__MAIN_TEXT__

Page 1

TYÖSUHTEEN MALLIASIAKIRJAT, SISÄLLYSLUETTELO A Työsopimuksen solmiminen • • • • • • • • • • •

Toimenhaku Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus Määräaikainen työsopimus Myyntimiehen työsopimus Etätyösopimus Toimitusjohtajasopimus Salassapitosopimus Kilpailukieltosopimus Työsuhdekeksinnöt Työsuhdeasunnon vuokrasopimus Kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista

B Työaika, vuosiloma ja vapaat • • • • • • •

Työaikakirjanpito Työvuoroluettelo Vuosilomapalkan korvauslaskelma Ilmoitus perhepoliittisten vapaiden pitämiseksi Vuorottelusopimus Opintovapaasopimus Sähköpostisopimus

C Työsopimuksen päättäminen, lomauttaminen • • • • • • • • • • •

Kirjallinen varoitus Kutsu kuulemistilaisuuteen Yt-kutsu Esimerkki yhteistoimintaneuvottelujen esityslistaksi Lomautusilmoitus Sopimus lomautuksen siirtämisestä Sopimus lomautuksen keskeyttämisestä Työsuhteen päättämisilmoitus Työsuhteen päättäminen sopimalla Työtodistus, suppea Työtodistus, laaja

D Muut • • • • • •

Palkkatodistus Koulutuskustannussopimus Kehityskeskustelu Tasa-arvosuunnitelma Henkilöstösuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma ja koulutussuunnitelma Päihdeohjelma


E Conclude an employment agreement • • • • • • • • • • •

Work application form Employment contract Temporary employment contract Employment contract of a salesperson Remote work contract Managing director agreement Non-disclosure agreement Non-competition agreement Agreement on compensation for employee invention Agreement on employment-related dwelling Account of the principal terms of work

F Working time, annual holidays and leaves • • • • • • •

Work timesheet Work schedule Payment of annual holiday pay Notification of family leave Job alternation agreement Agreement on study leave E-mail agreement

G Termination of an employment agreement, layoff • • • • • • • • • • •

Giving a warning Summons to be heard Summons to co-operation negotiations An example of the agenda in co-operation negotiations Notice of layoff Agreement on postponement of layoff Suspension of layoff Notice of end of employment Agreement on termination of employment Giving a certificate of employment Reference

H Others • • • • • •

Completing a salary certificate Agreement on the costs of training Performance review discussion Equality plan Personnel plan, equality plan and training plan Intoxicant strategy

Profile for Kauppakamari

Työsuhteen malliasiakirjat  

yösuhteen malliasiakirjat on oiva apuväline yrityksen työsuhdeasioiden hoitoon. Teos sisältää mm. työaikaa, vuosilomaa ja vapaita koskevat a...

Työsuhteen malliasiakirjat  

yösuhteen malliasiakirjat on oiva apuväline yrityksen työsuhdeasioiden hoitoon. Teos sisältää mm. työaikaa, vuosilomaa ja vapaita koskevat a...

Advertisement