Kiinteistoliitto Pohjois-Suomen Jäsenlehti 2/2021

Page 1

KIINTEISTÖLIITTO POHJOIS-SUOMI • KIINTEISTÖLIITTO MERI-LAPPI

Kiinteistoliitto Pohjois-Suomi

Jätelaki muuttuu 2021 s.6 Työmaan laadunvarmistaja s.10 Asuinkiinteistön suunnitelmallinen kunnossapito s.22

2• 2021


Taloyhtiöiden kattoremontit vahvalla ammattitaidolla. Teemme kattoremontit omalla suomalaisella henkilöstöllä nosturiavusteisesti koko Pohjois-Suomessa. Ei siis välikäsiä. Pyydä veloitukseton taloyhtiön katon kuntokartoitus ja kustannusarvio meiltä!

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi, Pohjois-Savo sekä Kokkolan seutu

Ykkösluokan laatua ja palvelua

ylläpitosiivous perussiivous ikkunanpesu serviceone.fi A&A Palvelut Oy Oulun seutu - Raahe - Ylivieska 0405647179

2

VALITSE YHTEISTYÖKUMPPANIKSI LUOTETTAVA JA TEHOKAS ALANSA ASIANTUNTIJA Meranti tarjoaa monipuolisia siivouspalveluita 30 vuoden kokemuksella. Meiltä saat sujuvat, laadukkaat ja kustannustehokkaat puhtauspalvelut. Meranti hyödyntää toiminnassaan laatuprofiileita, jotka pohjautuvat Insta800standardiin. Laatuprofiilien avulla varmistetaan, että siivous tapahtuu oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Tiedätkö mistä maksat? Laatuprofiilit parantavat asiakkaan ja puhtauspalvelun tuottajan yhteistyötä sekä selkeyttävät hinnoittelua. Laatuprofiileissa laatutaso määritellään jokaiselle pintaryhmälle ja ja tilatyypille yhdessä asiakkaan kanssa. Määrittely mahdollistaa siivouksen laadun seurannan sekä silmämääräisesti että mittauslaitteiston avulla. Mikä tärkeintä, näin asiakas saa selkeän kuvan siitä, mitä palvelu pitää sisällään ja mistä hän maksaa. Ota meihin yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää! Meidän kanssamme yhteistyön aloittaminen on helppoa ja nopeaa.

020 833 3150 l meranti@meranti.fi l www.meranti.fi


Kansikuva: Johanna Laitala

SISÄLLYS 2 • 2021

Hallitus bloggaa....................................................................................................... 4 Jätelaki muuttuu 2021: kuntiin tulossa uudet jätehuoltomääräykset.......................................................... 6 Oulusta tuli hetkessä Suomen älykkään jätehuollon pääkaupunki, mennyt talvi aiheutti haasteita jätehuoltoyrityksille............................................. 8 Työmaan laadunvarmistaja.................................................................................. 10 Rakennustyön tarkkailija........................................................................................ 12 Arvonlisäverollisuus autopaikkojen vuokrauksessa............................................. 14 Parveketupakointi kuumentaa aika ajoin tunteita taloyhtiöissä.......................... 16 Vesihanoihin liittyvistä vastuista............................................................................ 18 Asuinkiinteistön suunnitelmallinen kunnossapito,

Julkaisija Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöliitto Meri-Lappi Kirkkokatu 53 90100 OULU Puh. 040 485 4311 pohjois-suomi.kiinteistoliitto.fi pohjois-suomi@kiinteistoliitto.fi Kustantaja PSKY Palvelu Oy Kirkkokatu 53 90100 Oulu Päätoimittaja Johanna Laitala Puh. 040 149 8398 L ÄH johanna.laitala@ MEI ETÄ kiinteistoliitto.fi JU LLE V I N T T UKK Toimitussihteeri ! ISI Merja Kokko Puh. 040 485 4311 merja.kokko@ kiinteistoliitto.fi Taitto, ilmoitusaineistot PunaMusta Oy Taitto: Studio Matjas Puh. 0400 193257 Ilmoitusmarkkinointi Mediatoimisto Dorimedia Leena Kolehmainen-Naaralainen Puh. 041 501 9902

oikea-aikaiset remontit ja rakennetun omaisuuden arvo................................. 22

Painopaikka PunaMusta Oy

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen taloyhtiövaliokunta............................................ 23

Osoitelähde Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen jäsen- ja sidosryhmärekisteri Kiinteistöliitto Meri-Lapin jäsenrekisteri

Usein kysytyt kysymykset #taloyhtiötykkääjä............................................. 26 Koulutuskalenteri................................................................................................28

Jakelu Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen jäsenyhtiöiden hallituksen jäsenet ja isännöitsijät sekä sidosryhmät Kiinteistöliitto Meri-Lapin jäsenyhtiöiden hallituksen puheenjohtajat ja isännöitsijät

Palveluhakemisto...............................................................................................29

Osoitteenmuutokset Puh. 040 485 4311 pohjois-suomi@kiinteistoliitto.fi

Vuosi 2020 numeroina .....................................................................................30

ISSN 2323-6485 (painettu) ISSN 2323-6493 (verkkojulkaisu)

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen jäsenpalvelut .................................................. 31

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

Ilmestymisviikot 7,17,38,48 Aineistoviikot 4,14,35,45

3


Hannu Suomalainen, Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen hallituksen jäsen, Asunto Oy Koskenniskan Välke hallituksen puheenjohtaja

MATKALLA KOHTI SUUNNITELMALLISEMPAA VIESTINTÄÄ

T

aloyhtiön hyvään hallintota-

osittain hyödynnettiin, mutta jälkiha-

ön yhdessä laatima ja sisältää 27 suosi-

viestintä. Se onkin taloyhtiön

varten tarvitsemme kirjatut pelisäännöt,

säikähtää. Viestintäsuosituksesta kan-

paan kuuluu hyvin hoidettu hallituksen ja isännöitsijän

yksi tärkeimmistä tehtävistä. Kun arvi-

oidaan hallituksen ja isännöitsijän on-

nistumista työssään, niin useimmiten tulokset peilaavat suoraan viestinnän onnistumista.

Viime vuoden keväällä alkanut koronapandemia osoitti omassa taloyhtiössä-

ni sen, että meidän on syytä paneutua

tiedottamisen kokonaisuuteen suunni-

telmallisemmin ja ottaa sen kokonais-

valtainen kehittäminen lähivuosien tärkeimmäksi kehityskohteeksemme.

Varsinkin poikkeustilanteissa, joiksi lasken kaikki talon turvalliseen asumi-

seen ja toimintaan liittyvät äkilliset tilanteet kuten laiterikot ja vuodot saadaan tiedottamisen osalta nopeammin

haltuun, kun tiedottamisen vastuut ja

vaintomme oli se, että tulevaisuutta

jossa isännöitsijän ja hallituksen viestin-

tävastuut ovat selkeät, niin ettemme tee päällekkäisiä asioita.

Meillä viestinnän selkiyttäminen johti isompaan pohdintaan ja päätökseen

aloittaa taloyhtiöstrategian laatiminen yhtiöllemme. Tavoitteenamme on saa-

da aikaiseksi työkalu hallitukselle ja isännöitsijälle, joka helpottaa taloyhtiön

johtamista ja ratkaisee myös viestintään liittyvät haasteemme. Strategiatyömme alkaa huhtikuussa osakas- ja asukas-

kyselyllä. Tavoitteenamme on saada se hyväksyttäväksi seuraavaan yhtiöko-

koukseen. Tässä yhteydessä kannustan kaikkia jäseniämme hyödyntämään

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen stra-

tegiatyökaluja ja osakaskyselyä mitkä

tusta. Materiaalin laajuutta ei kannata nattaa poimia oman hallituksen ja isän-

nöitsijän kesken oman taloyhtiön arkeen oikealta tuntuvat kehityskohdat.

Meillä tärkeimmät kehitettävät asiat

liittyvät isännöitsijän ja hallituksen välisen työnjaon selkiyttämiseen, toimintaan äkillisissä poikkeustilanteissa, sekä

monipuolisen viestinnän kehittämiseen

useita viestintävälineitä käyttäen, siten että tulevassa asukaskyselyssä esiin nousevat tiedontarpeet otetaan huomi-

oon. Yllättävissä poikkeustilanteissa on

tärkeää, että hallitus ja isännöitsijä voivat tiedottaa osakkaita mahdollisim-

man nopeasti myös sähköisesti ja siksi on tärkeätä, että osakkaiden ja asukkai-

den sähköiset yhteystiedot ovat taloyhtiön tiedossa.

kuuluvat jäsenetuihimme.

Itse näen taloyhtiöviestinnän tulevai-

jattu isännöitsijän ja hallituksen toimin-

Mistä sitten apua taloyhtiön viestin-

kanavaisempana. Tässä kehityksessä on

kevättalvena alkaneeseen koronapan-

sensivuilta löytyy Viestintäsuositus

toimenpiteet ovat ennalta sovittu ja kir-

taohjeisiin. Kiinteistöliitto reagoi viime demiaan nopeasti tuomalla jäsenilleen valmiita tiedotepohjia, joita meilläkin

4

nän suunnitteluun? Kiinteistöliiton jätaloyhtiöille -opas, joka on Kiinteistölii-

ton, Isännöintiliiton ja oikeusministeri-

suuden entistä sähköisempänä ja moni-

syytä varmistaa, että myös ne, joilla ei ole sähköisiä välineitä pysyvät kelkassa mukana. Ketään ei jätetä -periaate toimii hyvin tässäkin asiassa.


PTS-kartoitukset nyt alkaen

300 € (alv. 0%)

TODELLINEN TIETO KATOSTA TARKASTUS ON KATON YLLÄPIDON PERUSTA! Kattotarkastajamme tuntevat vesikatot ja niiden yksityiskohdat. Ammattitaito on yhdistelmä vuosikymmenten kokemuksesta vesikattojen parissa, uraauurtavasta kehitystyöstä sekä intohimosta kattoja kohtaan. Meiltä VESIKATON PTS-KARTOITUS, KUNTO- JA VUOTOTARKASTUS SEKÄ TASAKATON SLD-TARKASTUS. PYYDÄ TARJOUS!

Valtakunnallinen palveluverkosto ammattilaisille kattotutka.fi OTA YHTEYTTÄ Kattotutka Oulu, 010 680 4030, oulu@kattotutka.fi Kattotutka Rovaniemi, 010 680 4080, rovaniemi@kattotutka.fi Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

en e d i te o n ät kuk ri.fi j va h a a a t t a l u n r to k a K t te i e k ji la ww. w

Jäteopas Kierrätyksen ja lajittelun tietopaketti on jaettu viikolla 16.

Ota opas talteen, jos asut tai sinulla on mökki Kiertokaaren toimialueella Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Siikajoki tai Simo. Jäteoppaassa on kattavat ohjeet eri jätteiden kierrätykseen ja asiaa kiertotaloudesta. Jos jäteopasta ei ole ilmestynyt postilaatikkoosi, voit reklamoida jakelusta viimeistään 6.5.2021 puhelinnumeroon 08 5584 0010 tai jatehuolto@kiertokaari.fi.

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

5


JÄTELAKI MUUTTUU 2021:

kuntiin tulossa uudet jätehuoltomääräykset

Uusi jätelaki tiukentaa jätteiden erilliskeräystä asuinkiinteistöillä. Asukkaiden lajittelun tueksi on saatavana apua kunnallisilta jäteyhtiöiltä. Oulun seudulla lajittelun ohjeita saa Kiertokaarelta.

J

ätelain muutoksen tarkoitukse-

englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi. La-

kia tiukemmat jätehuoltomääräykset.

simman puhdasta raaka-ainetta.

tulostusta varten tehty versio.

la ja Oulussa kaikissa vähintään nel-

na on saada kiertoon mahdolli-

Tämä tukee myös Kiertokaaren

jitteluohjeista löytyy myös suurkuva– Jos taloyhtiö haluaa tulostaa lajit-

tavoitteita ja tätä varten yhtiö jakaa

teluohjeet jätekatokseen ulkokäyttöön

uusinut verkkosivunsa.

valmiin tulostusaineiston, Hirvonen

kaikkiin kotitalouksiin jäteoppaan ja on

Apua arjen lajitteluun Kiertokaaren verkkosivuilla on jäteha-

ku, josta voi etsiä hakusanalla lajitteluohjeita ja paikkaa, minne jätteen voi viedä.

Aakkosellisessa jätehaussa on yli

500 hakusanaa ja sanoja lisätään sitä mu-

soveltuvalle materiaalille, meiltä saa kertoo.

Myös kaikkiin koteihin julkisena

sohvan tuonti jätekeskukseen. Nyt hintaa voi itse arvioida hintalaskurin avul-

tään viiden huoneiston taloyhtiössä on lasi, metalli, muovi, biojäte ja poltto-

kelpoinen sekajäte. Kiinteistöillä on

lain voimaantulosta kaksi vuotta aikaa toteuttaa vaatimukset.

Lisäksi biojäte on erilliskerättävä

tusjohtaja S a m i H i r vone n kertoo.

biojätteen kompostointi kiinteistöllä.

Biojätteen erilliskeräys taajamissa tulee olla kunnossa kolmen vuoden si-

Kiertokaaren sivustolla on asumisen

Toimitusjohtajakin lajittelee

ta omalle koneelle ja tulostaa A3:lle.

Kiertokaaren toimialue kattaa yhdeksän

6

– Teen sen siitäkin huolimatta, että

viä jätteitä syntyy vähän. Lajittelu on teen mielelläni oman osani materiaalikierron eduksi. Erityisesti biojäte on

tärkeä, sillä se jalostetaan moninker-

taiseksi hyödyksi. Liikenteen polttoaineena biokaasu korvaa fossiilisia polt-

toaineita ja mädätejäännös saadaan ravinnekiertoon korvaamaan teollisesti tuotettuja lannoiteaineita, Hirvonen kertoo.

hengen taajamissa. Vaihtoehtona on

Taloyhtiöiden käyttöön materiaaleja

Lajitteluohjeet ovat saatavana myös

Hirvonen asuu taloyhtiössä ja lajit-

sekä ympäristön että kukkaron etu ja

kaikilta kiinteistöiltä vähintään 10 000

jätteille lajitteluohjeet, jotka voi lada-

asukkaiden pyynnöstä.

Jätelaki lisää merkittävästi erilliskeräystä

la. Jos sohva painaa esimerkiksi 60 kiloa, maksu on 10 euroa, Kiertokaaren toimi-

aloittanut myös muovinkeräyksen usein

joitakin materiaalina hyödynnettä-

kerättävä erikseen paperi, kartonki,

– Yksi yleisimmistä meille esitetyis-

polttokelpoinen jäte. Moni taloyhtiö on

teluohjeista.

sä on irrotettava tiivistelmä kodin lajit-

arvioida jätekeskukseen vietävän tava-

tä kysymyksistä on, paljonko maksaa

biojäte, lasi, paperi, kartonki, metalli ja

telee kaiken mahdollisen.

Uuden jätelain mukaan kaikissa vähin-

ran jätemaksun suuruutta.

jän huoneiston taloyhtiössä lajitellaan

tiedotteena jaettavan jäteoppaan välis-

kaa kun huomataan puutteita. Uutta si-

vustolla on jätelaskuri, jonka avulla voi

Hailuodossa, Kempeleessä, Lumijoel-

sällä lain tultua voimaan.

kuntaa, joista neljässä on tulevaa jätela-

TOIMINTA - ALUEELLAMME LISÄTIE TOA KIERRÄT YKSESTÄ/ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ:


Teksti: Anne-Maria Vesa, tiedottaja, Kiertokaari Oy

EKOKYMPPI Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala ja Vuolijoki KIERTOKAARI Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe, Siikajoki ja Simo KUUSAMON KAUPUNKI LAKEUDEN EKO Liminka, Tyrnävä, Muhos ja Utajärvi PERÄMEREN JÄTEHUOLTO Kemi, Tornio, Keminmaa, Tervola ja Ylitornio VESTIA Pyhäjoki, Merijärvi, Kalajoki, Alavieska, Oulainen, Ylivieska, Kannus, Toholampi, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Siikalatva, Kärsämäki, Nivala, Haapavesi ja Sievi

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

Sami Hirvonen

7


Teksti: Mikko Hauru, toimitusjohtaja, KTM, Haurun Jäteauto Oy

OULUSTA TULI HETKESSÄ SUOMEN ÄLYKKÄÄN JÄTEHUOLLON PÄÄKAUPUNKI, MENNYT TALVI AIHEUTTI HAASTEITA JÄTEHUOLTOYRITYKSILLE

Mikko Hauru ja biokaasuauto.

8


J

ätehuoltoyritysten

kannalta

mennyt talvi oli haastava koko

Vinkkejä keväälle

Suomessa. Jos jollakin asialla

Jätepisteen perusteellinen siivous ja put-

yöllä ja päivällä, niin jätehuollon osal-

vuodessa, monet taloyhtiöt ajoittavat

voidaan sanoa olevan eroa kuin

ta nämä ääripäät ovat talvi ja kesä. Lu-

men määrä, nopeat kelivaihtelut sekä tästä aiheutuva teiden ja katujen kunto

aiheuttivat monenlaisia haasteita alalla toimiville yrityksille. Tiesittekö muuten, että jäteauton kuljettajan työ on

niitä harvoja ammatteja, joissa ajetaan käytännössä saman verran taaksepäin kuin eteenpäin? Käytännössä jokai-

sen kiinteistön pihalla täytyy peruuttaa, usein verrattain pitkiäkin matkoja jätepisteen läheisyyteen. Sellaisiakin tilanteita tulee talvella eteen, että tyh-

jennystä ei voida suorittaa tekemättömien lumitöiden takia.

Miten saada jätehuolto toimivaksi talvella?

saus on hyvä tehdä vähintään kerran

Vastuullisuudesta, hiilijalanjäljestä ja

puhdistuksen pihatalkoiden yhteyteen.

kittävämpi kilpailu- ja erottuvuusteki-

Jätepisteistä voi löytyä yllättäviä tavaroita, koska valitettavasti jotkut asuk-

kaista jättävät sinne kuulumattomia jätteitä. Asukkaille tarvitaan selkeät ohjeet. Jokainen asukas on itse vastuussa

kodin irtaimistosta eikä jätekatokseen tule viedä mitään sinne kuulumatonta.

Useimmat ihmiset haluavat toimia oikein ja ovat valmiita sekä tilaamaan että

maksamaan erillisnoudon tarpeettomille tavaroilleen. Me aloitamme jäteastioiden pesut huhti-toukokuun vaihteessa.

Kiinteistöjen jäteastioiden pesuvelvoite

puhdistettu lumesta kohtuullisen hy-

Puutarhajätteet saadaan helpoiten

tiön pihaan talkoiden ajaksi. Talkoo-

tarhajätteen sekaan ei saa laittaa muita jätteitä.

vin, mutta jätepisteen kohdalle on ka-

Miten kierrättäminen ja lajittelu onnistuu helpoiten?

mukseen tulisi sisällyttää pienempien

Tutkimusten mukaan jätteiden kier-

syväkeräyssäiliöiden kohdalla. Valta-

ten silloin, kun syntypaikkalajittelu on

sautunut lunta. Kiinteistöhuoltosopivälien puhtaanapito käsityönä, myös

vat lumimassat syväkeräyssäiliöiden kansien päällä aiheuttavat turvallisuusriskejä säiliöiden tyhjentäjälle. Kansi-

en puhdistaminen lumesta on tärkeää sisällyttää kiinteistöhuoltopimukseen.

Kun tähän lisätään oikea-aikainen piha-alueen hiekoitus niin, jätekuljettajan näkökulmasta asiat ovat hyvällä tasolla. Edellä mainituilla toimilla taloyhtiöt voivat varmistaa jätehuollon toimivuuden sekä parantaa turvallisuutta.

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

vaatimaan palveluntuottajilta sekä

tuotteiden valmistajilta kiertotaloutta edistäviä, kestävän kehityksen mukaisia, ratkaisuja. Me keräämme ou-

lulaisten biojätteet ja kuljemme sillä mitä keräämme. Nyt, vuonna 2021,

olemme edelleen ainoa ympäristöhuoltoalan toimija Pohjois-Suomessa, jolla on käytössään biokaasukäyttöisiä jäteautoja.

Merkittävästi hiilijalanjälkeä vä-

noille älykkään jätehuoltopalvelun,

tään kerran vuodessa.

väki on hyvä ohjeistaa siten, että puu-

Valitettavan usein näkee, että pihat on

kuluttajat ja yritykset ovat heränneet

lun alueella jäteastiat tulee pestä vähin-

ja kuntien jätehuoltomääräyksiin. Ou-

tulisi kiinteistöhuoltoyrityksen kansjattu jätepisteen puhdistamisen osalta.

jä usealla toimialalla. Yhä useammat

hentävän kaluston uusimisen lisäk-

kiertoon tilaamalla vaihtolava taloyh-

sa tarkastaa, mitä sopimukseen on kir-

sen huomioimisesta on tullut yhä mer-

on pääsääntöisesti kirjattu kaupunkien

Talven osalta toivomuslista ei ole pitkä,

mutta sitäkin tärkeämpi. Taloyhtiöiden

Jätteenkuljetuksen vastuullisuus

rättäminen ja lajittelu onnistuu helpoi-

si toimme viime vuonna markkiHauru Smartin. Tämän palvelun ansiosta pystymme vähentämään hiilijalanjälkeämme. Älykkään tästä rat-

kaisusta tekee se, että asiakkaidemme jäteastiat ja syväkeräyssäiliöt varus-

tetaan Oulussa kehitetyillä Jaete-pinnanmittausantureilla, jotka mittaavat täyttöasteita 0–100 %. Kyse ei ole pel-

kästään erillisestä täyttöastetietojen

datan keräämisestä vaan ennen kaikkea tämän arvokkaan tiedon hyödyn-

tämisestä päivittäisessä jätehuollon logistiikassamme.

Tutkimusten mukaan taloyhtiöille

kunnossa. Keittiössä tulee olla riittävä

aiheutuu tarpeettomia lisäkustannuk-

ta lajiteltaville jätteille ja hyötyjakeille.

ta siivouskuluista sekä ylimääräisten

määrä oikeankokoisia lajitteluastioi-

Huomasin muutama vuosi sitten, että muovin lajittelu lähti liikkeelle yllättävän hyvin, kun otin vanhan ”roskik-

sen” muovipakkauksille. Itse asiassa suurin osa polttokelpoiseen menevästä jätteestä olikin muovia. Erilaisia jä-

tevaunuja ja keräysratkaisuja on hyvin saatavilla.

sia jäteastioiden ylitäytöistä johtuvis-

jätteiden keräyksestä ja kuljetukses-

ta. Kun jäteastiat tyhjennetään oikea-

aikaisesti, näiltä kuluilta vältytään ja jätepisteen alue pysyy siistinä ja viih-

tyisänä, lisäksi turha liikenne minimoituu. Tästä hyötyvät kaikki, ympäristö mukaan lukien.

9


Paavo Vielmalla (vas) ja Tapio Mertaniemellä on kummallakin pitkä kokemus rakentamisesta. He kertovat, että rakennustyön tarkkailija pyrkii toimimaan puolueettomasti. ”Uuteen asuntoon muuttaessa asukas näkee pinnat, mutta tarkkailija pääsee näkemään ja dokumentoimaan myös sisemmät rakenteet”, sanoo Tapio Mertaniemi.

TYÖMAAN LAADUNVARMISTAJA

A

mmattilaisen silmäparin eli

maalla on sekä omistajien että raken-

telyä. Tarvittaessa hän voi tehdä huo-

nustyömaalla voi säästää

”Silloin ei tule turhaa kädenvään-

Paavo Vielma kertoo olleensa noin

tarkkailijan läsnäolo raken-

nusurakoitsijan etu.

mautuksia ja ehdotuksia.

harmeilta, jos reklamaati-

töä laadullisista asioista. Tarkkailija

kymmenellä työmaalla tarkkailijana.

korjaamista kertyy vähemmän. Tarkkai-

kina. Rakentamisen asiantuntijana hän

meksiantoja on tullut vähän enemmän.”

vä laatutaso”, Mertaniemi sanoo.

aluepäällikkö

tajilla on oikeus valita edustajakseen

kierroksen perusteella, että tarkkailijan

oita ja valmiin rakennuksen puutteiden

lijaa voidaan käyttää kohteissa, joissa

rakennusliike toimii grynderinä eli perustajaurakoitsijana ja myy asunnot ostajille.

Korjaussuunnittelijat

Paavo

Vi e l m a ja Ta p i o M e r t a n i e m i

TaloTuki Oy:sta sanovat, että ammattitaitoisen tarkkailijan mukanaolo työ-

10

toimii neutraalina välittäjänä ja tulkkertoo osakkaille, mikä on hyväksyttä-

Asuntokauppalain mukaan omis-

rakennustyön tarkkailija. Hänellä on

oikeus päästä työmaalle, nähdä piirustukset ja muut dokumentit, seurata työtapoja, materiaaleja ja näiden käsit-

”Kolmen viime vuoden aikana toiRakennusteollisuuden J u ha

Oulun

Mänt ynen

kertoo urakoitsijoille tekemänsä kyselykäyttö on vähäistä siihen nähden, miten

vilkasta asuntorakentaminen Oulussa on. Urakoitsijoiden kommentit tarkkailijoiden käytöstä olivat neutraaleja.


Teksti: Pirkko Koivu

Kuva: Johanna Laitala

Kun uutta taloa rakennetaan, osakkaiden kannattaa valita tarkkailija seuraamaan töiden etenemistä.

korjattavia asioita käydään rakennus-

urakoitsijan edustajan kanssa läpi yhteistyöhengessä.

”Laatoitus saattaa hammastaa tai

pykältää. Kun tällainen huomataan,

asia voidaan korjata jo ennen saumaus­ ta”, Tapio Mertaniemi kertoo.

Kun yhteistyö sujuu, tarkkailija voi

vaikuttaa työvaiheisiin jo etukäteen.

Paavo Vielma kertoo esimerkkinä, että mustan puujulkisivun korjausmaalaukselta vältyttiin, kun myös pohja-

maali vedettiin hänen ehdotuksestaan mustalla. Puuverhoilun eläessä valkea Mäntynen uskoo, että parhaimmil-

jäsosa. Vaihe on varhainen, osakkaat

märtämystä urakoitsijan ja ostajien vä-

”Silloin pieni porukka päättää

laan tarkkailijan käyttö voi tuoda ymlille. Tarkkailija on tiedon välittäjä ja

katsoo sopimuksenmukaisuutta, hänellä ei ole määräysvaltaa työn suorit-

eivät tunne silloin vielä toisiaan.

tarkkailijasta, mutta maksu kohdistuu kaikille osakkaille”

tamiseen.

Muistiinpanot ja kuvat talteen

kailija voi vain viedä viestiä osakkail-

Vielma ja Mertaniemi käyvät asiak-

matta viestiin.”

Tarkkailija kiertää paikat yhdessä vas-

”Vastuu pysyy urakoitsijalla. Tark-

le, ja he sitten reagoivat tai ovat reagoiMäntynen kiinnittää huomiota sii-

hen, että osakkaat voivat valita tark-

kailijan, kun osakkeista on myyty nel-

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

kaidensa työmailla kerran viikossa.

pohjamaali olisi ennen pitkää paljastunut lautojen raoista.

Tarkkailija voi myös huomauttaa

materiaalien suojaamisesta ja varastoinnista.

Paavo Vielma ja Tapio Mertaniemi

tietävät, että urakoitsijoiden suhtautu-

mistavassa on eroa. Kaikki eivät toivo ylimääräistä väkeä työmaalle, mutta urakoitsijan myönteinen asenne heijastuu myös lopputulokseen.

”Vastuullista urakoitsijaa ei hait-

taavan mestarin kanssa, tekee muistiin-

taa, jos mukana on tarkkailija, koska

näkemästään omistajille. Mahdollisia

työn laatua”, Mertaniemi sanoo.

panoja ja ottaa valokuvia sekä raportoi

urakoitsijakin haluaa varmistaa oman

11


Teksti: Tapio Haltia, neuvontalakimies, Suomen Kiinteistöliitto

Kuva: Kiinteistöliitto

RAKENNUSTYÖN TARKKAILIJA nusliike tai ammattimainen rakennut-

perustajaosakkaasta riippumattomas-

tautuu taloyhtiöstä ja sen rakennuksesta

alan ammattipätevyys.

tajataho. Tässä mallissa rakennuttaja irosakkeiden myynnin myötä.

keus saada yhtiöltä ja perustajaosak-

tavat pankit ryhtyivät ostajien ase-

työn edistymisen seuraamiseksi, sekä

man turvaamiseksi ja markkinoiden vakauttamiseksi kehittämään RS-järjestelmää, jonka käytännöt yhdessä oikeuskäytännössä muovautuneen

grynderinvastuun kanssa loivat sit-

Asuntokauppa on usein yksittäisen ihmisen elämässä suuri, jos ei peräti suurin

Lain mukaan tarkkailijalla on oi-

Uusia asunto-osakeyhtiöitä ja näi-

den rakennusten rakentamista rahoit-

Suojajärjestelmän synty

ta tahosta, jolla on riittävä rakennus-

temmin pohjan myös asuntokauppalain uuden asunnon kauppaa koskevalle sääntelylle.

kaalta sellaiset tiedot, jotka tarvitaan päästä rakennuskohteeseen. Toisin sanoen, perustajaosakas ei saa estää tark-

kailijaa tekemästä työtään ja hänelle on annettava kaikki ne tiedot, suunnitel-

mat ja dokumentit, jotka käytännössä

ovat tarpeen tarkkailijan työn toteuttamiseksi. Koska tarkkailija joutuu käy-

tännössä aina ”hyppäämään liikku-

vaan junaan”, eli aloittamaan työnsä, kun rakentaminen on jo jatkunut jon-

taloudellinen päätös. Kun myytävänä on

Rakennustyön tarkkailija

den ja moitteettomassa kunnossa olevan

Asuntokauppalain mukaan osakkeen-

huolta suuremmista remonteista. Asun-

tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata,

la on yhtymäkohtia työmaan valvo-

tamista koskevan sopimuksen mukai-

korvata tai syrjäyttää vastuunalaista

uusi asunto, ostaja olettaa saavansa uuhuoneiston, jossa voi asua vuosia ilman tokauppalakia 1990-luvulla säädettäessä

haluttiin saada kirjatuksi lakiin markki-

noilla ja tuomioistuimissa muotoutuneita käytäntöjä. Keskeinen pyrkimys oli

turvata ostajan asemaa uuden asunnon kaupassa.

Asuntotuotanto on muuttanut luon-

nettaan aikojen saatossa. Kun 1900-luvun alkupuolella oli tyypillistä, että

ostajilla on oikeus valita rakennustyön

että yhtiön rakennus valmistuu rakensesti. Valinta voidaan tehdä osakkeenostajien kokouksessa, jonka yhtiön

hallitus on lain mukaan velvollinen kutsumaan kokoon, kun vähintään yhdestä neljäsosasta yhtiön asuinhuoneistoja on tehty luovutussopimukset.

Ajatuksena on, että asunnonostajat

asunto-osakeyhtiön perustivat ja raken-

voisivat näin saada ”oman miehensä”

muuttavat osakkaat, yleistyi myöhem-

van rakennuksen sopimuksen mukais-

nuttivat siihen valmistumisen jälkeen

min niin sanottu grynderimalli, jossa yhtiön perusti ja rakennutti joko raken-

12

mukaan varmistamaan rakenteilla ole-

ta rakentamista. Kyse on lainsäätäjän mukaan nimenomaan rakentajasta ja

kin aikaa, on hänen saatava käyttöön-

sä työmaa-aineisto rakennustyön alkuvaiheista lähtien.

Vaikka tarkkailijan tehtävänkuval-

jan työhön, ei tarkkailijan ole tarkoitus valvojaa. Tarkkailijan tulee toki tuoda ilmi havaitsemansa puutteet rakentajan ja perustajaosakkaan suuntaan, mutta varsinaisesti hän vastaa työstään

toimeksiantajilleen, eli osakkeenostajille. Tarkkailija ei myöskään ole suoraan vastuussa rakennustyössä ilmenneistä virheistä tai puutteista, vaan näistä vastaa perustajaosakas ja urakoitsija.

Tarkkailijan palkkio, tehtävät ja vastuu

perustuvat asunto-osakeyhtiön ja tarkkailijan väliseen sopimukseen.


PUUTARHASI PAR PUUTARHASI PARHAAKSI PUUTARHASI PARHAAKSI PUUTARHASI PARHAAKSI PUUTARHASI PARHAAKSI PUUTARHASI PARHAAKSI

-verkkopalvelu nyt jäsenetuna    

VIHERKASVIEN HOITO PUUTARHAPALVELUT VIHERKASVIEN HOITO PUUTARHAPALVELUT

 VIHERKASVIEN  VIHERKASVIEN HOITO  PUUTARHAPALV  nyt VIHERKASVIEN HOITO  PUUTARHAPALVELUT -verkkopalvelu jäsenetuna  PUUTARHAPALVELUT  VIHERKASVIEN HOITO  PUUTARHAPALVELUT

Palvelu näyttää nopeasti tärkeimmät osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuut. Testaa heti osoitteessa: www.kiinteistoliitto.fi/jasensivut

-verkkopalvelu nyt jäsenetuna

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

Palvelu näyttää nopeasti tärkeimmät osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuut.

13


Teksti: Juho Järvinen, talous- ja veroasiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto

Arvonlisäverola issa on kulkuneu pysäköintipaikk vojen ojen luovutus sä ädetty joko arvonlisäverotto maksi kiinteistöö n kohdistuvan oikeuden luovutt amiseksi tai arvo nlisäverolliseksi alueiden vuokra ukseksi kulkune uvojen paikoitusta vart en. Kiinteistöön k ohdistuvan oikeuden luovutt a m is e st a voi tiettyjen edellytysten täy ttyessä hakeutua vapaaehtoisesti

ARVONLISÄVEROLLISUUS AUTOPAIKKOJEN VUOKRAUKSESSA

K

ulkuneuvojen

paikoi-

tusta varten tarkoite-

tut alueet voivat olla

sen perusteella ja pysäköinti voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista.

Pysäköintipaikkojen

vuokraus

asuin- ja liikehuoneis-

yrityksille ja yksityishenkilöille on

talleissa tai -halleissa tai piha-alueil-

säköintitoimintaa, jos pysäköintipai-

toihin liittyvissä auto-

la sijaitsevilla pysäköintipaikoilla tai kadun varsilla. Pysäköinti voi tapah-

tua myös pysäköintitalossa tai muulla kulkuneuvojen paikoitusta varten sal-

litulla alueella. Lähtökohtaisesti taloyhtiöiden harjoittama pysäköintipaik-

kojen luovutus on arvonlisäverotonta toimintaa.

Erilaisissa

pysäköintilaitoksissa,

-halleissa ja maa-alueilla harjoitettu yk-

sityinen ja kunnallinen pysäköintitoiminta on arvonlisäverollista. Pysäköintitoiminnalla tarkoitetaan sitä, että kuka

tahansa voi pysäköidä kulkuneuvon tietylle alueelle maksamalla siitä vastikkeen pysäköintitoiminnan harjoittajalle.

Maksu määräytyy tällöin ajan kulumi-

14

arvonlisäverolain tarkoittamaa py-

teistön yhteydessä, mutta pysäköinti-

paikan vuokranantaja on eri taho, ei toiminta lähtökohtaisesti muutu arvonlisäverottomaksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamiseksi. Taloyhtiöissä

pysäköintipaikan

kan vuokrauksen ei katsota liittyvän

vuokraus liittyy yleensä muuhun vuok-

ten, että ne yhdessä muodostaisivat

sä. Tällöin pysäköintipaikan vuokraus

muuhun kiinteistön vuokraukseen si-

taloudellisen kokonaisuuden. Pysäköintipaikan luovutus voi liittyä ar-

vonlisäverottomaan kiinteistön vuok-

raukseen esimerkiksi silloin, kun pysäköintipaikka sijaitsee samalle taholle vuokrattavan kiinteistön yhtey-

dessä. Jos pysäköintipaikkoja vuokra-

taan ilman tällaista kytkentää kenelle

tahansa pysäköitsijälle, pysäköintipaikan luovuttaminen on lähtökohtaisesti arvonlisäverollista. Vaikka pysä-

köintipaikka sijaitsisi samalle taholle vuokrattavan tai tämän osakeomis-

tuksen perusteella hallitseman kiin-

raukseen tai osakeomistukseen yhtiöson muun kiinteistönluovutuksen ta-

paan lähtökohtaisesti arvonlisävero-

tonta. Kiinteistönhaltija voi kuitenkin halutessaan hakeutua verovelvollisek-

si kiinteistön käyttöoikeuden luovu-

tuksesta, kun kiinteistö tai sen osa on vuokrattu käytettäväksi arvonlisäve-

rollisessa liiketoiminnassa. Tällöin pysäköintipaikan luovutus liikehuoneis-

ton arvonlisäverollisen vuokrauksen yhteydessä on arvonlisäverollista toimintaa, jos pysäköintipaikan luovutta-

misen katsotaan liittyvän liikehuoneiston vuokraukseen.


Palvelemme 24/7. Ympäri vuoden.

eeraukset eraukset tasoitukset

Palvelemme 24/7. 24/7. Ympäri Palvelemme Ympäri vuoden. vuoden. Palvelemme 24/7. Ympäri vuoden. Valtuutettu jälleenmyyjä

Monipuolisia ympäristöpalveluita Lapissa

lkisivusaneeraukset kotitalouksille, yrityksille sekä kunnille Monipuolisia ympäristöpalveluita Lapissa ja Monipuolisia ympäristöpalveluita Lapissa Julkisivusaneeraukset Monipuolisia ympäristöpalveluita Lapissa kotitalouksille, yrityksille sekä kunnille Pohjois-Pohjanmaalla kiinteistöille ja • Viemäreiden sulatukset ja avaukset arvekesaneeraukset yrityksille kunnille kunnille. •kotitalouksille, Kotitalouksien ja yritysten lokakaivojen tyhjennykset • Viemäreiden sulatukset jasekä avaukset Parvekesaneeraukset • Putkistojen pesut ja kuntokartoitus ja paikannus • Kotitalouksien ja kuvaukset; yritysten lokakaivojen tyhjennykset • Viemäreiden sulatukset ja avaukset säja ulkotasoitukset •• Viemärijapesut erotinhuollot • Kuivanapito • Jätevesipalvelut • Putkistojen ja yritysten kuvaukset; kuntokartoitus ja paikannus Kotitalouksien ja lokakaivojen tyhjennykset Sisä-• ja ulkotasoitukset Ohipumppaukset • Puhdasvesipalvelut appaukset • Viemäri-• pesut ja erotinhuollot • Kuivanapito • Jätevesipalvelut Putkistojen ja kuvaukset; kuntokartoitus ja paikannus www.arierikssonoy.fi • Ohipumppaukset • Puhdasvesipalvelut • Viemärija erotinhuollot • Kuivanapito • Jätevesipalvelut Rappaukset Maalaukset lkisivusaneeraukset • Ohipumppaukset • Puhdasvesipalvelut E-Ympäristöpalvelut Lappi Oy Maalaukset E-Ympäristöpalvelut arvekesaneeraukset 016 251 211 Lappi Oy Palvelemme vankalla paikallistuntemuksella 016 251 211 ja vahvalla asiantuntemuksella. säja ulkotasoitukset E-Ympäristöpalvelut Lappi Oy 00 991 329 | www.arierikssonoy.fi 016 251 211 appaukset Palvelemme lappilaisena yrityksenä vankalla paikallistuntemuksella ja.vahvalla Maalauksetkyvin jälki .. asiantuntemuksella. Se nä lki... in jälisää. Se näkyvKysy Palvelemme lappilaisena yrityksenä vankalla paikallistuntemuksella ja vahvalla asiantuntemuksella. Palvelemme lappilaisena yrityksenä vankalla paikallistuntemuksella ja vahvalla asiantuntemuksella.

Kysy lisää.

Kittilä: 050 570 4007 Rovaniemi: 343 0230 Tornio: 050 472 3925 Kysy050 lisää.

Oulu: 050 357 4632 Tornio: 050 472 3925

Kolari: lietetyhjennykset 251 211 050 472 3925 Kittilä: 050 570 4007 Rovaniemi: 050 343016 0230 Tornio: 00 991 329 | www.arierikssonoy.fi Rovaniemi: 050 lietetyhjennykset 343Kysy 0230 Kittilä: Kolari: 016 251 050 211 570 4007 lisää.

Kittilä: 050 570 4007www.eerolayhtiot.fi Rovaniemi: 050 343 0230 Tornio: 050 472 3925

TURVAA SINULLE JA KIINTEISTÖLLESI Sadevesijärjestelmät Lumiesteet | Talotikkaat | Kattosillat Asennus aina takuutyönä!

Pyydä maksuton tarjous!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Kourutek Oy

www.kourutek.fi | 050 349 3963

Kolari: lietetyhjennykset 016 251 211

eeraukset i... Se näkyvin jälk eraukset tasoitukset Korkein luottoluokitus ©Soliditet

2012

Korkein luottoluokitus ©Soliditet

2012

www.kukkohovipalvelut.fi www.kukkohovipalvelut.fi info@kukkohovipalvelut.fi info@kukkohovipalvelut.fi

KONEURAKOINTI KONEURAKOINTI • Traktoreilla ja kiinteistönhuoltokoneilla • • • • • • •

Traktoreillakoneurakointi ja kiinteistönhuoltokoneilla tapahtuva tapahtuva koneurakointi Lumen aurausta ja liukkauden torjuntaa Lumen aurausta ja liukkauden torjuntaa Harjausta Harjausta Maa-ainesten kuljetusta Maa-ainesten kuljetusta Piha-alueiden tekoa Piha-alueiden tekoa Nurmialueiden hoitoa Nurmialueiden hoitoa

lkisivusaneeraukset Julkisivusaneeraukset arvekesaneeraukset Parvekesaneeraukset säja ulkotasoitukset Sisä- jaSIIVOUS ulkotasoitukset appaukset SIIVOUS www.arierikssonoy.fi Rappaukset Maalaukset lkisivusaneeraukset Maalaukset arvekesaneeraukset säja ulkotasoitukset 00 991 329 | www.arierikssonoy.fi Siivous- ja Kiinteistö- ja appaukset Siivousja Kiinteistöja kotipalvelut koneurakointipalvelut kotipalvelut koneurakointipalvelut . 588 7850 .✆✆.040 i Remonttipalvelut k Maalaukset l ä j n i v 040 588 7850 y Remonttipalvelut k ä n ✆ 0400 685 302 Se ✆ 0400 685 302yvin jälki... äk113 7929 Se✆ n045 Toimisto • • • •

Siivous Siivous Ruoanlaitto Ruoanlaitto Kaupassakäynti Kaupassakäynti

KATTOJA VESIERISTYSTÖITÄ KATTAMISEN VUODESTA 1971 AMMATTILAINEN KATTAMISEN AMMATTILAINEN Katso lisää: www.katterla.fi

Katso lisää: www.katterla.fi KATTAMISEN KATTAMISEN AMMATTILAINEN AMMATTILAINEN

Katso lisää: www.katterla.fi Katso lisää: www.katterla.fi

Toimisto ✆ 045 113 7929 00 991 329 | www.arierikssonoy.fi

PÄIVYSTYS 24 H/VRK ✆ 0400 685 302 PÄIVYSTYS 24 H/VRK ✆ 0400 685 302

i...

Se näkyvin jälk

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

15


Teksti: Johanna Laitala, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

PARVEKETUPAKOINTI KUUMENTAA AIKA AJOIN TUNTEITA TALOYHTIÖISSÄ

Parveketupakointi kuumentaa aika ajoin tunteita taloyhtiöissä Parveketupakointikiellon hakemisen mahdollistava lainsäännös tuli sovellettavaksi tammikuussa 2017. Taloyhtiö on voinut siitä lähtien hakea tupakointikieltoa paikalliselta viranomaiselta yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Asunto-osakeyhtiössä parveketupakointi voidaan kieltää myös yhtiöjärjestysmääräyksin, tämä edellyttää kaikkien osakkaiden suostumuksen.

O

ulussa ensimmäi-

viedä läpi ja mistä saa lisää ohjeistusta.

ketupakointikiel-

nopeasti päätös on mahdollista saada ja

set kolme parve-

toa myönnettiin

23.11.2017. Tämän

vuoden maaliskuussa Oulun seudun

tustavilla on torpata hakemus.

- Pari yhtiötä on hakenut parveke-

tupakoinnin lisäksi sisätilojen kielto-

kiaan 34 taloyhtiöön, suurin osa näis-

olisi tehty säätöjä, korjauksia tai raken-

tä kielloista Ouluun ja toiseksi eniten

Kempeleeseen. Tyrnävälle on annettu yksi tupakointikieltopäätös. Huhtikuussa vireillä oli 9 hakemusta.

- Isännöitsijät tietävät prosessiin jo

hyvin. Yleensä hakemuksista puuttuu

joitain liitteitä kuten esimerkiksi osakasluetteloita ja kuulemislomakkei-

ja ilman, että ilmanvaihtojärjestelmiin netiivistyksiä, kertoo Antti Kreko ja jatkaa - Tupakkalain mukaisesti sisätilojen

kielto voidaan määrätä vain, jos toimen-

piteitä on jo tehty asian korjaamiseksi järjestelmiin ja rakenteisiin. Kyseiset

yhtiöt peruivat hakemuksen sisätilojen osalta.

Asuntoyhteisö voi tupakkalain pe-

ta. Kuuleminen tulee tehdä asukkaille,

rusteella kieltää tupakoinnin yhteisil-

tuu tuomioistuimen todistus. Se tarvi-

yhteisillä piha-alueilla sisäänkäyntien

myös vuokralaisille. Yleisimmin puuttaan todistamaan, ettei yhtiökokouksen

tupakointikieltopäätöksestä ole jätetty käräjäoikeuteen moitekannetta. Jotkut taloyhtiöt ovat jättäneet hakemuk-

sen meille heti yhtiökokouksen jälkeen, mutta todellisuudessa joudumme en-

lä parvekkeilla, lasten leikkipaikoilla ja ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä. Asunto-osakeyhtiössä kielto kannattaa

saattaa yhtiökokouksen enemmistön päätettäväksi ja ottaa osaksi järjestyssääntöjä.

Taloyhtiön on hyvä ottaa yhteyttä

sin odottamaan kolme kuukautta ennen

asiaa paikkakunnalla hoitavaan viran-

vissa, kertoo terveystarkastaja A n t t i

hakuprosessin aloittamista. Etukäteis-

kuin käräjäoikeuden todistus on saata-

Kuvat: Matjas

minkälainen mahdollisuus kieltoa vas-

ympäristötoimen alueella oli parveketupakointikieltoja myönnetty kaik-

16

Taloyhtiöitä kiinnostaa myös, kuinka

K r e ko Oulun seudun ympäristötoimesta.

- Taloyhtiöt kyselevät lähinnä haku­

prosessista, miten yhtiössä tulee asiaa

omaiseen jo ennen tupakointikiellon valmistelu vähentää tupakointikiellosta koituvia kustannuksia ja nopeuttaa hakemuksen viranomaiskäsittelyä.

Tupakointikiellon viranomaiskäsit-


KAINUUN SOTE-KUNTAYHT YMÄN toiminta-alueella ei ole myönnet t y parveketupakointikieltoja. Tilanne on sama PERUSPALVELUKUNTAYHT YMÄ SELÄNTEEN JA KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON yhteistoiminta-alueella sekä YMPÄRISTÖPALVELUT HELMEN alueella.

Työkaluja kunnan määräämien tupakointikieltojen hakemiseen, prosessikuvaukset.

PERUSPALVELUKUNTAYHT YMÄ KALLION alueella on myönnet t y yksi parveketupakointikielto.

telyn hinta vaihtelee paikkakunnittain.

Kustannuksiin vaikuttaa mm. viran-

omaiskäsittelyn vaatima työaika, joten taloyhtiön kannattaa valmistella tupa-

kointikieltohakemuksensa huolellisesti. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen tietojen

mukaan kieltopäätöksissä hintahaarukka on vaihdellut noin 600 ja 1 200 euron

välillä. Loppukustannukseen vaikuttaa isännöinnin perimä palkkio, yhtiöko-

kouskustannukset sekä käräjäoikeuden antaman

lainvoimaisuustodistuksen

kustannukset.

Tupakkalain mukaan kunta valvoo

alueellaan tupakointikieltoja ja -rajoi-

tuksia koskevien säännösten noudattamista. Tupakointikieltojen ja -rajoitusten

valvontaa tehdään kunnassa pääsääntöisesti valitusten perusteella.

- Isännöitsijät ovat kyselleet jonkun

verran toimintaohjeita siihen, miten toi-

mia, jos joku rikkoo kieltoa. Asiat ovat ilmeisesti selvinneet taloyhtiön omal-

la puuttumisella asiaan, meidän ei ole tarvinnut tehdä tarkastuksia kirjallisten valitusten johdosta.

- Alueellamme ei ole määrätty uh-

kasakkoja, kertoo Antti Kreko. – Tupakointikieltojen valvonta on haastavaa. Olisi helpompi, jos taloyhtiöt voisivat

itse päättää tupakointikielloista taloyhtiössä.

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

kiinteistoliitto.fi/taloyhtionvuosi/lakitietoa/tupakointikielto/ Työkaluja tupakointikieltojen hakemiseen

17


Teksti: Jenni Hupli, päälakimies, Kiinteistöliitto

Kuva: Kiinteistöliitto

VESIHANOIHIN LIITTYVISTÄ VASTUISTA

R

ikkoutuneen vesihanan kunnossapito liittyvät

ja

vesihanaan

vahinkotilanteet

askarruttavat usein Kiinteis-

töliiton lakineuvonnassa. Asunto-osa-

Perustaso on lähtökohtaisesti ra-

yhteydessä vaihtanut hanan, vastaa

toissa oleva yhteinen taso tai yhtiössä

sapidosta. Muutostyönäkin vaihdettu

keyhtiölaki tarjoaa selkeät pelisäännöt

kennusvaiheessa määritelty, huoneis-

ta kuin vahingonkorvausvastuutakin.

on voitu tehdä perustasoa koskeva ni-

arvioida niin kunnossapitovastuu-

Tässä artikkelissa kerrataan lyhyesti pelisäännöt, joilla yleisimmät vastuukysymykset ratkaistaan.

ön vastattavan kylpyhuonekorjauksen yhteydessä.

Osakkaalla on osakehuoneistos-

saan lähtökohtaisesti laaja muutostyö-

Kunnossapitovastuun pelisäännöt Kunnossapitovastuunjaolla

menomainen päätös esimerkiksi yhti-

oikeus. Muutostöiden toteuttamisesta, ratkais-

taan kumpi - yhtiö vai osakas - vastaa rikkoutuneen tai muuten kunnossapi-

työnä toteutettu hana rinnastuu yhtiön vastuulle kuuluvaan vesihanaan ja yhtiöllä on ollut mahdollisuus valvoa työn toteuttamista.

Mille seikoille sitten annetaan huo-

kin osakas.

löytyvät mm. hanan laatua ja kunnos-

lähtökohtaisesti huoneiston kulloinenTietyin

edellytyksin

osakkaan

tovastuunjaon säännöksiä sovelletaan,

käy, jos työ rinnastuu yhtiön teettä-

määrätty.

pitovastuulle. Näin käy, jos muutos-

miota punnittaessa hanojen rinnas-

muutostyökin voi siirtyä yhtiön kun-

jos yhtiöjärjestyksessä ei ole muuta

vesihana voi siirtyä yhtiön kunnossa-

kunnossapidosta ja uusimisesta vastaa

totarpeisen rakennusosan korjaamises-

ta. Asunto-osakeyhtiölain kunnossapi-

osakas lähtökohtaisesti hanan kunnos-

nossapitovastuulle. Näin lain mukaan

mään työhön ja yhtiöllä on ollut mah-

tumista toisiinsa? Ratkaisun avaimet

sapitokustannuksia koskevasta arvioinnista. Jos poikkeamaa on, osakas vastaa vesihanan kunnossapidosta kokonaisuudessaan.

Lakineuvonnassa ilmenee silloin

dollisuus valvoa työn toteuttamista.

tällöin, että yhtiöt haluaisivat ratkaista

eristeistä ja perusjärjestelmistä. Jos yh-

Vesihanojen kunnossapitovastuu

kan jakamalla kustannuksia siten, että

vian tai sen korjaamisen johdosta myös

Vesihanat ovat osa perusjärjestelmää

uusittava, vastaa yhtiö myös pinnoit-

sesti yhtiön vastuulle. Jos osakas on

Lain mukaan yhtiö vastaa huoneis-

ton sisällä perustasoisista rakenteista,

tiön kunnossapitovastuulle kuuluvan sisäpuoliset osat kuten pinnoitteet on teesta perustasoon saakka.

18

ja kuuluvat lain mukaan lähtökohtaiesimerkiksi oman keittiöremonttinsa

muutostyöhanan uusintaproblematiiyhtiölle jäisi perustasoisen hanan uusin-

takustannus ja osakas vastaisi kalliimman ja perustasoisen hanan välisestä

hinnanerosta. Tällaiselle kustannusjaolle ei kuitenkaan löydy asunto-osakeyhtiölaista tai sen esitöistä tukea.


Sukitus on kustannustehokas vaihtoehto ja Sukitus on kustannustehokas tuu vaihtoehto se sovelkaikillejaputkimateriaaleille. Väliaikaisv Sukitus on kustannustehokas vaihtoehto ja se soveltuu kaikille putkimateriaaleille. Sukitus ononkustannustehokas vaihtoehto ja sesovelsovelninVäliaikaisviemäröinansiosta normaali arki saa jatkua ja p Sukitus kustannustehokas vaihtoehto se Sukitus onja kustannustehokas vaihtoehto tuu kaikille putkimateriaaleille. Väliaikaisviemäröinnin ansiosta normaaliputkimateriaaleille. arki saa jatkua jaVäliaikaisviemäröinpintarakentuu teet säilyvät asunnoissa ehjinä. tuukaikille kaikille putkimateriaaleille. VäliaikaisviemäröinSukitus on kustann tuu kaikille putkimateriaaleille. Väliaikai ansiosta normaali arki saa jatkua ja pintarakenSukitus on kustannustehokas vaihtoehto teetnin säilyvät asunnoissa ehjinä. Sukitus on normaali kustannustehokas ja normaali se sovel-tuu nin ansiosta jatkua ja pintarakenpintarakennin ansiosta normaali arki arki saa saavaihtoehto jatkua ja nin arkikaikille saa jatkua ja putkim Säästä aik tuu ansiosta kaikille putkimateriaaleille. Väliaikai teet säilyvät asunnoissa ehjinä. tuu kaikille putkimateriaaleille. teet säilyvät asunnoissa ehjinä. Väliaikaisviemäröin-

teet säilyvät asunnoissa ehjinä. teet säilyvät asunnoissa ehjinä. ansiosta norm ansiosta normaalinin arki saa jatkua ja nin ansiosta normaali arki saa nin jatkua ja pintaraken-

VIEM

teetehjinä. säilyvät asunn teet säilyvät asunnoissa Säästä rahaa ja asukkaiden hermoja! Laita nyt ker teet aikaa, säilyvät asunnoissa Säästä aikaa, rahaa ja asukkaiden hermoja! Laitaehjinä. nyt kerrostalosi Säästä aikaa, asukkaiden hermoja! Laita nyt kerrostalosi Säästä aikaa, Laita rahaa ja asukkaiden hermoja! Laita nyt ke Säästä aikaa, rahaa jajaasukkaiden hermoja! Laita nyt kerrostalosi Säästä aikaa, rahaa jarahaa asukkaiden hermoja! nyt kerrostalosi

Vahinkotilanteet Lakineuvontaan soittajia askarruttavat

naa useammin vahingon taustalla on

osakkaan tai asukkaan oma toiminta

gossa vesihanan tai hanassa olevan as-

tianpesukoneliitännän auki, poistuu

neistoon.

Tällaisessa tilanteessa vastuut ja-

kautuvat lähtökohtaisesti seuraavasti: Va h i n ko hu o n e i s t o s s a :

Yhtiö

sekä tarvittaessa rikkoutuneiden tai uusimistarpeisten perustasoisten eristeiden ja perusjärjestelmien korjaami-

sesta tai uusimisesta. Pinnoitteet on palautettava perustasoon. Osakas vastaa muutostöidensä lisäkustannuksista.

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

tostöidensä kustannuksista.

Yhtiölle aiheutuu vesivahingon

korjaamisesta kustannuksia, joita yhtiö voi vaatia vahingonkorvauksena huo-

+358 40 584 5121 info@pstec.fi www.pstec.fi

PYYDÄ TARJOUS: 010 311 1100 +358 40 584 5121

ta. Vahingonkorvausvastuu edellyttää

lähtökohtaisesti osakkaan tuottamusta. Vesihanan jättäminen juoksemaan

ja astianpesukoneliitännän jättämi-

nen auki poistuttaessa huoneistosta osoittavat lähtökohtaisesti huolimatto-

muutta, josta vahingonkorvausvastuu seuraa. Myös vahinkoa kärsinyt ala-

kerran osakas voi vaatia vahingonkor-

vausta huolimattomasti menetelleeltä osakkaalta.

i

PYYDÄ TARJOUS:

limattomasti menetelleeltä osakkaal-

www.pstec.fi

huolehtii rakenteiden kuivatuksesta

tetty. Huoneiston osakas vastaa muu-

Sukitus on kustannustehokas vaihtoehto ja se soveltuu kaikille putkimateriaaleille. Väliaikaisviemäröinnin ansiosta normaali arki saa jatkua ja pintarakenteet säilyvät asunnoissa ehjinä.

sivahinko, joka leviää alakerran huo-

+358 40 584 5121 info@pstec.fi +358 40 584 5121 vahinkohuoneistonkin kohdalla on esi-

www.pstec.fi

www.pstec.fi

PYYDÄ TARJOUS info@pstec.fi www.pstec.fi www.pstec.fi info@pstec.fi +358 40 584 5121 www.pstec.fi

+358 40 584 5121 info@pstec.fi

info@pstec.fi

huoneistosta ja aiheutuu mittava ve-

PYYDÄ TARJOUS:

info@pstec.fi www.pstec.fi +358 40 584 5121 info@pstec.fi +358 40 584 5121 PYYDÄ PYYDÄ TARJOUS: TARJOUS: PYYDÄ TARJOUS: järjestelmistä +358 sekä pinnoitteista kuten info@pstec.fi www.pstec.fi info@pstec.fi +358 40 584 5121 www.pstec.fi 40 584 +358 512140 584 5121info@pstec.fi

Säästä aikaa, rahaa ja asukkaiden hermoja! Laita nyt kerrostalosi

Usein puidaan vastuunjakoa tilan-

teessa, jossa osakas on jättänyt vahin-

Säästä aik VIEMÄ PYYDÄ TARJOUS: SUKITT VIEM +358 _ 40 584 5121 SUKI

PYYDÄ PYYDÄ TARJOUS: lehtii rakenteista, eristeistä ja TARJOUS: perusPYYDÄ TARJOUS: PYYDÄ TARJOUS: PYYDÄ TARJOUS:

VIEMÄRIPUTKET KUNTOON SUKITTAMALLA!

tai laiminlyönti.

PYYDÄ TARJOUS:

hinkotilanteet. Rikkoutunutta vesiha-

s e s s a hu onei s t ossa : Yhtiö huo-

+358 40 584 5121

usein erilaiset vesihanaan liittyvät va-

Säästä rahaa ja asukkaiden h Säästä hermoja! aikaa, rahaa ja asukkaiden hermoja! Laita nyt ke VIEMÄRIPUTKET KUNTO Säästä aikaa, rahaa ja asukkaiden Laita nytaikaa, kerrostalosi VIEMÄRIPUTKET KUNTOON VIEMÄRIPUTKET KUNTOON VIEMÄRIPUTKET KUNTO VIEMÄRIPUTKET KUNTOON VIEMÄRIPUTKET KUNTOON VIEMÄRIPUTKET KUNTO VIEMÄRIPUTKE SäästäSUKI aikaa, ra SUKITTAMALLA! VIEMÄRIPUTKET KUNTOON SUKITTAMALLA! SUKITTAMALLA! SUKITTAMALLA! Vahinkohuonei s t on a l a SUKITTAMALLA! p uol i SUKITTAMALLA! SUKITTAMALLA! SUKITTAMALLA SUKITTAMALLA!

+358 40 584 5121

www.lvixpert.fi

• Ilma- ja maalämpöpumppuasennukset • IV-nuohoukset • viemärikuvaukset info@lvixpert

010 311 1100

19


Huopakattourakointi

»

Vesikattosaneeraukset Kattohuoltopalvelut

»

»

✆ 040 746 6231 Ammattitaidolla uusitut ja käsityönä viimeistellyt saumat pidentävät rakennuksen elinkaarta ja parantavat energiataloutta – eli nostavat rakennuksen arvoa.

toimisto@prorakenne.fi www.prorakenne.fi

Aurinko ja lämpötilan vaihtelut kuluttavat ajan saatossa rakennusten saumauksia. Viimein saumausmassa antaa periksi ja se repeää keskeltä tai irtoaa elementin reunasta. Tämän jälkeen sadevesi ja kosteus pääsee rakenteisiin. Jatkuva kosteuden pääsy seinärakenteisiin aiheuttaa homevaurioita ja betonin karbonatisoitumista. Saumaset toteuttaa elementtien uusintasaumauksia kaikkiin rakennuskohteisiin. Korjausprosessin aikana tarkistamme elementtien kunnon, niiden väliset villoitukset ja teemme tarvittaessa lisävilloituksen. Oikeaoppinen betonirakenteiden korjaaminen on myös oleellinen osa saumaustyötä.

Elementtisaumaukset ja Elementtisaumaukset ja kokonaisvaltaiset palokatkotyöt. kokonaisvaltaiset palokatkotyöt. Tutustu lisää osoitteessa: Tutustu lisää osoitteessa: www.uspsaumaus.fi www.uspsaumaus.fi Avasimme toimipisteen toimipisteen Avasimme Karhunkedontielle Ouluun! Avasimme toimipisteen Karhunkedontielle Ouluun! Karhunkedontielle Ouluun! fb.com/USPsaumaa fb.com/USPsaumaa instagram.com/USPsaumaa fb.com/USPsaumaa instagram.com/USPsaumaa instagram.com/USPsaumaa

20


Korjaus- ja täydennysrakentamisen asiantuntija SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIPALVELUJA TALOYHTIÖILLE Projektinjohto, rakennuttaminen ja valvonta Korjaussuunnittelu - Sisäilma- ja kosteusvauriokorjaukset - Peruskorjaukset ja -parannukset - Linjasaneeraukset Tutkimukset - Kunto- ja sisäilmatutkimukset - Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset - Kuntoarviot

tarjoukset@sweco.fi

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

www.sweco.fi

21


Teksti: Juha Mäntynen, aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry, Pohjois-Suomi ja Lappi

ASUINKIINTEISTÖN SUUNNITELMALLINEN KUNNOSSAPITO, oikea-aikaiset remontit ja rakennetun omaisuuden arvo

S

uomen kansallisvarallisuudesta 45 prosenttia on raken-

nuksissa ja varallisuudesta

Omistajan panostukset osakkeen kunnossapitoon eivät näin valu hukkaan.

Kiinteistöstä huolehtiminen on pit-

tulisi huolehtia mm. korjaa-

käjänteinen tehtävä, joka edellyttää eri-

vaje ei ole viime vuosina kuitenkaan

sa ammattilaisten käyttämistä tukena.

malla niitä. Rakennuskannan korjauspienentynyt. VTT:n arvion mukaan asuinrakennusten korjauksiin olisi laskennallisesti sijoitettava keksimäärin

9,4 miljardia euroa vv. 2016–2025. Jokai-

nen kiinteistön osake on osa tätä Suomen kansallisvarallisuutta ja kiinteistön osakkeen omistaja näin osallisena kor-

jausvelan purkuun.

Kuten jokainen auto tarvitsee huol-

toa ja korjausta, tarvitsevat sitä myös kiinteistöt. Myöskään kiinteistöt eivät ole ikuisia, vaan niille on suunniteltu käyttöikä olettaen, että niille tehdään

suunniteltua kunnossapitoa ja tarvitta-

essa korjataan. Jos nämä laiminlyödään

tyisesti yksityisessä taloyhtiömaailmas-

Suunnitelmallisen kunnossapidon pohjalle tarvitaan asiansa osaava isännöitsijä, sitoutunut aikaa seuraava taloyhtiön

hallitus ja osakkaiden tuki. Kiinteistön

pidon tukena tarvitaan ennakoivia kor-

jaustarveselvityksiä ammattilaisen toi-

mesta. Ennen korjauksiin ryhtymistä on syytä laatia hyvä hankesuunnitelma, jonka laatimiseen käytetään ammattira-

Muistathan RAKUn?

hankkeen mahdolliset yllätykset, onnis-

Se on taloyhtiöille suunnattu verkkosovellus, jolla voidaan laatia asuntoosakeyhtiölain mukainen kunnossapitotarveselvitys sekä myös asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitelma.

kennuttajan tukea. Näin minimoidaan

tuneempi urakan kilpailutus ja parempi

lähtökohta vuoropuhelulle urakoitsijan kanssa.

Päätöksen teko ei saa koronasta

voi suunniteltu käyttöikä jopa lyhentyä.

huolimatta muodostua yhtiöissä esteek-

kiinteistönsä suunnitellusta käyttöiäs-

asioita on syytä viedä määrätietoisesti

Omistajan tulee olla kiinnostunut

tä, sen suunnitelmallisesta kunnossapidosta ja oikea-aikaisista remonteista, koska kaikki nämä vaikuttavat kiinteistön ja omistajansa omaisuuden arvoon. Nykypäivän ostaja on yhä valveutu-

neempi ja selvittää kiinteistön kunnon

suhteessa pyydettyyn hintaan. Pankki on kiinnostunut kiinteistön kunnosta

määrittäessään lainojen vakuusarvoja.

22

si, vaan kiinteistön ylläpitoa koskevia

eteenpäin. Hyvin ennakkoon valmistel-

tu yhtiökokous voidaan nykyaikaisin välinein toteuttaa osin etänä niin, ettei

kaikkien osakkaiden tarvitse olla fyy-

sisesti läsnä. Edellytykset esimerkiksi mahdollisille energiaremonttien tuille

saadaan vain riittävän aikaisilla remontin selvityksillä ja riittävillä yhtiön päätöksillä.

Raku on Kiinteistöliiton jäsentalojen käytettävissä maksutta jäsensivuilta kohdasta Laskurit ja sovellukset.


TALOYHTIÖVALIOKUNTA 2021 vasemmalta oikealle:

Tommi Riippa, tuntiopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK Juha Mäntynen, aluepäällikkö, Rakennusteollisuus Olli Teriö, korjausrakentamisen asiantuntija,

Teksti: Johanna Laitala, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

Oulun kaupungin rakennusvalvonta Pasi Orava, taloyhtiövaliokunnan puheenjohtaja, Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi hallituksen jäsen, hallitusammattilainen

Suunnitelmallisen kiinteistönpidon merkitys ja tärkeys taloyhtiössä

Johanna Laitala, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

K

iinteistöliitto Pohjois-Suo-

ja kesän aikana isännöitsijöitä, pankin

nen tavoite taloyhtiön kehittämiseen.

pohtii keinoja, miten talo-

sekä suunnittelijoiden edustajia ja kar-

kunto ja korjaustarpeet. Se on myös

men

taloyhtiövaliokunta

yhtiöt saataisiin tietoisiksi

ja ymmärtämään suunnitelmallisen

kiinteistönpidon merkitys ja tärkeys taloyhtiössä – elinkaariajattelu, oikea-

aikaiset remontit ja hankkeiden käynnistäminen.

Tavoitteena on, että hyvin laadittu

edustajan ja vakuutusyhtiön edustajia

toittaa miten suunnitelmallista taloyhtiöiden toiminta on ja miten suunnitelmallista sen tulisi olla. Syksyn aikana

kirjoitamme lisää artikkeleita ja tarkoituksena on järjestää myös koulutuksia aiheesta.

Tiesithän, että Kiinteistöliitto Poh-

strategia, kuntoarviot ja kunnossapito-

jois-Suomen jäsenillä on mahdollisuus

tavat yhtiön päätöksentekoa korjaus-

la Webropol-asukaskyselyllä? Talo-

tarveselvitys tukevat toisiaan ja helpothankkeeseen ryhtymisessä.

Taloyhtiövaliokunta tapaa kevään

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

tehdä asukaskysely maksutta valmiil-

yhtiöstrategian pohjalla on yleensä asukaskysely, jolla selvitetään yhtei-

Strategiassa huomioidaan kiinteistön oivallinen hallituksen ja isännöitsijän työkalu, mikä helpottaa taloyhtiön

johtamista. Avoimuus ja pitkäjänteisyys lisääntyvät päätöksenteossa sen jälkeen, kun strategia on yhtiökokouk-

sessa hyväksytty. Hyvin laadittu stra-

tegia ja yhtiökokouksessa esitettävä

hallituksen kunnossapitotarveselvitys tukevat toisiaan. Asunnon ostamista

suunnittelevankin on helppo nähdä strategiasta, millaiseen taloyhtiöön on tekemässä sijoitusta.

23


HIILINEUTRAALI KAUKOLÄMPÖ TULEE LÄHELTÄ, MUTTA KANTAA KAUAS Jalkojesi alla virtaa juuri nytkin pohjoista lämpöä. Se syntyy Oulun ja sen lähialuei­ den jokapäiväisestä elämästä. Meille Oulun Energiassa tämä kaikin tavoin läheinen lämpö on “kaukolämpöä” siksi, että se kantaa kauas tulevaisuuteen. Kaukolämpö on erinomaisen tehokas tapa pistää lämpö kiertämään taajaan asutuilla alueilla, ja sitä syntyy samalla, kun tuo­ tetaan sähköä.

Uusi kaukolämpötuotteemme menee kui­ tenkin askeleen pidemmälle: se on täysin hiilineutraalia. Kyllä. Täysin hiilineutraalia. Se on lämpöä paitsi meille myös tuleville sukupolville. Mieltä lämmittävä ajatus, eikö vain? Tutustu uudenlaiseen, puhtaampaan lämpöön osoitteessa oulunenergia.fi/ hiilineutraalikaukolampo

Tiilikaton suojapinta häviää ajan kuluessa pois ja tiilestä tulee huokoinen ja altis lialle sekä sammaleelle. Ormax pro-pinnoitteella katosta saadaan uutta vastaava. Teemme myös peltikattojen pinnoitukset 5 vuoden takuulla

LÄHIPUTKIMIES TARJOAA KAIKKI LVI-PALVELUT! 040 592 8000

24

LVIPITKALA.FI

Oulun kattopalvelu Oy I Haaransuotie 22 Oulu I 044-363 6844 I www.oulunkattopalvelu


ivusaneeraukset kesaneeraukset ja ulkotasoitukset aukset auksetJulkisivusaneeraukset Julkisivusaneeraukset

Remontti- ja rakennusalan

AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI! Ota yhteyttä ja pyydä ILMAINEN remonttikartoitus ja hinta-arvio!

parvekesaneeraukset Parvekesaneeraukset Sisäja ulkotasoitukset Sisäja ulkotasoitukset Rappaukset 91 329 |Maalaukset www.arierikssonoy.fi Rappaukset Julkisivusaneeraukset Maalaukset parvekesaneeraukset ja ulkotasoitukset ✆ Sisä0400 991 329 | www.arierikssonoy.fi Rappaukset Maalauksetkyvin jälki... Se nä i... Se näkyvin jälk ✆ 0400 991 329 | www.arierikssonoy.fi

• RAKENTAMINEN • REMONTOINTI • KUNNOSSAPITO • TILAPALVELUT AMMATTINA RAKENTAMINEN

040 760 6596

jani.niiranen@rpjm.fi

www.rpjm.fi

www.lumorakennus.fi

i...

Se näkyvin jälk

Kaikki korjausrakentamisen palvelut paikallisesti Oulussa

TALOSI ON TÄRKEÄ OSA ELÄMÄÄSI JA KATTO ON ELINTÄRKEÄ OSA TALOASI KATTOREMONTIT, ULKOVERHOUKSET SEKÄ MUUT KODIN REMONTIT LAATUTAKUULLA TOTTAKAI! PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS!

Korjaussuunnittelu Kunto- ja sisäilmatutkimukset Rakennuttamispalvelut Kiinteistökehitys Antti Strömmer | 044 356 9999 www.sitowise.com | Tutkijantie 5, 90590 Oulu

LUMO RAKENNUS OY | Matias p. 045 276 6254 | info@lumorakennus.fi

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

25


USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET Järjestösihteeri Merja Kokko 040-4854311 merja.kokko@kiinteistoliitto.fi

Miten voin suositella jäsenyyttä naapuritalo­ yhtiölle? Miksi en pääse rekisteröitymään jäsensivuille? Rekisteröitymisessä käyttämäsi tiedot eivät täsmää jäsenrekisteriimme. Voi

esimerkiksi olla, että sähköpostiosoitettasi ei ole tallennettu jäsentietoihin. Ole yhteydessä järjestösihteeriin, niin

päivitetään tiedot. Mikäli et muista jä-

sennumeroa, voit tarkistaa sen lehden

takakannesta, mobiilijäsenkortistasi tai kysyä järjestösihteeriltä.

Olen ollut hallituksen jäsen kohta vuoden. Miksi sain nyt vasta tiedon, että taloyhtiömme on Kiinteistöliitto PohjoisSuomen jäsen? Jäsentaloyhtiöiden tulisi joko isännöitsijän tai hallituksen toimesta ilmoittaa

muutokset hallituksessa tietoihimme.

Loogisinta ja helpointa on, että isännöitsijä ilmoittaa muutokset heti yhtiökokouksen jälkeen jäsensivujemme

kautta. Jäsenyydestä kannattaa ehdottomasti olla maininta myös taloyhtiön toimintakertomuksessa. Meiltä

voi myös pyytää tarraa kiinnitettäväksi esimerkiksi taloyhtiönne ilmoitustaululle.

26

Kotisivuiltamme löytyy lomake, jol-

Myös liittyminen kannattaa tehdä net-

tä. Tarjoamme uusille jäsenille vuoden

vittavat tiedot tulee varmasti kerralla

la voi pyytää tarjouksen jäsenyydes2021 maksutta.

tilomakkeen kautta, jolloin kaikki tarilmoitettua.

TARJOUSPYYNTÖ JÄSENYYDESTÄ: pohjois-suomi.kiinteistoliitto.fi/liityjaseneksi/tarjouspyynto/ JÄSENHAKEMUS: pohjois-suomi.kiinteistoliitto.fi/liityjaseneksi/lomake/

#taloyhtiötykkääjä - kampanjalla halutaan nostaa esiin taloyhtiön arjen sankareita,hyvän mielen luojia, vastuuhenkilöitä, taloyhtiöasioiden puolesta puhujia ja oikeastaan kaikkia, jotka luovat taloyhtiömaailmaan oikeaa asennetta. Kerro kuka sinusta ansaitsee #taloyhtiötykkääjä -huomionosoituksen! https://www.kiinteistoliitto.fi/ taloyhtiotykkaaja Kasseja ja pieniä yllätyksiä Kiinteistöliitto Pohjois-Suomeen sekä pipoja Meri-Lappiin. Tuotteita on rajallinen määrä. Ilmianna #taloyhtiötykkääjä meille 31.12.2021 mennessä.


PUHTAAMMAN SISÄILMAN PUOLESTA Ilmalinjan Harri palvelee Jyväskylästä alaspäin, aina pääkaupunkiseudulle saakka & Ilmattaren Merja Jyväskylästä Ivaloon

ILMALINJA OY Atomitie 5 00370 Helsinki 010 2920 440 ilmalinja.fi

SUOMEN ILMATAR OY Ratamotie 44 90580 Oulu 050 596 2857 suomenilmatar.fi

AirCleaner 750 -ilmanpuhdistin

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

27


KOULUTUSKALENTERI

Seuraathan kotisivujamme ja sähköpostia. Muutokset mahdollisia.

Tule rohkeasti mukaan webinaareihin! Käytännön ohjeita osoitteessa kiinteistoliitto.fi/webinaarit

5.5. WEB

SÄHKÖAUTOJEN LATAUSJÄRJESTELMÄT TALOYHTIÖSSÄ Keskiviikkona 5.5. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

6.5. WEB

ASUMISTURVALLISUUS JA PELASTUSSUUNNITELMA TALOYHTIÖSSÄ Torstaina 6.5. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

11.5. WEB

ISÄNNÖINNIN OSTAMINEN – VINKIT JA VÄLINEET Tiistaina 11.5. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

17.5. WEB

UUDISTALON HALLINNOINTI HALTUUN Maanantaina 17.5. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

18.5. WEB

ISÄNNÖINNIN LAATU JA ISA-AUKTORISOINTI Tiistaina 18.5. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

20.5. WEB

OSAKELUETTELON SIIRTO HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄN Torstaina 20.5. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

25.5. WEB

TALOYHTIÖN ELINKAARI JA ENERGIA - ARVOA KIINTEISTÖLLE Tiistaina 25.5. klo 17.30 – TEAMS-etäyhteys – Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi & Oulun Energia Lämpöpalvelut, Meranti Siivouspalvelut, Lumon Suomi Oy, Verto

27.5. WEB

UUDISTALON VASTUUT Torstaina 27.5. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

31.5. OULU/ WEB

KIINTEISTÖLIITTO POHJOIS-SUOMEN PUHEENJOHTAJAKLUBI 5/2021 Maanantaina 31.5. klo 17.30 – Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi, Kirkkokatu 53, Oulu ja TEAMS-etäyhteys

1.6. WEB

METELIÄ JA MAKSUHÄIRIÖITÄ – HUONEISTON HALLINTAANOTTO TALOYHTIÖSSÄ Tiistaina 1.6. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

9.6. WEB

AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASTA, ISÄNNÖITSIJÖILLE Keskiviikkona 9.6. klo 9.00 – Kiinteistöliiton webinaari

10.6. WEB

OSAKKAAN REMONTTI ASUNNOSSAAN Torstaina 10.6. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

14.6. WEB

VAHINGONKORVAUSVASTUUT TALOYHTIÖSSÄ Maanantaina 14.6. klo 17.30 – Kiinteistöliiton webinaari

12.10. 28

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN pohjois-suomi.kiinteistoliitto.fi/tapahtumat meri-lappi.kiinteistoliitto.fi/tapahtumat

Tulethan lähikoulutuksiin vain täysin terveenä.

POHJOIS-SUOMEN TALOYHTIÖPÄIVÄ - TEEMANA KORJAUSRAKENTAMINEN


PALVELUHAKEMISTO ASIANAJOTOIMISTOJA

Kiinteistöjuridiikan asiantuntija!

Asianajaja Juha Ryynänen

Urakkasopimukset ja -riidat

www.ppvlex.fi

www.juharyynanen.fi ISÄNNÖINTIÄ

Hyvän taloyhtiön puolesta Puh. 08 311 7331 www.isannointisuomela.fi

KIINTEISTÖNPIDON ASIANTUNTIJA www.isannointikoskela.fi

Kaikki isännöintipalvelut Aktiivisempaa isännöintiä luotettavasti ja jo vuodesta 1985 ammattitaidolla www.hlahti.com

ISA-auktorisoitu isännöintiyritys

PARASTA HUOLENPITOA TALOYHTIÖLLENNE

OULU: KIVIHARJUNLENKKI 1 E LIMINKA: LIMINGANRAITTI 10

UUDENAJAN OULULAISTA ISÄNNÖINTIÄ

OULUN ISÄNNÖINTIKESKUS | 044 309 9922 | INFO@OIK.FI | OIK.FI

Alasintie 10 B 90400 Oulu puh. 08 4152 5000 www.oit.fi

Valitse välittäjäsi ja isännöitsijäsi harkiten Olemme hoitaneet kiinteistönvälitystä ja taloyhtiöiden isännöintitehtäviä Raahen alueella 30 vuoden ajan. Anna sinäkin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiösi ammattilaisen hoidettavaksi!

OP Koti Raahe Oy LKV

Kirkkokatu 34, 92100 Raahe Välitys 010 2576 285 Isännöinti 010 2576 242

KIINTEISTÖLIITTO POHJOISSUOMEN VIRTUAALISET AAMUKAHVIT verkossa aina torstaisin klo

8.30-9.00. Liity mukaan tapahtumasivultamme löytyvän linkin kautta!

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

puh. 0207 441 700 • www.reim.fi

Asiakaslähtöistä isännöintija tilitoimistopalvelua! Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi S U U N N I T T E L U PA LV E L U T

29


VUOSI 2020 NUMEROINA

pohjois-suomi.kiinteistoliitto.fi

meri-lappi.kiinteistoliitto.fi

Ennen

Jälkeen

Dr Schutz – helppo tapa uusia lattiat Tuttu ongelma lattiassasi? Huonokuntoinen tai vanhanYHTEISTYÖKUMPPANIT aikainen? Uusiminen liian kallista ja toisi pitkän keskeytyksen tilojen toimintaan? Ratkaisu on Dr Schutz! Uudet värit ja uusi ilme toimitilaasi. Ei kallista lattian uusimista. Ei pitkää keskeytystä liiketoiminnalle. Edullinen verrattuna perinteiseen lattiaremonttiin. Kysy lisää! Antti Pietilä, p. 0400 683 813, antti.pietila@meranti.fi

kaikissa hissiasioissa

551 (vaihde) Haaransuonkuja 10, 90240 OULU, www.meranti.fi 5063 (päivystyspalvelu 24 h) www.kone.

30


JÄSENPALVELUT

Kiinteistöliitto Pohjois-suomi

JÄSENPALVELUT

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi on pohjoispohjalaisten ja kainuulaisten taloyhtiöiden etujärjestö. Yhdistyksemme on perustettu 1906. Meillä on tällä hetkellä reilut 1 300 jäsenyhtiötä. Olemme osa Suomen Kiinteistöliittoa. Maksuttomat jäsenpalvelut tarjoamme: • hallituksen jäsenille & varajäsenille • isännöitsijöille sekä • toiminnan- & tilintarkastajille

LIITTYMISVUOSI MAKSUTON

JÄSENMAKSUT Esimerkkejä: As Oy Taloyhtiö 1, 2500 m3 jäsenmaksu 186 € As Oy Taloyhtiö 2, 9900 m3 jäsenmaksu 280 €

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi 2•2021

Jäsenmaksuun sisältyvinä palveluina taloyhtiö saa: • Neuvontaa laki-, talous-, tekniikka- ja energiakysymyksissä puhelinpalveluna • Ajankohtaista tietoa uutiskirjeissä, jäsenlehdessä ja Suomen Kiinteistölehdessä • Kattavat nettisivut ja jäsensivut sekä omat kotisivut taloyhtiölle • Koulutusta ja tapahtumia • Työsuhdeneuvontaa Kiinteistötyönantajat ry:ltä • Osallistumisoikeuden puheenjohtajaklubiin • Webropol asukaskyselytyökalu • Kokoustilat maksutta käyttöön

(Kirkkokatu 53 alakerta) Lisäksi taloyhtiö saa:

• Jäsenalennuksia yritysten tuotteista ja palveluista • Jäsenhintaan tilattavia toimeksiantoja ja kirjallisia lausuntoja

Johanna Laitala toiminnanjohtaja neuvontapalvelut, edunvalvonta, media, viestintä 040 149 8398 johanna.laitala@kiinteistoliitto.fi Merja Kokko järjestösihteeri jäsenrekisteri, laskutus, tapahtumat, osoitteenmuutokset 040 485 4311 merja.kokko@kiinteistoliitto.fi

Voit myös varata keskusteluajan toimistolle / TEAMS-keskustelu. Kirkkokatu 53, 90100 Oulu

Palvelemme arkisin klo 9–15

pohjois-suomi.kiinteistoliitto.fi pohjois-suomi@kiinteistoliitto.fi

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen hallitus: Pertti Jussila, puheenjohtaja Veikko Roininen, 1. varapuheenjohtaja Jouko Väänänen, 2. varapuheenjohtaja

Satu Eskola Mauri Niemelä Pasi Orava Pekka Punkeri Ari Puolimatka Kalle Pyrhönen Ari Salmela Hannu Suomalainen Juho Vuorma

31


Monipuoliset rahoitusratkaisut taloyhtiön peruskorjauksiin Me OP Oulu Yrityspalveluissa autamme taloyhtiötäsi onnistumaan niin pienissä kuin suurissa remonteissa ja peruskorjaushankkeissa. Tunnemme alueemme taloyhtiöiden tarpeet erittäin hyvin. • Tarjoamme juuri sinun taloyhtiösi tarpeisiin sopivan rahoitusratkaisun. • Saat käyttöösi parhaat digitaaliset palvelut, jotka helpottavat päivittäisten raha-asioiden hoitamista. • Autamme talouden suunnittelussa ja seurannassa.

Räätälöidyt rahoitusratkaisut taloyhtiöille - tutustu vaihtoehtoihin! Aloita taloyhtiösi rahoitusneuvottelut hyvissä ajoin. Meiltä saat selkeän ja joustavan rahoituksen remontteihin ja peruskorjauksiin. Asiantuntijamme auttavat löytämään taloyhtiösi tarpeisiin sopivan rahoitusratkaisun. • Yrityslaina sopii erityisesti taloyhtiön pitkäaikaisiin investointeihin, kuten peruskorjauksiin.

Ota yhteyttä taloyhtiöiden asiantuntijaamme!

• Luotollinen yritystili on limiittimuotoinen rahoitusratkaisu, jossa rahoitus on aina tarvittaessa helposti saatavilla. Se tuo taloyhtiösi remonttiin ja sen rahoitukseen joustoa. • Korkosuojauksella tee taloyhtiösi lainanhoitokuluista ennustettavia ja hillitset rahoitusvastikkeiden nousua, sillä suojauksen ansiosta korkotaso on tiedossa koko laina-ajan.

Yrityslainan ja luotollisen yritystilin myöntää osuuspankki. Taloyhtiön korkosuojauksen tarjoaa OP Yrityspankki Oyj.

Helinä Virtanen asiakkuuspäällikkö puh. 010 2535 318


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.