__MAIN_TEXT__

Page 1

Repertoirestatistik for danske musikforeninger i sĂŚsonerne 15/16, 16/17 og 17/18

Repertoire statistik for danske musikforeninger

Dansk Komponistforening I Edition Wilhelm Hansen I Edition-S I Snyk i sĂŚsonerne 15/16, 16/17 og 17/18


Repertoire statistik for danske musikforeninger

Dansk Komponistforening I Edition Wilhelm Hansen I Edition-S I Snyk i sĂŚsonerne 15/16, 16/17 og 17/18 pr. 1. maj 2018


REDAKTION ANALYSEN ER UDARBEJDET AF LAYOUT TRYK

2.

Anne Dueholm Jacobsen og Sine Tofte Hannibal Anne Dueholm Jacobsen og Andreas Hastrup Malene Henssel www.henssel.com PRinfoParitas © Copyright 2018 Dansk Komponistforening


side 5 side 10

Forord Fremgangsmåde

side 14 side 16 side 18 side 22 side 26 side 30 side 34 side 38 side 42 side 46 side 50 side 52 side 56 side 60 side 64 side 68 side 72 side 76 side 80 side 84 side 88 side 90 side 94 side 98 side 102 side 106 side 110 side 114 side 116 side 120 side 124 side 128

MUSIKFORENINGER Musikforeninger samlet AUT – Aarhus Unge Tonekunstnere Birkerød Kammermusikforening Bornholms Musikforening Brage – Randers Kammermusikforening Esbjerg Musikforening Espergærde Musikforening Fredericia Musikforening Fuglsang Musikforening Furesø Musikforening Faaborg Musikforening Hellerup Kammermusikforening Hjørring Musikforening Hobro Musikforening Hørsholm Musikforening Kammermusik Odense Lyngby Taarbæk Musikforening Maribo Musikforening Nordjyllands Unge Tonekunstnere Ny Musik i Birkerød Ny Musik i Frederikshavn Ribe Musikforening Roskilde Musikforening Svendborg Kammermusikforening Sønderborg Musikforening Varde Musikforening Vesthimmerlands Musikforening Viborg Musikforening Østerbro Koncertforening Aalborg Kammermusikforening Aarhus Musikforening

3.


4.


Forord ”Ligesom i filmbranchen har vi i musiklivet grund til at betragte diversitet som en værdi med et kreativt og markedsmæssigt potentiale. Men hvis potentialet skal udfoldes, må vi styrke betingelserne for et så mangfoldigt musikliv som muligt. Dette kan i høj grad ske ved at dele erfaringer og viden i musiklivet.” Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, ’Fold musikken ud’, Charter for diversitet i musiklivet, 2017

Hvilken musik fylder sæsonprogrammerne hos musikforeninger i Danmark, og hvor stor en diversitet bliver publikum rundt om i landet præsenteret for med hensyn til nyskrevet musik og ældre musik, musik af kvinder og mænd, eller dansk og udenlandsk musik? Spørgsmål som disse er afsæt for nærværende repertoirestatistik, men også et ønske om mere samlet, konkret viden om hvilke komponisters musik der bliver programsat af musikforeningerne, hvis virke i høj grad realiseres med offentlig støtte - statslig og kommunal – og som derfor må forventes at præsentere et varieret repertoire relevant for så mange som muligt. Statistikken indeholder information om den musik, der er blevet opført gennem tre sæsoner, 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018, og tegner et billede af forholdet mellem ny og ’gammel’ musik, dansk og udenlandsk musik samt musik af mænd og kvinder – alle kategorier opgjort i antal minutter. Vi har valgt det treårige perspektiv for ikke kun at skabe et øjebliksbillede, men snarere kunne få viden om hvorvidt der er tale om en tendens, og om der er bevægelse i billedet.

5.


Fokus på diversitet og kønsbalance bliver sat på dagsordenen af flere og flere aktører i dansk musikliv i disse år, et vigtigt fokus der kobler sig på en international bevægelse omkring diversitet, der har været i gang gennem længere tid, og som accelererer netop nu. Den 18. maj 2017 var Dansk Komponistforening værter for seminaret Repertoirer i balance – et topmøde for musikken, der var et lukket møde for beslutningstagere i det danske klassiske musikliv. Baggrunden for initiativet var et ønske om at tage en kvalificeret debat om, hvordan der kan komme mere musik af kvinder på repertoiret og programmet hos danske ensembler, orkestre, festivaler og musikforeninger. For danske orkestre og ensembler opfører langt mere musik af mandlige, end af kvindelige komponister, ligesom danske musikforeninger og festivaler for klassisk og ny musik programsætter markant flere værker af mænd end af kvinder. Og musik af tyske og østrigske komponister fylder også markant mere i statistikken, end musik af danske og eksempelvis andre nordiske komponister gør. Det er ikke enestående for Danmark, men er tilfældet i langt de fleste lande bl.a. i Sverige, dokumenteret i en repertoirestatistik udarbejdet i 2014/2015 af de to svenske komponistforeninger FST – Föreningen Svenska Tonsättare – og KVAST – Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare. Repertoirestatistikken for danske musikforeninger udspringer af topmødet i København og har den svenske repertoirestatistik som direkte forbillede. Den er initieret af Dansk Komponistforening sammen med forlagene Edition Wilhelm Hansen og Edition S samt SNYK, den danske genreorganisation for ny, eksperimenterende musik og lydkunst, og støttet af Musikforlæggerne. Repertoirestatistikken er tænkt som et bidrag og værktøj til den videre dialog og til arbejdet rundt om i dansk musikliv omkring at sikre en højere grad af diversitet i repertoirer og programmer, skabe lige adgang for komponister uanset køn, udvide den internationale horisont og give mere forskellig musik øget synlighed. Kort sagt skabe bedre og mere relevante koncerter for et større og mere mangfoldigt publikum.

6.


Loui Törnqvist –

DIREKTØR

Edition Wilhelm Hansen / Musikforlæggerne

Sine Tofte Hannibal –

DAGLIG LEDER

Dansk Komponistforening

Henrik Rørdam –

DIREKTØR

Edition S og Dacapo Records

Bjarke Svendsen –

LEDER

SNYK

Repertoirestatistikken er udarbejdet med støtte fra Koda Kultur

7.


8.


9. Foto: Malene Henssel


Fremgangsmåde

UNDERSØGELSESFELT Statistikken omfatter danske musikforeninger. De musikforeninger, der optræder i statistikken, er medlemmer af Sammenslutningen af Danske Musikforeninger suppleret med musikforeninger, der modtager støtte fra Statens Kunstfond af en vis størrelse. De pågældende musikforeninger undersøges i sæsonerne 15-16, 16-17 og 17-18. Hvis musikforeningen ikke selv har sæsoninddelt sine koncerter, løber sæsonen fra 1. juli til 30. juni det følgende år. For de musikforeninger, hvor det udelukkende har været muligt at finde information om sæson 17-18, er disse enkeltstående sæsoner taget med i statistikken. Fraværet af de andre sæsoner noteres tydeligt. I alt indeholder statistikken informationer om 30 musikforeninger. Yderligere fem er kontaktet, men ikke medregnet i statistikken, da de ikke havde mulighed for at levere information inden redaktionens deadline 1. maj 2018. DATA For hvert værk noteres titel, komponist, komponistkøn, nationalitet, kompositionsår og varighed, samt opførelsesdato som reference. Derudover noteres hvorvidt der er tale om en uropførelse. Hvis et værk opføres ved flere koncerter, optræder det flere gange i statistikken. Et værk bliver kun noteret som uropført én gang. KILDEMATERIALE Statistikken bestræber sig på at danne et billede af repertoiret, der ligger så tæt op ad musikforeningernes eget program som muligt. Som udgangspunkt noteres alle koncerter i foreningens sæsonprogram, som i de fleste tilfælde er tilgængeligt fra foreningens hjemmeside. I andet fald forefindes typisk en kalender, og ellers kontaktes musikforeningen om oplysninger. Koncerterne omfatter altså både klassiske, såvel som populære koncerter og familiekoncerter.

10.


Arrangementer, eksempelvis af eksperimenterende karakter, som ikke har et fastlagt program eller af anden grund ikke kan noteres efter de angivne kategorier, medtages ikke. Koncerter, som ikke er offentlige, medtages som udgangspunkt ikke, ligesom de sjældent fremgår af sæsonprogrammet. I tilfælde af tvivl om programoplysninger er musikforeningerne blevet kontaktet. Oplysninger om varighed og kompositionsår indhentes så vidt muligt fra koncertprogrammet, ellers fra forlagene eller komponisternes egne hjemmesider eller fra databaser såsom IMSLP eller AllMusic. Har det stadig ikke været muligt at finde sådanne oplysninger (typisk for gammel musik), anslås disse data ud fra eksempelvis koncertens samlede varighed og komponistens leveår. TVIVLSSPØRGSMÅL I tilfælde af at der spilles et arrangement af en anden komponists værk, vurderes det med udgangspunkt i institutionens værkbeskrivelse, om værket skal noteres som det originale værk, et 50/50 værk (varigheden fordeles ligeligt mellem komponist og arrangør), eller et helt nyt værk. Improvisationer noteres som ny musik med improvisatoren som komponist, men ikke som uropførelser. ANALYSE Med varighed (målt i minutter) som tælleenhed undersøges den procentvise fordeling af henholdsvis mandlige og kvindelige komponister. Ligeledes undersøges fordelingen af nationaliteter og herunder fordelingen af danske henholdsvis udenlandske komponister. Derudover undersøges fordelingen af kompositionsår i kategorierne: Uropførelse (uanset kompositionsår), ny musik (skrevet i de sidste 30 år op til sæsonstart, eksempelvis 1985-2015), 1950-1984 (/85/86), 1900-1949, 1850-1899, 1800-1849, 1700-1799, 1600-1699, 14001599, før 1400. Her undersøges ydermere fordelingen af ny henholdsvis ældre musik. Endelig undersøges fordelingen af mandlige og kvindelige komponister for henholdsvis ny og ældre musik. Denne analyse foretages for hver musikforening og hver sæson samt for alle musikforeningerne i hver kategori og for alle sæsonerne samlet.

11.


Forkortelser for nationaliteter ARG Argentina

IRN Iran

ARM Armenien

ISL Island

AUS Australien

ISR Israel

AUT Østrig

ITA Italien

BEL Belgien

JAM Jamaica

BGR Bulgarien

JAP Japan

BIH Bosnien-Hercegovina

JOR Jordan

BLR Hviderusland

KOR Sydkorea

BRA Brasilien

LAT Letland

CAN Canada

LBN Libanon

CHE Schweiz

LTU Litauen

CHN Kina

MAL Malta

COD Den Demokratiske Republik Congo

MEX Mexico

COL Columbia

NLD Holland

CRI

NOR Norge

Costa Rica

CRO Kroatien

NZL

CUB Cuba

POL Polen

CYP Cypern

POR Portugal

CZE Tjekkiet

PSE Palæstina

DAN Danmark

PRY Paraguay

EGY Egypten

ROM Rumænien

ESP Spanien

RUS Rusland

EST Estland

SER Serbien

FIN Finland

SGP Singapore

FRA Frankrig

SLO Slovakiet

FRO Færøerne

SVN Slovenien

GBR Storbritannien

SYR Syrien

GEO Georgien

SWE Sverige

GER Tyskland

TAI Taiwan

GLP Guadeloupe

TUR Tyrkiet

GRE Grækenland

UKR Ukraine

GRL Grønland

USA USA

GUY Guyana

VEN Venezuela

HUN Ungarn

VNM Vietnam

IND Indien

ZAF Sydafrika

IRL Irland

12.

New Zealand


Farvekoder ARG ARM AUS AUT BEL BGR BIH BLR BRA CAN CHE CHN COD COL CRI CRO CUB CYP CZE DAN EGY ESP EST FIN

FRA FRO GBR GEO GER GLP GRE GRL GUY HUN IND IRL IRN ISL ISR ITA JAM JAP JOR KOR LAT LBN LTU MAL

MEX NLD NOR NZL POL POR PSE PRY ROM RUS SER SGP SLO SVN SYR SWE TAI TUR UKR USA VEN VNM ZAF

13.


14.


Musikforeninger

15.


Musikforeninger samlet Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 41.892 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,8% Musik komponeret af kvinder: 5,2% Musik komponeret af mænd: 39.706 min Musik komponeret af kvinder: 2.186 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,9% Musik af udenlandske komponister: 79,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 19,9% Musik komponeret før: 80,1%

GER 28,4% DAN 20,9% AUT 12,5% FRA 8,9% RUS 5,1% ITA 3,7% CZE 2,7% HUN 2,4% GBR 2,3% POL 2,1% USA 1,7% SWE 1,4% NOR 1,4% ØVRIGE 5,9%

Uropf 2,7% 1985/86/87- 17,2% 1950-1984/85/86 7,5% 1900-1949 17,2% 1850-1899 20,2% 1800-1849 16,8% 1700-1799 16,5% 1600-1699 1,5% 1400-1599 0,3% Før 1400 0,1%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 76,5% Musik komponeret af kvinder: 23,5%

16.

76,5% 23,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6%

99,4% 0,6%


17.


AUT

– Aarhus Unge Tonekunstnere Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 2.719 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 46,7% Musik komponeret af kvinder: 53,3% Musik komponeret af mænd: 1.270 min Musik komponeret af kvinder: 1.449 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 70,8% Musik af udenlandske komponister: 29,2% DAN 70,8% FRA 6,1% GBR 4,5% GER 2,8% SWE 2,7% LTU 2,2% ISL 1,7% POL 1,7% NLD 1,5% IRL 1,1% JAP 1,0% ØVRIGE 4,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 99,7% Musik komponeret før: 0,3% Uropf 11,9% 1985/86/87- 87,8% 1950-1984/85/86 0,3% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 46,6% Musik komponeret af kvinder: 53,4%

18.

46,6% 53,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Programmet tæller fem opførelser af Line Tjørnhøjs (K,DAN) ’Dust’, der udgør ca. 24 % af den samlede varighed.

Sæson: 15/16

I alt: 851 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 48,6% Musik komponeret af kvinder: 51,4% Musik komponeret af mænd: 414 min Musik komponeret af kvinder: 437 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 71,6% Musik af udenlandske komponister: 28,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 100% Musik komponeret før: 0%

DAN 71,6% GBR 6,5% GER 5,3% SWE 2,5% FRO 2,4% JAP 2,2% LAT 1,8% AUT 1,5% IRL 1,2% ISL 1,2% FIN 0,9% FRA 0,9% ØVRIGE 2,1%

Uropf 15,4% 1986-2017 84,6% 1950-1985 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 48,6% Musik komponeret af kvinder: 51,4%

48,6% 51,4%

19.


Der er mange ufuldstændige programmer i denne sæson – derfor er en del værkoplysninger estimeret.

Sæson: 16/17

I alt: 511 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 80,0% Musik komponeret af kvinder: 20,0% Musik komponeret af mænd: 409 min Musik komponeret af kvinder: 102 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 56,8% Musik af udenlandske komponister: 43,2% DAN 56,8% FRA 13,1% GBR 11,7% LTU 11,7% ISL 3,9% SWE 1,4% JAP 1,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 100% Musik komponeret før: 0% Uropf 2,3% 1986-2017 97,7% 1950-1985 0,0% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 80% Musik komponeret af kvinder: 20%

20.

80% 20%


Programmet domineres af en række opførelser af Line Tjørnhøjs (K,DAN) ’AGONY’.

Sæson: 17/18

I alt: 1.357 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 32,9% Musik komponeret af kvinder: 67,1% Musik komponeret af mænd: 447 min Musik komponeret af kvinder: 910 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 75,5% Musik af udenlandske komponister: 24,5% DAN 75,5% FRA 6,6% POL 3,3% SWE 3,3% NLD 2,9% GER 2,2% IRL 1,5% BEL 1,5% ISL 1,1% BRA 0,7% USA 0,7% GBR 0,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 99,4% Musik komponeret før: 0,6% Uropf 13,3% 1987-2018 86,1% 1950-1986 0,6% 1900-1949 0,0% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 32,5% Musik komponeret af kvinder: 67,5%

32,5% 67,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

21.


Birkerød

Kammermusikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.880 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.880 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,5% Musik af udenlandske komponister: 90,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 6,6% Musik komponeret før: 93,4%

GER 28,2% AUT 19,6% FRA 11,3% DAN 9,5% CZE 6,5% ITA 4,6% GBR 3,7% HUN 3,4% RUS 3,0% ARG 2,6% USA 2,2% SWE 1,5% ØVRIGE 3,7%

Uropf 0,1% 1987-2018 4,5% 1950-1986 6,9% 1900-1949 15,7% 1850-1899 17,1% 1800-1849 22,8% 1700-1799 20,4% 1600-1699 5,6% 1400-1599 6,7% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

22.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 641 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 641 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 17,3% Musik af udenlandske komponister: 82,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 7,8% Musik komponeret før: 92,2%

GER DAN AUT FRA ITA CZE RUS HUN SWE ARG ESP USA ØVRIGE

23,1% 17,3% 16,8% 9,7% 6,1% 5,1% 4,2% 4,1% 3,7% 3,4% 1,7% 1,7% 3,0%

Uropf 0,0% 1987-2018 7,8% 1950-1986 2,6% 1900-1949 16,4% 1850-1899 21,7% 1800-1849 30,3% 1700-1799 11,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

23.


Sæson: 16/17

I alt: 608 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 608 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 10,0% Musik af udenlandske komponister: 90,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 6,3% Musik komponeret før: 93,7%

GER 35,4% AUT 12,7% FRA 11,5% DAN 10,0% CZE 5,6% HUN 5,3% RUS 4,9% ARG 4,3% ITA 2,6% GBR 2,0% USA 1,8% MEX 1,6% BRA 1,5% GLP 0,8%

Uropf 0,0% 1987-2018 6,3% 1950-1986 8,1% 1900-1949 25,5% 1850-1899 27,8% 1800-1849 17,8% 1700-1799 10,9% 1600-1699 3,8% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

24.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


De danske værker, der blev spillet denne sæson, var Jacob Gades ’Tango Jalousie’ samt ’Julen har bragt velsignet bud’ på melodi af C. E. F. Weyse

Sæson: 17/18

I alt: 631 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 631 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 1,1% Musik af udenlandske komponister: 98,9% AUT 29,1% GER 26,6% FRA 12,8% GBR 8,9% ITA 8,9% CZE 5,1% USA 3,2% ISR 1,9% DAN 1,1% HUN 1,0% CAN 0,8% SWE 0,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 5,7% Musik komponeret før: 94,3% Uropf 0,0% 1987-2018 5,7% 1950-1986 2,2% 1900-1949 20,1% 1850-1899 38,8% 1800-1849 13,2% 1700-1799 20,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

25.


Bornholms Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.338 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.338 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 13,0% Musik af udenlandske komponister: 87,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 12,0% Musik komponeret før: 88,0%

GER 35,6% FRA 14,9% DAN 13,0% AUT 6,5% RUS 4,4% SWE 4,3% GBR 3,9% ITA 3,4% ARG 2,5% ESP 2,2% FIN 1,8% USA 1,4% NOR 1,4% ØVRIGE 4,7%

Uropf 0,4% 1985/86/87- 11,7% 1950-1984/85/86 10,4% 1900-1949 23,2% 1850-1899 13,2% 1800-1849 14,3% 1700-1799 23,2% 1600-1699 3,7% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

26.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 476 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 476 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 6,9% Musik af udenlandske komponister: 93,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 11,6% Musik komponeret før: 88,4%

GER 27,1% FRA 20,0% GBR 8,0% DAN 6,9% AUT 5,3% RUS 4,8% ESP 4,6% ITA 4,4% USA 4,0% SWE 2,7% FIN 2,5% GRE 2,5% ARG 2,3% ØVRIGE 4,8%

Uropf 0,0% 1986-2017 11,6% 1950-1985 18,7% 1900-1949 24,8% 1850-1899 2,7% 1800-1849 21,0% 1700-1799 17,4% 1600-1699 3,8% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

27.


Sæson: 16/17

I alt: 393 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 393 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 11,5% Musik af udenlandske komponister: 88,5% GER 29,3% FRA 24,4% AUT 15,8% DAN 11,5% RUS 9,2% GBR 3,6% ARG 3,3% HUN 1,5% CHE 1,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 11,5% Musik komponeret før: 88,5% Uropf 0,0% 1986-2017 11,5% 1950-1985 7,9% 1900-1949 31,6% 1850-1899 19,1% 1800-1849 14,2% 1700-1799 15,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

28.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 469 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 469 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,5% Musik af udenlandske komponister: 79,5% GER 49,5% DAN 20,5% SWE 9,4% ITA 5,3% NOR 4,1% FIN 2,6% ARG 1,9% FRA 1,9% BRA 1,7% ESP 1,5% CZE 1,1% VEN 0,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 13,0% Musik komponeret før: 87,0% Uropf 1,1% 1987-2018 11,9% 1950-1986 4,1% 1900-1949 14,7% 1850-1899 18,8% 1800-1849 7,5% 1700-1799 35,2% 1600-1699 6,8% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

29.


Brage

– Randers Kammermusikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.210 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.210 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 16,7% Musik af udenlandske komponister: 83,3% GER 33,6% DAN 16,7% AUT 13,8% FRA 5,8% RUS 5,7% GBR 4,8% POL 4,0% ESP 3,6% ITA 3,3% HUN 3,2% USA 1,8% ØVRIGE 3,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 14,3% Musik komponeret før: 85,7% Uropf 0,0% 1987-2018 14,3% 1950-1986 2,9% 1900-1949 21,4% 1850-1899 17,4% 1800-1849 31,0% 1700-1799 11,6% 1600-1699 2,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

30.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 477 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 477 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,9% Musik af udenlandske komponister: 81,1% AUT 20,1% DAN 18,9% GER 13,4% FRA 13,0% RUS 10,7% ITA 5,2% ESP 4,8% GBR 4,2% ARG 2,7% GRE 2,5% USA 2,3% SER 2,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 28,3% Musik komponeret før: 71,7% Uropf 0,0% 1987-2018 28,3% 1950-1986 4,8% 1900-1949 18,4% 1850-1899 19,3% 1800-1849 18,2% 1700-1799 12,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 ,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

31.


Sæson: 16/17

I alt: 390 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 390 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 6,4% Musik af udenlandske komponister: 93,6% GER 54,1% AUT 17,2% DAN 6,4% GBR 5,1% ESP 3,8% RUS 3,8% POL 2,6% USA 2,1% ITA 1,8% SWE 1,5% HUN 0,8% FRA 0,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 6,4% Musik komponeret før: 93,6% Uropf 0,0% 1987-2018 6,4% 1950-1986 3,1% 1900-1949 11,0% 1850-1899 22,3% 1800-1849 43,1% 1700-1799 11,5% 1600-1699 2,6% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

32.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Den Danske Strygekvartet spillede desuden til sin koncert i sæsonen udvalgt nordisk folkemusik – men da værkerne ikke er nærmere specificeret, indgår de ikke i statistikken.

Sæson: 17/18

I alt: 343 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 343 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 25,4% Musik af udenlandske komponister: 74,6% GER 38,2% DAN 25,4% POL 11,1% HUN 10,5% GBR 5,2% ITA 2,3% ESP 1,7% FRA 1,5% AUT 1,2% CZE 1,2% RUS 0,9% USA 0,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 3,8% Musik komponeret før: 96,2% Uropf 0,0% 1987-2018 3,8% 1950-1986 0,0% 1900-1949 37,3% 1850-1899 9,0% 1800-1849 35,0% 1700-1799 10,8% 1600-1699 4,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

33.


Esbjerg Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.134 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6% Musik komponeret af mænd: 1.127 min Musik komponeret af kvinder: 7 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 16,5% Musik af udenlandske komponister: 83,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 12,2% Musik komponeret før: 87,8%

GER 33,7% DAN 16,5% AUT 13,5% ITA 11,0% GBR 5,4% FRA 4,4% ESP 3,4% BEL 2,4% CZE 2,2% HUN 2,0% POL 1,7% RUS 1,4% NOR 1,4% ISR 1,1%

Uropf 0,4% 1987-2018 11,7% 1950-1986 2,9% 1900-1949 14,9% 1850-1899 25,0% 1800-1849 19,8% 1700-1799 22,2% 1600-1699 3,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

34.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7%

99,3% 0,7%


Den franske komponist og musikpædagog Nadia Boulanger er kvinden bag den knapt 1% af musikken der blev spillet i Esbjerg Musikforening i de undersøgte sæsoner.

Sæson: 15/16

I alt: 388 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,2% Musik komponeret af kvinder: 1,8% Musik komponeret af mænd: 381 min Musik komponeret af kvinder: 7 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,9% Musik af udenlandske komponister: 96,1% GER 41,5% AUT 17,8% ITA 13,7% FRA 11,1% HUN 5,9% POL 4,9% DAN 3,9% GBR 1,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 3,9% Musik komponeret før: 96,1% Uropf 0,0% 1987-2018 3,9% 1950-1986 8,5% 1900-1949 17,0% 1850-1899 9,0% 1800-1849 34,0% 1700-1799 21,9% 1600-1699 5,7% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,1% Musik komponeret af kvinder: 1,9%

98,1% 1,9%

35.


Sæson: 16/17

I alt: 377 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 377 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 26,3% Musik af udenlandske komponister: 73,7% GER 44,8% DAN 26,3% GBR 7,4% AUT 7,2% BEL 7,2% RUS 4,2% FRA 1,9% ITA 1,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 20,2% Musik komponeret før: 79,8% Uropf 1,3% 1987-2018 18,8% 1950-1986 0,0% 1900-1949 11,9% 1850-1899 22,8% 1800-1849 13,5% 1700-1799 28,1% 1600-1699 3,4% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

36.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 369 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 369 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 19,8% Musik af udenlandske komponister: 80,2% DAN 19,8% ITA 18,4% AUT 15,4% GER 14,1% ESP 10,3% GBR 7,6% CZE 6,8% NOR 4,3% ISR 3,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 12,7% Musik komponeret før: 87,3% Uropf 0,0% 1987-2018 12,7% 1950-1986 0,0% 1900-1949 15,7% 1850-1899 43,9% 1800-1849 11,1% 1700-1799 16,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

37.


Espergærde Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.731 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,4% Musik komponeret af kvinder: 3,6% Musik komponeret af mænd: 1.668 min Musik komponeret af kvinder: 63 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,2% Musik af udenlandske komponister: 85,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 12,1% Musik komponeret før: 87,9%

GER 31,6% AUT 17,4% DAN 14,2% FRA 8,9% RUS 8,2% ITA 5,8% USA 2,8% GBR 2,4% FIN 2,2% SWE 1,8% CZE 1,6% ARG 1,0% ØVRIGE 2,1%

Uropf 0,0% 1987-2018 12,1% 1950-1986 6,6% 1900-1949 17,9% 1850-1899 22,8% 1800-1849 8,8% 1700-1799 29,6% 1600-1699 0,6% 1400-1599 0,6% Før 1400 1,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 71,4% Musik komponeret af kvinder: 28,6%

38.

71,4% 28,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,8% Musik komponeret af kvinder: 0,2%

99,8% 0,2%


Den russiske komponist Sofija Gubajdulina er kvinden bag knapt 23% af den nykomponerede musik denne sæson.

Sæson: 15/16

I alt: 621 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,2% Musik komponeret af kvinder: 5,8% Musik komponeret af mænd: 585 min Musik komponeret af kvinder: 36 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 18,7% Musik af udenlandske komponister: 81,3% GER 34,9% DAN 18,7% RUS 11,3% FRA 8,7% AUT 6,3% USA 4,7% CZE 4,3% SWE 3,9% FIN 2,7% ARG 2,1% POL 1,8% ITA 0,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 25,3% Musik komponeret før: 74,7% Uropf 0,0% 1987-2018 5,3% 1950-1986 2,1% 1900-1949 17,6% 1850-1899 24,0% 1800-1849 9,8% 1700-1799 21,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 77,1% Musik komponeret af kvinder: 22,9%

77,1% 22,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

39.


Sæson: 16/17

I alt: 565 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,5% Musik komponeret af kvinder: 0,5% Musik komponeret af mænd: 562 min Musik komponeret af kvinder: 3 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 1,9% Musik af udenlandske komponister: 98,1% AUT 31,5% GER 29,2% ITA 17,0% FRA 7,4% GBR 7,3% FIN 2,8% DAN 1,9% POR 1,1% USA 1,1% CHE 0,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 3,9% Musik komponeret før: 96,1% Uropf 0,0% 1987-2018 3,9% 1950-1986 4,1% 1900-1949 9,7% 1850-1899 33,5% 1800-1849 5,1% 1700-1799 42,7% 1600-1699 1,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

40.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6%

99,4% 0,6%


Størstedelen af den nye musik denne sæson er skrevet af den russiske komponist Lera Auerbach

Sæson: 17/18

I alt: 545 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,6% Musik komponeret af kvinder: 4,4% Musik komponeret af mænd: 521 min Musik komponeret af kvinder: 24 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,8% Musik af udenlandske komponister: 78,2% GER 30,3% DAN 21,8% AUT 15,6% RUS 13,2% FRA 10,6% USA 2,6% HUN 2,2% SWE 1,3% FIN 0,9% NOR 0,7% ARG 0,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 5,7% Musik komponeret før: 94,3% Uropf 0,0% 1987-2018 5,7% 1950-1986 14,5% 1900-1949 26,6% 1850-1899 10,3% 1800-1849 11,4% 1700-1799 25,5% 1600-1699 0,9% 1400-1599 1,8% Før 1400 3,3%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 22,6% Musik komponeret af kvinder: 77,4%

22,6% 77,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

41.


Fredericia Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.828 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.828 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,1% Musik af udenlandske komponister: 90,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 7,1% Musik komponeret før: 92,9%

GER 28,4% AUT 14,3% FRA 9,1% DAN 9,1% RUS 8,6% ITA 7,1% NOR 5,9% SWE 3,3% HUN 2,7% FIN 2,1% GBR 2,0% ITA 2,0% USA 1,9% ØVRIGE 3,5%

Uropf 0,5% 1987-2018 6,6% 1950-1986 9,0% 1900-1949 17,1% 1850-1899 37,6% 1800-1849 12,5% 1700-1799 13,2% 1600-1699 2,7% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,5%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

42.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 548 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 548 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,3% Musik af udenlandske komponister: 92,7% GER 33,6% NOR 17,3% FRA 9,7% AUT 8,2% DAN 7,3% ITA 6,6% FIN 5,5% RUS 4,9% ZAF 3,8% GBR 1,3% USA 1,3% BRA 0,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 5,8% Musik komponeret før: 94,2% Uropf 1,8% 1987-2018 4,0% 1950-1986 8,0% 1900-1949 9,7% 1850-1899 31,4% 1800-1849 23,5% 1700-1799 15,1% 1600-1699 6,4% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

43.


Sæson: 16/17

I alt: 566 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 566 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,3% Musik af udenlandske komponister: 85,7% AUT 20,7% GER 19,6% DAN 14,3% FRA 13,4% ITA 7,4% RUS 7,2% HUN 6,7% USA 4,9% EST 3,9% GBR 1,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 3,9% Musik komponeret før: 96,1% Uropf 0,0% 1987-2018 3,9% 1950-1986 18,9% 1900-1949 19,3% 1850-1899 23,5% 1800-1849 10,1% 1700-1799 20,8% 1600-1699 1,8% 1400-1599 0,0% Før 1400 ,8%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

44.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 714 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 714 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 6,3% Musik af udenlandske komponister: 93,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 10,6% Musik komponeret før: 89,4%

GER 31,4% AUT 14,0% RUS 12,6% ITA 12,3% SWE 8,4% DAN 6,3% FRA 5,2% GBR 2,8% NOR 1,8% HUN 1,5% POL 1,4% CZE 1,1% FIN 1,1%

Uropf 0,0% 1987-2018 10,6% 1950-1986 2,0% 1900-1949 21,0% 1850-1899 53,5% 1800-1849 6,0% 1700-1799 5,7% 1600-1699 0,7% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

45.


Fuglsang Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.562 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,1% Musik komponeret af kvinder: 1,9% Musik komponeret af mænd: 1.532 min Musik komponeret af kvinder: 30 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,9% Musik af udenlandske komponister: 91,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 15,9% Musik komponeret før: 84,1%

GER 32,1% AUT 17,5% FRA 14,7% DAN 8,9% CZE 4,7% SWE 4,7% ARG 2,8% ITA 2,8% GBR 2,5% RUS 2,2% BRA 2,0% NOR 1,2% ØVRIGE 4,0%

Uropf 0,0% 1987-2018 15,9% 1950-1986 8,8% 1900-1949 18,1% 1850-1899 12,7% 1800-1849 18,9% 1700-1799 25,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 88,0% Musik komponeret af kvinder: 12,0%

46.

88,0% 12,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Musikken af en kvindelig komponist spillet denne sæson var franske Suzanne Girauds violinkoncert ’Le Dauphin’.

Sæson: 15/16

I alt: 498 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,4% Musik komponeret af kvinder: 5,6% Musik komponeret af mænd: 470 min Musik komponeret af kvinder: 28 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,2% Musik af udenlandske komponister: 94,8% GER 28,3% AUT 25,5% FRA 18,7% ARG 7,4% DAN 5,2% NOR 3,6% CZE 3,6% ITA 3,4% USA 2,2% RUS 2,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 10,4% Musik komponeret før: 89,6% Uropf 0,0% 1987-2018 10,4% 1950-1986 6,8% 1900-1949 12,9% 1850-1899 19,3% 1800-1849 26,3% 1700-1799 24,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 46,2% Musik komponeret af kvinder: 53,8%

46,2% 53,8%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

47.


Sæson: 16/17

I alt: 546 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 546 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,5% Musik af udenlandske komponister: 92,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 20,3% Musik komponeret før: 79,7%

GER 47,1% SWE 13,4% AUT 11,2% DAN 7,5% BRA 5,9% FRA 4,8% CZE 2,7% ITA 1,6% GBR 1,5% RUS 1,5% LBN 0,9% VEN 0,7% ESP 0,7% USA 0,5%

Uropf 0,0% 1987-2018 20,3% 1950-1986 3,3% 1900-1949 13,4% 1850-1899 16,3% 1800-1849 11,9% 1700-1799 34,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

48.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæsonen indeholdt desuden en julekoncert med dansk og udenlandsk kormusik, som ikke er medregnet i statistikken på grund af manglende specificeret program.

Sæson: 17/18

I alt: 518 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4% Musik komponeret af mænd: 516 min Musik komponeret af kvinder: 2 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 13,9% Musik af udenlandske komponister: 86,1% FRA 21,2% GER 19,9% AUT 16,4% DAN 13,9% CZE 7,9% GBR 6,0% RUS 3,3% ITA 3,3% HUN 3,1% POL 2,7% ARG 1,4% CRO 1,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 16,6% Musik komponeret før: 83,4% Uropf 0,0% 1987-2018 16,6% 1950-1986 16,6% 1900-1949 28,0% 1850-1899 2,5% 1800-1849 19,1% 1700-1799 17,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 97,7% Musik komponeret af kvinder: 2,3%

97,7% 2,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

49.


Furesø Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.483 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,6% Musik komponeret af kvinder: 2,4% Musik komponeret af mænd: 1.447 min Musik komponeret af kvinder: 36 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,3% Musik af udenlandske komponister: 77,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 8,2% Musik komponeret før: 91,8%

GER 31,4% DAN 22,3% AUT 14,1% FRA 10,3% GBR 3,4% ITA 3,3% HUN 2,8% POL 2,8% RUS 2,4% USA 1,7% SWE 1,7% ARG 0,8% ØVRIGE 3,0%

Uropf 0,7% 1987-2018 7,4% 1950-1986 8,5% 1900-1949 19,2% 1850-1899 27,7% 1800-1849 24,2% 1700-1799 0,5% 1600-1699 1,1% 1400-1599 0,7% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

50.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,4% Musik komponeret af kvinder: 2,6%

97,4% 2,6%


Størstedelen af den danske musik, der blev spillet i Furesø Musikforening denne sæson, er skrevet af Carl Nielsen og Morten Kargaard

Sæson: 15/16

I alt: 426 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,4% Musik komponeret af kvinder: 2,6% Musik komponeret af mænd: 415 min Musik komponeret af kvinder: 11 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 46,9% Musik af udenlandske komponister: 53,1% DAN 46,9% GER 27,5% FRA 7,5% GBR 4,9% RUS 4,2% POL 2,8% USA 1,9% CZE 1,4% ARG 1,2% AUT 0,9% ITA 0,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 18,1% Musik komponeret før: 81,9% Uropf 1,2% 1987-2018 16,9% 1950-1986 14,1% 1900-1949 27,0% 1850-1899 18,3% 1800-1849 11,3% 1700-1799 8,7% 1600-1699 0,9% 1400-1599 1,6% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 96,8% Musik komponeret af kvinder: 3,2%

96,8% 3,2%

51.


Svenske Elfrida Andrée er eneste kvinde repræsenteret i denne sæson med hendes ’Klavertrio nr. 2 i g-mol’ fra 1884.

Sæson: 16/17

I alt: 592 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,8% Musik komponeret af kvinder: 4,2% Musik komponeret af mænd: 567 min Musik komponeret af kvinder: 25 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 16,4% Musik af udenlandske komponister: 83,6% GER 26,0% AUT 23,3% DAN 16,4% FRA 11,1% HUN 7,1% ITA 5,6% SWE 4,2% ESP 1,9% USA 1,9% GBR 1,5% FRO 0,7% LBN 0,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 5,1% Musik komponeret før: 94,9% Uropf 1,0% 1987-2018 4,1% 1950-1986 5,4% 1900-1949 16,6% 1850-1899 37,3% 1800-1849 22,8% 1700-1799 10,3% 1600-1699 2,0% 1400-1599 0,5% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

52.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 95,6% Musik komponeret af kvinder: 4,4%

95,6% 4,4%


To koncerter med henholdsvis klavertalenter fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt prisvindere fra en Steinway-konkurrence er ikke regnet med, da programmerne ikke var lagt fast ved redaktionens deadline.

Sæson: 17/18

I alt: 465 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 465 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,1% Musik af udenlandske komponister: 92,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 3,0% Musik komponeret før: 97,0%

GER 41,9% AUT 14,4% FRA 11,8% DAN 7,1% POL 6,2% GBR 4,5% RUS 3,9% ITA 2,8% LAT 1,9% POR 1,5% ARG 1,5% USA 1,3% CZE 1,1%

Uropf 0,0% 1987-2018 3,0% 1950-1986 7,3% 1900-1949 15,3% 1850-1899 24,1% 1800-1849 37,8% 1700-1799 2,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

53.


Faaborg Musikforening

54.


Det har ikke været muligt at indhente tilstrækkelig information om de to andre sæsoner i Faaborg Musikforening, hvorfor sæson 17/18 står alene i statistikken.

Sæson: 17/18

I alt: 627 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,2% Musik komponeret af kvinder: 0,8% Musik komponeret af mænd: 622 min Musik komponeret af kvinder: 5 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 52,0% Musik af udenlandske komponister: 48,0% DAN 52,0% GER 27,3% AUT 7,7% SWE 3,0% ESP 2,7% USA 2,6% NOR 1,1% GBR 1,1% FIN 0,8% CAN 0,8% ITA 0,5% RUS 0,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 34,3% Musik komponeret før: 65,7% Uropf 0,0% 1987-2018 34,3% 1950-1986 11,0% 1900-1949 13,7% 1850-1899 21,1% 1800-1849 0,0% 1700-1799 19,3% 1600-1699 0,6% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 97,6% Musik komponeret af kvinder: 2,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

97,6% 2,4%

100% 0%

55.


Hellerup Kammermusikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.459 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.459 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4,9% Musik af udenlandske komponister: 95,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 2,8% Musik komponeret før: 97,2%

GER 39,8% AUT 14,2% CZE 9,3% RUS 9,2% FRA 8,5% DAN 4,9% ESP 4,2% HUN 3,9% USA 1,6% BRA 1,4% JAP 0,8% ARG 0,5% ØVRIGE 1,8%

Uropf 0,3% 1987-2018 2,5% 1950-1986 6,6% 1900-1949 21,2% 1850-1899 23,3% 1800-1849 24,5% 1700-1799 19,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

56.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


g

Den danske musik spillet i denne sæson er Per Nørgårds ’Spell’ samt Rued Langgaards ’I det blafrende efteraarslygteskær’.

Sæson: 15/16

I alt: 466 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 466 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4,5% Musik af udenlandske komponister: 95,5% GER 55,6% AUT 16,3% RUS 9,9% HUN 8,8% FRA 4,9% DAN 4,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 0% Musik komponeret før: 100% Uropf 0,0% 1987-2018 0,0% 1950-1986 13,3% 1900-1949 12,4% 1850-1899 16,7% 1800-1849 30,3% 1700-1799 27,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

57.


Sæson: 16/17

I alt: 438 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 438 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,6% Musik af udenlandske komponister: 90,4% GER 25,6% RUS 18,5% AUT 13,5% FRA 13,2% CZE 13,2% DAN 9,6% HUN 3,7% JAP 2,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 6,6% Musik komponeret før: 93,4% Uropf 0,0% 1987-2018 6,6% 1950-1986 6,2% 1900-1949 26,3% 1850-1899 28,1% 1800-1849 21,5% 1700-1799 11,4% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

58.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 555 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 555 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 1,4% Musik af udenlandske komponister: 98,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 2,2% Musik komponeret før: 97,8%

GER 37,8% CZE 13,9% AUT 13,0% ESP 11,2% FRA 7,7% USA 4,1% BRA 3,6% DAN 1,4% ARG 1,3% RUS 1,3% SWE 0,9% AUS 0,9% CHE 0,9% ØVRIGE 2,0%

Uropf 0,9% 1987-2018 1,3% 1950-1986 1,3% 1900-1949 24,5% 1850-1899 25,0% 1800-1849 22,2% 1700-1799 20,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

59.


Hjørring Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.445 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.445 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,6% Musik af udenlandske komponister: 84,4% GER 37,1% AUT 20,2% DAN 15,6% RUS 8,7% HUN 4,5% FRA 3,7% POL 3,5% ROM 3,3% USA 1,9% ITA 1,0% BRA 0,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 3,3% Musik komponeret før: 96,7% Uropf 1,5% 1987-2018 3,3% 1950-1986 3,1% 1900-1949 19,4% 1850-1899 17,7% 1800-1849 33,1% 1700-1799 19,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

60.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Den danske komponist Fini Henriques skrev i 1937 en kvartet i a-mol, der ikke var blevet uropført før end ved koncerten i Hjørring Musikforening denne sæson.

Sæson: 15/16

I alt: 509 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 509 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,8% Musik af udenlandske komponister: 90,2% GER 41,3% AUT 24,4% DAN 9,7% FRA 9,4% HUN 7,7% RUS 5,1% BRA 1,6% USA 0,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 2,9% Musik komponeret før: 97,1% Uropf 4,1% 1987-2018 2,9% 1950-1986 4,5% 1900-1949 13,9% 1850-1899 18,3% 1800-1849 36,1% 1700-1799 21,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

61.


Sæson: 16/17

I alt: 436 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 436 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,9% Musik af udenlandske komponister: 79,1% GER 52,8% DAN 20,9% AUT 8,5% HUN 6,0% POL 5,5% USA 5,3% FRA 1,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 5,3% Musik komponeret før: 94,7% Uropf 0,0% 1987-2018 5,3% 1950-1986 0,0% 1900-1949 14,4% 1850-1899 15,1% 1800-1849 40,1% 1700-1799 16,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

62.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæsonen indeholdt desuden en koncert med sopranen Nickie Johansson og pianisten Mogens Dalsgaard, som ikke er medregnet i statistikken på grund af manglende specificeret program.

Sæson: 17/18

I alt: 500 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 500 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 16,8% Musik af udenlandske komponister: 83,2% AUT 26,2% RUS 20,0% GER 19,2% DAN 16,8% ROM 9,4% POL 5,4% ITA 3,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 2,0% Musik komponeret før: 98,0% Uropf 0,0% 1987-2018 2,0% 1950-1986 4,4% 1900-1949 29,2% 1850-1899 19,4% 1800-1849 23,8% 1700-1799 21,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

63.


Hobro Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.581 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 1.581 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 11,8% Musik af udenlandske komponister: 88,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 7,0% Musik komponeret før: 93,0%

GER 35,4% DAN 11,8% AUT 11,2% RUS 6,6% FRA 5,8% ITA 4,0% POL 4,0% CZE 3,6% USA 3,0% FIN 2,5% HUN 2,1% BRA 1,9% NOR 1,5% ESP 1,3% ØVRIGE 5,4% Uropf 0,0% 1987-2018 7,0% 1950-1986 9,6% 1900-1949 20,8% 1850-1899 22,5% 1800-1849 22,1% 1700-1799 17,8% 1600-1699 0,4% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

64.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 555 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 555 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,5% Musik af udenlandske komponister: 84,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 7,9% Musik komponeret før: 92,1%

GER 19,6% DAN 15,5% AUT 11,7% RUS 8,6% FRA 7,9% HUN 5,9% USA 5,6% CZE 5,0% FIN 4,5% NOR 4,1% ITA 2,7% BEL 2,5% POL 1,8% ØVRIGE 4,3%

Uropf 0,0% 1987-2018 7,9% 1950-1986 12,1% 1900-1949 23,6% 1850-1899 22,5% 1800-1849 18,6% 1700-1799 15,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

65.


Sæson: 16/17

I alt: 434 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 434 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 16,8% Musik af udenlandske komponister: 83,2% GER 29,7% DAN 16,8% AUT 11,3% RUS 9,4% POL 8,5% ITA 7,6% FRA 4,8% ESP 4,6% ARM 2,5% USA 1,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 5,1% Musik komponeret før: 94,9% Uropf 0,0% 1987-2018 5,1% 1950-1986 3,9% 1900-1949 32,0% 1850-1899 27,6% 1800-1849 24,9% 1700-1799 6,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

66.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 592 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 592 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4,6% Musik af udenlandske komponister: 95,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 7,4% Musik komponeret før: 92,6%

GER 54,2% AUT 10,6% BRA 5,1% CZE 4,9% FRA 4,6% DAN 4,6% POL 2,7% ITA 2,7% GBR 2,5% FIN 2,5% RUS 2,5% ARG 1,7% USA 1,4%

Uropf 0,0% 1987-2018 7,4% 1950-1986 11,3% 1900-1949 10,0% 1850-1899 18,6% 1800-1849 23,3% 1700-1799 28,4% 1600-1699 1,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

67.


Hørsholm Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.456 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3% Musik komponeret af mænd: 1.451 min Musik komponeret af kvinder: 5 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,6% Musik af udenlandske komponister: 94,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 6,1% Musik komponeret før: 93,9%

GER 43,7% AUT 11,9% FRA 8,5% DAN 5,6% RUS 5,1% CZE 4,6% NOR 3,8% HUN 2,9% ITA 2,7% ARG 2,7% GBR 2,4% USA 1,6% ØVRIGE 4,4%

Uropf 0,0% 1987-2018 6,1% 1950-1986 8,0% 1900-1949 11,4% 1850-1899 20,5% 1800-1849 26,8% 1700-1799 21,7% 1600-1699 5,5% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,4% Musik komponeret af kvinder: 5,6%

68.

94,4% 5,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 427 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 427 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4,7% Musik af udenlandske komponister: 95,3% GER 47,3% AUT 26,2% CZE 15,7% FRA 6,1% DAN 4,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 0% Musik komponeret før: 100% Uropf 0,0% 1987-2018 0,0% 1950-1986 3,3% 1900-1949 10,3% 1850-1899 42,4% 1800-1849 32,6% 1700-1799 11,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

69.


Sæson: 16/17

I alt: 613 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 613 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,9% Musik af udenlandske komponister: 96,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 5,7% Musik komponeret før: 94,3%

GER 46,3% FRA 10,3% HUN 6,9% ITA 6,5% ARG 5,7% GBR 5,7% RUS 4,4% NOR 4,4% DAN 3,9% JAP 2,1% ESP 1,5% FRO 1,5% BRA 0,8%

Uropf 0,0% 1987-2018 5,7% 1950-1986 12,6% 1900-1949 11,7% 1850-1899 2,8% 1800-1849 25,6% 1700-1799 28,5% 1600-1699 13,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

70.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Det eneste værk skrevet af en kvinde denne sæson var ’Psalm’ for cello og klaver af den estiske komponist Ester Mägi.

Sæson: 17/18

I alt: 416 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2% Musik komponeret af mænd: 411 min Musik komponeret af kvinder: 5 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 9,1% Musik af udenlandske komponister: 90,9% GER 36,1% AUT 14,7% RUS 11,3% DAN 9,1% FRA 8,4% NOR 7,0% USA 5,8% FIN 3,6% ESP 1,9% EST 1,2% ARG 1,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 13,0% Musik komponeret før: 87,0% Uropf 0,0% 1987-2018 13,0% 1950-1986 6,3% 1900-1949 12,0% 1850-1899 31,3% 1800-1849 22,8% 1700-1799 14,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 90,7% Musik komponeret af kvinder: 9,3%

90,7% 9,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

71.


Kammermusik Odense Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.337 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2% Musik komponeret af mænd: 1.321 min Musik komponeret af kvinder: 16 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,2% Musik af udenlandske komponister: 91,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 3,4% Musik komponeret før: 96,6%

GER 34,1% AUT 26,4% FRA 8,6% POL 8,1% NOR 5,3% ITA 4,6% RUS 2,4% ISL 2,2% HUN 2,2% LAT 2,0% DAN 1,5% FIN 1,3% GBR 1,3%

Uropf 0,0% 1987-2018 3,4% 1950-1986 5,8% 1900-1949 12,3% 1850-1899 34,4% 1800-1849 31,2% 1700-1799 9,1% 1600-1699 3,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 87,0% Musik komponeret af kvinder: 13,0%

72.

87,0% 13,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,2% Musik komponeret af kvinder: 0,8%

99,2% 0,8%


Sæson: 15/16

I alt: 448 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 448 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,8% Musik af udenlandske komponister: 77,2% GER 39,3% DAN 22,8% AUT 16,1% RUS 10,5% CZE 6,5% FRA 4,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 2,2% Musik komponeret før: 97,8% Uropf 0,0% 1987-2018 2,2% 1950-1986 3,1% 1900-1949 7,6% 1850-1899 39,7% 1800-1849 44,2% 1700-1799 3,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

73.


Sæson: 16/17

I alt: 434 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,7% Musik komponeret af kvinder: 2,3% Musik komponeret af mænd: 424 min Musik komponeret af kvinder: 10 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% GER 24,2% FRA 21,2% AUT 20,7% CZE 13,6% POL 10,8% GBR 3,5% USA 3,5% HUN 1,6% RUS 0,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 3,0% Musik komponeret før: 97,0% Uropf 0,0% 1987-2018 3,0% 1950-1986 11,8% 1900-1949 19,8% 1850-1899 38,7% 1800-1849 20,7% 1700-1799 6,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

74.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,6% Musik komponeret af kvinder: 2,4%

97,6% 2,4%


Sæson: 17/18

I alt: 455 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,7% Musik komponeret af kvinder: 1,3% Musik komponeret af mænd: 449 min Musik komponeret af kvinder: 6 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 1,5% Musik af udenlandske komponister: 98,5% GER 36,1% AUT 14,7% FRA 11,3% POL 9,1% NOR 8,4% ITA 7,0% RUS 5,8% ISL 3,6% HUN 1,9% LAT 1,2% DAN 1,0%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 5,1% Musik komponeret før: 94,9% Uropf 0,0% 1987-2018 5,1% 1950-1986 2,6% 1900-1949 9,9% 1850-1899 25,1% 1800-1849 28,4% 1700-1799 17,8% 1600-1699 9,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 73,9% Musik komponeret af kvinder: 26,1%

73,9% 26,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

75.


Lyngby Taarbæk Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.503 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3% Musik komponeret af mænd: 1.498 min Musik komponeret af kvinder: 5 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 22,6% Musik af udenlandske komponister: 77,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 10,2% Musik komponeret før: 89,8%

DAN 22,6% AUT 18,8% RUS 16,2% GER 13,8% FRA 7,5% POL 6,0% SWE 3,4% NOR 3,1% ITA 2,9% CZE 2,3% GBR 1,2% EST 0,8% NLD 0,6% FIN 0,6% ESP 0,1% Uropf 0,0% 1987-2018 10,2% 1950-1986 7,7% 1900-1949 19,1% 1850-1899 21,8% 1800-1849 21,0% 1700-1799 19,7% 1600-1699 1,1% 1400-1599 1,7% Før 1400 0,3%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,7% Musik komponeret af kvinder: 3,3%

76.

96,7% 3,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Størstedelen af den danske musik spillet denne sæson er skrevet af Carl Nielsen samt af komponisten Leopold van der Pals

Sæson: 15/16

I alt: 545 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 545 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 40,2% Musik af udenlandske komponister: 59,8% DAN 40,2% RUS 18,9% GER 12,7% POL 10,8% ITA 7,0% AUT 4,6% GBR 3,3% NLD 1,7% FRA 0,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 9,7% Musik komponeret før: 90,3% Uropf 0,0% 1987-2018 9,7% 1950-1986 12,3% 1900-1949 26,8% 1850-1899 24,0% 1800-1849 19,1% 1700-1799 14,3% 1600-1699 0,9% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

77.


Sæsonen indeholdt desuden en koncert med en blokfløjtekvartet, der ikke er medregnet i statistikken på grund af manglende specificeret program.

Sæson: 16/17

I alt: 474 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,9% Musik komponeret af kvinder: 1,1% Musik komponeret af mænd: 469 min Musik komponeret af kvinder: 5 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,1% Musik af udenlandske komponister: 85,9% AUT 27,0% RUS 18,4% FRA 17,1% DAN 14,1% GER 12,2% SWE 9,5% FIN 1,3% ESP 0,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 20,5% Musik komponeret før: 79,5% Uropf 0,0% 1987-2018 20,5% 1950-1986 5,3% 1900-1949 10,5% 1850-1899 22,6% 1800-1849 23,8% 1700-1799 14,6% 1600-1699 0,8% 1400-1599 1,9% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,8% Musik komponeret af kvinder: 5,2%

78.

94,8% 5,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæsonen indeholdt desuden en koncert med en harpetrio, der ikke er medregnet i statistikken på grund af manglende specificeret program.

Sæson: 17/18

I alt: 484 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 484 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 11,2% Musik af udenlandske komponister: 88,8% AUT 26,9% GER 16,7% DAN 11,2% RUS 11,2% NOR 9,5% CZE 7,2% POL 6,4% FRA 5,4% EST 2,5% SWE 1,2% ITA 1,2% FIN 0,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 0,6% Musik komponeret før: 99,4% Uropf 0,0% 1987-2018 0,6% 1950-1986 4,8% 1900-1949 18,8% 1850-1899 18,4% 1800-1849 20,5% 1700-1799 30,8% 1600-1699 1,7% 1400-1599 3,5% Før 1400 1,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

79.


Maribo Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.515 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,3% Musik komponeret af kvinder: 1,7% Musik komponeret af mænd: 1.489 min Musik komponeret af kvinder: 26 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 26,5% Musik af udenlandske komponister: 73,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 26,5% Musik komponeret før: 73,5%

GER 30,8% DAN 26,5% GRL 5,1% CZE 5,0% RUS 4,9% FRA 4,7% POL 4,7% NOR 3,2% ARG 2,8% USA 2,4% GRE 1,8% SWE 1,6% ØVRIGE 6,7%

Uropf 1,0% 1987-2018 25,5% 1950-1986 9,4% 1900-1949 13,1% 1850-1899 18,1% 1800-1849 15,0% 1700-1799 17,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 93,5% Musik komponeret af kvinder: 6,5%

80.

93,5% 6,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


I denne sæson blev Anders Koppels værk ’Passacaglia’ uropført i Maribo Musikforening af Storstrøms Kammerensemble.

Sæson: 15/16

I alt: 460 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,8% Musik komponeret af kvinder: 2,2% Musik komponeret af mænd: 450 min Musik komponeret af kvinder: 10 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 30,7% Musik af udenlandske komponister: 69,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 15,4% Musik komponeret før: 84,6%

DAN 30,7% GER 30,0% RUS 7,6% SWE 5,2% POL 5,2% LBN 4,8% AUT 4,1% ARG 2,8% NOR 2,8% CHE 2,4% ESP 1,7% BIH 1,3% FRA 1,3%

Uropf 3,3% 1987-2018 12,2% 1950-1986 16,3% 1900-1949 9,3% 1850-1899 30,7% 1800-1849 12,4% 1700-1799 15,9% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,9% Musik komponeret af kvinder: 14,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

85,9% 14,1%

100% 0%

81.


Sæsonen indeholdt desuden en operakoncert, som ikke er medregnet i statistikken på grund af manglende specificeret program.

Sæson: 16/17

I alt: 557 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 557 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 20,1% Musik af udenlandske komponister: 79,9% GER 25,5% DAN 20,1% GRL 14,0% CZE 10,1% POL 8,4% FRA 6,5% RUS 4,8% ARG 4,7% NOR 3,4% HUN 1,3% ITA 1,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 33,0% Musik komponeret før: 67,0% Uropf 0,0% 1987-2018 33,0% 1950-1986 3,1% 1900-1949 16,9% 1850-1899 13,8% 1800-1849 21,9% 1700-1799 11,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

82.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæsonen indeholdt desuden en nytårskoncert, som ikke er medregnet i statistikken på grund af manglende specificeret program.

Sæson: 17/18

I alt: 498 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 96,8% Musik komponeret af kvinder: 3,2% Musik komponeret af mænd: 482 min Musik komponeret af kvinder: 16 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 29,7% Musik af udenlandske komponister: 70,3% GER 41,9% DAN 21,2% USA 8,1% FRA 6,5% GRE 6,1% CZE 4,3% NOR 3,6% RUS 2,7% ITA 2,3% GBR 1,8% ARG 0,9% HUN 0,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 29,3% Musik komponeret før: 70,7% Uropf 0,0% 1987-2018 29,3% 1950-1986 10,2% 1900-1949 12,2% 1850-1899 11,2% 1800-1849 9,8% 1700-1799 27,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 89,0% Musik komponeret af kvinder: 11,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

89,0% 11,0%

100% 0%

83.


Nordjyllands Unge Tonekunstnere

Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.169 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,3% Musik komponeret af kvinder: 2,7% Musik komponeret af mænd: 1.137 min Musik komponeret af kvinder: 32 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 55,9% Musik af udenlandske komponister: 44,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 69,5% Musik komponeret før: 30,5%

DAN 55,9% USA 8,6% ITA 8,0% FRA 4,0% GER 3,5% POL 3,0% NLD 2,1% NOR 2,1% GBR 1,9% GRE 1,6% SWE 1,4% BRA 1,3% ØVRIGE 6,6%

Uropf 16,8% 1987-2018 52,8% 1950-1986 15,9% 1900-1949 7,3% 1850-1899 1,8% 1800-1849 0,2% 1700-1799 2,4% 1600-1699 2,9% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,1% Musik komponeret af kvinder: 3,9%

84.

96,1% 3,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 342 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 342 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 69,6% Musik af udenlandske komponister: 30,4% DAN 69,6% NOR 4,6% GER 4,7% FRA 4,7% SWE 4,1% GBR 3,2% ITA 3,2% ESP 1,8% AUT 1,8% CUB 1,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 66,1% Musik komponeret før: 33,9% Uropf 17,0% 1987-2018 49,1% 1950-1986 13,5% 1900-1949 5,6% 1850-1899 3,2% 1800-1849 0,6% 1700-1799 1,8% 1600-1699 9,4% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

85.


Sæson: 16/17

I alt: 433 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 433 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 48,7% Musik af udenlandske komponister: 51,3% DAN 49,2% USA 19,8% NLD 6,6% GRE 5,0% FRA 4,0% BRA 4,0% POL 4,0% ITA 2,6% NZL 1,6% CUB 1,6% NOR 1,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 77,1% Musik komponeret før: 22,9% Uropf 18,5% 1987-2018 58,7% 1950-1986 11,5% 1900-1949 9,0% 1850-1899 2,3% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

86.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Flere nulevende kvindelige komponister stod på programmet denne sæson blandt andre polske Anna Jastrzebska og danske Hanne Ørvad.

Sæson: 17/18

I alt: 394 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 91,9% Musik komponeret af kvinder: 8,1% Musik komponeret af mænd: 362 min Musik komponeret af kvinder: 32 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 51,8% Musik af udenlandske komponister: 48,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 64,2% Musik komponeret før: 35,8%

DAN 51,8% ITA 18,3% GER 6,3% POL 5,1% FRA 4,1% GBR 2,8% USA 2,8% ISL 2,5% EST 2,3% GRL 2,0% RUS 0,8% SWE 0,5% CAN 0,5% CHN 0,3%

Uropf 14,7% 1987-2018 49,5% 1950-1986 22,8% 1900-1949 6,9% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 5,6% 1600-1699 0,5% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 87,4% Musik komponeret af kvinder: 12,6%

87,4% 12,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

87.


Ny Musik i Birkerød

88.


Det har ikke været muligt at indhente informationer om de to andre sæsoner i Ny Musik i Birkerød, hvorfor sæson 17/18 står alene i statistikken.

Sæson: 17/18

I alt: 728 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 88,3% Musik komponeret af kvinder: 11,7% Musik komponeret af mænd: 643 min Musik komponeret af kvinder: 85 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 54,7% Musik af udenlandske komponister: 45,3% DAN 54,7% POL 17,0% FIN 6,3% AUT 4,9% GER 4,5% GBR 3,7% ITA 1,5% MEX 1,4% GBR 1,4% ZAF 1,1% IRN 0,8% ØVRIGE 2,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 72,7% Musik komponeret før: 27,3% Uropf 16,3% 1987-2018 56,3% 1950-1986 17,3% 1900-1949 3,4% 1850-1899 4,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 2,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 83,9% Musik komponeret af kvinder: 16,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

83,9% 16,1%

100% 0%

89.


Ny Musik i Frederikshavn Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 863 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 88,5% Musik komponeret af kvinder: 11,5% Musik komponeret af mænd: 764 min Musik komponeret af kvinder: 99 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 29,4% Musik af udenlandske komponister: 70,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 76,2% Musik komponeret før: 23,8%

DAN 29,4% CUB 15,4% GER 10,4% USA 7,6% NOR 6,6% ITA 5,8% FRA 3,0% SWE 2,5% ESP 2,4% MEX 2,3% ISL 2,3% GBR 2,0% ARG 2,0% ØVRIGE 8,1%

Uropf 34,8% 1987-2018 41,5% 1950-1986 8,3% 1900-1949 3,7% 1850-1899 0,0% 1800-1849 1,3% 1700-1799 8,0% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,7% Før 1400 1,7%

90.

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 87,2% Musik komponeret af kvinder: 12,8%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 92,7% Musik komponeret af kvinder: 7,3%

87,2% 12,8%

92,7% 7,3%


Eneste kvindelige komponist er Mette Nielsen.

Sæson: 15/16

I alt: 196 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,4% Musik komponeret af kvinder: 2,6% Musik komponeret af mænd: 191 min Musik komponeret af kvinder: 5 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,4% Musik af udenlandske komponister: 78,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 79,1% Musik komponeret før: 20,9%

DAN 21,4% CUB 11,7% ITA 10,2% GBR 8,7% GER 7,7% USA 7,7% ISL 6,6% CYP 6,6% MEX 5,1% SWE 4,1% FRA 2,6% NOR 2,6% CAN 2,6% ESP 2,5% SER 1,0% Uropf 48,5% 1987-2018 30,6% 1950-1986 3,6% 1900-1949 2,6% 1850-1899 0,0% 1800-1849 4,1% 1700-1799 9,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 1,5% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 96,8% Musik komponeret af kvinder: 3,2%

96,8% 3,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

91.


Sæson: 16/17

I alt: 322 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 88,5% Musik komponeret af kvinder: 11,5% Musik komponeret af mænd: 285 min Musik komponeret af kvinder: 37 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 31,4% Musik af udenlandske komponister: 68,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 80,1% Musik komponeret før: 19,9%

DAN 31,4% CUB 14,0% USA 13,4% ITA 9,3% ARG 5,3% SWE 4,3% ROM 3,7% GER 3,7% NOR 3,1% MEX 3,1% GRE 2,5% ISL 2,2% HUN 1,6% ØVRIGE 2,5%

Uropf 32,9% 1987-2018 47,2% 1950-1986 7,8% 1900-1949 7,5% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,9% 1700-1799 2,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,9% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 85,7% Musik komponeret af kvinder: 14,3%

92.

85,7% 14,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 345 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 83,5% Musik komponeret af kvinder: 16,5% Musik komponeret af mænd: 288 min Musik komponeret af kvinder: 57 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 32,2% Musik af udenlandske komponister: 67,8% DAN 32,2% CUB 18,8% GER 18,3% NOR 12,2% FRA 6,1% TAI 4,3% ESP 4,3% USA 2,3% JAP 1,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 71,0% Musik komponeret før: 29,0% Uropf 28,7% 1987-2018 42,3% 1950-1986 11,6% 1900-1949 0,9% 1850-1899 0,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 12,2% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 4,3%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 82,9% Musik komponeret af kvinder: 17,1%

82,9% 17,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 85,0% Musik komponeret af kvinder: 15,0%

85,0% 15,0%

93.


Ribe Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.155 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,1% Musik komponeret af kvinder: 5,9% Musik komponeret af mænd: 1.087 min Musik komponeret af kvinder: 68 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 33,8% Musik af udenlandske komponister: 66,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 27,9% Musik komponeret før: 72,1%

DAN 33,8% GER 15,3% HUN 7,9% ITA 7,9% FRA 6,1% AUT 5,6% CZE 5,0% RUS 4,9% NOR 3,2% SWE 2,7% POL 2,6% CRO 2,1% ESP 1,7% ØVRIGE 1,1%

Uropf 2,6% 1987-2018 25,3% 1950-1986 12,1% 1900-1949 15,5% 1850-1899 21,4% 1800-1849 10,6% 1700-1799 5,5% 1600-1699 5,7% 1400-1599 0,5% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 83,5% Musik komponeret af kvinder: 16,5%

94.

83,5% 16,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,2% Musik komponeret af kvinder: 1,8%

98,2% 1,8%


Sæsonen indeholdt desuden en koncert med blandet populært repertoire og operetteuddrag, der ikke er taget med i statistikken på grund af manglende specificeret program.

Sæson: 15/16

I alt: 442 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,2% Musik komponeret af kvinder: 6,8% Musik komponeret af mænd: 412 min Musik komponeret af kvinder: 30 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 48,2% Musik af udenlandske komponister: 51,8% DAN 48,2% ITA 15,6% AUT 10,6% HUN 8,8% RUS 8,1% CRO 5,4% CZE 1,8% FRA 0,7% BEL 0,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 37,8% Musik komponeret før: 62,2% Uropf 0,0% 1987-2018 37,8% 1950-1986 13,6% 1900-1949 23,8% 1850-1899 9,7% 1800-1849 0,0% 1700-1799 0,0% 1600-1699 13,8% 1400-1599 1,4% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 82,0% Musik komponeret af kvinder: 18,0%

82,0% 18,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

95.


Sæson: 16/17

I alt: 293 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,9% Musik komponeret af kvinder: 5,1% Musik komponeret af mænd: 278 min Musik komponeret af kvinder: 15 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 8,2% Musik af udenlandske komponister: 91,8% GER 46,8% HUN 13,0% CZE 8,5% DAN 8,2% RUS 7,2% FRA 5,5% AUT 5,1% ESP 2,4% GBR 1,7% JAP 1,0% NOR 0,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 11,9% Musik komponeret før: 88,1% Uropf 0,0% 1987-2018 11,9% 1950-1986 12,3% 1900-1949 13,7% 1850-1899 32,1% 1800-1849 24,9% 1700-1799 3,4% 1600-1699 1,7% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

96.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 94,2% Musik komponeret af kvinder: 5,8%

94,2% 5,8%


Sæson: 17/18

I alt: 420 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,5% Musik komponeret af kvinder: 5,5% Musik komponeret af mænd: 397 min Musik komponeret af kvinder: 23 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 36,4% Musik af udenlandske komponister: 63,6% DAN 36,4% FRA 12,4% GER 9,5% NOR 8,3% SWE 7,4% POL 7,1% CZE 6,0% ITA 5,2% HUN 3,3% ESP 3,1% AUT 0,7% FIN 0,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 28,6% Musik komponeret før: 71,4% Uropf 7,1% 1987-2018 21,4% 1950-1986 10,5% 1900-1949 8,1% 1850-1899 26,2% 1800-1849 11,7% 1700-1799 12,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 80,8% Musik komponeret af kvinder: 19,2%

80,8% 19,2%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

97.


Roskilde Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 999 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,2% Musik komponeret af kvinder: 6,8% Musik komponeret af mænd: 931 min Musik komponeret af kvinder: 68 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 24,6% Musik af udenlandske komponister: 75,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 18,9% Musik komponeret før: 81,1%

GER 27,6% DAN 24,6% FRA 12,9% AUT 9,7% RUS 8,8% HUN 5,2% USA 2,9% ESP 2,3% ISR 1,7% FIN 1,0% ARG 0,9% BIH 0,8% CUB 0,8% SWE 0,7%

Uropf 5,5% 1987-2018 13,4% 1950-1986 15,5% 1900-1949 18,1% 1850-1899 20,0% 1800-1849 11,0% 1700-1799 18,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 75,1% Musik komponeret af kvinder: 24,9%

98.

75,1% 24,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,4% Musik komponeret af kvinder: 2,6%

97,4% 2,6%


Tallene er baseret på kun to koncerter fra sæsonen, da det ikke var muligt at fremskaffe programmer fra flere – de skal derfor læses med et vist forbehold.

Sæson: 15/16

I alt: 124 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 93,5% Musik komponeret af kvinder: 6,5% Musik komponeret af mænd: 116 min Musik komponeret af kvinder: 8 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 16,9% Musik af udenlandske komponister: 83,1% GER 26,6% USA 17,7% DAN 16,9% RUS 8,9% ARG 7,3% ESP 6,5% BIH 6,5% CUB 6,5% HUN 3,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 47,6% Musik komponeret før: 52,4% Uropf 0,0% 1987-2018 47,6% 1950-1986 29,0% 1900-1949 13,7% 1850-1899 16,1% 1800-1849 0,0% 1700-1799 12,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 86,4% Musik komponeret af kvinder: 13,6%

86,4% 13,6%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

99.


Sæson: 16/17

I alt: 370 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,3% Musik komponeret af kvinder: 5,7% Musik komponeret af mænd: 349 min Musik komponeret af kvinder: 21 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,9% Musik af udenlandske komponister: 78,1% GER 31,4% DAN 14,0% AUT 13,4% RUS 9,3% HUN 5,3% FRA 4,3% ESP 3,7% SWE 3,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 5,1% Musik komponeret før: 94,9% Uropf 0,0% 1987-2018 5,1% 1950-1986 5,9% 1900-1949 22,2% 1850-1899 19,7% 1800-1849 15,7% 1700-1799 31,4% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 94,0% Musik komponeret af kvinder: 6,0%

94,0% 6,0%


Næsten 11% af den opførte musik denne sæson var uropførelser. Dette skyldes, at Roskilde Musikforening fejrede sit 50 års jubilæum ved til hver koncert at have bestilt et nyt værk ud fra kriterierne, at værkerne skulle bestilles ”hos en bred vifte af komponister, lige mange kvinder og mænd, flest danske.” Sæson: 17/18

I alt: 505 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 92,3% Musik komponeret af kvinder: 7,7% Musik komponeret af mænd: 466 min Musik komponeret af kvinder: 39 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 28,5% Musik af udenlandske komponister: 71,5% DAN 28,5% FRA 22,2% GER 17,8% AUT 10,3% RUS 9,3% HUN 5,1% ISR 3,4% FIN 2,0% USA 1,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 22,0% Musik komponeret før: 78,0% Uropf 10,9% 1987-2018 11,1% 1950-1986 19,2% 1900-1949 16,2% 1850-1899 21,2% 1800-1849 10,3% 1700-1799 11,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 64,9% Musik komponeret af kvinder: 35,1%

64,9% 35,1%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

101.


Svendborg Kammermusikforening

Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.317 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4% Musik komponeret af mænd: 1.312 min Musik komponeret af kvinder: 5 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 6,6% Musik af udenlandske komponister: 93,4% GER 40,8% AUT 28,2% DAN 6,6% CZE 5,2% FRA 3,9% GBR 2,9% POL 2,4% BRA 2,2% ESP 2,2% SWE 1,1% ISR 0,9% ØVRIGE 3,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 3,1% Musik komponeret før: 96,9% Uropf 0,0% 1987-2018 3,1% 1950-1986 5,4% 1900-1949 15,3% 1850-1899 19,1% 1800-1849 30,8% 1700-1799 22,8% 1600-1699 0,3% 1400-1599 0,8% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

102.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,6% Musik komponeret af kvinder: 0,4%

99,6% 0,4%


Som den eneste kvindelige komponist, hvis musik er blevet spillet i musikforeningen i de tre sæsoner, finder man Clara Schumann med andante-satsen fra hendes trio i g-mol op. 17.

Sæson: 15/16

I alt: 447 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,9% Musik komponeret af kvinder: 1,1% Musik komponeret af mænd: 442 min Musik komponeret af kvinder: 5 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 1,6% Musik af udenlandske komponister: 98,4% GER 46,3% AUT 37,6% BRA 6,5% FRA 4,9% SWE 3,1% DAN 1,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 0% Musik komponeret før: 100% Uropf 0,0% 1987-2018 0,0% 1950-1986 1,6% 1900-1949 15,7% 1850-1899 20,6% 1800-1849 48,5% 1700-1799 13,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,9% Musik komponeret af kvinder: 1,1%

98,9% 1,1%

103.


En enkelt koncert fra sæsonen indgår ikke i statistikken på grund af manglende specificeret program.

Sæson: 16/17

I alt: 390 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 390 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,3% Musik af udenlandske komponister: 96,7% GER 49,0% AUT 25,9% POL 7,9% FRA 3,8% ESP 3,6% DAN 3,3% ITA 3,1% GBR 2,1% BGR 1,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 2,1% Musik komponeret før: 97,9% Uropf 0,0% 1987-2018 2,1% 1950-1986 2,6% 1900-1949 19,7% 1850-1899 12,6% 1800-1849 24,6% 1700-1799 30,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,9% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

104.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 480 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 480 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 14,0% Musik af udenlandske komponister: 86,0% GER 29,0% AUT 21,5% CZE 14,2% DAN 14,0% GBR 6,3% ESP 3,1% FRA 2,9% ISR 2,5% USA 2,3% EST 2,3% MEX 1,7% IRL 0,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 6,9% Musik komponeret før: 93,1% Uropf 0,0% 1987-2018 6,9% 1950-1986 11,3% 1900-1949 11,5% 1850-1899 22,9% 1800-1849 19,4% 1700-1799 25,0% 1600-1699 0,8% 1400-1599 2,3% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

105.


Sønderborg Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.251 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,0% Musik komponeret af kvinder: 2,0% Musik komponeret af mænd: 1.226 min Musik komponeret af kvinder: 25 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 16,8% Musik af udenlandske komponister: 83,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 2,0% Musik komponeret før: 98,0%

GER 25,0% FRA 17,7% DAN 16,8% AUT 14,1% CZE 5,4% GBR 3,8% RUS 3,8% ITA 3,4% HUN 2,6% ARG 2,2% NOR 2,0% POL 1,4% FIN 0,9% ISR 0,8%

Uropf 0,0% 1987-2018 2,0% 1950-1986 10,2% 1900-1949 25,9% 1850-1899 21,5% 1800-1849 12,5% 1700-1799 24,0% 1600-1699 4,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 60,0% Musik komponeret af kvinder: 40,0%

106.

60,0% 40,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,8% Musik komponeret af kvinder: 1,2%

98,8% 1,2%


Mange forskellige danske komponister står bag den store andel af dansk musik spillet i denne sæson blandt andre Niels W. Gade, Carl Nielsen, Rued Langgaard, Fini Henriques og Vagn Holmboe.

Sæson: 15/16

I alt: 459 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,6% Musik komponeret af kvinder: 5,4% Musik komponeret af mænd: 434 min Musik komponeret af kvinder: 25 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 27,2% Musik af udenlandske komponister: 72,8% DAN 27,2% FRA 21,6% GER 13,7% AUT 10,5% ITA 6,3% NOR 5,4% POL 3,7% CZE 3,7% RUS 3,1% HUN 2,6% GBR 2,2%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 2,2% Musik komponeret før: 97,8% Uropf 0,0% 1987-2018 2,2% 1950-1986 12,6% 1900-1949 34,9% 1850-1899 22,7% 1800-1849 10,5% 1700-1799 11,3% 1600-1699 5,9% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 0% Musik komponeret af kvinder: 100%

0% 100%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 96,7% Musik komponeret af kvinder: 3,3%

96,7% 3,3%

107.


Sæson: 16/17

I alt: 392 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 392 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 16,1% Musik af udenlandske komponister: 83,9% GER 36,5% DAN 16,1% FRA 14,8% AUT 9,7% CZE 6,4% HUN 5,4% RUS 4,3% ITA 3,6% ISR 2,6% GBR 0,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 1,0% Musik komponeret før: 99,0% Uropf 0,0% 1987-2018 1,0% 1950-1986 10,5% 1900-1949 17,3% 1850-1899 15,8% 1800-1849 11,2% 1700-1799 38,3% 1600-1699 5,9% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

108.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 400 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 400 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,5% Musik af udenlandske komponister: 94,5% GER 26,8% AUT 22,5% FRA 16,3% GBR 8,8% ARG 7,0% CZE 6,3% DAN 5,5% RUS 4,3% FIN 2,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 2,8% Musik komponeret før: 97,2% Uropf 0,0% 1987-2018 2,8% 1950-1986 7,0% 1900-1949 24,0% 1850-1899 25,8% 1800-1849 16,0% 1700-1799 24,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

109.


Varde Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 841 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,4% Musik komponeret af kvinder: 0,6% Musik komponeret af mænd: 836 min Musik komponeret af kvinder: 5 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 26,4% Musik af udenlandske komponister: 73,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 9,9% Musik komponeret før: 90,1%

DAN 26,4% FRA 16,3% AUT 10,7% RUS 8,6% GER 8,0% USA 6,3% GBR 3,3% CZE 3,0% SWE 2,7% POL 2,6% ESP 2,0% NLD 1,8% ØVRIGE 8,3%

Uropf 0,0% 1987-2018 9,9% 1950-1986 15,2% 1900-1949 40,0% 1850-1899 16,8% 1800-1849 7,6% 1700-1799 8,6% 1600-1699 0,4% 1400-1599 1,2% Før 1400 0,5%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

110.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7%

99,3% 0,7%


Den store andel af dansk musik skyldes blandt andet en temakoncert med musik af Carl Nielsen

Sæson: 15/16

I alt: 300 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 300 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 36,7% Musik af udenlandske komponister: 63,3% DAN 36,7% GER 11,0% USA 10,0% CZE 8,3% RUS 7,7% AUT 7,7% UKR 4,7% FRA 4,3% POL 4,0% ESP 3,0% ARG 2,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 11,0% Musik komponeret før: 89,0% Uropf 0,0% 1987-2018 11,0% 1950-1986 17,3% 1900-1949 37,3% 1850-1899 19,0% 1800-1849 0,0% 1700-1799 15,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

111.


Sæson: 16/17

I alt: 262 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 262 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% AUT 20,6% RUS 18,7% FRA 17,2% GER 11,5% GBR 9,5% NLD 5,7% JAP 4,6% EST 4,6% ITA 3,1% ESP 3,1% ARG 1,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 16,8% Musik komponeret før: 83,2% Uropf 0,0% 1987-2018 16,8% 1950-1986 7,3% 1900-1949 29,0% 1850-1899 11,1% 1800-1849 24,4% 1700-1799 5,0% 1600-1699 1,1% 1400-1599 3,8% Før 1400 1,5%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

112.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


I denne sæson skyldes den store andel af dansk musik blandt andet en temakoncert med musik komponeret til digte af Holger Drachmann samt en koncert med musik fra Danmark under besættelsen.

Sæson: 17/18

I alt: 279 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,2% Musik komponeret af kvinder: 1,8% Musik komponeret af mænd: 274 min Musik komponeret af kvinder: 5 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 40,1% Musik af udenlandske komponister: 59,9% DAN 40,1% FRA 28,3% SWE 8,2% USA 8,2% AUT 4,7% NOR 4,3% POL 3,6% GER 1,4% GBR 1,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 2,2% Musik komponeret før: 97,8% Uropf 0,0% 1987-2018 2,2% 1950-1986 20,4% 1900-1949 53,0% 1850-1899 19,7% 1800-1849 0,0% 1700-1799 4,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,2% Musik komponeret af kvinder: 1,8%

98,2% 1,8%

113.


Vesthimmerlands Kammermusikforening

114.


Det har ikke været muligt at indhente tilstrækkelig information om de to andre sæsoner i Vesthimmerlands Musikforening, hvorfor sæson 17/18 står alene i statistikken.

Sæson: 17/18

I alt: 437 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 437 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 5,7% Musik af udenlandske komponister: 94,3% AUT 37,5% GER 24,0% ITA 15,1% HUN 10,3% GBR 5,7% DAN 5,7% FRA 1,1% POL 0,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 0,5% Musik komponeret før: 99,5% Uropf 0,0% 1987-2018 0,5% 1950-1986 9,4% 1900-1949 6,2% 1850-1899 21,5% 1800-1849 49,2% 1700-1799 13,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

115.


Viborg Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 2.086 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3% Musik komponeret af mænd: 2.079 min Musik komponeret af kvinder: 7 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 17,2% Musik af udenlandske komponister: 82,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 6,1% Musik komponeret før: 93,9%

GER 39,3% DAN 17,2% FRA 16,2% ITA 6,5% AUT 5,8% HUN 3,4% CZE 3,2% GBR 2,4% RUS 2,4% ARG 1,2% FIN 0,9% POL 0,8% FRO 06% ISL 0,2%

Uropf 0,0% 1987-2018 6,1% 1950-1986 6,1% 1900-1949 24,7% 1850-1899 30,6% 1800-1849 6,5% 1700-1799 25,8% 1600-1699 0,1% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 94,5% Musik komponeret af kvinder: 5,5%

116.

94,5% 5,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 699 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,7% Musik komponeret af kvinder: 0,3% Musik komponeret af mænd: 697 min Musik komponeret af kvinder: 2 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 21,7% Musik af udenlandske komponister: 78,3% GER 40,9% DAN 21,7% FRA 19,0% HUN 4,7% AUT 4,6% ITA 4,0% GBR 2,7% FIN 2,0% RUS 0,3%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 2,7% Musik komponeret før: 97,3% Uropf 0,0% 1987-2018 2,7% 1950-1986 6,4% 1900-1949 30,5% 1850-1899 34,9% 1800-1849 11,7% 1700-1799 13,7% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 89,5% Musik komponeret af kvinder: 10,5%

89,5% 10,5%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

117.


Sæson: 16/17

I alt: 648 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 648 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 27,0% Musik af udenlandske komponister: 73,0% GER 27,6% DAN 27,0% FRA 15,6% RUS 7,6% CZE 6,3% HUN 3,1% ITA 3,1% AUT 3,1% ARG 2,9% FRO 2,0% POL 1,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 14,4% Musik komponeret før: 85,6% Uropf 0,0% 1987-2018 14,4% 1950-1986 11,3% 1900-1949 22,5% 1850-1899 25,6% 1800-1849 7,7% 1700-1799 18,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

118.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 739 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 99,3% Musik komponeret af kvinder: 0,7% Musik komponeret af mænd: 734 min Musik komponeret af kvinder: 5 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 4,3% Musik af udenlandske komponister: 95,7% GER 47,9% FRA 13,9% ITA 11,8% AUT 9,3% DAN 4,3% GBR 4,2% CZE 3,4% HUN 2,4% ARG 0,7% POL 0,7% FIN 0,7% ISL 0,7%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 2,2% Musik komponeret før: 97,8% Uropf 0,0% 1987-2018 2,2% 1950-1986 1,4% 1900-1949 21,2% 1850-1899 30,9% 1800-1849 0,4% 1700-1799 43,6% 1600-1699 0,4% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 68,8% Musik komponeret af kvinder: 31,3%

68,8% 31,3%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

119.


Østerbro Koncertforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 2.424 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,0% Musik komponeret af kvinder: 5,0% Musik komponeret af mænd: 2.304 min Musik komponeret af kvinder: 120 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,5% Musik af udenlandske komponister: 87,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 7,2% Musik komponeret før: 92,8%

GER 36,7% FRA 14,4% AUT 13,3% DAN 12,5% RUS 8,5% HUN 4,0% CZE 2,5% NOR 1,6% POL 1,2% USA 1,1% FIN 1,0% SWE 0,8% ØVRIGE 2,4%

Uropf 1,9% 1987-2018 5,3% 1950-1986 5,5% 1900-1949 25,3% 1850-1899 26,0% 1800-1849 10,1% 1700-1799 25,1% 1600-1699 0,5% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 64,6% Musik komponeret af kvinder: 35,4%

120.

64,6% 35,4%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 97,4% Musik komponeret af kvinder: 2,6%

97,4% 2,6%


En italiensk nytårskoncert er udeladt på grund af manglende specificeret program.

Sæson: 15/16

I alt: 640 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 92,7% Musik komponeret af kvinder: 7,8% Musik komponeret af mænd: 590 min Musik komponeret af kvinder: 50 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 19,2% Musik af udenlandske komponister: 80,8% GER 42,2% DAN 19,2% AUT 10,5% CZE 8,6% FRA 7,2% RUS 6,7% POL 3,1% FIN 1,9% ISL 0,6%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 11,9% Musik komponeret før: 88,1% Uropf 2,8% 1987-2018 9,1% 1950-1986 5,3% 1900-1949 10,5% 1850-1899 34,8% 1800-1849 10,2% 1700-1799 27,3% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 71,1% Musik komponeret af kvinder: 28,9%

71,1% 28,9%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 95,0% Musik komponeret af kvinder: 5,0%

95,0% 5,0%

121.


Sæsonen indeholdt desuden en koncert, hvor der blandt andet blev spillet musik af Bach, Händel, Schumann, Dolly Parton og Billie Holiday. Koncerten er dog ikke medregnet på grund af manglende specificeret program. Sæson: 16/17

I alt: 813 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 98,0% Musik komponeret af kvinder: 2,0% Musik komponeret af mænd: 797 min Musik komponeret af kvinder: 16 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,6% Musik af udenlandske komponister: 92,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 0,4% Musik komponeret før: 99,6%

GER 36,2% RUS 13,8% FRA 12,3% AUT 11,8% DAN 7,6% HUN 7,5% NOR 4,8% ITA 2,0% USA 1,4% ISL 1,2% GLP 0,6% CZE 0,6% GBR 0,2%

Uropf 0,0% 1987-2018 0,4% 1950-1986 5,2% 1900-1949 31,9% 1850-1899 26,1% 1800-1849 9,2% 1700-1799 25,2% 1600-1699 1,4% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

122.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,0% Musik komponeret af kvinder: 2,0%

98,0% 2,0%


De kvindelige komponister, der står bag næsten halvdelen af den nykomponerede musik denne sæson, er blandt andre svenske Andrea Tarrodi og danske Pernille Sejlund.

Sæson: 17/18

I alt: 971 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 94,4% Musik komponeret af kvinder: 5,6% Musik komponeret af mænd: 917 min Musik komponeret af kvinder: 54 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 12,3% Musik af udenlandske komponister: 87,7% GER 33,5% FRA 20,8% AUT 16,5% DAN 12,3% RUS 5,3% HUN 3,7% SWE 2,1% USA 1,6% NLD 1,4% FIN 1,2% TAI 0,8% POL 0,8%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 9,9% Musik komponeret før: 90,1% Uropf 3,0% 1987-2018 6,4% 1950-1986 6,0% 1900-1949 29,6% 1850-1899 20,2% 1800-1849 10,9% 1700-1799 23,5% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 58,3% Musik komponeret af kvinder: 41,7%

58,3% 41,7%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,4% Musik komponeret af kvinder: 1,6%

98,4% 1,6%

123.


Aalborg Kammermusikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.337 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,8% Musik komponeret af kvinder: 2,2% Musik komponeret af mænd: 1.307 min Musik komponeret af kvinder: 30 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 7,2% Musik af udenlandske komponister: 92,8% AUT 28,0% GER 20,3% GBR 18,6% FRA 12,6% CZE 8,6% RUS 4,0% ITA 3,3% BEL 3,3% JAP 1,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 8,5% Musik komponeret før: 91,5% Uropf 0,0% 1987-2018 8,5% 1950-1986 5,4% 1900-1949 24,1% 1850-1899 19,4% 1800-1849 19,1% 1700-1799 13,8% 1600-1699 7,0% 1400-1599 2,8% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 91,2% Musik komponeret af kvinder: 8,8%

124.

91,2% 8,8%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 98,4% Musik komponeret af kvinder: 1,6%

98,4% 1,6%


g Sæson: 15/16

I alt: 434 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 434 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 3,9% Musik af udenlandske komponister: 96,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 1,2% Musik komponeret før: 98,8%

GER 45,2% FRA 15,4% AUT 7,4% RUS 6,2% CZE 5,3% BEL 4,4% DAN 3,9% NDL 2,3% GBR 2,3% ARG 2,1% HUN 1,4% CHE 1,2% ØVRIGE 3,0%

Uropf 0,0% 1987-2018 1,2% 1950-1986 2,3% 1900-1949 21,7% 1850-1899 24,7% 1800-1849 12,4% 1700-1799 28,8% 1600-1699 2,1% 1400-1599 6,9% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

125.


Sæson: 16/17

I alt: 429 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 95,3% Musik komponeret af kvinder: 4,7% Musik komponeret af mænd: 409 min Musik komponeret af kvinder: 20 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% AUT 36,2% GER 13,8% GBR 12,3% FRA 11,8% CZE 7,6% RUS 7,5% ITA 4,8% BEL 2,0% JAP 1,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 7,2% Musik komponeret før: 92,8% Uropf 0,0% 1987-2018 7,2% 1950-1986 4,0% 1900-1949 30,3% 1850-1899 21,0% 1800-1849 18,9% 1700-1799 4,7% 1600-1699 14,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

126.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 95,0% Musik komponeret af kvinder: 5,0%

95,0% 5,0%


Sæson: 17/18

I alt: 474 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 97,9% Musik komponeret af kvinder: 2,1% Musik komponeret af mænd: 464 min Musik komponeret af kvinder: 10 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 16,7% Musik af udenlandske komponister: 83,3% GER 27,0% FRA 17,3% DAN 16,7% RUS 15,2% ITA 15,0% HUN 6,8% ISL 1,1% FIN 1,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 16,2% Musik komponeret før: 83,8% Uropf 0,0% 1987-2018 16,2% 1950-1986 9,5% 1900-1949 20,7% 1850-1899 13,1% 1800-1849 25,5% 1700-1799 8,2% 1600-1699 5,1% 1400-1599 1,7% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 87,0% Musik komponeret af kvinder: 13,0%

87,0% 13,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

127.


Aarhus Musikforening Sæson: 15/16, 16/17, 17/18

I alt: 1.477 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0,0% Musik komponeret af mænd: 1.477 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 15,7% Musik af udenlandske komponister: 84,3% GER 43,6% AUT 20,4% DAN 15,7% ITA 8,0% RUS 5,8% HUN 4,9% ISR 0,7% FRA 0,5% USA 0,3% ARG 0,1%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985/86/87: 2,2% Musik komponeret før: 97,8% Uropf 0,0% 1987-2018 2,2% 1950-1986 4,8% 1900-1949 16,7% 1850-1899 21,4% 1800-1849 38,2% 1700-1799 16,8% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

128.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 15/16

I alt: 442 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 442 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 13,6% Musik af udenlandske komponister: 86,4% GER 47,3% AUT 23,8% DAN 13,6% RUS 5,7% HUN 5,2% ITA 4,5%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1985: 0% Musik komponeret før: 100% Uropf 0,0% 1987-2018 0,0% 1950-1986 5,7% 1900-1949 18,8% 1850-1899 7,9% 1800-1849 38,0% 1700-1799 29,6% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

129.


Størstedelen af den danske musik i denne sæson er Niels W. Gades kompositioner – en komponist, der kunne fejre sin 200 års fødselsdag i år 2017.

Sæson: 16/17

I alt: 514 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 514 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 33,5% Musik af udenlandske komponister: 66,5% GER 39,3% DAN 33,5% AUT 8,9% HUN 6,6% ITA 5,4% RUS 3,5% FRA 1,4% USA 1,0% ARG 0,4%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1986: 4,3% Musik komponeret før: 95,7% Uropf 0,0% 1987-2018 4,3% 1950-1986 5,6% 1900-1949 14,8% 1850-1899 29,0% 1800-1849 40,9% 1700-1799 5,4% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

130.

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%


Sæson: 17/18

I alt: 521 min

1. Fordeling af mænd og kvinder Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0% Musik komponeret af mænd: 521 min Musik komponeret af kvinder: 0 min

2. Fordeling af dansk og udenlandsk Musik af danske komponister: 0% Musik af udenlandske komponister: 100% GER 44,7% AUT 28,8% ITA 13,4% RUS 8,1% HUN 3,1% ISR 1,9%

3. Fordeling af nykomponeret og ældre musik Musik komponeret efter 1987: 1,9% Musik komponeret før: 98,1% Uropf 0,0% 1987-2018 1,9% 1950-1986 3,3% 1900-1949 16,7% 1850-1899 25,3% 1800-1849 35,7% 1700-1799 17,1% 1600-1699 0,0% 1400-1599 0,0% Før 1400 0,0%

4. Fordeling af mænd og kvinder, ny musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

5. Fordeling af mænd og kvinder, ældre musik Musik komponeret af mænd: 100% Musik komponeret af kvinder: 0%

100% 0%

131.


Repertoirestatistik for danske musikforeninger i sĂŚsonerne 15/16, 16/17 og 17/18

Repertoire statistik for danske musikforeninger

Dansk Komponistforening I Edition Wilhelm Hansen I Edition-S I Snyk i sĂŚsonerne 15/16, 16/17 og 17/18

Profile for Tina Schelle

Repertoirestatistik for danske musikforeninger  

Statistik over spillet repertoire i danske musikforeninger i sæsonerne 2015/16, 16/17, 17/18 fordelt på mandlige og kvindelige komponister,...

Repertoirestatistik for danske musikforeninger  

Statistik over spillet repertoire i danske musikforeninger i sæsonerne 2015/16, 16/17, 17/18 fordelt på mandlige og kvindelige komponister,...

Advertisement