Page 1


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

2


3

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

4


5

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

6


7

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

8


9

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

1 0


1 1

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

1 2


1 3

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

1 4


1 5

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

1 6


1 7

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

1 8


1 9

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

2 0


2 1

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

2 2


2 3

2 0 1 6

L A P K R I T I S


2016 LAPKRIČIO

K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

2 4


IO MARÅ RUTAS

2 5

2 0 1 6

L A P K R I T I S


2016 LAPKRIČIO

K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

2 6


O MARÅ RUTAS

2 7

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

2 8


2 9

2 0 1 6

L A P K R I T I S


K AUNA S

PILNA S

KULT ŪROS

3 0


3 1

2 0 1 6

L A P K R I T I S


KAUNAS PILNAS KULTŪROS

Mėnesinis leidinys apie asmenybes ir įvykius Kaune (platinamas nemokamai)

GLOBOJA: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

TIRAŽAS 10 000 egz.

ISSN 2424-4465

2016 Nr. 11 (14)

LEIDŽIA: REDAKCIJOS ADRESAS Laisvės alėja 59, 3 aukštas, Kaunas, pilnas@kaunas.lt

KAUNAS PILNAS KULTŪROS. 2016 LAPKRITIS  

Mėnesinis leidinys apie asmenybes ir įvykius Kaune.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you