Page 1

DJEČJA KNJIŽNICA MARINA DRŽIĆA Zagreb, Držićeva 10

PREPORUČNI POPIS KNJIGA ZA RODITELJE (izdanja 2009. - 2011.)

TATINA KUHARICA Prilog: Knjižnična graña o prehrani djece i mladih

Zagreb, listopad 2011.


Ovaj preporučni popis knjiga s anotacijama za roditelje predstavlja preporučni izbor naslova iz naše RODITELJSKE ZBIRKE objavljenih 2009.- 2011. godine kojim nastojimo pomoći roditeljima i svima koje zanima odgoj i druženje s djecom. Anotacijama tj. kraćim sažetim bilješkama pružaju se najosnovniji podaci o izdavaču, vrsti, sadržaju i namjeni publikacije.

Sastavile: Đurñica Križanić Delač, dipl. knjižničarka Željka Krušlin, dipl. knjižničarka


PSIHOLOGIJA

ALDORT, Naomi Što nas djeca mogu naučiti : [odgajajući svoju djecu, odgajamo i sebe] / Naomi Aldort. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2011.

Ovaj priručnik daje niz savjeta kako uspješno odgojiti dijete bez „bolnih“ pedagoških metoda. Sadrži niz primjera kako odustati od ukora, kazni ili prijetnji, imati stvarnu kontrolu prilikom odgoja, te odgojiti djecu koja će biti sposobna suočiti se sa stvarnošću vlastitom emocionalnom snagom i mudrošću, te postati osobe koje će se primjerno i odgovorno ponašati u budućnosti.

ATTWOOD, Tony Aspergerov sindrom : vodič za roditelje i stručnjake / Tony Attwood. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009. Ljudi s Aspergerovim sindromom percipiraju svijet drugačije od ostalih i za njih je taj način smislen, ali ih često dovodi u sukob s konvencionalnim (tj. većinskim) načinima mišljenja, osjećanja i ponašanja. Roditelji, drugi članovi obitelji i stručnjaci moraju shvatiti gledište ljudi s Aspergerovim sindromom da bi s njima mogli učinkovito raditi. Tony Attwood načinio je inventivni skok u svijet toga sindroma, on osjeća istinsku empatiju prema djeci i odraslima o kojima piše. Knjiga donosi detaljne rasprave o problemima s kojima se susreću ljudi s Aspergerovim sindromom i praktične savjete za pomoć u njihovu prevladavanju ili kompenziranju.

BERGMANN, Wolfgang Disciplina bez straha : kako steći poštovanje naše djece, a ne izgubiti njihovo povjerenje / Wolfgang Bergmann. – Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009.

Mnogi roditelji često postavljaju ista pitanja: kako odgojiti disciplinirano dijete koje nema straha od roditelja i okoline, kako steći poštovanje djece, kako zadobiti njihovo povjerenje, kako nešto zabraniti a ne zamjeriti se itd. Odgovore na ta pitanja nudi autor ove knjige, dječji i obiteljski terapeut prepun iskustva u razvojnoj psihologiji i odnosu djece i roditelja.

3


COOPER, Scott Braniti se riječima : kako poučiti djecu umijeću verbalne samoobrane : (priručnik za roditelje i učitelje) / Scott Cooper. – Buševec : Ostvarenje, 2009.

Knjiga objašnjava kako poučiti djecu umijeću verbalne samoobrane te kako ostvariti učinkovitu komunikaciju. Kroz niz praktičnih i jednostavnih savjeta pomaže djeci nositi se s krizama u odnosima s ljudima i negativnim mislima u vlastitoj glavi, za dobrobit i jačanje karaktera.

ENNULAT, Gertrud Strahovi u dječjem vrtiću : priručnik za roditelje i odgojitelje : [pomognimo djeci pri njihovu suočavanju sa strahovima] / Gertrud Ennulat. – Split : Harfa, 2010.

Osnovna ideja iznesena u ovom priručniku jest ta da se strah počinje shvaćati kao posve prirodan osjećaj. Potrebno je upoznati uvjete nastanka straha i shvatiti kako djeluje u odreñenom društvenom okruženju. Negiranje ili potiskivanje straha vodi u sve veći strah, a njegovo prevladavanje izaziva osjećaj ponosa, hrabrosti i osloboñenja. Drugi dio knjige pokazuje brojne mogućnosti prevladavanja strahova : razne igre, stvaralačke ideje, pjesme, priče i bajke koje djeci nude zaštićen okvir u kojemu mogu iskušati i strah i hrabrost.

KAMAROVSKY, Elena Tajne uspješnog učenja : razvijamo pamćenje, ustrajnost i koncentraciju : [praktičan vodič za pomoć učeniku] / Elana Kamarovsky. – Zagreb : Planet Zoe, 2010.

Praktičan priručnik namijenjen roditeljima koji žele pomoći svojoj djeci da što lakše i uspješnije usvoje školsko gradivo i ovladaju tehnikama uspješnog učenja. Prvi dio knjige obrañuje motivaciju, drugi pamćenje i koncentraciju, a treći donosi konkretne upute i savjete roditeljima kako pomoći djeci da uspješnije uče. Knjiga je opremljena CD-om koji sadrži testove pamćenja, koncentracije i motivacije za sve razrede osnovne i srednje škole.

4


KAST-Zahn, Annette Svako dijete može naučiti pravila / Annette Kast-Zahn. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2009.

U ovom obnovljenom izdanju svoje uspješnice Annette Kast-Zahn pokazuje vam kako možete s ljubavlju, a u isti mah i dosljedno, odgajati svoju djecu od dojenačke dobi do desete godine života. Doznat ćete kako možete uspješno postaviti granice i uspostaviti pametna pravila ponašanja za skladan obiteljski život u kojem se djeca i roditelji meñusobno pomažu i poštuju.

LANIADO, Nessia Tko te naučio tako ružne stvari? : (kako se suočiti i ispraviti neprihvatljiv dječji rječnik) / Nessia Laniado. – Rijeka : Studio TiM, 2009.

Autorica nudi praktične savjete koji će poslužiti roditeljima, odgojiteljima i nastavnicima da poboljšaju komunikaciju s djecom, počevši od problema s kojima se susrećemo od njihove najranije dobi pa sve do interakcije s tinejdžerima. Neposluh, prkos, ružne riječi – samo su neki od njih, a kroz mnoštvo primjera i opisa konkretnih situacija ova knjiga pomaže u shvaćanju i pronalaženju njihova uzroka te ispituje i nudi mogućnosti njihova prevladavanja.

MASLIN, Bonnie Birajte roditeljske bitke / Bonnie Maslin. – Split : Paralele, 2009.

Kako odgojiti dijete najčešće je pitanje svakog roditelja. Odgoj bez pogrešaka ne postoji, ali kako pogreške svesti na najmanju mjeru možemo saznati u ovoj knjizi. Autorica nudi konstruktivan pristup odgoju djece u smislu podržavanja što prirodnijeg razvoja djeteta, pazeći da se ne zanemari originalnost i kreativnost djeteta uz odreñenu dozu discipline i samodiscipline. Uz odreñena obiteljska načela, uspostavu razumnih očekivanja i zdravorazumsku filozofiju odgoja postat ćete dobar roditelj koji će odgojiti dobro dijete.

5


PARSI, Maria Rita Poštuj sina i kćer! : djetetove emocije, sposobnosti, stvaralaštvo, komunikacija i mašta – poticaj za vrednovanje kulture djetinjstva / Maria Rita Parsi, Maria Beatrice Toro. – Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2009. Autorice se, iznoseći najnovije znanstvene i kulturne spoznaje, bave fenomenom djetinjstva počevši od života u maternici pa sve do zrelosti. Knjiga pomaže roditeljima razumjeti dijete i njegovo shvaćanje svijeta, potičući ih da istovremeno pronañu i vlastito "unutrašnje dijete" i tako usklade ta dva naizgled nespojiva svijeta. Istovremeno, knjiga se bavi i problemom odrastanja u današnjem svijetu koji se ubrzano mijenja, što stvara dodatne pritiske i poteškoće i roditeljima i djeci. Autorice se posebno osvrću na prava djeteta, nasilje, probleme s prehranom te najčešće probleme suvremenih obitelji (razvod, roditeljska tjeskoba i slično).

SANTAGOSTINO, Paola Dječja pitanja : (kako ispravno odgovoriti na najsloženija i najneugodnija zašto) / Paola Santagostino. – Rijeka : Studio TiM, 2010. Psihologinja i psihoterapeutica Paola Santagostino u ovoj knjizi upućuje kako dati primjerene odgovore na pitanja koja djeca postavljaju odraslima i pri tom teorijska objašnjenja ilustrira brojnim primjerima. U prvom dijelu objašnjava se smisao dječjih pitanja – što sve pitanja mogu značiti i zbog čega ih djeca zapravo postavljaju; u drugom dijelu upućuje se kako odgovoriti djetetu u skladu s njegovim godinama; treći dio odnosi se na tzv. "teška" pitanja – primjerice o roñenju i smrti, seksualnosti, odnosima, razvodu... U posljednjem dijelu obrañuju se odreñena pitanja što bi ih sami roditelji trebali postaviti svojoj djeci a ta su pitanja potrebna kako bi uspostavili odnos povjerenja, otvorenu komunikaciju i potaknuli dijete da razmisli o onome što mu se dogaña.

SCHUETZENHOEFER, Louis Sve u ime ljubavi : pogreške majki zbog kojih djeca postaju nesretna i nesamostalna / Louis Schuetzenhoefer. – Zagreb : V.B.Z., 2010.

Autor, osobni savjetnik i psiholog, u ovoj se knjizi bavi pitanjem majčinstva iz jednog drugačijeg kuta. Analizu započinje mitovima o majčinstvu kroz povijest te nastavlja njihovom demistifikacijom. Na temelju intervjua koje je napravio s mladima u dobi od 18 do 84 godine, izdvojio je četiri problematična tipa majke – dominantna, narcisoidna, bezosjećajna majka te majka žrtva. Knjiga je pisana za sve one kćeri i sinove koji žele spoznati mehanizam vlastitog problematičnog odnosa sa svojom majkom te ga razriješiti.

6


SEARS, William Disciplina : kako postići da se dijete bolje ponaša od roñenja do desete godine / William Sears i Martha Sears. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2009.

Priručnik o disciplini poučava kako odgojiti sretno i dobro prilagoñeno dijete lijepa ponašanja te kako spriječiti ili ispraviti neželjene oblike ponašanja. Autori su pedijatri s tridesetogodišnjim iskustvom, ali i roditelji osmero djece, pa su i njihovi savjeti prokušani svakodnevno; jednostavni i praktični i kad govore o problemima kao što su bratsko suparništvo, izljevi bijesa, disciplina spavanja, razvod i život u jednoroditeljskim obiteljima, laganje, varanje i kraña, problem samopouzdanja itd.

SEMENOVIČ, Anna Vladimirovna Ti nevjerojatni ljevaci : cjeloviti program psihološko-edukacijskog praćenja djece ljevaka : praktični priručnik za stručnjake i roditelje / Anna Semenovich. – Zagreb : Planet Zoe, 2010.

Knjiga je namijenjena psiholozima, logopedima, učiteljima, odgojiteljima, roditeljima i svima onima koje zabrinjavaju problemi djece ljevaka. Po prvi put daju se konkretne preporuke roditeljima i jedinstveni psihološkoedukacijski program vježbi za kvalitetan rad s djetetom ljevakom kod kuće, u vrtiću, školi i sa stručnjakom (psihologom i logopedom). Stotine vježbi, koje su detaljno opisane, mogu pomoći malom ljevaku da se snañe u svijetu dešnjaka i prevlada eventualne poteškoće u učenju i životu općenito.

SHAW, Robert Epidemija popustljivog odgoja : zašto su djeca nevesela, nezadovoljna, sebična - - - te kako im pomoći / Robert Shaw i Stephanie Wood. – Zagreb : V.B.Z., 2009. Autorski dvojac, psihijatar Robert Shaw i Stephanie Wood, u ovoj knjizi otvoreno progovaraju o štetnosti popustljivog odgoja i objašnjavaju zašto su djeca razmažena, nezadovoljna i sebična. Kako postupati prema djeci, koje su razlike izmeñu egocentričnosti i samopoštovanja, zbog čega treba djecu zaštititi od medija, neka su od pitanja o kojima se raspravlja. Autori nude i strategije za spašavanje djece koja su se našla "na rubu". Knjiga je poziv roditeljima da preuzmu odgovornost za svoju djecu i pruže im ono što stvarno trebaju da bi rasla i razvijala se, voljela.

7


SUNCOV, Anastasija Pažnja! : razvijamo pažnju u igri : igre i vježbe, savjeti stručnjaka : [za djecu od 5 do 10 godina] / Anastasija Suncov. – Zagreb : Planet Zoe, 2010. Priručnik namijenjen širokom krugu stručnjaka (neuropsiholozima, logopedima, pedagozima i dr.) ali i roditeljima, donosi neuropsihološki pristup razvoju pažnje djece starije predškolske i mlañe školske dobi. Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu pod nazivom "Slagalica pažnje" definirana je pažnja, njene vrste, karakteristike i poremećaji. U drugom su dijelu predstavljene igre i vježbe namijenjene razvoju i vježbanju pažnje, uklanjanju simptoma impulzivnosti te razvoju samokontrole u djece. Knjiga je opremljena CD-om na kojem se nalaze radni listovi s 29 zadataka za razvoj pažnje.

SOCIJALNI PROBLEMI

ZLOKOVIĆ, Jasminka Nasilje djece nad roditeljima – obiteljska tajna? / Jasminka Zloković. – Rijeka : Grafika Zambelli, 2009. Ovo originalno znanstveno djelo problematizira važnu, kod nas još neistraženu, ali i prešućivanu temu nasilja djece nad roditeljima. Autorica nas u uvodnom dijelu knjige upoznaje s povijesnim pregledom oblika nasilja; odreñenjem pojma kroz brojne definicije; mogućnostima prepoznavanja nasilja djece nad roditeljima, što predstavlja posebno vrijedan doprinos pedagoškoj znanosti, ali i odgojnoj praksi, te stručnjacima iz prakse. Daje pregled teorije o etiologiji nasilja kao i o mogućnosti prevencije i rješavanja problema. Posebnu vrijednost knjizi daje ekspertni pregled metoda i tehnika za ispitivanje odnosa rizičnih u obitelji.

ODGOJ. OBRAZOVANJE

BERNSTEIN, Jeffrey Zbližavanje s voljenim djetetom : izgradite bolji odnos sa svojom djecom – čak i ako vas dovode do ludila / Jeffrey Bernstein. – Velika Mlaka : Ostvarenje, 2010.

Knjiga se bavi dihotomijom ljubav-neprihvaćanje, na koju autor upućuje već u naslovu. Knjiga je namijenjena roditeljima koji osjećaju frustraciju kada uz ljubav, prema vlastitom djetetu osjete krivnju i nemoć u pojedinim odgojnim situacijama. Autor, psiholog i roditelj, savjetuje kako korigiranjem vlastitih misli promijeniti ponašanje prema djetetu te se s njim zbližiti već u ranoj dobi.

8


BYRON, Tanya „Zločesta“ djeca : naši mali anñeli : temeljeno na BBC-ovoj emisiji Little angels / Tanya Byron, Sacha Beveystock. – Zagreb : Veble commerce, 2010.

Priručnik za odgoj američkih autorica utemeljen je na BBC-ovoj emisiji "Little Angels". Roditeljima se savjetuje kako da osvijeste uzroke problema s kojima se u odgoju susreću, kako da ih prihvate s pozitivnim stavom i uspješno riješe. Knjiga sadrži mnogo praktičnih ideja – motivacijske tablice, pisanje dnevnika, kao i opise stvarnih slučajeva viñenih u TV emisiji.

CVETKOVIĆ-Lay, Jasna Darovito je, što ću sa sobom? : priručnik za obitelj, vrtić i školu / Jasna Cvetković Lay. – Zagreb : Alinea, 2010. Knjiga je namijenjena roditeljima, odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima u radu s darovitom djecom, a sastoji se od pet cjelina. U prvoj se definiraju i objašnjavaju osnovni pojmovi, razlike izmeñu darovite i ostale djece, te pretjerana očekivanja od darovitih. U sljedećem se dijelu upozorava na rane znakove i identifikaciju darovitosti, opisuje odnos darovitih prema okruženju, njihov odgoj i obrazovanje u vrtiću. Darovito dijete i obitelj tema su trećeg dijela u kojemu se objašnjavaju specifična ponašanja darovite djece, tipovi obitelji i odnosi koji (ne) pogoduju razvoju potencijala darovitih, a u četvrtom o pristupu škole prema darovitima (u nekoliko zemalja i u Hrvatskoj). Posljednji se dio odnosi na opći stav društva prema darovitima i što se (ne) čini za takvu djecu.

DI PIETRO, Paola Kako preživjeti djetetovu školu : poticaji za uspješno bavljenje domaćim zadaćama, odnosima s učiteljicom, razrednim okupljanjima i izletima / Paola Di Pietro. – Rijeka : Izdavački centar Rijeka, <2009?>. Kako bi pomogla roditeljima da pravilno slijede svoju djecu tijekom razdoblja školovanja, autorica se bavi temama kao što su čitanje i pisanje, druženje s vršnjacima, uspostavljanje odnosa s odraslima, razvojem djetetova socijalnog i emotivnog svijeta kao školarca. U knjizi se govori i o sudjelovanju roditelja u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, o školskim blagovaonicama i prehrani, a navode se i najučinkovitiji prirodni lijekovi protiv strahova i rastresenosti, smanjene učinkovitosti i umora na kraju školske godine.

9


DVIJE stotine logopedskih igara 200 logopedskih igara : zabavne igre i aktivnosti za razvoj govora / priredila Ilona Posokhova. – Zagreb : Planet Zoe, 2010.

Zbirka logopedskih igara za poticanje govorno-jezičnoga razvoja, namijenjena djeci u dobi od tri do pet godina. Sadrži igre i aktivnosti koje služe proširivanju vokabulara, vježbanju pravilnog izgovora glasova i razvijanju smislenog govornog izražavanja, slušne pažnje i fonološke svjesnosti. Te jednostavne igre roditelji i dijete mogu igrati u paru, a odgojitelji i učitelji mogu ih prilagoditi za grupni rad u vrtiću ili razredu. Knjiga je prošireno izdanje priručnika tiskanog pod nazivom "145 logopedskih igara".

HONORE, Carl Pod pritiskom : spašavanje naše djece od kulture hiperroditeljstva / Carl Honore. – Zagreb : Algoritam, 2009. Moderno je doba, kako je kanadski novinar Honoré otkrio, proizvelo vrstu roditeljstva kojemu bi najbolje pristajao naziv hiperroditeljstvo, odnosno prerevno roditeljstvo. U želji da djeca budu pametnija, obrazovanija i sposobnija, današnji roditelji preopterećuju djecu s brojnim izvannastavnim aktivnostima, te bdiju nad njima i zaštićuju ih preko svake mjere. Dok je diljem svijeta razgovarao s roditeljima, stručnjacima i samom djecom, autor je otkrio da se u svijetu raña novi pokret koji će nas natjerati da usporimo, počnemo vjerovati svojim nagonima i pronañemo pravu ravnotežu izmeñu pretjerane i premale brige za dijete. Ova će vas knjiga poučiti da je odnos pun ljubavi i povjerenja, prožet igrom i edukacijom, nešto najbolje što možete pružiti svom djetetu.

HUGHES, Lesley Razumijevanje djece s ADHD sindromom i pružanje potpore : strategija za nastavnike, roditelje i ostale stručnjake / Lesley Hughes i Paul Cooper. – Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009.

Djecu s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (engl. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) može biti teško uključiti u razred, a upravljanje njihovim ponašanjem često je izazov i za roditelje i za nastavnike. Ova knjiga proizlazi izravno iz stvarnih iskustava u razredu i obiteljskom domu, istražuje realnost življenja s ADHD-om te utvrñuje kako učinkovite strategije kontrole mogu poboljšati dječje ponašanje unutar učionice i izvan nje.

10


JAY, Roni 10 najvažnijih stvari za vaše dijete / Roni Jay. – Zagreb : Veble commerce, 2011.

Ovaj priručnik tumači deset osnovnih stvari koje svaki roditelj mora usvojiti na putu odgajanja kvalitetne osobe. Osim razvoja djetetova samopouzdanja, u knjizi se iznosi niz savjeta kako kvalitetno provoditi vrijeme s djecom, a ne gubiti ga na nevažne sitnice.

KAKO dijete govori? : razvoj govora i jezika, najčešći poremećaji jezično-govorne komunikacije djece predškolske dobi : priručnik za roditelje, odgojitelje, pedijatre i sve koji prate razvoj djece / Danica Andrešić... [et al.]. – Zagreb : Planet Zoe, 2010. Grupa priznatih logopeda s iskustvom kroz rad u vrtićima grada Zagreba namijenila je ovaj priručnik najprije roditeljima, ali i odgojiteljima, pedijatrima te svima koji se bave djecom. Sastoji se od osam poglavlja od kojih svako obuhvaća jedan segment razvoja govora ili probleme specifične za njega. U knjizi se može pronaći prikaz urednog razvoja, ali i opis parametara na koje treba obratiti pažnju kako bi se odstupanje u razvoju glasa, jezika i govora (npr. poremećaj izgovora, jezične teškoće, poremećaj ritma i tempa govora, poremećaj glasa, oštećenja sluha itd.) primijetilo na vrijeme te dijete uputilo na logopedsku terapiju.

LANIADO, Nessia Ja se volim igrati s drugom djecom : (kako naučiti dijete da živi u sretnom okruženju) / Nessia Laniado. – Rijeka : Studio TiM, 2009.

Knjiga je puna primjera iz životnih situacija o odgoju djece, pravilima ponašanja, socijalizaciji s drugom djecom i odraslima. Autorica nudi metode kojima se djetetu može pomoći da se uključi u svijet koji ga okružuje i postane odgovornim članom društvene zajednice.

11


LIKIERMAN, Helen Disleksija : vodič kroz disleksiju, dispraksiju i druge teškoće u učenju / Helen Likierman, Valerie Muter. – Zagreb : Kigen, 2010. Autorice, kliničke psihologinje i stručne savjetnice, iznose najnovija istraživanja te primjere iz vlastite kliničke prakse. Knjiga pomaže roditeljima da prepoznaju ima li njihovo dijete neku od navedenih poteškoća u učenju te kako da potraže stručnu pomoć i ujedno pomognu djetetu kod kuće. Osim roditeljima, knjiga će pomoći i učiteljima, odgojiteljima, logopedima i rehabilitatorima djece u dobi od 7 do 14 godina, kada je najvažnije uočiti i premostiti odreñeni problem. Stručni termini prilagoñeni su hrvatskoj terminologiji, a dodan je i ispitni materijal.

LONGO, Igor Povezani s djetetom / Igor Longo. – Zagreb : Alinea, 2010.

Na tragu Glasserove teorije izbora autor, splitski psiholog s četrdesetogodišnjim iskustvom, u svom priručniku na zanimljiv, poticajan i jasan način daje roditelju informacije o tome kako da prepozna probleme i definira ciljeve koje želi postići u odgoju svog djeteta. Na obziran način autor vodi roditelja putem samoosvješćivanja te mu otkriva tehnike koje će mu pomoći da se promijeni te da postane sretan i zadovoljan sobom. To je uvjet koji roditelj mora ispuniti želi li imati zadovoljno i sretno dijete.

LJUBETIĆ, Maja Vrtić po mjeri djeteta : kako procjenjivati kvalitetu u ustanovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja : priručnik za odgojitelje i roditelje / Maja Ljubetić. – Zagreb : Školske novine, 2009. Autorica nudi model, odnosno, kriterije samovrednovanja i vrednovanja kvalitete ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja napominjući kako se njime mogu koristiti svi kojima je profesija odgoj i obrazovanje uključujući i roditelje (kojima će ovo biti putokaz u traženju najboljega za svoje dijete). Nakon objašnjenja svakoga od kriterija nude se tvrdnje – teme za razmišljanje, samovrednovanje i raspravu koje trebaju pomoći da se osvijesti važnost i preispitaju dostignuća u ostvarenju tih kriterija i ukoliko je potrebno, poduzmu koraci za prevladavanje nedostataka.

12


MALA knjiga za velike roditelje : priručnik za odgoj djece / Zoran Milivojević ... <et al.>. – Zagreb : Znanje, 2009.

Način odgoja opisan u ovoj knjizi temelji se na suvremenoj psihološkoj školi transakcijske analize, odnosno na učenju transakcijskog psihoterapeuta Zorana Milivojevića. Napisana jednostavnim i razumljivim jezikom nudi obilje primjera iz svakodnevnog života pružajući pomoć i ohrabrenje roditeljima u sve zahtjevnijoj ulozi odgojitelja za život.

MENDEŠ, Branimir Bumerang odgoja / Branimir Mendeš, Mirjana Nazor, Esmeralda Sunko. – Split : Liga za prevenciju ovisnosti, 2009. Prvi dio knjige bavi se početkom osnovnog školovanja kao jednim od kriznih razdoblja u odrastanju djeteta. Istaknuta je važnost zrelosti, odnosno, pripremljenosti djeteta za školu i nastupajuće promjene, što je i najvažniji faktor zaštite i prevencije. Drugi dio bavi se roditeljima kao odgojiteljima, razmatraju se odgojne granice i upute, dok treći dio knjige iznosi rezultate kontinuiranog provoñenja preventivnih projekata sa svrhom odgoja i obrazovanja roditelja, u organizaciji Lige za prevenciju ovisnosti.

NAJČEŠĆI poremećaji jezično-govorne komunikacije djece predškolske dobi : priručnik za roditelje, odgojitelje, pedijatre i sve koji prate razvoj djece / Danica Andrešić ... <et al.>. – Zagreb : Hrvatsko logopedsko društvo, Sekcija predškolskih logopeda Grada Zagreba : Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Sektor za predškolski odgoj, 2009. Ovaj priručnik nastao je kao plod dugogodišnjeg rada i iskustva koje je grupa logopeda stjecala kroz rad s djecom u vrtićima grada Zagreba. Namijenjen je svima koji prate djetetov cjelokupni razvoj ali najprije roditeljima, kako bi im pomogao u odgovorima na pitanja ili nedoumice vezane za jezično-govorni razvoj djeteta te ih usmjerio u daljnjim postupcima.

OSMANOVA, Guria 150 igara prstićima za razvoj fine motorike i govora : s pjesmicama na sve dječje teme / Guria Osmanova. – Zagreb : Planet Zoe, 2010.

Autorica, po zanimanju logoped-savjetnik, u ovoj je knjizi ujedinila pregršt igara, ritmičnih pjesmica i zagonetki koje se mogu izvoditi uz pokrete ruku i prstića te tako postaju ne samo zabavna aktivnost za mlañu i stariju djecu nego i terapeutska pomoć u razvoju govora, logičkog mišljenja, pažnje te fine motorike. Ovaj priručnik namijenjen je logopedima, odgojiteljima, učiteljima, ali će biti neiscrpan izvor ideja i roditeljima.

13


PERROW, Susan Bajke i priče za laku noć : [terapeutske priče za djecu] / Susan Perrow. – Velika Mlaka : Ostvarenje, 2010.

Susan Perrow kroz vlastite je bajke i priče izradila naputke za pripovijedanje, koje pomažu razumijevanju, i djeci i odraslima, odreñenih modela ponašanja. U knjizi je opisano više načina pripovijedanja terapeutskih priča namijenjenih djeci odreñenog oblika ponašanja. Autorica u moći pripovijedanja prepoznaje moć odupiranja medijskoj opsesiji u djece, preporučujući kontinuirano bavljenje živom riječju u savladavanju prepreka i poteškoća.

SIGMAN, Aric Razmažena generacija : [zašto će ponovno uspostavljanje autoriteta našu djecu i društvo učiniti sretnijim] / [Aric Sigman]. – Velika Mlaka : Ostvarenje, 2010. Poznati britanski psiholog u ovoj knjizi razmatra posljedice koje su proizašle iz odustajanja današnjih roditelja i odgojitelja od postavljanja jasnih granica i autoriteta koji su nužni za oblikovanje zdrave osobnosti djeteta. Naglašava djetetovu potrebu za roditeljskim figurama oba spola te smatra da je važno njegovati upravo različitosti i posebnosti koje nudi svaka od njih. Posebno se osvrće na probleme koji se postavljaju pred jednoroditeljske obitelji te nudi strategije za njihovo umanjenje. Autor, inače žestok protivnik čestog korištenja televizije i računala u svakodnevici djeteta, govori i o negativnim posljedicama koje mediji mogu imati na obiteljski život i sklad. U zasebnom poglavlju autor se bavi i problemom konzumacije alkohola u maloljetnika te načinima na koje se ti problemi mogu izbjeći ili riješiti.

SIZOVA, Olga Šest koraka u razvoju govora : program rada na razvoju govora i psihičkih funkcija uz pomoć logopedskih bajki / Olga Sizova. – Zagreb : Planet Zoe, 2010. Knjiga sadrži šest bajki (prilagoñena verzija poznatih narodnih bajki) koje su podloga za aktivnosti pomoću kojih dijete razvija govorne i jezične sposobnosti, vještinu čitanja, finu motoriku prstiju i ruke, pamćenje te ostale vještine koje će mu pomoći u pripremi za školu. Tako uz svaku bajku nalazimo nekoliko zadataka koji se mogu svladati u tri ili četiri sata rada. Prema ovom programu s djetetom starijim od 2 godine mogu raditi i roditelji kod kuće, ali i odgojitelji i logopedi Drugi dio knjige sadrži ilustracije na tvrñem papiru od kojih se neke mogu izrezati pa tako postaju figurice koje se takoñer uključuju u aktivnosti nakon čitanja bajke. Uz knjigu se nalazi i CD s bojankom, lutkama, radnim listovima i bajkama. 14


SOBOLEVA, Aleksandra Eugenevna Pišem bez pogrješaka : igre, vježbe i aktivnosti za pomoć djeci s teškoćama u pisanju s uputama i preporukama neuropsihologa : [priručnik za roditelje, logopede i učitelje] / Aleksandra Soboleva, Katarina Emeljanova. – Zagreb : Planet Zoe, 2010.

Stručnjaci iz Znanstveno-istraživačkog centra za neuropsihologiju u Moskvi pomažu riješiti pet najčešćih problema s kojima se susreću mališani dok uče pisati: propuštanje slova u rečenici, zamjena slova u pisanju, memoriranje napisanih riječi, primjena pravopisnih pravila, te prepričavanje i izlaganje vlastitih misli. Igre i vježbe iz ove knjige svojevrstan su trening za mozak što pomaže u sazrijevanju onih struktura koje su odgovorne za proces pisanja.

145 logopedskih igara : zabavne igre i aktivnosti za razvoj govora / priredila Ilona Posokhova. Zagreb : Planet Zoe, 2009.

Knjiga je zbirka logopedskih igara posebno razrañenih za poticanje govorno-jezičnoga razvoja, a namijenjena je djeci u dobi od tri do pet godina. Odabrano je sto četrdeset i pet zabavnih igara i aktivnosti koje služe razvijanju slušne pažnje, poboljšanju izgovora, stabiliziranju glasa, proširivanju vokabulara, uče pravilnom oblikovanju rečenica i smislenom govoru. Ove jednostavne igre roditelji i dijete mogu igrati u paru, a odgojitelji i učitelji mogu ih prilagoditi radu u vrtiću ili razredu.

VASKEVIČ, Elvira Velika knjiga razvojnih aktivnosti : od roñenja do 3 godine / Elvira Vaskevich. – Zagreb : Planet Zoe, 2011.

U knjizi se opisuju najrazličitije igre za poticanje tjelesnog, intelektualnog i emocionalnog razvoja djeteta od roñenja do treće godine. Knjiga je prepuna zabavnih pjesmica za bebe i mališane, zagonetaka, igrokaza, igara i aktivnosti za svaki od trideset i šest "razvojnih" mjeseci. Sve su aktivnosti razdijeljene po mjesecima. Zajednička im je svrha poduprijeti razvoj različitih sposobnosti u pravo vrijeme, te pomoći mališanu u prvim koracima otkrivanja životnih interesa.

15


VIRGILIO, Stephen J. Aktivan početak za zdrave klince : aktivnosti, igre, vježbe i savjeti o prehrani / Stephen J. Virgilio. – Buševec : Ostvarenje, 2009.

Kada su u pitanju tjelesna aktivnost i zdrava prehrana, današnja djeca trebaju više poticanja i strukturiranosti nego generacije prije njih – osobito u kulturi prožetoj videoigrama, televizijom i brzom hranom. Knjiga sadrži obilje zabavnih aktivnosti jednostavnih za primjenu koje su posebno namijenjene tome da djecu u dobi od 2 do 6 godina poučimo važnim načelima i navikama zdravog života koje će ponijeti sa sobom u odraslu dob.

WINTERHOFF, Michael Zašto nam djeca postaju nasilnici : vratimo djeci njihovo djetinjstvo / Michael Winterhoff u suradnji s Carstenom Tiergastom. – Zagreb : Znanje, 2010.

Bulling je namjerno agresivno ponašanje koje upućuje na mnogostruke poremećaje ličnosti. Kao dječji psihijatar, autor se u praksi susretao s brojnim primjerima tog poremećaja, te ih je odlučio opisati i pojasniti u knjizi. Promjene nastale tim ponašanjem zaista opravdavaju veliku zabrinutost za budućnost cijeloga društva. Razvitak svijesti o ranom prepoznavanju tih poremećaja ličnosti, te rad s djecom u obitelji i ustanovama, pridonijeli bi većem broju mladih, a kasnije i odraslih ljudi koji bi u budućnosti bili sposobni za rad i meñuljudske odnose.

ZAŽIGINA, Marina Anatol'evna Što roditelji ne bi trebali činiti, a svejedno čine / Marina Zažigina. – Zagreb : Planet Zoe, 2010. Autorica, dječja i obiteljska psihologinja, obrañuje dvanaest tipičnih trenutaka u razvoju predškolaca, koji se najčešće pretvaraju u problem za roditelje. Svaka tema sadrži opis, praktične savjete i preporuke, pitanja roditelja te vrlo jasan i istaknut zaključak koji ukratko definira uzrok nastanka problema, pogrešne postupke roditelja, nepovoljne vanjske uvjete koji pogoršavaju situaciju, posljedice pogrešaka, načine prevladavanja nastalih izazova te procjenu vremena koje će biti potrebno za rješavanje problema.

16


MEDICINA

ATKINSON, Mary, terapeutkinja Iscjeljujući dodir za djecu : masaža, refleksoterapija i akupresura za djecu od 4 do 12 godina / Mary Atkinson. – Zagreb : Planetopija, 2009. Istraživanja su pokazala da terapeutski dodir kod djece može smanjiti bol i ojačati imunološki sustav, poboljšati koncentraciju i komunikacijske vještine. Ovo je praktičan vodič koji daje jednostavne i jasne upute za masažu, akupresuru i refleksoterapiju uz savjete o mješavinama za kupku s eteričnim uljima i preporukama za postupke kojima možemo osnažiti zdravlje djece. Knjiga takoñer daje pregled jednostavnih tehnika kojima možete poučiti djecu da si i sama pomognu u školi ili u igri.

BERMAN, Laura Seks – odgoj : kako o seksu razgovarati sa svojom djecom / Laura Berman. – Zagreb : Profil multimedija, 2010. Spolnost je jedan od najvećih tabua društva – tragične su posljedice neznanja mladih o seksu, seksualnim navikama i zdravlju: porast srednjoškolskih trudnoća ali i sve veći broj mladih oboljelih od zaraznih spolnih bolesti. Mladi trebaju savjet stručnjaka i sustavnu edukaciju. Upravo takva edukacija počinje od najranijih dana roditeljskog odgoja. Ovaj priručnik pokazuje kako lekcije o seksu ne moraju biti neugodne. Autorica savjetuje kako otkriti najpogodniji trenutak za razgovor o seksu i seksualnom ponašanju, te probuditi povezanost, poboljšati komunikaciju i tako osigurati izvor podrške, razumijevanja i ljubavi za dijete.

BRIGGS, Sandra Mali koraci za nove roditelje : od roñenja do prve godine : tjedni vodič za razvoj bebine inteligencije / Sandy Briggs. – Buševec : Ostvarenje, 2009.

U ovom jednostavnom i praktičnom vodiču roditelji mogu pronaći aktivnosti koje se logično nadograñuju na njihov priroñeni roditeljski nagon i djetetovu snažnu motivaciju za učenjem i napredovanjem. Knjiga sadrži mnogo sažetih i korisnih informacija o zdravlju, sigurnosti, njezi i hranjenju djece.

17


COOPER, Colin Vodič za tate : njega djeteta / Colin Cooper. – Zagreb : Veble commerce, 2010.

Praktičan vodič za njegu beba i male djece detaljno opisuje postupke prilikom mijenjanja pelena, kupanja, spavanja, oblačenja, hranjenja, te rješavanja ostalih situacija u odgoju najmlañih. Budući da sve veći broj očeva želi biti uključen u brigu o vlastitoj djeci, ovo je prava knjiga za njih.

HEATLEY, Michael Knjiga za tate : za tatu koji je najbolji u svemu / Michael Heatley. – Zagreb : V.B.Z., 2010.

Svojevrsni vodič za očinstvo nudi upute i praktične savjete kako biti uspješan roditelj. Autor u priručniku opisuje situacije u kojima se može naći otac od roñenja djeteta do prvoga školskog dana pa čak i tinejdžerstva. Priručnik je prepun ideja o tome na koje sve načine otac može najbolje iskoristiti svaki trenutak koji provede sa svojim djetetom te kako da uživa u ulozi koja bi trebala pružati neizmjerno zadovoljstvo, a ne biti teretom.

KALIČANIN, Ivana Vaše dijete ima dijabetes? : mali savjeti za veliku promjenu u životu jedne obitelji / Ivana Kaličanin. – Zagreb : Naklada Nika, 2009.

Knjigu o dijabetesu u dječjoj dobi napisala je autorica koja nije medicinske struke, već se s tom bolešću susrela kod vlastitog djeteta. Svoja iskustva i saznanja odlučila je podijeliti s roditeljima čijoj je djeci takoñer dijagnosticiran dijabetes. Knjiga sadrži neke opće karakteristike bolesti, promjene koje se po dijagnosticiranju moraju uvesti u svakodnevni ritam, poglavlja o prehrani te o alternativnim metodama liječenja.

18


MALONEY, Alison Knjiga za mame : za mamu koja je najbolja u svemu / Alison Maloney. – Zagreb : V.B.Z., 2010. Priručnik za majčinstvo na duhovit način savjetuje kako se snaći u odreñenim situacijama, a uz to nudi i mnoštvo ideja npr. o prireñivanju odličnih dječjih zabava, zabavnom provoñenju poslijepodneva, kreativnim radionicama u kuhinji ili obavljanju kućanskih poslova. Uz savjete o tome kako majka ne bi smjela reagirati, što ne bi trebala reći u odreñenim situacijama i kako da privoli dijete da pristane na neku aktivnost, priručnik sadrži i kratke priče koje samo potvrñuju raznolikost majčinstva i individualan pristup odgoju.

MASARACCHIA, Regina Moja beba zaslužuje samo najbolje : edukativna slikovnica namijenjena djeci na temu poroda, dojenja, njege djeteta, spavanja, nošenja i povezanosti / Regina Masaracchia, Ute Taschner. – Split : Harfa, 2009. Druga slikovnica znanstveno-popularnog serijala "Sada znam kako!", na temu poroda, dojenja, njege bebe, nošenja i povezanosti, namijenjena je djeci od 2 do 7 godina, ali i svim roditeljima, bakama, djedovima... koji su se našli pred dječjim pitanjima na koja ne znaju odgovore, a vezana su uz navedene teme. Osim edukativne priče za djecu, popraćene duhovitim ilustracijama, knjiga sadrži i korisne informacije i adrese za roditelje na temu poroda i dojenja.

MASARACCHIA, Regina Moja mama je okrugla kao kugla : edukativna slikovnica namijenjena djeci za pojašnjavanje trudnoće / Regina Masaracchia, Ute Taschner. – Split : Harfa, 2009. Prva slikovnica znanstveno-popularnog serijala "Sada znam kako!", namijenjena je djeci od 2 do 7 godina, ali i svim roditeljima, bakama, djedovima... koji su se našli pred pitanjem – odakle dolaze bebe. Sadrži priču popraćenu duhovitim ilustracijama i pitanjima na temu trudnoće. Iako je zamišljena kao edukativna slikovnica za djecu, knjiga sadrži i informacije bitne za roditelje, kao i korisne adrese na temu poroda i dojenja.

19


MASARACCHIA, Regina Naša mala Nina : edukativna slikovnica namijenjena djeci na temu dojenje, razvoj djeteta u prvoj godini života, ishrana, prvi zubi i igranje / Regina Masaracchia, Ute Taschner. – Split : Harfa, 2009. Treća slikovnica znanstveno-popularnog serijala "Sada znam kako!", namijenjena je djeci od 2 do 7 godina, na temu dojenja i razvoja djeteta u prvoj godini života. Sadrži priču primjerenu djeci, popraćenu duhovitim ilustracijama i pitanjima o prvoj bebinoj godini života tj. kako izgleda život s bebom: igranje, puzanje, izbijanje prvih zubića... Na kraju slikovnice nalaze se i korisni savjeti namijenjeni roditeljima.

MORRIS, Desmond Beba : zadivljujuća priča o prve dvije godine života / Desmond Morris. – Zagreb : Profil International, 2009.

Ova je knjiga svojevrstan vodič kroz rast i razvoj djeteta u prve dvije godine. Izvanredno ilustrirana, knjiga prati razvoj bebe od trenutka začeća kroz sve faze rasta u utrobi do roñenja, a zatim razvoj njezinih sposobnosti i dozrijevanje do samostalnog pojedinca jedinstvene osobnosti koji govori, hoda i razmišlja.

PLATT, Martin Peter Ward Čudesne godine : sveobuhvatni vodič kroz djetetov razvoj od roñenja do pete godine / glavni autor i urednik Martin Ward Platt. – (Zagreb) : Mozaik knjiga, 2010.

Zdravstveni priručnik koji sadrži najstručnije i najnovije informacije o razvoju djeteta. Osim što obuhvaća uobičajen psihofizički razvoj, promatra osobnost i emocije. S bogato ilustriranim poglavljima, knjiga sadrži i grafikone visine i težine, raspored cijepljenja, informacije o izbijanju zuba, te liste za provjeru sigurnosti u kući i na otvorenom.

20


POGREŠNE i dvojne dijagnoze darovite djece i odraslih : ADHA (poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću), bipolarni afektivni poremećaj, OCD (opsesivno – kompulzivni poremećaj), Aspergerov sindrom, depresija i ostali poremećaji / James T. Webb... <et al..>. – Zagreb : Veble commerce, 2010.

Napisana iz pera medicinskih stručnjaka, a namijenjena roditeljima i pedagozima, ova knjiga pruža posve nov uvid u moguće pogreške pri identificiranju darovitosti i dijagnosticiranju poremećaja. Osobita pozornost dana je skupini s najvećim rizikom, a odnosi se na djecu i odrasle s dvojnim dijagnozama. Opisani su mnogi slučajevi pogrešno postavljenih dijagnoza u darovite djece i odraslih.

RESH, Evelyn K. Tajni život tinejdžerica : ono o čemu vaša majka nije htjela razgovarati, a što vaša kći mora znati : (savjetnik za majke) / Evelyn K. Resh u suradnji s Beverly West. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2011. Knjiga tematizira seksualni život tinejdžerica, stavljajući naglasak na otvorenu komunikaciju s roditeljima, tj. s majkom. Nudeći bitne informacije o vanjskom svijetu i svijetu seksa, ovaj priručnik zagovara pravo na seksualnu subjektivnost djevojčica i mladih žena, bez straha da budu promatrane kao seksualni objekti. Autorice nude niz savjeta kako razgovarati s kćerima o spolnom odnosu, spolnim bolestima, kako prepoznati i nositi se s raznim poremećajima u prehrani, kako postaviti granice autoriteta i očuvati djetetovo emocionalno i fizičko zdravlje.

POSOKHOVA, Ilona Mamine pjesmice : za bebe i djecu i mališane / Ilona Posokhova. – Zagreb : Planet Zoe, 2009.

Pjesmice su nadahnute motivima narodnih pjesama za najmlañe iz različitih dijelova svijeta. Namijenjene su tome da zabave djecu i potiču razvoj svakodnevnih aktivnosti, poput buñenja, hranjenja, šetnje, kupanja, oblačenja... Vesele i jednostavne, odlična su preporuka za sve mame, tate, bake i djedove, a i sve one koji se bave djecom.

21


Knjižnična graña o prehrani djece i mladih

22


PREHRANA

BOBAN Pejić, Jadranka Prirodno i zdravo za bebe i djecu / Jadranka Boban Pejić. – Zagreb : Biovega, 1998.

Autorica polazi od činjenice da je zdravlje djeteta odreñeno načinom življenja i prehranom majke od trenutka začeća. Posebnost knjige jest u tome što nudi savjete kako prirodnom prehranom i pripravcima održati optimalno zdravlje djeteta.

DOYLE, Wendy Zdrava prehrana u trudnoći / Wendy Doyle ; [prijevod Ljerka Polegubić] – Zagreb : Soyana, 1997.

Zdrava prehrana izuzetno je bitna za sve ljude, osobito za buduću majku i novoroñenče. Ova knjiga bavi se problemom životnog stila, zdrave prehrane i trudnoće. Posebno sastavljeni testovi i upitnici mogu pomoći u ispitivanju i poboljšavanju prehrane i zdravlja uopće.

HOCHSTRASSER, Urs Zdrava dječja prehrana : živa i ukusna : priručnik za najprikladniju dječju prehranu s mnogo poučnog i odličnim receptima / Urs Hochstrasser. – Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2006.

Ovaj priručnik sadrži mnoštvo korisnih savjeta o optimalnoj dječjoj prehrani i velik broj jednostavnih recepata. Tekst je napisan lako razumljivim jezikom a bavi se pitanjima koja se tiču majčina mlijeka, biofotona, "sadržaju svjetla" u hrani i mnogim drugima. Recepti su prokušani i prilagoñeni potrebama djece do školske dobi.

23


HOLFORD, Patrick Uravnotežena prehrana za vaše dijete : kako poboljšati zdravlje, ponašanje i IQ svojeg djeteta / Patrick Holford i Deborah Colson. – Velika Mlaka : Ostvarenje, 2010.

Knjiga britanskih stručnjaka za prehranu i mentalno zdravlje temeljit je i opsežan priručnik o prehrani djece. Tumači osnovne metaboličke, fiziološke, mentalne i psihološke procese te objašnjava na koji način pojedini sastojci hrane utječu na njih. Navode se namirnice i dodaci prehrani koji će osigurati optimalno zdravlje djeteta od dojenačke do tinejdžerske dobi te riješiti već postojeće probleme poput prehlade, alergije, depresije i prehrambenih poremećaja.

IVANKOV, Hana Kašice / Hana Ivankov. – Zagreb : Naklada Nika, 2009.

Knjiga govori o dohrani (postupnom prelasku na krutu hranu u prehrani beba), a namijenjena je neiskusnim roditeljima koji ne znaju s kojim namirnicama započeti, te kada i na koji način uvoditi nove okuse u život svojih mališana. Sadrži brojne ideje za pripremu kašica, korisne savjete, detaljne opise pripreme obroka, osnovne smjernice za dohranu prikladnu za odreñenu dob, najbolje kombinacije hrane i savjete kako izbjeći alergije.

JUUL, Jesper Hura! Idemo jesti! / Jesper Juul. – Zagreb : Naklada Pelago, 2007. U ovoj knjizi ne nalaze se recepti već se raspravlja o idealnom načinu svakodnevnog blagovanja u vlastitoj kući. Radi se o problemima koji nastaju zbog nepravilnog voñenja domaćinstva i prehrane obitelji te navika i kvalitete obroka. Stanje i raspoloženje za stolom te obiteljske navike općenito, važni su u razvoju djeteta. Osim organizacije stola i pristojnog ponašanja, odgovarajuća prehrana uvjet je za dobro raspoloženje, odnosno stanje čitave obitelji.

24


KELLOW, Juliette Čudotvorna hrana za djecu : 25 supernamirnica koje će vašu djecu održati u dobrom zdravlju / Juliette Kellow; recepti Sunil Vijayakar. – Zagreb : Naklada Ljevak, 2007.

Knjiga opisuje namirnice za uravnoteženu i zdravu dječju prehranu. Mlijeko i mliječni proizvodi, hrana bogata vlaknima, voće i povrće, jaja, orašasti plodovi sjemenki, riba, vitamini i minerali, osnova su pravilne prehrane mališana. Obilje recepata za pripremu kvalitetnog obroka uz mnoštvo ilustracija čini ovaj informativni priručnik malom enciklopedijom supernamirnica.

KIMMEL, Martha Dječja hrana : iz mamine kuhinje (i tatine!) : zdrava hrana za djecu i dojenčad / Martha i David Kimmel te Suzanne Goldenson. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2005.

Priručnik sadrži 140 recepata za zdrava jela i napitke, savjete o hranjenju djeteta od roñenja do treće godine te savjete potrebne za razvoj zdravih prehrambenih navika. U knjizi se nalaze i upute kako otkriti alergiju na hranu, o čuvanju hrane, podgrijavanju i zaleñivanju, o pripremi u mikrovalnoj pećnici...

KLAMMRODT, Friedrich Prehrana i poremećaji u ponašanju : neusredotočenost, agresivnost, hiperaktivnost : s praktičnim savjetima za roditelje, nastavnike i odgojitelje : [priručnik za roditelje i nastavnike za prirodno i nenasilno rješenje]. – Zagreb : Planetopija, 2007. Ovo je knjiga koja izravno dovodi u vezu prehranu i sve raširenije poremećaje u ponašanju djece. F. Klammrodt, njemački pedagog i učitelj s dugogodišnjim iskustvom, pratio je rad djece koja su mijenjajući prehrambene navike promijenila i ponašanje. U knjizi istražuje uzroke motoričkog nemira, manjkave koncentracije, nekomunikativnosti, oscilacija raspoloženja, poremećaja u opažanju, koordinaciji i spavanju, sklonosti alergijama te sve većeg nasilja i agresivnosti kod mladih ljudi. Osim što prepoznaje važnost i utjecaj prehrane na ponašanje, knjiga nudi i praktične, jasne i vrlo konkretne savjete i preporuke

25


KOMNENOVIĆ, Jasminka Od prvog obroka do školske užine : vodič kroz dječju ishranu / Jasminka Komnenović. – Zagreb : Znanje, 2010.

U ovom jednostavnom vodiču kroz dječju prehranu autorica daje upute kako razviti zdrave prehrambene navike u djece da bi se postigao njihov optimalan rast i razvoj te preventivno utjecalo na sprečavanje pojedinih bolesti. Kronološkim redom prati rast i razvoj djeteta od prvih dana do polaska u školu, iznosi informacije o namirnicama te nudi brze i jednostavne recepte. Autorica piše i o najčešćim poremećajima u prehrani – kolikama, dijareji, opstipaciji, anemiji, alergijama i pretilosti.

LOTHROP, Hannah Knjiga o dojenju : <najiscrpniji priručnik za period dojenja> / Hannah Lothrop ; pregledala i aktualizirala Vivian Weigert. – Split : Harfa, <2008?>

Autorica u knjizi daje odgovore na temeljna pitanja o dojenju, nudeći praktične savjete kako se što uspješnije pripremiti za dojenje, kako ga ostvariti i na taj način duže ostati u posebnoj tjelesnoj i emotivnoj vezi s djetetom. U knjizi su detaljno opisani i "prirodni pomagači" u procesu dojenja kao što su homeopatski pripravci, aromaterapija... Autorica posebno naglašava kako je emocionalna stabilnost važna za refleks otpuštanja mlijeka. Knjiga sadrži i popis korisnih adresa i telefonskih brojeva s područja cijele Hrvatske.

MACHT, Joel Moje dijete ne želi jesti : kako pomoći djeci koja odbijaju hranu / Joel Macht. – Lekenik : Ostvarenje, 2005. Autor knjige usredotočio se na dijete koje ili odbija jesti ili je njegovo hranjenje ograničeno na vrlo uzak izbor hrane. Na izravan i praktičan način predstavlja pristup problemima odbijanja hrane. Središnja pitanja njegovog pristupa jesu: zašto dijete odbija hranu i kako mu pomoći da bolje jede. Razloge odbijanja hrane te metode procjene i rada s djecom s problemima u hranjenju autor temelji na poznavanju dječje psihologije i pokretača djetetovih neželjenih ponašanja u procesu hranjenja. Načini suočavanja s problemom hranjenja prikazani su na nizu slučajeva konkretne djece.

26


MINDELL, Earl Biblija zdravog djetinjstva : prehrambeni vodič za roditelje / Earl Mindell. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2001.

U ovom priručniku za roditelje, autor, farmaceut i nutricionist, svoje znanje i iskustvo vezano uz zdravu prehranu i ulogu vitamina i minerala usmjerio je na djecu i njihov tjelesni i emocionalni razvoj i ponudio praktična rješenja za pojedine probleme (npr. kada su potrebni odreñeni vitamini, u kojim se namirnicama mogu naći, koji ih lijekovi uništavaju, kolika je dostatna količina i slično).

MONTIGNAC, Michel Dječja pretilost : Montignacovom metodom protiv prekomjerne tjelesne težine djece i mladeži / Michel Montignac. – Zagreb : Naklada Nika, 2005.

Uz temeljna načela svoje metode kao što su odabir ugljikohidrata niskog glikemijskog indeksa i kombiniranje odreñenih vrsta namirnica, autor iznosi više mogućnosti u oblikovanju svakodnevne prehrane za pretilu djecu, za djecu svih dobi kod koje se želi spriječiti pretilost te za žene prije začeća i u trudnoći.

PERCL, Mirjana Prehrana djeteta : kako pravilno hraniti dijete od začeća do adolescencije / Mirjana Percl. – Zagreb : Školska knjiga, 1999. Sažimajući u zanimljivu i korisnu knjigu svoje bogato iskustvo pedijatrice i gastroenterologinje, autorica pomaže roditeljima u razvijanju pravilne prehrane djece. Opisana je i naglašena važnost pravilne prehrane tijekom trudnoće i njen utjecaj na razvoj ploda. Obrañene su i najčešće bolesti vezane za prehranu dojenčadi, predškolske i školske djece te problemi prehrane koji se mogu pojaviti u adolescentskoj dobi, uz naputke kako prepoznati i, u suradnji s liječnikom, liječiti pojedine bolesti.

27


PERSOGLIA-Petrac, Anica Slatkiši? Ne, hvala : priručnik o pravilnoj prehrani za djecu i roditelje / Anica Persoglia-Petrac. – Sisak : Aura, 2007.

Autorica, pedijatrica, u knjizi namijenjenoj predškolcima i njihovim roditeljima, ističe važnost pravilne prehrane. Pouka se dobiva kroz priču jedne djevojčice o doživljajima u dječjem vrtiću, a daju se i posebno istaknute izravne upute o zdravoj prehrani.

WERNER, Kordula Što djeca uistinu vole jesti : nakon kašica – recepti za djecu od jedne do četiri godine / Kordula Werner. – Zagreb : V.B.Z., 2011. Priručnik njemačke nutricionistkinje Kordule Werner ne nudi samo jela za djecu, već i više od šezdeset ukusnih recepata za cijelu obitelj, prilagoñenih našem podneblju. Osim toga, tu je i mali priručnik o osnovama zdrave prehrane i namirnicama u kojem, izmeñu ostalog, možete naći i tablicu prehrambenih vrijednosti pojedinih namirnica, kao i sve o pravilnoj pripremi i čuvanju hrane te još mnogo toga što će zanimati sve roditelje koji žele da njihova djeca od najranije dobi usvoje pravilne i zdrave prehrambene navike.

28


POREMEĆAJI PREHRANE

VIDOVIĆ, Vesna Anoreksija i bulimija : psihodinamski pogled na uzroke i posljedice bitke protiv tijela u adolescentica / Vesna Vidović. – Zagreb : 4P, 1998. Poremećaji u prehrani – anoreksija i bulimija, postale su bolesti današnjice. Obje bolesti vrlo su opasne i mogu dovesti do kobnog kraja. Neuropsihijatrica prof. dr. sc. Vesna Vidović razjašnjava temeljne probleme s kojima se u poremećajima u uzimanju hrane susreću obitelji, liječnici i same bolesnice.

ASHWORTH, SHERRY Debljina : olakšajte si život i ne brinite previše / Sherry Ashworth. – Zagreb : SysPrint, 2001. Ključne informacije o debljini s fiziološkog i zdravstvenog (težina i zdravlje, dijeta, poremećaji u prehrani), te društvenog i psihološkog aspekta (društveni modeli dobrog izgleda, samopouzdanje). Iznimna zanimljivost i pitkost knjige postignuta je načinom pisanja koji uz klasičan način iznošenja informacija obuhvaća još i indirektnu interakciju s mladima: kao i u časopisima u rubrici za pomoć, i u knjizi se navode pitanja i odgovori, a ponegdje se otvara i prava diskusija s više sudionika (stručnjaka i tinejdžera). Odgovori na neka pitanja naći će se i ispunjavanjem kvizova. Posebno su korisni dodaci knjige: linkovi (internetske adrese) koji se odnose na prehranu, fitness te sport i rekreaciju, kao i poštanske adrese sportskih i planinarskih klubova u Hrvatskoj.

29


KUHANJE

CRONJAEGER, Marietta Kuharica za dojilje : više od 100 recepata za mamu i bebu : ukusno i lako probavljivo / Marietta Cronjaeger. – Split : Harfa, [2007?].

Majke dojilje često razmišljaju o izboru namirnica koje konzumiraju dok doje da bi zaštitile svoje dijete od nadutosti i alergija. Knjiga nudi brojne savjete pri izboru jela od mesa i ribe, pića i salata, pikantnih zalogaja te slastica. U prilogu se nalaze popisi namirnica koje se preporučuju te onih koje bi trebalo izbjegavati.

CRONJAEGER, Marietta Prirodne kašice : slasni recepti za prvu godinu života / Marietta Cronjaeger. – Split : Harfa, [2007?].

Raznovrsni recepti koji se mogu pronaći u knjizi osigurat će zdravu i raznoliku prehranu djeteta nakon šestog mjeseca života. Svi su recepti jednostavni, priprema ne zahtijeva mnogo vremena, potiču apetit, čuvaju zdravlje djeteta te donose užitak cijeloj obitelji.

KARMEL, Annabel Kuharica za bebe i djecu : priručnik za planiranje obroka : više od 200 brzih, jednostavnih i zdravih recepata / Annabel Karmel. – Zagreb : Veble commerce, 2003. Priručnik donosi smjernice za postizanje zdrave prehrane djece, od četiri mjeseca starosti do iza navršene prve godine života: opisuju se nutricionističke potrebe djeteta, vrste potrebnih namirnica te načini pripremanja hrane. Recepti (ima ih preko dvjesto) i planovi obroka (jelovnici) rasporeñeni su po uzrastu: za djecu starosti od četiri do šest mjeseci, od šest do devet mjeseci, od devet do dvanaest mjeseci te za djecu stariju od godinu dana.

30


KRALJ, Helena Tatina kuharica / <tekst i fotografije> Helena Kralj. – Zagreb : Naklada Nika, 2010.

U knjizi su prikupljeni recepti koje mnogi očevi, razne dobi i zanimanja, smatraju najomiljenijima u svoje djece. Osim što je kuharska početnica, zbirka sadrži i jednostavne recepte s raznih strana svijeta za one koji žele iskušati nešto novo. Recepti se odnose na spravljanje raznovrsnih jela (glavna jela, prilozi, salate, deserti...) za sve vrste obroka, dječje roñendane, pa čak i za romantičnu večeru za dvoje!

VRTIĆKA kuharica za mame i tate / [urednice] Ljiljana Vučemilović, Ljuba Vujić Šisler. – Zagreb : Hrvatska udruga medicinskih sestara, Podružnica medicinskih sestara dječjih vrtića grada Zagreba : Miš, 2009.

Pravilna prehrana iznimno je važna u vrijeme djetetova intenzivna rasta i razvoja. U toj knjizi, koja je nastala u suradnji s dječjim vrtićima, primijenjene su nove prehrambene preporuke i smjernice u skrbi o dječjem zdravlju. Stranice Vrtićke kuharice ispunjene su pomno odabranim i provjerenim receptima za jela koja će djeci pružiti ono što je najbolje za njih. U knjizi se nalaze i preporuke jelovnika za djecu s posebnim potrebama u prehrani (šećerna bolest, celijakija).

WILSON, Anne Vesele dječje torte / Anne Wilson. – Köln : Könemann, 1999. Priprema kolača i torti za proslave dječjih roñendana i zabava može donijeti veliku radost. Ova knjižica donosi recepte za ukusne i živopisne torte koje se lako pripremaju.

31


SLIKOVNICE

BEKIĆ, Irena Bucko / Irena Bekić, Alessandra Pokrajac-Bulian. – Zagreb : ABC naklada, 2003. Knjiga za djecu i roditelje u kojoj se autorice bave rješavanjem problema prekomjerne težine djeteta. Prvi dio knjige obraća se roditeljima. U njemu se objašnjava problem i nude smjernice za njegovo rješavanje. U drugom dijelu problem pretilosti pretočen je u priču namijenjenu zajedničkom čitanju roditelja i djece. U trećem dijelu djetetu se pruža mogućnost da se na zabavan način, zajedno s roditeljima, aktivno suoči s poteškoćom koju ima, te da je pokuša ublažiti ili riješiti – u ovom slučaju djetetu se daju upute kako da uz pomoć roditelja pipremi zdrave i ukusne obroke.

BERENSTEIN, Stanley Medvjedići i nezdrava hrana / Stan i Jan Berenstein. – Zagreb : Algoritam, 2006.

Obitelj Medvjedić suočila se s problemom nezdrave prehrane. Naime, mama je primijetila da su se njezina dječica udebljala i to zahvaljujući brzoj "njami" hrani, a k tome su odustali i od sportskih aktivnosti. Stoga je preuzela stvar u svoje ruke da bi Bracu i Seku vratila na "pravi put" – put zdrave prehrane i zdravoga života, što se pokazalo iznimno mukotrpnom misijom...

COURTIN, Thierry Čarli je izjelica / ilustrirao Thierry Courtin. – Zagreb : Školska knjiga, 2005.

Simpatični Čarli ima problem jer ne može obuzdati i kontrolirati svoj osjećaj gladi, pa je do večere pojeo sve što mu se našlo pred očima, a u pitanju su bila slatka jela – kolači i slatkiši. Kada je mama servirala Čarlijevo omiljeno jelo, on više nije bio gladan. Malenog izjelicu bolio je trbuh, a shvatio je i zbog čega...

32


DEREDEL-Rogeon, Sandrine Jakov se prejeo bombona / Sandrine Deredel Rogeon, Gustavo Mazali. – Zadar : Forum, 2005.

Jakov se prejeo bombona i nije mogao ručati. Štoviše, bolio ga je trbuh a baš to popodne bio je Teov roñendan. Jedva je pristao pojesti juhu od mrkve od koje mu je bilo bolje. Na roñendanu je uspješno odolio bombonima. Zbog toga se sav sretan pohvalio mami.

HORVAT-Vukelja, Željka Balončica / Željka Horvat-Vukelja, Ninoslav Kunc. – Zagreb : Školska knjiga, 2008.

Djevojčica Maša voli jesti samo slatkiše, a zdravu hranu redovito preskače. Jednoga dana dogodi joj se iznenadni izlet u visine, meñu oblake. Što su joj rekle ptice? Zašto su je prozvale Balončicom? I je li se uspjela vratiti kući?... Odgovore možete saznati pročitate li ovu slikovnicu.

DOINET, Mymi Leo ne može obući svoje kupaće gaćice / Mymi Doinet, Nanou. – Zadar : Forum, 2004. Zečić Leo suočen je s problemom prekomjerne tjelesne težine. Posebno ga zabrinjava njegov okrugao i bucmast trbuščić koji pak nikako ne može sakriti, ukoliko želi otići s prijateljima na kupanje. Slikovnica iz serijala "Moji prijatelji i ja" upoznaje nas sa zečićem koji se razlikuje od drugih, i koji kroz priču o sebi ujedno pomaže i najmlañima da se bolje upoznaju i da nauče prihvaćati te male, a ipak osjetne meñusobne razlike...

33


KNJIGE ZA DJECU I MLADE

TAMARO, Susanna Debelo srce / Susanna Tamaro. – Zagreb : Znanje, 1999.

Knjiga “Debelo srce” priča je o nesretnom i osamljenom dječaku rastavljenih roditelja koji jedinu utjehu nalazi u prekomjernom jelu pa hladnjak pun hrane postaje njegov najbolji prijatelj..

ARACHI, Alessandra Mrvice / Alessandra Arachi. – Zagreb : Znanje, 2001. "Mentalna anoreksija" psihijatrijska je dijagnoza glavne junakinje ovog romana za tinejdžere. Njena potresna iskustva počela su s tri kosana odreska u umaku, kada je u pola svoga odrastanja poželjela uništiti svoj lijep i miran, za nju – dosadan život. Roman je ispovijest o psihički poljuljanoj djevojci kojoj hrana postaje najveći neprijatelj, donosi svu složenost psihološko-sociološkog problema mladih generacija djevojaka kojima se nameću novi trendovi i važnost vanjskog izgleda.

AROLD, Marliese Miriam ima anoreksiju / Marliese Arold. – Zagreb : Grlica, 2005. Roman suvremene njemačke spisateljice, namijenjen najprije mladima, tematizira ozbiljan problem – anoreksiju, poremećaj u prehrani od kojeg obolijevaju naročito djevojke i mlade žene. Miriam želi skinuti samo nekoliko kilograma, ali kada postigne prvotno postavljen cilj još uvijek se smatra predebelom i zato se odlučuje na daljnju dijetu. Duboko vjerujući da sve ima pod kontrolom i da vlada situacijom, stvara lažan privid i upada u začarani krug, propadajući fizički ali i psihički. Bjesomučno izgladnjivanje, bolovi u želucu, uzimanje tableta za suzbijanje apetita i različitih laksativa dovode je do samog ruba. Za vrijeme maturalnog putovanja u London, Miriam odjednom pada u nesvijest...

34


ŠURINA, Jasna Polupani lončići : potresna ispovijest o borbi s bulimijom / Jasna Šurina. – Zagreb : Celeber, 2003. Potresna ispovijest mlade žene koja je s devetnaest godina oboljela od bulimije, poremećaja prehrane koji se u početku očituje namjernim, a kasnije i spontanim povraćanjem hrane. Prolazeći kroz turbulentno adolescentsko razdoblje života, dodatno pogoñena rastavom roditelja, ta djevojka nikako ne može prihvatiti sebe, te se kažnjava zbog krivice koja ne postoji i uništava vlastito biće izbacivanjem hrane. Budući da se bazira na ozbiljno poljuljanoj psihičkoj ravnoteži, bulimija je često popraćena i drugim štetnim pojavama, a u slučaju pripovjedačice romana to je alkoholizam. Bolest ujedno razarajuće djeluje i na njezine meñuljudske odnose. Proces izliječenja vodi putem uspostave unutrašnje ravnoteže i postupnoga prihvaćanja sebe, a nije nimalo lak ni jednostavan, veoma je dugotrajan i nikada se u potpunosti ne okončava.

VIDMAR, Janja Bucka / Janja Vidmar. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2006. Odriču li se neke djevojke hrane zbog vitke figure ili se iza toga skriva nešto ozbiljnije – zatvorenost, osobni problemi, bolest? Razlozi za poremećaj u prehrani i put iz začaranoga kruga zamršeniji su nego što smo spremni priznati. “Bucka” je ispovijest petnaestogodišnje Dunje koja je opsjednuta svojom debljinom. Ispod površne opsjednutosti krije se čitav niz dubljih problema, većinom obiteljske naravi jer Dunja može uspostaviti kvalitetan kontakt s majkom samo kad su u pitanju kile i dotjerivanje… No, stvari postanu još gore kad djevojčica zakorači u svijet manekenstva…

35

Tatina kuharica  

Preporučni popis knjiga za roditelje (izdanja 2009. - 2011.) Dječja knjižnica Marina Držića

Advertisement