Ediční plán na první pololetí 2018

Page 1

ediční plán první pololetí 2018


BELETRIE Skoncovat s Eddym B. .........................................................................................................6 Skutečný život Sebastiana Knighta..................................................................................8 Nový čas................................................................................................................................. 10 Johana.................................................................................................................................... 12 Zlatý dům............................................................................................................................... 14 NON-FICTION Tajemství Karla Randáka................................................................................................... 18 Poražení ................................................................................................................................. 20 Moučný mozek: Celoživotní plán.................................................................................... 21 Pražské vize .......................................................................................................................... 22 Výletní místa, zahrady a libosady.................................................................................... 24 Karikaturisti........................................................................................................................... 26 Císař jsem já ........................................................................................................................ 28 Spravedlnost v Jeruzalémě.............................................................................................. 29 PRO DĚTI A MLÁDEŽ Prašina.................................................................................................................................... 32 Malenka.................................................................................................................................. 34 Warren XIII. a šeptající les ................................................................................................ 36 KOMIKS Artur a zlaté lano.................................................................................................................. 40 Záleskautky 2 ....................................................................................................................... 42 Amulet ................................................................................................................................... 44 Ovoce poznání...................................................................................................................... 46 PASEKA DO ČTEČKY....................................................................................................... 48 JAK SE LÍBÍ NAŠE KNIHY............................................................................................... 52


milé čtenářky, milí čtenáři, tak se nám zase vrací blbá nálada. A nejspíš nejde jen o náladu, neboť mnozí jsou přesvědčeni, že se láme chleba, jehož plesnivé drobky zasviní veřejný prostor na dlouhá léta dopředu. Intelektuálové se nechali zahnat do ghetta svých menšinových názorů a jejich poselství zůstává pro většinu dokonale nesrozumitelné, zvlášť prezentují-li je ufňukaně nebo s pohrdáním. Novináři se bojí, že přijdou o možnost svobodně vykonávat svou práci, anebo jdou neradostným vyhlídkám rovnou naproti a ruce si preventivně svazují autocenzurou. A „slušní“ občané vyhrožují fyzickou likvidací malým dětem jen proto, že jsou romského, asijského nebo arabského původu. Příkladů odpudivosti, charakterové i institucionální, najdete jistě víc než dost. Jenže i když se může zdát, že to na zámku i v podzámčí povážlivě hnědne, pořád tu je spousta důvodů k optimismu. Stále vycházejí skvělé knihy a stále si nacházejí cesty ke svým čtenářům. Nakladatelé se nerozpakují investovat práci a peníze do projektů, o nichž jsou přesvědčeni, že jsou zajímavé a přínosné, a to bez ohledu na přímočarý finanční zisk. A to je dobře, protože zájem o vytříbenou literaturu je důkazem vytříbenosti myslí. Podle některých výkladů lidé, kteří jsou znechuceni společenskými poměry, přestávají číst, přestávají vyhledávat informace a uzavírají se do svých malých, zdánlivě bezpečných a pohodlných životů. O to větší naději dává skutečnost, že vás, příznivců dobrého čtení, alespoň z našeho pohledu přibývá. Děkuji vám za to a přeji vám inspirativní chvíle s našimi knihami. Čtěte dál.

Jakub Sedláček šéfredaktor


beletrieÉdouard Louis Skoncovat s Eddym B. Románová senzace z Francie popisuje s mimořádnou otevřeností a syrovostí autorovo strastiplné dětství, poznamenané sociálně a kulturně omezeným prostředím chudého severofrancouzského venkova, ale také jeho postupně odhalovanou homosexualitou. Louisův výjimečný debut zaznamenal od svého vydání neuvěřitelný ohlas: knihy tehdy dvaadvacetiletého studenta se jen ve Francii prodalo přes 300 000 výtisků a byla již přeložena do více než dvaceti jazyků. Na francouzské i mezinárodní scéně vyvolala bouřlivou debatu coby literární experiment stojící na pomezí uměleckého textu a dokumentu, ale také díky otázkám, které klade: Jak se vymanit z pasti sociálního prostředí? Jak se vypořádat se svou sexuální orientací? Jak se dobrat svobody? Stejně jako samotné téma knihy zaujme i bravurní způsob jeho podání.

Z francouzštiny přeložila Sára Vybíralová leden 2018 130 × 200 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-869-5 212 stran Vychází za pomoci programu na podporu publikační činnosti F. X. Šalda Francouzského institutu v Praze

beletrie 6

Édouard Louis (1992) se narodil jako Eddy Bellegueule v Hallencourtu v severofrancouzské Pikardii. Je autorem románů Skoncovat s Eddym B. (En finir avec Eddy Bellegueule, 2014) a Dějiny násilí (Histoire de la violence, 2016) a editorem sborníku esejů a statí o sociologovi Pierru Bourdieuovi (Pierre Bourdieu. L‘ insoumission en héritage, 2013). Jeho románový debut mu vynesl postavení nejoceňovanějšího prozaika své generace.


Napsala Sára Vybíralová Začít s Eddym B.

Na knihu Édouarda Louise jsem ve Francii narazila náhodou, během čekání na přestup z vlaku na vlak. Už předtím jsem si všimla, že se o knize píše, ale zmínky o zázračném mladíkovi a komerční úspěch knihy mě trochu odrazovaly. Když jsem ji ale v tom malém nádražním knihkupectví otevřela a začetla se, okamžitě si mě podmanila síla textu, jako by se přímo v autorově precizním a sebevědomém stylu zračilo odhodlání vypovídat. Vypovídat, ne vypovídat se. Skoncovat s Eddym B. zdaleka není jen příběh dospívání šikanovaného chlapce s homosexuálními sklony v chudém, drsném a homofobním prostředí, osobní příběh sociální emancipace, ale především svědectví o marginalizované vrstvě, na niž se v literatuře i obecněji v diskurzu „elit“ někdy zapomíná: bílého proletariátu. Se zápalem začínajícího sociologa, jímž je, Louis v knize obnažuje společenské mechanismy, které udržují obyvatelstvo severofrancouzského venkova v jeho bludných kruzích (nevzdělanost a předsudky, nezaměstnanost, chudoba, zdravotní problémy). Důkladná studie prostředí od architektury po hodnotový žebříček ho přibližuje francouzské ikoně „sociálního psaní“, Annie Ernaux; navýsost intimní vypravěčský rámec, pravdivost, přísné, podrobné sebepozorovatelství nabízí i srovnání s autobiografií knausgaardovského střihu. Je to malá kniha s velkými ambicemi: snaží se pochopit za ty, kteří nechápou, ukázat těm, kteří nevidí.


Vladimir Nabokov Skutečný život Sebastiana Knighta Životopis fiktivního anglického spisovatele s ruskými kořeny vyšel jako první Nabokovova kniha v angličtině a osud hrdiny se na mnoha místech zřetelně protíná s osudem autora. Hravě ironický a mnohovrstevný text, jenž díky analýzám neexistujících knih a rozsáhlým citátům získává až mystifikační potenciál, je zároveň biografií literáta, tragickým milostným příběhem s prvky detektivky i jemnou parodií na všechny tyto žánry. Dvojice osudových žen v hrdinově životě se dotýká autorova návratného tématu sváru kulturních identit – přestože touží stát se Angličanem, nakonec miluje a umírá jako Rus. Rafinovaná hra s prolínáním vypravěče a jeho hrdiny svědčí o nepoznatelnosti a nepopsatelnosti „skutečného života“ kohokoli z nás.

Z angličtiny přeložil Pavel Dominik únor 2018 130 × 200 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-903-6 184 stran Vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky

beletrie 8

Prozaik a básník Vladimir Nabokov (1899–1977) patří k nejvýznamnějším světovým autorům 20. století. V rámci souborného vydání jeho díla v Nakladatelství Paseka vyšlo zatím 13 svazků včetně vrcholných románů Dar (1938, č. 2007), Lolita (1955, č. 2005), Bledý oheň (1962, č. 2011) či Ada aneb Žár (1969, č. 2015), za jehož překlad získal Pavel Dominik Státní cenu. V Pasece rovněž vyšel třísvazkový komplet autorových povídek (č. 2004–2006).


Z doslovu Zuzany Válkové Hledá se Vladimir Nabokov

V kontextu ostatní Nabokovovy tvorby je Sebastian aristokraticky uměřenou a vstřícně působící knihou, jež čtenáři dá právě tolik podnětů, kolik je připravený vstřebat. Její styl není zdobný, nabízí dostatek prostoru pro situační i jazykový humor a zápletka působí jednoznačně přinejmenším do chvíle, dokud si čtenář nevšimne, že hladina syžetu se povážlivě vlní a pokaždé je v ní ke spatření něco jiného. Zatímco v díle jiných autorů by podobně lehkonohé vyprávění mohlo poukazovat na projev jejich pozdního mistrovství, u Nabokova svědčí o přirozené schopnosti rozhodnout se pro námět a tón, které násobí svůj účinek, a důsledně se podle toho zařídit. Není proto náhodou, že vypravěč, o němž sbíráme útržky informací do poslední kapitoly, je kultivovaně působící třicátník statné postavy a prakticky orientovaného povolání, s nímž bychom mohli – na rozdíl od řádově excentričtějších protagonistů v čele s Vanem Veenem z Ady aneb Žáru – klidně uvíznout ve výtahu, aniž bychom během čekání na záchranu prožili chvíle intenzivního společenského nepohodlí. Jeho takt či mravní bezúhonnost, chcete-li, je výtečnou záminkou odložit obezřetnost a věřit všemu, co říká. Skutečný život Sebastiana Knighta je jedinečnou příležitostí zahrát si s jeho autorem vzrušující hru. Jde o hru s názvem Hledá se Vladimir Nabokov. Jejím dějištěm je zrcadlový labyrint, v němž žádná plocha není dokonale rovná a i ten nejvěrnější odraz je stranově obrácený. A v momentě, kdy se její účastník ohlédne po člověku, jehož pohled cítí na zádech, zjistí, že je jím on sám.


Ida Jessenová Nový čas Roku 1904 přichází do městečka Thyregod mladá učitelka Lilly. Uprostřed vichrného jutského vřesoviště má vést nově zřízenou školu. V lodním pytli si s sebou veze mladistvý elán, pár třísek na podpal, ale také deník, do kterého si stačí zapsat pouhých několik vět. Vzápětí ji pohltí práce i první velká láska a na psaní nemá po­­myšlení. Dvacet let poté se v zápiscích vyrovnává se vzpomínkami na nepříliš vydařený bezdětný vztah se starším a chladným mužem, pro kterého byla víceméně jen správkyní domácnosti, a přemýšlí, zda se obejde bez autoritativního protějšku, který určoval běh jejího dosavadního života. Teprve postupně začíná chápat, že se před ní otevírá naděje na nový začátek. Román Nový čas před námi postupně rozkrývá tiché, ale velké drama, které málem skončilo nenaplněným lidským životem.

Z dánštiny přeložila Helena Březinová duben 2018 130 × 200 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-906-7 144 stran Vychází s podporou Danish Arts Foundation

beletrie 10

Ida Jessenová (1964) je autorkou několika románů a povídkových sbírek, z angličtiny překládá mj. díla Alice Munroové a Marilynne Robinsonové. Je nositelkou řady významných literárních ocenění. Její zatím poslední román Nový čas (2015) byl vyznamenán Cenou Karen Blixenové a cenou dánského veřejnoprávního rozhlasu jako nejlepší román roku.


ukázka

Dali mi dobrý pokoj. Je tu teplo. Tady nezatopili až navečer, tady se topilo od rána. Pokoje v hostincích jsou často cítit plesnivinou a zatuchlinou, tady voní pečivo z kuchyně. A je tu vše, co je třeba: postel, stůl a židle. Mycí stolek a nočník. Zrcadlo. Lampa. Na polévce plave škraloup. Naberu ho a sklepnu do nočníku a sním všechno, co je v talíři. Sním i chleba a vypiju šnaps. A znovu si lehnu na postel. Jsem nesmírně vděčná, že nejsem doma v našem velkém červeném domě na kopci. Můj dům to není. Brzy se budu stěhovat. Kam? Na nic jsem se nepřipravila. Přišlo to mnohem dřív, než jsme tušili. Nikdy jsme o tom nemluvili. Mezi ním a mnou moc mluvení nebylo. Tak jsme žili. Tak zemřeme.


Dostálová, Horáková, Scheinostová Johana Jedenácté narozeniny chce Johana oslavit se svou nejlepší kamarádkou Simonou, protože je mají ve stejný měsíc. Johanina máma cvičí džezgymnastiku a je krásná. Na tátu si Johana moc nepamatuje, zato s babičkou tráví spoustu času. Ta jí vypráví o tom, co bylo, a dovede zahnat veškeré obavy. Johanu ale vlastně kromě pitomého spolužáka Radka Hadraby a tajného obsahu babiččiny krabičky nic netrápí… Bude to stejné i za třicet let? Svěží novela civilně a bez okázalosti mapuje třicet roků v životě dívky narozené v polovině 70. let. Mohlo by se zdát, že se v ní nic dramatického neděje, přesto však Johana vypovídá o historických událostech i osobních prožitcích leckdy výmluvněji, než dovedou zachytit vypjaté scény. Johana nese i svérázný literární rukopis. O jednotlivé dekády se postaraly tři výjimečné autorky.

květen 2018 130 × 200 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-914-2 120 stran

Zuzana Dostálová (1976) je violoncellistka a spisovatelka. V roce 2016 vydala svou prvotinu Proč všichni odcházejí. Založila projekt Povídky ze zdi. Pavla Horáková (1974) je spisovatelka a překladatelka, připravuje pořady pro Český rozhlas. Publikovala knihy pro děti (série o Hrobařících) a s Jiřím Kamenem knihu Přišel befel od císaře pána mapující příběhy Čechů v první světové válce. Alena Scheinostová (1977) je novinářka, publicistka a autorka překladů romské prózy či poezie, vlastní tvorbu publikovala časopisecky. Romské literatuře věnovala odbornou monografii (Romipen – Literaturou k moderní identitě, 2006).

beletrie 12


ukázka Přiznám se, že z toho léta roku 1995 mám dnes v paměti jenom šmouhu. Nekonečné noci u Gorana v klubu, koncerty tam i jinde, tahy Prahou, víkendové festivaly. Poznala jsem spoustu muzikantů a lidí, co se pohybují kolem klubové scény. Podnikali jsme improvizované výlety do Amsterdamu, Berlína, Kodaně. Strávili jsme týden na nějakém ostrůvku v Černé Hoře, kde jsem musela před Goranovým otcem a tetou předstírat, že jsem jeho vážná známost. Neptala jsem se, jak je možné, že tu jsme, když mi Goran předtím tvrdil, že kvůli válce nemůže zpátky domů. Černá Hora byla tehdy ještě pořád součástí osekané Jugoslávie. Byl to snad jediný týden z toho léta, kdy jsem do sebe nedostávala jinou omamnou látku než místní víno.


Salman Rushdie Zlatý dům Světoznámý prozaik, jehož každé nové dílo se očekává v předtuše planetární senzace, napsal první velký román trumpovské éry. Mnohovrstevnatý příběh, který rámuje vláda Baracka Obamy a volba prezidenta nového, vypráví o záhadném magnátovi Neru Goldenovi a jeho třech synech. Mocný muž, jenž je bývalým společníkem bombajské stavební a filmové mafie, a právě proto žárlivě střeží tajemství své minulosti, se stěhuje do luxusního domovního bloku v newyorském SoHo. Ve svém okolí vyvolává řadu dohadů a fám, nejen kvůli výstřednímu chování či sňatku s krásnou a vypočítavou ruskou emigrantkou. Jedním z těch, kdo se touží o Nerovi dozvědět víc, je i vypravěč románu, mladý filmař René, kterého láká myšlenka natočit o rodině a jejích osudech polodokumentární film. Již brzy však má přijít apokalypsa... Filmová stylizace, noirová atmosféra, popkulturní narážky, hutný děj se spoustou odboček, to vše vytváří velkolepý „ohňostroj marnosti“ současné zblázněné Ameriky.

Z angličtiny přeložil David Petrů květen 2018 130 × 200 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-908-1 400 stran

beletrie 14

Salman Rushdie (1947 v Bombaji) knižně debutoval románem Grimus. Jeho druhý román Děti půlnoci, barvitá sága o šesti desetiletích moderních indických dějin, byl v r. 1993 jmenován nejlepším z děl oceněných v předchozích pětadvaceti letech prestižní literární cenou Booker Prize. Výrazný ohlas zaznamenaly i další Rushdieho romány, které byly všechny přeloženy do češtiny: Hanba, Satanské verše, Hárún a Moře příběhů, Maurův poslední vzdech, Zem pod jejíma nohama, Zběsilost, Klaun Šalimar, Čarodějka z Florencie, Luka a Oheň života a Dva roky, osm měsíců a osmadvacet nocí. V roce 2007 byl Rushdie britskou královnou povýšen do šlechtického stavu.


ukázka Skutečnost, že tahle šaráda s nově přijatými jmény vůbec fungovala, a to dokonce celá dvě prezidentská období, a že jsme my, jejich sousedé a známí, tyhle čerstvě zrozené Američany v jejich iluzorním paláci tak bezvýhradně přijímali, vypovídá mnohé o Americe samotné, ale ještě víc o odhodlání, s nímž se ve svých chameleonských totožnostech zabydleli a stali se, v očích nás všech, přesně tím, za co se vydávali. Zpětně nám nezbývá než žasnout nad rozsáhlostí a složitostí jejich intrik, nad tím nepřeberným množstvím maličkostí, jimž museli věnovat pozornost – pasům, občankám, řidičákům, číslům sociálního zabezpečení, zdravotnímu pojištění… toho falšování, těch úplatků, těch úmluv… jak náročné to všechno muselo být a kolik zloby či snad strachu celý ten velkolepý, spletitý, absurdní plán pohánělo. Jak jsme se dozvěděli později, starý Golden na projektu téhle metamorfózy pracoval snad patnáct let, než se rozhodl přistoupit k činu. Kdybychom tohle věděli, bylo by nám jasné, že se za tím vším skrývá něco hodně velkého. Jenže jsme to nevěděli. Vnímali jsme je prostě jako samozvaného krále a jeho rádoby prince, kteří se usadili v architektonickém klenotu naší čtvrti.


non-fictionJaroslav Spurný Tajemství Karla Randáka Rozhovor o mafiánech, agentech a politicích Rozhovor dvou mužů, kteří stáli v posledních dvaceti pěti letech někdy proti sobě, jindy na stejné straně mnoha událostí. Odhaluje praktiky a operace tuzemských tajných služeb, nebezpečí, které hrozí od našich politiků, státních úředníků i byznysmenů, a jejich možné, často nevědomé spolupráce s přátelskými i nepřátelskými tajnými službami. Kniha odhaluje pozadí některých minulých i současných korupčních a defraudačních kauz a roli Karla Randáka v nich. Věnuje se ruskému vlivu u nás a úloze, jakou v něm hrají dva poslední prezidenti, případům spojeným s nákupem zbraní pro českou armádu, postavám kmotrů od Františka Mrázka a Radovana Krejčíře až po Ivo Rittiga či událostem kolem krachu vlády Mirka Topolánka. Rozhovor se snaží ukázat i to, zda hrál generál Randák roli v politickém vzestupu Andreje Babiše.

březen 2018 130 × 200 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-896-1 200 stran

Disident a novinář Jaroslav Spurný (1955) patří k zakladatelům týdeníku Respekt, v němž pracuje od pádu železné opony. Jako investigativní novinář se v posledním čtvrtstoletí zabýval řadou kauz, které se týkaly vrcholné politiky, korupce a bezpečnosti Česka. Autor románu Česká kocovina, držitel několika prestižních novinářských cen, terénní pracovník. Karel Randák (1955) je jednou z nejvýraznějších tváří zpravodajské komunity. Od roku 1991 prošel kontrarozvědkou, pracoval proti ruskému organizovanému zločinu, pak tři roky v utajení, později přešel do rozvědky a stal se jejím šéfem. Od nuceného odchodu pracuje pro Nadační fond proti korupci. Přesto není veřejností vnímán jen pozitivně, ale také jako možný tajný manipulátor veřejného dění.

non-fiction 18


Z předmluvy Jaroslava Spurného Když mě Nakladatelství Paseka oslovilo, zda bych pro ně neudělal knižní rozhovor s Karlem Randákem, váhal jsem hodně. S bývalým operativcem tajné služby BIS jsem se tu a tam scházel někdy od roku 2010. Docela dost mi toho o sobě řekl, abych věděl, že by knižní rozhovor s ním mohl být strhující pro laiky i lidi ze zpravodajské komunity. Karel Randák byl však částí veřejnosti a médií považován také za muže, který svým způsobem pomohl k moci Andreji Babišovi. Byly jasné dvě věci – i kdyby ta spolupráce byla pravdivá, nebudu mít asi dost možností, abych ji prokázal, protože on sám se k ní nehlásí. Všichni, s nimiž jsem se radil, víceméně podpořili možnost, že bych s generálem Randákem nakonec měl ten rozhovor udělat. Většinou poukazovali na to, že Karel Randák je už deset let mimo obor a že jeho mediální vystoupení ukazují, že někdy už není úplně v obraze. Dokonce i Nadační fond proti korupci v druhé půli roku 2017 trochu umíral na nezájem a nedostatek podnětů. Nad tím čněl ale jeden fakt: kariéra Karla Randáka byla strhující, žádná jiná persona neprošla ve zpravodajské službě tím, čím prošel současný generál ve výslužbě. Tak jo, řekl jsem si, zkusíme to.


Robert Gerwarth Poražení Světová válka byla jen jedna Poražení mění náš pohled na první světovou válku a celé 20. století. Nabízejí strhující drama i znepokojivou analýzu, která zaujme příznivce Timothyho Snydera nebo Tonyho Judta. Jedenáctého listopadu 1918 sice západní spojenci slavili, původní mocné státy Německo, Rakousko-Uhersko a Osmanská říše byly na kolenou a první světová válka skončila. Pro mnohé ale jen na pohled. Malé nástupnické státy postupně ovládla nejistota, vynořila se noční můra revolucí, pogromů a etnických konfliktů, které vedly k daleko hlubší devastaci kontinentu, než jaká zůstala po válečných bojích. V ruinách Evropy se probouzela hrozba v podobě fašismu a dalších extrémních myšlenek, které měly brzy triumfovat. Oceňovaná kniha Roberta Gerwartha odhaluje, proč ve 30. letech zvítězil domnělý pořádek nad svobodou. A proč se to může opakovat.

Z němčiny přeložil Ludvík Gréc duben 2018 160 × 240 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-895-4 446 stran

non-fiction 20

Německý historik Robert Gerwarth (1976) působí jako profesor moderních dějin a ředitel Centra válečných studií na univerzitě v Dublinu. Je autorem knih The Bismarck Myth (2005), a Reinhard Heydrich. Hitlerův kat (česky Paseka 2012), zabývá se dějinami násilí v Evropě 20. století.


David Perlmutter Moučný mozek: Celoživotní plán Návod na plné duševní i fyzické zdraví Perlmutterova vědecká, a přece obecně přístupná metoda zaměřená především na snížení rizika mozkových onemocnění, si umí poradit také s nadváhou, cukrovkou, depresí, nespavostí, alergií, vysokým krevním tlakem, ADHD a s mnoha dalšími potížemi. Nová kniha ji zpracovává jako praktický, široce aplikovatelný životní program. Autor čtenáře seznamuje s novými poznatky, k nimž dospěl od vydání předchozích knih a které jeho původní koncept – více tuku, méně sacharidů a důležitost péče o střevní mikrobiom – potvrdily. Komplexní program zahrnuje původní recepty a výživový plán, rady, tipy a triky, jak překonávat každodenní překážky, jak správně naložit se spánkem či stresem, jak správně cvičit, a mnoho dalšího.

Z angličtiny přeložila Tereza Petrůjová květen 2018 130 × 200 mm • měkká vazba ISBN 978-80-7432-913-5 304 stran

non-fiction 21

David Perlmutter je přední americký neurolog, specialista na prevenci neurodegenerativních onemocnění. Je prezidentem Perlmutter Health Center v Naples na Floridě a členem American College of Nutricion, spoluzakládal a vede Perlmutter Brain Foundation. Jeho knihy Moučný mozek (česky Paseka 2015) a Mozek v kondici (česky Paseka 2016) se staly celosvětovými bestsellery.


Klára Brůhová Pražské vize Fantastické stavby, které nikdy nevznikly Nuselský most mohl stát už za první republiky, Petřín a Kampu jsme dnes mohli mít spojenou s asfaltem a automobily, Vyšehrad s krematoriem nebo s činžáky a Letnou s gigantickým průkopem od Vltavy až po Stromovku nebo s komplexem vládních mrakodrapů. Neuskutečněných projektů pro Prahu, smělých, často šokujících, ale někdy i překvapivě vizionářských, najdeme zejména na přelomu 19. a 20. století a na počátku první republiky plno. Autorka z nich vybírá významnější, vizuálně výrazné nebo ve své době nejkontroverznější. Kromě zmíněných míst se kniha věnuje i Staroměstskému náměstí, náměstí Republiky, lokalitám na Malé Straně, Podskalí a Vítkovu. Bohatou dobovou obrazovou dokumentaci doprovázejí výtvarné vizualizace Jana Šrámka a Veroniky Vlkové.

březen 2018 170 × 230 mm • polotuhá vazba ISBN 978-80-7432-897-8 256 stran Kniha vychází s laskavou podporou Magistrátu hlavního města Prahy

non-fiction 22

Klára Brůhová se věnuje dějinám architektury a urbanismu 20. století a působí v Ústavu dějin a teorie architektury FA ČVUT v Praze, kde se podílí na přednáškové i vědecko­-výzkumné činnosti. Spolupracuje s Národní galerií v Praze, s Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze nebo s platformou Den architektury. Publikovala řadu textů v knihách a časopisech a je autorkou koncepce výstavy Poválečná 45–89, jež byla instalována v roce 2016 na několika místech v Praze.Kateřina Bečková Výletní místa, zahrady a libosady Levý břeh Vltavy Nová kniha Kateřiny Bečkové volně navazuje na edici Zmizelá Praha. Čerpá z bohatství archivních zdrojů, které ukrývají stovky dosud nepublikovaných vyobrazení, grafických listů a kreseb, a podává ucelenou představu o původní podobě výletních míst za pražskými hradbami. Jejich návštěva byla zejména v první polovině 19. století pro Pražany společensky velmi významná. Příležitostí bylo nespočet, ať už šlo o Petřín nebo Šárku, kulturně upravenou přírodu na Kanálce, veřejnosti otevřenou šlechtickou zahradu Kinských či císařskou Královskou oboru či oboru Hvězda, různé viničné usedlosti, lusthausy s občerstvením, zámky a šlechtické letohrádky.

duben 2018 170 × 245 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-899-2 120 stran Kniha vychází s laskavou podporou Magistrátu hlavního města Prahy

non-fiction 24

Kateřina Bečková (1957) spravuje sbírku starých fotografií v Muzeu hlavního města Prahy a od roku 2000 je předsedkyní Klubu za starou Prahu. Je autorkou mnoha publikací o staré Praze, v rámci ediční řady Zmizelá Praha zdokumentovala mj. proměny Starého Města, nádraží a železniční tratě, tovární objekty nebo bezprostřední okolí řeky Vltavy.Pavel Ryška Karikaturisti Polylegran a obrazový humor 60. let Šedesátá léta v české karikatuře zdaleka nereprezentoval jen režimní Dikobraz a laciná propaganda. Právě naopak: šlo o dobu, kdy českou vizuální kulturou vládly nejprogresivnější výtvarné tendence, často inspirované západní produkcí i avantgardními postupy. Přestože se tak dělo zásluhou osobností typu Adolfa Borna, Oldřicha Jelínka, Jiřího Kalouska, Miroslava Liďáka, Jaroslava Maláka a dalších velkých jmen, systematická monografie mapující tvorbu autorů volně soustředěných kolem časopisu Mladý svět a vystavujících pod neformálním označením Polylegran dosud chyběla. Zkušený badatel v oblasti vizuální kultury Pavel Ryška nyní přináší nejen zasvěcenou a poutavě napsanou studii o dosud přehlížených rysech československého obrazového humoru, ale především strhující vhled do uměleckého i společenského kvasu nejpestřejšího období naší poválečné historie. Jeho kniha je vizuální lahůdkou pro nejširší okruh zájemců o dějiny umění. březen 2018 180 × 210 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-905-0 160 stran Vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky

non-fiction 26

Pavel Ryška (1974) je vizuální umělec, vysokoškolský pedagog a archivář. Absolvoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně a doktorský program v Centru audiovizuálních studií pražské FAMU. V současnosti přednáší dějiny komiksu, animovaného filmu a užité grafiky. Společně s Janem Šrámkem vydal knihu o československé ilustraci a vizuální kultuře 1950–1970 Pionýři a roboti (Paseka a FVU VUT, 2016), sám pak připravil výstavu a doprovodnou monografii Neprakta 1949–1970 (2016). Výsledky průzkumů československé výtvarné kultury padesátých let publikuje na webových stránkách padesatky.info.Hugo Horiot Císař jsem já Mé dětství s autismem Původně se jmenoval Julien, ale v šesti letech se nechal přejmenovat na Huga. Julien byl diktátor a negativní osoba, Hugo je jiný, lepší. Julien téměř nemluvil, ale ani Hugo nekomunikuje s okolím úplně bez problémů, snaží se proplout, příliš se neangažovat. Přesto se stává terčem šikany a dochází k rozhodnutí porvat se se svou jinakostí. Tehdy se nechá zvolit předsedou školní samosprávy a po střední škole odchází na divadelní školu. Hugo Horiot, herec a aktivista za práva lidí s autismem, má Aspergerův syndrom a jeho kniha je sugestivním autoportrétem autistického dítěte a příležitostí pro čtenáře nahlédnout každodenní realitu autismu s jeho úzkostmi a posedlostmi zevnitř.

Z francouzštiny přeložila Šárka Belisová Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Pasparta duben 2018 130 × 200 mm • měkká vazba ISBN 978-80-7432-900-5 128 stran

non-fiction 28

Hugo Horiot (1982) je francouzský spisovatel, herec, režisér a bojovník za důstojnost lidí s autismem. Je synem spisovatelky Françoise Lefèvre, autorky knih Surtout ne me dessine pas un mouton (Hlavně mi nemaluj beránka) a Le Petit Prince Cannibale (Malý princ kanibal), které dávají nahlédnout do jejího vztahu se synem. Jen díky matce mohl chodit do normální školy, třebaže musel čelit neporozumění ze strany jak učitelů, tak spolužáků. V roce 2000 nastoupil k divadlu Théâtre du jour. V březnu roku 2017 představil svou kandidaturu v rámci prezidentských voleb pod hlavičkou strany „neurodiverzity“, avšak příliš pozdě, než aby mohl doufat, že získá potřebný počet sponzorů. Jeho volebním heslem bylo: „Jeden osud pro všechny.“ Má vlastní rodinu a je otcem.


Gideon Hausner Spravedlnost v Jeruzalémě Svědectví muže, který žaloval Eichmanna Pouhé dva týdny byl Gideon Hausner izraelským generálním prokurátorem, když premiér David Ben-Gurion 23. května 1960 oznámil únos Adolfa Eichmanna z Argentiny a jeho vydání spravedlnosti. Hausnerovo osobní svědectví nazvané Spravedlnost v Jeruzalémě jako první představilo celý proces od jeho příprav až po realizaci a jeho bouřlivou domácí i mezinárodní odezvu. Líčí obrovský tlak, jemuž účastníci událostí čelili, morální dilemata, jež řešili, emoční tíhu výslechu svědků, kteří se až dosud jakýmkoli vzpomínkám na realitu „konečného řešení“ vyhýbali. Kniha zpřítomňuje vývoj soudního procesu okamžik po okamžiku i prokurátorovy vlastní dojmy z muže, jehož odpovědnost je nezměřitelná.

Z angličtiny přeložil Martin Pokorný květen 2018 160 × 240 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-901-2 480 stran Kniha vychází s laskavým přispěním těchto dárců:

non-fiction 29

Lvovský rodák, izraelský generální prokurátor a politik Gideon Hausner (1915–1990) byl hlavním žalobcem v procesu s Adolfem Eichmannem. V letech 1965–1974 působil jako poslanec v Knesetu. V roce 1969 se stal předsedou správní rady památníku obětí holokaustu Jad Vašem. Alena Šípková, Anna Meissner a Ory Weihs, Asaf Levy, B´nai B´rith Renaissance Praha, Beáta Hauser, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Eduard Kuhn a AnnaKlapp, Eva a Jan Králíkovi, Inna Nykolyn, Jan Hozák, Kryštof Šámal, Lenka Štěpánková, Max Bergmann, MUDr. Vladimír Singer, Petr Horák, Petr Kožíšek, WLM Limited, Yarden a Michal Gruberovi


pro děti a mládežVojtěch Matocha Prašina Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit svět. Jejich dobrodružství je o to nebezpečnější, že při něm musejí čelit partě všeho schopných dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl. Foglarovsky laděný a mimořádně napínavý příběh doplňují ilustrace, které čtenáře vezmou přímo do nitra Prašiny.

únor 2018 130 × 200 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-910-4 260 stran Vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky

pro děti a mládež  32

Vojtěch Matocha (1989) vystudoval matematiku. Dnes vyvíjí software pro mobilní telefony. Tvůrčím psaním se zabývá od gymnázia, úspěšně se účastnil několika literárních soutěží, píše recenze pro iLiteraturu. Prašina je jeho literární prvotina. Karel Osoha (1989) patří k předním komiksovým tvůrcům mladé generace. Upozornil na sebe webovým komiksem Plíč, v němž obměňuje a paroduje specifická pravidla a tropy asijských akčních komiksů. Za album Češi 1948: Jak se KSČ chopila moci získal cenu Muriel pro nejlepšího kreslíře.


ukázka Celá chodba se roztřásla, vzduch byl plný prachu a poletujícího papíru, nebo co to bylo, rachot zesílil a svět se pod nimi zbortil. Jirka ucítil škubnutí, dlaň En se mu vysmekla a zmizela ve tmě. Ne! Náhle ztratil pevnou půdu pod nohama, rozmáchl ruce do stran a sevřel jakousi studenou trubku, která mu nabídla oporu. Jeho váhu však neunesla, praskla a do obličeje ho udeřil mohutný proud vody. Padal. Zřítil se temnotou naznak na neviditelnou hladinu. Voda ho přivítala ledovým objetím a během okamžiku prostoupila jeho oblečením až do poslední nitky, od bot až po bundu. Jeho tělo náhle ztěžklo, chtěl vykřiknout, ale voda se mu nahrnula do úst. Rozhazoval rukama a nohama kolem sebe, až pod sebou náhle ucítil pevnou zem. Vyškrábal se na nohy – voda mu sahala sotva nad kolena. „En!“ zakřičel ze všech sil do tmy, ale stěží slyšel svůj vlastní hlas, vzduch byl plný tříště a ze všech stran se ozýval hukot přitékající vody. „En!“ Zmocnila se ho panika. Neviděl vůbec nic, voda strašlivě studila a celé tělo ho bolelo. Kde vůbec je? Kde se tu vzalo tolik vody? Co když už se nedokáže vrátit zpátky? A kde je En?!


Marie Fischerová-Kvěchová Radek Malý Malenka Příběh o maličké holčičce narozené z květinového semínka od Hanse Christiana Andersena zná kdekdo. V české obrázkové a veršované podobě je tu však poprvé. Překvapivě dramatické ilustrace vytvořila oblíbená kreslířka Marie Fischerová-Kvěchová už před šedesáti lety, ale ke čtenářům se dostávají až nyní díky nálezu v rodinném archivu. Lehkými melodickými verši je doprovodil známý současný básník Radek Malý. Vznikla tak působivá, půvabná kniha, ve které se prolíná minulost a současnost dětské literatury. Pro děti od 4 let.

březen 2018 295 × 166 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-911-1 52 stran

Marie Fischerová-Kvěchová (1892–1984) absolvovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a věnovala se převážně ilustrování knížek pro děti. Velkým inspiračním zdrojem pro ni byl život dítěte a lidová kultura. Radek Malý (1977) je básník a překladatel, autor knih pro děti i pro dospělé a vysokoškolský pedagog. Dosud vydal šest básnických sbírek. Je držitelem Ceny Jiřího Ortena a dvou ocenění Magnesia Litera.

pro děti a mládež  34Tania del Rio Will Staehle Warren XIII. a šeptající les Warren XIII. vás přesvědčí, že vlastnit starobylý hotel se spoustou tajemství není jen tak! Když se jeho potulný ubytovací podnik i s roztomilým chobotnicovitým mazlíčkem Črtíkem, knihovníkem panem Friggsem, šéfkuchařem Bujonem a natvrdlým strýcem Rupertem ztratí v nebezpečném Zlohvozdu, musí se dvanáctiletý klučina vydat na cestu sám. Jenže v lese se to hemží čarodějnicemi, tekutými písky, hady a naštvanými stromy. A aby toho nebylo málo, je tu i Warrenův ďábelský dvojník, který chce získat nad hotelem moc! Stejně jako v díle předcházejícím, v němž náš hrdina pátral po Vševidoucím oku, i tentokrát čeká na čtenáře spousta záhad. Kdo je Worrin a jaké je jeho skutečné jméno? Proč v lese šeptají tajemné hlasy? A co je proboha mízoskveč? To vše je zahaleno v krásném ilustrovaném kabátku, stejně spletitém a zeleném jako strašidelný hvozd.

Z angličtiny přeložila Barbora Punge Puchalská duben 2018 190 × 220 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-947-7 240 stran

pro děti a mládež  36

Tania del Rio se živí psaním a kreslením komiksů, posledních deset let se věnuje zvlášť tvorbě pro mládež. Spolupracuje s nakladatelstvími Marvel, Dark Horse a Archie Comics. Žije v Los Angeles. Will Staehle, který postavu Warrena vymyslel, je oceňovaný výtvarník a ilustrátor. Vyrostl na komiksech a letní prázdniny trávil prací v designovém studiu svých rodičů ve Wisconsinu. Navrhuje knižní obálky a plakáty a tvoří vlastní komiksy, díky čemuž se mu nedostává času na spaní. Žije v Seattlu.
komiks


Joe Todd-Stanton Artur a zlaté lano Z produkce nakladatelství, které dalo světu slavnou komiksovou Hildu, přichází knižní podívaná plná podmanivých ilustrací, kouzel, netvorů, chrabrých hrdinů a mytologie. Představte si sbírku artefaktů tak velkou a pestrou, že obsáhne ty největší a nejúžasnější poklady na světě. Najdete v ní mumifikované ostatky pradávných panovníků i blyštivé meče, jimiž se oháněli věhlasní válečníci. Jak mohl jediný člověk přijít k tak vzácným kouskům? A kdo je profesor Brownstone? Vydejme se společně na území Vikingů, do končin, kde vládnou mocní bohové a zdánlivě nepřemožitelní tvoři. Poslyšte, jak první z rodu Brownstonů zažil dobrodružství a získal předměty z budoucí sbírky. Byl to chlapec Artur, ten nejnepravděpodobnější hrdina…

Z angličtiny přeložila Naďa Špetláková únor 2018 190 × 260 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-904-3 48 stran

komiks 40

Joe Todd-Stanton je britský kreslíř a autor komiksů. Vyrůstal v Brightonu, na Bristolské univerzitě vystudoval ilustraci, v současnosti žije v Londýně. Pracoval pro nakladatelství Oxford University Press či Usborne Publishing, nyní je spjat především s Nobrow, proslulým výraznými výtvarnými počiny. Svým nezaměnitelným stylem, v němž lze zahlédnout inspiraci Mumínky, Tintinem či japonským anime, Joe Todd-Stanton připravil surreální pohádku Tajemství černé skály, a hlavně sérii Bájná pokladnice profesora Brownstona. Po knize Artur a zlaté lano vydá Paseka Marcy a záhadu sfingy, na třetím albu autor aktuálně pracuje.Stevensonová, Ellisová, Wattersová, Allen Záleskautky 2 Kámošky až za hrob Kamarádky April, Jo, Mal, Molly a Ripley nejsou obyčejný holky a tábor Qiunzelly Thiskwin Penniquiqul Thistle Crumpetové není jen tak obyčejný letní tábor. Tvrďácký dámy už posbíraly bobříky jako „Slovní koumág“ a „Vše, co se nás matematýká“ a přátelství utužily v soubojích s tříokými liškami nebo vodními příšerami. A přitom léto teprve začíná! Teď je čeká magie, dinosauři a sourozenecká rivalita jak vyšitá ze zavšivených bájí a pověstí. Tak na tohle budou potřeba ty nejtlustší náramky přátelství. Záleskautky se právem staly kultem pro moderní čtenářky i čtenáře. Ulítlou formou podporují hodnoty, jako jsou přátelství, tolerance, ochrana přírody a odvaha. Je nám jasné, že tohle všechno zní moc dobře na to, aby to byla pravda. A přitom je to ještě lepší!

Z angličtiny přeložila Martina Knápková duben 2018 160 × 246 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-915-9 112 stran

komiks 42

Noelle Stevensonová (1991) je nejznámější tvůrkyní série Lumberjanes. Ještě před tímto úspěchem na sebe však upozornila autorskou komiksovou komedií Nimona, ve které si pohrává s pravidly a klišé žánru fantasy. Hlavní hrdinkou je přisluhovačka arcipadoucha… Stevensonová si vyzkoušla i spolupráci s nakladatelstvími Marvel a DC Comics a podílela se na kultovním animovaném seriálu Adventure Time (Čas na dobrodružství).Kazu Kibuiši Amulet Po rodinné tragédii se Emily, Navin a jejich maminka stěhují do tajemného domu po pradědečkovi. Hned první noc unesou maminku chapadlovitá stvoření a sourozenci jsou vtažení do skrytého světa, kde existují démoni i mluvící zvířata, létající lodě i roboti, chodící domy i temní elfové, kteří baží po trůnu. A kde naštěstí čekají noví přátelé a hrdinové jako růžový mechanický králík Miskit. Aby toho nebylo málo, Emily se stává nositelkou mocného amuletu, který jí může propůjčit velkou sílu a usnadnit její cestu. Ale za jakou cenu? Velkolepá fantasy sága se stala fenoménem a základním kamenem komiksové tvorby pro děti a mládež. Čerpá ze všeho, co měl její autor sám jako mladý nejraději – Hvězdné války, Pán prstenů, Alenka v říší divů nebo série o Harrym Potterovi, jejíž americkou edici k 15. výročí Kibuiši ilustroval.

Z angličtiny přeložil Michal Prokop květen 2018 152 × 230 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-916-6 192 stran

komiks 44

Kazu Kibuiši (1978) se narodil v Tokiu, ale už jako dítě se s matkou a bratrem přestěhoval do Spojených států. Vystudoval filmovou vědu na Kalifornské univerzitě, v jeho tvorbě došlo ke splynutí japonského a západního přístupu k popkultuře, vizualitě i komiksovému vyprávění. Za prvotinu Daisy Kutter: The Last Train získal cenu YALSA za nejlepší titul pro děti a mládež. Je editorem oceňovaných komiksových antologií Flight a Explorer, ale nejvíc ho proslavila fantasy série Amulet. Byla přeložena mimo jiné do estonštiny, francouzštiny, hebrejštiny, italštiny, nizozemštiny, norštiny, švédštiny nebo turečtiny. Kibuiši žije poblíž Seattlu s ženou Amy a dětmi Juni a Sophií.Liv Strömquistová Ovoce poznání Dráždivý komiks o nejtajemnější části ženského těla Žádná jiná část lidského těla nevzbuzuje po staletí tolik vášní jako to, čemu se říká „ženský pohlavní orgán“. Co to vlastně je? A proč máme právě k němu tak extrémně problematický, vyhraněný, láskyplný i nenávistný vztah? Švédská autorka dráždivých komiksů Liv Strömquistová přivádí na scénu ženy doby kamenné, staré Řeky, Sigmunda Freuda, Šípkovou Růženku, vynálezce kukuřičných lupínků, hinduistické bohyně, rappery, zdravovědné příručky i Kateřinu Janouchovou a vytváří impozantní portrét orgánu, který malíř Gustave Coubert nazval Původem světa. Z této jediné učebnice biologie, kterou si skutečně musíte přečíst, se dozvíte nejen o tajemství ženského orgasmu a menstruačních mýtech, ale třeba také to, proč si Marie Bonapartová nechala operativně upravit klitoris nebo proč je na měděné destičce, kterou lidstvo vyslalo do vesmíru, ženské přirození cenzurováno. Ze švédštiny přeložila Marie Voslářová květen 2018 170 × 235 mm • pevná vazba ISBN 978-80-7432-907-4 144 stran Vychází s podporou Swedish Arts Council

komiks 46

Liv Strömquistovou (1978 v Lundu) by před půltisíciletím nazvali kacířkou, před sto lety buditelkou a šiřitelkou osvěty, dnes historičkou myšlení, zabývající se kulturní dekonstrukcí. A samozřejmě autorskými komiksy. Poprask vzbudila už svým úspěšným debutovým albem Sto procent tuku (2005), po němž následoval Pud (2006), Einsteinova žena (2008), Pocit prince Charlese (2010) či Yes to Liv! (2011). Největší pozornost však strhla Ovocem poznání (2014), které vychází ve více než deseti jazycích po celém světě. Její práce získaly četná ocenění a na základě několika z nich vznikly divadelní hry. Svými komiksy přispívá do švédských časopisů nebo do večerníku Aftonbladet.paseka do čtečky A

K

Peter Ackroyd: Hawksmoor Isaac Adamson: Komplikace

B

Jo Bakerová: Longbourn Kyril Bonfiglioli: Mortdecaiův záhadný případ s knírem Kyril Bonfiglioli: Nemiř na mě tou věcí

C

Philippe Claudel: Brodeckova zpráva Amy Cuddyová: Tady a teď

D

Jiří Dědeček – Emma Pecháčková: Hvězdy pražské zoo Sabine Durrantová: Pod kůží Geoff Dyer: Jóga pro ty, kterým může být ukradená

F

Lindsay Fayeová: Bohové Gothamu Lindsay Fayeová: Lovci vran Lyndsay Fayeová: Prach a stín Lucie Fialová: The Tap Tap – řiditel autobusu Steve Fisher: Americká soda Richard Ford: Kanada Michael Frayn: Skios

G

Amity Gaigeová: Schroder Green Scum: Nuselskej punk Brian Greene: Elegantní vesmír Brian Greene: Skrytá realita Brian Greene: Struktura vesmíru Tomáš Grombíř: Jedničky a nuly

H

John Hemingway: Hemingwayové Carole Hillebrandová: Islám Sean Howe: Marvel Arianna Huffingtonová: Skutečný úspěch

CH

Oleg Chlevňuk: Stalin – Nový životopis

J

Pasi Ilmari Jääskeläinen: Literární spolek Laury Sněžné Pasi Ilmari Jääskeläinen: Magický průvodce městem pod pahorkem Kristopher Jansma: Neměnnost leopardích skvrn

e-knihy 48

Daniel Kaiser: Disident Daniel Kaiser: Prezident Lauire Kilmartinová – Karen Molineová – Alicia Ybarboová – Mary Ann Zoellnerová: Vyčuraná máma Tomáš Klvaňa: Marina Pavel Kosatík, Helena Třeštíková: Sběrná kniha Luboš Kreč: Uprchlíci a zachránci Michael Katz Krefeld: Tonutí Michael Katz Krefeld: Vyšinutí

L

Ola Larsmo: Zrádci Květa Legátová: Želary Dennis Lehane: Pod rouškou noci Dennis Lehane: Zmizelý svět Steven D. Levitt – Stephen J. Dubner: Mysli jako freak Nicolai Lilin: Dech tmy Nicolai Lilin: Sibiřská výchova Nicolai Lilin: Volný pád Charlie Lovett: Dobrodružství milovníka knih Charlie Lovett: První dojmy Keith Lowe: Zdivočelý kontinent Wendy Lowerová: Hitlerovy fúrie

M

Pavel Mandys: Praha noir James Marrison: Pod vodou David Maškenazy: Komu je dneska dobře? Frances Mayesová: La bella Toscana Frances Mayesová: Pod toskánským sluncem Frances Mayesová: Rok ve světě Frances Mayesová: Toskánsko na každý den Alice Munroová: Drahý život Alice Munroová: Láska dobré ženy Alice Munroová: Nepřítel, přítel, ctitel, manžel, milenec Alice Munroová: Příliš mnoho štěstí Alice Munroová: Útěk

N

Vladimir Nabokov: Ada aneb Žár Vladimir Nabokov: Lolita Vladimir Nabokov: Slídil


O

Š

Amos Oz: Jidáš

P

David Perlmutter: Moučný mozek David Perlmutter: Mozek v kondici Lucia Piussi: Láska je slípka Tom Pollock: Skleněná republika Tom Pollock: Syn Londýna Richard Price: Sráči Iva Procházková: Dívky nalehko Iva Procházková: Vraždy v kruhu

R

Hannes Råstam: Jak se rodí sériový vrah Adam Rex: Konečně doma Salman Rushdie: Děti půlnoci Salman Rushdie: Dva roky, osm měsíců a osmadvacet nocí Salman Rushdie: Joseph Anton

S

Roberto Saviano: Gomora Roberto Saviano: Nula nula nula Gavriel Savit: Anna a Vlaštovčí muž Tom Segev: Sedmý milion Steve Sem-Sandberg: Chudí v Lodži Steve Sem-Sandberg: Vyvolení Josef Schovanec: O kolečko míň Josef Schovanec: Vítejte v Autistánu Nate Silver: Signál a šum Philip Sington: Einsteinova krev Timothy Snyder: Černá zem Timothy Snyder: Krvavé země Timothy Snyder: Tyranie Blanka Solařová-Calibaba: Sousedka ze Skalistých hor Peter Swanson: Na zabití Michal Sýkora: Případ pro exorcistu

Petr Šabach: A nakonec Vánoce Petr Šabach: Babičky Petr Šabach: Čtyři muži na vodě Petr Šabach: Hovno hoří Petr Šabach: Jak potopit Austrálii Petr Šabach: Máslem dolů Petr Šabach: Občanský průkaz Petr Šabach: Opilé banány Petr Šabach: Putování mořského koně Petr Šabach: Ramon Petr Šabach: Rothschildova flaška Petr Šabach: Škoda lásky Petr Šabach: Tři vánoční povídky Petr Šabach: Zvláštní problém Františka S. Michal Šanda: Špacírkou přes čenich Tomáš Šebek: Africká zima Tomáš Šebek: Mise Afghánistán

T

Erik Tabery: Opuštěná společnost Nassim Nicholas Taleb: Antifragilita Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť Nassim Nicholas Taleb: Zrádná nahodilost Jan Trachta: Tichý dech

U

Ljudmila Ulická: Zelený stan John Updike: Tátovy slzy a jiné povídky

V

Juan Gabriel Vásquez: Hluk padajících věcí

W

G. Willow Wilsonová: Alif neviditelný

Ž

Jaroslav Žváček: Lístek na cestu z pekla

Naše e-knihy pohodlně nakoupíte na kosmas.cz, palmknihy.cz a ereading.cz

e-knihy 49


jak se líbí naše knihyDuchové „Duchové jsou milý příběh, na který budete rádi vzpomínat ještě dlouho po dočtení. Téma smrti je zvláštním způsobem přítomno na každé stránce komiksu, ale ani jednou není patetické či přemrštěné. A právě to dělá z Duchů tak skvělou knihu pro děti, a nejen pro ně.“ Richard Klíčník, Reflex

Hilda a kamenný les „Hilda se objevila už v našem loňském seznamu nejlepších komiksů roku 2016 a není divu – příběhy dívky, která žije se svojí maminkou na samotě u lesa, kde místo Zdeňka Svěráka sídlí magičtí tvorové, je jednou z nejhezčích sérií, která v současnosti vychází.“ Abíčko, Nejlepší komiksy roku 2017

Každý bulí nad cibulí „Sbírka dětské poezie Ester a Milana Starých Každý bulí nad cibulí je hravá a vtipná. S každým veršem si potomek nevědomky zlepší výslovnost a polechtá obraznost.“ Kateřina Čopjaková, Respekt

e-knihy 52


Jen zvířata „Jen zvířata je úchvatná, skvěle přeložená sbírka literárních pastišů, jež dokazuje, že pastiš nemusí být nutně jen hříčka, ale i silná výpověď.“ Ladislav Nagy, Aktuálně.cz

Reputace „Vásquez napsal stylisticky obratný, perfektně vystavěný příběh, kterému nechybí správně dávkované napětí ani filozofické pasáže. Autor v něm potvrzuje, že patří mezi nejvýraznější tvůrce současné latinskoamerické literatury.“ Petra Smítalová, Instinkt

Tohle jsem měla napsat v přítomném čase „Helle Helle v syrovém textu spoléhá na čtenáře. Bezesporu patří k nejzajímavějším dánským spisovatelům, kteří jsou do češtiny překládáni.“ Lucie Zelinková, Právo

e-knihy 53


George Lucas „Cesta od prvotního rukou psaného náčrtu až k šesti velkofilmům, okolo nichž se semkl mnohohlavý zástup fanatických uctívačů, by sama o sobě vydala na strhující hollywoodský velkofilm. Autor Brian Jay Jones k ní ve své biografii přistoupil poctivě. Nevynechává jediný podstatný detail.“ Jindřich Göth, Instinkt

Iluze paměti „Přečtěte si tuhle knihu a za rok pak někomu vyprávějte její obsah. A potom za pět let. Dost možná zjistíte, že jste četli několik různých knížek najednou.“ Aleš Palán, Hospodářské noviny

Sexkomiks „Kdyby místo sexuální výchovy a konzervativního výkladu děti ve škole dostaly Sexkomiks, jistě by ubylo nesmyslné šikany, nemístného humoru a hrubosti. Vtipné, originální a skvělé.“ Téma, Pozoruhodné knihy roku 2017

e-knihy 54


Pavel Kosatík

© ČTK

Masaryk pro jednadvacáté století Vychází na podzim 2018


Ať už jste přečetli celý ediční plán, nebo jste začali odzadu, děkujeme, že s námi děláte paseku! Ilustrace Jindřich Janíček Vytištěno na materiálu OLIN Regular Natural White 90 g/m2 a 120 g/m2, dodavatelem papíru je www.antalis.cz. Vzorková prodejna – www.lepapier.cz.