Jura24

Page 1

WAŻNE

Darmowa pomoc dla niepełnosprawnych w Zawierciu!

4

NUMER

12

ZAWIERCIE

IRZĄDZE

KROCZYCE

SZCZEKOCINY

WŁODOWICE

PILICA

ŻARNOWIEC

SIERPIEŃ 2021 Jura - Informator Lokalny Nakład 12 000 egz.

OGRODZIENIEC

ŁAZY

PORĘBA

POMOC DLA SAMORZĄDÓW

POLSKI ŁAD DLA GMIN Minister Michał Cieślak zorganizował konferencję prasową w sprawie sytuacji polskich samorządów oraz rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie. Program zakłada m.in. poprawę funkcjonowania lokalnej polityki.

3

LOKALNE INICJATYWY

TYSIĄCE ZŁOTYCH DO ROZDANIA Konkurs FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023 wspiera rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego. Realizacja oddolnych inicjatyw jest możliwa dzięki mikrograntom o wysokości od 1000 do 5000 złotych. WIADOMOŚCI Z ZAWIERCIA

TYM ŻYJE ZAWIERCIE

ZAWIERCIE WALCZY O TAŃSZY PRĄD

6

KIEDY OTWARCIE WORDU W ZAWIERCIU? Otworzenie Wojewódzkiego Oddziału Ruchu Drogowego w Zawierciu jest na ostatniej prostej. Zawarto porozumienie między Dyrektorem WORD w Katowicach a lokalnymi przedstawicielami władz. Już wkrótce 2

w naszym mieście będzie można przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.

8


2.

Klastry Energii - wywiad z Wojciechem Płachetką, koordynatorem Klastrów Energii WYWIAD

C

KLASTRY ENERGII - CZY W ZAWIERCIU BĘDZIE TAŃSZY PRĄD?

złonek Zarządu Rady Powiatu Zawierciańskiego, Piotr Czaronojańczyk wyszedł z inicjatywą założenia Zawierciańskiego Klastra Energii. Klastry Energii są nową formułą wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej i energii cieplnej na terenie gminy. Jest to rozwiązanie prawne specjalnie dedykowane dla społeczności lokalnej, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli cieszyć się niższymi rachunkami za wykorzystanie prądu i ciepła. Uroczyste powołanie Zawierciańskiego Klastra Energii sp. z o.o. miało miejsce 27 lipca 2021 r. Jego członkami-założycielami byli: Miasto Zawiercie, Zakład Gospodarki Komunalnej, Spółdzielnia Socjalna Śląskie Zielone, Klastry Energii, Zakład Komunikacji Miejskiej, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wojciech Płachetka, koordynator Klastrów Energii, przybliżył nam szczegóły tej inicjatywy oraz opowiedział jakie korzyści będzie mogła czerpać lokalna społeczność z wprowadzanych zmian. Panie Wojciechu czy mógłby Pan opowiedzieć naszym czytelnikom, czym są Klastry Energii i jak wpłyną na lokalną społeczność? Aktualnie mamy do czynienia z energetyką promienistą, w układzie słońca. Istnieje jedna duża elektrownia, a sieci energoelektryczne przesyłają prąd do wszystkich odbiorców. Klaster Energii jest to nowy model o charakterze wyspowym, w którym wielu odbiorców prądu staje się jednocześnie jego producentami.

Uroczyste powołanie Klastrów Energii w Zawierciu Czy będzie to korzystne rozwiązanie dla mieszkańców regionu? Oczywiście, Klastry Energii to najprostszy i najbardziej korzystny system rozsyłania energii. Rozwiązanie to przyniesie korzyści finansowe mieszkańcom, którzy jednocześnie nie odczują żadnych negatywnych skutków zmian przy codziennym funkcjonowaniu. W tym układzie energia jest wytwarzana w wielu lokalnych źródłach. Dzięki czemu można łatwiej dopasować jej zużycie do potrzeb odbiorców w regionie. Nawiązując do finansów mieszkańców, czy zmiany zaproponowane przez Piotra Czarnojańczyka są spowodowane zapowiadanymi podwyżkami cen prądu?

Według specjalistów za wzrost cen energii odpowiada głównie podniesienie cen pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. System proponowany przez Pana Piotra Czarnojańczyka jest odpowiedzią na planowane podwyżki, jednocześnie jest to innowacyjne rozwiązanie, które pozwoli na osiąganie korzyści mieszkańcom produkującym energię. Pozwoli to wspierać lokalną społeczność, zamiast opierać się na wielkich korporacjach. Dotychczas osoby posiadające instalację fotowoltaiczną mogły oddawać całą energię do sieci energoelektrycznej lub pobierać jej nadwyżki w momencie, gdy produkowali jej za mało. Niestety, od 1 stycznia nie będzie już takiej możliwości. W obecnym systemie będą oni zmuszeni sprzedawać wytworzoną energię tzw. większym graczom. Dlaczego rynek, w którym osoby fizyczne sprzedają energię większym graczom nie jest dobrym rozwiązaniem?

Podpisanie porozumienia ws. Zawierciańskiego Klastra Energii

Numer zamknięto 30 sierpnia 2021 r.

Wydawca Społeczna Grupa Medialna Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 31, Zawiercie

Redakcja

ul. Marszałkowska 31, Zawiercie

Redaguje zespół Krzysztof Kluza Krzysztof Ostapowicz Adrian Misiak Karolina Górka Ada Duda

Reklama

reklama@jura24.pl, tel. 736-852-674

Przysłowiony ”Pan Kowalski” jest za słabą jednostką pod względem ekonomicznym, aby negocjować ceny z ogromnymi firmami, takimi jak Tauron. Osoby fizyczne wchodzące w skład Klastra Energii nie będą już traktowane jako pojedyńcze jednostki, tylko część czegoś większego. Dzięki temu będą mogły sprzedawać swoje nadwyżki energii po korzystniejszej cenie.

Kontakt

redakcja@jura24.pl 736 860 129

Skład Karolina Górka

Druk

Polska Press sp. z o.o.

Jura24 Facebook @jura24.pl

Instagram portaljura24

YouTube jura24

Czy oznacza to, że prąd będzie droższy dla kupujących? Wręcz przeciwnie! Jest to dobre rozwiązanie dla obu stron. Lokalne przedsiębiorstwo bądź urząd kupi prąd taniej niż od elektrowni, a właściciele małych instalacji fotowoltaicznych sprzedadzą tę energię po korzystniejszej cenie. Oprócz tego będą mogli skorzystać z dodatkowych dofinansowań i benefitów ze sfery budżetowej. Czy właściciele małych instalacji fotowoltaicznych mogą już w tym momencie przyłączyć się do Zawierciańskiego Klastra Energii? Obecnie nasze spółki komunalne przygotowują projekty inwestycyjne. Wraz z ekspertami staramy się znaleźć rozwiązania, które pomogą zmniejszyć koszty związane z pozyskiwaniem energii oraz zapewnić rozwiazania ułatwiające mieszkańcom produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne. Nadwyżki energii planujemy odsprzedawać po atrakcyjnej cenie obiektom użyteczności publicznej. Czeka nas również spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy zgłaszają chęć uczestnictwa w Klastrze.

Krzysztof Ostapowicz

Klaster Innowacji Społecznych Facebook @klasterinnowacjispolecznych

Instagram klasterinnowacjispołecznych

YouTube

klaster innowacji społecznych


3.

Pomoc dla samorządów w ramach Polskiego Ładu WIADOMOŚCI

POLSKI ŁAD WSPOMOŻE LOKALNE GMINY Minister ds. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Michał Cieślak zorganizował konferencję prasową w sprawie sytuacji polskich samorządów. Zebrani poruszali tematy rozwiązań zawartych w projekcie Polskiego Ładu, który zakłada m.in. poprawę funkcjonowania lokalnej polityki. Nasz powiat był reprezentowany przez Prezydenta Miasta Zawiercie – Łukasza Konarskiego

W

e wtorek, 10 sierpnia, odbyła się konferencja prasowa Ministra ds. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Michała Cieślaka. Na spotkaniu poruszono tematy związane z sytuacją polskich samorządów w świetle rozwiązań zawartych w projekcie Polskiego Ładu. Jak Minister zaznaczył na swoim Twitterze:

Zorganizowałem tę konferencję na wniosek samorządowców oburzonych słowami i postawą Pana Prezydenta (Rafała Trzaskowskiego przyp. red.) Minister podkreślił, że wynagrodzenia lokalnych polityków muszą zostać urealnione. Aktualna sytuacja zmusza specjalistów do odchodzenia z samorządów ze względu na zbyt niskie zarobki. Powoduje to również, że młodzi ludzie preferują branże bardziej dochodowe niż administracja państwowa. Polski Ład wychodzi naprzeciw tej sytuacji. Planowane podwyżki pensji dla samorządowców mają przyciągnąć więcej wykwalifikowanych specjalistów do urzędów. Dzięki temu poprawi się funkcjonowanie gmin, a co za tym idzie standard życia wszystkich obywateli. Propozycje zawarte w przygotowanym programie wpłyną na poziom zarobków pracowników sfery budżetowej w naszym powiecie. Z samorządów zostanie zdjęty obowiązek finansowania oświaty, a to przełoży się na długo oczekiwane podwyżki pensji nauczycieli. Mimo tego, że polityka lokalna w Polsce wciąż wymaga

Konferencja prasowa Ministra ds. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Michała Cieślaka kilku kosmetycznych zmian, samorządy w ostatnim czasie znajdują się w bardzo dobrej sytuacji. Podczas konferencji Michał Cieślak podkreślił, że tylko w tym roku przyznano im 70 mld złotych na rozwój – w postaci ponadprogramowych dotacji oraz subwencji. Potwierdzeniem tych słów mogą być miliony dotacji, które otrzymał powiat zawierciański na początku tego lata. Łukasz Konarski był jednym z przedstawicieli władzy samorządowej, która towarzyszyła Ministrowi podczas konferencji. Wraz z innymi przedstawicielami władzy lokalnej mógł opowiedzieć o najbardziej palących problemach mieszkańców gmin oraz o tym, jak wielkie nadzieje pokładają w proponowanych w Programie Polskiego Ładu zmianach.

Takie spotkanie było potrzebne samorządowcom. To my jesteśmy najbliżej mieszkańców i wiemy, czego potrzebują. Fundusze, jakie otrzymaliśmy jako gmina, były bardzo potrzebne. Zaczęły powstawać nowe inwestycje, z których bardzo się cieszę. Takie działania były dotychczas bardzo utrudnione w mojej gminie, bo brakowało nam pieniędzy na wkład własny. Teraz możemy się rozwijać. Nie mogę wypowiadać się za duże miasta, ale w mojej gminie propozycje Polskiego Ładu pozwolą na budowę podstawowych rzeczy: kanalizacji, oświetlenia, wodociągów... My nie chcemy złotych

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 12 - SIERPIEŃ 2021

krawężników — mówiła nam Henryka Król, Wójt Gminy Suchy Dąb w woj. Pomorskim.

Każda zmiana powoduje pewien naturalny niepokój. Również reformy proponowane w Polskim Ładzie mogą powodować podobne poruszenie. Z moich obserwacji wynika, że duże samorządy mają się mimo wszystko łatwiej. Małe gminy często trwają w poczuciu krzywdy, Rząd próbuje tę sytuację naprawić. Myślę, że jest to spora szansa dla mniejszych samorządów. Mam nadzieję, że będą się one mogły lepiej rozwijać, przez to, że ludzie dostaną większą ilość środków. Projekt oceniam pozytywnie, mam nadzieję, że dzięki tym propozycjom ludziom będzie łatwiej – Sławomir Kowalczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec najmniejszego miasta w Polsce, woj. Świętokrzyskie.

Bardzo potrzebna konferencja. Samorządy mają niezwykle dużo potrzeb, oczekiwania mieszkańców są ogromne. Cieszę się, że taki program powstaje, mam nadzieje, że również samorząd gminy Wodynie skorzysta z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Złożyliśmy już wnioski na łączną kwotę blisko 8 mln zł. Chcemy inwestować w zróżnicowane projekty, takie jak infrastruktura drogowa, infrastruktura wodno-kanalizacyjna czy budowa boiska… Cieszy fakt, że są to zmiany, które będą dofinansowane w ogromnym procencie. W tym przypadku wkład własny samorządów, zwłaszcza takich małych samorządów, jaki między innymi ja reprezentuje, będzie nieznaczny, co sprawi, że będziemy mogli te inwestycje w końću realizować – Wojciech Klepacki, Wójt Gminy Wodynie w woj. Mazowieckim. Krzysztof Ostapowicz

Łukasz Konarski podczas konferencji JURA245.

Nowe inicjatywy w powiecie zawierciańskim POWIAT

SENIORZE WYRAŹ SWOJE ZDANIE! Przestrzeń publiczna gmin nie jest aktualnie przystosowana dla seniorów. Ograniczenia fizyczne połączone z brakiem odpowiedniej infrastruktury bardzo utrudniają starszym osobom funkcjonowanie w naszych miastach. Z pomocą przychodzi Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów, której celem jest ułatwienie życia osobom w podeszłym wieku. Klaster Innowacji Społecznych Organizator inicjatywy

W

iększość społeczeństwa nie posiada wiedzy na temat tego, jak bardzo przestrzeń publiczna gmin wpływa na życie osób starszych. Od infrastruktury gminnej zależy m.in. to, jak często będą ulegać oni wypadkom oraz to, czy w ogóle będą decydowali się na wychodzenie z domu. Brak dostosowanej przestrzeni naraża starszych na serię upokorzeń i urazów. Oprócz tego wciąż zmieniające się ulice miast, w których znajdują się setki reklam, mogą wywołać dezorientację i efekt agubienia się seniorów. Kolejnym problemem jest

brak dostępu do toalet publicznych. Ludzie w podeszłym wieku często unikają przyjmowania płynów, kiedy przebywają poza domem – w obawie przed niespodziewanymi procesami fizjologicznymi. Trzeba pamiętać, że brak odpowiedniego nawodnienia organizmu może powodować wiele długotrwałych komplikacji zdrowotnych. Aby seniorzy mogli w pełni korzystać z przestrzeni publicznej powstała inicjatywa Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów. Jej celem jest aktywizacja osób starszych w lokalnej polityce urbanistycznej. W każdej z 10 gmin powiatu zawierciańskiego zostanie zorganizowany spacer badawczy z udziałem osób powyżej 60 roku życia. Uczestnicy spaceru będą mogli wskazać miejsca, które wymagają najpilniejszych zmian. Po identyfikacji

Lokalna Mapa Potrzeb Seniorów 2019 - seniorzy z Milanówki

problemów zostanie stworzona dokumentacja zdjęciowa wraz z kwestionariuszem potencjalnych zmian. Dzięki tym działaniom powstanie Mapa Potrzeb Seniorów, która będzie zawierała zarys całej gminy z miejscami wymagających modyfikacji. Na podstawie Mapy, podczas specjalnie zorganizowanych warsztatów, sporządzona będzie petycja do władz samorządowych. Ponadto lokalni politycy dostaną zaproszenie do otwartego spotkania, gdzie każdy z mieszkańców gmin powiatu zawierciańskiego będzie mógł podjąć z nimi dialog. Organizatorem wydarzenia jest Klaster Innowacji Społecznych – grupa śląskich organizacji zajmujących się re-

alizacją projektów społecznych i operatorskich głównie w obszarze edukacji, cyfryzacji oraz polityki międzynarodowej. Projekt Klastra Innowacji Społecznych „Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów” dofinansowany jest ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Pamiętajmy o tym, że proces starzenia dotyczy nas wszystkich. Odpowiadając dzisiaj na potrzeby seniorów, tworzymy lepszą przyszłość dla nas samych. W razie zaintersowanie inicjatywą prosimy o kontakt telefoniczny 32 630 43 19. Krzysztof Ostapowicz

CO ZROBIĆ, ABY WAKACJE NIE PRZERODZIŁY SIĘ W KOSZMAR?

D

Nieodpłatny Punkt Porad Prawnych

zieci wracają do szkół, ale niektórzy mają urlop dopiero w planach! Na co należy uważać, aby Last Minute nie stało się wakacyjnym koszmarem? Zazwyczaj cena podróży zagranicznej obejmuje przelot, noclegi w hotelu, wyżywienie oraz ubezpieczenie turystyczne. Wynika to z faktu, że organizatorzy wycieczek są prawnie zobowiązani do ubezpieczenia uczestników wyjazdu w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Prawo jednak nie precyzuje, co dokładnie powinno znaleźć się na polisie oraz ile powinna wynosić suma ubezpieczenia. Biura podróży decydują się zwykle na zagwarantowanie podróżnym jedynie podstawowego wariantu ubezpieczenia, zapewnia-

jącego minimalny zakres ochrony. Koszty leczenia, wynoszą wtedy najczęściej od 5 000 do 15 000 euro. Natomiast rekomendowana suma ubezpieczenia na terytorium Europy wynosi 30 000 euro. Sam koszt transportu powrotnego do kraju z użyciem specjalistycznego sanitarnego samolotu to cena ok. 10 000 euro. Kwota ta nie obejmuje pobytu w szpitalu i kosztów leczenia. Informacją, z której nie wszyscy podróżni zdają sobie sprawę, jest fakt, że ubezpieczenia w pakiecie wakacyjnym nie zawsze obejmują wszystkie grupy podróżnych. Niektóre polisy nie gwarantują pokrycia kosztów leczenia osób powyżej 65 roku życia oraz osób cierpiących na choroby przewlekłe. Jeżeli nieświadomi podróżni zdecydują się na wycieczkę bez dodatkowego ubezpieczenia, mogą ponieść wysokie koszty leczenia. Ubezpieczenia turystyczne, zapewniane przez biura podróży, mają w większości przy-

padków bardzo wąski zakres zastosowania. Nie zapewniają ochrony w przypadku zgubienia lub kradzieży bagażu oraz podczas uprawiania sportów ekstremalnych. Istotne jest, żeby przed zakupem wycieczki uzyskać pełne informacje od organizatora na temat zakresu ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczenie nie będzie wystarczające, warto rozszerzyć polisę turystyczną i dostosować ją do swoich potrzeb. Nieodpłatny Punkt Porad Prawnych w Szczekocinach realizowany jest w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2232 ze zm.) przy udziale Powiatu Zawierciańskiego. Porady prawne udzielamy telefonicznie, pod numerem: 32 450 71 22. .

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 12 - SIERPIEŃ 2021

Milena Kubas

Źródło: Nieodpłatny Punkt Porad Prawnych w Szczekocinach

JURA24


6.

Zdobądź do 5000 zł i zrealizuj swój pomysł, który przyczyni się do poprawy jakości życia Twojej społeczności! POWIAT

TYSIĄCE ZŁOTYCH DO ROZDANIA W RAMACH ŚLĄSKIE LOKALNIE POZNAJCIE POMYSŁY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI

Joanna Łempicka Koordynatorka FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023

K

onkurs FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023 organizowany przez Klaster Innowacji Społecznych wspiera rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego w realizacji oddolnych inicjatyw. Dzieje się to przez przyznawanie mikrograntów wysokości od 1000 do 5000 złotych na realizację inicjatyw mających na celu wspierać lokalną społeczność. W zeszłorocznej edycji dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wsparliśmy 123 grantobiorców, 64 grupy nieformalne, 59 organizacji i tysiące osób, przekazując 600 000 złotych na realizację mikroprojektów społecznych i rozwój instytuacjonalny organizacji. Joanna Łempicka, koordynatorka konkursu opowiedziała nam, w jaki sposób można uzyskać dotację na realizację swoich pomysłów.

Jakie jest główne założenie FIO Śląskie Lokalnie? FIO Śląskie lokalnie 2021-2023 to inicjatywa, która ma na celu wsparcie grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych. W konkursie rozdajemy środki w postaci mikrograntów wysokości od 1000 do 5000 złotych. Chodzi nam o to, żeby wspierać małe lokalne inicjatywy oraz młode organizacje, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Dzięki uzyskanym dotacjom uczestnicy konkursu mają

M

Zdjęcia z projektu społecznego „Ostatni Dar” możliwość zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w lokalnej społeczności oraz wyjść naprzeciw ich potrzebom. Mówiła Pani o tym, że do projektu mogą się zgłaszać grupy nieformalne i młode organizacje. Czy są jeszcze jakieś warunki uczestnictwa ? Do FIO Śląskie Lokalnie mogą się zgłosić młode organizacje pozarządowe, których siedziby znajdują się na terenie województwa śląskiego oraz każdy pełnoletni mieszkaniec Śląska z przynajmniej dwójką znajomych. Załóżmy taką sytuację... znajduję dwójkę znajomych, którzy chcą wziąć udział w projekcie. Zakładamy grupę nieformalną i co dalej? Sama grupa nieformalna nie wystarczy. Najważniejszy jest pomysł! Pomysł, który wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność! Jednym z zeszłorocznych laureatów konkursu była Fundacja Seniorlive, która zgłosiła się do nas z projektem „Bezpieczeństwo i aktywność seniorów oraz osób potrzebujących zmian w życiu”. Organizatorom udało się zaktywizować osoby starsze w życiu społecznym. Zrealizowano dla nich różnego rodzaju kursy. Np.: z języka angielskiego, szydełkowania, oraz obsługi komputera i Internetu. Wiele osób pyta, jakie są formalne kryteria oceny projektów uczestników.

tem formalnym i merytorycznym. Granty zostaną przyznane inicjatywom, które uzyskają największą ilość punktów. Oceniana będzie trafność projektu, spójność i racjonalność działań, wpływ na rozwój lokalnej społeczności lub podmiotu zgłaszającego, potencjalne rezultaty projektu, promocja działań oraz zgodność z założeniami inicjatywy FIO Śląskie Lokalnie. Gdzie można zgłosić się do konkursu lub uzyskać więcej informacji? Informacje można uzyskać za pośrednictwem naszej strony internetowej fioslaskie.com oraz śledząc naszą stronę na Facebooku (Śląskie Lokalnie - małe granty FIO). Wszelkie pytania mogą Państwo kierować na infolinię konkursu, pod numerem telefonu: 579650968 lub mailowo na adres: kontakt@fioslaskie.com. Krzysztof Ostapowicz

aturzyści z Bielskiej Szkoły Przemysłowej postanowili przekonać społeczeństwo do idei transplantacji, której towarzyszy wiele negatywnych mitów i przekonań. Wymyślili projekt społeczny Ostatni Dar, podczas którego przeprowadzali wywiady z biorcami narządów. Porozmawiali również z koordynatorem transplantacyjnym, który wyjaśnił, kto może zostać dawcą oraz nagrali reklamę społeczną. Osoby występujące w spocie, były ponadto uczestnikami „sztafety życia”, w której klasyczną pałeczkę zastąpiły pluszowe organy.

G

rupa nieformalna Aktywnie Trzy we współpracy z Fundacji „Dr Clown” przeprowadzili warsztaty w ramach projektu „Wytwórnia z serca” dla podopiecznych mieszkania treningowego w Sosnowcu, w którym mieszkają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy warsztatów wykonali przepiękne lasy w słoiku

N

auczyciele z ZSO 5 Gliwice stworzyli Spokodajnię, czyli strefę dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Celem jest wsparcie dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach, które potrzebują miejsca, w który mogą odpocząć od nadmiaru bodźców.

W jaki sposób oceniane będą projekty zgłoszone do konkursu? Zdjęcia z projektu społecznego ,,Spokodajnia”

Każdy wniosek będzie oceniony pod ką-

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 12 - SIERPIEŃ 2021

Zdjęcia z projektu społecznego ,,Wytwórnia Serca” JURA24


7.

Pociągiem z Zawiercia na lotnisko! ZAWIERCIE

Dworzec kolejowy w Zawierciu

W

ZMIANY NA DWORCU KOLEJOWYM W ZAWIERCIU!

ielu mieszkańców z niecierpliwością oczekują możliwości dojazdu do samego lotniska Katowice Airport.Właśnie zakończył się kolejny etap tej inwestycji. Działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom województwa śląskiego dojazdu pociągiem do lotniska trwają nadal. Właśnie zakończone zostały prace torowe na łącznicy nr 705 oraz wiadukcie. Według planów Spółki już w przyszłym miesiącu rozpoczną się prace na odcinku Tarnowskie Góry – Pyrzowice Lotnisko. Zmieni się również stacja kolejowa w Zawierciu. Aktualnie większość prac skupiona jest na trasie między lotniskiem a Siewierzem. Teraz właśnie na tym odcinku skoncentrowane są działania spółki PKP. Według informacji udostępnionych prasie przez Katarzynę Głowacką z zespołu prasowego PKP S.A. W tym miejscu zabudowywane są słupy trakcyjne i budowany jest tor. Prace trwają również w stacji Zawiercie, Pyrzowice Lotnisko i Siewierz. Budowane jest Lokalne Centrum Sterowania w Siewierzu. Według planów Spółki już w przyszłym miesiącu rozpoczną się prace na odcinku Tarnowskie Góry – Pyrzowice Lotnisko. Zmieni się również stacja kolejowa w Zawierciu. Polskie Linie Kolejowe PKP S.A. ogłosiły przetarg na wykonanie prac w tym rejonie. Mają tam zostać zamontowane nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które zastąpią dotychczasowe, przekaźnikowe urządzenia. Wymiana pozwoli na usprawnienie zarządzania ruchem kolejowym

i zwiększy bezpieczeństwo podróży. Kolejarze będą kierować ruchem z nowego budynku nastawni. Do współpracy z systemami cyfrowymi przystosowany zostanie układ torowy i sieć trakcyjna na stacji. Aby były możliwe takie zmiany, potrzebne jest wybudowanie sygnalizatorów świetlnych. Zarządzanie ruchem kolejowym będzie sprawniejsze, co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie ryzyka zdarzeń na kolei i zapewni większą punktualność pociągów. Zmianą, która najprawdopodobniej bardziej rzuci się w oczy podróżnym, będzie przebudowa peronów. Na stacji Zawiercie zaplanowano wymianę płyt na peronach. Ma to ułatwić funkcjonowanie podróżującym. Dodatkowo peron przy budynku dworca zostanie wydłużony w kierunku przejścia podziemnego i skrócony od strony nastawni (zachowana zostanie jego długość 400 m). Ma to być podyktowane bezpieczeństwem i wygodą użytkowników stacji. Aby usprawnić komunikację na stacji kolejowej, wykonany zostanie chodnik prowadzący do peronu od ul. Grunwaldzkiej i Spacerowej. Oczekujący na pociąg z pewnością będą zadowoleni z planów zabudowy dwóch poczekalni otwartych z ławkami dla pasażerów. Stacja Zawiercie to jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w woj. śląskim. Jej znaczenie jest bardzo istotne zarówno w ruchu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, jak i towarowym. Przebiega przez nią kilka linii

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 12 - SIERPIEŃ 2021

kolejowych: Częstochowa - Katowice, Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie, Tarnowskie Góry-Zawiercie, Zawiercie -Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz łącznica 705 w stacji. Niedawno spółka PKP PLK zmodernizowała prowadzącą do Zawiercia linię kolejową nr 1 od strony Częstochowy. Aktualnie w pobliżu trwa również odbudowa linii do Tarnowskich Gór. Uruchomienie trasy i jej intensywne wykorzystywanie dodatkowo obciąży ruchliwą stację. Inwestycja Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń oraz roboty towarzyszące w ramach projektu będzie finansowana ze środków krajowych. Przetarg

w ramach projektu pt. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” zorganizowano w formule „zaprojektuj i buduj”. W ramach opcji wykonawca srk będzie mógł uzyskać zlecenie także na świadczenie usług pogwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji. Zamówienie będzie realizowane ze środków własnych PKP PLK. Oferty można składać do ostatniego dnia sierpnia 2021.

Ada Duda

Prace nad odcinkiem Zawiercie- Katowice

JURA24


8.

Wiadomości z Zawiercia ZAWIERCIE

D

KIEDY OTWARCIE WORD-U W ZAWIERCIU?! porozumienia w sprawie technicznych warunków rozpoczęcia egzaminowania kandydatów na kierowców w planowanym oddziale WORD w Zawierciu. W dniu 5 sierpnia w Starostwie Powiatowym naszego miasta zostało podpisane „Porozumienie o Współpracy Partnerskiej przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego technicznych warunków rozpoczęcia działalności Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zawierciu”.

roga do otwarcia w Zawierciu filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zajęła ponad dwa lata. Wszystko przez wybuch pandemii COVID-19. Poniżej przedstawiamy historię tego przedsięwzięcia. Pomysł utworzenia w Zawierciu filii WORD pojawił się w 2019 roku. Zarząd powiatu zawierciańskiego zwrócił się wtedy do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z pismem w sprawie utworzenia w mieście WORD-u. Następnie kolejne pismo skierowane zostało do dyrekcji WORD, która pod koniec 2019 roku złożyła w Zawierciu wizytę.

Zagwarantowaliśmy dyrekcji wydzielenie sali egzaminacyjnej do części teoretycznej egzaminu oraz poprawienie nawierzchni placu manewrowego. Wszystko przebiegało sprawnie, ale zatrzymała nas pandemia koronawirusa. Temat filii WORD w Zawierciu powrócił we wrześniu. Odbyliśmy rozmowę z marszałkiem Jakubem Chełstowskim. Jest pozytywnie nastawiony do pomysłu utworzenia flii, ale realizacji tego przedsięwzięcia na razie nie może nam zagwarantować. Sprawa ucichła głównie z powodów ekonomicznych. W związku z pandemią COVID-19, spadła liczba osób przystępujących do egzaminów oraz wpływów do kasy katowickiego WOR-

Otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego D-u. Jednakże na początku stycznia bieżącego roku Maria Materla – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego złożyła interpelację w sprawie utworzenia oddziału terenowego WORD-u w naszym powiecie. Przełom związany z tą sprawą nastąpił z początkiem marca. Wicemarszałek Województwa przychylnie odniósł się wtedy do tej inicjatywy. Natomiast Starosta Gabriel Dors, zapowiedział, że miejscem przewidzianym do lokalizacji oddziału WORD-u będzie Zespoł Szkół im. Gen. Józefa Bema w Zawierciu.

Szkoła posiada odpowiedni teren, który możemy dostosować do wymogów placu manewrowego, a także zaplecze administracyjne – tłumaczył Starosta Gabriel Dors.

Voucher Zielona Stacja Kup swoją kanapkę taniej o 10%. Voucher obowiązuje do dnia 30.09.2021 r. Można go zrealizować stacjonarnie. zawiercie.zielonastacja.pl

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 12 - SIERPIEŃ 2021

Niedługo później 19 marca odbyła się wizja lokalna w Zespole Szkół im. Gen. Józefa Bema w Zawierciu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz lokalnych powiatu zawierciańskiego, delegacja z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na czele z ówczesnym dyrektorem Łukaszem Drobem. W wydarzeniu brała również udział Maria Materla. Wizyta miała charakter roboczy. Władze powiatu zawierciańskiego przedstawiły wtedy możliwości logistyczne placówki dyrektorowi WORD-u. Następnie 21 lipca aktualny dyrektor katowickiego WORD-u Janusz Freitag wraz z Zastępcą Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego – Anetą Budzyńską oraz Zarządem Powiatu Zawierciańskiego doszli do

W środę 18 sierpnia Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zawierciu oddziału WORD Katowice. Projekt uchwały trafi na najbliższe posiedzenie Sejmiku, na którym radni ostatecznie podejmą decyzję w tej sprawie. Utworzenie w Zawierciu Oddziału Terenowego WORD w Katowicach ułatwi przyszłym kierowcom z całego powiatu oraz okolicznych gmin ubieganie się o uprawnienia do kierowania pojazdami (źródło: FB Dariusz Starzyckiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego). Utworzenie nowego oddziału Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego ułatwi przyszłym kierowcom z całego powiatu oraz okolicznych gmin ubieganie się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Krzysztof Ostapowicz

10% ul. Marszałkowska 31, Zawiercie

tel.: 736 860 129 JURA2410.

Dawne dzieje powiatu zawierciańskiego HISTORIA

PAŁAC SKRYWAJĄCY TAJEMNICE

Z

aledwie kilometr od drogi Nakło-Szczekociny, na wschód od Centralnej Magistrali znajduje się niezwykły budynek. Wśród rozłożystych drzew stoi mocno nadgryziony zębem czasu, lecz nadal malowniczy i dostojny pałacyk. Niewielu miejscowych zna to miejsce, mimo że jego dzieje mogłyby być tłem dla niejednej filmowej historii. Chodzi o Pałac Komorowskich w Siedliskach w gminie Szczekociny, budynek wzniesiony w latach 1888-1889 we wschodniej części miejscowości Siedliska i otaczający go park. Dziś budynek, który został wpisany do rejestru zabytków 14 listopada 1997 r., jest własnością prywatną. Poza pałacem, do rejestru zabytków został wpisany park - 13 listopada 1997 r. oraz zabudowania folwarczne (stajnia, wozownia, owczarnia) - 21.12.1998 r. Do dnia dzisiejszego zespół dworsko-pałacowy przetrwał wiele trudnych chwil: wojnę, socjalistyczną politykę oraz pożar. W czasach wojennych pałac Komorowskich stał się domem Franciszka Starowieyskiego (1930-2009) - znanego malarza, grafika, twórcy plakatów oraz scenografii teatralnej i telewizyjnej. Opis pałacu powstał na podstawie kwerendy archiwalnej Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz wspomnień Franciszka Starowieyskiego, spisanych przez Krystynę Uniechowską w książce: ,,Franciszka Starowieyskiego Opowieść o Końcu Świata, czyli Reforma Rolna”.

Dziś — odbudowane, są już tylko miejscem, które nazywa się Siedliska. Nigdy już tam nie pojechałem. Wiem, że ciszę zdewastowanego parku przerywa dudnienie pociągu pośpiesznego Warszawa-Kraków, którego linia przebiega teraz w pobliżu. I wiem także, że nie należy wracać do miejsc świętych swego dzieciństwa.

Franciszek Starowieyski

Hodowla koni wyścigowych w powiecie zawierciańskim? Dom dla Franciszka Starowieyjskiego, międzynarodowej sławy twórcy? Poznajmy losy Pałacu Komorowskich w gminie Szczekociny.

Fot. Pałac Komorowskich w Siedliskach gm. Szczekociny

A wspomnienia? Cóż, żyją wiecznie. Czasem nawet wbrew naszej woli. Bo przecież jesteśmy wspaniali i współcześni - “Franciszka Starowieyskiego Opowieść o Końcu Świata, czyli Reforma Rolna”. Relacje Franciszka Starowieyskiego, mieszczą się w kategoriach beletrystyki, mimo że miejscami szczegółowo opisuje dawny wygląd pałacu, to powinna być traktowana z rezerwą. Nie ma powodu, aby wątpić w dostarczone informacje, ale należy zachować ostrożność. Jako literatura wspomnieniowa stanowi materiał, który podlega krytyce historycznej. W tym przypadku dotyczy ona m.in. zagadnień: historii mówionej, pamięci i postpamięci. Sam dwór siedliski bardziej przypominał okazałą willę fabrykancką, niż tradycyjny pałac czy rezydencje arystokratyczną. Była to bryła. Kostka dwupiętrowa z łamanym dachem, a w nim okna obszernych mansardowych pokoi gościnnych. Dom miał dwie werandy, oszkloną werandę zimową i otwartą letnią. Kaplica nie znajdowała się w samym dworze, lecz na zewnątrz w parku. Dom był bardzo rozległy. Samych pokoi gościnnych było siedem. Wejście do dworu siedlickiego było inne niż w wielu sąsiednich dworach. Drzwi wejściowe były skromne. Nad nimi znajdował się szklany daszek. Po paru stopniach wchodziło się do obszernego holu. Już po kolorze parkietu, po sposobie położe-

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 12 - SIERPIEŃ 2021

nia chodnika, po miejscu na parasole, a przede wszystkim po rodzaju zapachu wnętrza - czuło się wielki styl. Choć nic nie było tam złocone, wyszukane, przytłaczające.

Wnętrze domu było zgodne z panującą w Królestwie. Tendencje stylu urządzenia wnętrz można podzielić: Królestwo zawsze ulegało nieco wpływom angielskim, mówiło się po angielsku i francusku, mało kto znał niemiecki. My, Starowieyscy byliśmy z Galicji, a w Galicji o wiele silniejsze były wpływy austriackie, Tam znano również język francuski, lecz głównie niemiecki - ,,Franciszka Starowieyskiego opowieść o końcu świata”, s. 15. Zespół pałacowo-dworski w Siedliskach powstał prawdopodobnie z inicjatywy Komorowskich. Opublikowane materiały jednoznacznie przypisują wzniesienie pałacu tej rodzinie. Problem w tym, że brak o tym informacji w źródłach. Można tylko przypuszczać, że fundatorem pałacu w Siedliskach była rodzina Komorowskich – kolejnych właścicieli. Neoklasycystyczny pałac w Siedliskach został zbudowany w 1889 roku z inicjatywy księcia Michała Komorowskiego. Murowana, piętrowa i podpiwniczona budowla z użytko-

wym poddaszem, została wzniesiona na rzucie prostokąta i nakryta mansardowym dachem z facjatami. W osi siedmioosiowej elewacji frontowej usytuowano trzyosiowy ryzalit wejściowy, zwieńczony trójkątnym tympanonem. Przy pałacu znajdują się zabudowania folwarczne. Między innymi: murowana stajnia osłonięta gankiem, stadnina koni, suszarnia ziarna i gorzelnia. Obiekt otoczony został parkiem krajobrazowym, o powierzchni 11,5 ha. Książę Michał stworzył w Siedliskach stadninę koni wyścigowych, która konkurowała z innymi najlepszymi w kraju. Kierował on nawet budową toru wyścigowego na Służewcu w Warszawie. W 1945 roku majątek przejął skarb państwa. Ostatnio pałac przejęła praprawnuczka księcia Michała – Elżbieta. Obecnie do pałacu nie ma wstępu. Podniszczona budowla stoi w zdziczałym parku. Otoczona siatką wygląda na opuszczoną. Siedliska są położone 4,5 km na zachód od Szczekocin, 1,5 km na południe od drogi nr 46 do Lelowa. Znana pod nazwą Siedliska wieś pojawia się w źródłach historycznych już od 1381 r. W tym czasie była pod władaniem rodu Tęgoborskich, którzy legitymowali się herbem Bylina. W 1490 r. wieś Siedliska należała do parafii Pilica, później w 1581 r. należała do parafii w Nakle. Kolejna wzmianka pochodzi z 1680 r. - trzy lata przed znamienitą w polskiej batalistyce Odsieczą Wiedeńską - właścicielem Siedlisk był Jan Szypowski. Wzmianka o istnieniu dworu pojawia się w 1750 r. - w tym czasie dochodzi do przebudowy założenia dworskiego. W latach 1783-1799 wsią Siedliska zarządzał Piotr Małachowski, pełniący funkcje wojewody krakowskiego. Przypuszcza się, że on mógł być inicjatorem budowy dworu. Pewne jest tylko to, że na przełomie XVIII i XIX wieku zbudowano murowane obiekty gospodarcze: owczarnie, spichlerz, wędzarnie, wozownie. W późniejszym czasie w miejscu dawnego dworu, na co wskazuje kompozycja parku został wniesiony budynek dworu znany nam dzisiaj – Pałac Komorowskich. Jak wspomnieliśmy, budynek przetrwał do naszych czasów, w okresie po 1945 r. pełnił różne funkcje i niszczał. Jednak w jego konstrukcji prawdopodobnie nie zaszły zmiany. Szczegółowych informacji w tym temacie udzielił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach. Krzysztof A. Kluza JURA24


Zielona Stacja Nasz sklep ze zdrową i ekologiczną żywnością oferuje produkty dla szerokiej grupy odbiorców, którzy cenią sobie wysoką jakość i smak. Naszym celem jest promowanie lokalności, ekologii oraz zdrowego trybu życia. Dzięki nam Podmioty Ekonomii Społecznej wzmacniają swój potencjał współpracując z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców. Wraz z nami wspieraj lokalnych dostawców i ciesz się zdrowym i pożywnym śniadaniem!

Kanapki Kanapka Szefa PODWÓJNE MIĘSO W ZESTAWIE ZE ŚWIEŻYMI, LOKALNYMI WARZYWAMI.

Wiejska Kanapka SOCZYSTE MIĘSO Z DODATKIEM SERA I WARZYW W WIEJSKIEJ ODSŁONIE.

Ser jurajski NATURALNY SER JURAJSKI Z DODATKIEM ŚWIEŻYCH WARZYW OD LOKALNYCH ROLNIKÓW

Z domowym twarożkiem DOMOWY TWAROŻEK W ZESTAWIE ZE ZDROWYMI WARZYWAMI.

Zielona Stacja w Zawierciu ul. Marszałkowska 31, Zawiercie tel.: 736 860 129 zawiercie.zielonastacja.pl

Soki 15,-

Marchew NATURALNY SOK ZE 100% MARCHWI.

Marchew z Jabłkiem 13,-

SOK NA BAZIE ŚWIEŻEJ MARCHWI I JABŁKA.

Marchew z Burakiem SOK NA BAZIE MARCHEWKI I POZYWNEGO BURAKA.

13,-

Jabłko Burak Seler NATURALNE TRIO NA BAZIE JABŁKA, BURAKA I SELERA.

11,-

Marchew Jabłko Seler NATURALNE TRIO NA BAZIE MARCHWI, JABŁKA I SELERA.

Zamów na dowóz lub odbierz osobiscie!

7,-

8.50

8.50

8.50

8.50

Godziny otwarcia Pon-Wt: 8:00 - 15:00 Śr-Pt: 9:00-18:00


12.

Felieton POWIAT

5 RZECZY, O KTÓRYCH BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ JESIENIĄ Piotr Czarnojańczyk Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

S

ezon ogórkowy w pełni, większość z nas odpoczywa na wywczasie i zbiera energię na sezon jesienno-zimowy. Nie mniej, w polityce i lokalnej, i krajowej dzieje się tyle rzeczy, że ciężko się do nich nie odnieść w kontekście tematów, wokół których będzie kręcić się lokalna (miejska i powiatowa) debata publiczna. Spróbujmy zatem zebrać w punktach najważniejsze sprawy, które będą miały lub będą mogły mieć wpływ na kolejne miesiące zawierciańskiej polityki. 1.Świeża amunicja opozycji

Na arenie krajowej wrze. Zjednoczona Prawica trzeszczy w posadach, Porozumienie Jarosława Gowina wyszło z rządu, publicyści coraz częściej wskazują na pogłębiający się kryzys koalicji rządzącej. Do tego dochodzi głośna sprawa tzw. Lex TVN, czyli ustawy mającej na celu ograniczenie udziału kapitału zagranicznego w spółkach posiadających koncesje medialne. Ten ostatni temat uzupełnił swoisty tercet wolności, będący podstawą protestów organizowanych w całym kraju - wolne sądy, wolne media, wolni ludzie. Czy zawierciańska Platforma Obywatelska będzie wykorzystywać kryzysy krajowe do odbudowania swojej podmiotowości? A może na lokalną scenę wkroczą zastępy Polski 2050 Szymona Hołowni, który - jak to nazwał w ostatnim wywiadzie - buduje struktury organiczne na terenie całego kraju? Co z Lewicą, którą po październikowych wewnętrznych wyborach mogą czekać poważne zmiany

strukturalne? W tym kontekście warto też zaznaczyć, że za chwilę rozpoczną się 2 lata do następnych wyborów samorządowych. Siły opozycyjne mają ten problem, że nie zaczęły promować potencjalnych kandydatów, którzy mogliby rywalizować o fotel prezydencki. Pytanie - jak nie teraz, to czy za chwilę nie będzie za późno? 2. Próba wytrzymałości opozycji

Po ostatnich głosowaniach nad absolutorium dla Zarządu Powiatu Zawierciańskiego i Prezydenta Konarskiego widać, że sytuacja koalicyjna ustabilizowała się. Starosta Dors zgarnął wszystko, od radnych powiatowych dostał jednomyślną aprobatę swoich działań. Prezydent Konarski też nie miał większych problemów, radni PIS zagłosowali za udzieleniem absolutorium. Mogłoby się wydawać, że wszystko zaczęło grać - może to efekt pracy Wiceprezydent Małgorzaty Benc, może po prostu osiągnięto wewnętrzne porozumienie. Nie mniej ostatnia sytuacja, moim zdaniem zupełnie marginalna i niepotrzebna, tzw. afera syrenowa pokazała, że potrzeba niewiele, aby podgrzać atmosferę pomiędzy magistratem a starostwem. Nawet nie chce mi się jej tutaj opisywać, samo zdarzenie nie powinno w ogóle zaistnieć w publicznej debacie i zostać wyjaśnione na szczeblu formalnym. Pracą, z którą powinni się zmierzyć Prezydent i Starosta, będzie regularne spajanie koalicji. Opozycja nie wykorzystała w ogóle tego drobnego zgrzytu, pozostaje jakby w letargu, ale rządzący nie mogą liczyć na taką bierność przez cały czas. Nie zapominajmy, że do wyborów jest coraz bliżej. 3. Kasa z Norwegii - i co dalej?

Dotacja przyznana Zawierciu w ramach programu Rozwój Lokalny, finansowane-

go ze środków norweskich wytrąca chyba ostatni argument Prezydenta Grima o tym, że wszystkie swoje dotacje Prezydent Konarski odziedziczył po poprzedniku. Te 3,5 mln euro to sporo pieniędzy i Prezydentowi Konarskiemu należą się ogromne brawa za ich pozyskanie. To pokazuje skuteczność Prezydenta na arenie ogólnokrajowej, widać, że czuje się pewnie w otoczeniu polityków pełniących funkcje “warszawskie”. Zawiercie znalazło się w elitarnym gronie miast polskich, których plan systemowej rewitalizacji uzyskał akceptację ekspertów EOG, jest się czym chwalić. Ale to dopiero początek problemów. Na co je wydać? Który sektor funkcjonowania miasta wymaga najpilniejszej interwencji? Na jakie zmiany w budżecie pozwoli Ministerstwo? Przed załogą Prezydenta ogromna praca merytoryczna i wizerunkowa, albowiem o tym, co powstanie z tych pieniędzy trzeba dobrze opowiedzieć. 4. Ruszyły remonty na Marszałkowskiej

W końcu! Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Może nie idzie to tak sprawnie, jak powinno, może jest trochę opóźnień i niepewności. Ale idzie do przodu. Ja zdania o rewitalizacji nie zmieniam, uważam ją za konieczny proces przywracania godności i wyrównywania szans mieszkańców Zawiercia, a wszystkich jej przeciwników z przykrością muszę wrzucić do worka tych, którzy dzielą mieszkańców poszczególnych dzielnic na lepszych i gorszych, odmawiając tym drugim prawa do lepszego życia. Pytanie tylko, jak potknięcia rewitalizacyjne będzie wykorzystywać opozycja? Zastanawia mnie, czy w ogóle da się na tym zbijać polityczny kapitał. Spójrzmy na to logicznie: negowanie zasadności rewitaliza-

cji oznacza, że skazujemy konkretną część miasta, w tym także jej mieszkańców, na funkcjonowanie w coraz gorszych warunkach bytowych. Rolą radnych jest działanie na rzecz poprawy jakości życia w mieście, nie na odwrót. Popieranie narracji w stylu “ogrodzić i zaorać” tworzy niepotrzebne podziały w społeczeństwie i prowadzi do zaogniania niebezpiecznego konfliktu. Rewitalizacja to nie jest wymysł tego czy innego włodarza. To konieczny proces, którego celem jest wyrównanie szans ludzi mieszkających na terenach dotychczas zapomnianych i pomijanych. 5. Debata o środowisku - teraz na poważnie

Składowisko niebezpiecznych odpadów na Przyjaźni, rosnące ceny za wywóz śmieci, rosnące ceny energii, coraz gorsza jakość powietrza - czy to już czas na radykalne kroki związane z ochroną środowiska naturalnego? Moim zdaniem to jest ostatni moment na to, żeby rozpocząć poważną debatę na skalę powiatową o tym, w jaki sposób powinniśmy chronić nasze środowisko. Wszystkie siły polityczne powinny skupić się przede wszystkim na tym temacie, jest on kluczowy z punktu widzenia jakości życia w kolejnych latach. Prezydent Konarski już wykonał pierwszy krok i powołał zawierciański klaster energii to dobry ruch, ale niestety mało kogo to obeszło. To źle wróży w kontekście przesunięcia punktu zainteresowania radnych ze spraw mało ważnych na sprawy kluczowe. Na koniec krótki apel, w szczególności do radnych, włodarzy i urzędników - zacznijmy rozmawiać o klimacie na poważnie, bo za chwilę może być za późno. Piotr Czarnojańczyk

KRZYŻÓWKA

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 12 - SIERPIEŃ 2021

JURA24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.