Page 1

Meidän Energia & Vesi Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 1/2018

Ota käyttöösi e-lasku Kaukon päivänä uidaan Hulevesien hallinnointi yksiin käsiin


Meidän Energia ja Vesi Vuoden 2018 alussa uutisoitiin Kainuussa vuorokausia kestäneistä sähkökatkoksista, jotka olivat seurausta tykkylumen aiheuttamista johtovaurioista. Kemiläisten asiakkaiden ei ole tarvinnut kokea vastaavaa, sillä vuoden 2017 aikana sähkön toimituksemme oli keskeytyneenä keskimäärin 0,3 kertaa asiakasta kohden ja asiakaskohtainen keskeytysaika oli vajaa 14 minuuttia. Pienten keskeytysmäärien taustalla on hyväkuntoinen sähköverkkomme, josta 80 prosenttia on kaapeloituna suojassa myrskyiltä ja tykkylumelta. Myös lämmön ja veden toimituksissamme häiriöitä oli vuonna 2017 vähän. Vuoden 2018 alussa voimme hyvillä mielin kertoa asiakkaillemme, että sähkönsiirron, lämmön ja veden hintoihin ei tule korotuksia. Sähkön ja lämmön hinnat ovat olleet jo usean vuoden samalla tasolla, joka on alle valtakunnallisten keskiarvohintojen. Strategisena tavoitteenamme on edelleen säilyttää palvelumme kilpailukykyinen hintataso ja turvata asiakkaillemme häiriöttömät sähkön, lämmön ja veden toimitukset. Muutaman vuoden takaisessa maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutoksessa kunnat määriteltiin vastaamaan hulevesien hallinnasta. Tästä syystä hulevesien hoitovastuut siirtyivät vesiyhtiöltä Kemin kaupungille vuoden 2018 alussa. Muutoksen seurauksena kaupunki otti käyttöönsä asemakaava-alueen kiinteistöiltä perittävän hulevesimaksun. Koska muutoksessa vesiyhtiöltä poistuivat hulevesiin liittyvät kustannukset, Kemin Vesi Oy on kuluvan vuoden alusta alentanut arvonlisäverollista jätevesimaksua 11 senttiä kuutiometriltä. Sähkö-, lämpö- ja vesitoimituksemme ovat arkisia palveluita, mutta niiden avulla on mahdollista myös rentoutua ja virkistäytyä. Niinpä olemme valinneet myös tänä vuonna yhteistyökumppaniksemme Kemin uimahallin, jossa tarjoamme asiakkaillemme Kaukon päivänä 3.3.2018 ilmaisen uinnin. Päivät ovat pidentyneet ja aurinkoiset talvipäivät kutsuvat reippailemaan ulkona. Toivotan asiakkaillemme hyvää kevättalvea. Anne Salo-oja

Meidän Energia & Vesi 2

1/2018 | Meidän Energia & Vesi

Meidän Energia & Vesi on kolme kertaa vuodessa ilmestyvä Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti. Julkaisija: Kemin Energia ja Vesi Oy Päätoimittaja: toimitusjohtaja Anne Salo-oja Taitto ja ulkoasu: Mainostoimisto Reklaami

Toimittaja: Kati Klaavuniemi Kannen kuva: Pond5 Paino: Erweko Oy Paperi: Lumisilk 115 g/m2 Painosmäärä: 18 500 kpl Jakelu: yksityistalouksiin ja yrityksiin Kemissä


Ota käyttöösi e-lasku! E-lasku on paperiton ja ympäristöystävällinen tapa ottaa vastaan laskuja. Saat aina maksussa olevan laskun tiedot suoraan verkkopankkiisi automaattisesti. Maksaminen on helppoa, tarkistat ja vahvistat laskun verkkopankissasi ja sillä se on hoidettu. Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissasi. Tarvitset asiakasnumeron ja laskutussopimusnumeron, jotka löytyvät sähkö- tai kaukolämpölaskusi etusivulta. Vesilaskun e-laskua varten tarvitset viimeisimmän laskusi viitenumeron.

Näin otat

käyttöön

e-laskun:

3

1. Tee e-lask usopimus v erkkopankis 2. Valitse v sasi erkkopankk is i e-laskun lä ja haluam hettäjä asi laskut: Sähkölask u = Oulun Sä Kaukolä mpölasku = hkömyynti Oy Kemi Oulun Sähk Kemin E ömyynti Oy nergia Vesilasku = Kemin V esi Oy 3. Ilmoita a siakasnume rosi ja laskutuss opimusnum erosi Löydät n ämä tiedot viimeisimm kaukoläm ältä sähköpölaskulta tai tai sopimuk sähkölask sestasi. Kä uun sähköla ytä skun lasku numeroa tussopimusja kaukoläm pölaskuun laskun la k aukolämpö skutussopim usnumeroa e-laskua . V esilaskun varten ilmo ita vesilask esim. uu un viitenum simmasta la ero skustasi. 4. Nyt sinu lla on voim assa oleva saat jatk e-laskusop ossa laskut imus ja suoraan ve rkkopankk iisi.

Meidän Energia & Vesi | 3


Kemin upean uimahallin vesi lämmitetään kaukolämmöllä. Siksi se onkin oiva paikka viettää Kaukon päivää.

Kaukon päivänä Maaliskuun 3. päivä on Kaukon päivä. Kaukolämpöala juhlii sitä tempauksin eri puolilla maata. Kemin Energia ja Vesi Oy tarjoaa kaikille asiakkailleen ilmaiset uinnit Kemin uimahallilla, joka muuten lämpiää 100 % kaukolämmöllä. Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto ja kolme neljännestä uusista rakennuksista kytketään kaukolämpöön. Lisäksi muista lämmitystavoista kaukolämpöön siirtyvien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Mutta miksi juuri kaukolämpö on valikoitunut lämmitysmuotojen ykköseksi? - Suomalainen kaukolämpö on kansainvälisessä vertailussa yksi edullisimmista, toimitusvarmuudessa ykköstilalla ja energiatehokkuudeltaan huippuluokkaa, Kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari kehuu. 4 | Meidän Energia & Vesi

uidaan

Miten kaukolämpö toimii? Kaukolämpö on ympäristömyönteistä ja tehokkaasti tuotettua lämpöä, joka toimitetaan luotettavasti perille putkiverkoston kautta. Käytännössä kaukolämpö on puhdasta, kuumaa vettä, joka kiertää suljetussa kaksiputkisessa (meno- ja paluujohto) kaukolämpöverkossa voimalaitokselta tai lämpökeskukselta asiakkaiden lämmönvaihtimiin ja takaisin. - Kaukolämpövesi lämmittää lämmönvaihtimissa virtaavan kiinteistön lämmitysverkon veden sekä lämpimän käyttöveden. Lämmönvaihtimet erottavat vesijärjestelmät toisistaan, joten ne eivät sekoitu keskenään. Kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee sään mukaan ja putkissa kiertää 65-115 °C vettä. Alimmillaan se on kesällä, jolloin lämpöä tarvitaan pääasiassa vain käyttöveden lämmittämiseen. Lämmityskatkokset ovat erittäin harvinaisia, koska kau-


kolämpöverkot ovat yleensä rengasmaisesti rakennettuja. Sen ansioista lämpöä on saatavissa useammalta kuin yhdeltä syöttösuunnalta, Peurasaari kertoo. Kemissä kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaisuudessaan kotimaisilla polttoaineilla turpeella ja puulla. Kemin Energia ja Vesi ostaa käyttöpiikkien aikoina ostoenergiaa Metsä Fibreltä, joka sekin on kotimaista puuperäistä energiaa. Vuosienergiasta enää 2 % tuotetaan öljyllä. - Olemme viime vuosina tehostaneet lämmöntuotantoa siten, että emme enää pidä pihalla suuria varastoja. Verkoston peruskorjaussuunnitelma on tehty ja vanhentuvaa verkostoa saneerataan sen mukaisesti. Meillä on vain kolme vuotoa vuodessa, joten verkosto alkaa olemaan huippukunnossa. Myös päästöjä olemme vähentäneet ja nykyään piipuistamme tupruttaa 99,9 % vesihöyryä. Kaukolämpölaitos on siis tehokkuudessa alansa huippua, Peurasaari muistuttaa.

Vauvauinnin aikana Kemin uimahallissa polskutellaan 32 °C vedessä.

Uimahalli toimii kaukolämmöllä Kaukolämpö on Suomen varmin ja huolettomin lämmitysmuoto. Siksi myös Kemin uimahallissa polskitaan oman kaupungin kaukolämmön lämmittämällä vedellä. - Käytännössä meillä lämmitetään kaukolämmöllä altaiden vedet, suurin osa tiloista, ilmastointi sekä tietysti suihkujen ja hanojen vedet, Kemin uimahallin hallimestari Janne Jylkkä esittelee. Kemin uimahallissa ei ole aina lämmitetty kaukolämmöllä. Lämmitettävää on kuitenkin niin paljon, että öljyä kuluisi kahdessa vuorokaudessa sen verran, mitä normaali omakotitalo käyttäisi vuodessa. Kaukolämpöön uimahalli siirtyi 1970-luvulla. - Pelkästään altaissa on yli 1200 m3 lämmitettyä vettä. Altaiden vedet pidetään noin 27-30 °C asteisina ja vauvauinnin aikana lämpö nostetaan 32 °C. Myös ilmastointi tarvitsee lämmintä korvausilmaa. Toisaalta lämpöä myös karkaa suurien ikkunoiden vuoksi, joten lämmitysjärjestelmät ovat kovilla erityisesti käyttöhuippujen aikana. - Meillä on lämmitysmuotona kaukolämpö sen toimintavarmuuden ja edullisuuden vuoksi. Uimahallia ei ole jouduttu koskaan laittamaan kiinni lämpökatkoksen vuoksi, mutta joskus sähkökatkos on aiheuttanut lyhyen käyttökatkon. Seuraavan saneerauksen yhteydessä kiinnitämme huomiota energiatehokkuuteen vielä enemmän. Esimerkiksi ilmastointia voisimme kierrättää vielä tehokkaammin, Janne Jylkkä visioi.

Kemin uimahallin hallimestari Janne Jylkkä esitteli Kemin Energia ja Vesi Oy:n työntekijöille kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaarelle, käyttömestari Janne Alaperälle ja automaatioinsinööri Janne Petäjäjärvelle, millaisia ovat uimahallin prosessit.

Meidän Energia & Vesi | 5


Kaukon päivänä polskimaan!

Hae oma ilmaislippusi Kemin uimahalliin. Lipuilla voit polskutella Kemin upeassa uimahallissa lauantaina 3.3. valitsemanasi aikana. Jaettavat liput: aikuiset ja lapset alle 18-vuotta. Aamu (klo 10-13) Päivä (klo 13-15.30) Iltapäivä (klo 15.30-17.00) Lippuja on jaossa 900 kappaletta, joten hae omasi ajoissa! Lippuja jakavat Kemin uimahallin lippukassa ja Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaspalvelu niiden aukioloaikoina 19.2.2018 alkaen aina 3.3.2018 saakka tai niin kauan kuin lippuja riittää.

6 | Meidän Energia & Vesi


Muistilista muuttajalle Kun olet muuttamassa, ilmoita siitä meille hyvissä ajoin päättämällä nykyinen sähkösopimuksesi tai solmimalla uusi osoitteessa www.energiatili.fi. Kun huolehdit sopimusasiat kuntoon ajoissa, on sähkö käytettävissäsi siellä missä sitä tarvitset, etkä maksa ylimääräisiä laskuja.

Muista muuttaessa seuraavat asiat: • Uusi sopimus tulee solmia vähintään kaksi viikkoa ennen muuttoa. Jos sopimuksen teko unohtui ja muuttoon on alle viisi päivää, soita asiakaspalveluumme 08 5584 3100, jotta sopimus saadaan mahdollisimman pian voi- maan. • Kemissä sähkötoimituksen aloitus seuraavana arkipäivänä tai myöhemmin on maksutonta,

3

mutta pikapyynnöstä perimme hinnaston mukaisen maksun 148,80 €. • Sähköjä kytkettäessä sinun varmistettava etu käteen sähköjen turvallinen kytkentä asun- toon, jottei synny tulipalon vaaraa (jos esim. liesi, uuni tai kiuas on jäänyt vahingossa päälle). Sähkön kytkennän tekee verkkoyhtiö. • Jos olet muuttamassa pois, sähköntoimitus katkaistaan sopimuksen päättymistä seuraavana arkipäivänä, jollei uutta sopimus- ta ole tehty käyttöpaikalle. • Hei vuokranantaja! Huomioithan, että sinun tulee tehdä asuntoon itse sähkösopimus, mikäli haluat, että vuokraamassasi asunnossa on sähköt aikana jolloin siellä ei asu ketään.

Haku kesätyöpaikkoihin Kemin Energia ja Vesi Oy työllistää joka kesä 10-15 kesätyöntekijää. Ensisijaisesti tehtäviin valitaan ammattiopintojaan suorittavia nuoria. Haku kesätyöpaikkoihin on nyt käynnissä ja pääasiassa haetaan 18 vuotta täyttäneitä opiskelijoita kesätyöntekijöiksi. Työpaikkoja on tarjolla mm.

kunnossapidossa ja tuotannossa kaikissa toimipaikoissa. Kesätyöpaikkoja voi hakea 5.3. asti nettisivujemme kautta osoitteesta www.kenve.fi. Valinnat pyritään tekemään maaliskuun aikana ja kaikille kesätyöpaikkaa hakeneille ilmoitetaan työnhaun tuloksesta. Meidän Energia & Vesi | 7


Hulevedet aiheuttavat jätevesiverkostossa tulvimisia ja kuormittavat jätevedenpuhdistusta. Siksi ne on johdettava pois asemakaava-alueelta.

Hulevesien hallinnointi yksiin käsiin Sade- ja sulamisvedet on lain mukaan johdettava hulevesiverkostoon. Vastuu tästä on kunnalla.

8 | Meidän Energia & Vesi


Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin vuonna 2014 hulevesien hallintaa koskevat uudet säännökset, joiden mukaisesti vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla on jatkossa kunnalla. Lakimuutoksen tavoitteena on edistää hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa sekä selkeyttää vastuita. Kemin kaupunki päätti syksyllä 2017, että Kemissä siirrytään hulevesien hallinnassa lain mukaiseen yhden vastuutahon malliin vuoden 2018 alusta. Kaupunki vastaa nyt niin hulevesien viemäröinnistä kuin kadunvarsiojistakin. - Hulevesivastuiden siirto vesiyhtiöltä kaupungille mahdollisti jätevesimaksun alentamisen, ja lisää samalla vesiyhtiön voimavaroja huonokuntoisen jätevesiviemäriverkoston saneeraukseen, Kemin Energia ja Vesi Oy:n vesihuoltojohtaja Juha Hiltula kertoo.

- Asemakaava-alueiden kuivatus on kuntalaisille tarjottava tekninen palvelu, joka parantaa tonttien rakennettavuutta, katuverkon kuntoa ja yleisten alueiden toimivuutta, Grönvall muistuttaa.

Asemakaava-alueella peritään hulevesimaksua vuoden 2018 alusta

Monta tapaa toteuttaa lakia

Samalla kun kaupunki päätti hulevesivastuiden siirrosta kaupungille, se päätti myös ottaa käyttöön maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kunnan hulevesimaksun. Hulevesimaksua peritään kaikilta asemakaava-alueen rakennettujen kiinteistöjen haltijoilta. - Kaupunki ottaa käyttöön hulevesimaksun, jolla rahoitetaan hulevesijärjestelmän rakentaminen ja käyttö. Maksu määräytyy tontin koon ja kiinteistötyypin mukaan. Vesiyhtiö laskee samalla jätevesimaksua, jolloin omakotitaloilla viemäröinnin maksut kasvavat yhteensä 2 - 3 euroa/omakotitalo/kk, Kemin kaupungin tekninen johtaja Mika Grönvall toteaa.

Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin Uuden vesihuoltolain mukaan kiinteistöt eivät saa enää johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin, jos kadulta löytyy hulevesiviemäri. - Hulevedet aiheuttavat jätevesiverkostossa tulvimisia ja heikentävät jätevedenpuhdistuksen toimivuutta. Ne lisäävät myös jäteveden siirron ja käsittelyn kustannuksia, ja sitä kautta asiakkaiden jätevesimaksuja. Tämän vuoksi kiinteistön hulevedet tuleekin johtaa hulevesiviemäriin tai ojaan ellei niitä pystytä imeyttämään tontilla, Juha Hiltula opastaa.

Useimmat kunnat vielä harkitsevat, miten hoitavat lain mukaiset velvoitteet. Yle uutiset lähetti joulun alla hulevesikyselyn kaikille yli 7000 asukkaan kunnille. Kyselyn mukaan maksua peritään 2018 jo reilusti päälle 30 kunnassa. Uusia ovat muun muassa Tampere, Kuopio, Jyväskylä ja Kemi. Lisäksi kymmenet kunnat parhaillaan selvittelevät hulevesimaksun käyttöönottoa myöhemmin. - Ylen selvityksen mukaan hulevesimaksun suuruus vaihtelee kunnittain esimerkiksi omakotitalolla parista kympistä sataseen vuodessa. Kemissä omakotitalon maksu on 38 tai 57 euroa vuodessa tontin koosta riippuen, kaupungin tekninen johtaja Mika Grönvall lopuksi selventää.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntia järjestämään hulevesien eli sulamisja sadevesien johtamisen hulevesiviemäriin. Asemakaava-alueiden kuivatus parantaa tonttien rakennettavuutta, katuverkon kuntoa ja yleisten alueiden toimivuutta. Meidän Energia & Vesi | 9


Maailman vesipäivä World Water Day Pohjaveden hyvän laadun ansiosta kemiläisille toimitetun veden käsittely on varsin vähäistä ja yksinkertaista. Maailman vesipäivä muistuttaa, että puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys. Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Samana vuonna pidettiin Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi. Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa ennen kaikkea vesivarantojen vaikutuksesta yhteiskuntien taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Maailmassa peräti 2,1 miljardia ihmistä on ilman puhdasta juomavettä. Kestävän kehityksen tavoitteet velvoittavat varmistamaan, että luonnonympäristöä suojellaan vesistöjen pilaantumisen vähentämiseksi.

10 | Meidän Energia & Vesi

Teemana luonnon vedet Suomessa vettä voi juoda joka paikassa suoraan hanasta. Kirkasta ja hajutonta vettä tulee hanasta heti ja kaikkina vuodenaikoina. - Meillä ei ole ainakaan Kemissä veden laadun suhteen mitään hätää. Meillä vesi on 100 % luonnon pohjavettä, joka on laadultaan erinomaista. Pohjaveden hyvän laadun ansiosta Kemiin toimitetun veden käsittely on varsin vähäistä ja yksinkertaista, ja kemikaaleja käytetään käsittelyssä hyvin vähän, vesihuoltojohtaja Juha Hiltula muistuttaa. Vedenhankintaan käytetyt pohjavesialueet sijaitsevat pääosin haja-asutusalueilla kaukana veden laatua uhkaavista riskitekijöistä. Tärkeimmille pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, joissa pohjaveden laatua uhkaavat tekijät on kartoitettu ja määritetty toimenpiteet riskien poistamiseksi. Näin


varmistetaan tärkeimpien pohjavesivarojen laatu ja määrä myös tulevaisuudessa.

Puhdasta vettä suoraan hanasta Kemiläisten nauttima vesi hankitaan pääosin MeriLapin Vesi Oy:ltä, joka on alueen kuntien (Kemi, Tornio, Keminmaa ja Tervola) omistama vedenhankinta- ja tukkumyyntiyhtiö. Meri-Lapin Vesi Oy:llä on pohjavedenottamoita kaikkien osakaskuntien alueella. Kemissä nautittu vesi on pääosin peräisin Tervolan Kauvonkankaan ja Anttilankankaan pohjavesialueilta sekä Kemin Länkimaan pohjavesialueelta. - Tervolasta otettu vesi voidaan pumpata jakeluverkostoon lähes sellaisenaan, siihen ainoastaan lisätään vähäinen määrä natriumhypokloriittia veden hygieenisyyden varmistamiseksi jakeluverkostossa. Kemin Länkimaan pohjavesissä on rautaa ja mangaania, jota poistetaan vedestä vedenkäsittelylaitoksel-

la. Asiakkaille jaetaan joka vuosi hyvälaatuista vettä noin 1,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, Hiltula toteaa. Kemiläinen käyttää keskimäärin 120 litraa vettä vuorokaudessa, joka on samaa luokkaa kuin Suomessa keskimäärin. Kehitysmaissa ihmisten on tultava toimeen muutamalla litralla päivässä. Me suomalaiset olemmekin onnekkaita kun meillä on runsaat vesivarat, ja korkealaatuiset vesihuoltopalvelut, jotka luovat pohjan hyvinvoinnillemme. - Maailman vesipäivänä haluamme kuitenkin muistuttaa, että vaikka meillä puhdasta vettä on riittävästi, niin vesivaroja on kuitenkin suojeltava ja käytettävä kestävällä tavalla, jotta hyvälaatuista vettä riittää myös tuleville sukupolville. Kuitenkin maailman väestöstä kaksi kolmannesta kärsii ajoittain veden puutteesta. Kun pidämme ympäristömme puhtaana, myös tulevaisuudessa meillä tulee hanasta puhdasta pohjavettä, Juha Hiltula muistuttaa lopuksi.

Meidän Energia & Vesi | 11


Kuva: Timo Perttulan kotiarkisto. Kuva on otettu 1920-luvulla ja siinä on nykyisen Kauppakadun ja silloisen Pakkahuoneenkadun sähkö- ja puhelinlakoja.

Historian lehtien havinaa Suomen ensimmäinen sähkövalo syttyi vuonna 1882 Tampereella, kun Finlaysonin kutomo valaistiin hehkulampuilla. Tästä lähtien teollisuuden ohella myös keittiöt koneellistuivat. Vuoden 1948 työtehomessuilla esiteltiin ihannekeittiö, jossa oli kuivauskaappi, tiskialtaat, kuuma- ja kylmä juokseva vesi, sähköhella, pyörivä kulmakaappi kattiloita varten, pyyhekaappi sekä korkea keittiöjakkara. Nykyään jääkaappi ja liesi ovat osa keittiön perusvarustusta ja ihannekeittiökin on muuttanut muotoaan ajan mukana.

Sähköliesi helpottamaan arkea Sähköliesi tuli Suomeen 1930-luvulla ja niiden

sarjavalmistus alkoi Suomessa vuonna 1937, mutta ne alkoivat yleistyä vasta 1950-luvulla toisen maailmansodan jälkeen. Aikakauslehdet lisäsivät ruuanvalmistusohjeisiinsa astelukemat, kun sähköliesi yleistyi. Kemin kaupungin sähkölaitoksen vuosikertomuksesta vuodelta 1967 saadaan tieto, että tuona kertomusvuonna Kemissä oli sähköistettyjä kotitalouksia 7867, maatalouksia 5 ja elinkeinotoiminnan yksiköitä 17. Kemin kaupungin väkiluku on ollut korkeimmillaan tuona vuona, kun kaupungissa oli 29 830 asukasta. Myös sähköliesien määrä tiedettiin: niitä oli vuonna 1967 Kemissä 3833 kappaletta. Sähkösaunankin lämmitti tuona vuonna jo 56 kotitaloutta.

Ota yhteyttä Kemin Energia ja Vesi Oy Postiosoite: PL 1100, 94701 Kemi Käyntiosoite: Kalkkinokantie 5, 94720 Kemi Toimistomme avoinna: ma-pe klo 8.30-11.30 ja 12.30-15.00 Vaihde: (016) 259 303 (ei laskutusasiat) Asiakaspalvelut: sähkö ja lämpö (08) 5584 3101, vesi (016) 259 657

12 | Meidän Energia & Vesi

Vikapäivystys: sähkö 020 366 040, lämpö 040 511 5722 vesi työaikana ma-to klo 7-16 ja pe klo 7-14 040 547 2336 työajan ulkopuolella 040 739 1775 verkkosivut: www.kenve.fi sosiaalinen media: www.facebook.com/keminenergiajavesi

Meidän Energia ja Vesi 1/2018  
Meidän Energia ja Vesi 1/2018  
Advertisement