Repertoirestatistik

Page 1

Repertoire statistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler

Dansk Komponistforening I Edition Wilhelm Hansen I Edition-S I Snyk i sæsonerne 18/19 og 19/20


2.


Repertoire statistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler

Dansk Komponistforening I Edition Wilhelm Hansen I Edition-S I Snyk i sæsonerne 18/19 og 19/20 pr. 1. december 2020

3.


REDAKTION ANALYSEN ER UDARBEJDET AF LAYOUT

4.

Rasmus Hjarsø Jensen & Sine Tofte Hannibal Rasmus Hjarsø Jensen Malene Henssel www.henssel.com © Copyright 2021 Dansk Komponistforening


side 7 side 10

Forord Fremgangsmåde

side 14

NATIONALT REPERTOIRE

side 20 side 22 side 26 side 30 side 34 side 38 side 42 side 46 side 50

SYMFONIORKESTRE Symfoniorkestre samlet Aalborg Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester Copenhagen Phil Det Kgl. Kapel DR Symfoniorkestret Odense Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester

side 54 side 56 side 60 side 64 side 68 side 72 side 76

OPERA Opera samlet Den Fynske Opera Den Jyske Opera Den Kgl. Opera Den Ny Opera Nordic Opera

side 80 side 82 side 86 side 90 side 94 side 98 side 102 side 106 side 110 side 114 side 118 side 122 side 126 side 130 side 134 side 138 side 142 side 146 side 150

ENSEMBLER Ensembler samlet Aarhus Sinfonietta Ars Nova Athelas Sinfonietta Concerto Copenhagen DR Vokalensemblet Ensemble MidtVest Ensemble Storstrøm Esbjerg Ensemble Figura Ensemble Lydenskab Mogens Dahl Kammerkor Musica Ficta NEKO3 NJYD Randers Kammerorkester Scenatet Theatre of Voices

side 154 side 156 side 160 side 164 side 168 side 172 side 176 side 180 side 184 side 188 side 192 side 196 side 200 side 202 side 206 side 212 side 216 side 220 side 222 side 226 side 230

FESTIVALER Festivaler samlet Aarhus Sommeropera Bornholms Musikfestival Copenhagen Opera Festival Copenhagen Summer Festival Esbjerg International Chamber Music Festival Frederiksværk Musikfestival G((o))ng Tomorrow Hindsgavl Festival KLANG Festival NJORD Biennale Odsherred Kammermusikfestival Open Days Pulsar Festival Rued Langgaard Festival SPOR Festival Struer Tracks STRØM Festival Thy Chamber Music Festival Vendsyssel Festival

5.


6.


Forord I 2018 udkom den første repertoirestatistik for det klassiske musikliv i Danmark. En omfattende statistik der skulle synliggøre, hvilken musik der bliver spillet rundt om i koncertsalene i Danmark, og hvad forholdet er mellem musik af kvinder og mænd, ny og ældre musik samt dansk og udenlandsk musik. Nu udkommer statistikken for anden gang. Format og fremgangsmåde er identisk med den første, da vi fortsat ønsker at dokumentere, hvordan danske symfoniorkestre, ensembler, operahuse og festivaler varetager det enorme repertoire, der eksisterer allerede, og i hvor høj grad de medvirker til at skabe samtidens musikhistorie ved at initiere og opføre nye værker. Den første statistik dokumenterede, at kun knapt 4% af det totale nationale repertoire over tre sæsoner var skrevet af kvinder. Ud fra en nysgerrighed og et ønske om at undersøge, hvorvidt aktører rundt om i landet siden 2018 har igangsat tiltag eller er begyndt at arbejde strategisk mhp at udligne kønsubalancen i deres koncertprogrammer, stillede vi i forbindelse med indsamling af data til den nye statistik to spørgsmål til alle aktører:

” Har Repertoirestatistikken affødt konkrete overvejelser om programlægningen efter 2018?” ” Har I iværksat nogle konkrete tiltag i forhold til at få mere musik af kvinder på repertoiret? - Hvis ja, i så fald hvilke?”

7.


Langt fra alle har svaret på spørgsmålene, men de svar, vi har fået ind, er taget med i statistikken og kan læses ud for den pågældende aktør. Som det fremgår, er det kun ganske få aktører i det danske klassiske musikliv, der forholder sig til ubalancen mellem musik af kvinder og mænd på deres koncerter, og som gør noget aktivt for at øge andelen af musik af kvinder. Blandt de aktører, der gør noget ved det, er det primære tiltag nye værkbestillinger hos kvinder, der samtidig øger andelen af ny musik på repertoiret hos disse aktører. Uanset andelen af ny musik nationalt set ikke er steget de seneste to år, er andelen af musik af kvinder således steget fra 3,6% til 5,4%. Når det gælder den lidt ældre musik i sæson 2018/2019 og 2019/2020 nationalt set, så udgør musik skrevet af kvinder for mere end 30 år siden kun 0,5% af repertoiret. Eller sagt på en anden måde; 99,5% af den musik, der samtidig udgør 75,5% af det samlede klassiske repertoire i danske koncertsale, er skrevet af mænd. Siden udgivelsen af den første repertoirestatistik i 2018 er der uden tvivl kommet en øget bevidsthed omkring, hvor lidt musik af kvinder det danske publikum bliver præsenteret for, når de går til koncerter med klassisk og ny musik. Men her i starten af 2021 er det fortsat småt med konkrete bud på, hvordan de musikaktører, der skaber samtidens musikhistorie, vil bidrage aktivt til en bedre kønsbalance i det repertoire, de vil præsentere for publikum her og nu og give videre til eftertiden. Og en aktiv indsats for at bringe det ældre repertoire af kvinder, der findes, til live i koncertsalene igen, er næsten ikkeeksisterende. Vi håber, at Repertoirestatistik nummer to kan være en anledning til, at endnu flere aktører tager aktiv del i udviklingen af et mere mangfoldigt repertoire, både når det gælder køn, geografi og tidsperiode. Fremover vil vi opdatere statistikken hvert år, så data om den klassiske musik i Danmark altid er tilgængelig for dem, der måtte være interesseret. God læsning!

8.


Loui Törnqvist –

DIREKTØR

Edition Wilhelm Hansen / Musikforlæggerne

Sine Tofte Hannibal –

DAGLIG LEDER

Dansk Komponistforening

Henrik Rørdam –

DIREKTØR

Edition S og Dacapo Records

Anne Dalby –

KONSTITUERET LEDER

Snyk

Repertoirestatistikken er udarbejdet med støtte fra Dansk Komponistforening, Musikforlæggerne, SNYK og Kodas Kulturelle Midler

9.


Fremgangsmåde

UNDERSØGELSESFELT Repertoirestatistikken for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og festivaler 2018-2020 er en opfølgning på den første repertoirestatistik, der dækkede årene 2015-2018. Med Repertoirestatistikken ønsker vi så vidt muligt at skabe et datagrundlag, der kan bruges til løbende at følge bevægelser i repertoiret i Danmark, og derfor er metoden i nærværende statistik identisk med metoden i den foregående statistik. Metoden til indsamling og behandling af data beskrives i det følgende. DATA For hvert værk er noteret titel, kompositions-år, varighed samt komponistens køn & nationalitet. Det er ydermere noteret, hvorvidt der er tale om en uropførelse. Værkerne er så vidt muligt noteret med en opførelsesdato for reference. Hvis et værk opføres ved flere koncerter, optræder det flere gange i statistikken. Et værk bliver kun noteret som uropførelse én gang. KATEGORIER Statistikken omfatter danske musikinstitutioner. Disse er fordelt på kategorierne symfoniorkestre, operaer, ensembler og festivaler. Repertoiret fra de pågældende institutioner vedrører sæsonerne 2018-2019 samt 2019-2020. Undtagelsen herfra er festivalsæsonerne, som er inddelt efter kalenderårene 2018, 2019 og 2020. Men da en stor del af festivalerne i 2020 pga. corona blev aflyst eller gennemført i så ændret et programformat, at det ikke var repræsentativt ift. disse festivalers normale programmer, er kun ganske få festivalsæsoner fra 2020 talt med i statistikken. KILDEMATERIALE Alle aktører i denne udgivelse har været kontaktet i forbindelse med indsamling af data om repertoire. De aktører, der ikke er vendt tilbage i første omgang, har modtaget flere henvendelser. I det omfang vi har modtaget materiale om repertoire i form af sæsonpro-

10.


grammer, programhæfter, koncertkalendere etc., er disse anvendt. I de tilfælde, hvor en institution ikke er vendt tilbage på vores henvendelser, har vi anvendt de data, der har været tilgængelige online. Aktørerne er endvidere blevet stillet følgende to spørgsmål: 1. Har Repertoirestatistikken affødt konkrete overvejelser om programlægningen efter 2018? 2. Har I iværksat nogle konkrete tiltag i forhold til at få mere musik af kvinder på repertoiret - hvis ja, hvilke? Som udgangspunkt er alle koncerter i hver enkelt institutions sæsonprogram noteret. De noterede koncerter omfatter således både klassiske såvel som populære koncerter og familiekoncerter. Arrangementer, hvor der ikke har foreligget et program, eller som det af andre årsager ikke har været muligt at notere efter de angivne kategorier, er ikke talt med. Oplysninger om varighed og kompositionsår er så vidt muligt indhentet fra det pågældende koncertprogram, komponistens forlag, databaser som IMSLP eller fra komponistens egen hjemmeside. I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at indhente oplysninger om en nulevende komponists værk, er pågældende komponist blevet kontaktet pr. mail. I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde oplysninger om varighed og kompositionsår for en afdød komponists værk, er der foretaget et skøn baseret på koncertens samlede varighed og komponistens leveår. ANALYSE Med varighed som tælle-enhed har vi undersøgt den procentvise fordeling af musik af henholdsvis kvinder og mænd. Ligeledes er fordelingen af nationaliteter og herunder fordelingen af danske henholdsvis udenlandske komponister blevet undersøgt. Derudover har vi undersøgt fordelingen af kompositionsår i kategorierne uropførelse (uanset kompositionsår), ny musik (skrevet inden for de sidste 30 år), perioderne 1950-1988, 1900-1949, 1850-1899, 18001849, 1700-1799, 1600-1699, 1400-1599 samt før år 1400. Her er ydermere fordelingen af ny henholdsvis ældre musik blevet undersøgt. Endelig har vi undersøgt fordelingen af musik af henholdsvis kvinder og mænd inden for ny henholdsvis ældre musik. Denne analyse er foretaget for hver institution for hver sæson og for alle institutioner i hver kategori samlet for de pågældende sæsoner. Endelig er analysen foretaget for hele det nationale repertoire i sæson 2018 – 2020.

11.


Forkortelser for nationaliteter ARG Argentina

IRL Irland

ARM Armenien

IRN Iran

AUS Australien

ISR Israel

AUT Østrig

ITA Italien

BEL Belgien

JAM Jamaica

BGR Bulgarien

JAP Japan

BIH Bosnien-Hercegovina

JOR Jordan

BLR Hviderusland

KOR Sydkorea

BRA Brasilien

LAT Letland

CAN Canada

LBN Libanon

CHE Chile

LTU Litauen

CZE Tjekkiet

MAL Malta

CHN Kina

MAR

COD Den Demokratiske Republik Congo

MEX Mexico

COL Columbia

NLD Holland

CRI

NOR Norge

Costa Rica

Marokko

CRO Kroatien

NZL

CUB Cuba

POL Polen

New Zealand

CYP Cypern

POR Portugal

DAN Danmark

PSE Palæstina

EGY Egypten

PRY Paraguay

ESP Spanien

PUR

EST Estland

ROM Rumænien

FIN Finland

RUS Rusland

FRA Frankrig

SCH Schweiz

FRO Færøerne

SER Serbien

GBR Storbritannien

SGP Singapore

GEO Georgien

SLO Slovakiet

GER Tyskland

SVN Slovenien

GHA Ghana

SYR Syrien

GLP Guadeloupe

SWE Sverige

GRE Grækenland

TAI Taiwan

GRL Grønland

TUR Tyrkiet

GUY Guyana

UKR Ukraine

HUN Ungarn

USA USA

ISL Island

VEN Venezuela

IND Indien

VNM Vietnam

Puerto Rico

ZAF Sydafrika

12.


Farvekoder ARG ARM AUS AUT BEL BGR BIH BLR BRA CAN CHE CHN COD COL CRI CRO CUB CYP CZE DAN EGY ESP EST FIN

FRA FRO GBR GEO GER GHA GLP GRE GRL GUY HUN IND ISL IRL IRN ISR ITA JAM JAP JOR KOR LAT LBN LTU MAL MAR

MEX NLD NOR NZL POL POR PSE PRY PUR ROM RUS SUI SER SGP SLO SPA SVN SYR SWE TAI TUR UKR USA VEN VNM ZAF

13.


14.


Nationalt repertoire

15.


Nationalt repertoire Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 239.526 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,6% Musik komponeret af kvinder: 5,4% Musik komponeret af mænd: 226.506 min Musik komponeret af kvinder: 13.020 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,39% Musik af udenlandske komponister: 78,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 24,5% Musik komponeret før: 75,5%

DAN 21,39% GER 15,90% AUT 12,40% FRA 9,90% RUS 9,89% ITA 9,36% GBR 4,49% USA 4,46% HUN 1,36% POL 1,22% CZE 1,13% CAN 1,09% ØVRIGE 7,41%

Uropf 4,2% 1988-2019 20,5% 1950-1987 7,9% 1900-1949 12,4% 1850-1899 29,2% 1800-1849 6,6% 1700-1799 15,9% 1600-1699 1,5% 1400-1599 1,3% Før 1400 0,1%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 78,7% Musik komponeret af kvinder: 21,1%

16.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,5% Musik komponeret af kvinder: 0,5%


NATIONALT REPERTORIE #2

17.


NATIONALT REPERTOIRE #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 125.259 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,2% Musik komponeret af kvinder: 4,8% Musik komponeret af mænd: 119.225 min Musik komponeret af kvinder: 6.034 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,18% Musik af udenlandske komponister: 87,82% DAN 22,18% GER 16,80% FRA 12,72% AUT 11,21% ITA 9,43% GBR 4,84% RUS 4,36% USA 4,00% POL 2,16% HUN 1,69% CAN 1,30% ØVRIGE 9,31%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 25,6% Musik komponeret før: 74,4% Uropf 2,7% 1988-2019 22,9% 1950-1987 7,8% 1900-1949 13,2% 1850-1899 28,7% 1800-1849 6,5% 1700-1799 15,4% 1600-1699 1,3% 1400-1599 1,1% Før 1400 0,1%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 82,2% Musik komponeret af kvinder: 17,8%

18.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,5% Musik komponeret af kvinder: 0,5%


NATIONALT REPERTORIE #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 114.580 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,7% Musik komponeret af kvinder: 6,3% Musik komponeret af mænd: 107.314 min Musik komponeret af kvinder: 7.266 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,4% Musik af udenlandske komponister: 79,6% DAN 20,42% RUS 16,07% GER 14,88% AUT 13,73% ITA 9,29% FRA 6,75% USA 4,97% GBR 4,11% NOR 1,21% ØVRIGE 8,57%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 23,6% Musik komponeret før: 76,4% Uropf 5,9% 1987-2018 17,5% 1950-1986 8,1% 1900-1949 11,6% 1850-1899 29,8% 1800-1849 6,6% 1700-1799 16,5% 1600-1699 1,8% 1400-1599 1,5% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 74,1% Musik komponeret af kvinder: 25,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4%

19.


20.


Symfoniorkestre

21.


Symfoniorkestre samlet Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 78.455 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97% Musik komponeret af kvinder: 3% Musik komponeret af mænd: 76.124 min Musik komponeret af kvinder: 2.331 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 13,4% Musik af udenlandske komponister: 86,6% RUS 24,05% GER 17,71% FRA 14,90% DAN 13,40% AUT 8,81% GBR 5,20% USA 4,18% CAN 2,89% ITA 1,90% POL 1,83% ØVRIGE 5,13%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 14,9% Musik komponeret før: 85,1% Uropf 1,3% 1988-2020 13,7% 1950-1987 5,8% 1900-1949 18,8% 1850-1899 42,1% 1800-1849 9,7% 1700-1799 8,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 80,8% Musik komponeret af kvinder: 19,2%

obs:

22.

Tager man CPH Phils opførelse af Oh Lands ‘Snedron­ ningen’ ud, er der kun blevet opført 4,6% ny musik af kvinder i løbet af de to sæsoner. Se endvidere s. 34.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%


SYMFONIORKESTRE SAMLET #2

23.


SYMFONIORKESTRE SAMLET #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 39.776 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6% Musik komponeret af mænd: 39.550 min Musik komponeret af kvinder: 226 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,6% Musik af udenlandske komponister: 85,4% FRA 22,45% GER 18,29% DAN 14,59% RUS 10,76% AUT 7,82% GBR 7,48% USA 4,63% POL 3,59% CAN 3,44% ØVRIGE 7,00%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 17,7% Musik komponeret før: 82,3% Uropf 0,8% 1988-2019 16,8% 1950-1987 6,4% 1900-1949 19,0% 1850-1899 37,2% 1800-1849 11,3% 1700-1799 8,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 95% Musik komponeret af kvinder: 5%

24.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%


SYMFONIORKESTRE SAMLET #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 38.576 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,9% Musik komponeret af kvinder: 5,1% Musik komponeret af mænd: 36.613 min Musik komponeret af kvinder: 1.963 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,2% Musik af udenlandske komponister: 87,8% RUS 37,85% GER 17,10% DAN 12,16% AUT 9,85% FRA 7,06% USA 3,71% GBR 2,83% ITA 2,69% ØVRIGE 6,76%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 12% Musik komponeret før: 88% Uropf 1,3% 1989-2020 10,4% 1950-1988 5,4% 1900-1949 18,6% 1850-1899 47,2% 1800-1849 8,1% 1700-1799 8,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 59,1% Musik komponeret af kvinder: 40,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%

obs:

Procentsatsen for ny musik af kvinder er påvirket af ét værk; ’Snedronnin­ gen’ (ca. 120 min) af Oh Land, der blev opført 24 gange af CPH Phil.

25.


Aalborg Symfoniorkester Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 4.462 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 4.458 min Musik komponeret af kvinder: 4 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3% Musik af udenlandske komponister: 97% GER 23,19% AUT 22,59% RUS 16,63% FRA 14,21% USA 7,22% GBR 4,87% CZE 3,42% DAN 2,97% ØVRIGE 5,00%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 6,1% Musik komponeret før: 93,9% Uropf 0,3% 1988-2020 5,8% 1950-1987 7,3% 1900-1949 27,9% 1850-1899 20,8% 1800-1849 11,7% 1700-1799 26,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

26.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%


AALBORG SYMFONIORKESTER #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

27.


AALBORG SYMFONIORKESTER #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 1.851 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.851 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,4% Musik af udenlandske komponister: 94,6% FRA 25,50% GER 22,85% AUT 17,07% RUS 12,7% USA 6,92% DAN 5,40% ØVRIGE 9,70%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 1,6% Musik komponeret før: 98,4% Uropf 0,0% 1988-2019 1,6% 1950-1987 7,6% 1900-1949 36,4% 1850-1899 22,5% 1800-1849 16,0% 1700-1799 15,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

28.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


AALBORG SYMFONIORKESTER #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 2.650 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2% Musik komponeret af mænd: 2.646 min Musik komponeret af kvinder: 4 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 1,3% Musik af udenlandske komponister: 98,7% AUT 26,45% GER 23,43% RUS 19,45% USA 7,43% GBR 6,53% FRA 6,32% CZE 2,45% ØVRIGE 8,00%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 9,2% Musik komponeret før: 90,8% Uropf 0,5% 1989-2020 8,7% 1950-1988 7,1% 1900-1949 22,0% 1850-1899 19,6% 1800-1849 8,6% 1700-1799 33,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

29.


Aarhus Symfoniorkester Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 9.601 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,2% Musik komponeret af kvinder: 1,8% Musik komponeret af mænd: 9.354 min Musik komponeret af kvinder: 170 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4,1% Musik af udenlandske komponister: 95,9% GER 23,60% CAN 22,36% RUS 13,34% USA 11,39% AUT 6,71% FRA 5,31% DAN 4,08% GBR 3,39% ØVRIGE 9,82%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 30,7% Musik komponeret før: 69,3% Uropf 0,8% 1988-2020 29,8% 1950-1987 4,6% 1900-1949 22,7% 1850-1899 24,2% 1800-1849 6,7% 1700-1799 10,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,2% Musik komponeret af kvinder: 5,8%

30.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


AARHUS SYMFONIORKESTER #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018?

“Nej, da ledelsen lige er tiltrådt”

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE?

“ Ja, men urelateret til rapporten”

31.


AARHUS SYMFONIORKESTER #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 5.599 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,8% Musik komponeret af kvinder: 2,2% Musik komponeret af mænd: 5.474 min Musik komponeret af kvinder: 125 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4,8% Musik af udenlandske komponister: 95,2% GER 27,38% CAN 22,12% USA 11,69% AUT 8,47% FRA 7,66% GBR 5,24% DAN 4,76% ØVRIGE 12,68%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 33,9% Musik komponeret før: 66,1% Uropf 0,6% 1988-2019 33,2% 1950-1987 0,4% 1900-1949 25,8% 1850-1899 17,6% 1800-1849 6,7% 1700-1799 14,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,5% Musik komponeret af kvinder: 6,5%

32.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


AARHUS SYMFONIORKESTER #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 3.924 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,9% Musik komponeret af kvinder: 1,1% Musik komponeret af mænd: 3.879 min Musik komponeret af kvinder: 45 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,1% Musik af udenlandske komponister: 96,9% RUS 26,19% CAN 22,71% GER 18,16% USA 10,86% AUT 4,17% CZE 3,94% ITA 3,84% DAN 3,11% ØVRIGE 7,02

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 26,1% Musik komponeret før: 73,9% Uropf 1,1% 1989-2019 24,9% 1950-1988 10,7% 1900-1949 18,3% 1850-1899 33,6% 1800-1849 6,7% 1700-1799 4,5% 1600-1699 0,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 95,6% Musik komponeret af kvinder: 4,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

33.


Copenhagen Phil Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 17.227 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 89,4% Musik komponeret af kvinder: 10,6% Musik komponeret af mænd: 15.395 min Musik komponeret af kvinder: 1.832 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 25,7% Musik af udenlandske komponister: 74,3% RUS 36,11% DAN 25,74% GER 11,34% FRA 9,14% AUT 6,14% USA 3,34% GBR 2,44% ØVRIGE 5,73%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 21,4% Musik komponeret før: 78,6% Uropf 2,5% 1988-2020 18,9% 1950-1987 5,3% 1900-1949 10,8% 1850-1899 50,8% 1800-1849 7,1% 1700-1799 4,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,1%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 50,5% Musik komponeret af kvinder: 49,5%

obs:

34.

Procentsatsen for ny musik af kvinder er påvirket af ét værk; ’Snedronnin­ gen’ (ca. 120 min) af Oh Land, der blev opført 24 gange.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


COPENHAGEN PHIL #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

35.


COPENHAGEN PHIL #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 6.653 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3% Musik komponeret af mænd: 6.636 min Musik komponeret af kvinder: 17 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 30,5% Musik af udenlandske komponister: 69,5% DAN 30,53% FRA 19,93% RUS 12,69% GER 12,17% AUT 7,08% USA 6,28% ITA 2,10% FIN 1,64% ØVRIGE 7,57%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 21,8% Musik komponeret før: 78,2% Uropf 3,8% 1988-2019 18,1% 1950-1987 4,8% 1900-1949 16,2% 1850-1899 43,9% 1800-1849 5,0% 1700-1799 7,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,3%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2%

36.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%


COPENHAGEN PHIL #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 10.573 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 82,8% Musik komponeret af kvinder: 17,2% Musik komponeret af mænd: 8.758 min Musik komponeret af kvinder: 1.815 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,7% Musik af udenlandske komponister: 77,3% RUS 50,85% DAN 22,73% GER 10,82% AUT 5,55% GBR 3,47% FRA 2,36% USA 1,49% ØVRIGE 2,73%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 20,4% Musik komponeret før: 79,6% Uropf 1,7% 1989-2020 18,6% 1950-1988 5,8% 1900-1949 7,4% 1850-1899 55,2% 1800-1849 8,4% 1700-1799 2,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 19,5% Musik komponeret af kvinder: 80,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

37.


Det Kgl. Kapel Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 14.281 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,7% Musik komponeret af kvinder: 1,3% Musik komponeret af mænd: 14.101 min Musik komponeret af kvinder: 180 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9% Musik af udenlandske komponister: 91% RUS 34,03% FRA 21,90% GBR 15,25% POL 9,24% DAN 9,02% GER 6,94% ITA 1,19% ØVRIGE 2,43%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 16,5% Musik komponeret før: 83,5% Uropf 0,0% 11988-2020 16,5% 1950-1987 9,9% 1900-1949 27,4% 1850-1899 36,6% 1800-1849 9,4% 1700-1799 0,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 92,6% Musik komponeret af kvinder: 7,4%

38.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


DET KGL. KAPEL #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

39.


DET KGL. KAPEL #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 7.281 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,6% Musik komponeret af kvinder: 2,4% Musik komponeret af mænd: 7.106 min Musik komponeret af kvinder: 175 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,8% Musik af udenlandske komponister: 91,2% GBR 29,91% FRA 19,68% POL 18,13% RUS 16,48% DAN 9,79% GER 2,84% ØVRIGE 3,17%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 31,2% Musik komponeret før: 68,8% Uropf 0,0% 1988-2019 31,2% 1950-1987 19,5% 1900-1949 19,8% 1850-1899 15,5% 1800-1849 13,9% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 92,3% Musik komponeret af kvinder: 7,7%

40.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


DET KGL. KAPEL #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 6.999 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 6.994 min Musik komponeret af kvinder: 5 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,2% Musik af udenlandske komponister: 91,8% RUS 52,30% FRA 24,22% GER 11,19% DAN 8,21% ITA 2,43% AUT 1,66%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 1,1% Musik komponeret før: 98,9% Uropf 0,0% 1989-2020 1,1% 1950-1988 0,0% 1900-1949 35,2% 1850-1899 58,4% 1800-1849 4,6% 1700-1799 0,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%

41.


DR Symfoniorkestret Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 12.115 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,2% Musik komponeret af kvinder: 0,8% Musik komponeret af mænd: 12.021 min Musik komponeret af kvinder: 94 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 11,6% Musik af udenlandske komponister: 88,4% GER 30,87% RUS 15,47% AUT 13,26% DAN 11,65% USA 7,10% FRA 6,87% GBR 4,59% ØVRIGE 10,18%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 12,7% Musik komponeret før: 87,3% Uropf 2,9% 1988-2020 9,8% 1950-1987 10,1% 1900-1949 26,3% 1850-1899 27,2% 1800-1849 17,5% 1700-1799 6,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 95,1% Musik komponeret af kvinder: 4,9%

42.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%


DR SYMFONIORKESTRET #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

43.


DR SYMFONIORKESTRET #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 6.037 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3% Musik komponeret af mænd: 6.017 min Musik komponeret af kvinder: 20 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,6% Musik af udenlandske komponister: 92,4% GER 36,29% RUS 21,14% AUT 10,45% DAN 7,61% FRA 6,87% USA 4,04% GBR 3,28% ØVRIGE 10,32%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 15,1% Musik komponeret før: 84,9% Uropf 0,7% 1988-2020 14,4% 1950-1987 7,0% 1900-1949 25,5% 1850-1899 24,6% 1800-1849 20,7% 1700-1799 7,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 97,8% Musik komponeret af kvinder: 2,2%

44.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


DR SYMFONIORKESTRET #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 6.078 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2% Musik komponeret af mænd: 6.004 min Musik komponeret af kvinder: 74 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,7% Musik af udenlandske komponister: 84,3% GER 25,82% AUT 16,15% DAN 15,72% USA 10,18% RUS 10,03% FRA 6,94% GBR 5,92% ØVRIGE 9,23%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 10,3% Musik komponeret før: 89,7% Uropf 5,0% 1989-2020 5,3% 1950-1988 13,3% 1900-1949 27,1% 1850-1899 29,7% 1800-1849 14,3% 1700-1799 5,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,1% Musik komponeret af kvinder: 8,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3%

45.


Odense Symfoniorkester Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 4.204 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7% Musik komponeret af mænd: 4.176 min Musik komponeret af kvinder: 28 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,9% Musik af udenlandske komponister: 87,1% GER 26,84% AUT 14,02% DAN 13,15% RUS 12,37% GBR 8,02% USA 7,81% ØVRIGE 17,79%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 16,1% Musik komponeret før: 83,9% Uropf 1,5% 1988-2020 14,5% 1950-1987 5,6% 1900-1949 27,4% 1850-1899 23,0% 1800-1849 9,9% 1700-1799 17,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,1% Musik komponeret af kvinder: 3,9%

46.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%


ODENSE SYMFONIORKESTER #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018?

Repertoirestatistikken illustrerer at hovedparten af vores koncertrepertoire har sit udspring i de allerede kendte værker af kendte komponister. På samme måde som orkestret af sin tidligere chefdirigent Alexander Vedernikov blev inspireret til at programlægge med en større diversitet, er vi i dialog med nuværende og fremtidige dirigenter om en fortsat udvidelse repertoiret, både med mindre kendte – men interessante – værker, men også med værkbestillinger, ofte i samarbejde med andre orkestre. HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE?

Odense Symfoniorkester har ikke nogen særlig politik for at fremme musik, skrevet af kvindelige komponister, men vi er opmærksomme på at udnytte mulighederne i programlægningen. Vi har indgået en huskomponistaftale med Mette Nielsen for perioden 2021-2022, hvor Mette bl.a. kommer til at komponere et værk for børneorkester til en ordinær symfonisk koncert.

47.


ODENSE SYMFONIORKESTER #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 2.764 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7% Musik komponeret af mænd: 2.744 min Musik komponeret af kvinder: 20 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,5% Musik af udenlandske komponister: 87,5% GER 29,72% AUT 12,78% DAN 12,55% RUS 10,74% USA 10,56% GBR 8,30% ØVRIGE 15,35%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 17,5% Musik komponeret før: 82,5% Uropf 1,8% 1988-2019 15,7% 1950-1987 7,2% 1900-1949 22,8% 1850-1899 20,9% 1800-1849 13,8% 1700-1799 17,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,2% Musik komponeret af kvinder: 3,8%

48.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%


ODENSE SYMFONIORKESTER #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 1.440 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6% Musik komponeret af mænd: 1.432 min Musik komponeret af kvinder: 8 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 13,7% Musik af udenlandske komponister: 86,3% GER 20,01% AUT 15,68% RUS 14,86% DAN 13,65% FRA 7,91% CZE 7,19% ØVRIGE 20,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 13,3% Musik komponeret før: 86,7% Uropf 1,1% 1989-2020 12,3% 1950-1988 2,4% 1900-1949 36,0% 1850-1899 27,1% 1800-1849 2,3% 1700-1799 17,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,1% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,0% Musik komponeret af kvinder: 4,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

49.


Sønderjyllands Symfoniorkester Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 16.640 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 16.618 min Musik komponeret af kvinder: 22 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14% Musik af udenlandske komponister: 86% FRA 29,07% RUS 20,45% GER 16,87% DAN 13,96% AUT 11,22% ITA 3,51% CZE 1,67% ØVRIGE 3,25%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 2,1% Musik komponeret før: 97,9% Uropf 0,3% 1988-2020 1,8% 1950-1987 0,2% 1900-1949 7,3% 1850-1899 69,4% 1800-1849 8,3% 1700-1799 12,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

50.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%


SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

51.


SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 6.909 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 9.719 min Musik komponeret af kvinder: 11 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 19,7% Musik af udenlandske komponister: 80,3% FRA 49,44% DAN 19,66% GER 13,73% AUT 8,69% CZE 2,74% RUS 2,29% ØVRIGE 3,45%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 0,3% Musik komponeret før: 99,7% Uropf 0,0% 1988-2019 0,3% 1950-1987 0,3% 1900-1949 7,8% 1850-1899 75,0% 1800-1849 8,7% 1700-1799 7,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

52.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%


SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 6.909 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2% Musik komponeret af mænd: 6.898 min Musik komponeret af kvinder: 11 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,8% Musik af udenlandske komponister: 94,2% RUS 46,35% GER 21,35% AUT 14,83% ITA 6,34% DAN 5,84% NOR 2,83% ØVRIGE 2,45%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 4,5% Musik komponeret før: 95,5% Uropf 0,7% 1989-2020 3,9% 1950-1988 0,0% 1900-1949 6,6% 1850-1899 61,5% 1800-1849 7,6% 1700-1799 19,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

53.


54.


Opera

55.


Opera samlet Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 54.988 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5% Musik komponeret af mænd: 54.142 min Musik komponeret af kvinder: 846 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 25,7% Musik af udenlandske komponister: 74,3% DAN 25,71% ITA 22,87% AUT 13,82% FRA 12,82% GER 9,28% USA 7,24% RUS 5,45% ØVRIGE 2,81%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 18,5% Musik komponeret før: 81,5% Uropf 1988-2020 1950-1987 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,7% Musik komponeret af kvinder: 8,3%

56.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

1,6% 16,9% 9,8% 5,1% 47,9% 3,5% 14,0% 1,1% 0,0% 0,0%


OPERA SAMLET #2

57.


OPERA SAMLET #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 31.204 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5% Musik komponeret af mænd: 30.748 min Musik komponeret af kvinder: 456 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 30,2% Musik af udenlandske komponister: 69,8% DAN 30,18% ITA 26,16% FRA 14,77% AUT 14,36% GER 7,41% USA 3,82% ØVRIGE 3,30

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 20,9% Musik komponeret før: 79,1% Uropf 1988-2019 1950-1987 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,2% Musik komponeret af kvinder: 6,8%

58.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%

1,0% 19,8% 6,3% 5,3% 54,7% 0,3% 12,5% 0,1% 0,0% 0,0%


OPERA SAMLET #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 24.044 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,2% Musik komponeret af kvinder: 2,8% Musik komponeret af mænd: 23.374 min Musik komponeret af kvinder: 670 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 19,9% Musik af udenlandske komponister: 80,1% DAN ITA AUT RUS GER USA Øvrige

19,91% 18,60% 13,12% 12,42% 11,70% 11,68% 12,55%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 15,4% Musik komponeret før: 84,6% Uropf 1,5% 1987-2018 14,0% 1950-1986 14,4% 1900-1949 4,7% 1850-1899 39,1% 1800-1849 7,7% 1700-1799 16,0% 1600-1699 2,5% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 81,9% Musik komponeret af kvinder: 18,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

59.


Den Fynske Opera Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 10.015 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,1% Musik komponeret af kvinder: 2,9% Musik komponeret af mænd: 9.725 min Musik komponeret af kvinder: 290 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 66,2% Musik af udenlandske komponister: 33,8% DAN ITA GER GBR CHE

66,18% 14,60% 13,24% 4,82% 1,17%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 69,4% Musik komponeret før: 30,6% Uropf 1988-2020 1950-1987 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 95,8% Musik komponeret af kvinder: 4,2%

60.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

6,1% 63,4% 6,4% 2,7% 12,8% 1,8% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0%


DEN FYNSKE OPERA #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE?

Det har ikke været muligt for ledelsen at besvare spørgsmålene, da den er tiltrådt for nyligt

61.


DEN FYNSKE OPERA #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 7.000 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,7% Musik komponeret af kvinder: 6,3% Musik komponeret af mænd: 6.560 min Musik komponeret af kvinder: 440 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 79,4% Musik af udenlandske komponister: 20,6% DAN ITA CHE

79,43% 18,86% 1,71%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 81,1% Musik komponeret før: 18,9% Uropf 1988-2019 1950-1987 1900-1949 1850-1899 1800-1849 1700-1799 1600-1699 1400-1599 Før 1400

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 92,3% Musik komponeret af kvinder: 7,7%

62.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

3,8% 77,4% 0,0% 0,0% 18,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%


DEN FYNSKE OPERA #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 3.275 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96% Musik komponeret af kvinder: 4% Musik komponeret af mænd: 3.145 min Musik komponeret af kvinder: 130 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 37,9% Musik af udenlandske komponister: 62,1% GER 41,53% DAN 37,86% GBR 15,11% ITA 5,50%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 44,4% Musik komponeret før: 55,6% Uropf 5,0% 1989-2020 39,4% 1950-1988 20,2% 1900-1949 8,5% 1850-1899 0,0% 1800-1849 5,5% 1700-1799 21,4% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,1% Musik komponeret af kvinder: 8,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

63.


Den Jyske Opera Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 11.981 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 11.981 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,3% Musik af udenlandske komponister: 79,7% FRA 38,8% RUS 25,07% DAN 20,31% AUT 6,94% POL 6,55% ITA 0,84% GBR 0,78% ØVRIGE 1,43%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 0,3% Musik komponeret før: 99,7% Uropf 0,0% 1988-2020 0,3% 1950-1987 6,9% 1900-1949 5,6% 1850-1899 78,8% 1800-1849 0,8% 1700-1799 7,2% 1600-1699 0,2% 1400-1599 0,1% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

64.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


DEN JYSKE OPERA #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

65.


DEN JYSKE OPERA #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 7.531 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 7.531 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 24,7% Musik af udenlandske komponister: 75,3% FRA 60,57% DAN 24,72% POL 10,42% ITA 1,12% GER 0,84% GBR 0,80% ØVRIGE 1,53%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 0,5% Musik komponeret før: 99,5% Uropf 0,0% 1985-2016 0,5% 1950-1985 10,8% 1900-1949 0,8% 1850-1899 85,8% 1800-1849 0,9% 1700-1799 1,0% 1600-1699 0,3% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

66.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


DEN JYSKE OPERA #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 4.450 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 4.450 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,9% Musik af udenlandske komponister: 87,1% RUS 67,11% AUT 17,65% DAN 12,85% GBR 0,76% GER 0,63% ITA 0,36% ØVRIGE 0,63%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 0% Musik komponeret før: 100% Uropf 0,0% 1989-2020 0,0% 1950-1988 0,3% 1900-1949 13,8% 1850-1899 67,1% 1800-1849 0,6% 1700-1799 17,7% 1600-1699 0,2% 1400-1599 0,4% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

67.


Den Kgl Opera Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 29.007 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 28.991 min Musik komponeret af kvinder: 16 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 10,1% Musik af udenlandske komponister: 89,9% ITA 38,03% AUT 23,45% USA 12,85% DAN 10,11% FRA 8,69% GER 6,72% ØVRIGE 0,14%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 6% Musik komponeret før: 94% Uropf 0,3% 1988-2020 5,6% 1950-1987 12,8% 1900-1949 6,4% 1850-1899 50,1% 1800-1849 5,7% 1700-1799 16,9% 1600-1699 2,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

68.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%


DEN KGL OPERA #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

69.


DEN KGL OPERA #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 14.398 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1% Musik komponeret af mænd: 14.382 min Musik komponeret af kvinder: 16 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,5% Musik af udenlandske komponister: 91,5% ITA 46,93% AUT 30,78% DAN 8,47% GER 6,77% USA 6,44% FRA 0,33% ØVRIGE 0,28%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 0,1% Musik komponeret før: 99,9% Uropf 0,0% 1988-2019 0,1% 1950-1987 6,4% 1900-1949 11,2% 1850-1899 64,5% 1800-1849 0,1% 1700-1799 17,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

70.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,9% Musik komponeret af kvinder: 0,1%


DEN KGL OPERA #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 14.609 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 14.609 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 11,7% Musik af udenlandske komponister: 88,3% ITA 29,26% USA 19,17% FRA 16,94% AUT 16,22% DAN 11,73% GER 6,67%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 11,7% Musik komponeret før: 88,3% Uropf 0,7% 1989-2020 11,1% 1950-1988 19,2% 1900-1949 1,6% 1850-1899 35,8% 1800-1849 11,3% 1700-1799 16,2% 1600-1699 4,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

71.


Den Ny Opera Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 1.950 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.950 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 76,9% Musik af udenlandske komponister: 23,1% DAN 76,92% GER 23,08%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 40% Musik komponeret før: 60% Uropf 3,1% 1988-2020 36,9% 1950-1987 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 60,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

72.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


DEN NY OPERA #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018?

“Nej”

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE?

“Nej”

73.


DEN NY OPERA #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 1.500min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.500 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 100% Musik af udenlandske komponister: 0% DAN 100%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 52% Musik komponeret før: 48% Uropf 4,0% 1988-2019 48,0% 1950-1987 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 48,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

74.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


DEN NY OPERA #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 450 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 450 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% GER 100%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 0% Musik komponeret før: 100% Uropf 0,0% 1989-2020 0,0% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 100,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

obs: Der er kun tale om ét værk, Wagners Rhinguldet, som blev opført tre gange.

75.


Nordic Opera Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 2.035 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 73,5% Musik komponeret af kvinder: 26,5% Musik komponeret af mænd: 1.495 min Musik komponeret af kvinder: 540 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 26,5% Musik af udenlandske komponister: 73,5% GER 62,65% DAN 26,54% USA 10,81%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 26,5% Musik komponeret før: 73,5% Uropf 4,4% 1988-2020 22,1% 1950-1987 10,8% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 62,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 100%

76.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


NORDIC OPERA #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018?

“Ja”

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE?

“- ja, vi i ledelsen, som er så opmærksomme på ligestilling, skammede os over ikke at have haft en eneste kvindelig komponist på repertoiret, så i 2019 havde vi hele fire og i vores næste produktion, som desværre er blevet skudt helt til 2022, har vi en kvinde”

77.


NORDIC OPERA #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 1.495 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.495 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% GER 85,28% USA 14,72%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 0% Musik komponeret før: 100% Uropf 0,0% 1988-2019 0,0% 1950-1987 14,7% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 85,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

78.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


NORDIC OPERA #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 540 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 100% Musik komponeret af mænd: 0 min Musik komponeret af kvinder: 540 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 100% Musik af udenlandske komponister: 0% DAN 100%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 100% Musik komponeret før: 0% Uropf 16,7% 1989-2020 83,3% 1950-1985 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 100%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

obs: Der er kun tale om ét værk, Myte om mørke, som blev opført flere gange.

79.


80.


Ensembler

81.


Ensembler samlet Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 62.255 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,4% Musik komponeret af kvinder: 6,6% Musik komponeret af mænd: 58.141 min Musik komponeret af kvinder: 4.114 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,3% Musik af udenlandske komponister: 79,7% GER 21,66% DAN 20,28% AUT 13,56% ITA 8,40% GBR 6,05% FRA 5,31% HUN 3,74% USA 2,87% KOR 2,17% CZE 1,78% ØVRIGE 14,18%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 24,5% Musik komponeret før 1988: 75,5% Uropf 3,7% 1987-2018 20,9% 1950-1986 11,1% 1900-1949 13,1% 1850-1899 9,0% 1800-1849 6,3% 1700-1799 26,2% 1600-1699 4,1% 1400-1599 4,6% Før 1400 0,2%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 74,4% Musik komponeret af kvinder: 25,6%

82.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,9% Musik komponeret af kvinder: 1,1%


ENSEMBLER SAMLET #2

83.


ENSEMBLER SAMLET #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 35.590 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 92,3% Musik komponeret af kvinder: 7,7% Musik komponeret af mænd: 32.833 min Musik komponeret af kvinder: 2.757 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 19,2% Musik af udenlandske komponister: 80,8% GER 22,95% DAN 19,17% AUT 13,49% ITA 6,94% GBR 5,21% FRA 4,57% HUN 4,12% KOR 3,75% FIN 2,60% ØVRIGE 17,19%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 24,3% Musik komponeret før 1988: 75,7% Uropf 2,8% 1988-2019 21,5% 1950-1987 11,5% 1900-1949 14,0% 1850-1899 8,3% 1800-1849 7,1% 1700-1799 27,0% 1600-1699 3,6% 1400-1599 3,5% Før 1400 0,2%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 68,1% Musik komponeret af kvinder: 31,9%

84.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,7% Musik komponeret af kvinder: 1,3%


ENSEMBLER SAMLET #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 26.679 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,9% Musik komponeret af kvinder: 5,1% Musik komponeret af mænd: 25.322 min Musik komponeret af kvinder: 1.357 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,5% Musik af udenlandske komponister: 78,5% DAN 21,49% GER 19,85% AUT 13,63% ITA 10,39% GBR 7,25% FRA 6,32% USA 3,31% ØVRIGE 17,76%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 23,3% Musik komponeret før 1989: 76,7% Uropf 5,0% 1989-2020 18,3% 1950-1988 10,6% 1900-1949 11,8% 1850-1899 10,0% 1800-1849 5,2% 1700-1799 25,5% 1600-1699 4,7% 1400-1599 6,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 81,3% Musik komponeret af kvinder: 18,7%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,1% Musik komponeret af kvinder: 0,9%

85.


Aarhus Sinfonietta Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 1.232 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 64,8% Musik komponeret af kvinder: 35,2% Musik komponeret af mænd: 798 min Musik komponeret af kvinder: 434 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 73,5% Musik af udenlandske komponister: 26,5% DAN 73,54% USA 6,09% CAN 4,06% SWE 3,98% GBR 3,41% HUN 2,27% ØVRIGE 6,65%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 86,5% Musik komponeret før 1988: 13,5% Uropf 37,7% 1988-2020 48,8% 1950-1987 10,9% 1900-1949 0,5% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 2,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 59,3% Musik komponeret af kvinder: 40,7%

86.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


AARHUS SINFONIETTA #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Da jeg [kunstnerisk chef red.] overtog det kunstneriske ansvar for Århus Sinfonietta igangsatte ensemblet en kunstnerisk og organisatorisk forandringsproces, som førte til et øget fokus på at skabe koncertprojekter med bred genrediversitet, opjusteret kønsdiversitet, fokus på lokal og regional forankring og samarbejde, øget fokus på publikumsudvikling, mentorship og talentudvikling, mm. Det er et arbejde, som fortsætter ind i de næste år.

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Vi havde som mål at præsentere en jubilæumssæson 2020 med en 50/50 kønsfordeling hos de komponister, som vi fremførte værker af. Det lykkedes næsten med 13 mænd og 14 kvinder i 2020. Århus Sinfonietta er meget bevidste om at skulle være repræsentant for det samfund, som vi er en del af, og derfor ønsker vi også at vores repertoire skal afspejle det så vidt muligt. Kort sagt kan jeg sige, at Århus Sinfonietta i de kommende år især har fokus på at udligne den historiske ubalance, som man kan finde i værkbestillingers varighed, når det omhandler nye værker af mandlige og kvindelige komponister.

87.


AARHUS SINFONIETTA #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 429 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 66% Musik komponeret af kvinder: 34% Musik komponeret af mænd: 283 min Musik komponeret af kvinder: 146 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 73,2% Musik af udenlandske komponister: 26,8% DAN 73,19% CAN 11,66% HUN 6,53% GBR 6,29% SWE 2,33%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 86,2% Musik komponeret før 1988: 13,8% Uropf 17,7% 1988-2019 68,5% 1950-1987 13,8% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 60,5% Musik komponeret af kvinder: 39,5%

88.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


AARHUS SINFONIETTA #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 803 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 64,1% Musik komponeret af kvinder: 35,9% Musik komponeret af mænd: 515 min Musik komponeret af kvinder: 288 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 73,7% Musik af udenlandske komponister: 26,3% DAN 73,73% USA 9,34% SWE 4,86% GER 3,24% ISL 2,49% GBR 1,87% ØVRIGE 4,48%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 86,7% Musik komponeret før 1989: 13,3% Uropf 48,4% 1989-2020 38,2% 1950-1988 9,3% 1900-1949 0,7% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 3,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 58,6% Musik komponeret af kvinder: 41,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

89.


Ars Nova Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 3.108 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 86,9% Musik komponeret af kvinder: 13,1% Musik komponeret af mænd: 2.700 min Musik komponeret af kvinder: 408 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,1% Musik af udenlandske komponister: 78,9% GBR 27,65% DAN 21,12% USA 10,87% ITA 7,85% GER 5,79% EST 4,70% SPA 4,41% ØVRIGE 17,63%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 43,9% Musik komponeret før 1988: 56,1% Uropf 4,3% 1988-2020 39,5% 1950-1987 22,4% 1900-1949 2,9% 1850-1899 3,9% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 6,3% 1400-1599 20,1% Før 1400 0,6%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 70,1% Musik komponeret af kvinder: 29,9%

90.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


ARS NOVA #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Nej

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Vi har ikke i Ars Nova arbejdet med kvotering, men i forhold til uropførelser er der over de tre sæsoner nogenlunde 50/50 balance mellem mandlige og kvindelige komponister – både i forhold til antallet af programsatte værker og varigheden af disse. Mere generelt er kvindelige komponister repræsenteret i de fleste programmer, men da Ars Nova opfører megen tidlig musik, er det for os ikke realistisk at tilstræbe fuld balance for programmerne som helhed.

91.


ARS NOVA #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 1.698 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 85,3% Musik komponeret af kvinder: 14,7% Musik komponeret af mænd: 1.449 min Musik komponeret af kvinder: 249 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,1% Musik af udenlandske komponister: 87,9% GBR 35,37% ITA 13,66% USA 12,48% DAN 12,12% IRL 7,80% SPA 6,62% ØVRIGE 11,95%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 40,1% Musik komponeret før 1988: 59,9 % Uropf 4,4% 1988-2019 35,6% 1950-1987 24,2% 1900-1949 3,9% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 8,0% 1400-1599 23,8% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 64,4% Musik komponeret af kvinder: 35,6%

92.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


ARS NOVA #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 1.410 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 88,7% Musik komponeret af kvinder: 11,3% Musik komponeret af mænd: 1.251 min Musik komponeret af kvinder: 159 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 32% Musik af udenlandske komponister: 68% DAN 31,95% GBR 18,33% GER 12,77% USA 8,94% EST 8,37% NLD 7,94% ØVRIGE 11,70%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 48,5% Musik komponeret før 1989: 51,5% Uropf 4,3% 1989-2020 44,2% 1950-1988 20,1% 1900-1949 1,7% 1850-1899 8,5% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 4,3% 1400-1599 15,6% Før 1400 1,4%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 76,7% Musik komponeret af kvinder: 23,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

93.


Athelas Sinfonietta Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 934 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 86% Musik komponeret af kvinder: 14% Musik komponeret af mænd: 803 min Musik komponeret af kvinder: 131 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 68,8% Musik af udenlandske komponister: 31,2% DAN 68,81% RUS 5,83% FRA 5,46% USA 4,01% IRN 3,32% ISL 3,26% ØVRIGE 9,31%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 80,5% Musik komponeret før 1988: 19,5% Uropf 31,1% 1988-2020 49,4% 1950-1987 11,9% 1900-1949 4,7% 1850-1899 2,9% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 82,8% Musik komponeret af kvinder: 17,2%

94.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,2% Musik komponeret af kvinder: 0,8%


ATHELAS SINFONIETTA #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

95.


ATHELAS SINFONIETTA #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 592 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 85,1% Musik komponeret af kvinder: 14,9% Musik komponeret af mænd: 504 min Musik komponeret af kvinder: 88 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 63,1% Musik af udenlandske komponister: 36,9% DAN 63,07% RUS 9,19% USA 6,23% FRA 6,07% TAI 4,38% FIN 3,37% ØVRIGE 7,59%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 78,7% Musik komponeret før 1988: 21,3% Uropf 25,6% 1988-2019 53,0% 1950-1987 14,0% 1900-1949 7,3% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 80,6% Musik komponeret af kvinder: 19,4%

96.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


ATHELAS SINFONIETTA #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 341 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 87,6% Musik komponeret af kvinder: 12,4% Musik komponeret af mænd: 299 min Musik komponeret af kvinder: 42 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 78,5% Musik af udenlandske komponister: 21,5% DAN 78,77% IRN 5,86% ISL 4,39% FRA 4,39% NLD 3,81% ØVRIGE 2,78%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 83,7% Musik komponeret før 1989: 16,3% Uropf 40,6% 1989-2020 43,2% 1950-1988 8,3% 1900-1949 0,0% 1850-1899 7,9% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,7% Musik komponeret af kvinder: 14,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,3% Musik komponeret af kvinder: 2,7%

97.


Concerto Copenhagen Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 8.191 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2% Musik komponeret af mænd: 8.176 min Musik komponeret af kvinder: 15 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,3% Musik af udenlandske komponister: 92,7% AUT 33,20% GER 32,09% ITA 26,00% DAN 7,29% FRA 0,45% ØVRIGE 0,98%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 4,4% Musik komponeret før 1988: 95,6% Uropf 0,2% 1988-2020 4,2% 1950-1987 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,8% 1800-1849 4,5% 1700-1799 75,3% 1600-1699 14,9% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 95,8% Musik komponeret af kvinder: 4,2%

98.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


CONCERTO COPENHAGEN #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Nej

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Nej

99.


CONCERTO COPENHAGEN #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 5.520 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 5.520 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,4% Musik af udenlandske komponister: 94,6% AUT 43,69% GER 34,37% ITA 15,13% DAN 5,41% FRA 0,67% GBR 0,40% EST 0,20% SPA 0,13%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret1988 og frem: 2,3% Musik komponeret før 1988: 97,7% Uropf 0,0% 1988-2019 2,3% 1950-1987 0,0% 1900-1949 0,1% 1850-1899 0,1% 1800-1849 5,3% 1700-1799 83,7% 1600-1699 8,6% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


CONCERTO COPENHAGEN #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 2.671 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6% Musik komponeret af mænd: 2.656 min Musik komponeret af kvinder: 15 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 11,2% Musik af udenlandske komponister: 88,8% ITA 48,45% GER 27,37% AUT 11,51% DAN 11,18% NOR 1,20% SWE 0,30%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 8,7 % Musik komponeret før 1989: 91.3 % Uropf 0,6% 1989-2020 8,1% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 2,3% 1800-1849 3,0% 1700-1799 58,0% 1600-1699 28,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,5% Musik komponeret af kvinder: 6,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

101.


DR Vokalensemblet Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 3.811 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96% Musik komponeret af kvinder: 4% Musik komponeret af mænd: 3.659 min Musik komponeret af kvinder: 152 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 28,9% Musik af udenlandske komponister: 71,1% DAN 28,93% GER 16,86% GBR 11,03% FRA 10,75% HUN 4,62% ITA 4,58% RUS 3,67% NOR 3,08% ØVRIGE 16,48%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 22,1% Musik komponeret før 1988: 73,9% Uropf 1,3% 1988-2020 20,8% 1950-1987 14,0% 1900-1949 28,3% 1850-1899 7,9% 1800-1849 3,3% 1700-1799 10,8% 1600-1699 5,2% 1400-1599 3,6% Før 1400 0,2%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 84,3% Musik komponeret af kvinder: 15,7%

102.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6%


DR VOKALENSEMBLET #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

103.


DR VOKALENSEMBLET #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 1.738 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,9% Musik komponeret af kvinder: 3,1% Musik komponeret af mænd: 1.684 min Musik komponeret af kvinder: 54 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 25,3% Musik af udenlandske komponister: 74,7% DAN 25,29% GER 17,17% FRA 10,93% GBR 8,36% RUS 7,97% ITA 7,28% AUT 3,68% ØVRIGE 19,32%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 19,6% Musik komponeret før 1988: 81,4% Uropf 0,8% 1988-2019 18,8% 1950-1987 7,5% 1900-1949 36,8% 1850-1899 3,6% 1800-1849 3,6% 1700-1799 17,2% 1600-1699 4,6% 1400-1599 1,9% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 84,5% Musik komponeret af kvinder: 15,5%

104.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


DR VOKALENSEMBLET #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 2.073 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,3% Musik komponeret af kvinder: 4,7% Musik komponeret af mænd: 1.975 min Musik komponeret af kvinder: 98 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 32% Musik af udenlandske komponister: 68% DAN 32,03% GER 16,59% GBR 13,31% FRA 10,60% HUN 5,94% NOR 5,70% FIN 3,14% ØVRIGE 12,69%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 23,5 % Musik komponeret før 1987: 76,5 % Uropf 1,7% 1989-2020 21,8% 1950-1988 20,2% 1900-1949 21,0% 1850-1899 11,5% 1800-1849 2,9% 1700-1799 5,3% 1600-1699 5,8% 1400-1599 4,9% Før 1400 0,4%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 83,6% Musik komponeret af kvinder: 16,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,1% Musik komponeret af kvinder: 0,9%

105.


Ensemble MidtVest Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 9.712 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,7% Musik komponeret af kvinder: 3,3% Musik komponeret af mænd: 9.391 min Musik komponeret af kvinder: 321 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,4% Musik af udenlandske komponister: 90,6% GER 34,02% AUT 16,96% FRA 11,51% DAN 9,35% CZE 3,64% ITA 3,29% HUN 3,20% FIN 3,09% ØVRIGE 14,94%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 8,6% Musik komponeret før 1988: 91,4% Uropf 0,1% 1988-2020 8,4% 1950-1987 9,2% 1900-1949 19,1% 1850-1899 16,9% 1800-1849 15,9% 1700-1799 29,8% 1600-1699 0,2% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91% Musik komponeret af kvinder: 9%

106.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97% Musik komponeret af kvinder: 3%


ENSEMBLE MIDTVEST #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Ja, vi vil gerne bidrage med flere kvindelige komponister til statistikken, men har af indlysende årsager begrænsede muligheder for at gøre dette, da langt størstedelen af vores repertoire (jf. vores rammeaftale) er fra en tid med få kvindelige komponister.

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Ja, i 2019 satte vi Clara Schumann på programmet – og det var første gang i flere år vi havde en kvindelig komponist på programmet.

107.


ENSEMBLE MIDTVEST #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 5.356 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,1% Musik komponeret af kvinder: 3,9% Musik komponeret af mænd: 5.145 min Musik komponeret af kvinder: 211 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9% Musik af udenlandske komponister: 91% GER 32,41% AUT 20,56% FRA 9,20% DAN 8,99% FIN 4,35% CZE 3,87% GBR 2,35% ØVRIGE 18,27%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 8,6% Musik komponeret før 1988: 91,4 % Uropf 0,2% 1988-2019 8,4% 1950-1987 7,8% 1900-1949 17,7% 1850-1899 15,3% 1800-1849 20,7% 1700-1799 29,5% 1600-1699 0,3% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,5% Musik komponeret af kvinder: 8,5%

108.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 96,2% Musik komponeret af kvinder: 3,8%


ENSEMBLE MIDTVEST #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 4.356 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,5% Musik komponeret af kvinder: 2,5% Musik komponeret af mænd: 4.246 min Musik komponeret af kvinder: 110 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,1% Musik af udenlandske komponister: 91,9% GER 35,85% FRA 14,23% AUT 12,62% DAN 8,07% HUN 4,79% ITA 4,47% CZE 3,35% BRA 2,33% GBR 2,08% ØVRIGE 12,23%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 8,7% Musik komponeret før 1988: 91,3% Uropf 0,0% 1989-2020 8,7% 1950-1988 10,8% 1900-1949 20,8% 1850-1899 18,8% 1800-1849 10,1% 1700-1799 30,1% 1600-1699 0,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 83,9% Musik komponeret af kvinder: 16,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98% Musik komponeret af kvinder: 2%

109.


Ensemble Storstrøm Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 3.153 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,4% Musik komponeret af kvinder: 1,6% Musik komponeret af mænd: 3.102 min Musik komponeret af kvinder: 51 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,1% Musik af udenlandske komponister: 91,9% GER 20,92% FRA 13,26% CZE 11,00% HUN 8,87% GBR 8,36% DAN 8,13% AUT 6,72% ØVRIGE 22,74%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 11,7% Musik komponeret før 1988: 88,3% Uropf 0,0% 1988-2020 11,7% 1950-1987 16,3% 1900-1949 33,0% 1850-1899 26,5% 1800-1849 3,7% 1700-1799 8,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

110.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,2% Musik komponeret af kvinder: 1,8%


ENSEMBLE STORSTRØM #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? - Nej, statistikken har ikke ændret i overvejelserne i programplanlægningen for ensemblet. Planlægningen tager i grove træk udgangspunkt i ensemblets årshjul, rammeaftale/ tilskudsgivere, faste og nye samarbejdspartnere samt ikke mindst hvad der rør sig i samfundet, hvor tilpasning af repertoirevalg er både ønskeligt og nødvendigt.

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? - Ensemblet har søgt om støtte til at etablere en fast huskomponistaftale med komponisten Pernille Sejlund. Da vi desværre modtog afslag på dette, er der indgået en aftale med samme komponist om et nyt stykke til dette års forårsfestival samt et vignette-arrangement til næste forårs sæsonprogram.

111.


ENSEMBLE STORSTRØM #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 1.924 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,8% Musik komponeret af kvinder: 2,2% Musik komponeret af mænd: 1.882 min Musik komponeret af kvinder: 42 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0,3% Musik af udenlandske komponister: 99,7% GER 23,80% HUN 14,60% CZE 12,29% AUT 9,43% BEL 8,84% FRA 8,47% ITA 6,68% ØVRIGE 15,88%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1988 og frem: 8,2% Musik komponeret før 1988: 91,8% Uropf 0,0% 1988-2019 8,2% 1950-1987 13,5% 1900-1949 31,8% 1850-1899 29,8% 1800-1849 5,7% 1700-1799 11,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

112.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,6% Musik komponeret af kvinder: 2,4%


ENSEMBLE STORSTRØM #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 1.229 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7% Musik komponeret af mænd: 1.220 min Musik komponeret af kvinder: 9 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,3% Musik af udenlandske komponister: 79,7% FRA 20,75% DAN 20,27% GER 16,55% GBR 14,53% CZE 9,04% CHE 5,09% ITA 3,55% ØVRIGE 10,21%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 14,1% Musik komponeret op til 1989: 85,9% Uropf 0,0% 1989-2020 14,1% 1950-1988 23,6% 1900-1949 34,8% 1850-1899 21,4% 1800-1849 0,7% 1700-1799 4,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,1% Musik komponeret af kvinder: 0,9%

113.


Esbjerg Ensemble Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 7.413 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,7% Musik komponeret af kvinder: 2,3% Musik komponeret af mænd: 7.246 min Musik komponeret af kvinder: 167 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 19,4% Musik af udenlandske komponister: 80,6% GER 28,86% DAN 19,39% HUN 16,91% AUT 9,06% FRA 5,39% GBR 5,33% NOR 3,06% ØVRIGE 12,00%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 9,9% Musik komponeret før 1988: 90,1% Uropf 0,6% 1988-2020 9,3% 1950-1987 12,8% 1900-1949 31,1% 1850-1899 13,5% 1800-1849 11,9% 1700-1799 17,8% 1600-1699 1,6% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,4% Musik komponeret af kvinder: 14,6%

114.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99% Musik komponeret af kvinder: 1%


ESBJERG ENSEMBLE #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Nej ikke direkte

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Ikke deciderede tiltag, men vi har dog valgt at lægge et større fokus på fremførelse af kvindelige komponisters værker.

115.


ESBJERG ENSEMBLE #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 5.015 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,1% Musik komponeret af kvinder: 0,9% Musik komponeret af mænd: 4.972 min Musik komponeret af kvinder: 43 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18% Musik af udenlandske komponister: 82% GER 33,62% DAN 18,03% HUN 17,13% AUT 10,60% FRA 6,41% NOR 3,60% GBR 3,13% ØVRIGE 7,50%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 7,8% Musik komponeret før 1988: 92,2% Uropf 0,2% 1988-2019 7,6% 1950-1987 12,0% 1900-1949 29,9% 1850-1899 10,9% 1800-1849 14,3% 1700-1799 22,3% 1600-1699 2,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,6% Musik komponeret af kvinder: 8,4%

116.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7%


ESBJERG ENSEMBLE #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 2.397 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,8% Musik komponeret af kvinder: 5,2% Musik komponeret af mænd: 2.273 min Musik komponeret af kvinder: 124 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,2% Musik af udenlandske komponister: 77,8% DAN 22,19% GER 19,07% HUN 16,47% GBR 9,85% AUT 5,90% CZE 5,64% USA 3,97% ØVRIGE 16,91%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 14,4% Musik komponeret før 1989: 85,6% Uropf 1,5% 1989-2020 12,9% 1950-1988 14,5% 1900-1949 33,6% 1850-1899 18,9% 1800-1849 6,9% 1700-1799 8,5% 1600-1699 0,7% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 78,5% Musik komponeret af kvinder: 21,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,6% Musik komponeret af kvinder: 2,4%

117.


Figura Ensemble Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 2.469 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 47,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5% Musik komponeret af mænd: 1.173 min Musik komponeret af kvinder: 36 min

obs: Kønsfordelingen går ikke op i 100, da en anseelig del af repertoiret er et værk skrevet af flere komponister fra ensemblet selv.

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 93,4% Musik af udenlandske komponister: 6,6% DAN 93,44% FRO 3,73% GER 1,40% SLO 0,63% SWE 0,41% FIN 0,41%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem,: 98,6% Musik komponeret før 1988: 1,4% Uropf 10,7% 1988-2020 88,0% 1950-1987 0,0% 1900-1949 1,4% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,9% Musik komponeret af kvinder: 3,1%

118.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


FIGURA ENSEMBLE #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

119.


FIGURA ENSEMBLE #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 2.352 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 45,2% Musik komponeret af kvinder: 1,2% Musik komponeret af mænd: 1.064 min Musik komponeret af kvinder: 28 min

obs: Kønsfordelingen går ikke op i 100, da en anseelig del af repertoiret er et værk skrevet af flere komponister fra ensemblet selv.

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 89,3% Musik af udenlandske komponister: 10,7% DAN 89,29% FRO 4,30% GER 3,16% SLO 1,42% SWE 0,92% FIN 0,92%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 98,5% Musik komponeret før 1988: 1,5% Uropf 10,4% 1988-2018 88,1% 1950-1987 0,0% 1900-1949 1,5% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 97,4% Musik komponeret af kvinder: 2,6%

120.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


FIGURA ENSEMBLE #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 117 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,2% Musik komponeret af kvinder: 6,8% Musik komponeret af mænd: 109 min Musik komponeret af kvinder: 8 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 61,5% Musik af udenlandske komponister: 38,5% DAN 61,5% FRO 38,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 100% Musik komponeret før 1989: 0% Uropf 15,4% 1989-2020 84,6% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,2% Musik komponeret af kvinder: 6,8%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

121.


Lydenskab Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 903 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 64,9% Musik komponeret af kvinder: 35,1% Musik komponeret af mænd: 586 min Musik komponeret af kvinder: 317 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 79,7% Musik af udenlandske komponister: 20,3% DAN 79,74% USA 4,85% GBR 3,63% EST 3,30% GHA 1,21% RUS 0,99% ØVRIGE 6,27%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 95% Musik komponeret før 1988: 5% Uropf 21,5% 1988-2020 73,6% 1950-1987 0,4% 1900-1949 3,6% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,4% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,4%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 66,9% Musik komponeret af kvinder: 33,1%

122.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 24,4% Musik komponeret af kvinder: 75,6%


LYDENSKAB #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Lydenskab har arbejdet aktivt med diversitet i vores programlægning siden 2015. Efter at vi læste Repertoirestatistikken, er vi blevet bekræftet i vores arbejde.

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Lydenskab sørger løbende for at bestille nye værker af både upcoming og etablerede kvindelige komponister for at udvide ensemblets repertoire. Vi dykker også ned i det ældre, ofte glemte, repertoire af kvindelige komponister og inkluderer det i vores programmer.

123.


LYDENSKAB #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 427 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 29,5% Musik komponeret af kvinder: 70,5% Musik komponeret af mænd: 126 min Musik komponeret af kvinder: 301 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 66,7% Musik af udenlandske komponister: 33,3% DAN 66,67% GBR 7,64% EST 6,94% GHA 2,55% RUS 2,08% ARG 0,93% SWE 0,93% ØVRIGE 12,27%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 89,6% Musik komponeret før 1988: 10,4% Uropf 12,7% 1988-2019 76,9% 1950-1987 0,9% 1900-1949 7,6% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,9% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,9%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 29,6% Musik komponeret af kvinder: 70,4%

124.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 24,4% Musik komponeret af kvinder: 75,6%


LYDENSKAB #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 476 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,6% Musik komponeret af kvinder: 3,4% Musik komponeret af mænd: 460 min Musik komponeret af kvinder: 16 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 91,6% Musik af udenlandske komponister: 8,4% DAN 91,60% USA 8,40%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 100% Musik komponeret før 1989: 0% Uropf 29,4% 1989-2020 70,6% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,6% Musik komponeret af kvinder: 3,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

125.


Mogens Dahl Kammerkor Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 1.240 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7% Musik komponeret af mænd: 1.232 min Musik komponeret af kvinder: 8 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 6,1% Musik af udenlandske komponister: 93,9% GER 74,94% SWE 6,49% DAN 6,12% RUS 5,00% FRA 4,55% NOR 2,90%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 14,4% Musik komponeret før 1988: 85,6% Uropf 6,1% 1988-2020 8,3% 1950-1987 6,1% 1900-1949 1,7% 1850-1899 21,4% 1800-1849 0,0% 1700-1799 56,4% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 95,2% Musik komponeret af kvinder: 4,8%

126.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


MOGENS DAHL KAMMERKOR #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

127.


MOGENS DAHL KAMMERKOR #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 642 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,7% Musik komponeret af kvinder: 1,3% Musik komponeret af mænd: 634 min Musik komponeret af kvinder: 8 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4% Musik af udenlandske komponister: 96% GER 79,32% RUS 9,64% SWE 7,00% DAN 4,04%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 8,9% Musik komponeret før 1988: 91,1% Uropf 2,6% 1988-2019 6,3% 1950-1987 11,8% 1900-1949 0,0% 1850-1899 35,8% 1800-1849 0,0% 1700-1799 43,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,1% Musik komponeret af kvinder: 14,9%

128.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


MOGENS DAHL KAMMERKOR #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 598 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 598 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,3% Musik af udenlandske komponister: 91,6% GER 70,23% FRA 9,45% DAN 8,36% NOR 6,02% SWE 5,94%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 20,3% Musik komponeret før 1989: 79,7% Uropf 9,9% 1989-2020 10,4% 1950-1988 0,0% 1900-1949 3,4% 1850-1899 6,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 70,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

129.


Musica Ficta Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 3.490 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 3.490 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,2% Musik af udenlandske komponister: 78,8% ITA 44,96% DAN 21,33% GER 12,97% NLD 10,37% GBR 10,37%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 0% Musik komponeret før 1988: 100% Uropf 0,0% 1988-2020 0,0% 1950-1987 0,0% 1900-1949 9,2% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 12,9% 1600-1699 12,9% 1400-1599 57,6% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

130.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


MUSICA FICTA #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE?

Vi har ikke iværksat nogen konkrete tiltag, men vi vil afgjort forsøge at få flere kvinder på repertoiret. Vi fremfører jo den danske sangskat, og her vil det til stadighed være relevant at afsøge miljøet for kvindelige sangskrivere.

131.


MUSICA FICTA #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 1.630 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.630 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 19,6% Musik af udenlandske komponister: 80,4% ITA 57,76% NLD 22,36% DAN 19,88%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 0% Musik komponeret før 1988: 100% Uropf 0,0% 1988-2019 0,0% 1950-1987 0,0% 1900-1949 19,6% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 27,6% 1400-1599 51,5% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

132.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


MUSICA FICTA #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 1.860 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.860 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,6% Musik af udenlandske komponister: 77,4% ITA 33,87% GER 24,19% DAN 22,58% GBR 19,35%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 0% Musik komponeret før 1989: 100% Uropf 0,0% 1989-2020 0,0% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 24,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 62,9% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

133.


NEKO3 Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 547 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 74,8% Musik komponeret af kvinder: 25,2% Musik komponeret af mænd: 409 min Musik komponeret af kvinder: 138 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 28,2% Musik af udenlandske komponister: 71,8% DAN 28,22% GBR 18,63% ISL 14,98% USA 10,59% SPA 8,95% GER 8,13% RUS 4,02% ØVRIGE 6,48%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 89,7% Musik komponeret før 1988: 10,3% Uropf 33,6% 1988-2020 56,1% 1950-1987 10,3% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 71,9% Musik komponeret af kvinder: 28,1%

134.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


NEKO3 #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? We actually didn’t know there was a repertoire statistics until your email, so thanks for that, it will be interesting to take a look into it.

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? We actually just realized that more than half of our future commissions will be written by female composers. We will have pieces from Jasna Velickovic, Elena Rykova, Marcella Lucatelli and Juliana Hodkinson. But to be honest, the reason for us to decide commissions from them was not because they are female. We feel very lucky that it turns out like this in a natural way.

135.


NEKO3 #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 288 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 288 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 44,5% Musik af udenlandske komponister: 55,5% DAN 44,54% GBR 15,60% GER 15,42% SPA 12,13% ITA 6,24% BEL 3,81% FRA 2,25%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 80,4% Musik komponeret før 1988: 19,6% Uropf 31,7% 1988-2019 48,7% 1950-1987 19,6% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

136.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


NEKO3 #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 259 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 46,7% Musik komponeret af kvinder: 53,3% Musik komponeret af mænd: 121 min Musik komponeret af kvinder: 138 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 10% Musik af udenlandske komponister: 90% ISL 31,66% USA 22,39% GBR 22,01% DAN 10,04% RUS 8,49% SPA 5,41%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 100% Musik komponeret før 1989: 0% Uropf 35,7% 1989-2020 64,3% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 46,7% Musik komponeret af kvinder: 53,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

137.


NJYD Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 517 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 81,9% Musik komponeret af kvinder: 18,1% Musik komponeret af mænd: 424 min Musik komponeret af kvinder: 93 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 42,3% Musik af udenlandske komponister: 57,7% DAN 42,28% POL 11,97% ISL 9,27% GBR 7,53% NLD 6,95% RUS 6,66% ØVRIGE 15,35%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 88,4% Musik komponeret før 1988: 11,6% Uropf 38,4% 1988-2019 52,9% 1950-1987 8,7% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 79,6% Musik komponeret af kvinder: 20,4%

138.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


NJYD #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Nej, vi kommer til at fortsoette samarbejder med de kunstnere, musikere og komponister, som vi har haft gode erfaringer med at arbejde med, og som passer ind i NJYDs profil.

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Nej, vi har aldrig forfordelt hverken mænd eller kvinder. Vi samarbejder med de komponister, som giver mening for NJYDs profil og opfatter vores arbejde som kønsneutralt. Vi kommer til at have en koncert med gender equality som tema. Det er en helt naturlig del af vores arbejde.

139.


NJYD #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 342 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 86,7% Musik komponeret af kvinder: 13,3% Musik komponeret af mænd: 297 min Musik komponeret af kvinder: 45 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 26,1% Musik af udenlandske komponister: 73,9% DAN 26,13% POL 18,10% GBR 11,97% NLD 10,51% RUS 10,07% NOR 10,07% ØVRIGE 13,14%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 86,9% Musik komponeret før 1988: 13,1% Uropf 37,2% 1988-2019 49,6% 1950-1987 13,1% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 84,7% Musik komponeret af kvinder: 15,3%

140.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


NJYD #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 189 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 74,7% Musik komponeret af kvinder: 25,3% Musik komponeret af mænd: 141 min Musik komponeret af kvinder: 48 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 68,3% Musik af udenlandske komponister: 31,7% DAN 68,34% ISL 25,33% GBR 6,33%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 100% Musik komponeret før 1989: 0% Uropf 44,6% 1989-2020 55,4% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 74,7% Musik komponeret af kvinder: 25,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

141.


Randers Kammerorkester Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 10.627 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,8% Musik komponeret af kvinder: 2,2% Musik komponeret af mænd: 10.397 min Musik komponeret af kvinder: 230 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,4% Musik af udenlandske komponister: 85,6% AUT 28,96% GER 23,53% DAN 14,43% GBR 8,13% FRA 6,84% ITA 4,10% HUN 2,99% USA 2,97% ØVRIGE 8,05%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 10% usik komponeret før 1988: 90% Uropf 0,6% 1988-2020 9,4% 1950-1987 13,2% 1900-1949 13,2% 1850-1899 13,2% 1800-1849 8,5% 1700-1799 40,6% 1600-1699 1,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,5% Musik komponeret af kvinder: 14,5%

142.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,2% Musik komponeret af kvinder: 0,8%


RANDERS KAMMERORKESTER #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

143.


RANDERS KAMMERORKESTER #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 5.003 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,2% Musik komponeret af kvinder: 3,8% Musik komponeret af mænd: 4.811 min Musik komponeret af kvinder: 192 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,4% Musik af udenlandske komponister: 85,6% GER 32,96% DAN 14,43% AUT 13,57% GBR 11,06% FRA 6,95% RUS 5,42% HUN 4,03% USA 2,52% ØVRIGE 9,06%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 11,2% Musik komponeret før 1988: 88,8% Uropf 0,0% 1988-2019 11,2% 1950-1987 11,2% 1900-1949 18,4% 1850-1899 15,8% 1800-1849 5,8% 1700-1799 36,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 77,6% Musik komponeret af kvinder: 22,4%

144.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5%


RANDERS KAMMERORKESTER #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 5.623 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7% Musik komponeret af mænd: 5.586 min Musik komponeret af kvinder: 37 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,4% Musik af udenlandske komponister: 85,6% AUT 42,90% GER 15,00% DAN 14,44% FRA 6,74% ITA 5,58% GBR 5,47% USA 3,38% ØVRIGE 6,50%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 8,8% Musik komponeret før 1989: 91,2% Uropf 1,1% 1989-2020 7,7% 1950-1988 15,0% 1900-1949 8,3% 1850-1899 10,8% 1800-1849 10,9% 1700-1799 44,2% 1600-1699 1,8% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,5% Musik komponeret af kvinder: 5,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

145.


Scenatet Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 2.690 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 83,9% Musik komponeret af kvinder: 16,1% Musik komponeret af mænd: 2.258 min Musik komponeret af kvinder: 432 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 32% Musik af udenlandske komponister: 68% KOR 52,03% DAN 32,00% USA 8,55% POL 3,75% GBR 2,30% ØVRIGE 1,36%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 47,6% Musik komponeret før 1988: 52,4% Uropf 4,0% 1988-2020 43,6% 1950-1987 52,4% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 66,3% Musik komponeret af kvinder: 33,7%

146.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


SCENATET #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? For Scenatet inspirerede repertoirestatistikken fra 2018 til en udvidet bevidsthed om, at en 50/50-fordeling i antallet af engagerede komponister ikke er nok for at opnå ligestilling mellem køn, men at også værkstørrelsen er et væsentligt parameter herfor.

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Det har altid og er fortsat essentielt for Scenatet at have opmærksomhed på, at der bestilles alle typer relevante værker af så divers en gruppe kunstnere som muligt.’

147.


SCENATET #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 1.964 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 79,2% Musik komponeret af kvinder: 20,8% Musik komponeret af mænd: 1.555 min Musik komponeret af kvinder: 409 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,7% Musik af udenlandske komponister: 92,3% KOR 71,25% USA 11,70% DAN 7,71% POL 4,53% GBR 2,95% ITA 0,61% ØVRIGE 1,25%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 28,2% Musik komponeret før 1988: 71,8% Uropf 0,0% 1988-2019 28,2% 1950-1987 71,8% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 26,2% Musik komponeret af kvinder: 73,8%

148.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


SCENATET #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 725 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,9% Musik komponeret af kvinder: 3,1% Musik komponeret af mænd: 703 min Musik komponeret af kvinder: 22 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 97,8% Musik af udenlandske komponister: 2,2% DAN 97,79% POL 1,65% GBR 0,55%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 100% Musik komponeret før 1989: 0% Uropf 14,9% 1989-2020 85,1% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,9% Musik komponeret af kvinder: 3,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

149.


Theatre of Voices Sæson: 2018/2019 & 2019/2020

I alt: 3.471 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 66% Musik komponeret af kvinder: 34% Musik komponeret af mænd: 2.292 min Musik komponeret af kvinder: 1.179 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 11% Musik af udenlandske komponister: 89% FIN 22,45% USA 14,90% EST 12,72% DAN 11,02% ITA 8,39% AUT 5,61% GBR 5,52% ØVRIGE 19,39%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 72,5% Musik komponeret før 1988: 27,5% Uropf 8,2% 1988-2020 64,3% 1950-1987 6,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,1% 1700-1799 5,5% 1600-1699 9,2% 1400-1599 4,7% Før 1400 2,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 54,4% Musik komponeret af kvinder: 45,6%

150.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,6% Musik komponeret af kvinder: 2,4%


THEATRE OF VOICES #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Seminarer og de efterfølgende debatter har helt klart øget opmærksomheden omkring kønsfordelingen i repertoiret. I den tidlige musik er det svært at ændre på fordeligen, men i den nyere musik er det nemmere at holde sig det for øje og faktisk tage det med som en faktor.

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Især sæson 2018/19 blev tung til fordel for kvindelige komponister, hvor vi havde fokus på Kaija Saariaho og Line Tjørnhøj. Vi kan ikke tage æren for, at de valgte at arbejde sammen med vores ensemble. Det var en stor glæde på alle måder! Kvaliteten af musikken vil altid være det første kriterium i vores programlægning, men i én koncert - Decades of Freedom, med fokus på Polsk musik gennem 100 år - valgte vi bevidst også at gå efter netop kvindelige polske komponister og kom vidt omkring. I forhold til bestillinger gik vi i 2019/20 i vores Nordatlantiske fokus efter et værk af grønlandske Arnannguaq Gerstrøm og et lille værk af islandske Hildur Gudnadottir. I den sæson kom der også en tung bestilling med fra estiske Helena Tulve. 2019 sluttede af med en substantiel uropførelse af Louise Alenius ved uddelingen af Carl Nielsen Prisen. Alene opmærksomheden på kønsbalance i programlægningen bidrager helt klart til, at man gør sig mere umage med også dette aspekt i sin repertoireresearch. Flere bestillinger hos kvindelige komponister er på vej. 151.


THEATRE OF VOICES #3

Sæson: 2018/2019

I alt: 1.922s min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 51,2% Musik komponeret af kvinder: 48,8% Musik komponeret af mænd: 985 min Musik komponeret af kvinder: 937 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 13,1% Musik af udenlandske komponister: 86,9% FIN 36,95% DAN 13,06% USA 11,86% ISL 11,32% EST 7,75% GER 5,65% POL 8,83% ØVRIGE 13,14%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 83,5% Musik komponeret før 1988: 16,5% Uropf 9,0% 1988-2019 74,5% 1950-1987 7,1% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,7% 1600-1699 4,2% 1400-1599 1,2% Før 1400 3,4%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 43,1% Musik komponeret af kvinder: 56,9%

152.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 95,9% Musik komponeret af kvinder: 4,1%


THEATRE OF VOICES #4

Sæson: 2019/2020

I alt: 1.549 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 84,4% Musik komponeret af kvinder: 15,6% Musik komponeret af mænd: 1.307 min Musik komponeret af kvinder: 242 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 6,4% Musik af udenlandske komponister: 93,6% ITA 17,37% EST 16,59% USA 15,95% AUT 11,62% GBR 9,94% FAR 8,07% DAN 6,39% ØVRIGE 14,07%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 58,7% Musik komponeret før 1989: 41,3% Uropf 7,2% 1989-2020 51,5% 1950-1988 4,7% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 11,6% 1600-1699 15,3% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 74,7% Musik komponeret af kvinder: 25,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,4% Musik komponeret af kvinder: 1,6%

153.


154.


Festivaler

155.


Festivaler samlet Sæson: 2018 & 2019

I alt: 43.827 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 86,9% Musik komponeret af kvinder: 13,1% Musik komponeret af mænd: 38.099 min Musik komponeret af kvinder: 5.728 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 31,9% Musik af udenlandske komponister: 68,1%

obs: Fjerner man Niels Lyhne Løkkegaards 24 timers værk Kristi Klangen fra repertoiret, er der opført 23,7 % ny musik på festivalernes samlede repertoire. Dette ene værk fra Rued Langgaard Festivalen 2019 farver således statistikken en del.

DAN 31,90% AUT 15,36% GER 12,52% ITA 7,15% GBR 5,24% FRA 4,01% USA 3,79% SWE 2,73% RUS 2,54% ØVRIGE 14,76%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 49,9% Musik komponeret før 1988: 51,1% Uropf 13,8% 1988-2019 36,1% 1950-1987 4,6% 1900-1949 9,4% 1850-1899 12,7% 1800-1849 5,3% 1700-1799 16,3% 1600-1699 1,1% 1400-1599 0,3% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 75,2% Musik komponeret af kvinder: 24,8%

156.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99% Musik komponeret af kvinder: 1%


FESTIVALER SAMLET #2

157.


FESTIVALER SAMLET #3

Sæson: 2018

I alt: 18.546 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 86,8% Musik komponeret af kvinder: 13,2% Musik komponeret af mænd: 16.094 min Musik komponeret af kvinder: 2.452 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 30,9% Musik af udenlandske komponister: 69,1% DAN 30,90% GER 16,98% AUT 8,75% GBR 6,14% USA 5,79% FRA 4,93% ITA 4,37% SWE 3,76% RUS 2,44% ØVRIGE 15,96%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 52,5% Musik komponeret før: 47,5% Uropf 8,9% 1988-2018 43,6% 1950-1987 6,3% 1900-1949 12,1% 1850-1899 8,5% 1800-1849 5,9% 1700-1799 12,3% 1600-1699 1,7% 1400-1599 0,4% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 76,6% Musik komponeret af kvinder: 23,4%

158.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2%


FESTIVALER SAMLET #4

Sæson: 2019

I alt: 25.281 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 87% Musik komponeret af kvinder: 13% Musik komponeret af mænd: 22.005 min Musik komponeret af kvinder: 3.276 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 32,7% Musik af udenlandske komponister: 67,3% DAN 32,69% AUT 20,52% ITA 9,33% GER 9,04% GBR 4,54% NOR 3,23% FRA 3,29% ØVIRGE 12,53%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 47,9% Musik komponeret før 1989: 52,1% Uropf 10,4% 1989-2019 30,5% 1950-1988 3,4% 1900-1949 7,4% 1850-1899 15,8% 1800-1849 4,9% 1700-1799 19,4% 1600-1699 0,7% 1400-1599 0,2% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 74% Musik komponeret af kvinder: 26%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,1% Musik komponeret af kvinder: 0,9%

159.


Aarhus Sommeropera Sæson: 2018 & 2019

I alt: 1.400 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.400 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% AUT 80% GER 20%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 0% Musik komponeret før 1988: 100% Uropf 0,0% 1988-2019 0,0% 1950-1987 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 100% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

160.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


AARHUS SOMMEROPERA #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

161.


AARHUS SOMMEROPERA #3

Sæson: 2018

I alt: 280 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 280 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% GER 100%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 0% Musik komponeret før 1988: 100% Uropf 0,0% 1988-2018 0,0% 1950-1987 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 100% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

162.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


AARHUS SOMMEROPERA #4

Sæson: 2019

I alt: 1.120 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.120 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% GER 100%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 0% Musik komponeret før 1989: 100% Uropf 0,0% 1989-2019 0,0% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 100% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

163.


Bornholms Musikfestival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 1.527 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95% Musik komponeret af kvinder: 5% Musik komponeret af mænd: 1.451 min Musik komponeret af kvinder: 76 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,2% Musik af udenlandske komponister: 79,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 14,3% Musik komponeret før 1988: 85,7%

DAN 20,15% GER 17,99% AUT 16,56% NOR 9,14% FRA 7,64% GBR 6,86% RUS 5,81% CZE 3,17% HUN 1,93% SPA 1,57% ITA 1,50% USA 1,31% ØVRIGE 6,40%

Uropf 0,6% 1988-2019 13,7% 1950-1987 7,8% 1900-1949 18,2% 1850-1899 27,8% 1800-1849 13,5% 1700-1799 12,2% 1600-1699 3,3% 1400-1599 2,5% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 77,8% Musik komponeret af kvinder: 22,2%

164.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,9% Musik komponeret af kvinder: 2,1%


BORNHOLMS MUSIKFESTIVAL #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

165.


BORNHOLMS MUSIKFESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 818 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,9% Musik komponeret af kvinder: 5,1% Musik komponeret af mænd: 777 min Musik komponeret af kvinder: 41 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22% Musik af udenlandske komponister: 78%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 15,3% Musik komponeret før 1988: 84,7%

DAN 21,99% GER 18,02% AUT 16,55% FRA 10,38% GBR 7,33% NOR 5,56% CZE 4,76% RUS 4,09% ITA 2,44% BEL 2,32% GRE 2,20% SPA 1,59% ØVRIGE 2,75%

Uropf 1,2% 1988-2018 14,1% 1950-1987 5,8% 1900-1949 17,2% 1850-1899 24,9% 1800-1849 13,7% 1700-1799 15,8% 1600-1699 3,7% 1400-1599 3,7% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 66,8% Musik komponeret af kvinder: 33,2%

166.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


BORNHOLMS MUSIKFESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 709 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,1% Musik komponeret af kvinder: 4,9% Musik komponeret af mænd: 674 min Musik komponeret af kvinder: 35 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18% Musik af udenlandske komponister: 82%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 13,1% Musik komponeret før 1989: 86,9%

DAN 18,04% GER 17,96% AUT 16,56% NOR 13,26% RUS 7,79% GBR 6,32% FRA 4,49% HUN 3,16% USA 2,81% CUB 2,39% FIN 1,68% SPA 1,54% ØVRIGE 4,00%

Uropf 0,0% 1989-2019 13,1% 1950-1988 10,0% 1900-1949 19,3% 1850-1899 31,1% 1800-1849 13,2% 1700-1799 8,0% 1600-1699 2,9% 1400-1599 1,3% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 92,5% Musik komponeret af kvinder: 7,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 95,4% Musik komponeret af kvinder: 4,6%

167.


Copenhagen Opera Festival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 7.118 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 92,5% Musik komponeret af kvinder: 7,5% Musik komponeret af mænd: 6.583 min Musik komponeret af kvinder: 535 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,5% Musik af udenlandske komponister: 87,5% AUT 43,03% ITA 28,53% DAN 12,54% USA 5,73% GBR 2,97% GRE 1,82% GER 1,77% CZE 1,47% FRA 1,02% SWE 0,29% ØVRIGE 1,00%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 17,7% Musik komponeret før 1988: 82,3% Uropf 1,9% 1988-2019 15,7% 1950-1987 2,1% 1900-1949 5,9% 1850-1899 29,9% 1800-1849 2,6% 1700-1799 40,5% 1600-1699 1,3% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 74,7% Musik komponeret af kvinder: 25,3%

168.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4%


COPENHAGEN OPERA FESTIVAL #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Vi har siden 2018 haft tiltagende snakke om behovet for at styrke diversiteten i vores repertoire, også - men ikke udelukkende - i forhold til antallet af kvindelige komponister. Dette kan være en udfordring for en festival, der bygger på en kunstart, hvor en stor del af repertoiret er af ældre dato, og der dermed er en uforholdsmæssig overvægt af mandlige vestlige komponister. Som operafestival vil vi fortsat præsentere klassikere og kernerepertoiret indenfor opera på trods af den skæve kønsbalance. Copenhagen Opera Festival tager ansvar for nye værker og værkbestillinger. Siden 2017 har festivalen bestilt flere værker af kvindelige komponister og/eller librettister. Dette vil vi fortsætte med at gøre, ligesom vi er begyndt at føre statistik over værker og medvirkende for at observere vores programsammensætning. Dette, mener vi, er et klart første skridt for at skabe et mere diverst program fremadrettet, der også kan udfordre os i planlægningen til at inkludere mindre kendte værker, hvor dette kan skabe en relevant tilføjelse til mangfoldigheden. Vi er i opstarten af at få formuleret vores diversitetsstrategi, som består af retningslinjer og målsætninger for holdet både på og bag scenen og kommer til at arbejde med denne tematik løbende.

169.


COPENHAGEN OPERA FESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 1.563 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 83% Musik komponeret af kvinder: 17% Musik komponeret af mænd: 1.298 min Musik komponeret af kvinder: 265 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 27% Musik af udenlandske komponister: 73% DAN 27,04% AUT 25,30% USA 18,26% GRE 6,79% ITA 6,33% GER 5,58% GBR 3,59% FRA 3,32% RUS 1,07% SWE 0,95% SPA 0,36% ØVRIGE 1,50%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 49% Musik komponeret før 1988: 51% Uropf 2,9% 1988-2018 46,1% 1950-1987 1,7% 1900-1949 9,4% 1850-1899 6,6% 1800-1849 3,2% 1700-1799 25,3% 1600-1699 4,9% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 72,8% Musik komponeret af kvinder: 27,2%

170.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 95,9% Musik komponeret af kvinder: 4,1%


COPENHAGEN OPERA FESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 5.555 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,1% Musik komponeret af kvinder: 4,9% Musik komponeret af mænd: 5.285 min Musik komponeret af kvinder: 270 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,2% Musik af udenlandske komponister: 92,8% AUT 49,51% ITA 36,64% DAN 7,23% GBR 2,75% CZE 1,97% USA 1,15% GER 0,37% FRA 0,18% FIN 0,14% SWE 0,05%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 6,2% Musik komponeret før 1988: 93,8% Uropf 1,6% 1989-2019 4,6% 1950-1988 2,3% 1900-1949 4,6% 1850-1899 38,4% 1800-1849 2,4% 1700-1799 46,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 20,6% Musik komponeret af kvinder: 79,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

171.


Copenhagen Summer Festival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 1.392 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,7% Musik komponeret af kvinder: 1,3% Musik komponeret af mænd: 1.374 min Musik komponeret af kvinder: 18 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 2,9% Musik af udenlandske komponister: 97,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 6,2% Musik komponeret før 1988: 93,8%

GER 23,31% RUS 16,45% FRA 13,76% AUT 11,42% POL 9,12% HUN 5,93% BEL 3,45% DAN 2,95% ROM 2,37% CZE 1,90% ITA 1,90% NOR 1,72% ØVRIGE 5,70%

Uropf 1,1% 1988-2019 5,2% 1950-1987 5,9% 1900-1949 30,4% 1850-1899 26,0% 1800-1849 23,1% 1700-1799 8,0% 1600-1699 0,4% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,8% Musik komponeret af kvinder: 9,2%

172.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,2% Musik komponeret af kvinder: 0,8%


COPENHAGEN SUMMER FESTIVAL #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE?

Profilen er at fokusere på det bedste niveau af unge talenter og prismodtagere. Når solisterne / ensemblerne er valgt, er det primært musikerne, som vælger det program, de helst vil præsentere for publikum. Dette bestemmer for størstedelen programvalget.

173.


COPENHAGEN SUMMER FESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 728 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,9% Musik komponeret af kvinder: 1,1% Musik komponeret af mænd: 720 min Musik komponeret af kvinder: 8 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 2,5% Musik af udenlandske komponister: 97,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 10,8% Musik komponeret før 1988: 89,2%

GER 20,80% RUS 20,32% AUT 12,22% FRA 10,02% HUN 9,68% POL 8,37% NOR 3,29% DAN 2,47% GRE 2,47% ARG 2,40% CZE 2,06% ROM 1,37% ØVRIGE 5,60%

Uropf 1,0% 1988-2018 9,9% 1950-1987 3,8% 1900-1949 24,8% 1850-1899 35,3% 1800-1849 14,6% 1700-1799 10,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 89,9% Musik komponeret af kvinder: 10,1%

174.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


COPENHAGEN SUMMER FESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 663 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5% Musik komponeret af mænd: 653 min Musik komponeret af kvinder: 10 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,5% Musik af udenlandske komponister: 96,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 1,2% Musik komponeret før 1989: 98,8%

GER 26,07% FRA 17,86% RUS 12,21% AUT 10,55% POL 9,95% BEL 7,23% DAN 3,47% ROM 3,47% ITA 2,56% HUN 1,81% USA 1,73% CZE 1,73% EST 1,36%

Uropf 1,2% 1989-2019 0,0% 1950-1988 8,2% 1900-1949 36,5% 1850-1899 15,8% 1800-1849 32,5% 1700-1799 5,0% 1600-1699 0,8% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5%

175.


Esbjerg International Chamber Music Festival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 1.377 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,1% Musik komponeret af kvinder: 0,9% Musik komponeret af mænd: 1.365 min Musik komponeret af kvinder: 12 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4,5% Musik af udenlandske komponister: 95,5% GER 29,84% AUT 27,88% FRA 11,32% USA 7,70% GBR 6,28% HUN 4,79% DAN 4,50% ITA 3,56% BEL 3,05% SPA 1,09%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 5,8% Musik komponeret før 1988: 94,2% Uropf 1,7% 1988-2019 4,1% 1950-1987 4,0% 1900-1949 24,0% 1850-1899 20,5% 1800-1849 9,1% 1700-1799 31,9% 1600-1699 4,1% 1400-1599 0,6% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85% Musik komponeret af kvinder: 15%

176.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


ESBJERG INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

177.


ESBJERG INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 780 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5% Musik komponeret af mænd: 768 min Musik komponeret af kvinder: 12 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,5% Musik af udenlandske komponister: 94,5% GER 36,00% AUT 24,47% USA 8,33% ITA 6,28% HUN 5,64% DAN 5,51% BEL 5,38% GBR 3,27% FRA 3,20% SPA 1,92%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 10,2% Musik komponeret før 1988: 89,8% Uropf 2,9% 1988-2018 7,3% 1950-1987 1,7% 1900-1949 27,0% 1850-1899 23,7% 1800-1849 9,7% 1700-1799 19,3% 1600-1699 7,2% 1400-1599 1,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85% Musik komponeret af kvinder: 15%

178.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


ESBJERG INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 597 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 597 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,2% Musik af udenlandske komponister: 96,8% AUT 32,33% FRA 21,94% GER 21,78% GBR 10,22% USA 6,87% HUN 3,69% DAN 3,18%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 0% Musik komponeret før 1989: 100% Uropf 0,0% 1989-2019 0,0% 1950-1988 6,9% 1900-1949 20,1% 1850-1899 16,4% 1800-1849 8,4% 1700-1799 48,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

179.


Frederiksværk Musikfestival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 1.878 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5% Musik komponeret af mænd: 1.850 min Musik komponeret af kvinder: 28 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,3% Musik af udenlandske komponister: 90,7% GER 31,97% AUT 17,65% RUS 12,43% DAN 9,26% FRA 8,20% GBR 3,49% HUN 2,95% ARG 2,10% JAP 1,97% POL 1,94% CZE 1,60% ØVRIGE 7.50%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1988: 11,8% Musik komponeret før 1988: 88,2% Uropf 2,3% 1988-2019 9,5% 1950-1987 5,0% 1900-1949 18,6% 1850-1899 24,8% 1800-1849 22,8% 1700-1799 17,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 98,4% Musik komponeret af kvinder: 1,6%

180.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5%


FREDERIKSVÆRK MUSIKFESTIVAL #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

181.


FREDERIKSVÆRK MUSIKFESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 902 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,2% Musik komponeret af kvinder: 2,8% Musik komponeret af mænd: 877 min Musik komponeret af kvinder: 25 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 11,6% Musik af udenlandske komponister: 88,4% GER 33,74% DAN 11,63% AUT 11,47% FRA 8,09% GBR 7,26% HUN 6,15% RUS 5,82% ARG 4,38% GRE 2,77% JAP 2,44% NOR 2,22% ØVRIGE 5,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 14,5 % Musik komponeret før 1988: 85,4% Uropf 4,9% 1988-2018 9,8% 1950-1987 5,7% 1900-1949 25,4% 1850-1899 13,0% 1800-1849 24,4% 1700-1799 16,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 97,3% Musik komponeret af kvinder: 2,7%

182.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,2% Musik komponeret af kvinder: 2,8%


FREDERIKSVÆRK MUSIKFESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 976 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3% Musik komponeret af mænd: 973 min Musik komponeret af kvinder: 3 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,1% Musik af udenlandske komponister: 92,9% GER 30,30% AUT 23,36% RUS 18,55% FRA 8,30% DAN 7,07% POL 3,74% CZE 3,07% USA 3,02% JAP 1,54% NZL 1,02%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1989: 9,2% Musik komponeret før 1989: 90,8% Uropf 0,0% 1989-2019 9,2% 1950-1988 4,4% 1900-1949 12,3% 1850-1899 35,7% 1800-1849 21,3% 1700-1799 17,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3%

183.


G((o))ng Tomorrow Sæson: 2018 & 2019

I alt: 1.178 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 51,7% Musik komponeret af kvinder: 48,3% Musik komponeret af mænd: 609 min Musik komponeret af kvinder: 569 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 71% Musik af udenlandske komponister: 29% DAN 70,97% USA 5,38% GER 2,15% GBR 2,15% SPA 2,15% IRL 2,15% BRA 1,08% ØVRIGE 14,00%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 98,3% Musik komponeret før 1988: 1,7% Uropf 44,3% 1988-2019 52,9% 1950-1987 1,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,7% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 52,6% Musik komponeret af kvinder: 47,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 33,3% Musik komponeret af kvinder: 66,7%

obs: Hvad er historien bag det høje antal kvinder? – Det værk, der gør udslaget, er et 11 min. langt værk af Anne Boyd fra 1975

184.


G((O))NG TOMORROW #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Ja, repertoirestatistikken resonerer i vores arbejde. Den var en klar påvisning af, at der er ikke-aktiverede potentialer inden for vores felt, og vi derfor føler os forpligtede på at indfri dem. Det gælder på alle niveauer: Hvem skriver musikken, hvem fremfører den, og hvem arbejder med at få den fremført (administrationerne). Vi har arbejdet med samlet set at sikre både genremæssig, aldersmæssig, kønsmæssig og geografisk diversitet. Og diversitet i, hvem der kuraterer (sidste års Gong blev struktureret på en vis, hvor Gong, faktisk kun bookede én aften. Alle andre bidrag, koncerter, magasiner, saloner osv, blev kurateret af forskellige aktører. Dette var også et bidrag til at alsidiggøre vores indhold og egen praksis.

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Ikke konkrete - andet end at vi taler fortløbende om nødvendigheden deraf. Men samtalen er mere naturlig/utvungen end skemasat. På samme vis som at man per instinkt sørger for at spise alsidigt, så sørger vi også for at booke på den vis.

185.


G((O))NG TOMORROW #3

Sæson: 2018

I alt: 502 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 51,4% Musik komponeret af kvinder: 48,6% Musik komponeret af mænd: 258 min Musik komponeret af kvinder: 244 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 45,7% Musik af udenlandske komponister: 54,3% DAN 45,71% USA 8,57% IRL 5,71% SPA 5,71% GER 5,71% TAI 2,86% ØVRIGE 25,71%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 97,2% Musik komponeret før 1988: 2,8% Uropf 52,2% 1988-2018 43,8% 1950-1987 2,4% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 1,6% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 53,7% Musik komponeret af kvinder: 46,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 33,3% Musik komponeret af kvinder: 66,7%

obs: Hvad er historien bag det høje antal kvinder? – Det værk, der gør udslaget, er et 11 min. langt værk af Anne Boyd fra 1975

186.


G((O))NG TOMORROW #4

Sæson: 2019

I alt: 676 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 51,9% Musik komponeret af kvinder: 48,1% Musik komponeret af mænd: 351 min Musik komponeret af kvinder: 325 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 72% Musik af udenlandske komponister: 28% DAN 72,04% USA 5,41% SWE 3,22% GBR 2,19% ITA 1,68% ØVRIGE 15,50%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 100% Musik komponeret før 1989: 0% Uropf 38,3% 1989-2019 61,7% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 51,9% Musik komponeret af kvinder: 48,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

187.


Hindsgavl Festival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 1.882 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,4% Musik komponeret af kvinder: 3,6% Musik komponeret af mænd: 1.814 min Musik komponeret af kvinder: 68 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5% Musik af udenlandske komponister: 95% GER 34,70% AUT 19,55% RUS 10,04% FRA 6,32% DAN 4,99% POL 3,61% ROM 3,51% USA 2,82% BEL 2,50% HUN 2,50% ØVRIGE 9,50%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 11,8% Musik komponeret før 1988: 88,2% Uropf 0,0% 1988-2019 11,8% 1950-1987 5,0% 1900-1949 23,5% 1850-1899 20,4% 1800-1849 26,1% 1700-1799 12,9% 1600-1699 0,3% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 72,5% Musik komponeret af kvinder: 27,5%

188.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4%


HINDSGAVL FESTIVAL #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Nej

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Nej

189.


HINDSGAVL FESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 1.079 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95% Musik komponeret af kvinder: 5% Musik komponeret af mænd: 1.025 min Musik komponeret af kvinder: 54 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 2% Musik af udenlandske komponister: 98% GER 42,35% AUT 16,50% FRA 7,32% POL 6,30% USA 4,91% BEL 4,36% RUS 3,52% CUB 2,78% HUN 2,69% IRL 2,59% ØVRIGE 6,70%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 12,1 % Musik komponeret før 1988: 87,9% Uropf 0,0% 1988-2018 12,1% 1950-1987 5,3% 1900-1949 17,5% 1850-1899 22,9% 1800-1849 21,6% 1700-1799 20,1% 1600-1699 0,5% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 64,1% Musik komponeret af kvinder: 35,9%

190.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7%


HINDSGAVL FESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 803 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,3% Musik komponeret af kvinder: 1,7% Musik komponeret af mænd: 789 min Musik komponeret af kvinder: 14 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9% Musik af udenlandske komponister: 91% GER 24,41% AUT 23,66% RUS 18,80% DAN 8,97% ROM 8,22% FRA 4,98% CZE 3,99% HUN 2,24% GBR 1,49% ØVRIGE 3,30%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 11,3% Musik komponeret før 1989: 88,7% Uropf 0,0% 1989-2019 11,3% 1950-1988 4,7% 1900-1949 31,5% 1850-1899 17,1% 1800-1849 32,1% 1700-1799 3,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 84,6% Musik komponeret af kvinder: 15,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

191.


KLANG Festival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 2.507 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 83,4% Musik komponeret af kvinder: 16,6% Musik komponeret af mænd: 2.090 min Musik komponeret af kvinder: 417 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 49,1% Musik af udenlandske komponister: 50,9% DAN 49,14% ITA 9,13% GBR 8,4% GER 5,99% NOR 4,51% POL 4,07% ØVRIGE 18,77%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 81,9% Musik komponeret før 1988: 18,1% Uropf 24,3% 1988-2019 57,6% 1950-1987 16,7% 1900-1949 0,8% 1850-1899 0,3% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 79,8% Musik komponeret af kvinder: 20,2%

192.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6%


KLANG FESTIVAL #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? KLANG har arbejdet med et øget fokus på diversitet siden 2015. Repertoirestatistikken har været et spændende indspark, men ikke været direkte kilde til øget fokus på diversitet hos os

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Siden 2015 har vi ført statistik over festivalens diversitet målt på køn, alder og generel repræsentation

193.


KLANG FESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 1.021 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 85% Musik komponeret af kvinder: 15% Musik komponeret af mænd: 868 min Musik komponeret af kvinder: 153 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 30,9% Musik af udenlandske komponister: 69,1% DAN 30,86% ITA 20,67% NOR 9,09% GER 7,22% POL 5,60% SWE 5,02% NLD 4,55% GBR 4,11% FIN 3,83% AUT 3,78% BRA 1,58% ØVRIGE 3,70%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 70,7% Musik komponeret før 1988: 29,3% Uropf 21,8% 1988-2018 48,9% 1950-1987 28,9% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 78,7% Musik komponeret af kvinder: 21,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

obs:

194.

Procenttal før 1988 stemmer ikke overens i venstre og højre lagkage? – Årsagen til, at procenttallene før 1988 ikke stemmer overens i højre og venstre lagkage, er, at en del af musikken er folkemusik / traditionel musik uden årstal, men skrevet før 1988, og som derfor ikke kan registreres i lagkagen


KLANG FESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 1.485 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 82,3% Musik komponeret af kvinder: 17,7% Musik komponeret af mænd: 1.222 min Musik komponeret af kvinder: 263 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 62% Musik af udenlandske komponister: 38% DAN 62,00% GBR 11,41% GER 5,12% FRA 4,98% POL 3,00% ØVRIGE 13,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 89,9% Musik komponeret før 1989: 10,1% Uropf 26,1% 1989-2019 63,8% 1950-1988 8,0% 1900-1949 1,3% 1850-1899 0,5% 1800-1849 0,1% 1700-1799 0,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 80,5% Musik komponeret af kvinder: 19,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,3% Musik komponeret af kvinder: 1,7%

195.


NJORD Biennale Sæson: 2018 & 2020

I alt: 783 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 79,9% Musik komponeret af kvinder: 20,1% Musik komponeret af mænd: 626 min Musik komponeret af kvinder: 157 min

obs: NJORD Biennale afholdes kun hvert andet år. Det betyder, at vi kun har data fra 2018 og 2020.

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 19,0% Musik af udenlandske komponister: 81,0% NOR 21,68% ISL 21,43% DAN 19,01% SWE 18,11% FRA 4,53% FIN 3,44% GER 3,13% ØVRIGE 8,67%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 83,4% Musik komponeret før 1988: 16,6% Uropf 8,9% 1988-2020 74,4% 1950-1987 10,7% 1900-1949 3,0% 1850-1899 1,0% 1800-1849 1,9% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 77,4% Musik komponeret af kvinder: 22,6%

196.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 92,7% Musik komponeret af kvinder: 7,3%


NJORD BIENNALE #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

197.


PULSAR BIENNALE NJORD #3 #3

Sæson: 2018

I alt: 408 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 65% Musik komponeret af kvinder: 35% Musik komponeret af mænd: 265 min Musik komponeret af kvinder: 143 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,2% Musik af udenlandske komponister: 79,8% ISL 41,13% DAN 20,20% SWE 13,95% GER 6,00% FIN 4,90% HUN 4,41% SPA 4,04% FRA 2,94% ØVRIGE 2,44%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 81% Musik komponeret før 1988: 19% Uropf 7,3% 1988-2018 73,7% 1950-1987 15,7% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 3,7% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 59,5% Musik komponeret af kvinder: 40,5%

198.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 88% Musik komponeret af kvinder: 12%


NJORD BIENNALE PULSAR #4 #3

Sæson: 2020

I alt: 375 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,1% Musik komponeret af kvinder: 3,9% Musik komponeret af mænd: 361 min Musik komponeret af kvinder: 14 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 17,7% Musik af udenlandske komponister: 82,3% NOR 43,41% SWE 22,64% DAN 17,71% FRA 6,26% GBR 2,13% ØVRIGE 7,86%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1990 og frem: 86,3% Musik komponeret før 1990: 13,7% Uropf 10,7% 1989-2020 75,6% 1950-1988 5,3% 1900-1949 6,3% 1850-1899 2,1% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 95,5% Musik komponeret af kvinder: 4,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

199.


Odsherred Kammermusikfestival Sæson: 2018

I alt: 238 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 238 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,3% Musik af udenlandske komponister: 84,7% ITA 25,00% AUT 22,06% DAN 15,34% GER 10,50% GBR 10,08% RUS 9,66% FRA 6,51% SPA 0,84%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 0% Musik komponeret før 1988: 100% Uropf 0,0% 1988-2018 0,0% 1950-1986 5,0% 1900-1949 19,7% 1850-1899 30,5% 1800-1849 13,7% 1700-1799 0,0% 1600-1699 24,6% 1400-1599 6,5% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

200.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


ODSHERRED KAMMERMUSIKFESTIVAL #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

201.


Open Days Sæson: 2018 & 2019

I alt: 918 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93% Musik komponeret af kvinder: 7% Musik komponeret af mænd: 854 min Musik komponeret af kvinder: 64 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 48% Musik af udenlandske komponister: 52% DAN 47,92% BRA 12,13% USA 7,32% CUB 4,21% ISL 4,04% FRA 3,77% GBR 3,06% SWE 2,73% ØVRIGE 14,81%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 81,9% Musik komponeret før 1988: 18,1% Uropf 34,7% 1988-2018 47,2% 1950-1987 13,4% 1900-1949 1,3% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 2,6% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,6% Musik komponeret af kvinder: 8,4%

202.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,1% Musik komponeret af kvinder: 0,9%


OPEN DAYS #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? De 4 nordjyske ny musik-foreninger OpenDays Festival, Snow Mask, Festivalen Midt i Marts og Ny Musik har et udstrakt samarbejde (derfor et fælles svar), trods vidt forskellige profiler. De 4 foreninger arrangerer ca. 30 koncerter pr. år. Mht. at programsætte kvindelige komponister er vi faktisk alle 4 foreninger meget flittige, synes vi. Stort set alle kvindelige komponister under DKF har været spillet en eller flere gange i vores koncerter, og de fleste har haft uropførelse af bestillingsværker. I det nordjyske arbejder vi desuden meget internationalt. Og en lang række kvindelige komponister fra den store verden har fundet vej til vores koncerter, adskillige via bestillingsværker og med uropførelser, hvor vi har taget initiativet. Fra de sidste par år kan vi bl.a. nævne Mercedes Zavala (Spanien), Farzia Fallah (Iran), Anahita Abbasi (Iran), Yu Kuwabara (Japan), Hnan Hadzailic (Bosnien), Santa Buss (Letland), Irina Escalante-Chernova (USA/Cuba), Evelyn Ramón (Canada/Cuba), Carolina Cerezo Dávila (Spanien), Irena Emeliantseva (Rusland/Tyskland), Bianca Bongers (Holland), Ylva Fred (Sverige) m.fl.. Og for 2021 planlægges opførelse af bl.a. disse: Hilda Paredes (México/UK), Jenny Hettne (Sverige), Annette Kruisbrink (Holland), Yukiko Watanabe (Japan), Jacqueline Fontyn (Belgien), Helena Tulve (Estland), Galina Ustvolskaya (Rusland). Vi diskuterer naturligvis misforholdet mellem kvindelige og mandlige komponister i miljøet, som det stadig forholder sig. Vi vil imidlertid gerne hælde til den opfordring, at det er skolerne og musikskolerne, der skal lægge grund og spiren til, at flere kvinder vælger komponistgerningen, frem for at give den enkelte allerede aktive kvindelige komponist væsentlig præference udelukkende begrundet i køn. Findes der en særlig kvindelig tone, som burde bringes oftere i spil og på den måde berettes om?’’

203.


OPEN DAYS #3

Sæson: 2018

I alt: 563 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 92,3% Musik komponeret af kvinder: 7,7% Musik komponeret af mænd: 520 min Musik komponeret af kvinder: 43 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 59,9% Musik af udenlandske komponister: 40,1% DAN 59,93% USA 7,00% CUB 6,83% BRA 4,96% CAN 2,84% GBR 2,84% JAP 2,13% GER 1,95% ØVRIGE 11,50%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 82% Musik komponeret før 1988: 18% Uropf 38,7% 1988-2018 43,4% 1950-1987 16,0% 1900-1949 1,4% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,6% Musik komponeret af kvinder: 9,4%

204.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


OPEN DAYS #4

Sæson: 2019

I alt: 350 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,2% Musik komponeret af kvinder: 5,8% Musik komponeret af mænd: 330 min Musik komponeret af kvinder: 20 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 28,6% Musik af udenlandske komponister: 71,4% DAN 28,63% BRA 23,65% ISL 7,98% USA 7,83% FRA 6,84% SWE 4,84% ROM 3,42% GBR 3,42% NLD 2,85% NOR 2,85% ØVRIGE 7,70%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 80,3% Musik komponeret før 1989: 19,7% Uropf 28,8% 1989-2019 51,6% 1950-1988 9,4% 1900-1949 1,1% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 6,8% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,3% Musik komponeret af kvinder: 6,7%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,7% Musik komponeret af kvinder: 2,3%

205.


Pulsar Sæson: 2018, 2019 & 2020

I alt: 1.754 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 63,6% Musik komponeret af kvinder: 36,4% Musik komponeret af mænd: 1.115 min Musik komponeret af kvinder: 639 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 30,5% Musik af udenlandske komponister: 69,7% DAN 30,46% GBR 9,04% AUS 7,68% SWE 6,26% SPA 6,06% ISL 5,30% BRA 5,13% USA 4,96% FRA 4,73% ØVRIGE 20,37%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 90,9% Musik komponeret før 1988: 9,1% Uropf 35,6% 1988-2020 54,2% 1950-1987 1,4% 1900-1949 2,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 64% Musik komponeret af kvinder: 36%

206.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 76,9% Musik komponeret af kvinder: 23,1%


PULSAR #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

207.


PULSAR #3

Sæson: 2018

I alt: 690 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 58,7% Musik komponeret af kvinder: 41,3% Musik komponeret af mænd: 405 min Musik komponeret af kvinder: 285 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 24,7% Musik af udenlandske komponister: 75,3% DAN 24,75% ISL 12,59% KOR 10,42% BRA 10,20% SPA 7,16% GBR 5,93% FRA 5,57% POL 5,21% AUS 4,56% SWE 4,27% ØVRIGE 9,40%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 87,8% Musik komponeret før 1988: 12,2% Uropf 43,0% 1988-2018 44,9% 1950-1987 10,3% 1900-1949 1,8% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 53% Musik komponeret af kvinder: 47%

208.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


PULSAR #4

Sæson: 2019

I alt: 553 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 72,2% Musik komponeret af kvinder: 27,8% Musik komponeret af mænd: 399 min Musik komponeret af kvinder: 154 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 44% Musik af udenlandske komponister: 56% DAN 43,99% SPA 7,86% AUS 7,50% GBR 6,14% USA 6,05% FRA 4,88% GEO 3,70% BRA 3,61% ØVRIGE 16,30%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 89,5% Musik komponeret før 1989: 10,5% Uropf 30,5% 1989-2019 59,0% 1950-1988 8,3% 1900-1949 2,2% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 76,4% Musik komponeret af kvinder: 23,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 36,2% Musik komponeret af kvinder: 63,8%

209.


PULSAR #5 #3

Sæson: 2020 2018

IIalt: alt:691 509min min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 60,9% Musik komponeret af kvinder: 39,1% Musik komponeret af mænd: 310 min Musik komponeret af kvinder: 199 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 23,7% Musik af udenlandske komponister: 76,3% DAN 23,65% GBR 16,25% SWE 13,08% AUS 12,02% USA 9,90% GEO 4,71% GRE 4,62% ØVRIGE 15,77%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1990 og frem: 94,6% Musik komponeret før 1990: 3,5% Uropf 31,1% 1990-2020 63,6% 1950-1989 3,5% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 59,5% Musik komponeret af kvinder: 40,5%

210.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


PULSAR #4

211.


Rued Langgaard Festival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 2.585 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 2.585 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 71,6% Musik af udenlandske komponister: 28,4%

obs: Komponist Niels Lyhne Løkkegaard havde i 2019 et nyt værk ved navn Krist Klangen på programmet. Da værket varede 24 timer, har det en vis indflydelse på hele repertoiret det pågældende år og samlet.

DAN 71,61% FRA 12,27% NOR 9,92% GER 6,20%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 57% Musik komponeret før 1988: 43% Uropf 56,5% 1988-2019 0,5% 1950-1987 0,5% 1900-1949 26,2% 1850-1899 9,6% 1800-1849 0,0% 1700-1799 6,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

212.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


RUED LANGGAARD FESTIVAL #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018?

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE?

Komponistforeningens repertoirestatistik og den stigende opmærksomhed om kønsbalance blandt komponister har ført til overvejelser om fremtidig valg af komponister. Næste år bliver Alma Mahler sammen med Alexander Zemlinsky temakomponist i samspil med naturligvis Rued Langgaard under temaet Wien. Og som nævnt har vi et nykomponeret værk af Ea Borre på vej til dette års festival. Siden festivalens begyndelse i 2010 har vi haft ligevægt i kønnene hvad angår optrædende. Foruden Sønderjyllands Symfoniorkester og Esbjerg Ensemble er det hyppigst optrædende ensemble Nightingale String Quartet, der består af fire kvinder. Blandt instrumentalister er pianisten Berit Johansen Tange den hyppigst optrædende, og blandt vokalisterne er det de to sopraner Signe Asmussen og Denise Beck. I festivalens administration er der også ligevægt blandt kønnene.

213.


RUED LANGGAARD FESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 607 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 607 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,4% Musik af udenlandske komponister: 77,6% FRA 51,57% GER 26,03% DAN 22,41%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 1,2% Musik komponeret før 1988: 98,8% Uropf 0,0% 1988-2018 1,2% 1950-1987 0,8% 1900-1949 71,7% 1850-1899 0,3% 1800-1849 0,0% 1700-1799 26% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

214.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


RUED LANGGAARD FESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 1.978 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.978 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 85% Musik af udenlandske komponister: 15% DAN 85,05% NOR 14,95%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 73,8% Musik komponeret før 1989: 26,2% Uropf 72,7% 1989-2019 1,1% 1950-1988 0,4% 1900-1949 13,6% 1850-1899 12,2% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

215.


Spor Festival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 1.898 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 71,9% Musik komponeret af kvinder: 28,1% Musik komponeret af mænd: 1.365 min Musik komponeret af kvinder: 533 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 53,8% Musik af udenlandske komponister: 46,2% DAN 53,81% GER 15,12% CAN 9,48% BRA 5,69% USA 5,43% GBR 4,37% NOR 3,16% ØVRIGE 3,00%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 100% Musik komponeret før 1988: 0% Uropf 29,5% 1988-2019 70,5% 1950-1987 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 71,9% Musik komponeret af kvinder: 28,1%

216.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%


SPOR FESTIVAL #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Repertoirestatistikken affødte et øget fokus på, at det ikke er nok, at der er en 50/50-fordeling i antallet af engagerede komponister, men at også værkstørrelsen er et væsentligt parameter ift en ligestilling af kønnene.

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? SPOR arbejder med en solidarisk ligestilling og fokuserer derfor altid på en ligelig fordeling af køn både inden for de skabende og udøvende kunstnere på festivalen. I 2020 var fordelingen: 39 % mandlige komponister og 61 % kvindelige komponister, 46 % mandlige udøvere og 54 % kvindelige udøvere. For SPOR festival har det aldrig været en udfordring at finde gode værker af kvindelige komponister, men vi oplever, at det indimellem kan være en udfordring at finde store (som i antal minutter, besætning og produktionsmæssigt) værker af kvindelige komponister. Dette er et indsatsområde, vi gerne vil udvikle og effektuere de kommende år.

217.


SPOR FESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 1.303 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 72% Musik komponeret af kvinder: 28% Musik komponeret af mænd: 938 min Musik komponeret af kvinder: 365 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 54,2% Musik af udenlandske komponister: 45,8% DAN 54,20% GER 22,02% CAN 13,81% GBR 3,91% USA 3,30% SWE 2,15% BRA 0,61%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 100% Musik komponeret før 1988: 0% Uropf 33,9% 1988-2018 66,1% 1950-1987 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 72% Musik komponeret af kvinder: 28%

218.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%


SPOR FESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 594 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 71,8% Musik komponeret af kvinder: 28,2% Musik komponeret af mænd: 427 min Musik komponeret af kvinder: 167 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 52,9% Musik af udenlandske komponister: 47,1% DAN 52,94% BRA 16,81% NOR 10,08% USA 10,08% GBR 5,38% ØVRIGE 4,71%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 100% Musik komponeret før 1989: 0% Uropf 19,8% 1989-2019 80,2% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 84,9% Musik komponeret af kvinder: 15,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

219.


Struer Tracks Sæson: 2019

I alt: 1.860 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 61,3% Musik komponeret af kvinder: 38,7% Musik komponeret af mænd: 1.140 min Musik komponeret af kvinder: 720 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 43,8% Musik af udenlandske komponister: 56,2% DAN 43,75% NOR 12,50% GBR 12,50% COL 6,25% MAR 6,25% SWE 6,25% LTU 6,25% ØVRIGE 6,25%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 100% Musik komponeret før 1989: 0% Uropf 80,6% 1988-2019 19,4% 1950-1987 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 61,3% Musik komponeret af kvinder: 38,7%

220.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%


STRUER TRACKS #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Nej, da det er første gang, vi deltager

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Nej, faktisk ikke. Men da vi rekrutterede kurator for den kommende festival, var den vigtigste prioritet, at det skulle være en kvinde. Da det har været mænd de to foregående gange.

221.


Strøm Festival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 7.540 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 76,6% Musik komponeret af kvinder: 23,4% Musik komponeret af mænd: 5.775 min Musik komponeret af kvinder: 1.765 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 60% Musik af udenlandske komponister: 40% DAN 60,08% GBR 11,54% SWE 7,56% USA 7,16% GER 7,16% ØVRIGE 6,50%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 99,6% Musik komponeret før 1988 : 0,4% Uropf 0,0% 1988-2019 99,6% 1950-1987 0,4% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 76,5% Musik komponeret af kvinder: 23,5%

222.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


STRØM FESTIVAL #2

er ikke vendt tilbage på spørgsmålene

223.


STRØM FESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 3.940 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 80,7% Musik komponeret af kvinder: 19,3% Musik komponeret af mænd: 3.180 min Musik komponeret af kvinder: 760 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 59,4% Musik af udenlandske komponister: 40,6% DAN 59,39% GBR 15,23% SWE 9,14% USA 9,14% GER 3,05% ITA 3,05% POL 1,02%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 99,2% Musik komponeret før 1988: 0,8% Uropf 0,0% 1988-2018 99,2% 1950-1987 0,8% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 80,6% Musik komponeret af kvinder: 19,4%

224.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


STRØM FESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 3.600 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 72,1% Musik komponeret af kvinder: 27,9% Musik komponeret af mænd: 2.595 min Musik komponeret af kvinder: 1.005 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 60,8% Musik af udenlandske komponister: 39,2% DAN 60,83% GER 11,67% USA 10,00% GBR 7,50% SWE 5,83% JAP 2,50% ØVRIGE 1,70%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 100% Musik komponeret før 1989: 0% Uropf 0% 1989-2019 100% 1950-1988 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 72,1% Musik komponeret af kvinder: 27,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 0%

225.


Thy Chamber Music Festival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 904 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 904 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,8% Musik af udenlandske komponister: 84,2% GER 24,82% AUT 18,46% DAN 15,75% FRA 9,34% CZE 8,40% HUN 3,92% USA 3,54% FIN 3,54% GBR 3,21% ØVRIGE 9,01%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 12,7% Musik komponeret før 1988: 87,3% Uropf 1,4% 1988-2019 11,2% 1950-1987 4,1% 1900-1949 19,6% 1850-1899 27,0% 1800-1849 18,8% 1700-1799 17,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

226.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


THY CHAMBER MUSIC FESTIVAL #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Our main concern is to encourage the creation, execution and appreciation for well crafted works of chamber music, new and old, with a special interest in Danish music which makes up more than 25% of our programming. We do note statistics, including those after 2018. We also pay special attention to the reactions of our Danish and internationally acclaimed performing musicians, professors and music industry professionals whose input influences our choices. We attach importance to carefully observing the reactions of our public, and we constantly communicate with our sponsors as we evolve. We believe very strongly no sex nor gender is to be favored over another, and we actively seek to include more diverse cultural groups, breaking away from the stereotype of classical music as exclusive to white European males.

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Each year we pay special attention to finding a new working balance in our world of increased cultural diversity. As part of our efforts, analyzed and reworked each year, to encourage greater understanding between men and women from all backgrounds; we insist on the highest standards for artistic excellence we can imagine, and an always more inclusive approach. These are our core values. Both our repertoire, choice of participating musicians and day to day functioning are concrete manifestations of this. Yes, we adapt and change each year!

227.


THY CHAMBER MUSIC FESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 478 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 478 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 10% Musik af udenlandske komponister: 90% GER 28,56% AUT 28,45% DAN 10,04% CZE 9,00% USA 6,69% GBR 6,07% SWE 5,23% ØVRIGE 6,00%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 16,7% Musik komponeret før 1988: 83,3% Uropf 0,0% 1988-2018 16,7% 1950-1987 4,8% 1900-1949 13,1% 1850-1899 17,2% 1800-1849 29,1% 1700-1799 19,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

228.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%


THY CHAMBER MUSIC FESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 426 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 426 min Musik komponeret af kvinder: 0 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,1% Musik af udenlandske komponister: 77,9% DAN 22,16% GER 20,63% FRA 18,52% CZE 7,74% FIN 7,50% AUT 7,27% ØVRIGE 16,20%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 8,1% Musik komponeret før 1989: 91,9% Uropf 3,0% 1989-2019 5,0% 1950-1988 3,3% 1900-1949 27,0% 1850-1899 38,0% 1800-1849 7,3% 1700-1799 16,4% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

229.


Vendsyssel Festival Sæson: 2018 & 2019

I alt: 5.061 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,5% Musik komponeret af kvinder: 2,5% Musik komponeret af mænd: 4.935 min Musik komponeret af kvinder: 126 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18% Musik af udenlandske komponister: 82% GER 26,56% DAN 17,98% AUT 10,42% ITA 7,25% RUS 5,83% FRA 5,42% SWE 3,84% GBR 3,79% NOR 3,66% ØVRIGE 15,30%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 16,6% Musik komponeret før 1988: 81,6% Uropf 2,0% 1988-2019 14,6% 1950-1987 11,2% 1900-1949 18,6% 1850-1899 16,8% 1800-1849 7,3% 1700-1799 22,5% 1600-1699 4,3% 1400-1599 1,0% Før 1400 0,1%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,1% Musik komponeret af kvinder: 6,9%

230.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,4% Musik komponeret af kvinder: 1,6%


VENDSYSSEL FESTIVAL #2

“HAR REPERTOIRESTATISTIKKEN AFFØDT KONKRETE OVERVEJELSER OM PROGRAMLÆGNINGEN EFTER 2018? Nej

HAR I IVÆRKSAT NOGLE KONKRETE TILTAG I FORHOLD TIL AT FÅ MERE MUSIK AF KVINDER PÅ REPERTOIRET - HVIS JA, HVILKE? Nej

231.


VENDSYSSEL FESTIVAL #3

Sæson: 2018

I alt: 2.639 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98% Musik komponeret af kvinder: 2% Musik komponeret af mænd: 2.588 min Musik komponeret af kvinder: 51 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 24,8% Musik af udenlandske komponister: 75,2% GER 24,87% DAN 20,27% AUT 8,33% ITA 7,05% FRA 5,40% RUS 5,16% SWE 5,03% GBR 4,64% ØVRIGE 19,30%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1988 og frem: 19,8% Musik komponeret før 1988: 78,2% Uropf 1,6% 1988-2018 18,2% 1950-1987 13,3% 1900-1949 22,8% 1850-1899 12,2% 1800-1849 4,7% 1700-1799 21,4% 1600-1699 2,7% 1400-1599 1,0% Før 1400 0,1%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,2% Musik komponeret af kvinder: 3,8%

232.

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,5% Musik komponeret af kvinder: 1,5%


VENDSYSSEL FESTIVAL #4

Sæson: 2019

I alt: 2.421 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,9% Musik komponeret af kvinder: 3,1% Musik komponeret af mænd: 2.347 min Musik komponeret af kvinder: 74 min 2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,5% Musik af udenlandske komponister: 84,5% GER 28,40% DAN 15,46% AUT 12,70% ITA 7,47% RUS 6,57% FRA 5,43% NOR 4,09% GBR 2,85% SWE 2,54% ØVRIGE 14,50%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret 1989 og frem: 12,9% Musik komponeret før 1989: 87,1% Uropf 2,5% 1989-2019 10,4% 1950-1988 9,2% 1900-1949 14,0% 1850-1899 21,7% 1800-1849 10,1% 1700-1799 23,7% 1600-1699 6,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 87,7% Musik komponeret af kvinder: 12,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,3% Musik komponeret af kvinder: 1,7%

233.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.