0041411

Page 1

C o j e t o? Je brzy ráno. Máma a táta budí děti. Táta říká: „ D Ě T I , V S T ÁVÁ M E ! ZA CHVÍLI BU D E S N Í DA N Ě .“ Pes budí Péťu a líže mu obličej. Míša a kočka ještě spí.

Co děl á?

Peta_02_v12.indd 4-5

19.07.21 10:05


C o j e t o? Je brzy ráno. Máma a táta budí děti. Táta říká: „ D Ě T I , V S T ÁVÁ M E ! ZA CHVÍLI BU D E S N Í DA N Ě .“ Pes budí Péťu a líže mu obličej. Míša a kočka ještě spí.

Co děl á?

Peta_02_v12.indd 4-5

19.07.21 10:05


Péťa se obléká. Máma pomáhá Péťovi. Péťa si obléká kalhoty, tričko a ponožky. Míša se obléká sama. Máma se ptá: „ K DE M Á Š DRU HOU P ONOŽK U? “ Péťa ukazuje prstem na psa. Pes má ponožku!

C o j e t o?

Peta_02_v12.indd 6-7

19.07.21 10:05


Péťa se obléká. Máma pomáhá Péťovi. Péťa si obléká kalhoty, tričko a ponožky. Míša se obléká sama. Máma se ptá: „ K DE M Á Š DRU HOU P ONOŽK U? “ Péťa ukazuje prstem na psa. Pes má ponožku!

C o j e t o?

Peta_02_v12.indd 6-7

19.07.21 10:05


Péťa a Míša snídají. Péťa pije mléko. Táta jí housku. Máma krmí Mimi. Mimi nechce jíst a pláče. Péťa a Míša jedí rychle, protože za chvíli půjdou do školky.

C o j e t o?

Peta_02_v12.indd 8-9

C o d ě l á?

19.07.21 10:05


Péťa a Míša snídají. Péťa pije mléko. Táta jí housku. Máma krmí Mimi. Mimi nechce jíst a pláče. Péťa a Míša jedí rychle, protože za chvíli půjdou do školky.

C o j e t o?

Peta_02_v12.indd 8-9

C o d ě l á?

19.07.21 10:05