Nuus vir die Kleinfonteiner Herfs 2020

Page 1

Maart 2020

Dat die erwe van ons vaders

vir ons kinders erwe bly … Álet Erasmus Net voordat jy deur Kleinfontein se poort ry, vang jou oog die hoë gebou wat in aanbou is. Die winkelsentrum is aan jou linkerkant en aan die regterkant van Kleinfonteinweg … is die nuwe gebou in wording! Dit is Kleinfontein se eie Volksmuseum! Daar is mense wat vra hoekom ‘n museum? ‘n Museum is meer as net ‘n gebou vol erfstukke! Het u al daaraan gedink dat as gevolg

Die museum in wording (Foto: Flippie Erasmus)

van moderne tegnologie, sekere idiome en gesegdes nie meer sin maak vir die nuwe geslag nie? In ‘n museum kan hierdie volk- en taalskatte behoue bly vir ons nageslag waarop hulle trots kan wees. (Meer volledige museumnuus ook in hierdie uitgawe.) Wie is ons nageslag? Ons kinders, kleinkinders en ander jongmense wat hulle kom vestig in Kleinfontein!

Missie van Kleinfontein Om die eiendom in sy besit in ’n leefruimte vir vryheidsliewende lede van die Boere-Afrikanervolk te ontwikkel, waar hulle alle fasette van hulle eiesoortige volksbestaan, waarvan hulle Christelike geloof, taal en kultuur, die belangrikste is, vrylik, onbedreig en onverhinderd kan uitleef in ’n

plaaslike welvarende ekonomie wat op volkseie arbeid gevestig is. 1


Uit die redakteur se pen -Álet Erasmus Daar is heelwat bedrywigheid in Kleinfontein: die museum se bouery vorder goed, die winkelsentrum lok jou nader met ‘n paar oulike ondernemings … ook om die lewe vir u, die inwoner, makliker te maak. Die Rayton-bakkery lewer deesdae vars brood daagliks af by ons Minimark. ‘n Diens vir u as Kleinfonteiner!

Wanneer die redaksiespan ‘n maand voor die publikasiemaand bymekaar kom, lyk die inhoud aanvanklik effens vaal, maar dan kom die foto’s by, nog interessante artikels, kleurryke advertensies en wanneer die eindproduk op jou rekenaar verskyn, is dit soos ‘n blomknop wat toe was aan die begin, maar nou ontluik het tot ‘n pragtige geurige blom. Dit is ook ons uitgangspunt om vir u, die leser, ‘n keurige, lekkerlees publikasie saam te stel met alles en nog wat vanuit die Kleinfontein gemeenskap.

In hierdie uitgawe kan u lees oor funksies wat gedurende die vakansietyd in Desember plaasgevind het vir oud en jonk: vakansiepret, ‘n kinder-

swembad en ‘n tennistoernooi wat plaasgevind het. Dankie aan ons adverteerders vir u bydra om die blaadjie moontlik te maak. Ons ondersteun u graag!

Aan die redaksiespan, baie dankie vir julle volgehoue harde werk om die artikels te skryf, adverteerders te gaan besoek en die eindproduk met meet en pas saam te stel! Positiewe ingesteldheid is iets klein wat ‘n GROOT verskil maak.

REDAKSIESPAN: REDAKTEUR: Álet Erasmus MEDEWERKERS: Marietjie Fourie ADVERTENSIES: Elisabeth Malan (083 486 5040/eamalan@kleinfontein.net) BLADUITLEG: Carine Joubert FOTO’S: Álet Erasmus, Marietjie Fourie, Dannie de Beer Die Redaksie behou die reg voor om artikels af te keur, te redigeer of te verkort. Stuur enige bydraes asseblief aan alete@kleinfontein.net

Advertensietariewe vir 2020 Volblad — R300 1/2 blad — R150 1/4 blad — R80 1/8 blad — R50

Jy kan Nuus vir die Kleinfonteiner in volkleur lees by www.issuu.com. Tik Kleinfontein in die soekvenster en kies die uitgawe. Volg ons ook op Facebook by Kleinfontein se Afrikaners en op Twitter by @Kleinfontein-KBK

Ondersteun ons adverteerders en maak melding daarvan dat u hulle inligting in die Nuus vir die Kleinfonteiner gekry het. 2


Oordenking: Ds. Ben Smith

Geken in nood Lees Psalm 31: 1-25

Teks: Psalm 31: 8

Wanneer die son skyn en die blare groen is, sien jy skaars ’n huis agter bome raak. Maar as die winter kom en storms die blare weggewaai het, sien jy die ware toestand van ’n plek. Dit is dalk baie stewiger as wat jy gedink het, of dis baie amper ’n murasie, maar dit was winter wat die ware toestand sigbaar gemaak het. Net so: wanneer iemand ons in ons oomblikke van nood leer ken, ken so mens jou werklik. Teëspoed stroop ons somerbedekking weg. Vir die digter is dit groot troos dat die Here deur elke masker sien. Daarom sê hy dat die Here sy siel geken het in benoudhede. Hy het hom geken in die geheimnis van sy wese. Dis mooi om te sien hoe mense hulle smarte wegsteek. Daar is selfs iets van ’n heldhaftigheid wanneer jy hulle êrens sou raakloop. Die Here ken my egter in my ellende en

benoudheid. Dis die vreugde van die digter. Sy oog dring deur al ons skyn-geluk en kamoeflering. En dis die oog van ’n deernisvolle God. Hy kyk in die hart en sien hoe platgeslaan ons is en in watter diep wanhoop ons verkeer. Daar is ’n punt waar menslike kennis vassteek en waar menslike simpatie magteloos is. Daar is dieptes waarby ons eie vermoë nie kom nie. En dit is juis daar, waar niemand kan sien nie, waar die digter weet: Een ken hom werklik en sal hom nooit vergeet of verlaat nie. Hy ervaar dit: In die hulp wat hy ontvang; In die krag wat aan hom gegee word; In die vrede wat oor hom gekom het, wat ver bo die begrip van mense strek.

Daarom, die oomblik toe die son weer oor hom skyn, het hy sy pen opgeneem en geskryf: U het my siel in benoudhede geken. Daar was nog verdere troos vir die digter. In elke samelewing verlaat rotte die skip, die oomblik as dit sink. Die wêreld soek na voorspoed, maar hardloop weg van enige teëspoed. Wat die digter besef is dat die ewige God hom in sy nood en sy donkerste oomblikke geken het en steeds met hom gepraat het. En niks, behalwe Sy liefde, kan hierdie bemoeienis verduidelik nie. In God het hy die Een gevind wat hom nie in die steek laat nie. Ter wille van sy Seun se verlatenheid, verlaat Hy ons nie en skaam Hy Hom nie vir ons nie en laat Hy nie toe dat ons ons heel ergste nood, alleen hoef aan te durf nie. 3


Ter Nagedagtenis Al die goeie mense gaan dood... - Marietjie Fourie So ewe meerderwaardig sê hy: “Hulle sê al die goeie mense gaan dood!” En as jy dan doodgaan, wat Joey van Niekerk Joey van Niekerk (van Biljon), van Kiewietlaan 6A, is gebore op 23 Februarie 1930 op Dewetsdorp en was getroud met Gert van Niekerk, van Kenhardt, vir 63 jaar. Uit die huwelik is vyf kinders Anna, Ina, Joey, Hendrik en Gerrit gebore. Joey en Gert het rolbal gespeel vir oor die 30 jaar en na Gert se dood 10 jaar gelede het sy aktief deelgeneem aan jukskei in Kleinfontein. Joey was bevoorreg om ‘n huisvrou te wees, was baie goed met blokkiesraaisels en het ook vir twee

wil jy hê die mense moet dan van jou sê of onthou? dink ek. Wat hy nie aan dink nie is dat elkeen op sy/haar lewenspad gestuur word met genoeg goeie om van die lewe vorentoe ‘n rasende sukses te maak. Soms floreer die goeie,

soms die slegte. Dis maar jou omstandighede wat bepaal of jy blom of nie. As jy dan doodgaan mag die nagelatenis mos self besluit in watter bedding hul vir oulaas vir jou ‘n ruiker gaan pluk ... die mooi in herinnering roep al dan nie ... hoekom nie?

jaar agtereenvolgend die bybelvasvrae gewen by Rayton NG Kerk. Ma en Ouma Joey was baie geliefd en met die laaste week in die hospitaal het dit die personeel telkens verbaas oor al die kinders, 13 kleinkinders en agterkleinkinders wat haar kom besoek het.

Bettie van der Westhuizen 4 Februarie 1939 tot 30 Januarie 2020

Sy het op 02-02-2020 weggeval net kort van haar 90ste verjaarsdag en ons wil net dank betuig aan haar vriendin Pop Schoeman en so ook aan Carl Wilcocks vir die werklike goeie vriende en bure. Dit is regtig ‘n voorreg om op Kleinfontein te woon. - Hendrik van Niekerk

Ons onthou jou “bly wees” as jy iets kon skenk vir ‘n kind in nood. Jou “stappie” as jy op pad was om in die biblioteek te gaan help. Jou “opgewondenheid” as jy oppad was jukskei toe. Jou “gemoedelikheid” na die kerk se funksie vir bejaardes. Jou “daar wees” in die aand ... Ja, jy is nie meer daar nie maar ons sal onthou en glimlag en jou mis. - Marietjie Fourie

4


Miemie Bekker Miemie Bekker het groot geword in die dele van die Letsitelie, die groot Letaba rivier en Pietersburg. Sy het naskool na Pretoria vertrek waar sy as tikster by die staatskoerant en drukkery gewerk het. Hier het sy ook haar lewensmaat, Jurie ontmoet. Nadat hulle getroud is, het hulle op verskeie plekke gewoon en gewerk waarvan hul beste herinneringe en geleenthede in die Laeveld was. In die laat sestigerjare het hulle grond bekom in die Hazyview distrik waar hulle met sitrus, mango’s en avocado’s begin boer het. Hulle vestig hulself in 1971 permanent op ‘n kleinhoewe net buite Witrivier. Miemie se liefde vir die natuurskoon distrik en sy gemeenskap was vir almal bekend. Sy was ook alombekend vir haar maroelajellies en -konfyte wat sy self gekook, gebottel en afgelewer het plaaslik en by verskeie omliggende dorpe. Haar liefde vir naaldwerk en musiek was groot en sy het vir die gemeenskap naaldwerk- en klavierklasse aangebied. Miemie was ‘n hardwerkende vrou en haar hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Daarom het sy geglo wat sy

ontvang moet sy deel met haar medemens en vir waarvoor sy omgegee het. Sy was ‘n baie gelowige mens wat haar drie kinders en vyf kleinkinders onderwerp het aan die Allerhoogste. Gesondheidsprobleme het later veroorsaak dat Miemie by verskeie versorgingseenhede in Witrivier asook in Pretoria moes versorg word. Sy was ook vir ‘n jaar lank woonagtig op die hoewes in Kleinfontein by haar jongste seun. Die laaste drie maande van haar lewe was Miemie inwonend by Kleinfontein se sorgsentrum tot ons Hemelse Vader haar kom haal het op die merkwaardige datum 2020/02/02 om 20:00.

Ons sal altyd die mooi herinneringe en voorbeeld koester van Miemie, ons ma, ons ouma en ons vriendin.

haar kom vestig in Kleinfontein. Sy was ’n aktiewe lid van die AP Kerk tot en met 2015. Ek het haar leer ken as iemand met 'n vriendelike, spontane persoonlikheid. Alhoewel soms reguit, was sy eerlik en opreg in wat sy gesê het. Ek onthou haar as iemand met 'n hart wat omgee en 'n mededeelsame geaardheid. Haar afsterwe op 25 Desember 2019, in die ouderdom van 81 jaar, laat 'n groot leemte vir die wat haar liefgehad en vir haar omgegee het. Rus in vrede Tannie Lettie, ons gaan jou mis. Tannie was 18 jaar deel van Kleinfontein. - Leonie Snyders George Kruger

Ons groet ‘n pa, oupa, broer,

-Mariolet Bekker Lettie Pretorius Tannie Lettie is gebore op 31 Oktober 1938. In 2001 het sy

vriend, topvakman en wederhelf op 24 Januarie 2020. George het ook gehelp bou aan die droom en ideaal van Kleinfontein! Mag hy voortleef in die gedagtes en harte van sy geliefdes en vriende! -Álet Erasmus

5


6


Briewe ‘n Groot dankie! ‘n Groot dankie vir die barmhartige Samaritane in ons midde tydens my nood met die geweldige reën. Daar was nie gehuiwer om uit te reik nie! Die kragopwekker om tydens

beurtkrag te gebruik en die matmasjien vir die opsuig van die water en modder in my huis.

behulpsame Irene met arms vol handdoeke en kaalvoet! Die ‘sout van die aarde’ met omgee vir my.

Dit was De Wet met sy familie wat ingespring het en gehelp het. Ook die altyd

Baie baie dankie! -Pop Schoeman

Die Jopie Fourie Gebou Kom maak ‘n draai by die Jopie Fourie Gebou!

Vriende van Kleinfontein en die Gemeenskapskantoor stel bekend die Snuffelwinkel.

Selfoonlaaiers vanaf R10, broeke en hemde vanaf R15 en vele meer.

7


Kleinfonteintenniskampioenskap 2019 -Álet Erasmus Op Saterdag 14 Desember het die tenniskampioenskaptoernooi vir 2019 plaasgevind. Baie geluk aan die onderskeie 2019-kampioene en dankie vir die toeskouers se ondersteuning!

Vir meer inligting oor die Kleinfontein-tennisklub, skakel gerus met Lou Erasmus 084 767 8688 / Dannie de Beer 083 326 6505

Die toeskouers

Tenniskampioen Mans – Tobie Erasmus

Tenniskampioen Dames – Hillike Genis

Regs: Dubbel gemengde kampioene – Werner Smit en Hillike Genis

Opmeet … grawe ... meng ... bou en afrond. Foto en berig: Dannie de Beer Oom Arrie en sy span en sy span meet mooi op om seker te maak die planne vir die driffie word presies gevolg.

8


Ons eie kinderswembad!

-Ă let Erasmus Gedurende die Desember skoolvakansie het die kinderswembad vorm aangeneem by die ontspanningsterrein in Kleinfontein! Dankie Vriende van Kleinfontein. Dit word gedoen in Afrikaans!

9


Kersfunksie Sorgsentrum “Want dit is deur te gee dat ons ontvang”

Marietjie Nell en die ander bestuurslede kom geniet die vrolikheid saam met die inwoners en personeel.

Sr Ria en Marietjie Nell oorhandig geskenkpakkies aan die inwoners.

Hierdie keer is op lekker snoepgoedjies gekonBo: Ds Attie bring die Woord en die orkes sentreer. Voorspeel kersliedere. waar ‘n geselligheid om na uit te sien. -Marietjie Fourie Dankie aan elkeen wat ‘n Elke Desember word die groot bydrae gelewer het. Om net driepootpot nadergesleep en daar teenwoordig te kon ‘n tamaai pot potjiekos gewees was al ‘n voorreg. maak. Chris Els en Blackie Swart staan aan die roer. Die Kleinfontein-orkes verskaf die musiek en Gemeenskapsorg die geskenke.

Chris Els en Blackie Swart vertroetel die geurige potjiekos lekkerte.

10


OUJAARSFEES BY SORGSENTRUM Regs: Die personeel in gesellige luim saam met van die gaste met ‘n lekker glasie in die hand (v.l.n.r): Nellie Grobbelaar, Ronel Naudé, Hanna Boshoff, Petro Visser, Sr Ria en Annie Barnard. Bo: Die vier dames wat saamgekuier het – lekker beskut teen die koel windjie wat buite onder die afdak gewaai het en ‘n glasie geklink het: Tannies Hettie Fourie, Annatjie Kotzé, Bettie Grobler en Elza Louw. Agter staan Betsie ook met ‘n glasie.

-Betsie Steyn Die personeel en inwoners van die Sorgsentrum het 2019 op ‘n vrolike noot afgesluit. Die verrigtinge het in twee dele plaasgevind: eerste die geestelike en toe die feestelike. In die eerste

Die deelnemers aan die program: Wynand, Betsie, Ronel, Marizanne, ds Attie en Linda wat die klawerbord bespeel en begeleiding gedoen het.

deel het ds Attie Bezuidenhout ‘n kort, kragtige en bemoedigende boodskap gelewer met die hoofgedagte dat ons aan ons Hemelse Vader moet vashou, moet vertrou en moed hou. ‘n Sanggroep het vir die sangbegeleiding gesorg en die ou bekende Hallelujalied – Hou U my hand – gesing wat by die boodskap aangesluit het. Daarna het die vrolikheid begin toe Ronel Berrington en Marizanne van der Berg die gaste toegesing het. Wynand was weer agter die klankstelsel. Die funksie is deur Betsie gereël met die toestemming en samewerking van Suster Ria Prinsloo. Daar is tussendeur lekker koue (alkoholvrye) vonkelwyn gedrink waarna almal saamgekuier het. (Foto’s deur Nellie Grobler en Ronel Berrington)

11


12


Kleinfontein Huis en Haard -Álet Erasmus Kom loer gerus in by hierdie interessante winkel in die Uit en Tuis Winkelsentrum!! Die nuwe winkel net langs die haarsalon, konsentreer op

tweedehandse asook ander nuwe huishoudelike produkte, speelgoed, skryfbehoeftes asook troeteldierprodukte en ‘n paar boeke!

Van tyd tot tyd word daar ’n veiling gehou waar u welkom is om wit olifant items te bring om opgeveil te word. Hou net dop vir die advertensie by die winkelsentrum!

Wanneer verskyn die Nuus vir die Kleinfonteiner en waar kan dit afgehaal word? Die kwartaalblad verskyn Maart, Junie, September en Desember van elke jaar. Die harde kopie is gewoonlik beskikbaar by die twee toegangspoorte asook by die KA kantoor, Minimark, Hardeware, KSK bank, Salon, Huis en Haard asook by die Kleine Boskombuisie. Die elektroniese publikasie (in kleur) se skakel verskyn op Vriende van Kleinfontein en Kleinfontein se Afrikaners se Facebook-blad.

13


CVO Kleinfontein beur voort in 2020! Volgens die skoolhoof, mev. Dorothea Steenberg, het die skool dié jaar op ‘n goeie noot begin met ‘n leerlingtal

van 75! Die BCVO Skool leerplan word steeds gevolg vir hoë gehalte onderwys met ‘n Christelike grondslag. Ten spyte van reën wat die dag van die huissport geval

Seuns 0/8 Neels van Loggenberg, Lorenzo Greyling, Basil van Heerden

Dogter 0/11 Sanmari Visser Dogter 0/10 Anel Els en Marijke Lombard

Ariel de Bruyn, Kayden Holder, Ronaldo Bronkhors

het, het die atletiek voortgegaan die volgende Maandag en Dinsdag! Hier is ‘n paar van die dag se uitblinkers! Baie geluk aan elkeen wat deelgeneem het! Foto’s geneem deur Ann von Stade.

Dogters 0/7 Christine Britz, Charlize Jacobs, Nicole Venter

Seun 0/16 Morné Brand

Dogter 0/14 Cindy Visser Dogters 0/12 Caitlin Brits, Jade Gutschmidt, Leonie van Loggenberg

Dogter 0/14 Petro van Loggenberg

14


Seun 0/15 JP du Toit

200 m Seuns 0/14 Dihann von Stade, Dawie Potgieter, Mynhardt Els

Links: Voorskool, Sion Venter, Corné Els, André Els

Sulke bulletjies Die twee jongmanne vat die leisels stewig vas! Tydens die laaste Rodeo byeenkoms van 2019, het twee van ons Kleinfontein jongmanne ook deelgeneem

Werno

aan die bulry kompetisie. Werno Berrington behaal 1ste plek as Junior bulryer (eerste keer op ‘n bul se rug) en sy broer Theuno het ook sy staal gewys in die kom-

petisie! Foto’s ingestuur deur Nellie Grobbelaar

Theuno

15


16


Vakansiepret en Kerstablo -Marietjie Fourie

Connie en die ander was groot pret net soos die tooi van die kersboom! Die fassiliteerders van die vakansieprogram was ds. Attie Bezuidenhout, Irene Groenewald en Connie de Bruin.

Die doel was om Kersfees as ‘n Christusfees aan die kleinspan te bied. Derhalwe het ds. Attie Bezuidenhout soggens begin met Bybelstudie. Die inoefen van die kerstablo onder leiding van Irene Groenewald was opwindend. Geskenke toedraai en speletjies speel saam met

Ander helpers was Martie van der Mescht, Anneke Kruger, Christa Bosch, Patricia Manning en Vasti Knoetze. Etes is deur plaaslike inwoners en Vriende van Kleinfontein voorsien. Sewe-en-dertig gelukkige kinders het die program bygewoon. Dit was vir elkeen

wat by die verrigtinge betrokke was ‘n inspirasie. Voorwaar ‘n mostertsaadjie wat ‘n pragtige boom sal word. Hiermee die opregte dank van die res van die gemeenskap. Foto’s: Irene Groenewald

17


- Ds. Lood v.d.Merwe

REËNVALVERSLAG

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jan.

78

95

105

150

130

93

196

181

Feb.

51

141

25

34

112

96

163

73

Mrt.

50

276

89

142

15

249

22

Apr.

96

10

58

18

107

50

82

Mei

28

0

0

70

29

24

4

Jun.

0

2

0

20

0

0

0

Jul.

0

0

6

4

0

0

0

Aug.

4

2

0

2

0

0

0

Sep.

11

1

78

2

16

20

2

Okt.

146

65

16

100

59

80

20

Nov.

128

139

87

293

80

86

187

Des.

156

256

94

107

115

110

375

TOT.

748

987

565

942

663

808

1 051

Koot Burger: 012 734 4633 / 083 672 3752

No. 17, h/v Prinsloo– en Jennerstraat 18


Reëndruppels val om ons neer in Desember 2019! -Álet Erasmus Gedurende Desember het daar 375 mm reën geval waaroor ons baie dankbaar was na ‘n baie warm en droë tyd gedurende die jaar. Die water het letterlik deur die nedersetting gestroom soos ‘n

rivier … afwaarts na die damme toe. Die watervlak is behoorlik aangevul en die fontein het ook voordeel daaruit getrek. Vergelyk gerus die syfers oor die afgelope paar jaar van ons reënvalverslagtabel.

Dankie ook aan Ds. Lood van der Merwe wat die tabel op datum hou deur gereelde lesings te neem na elke reënbui! Die kinders het in die modder en waterpoele gespeel en fiets gery.

Berader / Pastorale berader CPSC geregistreer: P00627

19


Leserskring Silja van der Merwe - Marietjie Fourie Sy het haar eerste lewenslig in die Moedersbond in Voortrekkerweg, Pretoria aanskou. Sy het groot geword in Rosestraat 20. Die gedeelte van die straat waar hulle gewoon het is mettertyd tot ‘n erfenisgebied verklaar en die wonings staan vandag nog redelik ongeskonde. Vandaar het sy en ‘n maatjie bedags die pad aangedurf na Laerskool Jacques Pienaar. Sy het aan Hoërskool Wonderboom gematrikuleer en daarna is sy na die PU vir CHO waar sy haar BA met hoofvakke Afrikaans en musiek behaal het asook haar onderwys opleiding aan die onderwyskollege aldaar. Sy het haar lisensiaat in musiek aan Unisa verwerf. Sy is aangestel as dosent aan die onderwyskollege en het klasmusiek doseer en klavierlesse aangebied. Op 5 Desember 1959 tree sy in die huwelik met Lood van der Merwe en word ‘n predikantsvrou en orrelliste. Tussendeur het sy ook soms skoolgehou.

Stofberg was hul laaste gemeente en daarna het die

egpaar hulle in September 2000 in Kleinfontein kom vestig. Hulle het hul hart en siel in Kleinfontein se aktiwiteite gewerp. Dominee het help saal bou, Silja op haar beurt het ons koor op die been gebring en afgerig. Saam het hulle sy aan sy die kultuuraktiwiteite ondersteun tot vandag toe. Silja van der Merwe en leserskring is sinoniem. Sy het sedert 24 April 2013 die leiding geneem. Tot op hede het minstens 54 byeenkomste in haar sitkamer plaasgevind. By agt geleenthede (elke jaareinde) is gedigte voorgelees. Die groep lesers is op ‘n wye spektrum van boeke trakteer, en altyd was dit van hoogstaande literêre gehalte. Die besprekings wat gevolg het was prikkelend en lekker. Nou moet Silja weens verswakte sig die leierskap neerlê en wag ons op Marie Venter wat sal voortgaan.

Woensdag 29 Januarie 2020 Marietjie Fourie The Chamber, John Grisham Die verhaal speel af rondom ‘n doodsveroordeelde wat in die ‘dodesel’ (chamber) is. Daar is die tronkbewaarder wat daar aan diens is; die uiteindelike laksman wat die vonnis voltrek; die res van die gevangenispersoneel en dan sy prokureur wat ook sy kleinseun is, tesame met die betrokke prokureursfirma; sy dogter en skoonseun en kleindogter en die naasbestaandes van die ‘vermoordes’ en die Klu Klux Klan-lede wat gefigureer het. Dis ‘n aangrypende verhaal en ondanks die grusame tema, gryp die patos en menslikheid jou aan.

Die adres sal nie meer Houtkapperlaan 2 wees nie maar wel Houtkapperlaan 20, so op die hoek van Patryssingel en Houtkapperlaan. Kyk net uit vir die ploeë en planters grondlangs. Steeds die laaste Woensdag van elke maand om drie-uur.

Sien jou daar! 20


Woensdag 27 Februarie Die Afdraand van die dag is kil - Alba Bouer Bekendgestel deur Marie Venter.

Dit is Alba Bouer se eerste roman vir volwassenes.

so uitbeeld dat dit die leser met nuwe eerbied vir die lewe laat.

Dit is ‘n menslike, snaakse, hartseer boek, vol drome, ontnugterings en openbarings. ‘n Boek wat ‘n mens se verganklikheid en sy aftakeling tot die onverwoesbare kern van sy menswees

Daar is ook heerlike humor in die boek en mens kry sommer respek en begrip vir die ouer mense se probleme. Dit is ‘n moet-lees vir alle ouderdomme.

Die Salon Langs die kitsbank, Uit & Tuis Sentrum Sny, kleur, blaas en meer! Mans: R90 Kinders: R70

Dames:

R150

Pensioenarisse: Mans R60 per sny en Dames R110 per sny Zelda: 082 5641866

21


22


Borrelpillepak op dreef in Kleinfontein.

- Marietjie Fourie Dertien inwoners in die Sorgsentrum gebruik reeds hierdie pilhouers met die klaarverpakte pille. Die diens word

deur Rayton apteek gelewer. Die gepaardgaande fooi word deur sommige mediese fondse gedek andersins kan met die apteker onderhandel word. Dit werk so: Die voorskrif word aan die apteker by Rayton apteek besorg. Sy verpak dan die pille volgens voorskrif in die

borrels as volg: Maandag:

ontbyt; middagete; aandete; slaaptyd.

So vir elke dag van die week.

Pille kan maandeliks of tweeweekliks verpak word. Dit bevorder die gekontroleerde gebruik van die voorgeskrewe medikasie. Die pille kan aan die inwoners van Kleinfontein afgelewer word. ReĂŤl net met die apteek.

Dinsdae gesluit

23


24


Geloftedag 16 Desember 2019 - Marietjie Fourie Die Afrikanervolk kan met groot ontsag bely: Vir ons het die Here soos in die Bybelse tyd ‘n “heilige oorlog” gevoer. Bloedrivier!

Daarom ook die gelofte wat aan 16 Desember gekoppel is. ‘n Gelofte wat elke Afrikaner bind. Ook op Kleinfontein.

Perderuiters sluit aan by Kleinfontein Geloftefees

-Marietjie Fourie Op 14 Desember 2019 het ons van Kameelfontein af gery tot by Kleinfontein al met die front van die Slag van Donkerhoek langs. Ons het die

monument by Kleinfontein ook besoek.

Slag van Bronkhorstspruit gedenk.

15 Desember 2019 het ons verder gery Bronkhorstspruit toe om die monumente langs die R25 te besoek wat die

16 Desember 2019 het ons Geloftefees gevier saam met die mense van Kleinfontein.

25


Lyndans jaareindfunksie Saterdag 8 Desember 2019 kon vriende en ander gaste ‘n aangename uurtjie saam met die lyndansers in die saal deurbring.

Daar is vrolik getrippel, geswaai en gedans op maat van vrolike musiek. 2020 is ingelui met Hoeka toeka van Karike Keuzenkamp en vrolike liedjies van Nadine.

As jy voel jy het nog ‘n huppel in jou stap, is dit die plek om te wees. Kom tienuur op ‘n Dinsdag- of Donderdagoggend saal toe. Dis net vir ‘n uurtjie op ‘n slag!

26


Herdenking van die Slag van Majuba “Met moed, om teen die môrekim méér as Majuba uit te klim.” GA Watermeyer na afloop van die geskiedkundige Slag van Majuba.

foto’s waarvan een van die foto’s nog nooit gepubliseer is nie.

In die vertelling het hy verwys na ‘n interessante boek, Paul Krüger’s Tocht*, geskryf deur Paul Zietsman.

Prof Zietsman is ‘n historikus en ‘n deskundige oor die laaste staatspresident van die ZAR. Die boek handel oor die jare 1900 tot 1904 in Paul Kruger se lewe. Die boek is die mees omvattende boek wat gepubliseer is oor hierdie tydperk van sy lewe. Dit beskryf ondermeer die duisende mense wat hom in verskeie Europese lande op spoorwegstasies en in hawens ingewag het om hom ‘n heldeontvangs te gee. Nog nooit tevore of daarna het ‘n persoon van Suid-Afrika sulke ontvangste aanskou nie. Die boek sluit af met Paul Kruger se begrafnis in Pretoria op 16 Desember 1904.

Op 31 Mei 1882 het die Volksraad besluit dat 27 Februarie in die toekoms ‘n dag van verootmoediging en danksegging sal wees. Op 27 Februarie 2020 het ons weer die Slag van Majuba herdenk met ‘n byeenkoms in die gemeenskapsaal. Theuns de Wet het geopen met skriflesing en gebed waarna daar samesang was.

So trek daar elke jaar ‘n groot getal mense vir die naweek op na Majuba om die Slag van Majuba te herdenk. Ons besef dan ook weer dat die Here se hand in dié oorwinning was.

Die program is verder ingekleur met ‘n interessante boodskap van Andries Breytenbach van wat gebeur het

Andries Breytenbach sluit sy boodskap af met die woorde: “Ons is meer as oorwinnaars, want die oorwinning behoort aan Hom.” Die verrigtinge is afgesluit met die sing van die 1e en 4de strofes van Die Stem. * In die boek, Paul Krüger’s Tocht, skryf Prof Paul Zietsman oor Paul Kruger se laaste jare, toegelig met 50 27


Volksmuseum: Onlangs het al wat ʼn mondstuk vir die liberalisme wil wees, dit hulle besigheid gemaak om die kommunistiese smeerpropaganda te eggo wat die Afrikanervolk se verlede en voorgeslag as misdadig, immoreel en vernietigend voorstel. Die valse beeld moet lewendig gehou word om die aandag weg te trek van die heersende bedeling se misdadigheid en mislukking en ons opkomende geslag van ons volk se strewe en heldedom te vervreem. Dit is natuurlik net moontlik solank ons geskiedenis verswyg en verdraaid voorgestel word. Dwarsoor Suid-Afrika word ons volk se kultuurhistoriese museums waarin die staat ʼn hand het, vernietig deur dit te “transformeer” of eenvoudig tot niet te laat gaan. ʼn Jaar of wat gelede is aan ʼn werkswinkel van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns gerapporteer dat ongeveer 50 kultuurhistoriese museums in ons land gedurende die vorige 20 jaar tot niet gegaan het. Daar is voorsien dat binne 10 jaar nog 50 kultuurhistoriese museums tot niet sal gaan en

binne 20 jaar ʼn verdere 48 museums hoogs waarskynlik nie meer sal bestaan nie. Die antwoord daarop is natuurlik om die waarheid oor ons volk se geskiedenis, ons kultuur en ons bydrae om die Westerse beskawing en die Christendom in Suid-Afrika te vestig, hoorbaar en sigbaar uit te dra, nie net aan ons eie mense nie, maar aan die hele wêreld. Dít is die motivering vir die oprigting van die sentrum (museumgebou) wat besig is om in Kleinfontein te verrys. Hierdie kultuurdorp is op die hoofroete na OosTransvaal en die Krugerwildtuin geleë, waarheen groot getalle buitelandse besoekers reis. As ons ʼn besondere uitstalproduk van ons volk daar kan stel wat besoekers nie wil misloop nie, skep ons ambassadeurs vir ons volk wat ʼn beduidende invloed op die gesindheid teenoor ons volk in die buiteland kan uitoefen. Vir ons eie volk moet dit ʼn bron van besieling wees wat elkeen se bors van trots sal

laat swel. Kleinfontein is inderdaad bevoorreg om so ʼn sentrum te kan huisves. Terwyl die sentrum gebou word, sal daar begin word om die omliggende terrein in ʼn omvattende kultuurpark te ontwikkel. Vir dié doel sal ʼn boomplantdag waaraan Kleinfontein se gemeenskap kan deelneem, binnekort gehou word. Besonderhede daaroor sal betyds bekend gemaak word. As u een of meer bome wil skenk (slegs inheemse bome), hou dit solank gereed asseblief. Ons verlang ʼn verskeidenheid daarvan.

28


droom al nader aan die werklikheid Ons bou kontant omdat ons nie geknel en gekwel wil word deur die las van rentedraende lenings nie. Aan die einde van die huidige fase sal die gebou ʼn dak op hê en reeds heelwat meer as ʼn miljoen Rand bestee wees. Daarna sal die werk stilstaan terwyl ons

fondse vir die volgende fase bymekaarmaak. Hierdie is ʼn volksprojek en ons vra u: dra by asseblief. Dan kan ons dit soveel gouer voltooi. Ons moes tot ons spyt afskeid neem van die volgende staatmakers van die Museumkomitee wat

Bydraes kan gedeponeer word in die Kleinfontein Museumkomitee se bankrekening by KSK.* Rekeningbesonderhede Absa Bank, Takkode 632005 Rekeningnommer: 4060092627 Rekeningnaam: KSK Verwysing (belangrik!): 168G (Museumkomitee). *Kleinfontein Museumkomitee is kragtens wet 71 van 1997 as ʼn nie-winsbejagte organisasie geregistreer (registrasienommer 183-620 NPO).

weens gesondheidsredes en ouderdom genoodsaak was om as lede uit te tree: Hans en Marie le Roux, ds. Lood en tannie Silja van der Merwe, Erdie en Frena Baumbach. Ons volk bedank hulle ten seerste vir die groot aandeel wat hulle gehad het om die projek tot hier toe te voer. Ons nooi volksgenote wat deel wil word van hierdie grootse onderneming om die Voorsitter, Andries Breytenbach, tel. 082 322 6590 te skakel. Op die oomblik is ons dringendste behoefte om mense te vind wat op Kleinfontein se markdae die Museumkomitee se stalletjie sal hanteer.

29


30


Uit Álet se Kleinfontein Kombuis Tuisgemaakte pizza Ek sorg deesdae dat ek ongegeurde joghurt en bruismeel in voorraad het. Met ‘n knippie sout daarby, kan ‘n verskeidenheid gebak ge-

maak word. In hierdie uitgawe gaan ons pizza bak … dit is vinnig om te maak, die bestanddele bo-op kan afgewissel word, die baktyd is kort en die eindresultaat is

baie lekker! Indien daar ‘n blokkie of twee oorbly, word dit of saam met ‘n middernag beker tee of anders vroegoggend geëet terwyl die koffie gemaak word.

Bestanddele: Deeg: •

750 ml bruismeel

400 ml ongegeurde joghurt

2,5 ml sout

Vir bo-op die pizza:

1 ui fyngekap

1 blik tamatie en uie

Knoffelflokkies/vars knoffel (opsioneel)

200 g mozzarellakaas grof gerasper

125 g cheddarkaas grof gerasper

Droë pietersielie

5 - 10 ml droë origanum

250 g spek snippers

Metode: 1. Plaas die bruismeel en sout in ‘n mengbak en meng deur met ‘n balklitser. 2. Skep die ongegeurde joghurt by die meel en sny dit met ‘n mes in tot goed gemeng. 3. Strooi koekmeel op ‘n groot broodplank of blad wat vir uitrol van deeg gebruik word. 4. Keer die deeg op die meelbestrooide oppervlak, rol dit liggies in die meel sodat die deeg makliker hanteer kan word en rol uit m.b.v. ‘n koekroller sodat dit kan pas in ‘n pan van 45 cm X 30 cm. (Bespuit die pan vooraf met kleefwerende middel.) 5. Druk die deeg mooi eweredig in die pan en smeer met die blik tamatie- en uiesmoor. (Die tamatie- en uiesmoor, kan vooraf ver-

pulp word indien nodig.) 6. Strooi knoffelflokkies, gekapte ui asook origanum eweredig oor die tamatie smeersel. 7. Versprei die speksnippers asook die twee soorte kaas eweredig oor en rond af met droë pietersielie. 8. Bak in ‘n voorverhitte oond van 200 ºC vir 15 - 20 minute. 9. Sny in 24 blokkies en geniet ‘n heerlike ligte maaltyd! ** Vleis kan afgewissel word met oorskiet hoendersnippers/ gerookte hoendersnippers, gaar boereworswieletjies of ander geurige worsies wat op-

gesny is. ** Slegs mozzarella kaas kan ook gebruik word i.p.v. mengsel soos in resep verwys. ** Klein gesnyde blokkies tamatie of pynappel kan bygevoeg word. M.a.w. maak jou eie veelsydige mengsel bo-op jou pizzabasis, rond af met gerasperde kaas en geniet elke happie!

31


32


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.