Page 1

SUMMER

K O M P A

S

Ö

R

S

S

Ö

Koe Monipuolinen Örö R

Ö

S

2019

Ö

M Y COA ST G U I D E |

A K O M P


LUXURY YACHTS AND PATROL BOATS FROM FINLAND

NS26

NS28

NS30

NS32

NS36

NS42

NYLUND´S BOATHOUSE Jokitie 17, 10420 Pohjankuru +358 40 577 2545 michael@nylundsboathouse.com www.nylundsboathouse.com

NS49


TUOTTAJAN TERVEISET

TERVEHDYS

K

ädessäsi on uusin Örö Kompass -lehti, joka ilmestyy normaalisti toukokuussa, mutta tänä vuonna saaren yrittäjän vaihdosta johtuen vasta kesäkuussa. Keskustelut Örön saaren ympärillä on talven ja kevään aikana kiinnostanut monia, miten Örön jatko tullaan toteuttamaan. Uusi yrittäjä on aloittanut toiminnan toukokuun aikana ja varmasti lehden ilmestyessä toiminta on jo hakeutunut uusille urille saarella. Örö on ollut kokoluokaltaan lähes ylivertainen matkailukohde Saaristomerellä ja se tulee varmasti olemaan sitä myös kaudella 2019 ja sen jälkeenkin. Sanotaan että kun yksi ovi sulkeutuu niin toinen aukeaa, näin varmaan on myös Örössä. Uusi yrittäjä Teemu Knuutila henkilökuntansa kanssa suunnittelevat ja toteuttavat uusia asioita ja tapoja saarella. Kävijöiden kannattaa ajatella että asioita muuttamalla saadaan uudenlaisia kokemuksia Örön saarella. On harvoja satamia ja alueita jotka ovat ulkosaaristossa, mutta niinkin suojaisan reitin varrella. Täällä on hyvä viettää aikaa ja saari imeekin suuren määrän vierailijoita ilman tungosta joka paikassa. Saarelta on myös hyvä tehdä päiväreissuja omalla veneellä vaikkapa Bengtskärin majakalle tai muualle saaristoon ja silti palata illaksi suojaisaan satamaan. Örö on ja pysyy mielenkiintoisena kohteena tuhansille vierailijoille ja uskon sen kehittyvän tasaisesti. Tästä kuuluu kiitos kaikille kävijöille. Saaristo ja Örö sekä lehden toimitus kiittää sinua jolla on nyt tämä lehti kädessä. Haluamme samalla toivottaa sinulle lämpimiä kesäpäiviä ja unohtumattomia hetkiä Örön saarella. Nyt on aika nauttia saaristosta ja kesästä täysin siemauksin. PETRI JÄRVINEN

Päätoimittaja

Lehden miehistö

örö K mpass | www.kasnaskompass.fi Tuottaja/päätoimittaja/ilmoitusmyynti Petri Järvinen, Kultaliekki Oy, Puh. 0400 530 541, kasnaskompass@gmail.com | Taitto Vitale Ay, Atte Kalke, atte@vitale.fi Kannen kuva Petri Järvinen | Valokuvaajat Pasi Hurme, Petri Järvinen, Metsähallitus, Esko Sorakunnas | Painopaikka Printall, Tallinna 2019 ISSN-L 2242-8593, ISSN 2242-8593

Lisätietoa Öröstä:

www.visitoro.fi www.wcss.fi www.luontoon.fi/oro puh. 040 144 7773 (info) 040 144 7769 (satama) rannikko@metsa.fi

Örö on ollut kokoluokaltaan lähes ylivertainen matkailukohde Saaristomerellä ja se tulee varmasti olemaan sitä myös kaudella 2019

SAARISTORADION NETTIRADIO KUULUU KAIKKIALLA! WWW.SAARISTORADIO.FI

Porvoo

väståboland

kasnäs örö

Helsinki hanko

K mpasslehdet 2019

Ö R Ö KO M PA S S | 3


KASNÄS MARINAN ASUNNOT OVAT VALMISTUNEET! Asu ja lomaile mukavasti kauniissa saaristossa! Kasnäs Marina, kolmen rivitalon uudiskohde upealla kalliorantatontilla Kasnäsin kylpylän naapurissa on nyt valmis. Tutustu vene- ja autopaikoilla varustettuihin meren rannalla sijaitseviin huoneistoihin. www.kasnasmarina.fi, Backaksenkuja 2, Kasnäs

ENÄÄ MUUTAMA KOTI MYYNNISSÄ. SOITA JA SOVI OMA ESITTELY TAI KÄY TUTUSTUMASSA! WWW.KASNASMARINA.FI VALMIITA KALUSTETTUJA ASUNTOJA MYÖS VUOKRATTAVANA. VARAA OSOITTEESSA: WWW.LOMARENGAS.FI

MYYNTI: MAIJA MAUNULA 044 252 9733 maija@bo.fi

TAINA VUORI 050 527 4106 taina.vuori@bo.fi

KASNÄS MARINA: Asunnot: 45 - 60 m2 | Alk. 179 800 € | Kaikkiin jäljellä oleviin asuntoihin sisältyy vene- ja autopaikka. Lue lisää Kasnäs Marinan kodeista tämän lehden artikkelissa sivulla 41.


09 ÖRÖLIIKENNÖINTI S. 49

22

28

6 OHJEET JA SÄÄNNÖT 8 ALUEKARTTA 9 SATAMAN PALVELUT 10 TYKIN TÄHTÄIMESSÄ 12 ÖRÖN UUSI AIKA 12 12" RAVINTOLA 16 RAVINTOLAT 18 RAKENNUKSET 20 MAJOITUS 22 KIERROKSET 24 KESÄ JA SAUNA 25 ÖRÖN LYHYT HISTORIA 28 ÖRÖ TOP 5 30 12 TUUMAN TYKKIPATTERI

KOMPASSIT MYÖS NETISSÄ issuu.com/kompass-lehdet

33 PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ 38 SAARISTORADIO – VENEILIJÄN KESÄKANAVA 39 ÖRÖN AINUTLAATUINEN LUONTO 42 SARGO-SAFARI 43 LINTUSAARI BENGTSKÄR 44 TERVETULOA KASNÄSIIN, EUGENIA! 46 UPEAT ÖRÖ-TUOTTEET 47 KULJETUSPALVELUITA 48 TAPAHTUMAKALENTERI 49 ÖRÖ-LIIKENNÖINTI

12 Kom

pas

LIITE 1

s-leh

det

120-VUOTISMERKKI JA LOGO

ÖRÖ TOP 5 S. 28

24

tuk

ee j

a te

kee

120-VUOTISMERKKI

KÄYTTÖ YKSIVÄRISENÄ

Merkki koostuu juhlavuoden numeroista (yksi ja kaksi) ja nollaa kuvaa SMPS:n Heraldisoitu tunnus.

Erikoistarkoituksiin merkkiä yksivärisenä käytettäessä on merkin väritys musta sekä mustan 50 % rasteri. Ainoastaan vaatetuotteissa merkin kaikki elementit voivat olla Suojautumis- ja pukeutumisohjeen mukaisesti joko sinisiä, punaisia tai valkoisia.

yht

eist

yötä

KESKUSJÄRJESTÖN LOGO

VÄRIT

Punainen PMS 185, nelivärisarjassa 0c, 91m, 76y, 0k Sininen PMS 294, nelivärisarjassa 100c, 58m, 0y, 21k

SMALL

Merkin maksimi korkeus 11 mm. KOKO

Merkin minimi korkeus 12 mm. Pienissä materiaaleissa käytetään versiota SMALL. KÄYTTÖ VÄRILLISENÄ

Logoa tulee käyttää värillisenä kaikissa painotuotteissa sekä sähköisessä viestinnässä. Monisteissa ja tulosteissa merkki voi kuitenkin esiintyä myös harmaan sävyissä.

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA RY • FINLANDS SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAP RF

Merkistä tulee käyttää valmiita originaaleja, joiden sähköiset versiot ovat saatavissa jäsensivustolla osoitteessa:

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA RY • FINLANDS SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAP RF

Ö R Ö KO M PA S S | 5


TERVETULOA Ö r ö n li n na kesa a r i o n y ksi Ete l ä -Su o m e n

Ö r ö kust fo r t ä r e t t a v S ö d ra F i nla n ds vik t igaste

t ä r kei m m ist ä u ha na la iste n la j i e n ja l u o n to ­

centrum för utrotningshotade ar ter och

t y y pp i en kes ki t t y m ist ä . Ö r ö ss ä o n vo i massa

natur typer. S kä rg å rds ha ve t s na t i o na l pa rks

­S a a r isto m eren ka nsa ll ispu isto n j ä r jest yss ä ä n t ö

o rd n i ngsstad ga ( h t t p : / / w w w. u t i na tu ren. f i/ sv/

( h t t p : / / w w w. lu o n to o n .fi / sa a r isto m e r i / ) . S a a re n

s ka rga rds ha ve t / ) ä r i kra f t p å Ö r ö . P å g rund a v

er i t yislu o n tee n vu o ksi si t ä kos ke va t j ä r jest ys ­

ö ns sto ra na tu r v ä rd e n , g ä lle r o cks å f ölja nd e

s ä ä n n ö n lis äksi s e u ra a va t o h je e t ja s ä ä n n ö t .

i nst r u k t i o n e r o ch reg le r.

Alueella on voimassa: dronekielto Muistathan että Örön linnakesaarella dronen lennättäminen on kielletty. Lupia voi tiedustella Puolustusvoimilta (permit.defcom@mil.fi) – vähintään seitsemää vuorokautta suunniteltua käyttöä aiemmin.

laitesukelluskielto Saaren ympärillä on myös laitesukelluskielto, johon myös haetaan lupia PV:ltä; https://puolustusvoimat.fi/ suoja-alueluvat

varoitus Olkaa huolellisia tupakoinnin kanssa, erityisesti että natsoja ei heitetä maastoon. Saari on todennäköisesti heinä-elokuussa taas kuin kuiva ruuti­ tynnyri. Tupakannatsoille on keruuastiat anniskelualueella ja 12” piha-alueella. 6 | Ö R Ö KO M PA S S

Visit ÖRÖ


OHJEET JA SÄÄNNÖT

SALLITTUA

TILLÅTET

KIELLETTYÄ

FÖRBJUDET

• Rantautuminen sataman kautta • Omatoiminen saareen tutustuminen • Polkupyöräily teitä pitkin • Leiriytyminen telttailupaikalla • Tupakointi tupakointipaikoilla • Retkikeittimen käyttö

• Landstigning via hamnen • Att bekanta sig med ön på egen hand • Cykling längs med vägarna • Att slå läger på tältplatsen • Tobaksrökning på rökningsplatserna • Använding av campingkök

TURVALLISUUS- JA RETKIVINKIT

SÄKERHETS- OCH UTFLYKTSTIPS

• Liiku mieluiten vain teitä ja merkittyjä reittejä pitkin, jotta saari säilyy yhtä hienona seuraavillekin kävijöille. • Varoitus! Saarella on linnoitusrakenteita, jotka voivat aiheuttaa putoamisvaaran. • Saari on siivottu vaarallisesta puolustusmateriaalista, mutta maastosta mahdollisesti vielä löytyviin esineisiin ei tule koskea. • Älä tiskaa meressä; tiskipaikka sijaitsee venesatamassa.

• Känn ditt ansvar och rör dig helst endast utmed de markerade lederna, så att ön bevaras lika vacker även för kommande besökare. • Varning! På ön finns det befästningskonstruktioner, som kan innebära en fallrisk. • Ön har städats från farligt försvarsmateriel, men man bör inte röra föremål som eventuellt ännu kan hittas i terrängen. • Diska inte i havet; det finns diskplats i gästhamnen.

• Sotilaskohteisiin meno ja puolustusmateriaalin ­kerääminen • Ankkurointi luonnonrantoihin • Avotulen teko • Lemmikkieläinten vapaana pitäminen • Laiduneläinten häiritseminen ja ruokkiminen • Moottoriajoneuvojen käyttö maissa • Puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen • Eläinten pyydystäminen ja häiritseminen sekä pesien hävittäminen • Perhospyydyksiin ja muihin tutkimusvälineisiin koskeminen • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten ottaminen • Veneiden käymälävesien laskeminen mereen • Laitesukellus (edellyttää suoja-aluelupaa) • Luontopoluilla pyöräileminen

• Att besöka militärmålen och samla försvarsmateriel • Att ankra vid naturstränder • Att göra upp öppen eld • Att använda motorfordon på land • Att hålla husdjur lösa • Att störa eller mata de betande djuren • Att plocka eller skada träd, buskar, övriga växter eller delar av dem • Att fånga eller störa djur samt förstöra bon • Att röra fjärilsfällor eller andra forskningsredskap • Att skada jordmånen eller berggrunden och samla mineraler • Att hälla toalettvatten från båtar i havet • Att dyka med utrustning (kräver skyddsområdestillstånd) • Att cykla på naturstigen

Nautitaan saaresta, ja annetaan saaren nauttia meistä

Ö R Ö KO M PA S S | 7


ALUEKARTTA Klovaskär

Gåsören Nationalpark - Kansallispuisto - National Park

De finaste kulturobjekten Arvokkaimmat kulttuurikohteet Cultural sights

4

Vattenområde som hör till natipnal parken - Kansallispuistoon kuuluva vesialue - Water area belonging to the National Park

Norra udden

0,

Milo, tillgång förbjudet - Sotilasalue, pääsy kielletty Military area, no entry

2 8

Naturstuga/utstälning - Luontotupa/näyttely Nature Information Cabin/exhibition Gästhamn - Vierassatama - Guest Harbour Förbindelse fartyg - Yhteysalus - Ferry Landstigningsplats - Rantautumispaikka - Landing place

● Förbjudet att ankra vid naturstränder! ● Ankkurointi luonnonrantoihin kielletty ! ● No mooring !

Tältningsområde - Telttailupaikka - Tent site

1

12-tums kasernområdet och -batteriet 12-tuuman järeä patteri ja kasamialue 12-inch artillery battery and barracks

2

6-tums kasernområdet och -batteriet 6-tuuman patteri ja kasarmialue 6-inch artillery battery and barracks

3

Kullerstenvägen Pitkä Ikävä Pitkä Ikävä -mukulakivitie The cobbled road “Pitkä Ikävä”

4

Försvarsställningarna vid Norra udden Pohjoiskärjen linnoitteet North fortifications

5

Backe för granatkastare Kranaatinheitinkukkula Mortar hill

6

Ruinerna av 120 mm -batteriert 120mm patterin rauniot Ruins of a 120-mm artillery battery

Vattenpost - Vesipiste (hanavesi) - Drinking water Bastu - Sauna - Sauna Naturstig - Luontopolku - Nature trail Rastplats - Levähdyspaikka - Picnic area

7

Sevärdhet - Matkailunähtävyys - Special point of interest

De värdefullaste naturobjekten Hienoimmat luontokohteet Natural sights

Hängbro - Riippusilta - Suspension bridge ● Förbjudet att ankra vid naturstränder! ● Ankkurointi luonnonrantoihin kielletty ! ● No mooring !

Vacker utsikt - Kaunis näköala - Viewpoint Badplats - Uimapaikka - Swimming

g

1,5

Restaurang - Ravintola - Restaurant Inkvartering - Majoitus - Accommodation

7

Västra stranden Länsiranta West beach

8

Torrängarna och hedarna Kedot ja nummet Meadows and heathland

9

Strandskogar Saaristometsät West beach Archipelago woods

Toalett (WC) - Käymälä (WC) - Toilet (WC) Torrtoalett - Kuivakäymälä - Dry toilet

6 120 mm rundan 120 mm kierros 120 mm circular trail 5,1 km

Avfallssortering - Jätteiden lajittelu - Recycling Blandavfall - Sekajäte - Garbage Tömning av septitank - Septitankin tyhjennys Septic tank emptying

2,7

Malmarna

Kompost - Komposti - Compost

Strandängarna Rantaniityt Coastal meadows

10

Avstånd - Välimatka - Distance

9

Staket - Aita - Fence

9

Port - Portti - Gate

Storviken

7

Hotell -–Hotelli - Hotel a.a Hotell Hotelli – Hotel Vandrarhem - Vierasmaja - Guesthouse b. b Hostelli Kylmänkukka c.c Hostelli Toimisto Upseerikerho

Betesmark Laidunalue Pasture

Hårdasnäset

6” rundan 6” kierros 6” trail 4,7 km

Örö 3

8

7

5

f

Betesmark Laidunalue Pasture

9

0,7 0,7

● Förbjudet att ankra vid naturstränder! ● Ankkurointi luonnonrantoihin kielletty ! ● No mooring !

Hamn-Satama-Harbour

Gölen

1,

d. Käärmeenmurju d Käärmemurju e. Impilinna e Impilinna f. Lägenheter – Huoneistot – Apartments f Lägenheter - Huoneistot - Apartments g. Ahtisaari-mökki Presidentens bastu - Presidentin saunamökki g (saunamökki - bastu - sauna) President´s Sauna

Golskäret

e

1,7

9 Lyssklinten ● Förbjudet att ankra vid naturstränder! ● Ankkurointi luonnonrantoihin kielletty ! ● No mooring !

d 10

7

12” kasern 12” kasarmi 12” barracks

c

Balget

1

a

b Holmen

6” kasern 6” kasarmi 6” barracks Bockberg

2

1,0

● Förbjudet att ankra vid naturstränder! ● Ankkurointi luonnonrantoihin kielletty ! ● No mooring !

2 Södernäbbet

8 | Ö R Ö KO M PA S S

Margrundet

Solkuro 0

400 m

© Metsähallitus/Forststyrelsen 2017 © Maanmittauslaitos/Lantmäteriverket 1/MML/17

Arlanden


SATAMAN PALVELUT

Välkommen HamnJuni–augusti: dagligen. kontoret öppet Maj och september under veckoslut

Tervetuloa

welcome

Satamatoimisto avoinna

Kesä–elokuu: päivittäin. Touko- ja syyskuussa avoinna viikonloppuisin

Harbour office

June–August: open daily. May and September: open during weekends

Telefon

040 144 7769

Puhelin

040 144 7769

Phone

040 144 7769

E-mail

info@visitoro.fi

Sähköposti

info@visitoro.fi

Email

info@visitoro.fi

Hamnens koordinater

59°48’40” N 22°20’13” E

Sataman koordinaatit

59°48’40” N 22°20’13” E

Coordinates

59°48’40” N 22°20’13” E

Hamnavgift

Betalas i hamnkontoret. Inkluderar: båtplats, el, toalett, dusch, bastu, septitank sugtömning, sophantering

Satamamaksu

Maksetaan satama­ toimistoon. Sisältää: venepaikka, sähkö, wc, suihku, sauna, septitankin imu­tyhjennys, jätehuolto

Harbour fee

To be paid in the harbour office. Includes mooring, electricity, toilet, shower, sauna, septic-vacuum emptying, waste disposal

El

Anslutning på bryggan

Sähkö

Kytkentä laiturilla

Electricity

Connection points on the jetties

Bastu och dusch:

Morgon 08:00–10:00 Kväll 16:00–20:00

Sauna ja suihku:

Aamu 08:00–10:00 Ilta 16:00–20:00

Sauna and showers:

Morning 08:00am–10:00am Evening 04:00pm–08:00pm

Diskplats

Intill toalettbyggnaden

Tiskipaikka

WC-rakennuksen yhteydessä

Dish washing place

Dish washing place near the restrooms

Grillplats

Intill hamnen

Grillipaikka

Sataman yhteydessä

Barbeque place

Next to the harbor

Hushållsavfall

Sopstationen finns bakom hamnkontoret

Jätehuolto

Jätehuoltopiste satama­ toimiston takana

Waste disposal

Waste station behind the harbour office

Septitank sugtömning

Flytanläggning i hamnen

Septitankin imutyhjennys

Kelluva imutyhjennyslaite

Septic tank vacuum emptying

Floating vacuum emptying unit

Vädertjänst

I hamnkontoret

Sääpalvelu

Satamatoimistossa

Weather forecast

In the harbour office

Verktyg mm.

Kontakta hamnkontoret

Työkaluja ym.

Ota yhteys satama­toimistoon

Tools & accessories

Contact harbour office

ALLMÄNNA HAMNREGLER

YLEISET SATAMASÄÄNNÖT

GENERAL HARBOUR RULES

• Nattro råder vid bryggorna mellan kl. 23.00–07.00 • Lägsta fart bör hållas inom hamn område • Båtarna skall förtöjas ordentligt • Förbjudet att använda ankare i hamnen och kring Örö • Toaletter med direktutsläpp får inte användas i hamn • Förbjudet att använda grill i båten eller på bryggan • Simning från båt och i hamnbassängen förbjudet • Hund skall hållas i koppel i land och på bryggan • Förbjudet att flyga drönare

• Yörauha laitureilla klo 23.00–07.00 välisenä aikana • Satama-alueella käytettävä alhaisinta nopeutta • Veneet tulee kiinnittää huolella ja asianomaisesti • Ankkurin käyttö kielletty satamassa ja Örön edustalla • Venekäymälöiden käyttö joista suora kytkentä mereen kielletty • Grillin käyttö ja avotulenteko veneessä ja laiturilla kielletty • Uiminen veneestä ja satama-altaassa kielletty • Koirat pidettävä kytkettynä maissa ja laiturilla • Alueella drone-kielto

• Night silence in the harbour between 23.00–07.00 • Lowest speed required when entering and leaving the harbour area. • Prohibited to use boat toilets with sea outlet. • Prohibited to use anchor in the harbour and surrounding areas • Use of barbeque grills prohibited in the boats and on jet-ties • Swimming from the boat and in harbor basin prohibited. • Dogs to be held in leash on jetties as well as on shore • No drones

Ö R Ö KO M PA S S | 9


TYKIN TÄHTÄIMESSÄ ÖRES 2019 TAIDENÄYTTELY ÖRÖN SAARELLA 30.6.-31.8.2019 Örön residenssi järjestää ensimmäisen ryhmänäyttelynsä Örössä kesällä 2019. Näyttelyyn osallistuu joukko kotimaisia nykytaiteilijoita, jotka ovat työskennelleet Örön residenssissä viime vuosien aikana. Esillä on monipuolinen kattaus niin valokuva- ja installaatiotaidetta kuin video- ja äänitaidettakin. Teokset sijoittuvat saaren moniin tiloihin; tyhjillään oleviin rakennuksiin, bunkkereihin sekä luontoympäristöön. Näyttelyn teoksista muodostuu saarta kiertävä kyltein merkitty kävelyreitti. Näyttelyn taiteilijat ovat ​Liina AaltoSetälä​, ​Lilli Haapala​, ​Kristian Jalava​, ​Elina

Juopperi​, ​Nuutti Koskinen​, ​Teemu Lehmusruusu​, Ulla Leppävuori​, Pagan​ -työryhmä, ​Pasi Rauhala​, ​Nestori Syrjälä sekä Saara Tamminen ja ​Aku Leinikki​. Örön residenssi ​ÖRES o ​ n kansainvälinen, taiteilijoille ja tutkijoille suunnattu residenssi­ ohjelma. Residenssi aloitti toimintansa syksyllä 2015 ja ympärivuotisesti toimineessa residenssiohjelmassa on tähän mennessä ​ työskennellyt yhteensä noin 70 taiteilijaa ja tutkijaa. Residenssi toimii Örössä kuuden tuuman kasarmialueen entisessä upseeri­ talossa. Kesänäyttelyä ovat tukeneet ​ Svenska Kulturfonden sekä Konstsamfundet​.

Lisätietoja: ÖRES - Örö Residency Programme www.öres.fi Örön Residenssikeskus ry

Källarvinden, kasnäs ohjelmistoa: kl 12-16 Brunssi joka sunnuntai 28-29.6 Paikallinen maistelumenu 2.7 Fermentointi ja villi ruoka 13.7 Luonnonviinit 19.7 Paikallisoluen maistiaiset 27.7 Bingoilta 30.7 Juurileivonta 2-3.8 Thai maistelumenu

Seuraa Facebookissa!

Nuutti Koskinen, puheenjohtaja nuutti.koskinen@ores.fi Lilli Haapala: Still-kuva videosta "This place is like a sea, full of island", 2019

041 5317 606

KASNÄSIN ULKOALTAAT

Voiko uida? Salofa toi markkinoille sinilevätestin viime vuonna.

Odotetut ulkoaltaat ovat avautuneet Kasnäs kylpylässä. Ulkoallasalueella on yksi 10,8 metrin allas, 8,3 metrin lastenallas sekä kaksi poreallasta. Isommassa altaassa on kaksi vastavirta-laitetta joten matkauintikin onnistuu uusilla altailla. Altaiden yhteyteen on rakennettu aurinkoterassi merinäköalalla. Nyt kesästä ja uimisesta nauttiminen on vieläkin hauskempaa koko perheelle. Tervetuloa Kasnäsiin nauttimaan kesästä!

1 0 | Ö R Ö KO M PA S S

Sinilevätesti on helppokäyttöinen, luotettava ja nopea. Viidessätoista minuutissa selviää, onko testattavassa vedessä myrkyllistä sinilevää vai ei. Tämän kesän uutuus on yhden testerin paketti, kun aikaisemmin testerit myytiin aina kolmen paketissa. Tämä pienempi paketti on helppo pitää mukana vaikka veneessä. Lisätietoa www.salofa.com


TYKIN TÄHTÄIMESSÄ ÖRÖN PERINTEISET SAARISTOLAISTANSSIT Bändi: Wallan Tuntemattomat Buffet: Syötävää ja monenlaista juotavaa. Kemiönsaaren Meripelastajat myy makkaraa ja on paikalla.

13.7. LAUANTAINA 20:00-00.00

Liput: 15€ ennakkoon ja ovelta Lippuja ennakkoon: Örön satamakonttori ja Respa, Silver Fish Kasnäs, Classic Kulta Kemiö, Wilson Charter Sissel, Kemiönsaaren Meripelastajat.

rakkaudesta saaristoon

Järjestäjä: West Coast Seaservice Oy Ltd / www.visitoro.fi Facebook: Visit ÖRÖ ja Örön saaristolaistanssit

Kanavalta kuulet hyvää musiikkia ja mielenkiintoista asiaa veneilijöille. Nettiradiota voit kuunnella

Venekuljetus: Wilson Charter 29€ Lähtö: Kasnäs 19:00 Paluu: Öröstä 00:30 Kasnäsiin TANSSIVUORO www.wilsoncharter.fi

ympäri vuoden – Örön saarella tai

TERVETULOA

ympäri maailman!

vilkaisu saaristoon ympäri vuoden Kasnäsin livekamera. Myös Örön ja Bengtskärin kamerat avautuvat kesän 2019 aikana. Kamerasivuilla on kuukausittain yli 40 000 kävijää.

www.kasnaskompass.fi

TULOSSA 2020 – UUSI BALTIC KOMPASS nettisivuista, jotka aukeavat kesän 2019 lopulla. Myös Saaristoradio on menossa mukana, ja jokaisesta satamasta kuulijat saavat kisa- sekä fiilisraportteja. Baltic Kompass on tarkoitettu kaikille purjelaivoista, Tall Ships Races -kilpailusta tai kilpailureitin satamakaupungeista matkailukohteina kiinnostuneille.

BALTIC M Y COA ST G U I D E | S U MMER

FR YO EE UR CO PY

2021

tietoutta, suvaitsevaisuutta ja

Klaipéda

Szczecin

L I T H UA N I A

lapsille ja kertoo tarinan kuuden

purjehdussanastoa, ympäristö­ turvallista merellä liikkumista. Tallin St Petersburg n

K L A I P E DA

Innostava lastenkirja Vaahtopäät purjehdusleirillä sopii 7–12-vuotiaille

opettaa hauskalla tavalla lapsille

Mariehamn

-

Vaahtopäät purjehdusleirillä

ystävyksen purjehdusleiristä. Kirja

60°17,33’ N • 24°94,10’ E

Baltic Kompass on Kompasslehtiperheen uusin tulokas, joka syntyy vuoden 2020 Turku Kompassin jälkeen. Baltic Kompass on tarkoitus julkaista neljän vuoden välein samoina vuosina kuin Tall Ships Races -purjehdustapahtumat järjestetään. Vuonna 2021 kilpailu aloitetaan Liettuan Klaipedasta, mistä laivat purjehtivat Pietariin, Tallinnaan, Maarianhaminaan ja maaliin Puolan Szczeciniin. Kilpailun pituus on 1500 merimailia, ja se kestää hieman yli kuukauden. Baltic Kompass pureutuu Tall Ships Races -tapahtuman lisäksi kaikkiin kilpailun satamiin ja on myös kaikissa niissä esillä. Lehden jakopisteinä ovat satamat, hotellit, ravintolat ja yhteistyökumppanit näissä kohteissa. Lehden painosmäärää ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta se lähentelee 30.000–50.000 painettua lehteä. Lukijat voivat nauttia myös digilehdestä sekä informatiivisista

Kirja on myynnissä monessa vierasvene­satamassa sekä netissä https://holvi.com/shop/Vaahtopaat/ Hinta 25 €

ST P E T E R S B U R G RUSSIA

TA L L I N N E STO N I A

MARIEHAMN ÅLAND

S ZC Z E C I N POLAND

Visit ÖRÖ

Ö R Ö KO M PA S S | 1 1


U S I U A N I K Ö A R Ö

1 2 | Ö R Ö KO M PA S S


Satamassa on noin 70 venepaikkaa.

Ör

ön

sa

ar

io n

sa

an

ut

uu

d

en

yr itt äj

än n .O al

ka nu

rö tÖ i us nu

aik a. T E KST I P E T R I

J A

K U VAT

J Ä R V I N E N

www.wcss.fi Ö R Ö KO M PA S S | 1 3


Ö

rön saari on saanut kesälle 2019 uuden yrittäjän, West Coast Seaservice Oy:n. Yrityksellä on huomattavaa kokemusta saaristomatkailusta Turun saaristossa ja Selkämerellä. Yrityksen muita kohteita ovat Kylmäpihlajan majakkasaari, Kuuskajaskarin lomaja linnakesaari sekä Vepsän ulkoilusaari. Raumalla yrityksellä on ravintola, useita vesibusseja ja osuus pien­ panimosta. Nyt yrityksellä on yksi saariston suurimpia kohteita hallussaan. Kysyimme Teemulta, mitä Örön saarella on odotettavissa tulevana kesänä. Saimme kuulla seuraavaa: Yleisesti saari pysyy ennallaan, mutta pieniä muutoksia palveluissa ja tarjonnassa kylläkin tapahtuu. Saaren ravintola on saanut uuden nimen ”Obu Hovi”, ja siellä on tarjolla aamiasbuffet klo 8–10 sekä lounasaikaan klo 12–16 runsas saaristolaistyylinen seisova pöytä. A la carte -ruokaa tarjoillaan Obu Hovissa iltaisin klo 14 alkaen. Satamakahvila on myös saanut uuden Luotsitupa-nimen, ja normaaleiden kahvilatuotteiden lisäksi siellä tarjoillaan pizzoja ja hampurilaisia. Lisäksi Örössä toimii kesäkauppa samassa rakennuksessa hotellin vastaanoton ja infon kanssa. Kesäkaupassa on myynnissä mm. todella hienoja meriaiheisia hopeakoruja, matkamuistoja ja Örön omaa olutta sekä suklaata.

UUSIA TUOTTEITA Örö on saanut muutamia uusia tuotteita: kaksi omaa olutta, joista toinen on gluteeniton luomupills ja toinen lagertyyppinen olut, Putkilager. Makeannälkään löytyy Örön

1 4 | Ö R Ö KO M PA S S

oma mustikkasuklaa. Myös suosittuja Örön t-paitoja ja mukeja on valikoimassa.

SATAMA JA SAUNAT Satama toimii normaaliin tapaan, ja siellä on noin 70 venepaikkaa. Satamapalveluihin kuuluu ja hintaan sisältyy: sähkö ja yleiset saunavuorot klo 8–10 ja 16–20 sekä jätepisteiden, wc:n, tiskipisteen, suihkun ja septiaseman käyttö. Satamassa on rajoitettu WLAN-yhteys. Satamamaksu on 29 €. Saarella on kolme saunaa: Rantasauna, Miehistösauna sekä Pihasauna, jotka ovat vuokrattavissa yksityiskäyttöön. Lisätietoa kotisivuilta www.visitoro.fi

Visit ÖRÖ

MAJOITUS Örössä voi majoittua hotellissa, hostellissa, paritalohuoneistoissa, luonnon keskellä telttaillen, vierasvenesatamassa omassa veneessä tai idyllisessä mökissä. Saarella on kolme erilaista mökkiä. Hotellissa on kahden ja yhden henkilön huoneita. Hostelleissa on 2-5 henkilön huoneita. Huoneistot soveltuvat jopa kuudelle henkilölle.

LUONTO JA AKTIVITEETIT Luonto on muutoksista huolimatta edelleen ainutlaatuinen ja unohtumaton. Saaren kaksi luontopolkua – 6”-kierros ja 120mm-kierros – ovat varmasti kokemisen arvoiset. Saarelle on myös hankittu 50 uutta polkupyörää, ja 13.7. saarella järjestetään Öröpäivät, jolloin tanssitaan taas perinteiset Örön saaristolaistanssit.

Örön saari-isäntä Petri Paunonen kertoo vilkkaasta sesongin alusta


28€

meno-paluu

örö 2019 vuoroliikenne 1.6-28.6: Kasnäs-örö 10:30 örö-kasnäs 16:15 29.6-4.8: kasnäs-örö 11.30 örö-Kasnäs 17:45 5.8-11.8: Kasnäs-örö 10:30 örö-kasnäs 16:15

60 min/suunta 50 min/suunta 60 min/suunta

Muutokset mahdollisia. Paikkoja rajoitetusti, varaa paikkasi, ei varausmaksua. Tervetuloa!

www.wilsoncharter.fi 050 5514266

28€

örö 2019 turtrafik 1.6-28.6: Kasnäs-örö 10:30 örö-kasnäs 16:15 29.6-4.8: kasnäs-örö 11.30 örö-Kasnäs 17:45 5.8-11.8: Kasnäs-örö 10:30 örö-kasnäs 16:15

tur-retur

35€ 50 min/riktning

rannikkoreitti hanko-kasnäs

60 min/riktning

hanko-kasnäs-örö ja hiittinen 30.6-11.8 Hanko-bengtskär-kasnäs ja rosala 18.6.-24.8

60 min/riktning

Ändringar möjliga. Begränsat platsantal, boka plats, ingen bokningsavgift. Välkomna till Örö!

alkaen

Tule mukaan kesäretkelle kaupunkiin, saaristoon ja maaseudulle. Suomen kaunein rannikkoseutu toivottaa sinut tervetulleeksi!

w w w.w i l s o n c h a r t e r . f i 050-5514266 www.wilsoncharter.fi

Ö R Ö KO M PA S S | 1 5


RAVINTOLAT

v

m at

uu

t tu

a

12’’ RAVINTOLAN AUKIOLOAJAT

A i k a ta

ulu

ts

aa

t ta

(OBUHOVI)

KESÄKUU–ELOKUU PÄIVITTÄIN Aamiainen klo 8.00–10.00 Lounaspöytä klo 12.00–16.00 À la carte illallinen klo 14.00 alkaen TOUKOKUU & SYYSKUU Viikonloppuisin Palvelemme ryhmiä ennakko­ varauksella vuoden ympäri.

RUOKAPAIKAT ÖRÖSSÄ

1900

-luvulla rakennetussa varus­ kunnan ruokalassa ravintola Obuhovissa on tarjolla päivisin 12.00–16.00 saaristolaislounas ja ravintolassa tarjoillaan à la carte -annoksia klo 14.00 alkaen. Valikoimasta löydät aina useampia lämpimiä vaihtoehtoja sekä laajan salaattipöydän. Runsas ja maittava aamiainen on majoitus ja vierasveneilijöiden saatavilla aamuisin.Saatavilla on myös pienpanimoiden tuotteita, kuten Örö lager ja gluteeniton Örö luomu pils. Saaristolaistyylinen lohikeitto ja saarella valmistetut kasvispihvit ovat lehden toimituksen suosittelemia unohtamatta karitsan ulkofilettä. Ravintolan ulkoterassilla voit nauttia jälkiruokaa juomien kera jotka vievät kielen mennessään... Satamassa samassa rakennuksessa toimivat satamakahvila Luotsitupa ja satamakonttori. Satamakahvilan terassilta pääset seuraamaan sataman elämää aitiopaikalta. Luotsitupa tarjoaa kahvilatuotteiden lisäksi hampurilaisia ja pizzoja joilla pääsee nälästä eroon.

1 6 | Ö R Ö KO M PA S S


RAVINTOLAT (SATAMAKONTTORI JA RANTAKAHVILA )

u ul

ts

aat

ta va t m u u ttu

a

at

Aik

Ö

rön satamassa pääset kokemaan saariston satamien illan sen parhaassa muodossaan. Ilta vihdoin alkaa rauhoittumaan ja yö saapuu. Laitureilla vilske hiljenee ja Luotsituvan terassilta pääset seuraamaan veneiden lippujen laskua kello yhdeksän, samalla nauttinen viiniä tai saaren omia oluita. Näet auringon laskeutuvan länteen punaisena ja aistit saariston rauhallisuuden. Saatat myös nähdä vastarannalla lampaita ja lehmiä laiduntamassa, samalla miettien miten onnekas olenkaan ollessani saaristossa.

a

SAARISTON SATAMIEN ILLAT SATAMAKONTTORI JA RANTAKAHVILA Kesä-elokuu avoinna päivittäin 1.6–11.8 säävarauksella. 11.8 jälkeen tarpeen mukaan.

www.wcss.fi

Ö R Ö KO M PA S S | 1 7


RAKENNUKSET

Ravintola Obuhovi

Upseerikasino

1 8 | Ö R Ö KO M PA S S

Kasarmi – Hotelli


satamakahvila, luotsitupa Vierasvenesataman viehättävä talo kuuluu Örön vanhimpiin rakennuksiin. Sen valmistumisvuodeksi on merkitty 1914, ja se poikkeaa Örön muista venäjänaikaisista rakennuksista olemalla poikkeuksellisen asuintalomainen. Talon kuisti on rakennettu 1900-luvun puolivälissä. Sieltä löytyy eräs Örön ainoista säilyneistä pönttöuuneista. Sisäovetkin ovat alkuperäisiä. Tämä on yksi saaren vierailluin rakennus toimintojensa vuoksi.

ÖKMO – juhlatila (kappeli) Alkuperäinen telakkaa palvellut paja on jo kadonnut, mutta 1947 valmistui Örön korjaamo – mistä lyhennys ÖKmo. Koska sisällä tehtäviin töihin on tarvittu valoa, on siinä pieneksi rakennukseksi paljon isoja ikkunoita ja sisäkatto korkealla. Saarella ei koskaan ollut kappelia tai juhlatilaa, tämä tila sopii siihen käyttöön lähes sellaisenaan, lisäksi päädyn ikkunoista avautuu yksi saaren hienoimmista näkymistä merelle. Tilassa voidaan järjestetää mm. häitä, syntymäpäiviä ja muita juhlallisuuksia.

Ravintola obuhovi Rakennus on tsaarin ajalla 1900-luvun alussa rakennettu entinen varuskunnan ruokala. Ravintola Obuhovissa koet ainutlaatuista historian tunnelmaa samalla saaristomauista nauttien. Sadat varusmiehet vuosien saatossa ovat nauttineet ateriansa kyseisessä varuskunnan ruokalassa – nyt on kesävieraiden ja matkailijoiden vuoro.

KASARMI – Hotelli örö Suurin ja näyttävin 12” kasarmialueen rakennuksista on lähes 50 metriä pitkä kasarmirakennus jonka valmistumisvuosi on 1916. Sisätilojen huonejärjestys on muuttunut muutamaan kertaan ennen nykyistä muotoa. Aikaisemmin täällä saattoi yöpyä jopa parisataa varusmiestä. Nykyään yöpyjiä mahtuu viitisenkymmentä, joiden ei tarvitse herätä päivystäjän karjuntaan aamukuudelta ja muutoinkin olosuhteet ovat taivaalliset verrattuna aikaisempaan.

Ö R Ö KO M PA S S | 1 9


MAJOITUS

Majoitusten hinnat sisältävät aamiasbuffetin ja saunavuoron

Majoitusvaraukset: www.visitoro.fi Majoituksen vastaanotto: respa Respa 12’’ kasarmialueella

Huoneistot Örön viihtyisät paritalohuoneistot tarjoavat kodinomaista majoitusta ympärivuotisesti. Huoneistot sijaitsevat satama­ lahden länsipuolella, noin 400 metriä 12''kasarmialueelta ja ravintolalta. Huoneistoissa on 4 vuodepaikkaa ja 2 hengen vuodesohva sekä tilava olohuone ruokailuryhmällä, hyvin varusteltu keittiö, wc ja suihku. Kaksi huoneistoista on sallittu lemmikkieläimille (5 € lisämaksulla). 55 €/hlö

Upseerikasino Upseerikasinon valoisat huoneet sijaitsevat 12'' kasarmialueella ravintolan läheisyydessä. Entisessä upseerien toimistossa on neljä 2-5 hengen huonetta joissa on kaksi vuodetta, kerrossänky + vuodesohva. WC ja suihku sijaitsevat käytävällä. Toimistossa on myös yhteinen oleskelutila, jossa on televisio. 48 €/hlö

HOSTELLI KYLMÄNKUKKA Entisessä sairastuvassa 12’’-kasarmialueella sijaitseva hostelli on oiva valinta ryhmille. Vierasmajassa on yksi kahden hengen huone ja kolme 2-5 hengen huonetta joissa kaksi vuodetta, kerrossänky + vuodesohva. WC ja suihku sijaitsevat käytävällä. Vierasmajassa on myös yhteinen hyvin varusteltu keittiö. 48 €/hlö

2 0 | Ö R Ö KO M PA S S


Mökit

KASARMIHOTELLI ÖRÖ

Telttailu

Kodikkaat mökit Käärmemurju, Impilinna ja Ahtisaari sijaitsevat parinsadan metrin päässä 12’’ -kasarmialueelta ja ravintola Obuhovista. Mökit ovat ihanteellisia perheille sekä pariskunnille. Idyllinen kahden henkilön Pihasauna-mökki puulämmitteisellä saunalla sijaitsee omassa rauhassa saaren pohjoispuolella noin kahden kilometrin päässä 12'' kasarmialueelta.

Hotelli Örö sijaitsee entisessä ja historiallisesti arvokkaassa 12”-kasarmi­ rakennuksessa ravintola Obuhovin vieressä. Hotellissa on 18 viihtyisää ja valoisaa kahden hengen huonetta, joita on kahta eri kokoa. Osa huoneista on yhdistettävissä perhehuoneiksi. Hotellissa on yhteinen olohuone ja lobbyalue sekä 18 hengen kokoustila. Kesäkaudella huonehintaan kuuluu aamiainen ja sauna.

Örössä sijaitsee maksuton telttailualue. Telttailualueella on ulkokäymälä ja ruokailukatos. Telttapaikkaa ei tarvitse varata etukäteen. Saaren Respasta on mahdollisuus varata saunavuoro. Huomioithan, että kertakäyttögrillit ja muu avotulen teko saarella on kiellettyä. Grillipaikka sijaitsee satamassa ja sitä käytetään hiilillä. Retkikeittimen käyttö telttapaikalla on sallittua. Telttailu on ilmaista ja 8 euron palvelumaksulla saa suihkun ja wc:n käyttömahdollisuuden.

42,50 €/hlö

99 €/1 hlö, 159€/2 hlö

Ö R Ö KO M PA S S | 2 1


KIERROKSET

OPASTETUT KIERROKSET

Ö

rön opastetuilla kierroksilla voit uppoutua satavuotiaisiin tarinoihin ja ihastella harvinaisia hiekkarantojen kasvilajeja. Kierroksilla tutustutaan saaren kulttuuri- ja sotahistoriaan sekä monipuoliseen luontoon. Kestosuosikiksi noussut Saarikierros tarjoaa kävijälle mielenkiintoisen läpileikkauksen Örön vaiheista aina tsaarinajoilta nykypäivään. Saarikierroksen aikana on myös mahdollista vierailla 12’’-Obuhov-tykin sisätiloissa. Opastetuille kierroksille ilmoittaudutaan etukäteen Respassa 12”-kasarmialueella. Ryhmän koko on rajallinen ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Saarikierrokset alkavat 12’’ -kasarmialueelta, Respan edestä. Kaikki vakiokierrokset vedetään pääasiallisesti suomeksi. Oppaat vastaavat kuitenkin mielellään myös ruotsiksi ja englanniksi. Mikäli vakiokierrokset eivät sovi aikatauluusi, tulet suurella ryhmällä tai toivot opastusta muilla kielillä, on tarjolla myös yksityisopastuksia. Suuremmille ryhmille yksityisopastuksia järjestetään ympäri vuoden.

SAARIKIERROS

(aikuinen)

9,50 €

1.6-28.6.2019

SAARIKIERROS

(lapset 3–12 v.)

6,50 €

SAARIKIERROS

(perhe 2+2)

25 €

2 2 | Ö R Ö KO M PA S S

SAARIKIERROS LÄHTÖ 12:00 TYKKIKIERROS LÄHTÖ 14:00

29.6-4.8.2019

SAARIKIERROS LÄHTÖ 13:00 TYKKIKIERROS LÄHTÖ 15:00 Liput ennakkoon Örön verkkosivuilta ja sitovat varaukset: info@visitoro.fi


ETELÄKÄRKI Visit ÖRÖ

12" KIERROS

5,6 km

KOKO 6" KIERROS:

5,3 km

OMATOIMISET LUONTOPOLUT

K Tutustu ainakin: 6’’ KASARMIALUE, TYKKIASEMAT JA BUNKKERIT, RIIPPUSILTA, SOLKURON RANTA

okeneelle Örön kävijälle suosittelemme uutta Eteläkärjen omatoimista 6" -tuuman kierrosta. 6" -tuuman kierros vie sinut reilun 5 kilometrin pituisen reitin Örön eteläkärkeen, josta avautuu huikea merimaisema. Matkalla voi tutustua tykkiasemiin, kasarmialueisiin ja puolustusasemiin. Eteläinen luontopolku huipentuu 1910-luvulta peräisin olevan tykkipatterin raunioille. Sieltä on kauniit näköalat ympäröiville kalliosaarille sekä meriosuudelle. Eteläkärjen näköalapaikalla tarkkasilmäinen voi myös bongata Bengtskärin majakan siluetin. Kierroksella pääsee ylittämään myös Örön riippusillan. 120 mm kierros (noin 5,6 km) suuntautuu saaren pohjoisosiin läpi rantaniittyjen, vanhojen metsien ja avoimen länsirannan. Pohjoiskärjen kiertävän luontopolun voi kiertää kumpaan suuntaan tahansa ja sen varrella on upeita hiekkarantoja, sankassa metsässä kulkevia osuuksia, näköalapaikkoja ja linnoituksen raunioita.

Ö R Ö KO M PA S S | 2 3


SAUNAT

KESÄ JA SAUNA

M

itä olisi kesä ilman saunaa? Niin, me kaipaamme saunaa kotona, merellä, mökillä ja lomamatkalla. Saunominen venereissun lomassa puhdistaa niin kropan kuin mielenkin ja siitä on sitten hyvä jatkaa lomareissua täysin virkistyneenä. Örön saarella on kolme varattavaa saunaa: Rantasauna, Miehistösauna ja Pihasauna. Osassa saunoja on yleisiä vuoroja ja myös varattavissa yksityisvuoroja. Rantasaunan saunavuorot ovat klo 8-10 ja 16-20. Saunassa löytyy miesten ja naisten tilat erikseen sekä hyvä uintilaituri rannassa. Rantasaunan yleinen saunavuoro kuuluu satamamaksuun, muille se maksaa 10€/hlö.

Yksityissaunat

2 4 | Ö R Ö KO M PA S S

• Varusmiessauna • Paritalosauna • Rantasauna • Ahtisaari-mökki (saunamökki)

Yleiset saunavuorot Rantasauna klo 8–10, 16–20


ÖRÖN LYHYT HISTORIA T E KST I

Ö R Ö

V

enäjä linnoitti Örön 1915 – 1917 Suomen ollessa Venäjän autonominen osa. Linnake kuului Pietari Suuren Merilinnoitukseen, joka rakennettiin suojelemaan pääkaupunki Pietaria mereltä tulevalta hyökkäykseltä. Suomen itsenäistymisestä lähtien Örö toimi Suomen puolustusvoimien rannikkolinnakkeena vuoden 2014 loppuun saakka. Örön linnakesaari tarjoaa mielenkiintoisen läpileikkauksen rannikkopuolustuksen historiasta tsaarin ajoilta nykypäivään. Historialliset päänähtävyydet ovat 12 tuuman kasarmialue ja järeä tykkipatteri, 6 tuuman kasarmialue ja tykkipatteri sekä modernimmat lähipuolustusasemat eri puolilla saarta. Tsaarinaikaiset mukulakivitiet sekä merkityt retkeilyreitit tutustuttavat eri kohteisiin.

12 TUUMAN KASARMIALUE Örön saarelle rakennettiin kolme tykkipatteria, joista 12 tuuman patterialue rakennuksineen on laajin kokonaisuus. Patteriin on kuulunut neljä järeää, 12-tuumaista Obuhov-­ tykkiä. Kasarmialueella on ollut sairastupa, miehistökasarmi, toimisto, ruokala, varusmiessauna ja varasto- sekä huoltorakennuksia.

K U VAT

J O H A N N A

PA KO L A N

VA LO K U VA KO KO E L M A

Keskeisimmät alueella olevat rakennukset ovat peräisin Venäjän vallan ajalta. Örön erikoisuus ja maailmanlaajuisestikin asehistoriallinen harvinaisuus ovat 12 tuuman (305 mm) järeät Obuhov-tykit. Tykin ammus painaa lähes 500 kiloa ja sen kantama on liki 45 kilometriä. Alun perin Örössä oli neljä järeää tykkiä. 1930-luvun lopulla kaksi tykeistä siirrettiin Viipurin lähelle, Säkkijärven Ristiniemelle. Samassa yhteydessä kahden jäljelle jääneen tykin avoasemat betonoitiin umpinaisiksi. Örön tykeillä osallistuttiin 26.7.1941 käytyyn Bengtskärin taisteluun ja viimeksi niillä on ammuttu 1970-luvun alussa.

6 TUUMAN PATTERI JA KASARMIALUE Linnakkeen rakentamisaikana 1910-luvulla Eteläkärkeen sijoitettiin neljä kuuden tuuman Canet-tykkiä (152/45 C). Tykit olivat venäläisvalmisteisia ja edustivat rannikollamme tuon aikakauden yleisintä tykkityyppiä.

Ensimmäisen maailmansodan aikaisella linnoittamismenetelmällä tykit asennettiin rinnakkain. Miehistölle rakennettiin suoja­ tilat patterin taakse ja myös tykkien väliin sijoitetut ammuskaapit rakenteineen tarjosivat suojaa taistelutilanteissa. Patterin henkilöstön asuin- ja huoltorakennukset rakennettiin taaemmaksi lähinnä sääolojen sanelemana. Rakennuksia alueelle kohosi reilu kaksi­ kymmentä. Suurimmat hirsirakennukset, massiiviset kellarit ja myöhemmin rakennettu, rannan tuntumassa sijainnut miinavarasto ovat säilyneet hyvin. 120 mm patterialue Örön länsipuolisen laivaväylän puolustus toteutettiin rakentamalla 1910-luvulla tykkipatteri länsirannan tuntumaan tälle Batavian korveksi nimetylle alueelle. Patteri varustettiin kolmella 120 mm Canet-tykillä ja yhdellä 75 mm Zenit-ilmatorjuntatykillä. Patterin lisäksi alueelle rakennettiin tie sekä parikymmentä asuin- ja huoltorakennusta.

Örön järeän kahdentoista tuuman patterin rakentajia kuvattuna vuonna 1916.

Ö R Ö KO M PA S S | 2 5


SOMMAR I KASNÄS KASNÄSIN KESÄ 2019 JUNI/KESÄKUU

15.6.

4.7.

BROLOPPET / SILTAJUOKSU

TJUVSTART BALTIC JAZZ / BALTIC JAZZ VARASLÄHTÖ

21.-23.6.

5.–6.7.

21.6.

8.7.

MIDSOMMAR / JUHANNUS

SKÄRGÅRDSBORD VARJE DAG SAARISTOLAISPÖYTÄ JOKA PÄIVÄ

JULI/HEINÄKUU

MIDSOMMARDANS / JUHANNUSTANSSIT

AUGUSTI/ELOKUU

3.8.

KASNÄS TRIATHLON

10.8.

GRANDEZZA WEEKEND

HAVSDAGAR MERIPÄIVÄT

31.8.

FORNELDARNAS NATT /MUINAISTULIEN YÖ

ALLSÅNG / LAULUILTA

20.7.

KASNÄSDAGEN / KASNÄS-PÄIVÄ

SOMMARNATT PÅ HOTELLET / KESÄYÖ HOTELLISSA

138 €

Helsingfors Helsinki 180 km

Salo 75 km

Tammerfors

Åbo Turku 100 km

Tampere 220 km

SOMMARNATT I GÄSTHAMNEN / KESÄYÖ VIERASSATAMASSA

27 €

SOMMARNATT PÅ CARAVANOMRÅDET / KESÄYÖ CARAVAN-ALUEELLA

31 €

Kasnäs

BAD | HOTEL | GÄSTHAMN | RESTAURANG | BUTIK | CARAVAN KYLPYLÄ | HOTELLI | VIERASSATAMA | RAVINTOLA | KAUPPA | CARAVAN

02-521 0100

|

info@kasnas.com

|

kasnas.com


ÖRÖ TOP 5

12" TYKKI

SAUNA JA UINTI

ÖRÖN AKTIVITEETIT Örössä luonto on keskiössä ja sen kokemiseen kävely saaren luontopoluilla, teillä sekä rannoilla on kokemus sinällään. Saarella voi tietenkin myös pyöräillä ja vaikkapa meloa kajakilla joita on vuokralla. Saarella on paljon nähtävää ja Kuva: Esko Sorakunnas

joskus pyörä on oivallinen vaihtoehto nähdä enemmän jos aika ei riitä kaikkien paikkojen näkemiseen kävellen.

Yksityissaunojen varaukset Varusvarastolta

Yksityissaunat • Varusmiessauna • Paritalosauna • Rantasauna • Ahtisaari-mökki (saunamökki)

2 8 | Ö R Ö KO M PA S S

Yleiset saunavuorot Rantasauna klo 8–10, 16–20


www.wcss.fi

RIIPPUSILTA

KAJAKKIVUOKRAUS

PYÖRÄVUOKRAUS

Eteläkärki Varusvarastolta

10€ 20€ 25€ 6h

12h

vrk

Satamakonttorista

35€

tunti (max 3h)

60€

päivä (seuraavat päivät 40€)

Hintaan sisältyy laadukas merikajakki, merimela, aukkopeite ja melontaliivi. Kuivapussien vuokra 5€ / päivä per 3 kpl (s, m, l).

Ö R Ö KO M PA S S | 2 9


12" TYKKI

12 TUUMAN TYKKIPATTERI T E KST I

Ö

rön ehkä keskeisin nähtävyys lienee 12 tuuman patteri. Sen rakentaminen käynnistyi vuoden 1915 alkupuolella. Patterilla ammuttiin ensimmäiset laukaukset vuonna 1916. Yksityiskohtaisia tietoja venäläisten suorittamista ammunnoista ei ole saatavilla. Linnakkeen siirryttyä suomalaisille patteri oli edelleen osittain kesken, joskin käyttökuntoinen. Linnakkeen toiminta suomalaisvoimin käynnistyi 1920luvun alussa, mutta järeää patteria ei tuolloin käytetty. Örön järeitä tykkejä mm. suunniteltiin siirrettäväksi 1920-luvun alussa Suomenlinnaan, mutta siirtoon vaadittava summa oli niin suuri, että tykkien jäämi­nen Öröhön oli ennalta selvää. Vuonna 1929 tykkejä alettiin kunnostaa. Samalla kun tykkejä kunnostettiin, niiden takaa avoimet tykkipihat rakennettiin umpinaisiksi ja tykkitornit suojattiin päältä tykin mukana kääntyvillä betonikatoilla. Kunnostuksen yhteydessä tykkien suun­taus ja lataus sähköistettiin ja kellarit sekä torni varustettiin lämmityksellä ja tuule­tuksella.

Ö R Ö

K U VAT

P E T R I

J Ä R V I N E N

Ensimmäiset laukaukset Örön ­tykeillä ampuivat suomalaiset elokuussa 1930. Vuonna 1931 järeitä tykkejä käytettiin jo varus­ miesten harjoituksissa. Tarkkaa määrää 1930-luvulla ammutuista laukauksista ei ole. 1930-luvun puolessa välissä alettiin suunnitella tykkien sähköistystä. Tuolloin myös teetettiin laskelmat mahdollisesta tykkien purkamisesta ja poissiirrosta. ­Siirtoa ei sellaisenaan toteutettu, mutta 1930-luvun lopulla kaksi Örön järeää tykkiä siirrettiin Ristiniemeen. Talvisodan ajan Örön järeä patteri oli kunnostuksen alla. Uudistettu patteri oli betonoitu, siinä oli kuivat ja uuden­aikaiset miehistösuojat, ­ammus­varastot sekä huolto- ym. tiloja. Erona aiempaan myös tykki­asemat sijoittuivat kokonaan kasemattirakenteen sisään. Uudistettu patteri valmistui juuri ennen jatko­sodan alkua, ja koelaukaukset ammuttiin 16.6.1941. Bengtskärin taistelussa 26.7.1941 molemmilla tykeillä ammuttiin neljä laukausta. Tähtäimessä ei ollut

Bengtskär, vaan tykeillä annettiin tuli­t­ ukea merellä operoiville aluksille. Osumiakin tykeillä saatiin sotavuosina. Elokuun viimeisenä päivänä 1941 Örön järeillä tuhottiin neuvostoliittolaisten hallussa olevalta Russarön linnakkeelta yksi rakennus, jossa huhujen mukaan sijaitsi johtokeskus. Kummalla tykillä osuma tuli, ei ole tiedossa. Molemmilla ammuttiin yksi laukaus ja Bengtskäristä tuli ilmoitus ”täys­osuma”, tarkentamatta sen paremmin kummalla. Örön järeät olivat jo tätä aiemmin tulittaneet useasti neuvosto­miehitettyä Hankoniemeä, osin menestyksellisesti. Rauhan aikana järeää patteria käytettiin noin kolmen–neljän vuoden välein. Toistaiseksi viimeisen kerran Örön järeällä tykillä on ammuttu 2.7.1971. 1990-luvulla linnakkeen järeitä tykkejä alettiin talkoovoimin kunnostaa. Kunnostustyö jatkuu yhä, ja tavoitteena on saada tykit ainakin säilymään tuleville sukupolville. Ehkä niillä voisi joskus vielä ampua saluutti­ laukauksenkin...

26.7.1941, Tällä tykillä ammuttiin horisontissa näkyvälle Bengtskärin majakalle.

Opastetuilla kierroksilla on mahdollisuus päästä tutustumaan järeään tykkiin.

3 0 | Ö R Ö KO M PA S S


VARAA VARAAAIKA AIKAKOEAJOLLE! KOEAJOLLE! Peter Sjöqvist Peter Sjöqvist p.p. 0400 821 0400 821606 606 peter@astrum.fi peter@astrum.fi

Kenneth KennethForsström Forsström p.p.040 040733 7331771 1771 kenneth@astrum.fi kenneth@astrum.fi

Kompass_arronet_2019_220x138mm.indd1 1 Kompass_arronet_2019_220x138mm.indd

KEMIÖ Arkadiantie 13,25700 25700Kemiö Kemiö Arkadiantie 13,

SÖLJEHOLMENMARINA MARINA SÖLJEHOLMEN Kasnäsintie502, 502,25900 25900 Taalintehdas Kasnäsintie Taalintehdas 59°59’11.1”N22°27’21.8”E 22°27’21.8”E 59°59’11.1”N 16.5.2019 18.32 16.5.2019 18.32

Laituri on kesän paras paikka Laiturit tällä alueella myy: Raimo Koskinen 045 6703 601 Voudinkatu 39, 21200 Raisio Soita ja sovi katselmus

www.a-laiturit.fi

Ö R Ö KO M PA S S | 3 1


VISll�:SAARIS TO. NET t

Dalsbruk / TAALINTEHDAS PALVELEVA VENEASEMA

FINLANDS SKÄRGÅRD\ ARCHIPELAGO OF FINLAND

MIEHITETTY VENEASEMA AVOINNA JOKA PÄIVÄ

. -�::.-.....

i. .• �!'"·

MYYMÄLÄSTÄ KAHVILATUOTTEET SEKÄ KATTAVASTI VENEILY- JA AUTOILUTARVIKKEITA

PARHAAT SAARISTOVINKIT!

POLTTOAINEET YMPÄRI VUOROKAUDEN 24H KORTTI-SETELIAUTOMAATISTA STRANDVÄGEN 1, 25900 - 0400 176 558 - DALSBRUK@SEAPOINT.FI WWW.FACEBOOK.COM/ST1BRYYKET

KAIKKI VENEILIJÄN PALVELUT SAARISTOMERELLÄ

TERVETULOA TAALINTEHTAALLE!

BÄSTA SKÄRGÅRDSTIPSEN!

Parhaat saaristovinkit!

Bästa skärgårdstipsen!

BÅTFOLKETS SERVICEPUNKT I SKÄRGÅRDSHAVET

Taalintehtaalta löytyy historiaa, luontopolkuja, ravintoloita ja kahviloita, ruokakauppoja, apteekki, Alko, kesätori, Matkahuolto ja bussiyhteydet, merihuoltoasema, septityhjennys ja paljon muuta

 Laituripaikat kaudeksi tai kevääksi ja syksyksi edullisesti  Autopaikat

 Nostot ja vahinkokorjaukset  Moottorihuollot ja korjaukset  Maalaus ja kunnostus

 Talvisäilytystilaa lämpimässä ja kylmässä hallissa  Ulkosäilytys

Taalintehtaantie 691, 25900 Taalintehdas puh. 0207 639 610 info@dbmarina.fi info@d-marin.fi

TÄYDEN PALVELUN VIERASSATAMA


50

VUOTTA PUHTAAMPIEN VESISTÖJEN PUOLESTA

P id ä Sa a risto Si isti n ä r y : n ( PSS r y ) Ro o p e - hy lje lo go ja se n alle kuuluvat palve lut ovat tuttuja mo nille sa a ristossa a i ka a nsa vi e ttä n e ille . Vu o n na 2 019 y hd istys juhlii 50-vuo tista taivaltaan . Muutamie n sa a ristola isten te ke m ästä va pa ae h to isty ö stä o n kasvan ut valtakun nallin e n vesistö je n hy vinvo in nin asia ntunt i ja ja to te u ttaja . N y ky ään Ro o p e - palve lupiste itä lö y ty y y li 2 00 y mpäri Suo me n , ja y hd istyksen toimi nta -a l ueilla o p e ro i n e lj ä h u ol toal usta tuo d e n to n n e ittain jäte ttä ja ro mua po is saarista. T E KST I

P

I D A

SA N D B E R G / P I D Ä

SA A R I S T O

SS ry:n toiminta alkoi vuonna 1969 Saaristomerellä, missä saaristo­ aktivisti ja -poliitikko Rabbe Laurén seurueineen havahtui siihen, että rannoille oli ajelehtinut paljon roskapusseja ja muuta sinne kuulumatonta. Seurue päätti viedä peltitynnyreitä roskiksiksi saariin. Saaristolaisten kanssa sovittiin, että he joko polttivat jätteet tai toimittivat ne mantereelle jatko­ käsittelyyn. ”Roskatynnyrit todettiin toimivaksi ratkaisuksi, ja 70-luvun lopulla niitä oli jo lähes sata Suomen etelärannikolla. Silloinen sisäministeriö totesi toiminnan hyväksi ja alkoi tukea sitä. 80-luvulla toiminta laajeni Saimaalle ja Itäiselle Suomenlahdelle, ja 90-luvulla olimme jo kaikilla Suomen suurimmilla vesistöalueilla. Olemme toimineet vesistöalueiden jätehuollon liikkeelle panevana voimana”, kertoo PSS ry:n pääsihteeri Aija Kaski.

PROJEKTITYÖLLÄ RATKAISUJA YMPÄRISTÖHAITTOJEN KITKEMISEEN Konkreettisen ympäristönhuoltotyön lisäksi yhdistyksen toiminta on laajentunut ympäristöprojekteihin ja -viestintään. Projektien kautta yhdistys on kehittänyt, tutkinut ja tehnyt tutuiksi uusia menetelmiä ja toimintatapoja vesillä liikkumisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Projektit pureutuvat kolmeen ympäristöongelmaan: vesistöjen

Yhdistyksen perustajajäsen Rabbe Laurén liimaamassa ensimmäistä Roope-tarraa vuonna 1980.

S I I S T I N Ä

R Y

JOKAINEN YMPÄRISTÖTEKO ON TÄRKEÄ

roskaantumiseen, rehevöitymiseen ja kemikalisoitumiseen. ”Keräämme aktiivisesti tietoa vesi­ ympäristöön liittyvistä asioista ja valistamme ihmisiä parhaista toimintatavoista. Vesistöjen roskaantuminen oli se asia, joka oli pontimena yhdistyksen syntymiselle ja perustamiselle, ja tänä päivänähän vesistöjen roskaantuminen on kuumempi aihe kuin koskaan. Aloitimme ensimmäisinä Suomessa rantojen roskaantumisen järjestelmällisen tutkimisen seitsemän vuotta sitten ja teemme sitä edelleen. Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelmamme aloittaa tänä keväänä jo kuudennen toimintavuotensa, ja kaikki ovat tervetulleita mukaan siihen!” kertoo PSS ry:n projektipäällikkö Hanna Haaksi. Veneilyn ympäristöhaitat liittyvät useimmiten rehevöittäviin jätevesiin ja antifouling-aineiden haitallisiin kemikaaleihin. Myös rehevöitymisen ehkäisyssä PSS ry oli liikkeellä ennen muita. Suomessa käymäläjätevesien päästö vesistöihin kiellettiin lailla vasta vuonna 2005. ”Jo 80-luvun alkupuolella huoltoaluksistamme pystyttiin tyhjentämään veneiden septitankkeja, jotka muuten olisi tyhjennetty vesistöihin suoraan. Olemme olleet vahvasti mukana kehittämässä ja rakentamassa veneiden käymäläjätevesisäiliöiden vastaanottoverkostoa”, Haaksi kertoo.

Vaikka veneilyn ympäristövaikutukset ovat marginaalisia, kun niitä verrataan vaikka teollisuuden, maatalouden tai yhdyskuntien vaikutuksiin, sen pistevaikutukset ovat merkittäviä. Veneily keskittyy yleensä ajallisesti muutamiin viikkoihin ja paikallisesti valmiille väylille ja satamiin. ”Jokainen teko, jolla voidaan keventää Itämeren kuormittumista, koskipa se sitten roskaantumista, rehevöitymistä tai kemikalisoitumista, on tärkeä. Meistä on oleellista, että jokainen yksilöinä ymmärtää ongelman ja oppii toimimaan oikein. Olemme osa sitä 90 miljoonan ihmisen laumaa, joka asuu Itämeren valuma-alueilla ja pystyy vaikuttamaan sen tilaan”, Kaski kertoo. Pidä Saaristo Siistinä ry:n 50-vuotisjuhlavuonna on ilo todeta, että syyt, joiden vuoksi yhdistys perustettiin ja joiden eteen se on tehnyt valtavan määrän työtä, ovat tällä hetkellä yhteiskuntamme asialistalla erittäin korkealla. Ympäristö, luontoarvot ja kestävä kehitys nivoutuvat kaikkeen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, eikä niitä enää pidetä pelkästään esteettisinä asioina. ”Työtä kuitenkin riittää. Yksi yhdistyksemme suurimmista haasteista on vanhan aluskaluston uusiminen. Tällä hetkellä akuutti uuden kaluston tarve on Saimaan alueella. Haastamme kaikki mukaan osallistumaan Kalusto kuntoon -keräykseen”, Kaski kertoo.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roope-palveluihin kuuluu muun muassa jätepisteitä, kuivakäymälöitä, astianpesupaikkoja ja kelluvia imutyhjennysasemia.

PSS ry elää ajassa – koko ajan! Pysy kuulolla, sillä luvassa on innovaatioita ja ympäristöuutisia, tarinoita meren poukamista ja järvien rannoilta sekä raavasta työtä puhtaamman huomisen puolesta. Onnittele 50-vuotiasta yhdistystä liittymällä jäseneksi tai lahjoittamalla: www.pidasaaristosiistina.fi.

K A SÖ NRÄÖ S KO M PA S S | 3 3


Cafe Källarvinden Avvikande öppethållningstider på facebook/ poikkeavat aukioloajat facebookissa.

on/ke-to fr/pe-lö/la sö/su Må/ma-Ti

10-19 11-20 12-17 Stängt/suljettu

Mer info/lisää infoa:

facebook.com/kallarvindencafe kallarvindencafe@gmail.com +358 400 938 661

Kauppa täynnä kauppa täynnä ihanuuksia NYT NÄITÄ TUOTTEITA ihanuuksia tervetuloa tekemään jännittäviä löytöjä! Tervetuloa tekemään jännittäviä löytöjä! löydät meidät Kasnäsista saaristolaistorilta. KASNÄSIN SATAMASTA Löydät meidät Kasnäsista saaristolaistorilta.

äynnä ihanuuksia

ekemään jännittäviä löytöjä! Kasnäsista saaristolaistorilta.

uppa täynnä ihanuuksia tervetuloa tekemään jännittäviä löytöjä! löydät meidät Kasnäsista saaristolaistorilta.

www.silverfish.fi

ww.silverfish.fi 3 4 | Ö R Ö KO M PA S S

www.silverfish.fi

www.silverfish.fi

www.akkupalvelu.fi


Feel the speed

Kasnäs

|

Hanko

|

Helsinki

Varaa vauhtia kesäpäivään ECO-TUOLIEN MYYNTI: SILVER FISH JA KASNÄS KOMPASS SHOP

Uusimpana kohteinamme Örö ja Helsinki. RIB-Safareiden kotisatamat ovat Kasnäs ja Helsinki, toiminta-alueina toimii Kasnäs, Helsinki, Hanko, Örö ja Bengtskär sekä kaikki niiden välissä. Näe ja koe historiallinen Örö tai Suomenlinna. ”Stadin terassirundilla” pääset parhaille terasseille! ”Stadi on snadi” tarjoaa parhaat palat Helsinkiä parissa tunnissa! Kauttamme saat myös täysin räätälöidyt paketit. Feel the speed! Tiedustelut: Petri Järvinen | 0400 530 541 | myynti@ribsafarit.fi

Koko veneen hintoja (max 12 hlö)

950€

TALVISÄILYTYS JA HUOLLOT Lämmin ja turvallinen halli Hangossa, rakennettu nimenomaan venesäilytystä varten. Sekä vuokra- että osakepaikkoja kaikille veneille. Hanko Boat Yard auttaa sinua kaikissa venettäsi koskevissa asioissa ympäri vuoden!

VINTERFÖRVARING OCH SERVICE Varm och trygg hall i Hangö, byggd speciellt för båtförvaring. Hyres- och aktieplatser till alla båtar. Hanko Boat Yard hjälper dig i alla frågor angående din båt året runt!

Oy Hanko Boat Yard Ab

SUOMENLINNA (2,5h) 485€

KASNÄSIN SAARI­ KIERROS (45min) 950€

TUKKA PUTKELLA TUNTI (1 h)

1450€

STADIN TERASSIRUNDI (3h) 975€

BENGTSKÄRIN MAJAKKARETKI (1,5h) 650€

POLTTARIPORUKAT (1 h)

1100€

STADI ON SNADI (2h) 600€

ÖRÖN RETKI (2h) 1200€

RÄÄTÄLÖITY YRITYS­ TILAISUUS (ALK 1,5h)

Andy Nyström, 0500 851 585, andy.nystrom@hby.fi Georg Berger, 0400 445 555, georg.berger@hby.fi BOAT YARD

www.rib-safarit.fi

info@hby.fi, 010 5833 760. www.hby.fi

Ö R Ö KO M PA S S | 3 5


Örön tunnelmia

3 6 | Ö R Ö KO M PA S S


ÖRÖN RETKI RYHMILLE OLEMME JO YLI KYMMENEN VUODEN AJAN JÄRJESTÄNEET RYHMILLE RETKIÄ ÖRÖN LINNAKKEELLE. PÄIVÄN AIKANA TUTUSTUTAAN SAAREN MIELENKIINTOISEEN HISTORIAAN SEKÄ AINUTLAATUISEEN LUONTOON. LOUNAS NAUTITAAN PERINTEISESTI KASARMIALUEEN RAVINTOLASSA JA MUNKKIKAHVIT LAIVAMATKALLA. OTTAKAA YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TEIDÄN RYHMÄLLE SOPIVA PÄIVÄ JA AIKATAULU!

Visit ÖRÖ

ÖRÖN PERINTEISET SAARISTOLAISTANSSIT ÖRÖS TRADITIONELLA SKÄRGÅRDSDANS

PA SS ÖR

KO

M

Ö

PA

T SE T EI SI NT NS LA RI TA PE AIS IONSELT IT EI S ÖN OL ÖR RIST ERIDNITSTSADNASN A L P A ID A SAÖRÖÖNS TTRORLGAÅR IONELS ÖRRISKÄ DIT AN SAA SS TRA ÅRDSD G Ö R R Ö SKÄ

Ö

SS

ÖR

LA/LÖ 13.7. KLO 20.00–00.00 MUSIC IN SOTILASTUPA: WALLAN TUNTEMATTOMAT KOM

LIPUT / BILJETTER:

OVELTA 15€ ENNAKKOON FÖRHANDSKÖPTA 15€ VID DÖRREN

Ennakkoliput: Örön satamakonttori ja Respa, Silver Fish Kasnäs, Classic Kulta Kemiö, Wilson Charter Sissel, Kemiönsaaren Meripelastajat.

SATAMA / HAMN: Tule vaikka omalla veneellä, kaikki tervetulleita! Man kan komma med egen båt till Örö, alla är välkomna!

KULJETUS / TRANSPORT:

Visit ÖRÖ

KO

A

SS

Ö

WILSON CHARTER, M/S SISSEL ”TANSSIVUORO” MENO-PALUU / ”DANSTUR” TUR OCH RETUR 29 € hlö/pers (max 80 hlö/pers) Lähtö / Avgång: Kasnäs-Örö 19:00 • Paluu / Retur: Örö-Kasnäs 00:30 Varaukset kuljetukselle / Reservera transport: Wilson Charter, Virpi Heino 050-5514266, info@wilsoncharter.fi, www.wilsoncharter.fi

MP

Örön saaristolaistanssit

PÄIVÄRETKI RYHMILLE SISÄLTÄÄ: • • • •

Merimatkat Kasnäs-Örö-Kasnäs, lounas kasarmin ravintolassa munkkikahvit veneessä paluumatkalla opastettu kiertokävely (historia- ja luontoopastus) sekä Obuhov-tykin esittely tykin sisätiloissa.

Hintaan 58,00 €/henkilö, jos osallistujia vähintään 35.

ESIMERKKIAIKATAULU: klo 10:30 lähtö Kasnäsista klo 11:15 saavumme Örön linnakkeelle, jossa kiertokävely ja opastus klo 13:00 lounas kasarmin ravintolassa klo 14:00 tykkiesittely Obuhov 12” tykin tykkipihalla klo 14:30 lähtö kohti Kasnäsia, munkkikahvit paluumatkalla klo 15:15 perillä Kasnäsissa Merimatka Öröseen kestää 45min ja perillä kohteessa olemme 3h.

Tiedustelut ja varaukset: 050-5514 266/Virpi Heino 050- 5636 575/Daniel Wilson. sähköpostilla: info@wilsoncharter.fi

www.wilsoncharter.fi Tapahtuman järjestäjä / arrangör: West Coast Seaservice Oy Ltd / Visit Örö Lisätietoa / tilläggsinfo: www.visitoro.fi

Sissel & Minandra Ö R Ö KO M PA S S | 3 7


AND PATROL BOATS FROM FINLAND

Saaristoradio

VENEILIJÄN KESÄKANAVA KAIKILLA MERIALUEILLA T E KST I

J A

K U VAT

P E T R I

J Ä R V I N E N

S

aaristoradio on jatkossa nettiradio. Tällä tavoin taataan paras kuuluvuus kaikilla merialueilla kaikkialla Suomessa ja maailmalla. Saaristoradio kuuluu useimmilta nettiradioalustoilta, kuten TuneIn, myTuner, LiveTaajuus, ja tietysti myös saaristoradio.fi-sivuilta. FM-radion kuuluvuudet eivät olleet kokemuksen perusteella riittäviä. Lisäksi viestintäviraston myöntämillä väliaikaisilla FM-­ taajuksilla ei pystytty kattamaan saaristoalueen kuuntelutarpeita. Väliaikaisten taajuuksien tehot olivat liian pieniä ja kuuluvuudet epätasaisia. Useat kuuntelijamme kertoivat nettiradion kuuluvuuden olevan parempi ja äänentoistoltaan laadukkaampi kuin FM-taajuuksilla. Lisäksi useasti vaihtuvat taajuudet olivat haasteellisia kuuntelijoiden kannalta. Nettiradio on yksinkertainen ja helppo, koska kuuntelualusta on aina sama paikasta riippumatta. Nettiradion kuuntelu kasvaa maailmanlaajuisesti. Puhelimet, tietokoneet, teeveet ja autoteollisuus ovat panostaneet

nettiradion kuuntelun helppouteen, ja kuuntelija voi kuunnella mielikanavaansa missä tahansa välittämättä FM-taajuksien alueellisista rajoituksista. Saaristoradio on panostanut nettiradion uusiin mahdollisuuksiin ja voi näin parantaa kuulijoiden kuuntelukokemusta. Liikkuvan studion ja lentävän reportterin ansiosta haastattelut tulevat suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä juuri niistä saaristo­ kohteista, joissa on ajankohtaisia tapahtumia. Uutisia ja tuoretta infoa tulee juuri silloin, kun veneilijät ja saaristonkävijät kaipaavat tietoa.

NETTIRADION KUUNTELUALUSTAT TuneIn https://tunein.com Radioline http://www.radioline.co myTuner https://mytuner-radio.com Streema https://streema.com Nettiradio http://nettiradio.fi Nettiradio maailmalla http://www.nettiradiomaailmalla.com Kaniradio http://www.kaniradio.fi Live Online Radio https://www.liveonlineradio.net LiveTaajuus https://livetaajuus.fi Saaristoradio https://www.saaristoradio.fi

Mainostajalle nettiradio on perinteistä FM-radiota parempi, koska kuulijamäärät ja kuuntelualueet voidaan todentaa faktatietona.

Saaristoradion liikkuva studio Tukholman venemessuilla.

Saaristoradion liikkuva toimittaja matkalla haastateltavan saarelle.

RAKKAUDESTA SAARISTOON www.saaristoradio.fi

NS30

NS32

Netissä kuunneltavissa ympäri maailmaa – ympäri vuoden!

NS36

NS42

NS49 Ab Seaside Oy LKV

LUXURY YACHTS AND PATROL BOATSFastighetsförmedling FROM FINLAN Seuraa meitä myös Facebookissa!

Stuguthyrning Kiinteistönvälitys Mökkivuokraus

Kristian Lindroos 044 306 7012

NYLUND´S BOATHOUSE Jokitie 17, 10420 Pohjankuru +358 40 577 2545 michael@nylundsboathouse.com www.nylundsboathouse.com

3 8 | Ö R Ö KO M PA S S

kristian.lindroos@lkv.fi förnamn.efternamn@seasidelkv.fi Arkadiav./Arkadiant.8,25700 Kimito/Kemiö FO/YT 2533224-7

www.seasidelkv.fi


Örön AINUTLAATUINEN LUONTO

Ö

rön ehdoton luonnon erikoisuus on saarella tavattava lännenkylmänkukka. Tämä on pienikokoinen lilanvärinen kukkanen, joka viihtyy juuri Örön saaren paahdenummilla. Tällaiset nummet ja myös kauniit hiekkarannat ovat ainutlaatuisia luontotyyppejä saarella. Örön hiekkarannat ovat kuin aarreaittoja joilta löytyy myös muita harvinaisia lajeja kuten merikaaleja,

merivehnää, rantakauraa ja kovin harvinaista piikikästä meriotalokkia. Juuri tämän tapaisten luontotyyppien ansiosta Örön saarella on myös erikoisen runsas perhos- ja hyönteis­ lajisto. Muitakin eläimiä voi nähdä saarella, kuten lampaita, peuroja, hirviä, supikoiria, metsäjäniksiä, oravia ja näätiä. Hyvällä tuurilla myös hylkeitä voi nähdä kevätaikaan saaren länsipuolella.

Ö R Ö KO M PA S S | 3 9


venemessut.fi

F L Y T A N D E

7.

Onnea et voi ostaa. Veneen voit.

16.2.2020

Kesän merkit Pohjois-Euroopan suurimmassa veneilytapahtumassa.

SUOMEN SUURIN UIVA VENENÄYTTELY 15.–18.8.2019 ENEMMÄN ELÄMYKSIÄ VESILLÄ.

Osta ennakkoliput, katso kulkuyhteydet ja messutarjonta uiva.fi

Helsingin Uivassa venenäyttelyssä näet maan kattavimman venevalikoiman jollasta jahtiin ja pääset tutustumaan veneisiin niiden omassa elementissä.

AUKIOLOAJAT

Uiva on purjehtijoiden paratiisi ja vuoden tärkein tapahtuma. Uivasta löydät myös kaiken mitä tarvitset purjehdukseen; parhaat varusteet, tarvikkeet ja palvelut höystettynä tarinoiden kera.

PÄÄSYLIPUT

Uiva on myös Pohjois-Euroopan suurin koeajotapahtuma, jossa on pe 16.8. entistäkin runsaammin koeajettavaa. Lähes 300 venettä, entistäkin kattavampi näyttelyalue ja street food -ravintolat kutsuvat viihtymään koko perheen – koko päiväksi!

To 15.8. ja pe 16.8. klo 12–20

25900, Taalintehdas Taalintehtaan Rakennuspalvelu Oy www.marinetek.net Teollisuusalue, 25900 Taalintehdas Puh. 02 466 2220 leif.nordgren@byggis.inet.fi

www.marinetek.net

La 17.8. ja su 18.8. klo 10–18

Aikuiset 15 € (ennakkolippu 13 €) Lapset 7–15 v 5 € Lapset alle 7 v vanhempien seurassa ilmaiseksi facebook.com/uivaflytande

Merikaupasta kesään! Merihenkiset vaatteet, Roopet, veneastiat, sisustus ja lahjat

Myymälä ja nettikauppa Linnankatu 37b, Turku www.merikauppa.fi www.oceanspirit.fi www.roope-tuotteet.fi

Yhteistyössä

Yhteistyössä ILMAINEN MESSUBUSSI PÄIVITTÄIN KAUPPAKESKUS LAUTTIKSEN EDESTÄ OTAVANTIEN JA LAUTTASAARENTIEN KULMASTA.

LAUTTASA AREN HSK • VATTUNIEMEN PUISTOTIE 1 • 00210 HELSINKI

4 0 | Ö R Ö KO M PA S S

LAITUREITA – BRYGGOR Teollisuusalue

LAITUREITA - BRYGGOR Taalintehtaan Rakennuspalvelu Oy Puh. (02) 466 2220 leif.nordgren@byggis.inet.fi

Avoinna ark. 10 - 18, la 10 - 14 Puh. 040 761 8484 Katso Batelan ja Roope-tuotteiden jälleenmyyjät www.oceanspirit.fi


P I DÄ S A A R I S TO S I I S T I N Ä RY – T YÖTÄ P U H TA A M M A N S A A R I S TO JA JÄ RV I LU O N N O N P U O L E S TA J O V U O D E S TA 1 9 6 9 .

R a h a n ke räy s l u p a R A /2 0 1 7/ 1 1 8 0

Kompass Väståboland 182mm x 118mm.indd 1

13.5.2019 14.18.32

www.nymanlkv.fi

Fastighetsförmedling Kiinteistönvälitys • • • • • • •

Fastighetsvärdering Köpebrev Offentligt köpvittne Auktioner Bolagsbildningar Bouppteckningar Arvsskiften

• • • • • • •

Kiinteistönarviointi Kauppakirjat Julkinen kaupanvahvistaja Huutokaupat Yhtiön perustamiset Perunkirjoitukset Perinnön jaot

Magnus Nyman

0400 535 492

Rosalan viikinkikeskus & Bengtskärin majakka Saariston Loistoreitti-risteily Bengtskärin majakalle ja Rosalan Viikinkikeskukseen, lähtö Kasnäsista joka päivä 1.6.–25.8.2019 sekä 31.8.2019! Rosala & Bengtskär Matkavaraamosta kaikki Hiittisten saariston upeimmat helmet! www.rosala.net

IVÄT VIIKINKIPÄROSALA. 9, 20.-21.7.201

magnus@nymanlkv.fi Greger Martell

0440 423 755

greger@nymanlkv.fi

MaGNus NyMaN aFM – LKV ab Oy Ark adiavägen 2, 25700 Kimito, +358 2 423 755

info@rosala.fi, puh. 040-218 2960

www.bengtskar.fi www.rosala.fi

Ö R Ö KO M PA S S | 4 1


AURINKO HELLI NELJÄTTÄ SARGO SAFARIA T E KST I LU SS I J Ä R V I N E N K U VA P E T R I J Ä R V I N E N

J

samanmerkkisistä veneistä. Tänäkin kesänä safarin ohjelmassa oli perinteinen Sargo-veneletka, Buffalo-ravintolan saaristonkuulu RIBS-buffé, sauna ja saunajuomaa sekä tietysti myös Sargo- ja saaristoaiheinen tietovisa loistavine palkintoineen. Safari-illan kruunasi jatkot Verkanin saunan terassilla trubaduurin ja karaoke-esiintyjien viihdyttäessä safarilaisia kesäkuun leppoisassa saaristo­illassa. Tapahtumaan osallistui 15 Sargo-venettä.

ärjestyksessään 4. SARGO SAFARI pidettiin ensimmäistä kertaa Verkanin vieras­ venesatamassa Korppoossa kelien suosiessa veneilijöitä. Safari on pidetty jo kolme kertaa Örön linnakesaarella, mutta siirtyy vaihtelun vuoksi vähän lännemmäksi Saaristomerellä. Örön Safarit ovat olleet mukavia ja onnistuneita tapahtumia, mutta kuten Sargo Safarin luonteeseen kuuluu, vaihtelu on virkistävää. Lauantaina kesäkuun 15. päivä SARGO SAFARI toi Sargo -ja MInor veneilijät yhteen viettämään mukavaa ja rentoa saaristo- ja veneilyhenkistä päivää ja jakamaan kokemuksiaan

Lisätietoa tulevista Sargo-safareista: Ilkka Juva, ilkka.juva@astrum.fi (0400 327 887)

saariston oma paikallislehti 2019

FR YOU EE R CO PY

M Y COA ST G U I D E | K E SÄ

2019

FR YO EE U C

R OP Y

VÄSTÅBOLAND

PORVOO M Y COA ST G U I D E | KESÄ

2019

60°23,35’ N • 25°39,54’ E

UIDE | KESÄ M Y COA ST G

K MPASS-LEHDET.FI MUISTA

ENEILEVÄ NAVAN: THAN MYÖS V N RADIOKA

ME OLEMME PARAS radiokanava mainostajalle joka haluaa tavoittaa merihenkiset kuuntelijat. Voimme rakentaa monenlaisia paketteja jotka sopii parhaiten mainostajien tarpeisiin. Ota yhteyttä ja varaa mainoskampanja! Saaristoradio on jatkossa nettiradio. Tällä tavoin taataan paras kuuluvuus kaikilla merialueilla kaikkialla Suomessa ja maailmalla. 4 2 | Ö R Ö KO M PA S S

NAPPAA OMASI ILMAISEKSI PAIKALLISESTA VIERASVENE­ SATAMASTA!

www.saaristoradio.fi

VIIKON RADIOMAINOSKAMPANJA

350€

100 toistoa, á 20-30s., toistot sijoitetaan tasaisesti kellon ympäri. Kuuluvuus lähes kaikkialla.


Lintusaari T E KST I

V

iisikymmentäkaksi metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava Bengtskärin majakka näkyy kymmenien merimailien päähän ja siitä lähtien kun majakka vuonna 1906 rakennettiin, se on toiminut merenkävijöille tärkeänä maamerkkinä. Emme tiedä, käyttävätkö muuttolinnutkin korkeaa tornia apuna suunnistuksessa, mutta se on ainakin varmaa, että majakkasaari on suosittu muuttolintujen levähdyspaikka. Saarella on viimeisten vuosikymmenten aikana bongattu yli kaksisataa lintulajia. Verrattuna siihen, että koko Suomen alueella on bongattu runsaat neljäsataa lintulajia, tämä määrä on merkittävän suuri. Viime ja tänä vuonna on erityisenä ilonaiheena havaittu allien paluu ulko­ saaristoon. Jopa tuhannen allin parvia on pysähtynyt majakan vesille, jossa ne ovat vuorokausien ajan pitäneet huumaavan

PAU L A

W I L S O N

K U VAT

P E P P I

kovaa ääntään. Lukuisten hiljaisten vuosien aikana tätä ääntä on kaivattu haikealla mielellä. Toivomme ja uskomme että allit löytävät ulkosaaristosta sen verran ruokaa, että ne voivat kylläisinä ja paksun rasvakerroksen turvin jatkaa matkaansa pesintäpaikoilleen Jäämeren rannoille. Toinen lintu, joka runsaslukuisena pitää majakkasaarta tärkeänä levähdyspaikkana on Euroopan pienin lintu, hippiäinen. Hippiäinen painaa vain viisi grammaa, ja se pysähtyy usein täysin uupuneena majakkasaarelle. Joskus linnut ovat niin väsyneitä, että ne eivät jaksa edes syödä. Ne eivät myöskään jaksaa lentää pakoon petolintuja, kuten haukkoja, ja joutuvat silloin itse syödyiksi. Koska Bengtskärissä ei kasva puita eikä siellä ole paljon muutakaan kasvillisuutta, saarelle laskeutuvat linnut eivät löydä piilopaikkoja. Sen takia saaressa

W I L S O N

voi helposti saada kuvia linnuista, joita on vaikea havaita niiden luonnollisessa ympäristössä, kuten metsissä. Tällaisia lintuja ovat esimerkiksi muuttomatkalla olevat pöllöt. Vaikka Bengtskärissä on bongattu yli kaksisataa muuttolintua, siellä pesii vain pääskynen, västäräkki ja haahka. Haahkat ovat vuosien mittaan vallanneet koko saaren pesimäpaikaksi. Tänä keväänä pesiä on yli neljäsataa ja saaren haahkoista on tullut kuuluisuuksia, joita sadat ihmiset tulevat katsomaan. Emot hyötyvät ihmisen läsnäolosta, sillä se takaa heille pesintärauhan. Autioilla naapurisaarilla pesiä ei juuri ole. Esimerkiksi suurella Dömmaskärin saarella ei tänä vuonna löytynyt yhtään pesää, ainoastaan kuollut emo, josta ei ollut jäljellä paljon muuta kuin höyhenet. Paikalta löytynyt merikotkan sulkaa antaa viitteitä siitä kuka oli syönyt haahkan.

Jopa tuhannen allin parvia on pysähtynyt majakan vesille, jossa ne ovat vuorokausien ajan pitäneet huumaavan kovaa ääntään.

K A SÖ NRÄÖ S KO M PA S S | 4 3


TERVETULOA KASNÄSIIN, EUGENIA! T E KST I

LU SS I

J Ä R V I N E N K U VA

P E T R I

J

ahti Eugenia on monelle kemiönsaarelaiselle ja saaren vieraille tuttu laiva. Tänä kesänä Eugenia-jahdin lähtösatama on Kasnäs, joten nyt jos koskaan kannattaa tutustua purjehdusaikatauluihin ja varata itselle sopiva päivä. Vakiovuorot ovat heinäkuussa tiistaisin klo 10-14 ja Öröpurjehdukset torstaisin klo 10-17. Varaukset www.saaristovaraus.fi tai 040 542 8021. Laivan historia on vähintäänkin mielenkiintoinen. Alkuperäinen Eugenia on peräisin vuodelta 1879, mutta se makaa meren pohjalla Hiittisten ulkopuolella upottuaan vuonna 1951. Vuonna 1996 joukko vapaaehtoisia laivaintoilijoita päätti rakentaa yhteisvoimin Eugeniasta replikan. Alkutyöt tehtiin Kemiössä Sagalundin museon pihalla. Päärakennus-

HANKO POKER RUN

S

materaali, lehtikuusi, on peräisin Strömman kartanolta. Laiva rakennettiin pääasiassa talkoovoimin ja opetustöinä. Kaikki tehtiin käsityönä vanhoja työtapoja käyttäen. Kesällä 2000 uudelleensyntynyt Eugenia oli valmis ja alus laskettiin onnistuneesti vesille Västanfjärdissä. Yhdistys Pro Kimitoö­ skutan omistaa aluksen ja hallinnoi sitä. Tänä päivänä alus on sekä koulutus- että viihdekäytössä. Vieraat voivat valita, haluavatko osallistua purjehtimiseen, navigoimiseen ja askareisiin vai haluavatko vain nauttia maisemista, auringosta ja aidosta merielämästä. Räätälöityjä purjehduksia tehdään esimerkiksi yrityksille, häihin, kouluille jne. www.eugenia.fi

T E KST I

uomen suurin moottorivenetapahtuma Hanko Poker Run tuo jälleen kaikki vene­ urheilun ystävät Hankoon. Tapahtuma kerää maan nopeimmat ja näyttävimmät veneet vauhti­ viikonloppuun 9.–11.8.2019 Hangon Itäsatamaan. Yleisölle on tarjolla paljon nähtävää upeiden veneiden kokoontuessa laitureihin ja startatessa reitille. Kaikki tapahtumat sijaitsevat kätevästi ranta-­ alueella. Sunseeker ja Mercedes-Benz esittelevät siellä mallistojaan. Ravintola HSF:n viereen tulee mittava tapahtuma-alue, jossa perjantaina

4 4 | Ö R Ö KO M PA S S

J Ä R V I N E N

P E T R I

J Ä R V I N E N K U VA

H A N KO

P O K E R

juhlahumua nostattavat DJ ja Miami Vice Welcome Party. Lauantaina kannattaa osallistua Poker Run -palkintojenjakoon ja illalliselle Hangon Casinolla. Legendaarinen bilebändi Gebardi esiintyy myös Hangon Casinolla. Poker Run -yhteisajo noudattaa viime vuonna hyväksi havaittua reittiä, ja taukopaikka on Sommarö Strandin vierasvenesatamassa. Korttipisteitä on yhteensä viisi, joista kolme merellä. Huhujen mukaan tänä vuonna ylitetään useammalla veneellä reilusti yli 100 solmun nopeus.

R U N

Tätä tapahtumaa ei kannata missata. Lisätietoa www.pokerrun.fi


Kasnäs Marina

KASNÄS MARINA, BACKAKSENKUJA 2

ASUNTO & LOMAKOHDE T E KST I

LU SS I

J Ä R V I N E N

K U VA

P E T R I

• 3 taloa, 24 asuntoa • kaksio 45 m2, kolmio 60 m2, kolmio 88 m2 • myynti: Bo LKV • vuokraus: lomarengas.fi • lisäinfoa: www.kasnasmarina.fi

J Ä R V I N E N

K

asnäsin niemen itäpuolelle on viime talven aikana noussut vaikuttavan näköinen rakennusrypäs. Kolme komeaa rivitaloa on valmistunut jo olemassa olevan vanhan rantasaunan kaveriksi. Kasnäs Marina on vihdoin valmistunut. Lehden kirjoitusvaiheessa melkein loppuunmyydyt asunnot on rakennettu tasokkaasti ja modernisti, ja samalla niin että ne sopivat kallioiseen saaristo­ maisemaan. Asunnot sopivat niin kesäkäyttöön kuin ympärivuotiseenkin käyttötarkoitukseen. Osa asunnoista on hankittu omaan käyttöön, osa tulee olemaan ainakin osittain vuokrakäytössä. Lähes joka asuntoon kuuluu venepaikka, autopaikka sekä varastotilaa. Lisäksi rantasauna ja grillialue ovat kaikkien asukkaitten yhteiskäytössä.

SAARISTON VÄRIT VÄRIKARTTA

elämyksiä örön saarelle

RIB SAFARIT | KASNÄS WATER SPORT OY www.virtasenmaalitehdas.fi

KASNÄS SATAMA | KULTASEPÄNTIE 2, 25930 KASNÄS RIBSAFARI@GMAIL.COM | 0400 530 541

skykompass ilmakuvaus Tilaa ainutlaatuinen ilmakuvaus haluamastasi kohteesta. Tarjoamme kymmenittäin kuvia huippu­laatuisella dronekalustolla toteutettuina. Kuvat ja video toimitetaan käsittelemättömänä. Kysy palvelusta lisää ja ikuista kohteesi!

#skykompass

4 5 | K A S N Ä S KO M PA S S

Kuvanäytteitä näet Kompass-lehtien ilmakuvista. Tutustu lisää kuviin: www.saaristo.kuvat.fi/kuvat/Kopterikuvia/ Lisätiedot ja varaukset: Petri Järvinen / 0400 530 541

yrityksesi markkinointiin tai kuva saarestasi

skykompass dronefoto’s

Ö R Ö KO M PA S S | 4 5


SHOPPING

UPEAT ÖRÖ-TUOTTEET Itsellesi tai lahjaksi. Örö- ja muut saaristoaiheiset tuotteet kuuluvat saaristoa rakastavan vakiovarusteisiin.

PA SS

Ö

KO

M

SS

Ö

PA

T SE T EI SI NT NS LA RI TA PE AIS NSELT ÖN STOL NTEIIO NASNSIT R Ö RI ERIDI STSAD LA P A ID A SAÖRÖÖNS TTRORLGAÅR IONELS ÖRRISKÄ DIT AN SAA SS TRA ÅRDSD ÖRÖ SKÄRG

ÖR

ÖR

Myynti Silver Fish, Örö kesäkauppa ja Örö satamakonttori.

KOM

Örön kesäkaupasta saatavilla myös 13.7. järjestettävien perinteisten saaristolais­ tanssien pääsylippuja, á 15 €.

UUTUUS Örö Luomupils 50 cl, 5,2% vol

Merihenkiset Örö-paidat, useita värejä

Johanna Pakola: Örön linnake Upea suomenkielinen teos Örön linnake­­s­aaresta. Julkaistu 2015. Kustantaja: Meri­maanikko. 176 s.

UUTUUS

Örö-saarikorvakorut 17 mm halkaisija, 925-hopeaa.

Örö Mustikkamaitosuklaa

Tuotteet ovat esimerkkejä, lisää tuotteita kesäkaupalla! 4 6 | Ö R Ö KO M PA S S

UUTUUS

Örö Lager 33 cl, 4,7% vol


Örön retkiä jo 11 vuoden ajan! Varaa paikkasi ja vietä kesän hauskin retkipäivä Örön ihastuttavassa linnakesaaressa. Lähtö kesällä päivittäin Kasnäsista Örön saareen. Joka päivä 4.6-14.8 : meno Kasnäs-Örö 10:00, paluu Örö-Kasnäs 15:05

alk.

24€

HYVIEN YSTÄVIEN KANSSA LÄHDETÄÄN TILAUSMATKALLE SAARISTOON T E KST I

T

V I R P I

H E I N O K U VA

P E T R I

yöporukka, yhdistys, hääseurue tai muuten vaan kavereita, yhteinen matka virkistää! Merellä on leppoisa tunnelma ja pääsette irtautumaan arjen rutiineista. Istukaa mukavasti kannella ja nauttikaa upeista maisemista ja raikkaasta meri-ilmasta. Wilson Charter alukset ms Sissel ja ms Minandra ovat reittiliikenteessä, mutta ne

J Ä R V I N E N

voidaan varata myös tilausmatkoille. Suosittuja kohteita ovat Bengtskärin majakka ja Örön linnakesaari, jotka ovat sopivan merimatkan päässä Kasnäsin satamasta. Maailman kaunein saaristo, hyvä ruoka ja ystävät tekevät päivästä unohtumattoman. Räätälöidyt matkapaketit sisältäen merimatkat, ruokailut, opastukset ja muut palvelut. www.wilsoncharter.fi

RIB-SAFARIT KYYDITTÄÄ

K

un aika on vähissä mutta silti haluaa nähdä saaristoa, on kumpparikyyti tehokas tapa matkustaa. RIB-safarit-­ yrityksen kotipaikka on Kasnäsissa, mutta yrityksellä on rib-veneitä myös Helsingissä, ja matkoja voi toteuttaa siinä välissäkin kuten Hangosta.

T E KST I

LU SS I

Veneisiin mahtuu 12 henkilöä, ja koska matkan hinta on riippumaton henkilö­ määrästä, kannattaa kerätä vene täyteen matkustajia. Yritykset ovatkin Rib-safareiden yleisimmät asiakkaat, mutta myös polttari­ porukat ja synttärijengit ovat löytäneet tämän keinon tuottaa päivänsankarille unohtumattomia kokemuksia.

Varaus numerosta 050 551 4266 tai info@wilsoncharter.fi Meno-paluu 24 €/henkilö (lapset 3-12v 12€, 0-2v 0€) Yhdensuuntainen matka 16 € (lapset 3-12v 8€, 0-2v 0€) Varaa paikkasi , paikkoja on rajoitetusti! Varaukset info@wilsoncharter.fi 050-5514266 www.wilsoncharter.fi

J Ä R V I N E N K U VA

P E T R I

J Ä R V I N E N

Matka Kasnäsista Öröhön kestää noin 15–20 minuuttia, Bengtskäriin kumppari sujahtaa noin puolessa tunnissa. Vaikka matkanteko on ripeää ja vauhdissa meikit voivat levitä ja tukka on putkella, rib-vene on mitä turvallisin alus kelissä kun kelissä. Joten älä emmi, ota yhteyttä ja varaa vauhdikas veneretki saaristoon.

www.ribsafarit.fi tiedustelut Petri Järvinen 0400 530 541

Ö R Ö KO M PA S S | 4 7


TAPAHTUMAT Visit ÖRÖ

ÖRÖ 13.7.

ÖRÖ-PÄIVÄ / TANSSIT

31.8.

MUINAISTULIEN YÖ / OHJELMAA SEURAA FACEBOOK VISIT ÖRÖ

KASNÄS 4.7.

VARASLÄHTÖ BALTIC JAZZ www.kasnas.com

5–6.7.

GRANDEZZA SAFARI /ASTRUM www.astrum.fi

20.7.

KASNÄS-PÄIVÄ www.kasnas.com  KEMIÖNSAAREN VENEKESKUKSEN KOEAJOPÄIVÄ  SEA-DOO VESIJETTI-KOEAJOPÄIVÄ  FLYBOARD-ESITYS JA RIB-VENEAJELUA

27.7.

BINGO EVENING KÄLLARVINDEN

2.–3.8.

THAI TASTINGMENY KÄLLARVINDEN

3.8.

KASNÄS TRIATHLON www.triathlonfactory.fi

10.8.

SP MERIPÄIVÄT JA KASNÄS REGATTA www.salonpursiseura.net

31.8.

MUINAISTULIEN YÖ www.kasnas.com

LÄHIYMPÄRISTÖ 28.–30.6.

SAARISTO POKER RUN AIRISTO www.saaristopokerrun.fi

29.6.

RUUKKIPÄIVÄT MATHILDAN MARINA

5.–7.7.

BALTIC JAZZ www.balticjazz.com/fi

6.7.

VÄNÖ PÄIVÄ

11.7.

HÖGSÅRA PÄIVÄ

13.7.

BRÄNNSKÄR PÄIVÄ

8.–14.7.

KEMIÖNSAAREN MUSIIKKIJUHLAT

20.7.

VÄNÖ PUUVENEPÄIVÄ

20.–21.7.

ROSALAN VIIKINKIPÄIVÄT

26.7.

LOS TOLLOS PÅ RUMPANBAR HÖGSÅRA

27.7.

HITIS SOUTU

27.7.

BURN & CHILL 2019 KEMIÖ

2.–4.8.

NORPAS FESTIVAL TAALINTEHDAS

9.–11.8.

POKER RUN HANKO www.pokerrun.fi

7.9.

SEPTEMBER OPEN www.visitkimitoon.fi/sopen/fi

7.9.

Kemiönsaarten virallinen matkailuopas

KESKIAIKAISET SAARISTOLAISMARKKINAT TAALINTEHTAALLA www.visitkimitoon.fi/sopen/fi

28.9.

OMENAPÄIVÄ SÖDERLÅNGVIK

MESSUT JA TAPAHTUMAT 15.-18.8.2019

HELSINGIN UIVA VENENÄYTTELY UIVA-FLYTANDE www.uiva.fi

7.-10.11.2019

VENE EXPO 2019 TURKU www.turunmessukeskus.fi

17.-19.1.2020

MATKAMESSUT HELSINKI www.matka.messukeskus.com

7.-16.2.2020

VENE 20 BÅT MESSUT HELSINKI www.vene.messukeskus.com

Kemiönsaarten virallinen matkailuopas

Engelsbyvägen 9 25700 Kimito, Engelsbyntie 9, 25700 Kemiönsaari Engelsbyvägen 9 25700 Kimito, Engelsbyntie 9, 25700Engelsbyvägen Kemiönsaari 9

25700 Kimito, Engelsbyntie 9, 25700 Kemiönsaari

02 421054

02 421054 4 8 | Ö R Ö KO M PA S S

Kemiönsaarten virallinen matkailuopas

www.visitkemiönsaari.fi

02 421054

www.visitkemiönsaari.fi


VESILIIKENNÖINTI

YHTEYSLIIKENNE

KULJETUSPALVELUITA

M/S SISSEL & M/S MINANDRA (WILSON CHARTER) 1.6.–11.8.

RIB-VENEET

RIB Charter matkat Bengtskär, Örö, Vänö, Högsåra…

Förfrågningar och bokningar – Tiedustelut ja varaukset: 050 551 4266, info@wilsoncharter.fi, www.wilsoncharter.fi

M/S Sissel 80 hlö

1.6.–28.6

(DAGLIGEN/PÄIVITTÄIN) 29.6.–4.8

5.8.–11.8

KASNÄS

10:30

11:30

10:30

ROSALA

11:00

-

11:00

ÖRÖ

11:30

12:20

11:30

ÖRÖ

16:15

17:45

16:15

ROSALA

16:45

-

16:45

KASNÄS

17:15

18:35

17:15

M/S minandra

RIB-safarit Kasnäsin satama 0400 530 541 Rib safarit www.rib-safari.fi

JAKTEN EUGENIA

Pro Kimitoö-skutan r.f. PB 19, 25701 Kimito Booking 02 4106600 Ship 040 7020094

WILSON CHARTER

Taxibåt för 40 och 80 pers Utfärder till Bengtskär och Örö. Taksivene 40 ja 80 hlöä Retkiä Bengtskäriin ja Öröön. 25950 ROSALA 050 5514 266 www.wilsoncharter.fi

TAXIVENE – TAXIBÅT BJÖRKNÄS CARE OY

Taxibåt max 12 pers. Taxivene max 12 hlö. Nyt myös Örö-kuljetukset.

www.eugenia.fi

Rosala • 040 7281880 www.bjorknascare.fi

TAXIBÅT GRANLUND ROGER

TAXIBÅT GRANLUND ROGER

25930 KASNÄS 0400 824 806 info@venetaxi.fi

25930 KASNÄS 0400 824 806 info@venetaxi.fi

40 hlö

MUUTOKSET MAHDOLLISIA. VARMISTA AIKATAULUT VARUSTAMOJEN VERKKOSIVUILTA KUN MATKA LÄHESTYY. MED FÖRBEHÅLL OM RÄTT TILL ÄNDRINGAR PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN

Taxibåtar för max 12 pers. Taxiveneet max 12 hlö. Örö-kuljetukset

Taxibåtar för max 20 pers. Taxiveneet max 20 hlö. Örö-kuljetukset

Ö R Ö KO M PA S S | 4 9 Ö R Ö KO M PA S S | 4 9


TIL AISU U DET KU TEN:

 S a a r i s to r i s te i l y t  Il l a l l i s r i s te i l y t  Sh a m p a n j a r i s te i l y

 Wi n e ta s t i n g r i s te i l y t  Ko ko u s p ä i vä m e re l l ä

 Me r k k i p ä i vä t m e re l l ä  Pä i vä Ta l l i n n a s s a

SI NU N J A VIE R A ITTE SI N ÄK ÖI N EN TA PA HTUM A Hulppealla yli 60 jalkaisella Snowball -jahdillamme koet unohtumattomia hetkiä saaristossa. Palkitse henkilökuntaasi, kestitse asiakkaitasi tai kokoa kaveriporukka ja anna ammattitaitoisen henkilökuntamme tehdä tapahtumastanne ainutlaatuinen. Miltä kuulostaisi vaikkapa viini- tai shampanja -tasting Helsingin edustalla huippusommelierin opastuksella? Tai livemusiikilla säestetty tunnelmallinen iltaristeily kokkimme cocktailpaloja maistellessa? Operoimme pääasiassa pääkaupunkiseudulla, mutta järjestämme halutessasi myös esimerkiksi hieman erilaisen Päivä Tallinnassa –risteilyn! Palvelumme ja risteilyt ovat täysin muokattavissa toiveittesi mukaan. Tervetuloa Snowball -jahdillemme, olemme palveluksessanne. LI SÄTI ED OT JA VARAU K S E T:

sn owbal l charter@ gmail . com www.sil vers hipping.f i

Pet ri Ohtone n + 3 58 40 0 4 14 203

M Y Sn ow b a l l c h a r te r @ s n ow b a l l c h a r te r Sn ow b a l l C h a r te r


VERIFONE.FI

VALITSE SOPIVIN MAKSUPÄÄTE Valitse haluamasi maksupääte ja päivitä päätteesi turvalliseen Verifoneen. Huippuluokan maksupääte alkaen vain 19,90 €/kk. Soita myyntiimme saman tien 09 477 433 40 ja saat juuri sinulle sopivan tarjouksen! Lisätietoja ja palvelevat jälleenmyyjämme löydät osoitteesta www.verifone.fi

VERIFONE FINLAND OY Vantaankoskentie 14 C, 01670 Vantaa, Puh. 09 477 433 40, myynti@verifone.fi 5 1 | Ö R Ö KO M PA S S


SAARISTO JA MERI KUTSUU!

Keleistä riippumatta SARGO All Season -veneellä kaikki hyvin

Veneilykausi on Suomessa nykyään pidempi kuin koskaan. Alkukauden koleudessa sekä syksyn sateilla veneeltä edellytetään kuitenkin paljon enemmän, kuin aurinkoisina kesäpäivinä. Onneksi Pohjanlahden perukoilla tiedetään jotain säästä ja siitä, mitä All Season veneeltä merellä vaaditaan. Sargo on yli 50-vuoden kokemuksella valmistettu luotettava ja arvostettu vene, joka ei jätä sinua pulaa - missä ikinä veneiletkään. Luotettavuutta, turvallisuutta ja käytännöllisyyttä - säällä kuin säällä.

Olemme mukana UIVA VENENÄYTTELYSSÄ 15.–18.8.2019 Helsingin Lauttasaaressa - tervetuloa tutustumaan mallistoon! Katso myös uutta vastaavat SARGO -vaihtoveneet. Lisätiedot ja vaihtoveneet: astrum.fi

ASTRUM VENE Joensuunkatu 15, Salo astrum.fi

SÖLJEHOLMEN MARINA Kasnäsintie 502, 25900 Taalintehdas 59°59’11.1”N 22°27’21.8”E

Kenneth Forsström p. 040 733 1771 kenneth@astrum.fi

Ilkka Juva p. 0400 327 887 ilkka.juva@astrum.fi

Profile for Kompass-lehdet

Örö Kompass 2019  

Örö Kompass 2019

Örö Kompass 2019  

Örö Kompass 2019