KAUNAS PILNAS KULTŪROS. 2017 SPALIS

Page 12017

SPALIS

3


4

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

5


6

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

7


8

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

9


1 0

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

1 1


1 2

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

1 3


1 4

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

1 5


1 6

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

1 7


Atrodo, vis dar nesame išsprendę daugelio istorinių klausimų, vis dar mąstome apie tai, kas yra vieninga Europa. Tad diskusijos apie praeitį ir žvilgsnio į ją per šiuolaikinio meno prizmę prasme bienalė yra itin laiku.

1 8

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

1 9


2 0

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

2 1


2 2

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

2 3


2 4

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

2 5


2 6

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

2 7


2 8

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

2 9


3 0

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

3 1


3 2

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

3 3


3 4

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

3 5


3 6

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

3 7


6 7

4

5

3 8

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S

2 3

1


8

2017

SPALIS

3 9


4 0

1

3

2

4

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


5

6

Albumas „Two Different Sides“, Liutauras Janušaitis 29 € Įvairios vietos

Jei vadintume Liutaurą Janušaitį saksofonistu, nutylėtume labai daug. Jis – multiinstrumentalistas, kompozitorius, prodiuseris, meno vadovas, ne vieno projekto ir kompanijos siela, labai ryškus ir nepamainomas naujosios džiazo kartos, netelpančios Lietuvos rėmuose, dėmuo. Debiutinis jo albumas, išleistas CD ir vinilo pavidalais, yra galingas kūrybiškumo, draugystės, energijos, laisvės užtaisas.

2017

SPALIS

4 1


7

8

Knyga „Post Ars partitūra“ („M puslapiai“ ir Šiuolaikinio meno centras, 2017), Agnė Narušytė Nuo 25 € Įvairios vietos

Kiek anksčiau šiemet išleista knyga (žemai nusilenkę autorei, negalime nepagirti ir leidinio dizainerio Jurgio Griškevičiaus) iš esmės yra paminklas reiškiniui „Post Ars“, prieš 30 metų prisidėjusiam prie naujojo Kauno veido kūrimo. „Post Ars“ grupės menininkų ir jų aplinkos žmonių bei menotyrininkų tekstai, fotografijos, dokumentinė medžiaga sutalpinti į daugiau nei 500 puslapių.

4 2

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

4 3


4 4

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

4 5


4 6

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

4 7


4 8

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

4 9


5 0

K AU N A S P I L N A S K U LT Ū R O S


2017

SPALIS

5 1


KAUNO MIESTO SAVIVALDYBÄ–