Page 1

3 skyrius

-

Juru vilkiukai rodo dantis ­­­­­?

M

ūsų povandeninis laivas stovėjo Dancigo uoste. Nekantravome įlipti į jį, nes niekam, išskyrus laivo įgulą, net kitų laivų karininkams, nebuvo leidžiama patekti į povandeninius laivus. Visiškas slaptumas! Jokiu būdu negalima leisti priešui bent ką sužinoti apie tokį pavojingą jam ginklą. Jūrų akademijoje mes gavome visiškai naują aprangą – naują uniformą, apatinius ir, be kitų dalykų, daugybę iškrakmolytų apykaklių. Kiekvienas taip pat turėjome jūrininko skrynelę ir du mažesnius lagaminus. Dabar buvome karininkai, ir mums nederėjo vaikščioti su kuprinėmis. Ilgai ieškoję, pagaliau radome savo laivą – nudažytą pilka spalva ir susiliejusį su prieplauka. Du automatais ginkluoti sargybiniai – vienas denyje, kitas ant molo, – visiškai neatitiko paradinės išvaizdos standartų. Kai paklausėme, ar vadas laive, jie pasakė, kad jis neseniai išėjo į krantą ir grįš tik rytoj. Tuščiai mėginome aiškinti,


74 | Heinz Schaeffer. U - 977

kad turime lipti į laivą bent jau pasidėti daiktų. Turėjome pateikti specialų vado leidimą. Jūrų akademijos įsakymo nepakako. Tačiau mes jau žinojome, kad neįmanomų dalykų nebūna, ir lengvai nepasidavėme. Po ilgų paieškų plaukiojamojoje bazėje radome sargybos viršininką ir galiausiai įkalbėjome jį leisti mums lipti į laivą. Atsinešėme savo daiktus iš stoties ir žengėme su jais į laivą. Puskarininkiai šypsodamiesi mus stebėjo. Buvome ne žemesnio rango negu jie, bet niekada nematėme povandeninio laivo ir be jų niekaip negalėjome išsiversti. Netrukus mūsų lengvi lagaminai jau buvo laivo viduje, tačiau skrynelėms denio liukas buvo per siauras.

Vokiečių povandenininkų rikiuotė. Dancigas. 1942 m.


3. Jūrų vilkiukai rodo dantis

| 75

– Achtung! Laivo įgula sustingo pagal komandą „ramiai“. Pamatėme baltą kepurę, povandeninio laivo vado simbolį. Pagal nerašytas povandeninio laivyno taisykles tik jam buvo leidžiama nešioti tokią kepurę. – Bene kvaištelėjote? Ką darysite su visu šiuo šlamštu? Tempkite savo daiktus į plaukiojamąją bazę ir po pusės valandos prisistatykite į mano kajutę. Kai grįžome, jis kreipėsi į mus maždaug tokiais žodžiais: – Povandeniniame laive jūs visiškai nieko verti. Net naujokai eiliniai žino daugiau už jus. Jūs tiesiog balastas ir nenaudingi oro vartotojai. Nepamirškite to. Jūsų darbas yra apsiprasti ir mokytis. Po trijų savaičių išvykstame į kovinį žygį. Nemanykite, kad jus priimsiu, jei nemokėsite atlikti savo pareigų. Atminkite: jums teko garbė tarnauti nuostabiausioje ir galingiausioje vokiečių Reicho ginkluotųjų pajėgų dalyje. Mūsų gyvenimas yra kupinas sunkumų ir rūsčių išmėginimų, bet iš meilės tėvynei džiaugsmingai juos pakeliame. Imkite pavyzdį iš abiejų karų povandeninio laivyno asų ir stenkitės sekti jų pavyzdžiu. Jei tarnybai atiduosite visą sielą, galiausiai tapsite tikrais jūrininkais. Laive visi gavome po du rinkinius pilkšvai žalių darbinių drabužių, odinį kombinezoną, ilgaaulius batus, du megztinius, šešis komplektus apatinių drabužių ir šešias poras kojinių. Iš atsivežtų daiktų mums buvo leista pasiimti į laivą tik apatinius. Spintelėse daugiau niekam nebuvo vietos. Visa kita, net savo mėlynas uniformas, išsiuntėme namo. Turėjome išmokti judėti labai mažoje erdvėje ir naudotis daugybe įvairių prietaisų bei aparatų. Kiekvienas vamzdis turėjo savo paskirtį. Reikėjo išsiaiškinti, iš kur jis ateina ir kur eina. Kad kuo geriau pažintume laivą, vadas


76 | Heinz Schaeffer. U - 977

liepdavo šliaužioti mums po metalo lakštų apkala, valyti laivo korpuso žiaunas ir dirbti purviniausius darbus. Jau pamiršome, kad kadaise vilkėjome gražiomis kursantų uniformomis, ir nebenešiojome jokių skiriamųjų karininkų ženklų. Be to, visi paeiliui, po vieną, turėjome gyventi kartu su įgula, puskarininkiais ir su vyresniaisiais puskarininkiais. Taip pat paeiliui, po vieną, valgėme kajutkompanijoje. Mūsų laivas buvo paprastas kovinis VII-C tipo 600 tonų talpos povandeninis laivas. Tuo metu jo įgulą sudarė keturiasdešimt du žmonės. Mažesni 250 tonų talpos povandeniniai laivai netiko ilgai trunkančioms operacijoms Atlanto vandenyne. Mes taip pat turėjome pranašumą prieš sunkesnius 800 tonų talpos laivus, nes mūsų laivas buvo manevringesnis, greičiau pasinerdavo, buvo aprūpintas geresnėmis apsaugos priemonėmis ir sunkiau aptinkamas priešų. Išoriškai povandeninis laivas panašus į cigarą. Visi jo gyvybiškai svarbūs komponentai, tokie kaip varikliai, motorai ir akumuliatorių baterijos, yra sudėti vidinio spaudimo korpuse. Kadangi šis korpusas sunkesnis už vandenį ir vienas tuoj pat nuskęstų, plūdrumą užtikrina išorinis korpusas. Jis padidina bendrą talpą, tačiau bendrasis laivo svoris dėl jo padidėja palyginti nedaug. Tarp korpusų dedami degalų ir balastiniai rezervuarai; užpildžius balastus suslėgtu oru, laivas tampa labai plūdrus – jam iškilus į paviršių, septintoji korpuso dalis iškyla virš vandens. Kai povandeninis laivas paneria, jo plūdrumas sumažinamas į dalį rezervuarų pripilant vandens. Nejudėdamas laivas nugrims į dugną, nes iš tikrųjų „pakibusių laivų“, kokie aprašomi baisiose istorijose apie dingusius laivus, negali


| 77 3. Jūrų vilkiukai rodo dantis

VII-C tipo vokiečių povandeninio laivo pjūvio schema.


78 | Heinz Schaeffer. U - 977

būti. Povandeninis laivas laikosi reikiamame gylyje tik varomas variklio ir palaikomas vadinamųjų „hidroplanų“ – plačių menčių, kurios, judinamos aukštyn ir žemyn, sukuria vandens srautus, kreipiančius laivą į paviršių arba gilyn. Dabar apeikime visą laivą nuo pirmagalio iki laivagalio. Pradėkime nuo to, ką vokiečių jūrininkai vadina „Lordų rūmais“ (der Pairskammer). Šis pavadinimas kilo iš pravardės, mat „lordais“ laivyne vadinami paprasti jūrininkai. Priekiniame denyje yra keturi torpedų pabūklai, ir paprastai kiekviename jų jau yra įstatyta torpeda. Kitos keturios torpedos laikomos po denio apkalos metalo lakštais, o virš jų, apsaugotos medinėmis lentomis, – dar dvi. Komanda miega dviaukščiuose sudedamuose gultuose. Trims „lordams“ tenka po du gultus. Dvylika gultų priekiniame denyje skirti paprastiems torpedininkams ir radistams.

Torpedos į povandeninį laivą būdavo įkeliamos pro viršutinius liukus.

U 977  

Knygos U 977 istrauka

U 977  

Knygos U 977 istrauka

Advertisement