Karlstads studenttidning februari 2018

Page 1

KARLSTAD STUDENTKÅRS STUDENTTIDNING GRUNDAD 1967 - NR 1 2018

WELCOME TO KARLSTAD MÖT INTERNATIONELLA STUDENTER OCH LÄRARE A NEW SEMESTER HAS STARTED AND IN THIS ISSUE YOU WILL MEET INTERNATIONAL STUDENTS AND TEACHERS

INTERNATIONELLT Läs om varför internationella studenter och lärare väljer Karlstad

SID 6-7

JURISTPROGRAMMET Läs om hur det har gått för det nya juristprogrammet.

SID 11

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Läs om vårt besök hos räddningstjänsten och vilka tips de har till studenter.

SID 12


LEDARE

INNEHÅLL

LEDARE

4

Kopplingen mellan utbildning och forskning behöver bli bättre

Stort kaffetest

5 Studenthälsan 6-7

Internationellt uppslag

8-9

Kärleksspecial

10

Kårhuset siktar högt

11

Juristprogrammet - en succé

Sedan förra året pågår en statlig utredning med syfte att ta fram ett nytt system för styr- och resurstilldelning till de svenska lärosätena. Det är ett omfattande arbete som utredaren Pam Fredman, tidigare rektor vid Göteborgs universitet, fått på sitt bord. Utredningen, som beräknas vara klar i december, har som syfte att bland annat förtydliga ansvarsfördelningen mellan regering och lärosäte, föreslå och utveckla en långsiktig styrning av sektorn samt stärka sambandet mellan forskning och utbildning. När utredningen i början av året presenterade delar av de problemområden som identifierats med dagens styr- och resurstilldelningssystem pekades bland annat kopplingen mellan forskning och utbildning ut som särskilt problematiskt. Utredningen menar att flera av de problemområden som pekats ut hämmar lärosätenas möjlighet att utföra sina uppdrag eftersom styrningen i regel präglas av kortsiktighet och svag samordning. Följden, menar man, blir att potentialen i den svenska högskolesektorn inte tas tillvara på ett bra sätt.

Fråga kåren 12

Besök hos räddningstjänsten

13

Föreningsguide - del 3

15 Krönika

Flera remissinstanser lyfter i sina inspel till utredningen kritik mot dagens resurstilldelningssystem som av bland andra Sveriges förenade studentkårer, SFS, och Sveriges universitetslärare och forskare, SULIF, kritiseras för att vara byggt på historiska modeller och uträkningsmodeller. I dagsläget får lärosätena ett anslag där en del av resurserna går till forskning medan den andra delen går till undervisning. Ersättningen till utbildningen baseras på genomströmning per kurs samt extra ersättning för studenter som tar examen vilket blir problematiskt om ersättningen baseras på historiska uträkningsmodeller. När delar av utredningen presenterades i början av året framkom att man lutar åt ett samlat anslag där det blir upp till lärosätena själva att fördela resurserna. Här är således viktigt att de uträkningar som ligger till grund för ersättningen till utbildningarna uppdateras och ser till verksamheten, vilket flera remissinstanser, bland andra, SFS, är inne på i sina inspel till utredningen för att höja kvalitén i högskolan.

Möt redaktionen Filmrecensioner

Gillar du Karlstads Studenttidning? Vi finns på både Facebook och Instagram! Instagram: studenttidning Facebook: facebook.com/studenttidning/ Hemsida: http://karlstadsstudenttidning.se Ansvarig utgivare: Denny Jansson Tryck: NWT

Att utredningen pekar ut kopplingen mellan forskning och utbildning som ett problemområde högskolan bör arbeta mer med är intressant. Ofta tenderar den forskning som bedrivs vid lärosätena att gå utbildningen förbi och den forskning studenter inom utbildningarna kommer i kontakt med är ofta historisk forskning. I detta behöver således ett helhetsgrepp tas för att befästa forskningen samtidigt som den också bör komma studenter i utbildningarna till gagn. Att studenter får ta del av ny och modern forskning är en vital del för såväl studenterna i utbildningen, som för forskarna men också för det framtida samhället. Nya forskningsresultat behöver integreras i utbildningarna på en bredare basis eftersom samhället ständigt förändras och vår kunskap om samhället ständigt utvecklas. Att studenter får ta del av ny forskning är således inte enkom viktigt för studenternas framtida yrken, utan även för att föra ut den forskning som bedrivs inom akademin till samhället. Vid Karlstads universitet bedrivs uppmärksammad forskning inom en rad olika områden som i högre utsträckning skulle behöva nå fler. CTF om tjänsteforskning, NRRV om rinnande vatten och ROSE om ämnesdidaktik är bara några exempel på framstående forskargrupper vid Karlstads universitet som bedriver uppmärksammad forskning. Studenter behöver även i en högre utsträckning informeras om och bjudas in till aktuella disputationer samt få möjlighet att möta forskare genom initiativ som "möt en forskare". Det är genom studenterna som ny kunskap kan föras ut från akademin till samhället. Se därför till att nyttja den möjligheten, att stärka sambandet mellan utbildning och forskning och därigenom också kopplingen till samhället.

DENNY JANSSON

Chefredaktör chefredaktor@karlstadstudentkar.se

S

N

AR

A TID H U

L

N

N

RO

A

S A M U ELSS

T

S

S TI

J O H A NS

O

IN

O

B

E

Krönikör

Skribent

stina.samuelsson@karlstadsstudenttidning.se

sara.tidhult@karlstadsstudenttidning.se

C A N CAR

AN

N A NIL S S

N

IC

O

IR

H

N O LSS O

EV

HA

JO

V

AL M

F ALL Q

N

A TT

JO

Skribent robin.johansson@karlstadsstudenttidning.se

LO

Skribent anna.dahlberg@karlstadsstudenttidning.se

IS T

2

D A H LB

NA

RG

AN

REDAKTION

Layoutansvarig

Illustratör

Fotograf

Skribent

lotta.fallqvist@karlstadsstudenttidning.se

johan.olsson@karlstadsstudenttidning.se

almir.cancarevic@karlstadsstudenttidning.se

johanna.nilsson@karlstadsstudenttidning.se

KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018


Har du högre ambitioner? Kickstarta din karriär som trainee hos Värmlands mest spännande arbetsgivare.

www.higherambition.se Designas, koordineras och genomförs av Effect Management i samarbete med företag, akademi och utvecklingsorganisationer i Värmland.


NYHETER

Vart finns det bästa kaffet? Karlstad Studenttidnings medarbetare Anna Dahlberg och Lotta Fallqvist har undersökt vart det bästa kaffet på universitetet finns. Det resulterade i mycket springande fram och tillbaka, sex olika sorters kaffe i samma pappersmuggar och ett evigt letande efter en femkrona. Vi presenterar här resultatet av undersökningen.

1. CAFÉ ELVAN (HUS 11)

4. CAFÉ VÄNERN (HUS 21)

PRIS: STOR KAFFE 20KR. LITEN KAFFE 12KR.

PRIS: STOR KAFFE 20KR. LITEN KAFFE 12KR.

STYRKA: 3

STYRKA: 2

SURHET: 2

SURHET: 3

BITTERHET: 1

BITTERHET: 1

AROM: 0

AROM: 2

SLUTBETYG: 3

SLUTBETYG: 2

6. RESTAURANG SOLSTA INN (HUS 1) PRIS: 12KR. STYRKA: 1 SURHET: 3 BITTERHET: 1 AROM: 1 SLUTBETYG: 1

Kaffet i elvan är utan tvekan det bästa. De har

Här är det en ljus och trevlig miljö. Tyvärr är

ett stort utbud av olika kaffesorter, mysig miljö

kaffet både blaskigt och surt. Det har dock

Ett trevligt ställe som erbjuder porslinskopp om

och trevlig personal.

en bättre arom än kaffet på de flesta andra

man dricker sitt kaffe på plats. Det kostar dock

ställena.

en krona extra om man vill ta med kaffet i en pappmugg. Färgen på kaffet är imponerande

2. CAFÉ SELMA (BIBLIOTEKSHUSET) PRIS: STOR KAFFE 18KR. LITEN KAFFE 10KR.

5. GLÄNTAN (HUS 2), (FÄRSKMALT) PRIS: 14KR.

mörkt trots att det smakar mest som surt hett vatten med en hint av kaffesmak.

STYRKA: 3

7. KAFFEAUTOMAT (HUS 1, SÖDRA PASSAGEN)

SURHET: 3

PRIS: 5KR.

BITTERHET: 4

STYRKA: 0

AROM: 3

SURHET: 2

SLUTBETYG: 2

BITTERHET: 0

placering, troligtvis den bästa på universitetet.

Gläntan är ett trevligt ställe med bra läge och

AROM: 1

Kaffet är lite billigare och personalen är trevlig.

trevlig personal. Det färskmalda kaffet har

Tyvärr är kaffet ganska blaskigt och den gamla

en stark arom med bittra inslag. Styrkan är

inredningen är inte så mysig.

hyffsad här, men betyget dras ner p.g.a att

Det enda positiva med detta kaffet är att det

kaffet både är surt och bittert.

bara kostar fem kronor. Det är det dock inte

STYRKA: 2,5 SURHET: 2 BITTERHET: 1 AROM: 0 SLUTBETYG: 2,5 Här erbjuds flera olika sorters kaffe. De har bra

SLUTBETYG: 0

värt då det smakar som hett vatten blandat

3. GLÄNTAN (HUS 2), (BRYGGKAFFET) PRIS: 12KR. STYRKA: 2 SURHET: 2

man måste ha egen mugg med sig och att maskinen endast tar kontanter. Kaffet har även en ganska unken lukt (trots bristen på smak). Det är utan tvekan det minst goda kaffet på universitetet.

BITTERHET: 1

Lotta Fallqvist

AROM: 1

Anna Dahlberg

SLUTBETYG: 2 Gläntan är ett trevligt ställe med bra läge och trevlig personal. Kaffet är varmare här än på de andra ställena, vilket är positivt. Men även här är kaffet ganska blaskigt och har enligt Lotta en konstig bismak.

4

med kopieringspapper. Minus är även att

KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018


NYHETER

KURSVERKSAMHET–FÖRANMÄLAN KRÄVS VIA KAU.ONLINEBOOQ.SE CORE TORS

Core är en träningsform där fokus ligger på att bygga upp styrka, stabilitet och balans i främst rygg och mage. Datum och tid: Varje torsdag t.o.m. 17/5 kl. 08.0008.45. Plats: 7B 205, Rytmiksalen

STRESSHANTERING

KOM OCH LEK MED MIG

Lär dig konsten att koppla av och koppla på. I den här

6/2

kursen arbetar vi med metoder för att hantera olika former av stress. Anmälan gäller alla fyra tillfällen. Datum och tid: 6/2, 13/2 och 20/2 kl. 15.15-17.00

I varje nummer av Karlstads studenttidning skriver Studenthälsan om aktuella händelser och tipsar om hur du som student kan göra för att må bättre.

Plats: 3C 304, Studenthälsan

PROKRASTINERINGSGRUPP Prokrastineringsgruppen är till för dig som har svårt

- Kom och lek med mig, föreslog Lille prinsen. Jag är så ledsen. - Jag kan inte leka med dig, sa räven. Jag är inte tam. - Å förlåt! sa lille prinsen. Vad innebär det att vara tam? Inledningsreplikerna är hämtade från Lille prinsen, en filosofisk saga av den franske författaren Antoine De Saint-Exupèry. Lille prinsen söker vänner och undrar vad det innebär att vara tam. Av samtalet med räven får Lille prinsen lära sig att tämja betyder att knyta band. - Det är en konst som nästan är bortglömd, det betyder att fästa sig vid någon, sa räven. Räven berättar för Lille prinsen att han än så länge är en liten pojke lik hundratusentals andra små pojkar och räven behöver inte pojken och pojken behöver inte räven. - Men, säger räven, om du tämjer mig så kommer vi att behöva varandra. - Du kommer att vara den ende i världen för mig. Och jag kommer vara den ende i världen för dig, sa räven Lille prinsen tar upp det väsentliga i vårt liv och inbjuder läsaren till en resa för att upptäcka det mest värdefulla i livet: vänskap och kärlek. Vi på Studenthälsan möter studenter som ofta utrycker en längtan efter kärlek och att ha en vän. Många känner sig ensamma och vet inte hur de ska få en vän att tala med, lita på och att ha roligt med. -Tämj mig, är du snäll! sa räven.

- Det skulle jag gärna vilja göra, svarade Lille prinsen, men jag har så ont om tid. Jag måste skaffa vänner. Vänskapen finns här och kanske gör vi som lille prinsen, skyndar vidare för att få tag på vänner när en framtida vän redan står framför oss och är intresserad. När föreställningen om vad en vän är inte stämmer överens med människan vi möter, blir vi besvikna och skyndar vidare lite för snabbt. I brådskan är det lätt att tappa bort lite av nyfikenheten och kreativiteten. Och kanske missar vi en vän. - Människorna har inte längre tid att riktigt bli bekanta med något. De köper färdiga saker i affärerna. Men eftersom det inte finns vänner att köpa i affärerna, har människorna inte längre några vänner, berättar räven för lille prinsen.

MÅN

I dag när många människor upplever stress och att inte ha tid kan det vara extra viktigt att stanna upp och se sig omkring. Kärlek och vänskap till en annan människa innebär både ett ansvar och en glädje. Kanske gör det oss mer levande när vi vågar ge av vår tid och ha tålamod att långsamt närma oss en annan människa. Att ha en vän innebär att vara trygg, att inte behöva lämnas ensam i svårigheter och att upptäcka nya spännande saker med. Utforska din vänskap och se hur den ser ut för dig. Hur mycket tid ger du till att tämja eller bli tämjd? Önskar du utforska med någon är vi på Studenthälsan en möjlig väg och någon att tala med.

upp pluggandet. Datum och tid: varje måndag kl. 15.00-16.30 Plats: 3C 304, Studenthälsan

VÅGA-TALA 21/2

Lär dig hantera din osäkerhet i att framträda genom att öva i en trygg miljö. Datum och tid: Start 21/2 därefter 28/2, 7/3 och 14/3 kl. 15.15-17.15 Plats: 3C 304, Studenthälsan

FORUMSPEL Forumspel ger en praktisk möjlighet att få träna sig

26/3

inför livets val- och konfliktsituationer, analysera olika former av makt och hitta vägar ur utsatthet och förtryck. Datum och tid: 26/3 kl.15.15-18.15 Plats: 3C 304, Studenthälsan

VARJE VECKA – DROP IN

- Man lär bara känna det man tämjer, sa räven. - Hur skall man göra då? frågade Lille prinsen. - Först sätter du dig en bit ifrån mig och tittar under lugg och säger ingenting. För varje dag sätter du dig närmare. Det tar tid att få en vän säger räven.

att organisera studierna eller som upprepat skjuter

HBTQ–LUNCH Ta med din matlåda och käka din lunch i öppenhetens

TIS

tecken med andra studenter. Kom och slipp hetero– och cisnormen för en stund! Tid: Tisdagar kl. 12.05–13.00. (Start 16/1) Plats: 3C 304, Studentföreningen HBTQ et al Karlstad

MEDITATION Tid: Tisdagar kl. 16.30-17.15, torsdagar kl. 17.00-17.45

TIS

(start 30/1) Plats: Stilla rum, 3C 315. Om du aldrig har mediterat förut, kontakta: hans.kvarnstrom@kau.se

MULTI FAITH–LUNCH Vi äter vår lunchlåda och delar med av oss av våra

ONS

olika traditioner, livsåskådningar och tro. Är du nyfiken? Välkommen! Tid: Onsdagar kl. 12.05–13.00. (Start 31/1) Plats: 3C 304, Studenthälsan.

LYSSNARLUNCH Intressanta

TORS

levnadsöden,

spännande

berättelser,

smakprov ur odödliga kärlekshistorier. Det kan du njuta av när bokälskare möts och läser högt för varandra ur sina favoritböcker.

Behöver du någon att prata med? Om du av olika skäl känner att du behöver stöd så kom och prata med oss i tid. Att skjuta upp bygger berg som kan vara jobbigare att ta hand om senare.

Tid: Torsdagar kl. 12.00–13.00,

Plats: 3C 300, utanför Stilla rum.

”FREDAGSMACKAN” FRE

Den sista fredagen i varje månad bjuder vi på hembakt bröd och smarriga tillbehör. Övriga fredagar, se kalendariet på kau.se för att veta vad som händer och ta med dig din lunch. Välkommen! Tid: Fredagar kl. 12.05–12.55 (start 26/1) Plats: 3C 300, Universitetskyrkan och Studenthälsan. OBS! I mars är fredagsmackan den 23/3.

KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018

5


NYHETER

Internationality at Karlstad University

Karlstad University has always had a wide range of nationalities working and studying here. Karlstad student newspaper asked a couple of teachers why they chose to come here. Meet Marinette Grimbeek and Raul Ferrer Conill. is still quite new. Then I work for the centre for gender studies as well where I do editing work. I’m part of the editorial team of a journal and a book and I have been doing that for over a year now. Then I teach English literature and sometimes proficiency and I do some research if there is any time left. And then a big chunk of my work here is doing translations for the university. So, translations from Swedish to English of university documents and news items, websites and also academic articles that people write. It’s quite a spread, which is fun.

HOW DID YOU END UP AT KARLSTAD UNIVERSITY?

Name: Marinette Grimbeek Age: 35 Degree: PhD in English literature. Country of origin: South Africa Family: Partner here in Sweden, the rest of the family is in South Africa.

WHAT DOES YOUR WORK CONSIST IN?

– At the moment I’m director of studies, so that means that I have to decide (in consultation with my colleagues) who teaches which courses. And I only recently took over this role in November, so this

– I had a scholarship to study in Norway for two years and then I met my partner through friends there. And he moved to Karlstad to do his PhD here at the end of 2005. We met just when he was about to move, so then I was in Norway till the middle of 2007, moved back to South Africa for three years and then I decided to move here to be with him, so that’s why I came to Karlstad. And then eventually I got a job here at the university library and then I got a PhD position here.

HOW DO YOU LIKE KARLSTAD UNIVERSITY?

– I think it’s a good place to work, for the most part. All places have their problems, but I think for the most part that it’s a good place to work.

HOW DOES UNIVERSITIES IN SWEDEN DIFFER FROM UNIVERSITIES WHERE YOU COME FROM?

– I suppose they differ in many ways, although a lot of the things are similar, I think it is hard to come from a subject like English, because it’s not a second language so it’s quite different in South Africa. English there is mostly literature, a bit of maybe teaching English as a second language. But linguistics is always a subject on its own, so it’s not incorporated into English. So, I think for me, that’s sort of the main difference. And then I think South African universities has also changed a lot since I’ve been there, because I haven’t been to one since 2004, so that’s a long time. But it used to be less bureaucratic there. Here a syllabi is a lot of process to get approved, there they would only be a few lines and then you would get more information when the course started. It wouldn’t be all this documentation the whole time. In that way it’s different and there you also take more subjects parallel, you don’t take one subject at a time as you do here. The structure is quite different, but I suppose there are more similarities then differences. Also, universities in South Africa are not free, you pay to study. There you don’t have any re-exams, if you fail one, then you’re out. Here you have several opportunities to make up and I think that makes a big difference when you teach at university as well.

HOW DO YOU LIKE THIS CITY?

– I don’t live in Karlstad anymore, but I do like Karlstad. It’s a nice town. Now I live outside of Örebro, so I commute.

QUICK QUESTIONS: FAVOURITE FOOD: Vegetables, I’m a vegetarian. FAVOURITE DRINK: Rooibos tea, or any kind of tea really. FAVOURITE BOOK: The windcatcher by Breyten Breytenbach (collection of poetry). And Findings by Kathleen Jamie (short stories). FAVOURITE TV-SHOW: Orange is the new black. Lotta Fallqvist

Why did you choose Karlstad? Every year Karlstad Univeristy has had the pleasure to welcome hundreds of international students. Karlstad student newspaper was curious to know why they choose to come here. KIKAN NELLE, GERMANY

RACHEL PROKOPIUS, THE U.S.

– I have been to Sweden before when I was traveling with my family, and I really liked the nature. In Germany there are so many people and you never have the forest to yourself, but in Värmland that's not the case. You can just go outside running or hiking whenever you want.

– I have always really wanted to travel to Europe. I think this is a good place where I can communicate with people while still learning the language and get a different feel for a different style and culture.

LEO LEPIEZ, FRANCE

– I was told that Sweden has the best kind of education you could get in Europe. I also have a friend who came here last year and he told me I had to come here because of the nice people and the great cohesion at Campus.

MIRIAM PITTROFF, GERMANY

– I met a Swedish girl when I was traveling in Vietnam. She told me about the education in Sweden and I though it was very interesting because it's quite different from my hometown. I've also heard that Swedish people are very friendly and helpful.

6

KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018

MELANIE STJEPANOVIC, AUSTRALIA

– Because Sweden is an English speaking country and everyone here speaks amazing English. Therefore, I can communicate with everyone without making a big effort. I've also heard a lot of great things about studying in Sweden.


NYHETER Country of origin: I come from Barcelona in Spain. Family: I have a "sambo" and step-son.

WHAT DOES YOUR WORK CONSIST IN?

– I am a PhD candidate, which means I do 80 percent research and 20 percent teaching

HOW DID YOU END UP AT KARLSTAD UNIVERSITY? – I moved to Karlstad in 2007. After three years I decided to do a Masters degree. Things went well and I eventually got a PhD position.

HOW DO YOU LIKE KARLSTAD UNIVERSITY? – I like it very much. Especially the Geography, Media and Communication department. It’s a privilege to work with such talented people. Name: Raul Ferrer Conill. Age: I am 38 years old. Degree: I have three bachelors degrees: business science, business administration

and research and market techniques. Also I've got two masters degree: global media studies and project management. Currently, I'm on my final year of my PhD.

HOW DOES UNIVERSITIES IN SWEDEN DIFFER FROM UNIVERSITIES WHERE YOU COME FROM? – Oh my. How many pages do you have?

If I must pick just a few, I would say more options for funding, much better international outreach, and definitely more silent.

HOW DO YOU LIKE THIS CITY?

– I loved it the first few years. After almost eleven years in Karlstad, I feel it’s too small. I miss the buzz of big cities.

QUICK QUESTIONS: FAVOURITE FOOD: Mexican. FAVOURITE DRINK: Coke. FAVOURITE BOOK: Good Omens by Terry Pratchett and Neil Gaiman. FAVOURITE TV-SHOW: My favourite movie is Star Wars-A New Hope. My favourite tv-show is The IT Crowd.

Robin Johansson

folkuniversitetet.se/karlstad frida.burstrom@folkuniversitetet.se 054 - 770 58 51

Kommunikatörsdagen 2018 Kommunikatörsdagen är en branschdag som årligen arrangeras av studenter som läser programmet Kommunikation och PR. Dagen består av flera föreläsningar som präglas av ett specifikt tema. I år kretsar temat kring det nya mediesamhället. Under dagen får besökarna ta del av sex inspirerade föreläsningar. Vi kommer bland annat gästas av Alex Schulman som kommer föreläsa om nätverkande, Jack Werner om fake news och Linda Hörnfeldt kommer föreläsa om influencer marketing. Jenni och Cecilia från Digitalsnack kommer vägleda dig genom dagens innehållsrika program. Vi i projektgruppen arbetar med Kommunikatörsdagen vid sidan av studierna och tack vare att vi startade en studiecirkel hos Folkuniversitetet får vi finansiellt stöd för vårt arbete. Vi har även fått hjälp av Folkuniversitetet att söka bidrag för våra föreläsare, vilket gör att vi kan skapa en så innehållsrik och bra dag som möjligt för våra besökare. Ta chansen att se grymma föreläsningar och utöka ditt nätverk på Kommunikatörsdagen den 6 mars 2018! Text: Kommunikatörsdagen info@kommunikatorsdagen.se

Inta scenen på Kårhuset! I samband med att Kårhuset öppnade i Karlstad i oktober skänkte Folkuniversitetet en scen som present till Kårhuset. Och scenen ska ju såklart användas! Här kan du till exempel arrangera föreläsningar och spelningar. Eller varför inte spela med ditt egna band. Kontakta eventansvarig på Kårhuset om du vill boka scenen. Behöver du bollplank eller hjälp med utrustning, hör av dig till Frida Burström på Folkuniversitetet.

Starta din egen studiecirkel.

Intresserad? folkuniversitetet.se/ starta-studiecirkel

Du kan starta en studiecirkel i nästan vad som helst. Kanske är du med i en förening eller ett kompisgäng som vill fördjupa sig i jazzmusik, filosofi, fotografering eller mänskliga rättigheter? Hos Folkuniversitetet får ni till exempel hjälp med administration, pedagogisk rådgivning, lokaler och marknadsföring!

KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018

7


NÖJE

Din guide till en lyckad dejt En dejt med någon speciell kan vara trist och tråkig och ... och ... alldeles, alldeles underbar! En sak vi nog alla kan vara överens om är att det garanterat blir nervöst. Finns det då några ess i rockärmen som kan vara till nytta när händerna blir svettiga och rösten darrig? Absolut, här kommer tio tips för en lyckad dejt: GOTT UPPFÖRANDE

Rule number one! Det ska inte bli falskt och påklistrat, men att vara trevlig kommer aldrig att bli gammalmodigt och det kommer alltid att vara uppskattat.

MOBILEN PÅ STÖR EJ!

Ingen vill se sin dejts matchningar på Tinder trilla in med jämna mellanrum. Inte heller råka skymta sms från nyfikna kompisar som redan nu undrar om det blir bortamatch i kväll.

KLÄ DIG EFTER TILLFÄLLE

Självklart ska du klä dig i något du själv känner dig snygg i. Får du känsla för något utmanande eller känner du dig snyggare i tröjan du ägt i sju år – OWN IT. Självförtroende är det snyggaste man kan bära.

GÖR NÅGOT AKTIVT – MEN UNDVIK BIO!

Tvärtom vad man ser i amerikanska filmer är bio på första dejten ingen höjdare. Gör i stället något som involverar någon slags aktivitet - och samtal. Bowling, shuffleboard, biljard, promenad – you name it!

VÄLJ ”RÄTT” PLATS

Karlstad är ganska litet och risken för att stöta på vänner eller familj är ganska stor. Det kan bli lite jobbigt på en nervös dejt att behöva presentera sin farmor som ”råkade” gå förbi Espresso House just när ni var där. Välj ett ställe du vet att ni kan vara lite mer privata på.

HA ALLTID EN PLAN B

Drack ni upp kaffet på en kvart och det enda du kommer på att säga är ”vad ska vi göra nu?”, resulterar det nästan alltid i stel

tystnad. Tänk ut några alternativ redan innan ni träffas, då kommer du dessutom framstå som både kreativ och beslutsam.

VAR PERSONLIG!

Ställ inte endast frågor som favoritmat och favoritfärg. Att bara prata plugg och skola är inte heller supermysigt. Våga öppna upp dig lite för din dejt.

universitet, det finns garanterat fler fiskar i sjön.

FÖLJ DIN MAGKÄNSLA

Var din dejt en fullträff och du går på moln resten av veckan? Var inte rädd att höra av dig igen! Ingen tycker längre att det är coolt att "spela spelet". Att ha lite is i magen kan vara bra, men det finns ingen strikt regelbok i kärlek. Följ ditt hjärta!

SPLITTA NOTAN!

Om du säger det som det mest självklara i världen kommer din dejt också tycka det. Det är faktiskt 2018, right?

Sara Tidhult

VAR SANN MOT DIG SJÄLV – OCH DIN DEJT

Tog samtalsämnena slut lite för snabbt? Kändes dejten som 10 timmar lång? Kanske personen inte var den rätta för dig? Det är inget att gräva ner sig för! Du hänger på ett

Kärleksfulla filmer för alla tillfällen Mysa lite extra med dejten i helgen? Filmmaraton med kompisarna eller en egen filmkväll fylld med tårar, skratt och glass? Karlstads studenttidning tipsar om de perfekta kärleksfilmerna som garanterat får dig i stämning. 1. P.S. I LOVE YOU

I P.S. I Love You får vi möta Holly och Gerry som träffas på Irland och mot sina mödrars vilja blir ett par. Efter att ha flyttat till USA avlöser grälen varandra om allt från framtiden, karriären ocb barn. Efter en tid dör Gerry och lämnar efter sig ett antal brev som gör att Holly tar tag i sit liv.

2. ME BEFORE YOU

I Me Before You möter vi Louisa Lou Clark som bor i en mindre stad på den engelska landsbygden. Lou hoppar mellan olika ströjobb för att försöka försörja sina föräldrar och får en dag jobb som personlig assistent åt en framgångsrik ung aktiemäklare som blivit rullstolsburen i en olycka. Olyckan har fått den unge aktiemäklaren att tappa tron på livet, tills Lou bestämmer sig för att visa att livet är till för att levas.

3. BROKEBACK MOUNTAIN

I Brokeback Mountain får vi möta Jack och Ennis som tillbringar sommaren tillsammans som fåraherdar på ett ödsligt berg. De inleder en relation som tar slut när de återvänder till civilisationen.Trots att båda skaffar familj på var sitt håll kan de inte hålla sig ifrån varandra och träffas i hemlighet åren därefter. En film för den som är sugen på mer än en klassisk kärleksfilm. Värd varenda minut.

4. THE NOTEBOOK

The Notebook är en kärleksklassiker du borde se om du inte har sett den ännu. Allie och Noah träffas en sommar och inleder en romans. När sommaren är slut skiljs de åt när Allie börjar på college i New York och Noah stannar kvar i Seabrook. När de möts flera år senare har de inte släppt taget om varandra trots att Allie är förlovad med en annan man.

5. LOVE ACTUALLY

Följ Harry, Billy Mack, Jamie, Karen och Sarah med flera i en kärlekskomedi i genrens renaste form. En film perfekt för dig som vill ha en mysig må-bra-film som garanterat är sevärd med flera parallella handlingar och intressanta historier.

6. THE FAULT IN OUR STARS

Följ Hazel Grace i en melankolisk berättelse om hur två unga hjärtan möter ett orättvist öde. Hazel Grace diagnostiseras med sköldkörtelcancer vid 13 års ålder upplever två år senare ett medicinskt mirakel när tumörerna i lungorna krymper, i alla fall tillfälligt.

7. MOULIN ROUGE

Är du sugen på musikal fylld av kärlek, svartsjuka och passion? Då är Moulin Rouge en film för dig. Året är 1899. En ung poet,

Christian, lämnar sin familj och beger sig mot Montmartre-distrikten i Paris.

8. NOTTING HILL

William Thacker äger en liten bokhandel som för en slumrande tillvaro. En dag kliver den berömda filmstjärnan Anna Scott in i hans affär - och hans liv. En film för dig som är sugen på en mysig, fin och lite lugnare kärlekshistoria. Ännu en film man bara måste ha sett.

9. LA LA LAND

Möt jazzpianisten Sebastian och den aspirerande skådespelerskan Mia i en svängig kärlekssaga där de båda blir förälskade, men ju mer framgångsrika de blir, desto svårare blir det att hålla kärleken vid liv.

10. THE VOW

Möt Leo och Paige i en rörande historia baserad på en verklig händelse. Leo och Paige är nygifta och är med om en bilolycka. Paige hamnar i koma och när hon vaknar upp har hon tappat minnet från de senaste åren. Leo gör allt han kan för att deras liv ska bli som förr och det finns många hinder att övervinna.

Johanna Nilsson Sara Tidhult

8

KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018


NÖJE

How to be single Vintermörkrets deprimerande månader är nu snart förbi och du som singel har säkert fått utstå konstateranden om hur ensam du måste känt dig.Tvåsamhet behöver faktiskt inte vara ett måste? Singellivet är magiskt! Här kommer sex exempel på hur bra det faktiskt är att vara singel. Du all tid i världen att umgås med dina vänner... Du kan vara ute med dina kompisar när du vill och hur mycket du vill. Du kan kompismysa istället för partner-mysa. Minst lika bra, om inte bättre. .. och när dina kompisar inte har möjlighet att ses, får du hela chipspåsen för dig själv! Torsdagar, fredagar och lördagar när kompisen väljer hemmamys med sin partner i stället för magisk utekväll med dig. Försök att se det positivt! Alla pengar du tänkt lägga på inträde och dyra drinkar finns över till mat och onyttigheter. Du får mer egentid. Visst - att spendera

tid med en partner är alltid mysigt. Men som singel har du massvis med egentid. Din lägenhet är endast din och du behöver inte anpassa dig efter någon annans tentaplugg. Vill du ha en tre-dagars fest med campingplats i köket? Feel free! Du slipper höra tjat om sömn och privatliv från en partner som är grinig på dina högljudda kompisar. Passa i stället på att göra det du alltid drömt om och ta vara på tiden och gör precis vad DU vill med den! Du kan bete dig precis hur du vill, äta precis vad du vill ... och dricka direkt ur mjölkpaketet utan att någon tycker till om det! Du kan till och med klä dig precis hur du vill - eller inte alls.

Livet är inte alltid perfekt och inte heller kärleken Krönika: Karlstads studenttidnings Anna Dahlberg skriver att livet inte alltid är perfekt och så inte heller kärleken. Är det rätt så är det lätt? … och så kysste prinsen sin prinsessa och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Ända sedan barnsben har mammor och pappor läst godnatt-sagor för sina barn om hur pojken föll för flickan och var slutet gott var allting gott. En kyss räckte för att kärleken skulle vara för evigt. Bullshit. Att kärlek som är rätt ska vara lätt är sedan gammalt, men hur lätt kan det egentligen vara? Vi lever i en tid där skilsmässor är lika vanligt som en torsdagskö in till Koriander och det är vanligare med krossade hjärtan än antalet krossade isbitar i min fredagsdrink. Visst, sannolikheten att hitta en partner man älskar och vill spendera livet med med inte alls omöjlig, långt därifrån. Men när var någon av er ute på Koriander senast, svepte en shot, kysste en främling och levde

lyckliga i alla era dagar? Troligtvis ångrade du shotten redan dagen efter och kyssen minns du knappt. Livet bjuder på många fina stunder, både med kärlek och utan. Att komplicera saker för oss själva är bara dumt, men att stöta på hinder och återvändsgränder är en del av livet. Bara för att programmet jag studerar känns rätt så var inte hemtentan på 10 000 ord jag nyss skrev lätt. Så träffar du någon och den första kyssen inte leder till giftermål eller en 50 shades of Grey-romans. Don’t cry a river. Ta av dig offerkoftan och kämpa lite för det. Livet är inte alltid perfekt och så inte heller kärleken. Men det betyder inte att det inte är underbart för det. Kyss så många prinsar/prinsessor du behöver för att det ska kännas rätt. Huvudsaken är just det, att det att det ska kännas rätt. Inte nödvändigtvis lätt.

Hemmalagen ligger i dina händer. All makt åt dig själv! Du har hela sängen för dig själv Ingen som tar täcket, ingen som knuffar ut dig ur sängen, ingen som snarkar, och du blir aldrig väckt av någon annars alarm på morgonen. Listan med fördelar bara fortsätter!

kommer älska framför dig, till slut. Det löser sig.

Johanna Nilsson

Du har allt det roliga framför dig - ha tålamod! Att vara nykär är kanske något av det bästa som finns. Bra tips, tänker du. Se det såhär i stället: kärleken finns framför dig, den kommer - jag lovar. Men! Det gäller att sluta leta efter den. Se istället till att njuta av livet med dig själv, älska dig själv (och med dig själv). Vips! Så står personen du hopplöst

Musiken för alla tillfällen Det finns musik för alla tillfällen. Karlstads studenttidnings skribent, Anna Dahlberg, väljer här ut de bästa låtarna för olika tillfällen i vår. FÖR DIG SOM ÄR KÄR

1. All of me – John Legend 2. Fix you – Coldplay 3. Sex On Fire – Kings of Leon 4. How Long Will I Love You – Ellie Goulding 5. When You Say Nothing At All – Ronan Keating

FÖR DIG SOM ÄR HJÄRTEKROSSAD

1. When I Was Your Man – Bruno Mars 2. Happier – Ed Sheeran 3. Jealous – Labrinth 4. How Am I Supposed To Live Without You– Michael Bolton 5. Broken Hearted Girl – Beyoncé

FÖR DIG SOM ÄR LYCKLIGT SINGEL 1.Single Ladies – Beyoncé 2.Bulletproof – La Roux

Anna Dahlberg

3.Greatest Love Of All – Whitney Houston 4.Flytta på dej – Alina Devecerski 5. Survivor – Destiny’s child 6. Allt jag behöver – Miriam Bryant

KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018

9


NYHETER

Vill ta kårhuset till nästa nivå Studenterna vid Karlstads universitet har fått en fast mötespunkt i Kårhuset. Nu vill Emelie Wange och Sarah Weman ta konceptet till nästa nivå. "Kårhuset har en enorm utvecklingspotential" säger den nytillträdda verksamhetsansvarige, Emelie Wange.

Inför vårterminen axlade Emelie Wange rollen som verksamhetsansvarig för Kårhuset. Det innebär mycket administrativt arbete men det är också hon som ser till att arbetet fungerar som det ska. – Det roligaste är att få jobba med teamet. Det lyser i ögonen på dem och det finns verkligen ett "Go" i gruppen, berättar Emelie Wange.

FORTFARANDE I EN UPPSTARTSFAS

Emelie Wange berättar att Kårhuset fortfarande befinner sig i något som kan kallas en uppstartsfas. Det är enligt henne fortfarande mycket som ska falla på plats och de som arbetar med kårhuset har en del utmaningar framför sig. Bland annat har det tidigare varit lite svårt att nå ut till studenterna med information om Kårhuset. – Det jag hört är att folk är ganska nöjda med Kårhuset och att det är uppskattat. Men det har varit lite svårt att nå ut med att vi finns och hur man hittar till oss. Där tror jag dock att vi har en fördel nu jämfört med förra terminen. Nu finns vi på plats från terminsstart. Enligt Emelie Wange är ambitionen att samtliga studenter ska känna till att Kårhuset finns, var det finns och att är välkomna dit.

IDEELLA DRIVKRAFTER

Kårhuset drivs till största delen av ideellt arbete. Sarah Weman, som är ny caféansvarig på Kårhuset, berättar att en av de stora utmaningarna är att hitta personer som kan arbeta i cafét under dagtid. – Det ska passa med studenternas studier. Många har föreläsningar under dagarna och det kan göra det lite svårt att hitta studenter som kan ställa upp ibland, säger Sarah. Både Emelie och Sarah belyser också vikten av att försöka anpassa sig efter

Verksamhetsansvarige Emelie Wange och caféansvarige Sarah Weman. Foto: Denny Jansson studenternas behov och önskemål. Bland annat kan detta röra sortimentet eller vilken typ av aktiviteter som genomförs i Kårhuset.

som andra studentinrättningar är något som Emelie tror kommer vara viktigt för att Kårhuset ska kunna fortsätta växa.

– Quizkvällarna brukar vara väldigt uppskattade. Sen är det min uppgift att se över vilka produkter vi har i vårt sortiment. Där får vi titta på vad som fungerat bra och vad som inte gjort det, berättar Sarah.

– Vi har redan märkt att allt fler studentföreningar bokar sina sittningar hos oss. Kan vi samarbeta ännu mer med bland annat studentföreningarna blir det också enklare att ta reda på vad studenterna verkligen vill ha ut av sitt kårhus, avslutar Emelie.

NÄRMARE SAMARBETEN KÅRHUSET

LYFTA

Att samarbeta med såväl studentföreningar

Emelie och Sarah förbereder kårhusets berömda våffelbrunch. Foto: Denny Jansson

10

SKA

KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018

Robin Johansson

Här kan man ta en mysig fika. Foto: Denny Jansson


NYHETER

Bra start för nya juristprogrammet I mars förra året kom det efterlängtade beskedet från Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Karlstads universitet fick grönt ljus och Sveriges sjunde juristprogram kunde starta. Och hittills har responsen varit positiv. "Andra lärosäten har varit väldigt positiva och välkomnande till ytterligare ett juristprogram" säger Håkan Gustafsson, programledare. Håkan Gustafsson är professor i rättslära och programledare för juristprogrammet. Han kom till Karlstads universitet 2014, strax efter det att processen med att starta juristprogrammet i Karlstad inletts. Att starta juristprogrammet på Karlstads universitet har varit ett stort arbete som genomgått en rad olika faser med både rekrytering och ansökan på över 500 sidor till UKÄ. Och i mars förra året stod det klart: grönt ljus för att starta juristprogrammet vid Karlstads universitet. – Det var verkligen på håret. Vi fick trycka på alla knappar vi hade för att nå ut till allmänheten med information inför antagningen den 17 mars - och vi lyckades ju! Det var omkring 4 500 sökande - och det är ju fantastiskt kul, säger Håkan Gustafsson. Responsen som kommit hittills har varit positiv och kommit från alla möjliga håll och kanter. Samtidigt betonar Håkan Gustafsson också studenternas roll: – Alla har varit positiva och välkomnande till ytterligare ett juristprogram i Sverige. Hittills har vi inte fått någon negativ respons vilket jag tror beror mycket på det outsinliga behovet av jurister. Tidigare satt jag som ordförande för utbildningsnämnden i Göteborg, så studentinflytande är något jag värdesätter högt. Studenter måste känna

att de kan bidra till den miljö vi bygger upp i programmet. Efter att den första terminen i programmet precis avslutats är Håkan Gustafsson nöjd över den start som programmet haft och den hjälp som Juridiska föreningen bidragit med och studenternas insats. – Det är väldigt engagerade studenter. Juridiska föreningen har funnits där och ställt upp blixsnabbt när vi haft behov av hjälp. Med andra ord tycker jag som programledare att det har fungerat väldigt bra. I jämförelse med andra juristprogram i Sverige tar juristprogrammet vid Karlstads universitet in ett mindre antal studenter, vilket man hoppas ska ge positiv effekt på studenternas studiemiljö. – En av styrkorna med juristprogrammet i Karlstad är att klasserna här är mindre vilket gör att vi förmår att ta hand om studenterna. Vi har lättare att se var och en och ingen försvinner i mängden. Något som också utmärker programmet i Karlstad är själva upplägget på programmet. På grund av den stora konkurrensen bland juristprogrammen i Sverige har man i Karlstad valt att lägga upp programmet

annorlunda med hopp om att fler ska söka sig till Karlstad. Studenterna har på programmet vid Karlstads universitet möjlighet att gå in i fyra olika profilieringsspår, bland annat humanjuridik vilket är en helt ny inriktning bland juristprogrammen i Sverige. – Profilieringsspåren är unikt för Karlstads universitet och en sak som gör att vi sticker ut. Även där har vi fått positiva kommentarer från de övriga lärosätena, som skulle vilja ha ett liknande upplägg, men som har svårt att lägga om på grund av sin storlek. Även om juristprogrammet är ett av de yngsta programmen vid Karlstads universitet saknas inte visioner om hur programmet ska utvecklas i framtiden. – Vår vision är att vi vill ge ett högkvalitativt juristprogram som är fullt jämförbart med program vid andra lärosätena, men som har större resurser. Vi skulle kunna ta in 300 studenter om det fanns lärare till, men det hänger på hur universitetet växer i framtiden. Det är däremot inte säkert att en framtidsvision måste innebära en stor expansion. Foto: Johanna Nilsson

Johanna Nilsson

Fråga studentkåren I varje nummer av Karlstads studenttidning svarar presidiet i Karlstad studentkår på studenternas frågor. Har du en fråga? Mejla till chefredaktor@karlstadstudentkar.se. HUR LÄNGE SKA DET DRÖJA INNAN BETYGET PÅ MIN TENTA PUBLICERAS? Studentombud Juval Pruitt svarar: – Du har rätt att få ditt examinationsresultat meddelat inom femton arbetsdagar. Resultatet ska rapporteras in i Ladok senast fem arbetsdagar efter fattat betygsbeslut.

VAD KAN MAN GÖRA OM EN LÄRARE IGNORERAR MAIL ANGÅENDE MINA STUDIER? Studentombud Juval Pruitt svarar: – Universitetet är en myndighet och har en serviceskyldighet som framgår av förvaltningslagen 4-5 §§. Den innebär att myndigheten är skyldig att svara på frågor så snart som möjligt. Om en lärare inte svarar kan du kontakta studierektor i frågan.

HUR KOMMER KARLSTAD STUDENTKÅR UNDER DET NYA ÅRET ARBETA FÖR ATT FRÄMJA STUDENTERNAS RÖSTER ÄNNU MER? Ordförande Daniel Frisén svarar: – Karlstad Studentkår kommer under året jobba med att göra studenternas röst hörd. Vi kommer delta i möten över hela universitetet och lyfta studentperspektivet, vi kommer också att lansera en kampanj med fem krav för en bättre studentstad. Karlstad Studentkår är där för studenterna.

VILKA STUDIESOCIALA ANORDNAR KARLSTAD UNDER VÅREN?

AKTIVITETER STUDENTKÅR

Vice ordförande med studiesocialt ansvar Tobias Svensson svarar: – I början av februari var det nystartsfesten på Nöjesfabriken och i slutet av månaden är det fest på Kårhuset för att fira studenternas engagemang under musikhjälpen. Under våren kommer det även att arrangeras en föreningsmässa och en killkväll. [(kan strykas) Killkvällen är en pubkväll med syfte att diskutera machokulturen och psykisk ohälsa bland män.] Håll utkik i studentkårens sociala kanaler för mer information framöver.

www.karlstadstudentkar.se/ KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018

11


NYHETER

Räddningstjänsten verkar för ett trevligt och säkert studentliv Fungerar din brandvarnare? Vet du vilken väg du ska gå om det börjar brinna? Har du koll på vart brandsläckaren finns? Alla vet att bränder inträffar men många är ovetande hur lätt det sker och hur fort det går när faran väl inträffar. Därför arbetar räddningstjänsten i Karlstad med att öka studenters brandkännedom. MORGANS RÅD TILL STUDENTER •

Testa din brandvarnare minst en gång i kvartalet Har du varit borta under en längre tid, kolla den när du kommer hem igen. Har du inte en? Gå och köp en nu!

Ladda din elektronik när du är vaken och inte i sängen eller soffan.

Har du koll på vart i byggnaden brandsläckaren finns? Om inte - ring din bovärd.

möjligtvis godtrogen som människa? Tänk till en gång

Anna och Johanna får en rundtur hos Räddningstjänsten. Foto: Anna Dahlberg Det är en snöig dag i januari när vi kliver in på Räddningscenter Sandbäcken i Karlstad. Instruktör och före detta brandman, Morgan Michel, står redo vid receptionen. Om du har samma vision om hur en brandstation ser ut på insidan som vi hade, kan vi härmed informera om att den stämmer. Brandbilar på rad, människor i konstant rörelse, utrustning och hjälmar redo att tas på, en idrottshall som luktar vinnarskalle och gym för formen samt en brandstång - som kanske inte används lika mycket som man tänker sig, berättar Morgan och skrattar till. Med kaffe i handen och nyfikenhet i kroppen visas vi till ett rum med utsikt över innegården av brandstationen. Vi hinner precis slå oss ner innan Morgan Michael börjar berätta om samarbetet som sedan ett par år tillbaka pågår mellan Räddningstjänsten och KBAB. Samarbetet riktar sig till studenter och studenters boenden för att bidra till en mer brandsäker studietid för studenter. – Barnsligt beteende kan bli ett farligt beteende, säger Morgan och berättar hur det fått honom att inse hur viktigt det varit att starta detta samarbete. Sedan samarbetet startade har det utökats och omfattar i dag aktörer som Polisen, Karlstads universitet, Karlstad Studentkår, olika försäkringsbolag och andra. Räddningstjänsten tar också hjälp av ungdomar och studenter för att få ett så bra resultat som möjligt. – Vi träffas regelbundet för möten, går och knackar dörr uppe på campus, arrangerar informationsträffar och så vidare. För att vi ska kunna göra vårt arbete bra behöver vi studenternas erfarenheter. På campus ser vi en förbättring och förhoppningsvis blir det ännu bättre i framtiden. Man ska ha

12

KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018

trevligt, men det betyder inte att man ska leva farligt, säger han. Under samtalet med Morgan inser vi vilket otroligt värdefullt jobb han och hans kollegor har och på vilket sätt de hjälper studenter. Det finns många mindre saker som går att göra för att undvika att riskera våra och andras liv. Senare i vår arrangerar räddningstjänsten en informationskväll för studenter på Kårhuset.

Känner du med dig att du är oansvarig, slarvig eller angående brandrisken i ditt hem.

Korridorsfest? Kontrollerna innan att brandsäkerheten i lokalen är ok. I lokaler får det bara vistas ett visst antal för att alla ska hinna ut i tid vid en brand.

Undvik att laga mat när du är trött eller berusad - köket är det vanligaste stället en brand startar.

– Vi vill inte förstöra glädjen för studenterna. Vi vill att man ska kunna vara student utan att behöva drabbas av något. Morgan berättar att det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Även om originalladdarna till mobilen sägs vara utan brandrisk är det ändå bättre att ta ut den ur vägguttaget när du inte laddar telefonen. De flesta dödsbränder sker på natten så undvik att ladda hemelektronik medan du sover och gör det på dagtid istället. – Och tänk på, att även fast det inte är slarv så inträffar olyckor, avslutar Morgan.

Johanna Nilsson Anna Dahlberg

VIKTIGA TELEFONNUMMER Har branden inträffat? Ring och berätta för SOS vilken situation du befinner dig i. SOS: 112 Sjukvårdsrådgivning: 1177 SOS International: 0045 70 10 50 50 Giftinformationscentralen: 08 33 12 31

Johanna och Anna i full mundering. Foto: Anna Dahlberg


NÖJE

Möt Knas, Kulting, Ligist, Linda, och Pelikan Vårterminen är i full gång och vi går mot ljusare tider. Om drygt en månad ställer vi fram klockan en timme och vi kan äntligen börja räkna ner dagarna till sommarlovet och byta ut tentaångest mot ångest av att hitta sommarjobb. Men än är vi inte där. Än är universitet i rullning och inte minst föreningarna som är i full rulle med sittningar, styrelsebyten och mycket annat kul. I detta nummer av Karlstads studenttidning möter du, Knas, Kulting, LiGISt, Linda och Pelikan.

LINDA BORDEAUX

Programmen för dataingenjör, IT-design, webb och multimedia samt datateknik

JEANETTE ÖHRSTRÖM, ORDFÖRANDE, BERÄTTAR:

PELIKAN LILA BYXOR

Personal & Arbetsliv

ELLINOR GUSTAFSSON, ORDFÖRANDE, BERÄTTAR:

Linda grundades år 1984 och är en linjeförening för datavetare och informatikstudenter. Vi är en förening som är i en förändringsfas där vi arbetar med att förnya oss och ser fram emot modernare tider. Inom föreningen har vi olika aktiviteter som bland annat räknestugor för elever som behöver hjälp med programmering där studenter frivilligt ställer upp och hjälper till. Ett populärt ställe att hålla till på är Bunkern som sen längesedan är LINDAs andra hem. Där finns det många studenter som går och äter mat och tar något att dricka för att umgås och ta en paus från studierna på universitetet. Under vår introduktion är det en viktig samlingsplats för avkoppling för både nya och gamla studenter. Det finns dessutom inom LINDA en möjlighet för studenter att komma i kontakt med företag genom SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter) som anordnar olika luncher, middagar och event.

PELIKAN är studentföreningen för personalvetarna på Karlstads universitet. Det är alltså vi som är bäst på människor, organisationer och även vi som sitter på makten att bestämma om du får jobbet eller inte... PELIKAN är en av universitetets större föreningar och arbetar aktivt för att våra medlemmar ska få en så rolig studietid som möjligt. Detta gör vi genom en rolig introduktion, olika sittningar, sportaktiviteter och andra händelser. På introduktionen har vi bland annat den årliga resan med övernattning i Ransäter. En gång om året anordnar studenter från Pelikan Personalvetardagen. Denna dag gästas alltid av intressanta föreläsare inom HR-yrket, som inspirerar studenterna. I år infaller dagen den 16:e mars. Pelikan är även medlem i Sveriges personalvetarstuderandes riksförbund (P-riks). Som medlem, skickar vi alltid representanter från vår styrelse till P-riks spännande utbildningstillfällen, samt det årliga årsmötet.

LIGIST GRÅ HÄNGESLBYXOR

KNAS KHAKI

Lantmäteriprogrammet med inriktning mät och kartteknik samt Högskoleingejörsprogrammet med inriktning Geografisk IT och Lantmäteriteknik

MORGAN BÄCKSTRÖM, ORDFÖRANDE, BERÄTTAR: LiGISt är en mindre studentförening för studenter som läser Lantmäteriprogrammet eller GIS-ingenjör, kartkunskap enkelt sagt. De flesta studenter har sett oss i grå byxor under introduktionen, eller då vi genomför fältarbeten med våra mätinstrument som står på de gula stativen vi ställer upp lite varstans runt universitetet. Föreningen har fått en nytändning och har många stora planer för framtiden med utvecklat studiestöd och ett utvecklat samarbete med näringslivet. Vi ordnar traditionsenliga sittningar och andra trevliga tillställningar som spelkvällar gärna i sällskap av Ture, KNAS och andra mindre föreningar. Snart har vi årsmöte och kommer välja ny styrelse och utnämna höstens Generaler. Behöver ni ha hjälp att hitta rätt, är vi helt rätt personer att hjälpa er. LiGISt, javisst!

KULTING ORANGE

Kulturvetarstudenter och alla humanioraämen

MARTA LIDÉN, ORDFÖRANDE, BERÄTTAR: Kulting är en liten förening med fin sammanhållning och vi sticker ut med våra fina overaller i stark orange. Vi är en härlig blandning av studenter inom många olika humanistiska ämnen som dans, bild, film, genus med mera. Vi anordnar roliga sittningar, musikquiz och filmkvällar och liknande för våra medlemmar. Hos oss är alla välkomna.

Naturvetenskapliga utbildningar

MICHAEL ANDERSSON, ORDFÖRANDE, BERÄTTAR: KNAS är föreningen för oss som läser de naturvetenskapliga utbildningarna på Karlstads universitet. Utöver fysik-, matematik-, och biologiprogrammen har vi även hand om ämneslärare inom natur samt basåret. I vår förening satsar vi på att göra mycket av det lilla och föredrar våra khakifärgade ovvar framför klänning och kostym. KNAS är visserligen en av de mindre föreningarna, men vår sammansvetsning inom föreningen och våra samarbeten med andra föreningar gör mer än att väga upp för detta.

Anna Dahlberg

g s g

n i n e r 3 ö F del -

i u

e d

KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018

13


• Stärk studentinflytandet. • Mys, plugga, festa och utvecklas på Kårhuset. • Få hjälp om du har problem under din utbildning. • Rösta i Kårvalet och påverka studentkårens arbete. • Engagera dig i frågor som du brinner för. • Ta del av exklusiva lokala rabatter och förmåner. • Samt hundratals Mecenatrabatter.

• Bli medlem.


NÖJE

Tentaplugg utan kaffe är som kärlek utan kyssar

En film med allt som går att efterfråga Karlstads studenttidnings Johan Olsson har sett Star Wars: The last Jedi och är halvt imponerad.

Att vara en kaffenörd utan sin dagliga dos, och dessutom vara universitetsstudent, bjuder på hårt motstånd. Det fanns en period när jag hade fyra kaffemaskiner hemma. En mokabryggare, en som malde hela bönor innan den startade bryggningen, en kapselmaskin och en helt vanlig klassisk bryggare. Något överdrivet kan tyckas, om man råkar vara kaffeskeptiker. Jag råkar inte vara det. Jag råkar vara motsatsen. Min kaffedrickarkarriär inleddes när jag som späd tonåring hittade ett magiskt café. Här i lilla Karlstad! Om ni bodde här på 90-talet känner ni säkert till House of Java, ett inrökt hak med akvarium i bardisken och en stark amerikan där bakom. Tony serverade hembakad pizza, italian sodas, nachos och - kaffe. Allt i någon slags magisk stammisvardagsrumskänsla. Jag tillbringade lejonparten av mitt högstadium på det caféet. Mattekunskaperna blev lidande, men kaffekärleken frodades. När jag säger att jag enkelt häver i mig åtta-tio koppar på en dag, ja, då pratar jag inte om några småblommiga mormorskoppar.

Givetvis har kaffe varit min trognaste vän under universitetsstudierna. Fram till i höstas, vill säga. Med en bulle i ugnen på bakning blev jag plötsligt tvungen att reducera mitt kaffeintag till tre-fyra småblommiga mormorskoppar per dag. Oerhört svårt. Jag bestämde mig för att sluta cold turkey; i stället för att reta kaffetarmen med en knapp klunk varje dag tänkte jag att det var klokare att helt låta den vara. Kombinationen gravidhjärna, rörig hösttermin, svåra delkurser och absolut noll kaffeintag gjorde helt klart höstterminen 2017 till en utmaning, för att tala politikerspråk. Nu är bullen färdigbakad och det återstår att se hur det går att tentaplugga med en skrikande bebis här hemma. Tack och lov får jag i alla fall mitt kaffe.

Stina Samuelsson

Krönikör

I den åttonde Star Wars-filmen i regi av Rian Johnson fortsätter den episka berättelsen mellan The force och The dark side. The Last Jedi tar vid där den föregående filmen The Force Awakens (2015) slutade: Rey (Daisy Ridley) har funnit Luke Skywalker i hans tillflyktsort någonstans i galaxens utkanter och vill lära sig att hantera kraften hon har inom sig. På andra sidan galaxen kämpar de kraftig försvagade rebellerna under

Johan Olsson

stina.samuelsson@karlstadsstudenttidning.se

Möt Anna och Stina – två av våra skrivande medarbetare Vilka är det som arbetar med Karlstads studenttidning? I varje nummer möter du två personer med olika ansvarsområden som ser till att den tidning du håller i handen faktiskt kommer till.

En film om Sveriges bästa kompositör genom tiderna Karlstads studenttidnings Johanna Nilsson, Anna Dahlberg och Sara Tidhult har sett Ted och är imponerad över den vackra och gripande handlingen. att ta till sig. I efterhand uppstår tanken att detta är en film varje människa borde ta sig tiden att se - en film som är så vacker och gripande. Den frambringar känslor som skratt och gråt om varannat, och får tittarna att sugas in och känna med. Skådespelare som Adam Pålsson (i huvudrollen som Ted), Happy Jankell (i rollen som Lotta Ramel) och Peter Viitanen (i rollen som Kenneth Gärestad), medverkar i filmen.

Stina Samuelsson, krönikör: VAD PLUGGAR DU?

–Jag läser till ämneslärare på gymnasiet i ämnena svenska och samhällskunskap. Är tre år in i utbildningen.

Anna Dahlberg , skribent och PR-ansvarig: VAD PLUGGAR DU?

–Jag började min fjärde termin på programmet Kommunikation och PR nu efter jul.

VAD TITTAR DU HELST PÅ? – Vänner, om och om igen.

VAD LÄSER DU HELST?

– Jag och mina tjejkompisar har en bokklubb, LHBK. Det är kul att läsa de böckerna vi läser samtidigt.

VAD ÄTER DU HELST? – Sushi.

VAD DRICKER DU HELST? –Rödvin och kaffe.

ledning av general Leia (Carrie Fischer) mot imperiets hänsynslösa styrkor. Kommer Rey få Luke Skywalker att stötta rebellernas kamp och klarar rebellerna stå emot imperiets allt starkare motstånd? Star Wars: The Last Jedi innehåller allt som går att efterfråga. Det är välgjorda och fartfyllda rymdstrider, häftiga farkoster och spänning hela filmen igenom. Johnson har även, till viss del, lyckats synliggöra den inre kamp som alla människor bär inom sig mellan kärlek och hat, lojalitet och rädsla, mörker och ljus. Överlag får man som tittare det man förväntar sig av Star Wars: The Last Jedi. Däremot finns det några inslag som påverkar upplevelsen. Fokuset på att lyfta in komiska aspekter har i många fall förstört den stämning som byggts upp. I vissa delar av filmen kommer en "comic relief" var tjugonde minut, vilket man som tittare har lätt att tröttna på. Star Wars-filmerna brukar innehålla komiska avbrott, men dessa brukar vara mycket mer subtila och inte så framträdande som i The Last Jedi, vilket drar detta ner betyg något. Sammantaget är Star Wars: The last Jedi en film värd att se och med sina 152 minuter är filmen rätt trevlig men hamnar ändå i mitten segmentet, inte den bästa i Star Warsserien men verkligen inte den sämsta heller. Betyget blir 3 stabila studenttidningar av 5.

VAD TITTAR DU HELST PÅ?

Anna Dahlberg

–Skräp-tv (fåniga sitcoms exempelvis Brooklyn 99), Netflix (briljanta Dark och Black Mirror och skruvade Dirk Gentlys holistiska detektivbyrå är de senaste bingekollarserierna) och Rapport (missar aldrig 19.30-sändningen).

Sara Tidhult Johanna Nilsson

VAD LÄSER DU HELST?

– Ingenting. Tre terminer svenska med berg av kurslitteratur satte sina spår och jag är fortfarande inte återhämtad. I mitt tidigare liv var jag allätare.

VAD ÄTER DU HELST? – Chips.

VAD DRICKER DU HELST?

"Ted" är en verklighetsbaserad film om Ted Gärestad - en av Sveriges bästa kompositörer genom tiderna. Att relationen mellan Ted och hans bror Kenneth är själva centrumkärnan i filmen utspelar sig fort. Det märks också att Kenneth själv har varit med bakom kulisserna under filminspelningen, vilket gör filmen mer trovärdig och lättare

– Kaffe, folköl och coca-cola på burk.

KARLSTADS STUDENTTIDNING - FEBRUARI 2018

15


TRYCKERIET INFORMERAR KAUPRINT Skriv ut, kopiera och scanna själv via kauprint. UPPSATSER Tryck din uppsats hos oss! Du får en snygg inbunden uppsats med professionellt tryck. PERSONLIGA TRYCKSAKER Vi trycker både stort och smått, från vykort och foton till affischer och canvastavlor. Läs mer på kau.se/universitetstryckeriet eller besök oss i 4B 304

TRYCKERIET/TRYCKSAKSBESTÄLLNINGAR: tryckeriet@kau.se GRAFISK FORM/LAYOUT: layout@kau.se SKRIVARE/PAPERCUT: printsupport@kau.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.