__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


2

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


SADRŽAJ 2019. UKRATKO

4

RIJEČ RAVNATELJICE

5

ZAJEDNO S VAMA...

8

IGRAJTE SE S NAMA...

12

ČITAJTE S NAMA...

15

PJEVAJTE S NAMA...

19

UČITE S NAMA...

21

PUTUJTE S NAMA...

25

OTKRIVAJTE S NAMA...

27

BUDITE PONOSNI S NAMA...

29

MISLI ZA IDUĆU GODINU

31

MISLI IZ PROTEKLE GODINE

35

ANNUAL REPORT 2019

37

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

3


2019. UKRATKO

2.274.928

42 / 2

4

157.197

135.291

LOK ACIJE / BIBL IOBUSA

FOND S V. KNJIG A I AVE GR AĐE

ČL ANOVA

243.144

1.174.808

21.249

REGIS T RIR ANIH KORISNIK A

P OSJE TA MRE ŽNIM S T R ANIC AMA I E-K ATALOGU

SAT I GL EDANJA YOU T UBE K ANAL A KGZ-A

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


Riječ ravnateljice Knjižnice grada Zagreba zapamtit će 2019. godinu kao jednu od uzbudljivijih godina u svojoj stoljetnoj tradiciji. Među uslugama koje naši knjižničari svakodnevno pružaju korisnicima i građanima, napokon se našla i posudba e-knjiga. Time su naše raznovrsne usluge i bogate zbirke dobile kvalitetnu nadopunu, korisnici ono što su tražili u do sada provedenim istraživanjima, a mi smo napokon uspjeli u tom velikom i izazovnom projektu. Bila mi je čast i zadovoljstvo koordinirati stručnim timom i vidjeti konačan proizvod – ZaKi Book, prvu hrvatsku knjižničnu aplikaciju za posudbu e-knjiga. Naš osnivač prepoznao je tu sinergiju želja, stručnog znanja i energije i podržao razvoj i modernizaciju usluga i poslovanja. Pred vama je izvještaj Knjižnica grada Zagreba za 2019. godinu – kombinacija statističkih podataka, ilustracija i fotografija s naših uistinu brojnih događanja. Kako smo u ovoj godini proveli i jedno od dosad najopsežnijih istraživanja potreba, navika i želja naših korisnika, iskoristili smo ovaj izvještaj da podijelimo s vama rezultate i brojne komentare motiviranih ispitanika. Zahvaljujem svim sudionicima ovog zahtjevnog istraživanja – svojim kolegama i korisnicima Knjižnica grada Zagreba. Tako brojan odaziv jasan je pokazatelj da se korisnici osjećaju dobrodošlima u zajedničkom planiranju budućih usluga, kao i u vrjednovanju našeg rada. Upravo to i jest formula našeg uspjeha – suradnja! Naša nastojanja uvijek idu u smjeru dopiranja do svakog našeg sugrađanina. Programima smo savladali sve prepreke i osnažili brojne korisnike: od beskućnika, azilanata, migranata do osoba s posebnim potrebama, ne čineći razliku jesu li u pitanju bebe, djeca, odrasli ili stariji.

Knjižnica je sigurno mjesto za suživot svih nas. Zahvaljujući raznovrsnosti interesa i izazova s kojima se svakodnevno susreću, naši su se knjižničari educirali, razvijali i stjecali nova znanja i vještine. Sudjelovanjem na stručnim skupovima i edukacijama, razmjenjivali smo bogata iskustva i znanje s kolegama iz drugih knjižnica – ponekad kao oni koji uče, a ponekad kao oni koji podučavaju. Zato, ako već niste navratili u Knjižnice grada Zagreba i upoznali nas, nadam se da će vas ovaj izvještaj motivirati. Sve vas koji ste s nama i ove godine čitali, pjevali, putovali, otkrivali, učili, igrali se, pozivam da i dalje ostanete s nama. Hvala na dobroj atmosferi i energiji koju zajednički stvaramo u našim prostorima, svim djelatnicima i suradnicima, našem osnivaču Gradu Zagrebu, Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, Upravnom vijeću Knjižnica grada Zagreba, svim volonterima, studentima, medijima i našim korisnicima!

Višnja Cej, knjižničarska savjetnica ravnateljica Knjižnica grada Zagreba

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

5


10.000 P OSJE T I T EL JA DNE VNO

6

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


Svaki peti Zagrepčanin član je Knjižnica grada Zagreba (KGZ) i s jednom iskaznicom uživa usluge na svim lokacijama. Svakom od njih plavo-narančasta iskaznica omogućava ravnopravan i jednak pristup bogatim i raznovrsnim zbirkama građe na različitim medijima. Raspoloživ je fond od gotovo 2.500.000 primjeraka knjižnične građe koji čine ne samo knjige, već novine, časopisi, zvučna, vizualna, elektronička građa, note, pa čak i igračke. Najveći dio građe nalazi se na policama 42 lokacije u gradu i u dvije knjižnice na kotačima – bibliobusima, ali sve više građe dostupno je i u virtualnim zbirkama kao digitalizirana građa ili e-knjige. Dio građe pronađe svoj put i do knjižnica diljem Hrvatske međuknjižničnom posudbom. Zahvaljujući raznolikom i aktualnom fondu i bogatim programima u kojima sudjeluju raznovrsni izvođači, književnici, likovni umjetnici, izdavači i drugi, Knjižnice grada Zagreba potvrđuju svoju ulogu dnevnog boravka mnogih građana. Osim članova, ponuđene sadržaje koriste i drugi uživajući u programima kao posjetitelji izložbi, tribina, predstavljanja novih naslova i autora.

U prosjeku svaki je član KGZ-a u 2019. godini pročitao 17, a svaki Zagrepčanin 3 knjige. Međuknjižničnom posudbom posuđeno je 227 jedinica građe drugim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.

Rezultati istraživanja KGZ-a u 2019. i dalje ukazuju da je posudba knjižnične građe jedan od najvažnijih i najčešćih razloga dolaska građana u KGZ i da je potreba za aktualnim naslovima u dovoljnom broju primjeraka nešto što procjenjuju kao najpotrebnije da bi bili zadovoljni uslugom.

2.800.811 P OSUDBA GR AĐE

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

7


ZAJEDNO S VAMA... 8

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


Posljednjih godina Knjižnice grada Zagreba činile su iskorake i mrežnim kanalima sve više se približavale svojim korisnicima, građanima, ponekad i zainteresiranima izvan granica Hrvatske. U 2019. godini napravljen je korak više. Na Dan grada Zagreba, 31. svibnja, Knjižnice grada Zagreba građanima metropole poklonile su novu uslugu – posudbu e-knjiga. I to aplikacijom ZaKi Book – prvom hrvatskom knjižničnom aplikacijom za posudbu e-knjiga. Za čitanje u pidžami, u ponoć, u nedjelju, osim broja članske iskaznice i PIN-a, potreban je još samo neki od uređaja poput pametnog telefona, tableta, laptopa, računala ili e-čitača. Iako je za sada usluga dostupna samo za starije od 15 godina, Knjižnice grada Zagreba planiraju je proširiti i na najmlađe članove. Prvi podaci o posudbi govore da e-knjige najviše čitaju zaposleni mlađi od 50 godina. Uglavnom čitaju novije naslove, izašle u 2019. godini, kriminalističke i ljubavne tematike, ali i naslove popularne publicistike.

2.000 KORISNIK A P OSUDILO JE E-KNJIGU U PRVIH 6 MJESECI USLUGE

Veća prisutnost u virtualnom okruženju približila je knjižnicu članovima i izvan radnog vremena. S članskim brojem i PIN-om otvorena je mogućnost jednostavne provjere statusa građe, pregled zaduženih knjiga, povijest posudbe, ali i mogućnost produženja zadužene građe u bilo koje doba. Ove su usluge unaprijeđene online rezervacijom preko kataloga.

73.977 PROVJER A S TAT USA GR AĐE

37.520 RE ZERVACIJA GR AĐE

PI TA J T E KNJIŽNIČ ARE

Sve je više usluga postalo dostupno na daljinu. Jedna od njih je usluga Pitajte knjižničare, online servis kojim su korisnici vrijednim i kompetentnim knjižničarima postavili više od 5.000 pitanja za popis literature na pojedinu temu, a virtualno pregledali više od 93.000 puta.

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

9


Portal Digitalne zbirke postao je ulaz za virtualne izložbe, građu Digitalizirane zagrebačke baštine, izbor iz najvrjednijih fondova kao što su zavičajne zbirke Zagrabiensia i Zaprešića, zbirke rijetkih knjiga i rukopisa Rara, Hrvatskog centra za dječju knjigu, Glazbenog odjela Gradske knjižnice. Gotovo 12.000 posjetitelja istraživalo je besplatno sadržaje Zbirki u 2019. godini. Osvježeni su sadržaji tematskih projekata Zagreb na pragu modernoga doba, Ilirci, Iz opusa Bernardina Sokola. Na obogaćivanju digitalnog sadržaja sudjelovali su i učenici osnovnih škola koji su u suradnji s knjižničarima stvarali digitalne sadržaje o baštini zaprešićkog kraja u obliku dokumentarnih filmova ili pak slikovnica. 10

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

TOP 5 NASLOVA – 3.316 PREGLEDA Brlić-Mažuranić, Ivana. Čudnovate zgode šegrta Hlapića: pripovijest za djecu Preradović, Petar, st. Izabrane pjesme Petra Preradovića / dozvolom pokojnikove obitelji odabrao pjesme i životopis priredio Franjo Bartuš Lisinski, Vatroslav. Porin ili Oslobodjenje Hrvata ispod franačkog jarma: junačka opera u 5 čina Brlić-Mažuranić, Ivana. Priče iz davnine Hudovski, Adolf. Zagreb i okolica: kažiput za urodjenike i strance: sa 43 slike i 2 nacrta


Knjižnice grada Zagreba svakodnevno su na mreži, ne samo s korisnicima, nego i s kolegama knjižničarima, ponajviše s onima koji koriste knjižnični sustav ZaKi i svakodnevno „pune“ zajedničku bazu podataka novim naslovima, autorima, članovima.

415.415

POSJETITELJA MREŽNIH STRANICA

759.393

324

POSJETITELJA MREŽNOG KATALOGA

21.249

KNJIŽNICE U REPUBL ICI HRVAT SKOJ KORIS T I KNJIŽNIČNI SUS TAV Z AKI

Tijekom 2019. godine više od 415.000 posjetitelja otvorilo je 2.572.420 puta mrežne stranice Knjižnica grada Zagreba. Pristupanje stranicama u hodu, s pametnih telefona i tableta, u 2019. godini odabrao je svaki drugi posjetitelj (50,06 %). S mrežnih stranica moguće je pristupiti i popularnim sadržajima koje Knjižnice objavljuju putem Pinteresta, Tumblra, ISSUU-a, Facebooka i YouTube kanala. Katalog Knjižnica grada Zagreba u 2019. godini svaki je dan u prosjeku imao 5.304 posjeta i 7.326 upita. Značajnu stopu rasta bilježi posjećenost osobnom korisničkom računu i dostupnim mrežnim uslugama povezanim s korištenjem i posudbom građe.

SATI GLEDANJA YOUTUBE KANALA KGZ-A

f

10.667

PRATITELJA

Iskrene čestitke organizatoru na ovoj inicijativi i sjajnom odabiru gostiju... Gledatelj YouTube kanala KGZ-a

Najpopularniji video putopisno je predavanje Vedrana Bađuna 45.652 pregleda I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

11


BBC micro:bit maleno je računalo koje se može programirati, čije je osmišljavanje pokrenuo britanski BBC u suradnji s velikim tehnološkim tvrtkama, zajednicama korisnika i obrazovnim ustanovama u želji da se djeci omogući zabavan, jednostavan i jeftin način razvijanja digitalnih vještina.

IGRAJTE SE S NAMA... 12

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


Bijeg iz knjižnice: escape room u knjižnici – pronalaženje ključa rješavanjem zadanih zagonetki

Digitalna (r)evolucija u zagrebačkim knjižnicama nastavila se i u 2019. godini. Proširena stvarnost, VR naočale, 3D olovke i pisači – sve to dostupno je u Knjižnicama grada Zagreba. Entuzijastični knjižničari iskustvo s međunarodnih skupova o primjeni novih tehnologija odlučili su ugraditi u svoj svakodnevan rad. Zato danas članovi Knjižnica grada Zagreba, osobito oni najmlađi, imaju priliku isprobati tehnologije koje nisu svima lako dostupne.

STEM revolucija prati se nizom programa, pa tako i posudbom micro:bitova, uz pomoć kojih djeca, ali i odrasli, mogu učiti osnove programiranja dok se zabavljaju gradeći virtualne ljubimce, programirajući igre i još mnogo toga. Dio je to suradnje s Institutom za razvoj i inovativnost mladih na čijem je nagradnom natječaju Bibliobusna služba dobila 3D pisač.

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

13


Tu revoluciju ubrzao je svakako i Američki kutak koji djeluje u pet zagrebačkih knjižnica. Edukativni programi uključuju korištenje kompleta Lego Mindstorms, Lego Boost, mBotova, 3D olovke i tableta, pričaonice na engleskom jeziku, igranje društvenih igara, gradionice lego kockama i robotičke radionice Lego robotima.

Nastup ekipe 10 Volti iz Knjižnice Voltino na nacionalnom robotičkom natjecanju First Lego League

Radionica Recikliranje i ja

14

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

Bogat program Američkog kutka uključuje i seriju radionica i predavanja za djecu i mlade, putopisna predavanja o američkoj kulturi i načinu života, radionice o održivom razvoju i to s izvornim govornicima engleskog, gostujućim predavačima iz Fulbrightovog programa te profesorima engleskog jezika. Jedinstveni program jezično-kreativnih radionica za korisnike istovremeno je i prilika za stručno usavršavanje učitelja i profesora engleskog jezika u osnovnim, srednjim i visokim školama s kojima su knjižnice surađivale.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


ČITAJTE S NAMA...

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

15


Ponekad su knjižnični prostori premali, a police za knjige prekratke. Tada do izražaja dolazi maštovitost knjižničara koji građu bogatih knjižničnih zbirki populariziraju predstavljajući je na tribinama, izložbama, predavanjima. Tako su posjetitelji Knjižnica grada Zagreba u 2019. godini imali priliku prisustvovati enološkim aktivnostima na predstavljanju kulture vina, sportskim aktivnostima uz popularan nogomet, ali i bogatim međukulturalnim aktivnostima kao što je proslava iranske nove godine – Nouruz.

Večer s Milanom Trencom

R.E.A.D. – Čitaj (o) psu

Ipak, glavni i najvažniji fokus svih dodatnih sadržaja uvijek je čitanje i poticanje čitanja, pa makar i – reklama. Čitanjem se ističu nagrađena književna djela, čita se u centru grada ili na Trnju, plovi se na novozagrebačku stranu Save ili na večer otočke književnosti, slušaju se „druge violine“, popularizira se znanost, svemirska tehnologija, psihoanaliza... Čita se naglas, u čitateljskim klubovima, na maratonu, u bolnicama, čita se plišancima, uz pse, bez ritma ili u ritmu ličke aritmije. 16

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

Književni petak

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

Medveščak čita


Uz knjižničare nerijetko ožive domovi umirovljenika, planinarski domovi, ali i slikovnice kroz dramatizaciju odabranih tekstova, sve s ciljem poticanja čitanja, kreativnosti i mašte. U suradnji s mališanima nastaju raskošne ideje dramatizacije, izvedbe, kostimi, scenografija, efekti.

Žive knjige uz bivšeg predsjednika Ivu Josipovića, Sanju Drakulić, Marijana Richtera i mnoge druge

Cirkus! Cirkus!

Ima tu i raznih dodatnih aduta – knjižničara iznenađenja, kvizova, književnih obilazaka grada ili pak nagradnih natječaja poput KRONOmetaFORA i Najljepše ljubavno pismo. U knjižnicama je bilo prigode otkrivati i Žive knjige – zanimljive i osebujne goste i njihove životne priče s kojima su se otvorili posjetiteljima knjižnica.

Na natječaj KRONOmetaFORA 2019. pristigle su 194 priče – ne samo iz Hrvatske, već i iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Njemačke i Velike Britanije. Najstariji autor imao je 79, a najmlađa autorica 12 godina.

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

17


Navike čitanja stječu se od najranije dobi i upravo zato najmlađi građani, do 15 godina, usluge Knjižnica grada Zagreba mogu koristiti potpuno besplatno. Tako se odgajaju budući čitatelji, a neki od njih postanu i najčitatelji. U 2019. godini akcija Najčitatelj Knjižnica grada Zagreba doživjela je svoju punoljetnost. Naime, ove je godine izbor održan 18. put. Laskava titula Najčitatelja dodijeljena je 13-ogodišnjem Viktoru Mijatoviću koji je u 2018. godini pročitao 165 knjiga. Na njegovom popisu nalaze se gotovo svi žanrovi, ali ponajviše fantastika, stripovi i enciklopedije. Viktor za čitanje preporučuje knjige Harry Potter, Igra prijestolja, Prijestolje od stakla, Gospodar prstenova, Djevojka u vlaku i Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu, što se poklapa i sa statistikom najposuđivanijih knjiga za djecu i mlade u proteklom razdoblju. Naime, u Knjižnicama grada Zagreba najčitanija knjiga za djecu starije osnovnoškolske dobi bila je Harry Potter i kamen mudraca, dok je za djecu mlađe osnovnoškolske dobi bio najpopularniji Gregov dnevnik: kronike Grega Heffelyja.

Hvala vam, moje dijete odrasta uz vas od malih nogu. Ispitanik istraživanja Knjižnica grada Zagreba

Ritam odrastanja, naziv pod kojim se održao ovogodišnji Nacionalni kviz za poticanje čitanja, razigrao je mališane i na završnoj svečanosti te ponovo okupio 400 djece iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva.

Nacionalni kviz za poticanje čitanja

Knjige ne žive u knjižnicama samo danju, već i noću, a osobito ožive krajem travnja u Noći knjige. Omiljeni likovi i junaci iz svijeta knjige i stripa, nakratko su raznježili stare, ali i neke nove, buduće generacije stripaša u potrazi za svojim herojima. I Knjižnice grada Zagreba uživale su posjećenost publike i sa svojih 70-ak programa upotpunile manifestaciju.

Najčitatelj Viktor Mijatović

18

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


PJEVAJTE S NAMA... I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

19


Mjesec hrvatske knjige svojim ovogodišnjim motom U ritmu čitanja uglazbio je mnoge knjižnične programe, ali i unio neke novine kojima se željelo privući mlađu publiku, poput koncerata u prostoru za korisnike. Čak dvije knjižnice na dva suprotna kraja grada svojim programima osmišljenim u suradnji s renomiranim hrvatskim glazbenicima potvrdile su da knjižnice nisu samo spremišta knjiga i mjesta tišine nego središta zajednice otvorena različitim živahnim i zabavnim sadržajima. Izvođeni su klasici hrvatskog pjesništva u ritmu hip-hopa, Glazbene šetnje kroz Zagreb, Šlep u knjižnici… Sinergija knjige, knjižničara i glazbe već je zaživjela kroz Knjižnicu širom otvorenih vrata i upoznavanje mališana s glazbenim instrumentima, a sada je oživjela i u zaprešićkom glazbenom vrtiću. 20

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


UČITE S NAMA... I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

21


U knjižnicama se grade prijateljstva, nadograđuje znanje, usavršavaju vještine, profiliraju tematski kutići, organiziraju aktivnosti i radionice, a iz tih modela uče i knjižničari i građani. Nema tabu tema, nema besmislenih pitanja, nema premladih, ni prestarih, svi si međusobno pružaju podršku i uče jedni od drugih. Brojne suradnje s raznovrsnim udrugama, volonterima, umjetnicima, stanovnicima kvarta koji nesebično dijele svoja znanja, iskustva i vještine, ono su što najviše oplemenjuje prostore Knjižnica grada Zagreba. Ti su programi otvoreni za sve!

Središnja knjižnica Rusina i Ukrajinaca brojnim suradnjama i aktivnostima, od kuhanja do čitanja, okuplja predstavnike rusinske i ukrajinske manjine, ali i sve druge građane željne upoznavanja drugih kultura.

Primjer suživota kvarta i Knjižnice Podsused, Cvjetna košarica – Podsusedske svečanosti

U knjižničnim prostorima svladava se i znanje stranih jezika na radionicama talijanskog, španjolskog, kineskog, njemačkog, esperanta... Središnja knjižnica Albanaca organizira radionice albanskog i hrvatskog jezika, za djecu, studente, radnike koji borave u Zagrebu.

22

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

Radionice Zeleni klik u sklopu programa Zelena knjižnica za zeleni Zagreb


Zahvaljujem Ani i Nikolini na velikom strpljenju koje su iskazale u ovoj radionici. Voljela bih još puno toga naučiti... Štefana Kurnik, korisnica programa 65 plus

Da godine nisu važne i da se korisnici programa 65 plus tek zagrijavaju, podsjećaju svakodnevno njihova radoznala lica na radionicama informacijske pismenosti. Pokrenuta je i nova aktivnost – Savjetovalište za umirovljenike, gdje na raznim radionicama, predavanjima i međusobnim susretima dobivaju besplatne savjete o raznim društvenim pitanjima, a osobito o socijalnim, imovinskim i zdravstvenim pravima. Svoja zdravstvena i rekreativna prava mogu iskoristiti i u Knjižnicama grada Zagreba. Vježbaju kako dahom do sreće, a igrajući šah i drevnu igru go održavaju mentalno zdravlje.

Puno hvala našim dragim voditeljicama na velikom trudu i pažnji koje daju nama starijim osobama da naučimo nešto novo. Hvala, hvala na strpljenju i divim im se da im nije ništa teško pokazati pa makar to bilo i tisuću puta... Nevenka Dozet, korisnica programa 65 plus

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

23


Svaka nova aktivnost ide u pravom smjeru i vidi se da je u rukama stručnjaka – hvala! Ispitanik istraživanja Knjižnica grada Zagreba

Knjižnice prate promjene i pomiču granice. Na ponos Hrvatske osmišljavale su programe podrške za beskućnike, ali i za osobe starije životne dobi, informatički nepismene osobe, građane slabijeg imovinskog statusa i sve one koje treba ohrabriti u korištenju novih usluga koje će im olakšati život i uštedjeti vrijeme. U tom smjeru nastavljaju se i radionice novijeg datuma koje pomažu Zagrepčanima da postanu e-građani, olakšavajući im snalaženje u digitalnom okruženju i osnažujući ih u samostalnom korištenju novih kanala komunikacije.

22.000 PREGL EDA BLOG A KNJIGOM DO KROVA

24

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

Knjižničari često izlaze izvan svojih prostora, ne samo dvama bibliobusima. Iako Zagrebački velesajam nije jedno od 77 stajališta putujuće knjižnice, u ovoj su godini knjižničari često tamo svraćali i boravili. Mnogi sajmovi prepoznali su Knjižnice grada Zagreba kao važnog partnera. Kreativni i stručni djelatnici održali su brojne radionice za građanstvo animirajući najmlađe na sajmu za djecu i roditelje Growing up ili pak one zrelije i mudrije na sajmu za zrele generacije Pravo doba.

Sajam Growing up

A kad se već spominje knjižnica na kotačima, onda ne čudi da se Bibliobusna služba priključila projektu Knjige naših ulica. Nastao u suradnji s udrugom Lastin rep i drugim kulturnim ustanovama, projekt je informativna, kulturna i ilustracijska nadogradnja zagrebačkog naselja Botinec, čije ulice nose nazive književnih junaka i djela poput Velog Jože, Pere Kvržice, šegrta Hlapića, Dunda Maroja...


PUTUJTE S NAMA...

Knjižnice grada Zagreba oduvijek su bile mjesto koje je odgovaralo na potrebe zajednice u kojoj djeluju. Stoga, kada je Hrvatska postala dio izbjegličke rute, zagrebačke knjižnice odmah su reagirale. Od samog početka organizirani su raznovrsni programi kojima se želi doprinijeti prevladavanju novih situacija. Knjižnice grada Zagreba postale su mjesto koje pruža utočište, pomoć, podršku, ali pomažu i lokalnom

Barroux, francuski crtač i ilustrator u Književnim senzibilizacijama

stanovništvu da razumiju i prihvate kao svoje sugrađane izbjeglice koji su iz različitih razloga morali napustiti svoje domove. Organizirani su susreti, književne večeri, tematizirala se problematika migranata i azilanata. Uspostavljena je suradnja s aktivistima, volonterima, raznim inicijativama, a sve kako bi se cjelokupna zajednica senzibilizirala za druge i drugačije.

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

25


U zagrebačkim knjižnicama u suradnji s partnerima mijenjaju se životi, ali i svijet. Na radionicama građani uče o različitim zemljama, jezicima i kulturama na susretima s predstavnicima stranih zemalja. Putovalo se u razne krajeve putopisnim predavanjima i dohvaćalo visine planinarskim pričama. Zagrebačke knjižnice širile su horizonte svojih građana na mnogo načina.

26

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

Volonteri iz Bugarske, Cipra, Danske, Italije, Latvije, Mađarske, Njemačke, Slovenije, Španjolske i Švedske na interkulturalnim radionicama poučavali su djecu praktičnim znanjima uobičajenim u državama iz kojih dolaze. Zagrebačke knjižnice približile su svojim korisnicima cijeli svijet na dlanu i na još jedan zanimljiv način obogatile kulturnu i društvenu ponudu grada.


OTKRIVAJTE S NAMA...

1.884 IZLOŽBE

81.949 P OSJE T I T EL JA

Knjižnice grada Zagreba s građanima komuniciraju također izložbama i umjetničkim instalacijama u trima galerijama. Njihovi izlozi rezervirani su za djela lokalnih umjetnika, ali i brojna zvučna imena, te svojim sadržajem potiču na razmišljanje i pomiču granice. Edukativnim sadržajima usmjereni su na sve grupe korisnika – djecu, mlade i odrasle. I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

27


Knjižničari odlaze također u muzeje i umjetnosti daju dodatnu vrijednost. U jednoj takvoj suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt knjižničari Knjižnica grada Zagreba oplemenili su stalni postav Muzeja kroz projekt Priče sa stilom.

Od 2019. više nema dileme oko pitanja ima li kultura svoju jedinstvenu publiku. Suradnja knjižnica sa zagrebačkim kazalištima povezala je korisnike knjižnica s daskama koje život znače. Svaki član Knjižnica grada Zagreba ostvaruje popuste u kazalištima svojom članskom iskaznicom.

Hrvatski centar za dječju knjigu, čije je programsko i savjetodavno tijelo Nacionalni odbor za dječju knjigu, i ove je godine sudjelovao u nominaciji kandidata za priznate međunarodne nagrade i priznanja – za Andersenovu nagradu 2020. i nagradu ALMA 2020. nominirao je Dubravku Kolanović.

28

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


BUDITE PONOSNI S NAMA... I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

29


Darivanje je najljepša i najplemenitija gesta, stoga je realizacija posudbe e-knjiga bio trenutak kojim se Knjižnice grada Zagreba posebice ponose u 2019. godini. Ta novina bila je zapakirana kao dar Zagrepčanima za rođendan metropole.

Odlična aplikacija. Jednostavna za korištenje, dosta velik izbor knjiga. Komentar korisnice aplikacije ZaKi Book

Knjižnice čine ljudi – korisnici i knjižničari, pa je tako i jedan od ponosnijih trenutaka knjižničara u 2019. godini bilo i proglašenje Zagrepčanke godine, titule koja je ovog puta pripala knjižničarki iz redova Knjižnica grada Zagreba.

Knjižnice grada Zagreba ponosne su i na tradiciju svojih knjižnica u mreži od kojih su mnoge proslavile velike obljetnice: 65 godina slavila je Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića, 60 godina Dječja knjižnica Marina Držića, 45 godina Knjižnica Dubec, 40 godina Knjižnica Gajnice, 30 godina Knjižnica Selčina i Knjižnica Špansko sjever. Obljetnicu, i to već 20., proslavio je program Prirodna i kulturna baština Hrvatske, a svoje 100. izdanje doživio je Književni kulturni lift. Od okruglih brojki može se izdvojiti i ova – 360.000 km koliko je prošao 25-ogodišnji bibliobus Knjižnica grada Zagreba.

Dolazi dječak u bibliobus. Člansku iskaznicu je zaboravio, ostala je kod kuće. Na lijepe oči, uz provjeru imena i prezimena te datuma rođenja, dječak posuđuje željenu knjigu uz uputu knjižničarke da svoju člansku iskaznicu uvijek mora nositi sa sobom. Nakon toga knjižničarka ga s osmijehom upita: “I što ćeš ponijeti sa sobom idući put?” Dječak odgovara: “Pa, nešto slatko!” Anegdota s jednog od bibliobusnih stajališta

Rad dr. sc. Jasne Kovačević, dugogodišnje voditeljice Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića primijetila je i nagradila šira kulturna i društvena javnost. 30

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


MISLI ZA IDUĆU GODINU...

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

31


Želje i potrebe korisnika glavna su motivacija u svakodnevnom radu djelatnika Knjižnica grada Zagreba. Stoga se o tome vodi posebna briga. Prate se, istražuju i analiziraju korisnički zahtjevi. U protekloj godini, uz veliku podršku samih djelatnika, provedeno je najveće istraživanje dosad u Knjižnicama grada Zagreba koje je uključivalo gotovo 2.000 članova i korisnika. Postavljena pitanja obuhvatila su zadovoljstvo uslugama, navike korištenja knjižnicom, motivaciju dolaska, ali i informacijske i ostale potrebe koje očekuju da zadovolje u knjižnicama. Uz popis želja i pohvala, prikupljeno je i mnogo prijedloga za unaprjeđenje rada i poslovanja ustanove.

Ovo je najbolje mjesto za zahvalu svim ispitanicima koji su sudjelovali u istraživanju 2019. godine. Svojim mišljenjima dali su temelje za budući smjer razvoja Knjižnica grada Zagreba, ali i poduprli sve što se radi dobro i kvalitetno, kao i upozorili u čemu knjižnice i knjižničari mogu biti još bolji. Hvala knjižničarima i knjižničarkama koji su svojom profesionalnošću i angažmanom učinili ovo istraživanje kvalitetnim i vrijednim!

Utvrđeno je da ispitanici najčešće dolaze u odabranu knjižnicu zbog posudbe knjiga, i to od jednom do nekoliko puta mjesečno. Slijedom toga, ispitanici žele veći broj naslova, ali i fleksibilnu lokaciju povrata posuđene građe, kao i mogućnost online upisa u knjižnicu. S druge strane, ne bi željeli da se javni prostor knjižnice daje u najam za privatna događanja. Posebne pohvale upućene su osoblju knjižnica, osobito za njihovo znanje, stručnost i ljubaznost.

ISPI TANIK A DOŠLO JE U KNJIŽNICU ZBOG P OSUDBE KNJIŽNIČNE GR AĐE

Rezultati istraživanja potvrđuju da Knjižnice grada Zagreba uspješno obavljaju svoju važnu ulogu i zadaću u kulturnom životu Grada Zagreba te da su njihovi korisnici izuzetno zadovoljni uslugom koju im one pružaju.

86 % Ja sam strankinja, došla sam u Zagreb na mesec dana u naučnom cilju. Moram da napišem da svi u knjižnicama su mi jako pomogli da nadjem sve šta mi treba. Svi su bili jako ljubazni. Mislim da (osim knjiga) najbolje šta knjižnice imaju su ljudi koji u njima rade. Veliko HVALA! Ispitanica istraživanja Knjižnica grada Zagreba

32

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


Kao i do sada i dalje će se raditi na usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju knjižničara. U 2019. djelatnici Knjižnica grada Zagreba prenosili su drugima svoja iskustva i znanja na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima više od 60 puta. U vlastito usavršavanje uložili su 5.400 sati. Posebna pažnja posvećena je edukaciji pomoćnih knjižničara koji su na radionicama nastojali ojačati svoje kompetencije za rješavanje kriznih situacija za knjižničnim pultovima. U svakodnevnom radu knjižnica sudjelovali su i brojni studenti odradivši gotovo 3.000 sati tijekom studentske prakse i volonteri s nesebično odrađenih gotovo 4.000 sati.

60 P OL A ZNIK A R ADIONICE O R JEŠAVANJU KRIZNIH SI T UACIJA

Autor izložbe Josip Sršen, knjižničar ilustrator

Koliko je knjižničarstvo interdisciplinarno pokazuje činjenica da među mnogim knjižničarima ima onih s nekoliko struka, vještina i hobija koji se provlače i prenose kroz radnu svakodnevicu. Mnogi od njih planinare, bicikliraju, prevode, sviraju, ilustriraju, pišu, a onda te svoje ljubavi prenose i na svoja radna mjesta. Javnost već zna za jedinstveni KGZ bend. Na sličan način, entuzijazmom knjižničara, pokrenuta je nedavno i jedna interna knjižničarska galerija u spremištu Gradske knjižnice – Galerija 109. I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

33


Maketa nove zgrade Gradske knjižnice

Dok su knjižnice već odavno dnevni boravak grada, jedan takav velik i reprezentativan trebao bi se ostvariti kroz novu zgradu Gradske knjižnice na mjestu Paromlina. Idejno rješenje arhitektonskog studija UPI-2M predstavljeno maketom taj je strateški projekt Knjižnica grada Zagreba učinio stvarni(ji)m. Više od 30.000 kvadratnih metara oživjet će industrijsku

34

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

arhitektonsku baštinu, ali i stvoriti novu, modernu vizuru grada. Nova zgrada Gradske knjižnice stanovnicima grada omogućit će uživanje u velikom javnom prostoru otvorenom za raznovrsne aktivnosti, ne samo s policama za knjige, već prostorima za susret, druženje, stjecanje novih znanja, uživanje u umjetnosti itd.


MISLI IZ PROTEKLE GODINE

KGZ! Najugodniji prostor za slobodno vrijeme i usvajanje novih informacija. Ispitanica istraživanja Knjižnica grada Zagreba

Sjajno i educirano osoblje, uvijek na usluzi, brzi, kompetentni. Ovo je moja najdraža knjižnica i ovdje se osjećam “kao doma”! Ispitanica istraživanja Knjižnica grada Zagreba

Kako je lijepo pročitati nešto o istinskim entuzijastima. Treba im zahvaliti na tome što njeguju i razvijaju kod ljudi blizak odnos s knjigom koji je u ovom vremenu banalizacije svega i svačega i bezsadržajnog naslikavanja za Instagram pravo osvježenje. Komentar čitateljice Tatjane Horvat na članak i video na portalu 100.posto.jutarnji.hr

Nemojte se pokvariti, lijepo nam je s vama! Ispitanica istraživanja Knjižnica grada Zagreba

Jedna gospođa u Studentskom gradu svaki put nam skuha i donese kavu. Pravu tursku. Prošeta psa i vrati se po šalice. Knjižničarka iz bibliobusa

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

35


... korisnicima ... volonterima

HVALA

... studentima ... medijima ... partnerima ... suradnicima ... udrugama

1.258 PAR T NER A , US TANOVA , UDRUG A , SUR ADNIK A

63 S T UDEN TA

2.810 SAT I PR AK SE

36

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


ANNUAL REPORT 2019 I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

37


42 / 2

2,410,291

157,197

LOC AT IONS / BOOKMOBIL ES

TOTAL HOL DINGS

L IBR ARY C ARD HOL DERS

243,144

1,174,808

1,437,912

L IBR ARY C ARD USERS

ONL INE C ATALOGUE + L IBR ARY WEBSI T E VISI T S

REFERENCE REQUES T S

MEMBERSHIP

2,800,811 I T EMS LOANED

2,480,546 NUMBER OF PH YSIC AL VISI T S

38

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

The Croatian Library Association The European Bureau of Library Information and Documentation Associations (EBLIDA) The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) The International Board on Books for Young People (IBBY)

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


A Word from the Director Zagreb City Libraries will remember 2019 as one of the most exciting years in its century-old tradition. E-books finally took their place among the services provided by our librarians to the users and citizens on a daily basis. It was a valuable complement to our diverse services and rich collections, giving the users what our polls told us they had been looking for, and crowning a great and challenging project. It was an honor and a pleasure to coordinate our expert team and see the final product: ZaKi Book, the first croatian e-book lending library application in Croatia. Our founder recognized this synergy of wishes, expertise, and energy, and supported the development and modernization of our services and operations. You are reading the report on Zagreb City Libraries for 2019, a collection of statistics, illustrations, and photographs from our truly numerous events. We conducted one of the most detailed surveys of our users’ needs, habits, and wishes, and we are sharing with you the results and many comments from our highly motivated respondents. I would like to thank all the participants in this demanding poll, both my colleagues and the users of the Zagreb City Libraries. Their great response clearly shows that our users feel welcome to plan future services together with us and to evaluate our work. Cooperation is the secret of our success. All our efforts are intended to reach every one of our fellow citizens. Our programs have overcome all obstacles and empowered many users: from the homeless, asylum seekers, and migrants, to people with special needs. It made no difference whether they were babies, children, adults, or the elderly.

The library is a safe place for all of us to coexist. Faced with a great diversity of interests and challenges on a daily basis, our librarians have been educating themselves, developing, and acquiring new knowledge and skills. By participating in professional conferences and training, we have shared a wealth of experience and knowledge with colleagues from other libraries, in the roles of both students and teachers. Therefore, if you have not visited Zagreb City Libraries and met us yet, I hope this report will motivate you to do so. To everyone who has been reading, singing, traveling, discovering, studying, and playing with us this year, I hope you will remain with us. Thank you for the great atmosphere and energy that we create together in our premises! I thank all the employees and associates, the City of Zagreb as our founder, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the Management Board of Zagreb City Libraries, all the volunteers, students, media, and our users!

Višnja Cej, Library Advisor Director of Zagreb City Libraries

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

39


40

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


Zagreb City Libraries are a modern and wellorganized network of 42 public libraries and 2 mobile libraries with 78 stations. They provide equal access to traditional services as well as modern information and communication technology to all the citizens of Zagreb and Zagreb County. Providing access to different resources, various information and cultural events is a basis for lifelong learning, independent decision making and cultural development of individuals and larger social groups. Zagreb City Libraries provide information and sources in the virtual world through responsive web pages, OPAC, the Anniversary Calendar, Digitized Zagreb Heritage, virtual exhibitions, social networks, services like Ask Librarians and E-Citizen... New services include the online reservation of books and audiovisual items and e-book lending.

Local history collections – Zagrabiensia and The Zaprešić Local History Collection

Browser-based file sharing applications (Google documents, Dropbox, ISSUU, YouTube) let patrons access materials from the events they missed.

Central libraries of national minorities – The Central Library of Albanians and The Central Library of Ruthenians and Ukrainians in the Republic of Croatia

Zagreb City Libraries support technological learning and conduct various free workshops, such as information and computer literacy for senior citizens, coding workshops, gaming workshops, and 3D printers for young patrons. Library is no longer only a building where users come to borrow books but also a space for inspiration and innovation.

The Rare Books and Manuscripts Collection Rara The Croatian Center for Children’s Book

The County Research and Development Department – the professional monitoring and supervision of 55 public libraires and 320 educational institutions in The City of Zagreb and The County of Zagreb Collaboration with 1,258 of institutions, partners, organizations and companies

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

41


POPIS KNJIŽNICA GRADSKA KNJIŽNICA, Starčevićev trg 6, 01 4572 084 KNJIŽNICA BOŽIDARA ADŽIJE, Trg kralja Petra Krešimira IV. 2, 01 4655 025 KNJIŽNICA TINA UJEVIĆA, Ulica grada Vukovara 14, 01 3095 220 KNJIŽNICA KNEŽIJA, Albaharijeva 7, 01 3837 246 KNJIŽNICA LJUBLJANICA, Ljubljanica 24, 01 3640 987 KNJIŽNICA PREČKO, Slavenskoga 12, 01 3882 853 KNJIŽNICA STAGLIŠĆE, A. Prosenika 7, 01 3633 538 KNJIŽNICA VOLTINO, Dragutina Golika 36, 01 3665 668 KNJIŽNICA DUBRAVA, Avenija Dubrava, 51a, 01 2851 788 KNJIŽNICA MEDVEŠČAK, Trg žrtava fašizma 7, 01 4611 481 DJEČJA KNJIŽNICA “M2”, Medveščak 71, 01 4666 863 KNJIŽNICA NOVI ZAGREB, B. Magovca 15, 01 6604 088 KNJIŽNICA DUGAVE, Svetog Mateja 7, 01 6623 202 KNJIŽNICA MALA MLAKA, Malomlačka 91, 01 6261 929 KNJIŽNICA SAVSKI GAJ, Nehruov trg 46, 01 6520 439 KNJIŽNICA SLOBOŠTINA, K. Zahradnika 8, 01 6640 044 KNJIŽNICA VJEKOSLAVA MAJERA, Meštrovićev trg 1g, 01 6676 893 KNJIŽNICA AUGUSTA CESARCA, Šubićeva 40/2, 01 2313 066 KNJIŽNICA AUGUSTA CESARCA, Radauševa 7, 01 2318 729 KNJIŽNICA SESVETE, Trg D. Domjanića 6, 01 2002 064 KNJIŽNICA DUBEC, R. Ivankovića 34, 01 2922 208

42

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


POPIS KNJIŽNICA KNJIŽNICA JELKOVEC, V. Stahuljaka 3, 01 6443 510 KNJIŽNICA SELČINA, Selčinska 8, 01 2000 153 KNJIŽNICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, Zapoljska 1, 01 2318 596 KNJIŽNICA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Laurenčićeva 8, 01 6144 533 GRADSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA, Zaprešić, Trg žrtava fašizma 6, 01 3310 290 BIBLIOBUSNA SLUŽBA, Dragutina Golika 36, 01 3665 075 KNJIŽNICA MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Krvavi most 2, 01 4813 993 KNJIŽNICA MARINA DRŽIĆA, Ulica grada Vukovara 222, 01 6151 697 DJEČJA KNJIŽNICA MARINA DRŽIĆA, Avenija M. Držića 10, 01 6158 273 KNJIŽNICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Ulica grada Vukovara 35, 01 6171 730 KNJIŽNICA SAVICA, Aleja Ljerke Šram 4, 01 6115 927 KNJIŽNICA I ČITAONICA BOGDANA OGRIZOVIĆA, Preradovićeva 5, 01 4810 704 KNJIŽNICA VLADIMIRA NAZORA, Vodovodna 13, 01 3703 414 ČITAONICA I GALERIJA VN, Ilica 163a, 01 3770 896 KNJIŽNICA GAJNICE, Meksička 6, 01 3454 031 KNJIŽNICA KAJFEŠOV BRIJEG, Ulica grada Gualdo Tadino 4, 01 3704 185 KNJIŽNICA KUSTOŠIJA, Ilica 312a, 01 3750 173 KNJIŽNICA PODSUSED, Podsusedski trg 3, 01 3490 442 KNJIŽNICA ŠPANSKO – JUG, S. Batušića 4, 01 3897 993 KNJIŽNICA ŠPANSKO – SJEVER, Trg I. Kukuljevića 9, 01 3898 001 KNJIŽNICA VRAPČE, Ulica Majke Terezije 2, 01 3456 576

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

43


Popis programa financiranih sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Zagrebačke županije 3. planinarski tjedan u Zaprešiću – Zagrebačka županija 49. poetski susreti djece Zaprešića – Zagrebačka županija 65 plus – Gradski ured za kulturu Digitalizirana zagrebačka baština – Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture RH E-građani i građani online – Gradski ured za kulturu Galerija Oblok – Gradski ured za kulturu Galerija Prozori – Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture RH Galerija VN – Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture RH Hrvatska mitska baština u ranome srednjem vijeku – Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture RH Istraživanje potreba i navika korisnika Knjižnica grada Zagreba – Gradski ured za kulturu Knjigom do krova: programi podrške beskućnicima – Gradski ured za kulturu Književni petak – Gradski ured za kulturu Knjižnica širom otvorenih vrata – Gradski ured za kulturu KRONOmetaFORA 2019. – Gradski ured za kulturu Kroz knjižnicu do mature – Gradski ured za kulturu Kulturna i prirodna baština Hrvatske – Gradski ured za kulturu Kulturna i prirodna baština Podsuseda – Gradski ured za kulturu Kulturni četvrtak u Sesvetama – Gradski ured za kulturu Kviz Upoznajmo svoju baštinu! – Zagrebačka županija Mjesec hrvatske knjige 2019. – Ministarstvo kulture RH Na Trnju sa zvijezdama – Gradski ured za kulturu Naslikajmo priču: Čudesna šuma – Zagrebačka županija 44

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


Popis programa financiranih sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Zagrebačke županije Nedjeljni talk show Kava i kolači – Gradski ured za kulturu Novozagrebačka tribina – Gradski ured za kulturu Pilot-projekt e-knjige u KGZ-u – Gradski ured za kulturu Pitajte knjižničare: online referentne usluge – Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture RH Portal narodnih knjižnica – Ministarstvo kulture RH Priprema, pozor… kazalište! – Ministarstvo kulture RH Program predstavljanja hrvatskih ilustratora – Gradski ured za kulturu Rusi su naši sugrađani – ruska zbirka u Gradskoj knjižnici – Gradski ured za kulturu Tribina Književni petak – Gradski ured za kulturu Tribina Paralelni svjetovi: promišljanje društvene stvarnosti – Gradski ured za kulturu Zaprešić digitalno – Zagrebačka županija Zelena knjižnica za zeleni Zagreb – Gradski ured za kulturu Zgubidan: dani digitalnog stvaralaštva – Zagrebačka županija Znanstvena tribina Eppur si muove – Gradski ured za kulturu

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

45


Izvještaj je sastavljen u Matičnoj i razvojnoj službi KGZ-a na osnovi godišnjih izvještaja što su ih pripremili:

Ivan Babić, voditelj mreže Knjižnice Sesvete Višnja Cej, ravnateljica Knjižnica grada Zagreba Svjetlana Ciglar, voditeljica mreže Knjižnice Vladimira Nazora Aleksandra Cvitković, voditeljica mreže Knjižnice Augusta Cesarca Nika Čabrić, voditeljica Bibliobusne službe Božica Dragaš, voditeljica mreže Knjižnice Marina Držića mr. sc. Ivančica Đukec Kero, voditeljica Matične i razvojne službe KGZ-a Kluk Giunio, voditelj Službe za informatiku Rajka Gjurković-Govorčin / Ivan Jelić, voditeljica/voditelj Knjižnice Božidara Adžije Tea Grašić Kvesić, voditeljica mreže Knjižnice Tina Ujevića Jagoda Ille, voditeljica mreže Knjižnice Medveščak Dorotea Kerni, voditeljica Središnje knjižnice Albanaca RH dr. sc. Jasna Kovačević, voditeljica Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića Marina Lončar, koordinatorica Američkog kutka Zagreb Ismena Meić, voditeljica Gradske knjižnice Maja Pranić, voditeljica Knjižnice Marije Jurić Zagorke Đurđica Pugelnik, voditeljica Knjižnice Dubrava Jadranka Račić, voditeljica mreže Knjižnice Silvija Strahimira Kranjčevića Tihana Rašeta, voditeljica mreže Knjižnice Novi Zagreb Katarina Todorcev Hlača, voditeljica Središnje knjižnice Rusina i Ukrajinaca RH Tatjana Vrdoljak, voditeljica Gradske knjižnice Ante Kovačića 46

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A


I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

47


48

I Z VJ E Š TA J O R A D U 2019.

K N J I Ž N I C E G R A DA Z A G R E B A

Profile for Knjižnice grada Zagreba

Izvještaj o radu Knjižnica grada Zagreba za 2019. godinu  

Izvještaj o radu Knjižnica grada Zagreba za 2019. godinu  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded