Page 1

Sustav jedinstvenog elektroni훾kog prikupljanja statisti훾kih podataka o poslovanju knji탑nica Informativni utorak 5. velja훾e 2019.


 Čl. 6 (st. 3) – „Knjižnice su obvezne prikupljati statističke podatke o svome poslovanju i unositi ih u sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu…”

Prije unosa

 odabir godine (2018. / gore desno – padajući meni)  pripremiti podatke  period (školska godina / kalendarska godina)  tjedan prikupljanja podataka (sredina studenog, drugi tjedan travnja)  pripremiti korisničko ime i zaporku


 period unosa (11. ožujka – 22. ožujka) kontrola Matična i razvojna služba

Tijek

 komunikacija / ispravci  zaključavanje (travanj)  analiza  izvještaj


 podaci bi trebali biti isti kao i prošle godine  moguće drugačiji grafički izgled!

Unos

 upute osvježene  na svakoj stranici


URL: hk.nsk.hr


Opći podaci o knjižnici


Usluge i koriĹĄtenje


Fond Fond školske knjižnice


Fond Prinova (nabava)


Fond Otpis


Pristup i oprema


Proračun i troškovi


Osoblje knjiĹžnice


na svakoj stranici

spremiti promjene

Profile for Knjižnice grada Zagreba

Sustav jedinstvenog e-prikupljanja statistickih podataka o poslovanju knjiznica  

Sustav jedinstvenog e-prikupljanja statistickih podataka o poslovanju knjiznica  

Advertisement