__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE

MOTORBOOT CLUB

De Slane in harmonie met kunst

Juni 2021, 115e jaargang: no. 3


Ons gehele actuele aanbod vindt u op: www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Almkotter 12.80 AK Vr.pr. € 207.500,--

Bj. 2001

Almkotter 17.60 Vr.pr. v 795.000,--

Bj. 2006

Atlantic 50 Vr.pr. € 298.000,--

Bj. 2002

Cranchi T43 Eco Trawler Vr.pr. € 569.000,--

Bj. 2017

Fairline Squadron 56 Vr.pr. € 239.000,--

Bj. 1995

Linssen Grand Sturdy 410 AC Vr.pr. € 198.000,--

Bj. 2003

Pacific Allure 148 Vr.pr. € 199.000,--

Bj. 2002

Stevens Nautical 1500 OK Paviljoen Vr.pr. € 290.000,--

Bj. 2004

Valk Continental 1500 GS Vr.pr. € 429.000,--

Bj. 2002

Valkvlet 11.60 OK/AK Vr.pr. € 79.000,-

Bj. 1979

STERKENBURG YACHT BROKERS B.V. • NIEUWE JACHTHAVEN 6 • 4924 BA DRIMMELEN • T + 31 (0) 162685722 • F + 31 (0) 162682298 • INFO@STERKENBURGYACHTBROKERS.NL • WWW.STERKENBURGYACHTBROKERS.NL


Colofon

Inhoud

De Clubinformatie van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC) verschijnt 5 maal per jaar. HOOFDREDACTIE Peter Bezemer EINDREDACTIE Peter Holleman REDACTIEMEDEWERKERS Nicole Rensen, Paul Graafland, Renée Pleysier, Henk de Velde, Frits Hommersom, Marjo Haitjema

Foto voorblad: Ineke Hessing

3 Van de redactie REDACTIEADRES Meent 2a 4141 AC Leerdam E-mail: redactie@knmc.nl www.knmc.nl facebook.com/knmc.nl

5 Van de voorzitter 7 Wateren der rust 11 Herbert Schoenmakers,

7

De Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club is tevens de Nationale Autoriteit van de Union Internationale Motonautique (UIM). De KNMC heeft een samenwerkingsverband met het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen.

PRODUCTIE EN ADVERTENTIES Ad de Graaf Media Hoofdstraat 28 4265 HK GENDEREN Telefoon: 0416 - 760400 info@addegraafmedia.nl

voorzitter VNM

13 Fotowedstrijd uitslag juni 2021 15 Lunchen bij Fred en Joke Swaab, oud-commodore KNMC 18 Op de borrel bij Susanne en Rémon

15

Vollebregt op hun schip Joop! 21 Gezellig op de koffie bij Mien en Leo van der Plas in Den Bosch 23 Commissie PR & Ledenwerving 27 Het madammenkoor:

Deze foto is gemaakt op het eiland van de Unie van Watertoeristen aan de Kagerplassen in mei 2021

18

een schot in de roos!

31 Commissie Toertochten 32 Bericht van het KNMC Schipperskoor 34 A true love story 41 Gevolgen van de Brexit voor de pleziervaart

Tekst - Paul van Remundt . Fotografie - archief familie Van Der Meer . Tim en Paul van Remundt

SECRETARIAAT KNMC Meent 2a 4141 AC Leerdam Telefoon: 0345 - 623100 E-mail: secretariaat@knmc.nl Marga Visser, secretaresse Het secretariaat is op dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 15.00 uur bereikbaar.

6 pagina's over het leven van de familie Van Der Meer.indd 1

34

42 De Afsluitdijk 45 Belangenbehartiging 47 Terug naar ‘Toen in de binnenvaart’ 49 Storm op de Waal samen met Edward A. Murphy 51 Commissie Ledenservice

42 21/05/2021 09:21

53 De zaak van het zelfbouwschip 55 Clubkleding

1


Welkom aan boord!

Nordia 56 Long Range 16,70 x 4,75 x 1,70 mtr

€ 460.000,-

Moonen 82 LR 24,64 x 6,00 x 2,00 mtr

prijs op aanvraag

Moonen 64 1997/2017 19,60 x 5,45 x 1,82 mtr

€ 950.000,-

Van Vossen Tender 800 8,00 x 2,65 x 0,35 mtr

€ 38.000,-

Revis 850 8,50 x 2,88 x 0,45 mtr

€ 78.000,-

Coastal Boat Tender 10 10,90 x 3,50 x 0,40 mtr

€ 97.500,-

Amsterdam Yacht Consultancy Kudelstaartseweg 228 A 1433 GR Kudelstaart +31 20 303 2160 info@amsterdamyachtconsultancy.nl www.amsterdamyachtconsultancy.nl

AYC adv juni2021 Ad de Graaf.indd 1

Joost Kempers 20-05-2021 15:38


Van de redactie Nog steeds kunnen we geen verslagen opnemen van toertochten of Ledenservicebijeenkomsten. Dus we blijven zoeken naar creatieve oplossingen om u toch een aantrekkelijk clubblad aan te bieden. Daarbij realiseren we ons dat het geen magazine is zoals het blad Motorboot, maar een clubblad. Dat is een blad door de leden en voor de leden en andere geïnteresseerden. Vandaar dat in dit blad een aantal interviews staan met leden van de KNMC. Ook staan er weer verhalen in van de ’vaste’ scribenten. Denk maar aan de altijd originele en inspirerende verhalen van Henk de Velde. Ze zetten aan tot denken. Ook nu weer. De artikelen van Fred Hommersom geven inzicht in het oplossen van geschillen met leveranciers of monteurs van je schip. Leerzaam en interessant. En wat te denken van Paul Graafland. Niet alleen is hij inmiddels hofleverancier van prachtige foto’s, maar ook schrijft hij op zijn eigen wijze ludieke verhalen. Paul koos, samen met Jeanette Waleveld en Mariszkà Bos, de winnaar van de fotowedstrijd. De winnende foto staat op de cover van dit blad. Marjo Haitjema heeft weer een aantal interviews gemaakt. Dan leer je leden kennen en beter begrijpen waarom ze lid van de KNMC zijn geworden en wat ze ervan verwachten. Marjo vond het een goed idee om Aart, de nieuwe voorzitter, mee te nemen. Fijn voor Aart om zo ook meer leden te spreken en te leren kennen. Zo is het interview met Mien en Leo van der Plas uit ‘s-Hertogenbosch heel treffend. Op hun hoge leeftijd staat de KNMC nog steeds centraal. Ze hechten aan tradities, hoewel ze ook begrijpen dat de wereld sinds hun lidmaatschap in 1979 wel veranderd is. De vraag voor de KNMC is hoe je traditie en ‘cachet’ in deze digitale tijd vormgeeft. En zo heeft elke tijd zijn vraagstukken. Misschien dat nu steeds meer mensen gaan hechten aan traditie in een tijd waarin contacten slechts per video plaatsvinden? Ook een ‘jonger’ stel werd door Marjo geïnterviewd: Rémon en Suzanne Vollebregt. Met hun kinderen een echte watersportfamilie! Van harte welkom!

Iedereen kent Fred en Joke Swaab wel. Een interessant verhaal van watersporters die actief waren in de ‘jacht’. Het geheel wordt geïllustreerd met mooie en treffende foto’s! In dit clubblad hebben we de voorzitters van een aantal KNMCcommissies gevraagd informatie aan te leveren voor het komende jaar. Zo gaat het Schipperskoor ervan uit in het najaar weer met optredens te kunnen beginnen. De Commissie Ledenservice met Hannes Soeters aan het roer maakt mooie plannen voor het komende najaars- en winterseizoen. En het actieve madammenkoor gaat onverstoorbaar door. Kan het niet op een locatie, dan via de video. De Commissie Nautische techniek geeft inzicht in haar belangenbehartiging met een verslag van de EBA. Dat past mooi in het pleidooi van Herbert Schoenmakers om meer deel te nemen aan belangenbehartiging. De KNMC is niet alleen een club van toertochtvaarders, maar leverde altijd al een bijdrage aan het behartigen van de belangen van de watersport. Het VNM speelt een leidende rol hierin en werkt samen met de KNMC. Met zo’n 105

watersportverenigingen als participant van het VNM kunnen ze de belangen van zo’n 15.000 leden van deze verenigingen naar voren brengen. Dat is een goede zaak voor de watersport, want het gebruik van vaarwegen betekent dat je met de opgebouwde kennis ook een bijdrage kunt leveren aan de belangen van de watersport. Bij de Commissie PR & Ledenwerving staat ledenwerving centraal. Daar is een plan voor gemaakt en dat wordt uitgevoerd. Trudy Geerlings vraagt nadrukkelijk om medewerking van u allen! En dan de Commissie Toertochten. Onder leiding van Jack van Gent wordt veel nagedacht, plannen gemaakt, met toertochtleiders gesproken en zo meer. Helaas moesten toch veel tochten afgezegd worden. Deze commissie stelde duidelijke criteria wanneer er een toertocht kan plaatsvinden. Inderdaad: veiligheid voor alles! Een interessant artikel van Peter Holleman, verlucht met foto’s, over de aanpassingen aan de Afsluitdijk geeft een goed inzicht in de maatregelen om het land tegen hoge waterstanden te beschermen. Natuurlijk speelt zijn achtergrond – cement en beton - daarin een belangrijke rol. Nicole Rensen, ontvanger van de schrijverspen in maart, laat zien hoe zij kwam tot het schrijven van de serie ‘Toen in de binnenvaart’. En als u naar Engeland wil varen, lees dan goed het verhaal over de Brexit van Dirk Jan Zwart! De ‘cream on the cake’ is deze keer een bijzonder verhaal van Hans en Grada van der Meer. Hans en Grada zijn motorboorvaarders die heel veel gevaren hebben. Iedereen in de KNMC kent hen. Tochten via de Zwarte Zee en Middellandse Zee en weer terug via Frankrijk. Ga er maar aan staan. Watersportvereniging de Doeshaven in Leiderdorp - waarvan zij lid zijn - maakte een mooi artikel over dit bijzondere stel. Met hun toestemming konden we dit artikel plaatsen in dit clubblad. De redactie wenst jullie veel leesplezier!

Peter Bezemer

3


SUPER VAN CRAFT Super Van Craft 16.70m (1997)) 2 x Cummins, boeg- en hekschroef, stabilizers. Voorzien van cv en airco.

€ 299.000,-

www.vink-jachtservice.nl 06-53837353 - info@vink-jachtservice.nl

Bellus 750 (2004) Schip verkeert in nieuwstaat met slechts weinig vaaruren. Zeer stabiele boot met prima vaareigenschappen. € 52.500,-

Vink Super Casco 13.20m x 4.00m Dit casco is geheel naar eigen inzicht af te bouwen. Geschikt voor een boeg/hekschroef.

Bezichtiging uitsluitend op afspraak

Wij weten veel van boten, omdat we zelf ook varen.

(Prijs op aanvraag)


Van de Voorzitter Al weer de tweede column “van de voorzitter”. Wat te schrijven? Van de buitenkant bezien gebeurt er niet veel. We hebben immers nog strenge corona-restricties en de eerste geplande toertochten zijn daardoor helaas niet doorgegaan. Toch zijn we achter de schermen druk bezig met…tja, waarmee dan.

lueren met accountant, veranderingen verwerken door aanpassingen in boekhoudprogramma, het moderniseren van PR&ledenwerving, etc. Kortom de “backoffice” is op stoom gekomen, iets waar je als gewoon lid meestal niets van merkt. En dat is maar goed ook, want dat is een teken dat we goed bezig zijn.

Om bij de toertochten te blijven, de toertochtencommissie vergadert (via TEAMs) nu bijna wekelijks met de toertochtleiders, de consuls en enkele bestuursleden om af te tasten hoe snel we met KNMC-tochten kunnen beginnen. Daar zitten we boven op. Er wordt gereageerd op kabinetsmededelingen, elke week wordt het RIVM rapport bekeken en wordt over de planning van alle tochten gesproken als het straks allemaal wel weer kan. Hieraan gekoppeld wordt er met fantasie gesproken over hoe en wanneer grotere bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. Voor het najaar wordt in ieder geval al een feestavond gepland.

Recent heb ik met de vice-voorzitter Aad Beemster een overleg met de consuls gehad. In dat overleg is gesproken over de ervaringen van de consuls tot nu toe, over de vacatures in de consulcommissie en over de rol van de districten en de consuls binnen onze club. We waren het eens dat de consuls een belangrijke rol spelen als link tussen leden en het bestuur. Het bestuur zorgt dat de consuls goed worden meegenomen in de uitvoering van het door de ALV vastgestelde beleid. De consul is voor het bestuur het aanspreekpunt voor de gebeurtenissen in het district, zowel voor de nautische aspecten als ook met betrekking tot de relatie met de leden.

Individuele leden varen al. Dat kan, want je zit in je eigen bubbel. Maar samen, elkaar ontmoeten met meerdere leden, is nog te risicovol. Veiligheid voor alles. Ook waren tot nu toe de restaurants nog niet open. Bij het schrijven van dit stuk zijn net de terrassen geopend. We hopen dat er eind mei meer mogelijk is en dat we de Nieuwe Ledentocht begin juni door kunnen laten gaan. Oproep aan nieuwe leden, en leden die nog nooit aan een KNMC-tocht hebben meegedaan, geef je op voor de tochten die nog gaan komen. Leden ontmoeten leden is de manier om de KNMC te leren kennen. De Kleinkindertocht is uitgesteld tot 1114 augustus. Dat is gelukkig geen afstel

geworden. We hopen dat dit bij dit uitstel blijft en dat lijkt er wel op. Iedereen hunkert naar “de dingen weer kunnen doen”. Zodra het kan gaan we dus met de tochten van start. We verwachten dat ook gauw veel leden van onze club hun twee vaccinaties hebben gehad. Het garandeert niet dat je dan geen corona kunt krijgen, maar de ziekteverschijnselen blijken tot nu toe licht te zijn. Met een beetje creativiteit gaan we de komende tijd “doen wat kan”, waardoor het wel eens wat anders zal zijn dan we gewend waren. Maar dat hoeft niet erg te zijn; integendeel. Het werk voor het bestuur was aanzienlijk voor de ALV (voorbereiden), maar nu ook na de ALV. Er is immers een nieuw team en voor enkelen van ons is alles echt nieuw en nog wennen. We moeten ons verdiepen in de relaties van de KNMC, de praktische zaken van het runnen van administratie en financiën, eva-

Maar andersom geldt dat ook: voor de leden is de consul een gemakkelijk en dichtbij aanspreekpunt voor vragen, voor hulp en het geven van suggesties over het reilen en zeilen van onze vereniging. Wij realiseren ons goed dat wij als bestuurders ook aandacht moeten hebben voor onze leden, onze commissies en voor allerhande initiatieven. Aandacht is vooral ook persoonlijke aandacht: minder via de mail en meer in het persoonlijke gesprek. Dit gedrag nemen wij ons voor, meer toe te passen. Dat van nature te gaan doen, zal met vallen en opstaan gebeuren. En als ons dat niet altijd lukt, vraag dan zelf om dat persoonlijke gesprek, daar help je ons mee.

Aart Haitjema

5


Innovation and Experience

The world’s most complete range of DC electric thrusters

Complete AC and hydraulic thruster systems

Award winning stabilizer systems with Vector fins™ Patents: www.side-power.com/patents

www.side-power.com www.asabootelectro.nl

ASA_A5 advert.indd 1

11/10/2019 11:39

Welkom bij Drimmelen Yacht Center Méér dan alleen stalling.

Drimmelen Yacht Center is een full service bedrijf voor jachten. De term ‘Yacht Hotel’ is meer op zijn plaats, aangezien wij u een ruime stallingplaats én veel extra faciliteiten bieden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

DRIMMELEN YACHT CENTER BV

Drimmelen Yacht Center B.V. Marinaweg 52 4924 AD Drimmelen

Nederland T 0162 680 069 www.drimmelenyachtcenter.nl

Onderdeel van De Koninggroep

www.dekoninggroep.nl

· 7500 m2 verwarmde binnenstalling · Buitenstalling 23.000m2 · Stallinghoogte van 13,5 meter · Compleet Yacht onderhoud en eigen afsluitbare haven · Afgesloten terrein met camera’s en hondenbewaking · Helling van 65 meter lang, 8 meter breed en 3,5 meter diep


Wateren der rust Als ik naar buiten kijk is het prachtig. Zowel in mooi als slecht weer. Beiden hebben hun charme. Als ik de radio, tv, internet aanzet krijg ik allerlei rare berichten te horen. Als ik rondloop in de bewoonde wereld of naar de winkel ga denk ik; wat is er aan de hand? Wat doen de mensen vreemd! Eigenlijk wil ik het er niet over hebben. Maar ik ben verbaasd hoe we in een wereld zijn terecht gekomen waarin het belangrijkste nieuws elke keer met een virus begint. We zijn niet onoverwinnelijk. Maar in hoe we de winters van de ziel beleven, vinden we de zomer en de bloei van ons kwetsbaar leven. Op mijn reizen heb ik de wereld eens omschreven als een wereld die aan mij voorbijgaat. Reizen is indrukken opdoen. Dat doe je door het gebied waardoor je reist, de mensen die je ontmoet,

of door gedachten die bij je opkomen. Want ook die zijn een onderdeel van de reis. Maar indrukken zijn heel persoonlijk. Ieder ander die dezelfde reis maakt doet andere indrukken op. In het prille voorjaar lag ik een paar weken alleen ten anker op een beschutte plaats. Een stel eenden keek me verontwaardigd aan en ik zag dat ik dicht bij hun nest lag, als de Solitario op de wind met het achterschip naar de wal draaide. Ik ben een tiental meters gaan verleggen en de eenden waren er blij mee. Een vlucht eenden, een kudde schapen, een hoop mieren. Met mensen is het niet anders. Op mijn wandelingen word ik gepasseerd door een dozijn fietsers, een elftal oude mannetjes beschouwt op twee bankjes het leven, wezens zoeken elkaar. Uit de stroom van mijn gedach-

ten keer ik terug in de wereld van vandaag tussen zwermen muggen, suizend rond mijn hoofd. Dat uitzicht op de mens brengt je op allerlei gedachten. Vroeger zei men: “maar de Pastoor zei” of :“de Dominee” en later: “Mijn vader zei...” en daarna: “De leraar heeft verteld”, ik heb op de radio gehoord, in de krant stond of ik heb op de tv gezien dat...’ en het wordt allemaal voor waarheid aangenomen. Tegenwoordig halen we onze kennis uit de computer. Het zal niet lang meer duren of we geven die computer gelijk. Straks doen we de deur open of we worden wakker en de computer zegt: “goede morgen”. De computer kan het gas aanzetten om het water voor de thee te koken. Ondertussen gaan we douchen. De douche zegt, dat ons haar droog is en gel nodig heeft en spuit die hoeveelheid op ons hoofd.

7


Het leven wordt geautomatiseerd. Omdat we al jaren onze gegevens in de computer hebben gestopt, weet hij onze voorkeuren en we gaan geloven dat het ding kan denken. Op den duur stellen we vragen en we krijgen altijd het goede antwoord, want de computer weet wat we willen horen. Uit de honderdduizend gegevens die dat ding van ons weet, berekent hij het antwoord. In 1997 versloeg Deep Blue, Kasparov en onze persoonlijke gegevens zijn een stuk eenvoudiger dan een schaakspel op hoog niveau. De computer vervreemdt ons meer en meer van de werkelijkheid. Op den duur spelen we een rol in onze eigen film en we kunnen er net zo lang in blijven als we zelf willen totdat we niet meer weten wat de werkelijke wereld is en we vastgeplugd zitten in een illusie. De mens heeft de mens niet meer nodig. De mens prefereert de machine. En daarnaast bestaat die andere wereld. En zo zie ik de zomer komen. Op allerlei manieren verpoost men zich aan de waterkant of op het water. Wanneer de kitesurfers balanceren tussen water en lucht, wil je ook op de plank en aan die ‘vlieger’ hangen en als de paarden de stoom uit hun neusgaten galopperen, wil je je rijlaarzen aantrekken. En degene die vrijt met het zonnetje – daar wil je naast gaan liggen. Is dat de zomer in je hoofd? Is dat de reden dat we graag aan boord zitten? Misschien was het uitzicht op een terras na een vaardag het ultieme moment maar nog vaker zitten we op ons achterdek en zien weer andere dingen. Om een pimpelmees van een koolmees te onderscheiden, om een kievit te herkennen aan zijn roep. Je krijgt meer besef van je omgeving en voelt je er meer verbonden mee. Struinen langs de vloedlijn op zoek naar schelpen en turend naar de horizon; de zee maakt je hoofd leeg. Als je piekert is de boot the place to be. Na een vaartocht is het alsof je gedachten op hun plaats vallen en je alles weer helder ziet.


Dat noem ik mijn wateren der rust. Maar ook met blote voeten over het zand lopen, aardt. En ja, dat is rijkdom.

Want ik heb niet langer hinder Van jaloers zijn op een vlinder Want zelfs vlinders moeten sterven Laat ik niet mijn vreugd bederven Ik kan zonder vliegen leven Wat zal ik nog langer geven Om een vlinder die verdronken is in mei Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn (Boudewijn De Groot / Lennaert H Nijgh) Deze zomer heb ik geen vaste ligplaats. Die had ik natuurlijk ook niet op mijn wereldreizen en ook niet in de eerste jaren met de Solitario toen ik naar Spitsbergen en Galicië voer. Ben benieuwd hoe het me bevalt. Hebben jullie ook het voornemen goed en intens te genieten van de zomer? Van de lange en warme avonden. Lekker eten en drinken met fijne mensen om je heen, de omgevingen ontdekken? In de zomerperiode staan je zintuigen wijd open en kijk je vaak met nieuwe ogen naar de dagelijkse dingen. Je kunt verwonderd raken door details zoals kleuren, geuren en vergezichten. Heerlijk…

Henk de Velde MV “Solitario” www.henkdevelde.com

9


Uw vermogen, onze zorg, ons vak

Negatieve spaarrente zorgt voor toeloop van beleggers Edwin Wierda:

,,Het is nu de tijd om te gaan beleggen’’ Sparen was vroeger heel normaal. De rente die je over het gespaarde bedrag kreeg, was erg aantrekkelijk en de bank was je grote vriend. Maar tijden veranderen. Sparen levert geen geld meer op. Sterker nog, sparen kost geld. Tal van banken rekenden al een negatieve rente. Andere banken, waaronder de Rabobank, volgen nu. Wat te doen met ons spaargeld? Het geld dat over is in een oude sok stoppen? Opmaken, schulden aflossen of onroerend goed kopen? Dat kan, maar beleggen kan een prima alternatief zijn voor sparen, weet Edwin Wierda van Wierda en Partners Vermogensbeheer. ,,Zo kan geld wel geld opleveren.’’ „Edwin is al ruim 20 jaar professioneel actief en een bekend gezicht in de beleggingswereld. Letterlijk en figuurlijk want elke maand bespreekt de beleggingsexpert zijn visie over de ontwikkelingen op de beurs met Harry Mens in Business Class op RTL7. Zijn bedrijf, dat voor zo’n 800 klanten belegt in aandelen, obligaties en opties, heeft twee kantoren. Eentje in Assen en een in Laren, in het Gooi. Het westen des lands, waar de meeste miljonairs wonen…

sionele mensen die zich maar met 1 ding bezighouden: beleggen. Dat is waar we goed in zijn. We beleg-

Edwin Wierda lacht. ,,Dat klopt, maar we zijn nog steeds die nuchtere jongens uit het Noorden, waar

een eigen magazine ‘Koers’. Daarin vertellen we wat we doen, wat onze visie is, wat ons onderscheidt van

een minimaal belegbaar vermogen van 100.000 euro ben je bij ons aan het juiste adres. Je hoeft geen miljonair te zijn om klant van Wierda en Partners

aan het woord. Even bellen naar kantoor of een berichtje sturen via onze website en voor je het weet, heb je zo’n informatiepakket in huis. Wil je meer

bijna iedereen terecht kan. We geven eerlijk advies, leveren maatwerk, zijn extreem transparant en met

Vermogensbeheer te worden.’’

Dat het klantenbestand blijft groeien, zegt genoeg over de visie en aanpak van Wierda en Partners Vermogensbeheer aldus Edwin. ,,Klanten uit heel Nederland hebben vertrouwen in ons bedrijf. Ze willen een veilig gevoel hebben, ontzorgd worden en ze willen rendement. Daar gaan we voor de volle 100 % voor. Al blijft beleggen altijd een risico, daar ontkom je niet aan. Maar als we ons werk niet goed deden dan waren onze klanten al lang weg gelopen.’’

,,Weet je, we voeren een ander beleid dan de grote banken. Daar kun je ook beleggen maar die werken anders, vaak met standaardproducten. Ik vergelijk het wel eens met brood. Dat brood kun je bij de supermarkt halen of bij de bakker. De bank is de supermarkt, wij zijn de bakker. Een gespecialiseerde vermogensbeheerder, een gedegen organisatie met profes-

gen alleen in beursgenoteerde aandelen, obligaties en deels opties. We houden ons niet bezig met ambulante producten zoals hypotheken, koopsompolissen en alles wat daar omheen hangt.’’ Potentiële beleggers die meer willen weten over Wierda en Partners Vermogensbeheer kunnen gratis een informatiepakket opvragen. Edwin: ,,We hebben

Edwin Wierda. ,,Je moet instappen als de aandelen laag zijn. Je niet laten leiden door de waan van de dag maar kijken naar de langere termijn. Beleggers zijn van nature positief ingesteld en het vaccin tegen Corona komt er natuurlijk aan. Als veel mensen zijn ingeënt ziet de wereld er natuurlijk weer heel anders uit. Positiever. Dat heeft gevolgen voor de beurs. Steeds meer mensen gaan nu beleggen. Ik snap dat heel goed. Die mensen hebben het goed bekeken.’’

anderen en hoe we te werk gaan om een zo goed mogelijk rendement te behalen. Ook laten we klanten

weten? Dan is een persoonlijk gesprek zo gemaakt. Dat kan bij ons op kantoor, bij je thuis of bijvoorbeeld via videobellen. De richtlijnen van het RIVM zijn daarbij leidend.’’

Wie al belegt maar graag een second opinion wil, kan ook bij Wierda en Partners terecht. ,,Met een gratis second opinion bieden wij de mogelijkheid om je por-

tefeuille door onze specialisten na te laten kijken en te beoordelen. We kijken naar de risico’s, de kwaliteit van de beleggingen, het rendement, de spreiding en nog veel meer. Op basis van onze visie, gekoppeld aan

Wierda en Partners Vermogensbeheer Bezoekadres Assen Oostersingel 1 9401 JX Assen T: 0592-301550 Bezoekadres Laren Stationsweg 2 1251 KC Laren T: 035 2031 126

de beurssituatie, krijg je een weloverwogen, eerlijk advies. Word je geen klant? Geen probleem hoor. Even

info@wierdavermogensbeheer.nl www.wierdavermogensbeheer.nl

Het is een onzekere tijd, de economie krijgt mede

Let op! Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

goede vrienden. Daar doen wij niet moeilijk over.’’

door Corona flinke klappen, maar dat kan juist een gunstig moment zijn om te gaan beleggen, aldus


Aan het woord:

Herbert Schoenmakers, voorzitter VNM

BELANGENBEHARTIGING BITTERE NOODZAAK Hoe kom ik nu ineens op dit onderwerp? Van Dirk Jan Zwart en Harm Smidt - onze EBA vertegenwoordigers - kreeg ik een perfect verslag van de digitale EBA-vergadering. De afgelopen jaren kwamen in de aanloop naar deze vergadering de Duitse en Nederlandse delegatie aangevuld met Herr Winfried Röcker (president Deutscher Motoryacht Verband) en ondergetekende bij elkaar om de agendapunten met elkaar af te stemmen. Dat was door corona op dit moment deze keer helaas niet mogelijk. Maar dat hebben Dirk Jan en Harm er niet van weerhouden om perfect voorbereid de digitale Teams vergadering bij te wonen. Zoals gezegd, kreeg ik het verslag en heb Dirk Jan gevraagd of hij een overzichtje kon maken van alle gebruikte afkortingen in het verslag. U treft dat hieronder aan:

Nu zult u denken interessant, maar wat moet ik ermee? Ik loop ze even met u door: • Het ICC is belangrijk om te kunnen aantonen dat u een vaarbewijs heeft als u naar het buitenland gaat (als u een NL vaarbewijs heeft is dat het geval); • RCD, dat zijn alle Europese voorschriften voor pleziervaartuigen; • CESNI en ES-TRIN zijn vereisen voor pleziervaart voor schepen met een inhoud groter dan 100 m3; • CCNR Rijnpatent gaat over ophogen van vereisten voor een Rijnpatent van momenteel 15 meter bootlengte naar mogelijk 20 meter. U ziet zomaar vier afkortingen die over onderwerpen gaan die voor de Nederlandse motorbootvaarder erg belangrijk zijn. Of deze nu in Nederland vaart of daarbuiten. U kunt zich voorstellen dat dit overleg behoorlijk wat voorbereiding vergt. Toen Harm aangaf met dit werk te gaan stoppen, heeft Dirk Jan zijn taak overgenomen. Dat was bij het evenement in Leer in 2019. Dirk Jan zou erover nadenken. Enkele dagen laten vertelde hij mij dat hij bereid was dit werk van

Harm over te nemen. Dirk Jan is alweer twee jaar samen met Harm de vertegenwoordiger bij de EBA. Al een jaar langer dan de bedoeling was. Maar eind dit jaar, wanneer de EBA vergadering in Rotterdam (ijs, weder en corona dienende) plaatsvindt zwaait Harm dan toch af. Harm heeft dan vele jaren de KNMC en het VNM vertegenwoordigd bij de EBA. Het belang van de EBA voor plezier-

EBA

European Boating Association

ALV

Algemene Leden Vergadering (General Assembly in EBA woordgebruik)

ICC

International Certificate of Competence – Internationaal vaarbewijs

RCD

Recreational Craft Directive, Europese voorschriften voor pleziervaartuigen vanaf 2,5 tot 24 meter vastgelegd in richtlijn 2013/53/EU

CESNI

Comité Européen pour l’Élaboration de Standards dans le Domaine de Navigation Intérieure

ES-TRIN

European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels

TRIWV

Technical Requirements for Inland Waterway Vessels zoals vastgelegd in richtlijn 2016/1629/EU

UNECE

United Nations Economic Commission for Europe

CEVNI

Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure

ECDIS

Electronic Chart Display Information System

CCNR

Central Commission for the Navigation of the Rhine

LVBHB

Landelijke Vereeniging tot Behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen

KNWV

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond

KNMC

Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club

VNM

Verbond Nederlandse Motorbootsport

11


vaartuigen is groot. Besluiten die door de EBA genomen worden kunnen van grote invloed zijn op het recreatief motorbootvaren in Nederland. Het zijn veelal technische onderwerpen waar je jezelf behoorlijk in moet verdiepen. Dat vergt veel voorbereiding, je moet er alert op zijn en je moet het interessant vinden. Ook gaat alles bij de EBA in de (technische) Engelse taal, dus daar moet je ook mee uit de voeten kunnen. Voor Dirk Jan is dat gelukkig geen probleem. Belangenbehartiging is voor de KNMC en het VNM maar ook voor alle motorbootvaarders van groot belang. Een groot deel van de belangenbehartiging wordt door het VNM gedaan. Denk aan de bestuurszetel in Stichting Waterrecreatie Nederland, Netwerk Waterrecreatie waarin het VNM in een viertal werkgroepen een afgevaardigde heeft. Daarnaast is het VNM actief in heel veel regio overleg waarbij het op vaarwegbeheer aankomt.

We hebben veel vrijwilligers die dit werk doen. Soms al vele jaren. We zoeken dus nieuwe vertegenwoordigers en het valt helaas niet mee om deze plaatsen gevuld te krijgen. Dat is jammer want dan komt er te veel aan op te weinig mensen en kan niet al het werk gedaan worden. Zo komen er soms mailtjes binnen van watersporters dat er ineens een vaarwater afgesloten of gestremd is en waarom weten we dat niet? Dan is het antwoord meestal dat we in die regio geen vertegenwoordiger hebben. Dit is dan nog een simpel voorbeeld. Maar er zijn ook veel ingrijpender zaken die er op dit moment spelen zoals de “Zonnering Biesbosch door Staatsbosbeheer”. Dat komt erop neer dat een aantal routes door de Biesbosch afgesloten worden voor de recreatievaart. Een ander voorbeeld: “Emissieloos varen door de grachtengordel vanaf 2025 en door heel Amsterdam vanaf 2030”. En wat dacht u van de problematiek rond de “verzegeling van de zwartwatertank” waarmee zowel de

KNMC- alsook de VNM-voorzitter actief mee bezig zijn. Ook is er de discussie rond registratie van alle pleziervaartuigen vanaf 4 meter lengte met een motor. Al deze zaken hebben grote invloed op de pleziervaart. Helaas kwam er op mijn oproep voor geïnteresseerde leden geen reactie. VNM en KNMC staan voor belangenbehartiging, maar dan moeten er wel enthousiaste personen opstaan. Ik nodig u graag uit voor een gesprek om hier over te praten en na te gaan wat er mogelijk is en wat u zou kunnen doen. We hebben u nodig! Een mailtje naar hschoenmakers@ziggo.nl of een belletje naar 06-8356 5404 is snel gedaan! Ik zie er in ieder geval naar uit! Ik wens u allen een fijn vaarseizoen toe zonder onverwacht oponthoud of stremmingen.

Herbert Schoenmakers Voorzitter VNM

13


YC-Dual-Band-Ad-190x130.pdf

1

11/01/2021

19:01

Innovatie zit in onze genen In 1999 werd het eerste Yacht Controller systeem gelanceerd. Inmiddels zijn er ruim 18.000 systemen wereldwijd geïnstalleerd. Yacht Controller BV T 023-5401797 · info@yachtcontroller.nl www.yachtcontroller.nl


Lunchen bij Fred en Joke Swaab, oud commodore KNMC

Na de leuke ontmoetingen met Leo van der Plas en Rémon Vollebregt en hun beider ega’s, zijn we dit keer op weg naar Fred en Joke Swaab in Reek. En voor diegenen die niet weten waar dit ligt (wij hebben het ook moeten opzoeken), Reek ligt op de rand van de Peel op de grens van Limburg en Brabant. Dit keer ga ik met Aart mee. In zijn missie om de historie van de KNMC nader te onderzoeken is deze afspraak gemaakt. De verwachting is dat Fred nadere inkleuring kan geven met betrekking tot (het ontstaan van en relatie met) de VNM, NMR en UIM. Als we vertrekken valt de regen nog met bakken uit de lucht, maar gaandeweg klaart het op en hoe dichter wij bij Reek komen, hoe mooier het wordt. En dat betreft niet alleen het weer. Ook de omgeving is prachtig! Door alle regen van de laatste weken lijkt de natuur wel te zijn geëxplodeerd in alle kleuren groen, wit en geel. Iets buiten het dorp ligt het stulpje van

Fred en Joke waar ze inmiddels 42 jaar wonen. Hun huis kun je het beste omschrijven als ‘cottage’, want alles ademt een Engelse sfeer. Naast het huis en de stallen staat een jeep en om de boerenomgeving eer aan te doen staan in de wei Bertha 1 en Bertha 2. Twee koeien waar ze verder geen aandacht aan hoeven te besteden, want het zijn beelden die hun wei sieren.

nen runnen hadden ze o.a. een jockey in dienst. Tijdens het jachtseizoen, dat loopt van oktober tot het moment dat de vogels broeden, werden toch wel wekelijks 1 tot 3 slipjachten georganiseerd. En de deelnemers konden niet maar zo meedoen aan de jacht, er ging wel een aantal trainingen aan vooraf. Ook deze trainingen werden door Fred verzorgd.

Als we het huis ingaan worden we enthousiast en uitgebreid begroet door hun hondje Sam, een dartele Jack Russell van 3 jaar oud, die zo uit het schilderij kan zijn gesprongen dat boven de Chesterfield bank hangt. Dit schilderij laat een jachttafereel zien met veel paarden en nog meer jachthonden. Naar later blijkt is Fred zelf één van de ruiters te paard. Hij vertelt dat hij, nadat in 1987 zijn bedrijf was verkocht, in de paarden verder is gegaan. Deze hobby is uitgegroeid tot een bedrijf met meerdere paarden en zo’n 70 jachthonden die ze veelal zelf fokten en die moesten worden getraind t.b.v. de slipjacht (foxhunt). Om alles goed te kun-

15


ALLE REDENEN VOOR ÉÉN PARTNER

MOTOR CATAMARANS

WIDEN YOUR HORIZONS 37

40

44

67

E X C E P T I O N A L S T Y L E , H I G H L E V E L O F C O M F O RT, WA N T TO K N O W M O R E ? newpointmoverbo.nl | Markweg Zuid 1-4 | 4794 SN Heijningen | info@newpointmoverbo.nl | +31 (0) 167 522 393


Eén van de jaarlijkse hoogtepunten was de jacht op uitnodiging van prins Bernhard, waaraan meerdere leden van het Koninklijk huis deelnamen.

heeft hij zelf drie jaar de voorzittershamer gehanteerd. Joke is officieel partnerlid geworden toen Fred een bestuursfunctie kreeg.

Niet alleen Fred, maar ook Joke en hun beide kinderen (een zoon en een dochter) waren bedreven in de slipjacht. Inmiddels zijn alle paarden verkocht en zijn de stallen leeg. Een prachtig paardenhoofd op één van de staldeuren herinnert nog een deze mooie tijd.

Fred is van mening dat de meeste KNMC’ers lid zijn geworden en blijven vanwege de rijke traditie. Ze zijn trots op de vlag met kroon, de blazer met embleem en de protocollen op en rond het water. Om dezelfde reden is het ook weer moeilijk om nieuwe leden te werven en te behouden, omdat zij dit allemaal niet meer vinden passen in deze tijd en als oubollig ervaren. Een dilemma en uitdaging hoe daar mee om te gaan, want je wilt de tradities graag in ere houden, maar ook minimaal het huidige ledenaantal handhaven.

En, zoals bij veel KNMC'ers, loopt ook de watersport als rode draad door hún leven. Bijna alle vormen van watersport heeft Fred wel beoefend zoals zwemmen, roeien, wedstrijd catamaran zeilen (de catamaran had hij zelf op zolder gebouwd met behulp van tekeningen uit Australië), windsurfen en ‘gewoon’ varen met hun motorjachten (een Ferretti en twee keer een President). Vorig jaar is hun schip verkocht maar Joke laat Aart weten dat het wel kriebelt. Onlangs hebben ze op het punt gestaan om weer een President te kopen, maar helaas was een andere koper hen voor. Wellicht dat we Fred en Joke toch nog eens op een eigen schip tegenkomen op het water. En ze blijven beiden lid van de KNMC, dus bij consul- en feestavonden zullen we hen zeker ontmoeten. Natuurlijk gaat het gesprek ook over de KNMC. Fred heeft vijf jaar zitting gehad in het bestuur. Twee jaar is hij vicevoorzitter geweest in het bestuur van Harm Smidt, met als hoofdtaak verbondszaken (activiteiten van het latere VNM) en vervolgens

In de loop van de tijd hebben ze aan veel toertochten deelgenomen. Gezien het aantal pk’s waarover hun boot beschikte, was het niet altijd prettig om in konvooi in laag tempo achter elkaar aan te varen. Fred pleit dan ook voor iets meer avontuur en vrijheid en ook tochten te organiseren waarbij begin en eindpunt vast staan, maar er ook gelegenheid is om op eigen snelheid naar de bestemming te varen. Ook heeft hij gemerkt dat nogal wat leden het spannend vinden om het IJsselmeer of de Wadden te bevaren en er dus maar niet aan beginnen. Deze kapiteins en hun bemanning zou je kunnen faciliteren middels workshops en het organiseren van toertochten, waarbij praktijk wordt aangevuld met praktische tips.

Eén van de tips zou bijvoorbeeld zijn om de Wadden op te gaan bij laag water. Immers, op dat moment zijn de ondiepten minder diep, waardoor de golfslag ook minder zal zijn. Ook zou je een tocht op een Tjalk of anderszins kunnen organiseren, waarbij wat ervaring kan worden opgedaan. En zo zijn er natuurlijk meer adviezen te bedenken die het varen op onbekend vaarwater minder spannend, en daardoor aantrekkelijker, maken. In het verleden was een weerkerende activiteit van de ledenservice het organiseren van een cursus reanimeren. Zijn kennis op dit gebied heeft al eens een goede dienst bewezen toen een aantal KNMC’ers tijdens een feestavond in Düsseldorf, werd geconfronteerd met een feestganger die, tijdens het zingen van het lied ‘I did it my way’, werd getroffen door een hartinfarct. Fred kon direct hartmassage toepassen in afwachting van een AED of ambulance, want met alleen hartmassage is een patiënt vaak niet te redden. (Opfris) cursussen reanimeren vindt Fred dus heel zinvol, evenals het bezit van een AED. Hoe de AED werkt, wijst zich vanzelf bij gebruik. Na de heerlijke punt Limburgse vlaai en rijk belegde broodjes worden we ook nog verwend met een glaasje wijn. En na een toost te hebben uitgebracht op de KNMC en de glazen zijn geleegd, nemen we afscheid. Het was wederom een reuze gezellige en leerzame ochtend. Hartelijk dank daarvoor Fred en Joke!

Marjo Haitjema

17


Op de borrel bij Susanne en Rémon Vollebregt op hun schip Joop! Rémon is in maart 2020 lid geworden van de KNMC. Hij is 45 jaar en daarmee dus ook letterlijk een, voor KNMC begrippen, jong lid. Hij en zijn vrouw Susanne wonen, samen met hun dochter Sophie van 15 en zonen Hugo en Luuk van 12 en 9 in Den Haag. Hun thuishaven is Leiderdorp. Beiden hebben een drukke baan. Susanne is specialistisch verpleegkundige en de laatste jaren oefent zij haar functie uit op de hartfalenpoli. Bij topdrukte, vanwege de heersende coronapandemie, zet ze zich ook in op de afdeling cardiologie. Gelukkig kan ze haar werk goed combineren met haar gezin, omdat ze op reguliere uren werkzaam is. Rémon is na zijn studie Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en (in de avonduren) Bedrijfswetenschappen uiteindelijk gaan werken bij Microsoft, waar hij momenteel commercieel verantwoordelijk is voor professional support voor alle landen in Europa, Midden-Oosten en Afrika. Vóór Corona vloog hij soms wel 2 keer per week (en soms zelfs voor een afspraak van maar een uur). Nu gaat alles digitaal, maar Rémon is ervan overtuigd dat de tijd van heen en weer vliegen voor een enkele afspraak voorgoed voorbij is. Dat kan ook niet meer vindt hij, gezien de ecologische footprint die je als organisatie achter wilt laten. Omdat we voor deze uitgave van ons clubblad ook graag kennis willen maken met een ‘jong’ lid van onze vereniging, maak ik graag gebruik van de commissie PR & ledenwerving die mij van een mooi lijstje voorziet. En omdat alle namen die mij worden gepresenteerd, voor mij nieuw zijn, kies ik voor het lid dat tot nu toe voor zover ik kan nagaan de minste kaarsjes op zijn verjaardagstaart heeft mogen uitblazen en dat is Rémon Vollebregt. Als ik Rémon bel met de vraag of hij wil meewerken aan een interview, reageert

hij direct enthousiast. Zijn vader, Fred Vollebregt, was namelijk lid van de KNMC en hij heeft daar wel iets mee. Op het moment dat ik bel liggen ze in Heusden naast de Rio Grande van Eddie en Adriana (Adrie) Dücker, opa en oma van hun kinderen. Omdat het meivakantie is zijn ze van plan om de komende twee weken samen naar Maastricht te varen, dus op korte termijn is het maken van een afspraak niet zo handig, maar op de terugreis willen ze wel via Rotterdam terugvaren. En zo gebeurt het dat op donderdag 6 mei, net voor het sluiten van de brug,

de Joop! en de Rio Grande de Marina binnenvaren. Noot van de redactie: van maandag t/m vrijdag draait de Binnenhavenbrug niet van 07.30 - 09.00 uur en van 16.30 18.00 uur. Je moet dit maar weten want de lichten gaan niet op dubbel rood en in de almanak worden de brugsluitingen niet gemeld. Het gebeurt dus nogal eens dat boten aan deze of gene zijde van de brug anderhalf uur moeten wachten, omdat ze niet op de hoogte zijn van de spitssluitingen. Aart is alvast naar de passantensteiger aan de overkant gelopen om de ‘touwtjes’ aan te pakken en als beide schepen goed vastliggen geeft Rémon aan dat we van harte welkom zijn. Dus ik overleg met Aart, blijf jij daar dan maar, dan kom ik er zo aanlopen, waarop Rémon verbaasd naar Aart kijkt. Later vertelt hij dat hij dacht dat Aart de havenmeester was. Als ik het schip binnenstap dan is het nog een drukte van belang. Rémon en Susanne hebben, naast hun 3 kinderen, ook een vriendinnetje mee op vakantie. De jongens worden nog voorzien van een bakje chips en een drankje, waarmee ze zich terugtrekken in de slaapkamer. De dochter en vriendin willen graag de stad in en als ook zij de kajuit hebben verlaten, voorzien van goede adviezen en enkele euro’s uit de scheepspot voor de aanschaf van een tramkaartje, en wij zijn voorzien van een glaasje wijn en biertje, kan het gesprek beginnen. Rémon vertelt dat hij min of meer op het water is geboren. Toen hij 4 jaar was zijn zijn ouders gescheiden, maar de vakanties bracht hij altijd door bij zijn vader en Adrie op de boot. De vaartochten gingen dan niet alleen door Nederland, maar ook naar Frankrijk, de Moezel enz. De eerste vakantie van Rémon en Susanne samen was met pa en Adrie en nog wat zussen met aanhang naar Parijs. Een beregezellige vakantie en vanaf dat moment was Susanne niet alleen definitief gevallen voor Rémon, maar ook voor de watersport.


Drie jaar geleden hebben ze hun eigen schip gekocht, een Gillissen Kompier van bijna 14 meter, de Lady Jeanny. Omdat deze naam niet echt bij hen past is het schip een jaar later omgedoopt naar Joop!. Een eerbetoon aan de geestelijk vader Joop Dreef, naar blijkt eveneens een (oud) lid van de KNMC, die het schip heeft gebouwd. Als ze onderweg zijn, herkennen veel KNMC’ers het schip en zwaaien dan driftig en roepen “hé daar heb je Joop”, waarschijnlijk onwetend van het feit dat Joop inmiddels niet meer de kapitein is op dit schip. Rémon en Susanne genieten enorm op het water, vooral omdat zij dan hun eigen bubbel kunnen creëren. Een gezin runnen van 2 werkende ouders en 3 opgroeiende kinderen, die op hoog niveau voetballen en hockeyen, is te vergelijken met het bedrijven van topsport. Een weekendje weg met de boot vergt dan ook veel organisatie. Vaak moet iets worden geregeld met 2 auto’s, omdat de kinderen competitie spelen. Maar vanaf de boot, liggend aan de Brasem of de Kaag, ervaren ze dat toch als minder stressvol. Ook de kinderen vinden het leuk op het water en zoon Hugo van 12 heeft nu voor het tweede seizoen zeil les. Trots vertelt Rémon dat hij ook hun schip al zelfstandig kan besturen.

best leuk vinden om in KNMC verband tochten te maken naar gebieden waar ze zelf nog geen ervaring hebben opgedaan, zoals bijvoorbeeld een tocht door Vlaanderen. En als de KNMC ook jonge leden met opgroeiende kinderen in de gelegenheid wil stellen om mee te doen aan bijvoorbeeld de Nieuwe Ledentocht, dan zou dit moeten worden georganiseerd in een schoolvakantie. En dan niet gelijk starten op vrijdag, maar later in het weekend zodat er ook wat ruimte is om de tocht voor te bereiden en naar de startplaats toe te varen.

Omdat ze zijn gebonden aan weekenden en schoolvakanties, is het deelnemen aan toertochten nog niet mogelijk. Dat vinden ze jammer, want ze zouden het

Rémon en Susanne zijn lid geworden van de KNMC onder andere vanwege de historie. Via Fred en Adrie en later ook Eddie, kenden ze al heel veel

KNMC’ers en door hen hebben ze ervaren dat het een club is met een rijke traditie en gezellige mensen waar ze graag bij willen horen. Niet alles binnen de KNMC spreekt hen aan, maar dat was geen belemmering om lid te worden. Je kunt er immers voor kiezen om ergens niet aan mee te doen. De volgende dag, klokslag 12.00 uur, vertrekken Joop! en de Rio Grande naar Schiedam, de volgende bestemming op hun tocht richting Leiderdorp. Wij zwaaien hen uit in de overtuiging dat we deze jonge enthousiaste watersporters, die een aanwinst zijn voor de KNMC, nog regelmatig zullen ontmoeten.

Marjo Haitjema

19


Er wacht een verkoopplek in onze haven op u neem contact met ons op. Sleeuwijk Yachting BV Hoekeinde 24 4254 LN Sleeuwijk

+31 (0) 183 304 511 info@sleeuwijkyachting.nl www.sleeuwijkyachting.nl


Gezellig op de koffie bij Mien en Leo van der Plas in Den Bosch Om de KNMC, met al haar gewoonten en tradities en de mensen die daar deel van uitmaken, beter te leren kennen, krijg ik van de hoofdredacteur het advies om eens te praten met Leo en Mien van der Plas die al 42 jaar lid zijn van de KNMC. Als ik Leo bel en hem vraag of het goed is dat ik bij hen langskom, en dan ook maar de commodore meeneem waarmee ik een kort lijntje onderhoud, reageert hij direct heel enthousiast. We zijn van harte welkom en eigenlijk had hij al eerder een keer een belletje verwacht… En zo kan het verkeren dat we zaterdag 1 mei in alle vroegte op weg zijn naar Den Bosch. We voelen ons een beetje als een stel uit het programma Bed & Breakfast, heerlijke slow televisie waarbij, volgens een vast format, twee stellen die een B&B runnen, bij elkaar op bezoek komen. Het programma begint steevast in de auto waarbij het bezoekende stel

zich afvraagt waar ze terecht komen, wat voor mensen ze zullen ontmoeten en wat ze zoal kunnen verwachten. Zo voelen wij ons vandaag ook een beetje, zij het dan dat het hier geen collega’s B&B betreft maar vrienden KNMC. Iets voor 11 uur staan wij voor het prachtige monumentale pand in Den Bosch vlak bij de Waterpoort waar wij, als alles meezit en we corona echt achter ons kunnen laten, in 2022 dan toch eindelijk ons geplande openingsfeest zullen houden, maar dat terzijde. Als de deur voor ons wordt opengedaan dan kan het niet missen, we zijn op het juiste adres. Voor ons staat een keurige heer op leeftijd, vol ornaat in

clubkostuum, inclusief een prachtige gouden speld met diamant die hij heeft mogen ontvangen toen hij 40 jaar lid was van de KNMC. Zijn vrouw Mien staat stralend achter hem en beiden ontvangen ons allerhartelijkst. En voor we plaatsnemen wordt ons al verteld dat de KNMC als een rode draad door hun leven loopt, dat al heel wat KNMC’ers bij hen op bezoek zijn geweest toen met hun schip bij de Waterpoort lagen afgemeerd en dat je bij een officieel KNMC bezoek het clubkostuum draagt. Na te zijn voorzien van een kopje koffie en een punt appeltaart van Brabants formaat, worden we al snel ondergedompeld in alles wat Leo en Mien ons te vertellen hebben. Al pratend komen wij erachter dat Leo dit jaar 90 wordt, Mien 88 is en dat ze inmiddels 64 jaar met elkaar zijn getrouwd. Mien heeft na de MMS een opleiding gevolgd aan de school voor maatschappelijk werk en ze heeft in heel wat besturen en raden van toezicht de voorzittershamer gehanteerd. Haar hobby is schilderen, hun prachtige kamer hangt vol met haar schilderijen. En dat alles naast het runnen van een gezin met 5 kinderen. Leo is al op jonge leeftijd aan het werk gegaan in het installatiebedrijf van zijn vader, dat uitgroeide tot een bedrijf met 350 medewerkers, o.a. nodig voor de jaarlijkse fabricage van 5000 prefab woningen. Op een gegeven moment is Leo voor zichzelf begonnen en heeft hij zijn eigen bedrijf van de grond af opgebouwd.

21


Mien is niet opgegroeid op het water, maar haar vader had een graanvervoersbedrijf en om die reden woonden ze wel aan het water waar grote vrachtschepen aanmeerden om geladen te worden met graan. Zelf voer haar vader niet maar hij vond het wel prachtig dat Leo en Mien hun eerste bootje kochten. Dit kleine tweedehandse bootje werd snel ingeruild voor hun eerste Doerak van 7 meter. Toen het gezin met 2 zonen en 2 dochters werd uitgebreid met een derde dochter, werd het scheepje te klein en werd het vervangen door een Doerak van 9.80 meter (later uitgebouwd tot 11.80 meter). Omdat schoenenfabrikant Jan van Haren het vroeg, zijn ze in 1979 lid geworden van de KNMC en van hem hebben ze hun laatste schip gekocht, de Helena, een Doggersbank van 12 meter. Dit schip hebben ze, gezien hun eigen leeftijd, drie jaar geleden verkocht, maar varen doen ze nog wel. Beide zonen en een dochter hebben (zeil)boten en af en toe varen ze een dagje mee. En twee jaar geleden is gestart met het jaarlijks organiseren van een mannenweekend voor vader, zonen en kleinzonen waarbij al is gevaren van Enkhuizen naar Medemblik en terug en naar het Markermeer eiland. Een ander weerkerend familiegebeuren, dat inmiddels al 16 jaar in ere wordt gehouden, is de halfjaarlijkse lunch met hun 16 kleinkinderen (nu variërend in de leeftijd van 12 - 31 jaar). Vooral Mien is druk met de voorbereiding daarvan want na afloop van de lunch ontvangen alle kleinkinderen een enveloppe en deze enveloppe wordt helemaal volgeschreven. Per enveloppe is ze daar toch zo’n twee dagen mee bezig. Uiteraard zijn de kleinkinderen blij met het extra zakcentje maar de geschreven enveloppes zijn van onschatbare waarde en worden bewaard en gekoesterd.

Binnen de KNMC heeft Leo heel wat verschillende rollen op zich genomen. Zo heeft hij deel uitgemaakt van de ballotagecommissie, is hij in 1992 Hein Fritsen opgevolgd als consul Zuid en is hij voorzitter geweest van de Commissie Ontvangsten (later de Commissie Evenementen). Het mooiste vond hij toch wel het consulschap Zuid, waar ze prachtige evenementen hebben georganiseerd en veel hebben bereikt. Mien geeft toe dat de KNMC een club is van Jan Stavast, iets al snel een traditie is en een traditie niet gemakkelijk wordt doorbroken. Het consulschap werd aangegrepen om eens van menu te wisselen en het verplichte varkenshaasje te vervangen door een ander stukje vlees. Het eten hoefde verder niet heel ingewikkeld of chique te zijn, als de tafels maar mooi gedekt waren en rekening werd gehouden met de etiquette. Leo en Mien hebben heel veel gevaren, liefst elke dag. Leo denkt dat ze in de loop van de jaren zeker zo’n 700 tot 800 havens hebben bezocht. De mooiste tochten in KNMC verband waren naar het buitenland. Zo zijn ze twee keer naar Denemarken gevaren en een aantal malen de Rijn op en af. Ook de Deltawedstrijden waren fantastisch, maar de allermooiste herinneringen hebben ze toch wel aan de Pavillon d’Ors waaraan ze hebben deelgenomen (Harderwijk in 1998 en Londen in 1999, georganiseerd door Dirk Blanken en Dirk van Maanen). Gezien zijn eigen ervaring zou Leo de Commissie Toertochten willen adviseren om ten minste één keer per jaar een mooie representatieve tocht te organiseren naar het buitenland, bij alle tochten de grote KNMC-vlag te hijsen en een goede balans te vinden tussen privacy en iets samendoen. Dus niet iedere avond samen eten maar zo nu en dan, maar dan wel erg lekker en

feestelijk. Mien vindt het een goed idee dat de dames bij die gelegenheid een soort corsage dragen, ze hebben immers niet voor niets een boezem gekregen…. En de heren gaan dan uiteraard in clubkostuum. Als wij voorzichtig polsen of het bespreekbaar is, dat het wat losser wordt dan begrijpen ze dat ook de KNMC met de tijd mee moet gaan. Een choker voor de heren is dus zeker bespreekbaar. Als we, na ook samen nog een borreltje te hebben gedronken, afscheid nemen dan valt het Mien op dat ik me wat moeilijk beweeg. Dus ik vertel haar wat gegeneerd dat ik twee dagen daarvoor, met boodschappen en al, tussen wal en schip ben gevallen en dat niet alleen mijn ego, maar ook mijn lijf wat blauwe plekken heeft opgelopen. Naar aanleiding daarvan vertelt Mien mij dat zij op de boot altijd een pakje roomboter had liggen. Dus met het advies om mijn billen flink in te vetten met roomboter, daaroverheen een handdoek te vouwen om de kleding te beschermen en vervolgens de kleren te wassen met soda, anders willen de vetvlekken er niet uit, nemen we afscheid van deze bijzondere mensen die de KNMC zo’n warm hart toedragen. Op weg naar huis praten Aart en ik nog wat na en we zijn het grondig met elkaar eens. Het was een ontmoeting met een gouden randje.

Marjo Haitjema


Commissie PR & Ledenwerving Op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen maart werd het Communicatieplan 2021 gepresenteerd. Dit plan kunt u nazien op de website van de KNMC (besloten gedeelte, bij ALV 2021). In dit Communicatieplan 2021 zijn de volgende doelstellingen aangegeven: • Groei in ledental • Naamsbekendheid • Imagoverbetering KNMC-LEDENWERVING IN ACTIE: De afgelopen maand is er een nieuwe KNMC-presentatiemap met informatiefolder ontwikkeld. De oude presentatiemap was niet meer voorhanden en de informatiefolder bevatte op meerdere punten achterhaalde informatie, welke hiermee is aangepast. De bedoeling is dat de leden, waar dat mogelijk is, deze mappen en informatie ter beschikking stellen aan geïnteresseerden. Vaak treft u ze op de steiger! Bij het ter perse gaan van deze junieditie van het clubblad, zijn de KNMCpresentatiemappen reeds verzonden naar de leden. U kunt dus nu actief deelnemen aan de ledenwerving. Vooralsnog zijn de mappen verspreid onder leden die een schip hebben. Uitgezonderd zijn nieuwe leden en

leden zonder schip. Mocht het zo zijn dat u geen schip meer heeft of recent lid geworden bent, maar toch potentiële leden kunt benaderen, laat het ons dan weten. Wij zullen u graag één of meerdere mappen toesturen! CONTACT MET DE NIEUWE LEDEN De Commissie PR & Ledenwerving neemt na de bevestiging van het lidmaatschap contact op met nieuwe leden om hen ‘aan boord’ te helpen, waarna de consuls het contact overnemen. In de tweede helft van mei hebben er Teams meetings met nieuwe leden plaatsgevonden. Een initiatief, waarmee de voorzitter, bestuursleden en

commissieleden de communicatie met hen een extra impuls willen geven. COMMUNICATIE, EIGEN MEDIA Het is interessant de statistiek van het gebruik van onze ’digitale media’ te bezien: • Website 242 unieke bezoekers per dag, 2397 nieuw / 686 terugkerend per maand; • Ledensite 20 bezoekers per dag; • App 37 gebruikers (leden), 60 keer per dag. We kunnen vaststellen dat de website nog beter wordt bezocht en dat de app iets vaker gebruikt wordt. KNMC-leden

23


The best BOATSMEN in life are the ones who... ... give their yacht it’s own name and have the guts to rename it

Jachtmakelaardij Wolfrat

• Verkoophaven • Bemiddeling aan- en verkoop • Taxaties

Loosdrecht Yachting B.V. Oud Loosdrechtsedijk 165, 1231 LV Loosdrecht, NL

E: info@loosdrechtyachting.nl T: +31 (0)35 - 582 77 15 W: www.loosdrechtyachting.nl

Loosdrecht Yachting B.V. Oud Loosdrechtsedijk 165, 1231 LV Loosdrecht, NL E: info@loosdrechtyachting.nl T: +31 (0)35 - 582 77 15 W: www.loosdrechtyachting.nl

Loosdrecht Yachting.indd 1

21-5-2021 17:23:28

Stalen motorjachten van 9-16 m.

AC (Achterkajuit) | Sedan (Open kuip) | Variotop (unieke cabrioletkap)

WWW.LINSSENYACHTS.COM Producent

Linssen Yachts B.V. Tel. +31 (0)475 439 999 info@linssenyachts.com www.linssenyachts.com

Agent voor NL-Zeeland:

Jonkers Yachts Tel. +31 (0)111 - 673 330 info@jonkers.org


sie PR & Ledenwerving te delen, zodat deze filmpjes op ‘social media’ kunnen worden geplaatst. BUDDIES In de Nieuwe Ledentocht worden nieuwe leden actief bij de KNMC betrokken. Ook tijdens de andere toertochten, ledenservice-activiteiten en evenementen wordt extra aandacht aan hen gegeven. Het kan zijn dat we u benaderen om ‘buddy’ te worden voor een nieuw lid. Uw taak is dan om deze leden wegwijs te maken in de zomer- en winteractiviteiten die de KNMC biedt.

worden nogmaals aangemoedigd, om voor informatie meer gebruik te maken van de KNMC-ledensite en de KNMCapp. U heeft dan alle informatie voor onderweg op het water bij de hand. Er staat misschien meer informatie op dan u denkt. Mist u iets, vraag het of doe een suggestie!

vinden. U vindt alle Nieuwsbrieven op de ledensite en in de app.

Ook als u een probleem ondervindt om de app te downloaden of informatie te vinden, vraag het ons. In Nieuwsbrief nummer 13 trof u eerder informatie hoe u leden en schepen kunt

HOUD DE KNMC IN BEELD! Het vaarseizoen is gestart. KNMC-leden worden aangemoedigd filmpjes en foto’s tijdens hun vaartochten en toertochten te maken en deze met de Commis-

VOLGT U ONS AL? De KNMC is actief op ‘social media’: • Facebook • YouTube • Watersport-TV

KLEINE MOEITE, GROOT PLEZIER! Graag tot ziens, wij wensen u veel vaarplezier!

Commissie PR & Ledenwerving Trudy Geerlings

25


Het madammenkoor: een schot in de roos!

De hoofdredacteur van het zo geliefde KNMC-clubblad verzocht ons nog een artikel aan te leveren over ons doen en laten en plannen voor de toekomst. Daar geven wij graag gehoor aan, temeer daar het ontbreken van toertochtverslagen in deze nog steeds belabberde Coronatijd al jammer genoeg is. Het Madammenkoor: op 16 november 2019 is de oprichting een feit! Tijdens en net na de “Kun Je Varen, Wil Je Zingen, Vaar Dan Mee”-tocht in september/oktober 2019 van Ludo en Theo en hun lieve echtgenotes, ontstond het idee dat het wellicht tijd werd dat binnen de KNMC een dameskoor ook zó gezellig kan zijn. De jongste -organiserendeschipper van deze tocht ontpopte zich als een heuse dirigent en was bereid te onderzoeken of er genoeg animo was. In no time liep zijn mailbox vol en werd voldaan aan het verzoek van veel dames om een oefenlocatie in Breukelen te vinden. Dat niet alleen, ook graag op het tijdstip waarop de befaamde schipperskoormannen hun zaterdagse kunstje vertonen. Het enthousiasme was zeer groot en zo kwamen liefst ACHTTIEN VROUWEN op deze zestiende november voor het eerst bijeen in de Regenboogschool in Breukelen, op slechts circa tweehonderd meter afstand van het mannenkoor en had onze Belgische artiest een klein, doch soms ook pittig, repertoire samengesteld. Uit volle borst werd gezongen

en onze maestro was aan het eind van de ochtend al lichtelijk tevreden en de dames super enthousiast. Natuurlijk is het nooit de bedoeling om onze mannen te imiteren dan wel te evenaren; wellicht lukt dat vanzelf te zijner tijd, al is dat geen sinecure. Halverwege die ochtend werd een korte pauze ingelast en fêteerden Ludo en Rita ons op een glas overheerlijke champagne ter ere van de geboorte van ons zangkoor. Aan het slot van deze eerste bijeenkomst heerste er direct al grote blijdschap. Op 30 november 2019 mochten we weer nieuwe nummers oefenen onder de bezielende leiding van onze dirigent. Dit keer in een leegstaande ruimte boven die van het Schipperskoor. Nu een clubje van tien vrouwen omdat

een aantal al andere afspraken had gemaakt voor we überhaupt aan zingen toekwamen. En vakantie vieren bleek nog steeds prioriteit te hebben. Geheel vanzelfsprekend natuurlijk. Cock Pleijster verzorgde ook voor ons koffie en we genoten van heerlijk gevuld speculaas, verzorgd door Betty. Onze ochtend kon sowieso al niet meer stuk. Het klonk echt weer zo fijn en een paar madammen blijken over een prachtige tweede stem te beschikken. Mooi meegenomen! In de decembermaand werd aan andere zaken gedacht en begin januari 2020 ging het koor, inmiddels gegroeid naar 22 madammen, weer vrolijk van start. Zelfs het Schipperskoor kreeg aanwas door een echtgenote die zich bij ons aansloot. Niet bekend is wie wie rijdt te zijner tijd.


Inmiddels hadden ook wij een vaste repetitieruimte veroverd en wel boven die van de schippers. Van circa 9.30 uur tot 12.30 uur leefden wij gescheiden van elkaar, maar na afloop werd er regelmatig met een groep van beide koren geluncht. En toen viel alles stil na zaterdag 7 maart 2020. En het lijkt alsof corona weinig zin heeft om ons te verlaten. Teleurstelling alom, want niet alleen vielen alle zangochtenden weg maar werden ook alle geplande KNMC-tochten geannuleerd. Hoe sneu was dat voor alle toertochtleiders, die zoveel tijd en energie in planning stopten. En uiteraard ook jammer voor alle deelnemers aan de diverse tochten. Gelukkig kwam het vaarseizoen begin mei weer in beweging en werden in ieder geval de havens weer toegankelijk. Natuurlijk zijn er sowieso geen repetities tijdens het vaarseizoen maar waren de maestro en zijn lief nog volop met creatieve ideeën in de weer en zo ontstond toen al het idee om in het najaar van 2020 een madammenuitje buiten Breukelen te organiseren. Wie dacht nou dat corona in oktober/ november nog steeds voor zoveel onrust zou zorgen! Wij in ieder geval niet. En zo gingen ook deze plannen de ijskast in. Wij passen ons schema aan dat van het Schipperskoor aan en alle data waren reeds in onze agenda’s genoteerd. Ze konden in principe allemaal geschrapt worden of toch niet … ? Organiseerde het team Tralala, bestaande uit Theo, Rita, Agnes en Ludo met toevoeging “ala”, al in het vroege voorjaar een zeer gewaardeerde dagelijkse quiz met een flink aantal fanatieke tot zeer fanatieke deelnemers, stilzitten kunnen deze jongelui niet.

En zo bedacht ons Belgisch duo het idee om te gaan ZOOM zingen. Deze wellicht - vroegere koorknaap blijkt niet alleen “le baton” fantastisch te hanteren, maar ook nog over een groot technisch inzicht te beschikken. Er werd zelfs overwogen om hem aan te melden voor die machtig leuke televisie-uitzending MAESTRO, maar begreep dat hier uitsluitend BN’ers voor worden benaderd en geen BB’en (Blije Belgen). Werkelijk urenlang heeft hij bijna alle madammen via de telefoon geïnstrueerd om ZOOM te installeren, want dat bleek toch minder makkelijk dan een appje op telefoon of iPad te downloaden. Een eerste gratis versie die bij het installeren al snel naar de creditcard vroeg! Vandaar de begeleiding. Volgden we aanvankelijk het driewekelijks geplande schema op deze zaterdagochtenden, al snel kwam het verzoek om iedere zaterdagochtend te ZOOMen en ontmoetten we elkaar dus wekelijks 40 minuten, waarna een pauze van 10 minuten volgde. Daarna kon weer ingeZOOMd worden. Tot op een bepaald moment een jaarabonnement werd aangeschaft en we nu dus zonder onderbreking van 10.00 tot 12.00 uur konden genieten van de tussendoor gesmeerde kelen. Begin april vond onze laatste ZOOM bijeenkomst plaats, want varen is net zo belangrijk als zingen! Natuurlijk hopen we ergens in oktober weer fysiek bijeen te komen. Heel bijzonder dat we inmiddels meer zongen via ZOOM in de huiskamers dan in de repetitieruimte Breukelen. Tegenwoordig krijgen we regelmatig mooie adviezen van onze maestro via onze speciale madammen-app en worden we een soort bijna professionals. Wellicht gaan we in het najaar dan toch ons madammen-uitje beleven, al moe-

ten we afwachten hoe lang corona hier nog standhoudt. Eerst dat probleem de wereld uit en dan worden de plannen verder uitgerold en zullen we hierover graag nader berichten. Natuurlijk informeren we eerst de madammen en vervolgens delen wij deze plannen graag met alle overige leden. Een tipje van de sluier lichten we op, al is dat niet heel ingewikkeld gezien de knap in elkaar gezette foto. Het zou zo maar kunnen dat we naar het buitenland gaan en de partners misschien wel mee mogen, al is dat geen zekerheid! We groeien als kool want inmiddels tellen we ZEVENENTWINTIG madammenleden, maar zingen is plezier voor zeker 40! Zijn er nu dames die best graag bij ons Madammenkoor willen aansluiten, dan bericht dit aan ludo@bulco.be. Ook voor eventuele vragen kan je bij hem terecht. En denk niet al te snel dat je niet kunt zingen, want kritische toehoorders hebben in deze samenstelling nog geen valse stem geconstateerd. Daar word je toch hartstikke blij van? Laat helder zijn dat het Madammenkoor geheel losstaat van het Schipperskoor en het dus geen probleem mag zijn als manlief toevallig niet van zingen houdt. Ook heel bijzonder om te merken wat een grote saamhorigheid in zo’n korte periode kan ontstaan. Echt, het is een doorlopend feestje! Ons repertoire bestaat uit veel vrolijke muziek, zowel in het Nederlands (onder meer een zelfgeschreven heel gezellig KNMC-lied) als Engelstalig en sinds kort een heel pittig Frans chanson. En natuurlijk ook niet te versmaden een paar geweldige liedjes van Belgische artiesten, o.a. Bart Kaëll. Van deze artiest hadden we met z’n allen eerlijk gezegd nooit eerder gehoord! Mooi allemaal hoor. We zingen onder meer songs van ABBA, the Drifters, Ray Charles maar ook Leonard Cohen met zijn meesterwerk Halleluja. Soms komt zelfs, weliswaar bij uitzondering, Frans Bauer voorbij. Sowieso wordt van april tot oktober alleen aan boord gezongen en hopen wij in oktober weer aan te sluiten op het schema van het Schipperskoor en elkaar in Breukelen te treffen, ook al heeft het ZOOMen ons heel veel goeds gebracht.

We kunnen niet wachten! Karin Klomp

27


Terschelling Foto: Paul Graafland 29


Commissie Toertochten U herinnert zich wel dat we vorig jaar het hele toertochtprogramma moesten afzeggen. Alles was voorbereid. Toertochtleiders waren hard bezig hun tocht uit te werken en afspraken te maken. Ook dit jaar hebben we veel voorbereid. Maar wie kon vermoeden dat deze pandemie zo lang ging duren? De commissie is er behoorlijk druk mee. Nauwgezet houden we de richtlijnen van de RIVM en de overheid in de gaten en we hebben ook een aantal voorwaarden gesteld waaraan we willen voldoen voordat we weer wat gaan doen op het water. Wat ons betreft is dat: 1. Het aantal besmettingen duidelijk in dalende lijn is naar zo’n 1.000 per dag... 2. Men zo mogelijk gevaccineerd moet zijn en... 3. Dat er meer vrijheid is met open restaurants en natuurlijk jachthavens waar we terecht kunnen.

Met de toertochtleiders hebben we veel overleg per video. We bespreken met hen de situatie. We hebben nu een serie tochten weer moeten afgelasten of verplaatsen. De Eilandentocht, met een groot aantal inschrijvingen, werd afgelast. Overigens zou het ten tijde van die tocht wel heel koud geweest zijn met vorst en hagel en sneeuwbuien… De Estafettetocht hebben we voorlopig uitgesteld tot juni, de Kleinkindertocht is verschoven naar augustus en ook de Zuiderzeewedstrijd werd afgelast. Het is niet anders. Veiligheid voor alles! Nu worden heel veel mensen gevacci-

neerd en alle 60-plussers hebben de gelegenheid al zich te laten vaccineren. De komende weken worden grote aantallen inwoners gevaccineerd. Dus we hopen echt dat bij het verschijnen van dit clubblad begin juni we heel concreet een aantal tochten kunnen bevestigen. Het moet in elk geval vanaf augustus toch wel weer mogelijk zijn. Daar gaan we zeker vanuit! Dus houd moed! De Commissie Toertochten heeft ondertussen geëxperimenteerd met varen in een klein groepje. In de uitgave van Trending Nieuws van 6 mei kunt u lezen dat met 4 schepen, 8 opvarenden

31


Global Voyager GV 1500 Revolutionaire vormgeving en unieke eigenschappen

Ontdek de Aquanaut Global Voyager

Een modern, mediteraan design met elegant lijnenspel en ronde vormen. Daarbij blijft de Nederlandse afkomst duidelijk herkenbaar. Alle Voyager modellen hebben als typerend kenmerk de ruime, doordachte open kuip met aansluiting op de salon en hebben daarbij een breed, gedeeltelijk overdekt gangboord.

Leverbaar als: GV 1350 | GV 1500 | GV 1700 | GV 1900 +31 (0)515 41 22 53 | sales@aquanaut.nl | www.aquanaut.nl

VERKOOP UW JACHT MET 4 ZEKERHEDEN! De verkoop van uw jacht is meer dan een zakelijke beslissing. Prachtige reizen, dierbare momenten en onvergetelijke herinneringen; voor u als verkoper droegen ze bij aan de liefde voor uw jacht. Daarom zoekt u een jachtmakelaar die uw passie voor het water deelt en uw emoties begrijpt: Jachtmakelaardij 4Beaufort.

Uw jacht verkopen in 4 simpele stappen?

www.jachtmakelaardij4beaufort.nl Bel: +31 (0)6 53 72 52 00 | Mail: info@jachtmakelaardij4beaufort.nl | Bezoek: Selfhelpweg 9, Sneek


- waarvan 6 waren gevaccineerd - ze stroomopwaarts de Gelderse IJssel opgingen. Ze kwamen tot de conclusie dat in kleine groepen gevaren kan worden en dat veel leden al gevaccineerd zijn. In de havens troffen ze geen belemmering aan en er kon ook op een terras een biertje gedronken worden. De commissie beveelt aan je te laten testen bij twijfel. Als u contact zoekt met anderen om in klein verband zelf te gaan varen, meld u zich dan aan bij de Commissie

Toertochten! De commissie wil u graag behulpzaam zijn in het maken van contact met andere leden om gezamenlijk te varen. En … we houden alles scherp in de gaten om, zodra het kan weer grotere tochten te organiseren! We denken nog aan het presentje dat we vorig aan de toertochtleiders deden toekomen nadat alle tochten waren af-

gezegd. Een appelboom! Op bijgaande foto zie je dat deze nu in bloei staat. En weet u de symboliek nog? De appelboom staat voor vertrouwen en dankbaarheid en werd vroeger vaak naast een huis geplant ter bescherming. De bloesem van de appelboom laat zien dat de lente begonnen is! Zou het dan toch goed gaan komen met onze toertochten?

Commissie Toertochten

Bericht van het KNMC Schipperskoor In deze voor ons allen vervelende tijd, waar wij gebonden zijn door de wet- en regelgeving rond de Covid-19 pandemie, snakken wij weer naar meer vrijheden en hopen op een terugkeer naar ons normale leven. Zo is het ook met de leden van het KNMC Schipperskoor, die hun gezellige repetitiedagen en de uitvoeringen heel erg missen. Er werd in het begin vanuit gegaan dat het maar een korte tijd zou gaan duren dat de Corona ons in zijn greep zou houden. Maar dat was een grote misrekening, zeker nu wij een dik jaar verder zijn en er niet met zekerheid gezegd kan worden wanneer het einde hiervan in zicht is.

Er zijn initiatieven genoeg om via ZOOM en andere digitale voorzieningen met elkaar iets te ondernemen, maar hoe leuk ook, het blijft behelpen. Juist elkaar fysiek ontmoeten en een praatje maken bij een kopje koffie of een glaasje wijn geeft die broodnodige gezelligheid, die iedereen nu zo erg mist. Zingen en muziek maken in groepsverband is iets wat de leden onderling verbindt en geeft een gevoel van saamhorigheid. Het is jammer dat door de pandemie een heel winterseizoen aan ons voorbij is gegaan.

Het vaarseizoen staat weer voor de deur en hopelijke kan dat zonder al te veel beperkingen. Wij blijven hopen dat in het najaar onze repetities en optredens weer opgestart mogen worden en de gezelligheid en vriendschappen onder elkaar weer verstevigd kunnen worden. Namens het bestuur en leden van het KNMC Schipperskoor wensen wij u veel vaarplezier in de komende maanden en blijf gezond!

Aad Meijburg Voorzitter

33


Deze foto is gemaakt op het eiland van de Unie

Tekst - Paul van Remundt . Fotografie - archief familie Van Der Meer . Tim en Paul van Remundt

van Watertoeristen aan de Kagerplassen in mei 2021

34


A TRUE LOVE STORY LIEFDE VOOR VAREN, MOTORSCHEPEN EN HET AVONTUUR

Dit verhaal over Grada en Hans van der Meer is geschreven voor de Opperdoes, het magazine van de Doeshaven in Leiderdorp. Grada en Hans zijn niet alleen lid van de KNMC, maar ook van watersportvereniging Doeshaven. Zij liggen met hun motorschip Dippy Maid in deze haven en dat is niet zonder reden.

De Doeshaven is namelijk een prachtige en rijk geoutilleerde haven, gesitueerd aan de rand van het Groene Hart. In restaurant De Roef – op de eerste etage van het havengebouw – kijk je over de 663 schepen en scheepjes zo de weilanden in. In de zomer weten veel passanten de haven te vinden. Logisch, want je ligt in een prachtig vaargebied en op een kwartiertje varen van een van de mooiste steden van Nederland. In de directe omgeving van de haven kun je heerlijk wandelen en fietsen. Kom eens met uw schip een paar dagen logeren en u zult begrijpen waarom Grada en Hans voor de Doeshaven hebben gekozen. Nieuwsgierig maar nog niet overtuigd? Kijk eens op www.doeshaven.nl. Veel lees plezier! 35

35


Een keertje praten

.

L

E

G

E

N

D

A

.

We spraken af in Nieuw-Vennep waar Grada en Hans in een

1981

Meerenprins

±

2000 km

bungalow wonen.

1982

Meerenprins

±

1200 km

Omdat ik graag goed voorbereid op m’n afspraak kom, heb

1998

Old Salt

±

1300 km

ik van te voren nog wat gegoogled. Ik kwam er al snel ach-

2007/2008

Zenit

±

3000 km

ter dat de tweejarige bootreis, waar Hans in z’n mail over

2009

Zenit

±

2000 km

sprak, beslist niet hun enige avontuur was. Grada had op

2010/2012

Zenit

± 10.000 km

de site waarbenjij.nu de thuisblijvers uitvoerig op-de-hoogte

2015/2016

Zenit

±

3500 km

gehouden van meerdere reizen. Sinds september 2020 varen Grada en Hans met de Dippy Maid

De vele verslagen maakten me nieuwsgierig. Wie zijn die mensen die telkens opnieuw op een motorboot(je) stappen en zich weer in een nieuw avontuur storten?

Een prettige kennismaking Aangekomen bij de bungalow – een bungalow is volgens Wi-

ontvangen. Even prettig en enthousiast was het gesprek.

kipedia een relatief kleine woning met alle vertrekken op de

Voor ik weg ging maakten we een afspraak voor het maken

begane grond, soms met een kelder – zag ik het al wel een

van een foto. De locatie zou het eiland Oude Kooi op de Ke-

beetje. Dit zijn mensen met zo hun eigen – originele – ideeën.

ver zijn, één van de Kagerplassen. Dat eiland – eigendom

De ontvangst was hartelijk en de koffie lekker sterk. Nadat

van de Unie van Watertoeristen, is de plek waar Grada en

ik mezelf had voorgesteld was ik benieuwd naar hun verha-

Hans elkaar – in 1962 – voor de eerste keer ontmoetten.

len. Na drie koppen koffie en een kleine tweeëneenhalf uur luisteren, zat ik met een tas vol reisverslagen en een envelop

Grada

vol losse foto’s weer in de auto. Het duurde ruim een week

In de familie Van der Sprong is Grada de oudste van vier

voor ik wist waar het verhaal dat ik moest schrijven over zou

dochters. Ze heeft nog twee broers boven zich. Vader Van

gaan. Ik maakte een nieuwe afspraak om – in de lijn van m’n

der Sprong is een telg uit een – wat je noemt – fanatiek

idee – nog een aantal belangrijke details te bespreken. Net

slagersgeslacht. Omdat vader Van der Sprong die ambitie

zo hartelijk als de eerste keer werd ik ook de tweede keer

beslist niet deelt en moeder Van der Sprong professioneel 36


coupeuse/kleermaakster is, kopen ze in 1953 in Amsterdam een goedlopend naaiatelier met woonhuis. De eigenaar gaat binnenkort emigreren. Omdat de verkoop van het atelier op het laatste moment toch niet door gaat, belandt de dakloze familie met een baby van nog geen 4 maanden in een notarisboot. Door in de stuurhut provisorisch wat planken te timmeren, wordt er gezorgd voor voldoende slaapplaatsen voor de 8 koppen tellende familie. ‘t Zijn barre tijden voor het jonge gezin. Naar alle waarschijnlijkheid lag het scheepje in die strenge winter van 1953/54 in de dicht gevroren Groeneburgwal

De notarisboot van de familie Van der Sprong op de Vliet, onderweg richting Leidschendam.

met uitzicht op een stukje Amstel. Grada wordt in die winter acht jaar. In het voorjaar van 1954 varen ze de boot naar Leidschendam waar zij bij een boer in een zijslootje van de Vliet komt te liggen. Vader en moeder Van der Sprong hebben namelijk een overhemdenfabriek in Den Haag gekocht. De zaken gaan goed en er wordt winst gemaakt. Na het kopen van een woonhuis is er ook nog geld voor een stalen motorjacht. De Lucia. In 1961 wordt de familie lid van de Unie van Watertoeristen. Grada is dan veertien jaar oud.

De Zephir. Het motorschip van de ouders van Grada. Aangemeerd in één van de singels van Gouda.

Hans Hans is de oudste in een gezin met 5 kinderen. Drie jongens en twee meiden. Als Hans een jaar of twaalf is, koopt zijn vader een motorkruiser met de naam ‘Edelweiss’ op de steven. Niet zelden vaart Hans het schip. Vooral wanneer het erop aankomt geeft vader Van der Meer het stuur aan z’n zoon. Dat talent levert Hans een prachtige baan op, meest in het weekeinde. Z’n vader prijst ‘m namelijk aan bij een kennis die een serieus groot jacht heeft, en zelf voornamelijk schade vaart. Hans krijgt een kapiteinsjas aangemeten, kost en inwoning en wordt vanaf dag één door de familie Slootweg – toen de meest bekende slager van Den Haag – als hun kapitein gezien. Hans is er altijd bij. Als het schip aanmeert bij een restaurant – en dat gebeurd niet zelden – schuift Hans

Grada met vrienden in haar - nu klassieke - zeilbootje. Type Vrijheid.

óók aan. Als Hans negentien jaar oud is krijgt hij een once in a lifetime aanbieding. Ook weer via z’n pa – ja, die heeft z’n zoon hoog zitten – mag hij een schip van een Zweedse eigenaar van Voorschoten naar Cannes varen. Alle kosten vergoed. Hans trommelt een bemanning bij elkaar – één van hen is een broer van Grada – en samen varen ze onder zijn leiding de 14,5 meter lange Super van Craft van de firma Klaassen naar Zuid-Frankrijk. Zelf denkt Hans dat die drie weken durende tocht hem heeft veranderd. Meer volwassen of zo. We leven dan in 1968 en ook de familie Van der Meer is dan al een paar jaar lid van De Unie van Watertoeristen.

Hans (16) achter het roer van de Edelweiss. Het motorschip van zijn vader.

37

37


Deze foto is gemaakt op het eiland van de Unie van Watertoeristen aan de Kagerplassen in mei 1969

38


De Unie van Watertoeristen Ieder weekeind – in de zomer tenminste – liggen de boten van de familie Van der Sprong en Van der Meer en die van nog zo’n vijfentwintig andere gezinnen aangemeerd aan dat eiland op de Kagerplassen. Grada en Hans weten nog precies de namen van de schepen en die van de verschillende gezinnen. De namen van de jongens en meiden waar ze bevriend mee waren en de gezellige avonden in De Bonte Koe. Je kunt aan hun gezichten zien dat ze de sfeer van toen, zo

Het eerste scheepje - Meerenprins 1 - van Grada en Hans.

weer kunnen oproepen. Nostalgie. Komt nooit meer terug. Een feestje Als Hans z’n zus geslaagd is voor haar HBS, vraagt hij Grada of zij zin heeft om met hem naar haar feestje te gaan. Hans heeft eerder al eens iets met Grada’s zus Lea geprobeerd, maar dat liep op niets uit. In die periode zat Grada trouwens in Londen. Uitgezonden door haar vader met het idee dat je iets van de wereld gezien moet hebben en vooral dat je je talen moet spreken. Grada had als tegemoetkoming in

Hans, Alwin en Reinier op de Meerenprins 2 voor de kust van Scheveningen.

de kosten daar een baantje als au pair. Londen was toen al peperduur. Enfin… De zoen die Grada van Hans aan ‘t einde van het feestje kreeg gaf haar het gevoel van lente. ‘t Zou nog een paar weken duren voor Hans’ nuchtere inborst tot wankelen kwam. Diezelfde zomer lag de Edelweiss van de familie Van der Meer bij Cochen aan de Moezel toen Grada ook aan boord kwam. Ze was op uitnodiging van Hans’ moeder door een vriend van de familie naar Duitsland gebracht. Hans vlammetje voor Grada ontwaakte toen ze ‘s morgens in de salon

Grada achter het roer van de Meerenprins 2 op de Oosterschelde.

van de Edelweiss in een nachthemdje aan de ontbijttafel verscheen. Die avond werden de wederzijdse gevoelens hartstochtelijk onderstreept onder de oud-Romeinse Römerbrücke bij het stadje Trier. Toen Hans om de hand van Van der Sprong’s dochter vroeg was zijn beroep van slager nog wel een hobbeltje dat genomen moest worden, maar het feit dat hij een van de Van der Meer was gaf uiteindelijk de doorslag. Goud

Matrozen Alwin, Reinier en Harold op het voordek van de Meerenprins 2.

In juni dit jaar, vieren Grada en Hans hun 50-jarig huwelijksfeest. Al die jaren zijn ze blijven varen. Er kwamen drie prachtige zonen: Alwin, Reinier en Harold. Alleen Harold en Reinier kun je regelmatig op het water treffen. Harold kitesurft en vaart met enige regelmaat samen met onder anderen Reinier in een gehuurd schip een rondje om het Spaanse eiland Ibiza. Reinier heeft een zomerhuisje aan de rand van de Kagerplassen en een bescheiden bootje. Alwin heeft een prachtig huis in Leiderdorp waar hij samen met z’n vrouw en vier kinderen leeft als god in Frankrijk.

De Zenit onderweg naar de Oostzee.

39

39


! ven a h

oop

de

erk rv

aa

l ake

M

on rz

Smits Jachtmakelaardij Full- service Yachting

U geniet van onze full-service yachting! Smits Jachtmakelaardij BV bemiddelt bij de aan- en verkoop van uw motorjacht. Als u op zoek bent naar uw droomjacht, dan kunt u een ruime keuze maken uit een groot assortiment motorjachten die allemaal in uitstekende conditie verkeren. Daarnaast profiteert u van een perfecte begeleiding, goede prijsonderhandelingen en uitgebreide after-sales.

René Smits

Met onze kennis en expertise weten we uw wensen doortastend te vertalen en een passende deal te maken. We kunnen ons beroepen op een groot netwerk, directe lijnen en een flexibele instelling om uw droomjacht te realiseren. De full-service yachting van Smits Jachtmakelaardij BV zorgt ervoor dat alles voor u wordt geregeld. Neem direct contact met ons op!

Tukkervlet 14.50 Paviljoen OK, bouwjaar 1990, 1991 te water, 14.50 x 4.10 x 2.85 m, DAF 615, 6 cilinder, 120 PK dieselmotor (gereviseerd in 2015). Vraagprijs € 129.500,-

Bruijs Spiegelkotter 12.80 OK, bouwjaar 2008, te water 2009, 13.60 x 4.35 x 3.25 m, Vetus Deutz DET-66E635E, 6 cilinder, 170 PK dieselmotor. Vraagprijs € 395.000,-

Gillissen Rondspantkotter 10.80 OK, bouwjaar 1989, refit 2005, 110.80 x 3.50 x 2.45 m, Ford 2722E 72 PK, 4 cilinder dieselmotor. Vraagprijs € 89.000,-

Valkkruiser Super Falcon 45 Royal, bouwjaar 2006, casco 1994, afmeting 14.10 (met zwemplateau) x 4.25 x 3.10 m, Vetus Deutz DTA66625A, 6 cilinder 210 PK turbo dieselmotor. Vraagprijs € 189.500,-

Smits Jachtmakelaardij BV - René Smits Postadres: Noord-Linschoterzandweg 20A, 3425 EK Snelrewaard (0031) (0)6 22239207 / (0031) (0)10 5118000 info@smitsjachtmakelaardij.nl www.smitsjachtmakelaardij.nl


Gevolgen van de Brexit voor de pleziervaart Een uitstapje met de boot naar het Verenigd Koninkrijk vergt door de Brexit wat meer aandacht en voorbereiding dan voorheen. alsnog geen douane personeel beschikbaar is om aan deze oude procedure vorm te geven. “We zijn weer terug bij de techniek van 1940” verzuchtte Gus Lewis.

In zijn inleiding over dit onderwerp op de Genaral Assembly (GA) van de European Boating Association (EBA) vertelde de Britse Gus Lewis, dat de overheid voor het inklaren van jachten terug grijpt op oude procedures. Dat begint voor binnenkomende jachten met de verplichting om vanaf de 12 miles zone de gele “Q” (Quarantaine) vlag te voeren. Deze vlag mag pas neergehaald worden als je je bij de douane hebt gemeld. Dat melden gebeurt door het nummer van National Yachtline te bellen (0044 0300 123 2012 . Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Je moet hier melden, of je meer goederen aan boord hebt dan voor eigen gebruik, of je verboden goederen aan boord hebt, of er mensen aan boord zijn die een immigratie goedkeuring behoeven en of je goederen aan boord hebt voor eigen gebruik waarvoor je belasting (invoerrechten) moet betalen zoals b.v. alcohol of sigaretten. (4 liter jenever of 9 liter wijn plus 42 liter bier is toegestaan) Verder moet je alle verdere instructies die worden gegeven opvolgen. Tenslotte zal je worden gevraagd om het formulier C1331 deel 2 in te vullen en per post op te sturen naar het op het formulier vermelde adres in Dover. In het verleden stond er volgens Gus Lewis op de kade van de jachthavens een brievenbus voor dit doel, maar die bussen puilden uit omdat ze niet werden geleegd en daarom heeft men ze weggehaald. Als het formulier op het vermelde adres is aangekomen dan eindigt het daar op een grote stapel, omdat er voor-

Bij het verlaten van het Verenigd Koninkrijk moet formulier C 1331 deel 1 worden ingevuld en opgestuurd. Het formulier C1331 kan op de website van de KNMC worden gevonden. In dezelfde GA werd aandacht gevraagd voor de Brexit consequentie voor de certificering van pleziervaartuigen. De Recreational Craft Directive (RCD) of wel de Europese richtlijn voor de CE keuring van pleziervaartuigen van 2,5 tot 24 meter. Een vaartuig dat tweedehands wordt verhandeld op het ene grondgebied (VK of EU) dat aan het einde van de Brexitovergangsperiode op het andere grondgebied lag, zal vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de wetgeving, die van toepassing is op het grondgebied waarin het op de markt wordt gebracht. Voor de EU is dit de RCD en het VK de

Britse variant de daarvan de Recreational Craft Regulation (RCR). Dit is het geval ongeacht waar de boot in het verleden werd gebruikt of dat de boot eerder was vrijgesteld van naleving van de RCD toen het VK een EU-lidstaat was. Dit zal echter pas op 31 december 2021 in het VK worden geïmplementeerd. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 een gebruikt schip dat uit de EU wordt geïmporteerd om op de Britse markt te worden gebracht, een UK Conformity Assessed (UKCA) -markering moet verkrijgen. In overeenstemming met de vereisten van de RCR. (Producten die rechtmatig op de markt zijn gebracht met een CE-markering tegen 31 december 2021 kunnen na deze datum op de GB-markt blijven circuleren). Om een UKCA-keurmerk te verkrijgen, heeft een boot een beoordeling na de bouw en verificatie door een derde partij nodig. Vergelijkbare regels zullen van toepassing zijn bij de verkoop van schepen in de EU. Gebruikte CE-gemarkeerde schepen die zich in het VK bevonden op het moment van vertrek, 23.00 uur op 31 december 2020, moeten wanneer ze naar de EU worden geëxporteerd, een her-certificering van de CE-markering ondergaan wanneer ze op de EU-markt worden gebracht. Dit betekent dat een boot een beoordeling na de bouw nodig heeft in overeenstemming met de RCD en verificatie door een derde partij. Botenmakelaars, distributeurs, booteigenaren en kopers kunnen zwaar worden getroffen door deze post-Brexit-positie, aangezien de verantwoordelijkheid bij hen zal vallen, om ervoor te zorgen dat een schip aan de toepasselijke vereisten voldoet voordat tweedehands boten tussen het VK en de EU worden gekocht en verkocht. De geschatte kosten van beoordelingen en verificatie na de bouw zijn alleen al in het VK tussen de 500 en 5000 GBP, afhankelijk van het schip.

Dirk Jan Zwart

41


De Afsluitdijk Voor ieder die met een boot rondvaart door Nederland zijn de kunstwerken, dijken, sluizen, stuwen en bruggen niet weg te denken onderdelen van ons waterrijke landschap. De ervaring die je nodig hebt om een boot te besturen is dan ook niet altijd ‘zeemanschap’ maar vooral manoeuvreermanschap. We hebben echter toch ook onze eigen ‘zee’, maar die noemen we sinds de aanleg van de Afsluitdijk, IJsselmeer, en daar kunnen we ons zeemanschap een beetje proberen. Veel bezongen is het IJsselmeer, onder andere door de bekende shanty De Zuiderzee ballade, waarvan hier een couplet. Repertoire van ons KNMC-koor. De weemoed die hieruit spreekt, emotioneert. Daar is het water, daar is de haven Waar j’altijd horen kon “we gaan aan boord” De voerman laat er nou paarden draven En aan de horizon leit Emmeloord Eens ging de zee hier tekeer Maar die tijd komt niet weer Zuiderzee heet nou IJsselmeer

Een tractor gaat er nou greppels graven ‘K Zie tot de horizon geen schepen meer Nog een beetje weemoed. Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat wij, Nicole en ik, besloten om de Impala te laten bouwen en daarmee door Europa te zwerven. Weg van cement, zand, grind en het beton. Maar dat je werk je nooit helemaal loslaat, blijft voor velen van ons een feit. Zoals ook voor mij de

nieuwsgierigheid blijft. Je probeert de ontwikkelingen van het bedrijf waar je gedurende een aantal jaren verantwoordelijk voor bent geweest, op afstand een beetje te volgen. ‘Het gaat nu natuurlijk allemaal anders’. Een onderdeel dat op dit moment de aandacht trekt en waar ze trots op kunnen zijn, is van Holcim


Coastal, een specialist in waterbouw en kustbescherming, dat een onderdeel voor haar rekening neemt voor de bekleding van de in renovatie zijnde Afsluitdijk. 700.000 m2 wordt hiervoor geproduceerd en belegd met het speciaal ontwikkelde Basalton Quattro blok. De blokken worden geleverd vanuit Alphen aan de Rijn en per schip naar de plaats van bestemming gevoerd. Begin 90’er jaren, toen ik mijn werkzaamheden bij Gebroeders Rook, het latere Holcim Nederland, begon, was ik getuige van een bijeenkomst waarbij gevierd werd dat 100.000 m2 Basalton was geleverd voor de Afsluitdijk. Het werd afgesloten met een aangename maaltijd en leverde een oorkonde op. Ik volgde toen Cees Rook op, destijds KNMC-lid en voor een aantal van ons zeker geen onbekende met zijn schip de Rio Grande. Gebroeders Rook, zoals het toen heette, was door de familie verkocht aan de Internationale Holcim groep en de broers wilden het wat rustiger aan doen. Varen voor Cees en Martijn. Cees was een gepassioneerd ondernemer van de oude stempel, die te midden van zijn familie, waarbij ieder zo zijn taak had, voor dit onderdeel verantwoordelijk was. Hij zag grote kansen om aan te sluiten bij de ontwikkeling van een alternatief voor de bekende basalt zuil. Deze ontwikkeling, het Basalton blok/ de Basalton zuil, is in 1974 uitgevonden door de heer J.A. Kant, destijds Hoofd van de Dienstkring Hoek van Holland (o.a. de kuststreek rond de Maasvlakte en de Nieuwe Waterweg) bij Rijkswaterstaat. Door de toenemende schaarste aan ‘natuurlijk’ basalt, als gevolg van lege groeves in Duitsland en Polen en

een tekort aan vaklui om deze zuilen op lengte te hakken, ontstond het idee om een alternatief in beton te ontwikkelen. De bijkomende voordelen zoals zuilen van gelijke hoogtes, mechanisch verleggen, de tapse vorm, de open ruimtes tussen de zuilen waarbij het voegmateriaal goed blijft vastzitten en de bekleding waterdoorlatend blijft, waren evident. Het werd al heel snel een succes in heel Nederland en eind jaren ’70 is ook de Dienstkring Afsluitdijk begonnen met het jaarlijks aankopen van Basalton ten behoeve van het onderhoud van de dijkbekleding. Na 10 jaar was er reeds 100.000 ton (ca. 150.000 m2) aan Basalton zuilen verwerkt aan de Afsluitdijk. Daarna zijn de Basalton zuilen nog vele

jaren verwerkt, totdat Rijkswaterstaat de beslissing nam om de dijk aan te passen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Iets anders wat ook een beetje weemoed geeft, is de Afsluitdijk zelf. Hij beschermt ons, beperkt ons en daagt ons tevens weer uit. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. De 32 km lange Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de zee. Maar de dijk is aan vernieuwing toe. Hij voldoet niet aan de huidige wettelijke normen voor waterveiligheid. Bovendien verandert het klimaat, daardoor stijgt de zeespiegel en zullen er vaker extreme weersomstandigheden zijn. De dijk moet ons ook onder deze veranderende omstandigheden bescherming blijven bieden tegen overstromingen. We realiseren ons soms niet, wat er allemaal aan gedaan moet worden om Nederland ‘boven water te kunnen houden’ en ons als onderdeel hiervan op het water te laten varen. Daarom maken we als Nederlanders plannen en voeren die uit. Zo ook met de Afsluitdijk. De plannen in uitvoering behelzen de volgende werken: De Afsluitdijk is al tientallen jaren het voorbeeld van de Nederlandse waterbouw. Na meer dan 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Voor de toekomst zijn uitgebreide verstevigingswerken nodig: de dijk wordt aanzienlijk versterkt en volgens de specificaties zal deze bestand zijn tegen een storm die zich eens in de 10.000 jaar kan voordoen. De dam

43


moet ook de voorspelde stijging van de zeespiegel trotseren. Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) is in opdracht van Rijkswaterstaat de dijk aan het versterken en de afvoercapaciteit voor water aan het vergroten en pompen aan te brengen om meer water naar de Waddenzee af te kunnen voeren. De bouwkundig ingenieurs van nu bouwen zo op eigentijdse wijze voort op de erfenis van ingenieur Lely, waarbij ze de unieke eigenschappen van de constructie in stand houden. De Afsluitdijk gaat de toekomst in als het nieuwe icoon van de Nederlandse waterbouw. Naast de dijk worden ook de schutsluizen bij Kornwerderzand en Den Oever beter beschermd. We maken keersluizen (stormvloedkeringen) vóór de schutsluizen. Bij Kornwerderzand doen we dit aan de Waddenzeezijde om het beschermd dorpsgezicht niet aan te tasten. Zo beschermen we deze sluizen tegen de kracht van het water. DE TECHNIEK Voor dit werk maakt het consortium Levvel op de onderste helling van de dijk aan de Waddenzeezijde gebruik van ‘Levvel-blocs’ - innovatieve golf-breken-

de betonelementen, die speciaal voor de Afsluitdijk zijn ontwikkeld in een tijdelijke fabriek van Levvel in Harlingen. Bovendien is gebleken uit tests uitgevoerd in de Deltagoot, dat het Quattroblock 40% stabieler is dan de Basalton-zuil. Hierdoor kan een relatief lage zuilhoogte worden aangehouden in het ontwerp voor de Afsluitdijk, hetgeen voordelen oplevert voor wat betreft duurzaamheid, kosten en uitvoerbaarheid. Door het afwisselende gebruik van lage en hoge

zuilen ontstaan er ribbels op de dijk, zodat de golfoverslag wordt verminderd en de kruinhoogte relatief laag kan blijven. Met al deze werkzaamheden houden wij als Nederlanders ‘onze voeten droog’, kunnen we blijven varen en shanties zingen over het verleden van onze Zuiderzee. Peter Holleman Bronnen: Rijkswaterstaat, Holcim Coastal B.V.

-10%

*

met kortingscode

KNMC

Gratis pechhulp en hulpverlening in heel Nederland Vaarzeker is de enige partij in Nederland die voor een vast bedrag per maand pechhulp én hulpverlening aanbiedt. Geen gedoe, alles onder één dak.

Voor vragen en informatie:

www.vaarzeker.nl | 085-3038253 * Word nu lid en ontvang 10% korting over het eerste jaar met kortingscode: KNMC


Belangenbehartiging

VERSLAG EUROPEAN BOATING ASSOCIATION VERGADERING 23 APRIL 2021 Na wederom een noodgedwongen afzegging van de geplande fysieke vergadering in Hamburg vanwege Corona reis restricties is op de voorgenomen datum een virtuele vergadering gehouden. Vooruitlopend op de officiële verslaglegging volgt hier een samenvatting:

In zijn artikel ‘Belangenbehartiging bittere noodzaak’ wordt door Herbert Schoenmakers nog eens benadrukt dat hier meer aandacht aan moet worden besteed. Zijn verzoek om hulp van KNMC-leden hiervoor vraagt om onze bereidwilligheid. Meld u bij Herbert Schoenmakers! De EBA (European Boating Association, website https://eba.eu.com/) is een organisatie die de belangen van plezierbootvaarders behartigt. Vandaar dat we ter informatie en illustratie het verslag van de laatste vergadering opnemen in het clubblad. Alle afkortingen die worden gehanteerd vindt u in bovengenoemd artikel in dit clubblad. Dit verslag van een vergadering van de EBA is opgenomen, zoals aangeleverd. De redactie

1. Administratief Het lidmaatschap van de Polski Zwiqzek Žeglarski is beëindigd vanwege achterstallige 2020 contributie. Het financiële resultaat over 2020 is positiever uitgevallen door het niet doorgaan van twee ALV’s en aanzienlijk lagere reis- en verblijfkosten van het EBA Secretariaat vanwege de Corona reisbeperkingen. Ook van het lopende budget voor 2021 wordt om dezelfde redenen een positiever resultaat verwacht. Contributie – Door de geringe inflatie is besloten dit jaar af te zien van het verhogen van de contributie voor de volgende 2 jaar. 2. Review of EBA Strategic Plan – de evaluatie door het Executive Comité is goedgekeurd, waarbij de waardering uitging voor hetgeen bereikt is. Het antwoord op de vraag of er voldoende re-

sources zijn voor het verwezenlijken van deze doelen was dat een actieve opstelling van de leden en samenwerking in vorm van focusgroepen noodzakelijk is om zonder extra betaalde resources deze plannen te realiseren. 3. Skipper Licensing – de Europese Commissie heeft geen specifieke plannen voor een EU vaarbewijs i.p.v. het ICC (International Certificate of Competence), maar is zich bewust dat de beperkte erkenning van dit vaarbewijs een probleem is voor de pleziervaart. Mogelijkerwijs komt de Commissie met een questionnaire voor een verkenning van de problemen en wellicht worden de EBA leden gevraagd hieraan mee te werken. EBA Position Statement on Skipper Licensing heeft enige aanpassingen nodig om zeker te stellen dat ieder land zijn eigen eisen mag stellen aan het verstrekken van vaarbewijs, mits het voldoet aan de basiseisen om in de andere EU landen geaccepteerd te worden als een geldig vaarbewijs. Deze aanpassingen komen voor de komende AVL beschikbaar. De vraag over mogelijke veranderingen op het gebied van vaarbewijzen medio 2022 zoals bijvoorbeeld het beperkt groot pleziervaarbewijs in Nederland voor pleziervaartuigen tussen 25 en 40

45


meter lengte kon tijdens de AVL niet worden beantwoord en vereist wellicht een nadere onderzoek. 4. Antifouling and biocides – dit onderwerp is besproken in de ALV en gedurende de lunch in de Focusgroep. De complexiteit van dit onderwerp is het zoeken van een balans tussen het voorkomen van aangroei op het onderwaterschip met daarbij het risico van het onbedoeld verspreiden van exoten en de negatieve effecten, die veel antifouling applicaties hebben op het milieu, zoals neerslag van metalen, metaalverbindingen en biocides. De ontwikkeling van alternatieven, zoals schoonmaak technieken en andere aangroei werende applicaties zijn uitvoerig besproken het ene land is hierin veel verder gevorderd dan het andere land. Het is de motivatie uit een beter inzicht in kwalijke rol van antifoulings in combinatie met strengere regelgeving en of handhaving waardoor deze landen voorop lopen. Goed voorbeeld is dat in Zweden bodemonderzoek in de marina’s leidend is voor de consequenties van teveel neerslag uit de toegepaste antifoulings. De oproep in de Focusgroep is om nieuwe ontwikkelingen op dit gebied met elkaar te delen. EBA is partner geworden van GloFouling initiatief en staat vermeld op hun website https://www.glofouling.imo.org/ strategic-partners 5.Underwater noise – De verstrekte update van studies op het gebied van onderwater geluiden veroorzaakt door kleinere vaartuigen en de daaruit voortvloeiende discussie heeft nog niet geleid tot een beslissing over de ontwikkeling van een positon statement over dit onderwerp. https://www.youtube.com/watch?v=HJlhU-99EM 6. Brexit – drie consequenties van de brexit zijn op de GA besproken: Certificatie: vanaf 31 december 2021 moet een bestaand schip geïmporteerd vanuit de EU naar VK een keuring ondergaan om zeker te stellen dat het voldoet aan Recreactional Craft Regulations en gerechtigd is om een UK Conformity Assessed mark te verkrijgen. Omgekeerd geldt het zelfde voor een bestaande boot geïmporteerd uit het VK naar de EU om zeker te stellen dat de boot voldoet aan de Recreational Craft Directive van de EU. Eigenaren van bo-

ten gebouwd onder de CE keur en die overwegen het schip van of naar het VK te verplaatsen worden aangeraden om bewijs/informatie te verzamelen en te bewaren betreffende de locatie van het schip op 23.00 UTC 31 december 2020 voor het vastleggen van de geldigheid van de CE keur. Voor schepen, die omdat ze 24 meter of groter zijn en dus buiten de RCD vallen is certificering zeker iets om uit te zoeken bij in- of export. BTW: De eerdere discussie over in- en export was aanleiding voor een discussie over BTW, hetgeen ook nader uitzoekwerk vereist in geval van aan- of verkoop van een schip in of naar het VK. Bezoek aan VK met plezierjacht: Hier is voorbereiding zeker nodig, het begint al bij de aanschaf van de vereiste Q vlag, die vanaf de 12 miles zone getoond moet worden en het formulier C1331, dat voor vertrek beter gedownload kan worden. Details en nadere info kan gevonden worden op de volgende website: https://www.gov.uk/government/ publications/notice-8-sailing-your-pleasure-craft-to-and-from-the-uk . Ook voor de retour trip kan enige voorbereiding en oriëntatie nodig zijn. 7. CESNI en ES-TRIN – voor schepen van 20 meter of langer of voor schepen met een lengte x breedte x diepte groter dan 100 m³ of meer zijn uitrustingseisen gesteld en is een keuringscertificaat verplicht. Deze demarcatie is vastgelegd in EU besluit (EU) 2016/1629 ( Technical Requirements for Inland Waterway Vessels –TRIWV). Dit besluit wordt periodiek geëvalueerd door de Europese Commissie en EBA heeft in een brief, met argumenten onderbouwd, gevraagd om bij de komende evaluatie de noodzaak voor de 100 m³ regel voor pleziervaartuigen te heroverwegen. EBA heeft de toezegging ontvangen betrokken te worden bij de eerstkomende evaluatie, waarvoor de Europese Commissie uiterlijk 7 oktober 2021 haar documenten moet indienen. De technische- en uitrustingseisen zijn vastgelegd in een CESNI document ESTRIN (European Standard – Technical Requirements Inland Navigation) waarin de eisen waaraan pleziervaartuigen moeten voldoen separaat zijn gespecificeerd. EBA heeft i.s.m. betrokken leden een document opgesteld waarin aanpassingen voor de eisen te stellen aan

plezier vaartuigen worden voorgesteld en gemotiveerd. De behandeling van dit document ligt nu voor in de zgn CESNI – PT werkgroep. In de maart vergadering van deze werkgroep zijn de eerste 4 aanpassingen van de ongeveer 20 voor het eerst besproken. De volgende mogelijkheid voor het bespreken en eventueel accepteren van de aanpassing is de vergadering in juni 2021. Binnen EBA is een ES-TRIN Focus groep actief waaraan Nederlandse EBA leden (KNMC, KNWV en LVBHB) deelnemen. Deze Focus groep is tijdens de lunch break van de ALV virtueel bijeengeweest. 8. UNECE meetings – tijdens de 36ste vergadering van de CEVNI Expert Group in februari 2021 werden de EBA met betrekking tot een vergelijkbaar visualisering systeem voorstellen afgewezen. Wel was er een aanpassing mogelijk zodat kleine schepen niet hoeven te voldoen aan de Inland ECDIS, als er wel een AIS aan boord is. Onder item 3 is reeds de ontwikkelingen op het gebied van het ICC besproken. 9. CCNR – Mona Küppers heeft de EBA vertegenwoordiging bij CCNR op zich genomen, maar heeft door thuiswerkende medewerkers moeite om telefonische contact te leggen. Het tijdspad voor het beslissen over het Duitse voorstel om voor pleziervaartuigen kleiner dan 20 meter de noodzaak voor een Rijnpatent te laten vervallen is nog niet duidelijk. In het betreffende voorstel moeten de schippers van deze pleziervaartuigen wel in het bezit zijn van een geldig vaarbewijs, tenzij het motorvermogen 15 pk of lager is. Dit is nu nog 5 pk. 10. Ontwikkeling van regelgeving betreffende Nederlandse windparken in de Noordzee – in tegenstelling tot Deense, Duitse en Engelse windparken op de Noordzee wil de Nederlandse overheid de windparkgebieden in tweede aanleg bestemmen voor ander gebruik of nieuwe ontwikkelingen zoals vis farms of voor ander vormen van opwekken van duurzame energie. Dit leidt ertoe dat de doorvaart van de windpark gebieden voor de pleziervaart beperkt is tot corridors.

26 april 2021 Bouke Veltman (LVBHB), Willem Dekker (KNWV) Harm Smidt en Dirk Jan Zwart (KNMC)


Terug naar ‘Toen in de binnenvaart’, deel 8

Al vanaf 1968 ben ik logboeken gaan bijhouden met technische informatie, maar nog meer de verslagen van de avonturen, die ik met diverse schepen beleefde. De eerste keer gaf mijn moeder me de schrijverspen voor het logboek aan boord van de tjalk Saba, daar kwamen al snel foto’s bij en zo werd het een leesvriendelijk boekwerk, waar ook onze gasten graag hun verslag in deden. De jaren met onze zeilboten, vaak in Zeeland of de Noordzee, richting Engeland en Frankrijk, bleken voldoende stof te hebben om jaarlijks een bureauagenda te vullen. Als er kleinkinderen komen en we kiezen voor een motorboot, om de Europese binnenwateren te gaan verkennen, worden de logboeken weer wat creatiever en is er meer plaats voor wat plak- en tekenwerk. Vooral Peter kan met de kleinkinderen ‘monsterlijk’ voor de dag komen.

Mediterranean Yacht Rally) waar 100 zeilen motorjachten aan meededen, was een verhaal apart. Om diverse veiligheidsregels en protocollen, voer je vooral ’s nachts en kwam je in de vroege ochtend in een haven aan. Wij hebben de landen Turkije, Cyprus, Syrië, Libanon, Israël en Egypte op een bijzondere manier leren kennen en werden overal zeer gastvrij ontvangen. Maakten mooie reizen door het binnenland en zagen prachtige steden en oude opgravingen, waarvan inmiddels een groot gedeelte verdwenen is. Ik noem Aleppo alleen als voorbeeld van zo’n stad en de havenplaats Latakia is ook grotendeels verwoest. Soms lijkt het wel alsof ik het allemaal gedroomd heb, na alle ellendige beelden die we daarna op t.v. zien. Een dergelijke reis zou nu dan ook onmogelijk zijn. Er verschenen van mijn hand ook verslagen van onze terugreis van Turkije, het uitklaren in Istanbul, de passage van de Zwarte Zee en de aanloop via het kanaal bij Constanta naar de Donau. Deze reis door 7 Europese landen, die we later nog eenmaal vice versa voeren, heeft toch wel de meest interessante verhalen voor ons motorbootvaarders. Dergelijke reizen zijn niet voor iedereen weggelegd, maar je kunt heerlijk meegenieten van de avonturen, lezend in het clubblad in een relaxfauteuil.

Vanaf 2004 ben ik voor de KNMC vanuit Turkije verslag gaan maken van onze avontuurlijke reizen langs de Oostkust van de Middellandse Zee tot aan Port Said in Egypte. De Emyr reis, (Eastern

In oktober 2006 kwamen we voor het eerst met de Impala in Nederland aan. We hadden tijdens de winterprogramma’s al kennis met diverse KNMC-leden gemaakt en zo

Deze maal neem ik u mee terug naar een recenter verleden, naar aanleiding van de ‘Schrijverspen’ die ik dit voorjaar mocht ontvangen van de KNMC en waar ik zeer erkentelijk voor ben. Hoe kom je aan zo’n eervolle ‘Schrijverspen’? Allereerst laat ik u de lijst van 14 schrijvers, die mij voorgingen, zien. Dat waren: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Collectief Frankrijkploeg Oskam, Satter, van der Kwaak en Smaal Cees Hoogduin Eiso Vos Claartje Stuit Marijke van den Hoek Sjoerd Valk Jan Nome Wolf Lijmer Niet uitgereikt Paul Graafland Henk de Velde Karin Klomp Nicole Rensen Ida Beemster

konden we in 2007 mooi aansluiten bij de Estafettetocht, waarbij we een groot gedeelte van Nederland in clubverband bezochten. Tijdens het eerste palaver op de steiger, werd er dan door de Toertochtleider een vrijwilliger aangewezen, om verslag te doen van zo’n week. Wij hebben in de jaren dat we in Nederland waren aardig wat Toertochten meegevaren en daarbij kregen we vaak toegang tot interessante natuurgebieden en gebouwen, deden leuke workshops en hadden reuze plezier met onze vaarvrienden. Toen Johan Schaaf, als hoofdredacteur van het Clubblad, mij vroeg een rubriek te schrijven, over mijn vaarverleden in de binnenvaart, met een link naar ons varen met een motorboot nu, maar wel op diezelfde wateren, kon ik me daar wel iets bij voorstellen, dus werd het ‘Terug naar toen in de binnenvaart’. Nicole Rensen a/b Impala

47


Adverteren in dit magazine? info@addegraafmedia.nl

Tel. 0416-760400 TRUDESIGN KUNSTSTOF AFSLUITERS EN FITTINGS

Vrij van corrosie en electrolyse. Ankreo, de spudpaal

Glasvezel versterkt nylon6 composiet, oersterk, ultra licht, UV bestendig en bestand tegen chemicaliën.

voor het optimale gemak bij het afmeren. Eenvoudig voor anker met één druk op de knop.

Afmeren zonder stress! www.ankreo.nl 0653354440

Kogelkranen, huiddoorvoeren, tules, koppelstukken, verlopen, beluchters, Y-stukken en 2 wegkranen.

www.roschmarine.nl

info@roschmarine.nl | tel. 075-6218072


Storm op de Waal samen met Edward A. Murphy of ik zoek een fictief persoon of dier en een enkele keer mag mijn vrouw voor lijdend voorwerp spelen. Dat laatste leer je snel af als je een flinke klap van haar welgevulde tas in ontvangst hebt mogen nemen – ze heeft nl. een met lood gevulde tas waarop een feesttaart jaloers zou zijn. Zelfs mijn graad in de Chinese vechtsport ‘Fu Jong Hai’ helpt dan niet meer. Twee weken paracetamol en daarna moederziel alleen een week in de voorkajuit slapen.

Code geel, code oranje? Het woord ‘orkaan’ klinkt angstaanjagend. Geef hem ook nog een naam en we denken dat ons kikkerlandje een equivalent is van St. Maarten of Miami. Code oranje heeft tegenwoordig een dubbel negatieve betekenis. Storm en beperkingen. Laatst kwam ik tot de ontdekking dat van elke tien verhaaltjes die ik schrijf, er zeker acht zijn die over problemen gaan. Logisch natuurlijk, want goed nieuws levert nu eenmaal geen spannend verhaal op. Zelf ben ik vaak het lijdend voorwerp,

Maar nu even de wet van dhr. Edward A. Murphy in Gorinchem. Deze wet had natuurlijk nooit aangenomen mogen worden in de 2e kamer, maar dat ter zijde. Storm op de Waal en Boven-Merwede. Heel eng allemaal, met vaag een heuse tornado in beeld. Zie de bijgaande foto die niet is gemanipuleerd. Bij dit weer denk je eerder aan een ‘Ark’ en ‘Dieren verzamelen’ dan aan een steigerborrel. Het gaat zo heen en weer dat ik er niet aan moet denken het trapje naar de kajuit af te dalen. Weten jullie hoeveel ongelukken er op trappen gebeuren? Zesmaal zoveel als in het verkeer! Dat is gewoon in huis en daar staat een trap nog stil. Behalve als je echt te veel gedronken hebt natuurlijk .... Huizenhoge golven en hoosbuien zijn vandaag ons deel, maar vanuit het dal

gaan alle wegen gelukkig weer omhoog. Een paar dreunen binnen in de kajuit verraden dat wij niet helemaal goed voorbereid waren. Onze mooie globe ligt in twee delen op de houten vloer. Flink balen, want alles wat met landkaarten te maken heeft is onze gezamenlijke hobby. Met een straffe wind vinden we uiteindelijk een veilige haven in het plaatsje Gorinchem. Dit keer aan een steiger met zo’n super verwaarloosde poepzuiger voor onze neus. Lozen en verwaarlozen, een vreemde combinatie, maar dit onderwerp bewaar ik voor een ander moment, want dat wordt weer actueel. Het gaat allemaal nog steeds over die meneer Murphy hè, die nog steeds bij ons aan boord te gast is en aangegeven heeft lid te willen worden van onze club. Even een oorlam om bij te komen en daarna Gorinchem onveilig maken. In een leuk straatje met allerlei curiosawinkeltjes zien wij plots een prachtige globe in de etalage staan. Groter en mooier dan onze oude en niet duur. We laten hem door de vriendelijke verkoopster wegzetten, om hem vlak voor sluitingstijd weer op te halen. Vanwege de gestaag vallende regen zou ik hem anders onder mijn jas moeten beschermen en dan denken ze in een restaurant natuurlijk dat we

49


Wilt u met uw motorjacht op vakantie naar de allermooiste plaatsen in Duitsland en Frankrijk aan de Rijn?

Mannheim-Ludwigsh. vertrek 26-04-2021

Wij organiseren transporten, waarbij we uw jacht vervoeren in het ruim van een binnenvaartschip de Rijn op. U kunt op die manier al uw vakantiedagen benutten op deze mooie rivier of een van de mooie zijrivieren. Aan het eind van uw vakantie kunt u stroomafwaarts de Rijn af richting Nederland.

Koblenz-Lahnstein vertrek 05-07-2021

Hoe gaat het in zijn werk?

bijv. Heilbronn vertrek 12-07-2021

bijv. Frankfurt vertrek 26-07-2021

bijv. Basel vertrek 09-08-2021

Uw jacht wordt door een gerenommeerd kraanbedrijf in een centraal gelegen Nederlandse haven aan boord gehesen in het ruim van een binnenvaartschip en zorgvuldig door ervaren mensen op bokken vastgezet. Als uw jacht ingeladen is bieden wij u de service om u naar het dichtstbijzijnde treinstation te vervoeren. Als alle jachten ingeladen zijn vertrekt het schip naar de plaats van bestemming. Drie à vier dagen later organiseren wij een touringcar, die u naar de plaats van bestemming brengt. U komt aan in de haven, uw jacht wordt uit het schip gehesen en voor u in het water gelegd. U neemt uw jacht in ontvangst en vanaf dat moment begint de ultieme vakantie! U kunt vanaf die plaats alle mooie zijrivieren (Neckar, Ruhr, Moezel, Main, Donau, Lahn, enz.) bevaren en/of op uw eigen tempo stroomafwaarts de Rijn af zakken richting Nederland. U komt dan langs de allermooiste plaatsen, zoals Mainz, Bingen, Rudesheim, St Goar (Lorelei), Lahnstein, Koblenz, Andernach, Bonn, Keulen, Dusseldorf en Duisburg. En dat alles beleeft u aan boord van uw eigen motorjacht!

Maandag 26 april 2021 organiseren we ons eerste transport naar Mannheim-Ludwigshafen. Er is nog plaats voor 12 jachten.

Mannheim-Ludwigsh. vertrek 19-07-2021

bijv. Stuttgart vertrek 02-08-2021

bijv. Koblenz vertrek 16-08-2021

Alle prijzen zijn inclusief! • Vervoer naar het station in Nederland en vervoer naar uw vakantiebestemming in Duitsland • Uw jacht is tijdens ons transport compleet verzekerd (in de kraan en in het binnenvaartschip)! bijv. Straatsburg vertrek 11-10-2021

Mocht u na dit lezen geïnteresseerd zijn in een van onze geplande reizen, dan kunt u zich hier inschrijven. Hebt u eerst nog vragen, wilt u nog aanvullende informatie of gaat uw voorkeur uit naar een andere datum en/of andere bestemming, dan kunt dit aangeven in het contactformulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

nog te bepalen vertrek 18-10-2021

Met vriendelijke groeten, Marco van Oeveren en Bram Sturm nog te bepalen vertrek 18-10-2021

Kadeweg 39, 3241 SE Middelharnis • +31(0)6 21672214 • info@liftaboat.nl


al gegeten hebben. Even voor zes uur halen wij de nieuwe aanwinst op en vinden onze weg terug naar de boot. De volgende ochtend willen we vroeg weg vanwege het tij op de Noord. Nog even de nieuwe aanwinst in elkaar zetten voordat ik ga douchen, maar … dat is balen! De twee helften van de bol zitten scheef over elkaar vastgelijmd. Vreselijk! Dat wordt terug naar de winkel, maar die gaat pas om één uur open die middag. Eerst maar rustig douchen en daarna plof ik in adamskostuum op de bank en hoor een knak. Dat was mijn bril en niet die van meneer Murphy. Op dit vroege ochtenduur heeft uw verslaggever/ scribent nog geen koffie gehad dus, beste lezers, vergeef mij nog even wat ongenuanceerde zinnetjes. Tot mijn grote ergernis geraakt het vrouwtje in een vreselijke lachstuip. Met een woeste beweging maak ik de koelkast open op zoek naar de snellijm. De twee delen van de bril houd ik één minuutje stijf tegen elkaar, laat

vervolgens los en … ik heb weer twee delen in mijn handen. Ik val ten prooi aan de wanhoop. S.O.S. (betekent Slower/Older/Smarter). Dat derde woord geldt trouwens niet voor mij. Veel gaat erg goed bij ons, maar met Murphy als gast aan boord niet. Of het van de spanning en ergernis komt weet ik niet, maar er ontstaat

ook nog plotseling een knallende ruzie in mijn darmen. Weet uit ervaring dat een bedrijfsongeval daarna in een klein hoekje zit. Maar ja, beter op de boot dan in een elektrische auto met bijna lege accu’s. Dan weet je op twee fronten niet meer of je het haalt. Het mooie aan varen is constant bezig zijn met problemen, of met ......niets, of ... met je nergens druk om maken, of je te vermaken met leedvermaak. Alles gaat prima, positief blijven denken makker! Heb ik ooit een cursus in gevolgd. Daar leerde ik dat als er een vogel op je hoofd poept, je super blij moet zijn dat een koe niet kan vliegen. Gelukkig hebben we fantastische KNMC-vrienden! Dit domme verhaaltje deel ik dus graag met jullie, geachte waterpadvinders … en natuurlijk ook met ‘dhr. Edward A. Murphy’ ons laatst aangemelde lid. Hij komt wat mij betreft niet door de ballotagecommissie. Allemaal goede vaart en tot mijn volgende spreekbeurt …. alweer in september.

Paul Graafland

Commissie Ledenservice

Sinds een halfjaar ben ik, Hannes Soeters, verantwoordelijk voor de Commissie Ledenservice. Deze service heb ik overgenomen van Herbert Schoenmakers die deze vele jaren met veel enthousiasme vorm heeft gegeven. Zelfs in de coronatijd heeft hij geprobeerd om interessante activiteiten te ontplooien, helaas zonder resultaat. Nu het ernaar uitziet dat we weer meer mogen doen, ga ik er vanuit dat de activiteiten die ik gepland heb voor het na- en voorjaar door kunnen gaan.

Voor het najaar staan twee activiteiten in de planning: 1. Lezing van de TU Delft over de toepassingen van waterstof in de scheepsvaart. Huidige en toekomstige stand van zaken. Aangezien waterstof de eerstkomende jaren niet beschikbaar zal zijn, wordt er ook ingegaan op de mogelijkheden van elektrisch varen en hybride varen; 2. In het verlengde van waterstof biedt de firma AquaSolar in Sneek een lezing aan over zonnepanelen en alles wat daarmee samenhangt. De doelstelling is om enkele dagen zonder walstroom de accu’s voldoende op te laden zodat er elektrisch gekookt kan worden, warmwater beschikbaar is etc, etc.

Voor het voorjaar zijn de volgende activiteiten gepland: 1. Bezoek aan de Yerseke Watersportservice, zij hebben de ‘Hull Vane’ ontwikkeld. Dit is een Nederlandse uitvinding om schepen comfortabeler en efficiënter te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een onderwatervleugel die de energie van de hekgolf omzet in voorwaartse stuwkracht; 2. Verder staat er, iets meer voor de dames, een kledingshow op het programma bij Vrolijk Watersport te Scheveningen. Details worden nog nader besproken, de heren zullen zeker niet vergeten worden. Ik hoop jullie een interessant aanbod te doen, ik vind het interessante onderwerpen maar ja, ik organiseer het dan ook zelf. Hebben jullie activiteiten die interessant zijn voor de Ledenservice schroom dan niet mij te mailen: ntenledenservice@knmc.nl

Hannes Soeters

51


(Voorheen Legerstee)

DOOR NIEUW WATERPLAN MOOIE 14-20M LIGPLAATSEN BESCHIKBAAR GEKOMEN! Marina Hellevoetsluis is gelegen in de vesting van Hellevoetsluis. Deze prachtig gesitueerde en recent aangelegde jachthaven is van alle gemakken voorzien en heeft ruime ligplaatsen. U vaart de haven binnen bij de Vuurtoren en achter de draaibrug zijn de ligplaatsen van Marina Hellevoetsluis aan uw linkerzijde. U ligt met uw schip dus midden in het bruisende centrum waar zomers vele evenementen worden georganiseerd. Zo is er ook meer dan voldoende te beleven voor als u een dag niet wil uitvaren! De ligging van Hellevoetsluis is centraal in de DELTA. Via Stellendam vaart u zo de Noordzee op, maar u kunt ook kiezen voor een tocht over de rivieren via het Spui. Kortom, geen betere thuishaven dan Marina Hellevoetsluis. Er is nog een ligplaats voor u beschikbaar! Neem contact op over de mogelijkheden voor proefliggen. Westzanddijk 71, 3221 AW Hellevoetssluis | tel. (0181) 31 21 66 info@marinahellevoetsluis.nl | www.marinahellevoetsluis.nl

E-mail: info@maritiemcentrumheusden.nl www.maritiemcentrumheusden.nl

Tel. 0416 - 66 13 99

Brandstoffen: Gulf Diesel Green Gulf Super Plus 98 Green Shell GTL Fuel

Watersportwinkel • Brandstofstation • Jachtendok • Reparatie en installatie service • Altijd professionele hulp.

www.luxejachtverzekering.com

Een luxe verzekering voor grote en kleine jachten www.klompbv.com

Tel. +31 (0)73 551 23 67 Dorpstraat 2 5293 AM Gemonde

Tel. +32 (0)499 70 47 10 Gorzendreef 17 2360 Oud Turnhout


De zaak van het zelfbouwschip

Meneer Radcliffe dacht een originele Breehorn te kopen. Na de koop bleek het om een zelf afgebouwd schip te gaan, waarvoor Breehorn alleen het casco en de motor had gebouwd. Laatst weer in de krant: een aan Rembrandt toegeschreven schilderij blijkt van een van zijn leerlingen! Deze tegenvaller, die niet alleen artistieke maar ook financiële consequenties heeft, kan ook bij schepen spelen. Zo werd recent nog een schip verkocht als een origineel Pieter Beeldsnijderontwerp, terwijl het volgens de koper ging om diens restyling van een bestaand scheepstype. Maar ook de zaak van meneer Radcliffe speelde kortgeleden in mijn praktijk: meneer Radcliffe is Engelsman en kreeg een advertentie onder ogen die in ronkende bewoordingen repte over een zeer mooie Breehorn 37 in fantastische staat. Een absolute musthave. Meneer Radcliffe toog naar de verkoper die hem het schip liet zien. Inderdaad, het was een mooi schip en op het oog ook in redelijke staat. Met de aanprijzingen over de werf Breehorn en de daardoor veronderstelde kwaliteit

was meneer Radcliffe overgehaald. Hij had zich (achteraf) helaas onvoldoende de consequenties gerealiseerd van de bepaling in de overeenkomst omtrent het recht op keuring, die helaas nog steeds voorkomt in koopcontracten. Die bepaling houdt in dat het recht op keuring pas bestaat ná het aangaan van de overeenkomst en dat pas recht op ontbinding bestaat wanneer er gebreken blijken waarvan de reparatiekosten bijvoorbeeld meer dan tien procent van de koopsom bedragen. Bij die keuring werd de conditie van de Breehorn over het geheel als goed beoordeeld. Er was alleen een probleem met de gasinstallatie. Aangezien technische documentatie ontbrak, ging de expert op onderzoek uit en deze constateerde vervolgens dat het schip geen CE-markering had. Aangezien het schip van na 1998 was, zou het deze wel moeten hebben. De werf kwam met de curieuze mededeling: “Het schip is afgebouwd door de eerste eigenaar”. Hè, dacht Radcliffe, ik heb toch een originele Breehorn 37 gekocht? De verkoper bekende vervolgens dat hij in de brochure niet had vermeld dat er weliswaar sprake was van een door Breehorn in zijn opdracht gebouwd casco en motor, maar dat hij de verdere bouw van het schip - interieur, dek en tuigage - zelf had uitgevoerd. Nu waren de rapen gaar! Meneer Radcliffe had zijn vertrouwen in het schip verloren en weigerde dit af te nemen. De verkoper dreigde met gerechtelijke stappen en meneer Radcliffe bezocht mr Hommersom. Had de verkoper nu wel of niet geleverd wat partijen hadden afgesproken? Meneer Radcliffe stelde dat de suggestie dat het ging om een originele Breehorn, voor hem een doorslaggevend argument was geweest om het schip te kopen. Ook zou, nu bekend was dat het geen originele Breehorn was, de waarde van het schip tien tot dertig procent lager zijn. In hoeverre was nu de verkoper te verwijten dat hij niet had gezegd dat hij

het schip zelf had afgebouwd? Naar de letter geredeneerd had de koper natuurlijk Radcliffe volledig moet informeren en bijvoorbeeld in de advertentie moeten zeggen dat hij het schip in eigen beheer had afgebouwd. Het spanningsveld zat in het feit dat de brochure repte van een Breehorn en dat de verkoper strikt gesproken ook een Breehorn had geleverd, namelijk een door Breehorn gebouwd casco en motor, zelfs met HIN-nummer. Het was vervolgens aan meneer Radcliffe om te bewijzen dat voor hem de overweging dat het een volledig originele Breehorn was, doorslaggevend was geweest, en dat hij dit ook met zoveel woorden aan de verkoper zou hebben gezegd. Een lastig probleem. Wat was zijn schade? De expert had namelijk vastgesteld dat het schip door de verkoper op zeer kundige wijze was afgebouwd en op een aantal onderdelen zelfs degelijker was uitgevoerd dan de originele Breehornversie. Dan zou alleen nog het argument overblijven van de veronderstelde waardedaling, maar dat zou weer door Radcliffe moeten worden bewezen, met expertise- en alle procedurele kosten van dien. Ik bereikte uiteindelijk een oplossing. De geconstateerde gebreken werden door de Breehornwerf verholpen. Hoewel het een zelfbouwschip was en in principe geen CE-markering hoefde te hebben, werd een zogenaamde ‘post construction inspectie’ uitgevoerd en het keurmerk alsnog afgegeven. Hiermee werd het vertrouwen van meneer Radcliffe in het schip hersteld. Tip: wanneer voor u belangrijk is dat het schip is gebouwd door een bepaalde werf of van een specifieke ontwerper is, maak dan altijd expliciet duidelijk aan de verkoper dat deze eigenschappen voor u zeer belangrijk zijn en vraag ook voordat u de overeenkomst sluit bewijsstukken van de originaliteit van het schip.

Frits Hommersom

53


NEDERLAND WINT

Wij zijn Nederlandse Loterij. Een nieuwe naam achter zeven bekende kansspelen. Samen gaan wij voor een gezonder, socialer en gelukkiger Nederland. Daarom investeren we onze opbrengst in de Nederlandse samenleving. Met een flink deel daarvan steunen we doelen op het gebied van sport en bewegen. Samen maken we sport en beweging bereikbaar voor iedereen. Van jong tot oud, van Olympisch tot paralympisch, en van revalidatie tot gehandicaptensport. Want kinderen krijgen bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen door te sporten, ouderen maken meer contact en de maatschappij wordt sterker door gezonde en fitte mensen. Door mee te spelen met één van onze kansspelen, weet je één ding zeker: je draagt bij aan een gelukkig en gezond Nederland.

NEDERLANDSELOTERIJ.NL


KNMC Clubkleding (alle clubkleding wordt voorzien van KNMC logo / op de clubblazer komt de clubbadge)

Clubblazer Heren donkerblauw

Bodywarmer Burney dames en heren marine blauw

Trui heren Ashland donkerblauw

Damesjas Islandblock donkerblauw ook verkrijgbaar in herenmodel

Softshell dames Skeleton oceaan blauw

Vest heren Novahill donkerblauw

Harrington jas voor dames en heren donkerblauw

Softshell heren Skeleton marine blauw

Polo heren Avon Polo dames Avon donkerblauw en rood donkerblauw en rood

Meer informatie over de clubkleding (maten, maattabellen, samenstelling en prijzen) vindt u op de ledensite van de KNMC. De clubkleding kan besteld worden via de ledensite www.knmc.nl. Het secretariaat stuurt de bestelling door naar de leverancier, die vervolgens het KNMC logo borduurt op de kleding en het product rechtstreeks naar de besteller toestuurt.

55


KNMC Clubartikelen

Luxe caps

Clubdas

Clubsjaal

Vlaggen 120 x 180 / 100 x 150 / 80 x 120 cm.

Standaard Clubwimpel 30 x 50 cm. Toertochtvlag

Het KNMC Journaalboek

Dasspeld

Grote KNMC Sticker Blauwe of witte letters

Broche

Manchetknopen

Badge

Edge sticker KNMC voor op de auto

Clubspeld vlag

Clubspeld

Set knopen 12 stuks

De nieuwe CD van het KNMC Schipperskoor

Multitool

De clubartikelen kunnen besteld worden via de ledensite www.knmc.nl.


UW BOOT VERKOPEN? SIT BACK AND RELAX...

hip zo naar U vaart uw sc n van onze binnen bij éé rkoophavens! overdekte ve

limburg, Belgie en thuishaven

Het kopen en verkopen van een jacht is zowel een emotionele als een financiële beslissing. Uw jacht is uw persoonlijk bezit, een thuis op het water, een toevlucht van de alledaagse stress aan wal. Hoe wij dit zo goed weten? Wij van De Valk delen uw liefde voor het water. Onze diensten zorgen er daarom voor dat u optimaal van uw vrije tijd op het water kunt genieten. Wij bieden namelijk bemiddeling tussen kopers en verkopers en beschikken over uitgebreide ervaring door de verkoop van duizenden schepen.

geopend zijn. Of u nu kiest voor een plek binnen in de overdekte verkoophaven, op de wal, in een verwarmde hal of aan de verkoopsteiger, uw jacht wordt door ons tot in de puntjes toe verzorgd. Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze 20 vestigingen via: 0888 - 338222 of kijk op www.devalk.nl

Uw jacht kan ter verkoop worden aangeboden vanuit uw eigen ligplaats of één van onze showrooms op A1-locaties, die 7 dagen per week

WWW.DEVA LK .N L A M S T E R D A M

|

L I M B U R G

B E L G I E

C O S TA

|

B L A N C A

H I N D E L O O P E N

|

|

C O S TA

|

L O O S D R E C H T

T H U I S H A V E N D E L

S O L

|

|

|

M O N N I C K E N D A M

A N T I B E S

C R O AT I A

|

|

C O R F U

|

B A R C E L O N A |

H A M B U R G

|

S I N T |

A N N A L A N D

|

S N E E K

B A R C E L O N A - G E R O N A

K I E L

|

PA L M A

|

P O R T U G A L


14000 m2 overdekte stalling | 100-tons kraan | 52 meter schilderloods | 52 meter werkloods | jachthaven | verkoophaven | watersportwinkel | total shipmanagement

MOTORBOOT KOPEN OF VERKOPEN?

Verkoophaven met > 150 motorboten 7 dagen per week geopend

WWW.ELBURGYACHTING.NL

☎ 0525 68 68 68

Profile for KNMC

2021-03 Juni  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded