__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA MATIČNA I RAZVOJNA SLUŽBA

Izvještaj o radu Knjižnica grada Zagreba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. (brojčani pokazatelji)

Zagreb, siječanj 2020.


Izvještaj o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Ostvareni programi zagrebačkih narodnih knjižnica za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (brojčani pokazatelji)

Uvodne napomene Knjižnice grada Zagreba (dalje u tekstu: KGZ) redovito sastavljaju godišnje izvještaje koji su vrijedni dokumenti zbog nekoliko razloga. U prvom redu, osnivači i korisnici KGZ-a dobivaju uvid u (tekuće) poslovanje, ali isto tako Uprava i djelatnici imaju uvid u stupanj ostvarenosti planiranog programa rada za tekuću godinu, npr. što je realizirano u idealnom omjeru (100 % u odnosu na plan), na što treba obratiti pozornost, što eventualno treba izmijeniti pri planiranju i sl. Ujedno, takav je izvještaj neizmjerna pomoć u planiranju programa rada za godinu iza izvještajne, jer daje bolji uvid u sve programe koji će vjerojatno biti realizirani i u narednoj godini, koje treba ponoviti i/ili drukčije osmisliti njihovu provedbu. Iako skupni godišnji izvještaj KGZ-a u prvom redu ima radni karakter, sastavljen je prema uobičajenoj metodologiji, na osnovi izvještaja svih knjižnica koje su pojedinačno detaljno opisale ostvarenje vlastitog programa rada i čiji su tekstovi u cijelosti dostavljeni osnivaču. Osnovni pokazatelji o radu zagrebačkih narodnih knjižnica za proteklu godinu (nabava knjiga, nabava ostale knjižnične građe, stanje knjižnog fonda, revizija knjižnog fonda, otpis knjižnične građe, katalozi, posudba knjiga, akcije za korisnike) u skupnom su izvještaju prikazani u četiri tabele, pojedinačno za svaku knjižnicu i kao ukupan zbroj svih pokazatelja. Najznačajniji, osnovni pokazatelji (nabava knjižnične građe, otpis knjiga u svescima, stanje knjižnog fonda, posudba i članovi) prikazani su u usporednoj tabeli koja prikazuje realizaciju tih pokazatelja u 2019. godini u odnosu na plan za 2019. godinu i uspoređuje ih s trenutno važećim Standardima za narodne knjižnice Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Standardi). U osnovnim su naznakama grafički i tekstualno komentirani najznačajniji pokazatelji, dok je cjelokupna programska aktivnost pojedinačnih knjižnica vidljiva iz njihovih izvještaja. Sve su knjižnice u 2019. godine ostvarile dobre rezultate, djelujući kao knjižnični, kulturni, odgojno-obrazovni i informacijski centri u svojim sredinama što je vidljivo iz njihovih pojedinačnih izvještaja.

2


IzvjeĹĄtaj o radu za razdoblje od 1. sijeÄ?nja do 31. prosinca 2019.

3


Izvještaj o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

NOVOSTI U KGZ-U ILI 2019. PAMTIT ĆEMO PO…

RAZVOJ PLATFORME ZA POSUDBU E-KNJIGA I UVOĐENJE NOVE USLUGE Na Dan grada Zagreba građanima je ponuđena nova usluga – posudba e-knjige. Zaki Book - prva je hrvatska knjižnična aplikacija za posudbu e-knjige, a Knjižnice grada Zagreba razvile su je u suradnji sa svojim partnerom Viva Info d. o. o. te uz podršku osnivača, Grada Zagreba. E – knjige mogu se posuđivati kroz aplikaciju Zaki Book kojoj se pristupa putem članskog broja i PIN-a. Članovima Knjižnica grada Zagreba njihovi omiljeni naslovi dostupni su 24 sata na dan, bilo gdje: u tramvaju, na odmoru, na plaži. Dovoljno je imati uređaj: mobitel, tablet ili laptop. U šest mjeseci od uvođenja uslugu je koristilo 2.150 članova, zabilježeno je ukupno 8.621 posudba, a prosječno se dnevno posudi 39 naslova. TOP LISTA NAJČITANIJIH AUTORA: Kleypas, L. Pavličić, P. Slaughter, K. Garwood, J. MacCarty, M. Ruiz Zafon, C. Đikić, I.

OBILJEŽENE SU VELIKE OBLJETNICE KNJIŽNICA 65 godina Knjižnice Silvija Strahimira Kranjčevića 60 godina Dječje knjižnice Marina Držića 45 godina Knjižnice Dubec 40 godina Knjižnice Gajnice 30 godina Knjižnice Selčina

4


Izvještaj o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Nakon prikupljenih brojčanih podataka Matična i razvojna služba napravila je pregledne tabele i usporednu tabelu. Prije detaljnije analize poslovanja želi se ukazati na pokazatelje koji slijede.

1. NABAVA KNJIGA. NABAVA OSTALE GRAĐE. (tabela 1) 1.1 NABAVA KNJIGA U 2019. godini Knjižnice grada Zagreba nabavile su 90.849 svezaka knjiga, što je 6 % manje od prošlogodišnje nabave (2018.: 96.756 sv.). Plan nabave knjiga za 2019. godinu nije ostvaren (iako je i izrađen manje ambiciozno u skladu s trendovima financiranja proteklih godina). Isto tako, broj nabavljenih jedinica je daleko ispod broja koji propisuju Standardi za narodne knjižnice, prema kojima bi KGZ trebao imati godišnju nabavu od 158.003 sv.

2018.

2019.

PLAN 2019.

STANDARDI

158.003 96.756

90.849

94.930

2018.

2019.

PLAN 2019.

STANDARDI

Slika 1. Usporedba realizirane nabave knjiga u odnosu na 2018. godinu, plan za 2019. i Standarde.

Omjer kupnje i ostalih oblika nabave iznosi: 62 % kupnja, 14 % dar i 24 % otkup, s tim da je udio otkupa Gradskog ureda za kulturu 2 %, dok je udio otkupa Ministarstva kulture puno veći i iznosi 22 %. Kupnja kao oblik nabave je u padu, darovi stagniraju, ali bilježi se kontinuiran porast otkupa Ministarstva kulture. NABAVA KNJIGA (U SV.) KUPNJA DAR OTKUP - GRADSKI URED ZA KULTURU OTKUP - MINISTARSTVO KULTURE RH

56.292 12.786 1.945 19.826

1.2 NABAVA PERIODIČKIH PUBLIKACIJA Od periodičkih publikacija (novine, časopisi) nabavljeno je 1.236 primjerka, od čega 1.024 domaćih naslova, 57 stranih naslova i 155 dječjih. Važno je istaknuti da se radi o tristotinjak naslova koji se uglavnom ponavljaju u svim knjižnicama, ovisno o njihovoj 5


Izvještaj o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

veličini. Standardi propisuju značajno veće brojke naslova, posebno stranih, ali prioriteti se određuju ovisno o raspoloživim sredstvima. U 2019. godini bilježi se nešto manja nabava primjeraka periodičkih publikacija, unutar tih brojki napravljena je preraspodjela u korist domaćih naslova, a značajno je smanjen broj stranih. Dio naslova tiskanih izdanja nadomješta se online pretplatom gdje god je to moguće. 1.3 NABAVA OSTALE GRAĐE Planirana nabava ostalih jedinica građe, ostvarena je sa samo 59 % odnosno 88 % u odnosu na nabavu u 2018. godini. Nabava zvučne i vizualne građe bilježi pad u 2019. godini, dok je vidljiv porast nabave elektroničke građe.

2018.

2019.

PLAN 2019.

3.930

2.875 2.400

3.850

2.634 2.288

950 243 ZVUČNA

VIZUALNA

350

ELEKTRONIČKA

Slika 2. Usporedba nabave ostalih vrsta građe za 2019. u odnosu na 2018. godinu i plan za 2019.

1.4 STANJE FONDA Stanje knjižnog fonda 31. prosinca 2019. godine iznosilo je 2.274.928 (2018.: 2.275.920 sv.). Stanje fonda neknjižne građe iznosi 135.291 (2018: 132.684 jedinica). Prosjek knjiga u narodnim knjižnicama po stanovniku u Zagrebu iznosi 3 sv.

6


Izvještaj o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

2. OTPIS. STANJE FONDA. (tabela 2) 2.1 REVIZIJA U 2019. godini provedena je revizija knjižničnog fonda u nekoliko knjižnica mreže: u Knjižnici Savski Gaj, Knjižnici Vladimira Nazora, Knjižnici M-2, te u dvije knjižnice koje su zbog veličine fonda u kontinuiranoj reviziji (Gradska knjižnica i Knjižnica Božidara Adžije). 2.2. OTPIS Broj primjeraka otpisane knjižne građe manji je u odnosu na 2018. godinu (otpisano je 107.357 sv. knjiga). Što se tiče ostale građe, otpisano je 2.168 jedinica ostale građe, što je nešto veći otpis od planiranog broja za 2019. godinu, ali realan s obzirom na provedene revizije u ovoj godini. Sve knjižnice redovito izlučuju zastarjelu odnosno prekobrojnu građu, a uobičajena je pojačana potreba za otpisom dotrajalog knjižničnog fonda.

3. ČLANSTVO. POSUDBA. (tabela 3) 3.1. ČLANSTVO Analizom registracije članova po pojedinim knjižnicama mreže, utvrđen je ukupan broj registriranih članova u Knjižnicama grada Zagreba – 243.144, što je porast u odnosu na godinu prije (241.383). U prosjeku svaki je član koristio dvije knjižnice. Usluge većeg broja knjižnica usporedno u većoj mjeri koriste odrasli članovi, dok djeca, u pravilu, koriste samo jednu knjižnicu, uglavnom onu najbližu. Također, utvrđeno je da je, od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, Knjižnice grada Zagreba koristilo 157.197 osoba, što je 1.058 osobe više u odnosu na prošlu godinu (povećanje od 1 %) i iznosi 20 % ukupnog stanovništva (prema popisu iz 2011. – 790.017 stanovnika). Svaki peti Zagrepčanin član je KGZ-a. Od ukupnog broja, 40 % članova čine djeca. U skladu s preporukom Standarda da se članstvom u knjižnici obuhvati 15 % stanovništva, taj je obuhvat premašen, jedan je od najvećih u Hrvatskoj i u porastu je u odnosu na prošlu godinu. Zahvaljujući projektu za poticanje čitanja kod djece i mladih Ja čitam, koji zagrebačke knjižnice nude građanima od 1. siječnja 2017. i zahvaljujući kojem je omogućen besplatan upis djece od rođenja do 15 godina, s posebnom se pozornošću kontinuirano prati upis te dobne skupine. U svim knjižnicama mreže, koje nabavljaju knjižničnu građu za djecu i mlade, vidljivo je iz godine u godinu kontinuirano povećanje članstva djece i mladih do 15. Djeca koja su upisana u 2017. uglavnom su obnovila članstvo i ostala korisnicima KGZ-a. Istovremeno se neprestano bilježi interes djece koja do sada nisu bila korisnici knjižnica za upis u KGZ.

7


Izvještaj o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

B. OGRIZOVIĆ; 16.453; 7% MEDVEŠČAK; 15.164; 6%

M. DRŽIĆ; 14.045; GRADSKA 6% KNJIŽNICA; 23.673; 10% B. ADŽIJA; 9.409; 4% M. J. ZAGORKA; 6.857; 3%

NOVI ZAGREB; 24.464; 10% V. NAZOR; 37.985; 15%

BIBLIOBUS; 4.656; 2% A. KOVAČIĆ; 6.676; 3% DUBRAVA; 12.798; A. CESAREC; 5% 13.369; 5% S. S. KRANJČEVIĆ; SESVETE; 15.213; 9.096; 4% 6%

T. UJEVIĆ; 33.286; 14%

Slika 3. Članstvo po pojedinim knjižnicama

BESPLATAN UPIS 0 – 15 U 2019. godini besplatno članstvo iskoristilo je ukupno 47.069 djece u dobi od rođenja do 15 godina i u tom segmentu bilježimo povećanje što i dalje potvrđuje opravdanost ove mjere poticanja čitanja i korištenja knjižnica ( 2018.: 44.429). Bilježimo i 9.438 novoupisane djece.

8


Izvještaj o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

3.2. POSUDBA Kao i u protekle dvije godine i u 2019. se nastavio trend porasta posudbe periodičkih publikacija (12.765 uvezanih svezaka, porast od 38 % u odnosu na 2018.). U 2019. godini bilježi se porast posudbe knjižne građe, koja je iznosila 2.658.754 (2018.: 2.615.971 sv.). Svaki član prosječno je posudio 17 knjiga.

Kod posudbe ostale građe, posebno AVE građe, kao najbrojnije, bilježimo na nivou ustanove porast posudbe zvučne i elektroničke građe, dok je pad vidljiv u posudbi vizualne građe. Međutim, analizom stanja po pojedinim knjižnicama ili mrežama knjižnica, na pojedinim lokacijama bilježe se i porasti posudbe vizualne građe (Gradska knjižnica, mreže Knjižnica Tina Ujevića, Knjižnica Dubrava, Bibliobus), dok je na nekim lokacijama u padu posudba zvučne građe (mreža Knjižnice Sesvete, mreža Knjižnice S. S. Kranjčevića, Knjižnica Dubrava, mreža Knjižnice V. Nazora, mreža Knjižnice M. Držića). U odnosu na plan, u svim segmentima posudbe, planirane su nešto veće brojke jer se prate zahtjevi Standarda. 3.050.900

2.615.971

2.658.754

2018.

2019.

PLAN 2018.

Slika 4. Usporedba realizirane posudbe knjiga u odnosu na 2018. godinu i plan za 2019. godinu

20.509

12.765

2018.

2019.

Slika 5. Usporedba realizirane posudbe periodičkih publikacija u odnosu na 2018. godinu

9


Izvještaj o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

ZVUČNA

VIZUALNA

ELEKTRONIČKA

2018.

32.836

70.808

1.723

2019.

37.932

67.986

2.912

PLAN 2019.

48.760

89.900

3.910

Slika 6. Usporedba realizirane posudbe zvučne, vizualne i elektroničke građe u odnosu na 2018. i plan za 2019. godinu

E-KNJIGA Posudba e-knjige prati se od 31. svibnja 2019., od kada je dostupna korisnicima KGZ-a. U tih pola godine zabilježeno je ukupno 8.621 posudba (prosječno se dnevno posudi 39 naslova).

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA U 2019. godini KGZ je uslugom međuknjižnične posudbe surađivao s brojnim knjižnicama iz cijele Hrvatske te je zaprimljeno 233 zahtjeva. Broj realiziranih zahtjeva i posudbi je uvećan za 24 u odnosu na prošlu godinu.

10


Izvještaj o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

4. KULTURNE AKTIVNOSTI. AKCIJE ZA DJECU. (tabela 4) I u 2019. godini knjižnice su samostalno i u suradnji sa 63 studenta, 73 volontera te s 1.258 ustanova i udruga, organizirale 2.423 posebna i redovna kulturna programa za odrasle građane, na kojima je sudjelovao 73.130 posjetitelja. Usmeno i online postavljeno je 1.435.131 informacijskih upita, što predstavlja manji pad u odnosu na prošlu godinu, a djelatnici su izradili i 13.236 bibliografskih i tematskih popisa. AKCIJE ZA DJECU Na dječjim odjelima knjižnica organizirano je ukupno 16.764 raznovrsnih akcija za djecu (pričaonica, predstavljanja knjiga i susreta s autorima, kreativnih i računalnih igraonica, kazališnih predstava i slično) na kojima je sudjelovalo 140.559 djece i mladih. Zahvaljujući besplatnom upisu djece do 15. godine, akcije za djecu su izuzetno dobro posjećene. Ovogodišnji najčitatelj KGZ-a pročitao je 165 knjiga. 4.1 KATALOG, MREŽNE STRANICE, BAZE PODATAKA, STRUČNI SKUPOVI KATALOG U 2019. godini Katalog je imao 759.393 posjetitelja, što pokazuje porast od 13 % u odnosu na 2018. godinu. Iz Zagreba je zabilježeno 499.469 posjeta. Najviše posjeta Katalogu bilo je iz Hrvatske 615.797 (80,81 %), a ostali dolaze iz 175 zemalja svijeta. Među prvih deset zemalja bile su Bosna i Hercegovina, Srbija, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Slovenija, Austrija, Sjeverna Makedonija, Italija.

Izvještajno razdoblje bilježi značajnu stopu rasta posjećenosti osobnom korisničkom računu (porast od 45 %). Tijekom 2019. godine zabilježeno je 377.232 prijave na korisnički račun, što znači da je član KGZ-a umjesto dolaska u knjižnicu ili telefonskoga pozivanja, uvidom u svoj korisnički račun sam obavio 156.621 uslugu vezanu uz posudbu građe (produženje posudbe i rezervacije, otkazivanje rezervacije i povrat eknjige). Svaki dan je u prosjeku odrađeno 429 samousluga vezanih za status građe. Zabilježeno je 15 % više produženja trajanja posudbe (139.933) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao i 56 % više produženja rezervacija (9.856) i 38 % otkazivanja rezervacija. Usluga povrata e-knjige bilježi 741 povrat. Bilježi se i značajan porast u provjerama statusa (73.977; 2018.:50.727) kao i u rezervacijama putem kataloga (37.520; 2018.:31.111)

Pomoću mobilnih uređaja dostupni su svi oblikovani sadržaji i usluge mrežnoga Kataloga. Aplikacija je osigurala pouzdanost, bolje performanse sustava, skaliranje usluga, nove nadogradnje i posljedično, rast posjećenosti krajnjih korisnika. Sve je više posjetitelja koji pristupaju mrežnome mjestu Kataloga putem mobilnoga uređaja 49 % (372.450), slijedi pristup putem stolnog računala 48 % (369.946), dok je putem tableta pristupilo 3 % (19.996). Od 2017. građanima je dostupna nova usluga objedinjenoga pretraživanja baze podataka HRČAK i skupnoga kataloga Knjižnica grada Zagreba. Tako je građanima omogućeno pretraživanje svih kataloga KGZ-a, digitalnih zbirki i baze podataka portala Hrčak koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise. Svi članci su pretraživi po punom tekstu. Katalog od 2018. objedinjuje pristup digitalnom repozitoriju, indeksira pretraživanjem, pregledavanjem i pruža posjetiteljima pristup cjelovitom sadržaju online za velik broj bibliografskih jedinica, mrežnih izvora i časopisa. 11


Izvještaj o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Poseban interes korisnika u ovoj godini su izazvale sve navedene nove usluge, koje su postale dodana vrijednost kataloga. MREŽNE STRANICE Tijekom 2019. godine više od 415.000 posjetitelja otvorilo je 2.572.420 mrežnih stranica Knjižnica grada Zagreba (www.kgz.hr). Pristupanje stranicama u hodu, s mobilnih uređaja i tableta, u 2019. godini je odabrao svaki drugi posjetitelj (50 %), a korisnicima su najzanimljivije informacije o poslovanju i radnom vremenu knjižnica te o stalnim aktivnostima i različitim programima koji se odvijaju na našim lokacijama ili u organizaciji Knjižnica grada Zagreba. U izvještajnoj godini pogotovo je bila popularna stranica o novoj usluzi posudbe elektroničkih knjiga. Tijekom godine objavljeno je oko 2.600 kvalitetno ilustriranih obavijesti o programima, a putem stranica Pročitajte korisnicima je preporučeno više od 100 anotiranih naslova za odrasle te isti broj naslova dječje književnosti i publicistike. S mrežnih stranica moguće je pristupiti i popularnim sadržajima koje Knjižnica objavljuje putem YouTubea (snimke umjetničkih, zabavnih, edukativnih i stručnih događanja u Knjižnicama grada Zagreba), Pinteresta te Tumblr-a (fotografije i blog tribine Književni petak), ISSUU-a (prezentacije, katalozi izložbi, godišnji izvještaji, bilteni i sl.) i Facebooka. Već je spomenuto, KGZ je aktivan i na društvenim mrežama. U izvještajnoj godini je otvoren Instagram profil Bibliobusne službe, bilježi se značajan porast u broju sati gledanja YouTube kanala KGZ-a (21.249 sati), a broj pratitelja na Facebook profilu KGZa i dalje raste (10.714). BAZE PODATAKA Korisnicima je u prostoru knjižnica omogućen pristup licenciranim bazama iz pretplate uz autorizaciju. Za sada su baze IUS-INFO i Naxos dostupne članovima putem mrežnih stranica knjižnice i početne stranice Kataloga. NASTAVLJENO UVOĐENJE BEŽIČNOG INTERNETA U 2019. godini je nastavljen proces uvođenja bežičnog pristupa internetu u još trinaest knjižnica mreže KGZ-a. SUDJELOVANJE NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA U 2019. godini nastavljena je međunarodna profesionalna suradnja s krovnim svjetskim i europskim strukovnim udrugama (IFLA, EBLIDA) predstavnice KGZ-a su sudjelovale na:  godišnjem sastanku i 85. konferenciji IFLA-e u Ateni, u Grčkoj (23. – 30. kolovoza)  godišnjem sastanku i 27. konferenciji EBLIDA-e u Dublinu, u Irskoj (24. – 25. lipnja)  godišnjem sastanku i konferenciji Metropolitan Libraries Section pri IFLA-i u Helsinkiju, u Finskoj (5. travnja – 11. travnja) Dvije djelatnice KGZ-a izabrane su u Stalne odbore IFLA-e, mandat 2017-2020, u Sekciju knjižnica metropola (MLS) i Sekciju za narodne knjižnice (PLS).

12


Izvještaj o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Izvještaj je sastavljen u Matičnoj i razvojnoj službi Knjižnica grada Zagreba na osnovi godišnjih izvještaja što su ih pripremili: Svjetlana Ciglar, voditeljica mreže Knjižnica Vladimira Nazora Nika Čabrić, voditeljica Bibliobusne službe mr. sc. Ivančica Đukec Kero, voditeljica Matične i razvojne službe KGZ-a Kluk Giunio, voditelj Službe za informatiku Tea Grašić Kvesić, voditeljica mreže Knjižnica Tina Ujevića Aleksandra Cvitković, voditeljica mreže Knjižnica Augusta Cesarca Božica Dragaš, voditeljica mreže Knjižnica Marina Držića Ivan Babić, voditelj mreže Knjižnica Sesvete Rajka Gjurković Govorčin, redaktorica mrežnog kataloga Jagoda Ille, voditeljica mreže Knjižnica Medveščak Ivan Jelić, voditelj Knjižnice Božidara Adžije dr. sc. Jasna Kovačević, voditeljica Knjižnice Bogdana Ogrizovića Ismena Meić, voditeljica Gradske knjižnice Maja Pranić, voditeljica Knjižnice Marije Jurić Zagorke Đurđica Pugelnik, voditeljica Knjižnice Dubrava Jadranka Račić, voditeljica mreže Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića Tihana Rašeta, voditeljica mreže Knjižnica Novi Zagreb Tatjana Vrdoljak, voditeljica Knjižnice Ante Kovačića, Zaprešić

Prikupljanje i obrada podataka Suzana Hrabar

Komentar podataka i grafičko oblikovanje Maja Bodiš mr. sc. Ivančica Đukec Kero Marija Pipp

Ravnateljica Knjižnica grada Zagreba Višnja Cej

13

Profile for Knjižnice grada Zagreba

Izvještaj o radu Knjižnica grada Zagreba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.  

Izvještaj o radu Knjižnica grada Zagreba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded