Työsuhteen malliasiakirjat

Page 1

TYÖSUHTEEN MALLIASIAKIRJAT, SISÄLLYSLUETTELO A Työsopimuksen solmiminen • • • • • • • • • • •

Toimenhaku Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus Määräaikainen työsopimus Myyntimiehen työsopimus Etätyösopimus Toimitusjohtajasopimus Salassapitosopimus Kilpailukieltosopimus Työsuhdekeksinnöt Työsuhdeasunnon vuokrasopimus Kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista

B Työaika, vuosiloma ja vapaat • • • • • • •

Työaikakirjanpito Työvuoroluettelo Vuosilomapalkan korvauslaskelma Ilmoitus perhepoliittisten vapaiden pitämiseksi Vuorottelusopimus Opintovapaasopimus Sähköpostisopimus

C Työsopimuksen päättäminen, lomauttaminen • • • • • • • • • • •

Kirjallinen varoitus Kutsu kuulemistilaisuuteen Yt-kutsu Esimerkki yhteistoimintaneuvottelujen esityslistaksi Lomautusilmoitus Sopimus lomautuksen siirtämisestä Sopimus lomautuksen keskeyttämisestä Työsuhteen päättämisilmoitus Työsuhteen päättäminen sopimalla Työtodistus, suppea Työtodistus, laaja

D Muut • • • • • •

Palkkatodistus Koulutuskustannussopimus Kehityskeskustelu Tasa-arvosuunnitelma Henkilöstösuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma ja koulutussuunnitelma Päihdeohjelma


E Conclude an employment agreement • • • • • • • • • • •

Work application form Employment contract Temporary employment contract Employment contract of a salesperson Remote work contract Managing director agreement Non-disclosure agreement Non-competition agreement Agreement on compensation for employee invention Agreement on employment-related dwelling Account of the principal terms of work

F Working time, annual holidays and leaves • • • • • • •

Work timesheet Work schedule Payment of annual holiday pay Notification of family leave Job alternation agreement Agreement on study leave E-mail agreement

G Termination of an employment agreement, layoff • • • • • • • • • • •

Giving a warning Summons to be heard Summons to co-operation negotiations An example of the agenda in co-operation negotiations Notice of layoff Agreement on postponement of layoff Suspension of layoff Notice of end of employment Agreement on termination of employment Giving a certificate of employment Reference

H Others • • • • • •

Completing a salary certificate Agreement on the costs of training Performance review discussion Equality plan Personnel plan, equality plan and training plan Intoxicant strategy