__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

WAŻNE

Siewierz: Płatne parkowanie na rynku. Najdrożej w województwie Śląskim?

NUMER

8

ZAWIERCIE

IRZĄDZE

KROCZYCE

SZCZEKOCINY

WŁODOWICE

PILICA

ŻARNOWIEC

10 MAJ 2021

Jura - Informator Lokalny Nakład 12 000 egz.

OGRODZIENIEC

ŁAZY

PORĘBA

WIADOMOŚCI Z POWIATU

CHIŃCZYCY PRZEJMUJĄ ODLEWNIĘ? 2 kwietnia do UOKIK wpłynął wniosek od chińskiej firmy Meide Group. W piśmie zawarto informację o potencjalnym przejęciu kontroli nad Odlewnią Zawiercie. 9

WIADOMOŚCI Z ZAWIERCIA

NOWY KIEROWNIK REFERATU REWITALIZACJI 28 kwietnia 2021 roku wybrano nową Kierowniczkę

Referatu

Rewitalizacji.

Została nią Katarzyna Napieracz, zastąpi Jacka Pałuchę. Urząd Kierowniczki Referatu Rewitalizacji Pani Katarzyna ob-

TYM ŻYJE ZAWIERCIE

MOBILNE NOWOŚCI WJEŻDŻAJĄ DO ZAWIERCIA

jęła 1 maja. 6

INICJATYWY W ZAWIERCIU

ANNA KONARSKA NA CZELE NOWEJ INICJATYWY 8 marca miasto Zawiercie poinformowało o nowej inicjatywie skierowanej dla kobiet. Zawierciańskie Forum Kobiet, bo tak 6

nazywa się organizacja, będzie skupiona na rozwoju i pomocy.

4


2.

Kulisy pełnienia mandatu radnej Sejmiku Województwa Śląskiego WYWIAD

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TO DLA MNIE PRIORYTET Maria Materla Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

Maria Materla przybliża kulisy pełnienia mandatu radnej Sejmiku Województwa Śląskiego. W rozmowie z radną sejmiku wojewódzkiego Marią Materlą dowiemy się o charakterze pracy samorządowca na szczeblu wojewódzkim. Chciałbym, żeby na samym początku przybliżyła Pani naszym czytelnikom swoją działalność. Czym zajmują się radni na szczeblu wojewódzkim? Bardzo się cieszę, że padło takie pytanie. Rozmawiamy o tym w gronie samorządowców i zdajemy sobie sprawę, że istnieje swoisty deficyt wiedzy dotyczącej funkcjonowania sejmików wojewódzkich, ich kompetencji, obowiązków - w tym także samej roli radnych. Wybory kojarzą się w największym stopniu z wyborami parlamentarnymi, bądź lokalnymi dot. wójta, burmistrza czy prezydenta i rady miejskiej, a nie każdy zdaje sobie sprawę, że istnieją struktury pomiędzy wspomnianymi szczeblami władzy. Analogicznie, jest problem w odróżnianiu władzy samorządowej i centralnej, czyli rządowej. Co do zasady sejmik województwa uchwala strategię rozwoju danego województwa oraz wieloletnie programy w tożsamym z województwem regionie. Do wyłącznej właściwości sejmiku należy również uchwalanie regionalnego/wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego. Sejmik uchwala także programy wojewódzkie służące realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych. My - jako samorządowcy – musimy m.in. dbać o to, aby wiedza na temat tego, czym jest samorządność, była popularyzowana, rozpowszechniana i docierała do każdego pokolenia i grupy społecznej. To również część naszej pracy wynikającej z mandatu, czyli wymiernego wyrazu zaufania wyborców.

Numer zamknięto 14 maja 2021 r.

Wydawca Społeczna Grupa Medialna Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 31, Zawiercie

Redakcja

ul. Marszałkowska 31, Zawiercie

Sejmik Województwa Śląskiego To prawda, a jak pandemia wpłynęła na Waszą pracę w sejmiku wojewódzkim? Rok 2020 wymusił na nas zmiany w podejściu do wielu spraw. Zaczynając od bardzo prostej kwestii organizacyjnej, czyli sesji sejmiku województwa, które zawsze odbywały się stacjonarnie, a w dobie pandemii przestało to być możliwe. Na obradach, w sali posiedzeń, obecny był jedynie przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku oraz pojedyncze osoby. Pozostali radni obradowali zdalnie. Aktualnie jesteśmy w systemie hybrydowym, w którym uczestnicy mogą być obecni zdalnie lub stacjonarnie. Ja zdecydowanie wolę być na miejscu, dla mnie bezpośredni kontakt to podstawa budowania, rozwijania i podtrzymywania relacji międzyludzkich. Taki mam charakter. Chciałbym do tego nawiązać, ponieważ była Pani wieloletnim pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych. Czy to doświadczenie w sferze polityki społecznej wpływa teraz na pracę radnej? Cała moja praca zawodowa, nie tylko ta, która była związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale wcześniej również z sektorem bankowym, polegała na kontakcie z ludźmi. Piętnaście lat pracy w pomocy społecznej to ogromne doświadczenie, które teraz owocuje. Za-

Redaguje zespół Krzysztof Kluza Beata Pilis Martyna Urban Adrian Misiak

Reklama

reklama@jura24.pl, tel. 736-852-674

czynałam od najniższego szczebla, wraz z upływem lat nabierałam doświadczenia w pomocy lokalnej, dzielnicowej, ale jednocześnie przyjmowałam na swoje barki nowe ogólnomiejskie obowiązki i zadania. To mnie znacząco ukształtowało i służyło jako kompas w pracy dla społeczeństwa. Problemy ludzi znam od kuchni, ta wiedza i doświadczenie pozwalają mi w pracy samorządowca reagować adekwatnie do ludzkich potrzeb i oczekiwań. Wszak praca radnej polega również na słuchaniu wszystkich ludzi, nie tylko swoich wyborców. Co nie zmienia faktu, że od zawsze byłam związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązywanie problemów i niesienie pomocy w tej rozległej grupie to dla mnie priorytet. Dodam, że kaliber spraw, którymi się zajmowałam, był bardzo zróżnicowany. Począwszy od problemów, które można było załatwić przez telefon, aż do działań, które wymagały wieloletnich procedur administracyjnych z zaangażowaniem licznych organów. Zawsze udawało się rozwiązać dany problem, choć nie zawsze tak, jak wyobrażała to sobie druga strona, często nieznająca specyfiki przepisów prawa i zakresu oferowanej pomocy. Podobnie jest w pracy samorządowej, urok demokracji polega na tym, że spełnia się potrzeby większości, a nie oczekiwania absolutnie każdej jednostki. A skoro wspomnieliśmy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, to do-

Kontakt

redakcja@jura24.pl 736 860 129

Skład Karolina Górka

Druk

Polska Press sp. z o.o.

Jura24 Facebook @jura24.pl

Instagram portaljura24

YouTube jura24

dam, że niedawno powołaliśmy Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. Marszałek Chełstowski powierzył mi rolę przewodniczącej komisji wyborczej, której członkowie analizowali nadesłane kandydatury i ostatecznie dokonali wyboru radnych sejmikowych, którzy tworzą Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego I kadencji. Tu bardzo pomogło mi moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Myślę, że zwieńczeniem Pani pracy na rzecz niepełnosprawnych, ale nie tylko jest zaproszenie do grona członków-założycieli oraz rekomendacja do zarządu Instytutu Rozwoju Regionalnego Silesia. Jest mi niezwykle miło, ponieważ jest to docenienie mojej wieloletniej pracy na rzecz regionu. Instytut jest odpowiedzią na oczekiwania wielu środowisk. Znajdują się tam znakomici eksperci, w tym radni wojewódzcy. Ludzie młodzi również mają tam swoje miejsce, co niezwykle mnie cieszy i dodaje energii do działania. Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia to miejsce, które będzie wyrazem opinii o charakterze interdyscyplinarnym, przekrojowym, a takie podejście jest obecnie niezbędne, ponieważ rozpoczynamy niezwykle złożony okres transformacji regionu, zw. z kresem wydobycia węgla. Adrian Misiak

Klaster Innowacji Społecznych Facebook @klasterinnowacjispolecznych

Instagram klasterinnowacjispołecznych

YouTube

klaster innowacji społecznych


3.

Artykuł sponsorowany Reklama

DR NAWROT – CENTRUM WZROKU. TRADYCJA WPATRZONA W NOWOCZESNOŚĆ 21 maja w Zawierciu zostanie otwarte najnowocześniejsze w mieście centrum wzroku. Wywodzące się z blisko 50-letniej historii optycznej rodziny Nawrotów centrum będzie łączyć tradycję, wiedzę i doświadczenie z nowoczesną diagnostyką i terapią wzroku oraz współczesną modą okularową. Z twórcami tego miejsca dr. Pawłem Nawrotem i jego ojcem Leonardem rozmawialiśmy o ich autorskiej inicjatywie.

Dr Nawrot – Centrum Wzroku , ul. Al. Gen. Wł. Sikorskiego 8, Zawiercie

dr Paweł Nawrot

że obronił doktorat. Wzrok i widzenie to nasza pasja rodzinna, bo moja żona też jest optykiem.

dobór pomocy dla słabowidzących czy aplikację najbardziej zaawansowanych optycznie okularów i soczewek kontaktowych.

Najnowocześniejsze centrum wzroku w Zawierciu - co nowego oferujecie mieszkańcom?

Kiedy otwarcie Waszego centrum?

Optometrysta w DR NAWROT - CENTRUM WZROKU.

Czym jest „Dr Nawrot – Centrum Wzroku”? Nasze centrum wzroku to odpowiedź na potrzeby pacjentów w niemal każdym wieku, poszukujących dokładnej i nowoczesnej diagnostyki narządu wzroku i terapii widzenia, którzy do tej pory musieli czasem szukać pomocy w problemie wzrokowym poza Zawierciem. Drugą częścią naszej działalności jest duży, naturalnie oświetlony salon, oferujący oprawy marek optycznych, tzn. takich, które produkują właściwie tylko okulary. Leonard Nawrot: Jestem optykiem z prawie 50-letnim stażem. Cieszy mnie to, że syn rozwija to co stworzyłem. W tym celu ukończył studia magisterskie z optyki i optometrii na UAM w Poznaniu, gdzie tak-

Wzrok to najbardziej złożony ze zmysłów, a jego pełna diagnostyka możliwa jest dzięki współpracy między różnymi specjalistami tj. optometrystą, okulistą, optykiem i ortoptystą, którzy będą pracować w naszych gabinetach. Jeśli dołożymy do tego najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny jak choćby tomograf OCT (produkowany notabene przez zawierciański Optopol), topograf rogówki, funduskamerę czy biometr optyczny to żadna dysfunkcja wzroku nie zostanie przez nich pominięta. Z usług do tej pory trudno dostępnych w Zawierciu wprowadzamy system hamowania progresji krótkowzroczności u dzieci, terapię zeza i niedowidzenia,

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 10 - MAJ 2021

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Dni Otwarte, które odbędą się 21 maja w godz. 14:00 – 18:00 oraz 22

maja w godz. 10:00 – 14:00. Będzie to okazja, aby zapoznać się z naszą ofertą opraw okularowych i badań wzroku, a przy okazji otrzymać drobne upominki i oferty specjalne. Poza tym, każdy kto przyjdzie do nas do końca czerwca z tym wydaniem gazety, otrzyma 5% rabatu na dowolne przedmioty i usługi. Do zobaczenia! Adrian Misiak

Wnętrze nowego lokalu JURA24


4.

Wiadomości z Zawiercia POWIAT

ANNA KONARSKA NA CZELE NOWEJ INICJATYWY 8 marca 2021 roku miasto Zawiercie poinformowało o nowej inicjatywie skierowanej dla kobiet. Zawierciańskie Forum Kobiet, bo tak nazywa się organizacja, będzie skupiona na rozwoju i pomocy.

W

Konferencja Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Zawierciu

PREMIER GOWIN O NOWYCH MIESZKANIACH DLA ZAWIERCIA 7 maja 2021 roku odbyła się konferencja z udziałem Jarosława Gowina - wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii, Anny Korneckiej – wiceministra rozwoju, pracy i technologii, Bartłomieja Druzińskiego – prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Łukasza Konarskiego - prezydenta Zawiercia. Wydarzenie zostało zorganizowane w celu powołania nowej spółki SIM SMS, czyli Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (Śląsk, Małopolska, Świętokrzyskie). Nowo stworzony podmiot ma za zadanie wspomóc rynek mieszkalnictwa społecznego w Polsce i kreować warunki, które zwiększą dostęp do tanich mieszkań. Wydaje się, że w przyszłości mogą wyprzeć Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czyli popularne TBS’y. Jarosław Gowin zapytany o to, jak władze będą koordynować projektem, odpowiada:

Kluczowym atutem tego programu jest to, że 60 % wkładu będzie pochodziło z budżetu państwa. Możliwe, że ten procent zwiększy się do 80. Nie byłoby zainteresowania samorządowców gdyby było inaczej, ponieważ samorządowcy twardo stapiają po ziemi. Te pieniądze pozwolą na to, żeby w Zawierciu powstało ok. 150 mieszkań. Mam nadzieję, że ten program będzie się rozwijał i w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. Stworzyliśmy transparentne zasady przydziału tych środków.

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski mówił o tym, że:

Dzień Kobiet miasto poinformowało o powstaniu Zawierciańskiego Forum Kobiet. Organizacja ma na celu udzielenie pomocy paniom, które potrzebują wsparcia w obszarze w rozwoju, zarówno osobistego jak i zawodowego. Działalność ZFK będzie skupiać się na organizacji warsztatów, spotkań i szkoleń, planuje się także konsultacje z ekspertami. Nowa inicjatywa skierowana jest głównie dla kobiet w trudnej sytuacji – samotnych matek czy ofiar przemocy. Oczywiście Miasto podkreśla, że w ZFK może uczestniczyć każda przedstawicielka płci żeńskiej:

ZFK będzie miejscem, gdzie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Rodzina, dom, rozwój osobisty i rozwój zawodowy, rozrywki - to tylko niektóre tematy, które będą poruszane w ramach Forum. Koordynatorką Zawierciańskiego Forum Kobiet została żona prezydenta Anna Konarska. To ona przejęła piecze nad nową inicjatywą. Pozostałe koor-

dynatorki to: Dyrektor ARZ Katarzyna Mikuła oraz prezes Zawierciańskiego Uniwersytetu III Wieku Maria Grabowska. Warto wspomnieć o tym, że pismo Pani Marii było impulsem do powstania Forum. Koordynatorka ZFK Anna Konarska skomentowała jego aktualne działania:

Czekamy na możliwość spotkania stacjonarnego - forma online nie odzwierciedla w pełni naszej inicjatywy. Liczę na to, że Forum będzie inicjować wiele wydarzeń na różnych polach. My kobiety jesteśmy cały czas rozbiegane - dom, praca, akcje społeczne. W ZFK chcemy skupić wszystkie kobiety, które potrzebują motywacji i jeszcze większego impulsu do działania. Aktualnie do Forum zgłosiło się blisko 50 kobiet. Jak mówi Anna Konarska, rozpiętość wieku uczestniczek jest naprawdę duża. Oczywiście wiek w forum nie odgrywa żadnej roli, a wręcz przeciwnie, dzięki niemu kobiety będą mogły dzielić się wzajemnie nabytym doświadczeniem. Martyna Urban

Wszystko, co robimy, jest zgodne z przepisami prawa. Powołanie spółki oraz wszystkie kroki, które zostały podjęte, mają podstawę prawną. Obecna sytuacja jest jasna i przejrzysta i w związku z tym chciałbym przedstawić prezesa spółki Pana Grzegorza Noconia. Grzegorz Nocoń został prezesem nowego podmiotu. W trakcie konferencji wypowiadał się następująco:

To wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. To będzie pomnik, który zostanie, ponieważ tych mieszkań nikt nie zburzy. Będą służyć mieszkańcom podmiotów tworzących spółkę. Proszę o to, żebyście wszyscy trzymali za mnie kciuki, a efekty poznamy w niedalekiej przyszłości.

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 10 - MAJ 2021

Adrian Misiak

Zawierciańskie Forum Kobiet JURA24


5.

Projekty społeczne realizowane w powiecie zawierciańskim Z ŻYCIA KLASTRA

ROZMOWA Z NAJMŁODSZYM CZŁONKIEM ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

W

marcu br. Klaster Innowacji Społecznych postanowił pójść z duchem czasu i stworzyć własny podcast. Skupia się on na uschematyzowaniu wiedzy z zakresu polityki i samorządu. Jak dotąd w rozmowach wziął udział m.in. Piotr Czarnojańczyk i to on będzie bohaterem tego artykułu. Piotr Czarnojańczyk z wykształcenia jest prawnikiem. Od 2015 roku współtworzy Klaster Innowacji Społecznych jako Członek Zarządu. Piotr pełni również funkcję nieetatowego Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Jak wyglądała jego droga na to stanowisko? Dzięki swoim szerokim działaniom społecznym w powiecie zawierciańskim został dostrzeżony przez lokalnych działaczy samorządowych. Zainteresowanie jego osobą przerodziło się w zaproszenie do udziału w wyborach samorządowych w 2018 roku. Ówczesny wiceprezydent Zawiercia, a aktualnie prezydent – Łukasz Konarski w 2017 roku zaprosił Piotra Czarnojańczyka do udziału w swojej kampanii samorządowej: prezydenckiej i do rady miasta. Członek Zarządu Klastra Innowacji Społecznych zgodził się wziąć udział, bo jak mówi:

Piotr Czarnojańczyk - Członek Zarządu Powiatu w rozmowie z Ma-

Pracowałem już od początku studiów w ramach różnych działalności i jakby nie

Piotr Czarrnojańczyk startował w wyborach w 2018 roku, niestety nie zdobył

ciejem Szostakiem poruszył temat jednostki samorządowej, jaką jest powiat. Podczas dyskusji zdradził nam także sekrety Zawiercia.

Piotr Czarnojańczyk w podcaście ,,Po co nam państwo?’’

patrzeć działalność prawnicza jest również społeczną. Uznałem, że warto to pokazać szerszemu gronu odbiorców, na poziomie lokalnym i spróbować swoich sił w samorządzie, który jest naturalną drogą rozwoju dla każdego społecznika.

mandatu. Jak wiemy, Łukasz Konarski wygrał wybory, a w ramach kontynuowania współpracy prezydent zaproponował Piotrowi Czarnojańczykowi współpracę jako Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Jednym z sekretów, które zdradził nam w rozmowie to fakt, że jest najmłodszą osobą pełniącą tę funkcję w historii powiatu - w tym

roku ukończy dopiero 30 lat. W rozmowie Piotr porusza również problem zaangażowania społecznego młodych ludzi. Podkreśla, że powinniśmy „odczarować samorząd”. Według Członka Zarządu to ważna jednostka, która determinuje większość spraw lokalnych, takich jak architektura, czyste powietrze, czy również stan dróg, który dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego jest istotną kwestią. Piotr Czarnojańczyk podczas dyskusji podkreślił, że jego zdaniem więcej młodych osób powinno angażować się w sprawy administracji publicznej. Uważa, że aktywny udział w życiu samorządu pozwoli młodemu pokoleniu zrozumieć: Po Co nam Państwo, a dodatkowo pokaże, jak w rzeczywistości funkcjonuje nasz kraj. Podcast: Po co nam Państwo, jest dostępny dla słuchaczy w serwisie Spotify, a także na Google Podcast oraz Apple Podcast. Oczywiście znajdziecie go także na stronie Klaster Innowacji Społecznych. Zachęcamy Was do odsłuchania wszystkich odcinków!

Martyna Urban

#STAYATHOME - JAK TO BYŁO W ZAMKNIĘCIU? Dominika Oleksy Koordynator projektu #StayAtHome

„Zostań w domu” to inicjatywa międzynarodowa, która będzie okazją do wymiany doświadczeń, które zdobyliśmy podczas lockdownu.

K

ażdy z nas poczuł to na własnej skórze - zmiana o 180 stopni. Przez wybuch pandemii wirusa COVID-19 zostaliśmy zamknięci w domach i odcięci od innych. I do tego trzeba było się dostosować. Niektórym wyszło to lepiej, innym trochę gorzej. Właśnie dlatego powstała inicjatywa #StayAtHome. Młodzież z Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Bułgarii, Włoch, Grecji i Polski wymieni się między sobą swoimi doświadczeniami zebranymi w czasie loc-

kdownu. Będziemy dyskutować o dobrych nawykach, o tym jak radziliśmy sobie z nową formą edukacji, z nudą, ograniczeniem do wirtualnych kontaktów z rówieśnikami oraz o tym, jak odnaleźć się w rzeczywistości, gdy wszystko wróci do normy. Podczas ośmiodniowej wymiany zaprezentujemy jak wyglądała sytuacja w każdym z naszych krajów, weźmiemy udział w interaktywnych warsztatach ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, edukacji i marketingu, na których dowiemy się w jaki sposób skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom i realizować kampanie społeczne. Oprócz tego dowiemy się co nieco o każdym kraju, który będzie miał swoich reprezentantów w wymianie. Podczas wieczorków

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 10 - MAJ 2021

międzykulturowych pokażemy sobie nawzajem swoją kulturę, przedstawimy tradycje i zwyczaje panujące w naszych krajach, zaprezentujemy tradycyjne tańce i muzykę oraz poczęstujemy się narodowymi specjałami, które zwykle nakrywają stoły w naszych domach. Na podstawie odbytych dyskusji i warsztatów nagramy 60-sekundowe filmiki edukacyjne, kóre każdy z nas przetłumaczy na swój język ojczysty. Powstałe materiały będziemy promować w naszych krajach, dlatego, jeśli chcecie zobaczyć efekty naszej pracy, śledźcie nas na Facebooku -> Klaster Innowacji Społecznych! Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus Plus. Dominika Oleksy

Dominika Oleksy - Koordynatorka projektu #StayAtHome

JURA24


6.

Co nowego w Zawierciu? ZAWIERCIE

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE POJAWIŁY SIĘ W ZAWIERCIU W Parku Miejskim Zawiercie pojawiły się elektryczne hulajnogi. W jazdach testowych wzięła udział młodzież, seniorzy, ale i włodarz miasta – Łukasz Konarski. Mieszkańcy tego dnia testowali nowy sprzęt. W czerwcu planowane jest wprowadzenie kolejnej mobilnej nowości.

Katarzyna Napieracz - Kierownik Referatu Rewitalizacji

NOWY KIEROWNIK REFERATU REWITALIZACJI 28 kwietnia wybrano nową Kierowniczkę Referatu Rewitalizacji. Została nią Katarzyna Napieracz, zastąpi ona Jacka Pałuchę. Stanowisko Kierowniczki Referatu Rewitalizacji Pani Katarzyna objęła 1 maja. 1 maja Katarzyna Napieracz objęła stanowisko Kierowniczki Referatu Rewitalizacji. Tym samym zastąpiła Jacka Pałuchę. Katarzyna Napieracz to specjalistka w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi i kulturalnymi, zwłaszcza dotyczącymi dziedzictwa. Działaczka edukacyjna i społeczna.

P

ani Katarzyna Napieracz jest absolwentką Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury. Zajmuje się szeroko pojętym dziedzictwem materialnym i niematerialnym – głównie jako koordynatorka projektów. Tworzyła koncepcje strategiczne projektów upowszechniających wiedzę o dziedzictwie lokalnym, kulturze, historii. Zarządzała projektami międzynarodowymi, ogólnopolskimi i lokalnymi. W Narodowym Instytucie Dziedzictwa była odpowiedzialna za koordynację ogólnopolską Europejskich Dni Dziedzictwa – najstarszej i jednej z największych imprez społeczno-kultu-

rowych w Europie – w ramach których, każdego roku, tylko w Polsce, odbywa się ponad tysiąc wydarzeń w kilkuset miejscowościach.Katarzyna Napieracz interesuje się miastem takim, które jest przyjazne mieszkańcom, otwarte na ich różne potrzeby, zachowujące zabytki i tożsamość. Jako asystentka posła do Parlamentu Europejskiego organizowała międzynarodowe konferencje z cyklu „Miasto – Zarządzanie Miastem”, podczas których architekci, urbaniści, specjaliści od zarządzania i samorządowcy z całego świata, dyskutowali nad kierunkami rozwoju miast w przyszłości.

W weekend w Parku Miejskim pojawiły się elektryczne hulajnogi. Mieszkańcy bardzo entuzjastycznie zareagowali na mobilną nowość. Miasto od razu zostało zasypane pytaniami na ich temat, dlatego na Facebooku Miasta Zawiercie pojawił się post z następującą treścią:

W weekend w naszym mieście pojawiły się hulajnogi elektryczne i zasypujecie nas pytaniami w tej sprawie. To pojazdy od blinkee.city Zawiercie, a szczegółowe informacje na temat korzystania z nich znajdziecie na stronie blinkee.city/ pl. Dziś w Parku Miejskim Zawiercie w testowych jazdach brali udział mieszkańcy, w tym m.in. seniorzy i młodzież.

Firma udostępniająca hulajnogi, czyli blinkee.city została stworzona przez trzech przyjaciół, pasjonatów nowych tech-

Fot. Miasto Zawiercie nologii i jednośladów. Interes powstał 8 marca 2017 roku w Warszawie. Tego dnia na ulice miasta wyjechało pięć testowych skuterów. Już po trzech miesiącach liczba ta wzrosła do 50 sztuk! Pierwsze elektryczne hulajnogi weszły na rynek w kwietniu 2019 roku. Aktualne dane wykazują, że przedsiębiorcy mają ich około 5 tysięcy. Właściciele firmy blinkee. city rozmieścili swoje towary w 9 krajach europejskich, m.in. w Hiszpanii, Czechach, Chorwacji i Węgrzech. 23 kwietnia oficjalnie hulajnogi pojawiły się w Zawierciu. Ich aktualna liczba to 40, organizatorzy nie zaprzeczają, że ich liczba może wzrosnąć. Łukasz Konarski zapowiedział, że w czerwcu w mieście poja-

wi się kolejna mobilna nowość, mowa tu o kolobeżkach. Pojazd jest połączeniem roweru i hulajnogi. Dzięki wspólnej inicjatywie Prezydenta i Radnego Dariusza Kurka, w mieście powstanie ich wypożyczalnia. Za projekt będzie odpowiadał OSiR Zawiercie. Rok 2021 dla Zawiercian zapisze się pod znakiem innowacji i rozwoju. Mieszkańcy pobliskich miast mogą pozazdrościć elektrycznych hulajnóg i kolobeżek. Jaki projekt będzie następny na celowniku Łukasza Konarskiego? Tego dowiemy się niebawem.

Martyna Urban

Katarzyna Napieracz z wykształcenia jest politolożką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest Turcja. Prywatnie lubi podróże, koncerty oraz interesuje się historią sztuki i architekturą.

Martyna Urban

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 10 - MAJ 2021

Źródło: Fanpage Łukasza Konarskiego

JURA24


7.

Materiał promocyjny OGŁOSZENIE

Oddział Położniczo-Ginekologicznego i Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka

PORODY WRÓCIŁY DO ZAWIERCIA O godz. 13.05, 2 marca na zawierciańskiej porodówce przyszła na świat Maja - pierwsze dziecko, które urodziło się po roku przerwy w funkcjonowaniu oddziału spowodowanej pandemią oraz prowadzonym remontem. Porodówka Szpitala Powiatowego w Zawierciu zyskała nie tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim lepsze wyposażenie i wzmocniony zespół oddziałów: Położniczo-Ginekologicznego i Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka. Wszystko po to, aby przyszłym mamom i ich nowo narodzonym dzieciom zapewnić komfort i bezpieczeństwo.

Porodówka Szpitala Powiatowego w Zawierciu POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I INTYMNA ATMOSFERA Całkowitą metamorfozę przeszedł m.in. trakt porodowy. Dwie osobne sale porodowe, w tym sala porodów rodzinnych, zapewniają intymną atmosferę, a nowy sprzęt zakupiony przez szpital znacznie rozszerzył wachlarz możliwości przy wyborze formy porodu. Do dyspozycji pacjentek jest m.in. łóżko porodowe umożliwiające przyjmowanie pozycji wertykalnych i wanna porodowa. Spełniająca najwyższe normy bezpieczeństwa sala cięć cesarskich pozwala na natychmiastowe zakończenie porodu w przypadku wystąpienia komplikacji. Każda sala wyposażona jest w stanowisko do resuscytacji noworodka. Nowością są także systemy monitorowania – zarówno pacjentek na sali porodowej, jak i noworodków oraz scentralizowany system monitorowania i nadzoru okołoporodowego, umożliwiający równoległe monitorowanie wielu pacjentek, co usprawnia pracę personelu medycznego oraz zmniejsza ryzyko niedotlenienia okołoporodowego noworodków.

WSPÓŁPRACA Z KATOWICKIMI KLINIKAMI Do zespołu dołączyli lekarze z katowickich klinik i szpitala w Myszkowie oraz doświadczone położne. Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym kieruje Andrzej Sosnowski, a wśród personelu lekarskiego znaleźli się też: Dariusz Typel, Jarosław Kobos, Dagmara Makowska-Mainka, Katarzyna Chmaj, Zbigniew Wudarczyk i Jarosław Cichoń oraz Michał Poński, który pracuje również w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Na oddziale noworodków ordynatorem została Jolanta Koclęga-Bryndal. Kadrę tworzą również lekarki: Dorota Kaim-Hagar, Małgorzata Wysokowska oraz Svetlana Kozera-Simonova, pracującą również w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Oddziałowymi są Panie z GCZD Irena Ostaszewska i Joanna Gawinek. Zawierciańska placówka zawarła także porozumienia z Kliniką Ginekologii i Położnictwa UCK oraz Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka GCZD. Dzięki współpracy, w przypadku powikłanej ciąży, kobiety i ich nowo narodzone dzieci wymagające wysoko specjalistycznej opieki będą miały zapewnioną natychmiastową pomoc w szpitalach o najwyższym stopniu referencyjności.

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 10 - MAJ 2021

PORODY RODZINNE NAWET W PANDEMII Obecność osoby bliskiej przy porodzie to ogromne wsparcie dla mamy, dlatego dla personelu oczywiste było, że mimo pandemii porody rodzinne będą się odbywały. Również kangurujący tatusiowie są mile widziani. Kontakt „skóra do skóry” jest dla noworodka niezwykle ważny. Powinien rozpocząć się zaraz po porodzie i trwać nieprzerwanie przez dwie godziny. W przypadku cięcia cesarskiego kangurowanie początkowo odbywa się na życzenie z udziałem osoby bliskiej, a następnie po przewiezie-

niu mamy do sali położniczej - przez mamę. Na oddziale pojawił się także pokój laktacyjny. Każda mama może też liczyć na profesjonalną pomoc doradcy laktacyjnego. Modernizacja Oddziału Położniczo - Ginekologicznego wraz z Oddziałem Noworodków to część projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 20142020. Koszt remontu i wyposażenia to ponad 3,7 mln zł, z czego prawie 1,7 mln zł to środki własne szpitala.

Szpital Powiatowy w Zawierciu

JURA24


8.

Nowinki i wydarzenia z Powiatu Zawierciańskiego GMINY

JAK ZAWIERCIAŃSKIE RESTAURACJE PRZYGOTOWAŁY SIĘ DO OTWARCIA? 15 maja 2021 roku zgodnie z planem luzowania obostrzeń, rząd zezwolił na otwarcie gastronomii z zastrzeżeniem, że restauracje mogą być czynne tylko na zewnątrz, czyli w tzw. ogródkach. Jak przygotowały się zawierciańskie lokale?

O

ficjalnie w najbliższą sobotę nastąpi otwarcie lokali gastronomicznych. Na początek rząd zgodził się na otwarcie ogródków restauracji. Natomiast 29 maja br. lokale będą mogły być również otwarte w środku. W ramach tego hucznego i wesołego otwarcia branży gastronomicznej zapytaliśmy właścicieli najpopularniejszych lokali w Zawierciu, jak przygotowali się do tego dnia.

KAWIARNIA PUKAWKA

To niesamowite miejsce mieści się przy ulicy Niedziałkowskiego 27/03. Pukawka serwuje swoim gościom kawę najwyższej jakości, oczywiście w 100% arabicę. Oprócz tego w lokalu można zjeść także pyszne ciasta, śniadania oraz lunche. Nazwa kawiarni powstała na cześć

rzeźb, które wznosił artysta - Carl Fredrik Reuterswärd, w hołdzie dla swojego zamordowanego przyjaciela - Johna Lennona. Mężczyzna został zastrzelony, a w ramach manifestacji sprzeciwu wobec przemocy artysta tworzył rzeźby. Zdjęcie najsłynniejszego rękodzieła mieści się właśnie na ścianie kawiarni. Zapytaliśmy właściciela Pukawki, jak lokal przygotowuje się do otwarcia:

Niedawno zaczęliśmy przygotowania, ponieważ wcześniej nie pozwalała nam na to pogoda. Odświeżamy nasz ogródek, choć jest niewielki, to goście go uwielbiają. Szykujemy się także, do większej modernizacji, natomiast ona skończy się dopiero w czerwcu. Nasz ogródeczek pomieści około 15 osób, które poczęstujemy pyszną kawą mrożoną, deserami lodowymi oraz innymi pysznościami.

Restauracja Riva oraz kawiarnia Pukawka w Zawierciu

Właściciel opowiedział nam także, że obrót kawiarni spadł praktycznie do zera. Tylko kawa na wynos pomagała utrzymać biznes. Dlatego właściciel kieruje te słowa do czytelników:

Cieszmy się wspólnie tym, że w końcu się otwieramy, ale róbmy to z głową, żeby to otwarcie trwało jak najdłużej.

RESTAURACJA RIVA

Lokal Riva to pizzeria, gdzie możesz poczuć się wyjątkowo dobrze. Restauracja została urządzona w ciepłym i przytulnym klimacie. Idealnie sprawdzi się jako miejsce na szybki lunch, ale także na biesiadę z przyjaciółmi. W Rivie oczywiście zjemy pizzę, ale także zupy, makarony, jak i sałatki. Zapytaliśmy właścicielkę restauracji, jak wyglądają przygotowania:

Otwieramy w sobotę nasz ogródek i ogromnie się z tego cieszymy! Przewidujemy nowe menu dla naszych gości. We wtorek otworzyliśmy lodziarnię z lodami świderkami, punkt będzie otwarty niezależnie od ogródka. Nasz obrót w czasie pandemii spadł o ponad 70%, dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich naszych gości! 15 maja w sercu zawiercian zapisze się jako specjalna data - po ponad pół roku, gastronomia nieśmiałym krokiem otworzy swoje drzwi dla klientów. Niezależnie od panującej tego dnia atmosfery, uczcijmy go z głową, aby za kolejne sześć miesięcy nie powtórzył się scenariusz sprzed roku. Martyna Urban

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W SIEWIERZU Rynek w Siewierzu 19 kwietnia został objęty strefą płatnego parkowania. W planach pierwsza godzina miała być bezpłatna, niestety decyzją Wojewody Śląskiego uchwała w tej sprawie została odrzucona.

S

trefa płatnego parkowania w Siewierzu ma swoje konkretne zasady. Przede wszystkim obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-17.00. Kierowcy są zobowiązani do wykupienia biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń (parkomatów). Stawki za postój są określone – 3 zł za pierwszą godzinę, 3,5 zł za drugą, 4,20 zł za trzecią i 3 zł za czwartą. Rada Miejska przyjęła uchwałę na prośbę mieszkańców, według których parkujące tam auta oszpecały krajobraz i zastawiały piękny rynek:

Zgodnie z wolą mieszkańców, od 19 kwietnia br. na Rynku w Siewierzu będzie funkcjonować strefa płatnego parkowania. Celem wprowadzenia strefy jest zwiększenie rotacji samochodów parkujących na Rynku. Reakcja mieszkańców na wprowadzenie strefy była wręcz przeciwna. Dlatego postanowili oni opublikować petycję w

sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu, dotyczącej strefy płatnego parkowania. Petycję podpisało aktualnie ponad 300 osób. W tej sprawie wypowiedział się również prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz – Tomasz Dzierżanowski:

Rynek jest strefą wspólną wszystkich mieszkańców, uważam, że tego typu decyzje powinny być konsultowane w sposób jawny i transparentny. Przy wyznaczaniu strefy płatnego parkowania warto również brać pod uwagę możliwość współpracy z organizacjami, których grunty można przeznaczyć na parkingi nieopodal centrum. Takie rozwiązanie powinno zadowolić wszystkie strony dyskusji. Jak zakończy się ta sprawa? Tego dowiemy się niebawem. Martyna Urban

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 10 - MAJ 2021

Zdzisław Banaś - Burmistrz Miasta i Gminy JURA24


9.

Co dalej z Odlewnią w Zawierciu? ZAWIERCIE

CHIŃCZYCY PRZEJMUJĄ ODLEWNIĘ? monopolistą na produkowane wyroby. Na czas I Wojny Światowej zakład został wstrzymany, wznowiony został w 1920 roku. Firma cały czas się rozwijała i eksportowała produkty na skalę światową m.in. do Turcji, Bułgarii, Egiptu, Indii, czy Peru. W 1936 roku fabryka stała się Spółką Akcyjną o kapitale zakładowym - 2,3 milionów ówczesnych złotych.

EE Odlewnia Zawiercie

W

kwietniu 2021 roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek od firmy Meide Group z siedzibą w Chinach w mieście Meigui. W piśmie zawarto informację o potencjalnym przejęciu kontroli nad Odlewnią Zawiercie przez chińskiego inwestora. Zagraniczna firma tłumaczy, że działa w tej samej branży, co Odlewnia. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkowaniem kompleksowych rozwiązań dla dziedzin ochrony przeciwpożarowej, czy wodociągów. Jakie działania w kierunku przejęcia podjął już chiński koncern? Na początku kwietnia do UOKiK wpłynął wniosek chińskiej firmy Meide Group:

Ogłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru przejęcia przez Meide Group Co., LTD. z siedzibą w Hrabstwie Pingyin, Jinan, Prowincji Szantung przy Meide Street nr 1 w mieście Meigui w Chinach („Meide”) wyłącznej kontroli nad Odlewnią Zawiercie Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu („Odlewnia”) oraz pośrednio przejęcia kontroli nad Omega Soft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu („Omega”), która jest bezpośrednio, wyłącznie kontrolowana przez Odlewnię. Przejęcie wyłącznej kontroli nad Odlewnią przez Meide będzie polegać na nabyciu przez Meide – 100% akcji (odpowiadających 100% łącznej liczby głosów na walnym

EE Odlewnia Zawiercie S.A.

zgromadzeniu akcjonariuszy) Odlewni.

Wnioskodawca tłumaczy, że jest przedsiębiorstwem high-tech, które zapewnia kompleksowe rozwiązanie dla dziedzin ochrony przeciwpożarowej, wodociągów, gazu i energii elektrycznej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu łączników i zaworów w przemyśle płynów. Produkty wyprodukowane przez koncern mają szerokie zastosowanie handlowe, przemysłowe i infrastrukturalne. Natomiast działalność Grupy Meide jest skupiona przede wszystkim na produkcji i sprzedaży łączników z żeliwa ciągliwego, łączników z wykładziną z tworzywa sztucznego, łączników z powłoką z tworzywa sztucznego, łączni-

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 10 - MAJ 2021

ków przeciwpożarowych i łączników gazowych, łączników z żeliwa sferoidalnego, łączników rowkowanych z wykładziną z tworzywa sztucznego, łączników rowkowanych z powłoką z tworzywa sztucznego, łączników z żeliwa szarego, łączników z brązu, łączników ze stali nierdzewnej, zaworów i akcesoriów do zaworów. Obecnie Odlewnia Zawiercie jest kontrolowana przez spółkę holdingową Supra Investments S.A. z siedzibą w Katowicach. Historia Odlewni Zawiercie jest naprawdę długa i bogata, dlatego warto ją przypomnieć. Powstała ona w 1886 roku, a została założona przez Ernesta Erbe. Początkowo przybrała kształt niewielkiej kuźni, przekształconej 6 lat później w zakład produkujący białe żeliwo ciągliwe. Firma stała się

Po II Wojnie Światowej „Fabryka Łączników i Wyrobów Lano – Kutych Ernest Erbe” została objęta Tymczasowym Zarządem Państwowym. Zakład cały czas powiększał nakład swoich wyrobów. W 1948 roku połączył się z okolicznym zakładem „Ferrum”, otrzymując nazwę „Odlewnia Żeliwa Ciągliwego i Wytwórnia Łączników”. Natomiast w 1995 roku spółka otrzymała nazwę obowiązującą do teraz, czyli „Odlewnia Żeliwa S.A”. w Zawierciu. Przez ponad wiek odlewnia była w rękach polskich przedsiębiorców. Jej obecny zakład kapitałowy szacowany jest na prawie 21 milionów, niestety obecnie jej losy są niepewne. Czy przejęcie odlewni będzie oznaczało zmiany w stanie zatrudnienia zakładu? Jaki będzie kierunek zmian przyszłego potencjalnego właściciela? Ile osób zostanie zwolnionych? Te pytania na razie pozostają bez odpowiedzi, ponieważ Odlewnia nie komentuje sprawy i nie udziela informacji

Martyna Urban

JURA24


10.

Dawne dzieje powiatu zawierciańskiego HISTORIA

GORĄCY OPÓR W OKUPOWANYM ZAWIERCIU Najważniejszym zadaniem organizacji „Płomień” było redagowanie i kolportowanie gazety, która ukazywała się pod tym samym tytułem. Pismo redagował Edmund Nowacki, student prawa. Organizacje stworzono również, aby pomóc młodzieży zagrożonej wywozem na roboty do III Rzeszy. Jej członkowie pomagali poszkodowanym w wyniku nazistowskich represji, a zwłaszcza rodzinom osób aresztowanych. „Płomień” podejmował działania obstrukcyjne, utrudniające rządy okupanta w mieście.

W latach 1939-1940 w Zawierciu funkcjonowała tajna organizacja “Płomień”. Była rodzajem „kulturalnego” oporu. Wydawała gazetę i niosła pomoc potrzebującym.

Wywodzili się oni z różnych środowisk: pedagogicznego, uczniowskiego i innych. Można powiedzieć, że należeli do niej ludzie związani z Wacławem Chrzanowskim, dyrektorem szkoły handlowej. Organizacja działała przez niespełna rok. Jej kres przyniosły masowe aresztowania z 18 września 1940 roku. Pojmano wtedy około 100 osób.

P

ierwsze egzemplarze „Płomienia”, wydawanego od października 1939 roku, ukazywały się co dwa tygodnie. Na potrzeby dystrybucji przygotowano wtedy 50 sztuk. Było to pismo rozpowszechniające informacje niedostępne dla mieszkańców. Na początku informowano o sytuacji międzynarodowej, czerpiąc wiadomości z zagranicznych radiostacji. Na język polski przekładali je m.in. Henryk Markowski i Zdzisław Piotrowski. Natomiast lokalna informacja z miasta i powiatu była dostarczana przez osoby związane z organizacją „Płomień”. Nakład uległ zwielokrotnieniu do kilku-

fantazją i wigorem. W konsekwencji nie udało się zachować tajemnicy działania w konspiracji. Organizacja “Płomień” była tworzona przez kadrę pedagogiczną i uczącą się młodzież w Szkole Handlowej przy ulicy Kościuszki 14 w Zawierciu. Została ona powołana w październiku 1939 roku, czyli na samym początku niemieckiej okupacji. Skupiała w swych szeregach miejscowych patriotów.

Zarys monograficzny Zespołu Szkół im. Oskara Langego, 1934-2004 set sztuk. Gazeta zwiększyła swój zasięg i regularność. Trafiała do mieszkańców: Kromołowa, Łaz, Poręby i Wysoki. Od grudnia 1939 roku wydawano jeden egzemplarz tygodniowo, który trafiał do

wyżej wymienionych miejsc. Mimo, iż historia organizacji nie trwała długo, jest ona przykładem „kulturalnego” oporu w Zawierciu. Organizacyjnie przedsięwzięcie nie stało na wysokim poziomie, a tajemnica przegrywała z młodzieńczą

Później liderzy organizacji - Wacław Chrzanowski, Fryderyk Bereza oraz Edmund Nowicki zostali skazani na karę śmierci. Wacław Chrzanowski wyrokiem Trybunału Ludowego w Berlinie został zgilotynowany. Krzysztof A. Kluza

LOSY ZAMKU BĄKOWIEC W SKARŻYCACH Czy znacie historię dawnego średniowiecznego zamku Bąkowiec? Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy powstała pierwotna warownia w tym miejscu, ale pierwszy raz zamek „Bancowecz”, jak go wówczas nazwano, był wzmiankowany w 1390 roku.

P

rawdopodobnie wieś z posiadłością już od początku XIV wieku należała do rodziny Toporczyków. Przypuszcza się, że prowadzili oni rabunkowy proceder, za co Władysław Łokietek odebrał im ziemię i przekazał ją w 1327 roku klasztorowi w Mstowie. Zamek powstał na planie nieregularnego wieloboku na skale Tygrys. Na dziedziniec warowni prowadziła kamienna brama, której pozostałości przetrwały do dzisiaj. Na zamek można było się dawniej dostać tylko pieszo dzięki pomostom i drabinom. Od strony wschodniej znajdował się stożkowy nasyp ziemny z owalną basztą i suchą fosą. Mury obronne zbudowane były z dopasowanych kamieni wapiennych, a półkoliste baszty znajdujące się w narożnikach miały pełnić funk-

cję obserwacyjną i obronną. Mimo że, Bąkowiec ze względu na swoje położenie i liczne fortyfikacje był nie do zdobycia w średniowieczu, to tak naprawdę w historii nie odegrał on ważnej roli, a przez wieki był zapomniany i popadał w ruinę. Zamek przez wieki przechodził z rąk do rąk. Na przełomie XV i XVI wieku posiadłość przeszła w ręce rodziny Włodków. To za ich czasów powstał nowy, murowany zamek. O nim wspomina dokument z 1531 roku, kiedy to już posiadłość miała kolejnego właściciela Piotra Zborowskiego. Od XVII wieku zamek był w ruinie. Przez kolejne stulecia, aż do XIX wieku Bąkowiec należał do rodziny Heppenów. W 1927 roku wzgórze z ruinami zostały zakupione przez architekta Witolda Daniele-

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 10 - MAJ 2021

wicza Czeczetta. W kolejnych latach wybudował on dom, wykorzystując pozostałości murów zamkowych. Budynek wyróżniał się znacznie swoją formą od reszty wzgórza. Po II wojnie światowej willa została zakupiona przez Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, które ulokowały tam ośrodek wypoczynkowy z wyciągiem narciarskim i kawiarnią. W 1961 roku ruiny zamkowe przeszły konserwacje, a sześć lat później zostały wpisane do rejestru zabytków. W 1999 roku ośrodek został zakupiony przez firmę KEM z Dąbrowy Górniczej, która do dziś organizuję tam imprezy, a odwiedzający oprócz malowniczych ruin zamku mają do dyspozycji basen, stok narciarski, czy stadninę koni. Kamil Iwanicki

Zamek Bąkowiec w Skarżynach JURA24


11.

Kultura i sport w powiecie zawierciańskim Powiat

LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW MISTRZEM ROZGRYWEK? Patryk Wnuk - Finalista z Włodowic

FINALISTA Z WŁODOWIC Zaledwie 20-letni chłopak z Włodowic wspiął się na szczyt swojej raczkującej kariery wokalnej. 17 kwietnia 2021 roku zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Ludomira Różyckiego. Jak mówi, sam jest zaskoczony tym wyróżnieniem.

P

atryk Wnuk urodził się we Włodowicach 16 marca 2001 roku. Jak wspomina, w jego domu zawsze było dużo muzyki. W pewnym momencie jego rodzice zauważyli, że chłopiec jest uzdolniony muzycznie. Dlatego starali się organizować dla niego czas tak, aby zabawy zawierały elementy nauki pod kątem materii dźwiękowej. W wieku 4 lat chłopiec trafił do Michała Gębali. Wirtuoz uczył Patryka podstaw, czyli np. rozróżniania nut, gry na pianinie oraz wzbudził w nim miłość do muzyki. Podczas niektórych lekcji doskonalili umiejętności wokalne, poprzez śpiew utworków dla dzieci. W gimnazjum nr 1 w Zawierciu chłopiec zapisał się do chóru szkolnego, prowadzonego przez Barbarę Czajkowską. Nauczycielka dostrzegła w chłopcu predyspozycje muzyczne i zaczęła nad nim pracować. Oprócz tego pan Patryk zapisał się na śpiew do Leopolda Stwarza. Pewnego razu koleżanki pana Patryka zaproponowały, aby jechał z nimi do Państwowej Szkoły Muzycznej w Katowicach im. M. Karłowicza. Młodzieniec od razu się zgodził. Los chciał, że został tam przyjęty. Edukacje w szkole muzycznej młodzieniec wspomina w następujący sposób:

Od podszewki zobaczyłem, co to jest muzyka. To nie tylko nuty i śpiewanie, ale to także zaplecze o

charakterze edukacyjnym. Świadomość muzyczna i harmoniczna utworów jest równie ważna.”

Wielkim autorytetem dla pana Patryka jest profesor Benon Maliszewski, który jest licencjonowanym nauczycielem śpiewu. Jakiś czas później pan Patryk pojechał na Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Młodzieniec przeszedł w nim do drugiego etapu. Z ponad 100 osób wytypowano 25, w tym właśnie Patryka Wnuka. W końcu doszedł do finału, dzięki czemu mógł zagrać z Orkiestrą Łódzką w Teatrze Wielkim. 17 kwietnia 2021 roku Patryk Wnuk zajął III miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Ludomira Różyckiego. Jak mówi, było to dla niego bardzo duże zaskoczenie, nie spodziewał się, że jego talent zostanie doceniony w całej Polsce przez tak zacną komisję. Młody chłopak zmierza do tego, aby zostać prawdziwym muzykiem: „Chciałbym pokazywać ludziom, że muzyka klasyczna jest piękna i warta słuchania. Chcę być takim artystą, który zaciekawi, zainspiruje oraz zmotywuje”. Serdecznie gratulujemy Panu Patrykowi i życzymy mu, aby kolejne jego kroki w karierze muzycznej, były równie proste i przynosiły wymierne efekty. Martyna Urban

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 10 - MAJ 2021

LKS Źródło Kromołów

Rok 1946 to powstanie LZS „Kromołów”. Mecze rozgrywano na boisku obok ówczesnej szkoły podstawowej przy ulicy Siewierskiej i Piaskowej zwanej „górkami”. W rozmowie z trenerem Bogdanem Szadkowskim rozmawiamy o najbliższych planach Klubu. Rozmawiamy dzisiaj z trenerem drużyny LKS Źródło Kromołów Panem Bogdanem Szadkowskim. Panie trenerze, jak przygotowywaliście się do kolejnej rundy rozgrywek? Myślę, że tak jak większość klubów musieliśmy stawić czoła różnym problemom. My zaczęliśmy dość późno, ponieważ start nastąpił 3 lutego. Niektóre drużyny zaczęły przygotowania nieco wcześniej. Wszystko przebiegało zgodnie z planem do czasu przerwania naszych rozgrywek z powodu kolejnej fali koronawirusa. Przerwa w rozgrywkach trwała prawie miesiąc i uważam, że to tu był największy problem. Podtrzymanie wyników naszych przygotowań wypracowanych wcześniej. Byłem przekonany, że już nie wznowimy rozgrywek. Okazało się jednak, że mecze zostały odwieszone. Co sprawia Wam największy problem w rozgrywkach i przygotowaniach? Dużym problemem są kontuzje i kartki. Poza tym dysponujemy

ograniczoną liczbą zawodników. Mamy co prawda drugą drużynę, która gra w B klasie, ale to są chłopcy, którzy muszą się jeszcze ograć, aby zasilić drużynę w lidze okręgowej. Cieszymy się, że mamy swoich ambitnych wychowanków, którzy ciężko trenują, żeby stać się częścią drużyny. Wracając do przygotowań, to na pewno dużym ułatwieniem byłby brak przerwy spowodowanej pandemią. Nie mogę jednak narzekać, ponieważ po czterech meczach mamy trzy zwycięstwa i jeden remis. Przeciwnicy byli groźni, GKS Katowice czy MKS Mysłowice to drużyny, w których znajdują się gracze z bogatą przeszłością ligową. Na co kładliście największy nacisk podczas przygotowań, biorąc pod uwagę fakt, że musieliście się zmierzyć z ograniczeniami wynikającymi z pandemii? W okresie zimowym skupiamy się w głównej mierze na zwiększaniu siły fizycznej, jeżeli tego się nie przepracuje, to

nie ma mowy o efektach. Z tym bywało różnie, ponieważ wiem, że nie zawsze wszyscy zawodnicy mogli stosować się do planów treningowych. Ćwiczyliśmy również wykonywanie stałych fragmentów gry. Natomiast tak jak wspomniałem, gdybyśmy nie przetrenowali tego miesiąca, nie moglibyśmy liczyć na pozytywne rezultaty, tak się jednak nie stało. Na tle innych drużyn wyglądamy naprawdę solidnie, mam nadzieję, że to się nie zmieni w przyszłości. Jak się Pan odniesie do awansów wielu drużyn, które zasiliły aktualną ligę okręgową? Nie jest tajemnicą, że będziemy mieli także sporą grupę spadkową. Obecna okręgówka jest bardzo silna. Zawodnicy w grupie mistrzowskiej nie grali niżej niż w 4 lidze, to świadczy o poziomie tych rozgrywek. My jesteśmy skupieni na utrzymaniu się w lidze okręgowej. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli zagramy dobrze najbliższe trzy mecze, to będziemy mogli bezpiecznie się utrzymać, to jest nasz cel. Adrian Misiak JURA24


12.

Felieton POWIAT

opozycja totalna, merytoryczna, czy konstruktywna. O ile w powiecie w zdecydowanej większości mamy do czynienia z opozycją konstruktywna i merytoryczną, to w mieście już na plan pierwszy wysuwa się postępowanie charakterystyczne dla opozycji totalnej. Największym tego uzasadnieniem, wydaje się być sprawa produkcji paliwa RDF, gdzie w zasadzie zgodzono się co do kierunku gospodarowania odpadami, ale… żeby nie ten prezydent, co prawda konkretne sformułowanie nie wybrzmiało, ale odczucie było właśnie takie. Najbardziej zaskakująca wydaje się być co sesyjna „wymiana uprzejmości” pomiędzy przewodniczącą, a prezydentem. Wyraźnie nie ma tam chemii, ale czy musi być? Moim zdaniem NIE! Współpracować

Starosta Powiatu Zawierciańskiego - Gabriel Dors

można z osobami, które nie muszą być naszymi przyjaciółmi, co prawda współpraca z osobami niechętnymi sobie jest utrudniona, ale nie niemożliwa, potrzeba jest tylko dobra wola. W połowie kadencji ja takiej woli nie widzę, zarówno ze strony prezydenta, jaki przewodniczącej. Na sesjach wygląda to tak, jakby utarczki słowne sprawiały im przyjemność, a dla większości mieszkańców, wygląda to jak zabawa dzieci w piaskownicy. Według mnie, powtarzam według mnie piłeczka jest po stronie prezydenta, wiem żeby porozumieć się potrzebna jest wola obu stron. Na tę wolę liczę nie tylko ja, ale przede wszystkim miasto, mieszkańcy i turyści również. Gabriel Dors

FELIETON: ROLA OPOZYCJI W SAMORZĄDZIE Co to jest opozycja? Jaka jest rola opozycji w samorządzie? Jakie są sposoby działania opozycji? Najkrócej rzecz ujmując, opozycja to grupa ludzi wewnątrz rady lub poza nią, mająca odmienne poglądy niż organ wykonawczy, czyli wójt, burmistrz, prezydent, czy starosta. Termin „opozycja” oznacza przeciwieństwo, antagonizm, w naszym rozumieniu jest to krytykowanie działań organu wykonawczego, czyli wójta, burmistrza, prezydenta, czy zarządu.

W

samorządzie w miarę sprytny wójt, czy burmistrz może szybko przekonać do siebie radę, ale już prezydentowi jest trudniej, podobnie jak staroście. Taki stan rzeczy wynika ze sposobu wyborów radnych, czyli zależny jest od wielkości samorządu. W małych

samorządach radni wybierani są w okręgach jednomandatowych i w zasadzie mogą szybko „ulec namowom” wójta, czy burmistrza. Radni wybierani z list, przeważnie reprezentują ugrupowania lub komitety konkurencyjne do prezydenta, czy starosty, a uzyskanie i utrzymanie większości zależne jest od ich zdolności do zawierania i podtrzymywania sojuszy. Krytyka organu wykonawczego przez opozycję może przybierać różne formy, może być totalna na zasadzie „nie, bo nie”, merytoryczna „nie, ponieważ…” lub konstruktywna „nie, ponieważ… ale uważamy, że należałoby...” Takie postępowanie determinuje określenie z jaką opozycją mamy do czynienia, czy jest to

KRZYŻÓWKA

1 W czasie okupacji niemieckiej zwana była: Alte Markt-Strasse 2 Jego nazwiskiem nazwano szkołę podstawową w Irządzach

1. 2.

3 Kawiarnia w parku im. A. Mickiewicza w Zawierciu 4 Dzielnica Poręby, dawniej znana z kuźnic... 5 Gdzie miała siedzibę najdłużej działająca w powiecie Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna?

3. 4. 5. 6.

6 Jedno z sołectw gminy Żarnowiec, które zostało założone w XIV w.

7.

w lesie...

8.

7 Kto wybiera Prezydenta Miasta Zawiercie? 8 Ulica, na której mieściła się jedna z bram do getta w Zawierciu 9 Gdzie stał Pałac Komorowskich?

9. 10.

10 Jeden z symboli Łaz INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 10 - MAJ 2021

JURA24

Profile for Jura24.pl

Numer 10  

Numer 10  

Profile for jura24.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded