2021-05 December

Page 1

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE

MOTORBOOT CLUB

Strijensas, uitzicht Hollandsch Diep

December 2021, 115e jaargang: no. 5


Ons gehele actuele aanbod vindt u op: www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Boarncruiser 50 Retro Line Vr.pr. € 665.000,--

Bj. 2009

Delfino 60 Vr.pr. € 1.695.000,-- (excl. BTW)

Elling E6 Ultimate Vr.pr. € 1.495.000,--

Bj. 2018

Feadship Van Lent 2500 Vr.pr. € 495.000,--

Makma Caribbean 31 MK2 Vr.pr. € 129.000,--

Bj. 2008

One Off 45 OK/HT Vr.pr. € 269.700,--

Bj. 2005

P. Beeldsnijder 14.85 Vr.pr. € 279.000,--

Bj. 1993

Rapsody OC 29ft Vr.pr. € 99.500,--

Bj. 2001

Valk Continental 18.60 Vr.pr. € 665.000,--

Bj. 2004

Van der Heijden 1700 Dynamic de Luxe Vr.pr. € 895.000,--

Bj. 2021

Bj. 2019

Bj. 1970/1990

STERKENBURG YACHT BROKERS B.V. • NIEUWE JACHTHAVEN 6 • 4924 BA DRIMMELEN • T + 31 (0) 162685722 • F + 31 (0) 162682298 • INFO@STERKENBURGYACHTBROKERS.NL • WWW.STERKENBURGYACHTBROKERS.NL


Colofon

Inhoud

De Clubinformatie van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC) verschijnt 5 maal per jaar. HOOFDREDACTIE Peter Bezemer EINDREDACTIE Peter Holleman REDACTIEMEDEWERKERS Nicole Rensen, Paul Graafland, Renée Pleysier, Henk de Velde, Frits Hommersom, Marjo Haitjema REDACTIEADRES Meent 2a 4141 AC Leerdam E-mail: redactie@knmc.nl www.knmc.nl facebook.com/knmc.nl De Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club is tevens de Nationale Autoriteit van de Union Internationale Motonautique (UIM). De KNMC heeft een samenwerkingsverband met het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. SECRETARIAAT KNMC Meent 2a 4141 AC Leerdam Telefoon: 0345 - 623100 E-mail: secretariaat@knmc.nl Petra van der Weel, secretaresse Het secretariaat is op dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 15.00 uur bereikbaar. PRODUCTIE EN ADVERTENTIES Ad de Graaf Media Hoofdstraat 28 4265 HK GENDEREN Telefoon: 0416 - 760400 info@addegraafmedia.nl

Foto voorblad: Ans v.d. Werf

24

3

Van de redactie

5

Van de voorzitter

7

De reiger

9

Marga Visser met pensioen

15 Een lied voor Marga 15 Commissie PR en Ledenwerving 17 De ‘Wet Pleziervaartuigen’ 19 KNMC Ledencervice 22 Fotowedstrijd

41

23 Tourtochten 2021 24 Eilandentocht 25 Petra van der Weel, officemanager van de KNMC 28 Stabilisatoren aanschaffen, waarom wel of toch maar niet?

43

29 Platform wet- & regelgeving van federatie varend erfgoed Nederland 31 Wie gaat er mee naar André Rieu? 35 Voorkeurshaven De Rakken Woudsend 37 Brandstofperikelen 39 Mosseltocht 1

46

43 Toertocht Culturele & Culinaire tocht: smakelijke ontdekkingen! 46 Herfsttocht 2021 van Mook naar Dinant 53 Op bezoek bij Jeanette en Meine van der Knaap 56 Stockholm- en Aeland Archipel 59 Korte lontjes of helemaal geen lontje?

56

61 Terug naar toen in de Binnenvaart 63 Clubkleding

1


Pretti ge F e e s td a g e n e n een be h o u d e n v a a rt in 2022 Wint Jacht erstalling o Hijsen nderhoud tot 50 ton

Nieuwe Ja chthaven 6 4924 BA D rimmelen www.sterk enburgyac htbrokers .nl

YE WA T ERS RSEKE POR TSE RVI .yer

www

C sekeg r ou p . E nl

derhoud & totaal on or stalling melen tcenter vo im ch Dr Ya len AD 24 Drimme 521, 49 enter.nl Marinaweg elenyachtc www.drimm

grafisch goed thu

is


Van de redactie Het clubblad laat deze keer veel activiteiten van de KNMC zien: toertochten, ledenservice-activiteiten en nog meer interessante artikelen. Duidelijk is dat de leden er weer zin in hebben. Er straalt een positieve sfeer van uit en dat is logisch. De KNMC staat immers voor ‘elkaar ontmoeten’, gezamenlijk activiteiten ondernemen en zo verbinding met elkaar maken. Helaas kwam bij het schrijven van dit redactioneel de mededeling van de secretaris van de vereniging binnen. Hij gaf aan dat als gevolg van de corona maatregelen het sluitingsfeest van 13 november afgelast moest worden. Een behoorlijke domper op de vreugde. En dus ook geen verslag. Je vraagt je af hoe het jaar 2022 zich zal ontwikkelen. Dit clubblad bruist van activiteiten en in het januari clubblad zal het toertochten programma voor 2022 worden opgenomen. Laten we hopen dat er een einde komt aan deze pandemie en de noodzakelijke maatregelen om deze te beteugelen. Laat u zich er niet van weerhouden dit goedgevulde clubblad te lezen en in te schrijven op activiteiten! Het is niet vaak voorgekomen dat er teveel kopij wordt aangeboden, dus we hebben een paar artikelen voor het volgende clubblad gereserveerd. Waarom is het blad zo vol? Dat komt omdat er weer verslagen van toertochten zijn opgenomen. Ook de ledenservice activiteiten worden gepresenteerd. Tevens lijkt het of sommige schrijvers eens echt los wilden gaan met lange artikelen. Daar gaan we niet in knippen. Niet alleen behoeft dat overleg met de schrijver, maar het is so-wie-so veel extra werk. Maar een dringend advies: schrijf een artikel voor de lezers en niet alleen voor de deelnemers aan een toertocht! Het blad wordt in duizendvoud gedrukt en verspreid en er zijn dus vele duizenden lezers! Op de website is aangegeven hoe de verslaglegging zou moeten plaatsvinden. Prominent in dit blad is een interview met Marga Visser – ze gaat met pensioen bij de KNMC – en met haar opvolgster Petra van der Weel. Marga is zo ongeveer het collectief geheugen van de club en heeft de KNMC behoorlijk

geholpen op koers te blijven. Haar opvolgster Petra is al hard aan de slag en u kunt in dit blad met haar kennismaken. Natuurlijk komt u weer artikelen tegen van de vaste scribenten Frits Hommersom, Henk te Velde, onze voorzitter Aart Haitjema, vanuit het VNM Leen Groenendijk en ook van Nicole Renssen met haar ‘Terug naar Toen’ serie.

Het ledenservice programma voor de komende maanden ziet er aantrekkelijk uit. Eigenlijk had dat al in het vorige exemplaar moeten staan, maar er ging iets mis in de communicatie. Ledenservice focust in haar programma op emissieloos varen, maar ook hoe om te gaan met ‘water’. Een actueel en interessant programma. Daar komt nog bij een bezoek aan de Scheveningse haven en het Binnenhof. U kunt zich inschrijven via de website. De Commissie PR is hard bezig met ledenwerving en het resultaat mag

er zijn. Het verslag laat zien dat er voortdurend actie is vanuit deze commissie. We kijken uit naar het toertochten programma in januari, maar een drietal van deze tochten zijn nu al opgenomen. Immers de Eilandentocht is al begin april en de voorbereidingen voor de Zuiderzee- of Deltawedstrijd vereisen vroegtijdig inzicht in wat er zoals georganiseerd kan worden. Klap op de vuurpijl is weer een tocht naar André Rieu in Maastricht. We herinneren ons nog wel die schitterende tocht met vele schepen (ik meen rond de 30) een paar jaar geleden. Maar inschrijving is snel vereist! Prachtig initiatief! Interessant zijn de meer technische en regelgeving georiënteerde verhalen over Varend Erfgoed, stabilisatoren en brandstof perikelen (met dank aan VNM voor hun bijdrage). Het succesvolle programma van voorkeurshavens wordt geïllustreerd met de haven De Rakken in Woudsend. Op de website zie je inmiddels zo’n 160 voorkeurshavens geregistreerd! Er kwamen deze keer drie verslagen van de Mosseltocht binnen. Met zo’n 45 schepen werd de tocht in drie flottieljes gevaren. In dit blad treft u één verslag van die tochten aan. De volgende verslagen gaan naar het volgende clubblad. De Winterkosttocht en de Culturele- en Culinairetocht spreken voor zich. Het was weer de KNMC op haar best! Dat geldt ook voor het zeilweekend met een groot aantal deelnemers. Veel KNMC’ers hebben een zeilachtergrond, dus het is een populair evenement geworden. Het interview met Meine en Jeanette van der Knaap laat zien wat een ondernemend stel dit is. En hoe ze zich volop inzetten voor onze club! Paul heeft weer een aantal prachtige foto’s aangeleverd. Het resultaat van de fotowedstrijd ziet u op de voorpagina. Ook de middenpagina’s laten Paul’s vakmanschap zien. Lees vooral het verhaal van de ‘psychologie tijdens het varen’. Herkent u dat? Al met al een rijk gevuld blad! Peter Bezemer redactie

3


SUPER VAN CRAFT Super Van Craft type 12.60m (1963) 2 x BMC motoren ‡ 100 pk, boegschroef.

Classic lady (€ 99.000,-)

www.vink-jachtservice.nl 06-53837353 - info@vink-jachtservice.nl

Super Van Craft 12.30 (1965) 1 x Ford motor (1993) ‡ 105 pk. Voorzien van boegschroef.

Otessis (€ 72.500,-)

Klaassenvlet 10.20 (1982) 1 x Volvo Penta motor ‡ 85 pk en boegschroef. Romp, onderwaterschip en blanke werk in 2021 gelakt.

Bezichtiging uitsluitend op afspraak

Wij weten veel van boten, omdat we zelf ook varen.

Sterke Beer (€ 69.500,-)


Van de Voorzitter In de column “van de voorzitter” in september schreef ik “we doen wat kan”. En dat is nog steeds de situatie. Daarin volgen we de overheidsrichtlijnen en zijn we steeds in nauw overleg met de havens, restaurants en andere lokaliteiten die we bezoeken om zo veel mogelijk toe te laten. Maar uiteraard wel veilig en binnen de gestelde richtlijnen voor toegang tot en omgang met elkaar, ons gedrag. Dat heeft er toe geleid dat wij in het najaar een groot aantal toertochten hebben gehouden en daardoor ruim aan recreatieve watersport hebben kunnen doen. En die toertochten werden druk bezocht. Na ons midzomerfeest in Harderwijk dus een opvolging van “samen doen” en “samen varen” in diverse delen van ons waterrijke Nederland. We doen wat kan. En daar blijft het niet bij. Als ik dit schrijf staan we aan de vooravond van het sluitingsfeest, waarvoor inmiddels meer dan 100 mensen zich hebben opgegeven. Voor 16 januari staat een nieuwjaarsbijeenkomst op stapel en voor de wintermaanden hebben we inmiddels 5 watersport gerelateerde activiteiten, in de vorm van lezingen en excursies. Kortom de KNMC bruist, ondanks de corona-beperkingen. We kennen een natuurlijk verloop, niet onlogisch gezien de gemiddelde leeftijd van de leden. Maar het is goed om te zien dat er ook steeds weer nieuwe leden bijkomen. We zijn en blijven dus attractief. De kennismaking met nieuwe leden heeft ook veel inzicht gebracht in de wensen en verwachtingen voor een KNMC voor de komende jaren. In de beleidsplannen van de komende jaren zullen we die inzichten gaan vormgeven.

waar en hoe de KNMC een nuttige maatschappelijke bijdrage kan hebben vanuit haar ervaring en expertise als motorbootsport organisatie. De watersport is gebaat bij veiligheid en een goed milieu op en om het water. Zo hebben wij ons al eerder aangesloten als één van de participanten bij “Varen Doe je Samen”. In dit programma werken diverse organisaties samen om de veiligheid op het vaarwater te bevorderen. Als voorzitter van de KNMC zit ik in de stuurgroep en mijn bestuurscollega Trudy Geerlings in de projectgroep. Het samenwerkingsverband wil via voorlichting het samen varen veilig maken. De inhoud van de communicatie wordt in werkgroepen voorbereid. Ook daarin zitten KNMC’ers. Hoe vaar je samen met de beroepsvaart door bruggen en sluizen, hoe kruis je elkaar op drukke kruispunten van vaarwegen, hoe hanteer je de marifoon, hoe vaar je door drukbevaren blokgebieden, etc. Er komen veel onderwerpen aan bod en daarvoor is de inbreng van recreatievaarders, beroepsvaarders, brug- en sluiswachters, motorbootvaarders, zeilers, kanovaarders, etc van groot belang. Het is voor ons van belang dat wij onze ervaringen inbrengen, maar het is zeker ook essentieel om te

horen hoe andere vaarweggebruikers ons als recreatievaarders ervaren. Wie zich voor de containervaart (elektrisch) met ons lid, maar ook beroepsvaarder, Meine van der Knaap heeft opgegeven, moet hem tijdens die vaart maar eens vragen wat hij vanuit zijn perspectief als beroepsvaarder, zoal meemaakt met recreatievaarders. Hij heeft een paar aardige “do’s en don’t s” voor de recreatiesector. We zijn inmiddels aangeland in de donkere wintermaanden. Maar we warmen ons de komende maanden al wel op voor het volgende vaarseizoen middels een mooi ledenserviceprogramma. Dit programma kent een grote variatie aan excursies en lezingen. Zo krijgen we een lezing over Zero emissie varen in Nederland, gaan we meevaren op een elektrisch containerschip over de Gouwe en de Hollandse IJssel, doen een excursie naar de Zandmotor bij Ter Heide, hebben een dagje Den Haag (havenbedrijf, verkeerscentrale) en krijgen nog een lezing over waterhuishouding in Nederland, met name het programma “Ruimte voor de Rivieren”. En dan beginnen we in april alweer met onze eerste toertocht naar de Wadden. Mooie vooruitzichten toch?

Aart Haitjema

De KNMC bestaat al vanaf 1907 en heeft een rijke staat van dienst. Door haar dienstvaardigheid aan de maatschappij heeft zij ooit het predicaat “Koninklijke” gekregen. Dat betekent geen verhevenheid, maar juist maatschappelijke betrokkenheid. Dit jaar konden wij daar een kleine bijdrage aan leveren, door de band met de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), een organisatie geheel gebaseerd op vrijwilligheid, aan te halen en een bijdrage te geven van €5.000. Ook de komende jaren zullen wij bekijken

5


The best BOATSMEN in life are the ones who... ... give their yacht it’s own name and have the guts to rename it

Jachtmakelaardij Wolfrat

• Verkoophaven • Bemiddeling aan- en verkoop • Taxaties

Loosdrecht Yachting B.V. Oud Loosdrechtsedijk 165, 1231 LV Loosdrecht, NL

E: info@loosdrechtyachting.nl T: +31 (0)35 - 582 77 15 W: www.loosdrechtyachting.nl

Loosdrecht Yachting B.V. Oud Loosdrechtsedijk 165, 1231 LV Loosdrecht, NL E: info@loosdrechtyachting.nl T: +31 (0)35 - 582 77 15 W: www.loosdrechtyachting.nl YC-Nemesis-Ad-190x130-ArtWork.pdf

1

17/09/2021

10:27

w

u Nie

C

M

Y

CM

MY

21-5-2021 17:23:28

NEMESIS

Loosdrecht Yachting.indd 1

Slim ergonomisch ontwerp voor gebruik met één hand Joystick functionaliteit die motoren met boeg- en hekschroef combineert Wifi-verbinding voor software-updates en instellingen Acceleratie (S) Akoestische, visuele en voelbare diagnostische feedback Afgestemd op één- en tweemotorige jachten

CY

CMY

K

Geïntegreerde CAN bus module voor boeg- en hekschroeven 20.000 INSTALLATIES 20 JAAR ERVARING CERTIFICERING CE EN FCC

YACHT CONTROLLER BV

T 023-5401797 · info@yachtcontroller.nl www.yachtcontroller.nl


De reiger De zomer was tweedelig. Zoals jullie gelezen hebben in mijn vorige column genoot ik van deze zomer in Nederland en ben me af gaan vragen of ik nog buitenlandse reizen ga maken. Van de 150 dagen zomer heb ik 45 dagen in een haven gelegen en de rest ten anker. De eerste dagen denk je dan; ik moet dit of dat nog aan de wal maar na een week wil je de wal niet meer op. Op de plek waar ik vaker en langst heb gelegen leefde een kleine zilverreiger. Dat er meer witte reigers zijn, weet ik maar deze ging ik herkennen. Hoe ? Ja, dat weet ik niet, wel zag ik dat de reiger mij ook ging herkennen want hij vloog niet meer weg als ik ging ankeren. Dan draaide hij zijn gele snavel naar me toe en dacht; daar is hij ook weer. Toch had deze zomer ook een staartje en dan bedoel ik niet dat september lang mooi bleef. Nee niet over moddergooien, geroddel, gelekte documenten, waanzin en nieuwe normen waar elke dag het nieuws mee begint. Nee, ik neem jullie even terug naar dat plekje in de Flevopolder. Na een aantal dagen dacht ik; hoge bomen maar geen vogels en op het water en in het riet geen eenden. Ik kreeg hoofdpijn en maagkrampen. Maar ja, denk je dan, griepje of zo. Na 7 dagen daar heerlijk gelegen te hebben

ben ik weer vertrokken. Een dag later was mijn hoofdpijn en de maagkrampen voorbij. Nu ben ik absoluut geen complotdenker. In 1969 zat ik bij mij opa en we keken naar de maan. Opa zei dat hij in de krant had gelezen dat ze op de maan waren geweest. Kan dat, vroeg hij mij en keek me aan. Ja opa, dat is zo .. Neil Armstrong en Buzz Aldrin zetten op 21 juli 1969 als eersten voet op de maan. Hoe overtuigend het bewijs voor de maanlanding ook is, er zijn nog steeds mensen die de eerste stappen op de maan van Neil Armstrong en Buzz Aldrin in twijfel trekken.

In 2001 zat ik bij de kapper in Reykjavik en de kapper zei: they attacked America. Op dat moment begreep ik niet wat hij bedoelde maar s’avonds zat ik bij vrienden thuis en we keken naar de beelden van de instortende Twintowers. Bij de aanslagen kwamen bijna drieduizend mensen, afkomstig uit 87 landen, om het leven Er bestaan mensen die denken dat de Twintowers een “inside” missie was. Op dat mooie plekje in het midden van dat vlakke land lag ik onder een hoge zendmast. Je leest die dingen over G5 enzo. Ik lag onder die mast en kreeg hoofdpijn en maagkrampen die verdwenen zodra ik ergens anders ging liggen. Een maand later hoor ik dat tientallen bruinvissen dood aangespoeld waren op de Wadden. Het houdt niet op met strandingen van walvisachtigen. Na de recente megastranding is het nog steeds bijna dagelijks raak. En alles bij elkaar geteld waren het er dit jaar op de Nederlandse kust al 618. Dat wil zeggen rond de Noordzee zullen dat enige duizenden zijn. Dan denk je … overal worden windmolens geplaatst, overal worden kabels over de bodem getrokken … overal verstoren we de natuur. De zomer is voorbij. Het is mooi geweest. Ik was blij te zien dat een aantal KNMC

7


Belezza

Ontdek de Belezza

Met een knipoog naar de populaire Aquanaut Beauty is de Bellezza ontworpen. Met veel lichtinval en grotere ramen biedt de Bellezza veel leefruimte en comfort.

Leverbaar als: 430 Cabrio | 430 Pilot | 430 Sport +31 (0)515 41 22 53 | sales@aquanaut.nl | www.aquanaut.nl

VERKOOP UW JACHT MET 4 ZEKERHEDEN! 1 3

REËLE PRIJSSTELLING Op basis van onderhoud, staat en marktwaarde

PROFESSIONELE AANDACHT In magazines en op websites, beurzen en social media

2 4

HELDER JAARCONTRACT Zonder kleine lettertjes, met scherpe courtage

BEMIDDELING MET KEUZE Vanaf eigen vaste ligplaats of onze thuishaven in Sneek

Uw jacht verkopen in 4 simpele stappen?

www.jachtmakelaardij4beaufort.nl Bel: +31 (0)515 74 52 60 | Mail: info@jachtmakelaardij4beaufort.nl | Bezoek: Selfhelpweg 9, Sneek


toer-tochten weer doorgingen. Dat laat zien dat er bedrijvigheid is. De havens lagen overal weer vol. Ik heb nog geen nieuwe vaste ligplaats, vandaar dat ankeren. Maar jullie lezen; met plezier … De laatste jaren is het vooral het begin van de herfst nog prima weer en ook dit jaar lijkt dat het geval te zijn. De laatste jaren hebben we zelfs in oktober soms nog één of meerdere dagen kunnen varen. Maak daar maar zoveel mogelijk gebruik van, geniet nu het nog kan! De prachtige kleuren van de herfst, wie wordt daar niet blij van? De bladeren vallen nu massaal uit de bomen en iedere week veranderen de bomen van kleur. Wat is het prachtig in dit seizoen! Elk seizoen heeft haar eigen kleur, haar eigen pracht. De herfst is wispelturig, van stralende zon tot regen en donkere luchten, zo nu en dan vergezeld van een regenboog. En zo kun je jezelf ook voelen in deze periode. Ik zei eens tegen iemand dat nadat alle bladeren waren gevallen en de bomen kaal waren, dat het een doods gezicht was. Als commentaar kreeg ik; niks doods, een nieuw begin … en ik lees in het boek De Lange Route van Bernard Moitessier de volgende woorden na een zware storm: ‘… doorzichtige hemel, bloedkleurige zonsondergangen, kleur van het leven, op een zee die glinstert van kracht en licht en die je al haar kracht en al haar waarheid geeft. Dan weet je waarom je

verder gaat, waarom je tot het einde zult gaan. Geluid van het water... geluid van het water... geluid van het water...’ Wij zoeken ontspanning op onze boot, anderen lopen over de hei, en weer anderen vinden hun rust in de wereld van een boek. Mensen lezen gedichten. Mensen die ik ken, ze lezen poëzie om schoonheid of verdriet een plaats te geven, iets moois in de taal om troost of innerlijke rust te vinden. Ik snap dat wel! Even alles loslaten, de tijd stilzetten en je laten prikkelen om buiten de grenzen van onze gecreëerde werkelijkheid te denken. Toch denk ik nog vaak aan mijn dagen op zee. De eerste dagen denk je nog aan de wal, daarna wil je niet weer terug. Maar aan het eind van de reis verlang je weer naar je familie, je vrienden en wil je de gebeurtenissen delen en ik citeer het tweede couplet van de Albatros van Slauerhoff: Ten Zuiden van de Hoop- en Stormkaap Hindert geen kust, geen klip mijn stille vaart, Waar de albatros ook op zijn wieken slaapt, Boven den storm, door sterren aangestaard. De Solitario blijft de komende maanden in Ketelhaven liggen. Op de plek van een mede KNMCer: de Gerleen, een prachtige Admiral Class, gebouwd bij de Gier.

Het is een plek waaruit ik ook in de winter, op zo’n stralende, heldere, koude winterdag nog eens een dagje kan varen. Misschien kom ik wel met de mooiste foto’s thuis. Een wit landschap, de rijp op elke tak. Op een van de laatste ankerdagen hoorde ik het klappen van vleugels. De reiger was er weer en keek me aan. Waar zal die van de winter zijn?

Henk de Velde a/b MV Solitario www.henkdevelde.com

9


Uw vermogen, onze zorg, ons vak

Negatieve spaarrente zorgt voor toeloop van beleggers Edwin Wierda:

,,Het is nu de tijd om te gaan beleggen’’ Sparen was vroeger heel normaal. De rente die je over het gespaarde bedrag kreeg, was erg aantrekkelijk en de bank was je grote vriend. Maar tijden veranderen. Sparen levert geen geld meer op. Sterker nog, sparen kost geld. Tal van banken rekenden al een negatieve rente. Andere banken, waaronder de Rabobank, volgen nu. Wat te doen met ons spaargeld? Het geld dat over is in een oude sok stoppen? Opmaken, schulden aflossen of onroerend goed kopen? Dat kan, maar beleggen kan een prima alternatief zijn voor sparen, weet Edwin Wierda van Wierda en Partners Vermogensbeheer. ,,Zo kan geld wel geld opleveren.’’ „Edwin is al ruim 20 jaar professioneel actief en een bekend gezicht in de beleggingswereld. Letterlijk en figuurlijk want elke maand bespreekt de beleggingsexpert zijn visie over de ontwikkelingen op de beurs met Harry Mens in Business Class op RTL7. Zijn bedrijf, dat voor zo’n 800 klanten belegt in aandelen, obligaties en opties, heeft twee kantoren. Eentje in Assen en een in Laren, in het Gooi. Het westen des lands, waar de meeste miljonairs wonen…

sionele mensen die zich maar met 1 ding bezighouden: beleggen. Dat is waar we goed in zijn. We beleg-

Edwin Wierda lacht. ,,Dat klopt, maar we zijn nog steeds die nuchtere jongens uit het Noorden, waar

een eigen magazine ‘Koers’. Daarin vertellen we wat we doen, wat onze visie is, wat ons onderscheidt van

een minimaal belegbaar vermogen van 100.000 euro ben je bij ons aan het juiste adres. Je hoeft geen miljonair te zijn om klant van Wierda en Partners

aan het woord. Even bellen naar kantoor of een berichtje sturen via onze website en voor je het weet, heb je zo’n informatiepakket in huis. Wil je meer

bijna iedereen terecht kan. We geven eerlijk advies, leveren maatwerk, zijn extreem transparant en met

Vermogensbeheer te worden.’’

Dat het klantenbestand blijft groeien, zegt genoeg over de visie en aanpak van Wierda en Partners Vermogensbeheer aldus Edwin. ,,Klanten uit heel Nederland hebben vertrouwen in ons bedrijf. Ze willen een veilig gevoel hebben, ontzorgd worden en ze willen rendement. Daar gaan we voor de volle 100 % voor. Al blijft beleggen altijd een risico, daar ontkom je niet aan. Maar als we ons werk niet goed deden dan waren onze klanten al lang weg gelopen.’’

,,Weet je, we voeren een ander beleid dan de grote banken. Daar kun je ook beleggen maar die werken anders, vaak met standaardproducten. Ik vergelijk het wel eens met brood. Dat brood kun je bij de supermarkt halen of bij de bakker. De bank is de supermarkt, wij zijn de bakker. Een gespecialiseerde vermogensbeheerder, een gedegen organisatie met profes-

gen alleen in beursgenoteerde aandelen, obligaties en deels opties. We houden ons niet bezig met ambulante producten zoals hypotheken, koopsompolissen en alles wat daar omheen hangt.’’ Potentiële beleggers die meer willen weten over Wierda en Partners Vermogensbeheer kunnen gratis een informatiepakket opvragen. Edwin: ,,We hebben

Edwin Wierda. ,,Je moet instappen als de aandelen laag zijn. Je niet laten leiden door de waan van de dag maar kijken naar de langere termijn. Beleggers zijn van nature positief ingesteld en het vaccin tegen Corona komt er natuurlijk aan. Als veel mensen zijn ingeënt ziet de wereld er natuurlijk weer heel anders uit. Positiever. Dat heeft gevolgen voor de beurs. Steeds meer mensen gaan nu beleggen. Ik snap dat heel goed. Die mensen hebben het goed bekeken.’’

anderen en hoe we te werk gaan om een zo goed mogelijk rendement te behalen. Ook laten we klanten

weten? Dan is een persoonlijk gesprek zo gemaakt. Dat kan bij ons op kantoor, bij je thuis of bijvoorbeeld via videobellen. De richtlijnen van het RIVM zijn daarbij leidend.’’

Wie al belegt maar graag een second opinion wil, kan ook bij Wierda en Partners terecht. ,,Met een gratis second opinion bieden wij de mogelijkheid om je por-

tefeuille door onze specialisten na te laten kijken en te beoordelen. We kijken naar de risico’s, de kwaliteit van de beleggingen, het rendement, de spreiding en nog veel meer. Op basis van onze visie, gekoppeld aan

Wierda en Partners Vermogensbeheer Bezoekadres Assen Oostersingel 1 9401 JX Assen T: 0592-301550 Bezoekadres Laren Stationsweg 2 1251 KC Laren T: 035 2031 126

de beurssituatie, krijg je een weloverwogen, eerlijk advies. Word je geen klant? Geen probleem hoor. Even

info@wierdavermogensbeheer.nl www.wierdavermogensbeheer.nl

Het is een onzekere tijd, de economie krijgt mede

Let op! Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

goede vrienden. Daar doen wij niet moeilijk over.’’

door Corona flinke klappen, maar dat kan juist een gunstig moment zijn om te gaan beleggen, aldus


Marga Visser met pensioen naar de Vamex en nu CBR) en had ook veel meer leden dan nu het geval is. En natuurlijk, er was veel meer handmatig werk.

Natuurlijk spreken we af in het kantoor van de KNMC. Dat is de werkplek waar Marga vele jaren heeft doorgebracht. En, als er iemand weet wat er zich in de KNMC afspeelt en afspeelde, dan is het Marga wel. Ze heeft een ijzersterk geheugen en is altijd goed in staat geweest – met een zekere terughoudendheid – om een bijdrage aan de besluitvorming en de activiteiten te regelen. We hebben inmiddels afscheid van haar genomen op het sluitingsfeest in Ermelo en haar opvolgster Petra van de Weel is al volop aan de slag. VANZELFSPREKEND KIJK JE TERUG OP JE WERKZAME LEVEN ALS JE MET PENSIOEN GAAT. Marga kwam in dienst bij de KNMC in augustus 2006. Dick Sluijter had in de Algemene Ledenvergadering van maart 2006 al afscheid genomen als ‘ambtelijk secretaris’. Er waren twee medewerkers (An Stigter en Bram van Ham) bij het toen in Nieuwegein gevestigde kantoor en er ging veel om. De KNMC nam in die tijd ook examens af voor vaarbewijzen (later

Marga heeft vele bestuursleden zien komen en gaan. Ze werkte met een reeks aan voorzitters: Jaap Sonneveld, Harm Smidt, Fred Swaab, Ton Sieling, Peter Holleman, Jacques van Ruiten en nu Aart Haitjema. Ieder van deze voorzitters had – om het zo te zeggen – zijn eigen karakteristieken waar ze mee om moest gaan. Daar heeft ze zich behoorlijk doorheen geslagen! De directe samenwerking was met de langst zittende secretarissen: Huub van Susante (6 jaar), Peter Bezemer (bijna 7 jaar). Voorts met Martin Kersten en Hans Hogenbirk (vanaf maart dit jaar). Een belangrijk deel van het uitvoerende werk van de KNMC speelde zich af met de secretarissen. De samenwerking met hen leverde stabiliteit en continuïteit op en fungeerde als tegenwicht tegen de zo nu en dan niet uitvoerbare plannen en ideeën van bestuursleden. Na de verzelfstandiging van het VNM had Marga ook te maken met een tweede bestuur: het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM). Ook daar maakte ze een aantal voorzitters (Arie Kwak, Dick Baas, Wim Prins, Joost Meijer) en secretarissen mee. Nu werkt ze vooral samen met Herbert Schoenmakers, voorzitter van het VNM, en Peter Otterspeer, de secretaris. Al met al heel veel wisseling van de wacht en inwerken van nieuwe bestuursleden. Het werk was veelzijdig, natuurlijk notuleren van de vele vergaderingen, het bijhouden van de administratie en ledenbestand, uitsturen van

rekeningen en de inning van contributies, bijhouden van het archief, samenstellen van het jaarboek en voorheen kopieën voor alle leden maken, nieuwsbrieven, ledenbijeenkomsten, vraagbaak voor (vaak dezelfde vragen), clubartikelen, en ga zo maar door. Voorheen werden ook nog powerboat licenties uitgegeven. Die activiteit is nu overgegaan naar de Stichting NMR. En dan ook nog het uitgeven van ICP’s. Marga heeft het werk met liefde en grote inzet gedaan. Goede herinneringen staan haar bij. Ze heeft vele leuke momenten meegemaakt en kent ongelooflijk veel mensen. En inderdaad ze weet echt alles! Natuurlijk, de KNMC is veranderd. Werd er een jaar of 5 geleden nog enorm heftig gesproken over het dragen van het ‘clubkostuum’, het novemberfeest liet de keuze behoorlijk vrij. Het is minder formeel geworden. Ledenservice is de afgelopen jaren een belangrijke activiteit in het winterseizoen geworden. Voorheen was dat meer een activiteit bij consulavonden. De administratie is nu in hoge mate geautomatiseerd via het E-Captain systeem en ook betalingen en inningen van gelden gaan per incasso. Marga is Peter Bost nog steeds erg dankbaar voor het vele werk rond de automatisering. Het valt haar op dat leden vaak veel te makkelijk praten over wat er bij de KNMC gebeurt. Het is een gezelligheidsvereniging, maar óók een vereniging met veel historie en met een centrale plaats in veel belangenbehartigingsactiviteiten. Die historie heeft de KNMC gemaakt wat het nu is. Het onderscheidt haar van bijvoorbeeld een merkenclub van toervaarders.

11Marga heeft veel passie voor haar werk in de KNMC. Het was afwisselend. Er zijn moeilijke periodes geweest met crisismomenten. Bestuursleden die veel spanning opriepen en veroorzaakten. Zij heeft altijd geprobeerd zich daarmee niet te veel mee te bemoeien maar werd er wel mee geconfronteerd. Ze had ook moeite met de wisselende leveranciers van bijvoorbeeld clubartikelen of drukwerk – ieder bestuurslid had zijn eigen connecties en wilde daar graag ook de KNMC-zaken bestellen. Marga vindt dat je dit zoveel mogelijk lokaal in Leerdam moest organiseren Een van de mooiste periodes in haar werk vond Marga het jubileumjaar 2007. De KNMC bestond 100 jaar en er werden mooie evenementen georganiseerd. Ook werd een prachtig jubileumboek gemaakt. De verhuizing naar het pand in Leerdam was een grote vooruitgang. Het kantoor in

Nieuwegein was sterk verouderd en geen plezierige werkomgeving. In dit alles was Marga de constante factor, waarin ze graag meedacht over het belang van de KNMC. Ze kon dat doen omdat zij enorm veel kennis had van alle zaken die de KNMC betroffen. NU MET PENSIOEN. Marga heeft daar best gemengde gevoelens over. Er is geen vaste werkstructuur meer na haar pensioen. Ze zal haar fietstocht van haar woonplaats Vianen naar Leerdam gaan missen. Maar er komt veel voor in de plaats. Zo is ze secretaris van de Historische Vereniging ‘Het Land van Brederode’ in Vianen. Er komt meer tijd voor hobby’s als wandelen, tennissen en de Spaanse les. Ook heeft ze een uitgebreide vriendenclub. Maar bovenal zal ze gaan genieten van haar kinderen en kleinkinderen. Ze heeft 3 dochters en 1 zoon en inmiddels 1

kleindochter en 3 kleinzoons. Ze kijkt ernaar uit om te midden van haar familie de oma-rol verder gestalte te geven! Dat gaat haar best lukken! HOE KIJKT ZE NAAR DE TOEKOMST VAN DE KNMC? Met alle moeilijkheden die er zo nu en dan zijn en leden die denken dat de KNMC een soort reisbureau is, heeft ze heel veel waardering voor de bestuursleden en de commissieleden, die als vrijwilliger heel veel werk verzetten – meer dan menig lid vermoedt. Ze denkt dat het huidige bestuur er ‘goed in staat’ en goed georganiseerd de club toekomst kan geven. Er is weer een visie en de bestuursleden zijn intussen al aardig ingewerkt!

Marga, heel veel dank voor je harde werk en input in de club! Peter Bezemer

13


ALLE REDENEN VOOR ÉÉN PARTNER

MOTOR CATAMARANS

WIDEN YOUR HORIZONS 37

40

44

67

E X C E P T I O N A L S T Y L E , H I G H L E V E L O F C O M F O RT, WA N T TO K N O W M O R E ? newpointmoverbo.nl | Markweg Zuid 1-4 | 4794 SN Heijningen | info@newpointmoverbo.nl | +31 (0) 167 522 393


Een lied voor Marga Helaas, het feest op 13 november ging niet door. Die avond zou Marga afscheid nemen van de KNMC en wij van Marga. Er was in de vorm van een boekrol een lied gemaakt dat wij allen die avond zouden gaan zingen. Samengesteld door Michel van der Meer en Jacques van Ruiten. De muzikale omlijsting was uitgewerkt en voorbereid door Michel. Hij zou ons die avond vermaken met zijn muziek en ons dirigeren voor dit afscheidslied. Helaas, het ging niet door… U treft het lied hiernaast aan

Commissie PR & Ledenwerving In het Communicatieplan 2021, waarvan u de complete versie bij uw bestanden op de ledensite kunt inzien, staan de doelstellingen vermeld: • Groei in ledental • Naamsbekendheid • Imagoverbetering KNMC LEDENWERVING ‘Ledenwerving met leden op de steiger potentieel nieuwe leden te laten benaderen’. Met die gedachte zijn informatiemappen verspreid onder de leden en zijn zowel bestuur als leden actief om nieuwe leden bij de KNMC te laten aansluiten. Het resultaat tot nu toe mag er zijn. Tot nu toe hebben zich 35 motorbootvaarders dit jaar als nieuw lid aangemeld. Daarnaast hebben inmiddels 21 partnerleden zich ingeschreven als lid. KNMC PR U houdt de KNMC in beeld! KNMC leden hebben tijdens de 10 gevaren toertochten foto’s en filmpjes gemaakt. Deze zijn gedeeld met de commissie PR & Ledenwerving en op de KNMC Facebookpagina geplaatst. Veel foto’s zijn ook gedeeld met de redactie van het clubblad. U ziet een gedeelte ervan in deze editie.

VOLGT U ONS OOK? • Facebook, nu meer dan 930 volgers! • Website, 297 unieke bezoekers per dag; Nieuwe bezoekers 1953, terugkerende bezoekers 881; • De KNMC App werd deze zomer door de leden meer gebruikt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Home 2928 Leden & Schepen 1460 KNMC Activiteiten 1199 Mijn Activiteiten 541 KNMC Forum 464 Mijn gegevens 57 Clubblad 55 Mijn Bestanden 47 Mijn boten 34 KNMI 32 Contact met de KNMC 30 Voorkeurshaven ‘20-’23 27 NieuwsFlash 24 Waterpeilen 21 Varen doe je Samen! 19

42.2 % 21.0 % 17.3 % 7.8 % 6.69 % 0.82 % 0.79 % 0.68 % 0.49 % 0.46 % 0.43 % 0.39 % 0.35 % 0.30 % 0.27 %

KNMC ONTMOET KONINKLIJKE NEDERLANDSE REDDING MAATSCHAPPIJ (KNRM) EEN GOED GESPREK In de Algemene Ledenvergadering van 20 maart jl. was het communicatieplan

van de Commissie PR geaccordeerd. Onderdeel daarvan was om de KNRM een bijdrage te schenken en een vaste pagina in het KNMC clubblad aan te bieden. Op 4 november was het dan zover en vond de ontmoeting plaats op ons KNMC kantoor met Sander Kuipers. Sander is sinds 1 mei dit jaar coördinator niet-spoedeisende hulp van de KNRM. Daarbij was tevens aanwezig Henk Kok, afscheidnemend adviseur en projectmanager van de KNRM. Vanuit de KNMC en VNM waren Peter Holleman (Commissie Nautische Techniek) en Herbert Schoenmakers (voorzitter VNM) aanwezig. Onze voorzitter Aart Haitjema moest tot zijn en onze spijt wegens ziekte verstek laten gaan. HET WERD EEN INTERESSANT EN GOED GESPREK. Sander, die eerder bij de Rijks Beveiligings Organisatie heeft gewerkt blijkt voordat hij aan de slag ging voor de KNRM, hen al ruim 6 jaar een warm hart toe te dragen. Zo was hij eerder als vrijwilliger te vinden bij KNRM reddingstation Scheveningen.

15


De KNRM is nu ook zijn werkgever. Als coördinator niet-spoedeisende hulp is hij verantwoordelijk voor o.a. het reilen en zeilen van de KNRM-Helpt app en de nieuwe Assistentie Centrale, waar 25 operators als vrijwilliger aan verbonden zijn. Henk Kok neemt afscheid wegens pensionering maar zal zich niet vervelen omdat Museum Noordwijk nu zijn volle aandacht heeft. De KNRM zit nog voorlopig nog wel even in z’n hart, vermoeden wij. De KNMC zet bij deze wisseling van de wacht van de contacten tussen KNMC en KNRM - net als voorheen - in op het verstevigen van onderling contact en goede samenwerking. Sander Kuipers gaf tijdens het gesprek aan dat door de samenwerking we het een en ander voor elkaar kunnen blijven betekenen.

De KNMC onderhoudt sinds vele jaren goed contact met de KNRM. Zo werd er o.a. gememoreerd aan KNRM presentaties die tijdens Ledenservice activiteiten in de winterperiode werden gehouden. Ook aan KNMC Kids Maritiem, een uitstapje met ernstig zieke kinderen georganiseerd door KNMC leden in samenwerking met o.a. academische ziekenhuizen, nam de KNRM deel. Tijdens toertochten waren ze van de partij, zoals bij de Kleinkindertocht waarbij we mochten varen met de Reddingsboten op het Gooimeer. Dat liet een niet te vergeten indruk achter. Natuurlijk werd KNMC’s donatie van reddingsboot ‘John Stegers’, type Float, in December 1994 nog even aangehaald. Veel KNMC leden zijn donateur, dragen periodiek financieel bij, of zijn afnemers van de

Reddingwinkel. Bovendien wordt de KNRM vlag al vele jaren op de schepen van KNMC leden gekoesterd. Aan het eind van het gesprek werd de vaste pagina in het Clubblad en de cheque overhandigd. Verrast en blij met de bijdrage namen Sander en Henk de cheque in ontvangst, bij terugkomst in Scheveningen werd de kennismaking door Sander enthousiast gedeeld met collega’s en vrijwilligers. De KNRM wordt in stand gehouden door vrijwillige bijdragen en blijft ook onze ondersteuning nodig hebben. De ‘redders op het water’ zijn er als wij hen nodig hebben, wij hopen natuurlijk dat niemand van ons dat zal overkomen. KNMC, PARTNER IN VAREN DOE JE SAMEN! Veilig het water op. Varen doe je Samen! is op zoek naar strategische plaatsen, waar en momenten waarop het van belang is om de recreatievaart te informeren omtrent de veiligheid op het water. Op die plaatsen wordt door vrijwilligers aan recreanten informatie gegeven om hun veiligheidsbewustzijn op het water te vergroten De vaarbewaarkaart wordt uitgereikt en men wordt gewezen op de waardevolle informatie die beschikbaar is op de website. Kent u plekken en momenten op de Nederlandse wateren waar deze acties van Varen doe je Samen! in het vaarseizoen van 2022 zeker van waarde kunnen zijn, laat het ons dan weten, prledenwerving@knmc.nl Het is uw moeite van het delen met ons en Varen doe je Samen! waard.

Trudy Geerlings


De ‘Wet Pleziervaartuigen’ Bijdrage Frits Hommersom, advocaat Onze vaste scribent Frits Hommersom voorziet ons al enige tijd van interessante artikelen, waarmee we ons voordeel kunnen doen. Frits is al meer dan 20 jaar watersport advocaat en is gespecialiseerd in uiteenlopende geschillen inzake pleziervaartuigen. Hij heeft veel nautische kennis, zowel scheeps-technisch alsook qua regelgeving. Recent is zijn website geheel vernieuwd: www.hommersomadvocatuur.nl. Ook deze keer treft u een interessant artikel aan van zijn hand. Nieuwgebouwde en door particulieren of importeurs van buiten de Europese Unie ingevoerde pleziervaartuigen die tussen de 2,5 en 24 meter lang zijn, moeten, wanneer ze in Nederland in de handel worden gebracht een zogenaamde CEmarkering hebben. Dat is een Europees ‘etiket’ dat zij voldoen aan Europese eisen op het gebied van constructie, uitrusting, uitstoot en milieu. Voor Nederland zijn deze regels vertaald in de Wet Pleziervaartuigen. Deze werd in 1996 ingevoerd, met een overgangsregeling van twee jaar en vanaf bouwjaar 1998 moeten dus alle in de markt gebrachte schepen daaraan voldoen.

vastgesteld zijn op basis van de door de werf van toepassing verklaarde normen, concludeer ik dat het vaartuig op vele, essentiële punten niet aan de Europese richtlijn voldoet”. En: “Het vaartuig voldoet niet aan de wettelijke voorschriften.” Dit betekent dat het vaartuig niet voorzien had mogen worden van een verklaring van overeenstemming en de CE-markering en niet op de markt had mogen worden gebracht.” Geen geringe verwijten! De werf had een keurig prototype gebouwd en voorzien van een CEmarkering, HIN-nummer en classificatie B. Deze CE-keur gold vervolgens voor alle schepen van hetzelfde type. Kennelijk vond de werf dat de serieschepen gemakzuchtiger afgebouwd konden worden, met als gevolg de vele CE- gebreken. De rechter oordeelde tot wanprestatie en ontbond de overeenkomst.

Ook schepen die professioneel gedeeltelijk zijn (af)gebouwd moeten voor dat gedeelte aan CE eisen voldoen en voor de zelfbouwer geldt dat het schip eerst vijf jaar in zijn bezit moet zijn om het zonder CE markering te mogen (door) verkopen. Vooral rond de eeuwwisseling ging het mis met die CE- markering, maar ook tegenwoordig komen we nog weleens schepen tegen die (nog steeds) geen CE- markering hebben.

Ook kwam het regelmatig voor dat bij Nederlandse werven waar motorjachten worden gebouwd, het prototype uit een serie helemaal CE waardig was, maar dat door allerlei bijkomende wensen van opdrachtgevers de aan de hand van dit prototype gebouwde schepen dermate gingen afwijken, dat de CE-certificering niet meer klopte. Een werf kwam hier heel vaak mee weg, omdat deze een zogenaamde conformiteitsverklaring mocht afgeven over dit in eigen beheer gebouwde schip, wat er dus op neer kwam dat de slager zijn eigen vlees ging keuren. Wanneer dergelijk schip vervolgens werd doorverkocht en het werd (zorgvuldig) gekeurd, bleek regelmatig dat het schip afweek van de CE vereisten die voor het oorspronkelijke prototype waren afgegeven.

Zo kocht meneer Grotius een nieuw zeiljacht van Duitse makelij en bleek vervolgens uit een deskundigenrapport: “Gelet op de 36 (!) tekortkomingen die

Het ontbreken van een CE-markering hoeft niet altijd fataal te zijn, het kan ook zijn dat deze eenvoudigweg niet is aangevraagd en er kan dan alsnog

een zogenaamde Post Construction Assessment (PCA) worden uitgevoerd door een erkende keuringsinstantie (notified body) om op die manier toch een CE-markering te krijgen. In het voornoemde geval kon meestal ook via een keuring alsnog de benodigde certificering verkregen worden, omdat het schip in de basis wel aan de veiligheidseisen voldeed, maar de bewuste uitvoering afweek en dat moest dan wel getoetst worden aan de toepasselijke regelgeving. Als bootbezitter wil je deze CE-markering absoluut hebben, al is het alleen al omdat verzekeringsmaatschappijen allergisch zijn voor schepen die een verplichte CEmarkering missen en daarnaast is het op de markt te brengen van een schip zonder CE-markering een zogenaamd economisch delict. Het behoeft weinig voorstellingsvermogen, dat wanneer blijkt dat je schip een verplichte CE-markering ontbreekt, je het ook aan de straatstenen niet meer kwijtraakt. Bij de aankoop van een schip moet een dergelijke controle dan ook altijd deel uitmaken van een keuring.

Frits Hommersom

17


Beneteau Swift Trawler 41

Linden Kotter 13.70

€ 395.000,-

€ 239.000,-

Carline 12.80

Valk Hektrawler 16.50

Elling E4 Ultimate

€ 729.000,-

Reality 1900

Stevenvlet 14.40

€ 379.000,-

Volker Motorvlet

€ 299.000,-

€ 210.000,-

€ 849.000,-

€ 225.000,-

WWW.SLEEUWIJKYACHTING.NL Hoekeinde 24 - 4254 LN SLEEUWIJK

Linssen GS 380

Stevenvlet 14.40 RS

Treffer 14.25

Van der Heijden 1500 VS

€ 189.000,-

€ 795.000,-

€ 359.000,-

€ 269.000,-


KNMC Ledenservice Ook voor het komende winterseizoen is er weer een mooi Ledenservice-programma samengesteld.. Helaas zijn door de recente corona maatregelen wel wat wijzigingen in

het programma opgetreden. U kunt het actuele programma op de website vinden. Van de activiteit ‘emissie loos varen’ treft u het verslag aan, want die (digitale) bijeenkomst

vond plaats op 24 november. U kunt zich voor deelname aan een activiteit waar opgeven via de website van de KNMC.

1. Emissieloos varen! Ledenservice richt het oog op de toekomst. In tegenstelling tot mijn voorkeur - elkaar ontmoeten bij KNMC activiteiten - zet ik mij achter mijn computer (weer Corona als oorzaak) om deel te nemen aan het onderdeel van ledenservice voor deze woensdag: emissie loos varen. Ik moet eerst nog even Teams downloaden maar met een beetje hulp van het secretariaat, zie ik het één na het andere KNMC lid op mijn scherm verschijnen. Niet direct een jeugdige uitstraling, maar dat kan van mij ook niet gezegd worden. Ik ben klaar om te kijken, te luisteren en aan de discussie deel te nemen. Deze bijeenkomst vindt plaats op initiatief van ons bestuurslid Hannes Soeters. Twee jaar geleden is er door de Commissie Nautische Techniek een bezoek gebracht aan de Technische Universiteit in Delft. Naar aanleiding van een presentatie over waterstof en elektrisch varen werd een discussie binnen de commissie op gang gebracht. Hoe zou het varen met motorjachten zich ontwikkelen in relatie tot het klimaatprobleem? Wat opviel was dat het bedrijf Accenda, gelieerd aan de TU, bezig was met het inbouwen van elektrische aandrijving in klassieke auto’s

en een bus met eigenlijk maar hele kleine elektromotoren van maar “100 KW” sterk. Dat was heel bijzonder! De presentatie: werd gegeven door Alexander Hablé. Alexander heeft jaren gewerkt voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de werkgroep Energie Transitie. Aan deze werkgroep namen naast de overheid onder andere Shell (ik zal niet schrijven Koninklijke Shell) de Technische Universiteit, de RAI, Toyota en Hyundai deel. Op deze manier heeft Alexander het energievraagstuk goed leren kennen. Hij werkt nu in diverse werkgroepen aan oplossingen. Nadat iedereen zich had aangemeld in deze video sessie met de nodige ‘70-plus digitale probleempjes’ kan de presentatie, Powerpoint, beginnen. Het doel is ons inzicht te geven in de huidige stand van zaken en de verder nog te zetten stappen in een haalbaar plan van aanpak. Belangrijkste punten: Duidelijk is dat vraagstukken rond het klimaat door bedrijven, overheid en tal van instanties intensief wordt besproken. En dat niet alleen: er wordt hard aan gewerkt.

In deze presentatie gaat het over de scheepvaart en voor ons met name de recreatievaart. Onze liefhebberij komt geleidelijk aan ook in het volle licht van de klimaataanpak te staan. Wat kunnen we ermee? Hoe kunnen wij als KNMC’er emissieloos gaan varen? Welke termijn staat daarvoor en moeten we dit actief of passief aanpakken? Als het betaalbaar is doen we mee! Zo niet dan wachten we af. Is dat onze positie? De doelstelling van de werkgroep is duidelijk. Die is: komen tot een helder plan voor de scheepvaart met een doelstelling, die ligt in het verlengde van de algemene Nederlandse

19


klimaatdoelstellingen. Het gewenste resultaat is 50% CO2 reductie in 2035 en klimaatneutraal in 2050. Wat moeten we daarvoor doen en wat is er nodig voor een plan? Als eerste moet er een goed beeld komen van de recreatie-vloot met een goede verdeling in categorieën. In het lopende project is de volgende verdeling gemaakt: • Klein, eenvoudig te transformeren naar elektrisch (sloepen etc). Bij deze categorie is het eenvoudig realiseren om elektrisch te varen met verschillende soorten elektrische buitenboordmotoren. Prima oplossing

bij het varen met rompsnelheid; • Groot, maar voor een beperkt vaargebied. Het zou misschien wel kunnen. Maar er moet dan wel het nodige in het schip worden geïnvesteerd. Bij deze categorie wordt het al wel wat ingewikkelder; • Groot, zeegaand, lange tochten op groot binnenvaarwater is op korte termijn moeilijk. Hierbij is het nog wat ingewikkelder en kant en klare, betaalbare oplossingen zijn hiervoor zover de schrijver weet, nog niet echt voorhanden. Voor de KNMC is het belangrijk te participeren in het denken over toekomstige ontwikkelingen in het

emissieloos varen of in elk geval zo laag mogelijke emissie. Een vervolg op deze presentatie is, dat met al eerder aangedragen oplossingen gebruik gemaakt kan worden van alternatieven voor diesel zoals GTL en HVO. De Nautisch Technische Commissie zal met daaraan met u de nodige aandacht daaraan besteden. Ter info enige sheets uit de presentatie. Wij danken Alexander Hablé voor zijn heldere presentatie en hopen ook in de toekomst nog veel van elkaar te kunnen leren.

Peter Holleman

2. Elektrisch en emissieloos over de Gouwe en de Hollandse IJssel Datum: 13 maart, 2 en 9 april 2022. Locatie: Alphen aan de Rijn. Vanaf de containerterminal Alpherium in Alphen aan den Rijn is de komende maand december twee maal een unieke ervaring aangeboden door ons KNMC lid Meine van der Knaap. Meine vaart met het elektrische schip De Alphenaar containers geladen met bier van de Heineken brouwerij in Zoeterwoude van Alphen aan den Rijn naar Gouda en verder naar de Rotterdamse haven. De Alphenaar is 90 meter lang en 10.50

meter breed met een draagvermogen van 1.900 ton. Meine was projectleider voor de afbouw van de Alphenaar en ook nauw betrokken bij de andere twee containerschepen van de Gouwenaarvloot (één met een dieselmotor en nog één diesel elektrisch). Een vijftal leden kunnen mee varen tussen Alphen en Gouda. Deze tocht geeft een goed inzicht over wat zo’n schipper ziet en kan doen. Voor ons als pleziervaarders een leerzame dag. We ervaren dan de complexiteit van het varen op de het relatief smalle vaarwater van de

Gouwe. Ongetwijfeld zullen we daarna meer begrip kunnen opbrengen voor het handelen van de beroepsschippers. Dus behalve een dag varen zien we hier ook de laatste ontwikkelingen rond emissieloos varen. In dit geval met een wisselpakket van accu’s. De volgende stap zal dan de inzet van waterstof zijn. En – dat zal ons aanspreken – we zien op deze tocht hoe ondernemers meewerken aan de klimaatdoelstellingen!

3. Excursie naar de Zandmotor bij Ter Heijde Datum: 12 februari 2022, tijd wordt nog bekendgemaakt. Locatie: Restaurant Haagsche Beek,

Machiel Vrijenhoeklaan 175 2555 NW Den Haag. Kosten: Euro 22,50 pp.

Elke landschap heeft zijn eigen dynamiek, dieren en planten. Op de Zandmotor vind je dit extreem, de


wind heeft hier vrij spel, net als de zee. Struin mee met de gidsen en ontdek welke dieren en planten in deze barre omstandigheden hun hoofd boven water weten te houden. Sinds 2011 ligt de Zandmotor voor de kust van Ter Heijde als een uitgestrekte vlakte met een duinmeertje. De Argusmast en wat palen vormen de enige bebouwing. Weer, wind en water

hebben er vrij spel en werken samen aan een dynamische kustbescherming. Hier geen beton, staal en basalt, maar een veranderende kustlijn en spontane duinvorming. Natuur en recreanten hebben hier (tot op zekere hoogte) vrij spel. Langzamerhand verandert de Zandmotor. Wind en water verspreiden het zand verder langs de kust en hopen

het op in aangroeiende duintjes. Als uit het niets schieten her en der allerlei, soms zeldzame, planten omhoog. Ook vogels, vissen, schelpdieren en andere dieren vinden hier een toevluchtsoord. Onder bezielende leiding van een gids wordt er gedurende 2 uur uitgebreid ingegaan op hoe dit natuurverschijnsel is ontstaan en wat de overheid denkt te bereiken.

4. Bezoek havenbedrijf Scheveningen en bezoek Den Haag Datum: vrijdag 25 februari 2022 Adres: Visafslagweg 1’ 2583 DM Den Haag verzamelen bij Aloha

Dag indeling 10.00 – 10.30 verzamelen bij Aloha Beachclub Strand Noord 2b in Scheveningen. 10.30 - 12.00 Bezoek Havenbedrijf

Scheveningen. 12.00 - 13.00 Lunch. 14.00 - 15.30 Residentiewandeling. Kosten; € 22,50 pp Havenbedrijf Scheveningen Het Havenbedrijf van de gemeente is verantwoordelijk voor de haven van Scheveningen. De medewerkers zorgen 24 uur per dag voor een snelle en veilige vaart van het scheepvaartverkeer en het beheer, onderhoud en gebruik van de haven en het havengebied. We worden rondgeleid door de heer C. Duvekot, hoofd verkeerscentrale en havens van Scheveningen.

RESIDENTIEWANDELING Locatie: Verzamelen op het pleintje voor Hotel ‘t Goude Hooft, Groenmarkt 13, Den Haag We wandelen door het Hofgebied en

het oude dorp Die Haghe en maken kennis met het Binnenhof, waar graven, stadhouders en Oranjetelgen zetelden. We ontdekken midden in het oude dorp

de indrukwekkende middeleeuwse Grote Kerk. Den Haag groeide uit tot een dorp van aanzien met stadspaleizen en luxe winkelstraten.

5. Onze Waterhuishouding Datum: 4 maart 2022 Locatie: Kantoor in Leerdam. Dagindeling: 10:00 – 10:30 Ontvangst koffie. 10:30 – 12:00 Lezing. 12:00 – 13.30 lunch. Kosten: Euro 15,- pp

Gastspreker de heer Ingwer de Boer. Van 2006 tot 2013 was Ingwer de Boer directeur van het programma Ruimte voor de Rivier. Hij onderhandelde met bestuurders van zes provincies, 30

gemeenten en 8 waterschappen over het meer ruimte geven aan de rivier op 30 plekken langs de Rijntakken. Met als doel een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving.

Hoe wordt ons water beheerst tijdens droogte en bij overvloed, zoals in juli 2021 toen er in zeer korte tijd water met bakken uit de hemel viel en grote delen van België en Limburg onder water zette. Een actueel onderwerp met een gastspreker die er alles van weet!

21Toertochten 2022

Zuiderzee/Deltawedstrijd 2022 (13 t/m 15 mei)

Het clubblad van eind januari 2022 zal een overzicht bevatten van alle toertochten die voor 2022 worden aangeboden. Op een een drietal tochten zal al eerder moeten worden ingeschreven en staan in dit blad vermeld. De corona jaren 2020/2021 hebben vrijwel alle activiteiten van de KNMC stilgelegd. Ook de Zuiderzeewedstrijd kon geen doorgang vinden. Nu maar hopen dat in 2022 de Zuiderzee- of Deltawedstrijd wel kan worden gevaren! Door de enthousiaste reacties van de deelnemers aan de wedstrijd van 2019 kan de wedstrijdorganisatie het niet nalaten om ook in 2022 dit evenement weer te organiseren. Veel opstappers en ‘rekenwonders’ uit familie en vriendenkring droegen in 2019 bij aan een geweldige saamhorigheid en veel enthousiasme. Dat verraste en stimuleerde ons als organisatie! Door deelname van de jongere generatie schept dit ook enig perspectief voor de KNMC in de toekomst. U kunt deze verwachting ook uitgebreid lezen in het verslag, geschreven door Nicole Rensen, in het september 2019 nummer van ons clubblad, te vinden op de KNMC-site. De wedstrijdorganisatie, bestaande uit Ton Sieling, Hans van der Meer en Guus Rietbergen, hebben het plan opgevat om vooraf te onderzoeken en te peilen

of er interesse is en zo ja, voor welk type wedstrijd. De uitslag van het onderzoek zal bepalen of wij de Zuiderzeewedstrijd (op Markermeer en Randmeren) ofwel een Deltawedstrijd (op de Zuid-Hollandse rivieren of Zeeuwse wateren) gaan voorbereiden. Onder het motto van ‘al doende leert men’ zullen deze wedstrijden er zeker toe bijdragen uw apparatuur beter te leren gebruiken zodat u er in de toekomst nog meer plezier aan zult beleven. Al met al: voor iedere deelnemer wordt door deze wedstijden de mogelijkheid geboden om op een sportieve en gezellige manier kennis te maken met de Zuiderzee- of Deltawedstrijd. De wedstrijd, die in twee dagen wordt gevaren, houdt per dag twee opdrachten in: 1. de tekenopdracht, die u de middag voor de wedstrijddag ontvangt; 2. de wedstrijdopdracht. Deze krijgt u de ochtend voor de start. Het belangrijkste van de tekenopdracht is het uitzetten van diverse coördinaten (waypoints). Deze bepalen samen met de wedstrijdopdracht, uw wedstrijdbaan. In het januari nummer van het clubblad wordt uitgebreide uitleg met voorbeelden gegeven over de wedstrijd. Het moet natuurlijk voor iedereen duidelijk zijn wat de bedoeling is en hoe er strafpunten kan oplopen. De deelnemers starten ’s morgens om de 5 minuten.

De deelnemer die het nauwkeurigst ten opzichte van de starttijd door de startlijn vaart, komt in aanmerking voor de ‘precisie startprijs’. De snelheid over de wedstrijdbaan zal soms vrij zijn en soms variëren tussen 5 en 7 m/pu, dat is ca 8 en 12 km/u. NAVIGATIEAPPARATUUR Voor, tijdens en na deze wedstrijd mag u al uw beschikbare middelen gebruiken. Ruim voor de start krijgt ieder schip een gps-datalogger aan boord die bij de finish weer ingeleverd moet worden. De loggers slaan iedere seconde hun positie en snelheid op. Na het uitlezen door de wedstrijdleiding is te bepalen of en op welke tijd de bootlogger het dichts bij een bepaald waypoint was en bij de beginners of de juiste koers werd gevaren. Het plan is om na de 1e wedstrijddag een tussenstand te geven. De wedstrijd wordt gevaren volgens het ‘Reglement voor de internationale Zuiderzee- of Deltawedstrijd’. Deze kunt u vinden op de KNMC website bij wedstrijdreglementen. WAAR DOEN WE DIT ALLEMAAL VOOR? Kennis, leerzaam, uitdaging, avontuur, saamhorigheid en heel veel plezier!! Er zijn veel prijzen te winnen, maar de mooiste prijs is het Zilveren Schip (Zuiderzeewedstrijd) of de prachtige Wisselbeker (Deltawedstrijd) voor het best presterende KNMC-team. Deze felbegeerde wisseltrofee mag de KNMCwinnaar 1 jaar in zijn of haar bezit hebben en op de mooiste plaats in huis zetten. Wij hopen u met deze uitnodiging enthousiast te maken om deel te nemen aan een evenement dat al sinds 1928 door de KNMC wordt georganiseerd!!

Van harte welkom! Ton, Hans en Guus

23


Eilandentocht (12 t/m 25 april 2022)

Zout water – Eb en Vloed -Texel – Vlieland – Terschelling – Harlingen – Droogvallende platen – Zeehonden Door een vroege start van het vaarseizoen is het mogelijk om langer van de zomer en het motorboot varen te genieten. De Eilandentocht, die ons langs de Waddeneilanden, Texel, Vlieland en Terschelling voert is een goed excuus om dit jaar vroeg uit te varen en te genieten van het zoute water, het getij, de zeehonden, de

droogvallende platen, de stranden, de passage van een wantij en de wisselende weersomstandigheden. De start wordt dit jaar gedacht plaats te vinden in Medemblik, waarna er snel via de sluis in Den Oever de Waddenzee opgezocht kan worden. De tocht eindigt op 24 april in het noordelijk deel van het IJsselmeer, waarschijnlijk

wordt dat in Hindelopen. Door de hogere havengelden op en rond de Waddenzee bestaat de mogelijkheid dat de tocht duurder gaat worden dan het streefbedrag van €95,00 per dag. Voor de deelnemers, die zich willen aansluiten bij het openingsfeest in Den Bosch zijn er 4 vaardagen beschikbaar om de afstand te overbruggen.


Dit jaar gaan we ons best doen een ieder die zich inschrijft mee te laten varen. Vooralsnog stellen we het maximum aantal boten op 28. Tijdens de tocht kunnen de deelnemers er verzekerd van zijn dat de toertochtleiders zich keer op keer zullen verdiepen in de weersomstandigheden en het getij. Opdat we samen en met

elkaar deze tocht op ruim water op een verantwoorde manier kunnen volbrengen. Van de deelnemers verwachten wij dat de schepen technisch goed onderhouden zijn en van de juiste uitrusting zijn voorzien voor het te varen traject. Na de inschrijving zullen de SOLAS eisen aan de deelnemers worden toegezonden. Wij gaan ons uiterste best doen om een

leuke tocht voor te bereiden en hopen samen met alle deelnemers er een onvergetelijke Eilandentocht 2022 van te maken. Wij hebben er zin in!! Inschrijven van 4 januari tot 3 februari 2022

Grada en Hans van der Meer Anneke en Dirk Jan Zwart

Petra van der Weel, officemanager van de KNMC aangegaan voor 20 uur per week voor het werk van de KNMC en (ook) het VNM. Het aantrekkelijke van de nieuwe baan is de diversiteit, haar ervaring komt hierbij goed van pas en de werktijd is flexibel in te vullen. En het kantoor ligt maar op 10 kilometer afstand.

De geboren Rotterdamse Petra van der Weel (52), is door het bestuur benoemd tot officemanager van de KNMC. Zij volgt Marga op. Vaak is je eerste indruk veelzeggend, ook bij Petra. Er is snel een ‘klik’. Ze is met de Rotterdamse mentaliteit niet iemand die maar toekijkt hoe het gaat. Nee, aanpakken en het werk doen en laat maar zien wat je doet. Petra woont met haar partner Marc Christiaanse in Herwijnen, een kilometer of 10 ten zuiden van Leerdam. Ze hebben een zoon van 16 jaar. Petra heeft veel ervaring opgebouwd. De afgelopen 11 jaar was ze officemanager bij het bedrijf van haar partner. Dat was een dakdekkersbedrijf, gespecialiseerd in de renovatie van platte daken. Dus veel organiseren, de complete boekhouding verzorgen, plannen van onderhoud en lekkagemeldingen, het bespreken en richting geven aan de diversiteit van vraagstukken in een druk bedrijf en ga zo maar door. Daarvoor werkte ze bij Feenstra als verkoopadviseur, was directiesecretaresse bij verschillende bedrijven, maar heeft ook als zorg/ woonasssistente gewerkt op de gesloten

Hoewel Marc en Petra vroeger wel een boot gehad hebben (2009/10) was er (te) veel aan te doen en weinig tijd. Dus die boot werd het niet.

afdeling van een verzorgingstehuis in Leerdam. Marc en Petra hebben het dakdekkersbedrijf in november 2020 verkocht. Marc geeft nu adviezen over daken en wat daarmee samenhangt. Petra las de advertentie van de KNMC, waarin een officemanager gezocht werd. Dat leek haar wel wat, een goede combi tussen haar werk voor Marc en de KNMC. Ze is nu een verbintenis

Inmiddels is Petra al aardig ingewerkt. Zo was ze ook begin november bij de TTL-vergadering aanwezig en maakte daarvan de notulen. En natuurlijk werd ze door de aanwezigen meegenomen naar het traditionele diner na die vergadering bij de chinees in Leerdam. Zo kent ze al veel leden en ze ziet de baan te midden van al die plezierbootvaarders wel zitten! En de indruk is dat dat ook andersom al het geval is! Dat gaat best wel lukken met Petra, heel veel succes! Een goede keus bestuur!

Peter Bezemer

25


9 t/m 13 MAART 2022

Hier begint je watersportseizoen!

WTC EXPO Leeuwarden www.boot-holland.nl


Platform wet- & regelgeving van federatie varend erfgoed Nederland Sinds de Landelijke Vereniging tot Behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen lid geworden is van de European Boating Association is er regelmatig contact tussen het Watersport Verbond, de LVBHB en de KNMC om te komen tot één gezamenlijk Nederlands standpunt over de Europese wet- en regelgeving. Vanuit deze optiek hebben de KNMC -vertegenwoordigers in de EBA een uitnodiging tot het bijwonen van deze FVEN-activiteit aanvaard. De bijeenkomst was op een bijzondere locatie, namelijk op het motorvrachtschip Terra Nova uit 1929, gebouwd bij werf de Hoop te Leiden en voor deze gelegenheid afgemeerd in de Zijlsingel te Leiden. In de ochtendsessie werd duidelijk dat de positie van het historische bedrijfsvaartuig in Nederland geen enkele status of bescherming heeft, dit in tegenstelling tot historische gebouwen, die een monumentale status hebben. De eerste presentatie verkende de mogelijkheden om via meerdere initiatieven als Historisch Maritieme Cultuur op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland van de Unesco te komen. Op deze Inventaris staan nu reeds de Stront race en het Skutsje zeilen. In de tweede presentie kwam ter sprake: het uitbreiden van de definitie monument met registergoederen in plaats van het nu gebruikelijk onroerend goed. In de derde presentie werd het rapport “Verkenning historische maritieme ensembles; over historische

schepen in ruimtelijke context” besproken. Het grote voorbeeld is hier Elburg met zijn haven, botterwerf en botters, waarbij de historische bedrijfsvaartuigen ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Het middagprogramma begon met een verhaal vanuit Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart over duurzaamheid en green deal. In Rotterdam wordt gedacht aan het instellen van milieuzones, die alleen toegankelijk zijn voor schepen uitgerust met CCR2 of met de nog schonere Stage V motoren. Voor de binnenvaart met de subsidiemogelijkheden, die er voor duurzaamheid en de green deal zijn kan het financieel aantrekkelijk om investeringen op dit gebied te doen. Voor de schipper met een historisch schip met 100 vaaruren per jaar is het een groot financieel offer om bijvoorbeeld een nieuwe Stage V motor te installeren. Geen subsidiemogelijkheden en door het geringe gebruik een beperkte impact op het milieu. Tevens werd in de presentatie aandacht gevraagd voor de invoering van een labelsysteem voor de binnenvaart, waarbij de eigenschappen van het schip worden vastgelegd voor milieu en klimaat en waarbij een goede score kan leiden tot financiële voordelen. Na aandacht geschonken te hebben aan regelgeving door de lokale overheden, zoals Amsterdam, gaf Fred van Beelen een beeld van FVEN inbreng in Overleg Technisch Nautisch Binnenvaart Nederland zijnde het voorportaal voor

de inbreng op internationaal verband binnen CESNI en CEVNI ( European Committee for Drawing up Standards in the Field of Inland Navigation en European Code for Inland Waterways). Ten behoeve van de toehoorders werden voorbeelden genoemd, waarbij de inbreng tot concrete resultaten heeft geleid. Met name op internationaal niveau trekken LVBHB, het Watersport Verbond en de KNMC gezamenlijk op om hun inbreng vorm te geven. Historische bedrijfsvaartuigen kunnen als Traditioneel Schip gekwalificeerd worden, zoals aangegeven in ESTRIN (European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels). Door mogelijke relaxatie van de technische eisen, die het karakter van schip zouden aantasten kan de originele vorm behouden blijven. Als eerste is hiervoor een beoordeling door een “erkende” deskundige voor traditionele schepen nodig. In de presentatie van de Stichting ATV (Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen) werd duidelijk, dat deze Stichting in samenspraak met IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport) de kennis voor de beoordeling heeft aangetoond en via procedures de onafhankelijkheid kan waarborgen. Maar helaas ontbreekt nog steeds de “erkenning” door IL&T, die nodig is via deze route historische bedrijfsvaartuigen CvO gekeurd te krijgen als Traditioneel Schip.

Commissie Nautische techniek Dirk Jan Zwart

27


Stabilisatoren aanschaffen, waarom wel of toch maar niet? Tiny en ik varen sinds 2014 met veel plezier met onze Smelne Vlet 1295 de Luxe van bouwjaar 2007. Na een paar jaar in Nederland diverse tochten te hebben gemaakt zijn we met OceanPeople ‘in zee’ gestoken. De eerste trip was langs de BelgischFranse kust met een oversteek van Guernsey naar Lymington in Engeland. Bij de Alderney Race op de kop van Bretagne verdween met de enorme golven zelfs de boeg onder water en kletste massa’s water over de kap van onze boot. Ik zag niets meer dan alleen maar water! Ik belandde vanuit m´n stuurstoel met een smak op het dek. Wat een grote golven, er was één boot waar zelfs de accu’s uit de bakken geslingerd waren. Via het eiland Wight ging het naar Dover, naar Nieuwpoort in België en via de Westerschelde, Antwerpen terug naar Maastricht, onze thuishaven. Het was een fantastische ervaring, een leuk gezelschap, prachtig weer, de Noordzee meestal een spiegeltje, kortom een feestje! De tweede trip ging weer met OceanPeople vanaf Maastricht naar Delfzijl, via Norderney – Cuxhaven – Kopenhagen naar Zweden, Ystad en via Bornholm weer terug. We hebben tijdens het varen bij deze 2 tochten verschillende malen Rock & Roll, ShakyShaky en up en down gespeeld. Je moest je goed vasthouden en proberen in je stoel te blijven zitten. Al met al mooie belevenissen, waar we met weemoed aan terugdenken. We hebben dit alles zonder stabilisatoren, ‘flappies’ noemden onze toertochtgezellen dit,

UITBOREN METAAL 6MM

gevaren. Op de weg terug naar huis vanaf Cuxhaven was er een kapitein bij, die wel eens wilde ervaren hoe Tiny en ik ons voelden zonder de stabilisatoren. Hij zette op volle zee met een aardige golfslag de stabilisatoren uit. Het schip begon te rollen en te stampen. We hoorden over de marifoon dat het daar goed tekeer ging. Dat daarbij de inhoud van zijn mega dieseltanks mee schommelde, heeft hij geweten. Na 10 minuten stopte de bakboordmotor, gevolgd door de stuurboordmotor. De brandstoffilters waren verstopt. Het vuil, verzameld op de bodem van de tanks in de loop der jaren, was nu naar boven gekomen en door de aanzuigleidingen in de filters beland. We willen nu weer een langere tocht maken, met onze boot alleen, naar de Oostzee. Tot windkracht 3-4 is het redelijk te doen. Maar als je oostwaarts vaart en met noordenwind, kan je de Rock & Roll band alvast laten inspelen. En gaat het naar 5-6 Bft, dan is het niet leuk meer en op zee kan dat toch opeens gebeuren. Dan ga je eens informeren wat er zoal aangeboden wordt. Je begint met de traditionele ‘flappen’ die langszij je schip gemonteerd worden. We hadden al eens meegevaren met een schip met flappies en dat was geweldig. We hoorden ze wel goed op en neer gaan. We waren inmiddels tijdens onze tochten met OceanPeople in aanraking gekomen met diverse bemanningen die lid waren van de KNMC. Zij werden door ons in eerste instantie sceptisch aangehoord, aangezien we enige

UITGEZAAGD GAT VOOR DE BUS

negatieve ervaringen hadden beleefd in het verleden met KNMC-schippers. Maar de KNMC-leden die wij op deze tochten ontmoetten, waren gezellige leuke mensen die van een lekker etentje, lekker varen en een borreltje hielden, paste eigenlijk perfect bij ons. We hebben later in dat jaar toen op Boot Holland in Leeuwarden aangemonsterd bij de KNMC. Op een Consulavond in Prinsenbeek hoorden we voor de eerste keer iets over stabilisatoren van Rotorswing in Nuth. Daar hebben we contact mee opgenomen na gezocht te hebben op internet. We kwamen toen bij Masterswing en Rotorswing terecht. We zijn eerst met de verkoper van Masterswing, Patrick Noor, een exmedewerker van Rotorswing in contact gekomen. We hebben toen in november 2020 vanuit Stavoren met 4-5 Bft een tochtje op het IJsselmeer gemaakt. Met de kop op de golven vanuit Stavoren met westenwind, een eitje, een beetje stampen. Ga je echter dwars op de golven liggen, dan is de Rock & Roll band er meteen weer bij. Patrick drukte de knop van de Masterswing in en binnen een halve minuut lag de boot, een Linssen Sturdy 45Ft, meteen vlak en schommelde niet meer. Het was een geweldige ervaring. De techniek werd ons diverse malen uitgelegd en we werden uitgenodigd naar Kerkdriel om daar de showroom te bezoeken. Tijdens dit bezoek waren er verschillende demomodellen te zien en hebben we een offerte ontvangen. We wilden daar, gezien de totale som, nog eens even

UITMETEN PLAATSEN BUS ROTORSWING

HET PAST


over nadenken, we hadden tenslotte tot nog toe altijd zonder gevaren. De woorden van een schipper naast ons in de haven van Maastricht wist Tiny goed te herhalen, “wij zijn altijd in de Oostzee wezen varen, met zeilboot en later met onze motorboot. We hebben nooit last gehad van de golven. Als het boven 3 Bft ging of slecht weer werd, bleven we gewoon in de haven”. Dat was natuurlijk ook een oplossing, veel goedkoper. Thuis gekomen hebben we toen contact opgenomen met Rotorswing. Ook daar hebben we een afspraak gemaakt. Een prettige bijkomstigheid, de fabriek was gelegen in Nuth, bijna een thuiswedstrijd voor ons toch? We zijn voor een oriënterend gesprek naar Nuth gereden en hebben daar ook de techniek uitgelegd gekregen. Het verschilde niet veel van de Masterswing, die uiteindelijk afgeleid was van de techniek welke ontwikkeld is door Rotorswing. De techniek en besturing zit bij Masterswing buiten onderaan de romp, bij Rotorswing zit de techniek binnen in de romp. Verder nog een paar details die anders waren, voor ons niet zo belangrijk op dat moment. We zijn met de manager, de heer Marc Wachelder even rondgelopen in een gedeelte van de fabriek. Het zag er allemaal zeer professioneel en vakbekwaam uit. We zouden een offerte ontvangen en spraken af om daar dan later in Nuth op terug te komen. Twee weken later hebben we een vervolgafspraak gemaakt. We hadden Jack van Gent van de KNMC die wist waar we mee bezig waren, uitgenodigd om met ons mee te gaan. Na een hartelijke ontvangst en koffie met Limburgse vlaai kregen we een rondleiding door de fabrieken van Rotorswing, Wetech en Quantum Controls.

WATERPAS STELLEN

De oorsprong van deze bedrijven ligt bij machinefabriek Wetech. Dit was een algemene machinefabriek die zich bezighield met een zeer uiteenlopend pakket op het gebied van constructie- en machinewerk. Sinds 2001 heeft Wetech zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van stabilisatoren. In diezelfde periode is Quantum Controls opgericht die de stabilisatoren wereldwijd op de markt brengt. Beide bedrijven zijn in de loop der jaren zeer sterk gegroeid wat je dus aan de diverse gebouwen kunt zien. Het is net een gigantische blokkendoos. Een gebouw waar de IT-techniek zit in een futuristisch gebouw, waar op megagrote schermen de bewegingen van stabilisatoren op grote schepen worden gesimuleerd. Dit alles wordt via stuurprogramma´s gecontroleerd en beheerd aan boord van schepen welke lengtes kunnen hebben van 170 meter. De zogenaamde Superyachts. We hebben de constructiehal gezien waar ‘flappies’ van 16 M2 werden geproduceerd, en soms komen er 4 onder een schip. De luxe megajachten? Allemaal klant bij Quantum! Bij de uitgang bevindt zich het logistieke gebeuren, daar gaan de kisten met stabilisatoren naar de USA, Japan of Brazilië, de hele wereld is hun speeltuin hoorden we. Een serviceafdeling waar de monteurs over de hele wereld hun service verrichten. Buiten dat Wetech de stabilisatoren produceert voor Quantum Controls, produceren ze ook de stabilisatoren voor Vetus BV en dus Rotorswing. Rotorswing levert 2 types: de UnderWay en de Multi stabilisatoren. De Multi stabilisator is naast het stabiliseren tijdens het varen ook geschikt om te stabiliseren wanneer schepen voor anker liggen en rollen op de golven. Beide systemen

RONDOM VASTLASSEN

zijn tevens voorzien van de Rotorswing gepatenteerde ‘RAKE’ functie: stabiliseren bij snelheden tot 25 knopen. Op de websites van al deze fabrieken, krijg je een goede indruk wat al deze bedrijven doen. www.wetech.nl / www. quantumcontrols.nl en www.rotorswing. com Terug naar Rotorswing. Het grote voordeel van de RotorSwing is dat je ze bijna niet hoort. Ze zijn compact, nagenoeg onderhoudsvrij, 100% elektrisch en dus heel geruisloos. Dit alles overwegende hebben we besloten overstag te gaan en met Rotorswing in zee te gaan. Op 21 maart zijn we vanuit Maastricht naar Wessem vertrokken. Via 2 sluizen Born en Maasbracht, 2 x 14 meter omhoog, naar de werf Schippersdock in Wessem. Deze werf hebben we ontdekt via Lars Franken, de nieuwe salesmanager bij Rotorswing. Voor Lars is dit een pilot project, hij begeleidt ons bij de hele installatie en wij willen graag aanwezig zijn bij de essentiële punten. De eigenaresse van de werf, Jeanne Stukstette heeft haar eigen verhaal. Na gestudeerd te hebben in Delft is ze uiteindelijk bij SBM in de offshore business terecht gekomen. Ze heeft 4 jaar in Brazilië gewoond en gewerkt, spreekt 5 talen vloeiend en is een ‘do it yourself woman’. Haar vader had aan de Maas in Wessem een metaalconstructie bedrijf. Toen hij er mee wilde stoppen, heeft Jeanne het roer omgegooid en is daar toen een botenhal en jachthaven gaan exploiteren. Ze zit zelf op de kraan en de heftruck, regelt alles met links en blijft vriendelijk lachen tegen iedereen. Dit even terzijde, maar tijdens dit proces van het inbouwen van de Rotorswing toch weer een leuke bijkomstigheid. De boot staat nu op de kant en er wordt nu onder in de motorruimte

INSMEREN MET VET

29Wie gaat er mee naar André Rieu? Onderstaande uitnodiging is via een Nieuwsflash aan de leden toegestuurd. De tocht was binnen een uur volgeboekt! Er is dan ook een lange wachtlijst. Een tweede tocht op dezelfde wijze georganiseerd wordt bij het schrijven van dit artikel uitgewerkt. Via een Nieuwsflash wordt u daarover geïnformeerd. Wij Wijnand en Tiny van den Haak gaan een toertocht organiseren naar het optreden van ANDRÉ RIEU op het Vrijthof in Maastricht. Wij verheugen ons erop om weer te kunnen genieten van André Rieu die na 2 jaar weer optreedt. De bedoeling is dat wij de tocht starten op de Mookerplas bij Jachthaven Eldorado. We varen vervolgens in 5 dagen naar de Pietersplas in Maastricht. Jullie worden verwacht op 14 juli. Onderweg zullen wij een paar interessante excursies organiseren en komen op 20 juli aan op de Pietersplas. Op 21 juli is het hoogtepunt van de tocht. Wij gaan dan naar het Vrijthof voor het laatste optreden van monsieur Rieu en op 22 juli nemen wij afscheid van elkaar.

Wij gaan voor een combinatieticket (€105,00 pp entree en terras), waarvan de kosten per boot inclusief inschrijfgeld KNMC (€ 160,00) in totaal uitkomen op € 370,00. Wij willen maximaal 15 boten met 30 personen op deze onvergetelijke tocht meenemen. Entreebewijzen voor dit magnifieke gebeuren moeten héél vroeg besteld (en betaald) worden; vandaar dit bericht in de Nieuwsflash. Geïnteresseerden dienen zich ZO SPOEDIG MOGELIJK in te schrijven via de website van de KNMC, doch uiterlijk op 21 november. Daarna kunnen de tickets besteld worden. Vanzelfsprekend kunt u meer informatie inwinnen bij ons 06-42028045 - 0653291164of via mail wvdhaak@home.nl. Het geld van de concertkaarten wordt vooraf betaald. Mocht deze tocht voor u niet door kunnen gaan dan is er een risico dat het inschrijfgeld niet teruggestort kan worden. Wel zullen in dat geval ons best doen de kaarten door te verkopen. Het inschrijfgeld van

de KNMC loopt volgens de reglementen zoals de op de website zijn opgenomen. Wij zien ernaar uit!

Wijnand en Tiny van den Haak Jack en Lisa van Gent

KNMC TOCHT NAAR ANDRÉ RIEU IN 2018

31Zierikzee Foto: Paul Graafland 33


ROTORSWINGARM ERONDER PLAATSEN

CENTREREN MET DRAADEINDEN

vlijtig door 2 techneuten gewerkt aan de plaatsbepaling en de elektrische bekabeling van dit alles. Daar kan ik geen zinnig woord over meepraten. Dus ben ik door Lars, de sales manager van Rotorswing, naar Maastricht naar de haven gebracht om mijn auto daar op te halen. Morgen de 22e, wordt er een gat in de romp gesneden, waar de Rotorswing in komt te hangen, best spannend. Het gat in de romp zit erin, met prachtig weer buiten. De boot stond stevig op de bok en er werd een rond gat in gezaagd, waar de bus van de Rotorswing in moest komen te zitten. De technici van Rotorswing zijn wel heel lenig, ze wringen zich in allerlei bochten om achter de Kabola kachel te kruipen om bij de wand te komen voor de montageplek. De isolatie werd weggehaald en de binnenkant langs het gat werd met een slijptol gladgeslepen. Daarna het uitrichten van de bus in de romp, een precisiewerkje waar het op de millimeter aankomt. De hellingshoek is heel belangrijk om de Rotorswing uitgericht en uitgebalanceerd te kunnen laten werken. De bus werd eerst van buiten met puntlassen vastgezet en constant uitgemeten of het correct

SCHAKELKAST AANSLUITINGEN

GEPLAATST

MET DE KRIK ERONDER GEPERST

was. Aan de binnenkant werd er ook gemeten en na een akkoord eerst van buiten vastgezet. De lasslang werd door het gat in de bus naar binnen gewerkt en daar mocht ook de lasser zijn acrobatische swing act opvoeren om achter de Kabola te kruipen, om de bus aan de binnenkant vast te lassen. Ter versteviging van de romp naast de bus werden er in de werkplaats van de werf drie metalen platen, driehoekig van 6mm gesneden, die de plaats van de ingelaste bus moeten gaan verstevigen. Er is tijdens de laswerkzaamheden achter de bank in de kajuit in een loze ruimte plaats gemaakt voor de besturingskast. De kabels waren gisteren al getrokken en voor zover mogelijk aangesloten. Morgen gaan we verder met de montage van de kop van de Rotorswing om de besturing op de bus binnen te monteren. Gelukt, de Rotorswing is gemonteerd. Van binnen aangesloten aan de besturingskast, die handig is weggebouwd in de rug van de bank in de salon. De aansluiting in de motorruimte was weer een acrobatische act, maar de slanke technici kruipen overal tussendoor. De drie metalen platen zijn binnen om de bus vastgelast

BEDIENING DASHBOARD

ROTORSWINGARM PLAATSEN

en zijn daarna in de primer gezet. Daaroverheen worden de 10 cm dikke isolatieschuim matten geplakt. Buiten op de romp is de Rotorarm erop gezet, dat past allemaal precies. Er is smeervet gebruikt en een krik om de Rotorhouder in de bus te persen, met wrikken en duwen glijdt de arm er langzaam in totdat het eindpunt is bereikt. Daarna wordt de Rotorarm eraan geschoven en met een momentsleutel op kracht vastgezet. Nu rest nog de aansluitingen op electro gebied aan te sluiten binnen, te testen en netjes weg te werken. Morgen afmonteren en elektrisch op het droge proefdraaien. Proefdraaien gelukt. Nu de boot in de kraan en het water in. De motor aan en varen richting plas. De ITspecialist zit met laptop beneden aan de besturingskast en regelt het geheel in. De boot schommelt en rolt heftig heen en weer. Dit is gebruikelijk, alles wordt ingesteld. Nu draaien we boven het roer heen en weer met een 4 knopen snelheid erin. De boot begint te schommelen op het ritme van de roerbewegingen. De rotor gaat aan en de boot ligt meteen stil. We meren af en morgen gaan we nog eens varen om alles te checken.

PROEFDRAAIEN


PROEFDRAAIEN

Oplevering van de Rotorswing is op de plas bij Stevensweert. Het hele team is aanwezig, er is taart en, Tiny´s favoriete drankje, prosecco aan boord gehaald. We draaien een paar rondjes op de plas, er wordt gesimuleerd en hellingsgraden van 10-15% worden nagebootst en daarna de stillegging door de Rotorswing. Het functioneert alles naar behoren, iedereen is tevreden. We drinken koffie met een

TEAMLEIDER PHILIP

heerlijke schuimtaart van Philip, de teamleider. Wijnand dankt eenieder die meegewerkt heeft aan de aankoop, begeleiding en de inbouw met nu de oplevering. Het was een prachtig project met hele betrokken mensen erbij. Dat geeft veel plezier en voldoening, met het gevoel de juiste aanschaf te hebben gedaan. Het is tenslotte niet goedkoop, maar met dit team krijg je

HET KIND VAN DE REKENING

wel het gevoel dat je alles juist hebt gedaan. Dus een goede investering! Daarna komt Tiny met de prosecco en toasten we op een behouden vaart en leuke golven om de Rotorswing optimaal hun werk te laten doen.

Maastricht 28/03/2021 Wijnand en Tiny van den Haak, Motorjacht de URSUS/Maastricht

Voorkeurshaven De Rakken Woudsend In district Noordoost is door consul Klaus Pieper begin augustus het vignet Voorkeurshaven overhandigd aan jachthaven De Rakken. Het enthousiaste haventeam nam het vignet in ontvangst. De jachthaven ligt midden in het Friese

merengebied en grenzend aan de levendige dorpskern van Woudsend. Vanuit de haven vaar je in enkele minuten naar het Heegermeer of de ander kant op, door het mooie dorp Woudsend, richting het Slotermeer.

Dorpen als Heeg, Lemmer, Balk en Langweer liggen op korte afstand. Ook stadjes als Sloten, IJlst, Sneek, Stavoren en Workum zijn uitstekend te bereiken.

35


(Voorheen Legerstee)

Adverteren in dit magazine? E-mail: info@maritiemcentrumheusden.nl www.maritiemcentrumheusden.nl

Tel. 0416 - 66 13 99

Brandstoffen: Gulf Diesel Green Gulf Super Plus 98 Green Shell GTL Fuel

Watersportwinkel • Brandstofstation • Jachtendok • Reparatie en installatie service • Altijd professionele hulp.

info@addegraafmedia.nl

Tel. 0416-760400 TRUDESIGN KUNSTSTOF AFSLUITERS EN FITTINGS

Vrij van corrosie en electrolyse. Ankreo, de spudpaal

Glasvezel versterkt nylon6 composiet, oersterk, ultra licht, UV bestendig en bestand tegen chemicaliën.

voor het optimale gemak bij het afmeren. Eenvoudig voor anker met één druk op de knop.

Afmeren zonder stress! www.ankreo.nl 0653354440

Kogelkranen, huiddoorvoeren, tules, koppelstukken, verlopen, beluchters, Y-stukken en 2 wegkranen.

www.roschmarine.nl

info@roschmarine.nl | tel. 075-6218072


Brandstofperikelen Wat is het toch heerlijk om te varen op een rustige, lange deining, waarbij het schip in een cadans raakt en het voor de persoon die belast is met de besturing soms moeilijk wordt om de oogleden omhoog te houden. Het monotone gebrom van de motor draagt er ook niet toe bij om echt waakzaam te blijven, dus wordt vaak de kapiteinse verzocht een sterke kop koffie te bereiden. Tot zover is er nog weinig aan de hand en in de verte wordt de haven van onze bestemming al zichtbaar, dus lang kan de slaapverwekkende deining ons geen parten meer spelen. Een stuk onaangenamer wordt het als de snelheid van het vaartuig, alsmede de golfslag door harde wind het niet met elkaar eens zijn, en dientengevolge het vaargedrag van het vaartuig niets meer te maken heeft met een rustige en slaapverwekkende deining. Deze slingerende bewegingen van het vaartuig worden door velen als vervelend ervaren. Daar komt nog bij dat sommige aan boord zijnde snuisterijen tot een vorm van muiterij besloten hebben en zich niet langer houden aan de hun toegewezen plaats waar ze behoren te verblijven tijdens de reis. Tot overmaat van ramp heeft ook het bestek in de kombuislade besloten om te gaan rammelen en ook de potten en pannen, alsmede het totale kommaliewant gaat mee protesteren, omdat ze wreed uit hun middagrust gewekt worden. Maar lang kan dit onaangename slingeren niet meer duren, want ook nu doemt de veilige haven op aan de horizon. In de haven aangekomen wordt een ligplaats gezocht en aldaar het vaartuig afgemeerd. Vervolgens worden alle rondslingerende snuisterijen opgespoord, weer op eigen plek gelegd en om de

goede afloop te vieren, wordt ter afsluiting van dit avontuur van een alcoholische versnapering genoten. Nu denkt u natuurlijk: waar gaat dit verhaal naar toe en wat is nu eigenlijk het probleem? De dieselbrandstof die u heden ten dage voor gebruik in uw vaartuig tankt, heeft een aantal toevoegingen ten bate van het milieu, voor het beter functioneren van de brandstofinspuit apparatuur, maar er wordt ook rekening gehouden met de jaargetijden. Aan de tankstations langs onze wegen wordt bij de bevoorrading rekening gehouden met de zomer- en wintersamenstelling van de dieselbrandstof. Veelal is dat nog niet het eigenlijke probleem betreffende de eventuele brandstofperikelen. De problemen ontstaan pas bij de oudere vaartuigen, waarvan de brandstoftank in jaren niet van binnen schoongemaakt is. In de achter ons liggende jaren en na vele tankbeurten ontstaat er in de brandstoftank aan boord een cultuurtje van bacteriën door de voornoemde toevoegingen aan de brandstof en mede als gevolg van condensvorming in de brandstoftank. De voor de motor geplaatste brandstoffilters zorgen ervoor dat deze vorm van vervuiling niet bij de brandstof-inspuitpomp en brandstofinjectors kan komen. Het gevaar schuilt in het feit, dat in de brandstoftank aanwezige vervuiling tijdens het slingeren van het vaartuig loskomt van de brandstoftankwanden en gaat zweven. Vervolgens zouden de brandstoffilters daardoor verstopt kunnen raken en dientengevolge kan, door tekort aan brandstof, de motor er mee stoppen en dat gebeurt altijd op een moment dat het bijzonder slecht uitkomt en nautisch gezien niet van gevaar ontbloot is. Omdat voor velen het vaarseizoen er inmiddels weer op zit, wordt het vaartuig winterklaar gemaakt en de brandstoftank geheel gevuld om condensvorming zoveel mogelijk te vermijden. Alvorens deze actie te ondernemen, zou u voor de aardigheid eens een blik op de brandstof moeten werpen via het mangat. Waarschijnlijk ziet u dat een slijmerig laagje zich heeft vastgemaakt aan het inwendige van de brandstoftankwand. Zolang dit slijmerige

laagje op de tankwand blijft zitten is er niets aan de hand, maar bij het slingeren van het vaartuig in stormachtig weer en het varen in forse golfslag gaat dit slijmerige laagje loskomen van de tankwand door die toevoegingen in de brandstof. Vervolgens wordt dit zweefvuil opgezogen door de brandstof-opvoerpomp en kan het de brandstoffilters verstopt doen raken, waardoor de motor langzamer gaat draaien of er tenslotte helemaal de brui aan geeft. Om verschoond te blijven van dit onaangename euvel had ik destijds op mijn vaartuig een dubbel stel brandstoffilters met waterafscheider aangebracht, met daartussen een driewegkraan. Mocht de motor een tekort aan brandstof krijgen door verstopping van één der filters, kon ik vlug de driewegkraan omzetten, zodat de motor weer verder kon met het werk waarvoor hij tenslotte ingehuurd is. Bij aankomst in de haven had ik dan ruim voldoende tijd om, op mijn gemak en zonder stress de vervuilde filters te vervangen. Voorts maakte ik iedere 5 jaar de brandstoftank open om, indien noodzakelijk, het inwendige van de tank te reinigen. Dat reinigen van de brandstoftank is een vies klusje, want dieselbrandstof verspreid een geur die behoorlijk penetrant genoemd kan worden. Maar bedenk wel dat een schoon brandstofsysteem goed functioneert en veel ergernis kan voorkomen. Veel veilige vaaruren gewenst en met vriendelijke groet,

Leen Groenendijk Bestuurslid VNM.

37


! ven a h

oop

de

erk rv

aa

l ake

M

on rz

Smits Jachtmakelaardij Full- service Yachting

U geniet van onze full-service yachting! Smits Jachtmakelaardij BV bemiddelt bij de aan- en verkoop van uw motorjacht. Als u op zoek bent naar uw droomjacht, dan kunt u een ruime keuze maken uit een groot assortiment motorjachten die allemaal in uitstekende conditie verkeren. Daarnaast profiteert u van een perfecte begeleiding, goede prijsonderhandelingen en uitgebreide after-sales.

René Smits

Met onze kennis en expertise weten we uw wensen doortastend te vertalen en een passende deal te maken. We kunnen ons beroepen op een groot netwerk, directe lijnen en een flexibele instelling om uw droomjacht te realiseren. De full-service yachting van Smits Jachtmakelaardij BV zorgt ervoor dat alles voor u wordt geregeld. Neem direct contact met ons op!

Smelne Kruiser 12.40 AK, bouwjaar 1996, 12.40 x 3.85 x 2.70 m, Iveco 8061 M14 6 cilinder 120 PK dieselmotor. Vraagprijs € 129.500,-

Smits Jachtmakelaardij BV - René Smits Postadres: Noord-Linschoterzandweg 20A, 3425 EK Snelrewaard (0031) (0)6 22239207 / (0031) (0)10 5118000 info@smitsjachtmakelaardij.nl www.smitsjachtmakelaardij.nl


Mosseltocht 1 met Jack en Lisa van Gent als TTL (van 28-8 tot 6-9) Deelnemers: DAGMAR RIO GRANDE VROUWE JANNY BEAU MONDE XQ-ME URSUS OFF DUTY DOGGERSBANK

-

Jack en Lisa van Gent Eddy en Adriana Dücker Eddy en Janny van Bergen Arie en Joke Dijksman Henk en Dolly van Hylkema Wijnand en Tiny v.d. Haak Jan Willem en Jose Ober Eduard en Lena de Jong

VAARPLAN: NUMANSDORP-SINT ANNALAND-ZIERIKZEE-KORTGENEMIDDELBURG-VEERE-YERSEKE Na diverse malen de discussies gevolgd te hebben over de veelvuldig overboekte mosseltocht, die zeer populair schijnt te zijn, heeft de TTL een geweldige inval en is met een plan gekomen om in estafettetoer iedere inschrijver te laten deelnemen. Hulde voor dit initiatief!! Voor Tiny en mijzelf is dit de tweede tocht die we sinds ons lidmaatschap in 2018 meemaken. Als er drie tochten gevaren worden en iedereen dezelfde tocht met identieke diners en havens gaat beschrijven, kan het wel een opgave worden om dit nog inhoudelijk interessant te maken.

BLUE MAGIC PRAHNA JUPITER ANDANTE NAJADE EUREKA What ELSE

Echt een uitdaging toch? In deze eerste tocht hebben we clubleden begroet die we al eerder ontmoet hadden, namelijk via de Winterkosttoer en via diverse reizen met OceanPeople. Het was dus een leuk weerzien en daarbij hebben we natuurlijk ook met veel nieuwe KNMCleden kennisgemaakt. In Numansdorp overdag rondgeslenterd en ‘s avonds gezellig met elkaar buiten gegeten. De volgende dag op naar Sint Annaland. Onderweg met een hevige plensbui onze boten even door de wasstraat gevaren. Aad vertelde ons via de marifoon dat hij een plekje had geregeld om Max Verstappen om 15:00 uur te bekijken

-

Hans en Lia Zuiderwijk Nic en Henny Slingerland Aad en Yvonne Meijburg Aart en Toos de Smit Karel-Ton en Herma v.d. Riet Aad en Ida Beemster Leo en Els Heijmans

in het havenrestaurant. We waren op tijd aanwezig waren en namen vast een drankje op de goede afloop. Van uitstel kwam uiteindelijk afstel, maar bij het verlaten van het havenrestaurant om ca. 18:00 uur waren we het er volmondig over eens dat we een supergezellige middag hadden beleefd met elkaar. Met alle opgebouwde theoretische overwinningskansen waren we gemakkelijk winnaar geworden. Op naar Zierikzee, leuk stadje, gezellige straatjes en winkels. Gezellige borrel op een buitenterras aan de haven. Kortgene bereikt, dagje vrij besteden, fietsen, wandelen, kortom ontspannend gezellig. ‘s Avonds gezellig etentje in ´t Veerhuis, waar later op de avond nog

39


een paar swingende dames werden waargenomen tussen onze tafels. Eén september op de fiets naar de Oase, een rozenkwekerij. Ongeveer 9 km met z`n allen op de fiets. Bijna iedereen had ondersteuning van een opgeladen accu, bij mij was helaas de accu na 3 minuten onderweg leeg. Dat was even wennen en stevig doortrappen, de colonne was al uit het zicht en Aad en Ida speelden bezemwagen. Jack kwam terugrijden en gaf me met zijn hand een steun in de rug. Toen was het tempo duidelijk weer aanwezig, totdat we een dijk omhoog moesten, ik af wilde stappen om omhoog te gaan lopen en Jack me op dat moment net een ondersteunende zet wilde geven. Tja, daar ga je dan plat op je gezicht op de keien. Viel allemaal mee, behalve de

schrik. De rozen waren divers en mooi, de lunch was een uitdaging en voor mensen met een kunstgebit waren de broodjes beslist niet aan te bevelen: je kreeg ze zelfs met de bijgeleverde messen niet doorgesneden. Maar al met al een gezellige lunch. Op naar Middelburg. Prachtige historische stad en om met je boot daar midden in het centrum te kunnen liggen, is wel heel bijzonder. Er was een weekmarkt waar we leuk hebben rondgeslenterd en diverse terrasjes hebben uitgeprobeerd. De volgende dag met z´n allen in een paardentram door historisch Middelburg, met een gids die ons vele zaken vertelde waar je normaal niet bij stil staat of die je niet snel te weten komt. Dan op naar Veere, waar iedereen zich goed vermaakte met

fietsen of wandelen. ‘s Avonds een geweldige mosselmaaltijd, die de naam van de tocht alle eer aandeed. En op 5 september alweer op naar Yerseke. Alles verliep voorspoedig tot aan de Zandkreeksluizen, daar ging de brug niet helemaal open. Er was een monteur onderweg. Verschillende schippers vertelden ons dat dit aan het einde van het seizoen gebruikelijk was bij deze sluis. Na een paar uren wachten en een aangroeiende rij supporters achter ons, kwamen de boten uit de sluis en ging de brug weer omhoog. Dan het gedrang en de hoffelijkheid om als laatste aan te komen en toch als eerste in de sluis te schutten, dat zal wel nooit veranderen. Wat ons het meeste boeide in alle gesprekken tijdens activiteiten en ook met boten waar je mee dubbel lag (en


daardoor toch net weer even meer intensief contact had als in een activiteit onderweg) was de diversiteit van de clubleden. Iedereen houdt van varen, een gezellig borreltje, lekker eten en eindeloos kletsen over boten, het weer, vaartochten, ervaringen, panieksituaties en nog veel meer. Je raakt maar niet uitgepraat en iedere keer weer vanuit een andere invalshoek. Dat maakt het allemaal interessant en spannend. De achtergrond van de clubleden, wat voor beroepen er waren uitgeoefend en hoe ze uiteindelijk nu varen en willen blijven varen, het was enorm interessant. Het afsluitende diner werd door Janny opgeluisterd met een Britse ‘House of Lords’ manier van vragen en ORDER in de zaal. Heel amusant met leuke vragen over varen en bootjes. Er

was een voordracht van Drs. P. en er waren diverse sprekers met attente geschenken en een aandenken voor de TTL. Tiny en ik hadden ons voorgenomen om de laatste avond tijdens het sluitingsdiner de TTL in het zonnetje te zetten. Dat is aardig gelukt gezien de reacties van de medetoervaarders. We hadden vanuit ons carnaval rijke zuiden een paar kostuums meegenomen. Wijnand aangekleed met een Gala-Uniform, Tiny met Stuurmanspet. Na een paar inleidende woorden en de complimenten voor de organisatie hebben we de vraag gesteld aan Jack en Lisa of ze al ‘vissersbloed’ in hun aderen hadden na zoveel mosseltochten te hebben georganiseerd. Eigenlijk niet. Dus

hebben wij ze geholpen en aangekleed als vissers. Daarna hebben we op muziek van Zeg ken jij de mosselman, met zijn allen Jack en Lisa toegezongen en een medaille omgehangen met de tekst ‘Mosseltocht 2021’. Jack en Lisa waren eerst een beetje beduusd, maar nadat we het lied We hebben een woonboot hadden ingezet, stonden Jack en Lisa geweldig mee te swingen. De voorzitter van het Schipperskoor, Aad Meijburg heeft toen met een paar liedjes verder afgesloten. We kijken terug op een heel fijne tocht met nieuwe vrienden en een geweldig sluitingsdiner.

Wijnand en Tiny van de Haak aan boord van de URSUS

41


Wilt u met uw motorjacht op vakantie naar de allermooiste plaatsen in Duitsland en Frankrijk aan de Rijn?

Mannheim-Ludwigsh. vertrek 26-04-2021

Wij organiseren transporten, waarbij we uw jacht vervoeren in het ruim van een binnenvaartschip de Rijn op. U kunt op die manier al uw vakantiedagen benutten op deze mooie rivier of een van de mooie zijrivieren. Aan het eind van uw vakantie kunt u stroomafwaarts de Rijn af richting Nederland.

Koblenz-Lahnstein vertrek 05-07-2021

Hoe gaat het in zijn werk?

bijv. Heilbronn vertrek 12-07-2021

bijv. Frankfurt vertrek 26-07-2021

bijv. Basel vertrek 09-08-2021

Uw jacht wordt door een gerenommeerd kraanbedrijf in een centraal gelegen Nederlandse haven aan boord gehesen in het ruim van een binnenvaartschip en zorgvuldig door ervaren mensen op bokken vastgezet. Als uw jacht ingeladen is bieden wij u de service om u naar het dichtstbijzijnde treinstation te vervoeren. Als alle jachten ingeladen zijn vertrekt het schip naar de plaats van bestemming. Drie à vier dagen later organiseren wij een touringcar, die u naar de plaats van bestemming brengt. U komt aan in de haven, uw jacht wordt uit het schip gehesen en voor u in het water gelegd. U neemt uw jacht in ontvangst en vanaf dat moment begint de ultieme vakantie! U kunt vanaf die plaats alle mooie zijrivieren (Neckar, Ruhr, Moezel, Main, Donau, Lahn, enz.) bevaren en/of op uw eigen tempo stroomafwaarts de Rijn af zakken richting Nederland. U komt dan langs de allermooiste plaatsen, zoals Mainz, Bingen, Rudesheim, St Goar (Lorelei), Lahnstein, Koblenz, Andernach, Bonn, Keulen, Dusseldorf en Duisburg. En dat alles beleeft u aan boord van uw eigen motorjacht!

Maandag 26 april 2021 organiseren we ons eerste transport naar Mannheim-Ludwigshafen. Er is nog plaats voor 12 jachten.

Mannheim-Ludwigsh. vertrek 19-07-2021

bijv. Stuttgart vertrek 02-08-2021

bijv. Koblenz vertrek 16-08-2021

Alle prijzen zijn inclusief! • Vervoer naar het station in Nederland en vervoer naar uw vakantiebestemming in Duitsland • Uw jacht is tijdens ons transport compleet verzekerd (in de kraan en in het binnenvaartschip)! bijv. Straatsburg vertrek 11-10-2021

Mocht u na dit lezen geïnteresseerd zijn in een van onze geplande reizen, dan kunt u zich hier inschrijven. Hebt u eerst nog vragen, wilt u nog aanvullende informatie of gaat uw voorkeur uit naar een andere datum en/of andere bestemming, dan kunt dit aangeven in het contactformulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. Met vriendelijke groeten, Marco van Oeveren en Bram Sturm

nog te bepalen vertrek 18-10-2021

en KNMC-led G 5% KORTIN

nog te bepalen vertrek 18-10-2021

Kadeweg 39, 3241 SE Middelharnis • +31(0)6 21672214 • info@liftaboat.nl


Toertocht Culturele & Culinaire tocht: smakelijke ontdekkingen!

AMUSE Dit is het journaal van de C&C tocht. Een toertocht van 19 tot en met 25 augustus. Een tocht waar de combinatie van cultuur en culinair een fantastisch recept is. Waar proeven aan prachtige plekken in de Amsterdamse omgeving afgewisseld zijn door het (her)ontdekken van de smaakpopillen. Waar het water ons leidde tot de mooiste plekjes op de wal. VOORGERECHT Het menu is vooraf zorgvuldig samengesteld door Eddy en Janny; echte fijnproevers uit Amsterdam. Het gezelschap bestond uit de bemanning van 8 schepen: Vrouwe Janny, Najade, Sun, Blue Bell, Dagmar, What Else, Lady Dumoulin, ClienMaLou. Uw gastheer in dit journaal: Karel Ton. SPOOM De toertocht startte in Muiden waar iedereen met koffie en zelfgebakken tulband werd ontvangen door onze Toertochtleiders Janny en Eddy. Om 18 uur verzamelen voor restaurant Graaf

Floris in Muiden. Want KNMC’er zijn is topsport, dus beginnen we met een goed diner… HOOFDGERECHT Het hoofdgerecht bestaat uit een palet van verschillende dagen waarin alle zintuigen geprikkeld worden….. DAG 1 | DONDERDAG 19 AUGUSTUS Onze tocht begint om 9.30 uur als we opgehaald worden door een deftig taxibusje. We worden naar Loosdrecht tot aan kasteel Sypesteyn gereden. Na de koffie met appeltaart bezoeken wij het kasteel met haar prachtige tuin en fantastisch interieur met puntgave meubelstukken en schilderijen is, het als een zeer goede suggestie van de chef. Een gids vertelt ons alles over het ontstaan en hoe dit alles is verzameld. Zeer interessant! Daarna gebruiken we een heerlijke uitgebreide High Tea. Om 15.30 uur zijn we weer terug aan boord. En dat gaat maar net goed voor een van de opvarenden. Herma de bootsvrouw van de Najade valt bij het overstappen tussen twee schepen. Gelukkig

niet in het water, maar wel een nare val op de reling. Gelukkig hebben we onze vlootarts buiten dienst Jan Satter in ons gezelschap. Hij onderzoekt haar en constateert dat vermoedelijk drie ribben zijn gekneusd. De EHBO kisten met coldpacks of pijnstillers worden geraadpleegd en zo wordt de redding ingezet.

43


van onze TTL’ers. Zeer gezellig en interessant op z’n Amsterdams! Zelfs het auditieve zintuig wordt geprikkeld: Er is door de TTL’ers een jazz bandje besteld en wij genieten op het terras van heerlijke live jazz muziek. Via de foodhall keren we terug naar de Marina.

GEBOORTEHUIS EDDY VAN BERGEN

DAG 2 | VRIJDAG We vertrekken uit Muiden in een slordige kiellinie. Even wennen,... om 12.45 uur meren we af in een keurige linie op VIP plaatsen in de Marina van Amsterdam. Deze middag staat er een stadswandeling op het menu, begeleid door onze eigen Amsterdamse gids Eddy. Hij leidt ons door de Jordaan en over de Haarlemmerdijk en Herengracht, waar hij gewoond en gewerkt heeft. Het was een knappe wandeling maar de moeite meer dan waard. In de avond belandden we op een industrieterrein in een zeecontainer. Het restaurant Pllek; exclusief, (h)eerlijk eten. De avond sluiten we af met koffie aan boord van de Vrouwe Janny, waarna om 23 uur alle bemanningen terugkeren naar zijn en haar roerend goed. DAG 3 | ZATERDAG Uitslapen of schoonschip maken? Deze ochtend is het programma naar eigen keus en wens in te vullen. In de middag verzamelen we om naar Amsterdam Noord te gaan. Een aantal stapt op de fiets, de rest aan boord van de Vrouwe Janny. We komen gezamenlijk aan in Amsterdam Noord. Daar gaan we op excursie bij bierbrouwerij Walhalla. Eigenaar en oprichter is de zoon Aart

DAG 4 | ZONDAG Alle bemanningsleden verdelen zich deze ochtend over twee boten. We vertrekken in Tenue de Ville, dat belooft wat. Varend over de Amstel en door de grachten meren we af aan het Amstel Hotel. We drinken daar koffie met het pinkje omhoog. Tjonge jonge wat een deftigheid. Daarna naar de Hermitage om cultuur te snuiven. Met deze keer een ongelofelijke collectie harnassen verzameld door diverse tsaren. Daaropvolgend genieten we van een voortreffelijk 4 gangen diner in een aparte zaal van het Amstel Hotel. Lakschoenen en scherpe vouw in mijn broek zijn voor mij geen dagelijkse kost. Om dit een keer mee te mogen maken was een echte belevenis. Rond 17 uur varen we terug naar de jachthaven. Precies goed gepland want de hoosbuien komen ons tegemoet.

DAG 5 | MAANDAG Om 9 uur is het inschepen op de Vrouwe Janny. Vanaf daar gaan we met elkaar naar de Noorder- en Westermarkt. Sommigen gaan per fiets anderen wandelen er naartoe. Eddy heeft het zo geregeld dat de Vrouwe Janny in de Prinsengracht kan aanmeren langs een grote woonschuit (vergoeding een taart). De markt in de Jordaan is oneindig en is een echte Amsterdamse happening. Wat een kramen! Wel even in de rij voor koffie en appeltaart. Om 12 uur zijn we


OPZETTEN AMSTEL HOTEL

toch vandaan komt? … De tocht over het Alkmaardermeer zal de rust doen wederkeren. We meren om 12 uur af in Purmerend, wederom op een VIP plaats. In de middag stappen we aan boord van een prachtige schuit, waarmee we door een gaaf polderlandschap varen. Wat een rust zo dichtbij Amsterdam! Het polderlandschap wordt afgewisseld met unieke plaatsjes die je niet snel ontdekt. We ontdekken Broek In Waterland niet alleen vanaf het water maar ook op de wal. ’s Avonds het afscheidsdiner in een apart zaaltje. Het werd een gezellige bonte avond met sketches en liedjes.

terug aan boord. In de middag op de fiets met Eddy door Amsterdam die ons vele mooie plekjes laat zien! DAG 6 | DINSDAG We vertrekken om 9.30 uur en varen het Noordzeekanaal af. Bij de sluis van Zaandam ontstaat oponthoud. De sluis is in storing. De kleinere boten kunnen door de jachtensluis. Met vier boten wachten we totdat we door de sluis kunnen. Om 13.45 uur komen we in Akersloot aan. We moeten gelijk in onze hoofdrol aan het diner. Tjongejonge wat vindt een mens toch veel lekker. Het was weer geweldig deze culinaire bijeenkomst. Daarna terug aan boord: uitbuiken of aan de rekstok. Sommige hebben de fiets gepakt om de omgeving verder te verkennen, die overigens schitterend is.

DESSERT We hebben allen genoten van deze smakelijke en afwisselende C&C reis. Verrassend, prikkelend, genieten, ontdekken, ….. dit zijn de ingrediënten geweest van een smakelijke en afwisselende C&C reis. Een smakelijke bonbon die je niet vergeet en smaakt naar meer! Met dank aan Janny en Eddy.

Karel Ton v.d. Riet

DAG 7 | WOENSDAG Klik. Zodra de klik en de TTL hoorbaar is op de marifoon, hoor je de motoren om je heen starten. Waar die onrust

45


Herfsttocht 2021 van Mook naar Dinant Deelnemers: Águila - Wim en José Arend Rio Grande - Eddie en Adriana Dücker Dutch Flower - Matthieu en Coby Endhoven Slane (verslag en foto’s) - Rob en Ineke Hessing Blauwe Zwaan (t/m Luik) - Gideon en Karen Huijsse Per Sempre - Meine en Jeanette van der Knaap (TTL, bezemboot en foto’s) ClienMarieLouise - Chris en Ineke Schoffelmeer Lady Ann - Hans en Marthie Oosterman (TTL en penningmeester)

Na in februari te hebben ingeschreven voor deze tocht bleef het een tijdje spannend; zou corona roet in het eten gooien of zou de tocht door kunnen gaan?! Wij hadden voor deze tocht gekozen omdat het ons leuk leek om met (voor ons) onbekende toertochtleiders op pad te gaan en wat later in het seizoen, zodat de kans op doorgaan van de tocht groter zou zijn. Daarnaast kenden we het vaargebied wel, maar is het altijd leuk om samen met anderen activiteiten te doen en tips te krijgen inen over de omgeving. Begin juli begon de voorpret; Meine had een appgroep aangemaakt! Dit gaf goede hoop over het doorgaan van de tocht. Maar toen 14 juli: hoog water! En niet een beetje hoog, nee, echt heel hoog. De Maas was een kolkende rivier geworden en alle plaatsen langs de Maas hadden hier behoorlijk last van. Toen het water 16 juli weer begon te zakken was er nog lang een vaarverbod voor de recreatievaart op de Maas in Nederland, in verband met al het afval dat met het water meekwam. In Nederland werd het rustiger, maar 25 juli was het in Dinant (de eindbestemming van de tocht) weer goed mis; de auto’s dreven door de straten en de filmpjes waren zeer indrukwekkend. Maar we bleven goede hoop houden.

Diamond Mirror Elisabeth Ludique (t/m Luik)

- Jacques en Martha van Ruiten - Theo en Ria Spiegeler - Leo en Beppie Vergeer - Ronald en Yvonne Verkaik

Totaal gevaren: 247 km. Sluizen: 15 Hoogte overbrugging: 68,78 m.

Op 13 augustus via de app weer een berichtje van Meine. We mochten voor twee restaurants onderweg alvast de menukeuze doorgeven. Dit is natuurlijk ook een vorm van voorpret! Zo kwam de tocht steeds dichterbij, we kregen de definitieve haven-informatie voor de eerste dag en de kosten voor de toertocht dienden te worden voldaan. Op 8 september was het dan zover, tussen 12.00 en 13.00 uur werden we verwacht bij De Driesen aan de Mookerplas. Wij kwamen om 10 over 12 aan en waren de laatsten!!!! Iedereen had er verschrikkelijk veel zin in, bleek hier maar uit. ’s Avonds was de opening in Restaurant De Loopplank. Tevens kregen we daar het toertochtboekje en werd de nieuwsgierigheid bevredigd; nu wisten we de havens en de activiteiten. Hans gaf een korte toelichting en vroeg iedereen zich even voor te stellen. Het was een zeer divers gezelschap. Leden

die al meer dan 25 jaar lid waren en al minstens zo lang motorboot voeren, tot leden die 1 week lid waren en na lang zeilen sinds 6 weken een motorboot hadden. Ook de schepen waren zeer divers, hoog en laag en tussen de 10 en 20 meter, een mooie groep die een goede afspiegeling gaf van de KNMC. De eerste dag vertrokken we met stralend weer (zo mooi was het de laatste maanden niet geweest) vanuit de haven van Mook de Maas op naar WSV de Maas bij Venlo. Mooi varen en alles ging voorspoedig. Sluis Sambeek werkte ook mee en we konden met z’n allen in een kolk, gelijk geschut worden. Ruim een uur vroeger dan gepland lagen we afgemeerd bij de altijd gastvrije haven van WSV de Maas. Op alle vrije steigers stonden leden om te helpen met afmeren. Daarna had iedereen de tijd aan zichzelf. De eerste 55 km van de tocht zat erop! Op vrijdag begon het palaver goed;


verzamelen bovenaan de trap bij de havenmeester en iedere boot moest een bord mee nemen voor de Limburgse vlaai. ‘Palavervlaai’ Aansluitend, trossen los en weer de Maas op. Bij Venlo kwam ons een containerschip opvaren. Hierop een kennis van Meine (die zelf binnenschipper is). Het was echt Varen doe je samen! Daarna weer 2 sluizen, Belfeld en Schutsluis Roermond, beide rond de 2,5 meter omhoog. In Roermond kregen we, met passen en meten, allemaal een plek, vlak bij elkaar bij Nautulis, altijd een fijne haven om te liggen. De meesten gingen Roermond in voor de noodzakelijke boodschappen en gezellige terrasjes. ’s Avond hadden we een uitstekend (‘sharing’) diner in restaurant NU bij de haven. Zaterdagochtend bij het palaver werd gemeld dat de plannen wat aangepast werden; 4 boten wilden tanken bij Maasbracht dus die zouden eerder vertrekken zodat, na het tanken, het konvooi weer compleet zou zijn bij de sluis van Maasbracht. De timing was uitstekend want we konden met z’n allen zo de sluis invaren. Omdat we niet de enige waren, was de sluis helemaal vol, met wat schuiven konden we allemaal in één keer mee; 11,45 m omhoog. Ook sluis Born werkte mee en stond open toen we aan kwamen varen; 11,35 m omhoog. Van tevoren stond in het toertochtboekje een planning van iedere vaardag en ondanks ons wat verlate vertrek, kwamen we voor de geplande tijd in de jachthaven WSC Treech ’42 bij Maastricht aan. Er stonden vele vrijwilligers voor ons klaar

om een handje te helpen; zeer gastvrij. ’s Avonds hebben we daar ook de maaltijd gebruikt. Op zondag was het vroeg opstaan want om 8.15 uur was het palaver over de marifoon, om half 9 alle trossen los en richting België. Vlak na de haven was al de grens en direct daarna de grote sluis van Lanaye. Na even wachten konden we daar met het konvooi met gemak in. 12,45 Meter omhoog aan drijvende bolders, een makkie. Hans had alle schepen van tevoren aangemeld en de ICP-bewijzen overlegd. Door een sluiswachter was gemeld dat iedereen nu in het systeem zat en dat we zo door konden varen…..echter, deze sluiswachter had geen dienst en zijn collega wist van niets. Hans spreekt gelukkig goed Frans en kon wel 10 mails laten zien die alles bevestigden. We konden doorvaren, maar welkom in Wallonië? Na het Albertkanaal weer de Maas op en bij Luik zagen we al zo’n 2 km voor de jachthaven (Port de Plaissance) de beroemde markt. Na het afmeren konden de liefhebbers nog van de markt genieten en hadden we verder de tijd aan onszelf. Maandag 13 september was een ligdag in Luik, maar wel om kwart voor 10 palaver bij de Lady Ann want er ging gezongen worden voor de jarige Hans. Aansluitend een wandeling naar de St. Paulus kathedraal, de Gotische dom van het bisdom Luik. De prachtige kathedraal is tussen de 13e en 15e eeuw gebouwd. Helaas, het toeristenbureau wist niets van een Nederlandtalige rondleiding; terwijl ook dit schriftelijk

bevestigd, en betaald, was. Gelukkig konden we wel op eigen gelegenheid de kerk bekijken. Daarna werd koffie en Belgische wafels aangeboden door de jarige, met het mooie weer kon dit op een terrasje genuttigd worden. Daarna nog door Luik gewandeld (Rue du Pot d’ Or) en de middag had iedereen weer de tijd aan zichzelf. ’s Avonds een goed verzorgd diner bij Van der Valk, vlak bij de haven waar we het eerste drankje kregen aangeboden van Leo en Beppie, die hun trouwdag vierden. Opnieuw werd er gezongen! Naast alle feestelijkheden ook een minder leuk bericht. Gideon en Karen hadden aangegeven vanwege gezondheidsproblemen helaas te moeten afhaken en weer richting hun thuishaven te gaan. Ronald en Yvonne zouden hun vergezellen. Helaas, maar we hopen ze bij een andere gelegenheid weer te treffen. Dinsdag werden we na het palaver uitgezwaaid door de bemanning van de Blauwe Zwaan en de Ludique. Het konvooi, met 10 boten, voer met prachtig weer, verder de Maas op naar Huy, een traject van 33 km en 2 sluizen. De eerste sluis ging zeer voorspoedig; mee met 2 vrachtschepen en een snelle schutting. De 2e sluis (Ampsin Neuville) is al jaren ‘onder constructie’ en dit zal nog wel enige tijd duren voordat deze klaar is. Met zeer goede stuurmanskunsten pasten we allemaal in de sluis, bij een werkschip. Maar deze sluis vroeg wel geduld. Volgens planning lagen we rond 15 uur in de haven van Huy. Voor ons was het 2 jaar geleden dat we daar geweest waren,

47intussen waren er drijvende steigers bij gemaakt waardoor er meer ligplaatsen werden gecreëerd. Meine riep de schepen één voor één naar binnen en iedereen had een prima plek. De rest van de dag was voor eigen besteding. Woensdag de 15e september, een ligdag in Huy. Jammer genoeg ook de eerste (en enige) echt herfstige dag; heel veel regen. Om 10 uur stonden we klaar om met de fiets of te voet naar Huy te gaan waar we een (Nederlandstalige) gids hadden die ons alles kon vertellen over de Kathedraal en het Ford. Helaas was de bekende kabelbaan in restauratie zodat we naar het Ford boven moesten lopen; een aantal haakten af en gaven de voorkeur aan koffie met wat lekkers. Bovenin het Ford was het uitzicht, door de bewolking niet stralend, maar wel bijzonder om te zien. ’s Avonds Tapas eten bij het restaurant aan de haven, nu bleek dat men in Wallonië een andere invulling aan Tapas gaf (of in ieder geval in dit restaurant); het viel enigszins tegen. Maar we hadden een bijzonder samenzijn. Hans bracht het trieste nieuws dat Siem van Ruiten was overleden. Siem en Toos hadden ook ingeschreven op deze tocht maar hadden ze door de gezondheid van Siem, besloten om niet deel te nemen; het is zo snel gegaan. Uit respect en als eerbetoon aan Siem is besloten om de tocht naar Namen allen met de vlag halfstok te varen. Donderdag met droog weer uit Huy weggevaren, zowel het landschap als het weer werd als maar mooier. Beide sluizen gingen zeer voorspoedig en waren heel ruim. Om half 2 lagen alle

schepen aan de kade en kon Namen verkend worden. Om 17 uur werden we met een bootje van de haven opgehaald om bij het restaurant aan de overkant een BBQ te gebruiken. Dit was geweldig; met z’n allen buiten aan 2 tafels met uitzicht over de Maas en de schepen aan de kade. Het eten was bijzonder goed verzorgd, voor ieder wat wils en heerlijk van smaak. Na afloop werden diegene die dit wensten weer met een bootje van de captainarie naar de eigen schepen gebracht. De rest ging voor een avondwandelingetje. Vrijdag was alweer de laatste vaardag, nog 27 km en 6 sluizen te gaan. Om 10 uur allemaal de trossen los en na 100 meter al de eerste sluis. Meine gaf aan dat iedereen wel goed moest aansluiten dan zou het passen. En ja hoor, met passen en meten pasten de 10 schepen in de kolk van 100 x 12 meter. De vaarvolgorde werd aangepast en de volgende sluizen zo aangehouden. Iedere keer stond de sluis al open en konden we zo invaren, óók het weer zat mee, het was prachtig, net als het landschap. Dit is toch wel één van de mooiste stukjes van de Maas. Op de verschillende sluizen lagen bergen houtresten; restanten van het hoge water in juli. Om half 3 de laatste sluis van deze toertocht; Dinant. Zowel aan stuurboord als aan bakboord waren steigers gereserveerd, iedereen kon een plek innemen naar keuze. Onderweg gaf de penningmeester (Marthie) aan dat er nog voldoende geld in de pot zat zodat er nog een extra etentje kon worden ingelast; een meevaller! De middag was voor iedereen ter vrije

besteding. ’s Avonds een onverwachts etentje bij een plaatselijk Marokkaans restaurant. Buiten in de tuin was een tafel voor 20 gedekt; het werd wel wat fris dus met jassen en bodywarmers aan, maar heel gezellig. Zaterdagochtend om half 11 verzamelen voor de liefhebbers om de grotten van Dinant te bezoeken. Vooraf kregen we duidelijke (Nederlandstalige) uitleg en daarna afdalen de grotten in; zeer de moeite waard. En dan de middag; met het grootste gedeelte van de groep de kabelbaan in om de citadel te bezoeken. De (opnieuw Nederlandstalige) gids gaf aan dat deze benaming eigenlijk niet klopte omdat het een Ford was. Maar het staat bekend als de Citadel, dus dat doen wij ook maar. We kregen een hele goede uitleg van de geschiedenis. Meine had zijn drone meegenomen en heeft boven foto’s gemaakt. Die avond het laatste gezamenlijke diner. Hans en Meine (en Marthie en Jeanette) werden uitgebreid bedankt voor de fijne toertocht die we met z’n allen gevaren hadden. Ter waardering kregen ze beide een mooi pakket met versnaperingen zodat ze nog lang zouden kunnen nagenieten. Voor beide toertochtleiders was het de eerste toertocht die ze hadden georganiseerd en dan gelijk naar het buitenland; je moet maar durven! Maar de combinatie van Hans die heel goed Frans spreekt en Meine met zijn binnenvaart ervaring was perfect. Hans gaf wel aan dat het voor hem de laatste keer was, maar Meine stond wel open voor volgende keren. Na afloop van het diner nam iedereen afscheid; het was leuk om weer nieuwe KNMC-ers ontmoet te hebben. De planning om terug te varen was voor iedereen verschillend. Drie boten voeren zondag alweer uit; anderen maandag of dinsdag. En de route… de één dezelfde weg terug, de ander via een stuk Vlaanderen. We hebben genoten van deze ‘zomerse’ Herfsttocht. Ineke Hessing Schindeler

49


KNMC zeilmidweek op de Kaag 21 t/m 23 september Deelnemers: Eureka Linde Summer Breeze Dagmar La Qrooze Impala Mooie Nel Dippy Maid Ceemare

- - - - - - - - -

Aad en Ida Beemster Peter en Trudy van Beek Adrie en Diana Engelvaart Jack en Lisa van Gent Aart en Marjo Haitjema (foto) Peter en Nicole Holleman Jan en Elly van Kampen Hans en Grada van der Meer Cees en Marian Mooij

Zoals gebruikelijk bij de KNMC is het merendeel van de deelnemers een dag te vroeg op de Kaag. Mooie gelegenheid om vast een oefenrondje met de BM te varen. Aanleggen blijkt nog een hele kunst! Mede omdat de Sociëteit voor ons kookt, hebben we een gezellige avond. Dinsdag: voordat de cracks arriveren wordt er vast met 4 boten getraind. Er is weinig wind, perfect om het juiste zeilgevoel weer (terug) te krijgen. De midweek begint (officieel) met een borrel op het terras, na twee jaar een warm weerzien voor de meesten. Eenmaal binnen heet Herbert iedereen van harte welkom op het zeilevenement, vooral de twee nieuwe leden en hun

Botkil - Jan en Mariëtte Nagtegaal Bontekoe - Dick en José van der Pol (verslag) Akershorn - Herbert en Petra Schoenmakers (organisatie en start/finish commissie) Jacob - Carel en Josette Schut Grand Cru - John (penningmeester) en Jeannette (foto) Waleveld My Way - Kees en Ans van der Werf De Liefde - Dirk Jan en Anneke Zwart

vrouwen: Jan en Elly van Kampen en Cees en Marian Mooij. Zij hebben al aan de Mosseltocht meegedaan, maar dit is de eerste kennismaking met het KNMCzeilgebeuren. Wij genieten van een heerlijke andijviestamppot met bal gehakt, gevolgd door de traditionele koffie met door Hans en Grada meegebrachte Bossche bollen, maar dan niet uit Den Bosch. Herbert legt aan de hand van lichtbeelden de gang van zaken uit rond de wedstrijd. Om één en ander zo eerlijk mogelijk te laten verlopen mogen er geen mechanische toevoegingen worden gebruikt. Valt daar een ratelblok onder? Een technische commissie bekijkt de boten en komt tot de conclusie dat er geen eigen

meegebrachte ratelblokken mogen worden gebruikt! Wel pikhaken en tell tales . We gaan het morgen zien, de messen zijn geslepen! Woensdagochtend: windje 2 tot 3. Om 9.00 uur heerst er al een gezellige drukte op de steiger. Er worden tell tales geplakt, boten van onder geschrobd, vingers ingetaped, met kussentjes gesjouwd (het valt niet mee als je altijd op het pluche hebt gezeten om uren op een kale houten vloer te moeten zitten). Een ‘voor de windse’ start, het veld ligt mooi bij elkaar. Na twee uur racen gaat team Carel Schut als eerste over de lijn, binnen 1 minuut gevolgd door Aad Beemster en als derde Adrie Engelvaart op 1 uur18 minuten.


Middag: windkracht 3, een snellere ronde. Dit keer blijft Adrie Carel voor en eindigt Aad op plek 3. Omdat Grada twee maal heeft gezorgd dat de boot waar zij in zat 1e werd , staat zij voorlopig op plaats 1. De voorspelling voor morgen is windkracht 6, dus worden de zeilen door de verhuurder gereefd en de boten van een stormfok voorzien. Ondertussen genieten wij van een heerlijk driegangendiner. Herbert moet afzien van zijn ‘historische praatje’, omdat zijn stem het heeft begeven. Jammer, maar de rest doet zijn best om geen stilte te laten vallen! Donderdag: de weersvoorspelling klopt, want het waait windkracht 6! Gewapend met reddingsvesten, zeilbroeken en handschoenen zoekt iedereen zijn boot op. De rugpijntjes zijn even vergeten! Eén van de deelnemers is erg gretig om te gaan zeilen en kort de vlag van Ceemare iets in. Nog voor de start neemt de wind nog iets toe en als Herbert de boten laat

weten dat het misschien wordt afgelast gaat de startboei ervandoor. Dus uitstel van de start en iedereen van het water. Om 11.00 uur palaver bij de Akershorn. De wedstrijdcommissie besluit om maar met 4 boten te starten, omdat er maar 2 boten zijn die als ‘rescue’ kunnen fungeren. Start 13.30 uur met een ingekorte baan, met als stuurlui Carel, Adrie, Aad en Dick. Wie is de gelukkige die Grada aan boord krijgt? Dat is Aad. De start is ‘bloedstollend’. Adrie is te vroeg over de lijn en moet een extra rondje draaien, achteraf een cruciaal rondje! De midweek wordt afgesloten met een champagnebrunch en prijsuitreiking. Herbert voert de spanning nog wat op door eerst iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan welslagen van de midweek. Zeer terecht wordt de bediening en de keukenstaf ook even uit hun werk gehaald. In plaats van het ‘obligate’ toertochtplaatje krijgt iedereen een kopie van de starttoren in glas.

En dan is het zover: de prijsuitreiking. Op de 3e plaats eindigt Adrie, op plaats 2 Grada en de winnaar is wederom Carel. Ook zonder ratelblok lukt het hem! Een rondje van de winnaar is ons deel. Peter schetst op de hem bekende geestige manier het ontstaan van het KNMC-zeilweekend. Herbert grijpt dit aan om toch nog zijn verhaal over de historie van de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag te houden, omdat die historie parallellen vertoont met de KNMC. Hij pleit voor behoud van ons ‘clubhuis’ in Leerdam. (Ik hoop eerlijk gezegd dat wij volgend jaar op de Kaag zeilen en niet op de Linge!) Herbert sluit deze supermidweek af. Deze week had alles wat je graag wilt: zachte en harde wind, competitie, vriendschap, spanning, gezelligheid, heerlijk eten en drinken en natuurlijk een geweldige organisatie. HULDE! José van der Pol

51


Welkom aan boord!

Nordia 56 Long Range 16,70 x 4,75 x 1,70 mtr

€ 460.000,-

T-Liner 850 cabrio 8,50 x 2,25 x 0,90 mtr

€ 170.000,-

Linssen Grand Sturdy 500 MK II 15,75 x 4,88 x 1,35 mtr

€ 825.000,-

Axopar 28 open 9,18 x 2,95 x 0,80 mtr

€ 140.000,-

Linssen Grand Sturdy 470 MK II 14,70 x 4,45 x 1,36 mtr

€ 495.000,-

Apreamare Gozzo 35 11,14 x 3,48 x 0,90 mtr

€ 295.000,- (excl. BTW)

Amsterdam Yacht Consultancy Kudelstaartseweg 228 A 1433 GR Kudelstaart +31 20 303 2160 info@amsterdamyachtconsultancy.nl www.amsterdamyachtconsultancy.nl

Joost Kempers


Op bezoek bij Jeanette en Meine van der Knaap De laatste toertocht van dit seizoen is gevaren, de herfst heeft inmiddels haar jaargetijde opgeëist en de meeste boten, en hun eigenaren, zijn klaar voor de winterstop als Aart en ik op weg zijn naar Jeanette en Meine van der Knaap. Omdat niet alleen in de politiek, maar ook bij de KNMC elektrisch - en emissieloos varen in de belangstelling staat, willen we graag met hen in gesprek. Om 11.00 uur worden we niet alleen hartelijk welkom geheten door Meine en Jeanette, maar ook door hun trouwe viervoeters Fratske, een schapendoes van 4 jaar oud en Flynn, een kruising bordercollie en Australische herder van 3 jaar oud. Beide honden kunnen we wel scharen onder de categorie actieve jonge KNMC-ers. Ze hebben namelijk dit jaar, samen met hun baasjes, deelgenomen aan twee toertochten, de nieuwe ledentocht en de herfsttocht. Beiden zijn dol op de honden maar vooral Jeanette heeft er een dagtaak aan. Zij maakt drie keer per dag een flinke wandeling, in totaal zo’n 12 km., volgt twee keer per week een agility training

(dat is een training door poortjes en over loopplankjes) en één keer per week een flyball training. Maar ook Meine laat zich niet onbetuigd en draagt zijn steentje bij. Tijdens de herfsttocht heeft hij in Dinant al in alle vroegte een trein genomen naar Rotterdam om zijn auto op te halen, zodat met Fratske een hondenshow in Nederland kon worden bijgewoond. Na uitvoerig te zijn besnuffeld door de honden en zij van ons een aai over de bol hebben gekregen, is er tijd om eens rond te kijken in de ruime woonark, waar Meine en Jeanette de trotse eigenaren van zijn. Meine vertelt dat de ark ooit het clubhuis is geweest van een watersportvereniging in Hoorn. Hij heeft het clubhuis zelf eind jaren negentig overgebracht naar de huidige locatie en door de jaren heen omgebouwd tot dit luxe onderkomen, inclusief inloopkast (nou ja…kast), kantoor, werkruimte en werkplaats. Het inrichten en decoreren is dan weer de afdeling waar Jeanette haar ziel en zaligheid in kwijt kon. Het laatste project dat ze samen hebben opgepakt, is de aanbouw van de veranda. Meine was op zoek

gegaan naar een ‘bakkie’, zoals hij dat zelf noemt, waarop hij de veranda zou kunnen bouwen maar de prijs van 30.000 euro, die daarvoor werd gevraagd, vond hij veel te hoog. Via marktplaats vond hij een ponton dat volgens hem ook geschikt te maken was voor hun doel en de prijs die hij ervoor moest betalen, namelijk een kratje bier, stond hem wel aan. Voorwaarde was wel dat hij het ponton zelf op moest halen. Voor Meine, die zijn loopbaan is gestart

53


eerst worden verbouwd. Dus ook deze boot werd weer ingeruild voor het schip waar ze, nu inmiddels vier jaar, mee varen. Dit schip is nu helemaal naar hun zin maar toch zouden ze nog wel één keer willen wisselen naar een ander schip; niet veel groter, maar met twee motoren, zonder al te veel electronica want hij wil zelf aan de gashendels voelen hoe het schip reageert. Een bijkomend argument is dat, als één onderdeel van de electronica hapert, het hele schip stil kan vallen en dat heeft hij al eens meegemaakt… Echter, alles verkopen en een schip kopen waarop ze kunnen wonen, is ook een optie.

met duwbakken, was dat geen enkel probleem. En zo kwam het dat begin dit jaar een heleboel foto’s op Facebook voorbijkwamen met opmerkingen van “moet je zien wat hier nou voorbij komt varen’. Meine heeft het ponton namelijk opgehaald met zijn eigen motorjacht Per Sempre van 12,5 meter en met behulp van zijn bijbootje voor de Per Sempre bevestigd. Vervolgens is hij zo, met het ponton voor zijn schip en het bijbootje achterop, ’s morgens om 06.00 uur vertrokken vanuit Haarlem, om vervolgens ’s avonds rond 20:00 uur aan te komen in Krimpen aan de Lek. Niet alleen de woonark, maar ook hun motorjachten hebben beiden vanaf casco opnieuw opgebouwd (Meine) en ingericht (Jeanette) . Deze carrière is gestart met het opknappen van een Zalmschouw van 7 meter die een aantal weken onder water had gelegen. Toen dit schip af was en er nog maar een enkele keer mee was gevaren, bleek iemand zo verliefd op dit schuitje, dat hij hem graag wilde inruilen voor zijn Krammertje. Meine zei overmoedig dat alles te koop is, maar schrok toch wel toen bleek dat hij de boot echt wilde overnemen. Wie A zegt moet volgens Meine ook B zeggen, maar om de koper in spe te ontmoedigen werd een flinke prijs gevraagd. De koper bleek de prijs wel te willen

betalen, mits de zwemvesten bij de deal waren inbegrepen. En zo werden Jeanette en Meine de eigenaren van een Krammertje. Maar Jeanette werd niet heel erg warm van deze boot, ze vond het net een klomp zonder zeiltje en dus werd de boot binnen 14 dagen weer verkocht. Inmiddels zat de klad in de botenmarkt en kon een motorkruiser worden gekocht van 10 meter, voor 1/6 van de vraagprijs, inclusief 500 kg aangroei van mosselen. Na twee jaar noeste arbeid was ook dit schip om door een ringetje te halen. Het schip had een mooie ruime kuip, maar de binnenkant was klein en om te kunnen slapen moest

De ouders van Meine waren binnenschippers en Meine is dus op het water geboren en opgegroeid. Toen Meine 18 jaar was, heeft hij het binnenschip overgenomen van zijn vader en daarmee was hij de jongste binnenvaartschipper/eigenaar ooit. Met dit schip heeft Meine niet veel geluk gehad want op een gegeven moment was hij er getuige van dat het woongedeelte volledig uitbrandde, nadat achter de houten betimmering kortsluiting was ontstaan. De woning werd weer helemaal opgebouwd, maar vijf jaar later sloeg het noodlot opnieuw toe. Op dat moment vervoerde hij rollen ijzer die in beweging kwamen en letterlijk, door de romp, de boot


uitrolden. Meine sprong van boord en moest 10 tot 15 meter zwemmen om een krib te bereiken. Op het moment dat hij daar was aangekomen en achterom keek, was zijn boot al gezonken. Na al deze ellende was Meine wel even klaar met het schippersvak en heeft hij allerlei klussen aangepakt. Zo is hij o.a brugwachter geweest in Leiden en is hij in dienst geweest bij de gemeente Rotterdam waar hij werd ingezet bij het ophalen van vuil bij zeeschepen. Rond deze periode leerden Jeanette en Meine elkaar kennen, min of meer onder water tijdens het duiken. De ambtelijke omgeving bleek niets voor Meine en toen het varen weer aan hem begon te trekken, namen ze in 2003 samen het besluit om een eigen bedrijf te beginnen in de duwvaart. Hij heeft toen zelf in 2010 een schip ontworpen en gebouwd, de FOR-EVER, dat vooral geschikt was voor het traject van Heineken in opdracht van CCT Moerdijk. Jeanette heeft toen haar baan als ziekenverzorgende opgezegd en nam de bevoorrading en de administratie voor haar rekening. Na een jaar of 6 heeft het bedrijf CCT Moerdijk zelf een schip laten bouwen en een schipper aangesteld die, net als de FOR-EVER, bier zou vervoeren voor Heineken. Maar de samenwerking met die schipper liep na drie maanden al mis. Meine is toen gevraagd of hij een oplossing wist voor het ontstane probleem. Samen met Jeanette is toen besloten om het management van het schip over te nemen. Nog eens twee jaar later heeft CCT nog een schip gebouwd waar ze ook het management over voeren. Dit laatste schip is opgeleverd in 2019 en

dit is ook het schip dat sinds kort, bijna volledig op (twee) accu’s, emissieloos van Alpen aan de Rijn naar Moerdijk vaart. Meine is van mening dat iémand met emissieloos varen moest beginnen, maar de techniek staat nog in de kinderschoenen en de kosten zijn hoog. Zo heeft de ombouw naar accu’s 3 ton gekost. De twee benodigde accu’s worden geleased van het bedrijf Zes en kosten 1 miljoen per stuk. Ombouw was dus alleen mogelijk omdat zowel Heineken als CCT, in verband met hun CO2 voetafdruk, achter de investering stonden en omdat subsidie is verleend voor deze innovatie. Iedereen is van mening dat het groener moet, maar helaas is de eindgebruiker nog niet bereid om hiervoor extra te betalen. Daarmee is elektrisch varen, inclusief afschrijving, een stuk duurder dan varen op rode diesel. Een ander nadeel is dat een volledig elektronisch schip zeker twee seconden trager reageert dan een met diesel aangedreven schip, en dat is best lang als het op snel handelen aankomt. Meine is blij met alle belangstelling. Zo is mevrouw Heineken onlangs een stukje meegevaren op hun schip en ook André Kuipers heeft belangstelling getoond voor dit onderwerp. Hij heeft een documentaire gemaakt en deze zal op 12 december om 21.30 uur worden uitgezonden bij OP1. En last but not least, ook de KNMC besteedt dit najaar uitgebreid aandacht aan dit onderwerp. Zo organiseert ledenservice op woensdag 24 november een lezing over Zero emissie varen in Nederland en kan een beperkt aantal leden op 10 en 17 december meevaren op het schip over Gouwe en IJssel. Gezien de enorme belangstelling wordt gekeken of voor de KNMC het aantal meevaardagen kan worden uitgebreid. Meine is nog volop aan het werk. Per schip heeft hij 2 ploegen van 3 bemanningsleden in dienst, dus in totaal 18 medewerkers. De kapiteins (Nederlands en Belgisch) varen 1 week op - 1 week af. De stuurman en matroos (Roemenen) varen 4 weken op - 4 weken af. Meine zelf vaart 1 week op en 3 weken af. De week dat hij vaart heeft hij het razend druk, de drie weken dat hij niet vaart is hij ‘gewoon druk’ met administratie en al het regelwerk. Hij vindt het nog steeds leuk maar over één ding is hij wel heel duidelijk, over vijf jaar stopt hij!

Jeanette zet zich vanaf maart dit jaar in voor het bestrijden van Covid door 2 x per week zoveel mogelijk mensen in te enten. Verder ondersteunt ze Meine nog met het voeren van de administratie. De bevoorrading van de drie schepen, waar ze iedere 14 dagen een behoorlijke klus aan had, is inmiddels overgedragen aan iemand anders. Ook haar bestuursfunctie bij WSV de Lek wil ze na zes jaar overdragen aan iemand anders, zodat er meer tijd over is voor hun viervoeters, de Jan van Haasteren puzzels en het vlechten van leren hondenriemen. De meeste recreatie-schippers hebben wel een mening over het gedrag van sommige beroepsvaarders, maar wat maakt een beroepsschipper zoal mee, willen we wel eens weten van Meine. De tips die hij voor ons heeft zijn: • Als je met je accu’s aan de gang gaat, zorg dan dat je eerst de lader afkoppelt. • Vaar nooit met mist of in de verwachting dat deze binnenkort wel is opgetrokken. Een plezierboot, zeker zonder AIS, die vlak langs de kant vaart, wordt door de binnenvaart niet opgemerkt. • Schipper, als je wil dat je partner aardigheid houdt aan varen, haal dan de beroepsvaart niet in op de Gouwe. Zij vindt het doodeng en over het algemeen schiet je er niet veel mee op, want aangekomen bij de sluis moet je toch weer achter de beroepsvaart aansluiten. • Ga bij tegemoetkomende of oplopende beroepsvaart niet stilliggen, het schip wordt dan door de zuigkracht onbestuurbaar. Hou het gas er een beetje op, zodat je druk op je roer houdt. • Als je afmeert om beroepsvaart te laten passeren, leg dan het schip zowel aan de boeg als aan de hek vast om te voorkomen dat het schip dwars in het vaarwater komt te liggen. We zijn nog lang niet uitgepraat als we rond een uur of 1 afscheid nemen van Jeanette, Meine, Fratske en Flynn. Het was een bijzonder hartelijke en leerzame ontmoeting met twee actieve mensen die we binnen de KNMC vast nog vaak zullen ontmoeten. Marjo Haitjema

55


Stockholm- en Aeland Archipel deel 2 Verslag van een prachtige reis als bemanning bij Han en Janny van de Callisto door de Scheren van Zweden en de Eilandengroep van Finland. Zaterdag, 17-7, we zijn er weer om 6 uur uit, 7 uur los. We spoelen alle stootkussens en lijnen af en vertrekken voor een passage door het oostelijk deel van de Stockholm Archipel. Later die middag draaien we naar het westen. Ik schrik, omdat ik denk een oploper te horen, blijkt het de compressor voor de scheepstoeter van Han te zijn. Deze toeter laat hij met enige regelmaat horen, want anders gaat hij vastzitten… Janny is dat uiteraard van hem gewend en ze blijft dan ook heerlijk in haar ‘kooitje’ liggen. Tegen koffietijd is ze dan weer boven en heeft altijd iets lekkers bij ons bakkie leut. Vandaag doen we 3 uur op en 3 uur af, hetgeen voor een kortere vaardag prima is. We zien meer ferry’s die op Finland en Estland varen, maar we zien dat ze ‘land vreten’ en dus voor ons langslopen. Ook vandaag last Han een zogenaamde afmeeroefening in. Hierbij is het de bedoeling om in een zo klein mogelijk gaatje te manoeuvreren en dan vervolgens een plekje verder wellicht een betere optie te zien, maar uiteraard over de andere boeg …. Als we dan vastliggen, hebben we ook wel een ‘havenbiertje’ verdiend. We leggen regelmatig uit aan passanten

op de steiger, dat onze vlag achterop wel de Nederlandse vlag is en de inzet, voorzien van het kroontje van de KNMC is en dat het koninklijk gezelschap hen vanaf het achterdek toewuift. De Scandinaviërs hebben een goed gevoel voor humor hoor! We liggen hier in Norrtaelje aan de gastensteiger en horen de Zweedse Elton John gevoelige liederen zingen op het terras, waar we dadelijk gaan eten. Hij kent zijn hele repertoire. Zondag 18-7 is een ligdag en we wandelen door de hoofdstraat, waar de meeste winkels open zijn en het bruist van de Zweedse vakantiegangers. Het weer zit zo mee, zelfs als we een sweater of vestje meenemen, moeten we dat al snel om onze middel knopen. Over het algemeen zijn de mensen in winkels en restaurants erg vriendelijk, een uitzondering daargelaten. Maandag 19-7 start Janny een reeks van huishoudelijke activiteiten, waarbij we proberen te assisteren. Als de wasmachine draait, komt de Dyson stofzuiger uit de kast. Daar is Han vol van. Hij geeft een technische omschrijving van de bijzondere

onderdelen van dit ‘doorkijk’ apparaat en geeft ook een workshop stofzuigen, hetgeen uiteraard nooit verspild is. Gelukkig zijn de wieltjes van dit technisch wonder niet vastgelopen op de lange haren van mij. Om 10.30 uur is het koffietijd en daarna gooien we los. We varen weer oost, want ons doel is om morgen de Finse Ålandseilanden in de Botnische Golf aan te lopen, ook


weer tig eilandjes, die een status aparte vormen tussen Zweden en Finland, met een eigen vlag. Maar eerst doen we een nachtje Graddo aan, waar we in een prima supermarkt onze koel- en koekjeskast weer kunnen aanvullen. Dinsdag 20-7 zijn we om 7 uur los. Het weer is prima voor de 40-mijls oversteek naar Mariehamn, de hoofdstad van de Ålandseilanden, waar we na een passage genomen te hebben, nu weer met Han aan de knoppen een prima ligplaats krijgen aan de oostzijde van de stad. Hier in het noorden gebruikt men alleen ogen op de steigers. Peter belegt deze met een dubbele paalsteek, zodat we veilig vastliggen. We wandelen in een half uur naar de westzijde van de stad en zien direct het Tallship Pommern liggen. Dit schip deed al diverse malen

Amsterdam aan tijdens Sail. Het is hier een reuze gezellige boulevard, met veel gezellige restaurants, de terrassen zijn erg vol en je kunt zien, dat de mensen het normaal vinden om te wachten op een tafeltje. Bij de ijssalons is de rij wachtenden zelfs extreem, maar die zijn wellicht ook maar enkele maanden open. We smullen van mosselen, garnalen en een glas bier of wijn. Ook hier is een consumptie met een alcoholpercentage hoger dan 3,5 prom. erg duur, een glas wijn vanaf 10 euro. Woensdag 21-7 huren we een Volkswagen Caddy en gaan de vele eilandjes hier verkennen. Aan de westpunt treffen we een oud vissershaventje, waar we koffiedrinken met daarbij de plaatselijke specialiteit, een suikervrije cake, erg sappig, met

daarbij pruimencompote en slagroom, een voedzame hap, die je hier toch eenmaal gegeten moet hebben. Op onze trip over B-wegen, zien we buurtschappen met de Midsummertree in het centrum. Hoogtepunt van zo’n route is toch wel de terminal van de ferry, waar we rechtsomkeer maken. Deze Archipel is evenwel zeer geschikt voor kamperen en fietsen. Donderdag maken we een wandeling langs het water en steken op tijd af, omdat deze voetreis anders wat lang gaat worden. We komen aan de westzijde uit, waar een koud glas bier ons goed smaakt. We eten op het terras van het beurtschip Jan Nieveen, dat vroeger dienstdeed tussen Groningen en Lemmer.

57


te geven. Als Han aan de Zweedse zijde, bij de aanloop het roer overneemt, legt hij de pet toch weer op het kompas. Maar ja, hij heeft geen haak voor zijn kostbare pet, dus wat moet je dan? We ontdekken een mooie gastensteiger in het dorpje Stammarsund, een pittoresk plekje op het eiland Blido, met prachtig uitzicht en stilte … Als de zon zondagochtend al uren geschenen heeft, lopen wij vrouwen langs half verharde wegen door het bos en bekijken de huizen van de forenzen, die van hieruit naar hun werk in Stockholm rijden. De eilanden zijn hier door grote ferry’s verbonden, zij varen af en aan en staan steeds vol met auto’s.

Het valt ons op dat de mensen hier zo bruin zijn. Ze zijn erop ingesteld om alle zonne-uren van de maanden mei, juni, juli en augustus te pakken en gaan dan ook in onze ogen nogal schaars gekleed. Wij zijn als Nederlanders sowieso graag in het bezit van een vestje, maar hier lopen de dames in topjes e.d. We horen muziek over het water en zien jongelui aan boord van een ponton dat gesleept wordt door een motorbootje het ruime sop kiezen. Ik zie dat ze geen dorst hoeven te lijden, er staan voldoende kratten aan dek. Frappant, dat in een land als Zweden, waar drank echt duur is, juist veel gedronken wordt. Uiteraard komt dat geld in de vorm van accijnzen in de staatskas, dus de overheid zal niet snel een campagne beginnen, om de nieuwe generatie van de drank af te helpen. De volgende dag is het ‘weer-mooiweer’. We varen tussen de bakens door in zuidelijke richting, om eenmaal op open zee de koers op te pakken, terug naar de Zweedse kust. Deze lees ik af van de uitgezette lijn, die Peter op de laptop heeft staan. Er varen hier nogal wat ferry’s, dus we lopen 2 maal uit de track, om deze grote jongens de ruimte

We hebben stevig doorgewandeld en nemen daarna een duik in het heerlijke water. Han is zeer bereidwillig om ons de nodige materialen te verstrekken, zodat wij de waterlijn kunnen schoonmaken. Dat hoort ook eigenlijk bij een zwempartij, prima om te doen. Dus Han zijn schip heeft weer een fris kontje. Het begint een beetje flauw te worden, maar de volgende dag is het weer alleen maar blauwe lucht, dus bermuda en T-shirt aan onder het hoge drukgebied dat boven de Oostzee hangt. Wordt vervolgd. Nicole Rensen


Korte lontjes of helemaal geen lontje? Hebben jullie als partners wel eens woorden tijdens het passeren van een sluis of aanleggen bij windje 7? Nee, jullie niet natuurlijk, maar voor de “enkelingen” die dit wel regelmatig ervaren, heb ik de oplossing om dit vooraan te voorkomen. Ik heb namelijk een boek gelezen. Doe ik anders nooit hoor, want ik kijk alleen plaatjes, maar dit keer kwam het toevallig op mijn pad. Nooit woorden met je partner op je bootje? Lees dan vooral niet verder. Boek heet: De psyche van de vrouw. Alles is mij nu duidelijk na 55 jaar huwelijk en 55 jaar varen. Beter laat dan nooit. Lang verhaal met een heel korte oplossing: Gewoon alles, maar dan ook alles, als man goed vinden, wat je vrouw doet en zegt. Heeft ze geen gelijk? Gewoon gelijk geven! Simpel toch? Die ene schamp op je boot? Geen probleem hoor Toos! Ik kwam inderdaad niet helemaal goed aanvaren meid, en …. wat zie je er vandaag toch weer stralend uit met die werkhandschoenen. Dat klinkt heel anders dan: “Tjonge, jonge, jonge; moet ik dan alles zelf doen!! En weer die fender op de verkeerde plek.” Leer je het dan nooit? Antwoord: hou je mond zak, denk je dat ik armen van 5 meter heb, idioot! En dan maak je de fatale opmerking: “je lijkt je moeder wel” en het feest is compleet. Wij mannen hebben een gebrek aan inlevingsvermogen. Een gebrek waarmee wij zullen moeten leren leven, mee opgezadeld door onze verre voorouders, de Neanderthalers. Maar nooit te oud om te leren, toch? Overigens moet ik eigenlijk de woorden “niet man of niet vrouw” gebruiken maar – excuus - daar ben ik nog niet aan toe.

Sommige wateraars hebben tegenwoordig zo’n microfoon met oortjes, zodat de buitenwereld niet mee hoeft te genieten. Vrouwen vergeten snel maar bij de meeste mannen; oh excuus; “waterdieren” duurt dit langer, tenminste bij mij wel. Kijk uit!!! Komt een vrachtschip aan! “Had ik wel gezien hoor schat maar toch bedankt, want samen staan we sterk hè lieverd?” De intuïtie van een vrouw is vaak nuttiger gebleken dan de arrogante aanmatiging van de man, die beweert te weten. (Hahatma Gandhi) Na mijn boektherapie zie ik de vrouw als bovenmenselijk, als een wonder boven wonder en in staat om het aardse verschijnsel “man” te betoveren – uitgezonderd logica - en geloof me, daar vaar je wel bij. Ben je iets te dik en stuurt ze je door naar de dokterspost? Geen boodschap aan? Gewoon doen, weet je nog, alles is prima en ze heeft altijd gelijk. Liefde is een “werkwoord.” Maar als ze naar de supermarkt gaat voor een pakkie boter komt ze meestal terug met extra zakken zoutjes, appeltaartje, kletskoppen, (alsof ze aan mij nog niet genoeg heeft), een kilo kersenbonbons, Tonic voor bij de Gin en de restanten van de slager omdat dat nu eenmaal in de aanbieding was. Ach, denk ik dan, de vissen varen er wel bij. Trouwens ook “groen” ben ik inmiddels goed bezig. Ik heb mijn huis, sorry mijn lichaam, tijdens de Mosseltocht geïsoleerd met een laagje KNMC-vet, want ze hadden dat potje weer op tafel gezet. In de kast hangen fraaie overhemden die plots net iets te klein zijn. Broeken waarvan het haakje niet meer dicht kan, tenzij ik de hele dag mijn adem inhoud. In gedachten ben ik na een week alweer kilo’s kwijt die in werkelijkheid nog in de fase “goede voornemens” zijn blijven steken. Na enkele dagen volgt dan ongetwijfeld het moment aan boord dat er een opmerking volgt in de trant van: “Je moet nu echt wat aan die pens van

je gaan doen hoor.” En dan werd ik vroeger kwaad omdat ik de bijzonder ingewikkelde bijsluiter van vrouwlief even was vergeten. Ik zeg speciaal niet word want dat is verleden tijd. Ik geef haar gelijk en voeg er beschaamd aan toe, dat ik er weer op ga letten. Ik beloof ‘s nachts te gaan waken en heb een spuitbus gekocht voor die caloriebeestjes die stiekem je kleding kleiner maken. Deze gedienstige houding zorgt meestal voor een ongelofelijk zalige toenadering van haar kant. Geloof me, je krijgt het dubbel en dwars terug. Ik zal hier verder niet in details treden maar ze wordt zo lief dat ik haar het liefst over de keukentafel zou willen vouwen. Een kinderhand is gauw gevuld zullen we maar zeggen. Dan volgt dus preventief onderzoek bij de dokterspost. Heerlijk, kan geen kwaad natuurlijk. Alweer doorverwijzing naar diëtiste alwaar ik ons cluppie lekker de schuld kan geven van mijn corpulente uiterlijk. Niet mijn schuld, maar van de Mosseltocht. Maar ik word door en tanige kenau, zonder verstand, …. van Mosselen, terecht gewezen. Waar ik nou eigenlijk mee bezig ben. Ben je levensmoe of zo. Ze presenteert een plaatje van een bord met absoluut gemengde ondefinieerbare horror. Volgens haar valt het wel mee, maar na mijn gezicht gezien te hebben zit ze al een verwijzing uit te schrijven naar de volgende, hopelijk mildere, diëtiste. Een week later. Leuk mens die nieuwe diëtiste en woest aantrekkelijk. Niet verder vertellen hoor, maar onder ons gezegd zou ik samen met haar behoorlijk kunnen afvallen. Mijn buik in ruil voor levenslang zicht op haar prachtige oren. Leuk gesprek ook over boten en na

59


het onderschip. Ik snurk lekker door en weet pas dat er wat loos is als ze mij wakker slaat. Vrouwen hebben een zesde zintuig voor onheil, dreiging en onregelmatigheden; een door evolutie sterk ontwikkeld vermogen om beschermend te kunnen optreden. Nooit geweten allemaal, alleen wel dat vrouwen geheimen kunnen bewaren, tenminste, over hun leeftijd.

een half uur zei ze, “Waar kwam je ook alweer voor”? Ze begint opeens serieus te kijken en ik krijg zo maar een kaart mee met daarop een groene afdeling, een gele en een rode. Het blijkt dat 95% van de rode, dus de gevaarlijke zone, mijn dagelijkse kostje behelst. De gele zone is nog wel te pruimen maar het groene deel ………… is in mijn ogen een zachte vorm van euthanasie. Wat zeg ik; “een harde vorm”. Kom op, snel naar Restaurant, “het Uitgelikte Bord” of naar sterren restaurant “De Gouden Kassa” …… of gewoon lid blijven van de KNMC. Toch heeft het hier en daar geholpen. Kon tenminste vorige week voor het eerst mijn sokken weer aantrekken zonder tussenkomst van de thuiszorg.

Omdat één op de drie brugwachters niet of niet netjes reageert op mijn marifoonoproep laat ik dit tegenwoordig maar aan mijn vrouwtje over. Prompt komt meestal bij haar wel direct antwoord en volgt er wel snel actie. Volgens mijn boek komt dat ook omdat vrouwen met de jaren steeds beter worden; het is net als met wijn. Ik denk er dan ook over om haar op te sluiten in de kelder.

Maar nu lees ik weer in mijn boek dat vrouwen een betere intuïtie hebben dan mannen. Een fabeltje, lijkt mij. Wel kan worden gezegd, dat een vrouw haar intuïtief vermogen vaker gebruikt. Haar radar staat altijd aan, zelfs als ze slaapt. Zo kan mijn vrouw gelijk uit bed wanneer zij voelt dat er iets niet in de haak is, of een vreemd geluid hoort in

Wat zegt u? Ik heb een reputatie betreffende dromen hoog te houden? Klopt want dromen zijn de vrijetijdsbesteding van mijn schaarse hersens. U wilt mijn droom van de maand weten? OK, de droom die op de 1e

plaats staat kan en ga ik u hier niet vertellen maar een goede 2e was dat ik droomde dat de afvoeren van mijn onderwaterlijntoiletten persoonlijk door Jesse Klaver werden dichtgelast. Een week later werd dat weer ongedaan gemaakt door Esther Ouwehand persoonlijk omdat, na een vervolgstudie, duidelijk werd dat de onderwatervleermuizen hierdoor zouden uitsterven. Pffff ……. gered door de bel. Bijna had ik onze roestvrijstalen zwartwater tank in gebruik moeten nemen voor duistere zaken. Ja klopt, hij is nu nog gevuld met 200 liter droge witte. Medisch noodzakelijk.

Paul Graafland P.S. 1: Fotowedstrijd; graag insturen: Winterse (Watersport)-taferelen.

Zorgeloos genieten van uw boot

e De kortst de r aa n eg w lis! beste po

Ontvang 8 offertes met 1 aanvraag!

Assurantiebedrijf Klomp BV Dorpstraat 2, 5293 AM Gemonde T. +31 (0)73 55 123 67 T. +32 (0)499 70 47 10

www.luxejachtverzekering.com

Onafhankelijk vergelijk & advies bootverzekering


Terug naar toen in de Binnenvaart deel 9

In dit artikel neem ik u mee terug naar de jaren ‘55/’56. In die tijd was ik tijdens de schoolvakanties vaak logee op een van de sleepboten van mijn ouders. Daar voer een echtpaar op, die sleepschepen geladen met zand en grint uit een van de gaten langs de beneden rijn, Waal of Maas vervoerde. Zo kwam ik met de Furie, afmeting 18x5, (er is ook nog een andere) in Maasbommel terecht. Daar was een vergunning uitgegeven om zand tot een diepte van veertig meter uit te graven, over het gebied van het ene veer tot aan het andere. Om enige duidelijkheid te verschaffen: het gaat over de Gouden Ham, waar het afgraven begon, daar, waar nu nog steeds het veerhuis staat en inmiddels een restaurant is en stopte bij Moeke Mooren, u allen bekend. In dat veerhuis werden mij de eerste beginselen van het biljarten uitgelegd en draaide ik voor 10 cent ’Bonne Sera’ op de jukebox.

In de jaren ‘50 werd er dus nog niet zo vaak in restaurants gegeten en zorgden we zelf voor de afwisseling van het menu. Zo gebeurde het dat ik, als 10-jarige, een werphengeltje in mijn handen kreeg met het verzoek op paling te vissen. Ik kreeg blokjes jonge kaas en deed die aan een zogenaamd ‘paternostertje’, dat is een gemeen haakje met drie armpjes…. Dat werpen ging prima en ik had de hengel goed vastgezet, maar het geduld om er bij te blijven was toch lastiger. De scheepshond had echter een belletje aan zijn riem en die mocht ik van hem lenen. Dus met aan de top het belletje en net eronder een wasknijper aan de lijn, had ik een visueel- en akoestisch alarmsysteem om zo’n gladjanus op tijd binnen te draaien. Als ik eenmaal beet had kwam het lastigste: mij was al heel jong geleerd, dat het binnenhalen en het stropen van de paling er wel degelijk bij hoorde. Ik zal niet op de details ingaan, maar het eufemisme ‘jasje uittrekken’, werd destijds al gebruikt. De paling werd ‘in het groen’ klaargemaakt of gebakken, een delicatesse. Ook deze keer kan ik weer een link naar het heden leggen, want op de Impala kregen we vorig jaar een flinke paling in het wierbakje. Hij lag er keurig opgerold in, maar helaas wat te lang, dus die hebben we naar het palingkerkhof

moeten sturen. Dit gebeurde tijdens een tocht met onze zoon en schoondochter aan boord. Ik had ze nog maar net uitgelegd, dat de wierpotten regelmatig gecontroleerd moeten worden en het omhooglopen van de temperatuur een aanwijzing kan zijn voor een verstopte wierbak. Dit jaar waren zij weer een weekend aan boord en laten we nu weer zo’n prachtexemplaar te gast hebben. Echter deze zag er nog fris en fruitig uit en dus krabde ik me even achter de oren. Het water liep me al in de mond, maar hoe moesten we hem boven de buikdenning houden? Tijdens het openen van de deksel sprong hij gelukkig in een gat, waar hij niet meer uit kon. Peter was deze keer aan de beurt om de gespierde aal panklaar te maken, hetgeen onze schoondochter, hetzij op enige afstand, vastlegde. Wij hebben er heerlijk van gegeten en als er weer eens een exemplaar binnen komt zwemmen, is die ook zeker aan de beurt. Overigens wordt er op de Impala vaak vegetarisch gegeten, hetgeen ons goed bevalt. Het is wellicht bij de meesten onder u bekend, dat het geen zin heeft in de Gouden Ham op paling te vissen, omdat het er zo diep is en de paling een modderkruiper is. Nicole Rensen a/b Impala

61


NEDERLAND WINT

Wij zijn Nederlandse Loterij. Een nieuwe naam achter zeven bekende kansspelen. Samen gaan wij voor een gezonder, socialer en gelukkiger Nederland. Daarom investeren we onze opbrengst in de Nederlandse samenleving. Met een flink deel daarvan steunen we doelen op het gebied van sport en bewegen. Samen maken we sport en beweging bereikbaar voor iedereen. Van jong tot oud, van Olympisch tot paralympisch, en van revalidatie tot gehandicaptensport. Want kinderen krijgen bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen door te sporten, ouderen maken meer contact en de maatschappij wordt sterker door gezonde en fitte mensen. Door mee te spelen met één van onze kansspelen, weet je één ding zeker: je draagt bij aan een gelukkig en gezond Nederland.

NEDERLANDSELOTERIJ.NL


KNMC Clubkleding (alle clubkleding wordt voorzien van KNMC logo / op de clubblazer komt de clubbadge)

Clubblazer Heren donkerblauw

Bodywarmer Burney dames en heren marine blauw

Trui heren Ashland donkerblauw

Damesjas Islandblock donkerblauw ook verkrijgbaar in herenmodel

Softshell dames Skeleton oceaan blauw

Vest heren Novahill donkerblauw

Harrington jas voor dames en heren donkerblauw

Softshell heren Skeleton marine blauw

Polo heren Avon Polo dames Avon donkerblauw en rood donkerblauw en rood

Meer informatie over de clubkleding (maten, maattabellen, samenstelling en prijzen) vindt u op de ledensite van de KNMC. De clubkleding kan besteld worden via de ledensite www.knmc.nl. Het secretariaat stuurt de bestelling door naar de leverancier, die vervolgens het KNMC logo borduurt op de kleding en het product rechtstreeks naar de besteller toestuurt.

63


KNMC Clubartikelen

Luxe caps

Clubdas

Clubsjaal

Vlaggen 120 x 180 / 100 x 150 / 80 x 120 cm.

Standaard Clubwimpel 30 x 50 cm. Toertochtvlag

Het KNMC Journaalboek

Dasspeld

Grote KNMC Sticker Blauwe of witte letters

Broche

Manchetknopen

Badge

Edge sticker KNMC voor op de auto

Clubspeld vlag

Clubspeld

Set knopen 12 stuks

De nieuwe CD van het KNMC Schipperskoor

Multitool

De clubartikelen kunnen besteld worden via de ledensite www.knmc.nl.


UW BOOT VERKOPEN? SIT BACK AND RELAX...

hip zo naar U vaart uw sc n van onze binnen bij éé rkoophavens! overdekte ve

limburg, Belgie en thuishaven

Het kopen en verkopen van een jacht is zowel een emotionele als een financiële beslissing. Uw jacht is uw persoonlijk bezit, een thuis op het water, een toevlucht van de alledaagse stress aan wal. Hoe wij dit zo goed weten? Wij van De Valk delen uw liefde voor het water. Onze diensten zorgen er daarom voor dat u optimaal van uw vrije tijd op het water kunt genieten. Wij bieden namelijk bemiddeling tussen kopers en verkopers en beschikken over uitgebreide ervaring door de verkoop van duizenden schepen.

geopend zijn. Of u nu kiest voor een plek binnen in de overdekte verkoophaven, op de wal, in een verwarmde hal of aan de verkoopsteiger, uw jacht wordt door ons tot in de puntjes toe verzorgd. Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze 20 vestigingen via: 0888 - 338222 of kijk op www.devalk.nl

Uw jacht kan ter verkoop worden aangeboden vanuit uw eigen ligplaats of één van onze showrooms op A1-locaties, die 7 dagen per week

WWW.DEVA LK .N L A M S T E R D A M

|

L I M B U R G

B E L G I E

C O S TA

|

B L A N C A

H I N D E L O O P E N

|

|

C O S TA

|

L O O S D R E C H T

T H U I S H A V E N D E L

S O L

|

|

|

M O N N I C K E N D A M

A N T I B E S

C R O AT I A

|

|

C O R F U

|

B A R C E L O N A |

H A M B U R G

|

S I N T |

A N N A L A N D

|

S N E E K

B A R C E L O N A - G E R O N A

K I E L

|

PA L M A

|

P O R T U G A L


14000 m2 overdekte stalling | 100-tons kraan | 52 meter schilderloods | 52 meter werkloods | jachthaven | verkoophaven | watersportwinkel | total shipmanagement

MOTORBOOT KOPEN OF VERKOPEN?

Verkoophaven met > 150 motorboten 7 dagen per week geopend

WWW.ELBURGYACHTING.NL

☎ 0525 68 68 68