__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

WAŻNE

Śniadania z lokalnych produktów? Rusza Zielona Stacja w Zawierciu!

11

NUMER ZAWIERCIE

IRZĄDZE

KROCZYCE

SZCZEKOCINY

WŁODOWICE

PILICA

ŻARNOWIEC

4

LIPIEC 2021

Jura - Informator Lokalny Nakład 12 000 egz.

OGRODZIENIEC

ŁAZY

PORĘBA

ZJAZD REPUBLIKAŃSKI

WYWIAD Z PIOTREM CZARNOJAŃCZYKIEM Piotr Czarnojańczyk opowiada o ubiegłym Zjeździe Republikańskim i wskazuje na największe problemy samorządów terytorialnych. 2

WIADOMOŚCI Z ZAWIERCIA

MILIONY ZŁOTYCH DLA ZAWIERCIA Zawiercie zostało jedną ze zwycięskich gmin w programie „Rozwój Lokalny” – wsparcie miast z Funduszy Norweskich. Prezydent Miasta Łukasz Konarski 30 TYM ŻYJE POWIAT

TRZY RAZY NA TAK DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 6

czerwca w Zabrzu otrzymał symboliczny czek na kwotę 3 521 346 euro. 6

INICJATYWY W ZAWIERCIU

JURAJSKA MAPA POTRZEB SENIORA RUSZA !

Nowa inicjatywa w powiecie zawierciań-

skim. Stworzymy Jurajską Mapę Potrzeb Seniora, gdzie osoby starsze będą mogli za pomocą spacerów badawczych wskazać władzą lokalnym swoje problemy i potrzeby. 7


2.

Wywiad z Piotrem Czarnojańczykiem - Członkiem Zarządu Powiatu Zawierciańskiego WYWIAD

PIOTR CZARNOJAŃCZYK: IDEAŁY REPUBLIKAŃSKIE SĄ MI NAPRAWDĘ BLISKIE Piotr Czarnojańczyk Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

Piotr Czarnojańczyk opowiada o ubiegłym Zjeździe Republikańskim i wskazuje na największe problemy samorządów terytorialnych. Chciałbym, żeby przybliżył Pan naszym czytelnikom ostatnie wydarzenia ze Zjazdu Republikańskiego, w którym brał Pan udział. Zjazd Republikański był próbą powrotu do korzeni i tego czym od początku miało być Porozumienie Jarosława Gowina w rządzie Zjednoczonej Prawicy, czyli wyraźnym zaakcentowaniem idei republikańskich w całej polityce rządu po 2015 r. Genezą zjazdu jest konflikt dotyczący kwestii formalnego przywództwa w Porozumieniu oraz pogłoski dotyczące rzekomej współpracy premiera Jarosława Gowina z opozycją. One pojawiały się już przy okazji wyborów kopertowych. Część polityków PJG - tzw. „rozłamowców” (poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, poseł Kamil Bortniczuk, minister Michał Cieślak), powołało odrębny byt polityczny, który będzie funkcjonował w strukturach Zjednoczonej Prawicy jako reprezentacja osób o poglądach republikańskich. Jednocześnie będzie czerpał z całego dorobku kadrowego i ideowego Fundacji Republikańskiej.

Piotr Czarnojańczyk o Partii Republikanów jej utrzymania i rozwoju. Jesteśmy zobligowani do tego, żeby o nią dbać nie tylko dla nas, ale i przyszłych pokoleń. Jest to również bezpośrednio związane z moją działalnością samorządowca i społecznika. Od wielu lat realizuję projekty społeczne o znaczeniu strategicznym dla administracji rządowej, których głównym celem jest upodmiotowienie obywateli o mniejszych szansach, zagrożonych wykluczeniem. Rolą odpowiedzialnego państwowca jest dostrzeganie obszarów, w których można wykorzystać swój potencjał na rzecz dobra wspólnego.

Czy jest Pan republikaninem?

Jeżeli mówimy o republice to mamy na myśli demokrację, to z kolei jest związane z podejmowaniem działań politycznych przez podmioty na każdym szczeblu administracji. Czy samorządy mają wolę polityczną do brania na siebie większej odpowiedzialności?

Myślę, że tak. Czym tak naprawdę jest republika? Mówi się o Rzeczypospolitej - res publica, czyli takim ustroju, w którym rządzi się dla dobra ogółu, wspólnej sprawy. Ja zawsze wychodziłem z prostego założenia - państwa nie możemy traktować jako zbiór pojedynczych jednostek, tak jak to czyni klasyczny i skrajny liberalizm, co widać na przykładzie „zachodniej” polityki. Państwo to my, mamy z tego tytułu konkretne przywileje, ale i obowiązki. My jako jednostki współtworzące wspólnotę musimy ponosić pewne koszty, ponieważ są one gwarantem

Cała moja praca zawodowa, nie tylko ta, Republikanie mówią wprost - potrzebujemy skutecznego Państwa unitarnego. To stwierdzenie zawiera w sobie dwa elementy. Po pierwsze, wskazuje na bardzo silną rolę samorządów, ponieważ tylko one są w stanie zapewnić dobre funkcjonowanie społeczeństwa na poziomie mikro. To samorządy są najbliżej obywateli i realizują działania oddolnie. Niemniej jednak samorządność nie może oznaczać dowolności, istotą państwa unitarnego jest bowiem

Numer zamknięto

Redaguje zespół

08 lipca 2021 r.

Wydawca Społeczna Grupa Medialna Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 31, Zawiercie

Redakcja

ul. Marszałkowska 31, Zawiercie

Krzysztof Kluza Krzysztof Ostapowicz Adrian Misiak Karolina Górka

Reklama

reklama@jura24.pl, tel. 736-852-674

rola rządu centralnego, który scala samorządy i koordynuje ich działania. Wszystkie duże projekty powinny być realizowane zgodnie z określonym celem strategicznym, a to może zapewnić tylko kooperacja na każdym szczeblu. To prosty schemat zarządzania, nie możemy rozdzielać procesu koordynacji na wiele podmiotów, ponieważ żadna organizacja nie funkcjonuje w taki sposób. Państwo powinno koordynować procesy strategiczne, natomiast nie powinno ingerować w działania o znaczeniu wyłącznie lokalnym. Dodajmy do tego fakt, że wielu samorządowców i polityków ma sprzeczne interesy. Doskonale obrazuje to przykład Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na niektórych etapach planowania, komunikacja między samorządowcami i władzą centralną zawiodła. Republikanie mówią jasno, musimy koordynować te działania oraz skupić się nad jakością współpracy i dialogu. Czy uważa Pan, że niektóre obowiązki samorządów lub państwa byłyby realizowanie lepiej, gdyby zmieniłyby odpowiedzialny podmiot, który jest zobowiązany do ich realizacji? Myślę, że doskonałym przykładem będzie szkolnictwo i edukacja, które są teraz rozdzielone na poszczególnie jednostki samorządu terytorialnego. Uważam, że z korzyścią dla wszystkich byłoby przeniesienie ciężaru finansowania

Kontakt

redakcja@jura24.pl 736 860 129

Skład Karolina Górka

Druk

Polska Press sp. z o.o.

Jura24 Facebook @jura24.pl

Instagram portaljura24

YouTube jura24

systemu oświaty na poziom centralny, ponieważ nawet jeśli wszystkie gminy i powiaty dostają subwencje oświatowe, to w ostatecznym rozrachunku i tak większość jednostek jest zmuszona do edukacji dopłacać. Skąd biorą na to pieniądze? Od władzy centralnej, czyli cykl zatacza koło. Mówił o tym już wiele razy Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. Co jest największą bolączką samorządów? Ograniczone możliwości pozyskiwania środków, które mogłyby zaspokoić wszystkie ich potrzeby. W takich przypadkach powinno interweniować państwo jako władza centralna i dawać przykład strategicznego planowania. Podobną sytuację mamy w Zawierciu. Kwestia coraz to zmniejszającej się wydolności oczyszczalni ścieków przy Strefie Aktywności Gospodarczej. Budowa nowej przepompowni lub jej remont determinuje to, czy inwestorzy będą chcieli osiedlać się w Zawierciu. Nowi przedsiębiorcy, to nowe miejsca pracy, więcej wpływów do budżetu z podatków i wiele innych. Samo nakręcająca się spirala, tylko powtórzymy raz jeszcze, z punktu widzenia centralnego niezwykle ważną kwestią pozostaje umiejętne sterowanie kluczowymi inwestycjami tudzież ich dotowanie.

Adrian Misiak

Klaster Innowacji Społecznych Facebook @klasterinnowacjispolecznych

Instagram klasterinnowacjispołecznych

YouTube

klaster innowacji społecznych


3.

Wiadomości z Miasta Zawiercie ZAWIERCIE

PREZYDENT RP UHONOROWAŁ MIESZKAŃCÓW ZAWIERCIA W piątek 25 czerwca miała miejsce 40 rocznica rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Z tego powodu Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe w Pałacu Prezydenckim. W wydarzeniu brał również udział Paweł Sokół, Wicestarosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI

Fot. Fanpage Prezydenta Łukasza Konarskiego

MILIONY ZŁOTYCH Z FUNDUSZY NORWESKICH DLA ZAWIERCIA Zawiercie zostało jedną ze zwycięskich gmin w programie „Rozwój Lokalny” – wsparcie miast z Funduszy Norweskich. Prezydent Miasta Łukasz Konarski 30 czerwca w Zabrzu otrzymał symboliczny czek na kwotę 3 521 346 euro (czyli ponad 15 000 000 zł) od Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Waldemara Budy, Wiceministra

Z

Funduszy i Polityki Regionalnej.

ałożeniem programu „Rozwój Lokalny” była pomoc małym i średnim miastom, które z założenia zmagają się z większą ilością problemów natury środowiskowej, społecznej, gospodarczej i instytucjonalnej. Program „Rozwój lokalny” ma poprawić w tych miastach efektywność administracji publicznej i standardy życia dla wszystkich mieszkańców. Otrzymanie poparcia można również wykorzystać za projekty w zakresie ekologii, czyli projekty związane z poprawą jakości powietrza, zmniejszeniem emisji CO2 z transportu publicznego oraz odnawialnymi źródłami energii. Całkowity budżet programu wyniósł 117,6 mln euro, w tym 100 mln grantu z Funduszy Norweskich i 17,6 mln wkładu krajowego. O projekcie Premier Mateusz Morawiecki wypowiedział się słowami:

Środki norweskie czy europejskie, a przede wszystkim polskie, to zestaw środków, który ma wspierać rozwój w wielu miastach, tworzyć nowe perspektywy rozwoju – mó

wił podczas symbolicznej uroczystości przekazania czeków. Miasto Zawiercie zdobyło środki w programie „Rozwój Lokalny”, dzięki projektowi o nazwie „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”, którego pełna treść nie została jeszcze opublikowana.

W

„Solidarność” województwa śląskiego.

śród trzydziestu trzech uhonorowanych znalazło się dwóch mieszkańców powiatu zawierciańskiego – Andrzej Grela, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Edmund Robak, któremu przyznano Złoty Krzyż Zasług. Podczas uroczystości Głowa Państwa podkreśliła rolę polskich rolników w walce z komunizmem:

Nie mam żadnych wątpliwości, że powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” miało fundamentalne znaczenie dla całego procesu formowania się ruchu Solidarności. Cóż by to był za wielki ruch społeczny – o którym dziś mówimy: największy w historii, jaki był nie tylko w Polsce, ale z całą pewnością w przestrzeni europejskiej, a być może też światowej – gdyby nie było w

nim rolników, ludzi polskiej wsi, tej ogromnej części naszego społeczeństwa – mówił Andrzej Duda.

Dziękuję, żeście swoim działaniem, swoją chłopską upartością i niezłomnością w końcu ich obalili. To dzięki Wam żyjemy dziś w wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce. To dzięki Wam sami dziś decydujemy o sobie. Kolejne pokolenia Polaków – i moje pokolenie, i to młodsze ode mnie, pokolenie mojej córki – w wyborach w prawdziwie demokratycznym państwie decydują dziś o swojej przyszłości, rzeczywiście głosując – i ten głos ma znaczenie. Rzeczywiście rozstrzygają i decydują. Nie, że ktoś decyduje za nich – kontynuował Prezydent. Panu Andrzejowi Greli i Edmundowi Robakowi – serdecznie gratulujemy. Krzysztof Ostapowicz

Z uwagi na mniejsze – niż wniosko wane przez miasta – środki na realizację poszc zególnych projektów, informacji w tym zakresie będziemy mogli udzielać po dokonaniu odpowiednich redukcji działań przez beneficjentów – poinformował Michał Wrotecki z Krajowego Punktu dla Funduszy Norweskich i EOG. W Zawierciu postawili na rozwój gospodarczy i dobudowanie nowej infrastruktury mediów pod realizację projektów gospodarczych. Dzięki temu w Zawierciu pojawi się wiele nowych miejsc pracy – powiedział o projekcie Mateusz Morawiecki. Na co dokładnie Zawiercie przeznaczy środki, dowiemy się już wkrótce. Krzysztof Ostapowicz

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 11 - LIPIEC 2021

Fot. Marek Borowski - KPRM JURA24


Menu Zielona Stacja Zawiercie

Kanapka Szefa PODWÓJNA MIĘSO W ZESTAWIE ZE ŚWIEŻYMI, LOKALNYMI WARZYWAMI.

17 ,-

Wiejska Kanapka SOCZYSTE MIĘSO Z DODATKIEM SERA I WARZYW W WIEJSKIEJ ODSŁONIE.

15 ,-

Ser jurajski NATURALNY SER JURAJSKI Z DODATKIEM ŚWIEŻYCH WARZYW OD LOKALNYCH ROLNIKÓW

15 ,-

Z domowym twarożkiem DOMOWY TWAROŻEK W ZESTAWIE ZE ZDROWYMI WARZYWAMI.

13 ,-

Naturalne soki

Zielona Stacja w Zawierciu ul. Marszałkowska 31, Zawiercie tel.: 736 860 129 zawiercie.zielonastacja.pl

Marchew

7 ,-

Marchew z Jabłkiem

8.50 ,-

Marchew z Burakiem

8.50 ,-

Jabłko z Burakiem i Selerem

8.50 ,-

Marchew z Jabłkiem i Selerem

8.50 ,-


5.

Poważne inwestycje w Zawierciu ZAWIERCIE

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZAWIERCIU czą również potrzeby mieszkańców w zakresie dostaw wody. Przewidujemy także, że zagrożenie jej brakiem w okresie letnim zostanie zminimalizowane. Projektowana długość tego wodociągu, to 1535 mb. Wartość projektu to 3,5 mln zł. Te deklaracje mają swoje potwierdzenie w działaniach. Poprosiliśmy o komentarz prezesa RWPiK w sprawie majowej przebudowy magistrali wodociągowej na ul. Łośnickiej.

Prace nad siecią wodociągów w Zawierciu

Nadchodzą duże zmiany w kwestii sieci wodociągowych - ich usprawniania i konserwacji. Chodzi dokładnie o prace przy sieci wodociągowo-rozdzielczej od ul. Zachodniej do stacji pomp przy ul.

I

Stary Rynek.

nfrastruktura wodociągowa ma kluczowe znaczenie dla komfortu życia mieszkańców każdego miasta. Nie inaczej jest w przypadku Zawiercia. Prezydent miasta Łukasz Konarski, poinformował mieszkańców o pracach, które zostały podjęte w celu

polepszenia jakości wody. Co więcej, zaznaczył, że coraz to więcej nowych inicjatyw będzie realizowanych na tym polu. Wysłaliśmy zapytanie dotyczące przeprowadzonych prac do władz Zawiercia. Odpowiedź nadeszła bardzo szybko:

Sukcesywnie zwiększamy liczbę inwestycji wodociągowych w stosunku do lat poprzednich, ponieważ nadal jest wiele zaniedbań w tym zakresie. Obecnie RPWiK Zawiercie realizuje kluczowy projekt dla całego miasta. Chodzi o sieć wodociągową-rozdzielczą od ul. Zachodniej do stacji pomp przy ul. Stary Rynek. Ta inwestycja zapewni lepszą jakość wody z ujęcia, które znajduje się w rejonie Kosowskiej Niwy. Przeprowadzone prace całkowicie zabezpie-

W/w inwestycja miała niewątpliwie charakter strategiczny. Wymiana zasuw na magistrali wodociągowej pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla znacznej ilości mieszkańców Zawiercia, a także przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zakładu Virtu Production sp. z.o.o przy ul. Łośnickiej. Zminimalizowane zostaną negatywne skutki ewentualnych awarii i modernizacji magistrali wodociągowej w przyszłości” - czytamy w odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że zapewnienia będą miały odzwierciedlenie w działaniach i będziemy mogli cieszyć się sprawnie działającymi wodociągami. Adrian Misiak

TERMOMODERNIZACJA ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ

U

lica Marszałkowska wzbudza wiele skrajnych emocji wśród mieszkańców Zawiercia. Tym więcej emocji, kiedy dowiadujemy się, że budynki przy tej ulicy przejdą gruntowną termomodernizację. Na łamach naszego portalu pisaliśmy o planach termomodernizacji ulicy. Przybliżyliśmy naszym czytelnikom przetarg, który miał miejsce w celu wyłonienia najlepszej oferty rewitalizacji. Stan wielu budynków wymaga pilnej interwencji, a na pewno część konstrukcji potrzebuje zabezpieczenia i wzmocnienia. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewódz-

twa śląskiego Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności. W chwili obecnej budynek ogrzewany piecami węglowymi. Ciepła woda podgrzewana elektrycznymi podgrzewaczami oraz przy użyciu pieców węglowych. Ma się to zmienić za sprawą termomodernizacji. Będzie to operacja kompleksowa, która miejmy nadzieję, wpłynie pozytywnie na bytowanie mieszkańców. Zapytaliśmy dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu o komentarz w sprawie przeprowadzonych działań.

Według nas przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych i wy-

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 11 - LIPIEC 2021

mianą źródła ciepła z węglowego na gazowe, jest bardzo dobrą decyzją z korzyścią dla mieszkańców tych budynków oraz wszystkich mieszkańców miasta. Na ul. Marszałkowskiej lokale mieszkalne będące własnością Gminy Zawiercie w prawie 100 % są ogrzewane przy pomocy pieców węglowych. Wymiana źródła ciepła na gazowe spowoduje ograniczenie emisji spalin do atmosfery, co będzie z korzyścią dla nas wszystkich. Wszystkim nam przecież zależy abyśmy oddychali czystym powietrzem. Dodatkowo wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków (docieplenie przegród budowlanych) w znacznym stopniu podniesie komfort użytkowania mieszkań oraz dodatkowo poprawi estetykę wizualną tych budynków. Adrian Misiak

Ulica Marszałkowska w przebudowie

JURA24


6.

Wiadomości z powiatu POWIAT

KTO DOSTANIE BERŁO STAROSTY?

W

dniu 5 czerwca ruszyła druga edycja Nagrody Starosty Zawierciańskiego „Jurajskie Berło”. Konkurs ma za zadanie wyłonić najbardziej przedsiębiorcze i aktywne osoby, których działania wypromowały powiat zawierciański. Członkowie Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

TRZY RAZY TAK DLA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO W dniu 24.06 miała miejsce ostatnia sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego, podczas której Zarząd Powiatu Zawierciańskiego jednomyślnie zatwierdził sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego, wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok.

P

ierwszy raz w historii radni, niezależnie od ich ugrupowań politycznych, byli jednomyślni, na każdym z trzech głosowań padło 20 głosów “za”. Starosta Gabriel Dors zapytany o to niespotykane wydarzenie, odpowiedział:

W imieniu Zarządu serdecznie dziękuję za udzielenie wotum zaufania. Jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt, że zostało ono udzielone jednogłośnie. Natomiast w imieniu nie tylko Zarządu, ale i Pani Skarbnik i wszystkich pracowników Starostwa dziękuję za udzielenie absolutorium. Jest to dla nas bardzo ważne. Zobliguje nas to do na pewno jeszcze cięższej pracy. Dzisiejsze głosowania bardzo dobrze rokują na dalszą współpracę – czego sobie i Państwu życzę – powiedział starosta Gabriel Dors. W trakcie trwania sesji starosta złożył sprawozdanie z najważniejszych inwestycji w powiecie

zawierciańskim, które udało się zrealizować w 2020 r. Największe z nich były związane ze Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, gdzie wszystkie modernizacje w 2020 r. pochłonęły około 20 mln złotych, w tym: zakup nowoczesnego endoskopu za 1,4 mln, rozbudowa i doposażenie oddziału Okulistycznego za 1,9 mln, modernizacja Oddziału Chirurgii za 1,4 mln, remont i dostosowanie do obowiązujących standardów szpitalnej apteki za 600 tys. zł, rozbudowa Oddziału Paliatywnego za 1,4 mln.

Starosta przyzna nagrody w kategoriach, takich jak: Pro Publico Bono – za działalność społeczną i charytatywną;. Przedsiębiorca Roku lub Firma Roku – za działalność w zakresie przedsiębiorczości i biznesu; Sportowiec Roku – za działalność sportową i upowszechniającą zdrowy styl życia, Animator Kultury – za działalność na rzecz upowszechniania kultury, folkloru, obrzędów, dziedzictwa kulturowego i wydawnictw; Nagroda Specjalna – przyznawana na wniosek Starosty Zawierciańskiego lub Wicestarosty Zawierciańskiego. Wnioski zgłoszeniowe należy przekazać pocztą lub przesłać osobiście w zamkniętej kopercie do Starostwa Powiatowego w Zawierciu na ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, Kancelaria Ogólna. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września. Nagroda może być przyznana na wniosek samorządu gminne-

Uważasz, że przyczyniłeś się do promocji i rozwoju powiatu zawierciańskiego? Zgłoś się do konkursu Starosty Zawierciańskiego „Jurajskie Berło”.

Gabriel Dors - Starosta Powiatu Zawierciańskiego go, stowarzyszenia działającego na terenie powiatu zawierciańskiego, instytucji kultury z powiatu zawierciańskiego lub grupy minimum 10 mieszkańców powiatu. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane przez kapitułę, w której skład wchodzą: Starosta Zawierciański – Gabriel Dors, Wicestarosta Zawierciański – Paweł Sokół, Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego – Barbara Laskowska, Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu – Małgorzata Machura; Sekretarz Powiatu – Tomasz Dzierżanowski;

Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu i Współpracy z NGO – Iwona Kuźniak. Kapituła w jednej kategorii może przyznać maksymalnie dwie nagrody, uwzględniając podział: osoba fizyczna, prawna, organizacja pozarządowa lub inny podmiot, który nie posiada osobowości prawnej. Tak samo, jak w zeszłym roku, laureaci otrzymają okolicznościową statuetkę wraz z dyplomem oraz nagrodą pieniężną. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia! Krzysztof Ostapowicz

Wyremontowano również drogi powiatowe oraz oddano do użytku 2,5 km odcinek ulicy Myśliwskiej, zakupiono komputery dla szkół, rozdano 36 mln zł w ramach Tarczy antykryzysowej... Łączna wartość dochodów gminy wyniosła 149 576 290 34 zł

Krzysztof Ostapowicz

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 11 - LIPIEC 2021

Fot: Starostwo Powiatu Zawierciańskiego

JURA24


7.

Nowe inicjatywy w powiecie zawierciańskim POWIAT

Mapa Potrzeb Seniora - Edycja z 2020 roku

JURAJSKA MAPA POTRZEB SENIORÓW – W WALCE Z WYKLUCZENIEM Klaster Innowacji Społecznych Organizator inicjatywy

P

anujące stereotypowe wyobrażenie na temat starości i samych seniorów jest w dzisiejszych czasach bardzo krzywdzące i przyczynia się do ich stygmatyzacji oraz wykluczenia społecznego. Co gorsza, zjawisko to nazywane ageizmem prowadzi u samych osób starszych do: zobojętnienia, depresji, wycofania i zaniechania aktywności życiowej. Dlatego też pojawił się projekt Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów, mający na celu  wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu dając im możliwość samorealizacji, uczestnictwa w życiu lokalnej polityki i posiadania realnego wpływu na działania władz gmin, które planując różnego rodzaju remonty i budowy rzadko biorą pod uwagę potrzeby seniorów i problemy wynikające m.in. z ich mniejsze mobilności. Ponadto Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów to oferta idealna dla aktywnych osób w sędziwym wieku, nielubiących bezczynności i mimo przejścia na emeryturę, chcących dalej się rozwijać oraz mieć wpływ na kształtowanie infrastruktury gminy dla lokalnych społeczności. CEL INICJATYWY ,,JURAJSKA MAPA POTRZEB SENIORÓW”

C

elem projektu Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów jest zwiększenie świadomości uczestników w zakresie korzyści płynących z angażowania się lokalną politykę z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej. Program skierowany jest do osób powyżej 60

roku życia, mieszkających na terenie powiatu zawierciańskiego. W ramach inicjatywy zostaną przeprowadzone warsztaty w 10 gminach: Zawierciu, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Szczekocinach, Łazach, Kroczycach, Włodowicach, Żarnowcu i Irządzu, podczas których uczestnicy dowiedzą się: co to jest partycypacja, jakie są metody narzędzia partycypacji społecznej oraz jaka jest rola społeczeństwa w projektowaniu miast. W dyskursie skupimy się na obszarach, które są ważne dla seniorów, gdzie pojawiają się konflikty dotyczące funkcji przestrzeni, czy sprzeczne interesy różnych grup. Warsztaty pomogą uczestnikom w zrozumieniu tego, jak należy rozpoznawać potrzeby, tworzyć rozwiązania i co zrobić, aby były one efektywne i nie wykluczały żadnej z grup mieszkańców. SPACERY BADAWCZE PO GMINIE

D

odatkowo seniorzy będą mogli odbyć spacer badawczy po terenach swojej gminy, którego celem będzie wskazanie miejsc wymagających zmiany pod kątem dopasowania ich do własnych potrzeb. Spacer badawczy to terenowa metoda badawcza, służąca badaniu przestrzeni, mapowaniu konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji oraz obserwacji aktualnego użytkowania przestrzeni. Aby zapewnić uczestnikom komfort udziału w spacerze, badania terenowe będą organizowane w okresie letnim. Przed rozpoczęciem spaceru każdy uczestnik otrzyma specjalny kwestionariusz, w którym będzie mógł zapisać swoje uwagi i sugestie odnośnie potencjalnych zmian.

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 11 - LIPIEC 2021

Dzięki niemu powstanie materiał, który zostanie wykorzystany do identyfikacji potrzeb, zaproponowania rozwiązań i sporządzenia petycji do władz lokalnych. Ponadto informacje te zostaną naniesione na mapy lokalnych potrzeb seniorów, co pozwoli lepiej zobrazować konkretne problemy, z którymi borykają się osoby starsze. Mapy potrzeb seniorów wraz z petycjami zostaną przekazane przedstawicielom lokalnych władz poszczególnych gmin. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM

D

otychczasowa współpraca z grupami senioralnymi, a także działalność redakcji JURA24, do której często zgłaszają się osoby starsze ze swoimi problemami, pozwoliła nam już zidentyfikować wiele problemów wynikających z braku dialogu między władzami gmin a grupami senioralnymi. Brak konsultacji społecznych i niejasność procesów decyzyjnych powoduje, że potrzeby osób w wieku poprodukcyjnym nie są uwzględniane. Kolejnym problemem jest brak Gminnych Rad Seniorów lub innych narzędzi partycypacji w tworzeniu prawa lokalnego, co znacznie ogranicza ich wpływ na politykę lokalną. GMINNA RADA SENIORÓW

G

minna Rada Seniorów jest organem opiniodawczym, reprezentującym środowisko osób starszych. Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może powołać Gminną Radę Seniorów. Powołanie jej pozwala na skuteczną reprezentację tej

grupy wiekowej u władz lokalnych. Gmina powinna sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Dzięki Jurajskiej Mapie Potrzeb Seniorów zostaną powołane rady seniorów w gminach realizujących projekt, co przyczyni się do większej ilości prowadzonych działań partycypacyjnych ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb seniorów. Mapy lokalnych potrzeb seniorów zostaną wywieszone w urzędach gmin i siedzibach organizacji senioralnych, dzięki czemu mieszkańcy i przedstawiciele władz gmin będą mogli zapoznać się z potrzebami osób starszych w miejscach publicznych. Udział seniorów w projekcie pozytywnie wpłynie na ich wizerunek w lokalnej społeczności, a oni sami zaczną być postrzegani jako aktywni obywatele dbający o swoje prawa. ORGANIZATOR POTRZEB

JURAJSKIEJ

MAPY

O

rganizatorem wydarzenia jest Klaster Innowacji Społecznych - konsorcjum śląskich organizacji i przedsiębiorstw społecznych. Zajmujemy się realizacją projektów społecznych, w tym projektów operatoskich głównie w obszarze edukacji, cyfryzacji i polityki międzynarodowej. Projekt “Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów” finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020. Priorytet nr P2 Partycypacja społeczna. Natalia Cieślakowska

JURA24


8.

Nowinki i wydarzenia z powiatu zawierciańskiego WIADOMOŚCI

BEZPIECZNE WAKACJE Z ZAWIERCIAŃSKĄ POLICJĄ

Jurajski Piknik Volley

CZYM BYŁ JURAJSKI VOLLEY PIKNIK?

O

kres wakacyjny sprzyja organizowaniu wydarzeń sportowych na świeżym powietrzu. Biorąc pod uwagę fakt, że liczba zachorowań utrzymuje się na niskim poziomie, tym bardziej na atrakcyjności zyskuje wizja sportowej rywalizacji w szczytnym celu. Nie inaczej było 25, 26 i 27 czerwca. W tych dniach odbył się Jurajski Volley Piknik. Wydarzenie zostało zorganizowane przy zamku Bąkowiec w Zawierciu – Skarżycach i oferowało sporo emocji: mecze w piłkę siatkową plażową, Jurajski Bieg Charytatywny dla Oliwki, a także pokaz walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej. Warto jednocześnie nadmienić, że Marszałek Województwa Śląskiego - Jakub Chełstowski objął to wydarzenie swoim patronatem. Starostwa Zawierciański - Gabriel Dors oraz Prezydent Miasta Zawiercie - Łukasz Konarski również dołączyli do grona patronów. Puchary i medale w imieniu Starosty wręczali: Barbara Kozioł i Włodzimierz Styczyński – Członkowie Zarządu Powiatu oraz Tomasz Dzierżanowski – Sekretarz Powiatu. Województwo Śląskie reprezentowała Maria Materla - Radna Sejmiku Wo-

W

Jeśli latem 2021 r. nie zwiększy się świadomość ludzi na temat zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą, to co najmniej kilkanaście dzieci we wrześniu nie wróci do szkoły z powodu poważnych powikłań związanych z podtopieniem lub nawet umrze.

jewództwa Śląskiego. Wszyscy uczestnicy dostali takie same odznaczenia, ponieważ liczyła się tylko sportowa rywalizacja, spędzenie czasu na świeżym powietrzu i charytatywne wsparcie, które zostało udzielone ciężko chorej Oliwii Hyli - wszystko inne było bez znaczenia.

Chciałbym wszystkim uczestnikom podziękować, że z całym zaangażowaniem uczestniczyli w rywalizacji sportowej, ale także chętnie przyłączyli się do szlachetniejszej misji pomocy małej Oliwce. Za każdy dobry gest dziękuję – mówił Tomasz Dzierżanowski. Co więcej, podczas wydarzenia obecna była Szlachta Skarżycka, która uświetniła swoją obecnością Jurajski Volley Piknik. Pokazy umiejętności i prezentacja ekwipunku była naprawdę imponująca. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu, że tego typu inicjatywy mają miejsce w powiecie zawierciańskim i łączą lokalne społeczności. Mamy nadzieję, że w przyszłości odbędą się podobne wydarzenia. Adrian Misiak

U

tonięcie jest jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci na całym świecie, a jednak nie wywołuje w społeczeństwie takiego samego strachu, jak inne czynniki zagrażające dzieciom latem. Dlatego też policja co roku organizuje profilaktyczną akcję „Bezpieczne Wakacje”, w której informuje m.in. o tym, jak zachowywać się nad wodą. W poniedziałek 28 czerwca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu udali się z akcją „Bezpieczne Wakacje” do świetlicy środowiskowej w Łazach „Stokrotka”, gdzie uświadomili najmłodszych o ryzykach związanych z kąpielą w miejscach niestrzeżonych, podtapianiem bądź wpychaniem kolegów do wody. Mundurowi przedstawili im prawne oraz zdrowotne konsekwencje tych zachowań. Poinformowali ich również o

Fot. Śląska Policja Zawiercie

tym, że będąc nad wodą, należy zawsze słuchać się ratownika wodnego i nigdy nie można pływać po obfitym posiłku. Policjanci oprócz skupienia się na problemie utonięć, opowiadali dzieciom o tym, jak zachować bezpieczeństwo podczas leśnych i górskich wypraw. Uświadamiali o zagrożeniach wynikających z rozpalania ognisk w lesie, zbliżania się do dzikich zwierząt i schodzenia ze szlaku. W spotkaniu uczestniczył również druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegowonicach, który opowiedział dzieciom, co mają zrobić w sytuacji, gdy się zgubią oraz jak przebiega cała akcja ratunkowa. Niewątpliwie, według najmłodszych uczestników tego spotkania, największą atrakcją był pies tropiący towarzyszący druhowi oraz radiowóz policji. Krzysztof Ostapowicz

ŁAZY: ZNALEZIONO ZWŁOKI MĘŻCZYZNY

piątek 25 czerwca do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wpłynęło zawiadomienie o znalezieniu zwłok 68-letniego mężczyzny w pobliżu dworca PKP w Łazach. Ciało zostało znalezione przez przypadkowego przechodnia, który od razu powiadomił policję. Prokuratura ciągle bada okoliczności śmierci mężczyzny. Udało się już zidentyfikować jego tożsamość, był mieszkańcem powiatu zawierciańskiego. Sekcja zwłok nie została jeszcze wykonana.

Wpłynęło do nas zgłoszenie o odnalezieniu zwłok mężczyzny w pobliżu torowiska w Łazach. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż był to 68-letni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego – przekazała mł. asp. Marta Wnuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Krzysztof Ostapowicz

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 11 - LIPIEC 2021

Fot. Powiatowa Policja w Zawierciu JURA24


9.

Inicjatywa Sołecka w Powiecie Zawierciańskim POWIAT

ZAWIERCIAŃSKIE GMINY OTRZYMAŁY POMOC FINANSOWĄ W KWOCIE 311 911 ZŁ Maria Materla

M

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

arszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka”, to program polegający na pomocy gminom w rozwoju podlegających sołectw poprzez realizację działań w sferze kultury, sztuki, gospodarowaniu miejsc publicznych oraz tworzeniu warunków do rozwoju turystyki. Beata Białowąs, członek zarządu województwa śląskiego stwierdziła o programie, że:

Chcemy te środki kierować bezpośrednio do mieszkańców, to sołtysi najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby i jak te pieniądze wykorzystać. Największym zainteresowaniem cieszą się wnioski związane z aktywnością: place zabaw, siłownie, ale także chodniki, miejsca postojowe, czy zakupy strojów lub instrumentów dla zespołów ludowych. To są środki służące mieszkańcom i to oni decydują, na co je przeznaczyć i to jest największa wartość tego konkursu – tłumaczy.

Do miejscowości w powiecie zawierciań-

W dniu 28 czerwca Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji tegorocznego Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Społeczna”. Dziewięć zawierciańskich gmin otrzymało pomoc finansową w wysokości do 60 000 zł na realizację małych projektów lokalnych w podlegających sołectwach.

skim do gmin trafiło łącznie 311 911 zł. Sołectwa, które otrzymały zapomogę to: Wierbka w gminie Pilica, która otrzymała 60 000 zł na zakup i montaż paneli słonecznych; Goleniowy w gminie Szczekociny – 30 000 zł na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół im. Wespazjana Kochowskiego; Parkoszowice w gminie Włodowice – 16 800 zł na budowę siłowni zewnętrznej; Hucisko w gminie Włodowice – 43 200 zł

na budowę placu zabaw przy ul. Modrzewiowej; Pomrożyce – 30 000 zł na budowę wiaty integracyjno-biesiadno-ogniskowej przy remizie OSP; Otola w gminie Żarnowiec – 24 000 zł na budowę siłowni plenerowej; Udórz w gminie Żarnowiec – 33 600 na zakup siedmiu solarnych lamp ulicznych; Mokrus w gminie Ogrodzieniec – 60 000 zł na stworzenie warunków integracji mieszkańców sołectwa poprzez zakup zesta-

wu festynowego.W województwie śląskim 96 gmin złożyło aż 225 wniosków i 113 z nich zostało zaakceptowanych. Wszystkie gminy dostały łączną kwotę 2 889 504,09 zł. W porównaniu z zeszłym rokiem pula środków zwiększyła się o prawie milion, kiedy to na rozwój sołectw przeznaczono 1 727.481,73 zł. Marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski skomentował to słowami:

To są realne środki, na realne potrzeby sołectw i ich mieszkańców. Ten konkurs jest świadectwem tego, że dbamy o zrównoważony rozwój województwa, które jest niezwykle różnorodne i obok dużych miast i serca aglomeracji, życie koncentruje się również na obszarach wiejskich. Cieszę się, że te środki służą mieszkańcom i pozwalają im realizować istotne z ich punktu widzenia przedsięwzięcia – opowiada.

Podstawowym warunkiem akceptacji wniosków było to, żeby dotyczyły niekomercyjnych zadań jednoetapowych, których rozliczenie i realizacja nie mogły przekroczyć daty 11 października 2021. Krzysztof Ostapowicz

REKLAMA

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 11 - LIPIEC 2021

JURA24


10.

Dawne dzieje powiatu zawierciańskiego HISTORIA

UCIECZKI Z WIĘZIENIA W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Krzysztof A. Kluza Historyk, Redaktor Jury24

Wbrew pozorom, nie będzie to sensacyjna opowieść. Celem nie jest pochwała ludzkiego intelektu bądź ukazanie triumfów sprawiedliwości zza krat, nie taka jest intencja. Chcemy zwrócić uwagę, że takie zdarzenia, jak ucieczki z aresztów, miały miejsce w powiecie

W powiecie zawierciańskim nie było aresztów policyjnych. Wszystkie miały charakter samorządowy i były utrzymywane przez gminy, wyłączając, w pewnej części, wydatki na osoby w nich osadzone. Maksymalny czas przebywania w areszcie wynosił 3 miesiące - „Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939”

zawierciańskim. Artykuł dotyczy okresu 1927-1938.

Ucieczki Co z zapewnieniem bezpieczeństwa osadzonym i przed nimi? Niestety areszty gminne nie były w wystarczający sposób zabezpieczone, zdarzały się ucieczki więźniów.

N

a terenie ówczesnego powiatu działało 15 aresztów, które były przeznaczone do odbywania krótkotrwałych kar pozbawienia wolności. Czy były one pilnie strzeżone? Brak dostępnych danych, aby dokonywać oceny, znamy jednak ilość służącej kadry.

Struktura organizacyjna policji państwowej w powiecie zawierciańskim. W związku z utworzeniem powiatu zawierciańskiego - 1 stycznia 1927 r. - (…) powołano Komendę Powiatową PP Zawierciu - mieszczącą się przy ul. Sądowej 1 w Zawierciu red. - odpowiadającą terytorialnym granicom powiatu. W jej skład weszły: 1 komisariat i 12 posterunków - „Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939”. Teren powiatu zajmował 943 km2, a liczba ludności sięgała niemal 111,3 tys. mieszkańców (w latach 30. XX w. wzrosła do ponad 131,4 tys. osób; samo Zawiercie liczyło ponad 32 tys. mieszkańców). W skład powiatu wchodziły następujące gminy wiejskie: Koziegłowy, Koziegłówki,

1.

2.

Elementy Wyposażenia Policji

Poraju, Porębie, Łazach, Siewierzu, we Włodowicach i w Żarkach (ul. Piłsudskiego 28). Aresztu nie miała tylko gmina Rudnik Wielki, dlatego korzystała z aresztu gminnego w Koziegłowach, uiszczając gminie Koziegłowy odpowiednią część kosztów jego utrzymania – Marcin Kania, „Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939”.

Załoga Posterunku w Kromołowie Kromołów, Mierzęcice, Mrzygłód, Myszków, Niegowa, Pińczyce, Poraj, Poręba Mrzygłodzka, Rokitno-Szlacheckie, Rudnik Wielki, Siewierz, Włodowice, Żarki, a Zawiercie było jedynym miastem – „Historia zawierciańskiej policji”, opr. Jadwiga i Stanisław Gębka. Areszty w powiecie zawierciańskim Jedyne miasto powiatu, Zawiercie, posiadało areszt policyjny przy ul. Sądowej 10. Był on zlokalizowany na tej samej posesji, co komisariat policji. Czy zapewniał należyte bezpieczeństwo? - „Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939”. Areszt w Zawierciu był wykorzystywany do przetrzymywania osób skazanych za popełnienie przestępstw administracyjnych i drobnych spraw kryminalnych. Do grupy osadzonych zaliczano również: notorycznych przestępców, winnych napadów bandyckich, rabunków, podpaleń itd. Jednak... bezpieczeństwo nie mogło być zapewniane przez braki kadrowe.

Ze względu na szczupłość środków finansowych magistrat zawierciański zatrudniał jedynie 2 wartowników (w późniejszym czasie 4) i to nieuzbrojonych oraz naczelnika aresztu (…), który jako jedyny z cywilnej obsady wartowniczej aresztu posiadał broń - „Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939”

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 11 - LIPIEC 2021

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi wówcAzas normami prawnymi, oczekiwało się prowadzenia 3 zmian po 2 funkcjonariuszy. W późniejszym czasie zmieniono ustalenia na: 3 zmiany po 1 funkcjonariuszu. Zarówno dawniej, jak i teraz powiat nie kończył się na Zawierciu. Jednak, jak wyglądał system penitencjarny w mniejszych miejscowościach?

Według danych na dzień 1 lutego 1937 r. w powiecie zawierciańskim działało 15 aresztów znajdujących się w Zawierciu (ul. Limanowskiego 11), Koziegłowach (ul. Woźnicka), Koziegłówkach, Kromołowie, Mierzęcicach, Mrzygłodzie, Myszkowie, Niegowej, Pińczycach,

1. 2. 3.

W samym 1938 r. w marcu zbiegło pięciu aresztantów w Koziegłówkach i Poraju. W kwietniu w Mierzęcicach zbiegł Józef W., używszy uprzednio siły wobec stróża gminnego. W maju miała miejsce ucieczka z aresztu gminnego w Łazach (w tym przypadku zbieg po dwóch dniach sam zgłosił się do aresztu). 26 czerwca z aresztu miejskiego w Zawierciu zbiegł przez dół kloaczny technik Komitetu Dzielnicowego KZMP w Myszkowie Zygmunt Sołtysiak. W sierpniu ponownie w Łazach uciekło dwóch aresztantów (…). Kolejne ucieczki (z aresztu w Łazach) nastąpiły 25 września (uciekła wtedy kobieta i w tym przypadku jako przyczynę wskazano brak dostatecznego nadzoru) i w październiku. Także w listopadzie odnotowano dwie ucieczki z aresztów gminnych - „Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939”.

4.

5. 6. 7.

Krzysztof A. Kluza

Pracownicy Biura KPPP w Zawierciu

JURA24


11.

Konsumencie, czym jest upadłość konsumencka? OGŁOSZENIE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA: JAK PODEJŚĆ DO TEMATU? Nieodpłatne Punkty Prawne

O

kres od marca 2020 r. w związku z panującą epidemią koronowirusa nie sprzyjał poprawie sytuacji ekonomicznej, zarówno państwa jak i obywateli, co często skutkowało popadaniem przez nich w coraz to większe zadłużenie. Potwierdzeniem tego jest rekordowa ilość złożonych wniosków o upadłość konsumencką. W 2020 r. zanotowano wzrost o 64% względem 2019 roku. Sytuacja ta zapewne nie ulegnie dużej poprawie w tym roku, dlatego zdecydowałem się pokrótce opisać tę instytucje.

Pojęcie upadłości konsumenckiej Pojęcie upadłości konsumenckiej zostało wprowadzone do polskiego obiegu prawnego 31 marca 2009 r., pierwotnie oznaczało redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Definicja ta uległa jednak znacznej liberalizacji, w jej aktualnym brzmieniu wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie pozytywnie rozpatrzony nawet w przypadku w którym dłużnik doprowadzi do swojej niewypłacalności w sposób

umyślny a także jeżeli jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Instytucja upadłości konsumenckiej ma za zadanie z jednej strony działać na korzyść dłużnika dając mu możliwość „świeżego startu”, przy jednoczesnym poszanowaniu interesu wierzyciela. Postępowanie w tym przedmiocie prowadzone jest przed sądem i ma na celu: ustalenie wierzycieli, wysokości wierzytelności, wyznaczenie osoby syndyka oraz terminy w jakich osoba objęta postępowaniem upadłościowym będzie musiała spłacić długi. Podczas ustalania planu spłaty sąd bierze pod uwagę realne możliwości zarobkowe oraz koszty utrzymania. Syndyk jest osobą odpo-

wiedzialną za likwidację majątku dłużnika oraz wykonanie planu spłaty. Upadłość konsumencka w praktyce oznacza sprzedaż całego majątku dłużnika przez syndyka oraz rozłożenie pozostałych długów na raty (plan spłaty) , przy jednoczesnym ich zredukowaniu (tylko w wyjątkowych sytuacjach długi w postępowaniu upadłościowym mogą zostać umorzone w całości). W przypadku zrealizowania planu spłaty przez dłużnika zostaje on oddłużony. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednak uwarunkowane : posiadaniem statusu konsumenta bądź osoby

prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, utratą zdolności do spłaty długów oraz posiadanie tzw. centrum życia w Polsce. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że z dniem ogłoszenia upadłości cały majątek dłużnika (w tym również nieruchomości) wchodzą do tzw. masy upadłościowej, z której pokryte mają zostać zaciągnięte wierzytelności, w celu ochrony dłużnika ustawodawca określił w ustawie najpotrzebniejsze rzeczy ruchome które nie wejdą w skład masy upadłościowej oraz udzielił ochrony części dochodów dłużnika. Przepisy chronią także osoby które w skutek postępowania upadłościowego stracić mogą dotychczasowe miejsce zamieszkania, poprzez wydzielenie z kwoty uzyskanej z sprzedaży nieruchomości kwoty odpowiadającej czynszowi najmu lokalu za okres od 12 do 24 miesięcy. Instytucja Upadłości Konsumenckiej z pewnością umożliwia wyjście z trudnej sytuacji, natomiast pamiętać należy że wiąże się ona również z wyzbyciem się praktycznie całego majątku, nie należy więc traktować tej instytucji jako możliwości a jako ostateczność. Finansowanie inicjatywy Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa otrzymanych od Powiatu Zawierciańskiego. Robert Łasa

REKLAMA

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 11 - LIPIEC 2021

JURA24


12.

Felieton POWIAT

jego kandydatury do jednej z komisji doraźnych, zagłosował przeciwko budowie dróg w Zawierciu, oczywiście nie bezpośrednio, ale zagłosował przeciwko porządkowi obrad, w którym środki na te drogi miały zostać zabezpieczone. Można? Można! Tylko gdzie to dobro gminy i jej mieszkańców? W uproszczeniu można postawić tezę, że radny postawił swoje dobro nad dobrem mieszkańców. Radna rady miejskiej od momentu powstania schroniska dla zwierząt była jego przeciwniczką, przez wiele, wiele lat.

Starosta Powiatu Zawierciańskiego - Gabriel Dors

FELIETON: JAK DZIAŁA LOKALNA POLITYKA?

N

ie chcę stawiać się w roli recenzenta, albo nie daj Boże krytyka, lub co gorsza pochlebcy przedstawionych sytuacji, czy zachowań. Pragnę przedstawić pewne procesy, działania w naszej lokalnej polityce i omaścić je komentarzem, nomen omen subiektywnym. Wszyscy radni składają ślubowanie, oto tekst roty

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”... mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców! Radni wchodzą w spory z organem wykonawczym i między sobą, bo jak rozumiem

„mają na względzie dobro swojej gminy i jej mieszkańców” Spór jest solą polityki, spór napędza pomysły, to dzięki sporom wykuwa się program i kierunki rozwoju. Spór jest dobry, jeżeli coś wnosi, spór dla samego sporu brzmi równie dobrze co tłumaczenie „nie, bo nie” Pewien radny powiatowy chciał zdjęcia z porządku obrad punktów przekazujących mienie i zadanie do innej jednostki samorządu terytorialnego. Kiedy czytał uzasadnienie, prawie wszyscy mieli nieodparte wrażenie, że tekst został mu napisany, a on sam niewiele z tego rozumiał. Wrażenie zostało spotęgowane późniejszym zachowaniem się radnego, w głosowaniu wstrzymał się od głosu, a po przegłosowaniu uchwał ogłosił, że teraz to liczy, iż to zadanie nabierze wiatru w żagle. Nie umiem rozszyfrować zachowania jednego z radnych miejskich, który w zemście za nieprzegłosowanie między innym

Nie wiem co sprawiło wielkie nawrócenie, ale od paru lat jest gorącą zwolenniczką tegoż schroniska. Mam takie przypuszczenie graniczące z pewnością, że może to postawa prezydenta, dot. lokalizacji tegoż schroniska wpłynęła na radną, a to w myśl zasady, jeżeli to on, to „be”, a jak nie on, to „cacy”, lub odwrotnie. Inna rzecz, że prezydent w tej sprawie działał jak klasyczne przedsiębiorstwo komunistyczne, czyli bohatersko przezwyciężał trudności, które sam sobie stwarzał. Co do przygotowania radnych i meteorytyki sporu, to też można wystawić parę „laurek”. Na jednej z sesji rady miejskiej, tzw. świeży radny złożył wniosek formalny, bodajże o zakończenie dyskusji, kiedy radca prawny powiedział, że wniosek formalny powinien być uzasadniony przez wnioskodawcę, radny natychmiast wycofał wniosek formalny. Zabrzmiało to co najmniej dziwnie, żeby nie powiedzieć bezsensownie, radny nie musiał nawet logicznie uzasadniać wniosku wystarczy żeby powiedział,

„bo temat uważam za wyczerpany” i po sprawie. Hmm, może był głodny, bo jak mawiał Zagłoba, kiedy w brzuchu pusto w głowie groch z kapustą. Na jednej z sesji wspomnianej już rady, radna poprosiła o reasumpcje głosowania, radni mieli przegłosować zgodę

na tę reasumpcję, a wnioskodawczyni zagłosowała przeciw. Rozmawiałem z jedną z radnych na ten temat, która powiedziała mi, że aż ją kusiło, żeby zagłosować przeciw i wniosek mógłby upaść, ponieważ dość dużo radnych pogubiło się, zagłosowała za, bo inaczej byłaby to dziecinada. Za, czy przeciw, a może wstrzymać się, tylko i aż 3 możliwości. Chciałbym zwrócić uwagę na postępowanie w dwóch skrajnych przypadkach. Pierwszy to ten negatywny, nie wybrali mnie do komisji, to ja im pokaże, nie będzie dobrych dróg dla mieszkańców, to jest partykularyzm! Drugi, na przeciwległym biegunie, chodziło o reasumpcję nic wielkiego, bo głos tej radnej nie zmieniał już wyniku głosowania, ale odpowiedzialna radna z głosowała za, żeby inna radna też mogła zagłosować w tej sprawie, to jest demokracja!

Demokracja to przywilej, ale też i obowiązek, podobnie mandat radnego, to funkcja dająca pewne przywileje, ale również narzucająca szereg obowiązków. Nie może być tak, że jakiś radny, czy tez radna, obraża się na wybór większości, nie może być również tak, że radni nie uczestniczą w sesjach, a jak uczestniczą to nie głosują. Maja trzy wybory: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, nie ma czegoś takiego, że NIE GŁOSUJĘ. Moim jak zwykle skromnym zdaniem, radny ma obowiązek brania udziału w sesjach i dokonywania jednego z trzech powyższych wyborów. Nieobecność na sesjach powinna być dotkliwie sankcjonowana zabieraniem znacznej części diety, a radni którzy są obecni na sesji, a biorą udział tylko w wybranych głosowaniach winni być traktowani jako nieobecni i również powinni ponosić sankcje pieniężne, bo demokracja to przywilej, ale też i obowiązek! Gabriel Dors

KRZYŻÓWKA

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 11 - LIPIEC 2021

JURA24

Profile for Jura24.pl

Jura24  

Numer 11

Jura24  

Numer 11

Profile for jura24.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded