Page 1

Meidän Energia & Vesi Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 2/2018

Keltaiset valot muistuttavat työmaasta Lämpö- ja vesilaskut muuttuvat Kesä tuo tullessaan kesätyöntekijät


Muutosten kevät ja työkohteiden kesä Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes oli tavanomaista kylmempi. Lämmitystarveluvulla mitattuna lämmitysenergiaa tarvittiin 16 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Alkuvuosi oli myös lähes 5 prosenttia kylmempi kuin vuosien 1981- 2010 keskiarvo. Lisääntynyt lämmityksen tarve näkyi myös asiakkaille toimittamiemme sähkö- ja kaukolämpöenergioiden kasvaneissa määrissä. Sähkön ja lämmöntoimitukset sujuivat kuitenkin lisääntyneestä lämmöntarpeesta huolimatta häiriöttömästi ja keskeytyksittä. Kesäkuussa otamme käyttöön uuden kaukolämmön ja veden asiakastietojärjestelmän. Järjestelmän vaihdossa hyödynnämme energia- ja vesiliiketoimintojen yhdistämisen myötä syntynyttä mahdollisuutta liiketoimintojen keskinäisten synergiaetujen aikaansaamiseen, kun palautamme Kemin ulkopuolelta tähän asti ostopalveluna hankitun lämpölaskutuksen takaisin yhtiön omaksi, yhdessä vesilaskutuksen kanssa tehtäväksi työksi. Asiakkaille muutos näkyy uudennäköisinä kaukolämpö- ja vesilaskuina sekä sähköisinä palveluina. Samaan

Meidän Energia & Vesi 2

2/2018 | Meidän Energia & Vesi

aikaan uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton myötä tulevat voimaan 1.7.2018 alkaen Energiateollisuuden suosittelemat päivitetyt kaukolämmön sopimusehdot. Sopimusehdot lähetetään kaikille asiakkaille ja lähetyksen saatekirjeessä kerrotaan tarkemmin ehtojen muutoksista, jotka suurelta osin selkeyttävät asiakkaan asemaa. Sopimusehdot on päivitetty yhteistyössä energia-alan ja kiinteistöalan järjestöjen sekä kuluttajaviranomaisten kanssa ja niitä sovelletaan useimmissa suomalaisissa kaukolämpöyrityksissä. Lehdessä kerromme myös kesän työkohteista, jotka voivat hankaloittaa kaduilla liikkumista sekä aiheuttaa energioiden ja veden toimitusten lyhytaikaisia keskeytyksiä. Verkostojemme uusimisella haluamme varmistaa, että voimme myös tulevina vuosina toimittaa asiakkaillemme sähkön, lämmön ja veden häiriöttömästi. Kevät on jo pitkällä ja kesän vietto lomailuineen lähestyvät. Toivotan asiakkaillemme mukavaa kesää ja hyviä lomapäiviä. Anne Salo-oja

Meidän Energia & Vesi on kolme kertaa vuodessa ilmestyvä Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti. Julkaisija: Kemin Energia ja Vesi Oy Päätoimittaja: toimitusjohtaja Anne Salo-oja Taitto ja ulkoasu: Mainostoimisto Reklaami

Toimittaja: Kati Klaavuniemi Kannen kuva: Kati Klaavuniemi Paino: Erweko Oy Paperi: Lumisilk 115 g/m2 Painosmäärä: 18 500 kpl Jakelu: yksityistalouksiin ja yrityksiin Kemissä


Keltaiset valot muistuttavat työmaasta Kesä tuo tullessaan työmaat myös Kemin Energia ja Vesi Oy:n toimintaan. Tänäkin kesänä kaivetaan varsinkin omakotitaloalueilla.

Verkoston saneeraustyö aiheuttaa usein liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä. Haittaa aiheutuu sekä autoliikenteelle että kevyelle liikenteelle. Ohittaessa maltti on valttia ja usein katu on työkohdalta suljettuna läpiajoliikenteeltä. Mutta myös lähinaapureiden kannattaa olla tarkkaavaisina. Sähkö- ja kaukolämpöverkon kaivannot eivät tavallisesti ole syviä, mutta vesihuoltoverkostot kulkevat joskus jopa yli

kolmen metrin syvyydessä. Tästä johtuen kannattaa aina olla varovainen, kun näkee valkoisen aidan, keltaiset valot ja työssään joskus arvaamattomasti liikkuvan kaivinkoneen. Vaikka korjausalue olisikin rajautunut vain autokaistoille, kaikki tarveaineet (koneet, kauhat, hiekat, putket, yms.) vievät tilaa ja sen myötä koko työalue on rajattava aidoilla. >>

Kuva Mika Ahonen

Meidän Energia & Vesi | 3


Kaukolämpö huoltaa kaivoja Kaukolämpö suorittaa kaivojen huoltoja koko verkon alueella. Tarkoituksena on huoltaa kaikki 200 kaivoa. - Teemme kaivoille perushuoltoja. Tarkistamme niiden kannet, tikkaat, eristykset ja siivoamme liat pois, käyttömestari Harri Alaperä luettelee. Kaivo on kerrallaan auki aina muutamasta tunnista pariin päivään riippuen huollon tarpeesta.

Vesi saneeraa kahdessa kohteessa Vesi tekee verkostosaneerauksia Kivikankaalla Riistamiehentiellä ja Ritikassa Takaritikantiellä. Saneerauksien yhteydessä vaihdetaan sekä vesijohto- että jätevesiviemärijärjestelmät ja rakennetaan lisäksi uutena verkostona hulevesiviemäröintiä. - Riistamiehentien saneeraus kestää arviolta kolme kuukautta ja se alkanee kesäkuuussa. Se haittaa liikennettä Riistamiehentiellä välillä Riistapolku-Jousimiehenkatu. Katua avataan 350 metrin matkalta ja työ etenee sitä mukaa, kun putkia on saatu vaihdettua. Alueella on 20 kiinteistöä, lasten kesäloma-aika ja putket keskivertoa syvemmällä yli kolmessa metrissä, joten työmaa-alueella liikkuvien tulee suojauksista huolimatta olla varovaisia. Suojaamme kaivannot hyvin ja vesikatkoksia varmasti ilmenee. Valitettavasti saneeraustyömailla ei häiriöiltä vältytä, mutta pyrimme tiedottamaan katkoksista ja häiriöistä mahdollisimman hyvin, suunnittelupäällikkö Mikko Heinineva lupaa. Takaritikantiellä korjattiin talvella vuotoa ja loppukesästä aloitetaan saneeraus suunnitellun saneerausohjelman mukaisesti. - Ritikassa työmaa on samantyyppinen kuin Kivikankaalla. Työmaa alkaa kesän jälkeen ja kestää noin pari kuukautta. Työmaa sijoittuu Takaritikantielle välillä Metsätie-Ouluntie ja 4 | Meidän Energia & Vesi

jatkuu siitä puistokaistaleen sekä tonttien läpi Siikakankaankujalle. Keväällä korjattiin juuri tälle osuudelle sattunut isohko vesijohtovuoto harmittavasti ennen suunniteltua saneerausta. Viimeistelytyöt molemmissa kohteissa jäävät seuraavaan kesään. Tänä kesänä viimeistellään Takajärven ja Rytikarin viime vuotiset työmaat.

Sähkökaapelia kaivetaan maahan kolmessa kohteessa Sähköverkon saneeraustyöt jatkuvat Torvisessa, jossa Vähähaarankadulla kaapeloidaan loppukesästä ilmajohdot maahan. Karihaarassa samaa tehdään Pohjolankatu-Varikkokatu -välisellä alueella. Kesän suurin kohde löytyy lentoaseman läheltä, jossa ilmajohtoa muutetaan maakaapeliksi Näävinkujalta Siipitielle. - Viime syksyn kohteiden maisemointityöt tehdään tänä kesänä. Meille on tullut jonkin verran asiakaspalautetta tästä, mutta käytäntö on osoittanut, että jälkityöt kannattaa tehdä vasta sitten, kun maa on talven jälkeen painunut, verkkojohtaja Petri Gyldén muistuttaa. Osa Kemin Energia ja Vesi -konsernin töistä kilpailutetaan ja niitä toteuttavat urakoitsijat. Osa töistä tehdään omana työnä. Vaikka työmaita teetetään urakoitsijoilla, yhtiön oma henkilökunta valvoo työn etenemistä ja lopputulosta.

Vaikka vesijohtoja saneerataan pääosin Kivikankaalla ja Ritikassa, tekee Kemin Energia ja Vesi myös kaivojen tarkastuksia ja kunnostuksia mahdollisuuksien mukaan. Myös kaukolämpö huoltaa kaivoja, joten tänäkin kesänä kannattaa liikkua varoen, kun huomaa tienlaidassa Kemin Energia ja Vesi -konsernin auton.


Kun vesijohtoa saneerataan, saattaa kaivanto yltää peräti kolmen metrin syvyyteen. Työmaa-alue ei ole koskaan leikkipaikka ja varsinkin syvät kaivannot kannattaa ohittaa turvallisen välimatkan päästä. Meidän Energia & Vesi | 5


6 | Meidän Energia & Vesi


Lämpö- ja vesilaskut muuttuvat Kemin Energia ja Vesi Oy on ottaa kesällä käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän. Tämä tuo muutoksia laskuihin ja sähköiseen asiointiin.

Kemin Energia ja Vesi -konsernin asiakkaisiin kuuluvat kaikki veden reilu 5000, kaukolämmön 450 ja sähkön lähes 15 000 asiakasta. Kesän aikana käyttöön otettava uusi asiakastietojärjestelmä tuo muutoksia kaukolämpö- ja vesilasiakkaille. - Olemme ottamassa käyttöön uutta asiakastietojärjestelmää, jonka myötä muun muassa laskujemme ulkoasu muuttuu ja sähköisen asioinnin palvelumme paranevat. Laskutusrytmi ei kuitenkaan muutu, talousjohtaja Jarmo Nousiainen lupaa.

Kaukolämmön asiakas: tarkista laskusi Ensimmäiset laskut lähetetään uudella asiakastietojärjestelmällä kesäkuussa. Jatkossa vesilaskuilla on uusi raikkaampi ulkoasu. Maksutiedot löytyvät kuitenkin tuttuun tapaan laskun alareunasta. Kaukolämpölaskujen osalta muutos on suurin. - Kaukolämpölaskujen muutos vaatii asiakkailtamme suurinta tarkkuutta. Niissä muuttuvat ulkonäkö, laskuttaja ja pankkitilin numero. Myös kaukolämmön asiakaspalvelu siirtyy Oulun Sähkönmyynniltä kokonaan Kemin Energia ja Vesi Oy:lle. E-laskun saajien tulee tehdä kaukolämpölaskuille uusi e-laskusopimus, josta tiedotamme asiakkaita ensimmäisen laskun yhteydessä. Yrityksille verkkolaskut lähetetään normaalisti kuten aiemminkin.

Parempaa palvelua Asiakaspalvelujärjestelmän uudistaminen on tärkeä osa yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämisen ja asiakaspalvelun tehostamisen näkökulmasta. Myös Kemin Energia ja Vesi Oy:lle se ei ole vain investointi, vaan se on sijoitus tulevaisuuteen. - Pyrimme jatkuvasti uusiutumaan ja hakemaan tehokkaampia tapoja asioiden läpiviemiseksi. Myös asiakaspalveluun tulee panostaa ja asiakastietojärjestelmät ovat osa tätä, Nousiainen muistuttaa. Kun sähkön asiakkaat voivat seurata kulutustaan Energiatililtä, löytyvät kaukolämmön ja veden tiedot jatkossa samasta Online-palvelusta, joka tulee käyttöön samanaikaisesti uuden asiakastietojärjestelmän kanssa. - Tärkeintä on kuitenkin, että asiakas huolehtii, että sopimukset ovat aina ajan tasalla, Jarmo Nousiainen lopuksi muistuttaa.

Meidän Energia & Vesi | 7


Sähköosaston varastolta sai kesätyöpaikan muun muassa Jatta Korpikoski. Korpikoski muistuttaa, että yritykselle kesätyöntekijät mahdollistavat kesälomien joustavan kierron.

Kesä tuo tullessaan kesätyöntekijät

8 | Meidän Energia & Vesi


Kesätyöntekijät ovat monilla työpaikoilla odotettu kesän merkki. Innostuneet ja motivoituneet nuoret tuovat väriä ja energiaa tullessaan ja mahdollistavat vakituisen henkilöstön jouhevan vuosilomien pitämisen.

Tänäkin vuonna Kemin Energia ja Vesi Oy tarjoaa koululaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden työssäoppimisjaksoon tai kesätyöhön eri osastoillaan. Talvikaudella yhtiö tarjoaa ammattiin opiskeleville yhteistyössä ammattiopiston kanssa työssäoppimisjaksoja, joissa opiskelija perehtyy oman ammattialan työtehtäviin yhtiön työntekijöiden mukana ja opastamina. Kesällä yhtiö tarjoaa ammattiin opiskeleville ja vastavalmistuneille kesätyöpaikkoja. Kesätyöntekijät ovat tärkeä osa yrityksen yhteiskuntavastuullista toimintaa. Ne mahdollistavat kesätyöntekijöille oman alan työtehtävien oppimisen ja työkokemuksen saamisen ja myös sen, että vakinainen henkilökunta voi lomailla. Kesätyöpesti kestää yleensä kolmesta neljään kuukautta.

Kesätyöntekijä osa yrityksen arkea Kemin Energia ja Vesi Oy:n varastolla työskentelevä Jatta Korpikoski on valmistunut vuonna 2009 automaatio- ja kunnossapitoasentajaksi. Kemiläinen nuori nainen on kesätöissä sähköosastolla nyt jo kuudetta kesää. - Minulla on kotona viisi lasta ja äitiyslomien väleihin ei ole löytynyt vakituista työtä. Minulla on käynyt hyvä tuuri, että olen saanut kuitenkin aina kesäisin olla oman alan töissä. Jatta pitää tärkeänä sitä, että kesätyöntekijät otetaan mukaan työpaikan arkeen ja kahvihuoneen juttuihin eikä ajatella heidän olevan vain käymässä. - Täällä on aivan mahtava porukka, jolta uskaltaa kysyä ja saa aina apua. Tärkeää on myös se, että pääsen tekemään oikeita töitä. Ammattitaito kehittyy, oppii uutta muilta työntekijöiltä ja pysyy alan kehityksessä mukana.

Mekin olemme Facebookissa! Olethan huomannut, että meilläkin on oma Facebook-sivu: Kemin Energia ja Vesi. Facebook-sivun kautta haluamme tiedottaa asioistamme tehokkaammin sekä tarjota asiakkaillemme tietoa palveluistamme sekä alan asioista. Facebook-sivujemme kautta voit myös esittää kysymyksiä asiakaspalveluumme. Kysymyksiin vastataan asiakaspalvelumme aukioloaikoina. Käy tykkäämässä Facebook-sivustamme!

Nettisivut avoinna 24/7 Nettisivumme löytyvät osoitteesta www.kenve.fi. Sieltä löytyvät kaikki sähkö-, vesi- ja lämpöasioiden häiriötiedotteet, asiakaspalvelun yhteystiedot ja muun muassa sähkön häiriökartta (veden häiriökartta kesän alussa) ja linkki omalle Energiatilille. Nettisivuilta löytää myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Internet on avoinna aina, joten kannattaa ongelman tullessa tarkistaa netistä, joko internet- tai Facebook-sivuiltamme.

Ponnahduslauta tulevaisuuteen Kemin Energia ja Vesi tarjoaa kaikilla osastoillaan yhteensä yhdeksän kesätyöpaikkaa. - Minä uskon, että kesätyöntekijät tuulettavat myös vanhojen työntekijöiden ajatusmaailmaa. Meillähän on niin sanotusti tuoreet silmät tälle työlle. Mutta kyllä se on itsestä kiinni, millaisen jäljen itsestäsi työpaikalle jätät, Korpikoski muistuttaa. Moni kesätyöntekijä on jo aloittanut työt ja olipa kyseessä ensimmäinen työpaikka tai ei, niin on hyvä miettiä heti aluksi kuinka kesätyöstä saa kaiken hyödyn irti. Kesätyö ei välttämättä ole juuri siltä alalta, jolla tulee myöhemmin työskentelemään, mutta kaikki työkokemus on aina eduksi. - Työstä kannattaa nostaa esille hyvät puolet ja oman työuran kannalta tärkeät asiat, niin saat siitä irti paljon muutakin kuin palkkaa. Eihän sitä koskaan tiedä, mistä se seuraava työpaikka löytyy, Jatta Korpikoski lopuksi pohtii. Meidän Energia & Vesi | 9


Kaukolämpöverkkoon tuli vettä asiakkailta Kemin Energia ja Vesi Oy etsi syksystä asti syytä outoon ja harvinaiseen vuotoon. Ongelma poistui asian tullessa julkisuuteen, mutta mystisen vuodon alkulähde jäi arvoitukseksi.

Kaukolämmön työntekijät tarkastivat talvella useita isoja asiakkaitaan etsiessään mystistä vuotokohtaa. Tässä kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari työryhmänsä kanssa tarkastuskäynnillä yhden ison asiakkaan konehuoneessa.

10 | Meidän Energia & Vesi


Syksyllä huomattiin, että kaukolämpöverkon veden kovuus oli noussut huomattavasti. Kierto on suljettu, joten laadun muutos kertoo siitä, että asiakaslaitteista vuotaa raakavettä verkkoon. Vuoto oli sen verran suuri, että jossain oli jo syntymässä tuhansien eurojen ylimääräinen vesilasku – asiakkaalle. Vuodon syytä etsittiin ensin omin voimin, sillä vettä tuli kaukolämmön kiertoon niin paljon, että sen ajateltiin olevan peräisin isolta kuluttajalta, kuten kerrostalo- tai julkisrakennuksen asiakkaalta. Mutta yksikään tarkistuspyyntö ei tuottanut tulosta.

Enää ei vuoda Asia nousi julkisuuteen Kemin Energia ja Vesi Oy:n tiedotteen myötä ja siitä keskusteltiin myös sosiaalisen median palstoilla. Tiedote lähetettiin helmikuun alussa kaikille suurille asiakkaille ja huoltofirmoille, jotta ne tarkistaisivat kaukolämpölaitteensa. Kuitenkaan vuotokohtaa ei löytynyt tälläkään tavalla. Kaukolämpöverkossa kiertävä vesi pidetään pehmeänä, ettei vedessä oleva kalkki tuki asiakkaiden lämmönvaihtimia. Vuoto aiheutti sen, että verkkoon piti syöttää normaalia enemmän lisäainetta, joka pitää vedessä olevan kovuuden liuenneessa muodossa. Ongelma kuitenkin poistui kevään aikana itsestään. Mutta uusiiko vuoto, laittoiko joku vuotavan hanan kiinni vai onko jossain olemassa ison vahingon ainekset? Tällaisia kysymyksiä tapaus herättää yhä kaukolämpöhenkilökunnan mielissä.

Vedenjakelun häiriöistä Nettisivuillemme lisätään alkukesästä Vesi-osioon veden häiriökarttaominaisuus.. Häiriökartassa näkyvät Kemin Vesi Oy:n toimialueen vedenjakelun häiriötilanteet ajantasaisena. Tarvittaessa lisätietoja saa päivystysnumerosta. Häiriökartan lisäksi tiedotamme asukkaille sekä äkillisistä että ennakoiduista vedenjakelun häiriötilanteista tekstiviestillä. Löydät häiriökartan osoitteesta: www.kenve.fi/vesi/vedenhairiokartta Veden päivitysnumero on muuttunut. Uusi numero on 020 690 141.

Kunnossapidosta vastuu asiakkaalla Kiinteistöjen lämmönvaihtimet ovat taloyhtiöiden omaisuutta. Ne vastaavat laitteiden kunnossapidosta. Paras lääke vahinkojen ennaltaehkäisyyn on lämmönvaihtimien kunnossapito. Kaukolämpöverkon vesi on myös värjätty elintarvikevärillä vihreäksi, jotta vuodot löytyisivät helposti vaihtimista tai maastosta. Nyt vettä vuoti verkkoon päin, mikä on todella harvinaista. Verkon paine on kuitenkin yleensä asiakkaaseen päin korkeampi verkossa kuin kiinteistössä. Jos painetta joudutaan nostamaan, se saattaa rikkoa huonokuntoisia vaihtimia myös siellä, missä vuotoja ei ole. Kemin Energia ja Vesi Oy muistuttaa, että onneksi tässä tapauksessa ei jouduttu nostamaan painetta verkossa vian paikallistamiseksi ja pyytää edelleen asiakkaitaan tarkkailemaan tilannetta.

Kaukolämpöverkko on suljettu kierto, joten sinne ei pitäisi päästä ylimääräistä vettä. Lämmönvaihtimet ovat asiakkaiden vastuulla, joten kaikkien kaukolämmön käyttäjien kannattaakin tarkistaa hanat ja venttiilit aina säännöllisin väliajoin.

Meidän Energia & Vesi | 11


Lillin vinkit energiansäästöön 3

Puhtaalla imurilla puhdasta jälkeä

Lilli-koira on vielä ihan pentu, mutta sekin tietää, että energiaa ja vettä kannattaa käyttää taloudellisesti. Poimi sinäkin tästä Lillin vinkit energiansäästöön.

Aurinko saa näkymättömänkin pölyn näkyväksi, mutta imurilla poistat pölyt helposti. Muista vaihtaa pussi ja suodattimet riittävän usein, muuten imuri alkaa haista tunkkaiselta.

1

4

2

5

Käytä koneellista jäähdytystä harkitusti

Voit vähentää koneellisen jäähdytyksen ja samalla sähköenergian tarvetta käyttämällä sälekaihtimia ja verhoja. Kannattaa myös välttää tarpeetonta lämpöä tuottavien kodinkoneiden ja valaistuksen käyttöä. Kokeile myös ristivetotuuletusta.

Pyykin narukuivatus on energiatehokasta

Pyykin tarpeetonta koneellista kuivatusta kannattaa välttää, sillä se vie helposti neljä kertaa enemmän energiaa kuin narulla kuivattaminen. Jos voit, kuivata pyykki ulkona ja saat lisäksi raikkaan tuoksun. Sisällä kuivausteline tai narut on hyvä vaihtoehto. Kuivauskaappiakaan ei aina tarvitse käynnistää vaan jätä ovi auki.

Pidä kylmälaukkua mukana ostoksilla

Kesällä kannattaa elintarvikkeet kuljettaa kotiin kylmälaukussa. Ne säilyvät paremmin, eivätkä pääse lämpenemään tai sulamaan matkalla. Säästät myös kylmälaitteita tarpeettomalta lämpökuormalta. Tyhjä kylmälaukku autossa kaiken varalta ei paljon paina.

Säästä vettä ja ympäristöä

Kastele kukat ja pese auto esimerkiksi tynnyriin kerätyllä sadevedellä. Muista kuitenkin autoa pestäessä käyttää ympäristöä säästäviä pesuaineita; liuotinpesuaineiden käyttö on kiellettyä. Omalla pihalla pestäessä pesuvedet tulee imeyttää tontilla eikä niitä saa johtaa kadulla olevaan hulevesiviemäriin.

Ota yhteyttä Kemin Energia ja Vesi Oy Postiosoite: PL 1100, 94701 Kemi Käyntiosoite: Kalkkinokantie 5, 94720 Kemi Toimistomme avoinna: ma-pe klo 8.30-11.30 ja 12.30-15.00 verkkosivut: www.kenve.fi sosiaalinen media: www.facebook.com/keminenergiajavesi

12 | Meidän Energia & Vesi

Vaihde: (016) 259 303 (ei laskutusasiat) Asiakaspalvelut: sähkö (08) 5584 3101, lämpö (016) 259 352, vesi (016) 259 657 Vikapäivystys: sähkö 020 366 040, lämpö 040 511 5722, vesi 020 690 141

Meidän Energia ja Vesi 2/2018  

Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti

Meidän Energia ja Vesi 2/2018  

Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti

Advertisement