2,47% 1,90% 1,46% 1,03% 0,16%
1. Kønsfordeling
Før
9,8% 4,9% 63,9% 1,8% 13,4% 8,0% 1,2% 1,8% 0,1% 0,0% 0,0%
1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599
1400

OPERA FESTIVAL #3

obs:

Visse værker opført i 2022 er udeladt grundet manglende programinformation, herunder musik fra ’Aske og prinsessen på den hvide hest’, som er skrevet over Rossinis (M, ITA) ”Askepot” (1817), men med nykomponerede værker oveni. Også repertoire fra koncerterne fra ’Showbåden’, ’Opera & fællesspisning’, ’Ride! Sing! Repeat!’ m.m. er udeladt.

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.482 min

Musik komponeret af mænd: 87,9% / 1.302 min

Musik komponeret af kvinder: 12,1% / 180 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Den eneste kvindelige komponist fra 2022 er Marcela Lucatelli (DAN) med værket ”Die A Happy Man” (2022), som er opført to gange, herunder uropførslen.

Musik af danske komponister: 54,9%

Musik af udenlandske komponister: 45,1%

To operaværker er opført i samarbejde med Athelas

Sinfonietta og optræder derfor dobbelt i statistikken. Det ene værk er ”Lisbon Floor” (2022) af Matias Vestergård (M, DAN), der blev opført tre gange, herunder uropførelsen.

Musik komponeret 1992 og frem: 74,9%

Musik komponeret før 1992: 25,1%

Musik komponeret af mænd: 67,6%

Musik komponeret af kvinder: 16,2%

Musik komponeret kollektivt: 16,2%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

136.
COPENHAGEN
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GER ITA SWE FRA AUT GRE RUS GBR ØVRIGE 54,87% 10,88% 8,13% 8,10% 7,22% 2,80% 2,43% 2,13% 1,79% 1,65%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
Før 1400 26,3% 0,0% 48,6% 1,5% 7,4% 12,0% 2,6% 1,4% 0,2% 0,0% 0,0%
Uropf DK førstegangsopf. 1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599

Copenhagen Summer Festival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.155min

Musik komponeret af mænd: 97,6% / 1.126,5 min

Musik komponeret af kvinder: 2,4% / 28 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

obs:

Den eneste kvindelige komponist er Josefine Opsahl (DAN), som i 2022 opførte tre værker, herunder ”Relievo” (2022), som er den eneste uropførelse i disse sæsoner for Copenhagen Summer Festival.

Musik af danske komponister: 15,0%

Musik af udenlandske komponister: 85,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 8,7%

Musik komponeret før 1992: 91,3%

Musik komponeret af mænd: 72,0%

Musik komponeret af kvinder: 28,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

137.
Folkemelodier er udeladt. 5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER DAN FRA AUT ITA GBR RUS ARG BEL NOR HUN CZE POL USA ESP ØVRIGE 37,81% 14,98% 13,04% 5,89% 4,76% 3,94% 3,20% 2,69% 2,69% 2,60% 1,91% 1,13% 1,13% 1,13% 1,04% 2,08%
1. Kønsfordeling
Uropf. DK
1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 0,9% 0,0% 7,8% 9,2% 25,3% 15,4% 26,9% 14,3% 0,7% 0,0% 0,0%
førstegangsopf.

Sæson: 2020/2021 I alt: 602 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 602 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 13,3%

Musik af udenlandske komponister: 86,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 5,8%

Musik komponeret før 1992: 94,2%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

138.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER FRA DAN ITA NOR GBR HUN RUS BEL POL AUT ESP ØVRIGE 35,88% 19,44% 13,29% 7,48% 4,98% 4,32% 3,65% 2,99% 2,33% 2,16% 1,00% 1,00% 1,50%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 5,8% 9,5% 27,9% 21,8% 22,6% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% COPENHAGEN SUMMER FESTIVAL #2

Sæson: 2021/2022 I alt: 553 min

Musik komponeret af mænd: 94,9% / 525 min

Musik komponeret af kvinder: 5,1% / 28 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 16,8%

Musik af udenlandske komponister: 83,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 11,8%

Musik komponeret før 1992: 88,2%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

Musik komponeret af mænd: 56,9%

Musik komponeret af kvinder: 43,1%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

139. COPENHAGEN SUMMER FESTIVAL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER DAN AUT FRA ARG GBR RUS BEL CZE ITA EST USA ESP POL/USA SCH 39,91% 16,83% 11,22% 6,06% 5,61% 3,53% 3,44% 3,08% 2,35% 1,81% 1,45% 1,45% 1,09% 1,09% 1,09%
1. Kønsfordeling
1,8% 0,0% 10,0% 8,9% 22,4% 8,5% 31,7% 16,4% 1,4% 0,0% 0,0%
1600-1699 1400-1599 Før 1400

obs:

Det nykomponerede værk er ”Songs and Rhapsodies” (2011) af Poul Ruders (M, DAN).

EsbjergChamberInternational Music Festival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 720 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 720 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 9,3%

Musik af udenlandske komponister: 90,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 3,5%

Musik komponeret før 1992: 96,5%

DK førstegangsopf.

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

140.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
AUT GER DAN GER/USA FRA CZE USA 55,97% 15,83% 9,31% 7,08% 6,67% 3,47% 1,67%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 3,5% 5,8% 21,0% 12,1% 16,9% 40,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Uropf.
1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

Sæson: 2020/2021 I alt: 124 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 124 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 0,0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Uropf DK førstegangsopf. 1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

141. ESBJERG INTERNATIONAL CHAMPER MUSIC FESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
AUT 100%
1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,0% 0,0% 0,0% 71,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 596 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 596 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 11,2%

Musik af udenlandske komponister: 88,8%

Musik komponeret 1992 og frem: 4,2%

Musik komponeret før 1992: 95,8%

Uropf DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

142. ESBJERG INTERNATIONAL CHAMPER MUSIC FESTIVAL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
AUT GER DAN GER/USA FRA CZE USA 46,81% 19,13% 11,24% 8,56% 8,05% 4,19% 2,01%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 4,2% 7,0% 19,3% 14,6% 20,5% 34,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Festival & Friends

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 984 min

Musik komponeret af mænd: 78,7% / 774 min

Musik komponeret af kvinder: 7,6% / 75 min

Musik komponeret kollektivt: 13,7% / 135 min

Musik af danske komponister: 3,7%

Musik af udenlandske komponister: 96,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 23,0%

Musik komponeret før 1992: 77,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

Musik komponeret af mænd: 35,0%

Musik komponeret af kvinder: 5,3%

Musik komponeret kollektivt: 59,7%

Musik komponeret af mænd: 91,7%

Musik komponeret af kvinder: 8,3%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

143.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
RUS GER AUT FRA DAN/SWE POL/BOL/DAN DAN AUT/USA USA NLD HUN JAP EST ØVRIGE 20,22% 17,78% 17,17% 14,94% 9,15% 4,57% 3,66% 3,05% 2,13% 2,03% 1,52% 1,32% 1,02% 1,42%
1. Kønsfordeling
16,1% 0,0% 6,9% 8,7% 38,8% 13,5% 13,7% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0%
1400-1599 Før 1400

obs:

De kollektivt komponerede værker er improvisationskoncerter med hhv. OTOOTO (Jonas Due (M, DAN), Oilly Wallace (M, DAN), Calle Brickman (M, SWE), Andreas Svendsen (M, DAN) og Matthias Petri (M, DAN)) og The Space Above (Artur Tuznik (M, POL), Flavia Huarachi (K, BOL) og Simon Albertsen (M, DAN) . Opførelserne er antaget til at vare ca. 45 minutter og optræder som uropførelser i statistikken.

Sæson: 2020/2021 I alt: 454 min

Musik komponeret af mænd: 71,6% / 325 min

Musik komponeret af kvinder: 8,6% / 39 min

Et bestilt værk af festivalen er ”Together” (2021) af Mette Nielsen (K, DAN), som også er en uropførelse.

Musik af danske komponister: 2,6%

Musik af udenlandske komponister: 97,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 22,5%

Musik komponeret før 1992: 77,5%

Musik komponeret kollektivt: 19,8% / 90 min Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 11,8%

Musik komponeret kollektivt: 88,2%

Musik komponeret af mænd: 92,3%

Musik komponeret af kvinder: 7,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

144.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
FRA GER RUS AUT DAN/SWE POL/BOL/DAN AUT/USA NLD DAN HUN POL 22,69% 17,62% 12,56% 11,01% 9,91% 9,91% 6,61% 4,41% 2,64% 1,32% 1,32%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
22,5% 0,0% 0,0% 5,9% 35,0% 20,9% 10,1% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% FESTIVAL & FRIENDS #2

Sæson: 2021/2022 I alt: 530 min

Musik komponeret af mænd: 84,7% / 449 min

Musik komponeret af kvinder: 6,8% / 36 min

Musik komponeret kollektivt: 8,5% / 45 min

obs:

Musik af danske komponister: 4,5%

Musik af udenlandske komponister: 95,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 23,4%

Musik komponeret før 1992: 76,6%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

Det kollektivt komponerede værk er en improvisationskoncert med Andreas Toftemark, Fini Brandt Broadberry, Rune Fog-Nielsen (M, DAN) og Cornelia Nilsson (K, SWE). Opførelsen er antaget til at vare ca. 45 minutter og optræder som en uropførelse i statistikken.

Musik komponeret af mænd: 63,7%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 36,3%

Musik komponeret af mænd: 91,1%

Musik komponeret af kvinder: 8,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

145.
FESTIVAL & FRIENDS #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
RUS AUT GER DAN/SWE FRA DAN USA JAP EST HUN FRA/USA 26,79% 22,45% 17,92% 8,49% 8,30% 4,53% 3,96% 2,45% 1,89% 1,70% 1,51%
1. Kønsfordeling
1600-1699 1400-1599 Før 1400 10,6% 0,0% 12,8% 11,1% 42,1% 7,2% 16,8% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0%
1850-1899 1800-1849 1700-1799

Frederiksværk Musikfestival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.872 min

obs:

Visse værker er udeladt grundet manglende programinformation.

Det kollektivt komponerede værk ”Baldosa Floja” (1957) er af Julio Bocazzi og Florindo Sassone (M, ARG).

Musik komponeret af mænd: 95,5% / 1.787 min

Musik komponeret af kvinder: 4,1% / 76 min

Musik komponeret kollektivt: 0,4% / 9 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 10,6%

Musik af udenlandske komponister: 89,4%

Det kollektivt komponerede værk ”Sentimental Journey” (1944) er af Les Brown og Ben Homer (M, USA).

Det kollektivt komponerede værk ”We’ll Meet Again” (1939) er af Ross Parker og Hughie Charles (M, GBR).

Musik komponeret 1992 og frem: 9,2%

Musik komponeret før 1992: 90,8%

DK førstegangsopf. 1992-2022

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 84,4%

Musik komponeret af kvinder: 15,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 96,6%

Musik komponeret af kvinder: 2,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,5%

146.
AUT GER FRA DAN RUS GBR ARG HUN CZE USA FIN NOR GBR/USA ØVRIGE 27,67% 19,12% 13,60% 10,58% 5,93% 4,06% 3,87% 3,13% 2,67% 1,60% 1,39% 1,28% 1,23% 3,87%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1950-1991 1900-1949
1400-1599 Før 1400 4,4% 0,0% 4,9% 9,8% 25,3% 15,0% 30,0% 10,4% 0,5% 0,0% 0,0%
Uropf.
1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699

Sæson: 2020/2021 I alt: 1.035 min

Musik komponeret af mænd: 96,0% / 994 min

Musik komponeret af kvinder: 4,0% / 41 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 6,9%

Musik af udenlandske komponister: 93,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 7,1%

Musik komponeret før 1992: 92,9%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 86,3%

Musik komponeret af kvinder: 13,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 96,8%

Musik komponeret af kvinder: 3,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

147. FREDERIKSVÆRK MUSIKFESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
AUT GER FRA RUS DAN HUN CZE ARG FIN GBR GBR/USA USA ITA SWE ØVRIGE 25,52% 20,40% 12,23% 9,28% 6,86% 5,07% 4,45% 3,14% 2,51% 2,22% 2,22% 1,88% 1,45% 1,16% 1,59%
1. Kønsfordeling
1,0% 0,0% 6,1% 7,6% 31,8% 15,7% 30,4% 6,5% 1,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 838 min

Musik komponeret af mænd: 94,7% / 793,5 min

Musik komponeret af kvinder: 4,2% / 35 min

Musik komponeret kollektivt: 1,1% / 9 min

Musik af danske komponister: 15,2%

Musik af udenlandske komponister: 84,8%

Musik komponeret 1992 og frem: 11,9%

Musik komponeret før 1992: 88,1%

Uropf DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 83,0%

Musik komponeret af kvinder: 17,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 96,3%

Musik komponeret af kvinder: 2,5 %

Musik komponeret kollektivt: 1,2%

148. FREDERIKSVÆRK MUSIKFESTIVAL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
AUT GER FRA DAN GBR ARG NOR LAT RUS USA ØVRIGE 30,33% 17,55% 15,28% 15,16% 6,33% 4,78% 2,87% 2,15% 1,79% 1,25% 2,51%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
8,6% 0,0% 3,3% 11,7% 17,4% 14,2% 29,5% 15,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 435 min

Musik komponeret af mænd: 32,0% / 139 min

Musik komponeret af kvinder: 35,8% / 156 min

Musik komponeret kollektivt: 32,2% / 140 min

Musik af danske komponister: 33,3%

Musik af udenlandske komponister: 66,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 94,0%

Musik komponeret før 1992: 6,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 27,6%

Musik komponeret af kvinder: 38,2%

Musik komponeret kollektivt: 34,2%

Musik komponeret af

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

149. G((o))ng
Tomorrow
5. Kønsfordeling, ældre musik mænd: 100% 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN IRN/HON/DAN/NIC/KOR/GBR/USA ITA DAN/FRO FRA HUN/AUT ESP POL 33,33% 27,59% 13,79% 9,20% 5,52% 4,83% 2,99% 2,76%
1. Kønsfordeling
49,4% 13,8% 44,6%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0%
4,8%
0,0%

obs:

Visse værker er udeladt grundet manglende programinformation.

Sæson: 2020/2021 I alt: 355 min

Musik komponeret af mænd: 30,7% / 109 min

Musik komponeret af kvinder: 35,5% / 126 min

DJ-sets, improvisationsworkshops og åbne øvesesseions er udeladt.

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Et kollektivt komponeret live-værk er kreeret med AI-værktøjet Apotome og komponeret af Arash Pandi (M, IRN), Xenia Xamanek (Andet, HON/DAN/NIC), Ryong (M, DAN/KOR), Khyam Allami (M, IRN/ GBR) og Tyler Friedman (M, USA).

En koncert bød bl.a. på en opførsel af Goodiepals (M, DAN/FRO) / Bananskolens “Narc Bacon” (2001) men i “en uforudsigelig og ultra-kollektivistisk genfortolkning af det legendariske album i udflydende og langstrakt liveform”. Opførslen er vurderet til at vare 40 minutter.

Musik af danske komponister: 18,3%

Musik af udenlandske komponister: 81,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 92,7%

Musik komponeret før 1992: 7,3%

Musik komponeret kollektivt: 33,8% / 120 min Uropf DK førstegangsopf.

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 25,2%

Musik komponeret af kvinder: 38,3%

Musik komponeret kollektivt: 36,5%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

150.
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1400-1599 Før 1400 43,7% 16,9% 49,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% G((O))NG TOMORROW #2 IRN/HON/DAN/NIC/KOR/GBR/USA DAN ITA DAN/FRO FRA HUN/AUT ESP POL 33,80% 18,31% 16,90% 11,27% 6,76% 5,92% 3,66% 3,38%
1991-2021 1950-1990 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699

Sæson: 2021/2022 I alt: 80 min

Musik komponeret af mænd: 37,5% / 30 min

Musik komponeret af kvinder: 37,5% / 30 min

Musik komponeret kollektivt: 25,0% / 20 min

obs:

Det kollektivt komponerede værk er ”This Connection with Everyone with Lungs” (2022) af trioen Ilinx, som består af Anna Sophie Mæhl, Laura Marie Madsen, og Amanda Appel (K, DAN).

Musik af danske komponister: 100 %

Musik af udenlandske komponister: 0,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 37,5%

Musik komponeret af kvinder: 37,5%

Musik komponeret kollektivt: 25,0%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

151.
1. Kønsfordeling
G((O))NG TOMORROW #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN 100% Uropf. DK
1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
førstegangsopf.

obs:

Visse værker er opført med Athelas Sinfonietta i 2021 og Concerto Copenhagen i 2022 og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Hindsgavl Festival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.577 min

Musik komponeret af mænd: 99,4% / 1.567 min

Musik komponeret af kvinder: 0,6% / 10 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Den eneste kvindelige komponist er Kaija Saariaho (FIN).

Musik af danske komponister: 8,8%

Musik af udenlandske komponister: 91,2%

Visse værker er udeladt grundet manglende programinfo.

Musik komponeret 1992 og frem: 11,0%

Musik komponeret før 1992: 89,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 94,3%

Musik komponeret af kvinder: 5,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

5.Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

152.
GER AUT FRA DAN RUS HUN GBR SCH CZE USA FIN ØVRIGE 31,08% 26,64% 10,12% 8,75% 7,80% 3,55% 2,79% 2,41% 2,35% 1,27% 1,14% 2,09%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1,9% 0,4% 9,1% 6,6% 21,2% 8,1% 28,7% 24,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2020/2021 I alt: 767 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 767 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 5,0%

Musik af udenlandske komponister: 95,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 5,1%

Musik komponeret før 1992: 94,9%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

153. HINDSGAVL FESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER AUT FRA RUS DAN SCH GBR HUN CZE BEL ESP 28,29% 25,55% 13,17% 9,78% 4,95% 4,95% 4,82% 4,17% 2,48% 1,04% 0,78%
1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 5,1% 5,5% 26,1% 7,7% 37,0% 18,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 810 min

Musik komponeret af mænd: 98,8% / 800 min

Musik komponeret af kvinder: 1,2% / 10 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 12,4%

Musik af udenlandske komponister: 87,6%

Musik komponeret 1992 og frem: 16,7%

Musik komponeret før 1992: 83,3%

Uropf DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 92,6%

Musik komponeret af kvinder: 7,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

154. HINDSGAVL FESTIVAL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER AUT DAN FRA RUS HUN USA CZE FIN NOR ØVRIGE 33,72% 27,67% 12,35% 7,23% 5,93% 2,96% 2,47% 2,22% 2,22% 1,48% 1,73%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
3,7% 0,7% 13,0% 7,7% 16,7% 8,5% 20,8% 29,6% 0,0% 0,0%
0,0%

Kammermusik på Lundsgaard

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 857 min

Musik komponeret af mænd: 96,1% / 824 min

Musik komponeret af kvinder: 3,9% / 33 min

obs:

komponister

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 1,8%

Musik af udenlandske komponister: 98,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min Uropf. DK førstegangsopf.

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 96,1%

Musik komponeret af kvinder: 3,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

155.
De eneste kvindelige er Clara Schumann (GER) og Rebecca Clarke (GBR/USA).
GER FRA AUT RUS GBR HUN POL/RUS GBR/USA DAN USA AUT/USA ØVRIGE 29,66% 17,16% 15,53% 13,19% 7,36% 4,09% 4,09% 2,57% 1,75% 1,34% 1,05% 2,22%
1. Kønsfordeling
1992-2022
1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 0,0% 0,0% 0,0% 16,6% 40,7% 25,5% 5,7% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0%
1950-1991 1900-1949

Sæson: 2020/2021 I alt: 424 min

Musik komponeret af mænd: 97,4% / 413 min

Musik komponeret af kvinder: 2,6% / 11 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 3,5%

Musik af udenlandske komponister: 96,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 97,4%

Musik komponeret af kvinder: 2,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

156.
KAMMERMUSIK PÅ LUNDSGAARD #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER FRA AUT HUN DAN USA ESP CZE 38,96% 27,63% 18,18% 6,38% 3,54% 2,72% 1,42% 1,18%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 0,0% 11,9% 44,9% 26,7% 1,2% 15,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 433 min

Musik komponeret af mænd: 94,9% / 411 min

Musik komponeret af kvinder: 5,1% / 22 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 0,0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 94,9%

Musik komponeret af kvinder: 5,1%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

157. KAMMERMUSIK PÅ LUNDSGAARD #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
RUS GER GBR AUT POL/RUS FRA GBR/USA AUT/USA HUN KOR UKR 26,10% 20,55% 14,55% 12,93% 8,08% 6,93% 5,08% 2,08% 1,85% 1,15% 0,69%
1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 0,0% 21,2% 36,7% 24,2% 10,2% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Klang Festival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 2.714 min

Musik komponeret af mænd: 62,5% / 1.695 min

Musik komponeret af kvinder: 35,4% / 961 min

Musik komponeret kollektivt: 2,1% / 58 min

Musik af danske komponister: 52,7%

Musik af udenlandske komponister: 47,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 91,2%

Musik komponeret før 1992: 8,8%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 59,0%

Musik komponeret af kvinder: 38,6%

Musik komponeret kollektivt: 2,3%

Musik komponeret af mænd: 97,9%

Musik komponeret af kvinder: 2,1%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

158.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN KOR NOR SWE ITA GRE ISL ESP GBR GER JAP USA ØVRIGE 52,70% 8,11% 7,05% 5,84% 5,55% 2,58% 2,43% 2,10% 1,84% 1,29% 1,18% 1,11% 8,22%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
32,8% 0,3% 58,9% 8,6% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Musik komponeret af mænd: 59,7% / 716 min

Musik komponeret af kvinder: 36,7% / 440 min

Musik komponeret kollektivt: 3,6% / 43 min

obs:

Visse værker er opført i samarbejde med Athelas Sinfonietta, NEKO3 og NJYD og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Musik af danske komponister: 36,5%

Musik af udenlandske komponister: 63,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 92,4%

Musik komponeret før 1992: 7,6%

Musik komponeret af mænd: 56,4%

Musik komponeret af kvinder: 39,7%

Musik komponeret kollektivt: 3,9%

førstegangsopf.

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Visse værker er udeladt grundet manglende værk -eller programinformation.

Det ene kollektivt komponerede værk ”Interferens” (2021) er af Barbara Skovmand (K, DAN) og Toke Odin (M, DAN).

Det andet kollektivt komponerede værk er improvisationsværket for cello og elektronik af Lukas Sixhøj og Jonas Wiinblad (M, DAN) og er vurderet til 10 minutter.

159.
KLANG FESTIVAL #2
Sæson: 2020/2021 I alt: 1.199 min 5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN KOR ITA SWE ESP GBR NOR GER ISL JAP AUS/DAN USA USA/NOR ØVRIGE 36,54% 18,35% 10,70% 10,52% 2,75% 2,75% 2,54% 2,09% 2,09% 1,84% 1,67% 1,67% 1,33% 5,17%
1. Kønsfordeling
1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 32,1% 0,0% 61,2% 6,4% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Uropf DK
1991-2021 1950-1990 1900-1949 1850-1899

obs:

Kollektivet Damkapellet optræder samlet som komponist til værket ”Inclusion” opført på Klang Festival. Kollektivet består af 12 musikere, der er kvinder, nonbinære og transpersoner. Musikerne er Mika Persdotter (SWE), Pauline Hogstrand (SWE), Oda Dyrnes (NOR), Randi Pontippidan (DAN), Josefine Weber Hansen (DAN), Nadia Okrusko (LTU), Irene Bianco (ITA), Kirstine Lindemann (DAN), Ida Nørby (DAN), Tove Bagge (SWE) og Martyna Kulpinska.

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.515 min

Musik komponeret af mænd: 64,6% / 979 min

Musik komponeret af kvinder: 34,4% / 521 min

Musik komponeret kollektivt: 1,0% / 15 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 65,5%

Musik af udenlandske komponister: 34,5%

Et kollektivt komponeret værk i denne sæson er af Leon Thomsen, Julius Vilfred Hartung og Lasse R. Pohlmann (M, DAN) på 5 minutter.

Musik komponeret 1992 og frem: 90,8%

Musik komponeret før 1992: 9,2%

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 61,4%

Musik komponeret af kvinder: 37,5%

Musik komponeret kollektivt: 1,1%

Musik komponeret af mænd: 96,4%

Musik komponeret af kvinder: 3,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

160.
KLANG FESTIVAL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik
DAN NOR GRE ISL SWE ESP SER ITA EST FIN GBR HUN ØVRIGE 65,49% 10,62% 4,16% 2,71% 2,14% 1,58% 1,58% 1,48% 1,32% 1,25% 1,12% 1,06% 5,48%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
Uropf
DK førstegangsopf.
33,3% 0,6% 57,5% 9,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1400-1599 Før 1400

Late Summer Festival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 705 min

Musik komponeret af mænd: 93,3% / 658 min

Musik komponeret af kvinder: 6,7% / 47 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 22,2%

Musik af udenlandske komponister: 77,8%

Musik komponeret 1992 og frem: 22,6%

Musik komponeret før 1992: 77,4%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022 1950-1991 1900-1949

obs: Visse værker er udeladt grundet manglende programinformation.

Musik komponeret af mænd: 70,4%

Musik komponeret af kvinder: 29,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

161.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER DAN AUT FRA NOR RUS HUN POL ISR FIN KOR/GER ITA CZE 31,23% 22,21% 12,49% 8,09% 6,67% 4,83% 3,55% 2,98% 2,41% 2,13% 1,28% 1,14% 0,99%
1. Kønsfordeling
1850-1899
1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 13,9% 0,0% 8,7% 7,5% 20,9% 25,4% 10,9% 10,8% 2,0% 0,0% 0,0%
1800-1849

Sæson: 2020/2021 I alt: 222 min

Musik komponeret af mænd: 78,8% / 175 min

Musik komponeret af kvinder: 21,2% / 47 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 14,7%

Musik af udenlandske komponister: 85,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 33,4%

Musik komponeret før 1992: 66,6%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før

Musik komponeret af mænd: 36,5%

Musik komponeret af kvinder: 63,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

162.
LATE SUMMER FESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER FRA DAN NOR ISR KOR/GER 33,41% 25,73% 14,67% 14,45% 7,67% 4,06%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1400 21,7% 0,0% 11,7% 6,1% 27,1% 0,0% 30,2% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Sæson: 2021/2022 I alt: 483 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 483 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 25,7%

Musik af udenlandske komponister: 74,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 17,6%

Musik komponeret før 1992: 82,4%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

163. LATE SUMMER FESTIVAL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER DAN AUT RUS HUN POL FIN NOR ITA CZE 30,23% 25,67% 18,22% 7,04% 5,18% 4,35% 3,11% 3,11% 1,66% 1,45%
1. Kønsfordeling
10,4% 0,0% 7,2% 8,1% 18,0% 37,1% 2,1% 14,3% 2,9% 0,0% 0,0%

Midt i Marts

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 306 min

Musik komponeret af mænd: 93,5% / 286 min

Musik komponeret af kvinder: 6,5% / 20 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 61,5%

Musik af udenlandske komponister: 38,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 87,2%

Musik komponeret før 1992: 12,8%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 92,9%

Musik komponeret af kvinder: 7,1%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 97,4%

Musik komponeret af kvinder: 2,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

164.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN NLD NOR GER ESP FRO ISL GBR ITA FRA ROM AUS POL RUS 61,54% 7,20% 6,30% 4,58% 3,93% 2,86% 2,62% 2,29% 2,29% 1,64% 1,64% 1,47% 1,31% 0,33%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
36,7% 0,0% 50,6% 7,9% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0%

Sæson: 2020/2021 I alt: 186 min

Musik komponeret af mænd: 88,1% / 148 min

Musik komponeret af kvinder: 11,9% / 20 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 50,3%

Musik af udenlandske komponister: 49,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 85,7%

Musik komponeret før 1992: 14,3%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Musik komponeret af mænd: 86,8%

Musik komponeret af kvinder: 13,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 95,8%

Musik komponeret af kvinder: 4,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

165. MIDT I MARTS #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN NLD GER ESP GBR ITA FRA ROM AUS POL NOR RUS 50,30% 13,10% 8,33% 7,14% 4,17% 4,17% 2,98% 2,98% 2,68% 2,38% 1,19% 0,60%
1. Kønsfordeling
31,5% 0,0% 54,2% 11,3% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0%
Før 1400

Sæson: 2021/2022 I alt: 138 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 138 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 75,3%

Musik af udenlandske komponister: 24,7% DAN NOR FRO ISL

75,27 % 12,55 % 6,36 % 5,82 %

Musik komponeret 1992 og frem: 89,1%

Musik komponeret før 1992: 10,9%

Uropf DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

166. MIDT I MARTS #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
42,9% 0,0% 46,2 % 3,6 % 7,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

MINU Festival for expanded music

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 926 min

Musik komponeret af mænd: 66,2% / 613 min

Musik komponeret af kvinder: 26,8% / 249 min

Musik komponeret af andet køn: 2,0% / 19 min

Musik komponeret kollektivt: 5,0% / 46 min

obs:

Det ældre komponerede værk på 3 minutter er ”Poem für 1-3 Finger” (1989) af Dieter Schnebel (M, GER).

Musik af danske komponister: 21,0%

Musik af udenlandske komponister: 79,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 99,7%

Musik komponeret før 1992: 0,3%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

Fire værker opført til koncerter i 2022 er betegnet som ‘open duration’ og er anslået af festivalen til at vare mellem 9-18 minutter.

Ved en koncert d. 11/112022 blev følgende kollektivt komponerede værker opført: “Intro” (2021) af Áslaug Magnúsdóttir (K, ISL), Mia Ghabarou (K, DAN), Michael Hope (M, GBR) og Dylan Richards (M, USA), samt stykkerne “Pretend”, “Confused”, “Summer”, “4th track” og “5th track” fra 2022 af duoen Pamela Angela: Áslaug Magnúsdóttir (K, ISL) og Mia Ghabarou (K, DAN).

Musik komponeret af mænd: 66,1%

Musik komponeret af kvinder: 26,9%

Musik komponeret af andet køn: 2,0%

Musik komponeret kollektivt: 5,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

167.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GBR DAN USA GER FIN ISL/DAN CHE POL POL NZL BRA JAP BEL ISL/DAN/GBR/USA ØVRIGE 23,70 % 21,00 % 20,68 % 12,53 % 3,46 % 2,70 % 2,59 % 1,94 % 1,73 % 1,62 % 1,40 % 1,19 % 1,08 % 1,08 % 3,29 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
18,3 % 73,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 26,7 %

Sæson: 2020/2021 I alt: 455 min

Musik komponeret af mænd: 65,7% / 299 min

Musik komponeret af kvinder: 27,8% / 127 min

Musik komponeret af andet køn: 4,1% / 19 min

Musik komponeret kollektivt: 2,4% / 11 min

Musik af danske komponister: 1,6%

Musik af udenlandske komponister: 98,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 66,4%

Musik komponeret af kvinder: 28,1%

Musik komponeret af andet køn: 3,0%

Musik komponeret kollektivt: 2,5%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

168.
MINU FESTIVAL FOR EXPANDED MUSIC #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GBR USA GER POL NOR DAN ØVRIGE 45,16% 26,70% 19,78% 3,52% 1,98% 1,65% 1,21%
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 81,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
17,6%

Sæson: 2021/2022 I alt: 471 min

Musik komponeret af mænd: 65,6% / 309 min

Musik komponeret af kvinder: 26,0% / 122 min

Musik komponeret af andet køn: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 7,4% / 35 min

Musik af danske komponister: 39,7%

Musik af udenlandske komponister: 60,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 99,4%

Musik komponeret før 1992: 0,6%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Musik komponeret af mænd: 66,1%

Musik komponeret af kvinder: 26,3%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 7,6%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

169. MINU FESTIVAL FOR EXPANDED MUSIC #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN USA FIN GER ISL/DAN CHE POL NZL GBR BRA JAP BEL ISL/DAN/GBR/USA ITA POR 39,70% 14,86 % 6,79 % 5,52 % 5,31 % 5,10 % 3,82 % 3,18 % 2,97 % 2,76 % 2,34 % 2,12 % 2,12 % 1,70 % 1,70 %
1. Kønsfordeling
35,5% 35,9% 63,9% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Før 1400

Odsherred Kammermusikfestival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.269 min

Musik komponeret af mænd: 93,9% / 1.192 min

Musik komponeret af kvinder: 6,1% / 77 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 13,1%

Musik af udenlandske komponister: 86,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 8,8%

Musik komponeret før 1992: 91,2%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 93,3%

Musik komponeret af kvinder: 6,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

170.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
AUT GER DAN NOR FRA RUS CZE AUT/USA ITA USA ARG FIN GBR ØVRIGE 30,42 % 17,65 % 13,08 % 7,64 % 7,57 % 6,38 % 3,15 % 3,07 % 2,36 % 2,36 % 1,73 % 1,02 % 1,02 % 2,52 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0 % 0,8 % 8,8 % 5,4 % 15,2 % 24,9 % 21,7 % 24,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sæson: 2020/2021 I alt: 480 min

Musik komponeret af mænd: 88,3% / 424 min

Musik komponeret af kvinder: 11,7% / 56 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

obs:

En koncert med værker af Bo Lundby-Jæger (M, DAN) er opført i samarbejde med Theatre of Voices og Ensemble Storstrøm og optræder derfor tre gange i statistikken.

Musik af danske komponister: 32,3%

Musik af udenlandske komponister: 67,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 23,3%

Musik komponeret før 1992: 76,7%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 85,3%

Musik komponeret af kvinder: 14,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

171.
ODSHERRED KAMMERMUSIKFESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN GER AUT FRA NOR RUS ITA GBR LTU 32,29 % 18,33 % 17,71 % 12,29 % 5,21 % 4,79 % 4,17 % 2,71 % 2,50 %
1. Kønsfordeling
0,0 % 0,0 % 23,3 % 3,3 % 7,1 % 28,3 % 17,7 % 20,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

Sæson: 2021/2022 I alt: 789 min

Musik komponeret af mænd: 97,3% / 768 min

Musik komponeret af kvinder: 2,7% / 21 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

musik

Musik af danske komponister: 1,4%

Musik af udenlandske komponister: 98,6%

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Uropf

DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 97,3%

Musik komponeret af kvinder: 2,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

172. ODSHERRED KAMMERMUSIKFESTIVAL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk
AUT GER NOR RUS CZE AUT/USA FRA USA ARG FIN DAN CRO HUN ITA 38,15 % 17,24 % 9,13 % 7,35 % 5,07 % 4,94 % 4,69 % 3,80 % 2,79 % 1,65 % 1,39 % 1,27 % 1,27 % 1,27 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0% 0,0% 0,0 % 5,1 % 20,2 % 22,8 % 24,2 % 27,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Open Days

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 992 min

Musik komponeret af mænd: 86,9% / 862 min

Musik komponeret af kvinder: 10,1% / 100 min

Musik komponeret kollektivt: 3,0% / 30 min

Musik af danske komponister: 40,0%

Musik af udenlandske komponister: 60,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 75,1%

Musik komponeret før 1992: 24,9%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 85,8%

Musik komponeret af kvinder: 10,2%

Musik komponeret kollektivt: 4,0%

Musik komponeret af mænd: 90,3%

Musik komponeret af kvinder: 9,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

173.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN NLD GRE GBR ITA FRA NOR HUN RUS USA GER FIN ØVRIGE 39,99 % 7,87 % 5,35 % 4,94 % 4,34 % 4,08 % 3,88 % 3,53 % 2,52 % 2,52 % 2,42 % 2,32 % 16,24 %
1. Kønsfordeling
24,3 % 4,7 % 50,9 % 20,5 % 1,4 % 1,4 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sæson: 2020/2021 I alt: 424 min

Musik komponeret af mænd: 79,7% / 338 min

Musik komponeret af kvinder: 20,3% / 86 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 34,9%

Musik af udenlandske komponister: 65,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 69,7%

Musik komponeret før 1992: 30,3%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 79,0%

Musik komponeret af kvinder: 21,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 82,0%

Musik komponeret af kvinder: 18,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

174.
OPEN DAYS #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN NLD
GBR
POL LTU SWE
ØVRIGE 34,95 % 12,51 % 9,09 % 6,14 % 5,67 % 5,19 % 3,78 % 3,54 % 2,83 % 2,83 % 1,89 % 11,57 %
NOR
GER
IRN USA GRE
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0 % 0,0 % 4,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
16,8 % 0,0 % 52,9 % 22,3 % 3,3 %

Sæson: 2021/2022 I alt: 568 min

Musik komponeret af mænd: 92,2% / 524 min

Musik komponeret af kvinder: 2,5% / 14 min

Musik komponeret kollektivt: 5,3% / 30 min

obs:

Det kollektivt komponerede værk er ”Relationer” (2021) af Louise Alenius (K, DAN) og Andreas Borregaard (M, DAN).

Musik af danske komponister: 43,8%

Musik af udenlandske komponister: 56,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 79,2%

Musik komponeret før 1992: 20,8%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

Musik komponeret af mænd: 90,2%

Musik komponeret af kvinder: 3,1%

Musik komponeret kollektivt: 6,7%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

175.
OPEN DAYS #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN GRE FRA ITA HUN NLD GBR RUS CUB FIN ZAF ØVRIGE 43,75 % 7,92 % 7,13 % 6,16 % 5,28 % 4,40 % 4,05 % 3,87 % 3,35 % 3,35 % 3,17 % 7,57 %
1. Kønsfordeling
Før
29,8% 8,3% 49,4 % 18,3 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599
1400

Organ Sound Art Festival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.421 min

Musik komponeret af mænd: 56,0% / 795 min

Musik komponeret af kvinder: 24,6% / 349 min

Musik komponeret kollektivt: 19,4% / 276 min

Musik af danske komponister: 31,4%

Musik af udenlandske komponister: 68,6%

Musik komponeret 1992 og frem: 60,4%

Musik komponeret før 1992: 39,6%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 27,1%

Musik komponeret af kvinder: 40,7%

Musik komponeret kollektivt: 32,2%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

176.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
USA DAN SWE IRL NOR GER LTU GBR SVN FRA AUS ISL CHE EST 35,89 % 31,45 % 5,63 % 4,75 % 4,22 % 4,01 % 2,81 % 2,14 % 2,11 % 1,86 % 1,51 % 1,51 % 1,06 % 1,06 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
24,2 % 1,3 % 36,1 % 35,9 % 0,4 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sæson: 2020/2021 I alt: 585 min

Musik komponeret af mænd: 28,2% / 171 min

Musik komponeret af kvinder: 37,4% / 219 min

Musik komponeret kollektivt: 33,3% / 195 min

obs:

Musik af danske komponister: 60,5%

Musik af udenlandske komponister: 39,5%

Improvisationsværker er medtaget og opgjort som (kollektive) uropførelser. Der er opført et improvisationsværk af Bjarke Rasmussen (M, DAN) og Heva Vaupel (M, DAN), samt et værk af Barbara Amalie Skovmand Thomsen (K, DAN) og Michael Mørkholdt (M, DAN).

Det kollektivt komponerede værk ”Ø-værker for små danske orgler” (2021) er af Sofie Voight (K, DAN) og Frederik Ebert (M, DAN).

Musik komponeret 1992 og frem: 94,5%

Musik komponeret før 1992: 5,5%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

Det kollektivt komponerede værk ”Lysets Engel” er af Larse Greve, Andreas Johnsen og Morten Jessen (M, DAN).

Det kollektivt komponerede værk ”Babel” er af Mark Solborg og Simon Toldam (M, DAN).

Musik komponeret af mænd: 25,1%

Musik komponeret af kvinder: 39,6%

Musik komponeret kollektivt: 35,3%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Der indgår også nye kollektivt komponerede værker af duoen Vanessa Amara, som består af Birk Gjerlufsen og Victor Kjellerup (M, DAN)

177.
ORGAN SOUND ART FESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN SWE GER LTU IRL SVN GBR FRA 60,51 % 10,26 % 9,74 % 6,84 % 5,13 % 5,13 % 1,54 % 0,85 %
1. Kønsfordeling
Før
33,2 % 0,0 % 61,4 % 0,0 % 0,9 % 2,6 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
1600-1699 1400-1599
1400

obs:

Improvisationsværker er medtaget og opgjort som (kollektive) uropførelser. Der er opført et improvisationsværk af Lucy Railton og Kit Downes (K, GBR), samt et værk af Sigbjørn Apeland (M, NOR), Sholto Dobie (M, GBR), Judith Hamann (K, GBR) og Linnéa Talp (K, SWE).

Sæson: 2021/2022 I alt: 836 min

Musik komponeret af mænd: 74,7% / 624 min

Musik komponeret af kvinder: 15,6% / 130 min

USA udgør 61% af landefordelingen grundet en 8 timer lang opførsel af John Cages (M, USA) ”Organ2/ASLSP (As Slow As Possible)” (1987). Uden dette værk vil USA udgøre 8,43%.

Musik af danske komponister: 11,1%

Musik af udenlandske komponister: 88,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 36,4%

Musik komponeret før 1992: 63,6%

Musik komponeret kollektivt: 9,7% / 81 min Uropf DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 30,5%

Musik komponeret af kvinder: 42,8%

Musik komponeret kollektivt: 26,7%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

178.
ORGAN SOUND ART FESTIVAL #3
5. Kønsfordeling, ny musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
USA DAN NOR IRL AUS FRA GBR ISL SWE CHE EST 61,00 % 11,11 % 7,18 % 4,49 % 2,56 % 2,56 % 2,56 % 2,56 % 2,39 % 1,79 % 1,79 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
20,5% 0,0% 18,5 % 61,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Pulsar Festival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.624 min

Musik komponeret af mænd: 72,6% / 1.179 min

Musik komponeret af kvinder: 27,4% / 445 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 31,7%

Musik af udenlandske komponister: 68,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 98,6%

Musik komponeret før 1992: 1,4%

Musik komponeret af mænd: 72,2%

Musik komponeret af kvinder: 27,8%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

183.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN SWE GBR NOR POL IND GRE CHN TAI FIN USA CRO FRA ØVRIGE 31,68 % 23,63 % 10,60 % 6,81 % 6,28 % 3,69 % 3,30 % 3,02 % 2,59 % 1,85 % 1,85 % 1,48 % 1,23 % 2,01 %
1. Kønsfordeling
13,2 % 0,7 % 85,5 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sæson: 2020/2021 I alt: 810 min

Musik komponeret af mænd: 74,5% / 603 min

Musik komponeret af kvinder: 25,5% / 207 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 41,9%

Musik af udenlandske komponister: 58,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 97,3%

Musik komponeret før 1992: 2,7%

Musik komponeret af mænd: 73,8%

Musik komponeret af kvinder: 26,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

18,9 %

78,4 %

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

184.
PULSAR FESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN SWE POL GBR GRE FIN USA CHN CRO FRA NOR SVN FRO 41,85 % 20,09 % 7,04 % 5,26 % 4,76 % 3,70 % 3,70 % 3,33 % 2,96 % 2,47 % 2,29 % 1,48 % 1,06 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1,5 %
Før 1400 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sæson: 2021/2022 I alt: 814 min

Musik komponeret af mænd: 70,8% / 576 min

Musik komponeret af kvinder: 29,2% / 238 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 21,6%

Musik af udenlandske komponister: 78,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 70,8%

Musik komponeret af kvinder: 29,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

185. PULSAR FESTIVAL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
SWE DAN GBR NOR IND POL TAI CHN GRE GER 27,15 % 21,56 % 15,91 % 11,30 % 7,37 % 5,53 % 5,16 % 2,70 % 1,84 % 1,47 %
1. Kønsfordeling
7,4%
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
0,0% 92,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Rudersdal Sommerkoncerter

Sæson: 2020/2021 & 2021/1011 I alt: 942 min

obs:

Visse værker er udeladt grundet manglende programinformation.

Musik komponeret af mænd: 76,7% / 723 min

Musik komponeret af kvinder: 23,3% / 220 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 26,3%

Musik af udenlandske komponister: 73,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 30,4%

Musik komponeret før 1992: 69,6%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 54,5%

Musik komponeret af kvinder: 45,5% Musik komponeret kollektivt: 0,0%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 86,4%

Musik komponeret af kvinder: 13,6% Musik komponeret kollektivt: 0,0%

186.
DAN RUS AUT GER AZE FRA CZE SWE ITA HUN JAP GBR ESP BEL ØVRIGE 26,33 % 18,79 % 10,93 % 10,08 % 6,05 % 5,20 % 4,99 % 3,93 % 2,34 % 2,23 % 1,80 % 1,59 % 1,49 % 1,06 %
3,18 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
8,4 % 0,0 % 22,0 % 4,6 % 19,7 % 18,8 % 9,6 % 13,0 % 2,3 % 1,6 % 0,0 %

Sæson: 2020/2021 I alt: 569 min

Musik komponeret af mænd: 76,3% / 434 min

Musik komponeret af kvinder: 23,7% / 135 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 24,3%

Musik af udenlandske komponister: 75,7%

Musik komponeret 1992 og frem: 28,1%

Musik komponeret før 1992: 71,9%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Musik komponeret af mænd: 57,5%

Musik komponeret af kvinder: 42,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 83,6%

Musik komponeret af kvinder: 16,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

187. RUDERSDAL SOMMERKONCERTER #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN GER RUS AZE FRA AUT ITA HUN JAP GBR SWE ESP CZE BEL ØVRIGE 24,25 % 14,24 % 10,90 % 10,02 % 8,61 % 6,33 % 3,87 % 3,69 % 2,99 % 2,64 % 2,64 % 2,46 % 2,28 % 1,76 % 3,34 %
1. Kønsfordeling
10,4 % 0,0 % 17,8 % 4,9 % 17,1 % 19,4 % 12,3 % 11,6 % 3,9 % 2,6 % 0,0 %
Før 1400

Sæson: 2021/2022 I alt: 373 min

Musik komponeret af mænd: 77,3% / 289 min

Musik komponeret af kvinder: 22,7% / 85 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 29,5%

Musik af udenlandske komponister: 70,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 33,9%

Musik komponeret før 1992: 66,1%

Uropf DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 50,6%

Musik komponeret af kvinder: 49,4%

Musik komponeret kollektivt: 1,1%

Musik komponeret af mænd: 91,1%

Musik komponeret af kvinder: 8,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

188. RUDERSDAL SOMMERKONCERTER #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
RUS DAN AUT CZE SWE GER RUS/GER UKR 30,83 % 29,49 % 17,96 % 9,12 % 5,90 % 3,75 % 2,14 % 0,80 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
5,4% 0,0% 28,6 % 4,0 % 23,7 % 18,0 % 5,4 % 15,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

4.

Rued Langaard Festival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.348 min

Musik komponeret af mænd: 89,5% / 1.206 min

Musik komponeret af kvinder: 8,7% / 117 min

Musik komponeret kollektivt: 1,8% /25 min

obs:

37,82% af det samlede repertoire er af Rued Langgaard (M, DAN).

Musik af danske komponister: 65,6%

Musik af udenlandske komponister: 34,4%

Musik komponeret 1992 og frem: 7,0%

Musik komponeret før 1992: 93,0%

Uropf. DK førstegangsopf.

ny musik

Musik komponeret af mænd: 73,4%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 26,6%

5.

Musik komponeret af mænd: 90,7%

Musik komponeret af kvinder: 9,3%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

189.
Kønsfordeling, ældre musik Kønsfordeling, 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN GER AUT GBR GER/USA 65,57 % 20,93 % 12,02 % 0,89 % 0,59 %
1. Kønsfordeling
1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 4,1 % 1,9 % 4,5 % 19,5 % 53,0 % 18,5 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 %
1992-2022 1950-1991

Sæson: 2020/2021 I alt: 654 min

Musik komponeret af mænd: 89,3% / 584 min

Musik komponeret af kvinder: 10,7% / 70 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 33,2%

Musik af udenlandske komponister: 66,8%

Musik komponeret 1992 og frem: 1,5%

Musik komponeret før 1992: 98,5%

Uropf

DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 89,1%

Musik komponeret af kvinder: 10,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

190.
RUED LANGAARD FESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER DAN AUT GER/USA 43,12 % 33,18 % 22,48 % 1,22 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
2,1 % 3,1 % 0,0 % 1,2 % 58,6 % 38,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sæson: 2021/2022 I

Musik komponeret af mænd: 89,6% / 622 min

Musik komponeret af kvinder: 6,8% / 47 min

Musik komponeret kollektivt: 3,6% / 25 min

obs:

Musik af danske komponister: 96,1%

Musik af udenlandske komponister: 3,9%

Værket ”Syv Cirkler” (1958) af Else Marie Pade (K, DAN) blev opført en gang i timen i løbet af festivalperioden. Værket varer 17 minutter og er udeladt, da det farver datasættet. Med dette værk inkluderet ville kønsfordelingen i 2022 være 42,19% kvinder.

Visse værker er udeladt grundet manglende programinformation.

En koncert er opført i samarbejde med Ars Nova og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Musik komponeret 1992 og frem: 12,1%

Musik komponeret før 1992: 87,9%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

Fællessang er medtaget.

Det kollektivt komponerede værk ”Lyden af Ribe” (2022) er et lydkunstværk skabt af elever ved Ribe Katedralskole i samarbejde med studerende ved Syddansk Musikkonservatorium.

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 92,4%

Musik komponeret af kvinder: 7,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

191.
RUED LANGAARD FESTIVAL #3
alt: 697 min 5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
DAN AUT GBR 96,11 % 2,16 % 1,73 %
1. Kønsfordeling
1400-1599 Før
5,9 % 0,7 % 5,2 % 35,9 % 47,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 %
1800-1849 1700-1799 1600-1699
1400

obs:

Mange koncerter bevæger sig i spændingsfeltet mellem musik, film, teater, performance og installationskunst.

SPOR Festival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 1.795 min

Musik komponeret af mænd: 40,7% / 731 min

Musik komponeret af kvinder: 42,0% / 755 min

Musik komponeret af andet køn: 3,3% / 60 min

Musik komponeret kollektivt: 14,0% / 249 min

Flere værker på festivalen var installationsværker, som blev afspillet alle dage i løbet af festivalen. Her er værklængden vurderet til at være mellem 20-60 minutter.

Musik af danske komponister: 45,4%

Musik af udenlandske komponister: 54,6%

Musik komponeret 1992 og frem: 99,3%

Musik komponeret før 1992: 0,7%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 40,3%

Musik komponeret af kvinder: 42,4%

Musik komponeret af andet køn: 3,3%

Musik komponeret kollektivt: 14,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

192.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN GBR NOR ISL GRE/GBR SCH SWE GER POL SLO USA AUT ØVRIGE 45,39 % 16,49 % 10,03 % 6,13 % 5,02 % 3,85 % 2,56 % 2,01 % 1,67 % 1,67 % 1,11 % 1,00 % 3,06 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
22,4 % 0,0 % 76,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,0 %

Sæson: 2020/2021 I alt: 912 min

Musik komponeret af mænd: 48,7% / 444 min

Musik komponeret af kvinder: 38,2% / 348 min

Musik komponeret af andet køn: 0,0% / 0 min

obs:

Visse værker er udeladt grundet manglende programinformation.

Musik af danske komponister: 67,7%

Musik af udenlandske komponister: 32,3%

Flere koncerter er opført i samarbejde med Scentatet og NEKO3 og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Det kollektivt komponerede værk ”Bless You” (2021) er et improvisationsstykke og performanceværk af det aarhusianske kollektiv Kalas, i tæt samarbejde med koncertens publikum.

Musik komponeret 1992 og frem: 98,7%

Musik komponeret før 1992: 1,3%

Musik komponeret kollektivt: 13,1% / 120 min Uropf DK førstegangsopf.

Et kollektivt komponeret fælles værk blev opført tre gange, komponeret af elever fra SPOR New Music School og Den Kreative Skole i løbet af 2021.

Musik komponeret af mænd: 48,0%

Musik komponeret af kvinder: 38,7%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 13,3%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

193.
SPOR FESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN NOR GBR AUT FRA CAN ØVRIGE 67,75 % 19,75 % 5,05 % 1,97 % 1,54 % 1,32 % 2,63 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
1991-2021 1950-1990 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 25,8 % 0,0 % 72,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,7 % 0,0 %

obs:

Det kollektivt komponerede værk ”(ex)tension” (2020) er af duoen reConvert, som består af Lorenzo Colombo og Mikołaj Rytowski (M, SCH), samt Fabrizio di Salvo (M, SCH)

Sæson: 2021/2022 I alt: 883 min

Musik komponeret af mænd: 32,5% / 287 min

Musik komponeret af kvinder: 46,1% / 407 min

Musik komponeret af andet køn: 6,8% / 60 min

Musik komponeret kollektivt: 14,6% / 129 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 22,3%

Musik af udenlandske komponister: 77,7%

Det kollektivt komponerede værk ”Far from Home” (2022) er af SPOR New Music Schools elever (DAN).

Visse værker er opført i samarbejde med Scenatet og optræder derfor dobbelt i statistikken.

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Installationsværker i 2022 er vurderet til at vare 30 minutter, men visse installationsværker er udeladt grundet manglende programinformation.

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022 1950-1991

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 32,5%

Musik komponeret af kvinder: 46,1%

Musik komponeret af andet køn: 6,8%

Musik komponeret kollektivt: 14,6%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

194.
SPOR
#3
FESTIVAL
GBR DAN ISL GRE/GBR SCH SWE GER POL SLO USA JAP 28,31 % 22,31 % 12,46 % 10,19 % 7,81 % 5,21 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 2,27 % 1,25 %
1. Kønsfordeling
1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før
18,9% 0,0% 81,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1900-1949
1400

Struer Tracks

Sæson: 2021/2022 I alt: 430 min

Musik komponeret af mænd: 65,1% / 280 min

Musik komponeret af kvinder: 34,9% / 150 min

obs:

Struer Tracks er en biennale og er kun afviklet i 2021.

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 55,8%

Musik af udenlandske komponister: 44,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0% /0 min Uropf.

DAN GBR 55,81 % 44,19 %

Installationsværker er medtaget og vurderet til en værklængde på 30 minutter.

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 65,1%

Musik komponeret af kvinder: 34,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

195.
1. Kønsfordeling
1992-2022 1950-1991 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400 32,6 % 0,0 % 67,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
DK førstegangsopf.

obs:

Den store andel af DAN er både grundet bestillingsværkerne fra 2022 og grundet flere ambient koncerter med danske elektroniske lydkunstnere i 2021.

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 3.860 min

Musik komponeret af mænd: 56,0% / 2.160 min

Musik komponeret af kvinder: 27,4% / 1.057 min

Musik komponeret af andet køn: 1,9% / 74 min

Musik komponeret kollektivt: 14,7% / 569 min

Musik af danske komponister: 61,8%

Musik af udenlandske komponister: 38,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 93,4%

Musik komponeret før 1992: 6,6%

Uropf.

DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 55,0%

Musik komponeret af kvinder: 29,1%

Musik komponeret af andet køn: 2,1%

Musik komponeret kollektivt: 13,8%

Musik komponeret af mænd: 69,5%

Musik komponeret af kvinder: 3,1%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 27,4%

196.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN USA GBR GER FRA ZAF TUR ØVRIGE 61,77 % 9,14 % 8,15 % 6,50 % 1,71 % 1,04 % 1,02 % 10,69 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
36,3 % 0,0 % 57,1 % 6,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
STRØM Festival

Sæson: 2020/2021 I alt: 2.535 min

Musik komponeret af mænd: 66,7% / 1.690 min

Musik komponeret af kvinder: 8,0% / 202 min

Musik komponeret af andet køn: 2,9% / 74 min

Musik komponeret kollektivt: 22,4% / 569 min

obs:

I de 13,76% øvrige lande indgår der 32 forskellige nationaliteter.

Musik af danske komponister: 41,8%

Musik af udenlandske komponister: 58,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 90,4%

Musik komponeret før 1992: 9,6%

Musik komponeret af mænd: 66,2%

Musik komponeret af kvinder: 8,5%

Musik komponeret af andet køn: 3,2%

Musik komponeret kollektivt: 22,1%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

Musik komponeret af mænd: 69,5%

Musik komponeret af kvinder: 3,1%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 27,4%

Der er medtaget værker fra DJ-sets til konceptet MegaMix96, hvor et udsnit af repertoire var tilgængeligt. Det er altså ikke DJ’s der er medtaget her, men komponisterne bag de værker, som DJ’sene kuraterer i deres sets.

197.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
DAN USA GBR GER FRA ZAF TUR SWE AUS ØVRIGE 41,79 % 13,91 % 12,41 % 9,89 % 2,60 % 1,58 % 1,55 % 1,33 % 1,18 % 13,76 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
STRØM FESTIVAL #2
1400 3,0 % 0,0 % 87,3 % 9,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før

obs:

Data for 2022 består af bestillingsværker til koncertformaterne Aquasonica og TransMetro Express.

Det har ikke været muligt at indhente repertoire fra DJ-sets til arrangementer såsom Clubmission, Samballadebaderave, Rulledisko, m.fl.

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.325 min

Musik komponeret af mænd: 35,5% / 470 min

Musik komponeret af kvinder: 64,5% / 855 min

Musik komponeret af andet køn: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 100%

Musik af udenlandske komponister: 0,0%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

Musik komponeret af mænd: 35,5%

Musik komponeret af kvinder: 64,5%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret af andet køn: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

198.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik DAN 100 % 1. Kønsfordeling
100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% STRØM FESTIVAL #3
1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

Thy Chamber Music Festival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 2.689 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 2.689 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% /0 min

Musik af danske komponister: 7,7%

Musik af udenlandske komponister: 92,3%

Musik komponeret 1992 og frem: 9,0%

Musik komponeret før 1992: 91,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599 Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

199.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER AUT USA RUS DAN CZE FRA IRL AUT/CZE ØVRIGE 28,49 % 28,00 % 10,78 % 8,11 % 7,70 % 7,07 % 3,38 % 2,34 % 1,86 % 2,27 %
1. Kønsfordeling
7,9 % 0,0 % 1,1 %
15,1 % 29,3 % 17,5 % 16,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
13,1 %

Sæson: 2020/2021 I alt: 1.334 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 1.334 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 10,5%

Musik af udenlandske komponister: 89,5%

Musik komponeret 1992 og frem: 1,9%

Musik komponeret før 1992: 98,1%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

200.
THY CHAMBER MUSIC FESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik
GER AUT CZE DAN RUS AUT/CZE FRA USA IRL FIN ITA ØVRIGE 29,91 % 20,84 % 14,24 % 10,49 % 8,10 % 3,75 % 3,30 % 3,22 % 2,02 % 1,95 % 1,20 % 0,97 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0 % 0,4 % 11,3 % 15,6 % 47,5 % 4,3 % 19,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
1,5 %

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.355 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 1.355 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 4,9%

Musik af udenlandske komponister: 95,1%

Musik komponeret 1992 og frem: 16,0%

Musik komponeret før 1992: 84,0%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

201. THY CHAMBER MUSIC FESTIVAL #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
AUT GER USA RUS DAN FRA IRL NOR 35,06 % 27,08 % 18,23 % 8,12 % 4,94 % 3,47 % 2,66 % 0,44 %
1. Kønsfordeling
Før
14,2 % 0,0 % 1,8 % 14,9 % 14,6 % 11,4 % 30,6 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vendsyssel Musikfestival

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 4.463 min

obs:

Folkemelodier, samt nogle værker med manglende information er udeladt.

Musik komponeret af mænd: 96,5% / 4.175 min

Musik komponeret af kvinder: 6,4% / 286 min

Imrpovisationsværker medtages.

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 19,4%

Musik af udenlandske komponister: 80,6%

Musik komponeret 1992 og frem: 22,1%

Musik komponeret før 1992: 77,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,1% / 3 min Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 82,0%

Musik komponeret af kvinder: 17,7%

Musik komponeret kollektivt: 0,3%

5. Kønsfordeling, ældre musik

Musik komponeret af mænd: 96,8%

Musik komponeret af kvinder: 3,2%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

202.
GER DAN AUT FRA ITA GBR USA RUS SWE CZE POL HUN NOR CUB ØVRIGE 26,21 % 19,41 % 12,01 % 9,67 % 6,41 % 4,31 % 2,97 % 2,64 % 2,49 % 2,24 % 1,70 % 1,39 % 1,38 % 1,06 % 6,11 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
4,1 % 0,1 % 18,0 % 7,6 % 13,6 % 20,9 % 13,7 % 19,6 % 1,9 % 0,6 % 0,0 %

Sæson: 2020/2021 I alt: 2.466 min

Musik komponeret af mænd: 92,0% / 2.269 min

Musik komponeret af kvinder: 7,9% / 195 min

Musik komponeret kollektivt: 0,1% / 2 min

obs:

Det kollektivt komponerede værk ”Står under Karlsvognens glitrende stjerner” (2020) er af Mette Kathrine J. Stærk og Charlotte Støjberg (K, DAN).

Musik af danske komponister: 19,1%

Musik af udenlandske komponister: 80,9%

Musik komponeret 1992 og frem: 25,3%

Musik komponeret før 1992: 74,7%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

Musik komponeret af mænd: 77,0%

Musik komponeret af kvinder: 22,6%

Musik komponeret kollektivt: 0,4%

Musik komponeret af mænd: 97,1%

Musik komponeret af kvinder: 2,9%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

203.
VENDSYSSEL MUSIKFESTIVAL #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
GER DAN AUT FRA ITA USA SWE POL CZE NOR HUN GBR CAN ØVRIGE 28,22 % 19,12 % 14,62 % 6,49 % 5,64 % 3,71 % 3,61 % 3,08 % 2,84 % 2,37 % 1,70 % 1,54 % 1,42 % 5,64 %
1. Kønsfordeling
1400-1599 Før 1400 4,9 % 0,2 % 20,4 % 5,6 % 10,5 % 21,0 % 17,5 % 18,9 % 0,9 % 0,2 % 0,0 %
1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699

VENDSYSSEL MUSIKFESTIVAL #3

obs:

Visse værker er opført i samarbejde med DUEN og optræder derfor dobbelt i statistikken.

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.997 min

Musik komponeret af mænd: 95,5% / 1.906 min

Musik komponeret af kvinder: 4,5% / 91 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik

Musik af danske komponister: 19,8%

Musik af udenlandske komponister: 80,2%

Musik komponeret 1992 og frem: 18,5%

Musik komponeret før 1992: 81,5%

Uropf DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

4. Kønsfordeling, ny musik

Musik komponeret af mænd: 94,6%

Musik komponeret af kvinder: 5,4%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

5. Kønsfordeling af ældre komponeret musik

Musik komponeret af mænd: 96,5%

Musik komponeret af kvinder: 3,5%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

204.
GER DAN FRA AUT GBR ITA RUS USA CZE CUB SER SWE HUN ØVRIGE 23,72 % 19,76 % 13,60 % 8,79 % 7,74 % 7,36 % 4,93 % 2,05 % 1,50 % 1,48 % 1,35 % 1,10 % 1,00 % 5,61 %
3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
3,2 % 0,0 % 12,3 % 9,7 % 17,4 % 20,8 % 9,0 % 20,4 % 3,1 % 1,2 % 0,0 %

Aarhus Sommeropera

Sæson: 2020/2021 & 2021/2022 I alt: 2.400 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 2.400 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% /0 min

obs:

Aarhus Sommeropera opfører et værk pr. år. I 2021 opførtes ”Dyrenes Karneval - 1666” (2020) af John Frandsen (M, DAN) og i 2022 opførtes ”Don Juan” (1787) af Wolfang Amadeus Mozart (M, AUT).

Musik af danske komponister: 40,0%

Musik af udenlandske komponister: 60,0%

AUT DAN 60,00 % 40,00 %

Musik komponeret 1992 og frem: 40,0%

Musik komponeret før 1992: 60,0%

Uropf. DK førstegangsopf.

1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

205.
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sæson: 2020/2021 I alt: 960 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 960 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 100%

Musik af udenlandske komponister: 0,0%

DAN 100%

Musik komponeret 1992 og frem: 100%

Musik komponeret før 1992: 0,0%

Uropf DK førstegangsopf.

1991-2021

1950-1990

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

206.
AARHUS SOMMEROPERA #2
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik 1. Kønsfordeling
0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sæson: 2021/2022 I alt: 1.440 min

Musik komponeret af mænd: 100% / 1.440 min

Musik komponeret af kvinder: 0,0% / 0 min

Musik komponeret kollektivt: 0,0% / 0 min

Musik af danske komponister: 0,0%

Musik af udenlandske komponister: 100%

Musik komponeret 1992 og frem: 0,0%

Musik komponeret før 1992: 100%

Uropf. DK førstegangsopf. 1992-2022

1950-1991

1900-1949

1850-1899

1800-1849

1700-1799

1600-1699

1400-1599

Før 1400

Musik komponeret af mænd: 0,0%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

Musik komponeret af mænd: 100%

Musik komponeret af kvinder: 0,0%

Musik komponeret kollektivt: 0,0%

207. AARHUS SOMMEROPERA #3
5. Kønsfordeling, ældre musik 4. Kønsfordeling, ny musik 2. Fordeling af dansk og udenlandsk musik 3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik
AUT 100 %
1. Kønsfordeling
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.